Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2012"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2012

2 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 1. Ministerens 4 mål for beskæftigelsesindsatsen 2012 side 3 2. De centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012 side De strategiske fokusområder side 6 3. Den borgerrettede indsats side Beskæftigelsesministerens mål 1 side Beskæftigelsesministerens mål 2 side Beskæftigelsesministerens mål 3 side Beskæftigelsesministerens mål 4 side Jobåbninger side Særlige indsatsområder side Den virksomhedsrettede indsats side Jobcentret som job- rekrutteringscenter side Jobåbninger og formidling af arbejdskraft side Voksenlærlinge side Vidensdeling og koordinering af indsatsen side Det rummelige arbejdsmarked side Samarbejde på det regionale arbejdsmarked side Indsatsområder side Inddragelse af andre aktører side Partssamarbejde på det lokale arbejdsmarked side Budget for beskæftigelsesindsatsen side Det lokale beskæftigelsesråds (LBRs) plan for bevillingen til side 23 fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer Oversigt over Jobcentrets resultatmål for 2012 side 25 2

3 Indledning I 2011 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen udarbejde en beskæftigelsesplan for Det sker i dialog med Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregion Midt Den skal beskrive Jobcenter Odders mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i 2012 ud fra de af Beskæftigelsesministeren udmeldte landsdækkende mål, suppleret med lokale mål på baggrund af det lokale arbejdsmarkeds særlige beskæftigelsespolitiske udfordringer. Der er et fortsat og stigende fokus på vigtigheden af en tidlig indsats og en aktiv linje i forhold til alle jobcentrets målgrupper, en indsats, som understøttes af økonomiske incitamenter for kommunen via arbejdsmarkedslovgivningen. BDO-Kommunernes Revision har maj 2011 for Odder Kommune færdiggjort en analyse af beskæftigelsesområdet og kommet med en række anbefalinger til den fremtidige indsats, hvor der både er fokus på en øget arbejdsmarkedsmæssig effekt af indsatsen og også er fokus på en sammensætning af indsatsen for de forskellige målgrupper, som udnytter de økonomiske incitamenter i lovgivningen bedst muligt. Beskæftigelsesplanen for 2012 er skrevet med det udgangspunkt, at kommunalbestyrelsen i 2012 styrker indsatsen for de arbejdsmarkedsparate ledige, de sygemeldte og personer der afventer fleksjob, medens indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige vil være næsten uændret i.f.t og Ministerens 4 mål for beskæftigelsesindsatsen 2012 Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen. Målene er gældende for 2012 og danner rammerne for de beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for Jobcenter Odder i Beskæftigelsesministerens mål er retningsgivende for Jobcenter Odders planlægning af indsatsen. For 2012 udmeldes følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt af få de ledige tilbage i job. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcenter Odders mål for indsatsen: Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 290 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 17 % i forhold til december

4 Målet skal ses på baggrund af et mindre fald i gruppen af arbejdsmarkedsparate ledige med mere end 3 måneders sammenhængende forsørgelse i 2010 med 4 % (december 2010) til 367 personer. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Jobcenter Odders mål for indsatsen: Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 75 personer i 2012, svt. et fald på 16 % fra december 2010 til december I 2010 har der været en tilgang af personer på permanent offentlig med 89 personer fordelt med 50 personer på fleksjob og ledighedsydelse og 39 personer på førtidspension. De 9 af dem er tilflyttere. I samme periode har der været en afgang på 45 personer (29 på folkepension, 7 til fleksydelse og 9 døde) samt en nettotilflytning på 9 personer. Samlet en nettotilgang på 44 personer på permanent offentlig forsørgelse. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Sigtet er at udvide arbejdsstyrken og sikre virksomhederne en kvalificeret arbejdskraft på kort og lang sigt samt at flest mulige unge opnår kvalifikationer, som er tidssvarende og matcher både nuværende og fremtidige krav på arbejdsmarkedet. Indsatsen understøttes af ny lovgivning på ungeområdet som er trådt i kraft 1. maj 2010 med intensiveret indsats for årige ledige og fra 1. august 2010 en intensiveret indsats for unge ledige årige. Jobcenter Odders mål for indsatsen: Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 278 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 12 % fra december 2010 til december

5 I 2010 er antallet af unge på offentlig forsørgelse steget med 4 %. I december 2010 var der 317 unge på offentlig forsørgelse i Odder, heraf var 113 på kontanthjælp (+ 22 % ), 60 på dagpenge (- 10 % ), 35 på sygedagpenge (-10 %), 51 på førtidspension (+ 4 %) samt 58 på øvrige ydelser (introduktionsydelse, revalidering, ledighedsydelse og fleksjob (+2 %). 4. Indsatsområde: Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Jobcenter Odders mål for indsatsen: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 141 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 10 % fra december 2010 til december I 2010 er antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Odder Kommune steget med 11 %. I december 2010 var der 156 på offentlig forsørgelse i Odder, heraf var 29 på kontanthjælp (0 % ), 23 på dagpenge (- 18 % ), 29 på introduktionsydelse (+38 %), 43 på førtidspension (+ 19 %) samt 32 på øvrige ydelser (sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse og fleksjob (+19 %). 2. De centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012 Overordnet er arbejdsmarkedet i Odder kendetegnet ved et højere uddannelsesniveau og en lavere ledighed end regionsgennemsnittet samt en høj udpendling fra kommunen. De seneste 10 år har Odder oplevet en stigning i befolkningstallet, men i samme periode er beskæftigelsen faldet let. De kommende 10 år forventes befolkningstallet at stige, mens arbejdsstyrken forventes at falde, og beskæftigelsen forventes at ligge stabilt, men lavere end niveauet i Samtidig forventes der at blive stillet stadig større krav til arbejdskraftens kvalifikationer. Endelig forventes gruppen af personer uden for arbejdsstyrken at vokse mere end arbejdsstyrken. Det betyder, at arbejdsstyrken i Odder skal forsørge stadig flere ældre, unge og personer i den erhvervsaktive alder, som står uden for arbejdsstyrken. Arbejdsmarkedet i Region Midtjylland er fortsat mærket af finanskrisen og den efterfølgende lavkonjunktur. Og på trods af flere tegn på, at beskæftigelsessituationen overordnet set er i bedring, er udsigten til egentlig vækst i beskæftigelsen fortsat lang. Frem mod 2012 forventes en svag stigning i antallet af beskæftigede i den private sektor - mens beskæftigelsen forventes at falde i dele af den offentlige sektor. De beskedne forventninger til beskæftigelsesudviklingen gør, at jobcentrene i de kommende 5

6 år i endnu højere grad skal udnytte de tilgængelige jobåbninger og samtidig skabe resultaterne gennem en effektiv indsats, som sikrer de unge uddannelse og job, begrænser langtidsledigheden, modvirker marginalisering samt undgår en for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og sikrer en udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. Udfordringerne gælder både regionalt og i Odder, hvor der aktuelt er 173 unge kontanthjælps- eller dagpengemodtagere under 30 år. 348 i arbejdskraftreserven, 207 langtidsledige, hvoraf 19 er unge under 30 år. 89 som er tilgået permanente forsørgelsesydelser det seneste år I lyset af de kommende års udfordringer kan der peges på følgende strategiske fokusområder, som der bør være særligt fokus på i den lokale beskæftigelsesindsats i 2012: Bekæmpelse af langtidsledigheden, flere unge skal i uddannelse bedre hjælp til de udsatte ledige, forøgede effekter af den lokale indsats, et styrket samarbejde med lokale virksomheder og 2.1. De strategiske fokusområder 1. Indsatsen mod langtidsledighed særligt fokus på de unge Siden 2008 er antallet af langtidsledige næsten tredoblet i Odder Kommune. Den kraftige stigning har særligt fundet sted i løbet af 2009, og i løbet af 2010 er stigningstakten gradvist aftaget. I december 2010 er der 207 langtidsledige i Odder, hvoraf de 176 er dagpengemodtagere Hvad kendetegner de langtidsledige i Odder i december 2010? De 207 langtidsledige i Odder udgør 1,9 pct. af arbejdsstyrken, hvor gennemsnittet blandt klyngekommunerne er 2,3 pct. Størstedelen af langtidsledige er dagpengemodtagere (85 pct.). Godt halvdelen er år (49 pct.), mens 9 pct. er under 30 år og 42 pct. over 50 år. Over halvdelen er mænd (63 pct.), og 86 pct. har dansk oprindelse. I Odder er andelen af unge langtidsledige mindre (9 pct.) end i sammenligningskommunerne (12 pct.). De langtidsledige har senest haft beskæftigelse i følgende brancher: Industri (31 pct.), handel (16 pct.), opperationel service (13 pct.), offentlige brancher (12 pct.) Langtidsledige dagpengemodtagere er oftest forsikret i følgende fem a-kasser: 3F (30 pct.), HK (14 pct.), Metal (13 pct.), Kristelig (6 pct.) og FTF (5 pct.) 6

7 Langtidsledigheden er flerdoblet de seneste år i Odder, og jobcentrets opgave er nu at sikre, at flere ledige vendes i døren og undgår lange ledighedsperioder. Samtidig skal flere ledige, som allerede har en lang ledighedsperiode bag sig, have en indsats, som giver genbeskæftigelse. Et særligt fokus har gruppen af de unge ledige, som både kan have brug for kompetencegivende uddannelse og en jobrettet indsats, så de sikres kompetencer og et varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Både i Odder og regionens øvrige kommuner er der et stort potentiale i at begrænse langtidsledigheden, og vejen til at udnytte potentialet bedre for den enkelte kommune er gennem en effektiv indsats i flere spor. En tidlig og intensiv aktiveringsindsats blandt de ledige, som er langtidsledige eller er i risiko for at blive langtidsledig - kan bidrage til at flere kommer hurtigere i job og at der er færre, der oplever perioder med langtidsledighed. Det kan være i form af forløb på private og offentlige virksomheder eller ved målrettet opkvalificering, hvor den enkelte ledige får mulighed for at ajourføre og erhverve nye kompetencer og derved får styrket sin faglige mobilitet og sine jobchancer. Aktuelt er der stor variation på tværs af kommunerne, med hensyn til hvor tidligt og intensivt, der aktiveres, blandt de langtidsledige. Set i forhold til sammenligningskommunerne har Odder en relativt lav aktiveringsgrad for langtidsledige (48 %.), mens aktiveringsgraden i Hedensted eksempelvis er op mod 90 %. Samtidigt sættes der gennemsnitlig senere ind med det første aktive tilbud til gruppen af langtidsledige i Odder. Der er derfor et potentiale for at styrke den tidlige og aktive indsats for personer med risiko for langtidsledighed i Odder Kommune. Dette skal også ses i lyset af, at de nye regler om en samlet dagpengeperiode på 2 år vil være fuldt indfaset medio 2012.En del af gruppen af langtidsledige risikerer at miste dagpengeretten herefter. Aktuelt er der 123 ledige i Odder, som har mere end 1½ års anciennitet i dagpengesystemet, og som derfor har risiko for at miste dagpengeretten, hvis de ikke kommer i job i det kommende år. 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet I de senere år er antallet af personer, som modtagere permanente forsørgelsesydelser (førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob) vokset betydeligt i regionen og på landsplan. Det gælder også i Odder Kommune, hvor der aktuelt er ca borgere, som modtager permanente ydelser, svarende til 8,6 pct. af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Det er en udvikling, som udfordrer mulighederne for at øge arbejdsudbuddet, øger risikoen for marginalisering for den enkelte og har langsigtede og betydelige konsekvenser for samfundsøkonomien - herunder økonomien i den enkelte kommune. Der er derfor et stort potentiale for at øge arbejdsudbuddet i Odder og i regionen som helhed, hvis tilgangen til de permanente ydelser kan nedbringes, herunder særligt tilgangen til førtidspension. ¾ af nytilgangen til permanent offentligt forsørgelse kommer enten fra kontanthjælp eller sygedagpenge. Et hovedfokus for den lokale beskæftigelsesindsats er derfor at begrænse omfanget af langvarige forløb på kontanthjælp og sygedagpenge og understøtte, at der findes nye veje for den enkelte borger. En af de vigtigste nøgler til at bremse tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser i Odder i 7

8 de kommende år, er at sikre gode resultater i sygedagpengeindsatsen. Det er her centralt at undgå, at længerevarende sygeforløb blandt borgerne udvikler sig til en situation, hvor den enkelte borger ikke kan vende tilbage til beskæftigelse, og hvor førtidspension eller fleksjob i stedet bliver sidste mulighed. Omfanget af langvarige sygedagpengeforløb på over ½ år varierer betydeligt på tværs af kommunerne i regionen, hvor andelen svinger fra 18 til 32 pct. I Odder har hvert femte sygedagpengeforløb (20 pct.) en varighed på over ½ år, hvilket er lavere end gennemsnittet blandt sammenligningskommunerne. Siden medio 2010 er antallet af lange sygedagpengeforløb dog steget i Odder, mens antallet er faldet lidt i klyngen samlet set, og udviklingen giver anledning til at styrke indsatsen, da en ophobning af langvarige sygedagpengeforløb erfaringsmæssigt kan tage lang tid at nedbringe. Samlet set er der således et potentiale for at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb i Odder Kommune og finde nye veje for den enkelte borger til at forblive på arbejdsmarkedet. Et centralt element i denne indsats er at understøtte, at der er tidlig og hyppig kontakt til den sygemeldte, at den enkelte sygemeldte bevarer tilknytningen til arbejdspladsen under sygeforløbet og eventuelt modtager støtte i form af aktive tilbud, hvilket erfaringsmæssigt kan bidrage til hurtigere raskmelding og tilbagevenden til job. 3. Massivt fokus på resultatskabelse og styrket virksomhedssamarbejde De beskæftigelsespolitiske udfordringer og den nye situation efter lavkonjunkturen øger behovet for at skabe bedre effekter i beskæftigelsesindsatsen. Potentialet i kommunerne er stort Et bredt og velfungerende virksomhedssamarbejde bliver nøglen til en effektiv og resultatskabende beskæftigelsesindsats i de kommende år. Jo tættere virksomhedssamarbejdet er, jo bedre rustet er jobcentret til at levere en beskæftigelsesindsats, som bringer de ledige i job. På alle områder i den lokale beskæftigelsesindsats kan der med fordel arbejdes med at skabe bedre effekter og resultater, og realisere gevinster. I Odder kan en forbedring af effekterne af indsatsen f.eks. betyde: Yderligere 23 personer kommer i beskæftigelse, hvis 10 pct. flere får job i løbet af de første tre måneders ledighed. Yderligere 8 jobklare ledige kommer i selvforsørgelse, hvis resultaterne efter afsluttet indsats hæves til samme niveau som den bedste kommune i klyngen. Ca. 10 pct. flere indsatsklare vil få positive progressionseffekter, hvis resultaterne efter afsluttet indsats hæves til samme niveau som den bedste kommune i klyngen. Yderligere ca. 29 personer i en ungdomsårgang i Odder vil få en ungdomsuddannelse, hvis 95 pct. af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Et centralt indsatsområde for at skabe bedre resultater og effekter er at skabe aktuelle målinger af indsatsen, så det bliver muligt meget mere detaljeret at styre redskabssammensætningen i.f.t. de enkelte områder og følge effekterne af jobcenterets forskellige indsatser. Dette er en væsentlig forudsætning for at kunne ændre indsatsen i den retning, som den tidligere omtalte analyse af beskæftigelsesområdet anbefaler. Det er også almen viden, at virksomhedsrettede forløb typisk giver de højeste effekter. Et styrket samarbejde med lokale virksomheder vil øge effekterne af indsatsen. Der er her både behov for en kontinuerlig generelt opsøgende indsats samt et tæt, tillidsfuldt samarbejde omkring den enkelte 8

9 borger. Især for målgrupperne arbejdsmarkedsparate ledige og personer på ledighedsydelse og introduktionsydelse er der et stort potentiale, men også for sygemeldte kan der især opnås gevinster ved en hyppigere og mere fokuseret kontakt til arbejdspladsen i.f.t. delvis raskmeldte og de sygemeldte, der er i virksomhedspraktik / virksomhedsrevalidering. Tidlige og hyppige samtaler samt rettidig aktiv indsats for alle målgrupper har også en påviselig effekt en effekt, som det de seneste par år har været vanskelig at høste inden for jobcentrets rammer. Udover den manglende effekt er der også store kommunaløkonomiske gevinster ved ikke at blive sanktioneret for den manglende rettidighed, hvilket der også er sat fokus på i analysen. Forbedrede resultater af beskæftigelsesindsatsen således har ikke kun betydning for den enkelte borgers muligheder og fremtidsudsigter, men har også stor betydning for det offentlige udgiftspres og mulighederne for fremtidig velfærd i Odder Kommune. 3. Den borgerrettede indsats Jobcenter Odder er entydigt den fælles indgang for alle ledige i kommunen, uanset forsørgelsesgrundlag. Der er gennem justeringer i organiseringen sikret et fælles fokus på de beskæftigelsespolitiske opgaver og udfordringer, som Jobcentret står overfor både nu og fremover - bl.a. håndtering af den stigende langtidsledighed. Omdrejningspunktet i udførelsen af opgaverne er rettet mod, at de initiativer, som Jobcentret tager i forhold til ledige dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse skal sikre, at så mange som muligt hurtigt kan fastholdes i arbejde. Alternativt at målgrupperne kan vende tilbage til arbejdsmarkedet og indgå i arbejdsstyrken med de kvalifikationer, som virksomhederne har behov for. Et centralt fokusområde for Jobcentret vil i 2012 vil være en målrettet virksomhedsrettet indsats for gruppen af arbejdsmarkedsparate ledige, personer på ledighedsydelse og sygedagpengemodtagere. Herudover vil der være fokus på en tidlig og helhedsorienteret indsats. Det vil bl.a. ske gennem en målrettet organisering, udsøgning og et sikkert fokus på rettidig afvikling af kontaktforløbet og afgivelse af tilbud til de ledige. Herudover er der i Jobklubben, som er oprettet i efteråret 2010, fokus på at give tilbud, så den enkelte lediges muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet via opkvalificering m.m. højnes væsentligt. For ledige, som ikke umiddelbart kan formidles job, skal fokus sættes på en afklaring af, hvilken indsats, der hurtigst muligt kan hjælpe dem til hel eller delvis selvforsørgelse. For de ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fortsættes den mere håndholdte indsats for at afklare og sluse den enkelte ledige ind på arbejdsmarkedet. Jobcentret vil endvidere fortsat have fokus på en tidlig aktiv indsats og tæt opfølgning for sygedagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse. Indsatsen har stor betydning i forhold til ministermålet om,at antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse skal nedbringes mest muligt. 9

10 Det skal sikres, at jobcentret igennem en aktiv indsats får mulighed for at have de nødvendige redskaber til rådighed for en effektiv aktiveringsindsats. Det gælder specielt i forhold til praktik og løntilskudspladser, uddannelses- og jobsøgningsforløb afstemt til relevante målgrupper, ligesom der vil være særligt fokus på anvendelse af mentorordningen. Der vil endvidere være særlig fokus på ungeindsatsen samt anvendelse af tilskudsordningen for voksenlærlinge Beskæftigelsesministerens mål 1 har særlig fokus på en styrket indsats, der begrænser langtidsledighed d.v.s personer der modtager offentlig forsørgelse i mere end 3 måneder - arbejdskraftreserven. Arbejdskraftreserven består af arbejdsmarkedsparate ledige (matchgruppe 1) med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed. Der har været et mindre fald i gruppen af arbejdsmarkedsparate ledige med mere end 3 måneders sammenhængende ledighed i 2010 med 4 % (december 2010) til 367 personer. Arbejdskraftreserven består primært af forsikrede ledige. Jobcentrene skal via en tidlig aktiv indsats have fokus på, at nyledige ikke bliver en del af arbejdskraftreserven, og sammen med de ledige finde de jobåbninger, der er på arbejdsmarkedet. Jobcentret skal dermed kende virksomhedernes behov for arbejdskraft og målrette indsatsen imod disse områder. Jobcentret skal sikre at antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 290 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 17 % i forhold til december Det skal ske ved at nytilmeldte hurtigt og helst inden 3 måneder kommer tilbage i arbejde. Det sker gennem en korrekt visitation og en tidlig målrettet indsats i ledighedsforløbet, hvor de ressourcestærke borgere som selv er i stand til at skaffe sig arbejde, vejledes til selv at opsøge relevante jobmuligheder. Personer med længere ledighed end 3 måneder skal have kvalificeret hjælp for der igennem hurtigt at komme tilbage i arbejde. I den borgerrettede indsats i forhold til mål 1, vil der være følgende fokuspunkter: Jobcentret vil skærpe fokus på at motivere unge ufaglærte ledige til at påbegynde ordinær uddannelse eller deltage i opkvalificerende kurser. 10

11 Jobcentret vil tilrettelægge et kontaktforløb, således at alle nytilmeldte arbejdsmarkedsparate indkaldes hurtigt til første kontaktsamtale eller informationsmøde, hvor det centrale tema er jobsøgning. Alle arbejdsmarkedsparate ledige visiteres som udgangspunkt til deltagelse i jobklubbens tilbud efter 13 ugers ledighed. Tilbuddet er tilrettelagt som et 4 ugers kursusforløb, hvor kompetenceafklaring og jobsøgning er nøgleord. Herudover er der tilvalgsmoduler. Jobklubben vurderer individuelt behovet hos den enkelte ledige for evt. hyppigere kontaktforløb med jobcentret end minimumskravet på kontakt hver 3. måned. Alle arbejdsmarkedsparate ledige dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere, som henvender sig i jobcentret, skal så vidt muligt præsenteres for minimum 2 eller flere relevante jobs fra Jobnet eller andre jobsøgningsdatabaser. Straksaktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere I jobcentrets kundeareal har de ledige mulighed for hjælp til selvhjælp. De har adgang til at benytte de digitale jobsøgningsredskaber, herunder CV-banken via Jobnet og andre jobsøgningsdatabaser. Jobcentrets personale skal kunne yde kvalificeret hjælp til de ledige, som har brug for vejledning og støtte til anvendelsen af redskaberne. Ledige tilskyndes til at koncentrere deres jobsøgning til brancher med gode beskæftigelsesmuligheder. For arbejdsmarkedsparate ledige, der har ret og pligt til deltagelse i aktiveringstilbud, skal der tilrettelægges et aktiveringsforløb i samarbejde med den ledige, der så vidt muligt retter sig mod konkrete, relevante og realistiske jobområder og således, at den ledige opnår reelle og formelle kompetencer. Virksomhedsrettede aktiveringsredskaber såsom virksomhedspraktik, privat og offentlig løntilskudsansættelse skal så vidt muligt indgå i alle aktiveringsforløb, og i sammensætningen af aktiviteter skal der være fokus på at minimere passive perioder. Samarbejde med A-kasserne med særligt fokus på de A kasser med høj ledighed og høj risiko for langtidsledighed. For ledige, der ikke matcher de aktuelle jobåbninger eller har vanskeligt ved at sælge sig selv, kan Jobcentret skabe kontakt til en arbejdsgiver m.h.p. at få de ledige i virksomhedspraktikker, løntilskud eller ordinær beskæftigelse. For arbejdsmarkedsparate dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere samt personer på ledighedsydelse er der etableret jobklub. Tilbuddet er et 4 ugers kursusforløb på 25 timer pr. uge. Der er tilrettelagt undervisning, hjemmeopgaver med fokus på kompetenceafklaring, jobprofil og jobsøgning. Hertil kommer modulopbyggede og individuelle tilbud som f.eks. coaching, og motion Tilbuddet pt.for 30 helårspersoner. Tilbuddet efterfølges af 4 ugers virksomhedspraktikker og jobtræning i privat og offentlig regi, såfremt de ledige ikke er kommet i ordinær beskæftigelse, ligesom der sammen med de ledige arbejdes mere målrettet med 6 ugers selvvalgt uddannelse, så der bliver et klarere jobmål. 11

12 Tilbuddet til ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere tager udgangspunkt i den enkelte deltagers ressourcer og er individuelt tilrettelagt med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet med udgangspunkt i minimumsrettighederne i forhold til ret og pligt til tilbud. Derudover vil der fortsat være et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og de lokale arbejdspladser i forhold til indsatsen for de ledige Beskæftigelsesministerens mål 2 Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 75 personer i 2012, svt. et fald på 16 % fra december 2010 til december I 2010 har der været en tilgang af personer på permanent offentlig med 89 personer fordelt med 50 personer på fleksjob og ledighedsydelse og 39 personer på førtidspension. De 9 af dem er tilflyttere. I samme periode har der været en afgang på 45 personer (29 på folkepension, 7 til fleksydelse og 9 døde) samt en nettotilflytning på 9 personer. Samlet en nettotilgang på 44 personer på permanent offentlig forsørgelse. Der har specielt været en stigning på personer, der modtager ledighedsydelse. Det skyldes primært at arbejdsmarkedet generelt er under pres som følge af den økonomiske krise i private og offentlige virksomheder. Der er overordnet svært at forestille sig et fald i antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse, da der i de seneste år har været nettotilgang for alle 3 målgrupper. Det er et landsdækkende billede. Et egentligt fald vil kræve en ændret lovgivning i forhold til tilkendelse og vilkår for førtidspension og fleksjob, hvilket forventes vedtaget i efteråret 2011 med ikrafttrædelse i Det er konstant et fokusområde, og Jobcentret vil og har allerede indarbejdet procedurer i den daglige praksis som kan være medvirkende til holde antallet på et acceptabelt niveau. Der er tæt ledelsesmæssigt fokus på indstillinger til førtidspension og tilkendelse af fleksjob, ligesom der holdes månedlige møder til opfølgning af indsats i forhold til personer på ledighedsydelse. Mål 2 opfyldes som hovedregel ved at have succes med indsatsen på kontanthjælp, integration og sygedagpenge. Specielt tidlig indsats på sygedagpengeområdet er vigtig, hvor det at minimere langvarige sygedagpengesager har afgørende betydning i forhold til at begrænse tilgangen til fleksjob og førtidspension. Det gøres bl.a. ved at gøre den tidlige indsats aktiv og virksomhedsrettet kombineret med anvendelse af mentorordningen. 12

13 Jobcentrets virksomhedskonsulent vil have øget fokus på de sociale kapitler som er et aftalegrundlag mellem arbejdsmarkedets parter til at fastholde den svageste gruppe på arbejdsmarkedet. Jobcentrets indsatsområder er subsidiære i forhold til de sociale kapitler. Jobcentret har allerede nu fokus på området og anser det for et aktiv at etablere fleksjob og dermed opnå en arbejdsmarkedstilknytning frem for at bevilge en førtidspension. Herudover vil det ligesom hidtil indstilles til, at der bevilges førtidspension med kontrol specielt for den yngre del af befolkningen. Jobcentrets lægekonsulent rådgiver fortsat i forhold til udvikling af bedre og nye medicinske tiltag som kan indebære at specielt yngre kan indsluses på arbejdsmarkedet på støttede og/eller ustøttede vilkår. Jobcentret vil have et særlig fokus på indsats i form af aktiviteter - specielt virksomhedsrettet indsats og afklaringstilbud, der kan medvirke til, at de fleksjob-visiterede hurtigt muligt formidles fleksjob. Herudover øges indsatsen på, at den enkelte fleksjobvisiterede i højere grad tager ansvar for egen jobsøgning. Den kommende centrale revision af lovgivningen fleksjob og førtidspensionsområdet vil have stor betydning for at kunne reducere tilgangen af borgere på permanent offentlig forsørgelse. Det er i dag Jobcentret, der skal dokumentere omfanget af arbejdsevnen hos den enkelte borger. Der ydes som udgangspunkt tilskud til en fuldtidsløn, uanset hvor mange timer borgeren arbejder. Denne ordning har derfor ikke indbygget et incitament for den enkelte til at øge sit timetal, hvis arbejdsevnen bedres Beskæftigelsesministerens mål 3 sætter fokus på at begrænse antallet af unge kontanthjælps- starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år og skal sikre at flest mulige kommer i uddannelse eller job. Jobcentret skal sikre, at antallet af under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 278 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt. et fald på 12 % fra december 2010 til december I 2010 er antallet af unge på offentlig forsørgelse steget med 4 %. I december 2010 var der 317 unge på offentlig forsørgelse i Odder, heraf var 113 på kontanthjælp (+ 22 % ), 60 på dagpenge (- 10 % ), 35 på sygedagpenge (-10 %), 51 på førtidspension (+ 4 %) samt 58 på øvrige ydelser (introduktionsydelse, revalidering, ledighedsydelse og fleksjob (+2 %). 13

14 LBR ønsker at Jobcentret i 2012 skal have øget fokus på unge under 30 år. Det vil derfor under afsnittet om LBR midler være forslag om indsatser, der har fokus på ungegruppen. Herudover vil der fortsat generelt blive arbejdet med en styrket indsats for, at unge under 30 år uden erhvervsuddannelse skal tage ordinær uddannelse eller via indsats gøres klar til udannelse. Der er og vil fortsat være skærpet opmærksomhed på uddannelsespålæg. Den fremrykkede indsats for de årige er indarbejdet, ligesom der er etableret samarbejde med UU og BFC i forhold til den særlige indsats for årige. Jobcentret har igennem flere år haft en aftale om hjælp til praktikplaceringer m.m. i forhold til de svageste unge dette samarbejde koordineres i samarbejde med øvrige aktører for gruppen - herunder Produktionsskolen, som er en vigtig aktør for at holde de unge i et uddannelsesmiljø og dermed undgå, at unge kommer på offentlig forsørgelse. Ny Chance til unger - som er en del af regeringens ungepakke for at undgå at unge bliver langtidsledige - indarbejdes, ligesom der som led i Virksomhedscenteraftaler lægges særlig fokus på ungegruppen. UU vejledning er fysisk placeret i Jobcentret og unge under 25 år visiteres til samtale med UU vejleder, inden der laves aftaler med Jobcentrets jobkonsulenter. UU Odder-Skanderborg, har selvstændige mål for indsatser som tilrettelægges og koordineres i samarbejde med Jobcentret. Jobcentret vil have særligt fokus på, at de unges tilknytning til arbejdsmarkedet styrkes gennem: Uddannelse på ordinære vilkår screening og tilbud om læse / skrivetest samt ordblindeundervisning virksomhedspraktik straksaktivering løntilskudspladser muligheder for indgåelse af voksenlærlingeforløb mentoraftaler Jobklubben vil ligeledes have særlig fokus på ungegruppen. I forbindelse med aftaler om virksomhedscentre prioriteres indsatsen i forhold til ungegruppen højt. Det kommunale beskæftigelsestilbud Højmarken er indrettet, så der er særlig fokus på unge med behov for håndholdt jobudslusning d.v.s. ikke arbejdsmarkedsparate unge i match 2. Der arbejdes med en helhedsorienteret afklaring af de unge, og virksomhedsopsøgende indsats kombineret med mentorstøtte medvirker til, at der sker match mellem den ledige og virksomheden. For samme målgruppe er der i samarbejde med Social Service etableret et kommunalt støttekorps for unge med behov for særlig støttende indsats i forhold til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet på ustøttede eller støttede vilkår. Støtten evalueres løbende, ligesom den udøves af de samme støttepersoner, uanset om målgruppens støttebehov i begyndelsen omfatter optræning af sociale og dagligdags færdigheder og derfra rettes til højere grad af arbejdsmarkedsfokus. Støttekorpset fortsætter også i 2012 og afstemmes med mentorordningen. 14

15 3.4. Beskæftigelsesministerens mål 4 Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Mål: Jobcentret skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 141 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svt.. et fald på 10 % fra december 2010 til december I 2010 er antallet af ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Odder Kommune steget med 11 %. I december 2010 var der 156 på offentlig forsørgelse i Odder, heraf var 29 på kontanthjælp (0 % ), 23 på dagpenge (- 18 % ), 29 på introduktionsydelse (+38 %) sygedagpenge (-10 %), 43 på førtidspension (+ 19 %) samt 32 på øvrige ydelser (sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse og fleksjob (+19 %). Odder Kommune har som lille kommune muligheden for at organisere integrationsindsatsen på få personer. Det indebærer, at modtagelse og integration herunder danskundervisning og beskæftigelse tilrettelægges og planlægges i et tæt samarbejde og ud fra en helhedsorienteret synsvinkel. Odder Kommune har også ansat en tokulturel medarbejder - som ud over at kunne fungere som tolk også fungerer som støtteperson og mentor. Jobcentret vil, såfremt der tilføres jobkonsulentressourcer, yderligere omorganisere og styrke normeringen til jobkonsulentfunktionen på integrationsområdet og samtænke den med den øvrige sagsbehandling på området, så der bliver tale om en styrket helhedsorienteret indsats. Herudover vil jobkonsulenten også få en rådgivende funktion for til målgruppen, idet der bl.a. er brug for teknisk vejledning i forhold til jobnet, CV, min side m.m. for den gruppe af flygtninge og indvandrere som er arbejdsmarkedsparate. Der er etableret et konstruktivt samarbejde med Sprogcenter Horsens som har oprettet lokalt danskundervisningstilbud i Odder, og hvor kommunen stiller lokaler til rådighed. Det har - udover mulighed for individuelt tilrettelagt undervisning - gjort det muligt at etablere virksomhedspraktikker som supplement hertil, idet borgeren ikke skal bruge tid til transport. Byrådet har besluttet at fastholde det lokale tilbud af hensyn til kvaliteten og effekten af integrationsindsatsen på trods af, at det indebærer en merudgift til husleje 3.5. Jobåbninger En central opgave fremover bliver at forhindre, at de kommende ledige får længerevarende ledighed f.eks. ved at de nyledige hurtigst muligt kanaliseres over i de jobåbninger, som løbende opstår lokalt og regionalt. Jobcentret skal synliggøre de konkrete job bl.a. ved at inspirere virksomhederne til at annoncere på Jobnet. 15

16 Jobcentrets opsøgende virksomhedskonsulent sætter fokus på virksomhedernes brug af Jobnet. Der er reklameret for Jobnet på Oddernettet, ligesom han fremadrettet vil informere om jobnet ved virksomhedsbesøg m.m. Herudover har den opsøgende virksomhedskonsulents funktion bevirket, at der i stigende grad er indkommet jobordrer, hvor Jobcentret foretager udsøgning og match mellem ledige og virksomhederne. Jobcentret skal sammen med de ledige arbejde på at målrette jobsøgningen mod de job- og brancheområder, hvor der fortsat er jobmuligheder og motivere den ledige i at søge bredt både fagligt og geografisk. Det skal ske i samarbejde med A-kasserne specielt med A kasser med flest ledige og størst risiko for langtidsledighed. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der på trods af den aktuelt faldende beskæftigelse fortsat vil være mange jobåbninger i Midtjylland. Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved en stor jobomsætning, uanset om der er lav- eller højkonjunktur. Udviklingen i virksomhedernes produktionsmåder, teknologiske udvikling og globalisering betyder, at der løbende nedlægges job og oprettes nye job. Selv om det ikke-faglærte arbejdsmarked rammes hårdest af den økonomiske krise, kan der alligevel forventes en del jobåbninger i 2012 og i årene fremover. Der vil ske en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet p.a. alder. Frem mod 2010 falder antallet af årige, og ældregruppen vokser. Odder Kommune er en pendlerkommune, hvor borgerne har stor mobilitet. Jobcentret vil derfor også i råd og vejledningen af de ledige have særlig fokus på jobåbninger på tværs af kommunegrænserne, ligesom Jobcentret vil samarbejde med andre jobcentre i tværkommunale jobmesser, kampagner o.l Særlige indsatsområder Indsatsen vedrørende sygefravær I april måned 2011 var der 146 personer på sygedagpenge med mere end 26 ugers varighed en stigning på stigning på 6,6% i forhold til april måned 2010 og en stigning på 16,8% i forhold til de seneste 3 måneder. Området er reduceret ressourcemæssigt med 1/7 i 2011, og antallet af sygedagpengesager og varigheden af dem er stigende. Jobcentret ønsker fremadrettet at have fokus på: tidlige og individuelt tilrettelagte kontaktforløb anvendelse af virksomhedspraktikker som i højere grad skal anvendes til afklaring øget fokus på delvise raskmeldinger relevante afklaringstilbud anvendelse af en bred vifte af aktive tilbud til sygemeldte samarbejde med arbejdspladserne og sundhedssystemet 16

17 Målet er, at de sygemeldte arbejdsfastholdes, omplaceres til andre jobområder via virksomhedspraktikker og virksomhedsrevalidering - sekundært revalideres via ordinær uddannelse eller til fleksjob eller førtidspension. Kommunen sygedagpengeprojekt udvikles og evalueres løbende - også i 2012 med henblik på at sikre arbejdsfastholdelse eller hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der vil i 2012 være særlig fokus på tidlig visitation og opfølgning jf. undersøgelse af projektet udfærdiget af LBR i foråret Herudover vil der - såfremt, der bliver tilført jobkonsulent ressourcer - blive en faste tilknytning til projektet for at sikre, at der hurtigst muligt etableres aktivitet, hvor den sygemeldte i forbindelse med deltagelse i kurset er motiveret og tror på, at det kan lykkes. Jobcentret vil forsætte det interne teamsamarbejde i forhold til sygemeldte ledige og samarbejde med A-kasserne, der med ny lovgivning har fået en aktiv rolle i forhold til sygemeldte ledige. Målet er at sikre, at indsatserne koordineres og de iværksatte foranstaltninger understøttes og fortsætter i en helhedsorienteret indsats Jobcentret vil fortsat have fast fokus på sygedagpengesager over 26 uger, hvilket i tidligere år har været en succes. Indsatsen er af stor betydning i forhold til ministermålet om at antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse skal nedbringes mest muligt Indsatsen vedrørende personer på ledighedsydelse I december 2010 var der 67 fuldtidspersoner på ledighedsydelse en stigning på 20 personer i forhold til december 2009 og antallet er fortsat stigende - ligesom varigheden af forløbende ligeledes er stigende. Stigningen skyldes primært den stigende ledighed generelt, hvorfor det har været vanskeligt at fastholde og opnå fleksjob på et afmattet arbejdsmarked. Jobcentret ønsker dog trods afmatningen et særligt fokus på målgruppen og vil via en tidligere og virksomhedsrettet indsats arbejde på at få ansat flere i fleksjob. Det kan bl.a. ske ved en styrkelse af jobkonsulentfunktionen samt ved at etablere en særlig jobklub/ kursusforløb for personer på ledighedsydelse. Det er vigtigt at arbejde med målgruppens personlige kompetencer i forhold til at se på sig selv som arbejdsmarkedsparate med skånehensyn og ikke som sygemeldte med mange begrænsninger. Jobcentret mener selv at kunne tilrettelæge og afvikle kursusforløb for denne målgruppe til en pris, der i væsentlig grad ligger under prisen hos andre aktører. Den tidligere og mere målrettede indsats skal ud over at få flere i fleksjob medvirke til at færre skal have tilbud hos private aktører efter 12 måneders ledighed og at færre får forløb på 18 måneder og derover, hvor udgiften til ledighedsydelse er 100% kommunal. Herudover vil et øget fokus kunne afklare om der evt. skal iværksættes særlige afklarende individuelt tilrettelagte kursusforløb for at opkvalificere de ledige på ledighedsydelse, eller om der 17

18 er så omfattende begrænsninger i erhvervsevnen selv med skånehensyn at der skal rejses sag om førtidspension. 4. Den virksomhedsrettede indsats 4.1. Jobcentret skal være virksomhedernes naturlige jobrekrutteringscenter Virksomhederne har gennem jobcentret fået én fælles indgang og dermed lettere adgang til det offentlige beskæftigelsessystem. Det skal derfor være et mål for den virksomhedsrettede indsats, at virksomhederne i Odder Kommune naturligt henvender sig til Jobcentret for rekruttering af arbejdskraft på ordinære eller støttede vilkår. Hvis denne målsætning skal opfyldes er det vigtigt, at virksomhederne er bekendt med den vifte af muligheder, som Jobcentret kan stille til rådighed. Jobcentret har via midler fra LBR ansat en opsøgende virksomhedskonsulent fra Stillingen er foreløbig bevilget frem til Målet med virksomhedskonsulentstillingen er opsøgende kontakt til specielt nye virksomheder i Odder Kommune med råd og vejledning om Jobcentrets og lovgivningens muligheder. Herudover er virksomhedskonsulenten virksomhedernes kontaktperson ind i Jobcentret, hvor han kan formidle de problemstillinger virksomhederne står med til rette sagsbehandlende person i Jobcentret, der derved sikrer et forløb med stor tydelighed for borgere og virksomheder med mindst mulig burokrati. Virksomhedskonsulenten får også en aktiv rolle i forhold til etablering af virksomhedscentre. Virksomhedskonsulenten er herudover også kontaktperson til uddannelsessteder og kontaktperson f.eks. i forhold jobrotationsprojekter m.m. Derudover deltager denne i informations- og mødesamarbejde med Odder Erhvervs- og Udviklingsråd. Det er tydeligt, at virksomhedskonsulentfunktionen opfylder målsætningerne. Funktionen er nu så kendt af virksomhederne, at de i højere og højere grad henvender sig om arbejdskraft samt råd og vejledning generelt set. Målet er at opretholde funktionen i en eller anden målestok måske på halv tid, når LBR.s fulde finansiering bortfalder Jobåbninger og formidling af arbejdskraft Samarbejde med virksomhederne indebærer, at virksomhederne kan forvente, at jobåbningerne på det lokale arbejdsmarked vil være attraktive for jobsøgere, der er bosiddende i Odderområdet, således at de får interesse for og henvender sig vedrørende ledige job. 18

19 Jobcentret vil i den forbindelse have fokus på at øge virksomhedernes interesse for anvendelse af Der har været en reklameindsats for Jobnet en indsats der gentages løbende på Odder nettet m.m. Virksomheder, der ønsker det, skal tilbydes, at Jobcentret foretager udsøgningen af kandidater til konkrete stillinger. Det foregår primært via virksomhedskonsulentfunktionen. 4.3 Voksenlærlinge Voksenlærlingeordningen er nu permanentgjort. I 2010 bevilgede Jobcenter Odder 14 voksenlærlingepladser. Jobcenter Odders mål for indsatsen Jobcentret har som mål at etablere 15 voksenlærlinge forløb i Vidensdeling og koordinering af indsatsen Den højere ledighed og konjunkturerne på arbejdsmarkedet gør det nødvendigt, at der sker en vidensdeling og tæt koordinering mellem den virksomhedsrettede og den borgerrettede indsats. Jobkonsulenterne fungerer som team, der indbyrdes koordinerer indsatsen og kontakten til virksomhederne. De informationer og det kendskab, som virksomhedskonsulenten og jobkonsulenterne erhverver gennem deres kontakt med virksomhederne for eksempel om udviklingen på arbejdsmarkedet, jobåbninger og virksomhedernes behov på kort og lang sigt videreformidles løbende til Jobcentrets øvrige medarbejdere, således at der kan iværksættes initiativer i forhold til jobcentrets målgrupper. Herudover har virksomhedskonsulenten udarbejdet et dokument, hvor alle henvendelser vedrørende ordinære job, fleksjob, praktikker noteres. Det er herudover virksomhedskonsulenten, der sikrer opdatering af dokumentet og er guide ind Jobcentret i forhold til alle henvendelser vedrørende mulige jobåbninger Det rummelige arbejdsmarked Behovet for en udvidelse af arbejdsstyrken på længere sigt indebærer også en strategi for etablering af samarbejde med konkrete virksomheder og arbejdspladser om udvikling og anvendelse af metoder til indslusning af ledige, der ikke af sig selv kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet bl.a. igennem etablering af virksomhedscentre og praktikpladser evt. kombineret med mentorstøtte. 19

20 Jobcentret vil arbejde på oprettelse af virksomhedscentre både i privat og offentlig regi herunder Odder Kommune som arbejdsgiver. Der er nu vedtaget en mangfoldighedspolitik, der understøtter dette. LBR har også i 2012 afsat midler til kåring af Årets rummelige virksomhed Samarbejde på det regionale arbejdsmarked Jobcentret skal i den virksomhedsvendte indsats rette sig mod så bredt et fagligt og geografisk område som muligt for at understøtte de overordnede mål på landsplan, bl.a. ved at samarbejde med Beskæftigelsesregionen og andre af regionens jobcentre eksempelvis i forbindelse med jobrotationsprojekter, rekrutteringsprojekter, jobmesser og informationskampagner. Jobcentret har f.eks. i 2010 deltaget i voksenlærlingekampagnen Fremtiden er faglært, og planlægger i 2011 en jobrotationskampagne i samarbejde med Skanderborg Kommune Indsatsområder: Den virksomhedsrettede indsats vil have følgende fokus: Virksomhedsbesøg - både på jobcentrets og virksomhedernes initiativ. Der vil være særlig fokus på at sikre en tæt kontakt til virksomheder indenfor for brancher, der på sigt kommer til at mangle arbejdskraft samt ny virksomheder. Formidling af arbejdskraft - herunder omvendt formidling, f.eks. i forhold til alle målgrupper herunder også målgrupper med behov for særlig synliggørelse på arbejdsmarkedet, f.eks. indvandrere fra ikke-vestlige lande. Servicering af virksomheder information og vejledning om rekruttering, opkvalificering, tilskudsordninger mv. samt vejledning i brugen af digitale selvbetjeningsredskaber. Der vil være særlig fokus på information om voksenlærlingetilskudsordningen. Information til virksomheder om mulighederne for grund- og efteruddannelse, der kan etableres for virksomhedens ansatte, f.eks. jobrotationsordninger. Kontakt med virksomhederne i forhold til aftale om støtteordninger, som løntilskud, virksomhedspraktik, fleks- og skånejob. Information om og oprettelse af virksomhedscentre Information om mulighed for udenlandsk arbejdskraft (workindenmark). 5. Inddragelse af andre aktører Jobcenter Odder har i forhold til de forsikrede ledige indgået aftale med 4 andre aktører til varetagelse af serviceudbuddet og 2 aktører til varetagelse af LVU-udbuddet, jf. det fastlagte krav om udlicitering af ledige med længerevarende videregående uddannelse. Begge aftaler er til rådighed for tilsvarende kommunale målgrupper. 20

21 Serviceudbuddet omfatter målgruppe 1: ledige med erhvervskompetencegivende uddannelse, herunder ledige med mellemlang, videregående uddannelse (MVU) og målgruppe 2: ledige ledere der er fyldt 55 år og andre ledige som er fyldt 55 år. Desuden henvises pt. alle ledige der er fyldt 55 år, som har mere end 3 måneders sammenlagt ledighed til anden aktør. Anvendelse af LVU-udbuddet er obligatorisk. Udbuddet omfatter alle både forsikrede og ikkeforsikrede, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse af min. 5-6 års varighed. Det er dog fastlagt, at personen skal have arbejdet indenfor sit uddannelsesområde i minimum et halvt år indenfor de seneste 5 år undtaget er personer, som har afsluttet deres uddannelse inden for de seneste 3 år. Mange personer med mellemlang videregående uddannelse har vikariater eller arbejde på deltid og bliver derfor ikke henvist til anden aktør. I forhold til fleksjob-visiterede personer anvender Jobcentret for nuværende 3 udbydere som eksterne aktører. Efter gennemførelse af beskæftigelsesanalysen har jobcentret skærpet fokus på pris og kvalitet i forhold til brug af anden aktør. Der vil i oplægget til udmøntning af den fremtidige beskæftigelsesindsats blive vurderet på de faglige og prismæssige forhold hos anden aktør set i forhold til muligheden af selv at etablere lokale tilbud. 6. Partssamarbejde på det lokale arbejdsmarked Jobcentret har et ønske om, at parterne på det lokale arbejdsmarked konkrete virksomheder, brancheforeninger og erhvervsforeninger, a-kasser og lønmodtagerorganisationer medvirker i løsningen af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, f.eks. gennem deltagelse i projekt- og følgegrupper og som oplægsholdere og inspiratorer f.eks. i jobklub og sygedagpengeprojekt. Jobcentret ønsker endvidere at inddrage parterne ved etablering af konkrete aftaler med ledige og sygemeldte, hvor der f.eks. kan være risiko for frafald eller yderligere marginalisering. Det indebærer, at Jobcentrets: strategier, indsats og prioriteringer skal være tydelige og konkrete virksomhedskonsulenten fortsat skal markedsføres og gøres kendt opgaveorganisering, struktur, åbningstid og medarbejdernes træffetider er kendte og forståelige tilbud til ledige og virksomheder er let tilgængelige - bl.a.via internettet. 21

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2011

Beskæftigelsesplan. Jobcenter Odder 2011 Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 side 3 2. De centrale beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2011 side

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Kommunebeskrivelse 2011 Syddjurs

Kommunebeskrivelse 2011 Syddjurs Kommunebeskrivelse 211 Beskæftigelsesregion April 211 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER OG SIGTELINJER I SYDDJURS FREM MOD 212 1 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES 4 Den store stigning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune

Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Beskæftigelsesplan 2013 for Allerød Kommune Maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Allerød... 2 2. Udviklingen i jobcenterets målgrupper... 3 3. Ministerens

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2009... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3.1 Status og udfordringer

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2008 En værdifuld samarbejdspartner med fokus på job Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Side 2 af 43 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Vejen ver.final Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vejen ver.final Jobcenter Vejen Vejen Kommune 2013 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL FOR 2014... 4 RESULTATMÅL BESKÆFTIGELSESMINISTERENS

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2009

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2009 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2009 Fokus på job En værdifuld samarbejdspartner Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 4. maj 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Assens

Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Assens Beskæftigelsesplan 2011 for Jobcenter Assens Udkast 1. juni 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel: 1. Indledning til Beskæftigelsesplan for Jobcenter Assens 2011 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Nordfyn

Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Nordfyn Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Nordfyn JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESPLAN 2009 1. INDLEDNING..S. 3 2. BAGGRUND.S. 4 3. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL.S. 7 3.1 Arbejdskraftreserven s. 7 3.2 Sygedagpengeforløb..s.

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen

Beskæftigelsesplanen er årlig og skal fremsendes til Beskæftigelsesregionen/Arbejdsmarkedsstyrelsen Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. december 2011 Sagsbehandler Birgit Søtrup Telefon direkte 76 16 73 22 Sagsid 2011-22236 Notat om Beskæftigelsespolitikken i Esbjerg

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2013

Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2013 Norddjurs Jobcenter Norddjurs Beskæftigelsesplan 2013 Fokus på job En værdifuld samarbejdspartner 30. august 2012 Indhold: Forord... 3 1. Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen... 4 1.1 Beskæftigelsesministerens

Læs mere