Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014"

Transkript

1 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

2 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne, er det vigtigt, at arbejdsgiver er bekendt med, hvordan personalegoder beskattes. Desuden er det vigtigt for arbejdsgiver at kende til de indberetnings- og indeholdelsesforpligtelser, som følger det enkelte gode. Denne publikation beskriver de generelle karakteristika for personalegoder, herunder: - Hvilke goder beskattes som A-indkomst? - Hvilke goder beskattes som B-indkomst? - Hvilke goder er skattefrie? - Hvilke goder er omfattet af bagatelgrænsen DKK 5.600? - Hvilke goder er omfattet af den nye skattefrie bagatelgrænse DKK 1.100? - af medarbejder - Medarbejders selvangivelsespligt - Opgørelse af den skattepligtige værdi - Arbejdsgivers indeholdelses- og oplysningspligt - Momsforhold. Publikationen indeholder en alfabetisk gennemgang af de mest almindelige personalegoder (ikke udtømmende). Publikationen er opdateret med de ændringer, der har været på området, og som er gældende fra indkomståret Publikationen erstatter ikke rådgivning og skal alene betragtes som generel vejledning. Ved specifikke spørgsmål vedrørende sammensætning af eventuelle lønpakker er du meget velkommen til at kontakte vores skatteafdeling eller din daglige revisor. Februar 2014

3 Indhold Forord 2 Definitioner 5 1. Generelt 5 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling A-indkomst / B-indkomst Skattefrie goder Bagatelgrænsen DKK Bagatelgrænse på DKK i forbindelse med påskønnelse Egenbetaling Betaling af private udgifter Rabat Lønomlægning Fleksible lønpakker De mest almindelige personalegoder Alarm Arbejdstøj / uniform Aviser Befordring mellem hjem og arbejdsplads Biler / firmabil Blomster Bolig Bonuspoint Bredbånd / internet Brobizz / færgeabonnement Bøder Dagsbeviser/Gulpladebiler Chokolade Computer / PC Cykel Firmabørnehave Firmafest Firmasport/Motionsfaciliteter Flytteudgifter Forplejning ved overarbejde Forsikringer Fratrædelsesgodtgørelse Fri telefon Frugt og kaffe Gaver 32 3

4 Hjemmearbejdsplads Jubilæumsgratialer Julegaver Kantine Kontingenter Kost Kreditkort Kunstforening/Personaleforeninger Kørekort Lystbåd Lån af løsøre til hjemmet Medielicens (Radio / TV licens) Parkering Pendlerkort Personalelån Pædagogisk spisetræning fri kost Rabatter ved køb hos arbejdsgiver Refusion af udgifter af privat karakter Rejser Reklameartikler Scooter Skolegang for børn Skærmbriller Sommerbolig Sundhedsordning Sundhedstjek Telefontilskud Tv-licens Vaccination Vareprøver 45 Oversigt over opdelte personalegoder 46

5 Definitioner Personalegoder kan betegnes som en ikke kontant økonomisk fordel (naturalier) ydet af en arbejdsgiver. Naturalieydelser skal - for at der er tale om et personalegode - have et privatforbrugselement. 1. Generelt Reglerne om beskatning af personalegoder findes i ligningslovens 16. Goderne kan være alt lige fra naturalier (ting), sparet privatforbrug eller adgang til at anvende arbejdsgivers formuegoder/ ejendele. Reglerne gælder både for medarbejdere og som udgangspunkt også for honorarmodtagere og bestyrelsesmedlemmer. 5

6 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling Som udgangspunkt skal personalegoder beskattes med et beløb svarende til markedsværdien. Det vil med andre ord sige med det beløb, som det koster medarbejderen at erhverve eller leje et tilsvarende gode. Den skattemæssige behandling af personalegoder afhænger af, om godet er: - A-indkomst eller B-indkomst - Skattefrit - Omfattet af bagatelgrænsen på DKK 5.600, eller - Omfattet af den skattefrie bagatelgrænse, DKK A-indkomst / B-indkomst Hvis et personalegode anses for at være A-indkomst, skal arbejdsgiver indberette godet til SKAT og indeholde A-skat og. A-indkomst er vederlag i penge for personligt arbejde i tjenesteforhold. Herudover er følgende goder g jort til A-indkomst: - Fri bil, rubrik 19 - Fri telefon, rubrik 20 - Fri kost og logi, rubrik 21 - Sundhedsordninger, rubrik 26 - Kontante tilskud/gavekort og refusion af private udgifter, rubrik 13. De goder, som ikke er A-indkomst, er B- indkomst. Er personalegodet B-indkomst, har arbejdsgiver som udgangspunkt indberetningspligt med angivelse af godets værdi. Arbejdsgiver skal derimod ikke indeholde skat og af værdien af godet. Når arbejdsgiver ikke er forpligtet til at indberette godet, er medarbejderen oftest selv forpligtet til at indberette godet til SKAT som B-indkomst Skattefrie goder Personalegoder, som er stillet til rådighed af arbejdsgiveren for arbejdets udførelse, er goder, der har karakter af generel personalepleje. Disse personalegoder er skattefrie, da godet ikke anses for at have en væsentlig økonomisk værdi for den enkelte medarbejder. Arbejdsgiver har ikke pligt til at indberette denne type goder til SKAT. Følgende er skattefrie goder: - Generel personalepleje i form af kaffe, te, frugt m.m. - Firmafester og arrangementer afholdt på arbejdspladsen - Sundhedsydelser til forebyggelse og/ eller behandling af arbejdsrelaterede skader - fysioterapi, zoneterapi, massage m.m. - Sundhedsydelser som behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol mm. eller rygestop - Parkering ved arbejdspladsen - Uddannelse - Årlig gave i anledning af jul og nytår, maks. DKK Personalerabatter - Skærmbriller - Uniformer og sikkerhedsbeklædning. 6

7 2.3. Bagatelgrænsen DKK For at et gode kan være omfattet af bagatelgrænsen på DKK 5.600, skal der være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførsel. Det vil sige, godet skal være ydet i overvejende grad af hensyn til arbejdet. Personalegoder, der udelukkende eller i overvejende grad opfylder private formål, er ikke omfattet af bagatelgrænsen på DKK Personalegoder omfattet af bagatelgrænsen er skattefrie, hvis den samlede årlige værdi ikke overstiger et grundbeløb på DKK (2014). Hvis personalegodernes samlede værdi overstiger grundbeløbet, skal hele værdien beskattes og ikke kun den overskydende værdi. Det skattefrie grundbeløb er pr. person pr. indkomstår og omfatter alle goder omfattet af bagatelgrænsen, som ydes fra én eller flere arbejdsgivere. Medarbejdere har pligt til selv at kontrollere, om den samlede værdi af disse goder overstiger bagatelgrænsen og selvangive den samlede værdi, hvis grænsen overskrides. Har et enkeltstående gode en værdi over DKK 5.600, skal arbejdsgiver dog foretage indberetning heraf til SKAT. Eksempler på personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen: - Aviser og faglitteratur - Arbejdsbeklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiver med tydeligt logo eller firmanavn - Delvist arbejdsgiverbetalt kørekort til brug for arbejdets udførsel - Feriedage i forlængelse af tjenesterejse - Frikort til offentlig transport, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring - Mad og drikke ved overarbejde - Navigation (GPS), som er stillet til rådighed for medarbejdere, som har et erhvervsmæssigt behov herfor - Vaccination af nøglemedarbejdere - Vareprøvning af virksomhedens nye produkter. Personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen, værdiansættes til markedsværdien Bagatelgrænse på DKK i forbindelse med påskønnelse Med DKK bagatelgrænsen er det muligt for arbejdsgiver at give deres ansatte en påskønnelse i form af mindre personalegoder uden skattemæssige konsekvenser. Skattefriheden er betinget af, at personalegodernes værdi tilsammen højst udgør DKK (2014) p.a. for den enkelte ansatte. Det betyder, at har en ansat flere arbejdsgivere, kan den ansatte alt i alt højst få goder til en samlet værdi af DKK p.a. fra disse arbejdsgivere ( julegaver undtaget). Nedenfor er der oplistet eksempler på goder, som kan være omfattet af den skattefrie bagatelgrænse: 7

8 8

9 - Mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin og chokolade - Arbejdsgiverens betaling af individuelle deltagelsesgebyr til motionsløb - Adgang/årskort til svømmehal, zoologisk have, museum, fitness m.m. Det skal bemærkes, at det ikke er en betingelse, at goderne er til brug for arbejdet. Det afgørende, når det skal vurderes, om et personalegode hører under bagatelgrænsen på DKK eller den skattefrie bagatelgrænse på DKK 1.100, er således, om personalegodet er ydet i overvejende grad af hensyn til arbejdet. Julegaver Julegaver fra arbejdsgiveren vil blive medregnet ved opgørelsen af, om den skattefrie grænse på DKK er overskredet. Julegaver (i form af naturalier) til en værdi af maksimalt DKK 800 vil dog ikke i sig selv være skattepligtige. Dette kan illustreres ved følgende eksempel: Hvis en medarbejder har modtaget en julegave til en værdi af DKK 800 og herudover i årets løb også har modtaget smågoder til en samlet værdi af DKK 500, vil medarbejderen blive beskattet fuldt ud af smågoderne til DKK 500, da bagatelgrænsen samlet set er overskredet. Julegaven vil derimod fortsat være skattefri, da værdien heraf ikke overstiger DKK 800. Hvis en medarbejder derimod har modtaget en julegave til en værdi af DKK 900 og derudover modtager smågoder til en samlet værdi af DKK 500, vil medarbejderen blive beskattet af DKK 1.400, henset til at bagatelgrænsen på de DKK er overskredet. Årsagen til, at julegaven også beskattes, er, at værdien heraf overstiger DKK 800. Hvad kan man give i julegave? Skatterådet har i 2011 offentligg jort et bindende svar, hvori det blev bekræftet, at en arbejdsgiver kan tilbyde sine medarbejdere en julegave i form af et oplevelsesbevis/hotelophold, uden at medarbejderne bliver indkomstskattepligtige heraf. Dette var en udvidelse af den ramme for, hvad man hidtil har kunnet give i julegave til medarbejderne. Lejlighedsgaver Lejlighedsgaver, som en medarbejder modtager fra arbejdsgiveren i anledningen af runde fødselsdage eller markering af andre mærkedage, og som kan henføres til privatsfæren, medregnes ikke til den skattefrie bagatelgrænse på DKK Disse vil fortsat være skattefrie, såfremt værdien heraf er naturligt til lejligheden. Lejlighedsgaver, som ikke knytter sig til privatsfæren, og som ikke er omfattet af reglerne om jubilæumsgratialer, er omfattet af den skattefrie bagatelgrænse. Det kan eksempelvis være en gave, som arbejdsgiver giver medarbejder i anledning af dennes 10 års jubilæum. En sådan lejlighedsgave er skattepligtig for medarbejderen, hvis DKK grænsen overskrides. 9

10 2.5. Egenbetaling Den skattepligtige værdi af et personalegode nedsættes, hvis medarbejderen yder egenbetaling til arbejdsgiveren med beskattede midler. Egenbetalingen skal ske som træk i lønnen efter skat eller ved direkte betaling til arbejdsgiver. En lønnedgang via lønomlægning er ikke en egenbetaling, der kan fradrages i den skattepligtige værdi. Ved beskatning af fri telefon er der ikke mulighed for at modregne en egenbetaling Betaling af private udgifter Grænsen mellem personalegoder og betaling af private udgifter kan være flydende. Såfremt arbejdsgiveren betaler medarbejderens private udgifter, beskattes medarbejderen af den private udgift som lønindkomst (A-indkomst). Hvis regningen derimod er stilet til arbejdsgiver, men der fortsat er en privat udgift for medarbejderen, beskattes medarbejderen af den private udgift (B-indkomst). Det må afgøres konkret i hvert enkelt tilfælde. I den sammenhæng vil det være vejledende, men ikke afgørende, hvem en eventuel regning er stilet til Rabat Hvis en medarbejder får rabat på varen, som arbejdsgiver fremstiller eller handler med, vil denne rabat være skattefri for medarbejderen, hvis ikke rabatten overstiger virksomhedens avance. Betaler medarbejderen en pris for varen, som ligger under arbejdsgiverens indkøbspris eller fremstillingspris inkl. afgifter, skal medarbejderen beskattes af forskellen mellem det beløb, som denne har betalt, og virksomhedens indkøbspris eller fremstillingspris. 10

11 3. Lønomlægning Lønomlægning er, når der indgås en aftale mellem en medarbejder og en arbejdsgiver om, at medarbejderen accepterer en lønnedgang mod at få et eller flere personalegoder stillet til rådighed. Med andre ord er lønomlægning en måde at finansiere goderne på. Det er vigtigt at bemærke, at selvom goderne er finansieret via lønomlægning, har goderne fortsat en skattemæssig konsekvens hos medarbejderen, medmindre godet er skattefrit. Fordele ved lønomlægning Arbejdsgiver får sædvanligvis ikke yderligere udgifter ved at stille aftalte goder til rådighed for medarbejderen under forudsætning af, at udgiften til godet svarer til lønnedgangen. Samtidig får medarbejderen skatten til at finansiere en del af udgiften. Etablering af lønomlægning Lønomlægning er, når arbejdsgiver og medarbejder indgår en ny lønaftale eller et tillæg til en allerede eksisterende lønaftale. Af aftalen vil det fremgå, at arbejdsgiveren stiller et eller flere personalegoder til rådighed mod, at medarbejderen går ned i bruttoløn. Pensionsbidrag m.v. ved lønomlægning Parterne kan frit aftale, at pensionsbidrag og feriepenge m.v. fortsat skal beregnes af den oprindelige bruttoløn. Krav til lønomlægning Efter praksis skal nedenstående krav være opfyldt i forbindelse med en aftale om lønomlægning for, at skattemyndighederne skattemæssigt anerkender ordningen: - Aftalen skal være fremadrettet - Aftalen skal være frivilligt indgået imellem parterne - Lønnedgangen skal fordeles over lønperioden (aftaleperioden) typisk 12 måneder - Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, som ikke er direkte afhængig af medarbejderens løbende forbrug af godet - Arbejdsgiveren skal som udgangspunkt være ejer af godet eller være kontraktspart og ansvarlig i forhold til leverandøren - Arbejdsgiveren kan ikke pålægge medarbejderen øgede udgifter til godet i den periode, hvor aftalen løber - Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen. Nedenfor er et eksempel, som illustrerer den skattebesparelse, der er ved en bruttolønsordning. Eksempel (DKK) Intet gode Årlig løn Ingen lønreduktion/ bruttotræk Løn efter bruttotræk Skattegrundlaget i alt (8% af ) Skattetræk (42% af ) Uden bruttotræk Udbetaling efter skat ( )

12 Skattefrit gode Årlig løn Årlig lønreduktion/ bruttotræk Med bruttotræk Medarbejderen skal betale DKK frem for DKK 3.000, som er prisen, hvis medarbejderen selv skulle have afholdt hele udgiften. Løn efter bruttotræk Skattegrundlag (8% af ) Skattetræk (42% af ) Udbetaling efter skat ( ) Mindre udbetalt ( ) Som nævnt tidligere er udgangspunktet, at arbejdsgiveren har den samme bruttoudgift, mens medarbejderen får dækket en del af udgiften via skatten. Det skal bemærkes, at medarbejderen kun ved skattefrie personalegoder eller goder, der beskattes lavere end markedsværdien, får en økonomisk fordel ved at indgå en aftale om lønomlægning. Medarbejderen slipper med at betale DKK frem for DKK 5.000, da skatten finansierer den resterende del - DKK (DKK DKK 2.668). Skattepligtigt gode - Fri telefon Med bruttotræk Årlig løn Årlig lønreduktion/bruttotræk Løn efter bruttotræk Fri telefon Skattegrundlag (8% af ) Skattetræk (42% af ) Regulering, fri telefon Udbetalt efter skat ( ) Mindre udbetalt ( ) Godet bliver omkostningsneutralt for arbejdsgiveren at stille til rådighed for medarbejderen, samtidig med at medarbejderen opnår en skattemæssig besparelse af godets værdi (i forhold til den marginalskat, medarbejderen betaler af sin indkomst). Se nedenstående eksempel, hvor medarbejder får betalt sit fitnessabonnement via en aftale om lønomlægning, men samtidig er skattepligtig af markedsværdien henset til, at der er tale om et skattepligtigt gode (overstiger den skattefrie bagatelgrænse på DKK 1.100). af fitnessabonnement - til markedsværdi Årlig løn Årlig lønreduktion/bruttotræk Løn efter bruttotræk Fitnessabonnement Skattegrundlag (8% af ) Skattetræk (42% af ) Regulering, fitnessabonnement Med bruttotræk og beskatning Udbetalt efter skat ( ) Mindre udbetalt ( ) Bemærk, at der ikke er en økonomisk fordel for medarbejderen ved at få finansieret et gode via bruttolønsordning, når 12

13 godet beskattes til markedsværdi Fleksible lønpakker Fleksible lønpakker er et værktøj for virksomhederne i kampen om at tiltrække og fastholde de bedste og mest kvalificerede medarbejdere. I nedskærings- og krisetider er fleksible lønpakker også aktuelle. Muligheden for at finansiere personalegoder via en lønomlægning kan være et godt alternativ til eventuel afskaffelse af et bestemt personalegode. Både offentligt og privatansatte kan aftale en fleksibel lønpakke med arbejdsgiveren, og det står principielt parterne frit for, hvilke goder der skal indgå i ordningen. Det anbefales, at der søges konkret rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af fleksible lønpakker. 13

14 4. De mest almindelige personalegoder Nedenfor gennemgås de mest almindelige personalegoder. Ved gennemgangen beskrives beskatningen af medarbejderen, spligten, hvordan godet værdiansættes, samt hvorvidt arbejdsgiver har nogle forpligtelser i form af indeholdelses- og indberetningspligt. Under de enkelte personalegoder beskrives arbejdsgivers momsfradragsret for udgiften Alarm Stiller arbejdsgiver en alarm til rådighed for medarbejderens private bolig, bliver medarbejderen skattepligtig heraf. Indberetning, rubrik 55 * * Dog mulighed for delvist momsfradrag, hvis beskyttelse af virksomhedens værdier. Refunderer arbejdsgiveren medarbejderens private udgifter til alarmen, er der tale om A-indkomst Arbejdstøj / uniform Arbejdstøj eller uniformer, som er passende for et bestemt arbejde, f.eks. kitler til sygehuspersonale eller sikkerhedstøj, skal ikke beskattes hos medarbejderen. Arbejdsgiverbetalt beklædning i form af habitter, skjorter og trøjer er også skattefri for medarbejderen, hvis de følgende to betingelser er opfyldte: - Tøjet skal i overvejende grad være anskaffet i arbejdsgivers interesse, Det betyder, at der skal være firmalogo eller lignende på tøjet - Udgiften til tøjet, må ikke sammen med værdien af andre goder, der er omfattet af bagatelgrænsen overstige DKK (2014)., hvis under bagatelgrænsen Indberetning Udbetaler arbejdsgiver en kontant tøjgodtgørelse, er denne godtgørelse skattepligtig for medarbejderen, som var der tale om løn (A-indkomst). A-indkomst Indberetning, rubrik Aviser Arbejdsgivers betaling af avis, der erstatter almindeligt avishold i husstanden, er som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode, da abonnementet anses for en privat udgift. 14

15 I visse situationer kan fri avis dog omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder og værdiansættes til DKK 0, hvis avisen efter en konkret vurdering kan siges i overvejende grad at være ydet af hensyn til arbejdet, og medarbejderens husstand i forvejen selv holder en avis. Det er nedenfor konkretiseret, hvornår fri avis er et skattefrit personalegode: Fri avis, som i overvejende grad ydes af hensyn til arbejdet til en medarbejder, som ikke i forvejen holder avis, er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på DKK og er dermed skattefri for medarbejderen - forudsat at grænsen på de DKK ikke overskrides. Indberetning Momsfri Fri avis, som i overvejende grad ydes af hensyn til arbejdet til en medarbejder, som samtidig selv holder avis, er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på DKK 5.600, men værdiansættes til DKK 0. Indberetning Momsfri Fri avis, til en medarbejder som en del af en lønpakke, hvor medarbejderen har fået reduceret sin bruttoløn anses for at være et generelt personalegode, som vil medføre beskatning. Hvis medarbejderen samtidig selv holder avis, er den arbejdsgiverbetalte avis skattefri for medarbejderen. Husstandens privatforbrug anses således for dækket via det private avishold, hvorfor en arbejdsgiverbetalt avis vil værdiansættes til DKK 0. Arbejdsgiver har i denne situation pligt til at kontrollere, at medarbejderen kan dokumentere løbende udgifter til privat avishold for at blive fritaget for indberetningspligten. Hvis ikke, bliver medarbejderen skattepligtig af den arbejdsgiverbetalte avis. Betaler arbejdsgiver for flere aviser, er kun den første skattefri for medarbejderen. Den anden avis er omfattet af den skattefrie bagatelgrænse på DKK Indberetning / / / Momsfri Fri avis, som leveres på arbejdspladsen, medfører ikke skattepligt hos medarbejderen Befordring mellem hjem og arbejdsplads Afholdte omkostninger til befordring mellem hjem og arbejde betragtes som hovedregel som en privat udgift. (Se publikationen: Vigtige beløbsgrænser eller Beierholms App). 15

16 16

17 Betaler arbejdsgiver helt eller delvist for medarbejderens befordring mellem hjem og arbejde med offentlig eller private transportmidler, er der tale om et skattepligtigt gode, idet arbejdsgiveren dækker medarbejderens private udgifter. Der sker dog ikke beskatning hos medarbejderen, hvis denne undlader at tage befordringsfradrag for samme strækning. Arbejdsgiverbetalt befordring, når medarbejder ikke tager befordringsfradrag Arbejdsgiverbetalt befordring, når medarbejder tager befordringsfradrag Momsfri Får medarbejderen fri brændstof af arbejdsgiver, sidestilles dette med, at medarbejderen selv har købt benzinen, dette forudsat at arbejdsgiver har indeholdt A-skat og af benzinkøbene. Dette faktum påvirker ikke medarbejderens mulighed for at tage befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde (se SKM SR) Biler / firmabil Hvis arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for medarbejderen til privatkørsel, er godet skattepligtigt for medarbejderen. Nye biler Nye biler er biler, der er anskaffet højst 36 måneder efter første indregistrering. For nye biler beregnes den skattepligtige værdi som 25% af bilens nyvognspris op til DKK og 20% af det overskydende beløb. 36 måneder efter anskaffelse af en ny bil falder beskatningsgrundlaget til 75% af bilens nyvognspris. Den skattepligtige værdi af bilen forøges endvidere med et miljøtillæg svarende til den årlige ejer- eller vægtafgift for bilen + 50%. Brugte biler Er bilen over 36 måneder gammel på købstidspunktet regnet fra datoen for første indregistrering udgør beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris plus eventuelle istandsættelsesomkostninger, dog altid minimum DKK , jf. nedenfor. Uanset om bilen er ny eller brugt, sættes beregningsgrundlaget altid til minimum DKK Leasede biler Hvis arbejdsgiver stiller en leaset firmabil til rådighed for medarbejderen, beskattes medarbejderen, som om bilen var blevet købt af arbejdsgiveren ved leasingsaftalens indgåelse. Hvis forhandleren yder arbejdsgiver en flåderabat, kommer denne rabat medarbejderen til gode, da rabatten ikke skal tillægges nyvognsprisen ved opgørelsen af det skattemæssige beregningsgrundlag. Firmabil fra udenlandsk arbejdsgiver Hvis den danske medarbejder har fri bil til rådighed fra en udenlandsk arbejdsgiver, skal den skattepligtige værdi af bilen opgøres efter de samme regler, som var bilen stillet til rådighed af en dansk 17

18 arbejdsgiver. Er bilen indregistreret på udenlandske plader, opgøres beregningsgrundlaget, som var der betalt danske afgifter. ved at give en buket blomster, er der mulighed for, at dette kan ske uden, at det har skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. A-indkomst Indberetning, rubrik 19 og 13 fri personbil til medarbejder, ejet af arbejdsgiver fri personbil til medarbejder, leaset af arbejdsgiver varebil ejet af arbejdsgiver Beregnet momsfradrag Særlige regler Opmærksomheden henledes på, at der under særlige omstændigheder kan søges om fritagelse for betaling af dansk registreringsafgift Blomster Påskønner arbejdsgiver sin medarbejder Skattefriheden er betinget af, at medarbejderne ikke modtager øvrige personalegoder omfattet af den skattefrie bagatelgrænse, DKK 1.100, og at grænsen ikke overskrides. Indberetning 4.7. Bolig Funktionærer og andre ansatte Stiller arbejdsgiver en helårsbolig til rådighed for medarbejderen, bliver medarbejderen skattepligtig af godet. 18

19 af fri helårsbolig sker på baggrund af boligens markedsværdi. Hvis arbejdsgiveren er lejer af boligen, der stilles til rådighed for medarbejderen, anvendes den leje, som arbejdsgiveren betaler, forudsat at der er tale om et lejeforhold mellem uafhængige parter. Hvis medarbejderen selv betaler en andel af lejen, reduceres denne andel i beskatningsgrundlaget. Bemærk, at lønomlægning ikke skattemæssigt anses for egenbetaling. Hvis arbejdsgiveren selv ejer boligen, skal markedslejen findes ved eksempelvis at se på lejen i lignende boliger i det pågældende område. Arbejdsgiver skal til brug for beskatning af den ansatte foretage en individuel vurdering af den enkelte boligs udlejningsværdi. Betaler medarbejderen en leje, der ligger under markedslejen, skal han/hun beskattes af forskellen mellem boligens udlejningsværdi (markedslejen) og den faktiske betalte leje. B-indkomst Indberetning, rubrik 50 Hovedaktionærer m.v. Får direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform samt hovedaktionærer/anpartshavere stillet en bolig til rådighed, er de skattepligtige heraf. Den skattemæssige værdi for denne gruppe fastsættes til 5% af beregningsgrundlaget (største beløb af ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret eller anskaffelsessummen) med tillæg af 1% af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for ejendomme op til DKK og 3% af resten. Hertil lægges den faktiske betalte ejendomsskat og øvrige løbende udgifter, som selskabet afholder. Den skattemæssige værdi af den frie bolig nedsættes med eventuelle egenbetalinger til selskabet vedrørende boligen. A-indkomst Indberetning, rubrik 50 Tjenesteboliger Medarbejdere, der har pligt til at bo i en bestemt bolig under en given ansættelse, skal beskattes af værdien af fri bolig. Den værdi, som medarbejderen skal beskattes af, er markedsværdien. Hvis medarbejderen har både bopæls- og fraflytningspligt, skal der ved værdiansættelsen tages udgangspunkt i markedsværdien minus 30% for at finde den skattepligtige værdi af boligen. Den skattepligtige værdi efter nedsættelse kan maksimalt udgøre 15% af medarbejderens kontante løn for samme periode. Maksimumbeløbet skal dog mindst beregnes som 15% af DKK

20 Har medarbejderen kun fraflytningspligt, skal der tages udgangspunkt i markedsværdien minus 10%, når den skattepligtige værdi skal findes. Hvis medarbejderen betaler arbejdsgiver for råderet over boligen, skal dette beløb fratrækkes det skattepligtige beløb. Betaler arbejdsgiver til gengæld el, vand, varme og lignende, skal dette beskattes hos medarbejderen med den faktiske værdi. Indberetning, rubrik Bonuspoint Bonuspoint, som optjenes i forbindelse med arbejdsgiverbetalte flyrejser og hotelovernatninger, er skattepligtige for medarbejderen, hvis han/hun bruger dem til private formål. Medarbejderen skal beskattes af værdien svarende til, hvad medarbejderen skulle have betalt til et flyselskab/hotel, hvis der ikke havde været anvendt bonuspoint. Indberetning Momsfri 4.9. Bredbånd / internet Arbejdsgiverbetalt bredbånd / internet er skattefrit for medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgivers netværk. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen har adgang til stort set de samme funktioner m.v. som på arbejdspladsen. 20

21 Har medarbejderen ikke adgang til arbejdsgivers netværk, vil der ske beskatning som fri telefon med et skattepligtigt beløb på DKK (2014). Hvis der samtidig er stillet fri telefon til rådighed, udgør det samlede skattepligtige beløb DKK (2014) årligt Bøder Betaler arbejdsgiver bøder for medarbejderen, er denne betaling skattepligtig for medarbejderen, som var der tale om løn. Dette uanset om bøden er pålagt i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel samt kørsel i arbejdsgivers bil. A-indkomst Indberetning, rubrik 20 Delvist, efter et skøn Indberetning A-indkomst Momsfri Brobizz / færgeabonnement Arbejdsgiverbetalt Brobizz til Storebælt eller Øresund er som hovedregel skattepligtigt for medarbejderen. Fri Brobizz til transport mellem hjem og arbejde er skattefri for medarbejderen, uanset om denne kører i egen bil eller firmabil. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen undlader at tage brofradrag på sin selvangivelse. Anvender medarbejderen egen bil, kan der tages befordringsfradrag efter de almindelige regler herom., forudsat der ikke tages brofradrag Indberetning Særlige regler Anvendes brobizzen herudover til privat passage, er medarbejderen skattepligtig af markedsværdien for den private passage Dagsbeviser/Gulpladebiler Ved at købe et dagsbevis er det muligt at frikøbe en varebil, der ellers som udgangspunkt kun må anvendes erhvervsmæssigt. Der kan højst købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. kalenderår. Køber arbejdsgiver dagsbeviser til medarbejderen, bliver medarbejderen skattepligtig heraf, som var der tale om løn. A-indkomst Indberetning, rubrik 13 Moms Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Virksomheden har IKKE trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Totalvægt højst kg Dagsbevis: DKK 225 Dagsbevis: DKK 185 Totalvægt kg Dagsbevis: DKK 185 Dagsbevis: DKK

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2015 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2016 FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold FORORD Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Personalegoder. redmark.dk

Personalegoder. redmark.dk Personalegoder redmark.dk Forord Personalegoder er ydelser i naturalier, som anvendes af virksomhederne i medarbejdernes fleksible lønpakker. Goderne indgår ofte som en betydelig del af virksomhedens rekrutteringsog

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Skatteregler Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Personalegoder. Skat 2016

Personalegoder. Skat 2016 Personalegoder Skat 2016 I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personalegoder pr. 1. januar 2016. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige pub likationer om: It-beskatning Firmabil/Egen

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.

PERSONALEGODER 2015. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor. PERSONALEGODER 2015 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor ecomentor.dk www.ecomentor.dk @ Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage København, den 2. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 København, den 2. december 2016 Nyheder Gunstige regler for medarbejderaktier Muligheden for tildeling af medarbejderaktier, købe- eller tegningsretter er blevet

Læs mere

p e r s o n a l e g o d e r 2 0 1 2

p e r s o n a l e g o d e r 2 0 1 2 personalegoder 2012 Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget tog på sommerferie i 2011, blev der indført en skattefri bagatelgrænse på 1.000 kr. årligt for visse mindre personalegoder.

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2017

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2017 PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2017 2 Personalegoder 2017 Indhold Beskatning af personalegoder... 4 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2018

PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2018 PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2018 2 Personalegoder 2018 Indhold Beskatning af personalegoder... 4 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for

Læs mere

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD

Revisionsinstituttet I personalegoder I januar 2011 INDHOLD 2011 INDHOLD FORORD...1 NYT I 2011...2 INDLEDNING...3 BAGATELGRÆNSE...4 INDBERETNINGSPLIGT...4 KONTANTLØNNEDGANG...5 FLYTTEUDGIFTER...6 FORSIKRINGER...7 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...8 FRI BIL...9 FRI BOLIG

Læs mere

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Kantineordninger. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Kantineordninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange virksomheder har en frokostordning eller anden madordning for medarbejdere. Hvis medarbejderne ikke betaler fuld pris for maden,

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Personalegoder Skat Tax

Personalegoder Skat Tax Personalegoder Skat 2017 Tax 2 Personalegoder I denne publikation gennemgås de gældende regler og praksis for personale- goder pr. 1. januar 2017. Vi henviser i øvrigt til vores øvrige publikationer om:

Læs mere

p e r s o n a l e g o d e r

p e r s o n a l e g o d e r personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder Bruttotrækordninger Personalegoder skat Hovedaktionærer mfl Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder Bruttotrækordninger Personalegoder skat Hovedaktionærer mfl Personaleforeninger... Personalegoder 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder. 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Indhold Afsnit 1 Forord 4 Afsnit 2 Generelt om personalegoder 5 2.1 Den skattemæssige behandling

Læs mere

personalegoder 2011 KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

personalegoder 2011 KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. personalegoder 2011 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2016

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2016 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2016 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

PERSONALEGODER 2011 ISBN 978-87-619-3017-0

PERSONALEGODER 2011 ISBN 978-87-619-3017-0 PERSONALEGODER 2011 Personalegoder 2011 Revitax/Thomson Reuters Professional A/S. www.revitax.com / www.thomsonreuters.dk Redaktion: Dorte Borup Madsen (ansv.), Ebbe Melchior og Jens Staugaard Grafisk

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Aalborg den 12. november 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Aalborg den 12. november 2015 Velkommen 2 November 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program - Spor 1 Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014

LØNMODTAGERBESKATNING. Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 LØNMODTAGERBESKATNING Ulrik Holst Hansen Advokat 25. november 2014 VELKOMMEN TIL side 2 Den vanskelligste ting at forstå i denne verden, er indkomstskatten Albert Einstein Ingenting er sikkert her i verden,

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Konsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om bl.a.: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2018

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2018 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2018 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for personalegoder 2018 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T:

København Skagensgade Taastrup T: Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: Personalegoder 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

Er din virksomhed sponsor?

Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor? JUNI 2011 Er din virksomhed sponsor? Er din virksomhed sponsor det kunne fx være for forlystelsesparker, kulturelle institutioner og virksomheder (såsom festivaler, koncerthuse,

Læs mere

Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016

Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 www.pwc.com Skattemæssige udfordringer i skolesektoren november 2016 Agenda Indkomst og indberetning Skattefri personalegoder og personalepleje. Gaver Godtgørelser. Andre særlige forhold Lønafstemning

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Beskatning af personalegoder 2013

Beskatning af personalegoder 2013 Beskatning af personalegoder 2013 Afgangsprojektet er udarbejdet af Laura Victoria Bell, Copenhagen Business School, HD(R). Copenhagen Business School, HD(R) Side 1 af 81 Forord Denne opgave er en afsluttende

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/

Personalegoder Personalegoder.indd 1 11/01/ Personalegoder 2013 Indhold FORORD...5 NYT I 2013...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 Nye administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING...9 FLYTTEUDGIFTER... 11

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Fri bolig bliver en dyrere fornøjelse

Fri bolig bliver en dyrere fornøjelse Fri bolig bliver en dyrere fornøjelse Fra 1. januar 2013 ændrer Skat grundlaget for beskatning af at have fri bolig stillet til rådighed af en arbejdsgiver. Nu skal markedsværdien afgøre skatten. Det ville

Læs mere