Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter"

Transkript

1 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Integrationsindsats U I Integrationsindsats U TVÆR700 Udmøntning af Integrationspuljen Ja 700 Integrationsindsats I Midlertidig boligplacering af flygtninge U TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper 1 1 ja 701 Flygtningeøkonomi Midlertidig boligplacering af flygtninge I Flygtningeøkonomi Boligsocial arbejde U I Boligsocialt arbejde U TVÆR700 Udmøntning af Integrationspuljen ja 710 Boligsocialt arbejde I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse U B Drift af skærmede udearealer U TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -2-2 ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper 9 9 ja 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Side 1 af 21

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Beskyttet beskæftigelse I A Salg af pladser Aktivitets- og samværstilbud U TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -1-1 ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper ja 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud I A Salg af pladser Botilbud til hjemløse U TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -4-4 ja 732 Udgifter - køb af pladser Botilbud til hjemløse I Indtægter - Statsrefusion Indtægter - Salg af pladser D Boligbetalinger Alkohol og stofmisbrug U TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -3-3 ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper ja 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud Alkohol og stofmisbrug I Side 2 af 21

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Botilbud for længerevarende ophold U TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning ja TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper ja 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud Botilbud for længerevarende ophold I A Salg af pladser D Boligbetalinger Botilbud til midlertidigt ophold U TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper ja TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -6-6 ja 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud Botilbud til midlertidigt ophold I A Salg af pladser D Boligbetalinger Kontaktperson- og ledsageordninger U TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper ja TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -3-3 ja 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance U Borgerstyret personlig assistance (BPA) Side 3 af 21

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Støtte i eget hjem mv. U TVÆR140F Udmøntning ovk. pulje særlige grupper ja TVÆR140I Moderniseringsinitiativer, udmøntning -4-4 ja 738 Køb af støtte i eget hjem Støtte i eget hjem mv. I A Salg af pladser Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. U Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U I Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I Side 4 af 21

5 skema Bilag 3g - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget U TB I Integrationsindsats U I Midlertidig boligplacering af flygtninge U Midlertidig boligplacering af flygtninge I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse I Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse I Botilbud for længerevarende ophold I Botilbud til midlertidigt ophold U Botilbud til midlertidigt ophold I Kontaktperson- og ledsageordninger I Side 5 af 21

6 skema Bilag 3g - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget U TB I Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem mv. I Senblindekurser U Senblindekurser U Side 6 af 21

7 skema Bilag 3g - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget U TB I Merudgiftsydelser U I Merudgiftsydelser U Merudgiftsydelser I Personlige tillæg og helbredstillæg U I Personlige tillæg og helbredstillæg U Personlige tillæg og helbredstillæg I Side 7 af 21

8 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 701 Titel: Aktivitet: 70 Integrationsindsats Flygtningeøkonomi Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Området for Midlertidige Boliger til Flygtninge forventes at resultere i et merforbrug på netto 0,248 mio. kr., der søges tillægsbevilget. Det forventede nettomerforbrug udgøres af: - Merudgifter på 0,205 mio. kr. og mindreindtægter på 0,043 mio. kr.

9 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse udviser mindreudgifter på 1,7 mio. kr. i. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar, forventes der 21,6 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 189 t. kr. svarende til en forventet udgift på 4,1 mio. kr. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften eller har mulighed for at reducere forbruget. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er i på 5,7 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang forventes at være i balance. Side 9 af 21

10 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud udviser merudgifter på 2,3 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar, forventes der 100,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 244 t. kr. svarende til en forventet udgift på 24,4 mio. kr. Heraf vedrører 13,5 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i forventes at være i balance. Dertil forventes udgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende selvvisiterende tilbud. Den samlede udgift til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud forventes derfor at være på 25,3 mio. kr. i. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er i på 23,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2018 var på 23,7 mio. kr. Side 10 af 21

11 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af længerevarende botilbud udviser et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 96,5 mio. kr. og der forventes på nuværende tidspunkt et forbrug på i alt 89,9 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar, forventes der 83,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 1,043 mio. kr. svarende til en forventet udgift på 86,7 mio. kr. Heraf udgør 54,0 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften og ikke har mulighed for at påvirke indhold i tilbud, pris mv. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Herudover forventes udgifter til køb af pladser efter objektive kriterier på 3,2 mio. kr. I alt forventes derfor udgifter på 89,9 mio. kr. på køb af pladser på længevarende botilbud i. Dertil kommer, at Socialafdelingen i øjeblikket har 5 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig på i alt 1,3 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at sagen vedrører flere år, hvorfor en evt. ekstra udgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen. Regnskabsresultatet for 2018 var på 95,5 mio. kr. (inkl. køb af pladser efter objektive kriterier). Faldet i udgifterne fra 2018 til er bl.a. et resultat af et fald i antallet af borgere i længevarende botilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handleforpligtelsen. Side 11 af 21

12 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på midlertidige botilbud udviser i mindreudgifter på 3,2 mio. kr. Budgettet til køb af pladser på midlertidige botilbud er i på 44,3 mio. kr., mens der forventes udgifter på 41,1 mio. kr. I 2018 var udgifterne til køb af pladser på midlertidige botilbud 34,8 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar, forventes der 42,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 863 t. kr. svarende til en forventet udgift på 36,5 mio. kr. Heraf udgifter på 9,3 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Hertil er tillagt en forventet tilgang på 8 botilbudspladser med virkning fra den 1. marts til en månedspris på 50 t. kr., svarende til 3,6 mio. kr. i alt. Endvidere er der indregnet forventede udgifter til uudnyttede pladser i psykiatrien på 1,6 mio. kr. samt effektivisering på 0,55 mio. kr., jf. Budgetforlig. Derudover forventes en udgift på 2,4 mio. kr. i vedr. den kendte tilgang af unge borgere fra Familieafdelingen til Socialafdelingen. Udgiften er estimeret pba. det tværgående samarbejde imellem Famileafdelingen og Socialafdelingen. Det forventes, at udgiften modsvares af den forventede afgang på køb af midlertidige botilbud og beløbet er for nuværende ikke tillagt de disponerede udgifter, men udviklingen i den forventede tilgang følges løbende. Dertil kommer, at Socialafdelingen i øjeblikket har 4 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig på i alt 2,1 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at sagen vedrører flere år, hvorfor et evt. ekstra udgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen. Deruodver er der 4 sager, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune der retteligt er betalingskommune. Disse sager er alle uafsluttede. Falder de ud til kommunens fordel bortfalder der udgifter på 2,6 mio. vedrørende disse sager i. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat. Side 12 af 21

13 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen udviser et merforbrug på 1,3 mio. kr. I er der budgetteret med udgifter på køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen på 2,9 mio. kr. og der forventes på baggrund af forbruget i 2018 udgifter på 4,2 mio. kr. Heraf udgør 0,9 mio. kr. udgifter for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Side 13 af 21

14 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et merforbrug på 2,7 mio. kr. i. Merforbruget søges ikke tillægsbevilliget. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar, forventes der 25 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,467 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 36,4 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 2,0 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Det er forudsat at tilgang/afgang går lige op resten af året. Der kan komme en afvigelse vedrørende udgifter til sygdom og barsel, idet disse udgifter erfaringsmæssigt svinger en del. Regnskabsresultatet for 2018 var på 34,5 mio. kr. Den forventede stigning i udgifterne fra 2018 til skyldes primært, at der i 2018 var ekstraordinære indtægter på i alt 1,4 mio. kr. Der har de seneste år været vækst i antallet af borgere der visiteres til denne lovpligtige indsats. Udgifterne er svært forudsigelige og svært styrbare bl.a. fordi få enkeltsager med fra- og tilflytning til kommunen af borgere berettiget til denne ydelse kan give store udsving i de forventede udgifter. Side 14 af 21

15 1. FR - Beskrivelse Skemanummer Udvalg: Socialudvalget (1.000 kr. / 19-pl) 738 Køb af støtte i eget hjem Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af støtte i eget hjem udviser et merforbrug på 4,2 mio. kr. Merudgiften udgøres af: - Merudgift på køb af socialpædagogisk støtte på 6,0 mio. kr. - Mindreudgifter på køb af aflastningspladser og behandlingstilbud på 1,8 mio. kr. Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte (herunder botilbudslignende foranstaltninger under 85) På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar, forventes der en udgift på 15,5 mio. kr., svarende til et merforbrug på 6,0 mio. kr. Heraf udgifter på 2,5 mio kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Deruodver er der 3 sager, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune der retteligt er betalingskommune. Disse sager er alle uafsluttede. Falder de ud til kommunens fordel bortfalder der udgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende disse sager i. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat. Mindreudgifter på køb af aflastningspladser og behandlingstilbud På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio februar forventes der en udgift på 3,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Side 15 af 21

16 1. FR Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 739 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) udviser merudgifter på 7,5 mio. kr i. Frederiksberg kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren har krav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb. Der er i budgetteret med udgifter til køb af STU på 14,5 mio. kr. I budgettet indgår en effektivisering på 0,55 mio. kr. vedrørende køb af pladser hos eksterne leverandører. I udgiftsskønnet er indarbejdet effekten af denne effektivisering. På baggrund af allerede indskrevne borgere forventes en udgift til køb af STU på 20,4 mio. kr. Hertil er tillagt yderligere tilgang på 13 borgere med forventet start 1/8 som endnu ikke er indskrevet. Den forventede udgift i på disse borgere udgør 1,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at tilgangen de seneste år har været noget større end den tilgang, der på nuværende tidspunkt er indregnet i prognosen. Det skal endvidere bemærkes, at der kan være en afvigelse, idet transportudgifterne kan variere noget. Regnskabsresultatet for 2018 var på 18,8 mio. kr. I forbindelse med 2. forventede regnskab 2017 blev bevillingen til køb af STU varigt øget med 3,6 mio. kr., som følge af de øgede udgifter til denne ydelse. Antallet af STU-forløb har været stigende i de seneste år. Opgjort som helårsforløb var antallet i 2015 på 31,9. I 2018 var antallet steget til 55,9 helårsforløb. I skønnes med den ovenfor nævnte tilgang et samlet antal helårsforløb på 62,3. Baggrunden for stigningen i antallet af visiterede til en STU skyldes, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset, om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte, har, hvis de ønsker det, et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Forvaltningen peger på, at der er brug for en fornyet analyse af STU-området (seneste analyse er foretaget i 2018) hvor der ses nærmere på udviklingen idenfor ydelsesmodtagere, visitationspraksis på området, sammenhæng til de ordinære ungdomsuddannelser mv. Forvaltningen ønsker en analyse, der kan være med til sikre at kommunen har det rigtige udgiftsniveau på STU-området og at Socialudvalget er sikret den korrekte bevilling. Analysen bør ligge færdig forud for 2. forventede regnskab og skal ses i sammenhæng med ønsket om at finde en varig løsning på udgiftspresset på Socialudvalget ramme. Side 16 af 21

17 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732 Herbergs- og krisecenterpladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter - køb af pladser Indtægter - Salg af pladser Indtægter - Statsrefusion Det samlede resultat af det forventede regnskab for køb af herbergs- og krisecenterpladser udgøres af afvigelserne på køb, salg og statsrefusion og udgør en nettomindreudgift på 2,3 mio. kr. Køb af pladser Køb af herbergs- og krisecenterpladser udviser i en mindreudgift på 2,7 mio. kr. ekskl. refusion. Der er refusionsmæssigt taget højde for brutto mindreforbruget på køb af herbergs- og krisecenterpladser. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre. Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er i på 11,2 mio. kr. I forbindelse med budgettet for er der besluttet en effektivisering på 2,0 mio. kr. vedrørende bedre håndtering af borgerforløb på herberger og krisecentre. Forbrugsskønnet er baseret på regnskabsresultatet for 2018 på 10,4 mio. kr. fratrukket effektiviseringen på 2,0 mio. kr. Salg af pladser Salg af herbergspladser udviser i merindtægter på 2,8 mio. kr. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Der er budgetteret med indtægter på 16,9 mio. kr. i, mens der forventes indtægter på 19,7 mio. kr. i. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for Statsrefusion Statsrefusion for borgere på herberger og kvindekrisecentre udviser mindreindtægter på 3,3 mio. kr. Frederiksberg Kommune får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til frederiksbergborgere på herberger og krisecentre. Dette gælder både borgere, som benytter kommunens egne herberger, og borgere, som Frederiksberg Kommune køber pladser til i andre kommuner. Frederiksberg Kommune får ikke refusion for de pladser, som kommunen sælger til borgere fra andre kommuner. De forventede statsrefusionsindtægter skal altså ses i relation til de forventede udgifter til egne herberger og køb af herbergspladser i andre kommuner, samt til de forventede indtægter fra salg af herbergspladser. Der er i budgetteret med indtægter fra statsrefusion vedrørende borgere på herberger og kvindekrisecentre på 13,5 mio. kr., mens der forventes indtægter på 10,2 mio. kr. Side 17 af 21

18 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb af pladser på misbrugsbehandlingstilbud udviser en merudgift på 1,5 mio. kr. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for 2018, dog fratrukket en engangsudgift i 2018 på 0,5 mio. kr. vedrørende en tabt retssag. Side 18 af 21

19 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73A Salg af pladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 0 indtægter beskyttet beskæftigelse ( 103) aktivitets- og samvær ( 104) længerevarende botilbud ( 108) midlertidige botilbud ( 107) støtte i eget hjem ( 85) -455 Salg af pladser udviser samlet set mindreindtægter på 2,0 mio. kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilget. Mindreindtægterne udgøres af: - Mindreindtægter på salg af pladser på længerevarende botilbud på 1,9 mio. kr. - Mindreindtægter på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse på 1,9 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på midlertidige botilbud på 0,8 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på støtte i eget hjem på 0,5 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 0,5 mio. kr. Prognoserne er baseret på de opkrævede beløb i 2018, hvor der blev opkrævet 12,0 mio. kr. Dog er indtægterne korrigeret for udgifter i 2018 vedrørende to fejlopkrævninger på 0,4 mio. kr. Side 19 af 21

20 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73B Titel: Aktivitet: 70 Integrationsindsats Drift af skærmede udearealer Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Afledt drift vedrørende anlægsprojektet Udearealer til Magnetens mest sårbare brugere. By-, Kultur- og Miljøområdet har beregnet afledte driftsudgifter på i alt kr. til afledt drift af udearealer til Magnetens mest sårbare brugere. Beløbet dækker over kr. til vanding og pleje af de skærmede udearealer for den del, som brugerne ikke selv kan varetage, og kr. årligt til drift af parkeringsanlægget. Den afledte driftsudgift er ikke indarbejdet i anlægsplanen, og derfor søges der med denne sag om at få merudgiften tillægsbevilget i indeværende år. Ved 1. finansielle orientering vedrørende budget 2020 søges midlerne til de afledte driftsudgifter bevilget i budget- og overslagsår.

21 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 19-pl) Skemanr. Udvalg: Socialudvalget 73D Boligbetalinger Indmelding 3. FR (netto): Botilbud for hjemløse Længerevarende ophold Midlertidige ophold Boligbetalinger udviser i mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører forventede mer- og mindreindtægter der fordeler sig ved: - Mindreindtægter vedrørende Botilbud for hjemløse på 1,1 mio. kr. - Merindtægter vedrørende Botilbud for længerevarende ophold på 0,1 mio.kr. - Merindtægter vedrørende Botilbud for midlertidigt ophold på 1,4 mio.kr. Indtægterne er beregnet på baggrund af indtægterne i Der er i budgetteret med indtægter fra boligbetalinger på samlet 7,6 mio. kr. Side 21 af 21

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 519.495

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Socialudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl.

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar Socialudvalget (inkl.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09

Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2019 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere