Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Vordingborg. 1. statusnotat 2010"

Transkript

1 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Vordingborg 1. statusnotat 2010 April 2010

2 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Vordingborg Notatet beskriver Jobcenter Vordingborgs resultater af indsatsen baseret på: Den seneste Resultatoversigt Jobindsats.dk Aktuelle ledighedstal, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside I notatet sammenlignes jobcentrets resultater med gennemsnittet i Østdanmark, Region Hovedstaden samt klyngen. Klyngen refererer til den landsdækkende klynge af jobcentre med samme rammevilkår 1, som består af: Bornholm, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Slagelse, Frederikshavn, Haderslev, Norddjurs, Nyborg, Randers og Svendborg. 1. Sammenfatning og perspektivering Det er Beskæftigelsesregionens samlede vurdering, at Jobcenter Vordingborg, ved sammenligning med jobcentrene i Klyngen, fortsat har fornuftige resultater i beskæftigelsesindsatsen på en række områder. Jobcentret har bl.a. sikret nedgang i antallet af sygefraværsforløb af ugers varighed og har gode resultater for rettidighed på de fleste områder. Det er imidlertid vigtigt, at Jobcenter Vordingborg har fokus på indsatsen for dagpengemodtagere, set i lyset af ledighedsstigningen og den markante stigning for gruppen i arbejdskraftreserven. Herudover stiger langtidsledigheden for dagpengemodtagere meget i Vordingborg Kommune. Jobcentret skal derfor sikre rettidighed i aktiveringsindsatsen og prioritere en tidlig indsats, for at begrænse tilgangen til arbejdskraftreserven og langtidsledigheden. Kommunen har sat et mål om 549 personer i arbejdskraftreserven i december 2010, hvilket kræver et fald i arbejdskraftreserven i forhold til det nuværende niveau. Indsatsen overfor unge ydelsesmodtagere skal stadig være i fokus i jobcentret, eftersom man fortsat har en høj andel, og da antallet stiger. Jobcentret bør være særlig opmærksom på udviklingen blandt unge dagpengemodtagere og ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Rettidigheden i aktiveringsindsatsen skal sikres for unge dagpengemodtagere, som nu er mindre for de unge end for personer over 30 år. Hvis Kommunen skal nå sit mål om 655 unge ydelsesmodtagere under 30 år i december 2010, kræver det ligeledes fokus på en tidlig indsats og effektive redskaber for at begrænse stigningen. Jobcenter Vordingborg skal fortsat have fokus på udviklingen i antallet af sygefraværsforløb over 26 ugers varighed. Antallet af forløb mellem ugers varighed er faldende, men der ses stadig en stigning i antallet af sygefraværsforløb over 52 ugers varighed. Kommunen har et mål om 292 sygefraværsforløb over 26 uger i december Det bemærkes, at antallet af personer på førtidspension og i fleksjob stiger i Kommunen Jobcentret bør være opmærksom på udviklingen i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, hvor stigningstakten er taget til siden sidste dialogmøde (aug.09). Langtidsledigheden for gruppen stiger samtidig. Herudover er der stadig en relativt stor andel af de arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, som i løbet af et år bliver ikke-arbejdsmarkedsparate frem for selvforsørgende, samt en meget lille andel af ikke-arbejdsmarkedsparate match 4-5 ere, som kommer tættere på arbejdsmarkedet. Jobcentret kan med fordel vurdere, hvorvidt de igangsatte aktiviteter til gruppen stemmer overens med gruppens behov, samt vurdere effekten af de eksisterende tilbud. 1 Jobindsats.dk 2/23

3 Resultaterne på de enkelte indsatsområder i Jobcenter Vordingborg viser, at: Jobcentrets samlede målgruppe er steget med 17 % fra februar 2009 til februar 2010 og udgør nu 3366 fuldtidspersoner. Stigningen har været kraftigst for dagpengemodtagere (59 %). Antallet af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet (-8 %), hvorimod antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er steget (12 %). Jobcenter Vordingborg har en høj andel førtidspensionister af befolkningen (10,3 %) og antallet stiger. Ledigheden ligger i Vordingborg Kommune nu på 4,6 % (februar 2010). Ledigheden er i løbet af det seneste år steget 32,3 %. I Østdanmark steg ledigheden 55,2 %. Stigningen for dagpengemodtagere er 45 %, hvor antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet 26,1 %. Den største ledighedsstigning ses stadig for mænd på dagpenge. Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er i Vordingborg Kommune 3,1 %, dvs. på niveau med andelen i Klyngen, men over andelen i Østdanmark (2,8 %). Arbejdskraftreserven er steget med 57 % over en 1-årig periode, hvilket er mere end ledighedsstigningen i samme periode, men mindre end stigningen i Klyngen. Stigningen har været markant for dagpengemodtagere (143 %). Tidlig indsats: Jobcenter Vordingborg har generelt set en tidligere indsats for kontantog starthjælpsmodtagere end for dagpengemodtagere. For dagpengemodtagere er andelen der får 1. jobsamtale indenfor 1 mdr. højere i Vordingborg Kommune end i Klyngen, og andelen er stigende, hvilket er positivt. Andelen af dagpengemodtagere der får 1. aktiveringstilbud indenfor 1 mdr. er modsat meget lav og ligger under niveauet i Klyngen. Andelen er samtidig faldende. I Vordingborg Kommune udgør unge ydelsesmodtagere 14 % af kommunens borgere i aldersgruppen år. Det er en lidt højere andel end i klyngen og en noget større andel end i Østdanmark. Antallet er steget 21,4 % i løbet af et år, hvilket er mindre end i Klyngen. Antallet udgør nu 640 unge ydelsesmodtagere. Stigningen har været særlig markant for unge dagpengemodtagere, som er steget 88 % fra februar 2009 februar I Klyngen er antallet steget 80 %. Stigningstakten er aftaget siden sidste dialogmøde for både Vordingborg og Klyngen. For unge kontant- og starthjælpsmodtagere ses et fald for arbejdsmarkedsparate (-7,6 %) i løbet af et år, hvorimod antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate er steget 13 %. Både andelen af dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mere end 1 år er højere i Vordingborg Kommune end i Klyngen. Antallet af dagpengemodtagere er steget markant med 208,3 %, hvorimod antallet af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er faldet 1,6 % i løbet af 1 år. En stor andel (48,5 %) af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere bliver langtidsledige i Vordingborg Kommune, og antallet er steget 17,5 % fra januar 2009 januar Jobcenter Vordingborg har gode resultater for rettidigheden på de fleste områder i januar 2010, hvilket Beskæftigelsesregionen kvitterede for i skrivelse af 7. april Det bemærkes dog, at jobcentret har en rettidighed på 79 % for dagpengemodtagere for første aktiveringstilbud, hvor særligt de unge trækker gennemsnittet ned. For kontant- og starthjælpsmodtagere opfyldes rettidigheden for gentagen aktivering ikke i januar Udviklingen har dog været positiv fra 2. kvt kvt.09, og minimumsrettighederne for gen- 3/23

4 tagen aktivering var således opfyldt i 4. kvt.09. I Vordingborg udgør sygefraværet 6,4 % af arbejdsstyrken, hvilket er lidt over andelen i Klyngen og Østdanmark. 28 % af alle sygefraværsforløb er over 26 ugers varighed. Antallet er steget 1 % i løbet af 1 år i Klyngen og Østdanmark er antallet faldet. Der ses dog et fald i antal forløb mellem ugers varighed fra december 2009 januar 2010, hvor antal forløb over 52 uger er steget. I Vordingborg Kommune anvendes delvise raskmeldinger for 28 % af alle sygefraværsforløb over 26 uger i november Brugen af delvise raskmeldinger er faldet i løbet af 1 år. Effekten af indsatsen, målt på andelen af selvforsørgende personer 1 år efter modtagelse af offentlig forsørgelsesydelse, er for dagpengemodtagere på niveau med Klyngen, mens den for kontant- og starthjælpsmodtagere ligger lidt over niveauet for Klyngen. Effekten er generelt set faldet fra 4. kvt kvt. 2009, særligt for dagpengemodtagere. 2. Målgruppen i Jobcenter Vordingborg Jobcentrets samlede målgruppe omfatter fuldtidspersoner i februar 2010, som svarer til en andel på 11,9 % af befolkningen Ved seneste dialogmøde udgjorde den samlede målgruppe fuldtidspersoner (opgjort sept. 2009) Den største målgruppe i jobcentret er nu dagpengemodtagere med 1221 fuldtidspersoner, hvilket svarer til 4,3 % af befolkningen. Tabel 1. Målgruppen for Jobcenter Vordingborgs indsats, februar 2010 samt udviklingen ift. året før. Fuldtidspersoner 1 februar 2010 Andel af befolkningen 2 Udvikling feb feb 2010 Vordingborg Klyngen Østdanmark - Dagpengemodtagere ,3% 59% 65% 61% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) 397 1,4% -8% 18% 18% - Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) 591 2,1% 12% 8% 9% - Personer på introduktionsydelse 33 0,1% 43% 14% 22% - Personer på ledighedsydelse 135 0,5% 14% 14% 14% - Personer på sygedagpenge 917 3,2% -1% -5% -7% - Personer på revalideringsydelse 72 0,3% -1% -11% -4% - Jobcentrets samlede målgruppe ,9% 17% 21% 19% - Førtidspension ,3% 2% 1% -1% - Fleksjob 447 1,6% 6% 2% 1% og egne beregninger 1 Opgørelserne af antal fuldtidspersoner er inkl. aktiverede 2 Bemærk, at målgruppeandelene beregnes ved anvendelse af kommunens befolkningsgrundlag (16-64 år) og dermed adskiller sig fra metoden, hvormed kommunens arbejdsløshedsprocent beregnes (hvor arbejdsstyrken anvendes). 3 Opgørelse af førtidspension er for marts Den samlede målgruppe er steget med 17 % fra februar 2009 til februar en stigning der er mindre end stigningen i klyngen. Stigningen er især sket for dagpengemodtagere (59 %). Samme tendens viser sig for Klyngen og Østdanmark. 4/23

5 Jobcenter Vordingborg har haft et fald i antallet af arbejdsmarkedsparate kontantog starthjælpsmodtagere (-8 %), men modsat en stor stigning i antallet af ikkearbejdsmarkedsparate kontant- starthjælpsmodtagere (12 %). For Klyngen og Østdanmark ses en stigning indenfor begge målgrupper, som dog er mindre end stigningen i Vordingborg for de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere. Personer på sygedagpenge udgør en relativt stor andel af befolkningen (3,2 %). Antallet er i perioden faldet 1 %, hvilket er mindre end faldet i Klyngen og Østdanmark. Antallet af introduktionsydelsesmodtagere er steget 43 %, men stigningen dækker over et beskedent antal på 10 personer. Jobcenter Vordingborg har en høj andel personer på førtidspension og antallet er steget 2 % i løbet af et år. Antallet af personer på fleksjob er steget relativt meget (6 %) ved sammenligning med udviklingen i Klyngen og Østdanmark. 3. Udviklingen i ledigheden 2 I februar 2010 er der 995 arbejdsmarkedsparate ledige (fuldtidspersoner) i Vordingborg Kommune, hvilket svarer til en samlet ledighed på 4,6 %. Ledigheden i Østdanmark generelt er på 4,3 %. I Vordingborg Kommune er ledigheden steget 32,3 % fra februar 2009 februar 2010, hvor den i Østdanmark er steget 55,2 %. Stigningen for dagpengemodtagere er 45 %, hvor antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet 26,1 %. Det er fortsat mænd på dagpenge, der oplever den største stigning i ledigheden. Antallet er steget 56,3 % fra feb.09 til feb.10 mod en stigning på 25,8 % for kvinder på dagpenge. De forsikrede ledige udgør i alt 912 fuldtidspersoner i Vordingborg Kommune Ledige fra 3F udgør den største gruppe med 356 fuldtidspersoner svarende til en ledighedsprocent på 14,9 %. 4. Arbejdskraftreserven Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken er i Jobcenter Vordingborg 3,1 %, som er på niveau med andelen i Klyngen, og over andelen i Østdanmark (2,8 %) (figur 1). Arbejdskraftreserven udgør i alt 665 personer, hvoraf 462 er dagpengemodtagere og 203 er kontant- og starthjælpsmodtagere (tabel 2). 2 Kilde: Den aktuelle ledighedsstatistik fra Danmarks Statistik, jf. beskæftigelsesregionens hjemmeside. 5/23

6 Figur 1: Arbejdskraftreservens andel af arbejdsstyrken i Klyngens jobcentre, Klyngen og Østdanmark, februar ,0% Dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere 4,5% 4,2% 4,4% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,29% 3,0% 1,03% 2,4% 0,71% 1,82% 3,4% 1,05% 3,1% 0,93% 3,4% 0,62% 2,4% 0,65% 2,8% 0,37% 2,7% 0,36% 2,9% 0,40% 2,5% 0,45% 3,1% 0,76% 2,8% 1,06% 1,5% 1,0% 0,5% 2,96% 2,01% 1,68% 2,54% 2,36% 2,12% 2,74% 1,75% 2,40% 2,36% 2,51% 2,01% 2,29% 1,73% 0,0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark, Danmarks statistik og egne beregninger Arbejdskraftreserven er i Vordingborg Kommune over en 1-årig periode steget med 57 %. Stigningen skyldes i særlig grad udviklingen blandt dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven, som er steget med 143 % (tabel 2 & figur 4). Antal personer på kontant- og starthjælp er modsat faldet 13 % i fra feb.09 feb. 10. Arbejdskraftreserven er generelt set steget mest for mænd. Mænd udgør samtidig en højere andel af personer på dagpenge i arbejdskraftreserven end kvinder. Antallet af kvinder på kontant- og starthjælp i arbejdskraftreserven er faldet i Vordingborg Kommune (tabel 3). Blandt de forsikrede ledige i arbejdskraftreserven, er den største gruppe medlemmer af 3F s a-kasse. Her er antallet steget fra 70 til 173 personer fra feb.09 feb.10. Udviklingen ift. året før viser størst stigning i medlemstallet for Metalarbejdernes A-kasse (575 %), hvor antallet er steget fra 4 til 27 medlemmer. Der ses samtidig en markant stigning blandt medlemmer af Kristelig A-kasse (254,5 %), som i feb.10 udgør 39 medlemmer. Endeligt kan det nævnes, at de normalt mindre konjunkturfølsomme a-kasser FTF, FOA og Danske Lønmodtageres a-kasse stiger, selvom der er tale om små faktiske tal (tabel 5). Set i lyset af ledighedsstigningen, som er mindre end tilgangen til arbejdskraftreserven (afsnit 3), vurderes det, at arbejdskraftreserven fortsat er under pres. Det gælder særligt for dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven. Det er derfor vigtigt, at jobcentrets har fokus på en tidlig indsats. 6/23

7 Tabel 2: Arbejdskraftreserven opgjort på ydelseskategori samt udviklingen ift. samme måned året før Ydelsesgruppe Klyngen Sjælland feb-09 feb-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere % 117% 133% 108% Kontant- og starthjælpsmodtagere % 32% 32% 33% I alt % 87% 85% 71% Kommunens mål: 549 personer i arbejdskraftreserven i december 2010 Østdanmark, egne beregninger og Beskæftigelsesplan for Vordingborg 2010 Figur 2: Arbejdskraftreservens andel af alle ledige, jan 08 feb Vordingborg Klyngen Østdanmark Andel jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb /23

8 Figur 3: Udviklingen i arbejdskraftreserven, indekseret (jan = 100) 200 Vordingborg Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Figur 4: Udviklingen i arbejdskraftreserve - opgjort på forsørgelseskategori i, indekseret (jan = 100) A-dagpenge Kontanthjælp Indeks Kilde: jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 8/23 80

9 Figur 5: Udviklingen i arbejdskraftreserve, antal ledighedsberørte og antal fuldtidsledige, Vordingborg kommune, indekseret (jan 2008 = 100) 180 Arbejdskraftreserven Ledighedsberørte Fuldtidspersoner Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 Tabel 3: Arbejdskraftreserven fordelt på køn og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før Andel af den samlede arbejdskraftreserve, feb 10 A-dagpenge Kontant- og starthjælp Den procentvise udvikling i antallet fra feb 09 til feb 10 A-dagpenge Kontant- og starthjælp Kvinder Mænd I alt (antal personer) 26,8% 14,3% 134,2% -34,0% 42,7% 16,1% 155,0% 27,4% (461) (202) 146,5% -11,4% Tabel 4: Arbejdskraftreserven fordelt på etnisitet og ydelseskategori - samt udvikling ift. samme måned året før Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer med ikke-vestlig oprindelse I alt (antal personer) Andel af den samlede arbejdskraftreserve, feb 10 A-dagpenge Kontant- og starthjælp A-dagpenge Den procentvise udvikling i antallet fra feb 09 til feb 10 Kontant- og starthjælp 67,1% 29,1% 151,4% -9,8% 2,4% 1,4% 60,0% -35,7% (461) (202) 146,5% -11,4% 9/23

10 Tabel 5: Arbejdskraftreserven opgjort på a-kasser - samt udviklingen ift. året før feb-09 feb-10 %-vis udvikling Ledige i arbejdskraftreserven i alt Ikke-forsikrede ledige Forsikrede ledige i alt A-kasse-Journalistik, Komm & Sprog A-kassen STA ASE Akademikernes A-Kasse BUPL, A-kasse Business Danmarks A-Kasse Byggefagenes A-Kasse CA, A-kasse Dana, A-Kasse For Selvstændige Danmarks Lærerers Fælles A-kasse (DLF-A) Danske Lønmodtageres A-kasse Danske Sundhedsorganisationers A-kasse El-Fagets A-Kasse FOA - Fag og Arbejdes A-kasse FTF- A-kasse Faglig Fælles (3F) A-kasse Frie Funktionærers A-kasse Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse Fødevareforbundet NNF s A-kasse HK /Danmarks A-kasse Ingeniørernes A-Kasse Kristelig A-Kasse Ledernes A-kasse Magistrenes A-Kasse Metalarbejdernes A-Kasse PROSA og Merkonomernes A-Kasse Socialpædagogernes landsdækkende A-Kasse Teknikernes A-Kasse Træ-Industri-Bygs A-Kasse Uoplyst og egne beregninger ,8% ,2% ,2% ,2% ,0% ,7% ,6% ,3% ,1% ,2% ,7% ,5% ,0% ,0%... Tidlig indsats Når man ser på tidlig indsats i Jobcenter Vordingborg, er indsatsen generelt set tidligere og mere omfattende for kontant- og starthjælpsmodtagere end for dagpengemodtagere. Andelen stiger samtidig mere for kontant- og starthjælpsmodtagere end for dagpengemodtagere (tabel 6 & tabel 7). Andelen af dagpengemodtagere der får den 1. jobsamtale indenfor 1 mdr. er højere i Vordingborg Kommune end i Klyngen, og andelen er stigende, hvilket er positivt. Andelen der får 1. aktiveringstilbud indenfor 1 mdr. er modsat meget lav og ligger under niveauet i Klyngen. Andelen er samtidig faldende (tabel 6 & tabel 7). På dialogmøde den 30. oktober 2009 nævnte jobcentret, at man indgår samarbejde med a-kasserne for at sikre en tidlig indsats og begrænse arbejdskraftreserven. 10/23

11 Opgørelsen fra seneste dialogmøde var fra perioden jan-jun Her lå andel forløb med første jobsamtale inden for første måned på 48 % for dagpengemodtagere og 82 % for kontanthjælpsmodtagere. Andel forløb med aktivering inden for den første måned lå på 4,8 % for dagpengemodtagere og 69,2 % for kontanthjælpsmodtagere. Jobcentrets tidlige indsats for dagpengemodtagere er således stort set uændret siden seneste dialogmøde. Jobcentret har henvist 134 personer til Hurtigt i gang aktørerne. Antallet falder fra 144 personer i dec.09 til 134 personer i feb. 10 (tabel 8). Tabel 6: Andel af påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. jobsamtale er afholdt inden for 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4kv08-3kv09 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 Vordingborg Klyngen Østdanmark Vordingborg Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 49% 37% 29% 8,6-5,8-5,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 81% 83% 79% 12,5 6,0 5,9 63% 73% 69% 7,1 7,1 10,1 I alt (Antal personer) (1463) (18262) (57917) 64%* 41%* 44%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Tabel 7: Andel påbegyndte a-dagpenge- samt kontant og starthjælpsforløb inden for det seneste år, hvor 1. aktiveringstilbud er modtaget inden 1. måned - samt udviklingen ift. samme periode året før. Udvikling i %-point 4kv08-3kv09 4kv07-3kv08-4kv08-3kv09 Vordingborg Klyngen Østdanmark Vordingborg Klyngen Østdanmark A-dagpengeforløb 5% 8% 7,0% -1,9-0,9-1,0 Kontant- og starthjælpsforløb (match 1-3) Kontant- og starthjælpsforløb (match 4-5) 76% 69% 50% 19,9 5,9 3,3 50% 52% 34% 11,5-3,6-0,2 I alt (Antal personer) (680) (8858) (25787) 54%* 34%* 42%* * Viser udviklingen af antal personer, i alt, i procent Tabel 8: Antal henviste hos andre aktører i Jobcenter Vordingborg - fordelt på målgruppe Udbud dec 09 jan 10 feb 10 Service LVU Hurtigt i gang I alt (De 209 henviste personer udgjorde 14% af det samlede antal a-dagpengemodtagere i Jobcenter Vordingborg i jan 10) 11/23

12 5. Udviklingen i antal unge på overførselsindkomst I Vordingborg Kommune er 640 unge på overførselsindkomst i februar Jobcentrets mål i Beskæftigelsesplan 2010 er 655 fuldtidspersoner i december De unge ydelsesmodtagere udgør 14 % af alle unge i alderen år, hvilket er en lidt højere andel end i Klyngen (12,6 %) og en noget større andel end i Østdanmark (8,5 %) (figur 6). Figur 6. Unge modtagere af overførselsindkomst, andel af alle årige, februar % Dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mv. 18% 17,5% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 15,2% 4,6% 5,5% 5,0% 12,9% 3,8% 4,2% 4,8% 13,9% 5,3% 3,7% 5,0% 5,7% 5,8% 5,9% 12,4% 4,3% 3,5% 4,7% 14,0% 4,9% 4,5% 4,6% 13,2% 6,3% 3,0% 3,9% 11,3% 4,3% 3,2% 3,8% 11,5% 5,1% 1,3% 5,1% 12,1% 6,3% 2,3% 3,5% 11,7% 5,2% 1,8% 4,6% 10,4% 3,9% 1,9% 4,7% 12,6% 4,9% 3,1% 4,6% 8,5% 2,8% 3,0% 2,6% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse, Danmarks statistik og egne beregninger Vordingborg Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Når man ser på udviklingen over en 1-årig periode (feb.09 feb.10), er antallet steget med 21,4 % i Vordingborg Kommune, hvilket er mindre end stigningen i Klyngen (35,4 %) (tabel 8). Stigningen har været markant blandt unge dagpengemodtagere (88,2 %). I Klyngen er antallet steget 80 %. Unge under 30 år på dagpenge udgør samtidig den største gruppe blandt de unge ydelsesmodtagere i Vordingborg Kommune (tabel 8). Dette er imidlertid en væsentlig mindre stigning, end det var tilfældet ved seneste dialogmøde, hvor antallet af unge dagpengemodtagere var steget med 125,5 % i den seneste årsperiode. Stigningstakten er hermed aftaget lidt. Antallet af arbejdsmarkedsparate unge er faldet 7,6 % fra feb.09 feb.10, hvor antallet i Klyngen er steget 16,8 %. De unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere er steget med 13 % i Vordingborg, som er lidt under stigningen i Klyngen (17,2 %) (tabel 8). Mænd med dansk og vestlig baggrund udgør den største andel af de unge dagpengemodtagere i. For unge på kontanthjælp mv. er andelen den samme for mænd som for kvinder (Tabel 9). 12/23

13 Tabel 8. Modtagere af overførselsindkomst under 30 år opgjort på ydelseskategori samt udviklingen ift. samme måned året før. Klyngen Østdanmark Ydelsesgruppe feb-09 feb-10 %-vis udvikling %-vis udvikling %-vis udvikling Dagpengemodtagere Arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-, starthjælp og introduktionsydelsesmodtagere I alt ,2% 80,0% 66,7% ,6% 16,8% 20,0% ,0% 17,2% 21,1% ,4% 35,4% 32,9% Kommunens mål: 655 overførselsindkomstmodtagere (fuldtidspersoner) under 30 år i december 2010 og egne beregninger Tabel 9: Unge modtagere af overførselsindkomst under 30 år opgjort på ydelseskategori samt udviklingen ift. sammen måned året før. Andel af alle unge på overførselsindkomst, feb 10 Procentvis udvikling feb 09 - feb 10 A-dagpenge Kontanthjælp mv. A-dagpenge Kontanthjælp mv. Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Unge med dansk og vestlig oprindelse 10,9% 23,3% 30,0% 29,2% 94,4% 96,1% -13,1% 15,4% Unge med ikke-vestlig oprindelse 0,3% 0,6% 2,7% 3,0% -33,3% 33,3% 13,3% 90,0% I alt (72) (153) (209) (206) 85% 94% -11% 20% Figur 7. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 30 år, indekseret (jan =100) 200 Vordingborg Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb /23

14 Figur 8. Udviklingen i antal ydelsesmodtagere under 30 år, indekseret (jan = 100) 350 A-dagpenge Kontanthjælp mv. (match 1-3) Kontanthjælp mv. (match 4-5) Indeks jan-08 feb-08 mar Ydelsesmodtagere med mere end 1 år på ydelsen apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 I en situation med stigende ledighed er det vigtigt, at jobcentret formår at fastholde fokus på de længerevarende ledige trods presset ift. at få nyledige hurtigt tilbage i job. Både andelen af dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere, der har været på ydelsen i mere end 1 år, er lidt højere i Vordingborg Kommune end i Klyngen. Siden januar 2009 er antallet af dagpengemodtagere steget kraftigt med 208,3 %, hvor stigningen i sammenlignelige jobcentre i Klyngen er 58,5 %. Antallet af arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere er modsat faldet (-1,6 %). I Klyngen er antallet steget 35,8 % fra jan.09 jan.10. De ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med over 1 års ledighed udgør en stor andel i Vordingborg Kommune (48,9 %). Antallet er stigende (17,5 %) dog i mindre grad end stigningen i Klyngen (21,6 %) /23

15 Tabel 10. Andel af ydelsesmodtagere med mere end 1 års ledighed samt udviklingen ift. samme måned året før Andel Udvikling i andel (%-point) og antal (%) januar 2010 januar 09 - januar 10 Vordingborg Klyngen Østdanmark Vordingborg Klyngen Østdanmark A-dagpengemodtagere Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 1-3) Kontant- og starthjælpsmodtagere (match 4-5) og egne beregninger (Andel) 6,1% 5,9% 6,7% 2,9-0,3 0,5 (Antal) ,3% 58,5% 78,3% (Andel) 15,4% 13,5% 17,2% -0,9 1,2-0,1 (Antal) ,6% 35,8% 22,4% (Andel) 48,9% 54,1% 57,6% 3,1 6,5 1,3 (Antal) ,5% 21,6% 11,5% Note: Andelene er udregnet ift. hver af de tre målgrupper. Dvs. at tabellen skal læses sådan, at det eksemplelvis er 15,4% ud af de udelukkende arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i, som har modtaget ydelsen (kontant- og starthjælp betragtes i denne opgørelse som én ydelse) i mere end 1 år. 7. Rettidighed i minimumsindsatsen Overholdelse af minimumsrettighederne for jobsamtaler og aktivering understøtter jobcentrets resultater i forhold til at nedbringe arbejdskraftreserven, antallet af unge på offentlige ydelser og antallet af kontanthjælpsmodtagere med mere end 1 års ledighed 3. Fsva. minimumsrettighederne for kontant- og starthjælpsmodtagere anses de for opfyldt når: - Jobsamtaler har en rettighed på 90 % - Aktivering har en rettidighed på 80 % for arbejdsmarkedsparate og - 75 % for ikke-arbejdsmarkedsparate. Det fremgår af rettidighedstallene for januar 2010, at Jobcenter Vordingborg har gode resultater på de fleste områder, hvilket Beskæftigelsesregionen kvitterede for i skrivelse af 7. april Jobcenter Vordingborg opfylder således stort set minimumsrettighederne for jobsamtaler for alle målgrupper i januar For dagpengemodtagere har jobcentret en rettidighed på 79 % for første aktiveringstilbud. Her er det særligt rettidigheden for de unge, der er lav med 65 % (figur 9). Vedrørende kontant- og starthjælpsmodtagere opfyldes rettidigheden ikke for gentagen aktivering i januar Rettidigheden er lavest for personer over 30 år. Udviklingen i jobcentrets rettidighed har imidlertid været positiv fra 2. kvt kvt.09, og minimumsrettighederne for gentagen aktivering var således op- 3 Det skal bemærkes, at rettidigheden for kontant- og starthjælpsmodtageres aktivering af tekniske årsager ikke kan blive lige så høj som for dagpengemodtagere. Det skyldes, at kontant- og starthjælpsmodtagere, som er sygemeldte eller på barsel, ikke skifter forsørgelse og derfor ikke kan trækkes ud af opgørelserne, selvom de er fritaget for aktivering 15/23

16 fyldt i 4. kvt.09 både for arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (figur 10, figur 11 & tabel 11). Rettidigheden for dagpengemodtagere hos andre aktører lever ikke op til målet om 90 % for gentagen aktivering i dec. 09. Rettidigheden er opfyldt for jobsamtaler og første aktivering (figur 12). Figur 9. Rettidigheden for dagpengemodtagere i Jobcenter Vordingborg, jan % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 82% Over 30 år; 92% I alt 89% Under 30 år; 65% Over 30 år; 88% I alt 79% Under 30 år; 100% Over 30 år; 89% I alt 93% 0% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering Figur 10. Rettidigheden for arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Vordingborg, jan % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Under 30 år; 85% Over 30 år; 94% I alt 89% Under 30 år; 100% Over 30 år; 100% I alt 100% Under 30 år; 83% Over 30 år; 60% I alt 73% 0% Jobsamtaler (februar) Første aktivering Gentagen aktivering 16/23

17 Figur 11. Rettidigheden for ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Jobcenter Vordingborg, jan % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Under 30 år; 85% Over 30 år; 91% Under 30 år; 75% Over 30 år; 77% I alt 89% I alt 76% Under 30 år; 73% Over 30 år; 65% I alt 66% 10% 0% Jobsamtaler (februar) Første aktivering Gentagen aktivering Tabel 11. Resultater for rettidig indsats i Jobcenter Vordingborg, fra 4. kvt til 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Dagpengemodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 97,3 95,3 95,6 99,3 94,5 Rettidigheden for første aktivering: 90,6 86,8 86,7 98,1 87,1 Rettidigheden for gentagen aktivering: 91,7 85,2 95,1 96,8 94,2 Arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 82,4 77,7 85,5 88,5 88,8 Rettidigheden for første aktivering: 75,4 69,0 85,1 85,2 89,0 Rettidigheden for gentagen aktivering: 73,0 77,8 78,1 69,4 84,9 Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: Rettidigheden for jobsamtaler: 81,2 80,2 79,2 82,2 85,9 Rettidigheden for første aktivering: 78,4 63,5 70,3 71,4 73,3 Rettidigheden for gentagen aktivering: 78,0 63,6 75,6 68,3 76,3 17/23

18 Figur 12: Rettidigheden for dagpengemodtagere hos andre aktører i Jobcenter Vordingborg, dec % 90% 80% 70% 60% 50% 99% 100% 40% 80% 30% 20% 10% 0% Jobsamtaler Første aktivering Gentagen aktivering 8. Sygedagpengeindsatsen Sygefraværsforløbenes andel af arbejdsstyrken udgør i Vordingborg Kommune 6,4 %. Dette er en højere andel end for klyngen og Østdanmark. (figur 13). I januar 2010 var der 386 sygefraværsforløb af over 26 ugers varighed i Vordingborg Kommune. En stigning ift. samme måned året før på 1 %. I Klyngens og Østdanmark falder antallet (tabel 12). Udviklingen viser et fald i forløb over 26 uger fra dec.09 - jan.10 (figur 14). Resultatoversigten 4 viser en opdeling af sygefraværsforløb over 26 uger, fordelt på mellemlange forløb (26-52 ugers varighed) og lange forløb (over 52 ugers varighed) i jan Her ses det, at de mellemlange forløb er faldet 4 % set ift. samme måned året før og 9 % ift. den foregående måned. De lange forløb er modsat steget 6 % ift. samme måned året før og 9 % ift. den foregående måned. Når man ser sygefraværsforløb over 26 uger fordelt på køn, er andelen lidt større for kvinder end for mænd med dansk og vestlig baggrund (tabel 13). Udviklingen viser dog en større stigning blandt sygefraværsforløb over 26 ugers varighed blandt mænd med dansk og vestlig baggrund (27 %) end blandt kvinder med dansk og vestlig baggrund (-10 %) (tabel 13). 4 Jobindsats.dk 18/23

19 Figur 13. Sygefraværets relative omfang (samtlige sygefraværsforløb ift arbejdsstyrken) i kommunerne, klyngen og Østdanmark, januar % 6% 6,6% 6,0% 5,7% 6,1% 6,4% 5,7% 6,0% 6,3% 6,0% 6,2% 6,0% 5,9% 5% 5,1% 4,4% 4% 3% 2% 1% 0% Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Slagelse Vordingborg, Danmarks statistik og egne beregninger Frederikshavn Haderslev Norddjurs Nyborg Randers Svendborg Klyngen Østdanmark Tabel 12. Sygefraværsforløb over 26 uger samt udviklingen ift. samme måned året før, jan 2010 Antal forløb over 26 uger Andel forløb over 26 uger Udvikling i antal forløb over 26 uger Udvikling i andel forløb over 26 uger (%-point) % 1% 1,9 Klyngen % -3% 3,0 Østdanmark % -8% 1,8 Kommunens mål: 292 sygefraværsforløb over 26 uger i december 2010 og egne beregninger 19/23

20 Figur 14. Udviklingen i antal sygefraværsforløb over 26 uger, indekseret (jan. 08 = 100) 120 Vordingborg Klyngen Østdanmark Indeks jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 jun-09 jul-09 aug-09 sep-09 okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 Tabel 13: Sygefraværsforløb over 26 uger procentfordelt på køn og etnicitet - samt udvikling ift. samme måned året før, jan 2010 Personer med dansk og vestlig oprindelse Personer i alt (antal) Personer med ikke-vestlig oprindelse og egne beregninger Andel af alle sygefraværsforløb over 26 uger Udvikling i antal forløb over 26 uger Kvinder Mænd Kvinder Mænd 54% 42% -10% 27% 2% 2% 33% -14% % 25% Andelen af sygefraværsforløb over 26 ugers varighed med delvise raskmeldinger, er i Jobcenter Vordingborg faldet med 3 %-point i perioden november 2008 november 2009 (tabel 14). I Klyngen er anvendelsen af delvise raskmeldinger faldet med 2 %-point (tabel 14). Andelen af sygefraværsforløb over 26 uger med delvise raskmeldinger, er samme niveau i både jobcentret (14 %), Klyngen og i Østdanmark (13 %) (tabel 14). 20/23

21 Tabel 14: Andel af sygefraværsforløb med delvise raskmeldinger ud af alle sygefraværsforløb eller sygefraværsforløb over 26 uger - samt udviklingen ift. samme måned året før, nov. 09 Andel af alle sygefraværsforløb Andel af sygefraværsforløb over 26 uger 12% 14% Udvikling i andel af alle sygefraværsforløb Udvikling i andel af sygefraværsforløb over 26 uger -3 Klynge 8 11% 13% -1-2 Region Sjælland Østdanmark 12% 12% 13% 13% og egne beregninger * For at få de mest retvisende opgørelser anvendes den 3. sidste måned til at vise andel af delvise raskmeldinger. Dette skyldes, at (pga. mange efterregistreringer på sygedagpengeområdet) opgørelser fra de seneste måneder øges væsentligt ved senrere opdateringer af sygedagpengeområdet. 9. Effekten af indsatsen Andelen af selvforsørgende personer 1 år efter modtagelse af offentlig forsørgelsesydelse er faldet fra 4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2009 for alle målgrupper med undtagelse af kontant- og starthjælpsmodtagere match 4-5. I Klyngen er andelene også faldet for alle grupper (tabel 15 & tabel 16). Effekten er faldet mere for dagpengemodtagere i Jobcenter Vordingborg end i Klyngen, mens faldet er mindre for kontant- og starthjælpsmodtagere (tabel 15 & tabel 16). I 4. kvt.09 var effekten for dagpengemodtagere på niveau med effekten i Klyngen. For kontant- og starthjælpsmodtagere var effekten lidt større i Jobcenter Vordingborg end i Klyngen dog ikke for kvinder match 1-3 (tabel 15 & tabel 16). Tabel 15. Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse Udvikling 4.kvt kvt 2009 (%-point) 4. kvartal 2009 Jobcenter Vordingborg Klyngen Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 39,5% 34,3% -12,4-15,4-9,8-14,1 Kontant- og Starthjælp match ,8% 30,2% -3,5-10,9-10,3-16,5 Kontant- og Starthjælp match 4-5 5,8% 8,9% -2,4 1,9-2,6-3,2 Kilde: DREAM og egne beregninger Tabel 16. Andel selvforsørgende 1 år efter modtagelse af en offentlig forsørgelsesydelse 4. kvt kvt Klynge 8 Kvinder Mænd Kvinder Mænd A-dagpenge 49,4% 49,1% 39,6% 34,9% Kontant- og starthjælp match ,6% 41,0% 20,3% 24,5% Kontant- og starthjælp match 4-5 6,9% 10,5% 4,3% 7,3% Kilde: DREAM og egne beregninger I Jobcenter Vordingborg bliver en lidt større andel af de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (4. kvt. 2008) selvforsørgende i 4. kvt end andelen i Klyngen. 22 % bliver imidlertid matchet ikke-arbejdsmarkedsparate efter 1 år. I Klyngen kommer kun 18 % længere fra arbejdsmarkedet efter 1 år (tabel 17 & 18). Blandt de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere (4. kvt. 2008) bliver 7 % selvforsørgende efter 1 år på offentlig forsørgelse og kun 3 % bliver -2 21/23

22 matchet arbejdsmarkedsparate i 4. kvt I Klyngen er andelen af kontanthjælpsmodtagere, der kommer tættere på arbejdsmarkedet lidt mindre (tabel 17 & 18). Tabel 17: Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2008, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i 4 kvt. 2009, Kontanthjælpsmodtagerforsørgendarb.markedsforsørgende Selv- Ikke- Selv- Arb.markedsparate 4. kvt. parate 4. kvt. Arb.markeds- 4. kvt kvt parate 4. kvt. 4. kvt (antal) 2009 (andel) (antal) (antal) 2009 (antal) (andel) Ikkearb.markedsparate 4. kvt (andel) Arbejdsmarkedsparat % 38% 22% Ikke-arbejdsmarkedsparat % 3% 65% I alt % 17% 48% Kilde: DREAM og egne beregninger. Antallet er beregnet som fuldtidsmodtagere. "Arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- og starthjælpsmodtagere med matchkategori 1, 2, 3 eller straksmatch. "Ikke-arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- elller startshjælpsmodtagere, som er matchkategoriseret 4 eller 5. Tabel 18: Kontanthjælpsmodtagere, 4. kvt. 2008, der er selvforsørgende, tættere på arbejdsmarkedet eller længere fra arbejdsmarkedet i 4. kvt. 2009, klynge 8 Kontanthjælpsmodtagerforsørgendarb.markedsforsørgende Selv- Ikke- Selv- Arb.markedsparate 4. kvt. parate 4. kvt. Arb.markeds- 4. kvt kvt parate 4. kvt. 4. kvt (antal) 2009 (andel) (antal) (antal) 2009 (antal) (andel) Ikkearb.markedsparate 4. kvt (andel) Arbejdsmarkedsparat % 41% 18% Ikke-arbejdsmarkedsparat % 2% 74% I alt % 13% 59% Kilde: DREAM og egne beregninger. Antallet er beregnet som fuldtidsmodtagere. "Arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- og starthjælpsmodtagere med matchkategori 1, 2, 3 eller straksmatch. "Ikke-arbejdsmarkedsparat"-betegnelsen indbefatter kontant- elller startshjælpsmodtagere, som er matchkategoriseret 4 eller 5. 22/23

23 Bilag 1 Om data i statusnotat Data i Beskæftigelsesregionens statusnotater baserer sig primært på opgørelser fra Jobindsats.dk 5, samt egne beregninger. Herudover anvendes også særskilt data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens forløbsdatabase DREAM. Jobcenterklyngerne som de enkelte jobcenters resultater sammenlignes med i notatet, svarer til de nationale jobcentergrupperinger, som findes i Jobindsats.dk. Dette er en ændring i forhold til tidligere statusnotater, hvor Beskæftigelsesregionens regionale jobcentergrupper er blevet anvendt. Ændringen er foretaget for at sikre øget sammenlignelighed mellem Beskæftigelsesregionens resultatopfølgning og den nationale 1-sides Resultatoversigt, som offentliggøres via Jobindsats.dk. Som konsekvens af denne ændring følger desuden, at jobcentrets egne resultater ikke længere indgår ved udregning af klyngens gennemsnitlige resultater. Resultater for en klynge vil altså variere alt efter hvilket jobcenter i klyngen, som benchmarkes. Ved de forskellige resultatmålinger er det altid den samme gruppe af jobcentre, som indgår i sammenligningsklyngen uafhængigt af hvilken ydelse eller resultattype, der er tale om. Sammenligningskommuner/-jobcentre er således de samme, når der ses på kontanthjælp, som når man ser på andre ydelser som for eksempel sygedagpege eller arbejdsløshedsdagpenge. Opdeling af jobcentrene i grupper er underlagt kriterier om nogenlunde ensartede rammevilkår i deres indsats på beskæftigelsesområdet i forhold til modtagere af forskellige kategorier af offentlige forsørgelsesydelser. For en uddybende indføring i principperne og beregningerne bag klynge-inddelingerne henvises til rammevilkårsanalysen De nye kommuners rammevilkår i beskæftigelsesindsatsen 6 samt notatet Baggrundspapir for klyngningen af kommuner og jobcentre med samme rammevilkår r.pdf /23

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Sorø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Sorø 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010

Jobcenter Køge. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Køge 1. statusnotat 2010 Maj 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Køge - 1. statusnotat 2010 Notatet beskriver

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lolland. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Lolland 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Lolland - 1. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 1. statusnotat 2010 marts 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk -1. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Gentofte. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Gentofte 1. statusnotat 2010 April 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Gentofte Notatet beskriver Jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 1. statusnotat 2010 April 2010 1/17 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Guldborgsund - 1. statusnotat

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER HADERSLEV BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 10 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Stevns. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Stevns 2. status 2011 Maj 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Stevns - 2. status 2011 Notatet beskriver

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2011 April 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 2. status 2011

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø

Jobcenter Svendborg, Langeland og Ærø Opfølgningsrapport Jobcenter, og Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 27 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Frederikshavn Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Slagelse. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter 2. status 2012 Juni 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde Telefon

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Ledighedstal for februar 2012

Ledighedstal for februar 2012 Ledighedstal for februar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for januar 2013

Ledighedstal for januar 2013 Ledighedstal for januar 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for juni 2012

Ledighedstal for juni 2012 Ledighedstal for juni 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ledighedstal for december 2011

Ledighedstal for december 2011 Pkt. 4 Ledighedstal for december 2011 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontant-

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter København. 2. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter København 2. status 2011 Marts 2011 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. status 2011 Notatet

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Guldborgsund. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Guldborgsund 2. status 2012 April 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Ledighedstal for september 2012

Ledighedstal for september 2012 Ledighedstal for september 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Ringsted 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Januar 2008 I dette notat gøres der rede for resultaterne af indsatsen

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted Maj 2010 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Morsø Juni Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Det gøres kvartalsvist. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. September 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 5. november 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter September 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email:

Læs mere

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013

STATUSOVERBLIK. figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. August 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & 2. oktober 213 STATUSOVERBLIK figurer og tabeller Jobcenter August 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012

Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 2012 Pkt. 9 - Ledighedstal for januar 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, A-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2010

Resultatrevision 2010 Resultatrevision 20 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 20 i form af resultatrevision 20. Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER BRØNDERSLEV 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. status 2012 Maj 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledigheden i Solrød Kommune var 3,3 % i juni 2014, svarende til 310 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 149 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Hvidovre. 4. status 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Hvidovre 4. status 2012 December 2012 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Solrød. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Solrød 4. status 2011 December 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000 Roskilde

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14

ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november Ledigheden. Side 1 af 14 ORIENTERING OM LEDIGHED OG INDSATSEN: Nr. 9 november 2 1. Ledigheden Nettofuldtidsledige i faktiske tal. oktober 27 oktober 28 oktober 2 Ledige i alt Pct. Ledige i alt Pct. Dagpenge Kontanthjælp I alt

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MORS 2. kvartal 20 September 20 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere