TAL OG BOGSTAVREGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAL OG BOGSTAVREGNING"

Transkript

1 TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter, som vi kender fr tidligere, nu bre med betegnelser. Regnetegn Nvn på opertion Resultt f beregning + Plus Addition Sum Minus Subtrktion Differens Gnge Multipliktion Produkt : Divideret med Division Kvotient Når vi nu skl til t regne med disse forskellige regnerter, bliver vi nødt til t hve et system så vi ved hvilken rækkefølge de forskellige tegn skl virke, derfor inddeler vi regnerterne i et hierki. Led og fktorer ( ) 1: Først udregnes prenteser n 2: Så udregnes potenser og rødder : 3: Så udregnes multipliktion og division + 4: Sidst udregnes ddition og subtrktion Når vi kigger på tl- og bogstvudtryk kn vi beskrive indholdet med to begreber, led og fktor. Det er vigtigt t forstå forskellen på de to begreber. Led er dskilt f regnetegnene plus (+) og minus ( ), mens fktorer er dskilt f regnetegnet gnge ( ). Nå der i et led både optræder bogstver og tl, så skrives tllet ltid forrest, ltså vi skriver 2b og ikke b2. Begreb Tegn Eksempel 2 4x + 3b Led + eller 2-4x+3b Her er tre led: 2 4x 3b Fkor 2 Første led består d to fktorer, 2 og, 4x ndet led består f fktorerene 4, og x, 3b mens tredje led består f fktorerene 3 og b.

2 Prenteser I tl- og bogstvudtryk hr mn også brug for prenteser, disse indgår på forskellig vis. æsd D gngetegn og minus tegn ikke må stå lige efter hinnden er det nødvendigt t indføre en prentes ( b) = b ( b) = b I forbindelse med potenser er prenteser også vigtige, idet de skl bruges ved potenser f negtive tl. Ld os se på et eksempel. 2 4 = ( ) = 16 ( 2) 4 = ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) = 16 Potenser og prenteser spiller også smmen på en nden måde, som bruges meget. Vi kn se på følgende eksempler. 3x 2 = 3 x x (3x) 2 = 3x 3x = 9x 2 4b 3 = 4 b b b 4(b) 3 = 4 b b b = 2 3 b 3 (4b) 3 = 4b 4b 4b = 64 3 b 3 Der er også regneregler for prenteser, de første to er plus- og minus prenteser. 3+(5 3+9) = = 14 6+( 2+3 4) = = 3 Plusprenteser kn mn ltså uden videre ophæve. 5 (2+6 4) = = 1 9 ( 3+2 4) = = 14 Minusprenteser kn hæves ved t ændre fortegn på lle led i prentesen. Gnge ind i prentes En nden regneregel er t gnge ind i prentes, dette foregår ved t mn gnger tllet på lle led i prentesen. 5 (+3) = = 5+15 Sætte uden for prentes 2 (2 b) = 2 2 ( 2) b = 4+2b Vi set på hvordn mn gnger ind i en prentes, og så nu se på den modstte regneregel, nemlig t sætte uden for prentes. Hvis to eller flere led hr en fælles fktor kn mn sætte denne uden for en prentes. Mn dividere således de involverede led med den fktor der sættes udenfor. 6+8b 12c = 2( b 2 12c 2 ) = 2(3+4b 6c) 6x+9y = 3( 6x 3 + 9y 3 ) = 3(2x+3y)

3 Gnge prenteser smmen Vi hr hidtil regnet på udtryk med en prentes, to prenteser med flere led i hver kn også gnges smmen. Dette foregår ved t gnge hvert led i den første prentes med hvert led i den nden prentes. (+b) (c+d+e) = c+d+e+bc+bd+be } {{ } } {{ } (+b) (c+d+e) = c+d+e+bc+bd+be (+b) (c+d+e) = c+d+e+bc+bd+be (+b) (c+d+e) = c+d+e+bc+bd+be (+b) (c+d+e) = c+d+e+bc+bd+be (+b) (c+d+e) = c+d+e+bc+bd+be (+b) (c+d+e) = c+d+e+bc+bd+be Brøker P1 P2 Første led i P1 gnges med første led i P2 Første led i P1 gnges med ndet led i P2 Første led i P1 gnges med tredje led i P2 Andet led i P1 gnges med første led i P2 Andet led i P1 gnges med ndet led i P2 Andet led i P1 gnges med tredje led i P2 Der kn opstå situtioner i regneudtryk, hvor brøker kommer til t indgå, vi skl nu ridse op hvilke regler der er for regning med brøker. En brøk kn forkortes og forlænges. En brøk forkortes ved t dividere med smme tl i både tæller og nævner, mens en brøk forlænges ved t gnge med smme tl i både tæller og nævner = = 3 4 Vi hr dermed forkortet brøken ved t dividere med 8 i både tæller og nævner. 2 7 = = 6 21 Her hr vi forlænget brøken ved t gnge med 3 i både tæller og nævner. Vi kn i nogle tilfælde også komme ud for t der i en brøk optræder en brøk i enten tæller, nævner eller begge dele. For t kunne regne videre vil vi gerne f med disse brøker, dette gør vi ved t finde en fællesnævner for de brøker der indgår. Denne fællesnævner forlænger vi så brøken med. Ld os se på et eksempel = 12 ( ( 5 = +2) 12 5 = = ) Vi hr i ovenstående fundet fællesnævneren for de to brøker til 12 og derefter forlænget brøken med 12. Dermed ender vi op med en brøk der ikke indeholder nogle brøker.

4 Regneregler for brøker Ligesom ved lmindelige tl kn mn også lægge ddere(lægge smmen), subtrhere(trække fr hinnden), multiplicere(gnge smmen) og dividere brøker, og nedenstående skem viser en oversigt over disse brøkregneregler. Regel i tekst Regel med symboler Eksempel At lægge to brøker smmen gøres ved t + c = d + bc = d+bc = = 11 b d bd bd bd finde en fællesnævner. At trække to brøker fr hinnden gøres ved t finde en fællesnævner. At gnge to brøker med hinnden gøres ved t gnge tæller med tæller og nævner med nævner At dividere en brøk med en brøk, gøres ved t gnge brøken med den omvendte brøk At gnge en brøk og et tl, gøres ved t gnge tllet med tælleren At dividere en brøk med et tl, gøres ved t gnge tllet med nævneren At dividere et tl med en brøk, gøres ved t gnge tllet med den omvendte brøk b c d = d bc = d bc bd bd bd c = c b d b d : c = d b d b c b = = = 9 4 = : 4 5 = = = b 3 2 = 3 2 = 6 c c : c = b b c 2 : 7 = 2 3 : b = c 9 : 4 = 9 7 c b = 2 21 =

5 Reduktion Nu hr vi set på en msse regler der gælder når vi ser på regneudtryk, ld os nu prøve t se på bogstvudtryk og hvordn vi reducerer så udtrykket bliver simplere. Det første vi ser på er, t led f smme type kn trækkes smmen. Et led f smme type er et led der indeholder smme bogstver. Ld os skitsere med et pr eksempler. 3 5b +2b = 2 3b Her er 1. led(3) og 3. led() f smme type, bogstverne de rindgår er ens, så 3 = 2, det smme med 5b+2b = 3b. 2(b 6)+b = 2b 12+b = 3b 12 I nden udregning hr vi igen to led f smme type 2b og b, som giver os 2b + b = 3b. Et sidste eksempel f de mere komplicerede. (b+)+b(c )+2 2 = b+ 2 +bc b+2 2 = 3 2 +bc Her får vi to led f typen 2 og når de trækkes smmen får vi = 3 2. Når vi hr udtryk med brøker der skl reduceres, skl vi finde fælles nævner og sætte på fælles brøkstreg. Ld og se på to eksempler. 2 3b + 5 9b = 6 9b + 5 9b = 11 9b 3x y 6y +4x + = 9x 3y + 12y+8x 9x 3y +12y +8x = = 17x+9y Vi skl dog psse på når der er flere led i tælleren, d en brøk virker som en prentes i tælleren. Så derfor HUSK prentes når der sættes på fællesbrøkstreg, d det er hele tælleren der skl lægges til eller trækkes fr. 2x 5y x 3y 4x+y = 8x 20y 3x 9y 8x+2y = (8x 20y) (3x 9y) (8x+2y) 12 8x 20y 3x+9y 8x 2y = 12 = 3x 13y 12 NB: Husk forskellen på følgende x+x+x+x+x = 5x x x x x x = x 5 5x x = 5 x 5 x = x4

6 Kvdrtsætningerne Når vi skl reducere bogstvudtryk får vi tit brug for kvdrtsætningerne, disse tre sætninger vil blive forklret herunder. 1. kvdrtsætning: (+b) 2 = 2 +b 2 +2b Vi kn med simpel prentes multipliktion vise t denne sætning psser: (+b) 2 = (+b)(+b) = + b+b +b b = 2 +b+b+b 2 = 2 +b 2 +2b Det første led i prentesen (+b) 2 er, mens det ndet led er b, derfor benævner vi de tre led til højre for lighedstegnet i vores sætning 2 b 2 2b kvdrtet på første led kvdrtet på ndet led det dobbelte produkt, d b er produktet f og b På helt smme måde kommer vi frem til 2. kvdrtsætning 2. kvdrtsætning: ( b) 2 = 2 +b 2 2b I den 3. og sidste kvdrtsætning skl vi finde produktet f en prentes med en sum, og en prentes der er en differens f de to smme tl. 3. kvdrtsætning: (+b)( b) = 2 b 2 Denne kn vi vise ved følgende prentes multipliktion (+b)( b) == b+b b b = 2 b+b b 2 = 2 b 2 Vi kn nu derfor opskrive de tre sætninger i både ord og symboler: Sætning i tekst Kvdrtet på en toleddet størrelse er kvdrtet på første led plus kvdrtet på ndet led plus det dobbelteprodukt Kvdrtet på en toleddet størrelse er kvdrtet på første led plus kvdrtet på ndet led minus det dobbelteprodukt To tls sum gnge to tls differens er kvdrtet på første led minus kvdrtet på ndet led Sætning med symboler (+b) 2 = 2 +b 2 +2b (+b) 2 = 2 +b 2 2b (+b)( b) = 2 b 2

7 Eksempler på brugen f kvdrtsætningerne (2x+3) 2 = (2x) x 3 = 4x x (4 y) 2 = 4 2 +y y = 16+y 2 8y (x+2)(x 2) = x = x 2 4 Vi kn også rgumentere for t 1. kvdrtsætning psser, ved t se på en illustrtion. I nedenstående tegning hr vi tegnet et kvdrt med sidelængden +b b 2 b b b 2 b

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

formler og ligninger trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik formler og ligninger, trin 1 ISBN: 978-87-92488-08-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode)

Kom godt i gang med Maple 12. (Worksheet mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Worksheet mode) Adept Scientific 2008 Indtastning af taludtryk - simple beregninger Anbring cursoren ved en input-linje, dvs. en linje med symbolet > yderst til venstre. Er

Læs mere

Kom godt i gang. Begyndertrin

Kom godt i gang. Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrinnet Forfattere Kirsten Spahn og Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard,

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning:

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning: Pythgors sætning I denne note skl i gie tre forskellige eiser for Pythgors sætning: Pythgors sætning I en retinklet treknt, hor den rette inkel etegnes med, gælder: + = eis 1 Ld os tegne et stort kdrt

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere