Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data"

Transkript

1 Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Generelt om situationen på arbejdsmarkedet Hovedkonklusioner for Resultater af beskæftigelsesindsatsen i...7 A. Centrale målinger...7 Mål Mål 2:...9 Mål B. Øvrige målinger...13 Rettidighed...13 Sygedagpenge...16 Fleksjob og ledighedsydelse...18 Side 2 af 19

3 1. Indledning Det Regionale Beskæftigelsesråd i (RBR) har i henhold til lovgivningen til opgave at følge jobcentrenes resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats. Dette udmøntes bl.a. i denne kvartalsvise analyserapport, som Beskæftigelsesregion udarbejder for hvert jobcenter i. Opfølgningsrapporten skal ses som en videreførelse af den igangværende dialog med. Herudover skal rapporten sikre, at får et opdateret overblik over resultater og effekter af den lokale beskæftigelsesindsats. Dermed kan på et kvalificeret grundlag træffe beslutninger om evt. justeringer af indsatsen. Samtidig er opfølgningsrapporten et værktøj til at formidle resultater og effekter over for andre interessenter i beskæftigelsesindsatsen, herunder bl.a. det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR), politiske udvalg, a-kasser, andre aktører, mv. Opfølgningsrapporten indeholder resultater og effekter på udvalgte målinger for Jobcenter sammenlignet med resultater for sammenlignelige jobcentre 1 og hele. For hver måling er der desuden tilknyttet resultater for hele og udvalgte nabojobcentre. Det fremgår af nedenstående prøvefigur: Jobcentre i klyngen Nabojobcentre 1 95 Andel i % Esbjerg Helsingør Herlev Horsens Hvidovre Rødovre Varde Vejen For uddybende målinger henvises til den fælles bilagsrapport, som udarbejdes i tilknytning til denne kvartalsrapport. Opfølgningsrapporten med tilhørende bilagsrapport offentliggøres på Beskæftigelsesregion s hjemmeside 1 Sammenlignelige jobcentre: Klynger af jobcentre, der har sammenlignelige rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen. Klyngerne er konstrueret på baggrund af et forskningsprojekt gennemført af SFI og AKF, der afdækkede, hvilke kommuner og jobcentre der kan siges at have samme ramme/strukturelle vilkår (sociale, demografiske, erhvervsmæssige og økonomiske faktorer). Side 3 af 19

4 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet I Beskæftigelsesregionens seneste prognose for 28 forventes beskæftigelsen at stige indenfor servicefagene. Indenfor landbrug, forventes den at falde. Tabel 2.1: Ledighedsudviklingen i Antal ledige Ændring Ledighedsprocent Januar Januar Januar Januar Antal % Ledige i alt ,6 - forsikrede ,1 4,1 2,7 - ikke-forsikrede ,5 Ledige i alt ,7 - forsikrede ,9 3,5 2,1 - ikke-forsikrede ,4 Hele landet Ledige i alt ,6 - forsikrede ,9 3,7 2,3 - ikke-forsikrede ,2 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Note: Ledighedsprocenten er i forhold til arbejdsstyrken. Bemærk, at aktiverede ikke tæller med i ledighedsopgørelserne. Ledigheden forventes at falde i 28, dog med aftagende styrke. I er ledigheden faldet både for forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Yderligere oplysninger om udviklingen på arbejdsmarkedet kan hentes på regionens hjemmeside. For løbende opdatering kan man tilmelde sig regionens nyhedsbrev. På regionens hjemmeside er der også mulighed for at indhente yderligere oplysninger om arbejdsmarkedet i i regionens kommuneprofiler. Side 4 af 19

5 Resultatoversigten - Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Udvikling sidste måned Antal Sidste måned Sidste år Bedst i klyngen Gnmsnit i klyngen Arbejdskraftreserve i alt dec % -41% -6% 5% A-dagpenge dec % -39% -7% 4% Kontant- og starthjælp dec % -49% -12% 7% Ny Chance for alle -- procent -- Andel i beskæftigelse 4. kvt 22,9 5,5 5,4 5,5,7 Selvforsørgelse 4. kvt 13,6 1,6 5,9 3,4 1,8 Aktiveringsgrad 4. kvt 17,4 1,2 7,9 4, 2,1 Unge under 3 år i alt dec % -5% -7% % A-dagpenge dec % -35% -18% -9% Kontant- og starthjælp mv. dec % 11% -2% 3% Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Sidste måned Sidste år Bedst i klyngen Gnmsnit i klyngen Forsørgede i alt - fuldtidspersoner 3.25 % -6% -3% % Arbejdsmarkedsparate - fuldtidspersoner dec % -32% -8% -2% A-dagpenge - berørte personer dec % -33% -12% -5% Kontanthjælp - berørte personer dec-7 95 % -26% -11% -3% Ikke-arb.markedsparate - fuldtidspersoner dec % 7% -5% % Kontanthjælp - berørte personer dec % 6% -7% -1% Sygedagpenge - fuldtidspersoner dec % 3% -7% -2% Antal forløb (26-52 uger) dec % 71% -18% -9% Antal forløb (over 52 uger) dec-7 59 % 13% -4% 1% Revalidering - fuldtidspersoner dec % -6% -6% -2% Antal berørte personer dec % -6% -6% -2% Fleksjob - fuldtidspersoner dec % 29% -1% 1% Nytilgang - berørte personer dec-7 4-5% 3% 29% -28% Antal berørte personer dec % 29% -1% 1% Ledighedsydelse - fuldtidspersoner dec-7 57 % -22% -1% 2% Antal berørte personer dec % -21% -1% 1% Antal forløb (over 13 uger) nov-7 4-2% -23% -9% 4% Førtidspension - fuldtidspersoner dec % -3% -1% % Nytilgang - berørte personer dec % -43% -39% -12% Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Aktiveringsgrad i alt Sidste måned Sidste år Bedst i klyngen Gnmsnit i klyngen A-dagpenge dec-7 28,4 -,8-1, 37,2 27,6 Kontanthjælp, match 1-3 dec-7 53,2-1,1,1 53,4 4,7 Kontanthjælp, match 4-5 dec-7 24,3,5-2,3 48,3 3,5 Rettidighed -- procentpoint-- -- procentpoint -- (procentpoint) Udvikling sidste måned Niveau Jobsamtaler - forsikrede dec-7 93,7 -,2 26,3 98,4 94,1 Jobsamtaler - ikke-forsikrede dec-7 84, 1,4 17,7 84, 65,6 Første tilbud - forsikrede dec-7 83,3-4,9-4,2 1, 85,8 Første tilbud - ikke-forsikrede dec-7 52,2-19,2-33,5 81,3 61,8 Gentagne tilbud - forsikrede dec-7 1,, 17,9 1, 88,4 Gentagne tilbud - ikke-forsikrede dec-7 75, -1,9 3,6 1, 66,2 Note: Aktiveringsgrad er beregnet som det samlede antal aktiveringstimer for kontanthjælps-/dagpengemodtagere i perioden divideret med antallet af mulige aktiveringstimer. Antallet af mulige aktiveringstimer er defineret som antallet af timer, alle periodens kontanthjælpsmodtagere kunne være aktiveret, hvis de var konstant aktiverede i det antal timer, de modtog kontanthjælp. Aktivering 37 timer ugentlig regnes som fuld tid. Side 5 af 19

6 3. Hovedkonklusioner for Arbejdskraftreserven har for dagpengemodtagere haft en lavere reduktion i arbejdskraftreserven end gennemsnittet i og i klyngen (39 %). For kontanthjælpsmodtagere har haft den 4. højeste reduktion i klyngen (49 %). Følgende kan bemærkes i forhold til arbejdskraftreserven: - For dagpengesiden kan fortsat have et potentiale i forhold til at nedbringe andelen af ledighedsberørte dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, der opnår 13 ugers sammenhængende ledighed, og dermed kommer i arbejdskraftreserven. - Blandt kontanthjælpsmodtagere er der en overvægt at unge under 35 år i arbejdskraftreserven. - Både blandt kontanthjælps- og dagpengemodtagere er der en overvægt af kvinder i arbejdskraftreserven. Ny chance og match 4 og 5 har den 3. højeste andel af ny chance målgruppen i job eller uddannelse i klyngen (22,9 %). Ny chance målgruppen har efter 4. kvartal i gennemsnit været selvforsørgende 13,6 % af tiden. I forhold til klyngen har en lavere aktiveringsgrad for målgruppen. For hele gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har haft en stigning i antallet af fuldtidspersoner på 6,6 %. Unge har haft en reduktion på 5,1 % i antallet af fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp, introduktionsydelse eller starthjælp. For kontanthjælpsmodtagere har der været en stigning blandt de ikke arbejdsmarkedsparate på 19 %, mens antallet af unge arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er stort set uændret. For dagpengemodtagere har der været en reduktion på 35 %. 63 % af de unge kontanthjælpsmodtagere er ikke arbejdsmarkedsparate. Rettidighed og aktiveringsgrad Jobcenteret har en fornuftig rettidighed for dagpengemodtagere. For kontanthjælpsmodtagere har et potentiale i forhold til rettidigheden for første aktivering. Både for dagpenge- og kontanthjælpssiden har en aktiveringsgrad på niveau med gennemsnittet i klyngen. Sygedagpenge har haft en stor stigning i sygedagpengeforløb med en varighed på mere end 26 uger. En tidlig indsats i forhold til sygedagpengeområdet er væsentlig, da der er en stor risiko for at sygedagpengemodtagere forbliver på ydelsen efter 8-13 uger. Fleksjob og ledighedsydelse har haft en stigning i antallet af fuldtidspersoner i fleksjob på 28,8 % og et fald i antallet af fuldtidspersoner på ledighedsydelse på 21,9 %. har den næstlaveste ledighedsprocent i klynge. Side 6 af 19

7 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i A. Centrale målinger Mål 1: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Figur 4.1a: Reduktion i arbejdskraftreserven, december 26 december,, klynge og nabojobcentre Udvikling i % ,1-39, -49,4-4,9 (dp) (kthj) Figur 4.1b: Udvikling i arbejdskraftreserve, december 26 december, og gns. i klynge, indeks dec. 26 = Indeks dec-6 jan-7 feb-7 mar-7 apr-7 maj-7 jun-7 jul-7 dp aug-7 sep-7 okt-7 nov-7 kont dec-7 Klynge dp Klynge kont Kilde: Jobindsats.dk, Dp: Dagpengemodtagere, Kthj: Kontanthjælpsmodtagere Side 7 af 19

8 Bemærkninger: Dagpengemodtagere: Fra december 26 til december er arbejdskraftreserven reduceret med 117 personer til 183 personer. Reduktionen er lavere end gennemsnittet i klyngen og i. Den lavere reduktion skyldes bl.a. at fra oktober til december er antallet af personer i arbejdskraftreserven steget mere i end i klyngen og generelt. - 25,5 % af de ledighedsberørte dagpengemodtagere i perioden har 13 ugers sammenhængende ledighed og er dermed i arbejdskraftreserven. Andelen er faldet fra 27,5 % i december 26. Andelen er en anelse højere end gennemsnittet i klyngen og i. - Størstedelen af arbejdskraftreserven er kvinder (71 % i, 62 % i ) % af personer i arbejdskraftreserven er over 34 år. - 3F har det største antal ledige i arbejdskraftreserven (66 svarende til 36 % af arbejdskraftreserven). - Der er i arbejdskraftreserven personer, der kan tage arbejde inden for mangelområder. Fx har 19 personer jobmål som pædagogmedhjælper, 19 personer som butiksmedhjælper og 18 som fabriksarbejder. har en høj rettidighed og en høj aktiveringsgrad for dagpengemodtagere. En fastholdelse af et højt niveau kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Kontanthjælpsmodtagere: Fra december 26 til december er arbejdskraftreserven reduceret med 38 personer. I december er arbejdskraftreserven på 39 personer. Dette er den 4. højeste reduktion i klyngen og er højere end reduktionen i som helhed. - 48,1 % af de ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere i perioden har 13 ugers sammenhængende ledighed og er dermed i arbejdskraftreserven. Andelen er faldet fra 7,6 % i december 26. Andelen er den næstlaveste i klyngen. - har i perioden haft en stigning i kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 (fra 227 til 242 fuldtidspersoner fra januar til januar 28). - 84,6 % af personer i arbejdskraftreserven er kvinder (7 % i ). 61,1 % af ledighedsberørte kvinder kommer i arbejdskraftreserven mod 46, % af de ledighedsberørte mænd og reduktionen i arbejdskraftreserven for kvinder har været lavere end for mændene (41,1 % mod 71,4 %). - Alle personer i arbejdskraftreserven er under 35 år. - 64,9 % af personer i arbejdskraftreserven er i matchgruppe 3. har en lav rettidighed for første aktiveringstilbud. s aktiveringsgrad er på niveau med gennemsnittet i klyngen. Et højere niveau kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Side 8 af 19

9 Mål 2: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med En ny chance til alle Figur 4.2a: Andel af ny chance målgruppen i job eller uddannelse, 4. kvt.,, klynge og nabojobcentre 5 45 Kampagnemål 4 35 Andel i % ,9 15, kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 4, 17,5 13,9 14,5 17,4 22,9 Antal personer i job/udd Antal personer i målgrp kvt kvt 28 Figur 4.2b: Selvforsørgelsesgrad for ny chance målgruppen, 4. kvt.,, klynge og nabojobcentre 3 Kampagnemål 25 Andel i % ,6 11, 5 3. kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 3,1 7,7 1,5 11,4 12, 13,6 Antal uger i selvforsørg Antal uger i målgrp kvt kvt 28 Side 9 af 19

10 Figur 4.2c: Aktiveringsgrad for ny chance målgruppen, 4. kvt.,, klynge og nabojobcentre Andel i % ,4 Kampagnemål 22,2 3. kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt 5,9 9,5 14,1 17,5 16,2 17,4 Antal uger i aktivering Antal uger i målgrp Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 1. kvt kvt 28 Bemærkninger: Ny chance målgruppen: har haft en stor stigning i forhold til andelen af ny chance målgruppen i job eller uddannelse i forhold til 3. kvartal. Efter 4. kvartal havde den 3. højeste andel af målgruppen i job eller uddannelse i klyngen. Efter 4. kvartal har målgruppen i gennemsnit været selvforsørgende i 13,6 % af tiden. Dette placerer midt i klyngen. har den næstlaveste aktiveringsgrad for målgruppen i klyngen. Et højt aktivitetsniveau for målgruppen kan medvirke til yderligere at øge selvforsørgelsesgraden og andelen i job eller uddannelse. Match 4-5: For hele match 4-5 er der fra januar til januar 28 sket en stigning fra 227 fuldtidspersoner (bruttoledige, dvs. både ledige og aktiverede) til 242 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 6,6 %. En reduktion af antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 1 % vil på årsbasis spare kommunale udgifter for ca. 1,6 mio. kr. Side 1 af 19

11 Mål 3: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 3 år bliver nedbragt i forhold til året før. Figur 4.3a: Reduktion i antal fuldtidspersoner år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge, december 26 december,, klynge og nabojobcentre. Udvikling i % ,1-35,2 11,2-12,9 (dp) (kthj) Frederiksværk- Figur 4.3b: Udvikling i antal fuldtidspersoner år, der modtager kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse eller dagpenge, december 26 december, indeks dec. 26 = 1. Indeks dec-6 jan-7 feb-7 mar-7 apr-7 maj-7 jun-7 jul-7 aug-7 sep-7 okt-7 nov-7 dec-7 dp Klynge dp kont Klynge kont Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger, Dp: Dagpengemodtagere, Kthj: Kontanthjælpsmodtagere Side 11 af 19

12 Bemærkninger: Fra december 26 til december har reduceret antallet af årige fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. med 1 fuldtidspersoner. I december var der 185 fuldtidspersoner på dagpenge, kontanthjælp mv. Dagpengemodtagere: For dagpengemodtagere har reduceret antallet af fuldtidspersoner ml. 18 og 29 år med 25 fuldtidspersoner til 46. Dette placerer midt i klyngen. 58,7 % af de årige dagpengemodtagere er kvinder. Kontanthjælpsmodtagere: For kontanthjælpsmodtagere har der i været en stigning i antallet af fuldtidspersoner ml. 18 og 29 år fra 125 til 139 fuldtidspersoner. Dette placerer i nederste halvdel af klyngen. Det er kun blandt de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været en stigning (på 14 fuldtidspersoner svarende til 19 %). For de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere har der været et fald på 1 fuldtidsperson. 63 % af de unge kontanthjælpsmodtagere er ikke arbejdsmarkedsparate. Størstedelen af de unge kontanthjælpsmodtagere er kvinder (62,6 %). Side 12 af 19

13 B. Øvrige målinger Rettidighed Figur 4.4a: Rettidighed: kontaktsamtaler, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (december ),, klynge og nabojobcentre ,7 84, 92, 75,7 Andel i % Dagpenge Kontanthjælp Figur 4.4b: Rettidighed: CV-samtaler, dagpengemodtagere (november ),, klynge og nabojobcentre 1 98 Andel i % ,7 94, Side 13 af 19

14 Figur 4.4c: Rettidighed: 1. tilbud, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (december ),, klynge og nabojobcentre ,3 85,4 Andel i % ,2 59, Dagpenge Kontanthjælp Figur 4.4d: Rettidighed: gentagne tilbud, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (december ),, klynge og nabojobcentre 1, , 9,5 Andel i % , Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Rettidighedsopgørelserne for første og gentagen aktivering for kontanthjælp er ikke korrigeret for personer, der er fritaget for aktivering, fx som følge af sygdom eller barsel, da Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke har data herom. Side 14 af 19

15 Bemærkninger: Bemærk at CV-samtaler er a-kassernes ansvar. Bemærk at rettidighedsprocenterne for første og gentagen aktivering i december måned baserer sig på relativt få aktiveringstilbud (for dagpengemodtagere hhv. 18 og 24 aktiveringstilbud og for kontanthjælpsmodtagere hhv. 23 og 8 aktiveringstilbud). Dagpengemodtagere: Rettidighedsprocenterne for hele for dagpengemodtagere er: - Kontaktsamtaler: 86 % - 1. aktiveringstilbud: 84 % - Gentagen aktivering: 87 % - CV-samtaler (januar november): 94 % har for dagpengemodtagere en høj rettidighed både i forhold til aktivering og kontaktsamtaler. har en aktiveringsgrad på niveau med gennemsnittet i klyngen og i. Der er ligeledes en høj rettidighed for CV-samtaler i. Alle a-kasser med mere end 1 CV-samtaler i har en høj rettidighed. Et fortsat højt aktiveringsomfang, hyppig kontakt og indsats til tiden kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Kontanthjælpsmodtagere: Rettidighedsprocenterne for hele for kontanthjælpsmodtagere er: - Kontaktsamtaler: 64 % - 1. aktiveringstilbud: 66 % - Gentagen aktivering: 61 % har høj rettidighed for kontaktsamtaler i november og december. I de foregående måneder var rettidigheden noget lavere for kontaktsamtaler (fra juli til oktober varierede rettidigheden mellem 38,6 og 59,8 %). For første aktiveringstilbud har i december en lav rettidighed. For gentagen aktivering har i december en fornuftig rettidighed. s aktiveringsgrad er en anelse under gennemsnittet i klyngen men over gennemsnittet i. Et højt aktiveringsomfang, hyppig kontakt og indsats til tiden kan medvirke til at skabe yderligere resultater. Side 15 af 19

16 Sygedagpenge Figur 4.5: Udvikling i sygedagpengeforløb, december 26 december,, klynge og nabojobcentre ,8 Udvikling i % ,1 41,2 33,3 16,4-2 -8,1-4 s Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger -26 uger uger Over 1 år Bemærkninger: har fra december 26 til december haft den største stigning i klyngen i sygedagpengeforløb med en varighed mellem 27 og 52 uger og den næststørste stigning i klyngen i sygedagpengeforløb med en varighed over 52 uger. Der er i perioden kommet 8 forløb mere med en varighed over 26 uger. Den store stigning i langvarigt sygefravær skal ses i lyset af, at tidligere har haft et lavere niveau af langvarigt sygefravær end klyngen generelt. I december 26 udgjorde sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger 2 % af alle forløb i, hvor gennemsnittet i klyngen var 29 %. I december udgjorde sygedagpengeforløb med en varighed over 26 uger 33 % af alle forløb i, hvor gennemsnittet i klyngen var 34 %. Faldet i de korte forløb med en varighed under 26 uger dækker bl.a. over at alle korte sygedagpengeforløb i december endnu ikke er indberettet, hvorfor reduktionen i korte forløb reelt ikke er så stor. 73 % af sygedagpengeforløbene er afsluttet efter 8 uger ugers tidspunktet er vigtigt i planlægningen af indsatsen. Har sygedagpengemodtagerne ikke forladt ydelsen efter 13 ugers varighed er der stor risiko for, at personerne forbliver på ydelsen. Side 16 af 19

17 55 % af sygedagpengemodtagerne er kvinder og kvinderne har særligt flere forløb med en varighed over 26 uger. For kvinder har der været en stigning i forløb med en varighed over 52 uger fra 16 forløb til 42 (svarende til en stigning på 163 %). Personer over 4 år udgør 63 % af sygedagpengeforløbene, og det er særligt disse aldersgrupper, der har forløb med en varighed over 26 uger. I hele oktober var 94 personer berørt af sygedagpengefravær. Dette er 11,4 flere end i hele oktober 26. En reduktion i antallet af sygedagpengeforløb på 1 % vil give en besparelse i de kommunale udgifter på 3,6 mio. kr. på årsbasis. Side 17 af 19

18 Fleksjob og ledighedsydelse Figur 4.6a: Ændring i antal fuldtidsdeltagere i fleksjob og ledighedsydelse, december 26 december,, klynge og nabojobcentre Udvikling i % ,8 14, ,9-6,4-4 Fleksjob Ledighedsydelse Figur 4.6b: Udvikling i ledighedsprocent, december 26-december,, klynge og dec-6 jan-7 feb-7 mar-7 apr-7 maj-7 jun-7 jul-7 aug-7 sep-7 okt-7 nov-7 dec-7 s Klynge Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Note: Ledighedsprocenten viser hvor stor en andel fuldtidspersoner på ledighedsydelse udgør af det samlede antal fuldtidspersoner i fleksjob og på ledighedsydelse. Side 18 af 19

19 Bemærkninger: har fra december 26 til december haft en stigning i antal fuldtidspersoner i fleksjob fra 243 til 313. I samme periode har haft et fald i antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse fra 73 til 58. har dermed en af de største stigninger i antal fleksjob og et af de største fald i fuldtidspersoner på ledighedsydelse i klyngen. Som følge af flere i fleksjob og færre på ledighedsydelse er s ledighedsprocent faldet over perioden til 15,6 %. har den næstlaveste ledighedsprocent i klyngen. Størstedelen af personer i fleksjob eller på ledighedsydelse er kvinder (59 af personer i fleksjob og 67 % af personer på ledighedsydelse). Side 19 af 19

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Odense 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 7 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND. 3. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT NORDJYLLAND 3. kvartal 2008 december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2011 i form af resultatrevision 2011. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. September 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted September Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2009 1 Indhold Indledning...2 Ministermål 2009...2 Resultatoversigt...3 Resultater (ministerens mål)...3 Forsørgelsesgrupper...7 Indsatsen...9 Besparelsespotentiale...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Notat. Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen

Notat. Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen Notat Arbejdsmarkedspolitisk Sekretariat Tolderlundsvej 3A, 1. sal 5000 Odense C Tlf. 6551 4965 Fax 6613 1590 E-mail JobcenterSAF@odense.dk Status oktober 2007 på resultatmål i Resultatrevisionen Dette

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Kalundborg. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Kalundborg Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014

MÅNEDSOVERBLIK. Aktiv indsats. Jobcenter Hvidovre. Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland MÅNEDSOVERBLIK 4. februar 2014 Aktiv indsats Jobcenter Hvidovre Februar 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2010 1. Indledning Denne Resultatrevision 2010 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2010.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg. Januar 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Aalborg Januar 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt. Status 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jammerbugt Status Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ JOBCENTRENE I SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport udarbejdet 2. kvartal 2009 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatoversigten. 1. Indledning

Resultatoversigten. 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat Resultatoversigten 1. Indledning Formålet med at introducere resultatoversigten er at skabe en kortfattet oversigt over de vigtigste målinger og indikatorer på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere