Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time"

Transkript

1 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester og begynder på 4. Semester til februar. Okay. Så vil jeg gerne lige fortælle at det her som jeg gerne vil snakke om i dag handler om Study Ability, eller studieevne, og det handler simpelthen om evnen til at studere, eller arbejdsevnen for en studerende. Og det jeg prøver at blive klogere på er ligesom hvad det er der er vigtigt for at have en god Study Ability. Altså en god studieevne. Og det vil jeg gerne spørge dig om nogle spørgsmål omkring. Ja, naturligvis. Godt. Så vil jeg starte med og spørge om i forhold til hvad mener du er vigtigt i forhold til at din studieevne er god? Hvis du bare umiddelbart skulle sige det. Studieevnen? Tænker du sådan noget. Hvordan man er sådan effektiv til at følge med i undervisningen og lave sine opgaver? Hvad kan man sige. Studieevne er ligesom en hel pakke af ting, som gør at du gør dit arbejde som studerende bedst muligt, i forhold til de krav som bliver stillet. Jeg vil nok sige at det sådan er en kombination af flere ting. Ja? Men at jeg føler mig motiveret, sådan rent fagligt, det synes jeg i hvert fald er en vigtig ting, fordi jeg synes godt nok at når man sidder der sådan specielt du ved, op til eksamen og er fuldstændig begravet i forfatningsret eller et eller andet fag, så synes jeg i hvert fald at det er vigtigt at man i hvert fald har, så vidt muligt, en eller anden snert af motivation, fordi hvis man ikke, det synes jeg i hvert fald, hvis man ikke er motiveret til at læse det så synes jeg ikke det giver så meget mening. Øh når det alligevel er det man skal bruge resten af sit liv på. Og ja, øh og så synes jeg også at det med at se en sammenhæng det jeg læser og den virkelige verden så også er en vigtig ting, det er faktisk en af grundene til at jeg valgte jura, netop fordi det er så konkret og at eksempelvis nu har jeg et studiejob ved siden af, øh, og det med at jeg kan se en sammenhæng mellem det jeg har lært i skolen og det jeg så oplever ude i det virkelige liv, det synes jeg er vigtigt. Øhm men også derudover at jeg bare sådan har det godt generelt sådan, du ved at øhm at jeg har venner, og at jeg har nogen at tale med øhm det synes jeg også generelt er vigtigt, fordi der kan jeg da godt mærke at der er en sammenhæng, for hvis jeg har det dårligt socialt eller der en periode hvor jeg måske lige ikke er på toppen. Så betyder det jo også at jeg præsterer dårligere i skolen og på mit arbejde. Okay. Og omvendt så hvis har perioder hvor jeg har det rigtig godt, hvor det kører godt, så synes jeg også at det kører bedre på skolen, måske ikke fordi at der er en helt videnskabelig sammenhæng, men jeg kan i hvert fald føle at der en eller anden form for sammenhæng. Okay. Nu nævnte du motivation som en af de første. At det var vigtigt at være motiveret fagligt. Kan du så sige lidt om hvad der så motiverer dig? Til at læse jura? Ja eller til at blive motiveret fagligt. Hvad er det der gør at du bliver motiveret?

2 2 Jamen det er jo at øhm at selve det faglige er spændende. At det tiltaler mig at læse det. At det jeg læser eksempelvis at jeg kan se det jeg læser har en relevans for virkeligheden, det hænger sammen med det. Øhm altså og det er sådan, i den sammenhæng tænker jeg sådan set ikke på at motivationen er en stor pose penge på den anden side af studiet. Altså der tænker jeg mere på at det er, at det noget jeg kan se har en relevans for verden, det jeg læser, at det giver en eller anden form for mening for mig, altså det er noget som jeg ser interessant, fordi selvfølgelig er der fag, som ikke er interessante. Obligatoriske fag der kan være kedelige, men altså i det store hele så synes jeg at det spiller en stor rolle for mig at jeg føler mig motiveret til at læse det sådan fagligt, fordi hvis jeg ikke gør det så synes jeg ikke at. Så burde jeg måske læse noget andet ik? Og det er da også en tanke der har strejfet mig nogle gange altså i det store hele føler jeg mig fagligt motiveret hvilket jeg synes er vigtigt. Okay. Kan du blive motiveret af f.eks. karakterer? At du gerne vil opnå en god karakter kan det motiverer dig? For nu sagde du at sådan noget som penge ikke motiverede dig. Jo jo, det gør det. Det må jeg ærligt indrømme. Selvom det selvfølgelig er sådan lidt ja selvom jeg tror at der ikke er mange af mine venner som lige umiddelbart vil indrømme at de arbejder for en god karakter, men jeg kan godt mærke at hvis der f.eks. er fag som jeg finder mindre interessante, hvor de andre motivationer måske ikke er sådan til stede i alle aspekter ved faget, jamen så kan jeg jo godt mærke at så giver jeg den lige en skalle for lige at i hvert fald få det der 7 tal på eksamensbeviset, øhm og jo nu skal jeg jo også ærligt indrømme at jeg er i et fag hvor karakter måske spiller en større rolle end andre studier. Bare lige for at illustrere det så startede vi jo 800 mennesker på min årgang, øhm.. og det er meget sådan erhvervsrettet og meget med studiejobs og sådan noget hvor karakterer spiller en rolle. Så der kan man sige at ikke at det spiller hele motivationen for mig, men jeg kan da godt mærke at man skal opnå en eller anden god karakter det spiller en rolle på studiet. Okay. Godt. Så det næste jeg vil spørge om er i forhold til identitet. Føler du at der en sammenhæng mellem din identitet og dit studie? Det synes jeg. Vil du forklare lidt om det? Ej jeg vil sige at det måske er blevet sådan lidt mindre end da jeg lige sådan startede på studiet, hvis du kan følge mig, fordi lige da jeg startede på studiet da var det meget overvældende og da var jeg ligesom identificerede jeg mig rigtig meget med det. Men jo, jeg kan godt føle at jeg, altså også når jeg møder andre mennesker sådan du ved her på kollegiet, i byen og sådan noget, kan jeg jo godt mærke at jeg bliver sådan du ved, at folk ligesom ser på mig som lidt en jurastuderende, i forhold til sådan tøjstil og i forhold til væremåde, altså også sådan at jeg kan også mærke at mit sprogbrug er blevet ændret, specielt det skriftlige. Så der kan man godt sige at der er sådan mange af de der karaktertræk jeg har som er i overensstemmelse med de andre jurastuderendes karaktertræk. Så jo jeg vil nok sige at jeg identificerer mig med det, i hvert fald til en vis grad fordi det alligevel er det jeg skal, selvfølgelig kan man bruge jura til meget, men der er en eller anden der peger i retning af at jeg kommer til at bruge mange år på det. Så tænker du at det er vigtigt at man kan identificere sig med det som man læser? Ja, jo det synes jeg. Eksempelvis vil jeg ikke sådan, ej okay bare for at komme med et stereotypt eksempel, jeg tror ikke jeg ville kunne identificere sig så meget med at læse på RUC eksempelvis, i forhold til sådan noget med det studiemiljø som er der. I forhold til de mennesker som jeg kender derfra. Det er sådan at jeg kan da godt mærke at det spiller en eller anden vis rolle at mange af dem som jeg studerer med ligner mig selv til en vis grad.

3 3 Okay ja. Så når du siger at de ligner dig selv på studiet. Tror du så også det har noget at gøre med at i har samme personlighed? (Griner) Jo. (Griner meget) Jo nu skal jeg passe på hvad jeg siger. Ej jo til en vis grad, er der nok sådan en du ved, karaktertræk som stemmer overens med det der med at folk, eller mange i hvert fald, du ved, forholdvis dedikerede og ja har en eller anden form for målrettethed, men jeg synes trods alt at der er mange forskellige typer der kommer med mange forskellige baggrunde, kommer fra forskellige steder af landet. Men altså til en vis grad er der nok sådan karaktertræk der stemmer overens med ens personlighed. Den skulle jeg lige tykke på. (griner igen). Okay. Godt. Så gør jeg videre til det næste, det har noget at gøre med livssituation for nu sagde du at det ligesom også påvirke din studieevne, i forhold til, og det er ikke fordi du skal komme med noget konkret eksempel, men tænker du også at det har en indflydelse hvilken livssituation man er i, i forhold til studieevne? Kan du lige gentage det? Ja tænker du at den livssituation man står i, som menneske, påvirker ens studieevne? Ja ja, jamen det gør det. Altså det er måske lidt i forlængelse af det jeg sagde med at det sociale, øhm det er jo klart øhm jamen det synes jeg da, der kan jeg jo godt mærke at øhm at jeg sådan ja, gør mig mere op på beatet, at man føler sig mere, hvad siger man på dansk? I gang. Ja og motiveret, når jeg har det godt socialt, og sådan noget, og der kan jeg da godt mærke at hvis der nu ville være, ja hvad kan man forestille sig et eller andet, et break up, en begravelse, hvad der nu ellers kunne forudsage at man kom lidt ned med flaget, der kan jeg da godt forestille mig at det ville have et negativ effekt. Yes. Og det næste det er så også lidt i forlængelse af det. Det er om sociale relationer, som du siger er vigtige. Er det både på studiet og udenfor studiet, eller er der noget der er vigtigere end andre? Øm jeg vil nok sige at det er begge dele. Men det er faktisk meget sjovt, sådan i forhold til hvor jeg har mine bedste venner, har det ændret sig efter at jeg flyttede på kollegium, eksempelvis at der har jeg formået at bygge venskaber op her, ja uden at jeg egentlig har tænkt over det, er jeg egentlig blevet mere uafhængig af de venskaber jeg har på studiet. Så der kan man sige at selvom jeg ikke, jo jeg kommer til festerne stadigvæk med dem jeg læser med og snakker også med dem, har det også godt i min studiegruppe, men altså der kan jeg da godt mærke at det måske ikke er en afgørende forudsætningen at jeg har sådan de vildt gode venner på studiet, nødvendigvis, for at jeg har det godt. Jeg tror det vigtigste er at man har en eller anden, nogle gode venskaber og en base, som man ligesom kan trække på. Og så er det måske sådan, jo selvfølgelig er det vigtigt at man ikke bliver mobbet og sådan på sit studie, og man kan snakke med dem ordenligt. Altså jeg tror at for mig er det afgørende at jeg et sted har nogle gode venskaber som jeg kan trække på og så er det måske lidt mindre afgørende om det er på studiet eller udenfor. Jeg håber at det var svar nok. Det var det. Det er helt klart et godt svar. Godt og så det næste spørgsmål det handler om helbred. Tænker du at helbred spiller en rolle? Jo det gør det vel. Jeg har ikke haft en sygedag i to år. Så det er ikke sådan fordi jeg har haft problemer med helbred, så jeg går ud fra at det spiller en rolle. Det har aldrig rigtig været et issue for mig. Altså jeg har ikke haft en eneste sygedag på universitet. Ok fint godt. Så går jeg videre, så det jeg vil spørge om det er ligesom om studiemiljøet, og hvordan det har en indflydelse på din studieevne. Og jeg ved ikke om du har noget at sige det til inden?

4 4 Jo, det har jeg. Det bliver jo sådan lige lidt jura relateret, sjovt nok. Men i 2011 har de indført en ny studieordning på jura, der nu gør at man arbejder i sådan nogle studiegrupper. Og langt de meste af undervisningen er baseret på sådan nogle seminarer, hvor man er i sådan nogle hold af 20 personer. Tror man starter og har dermed færre forelæsninger, og man er sådan tvunget ind i de her studiegrupper, hvor man er nød til at diskutere tingene og fremlægge tingene og det er mere sådan, hvad skal man sige, aktiv undervisning. Øhm og tidligere var det sådan bare forelæsningsbaseret hvor alle kørte deres eget show og man sad ligesom for sig selv, og der nu har jeg jo ikke sjovt nok ikke prøvet den gamle studieordning, men har hørt fra alle dem som jeg har snakket med der kommer fra den studieordning at de siger at de hellere vil være på vores studieordning, altså den nye studieordning, fordi man ligesom hvad skal man sige er mere social og fordi man ligesom kan se tingene fra flere perspektiver når man diskuterer det. Og karaktergennemsnittet er stedet væsentligt og det er i øvrigt også det som hvad skal man sige erhvervslivet efterspørger, det er jo bl.a. pga. aftagernegrupperne, altså dem som får jurister ansat, at de ligesom har været ud og sige at det var for dårligt at jurister ikke kan samarbejde og ligesom fået dem til det. og jeg synes selv at det fungerer fint, jo man skal selvfølgelig sørge for, første to semestre kan man ikke bestemme hvem man kommer i studiegruppe med, men her på tredje semester har jeg selv haft en indflydelse på det, og der er man nød til at forstå mig ret være lidt kynisk for at sørge for at man kommer i en god gruppe ik? Men det var sådan lidt. Det var også helt relevant. Hvad med sådan det fysiske miljø? Har det indflydelse? Altså på studiet. Altså sådan indretning af lokaler? Ja og sådan noget med hvor meget plads der er og den slags. Tilgangen til læsepladser og grupperum. Jo det synes jeg. Altså jeg kan godt li at vi har nogle gode læsesale. Men der er det så bare et problem at man i eksamensperioder skal være der kl. 9 for at få en plads eksempelvis. Okay, så der er måske mangel på. Der kunne godt være nogle flere pladser? Sagtens det kunne der godt. Men jeg godt li at sådan at lokalerne er flotte og jura ligger sådan i indre by, og jeg ved ikke om det er mærkeligt at sige men jeg synes da i hvert fald at det giver en eller anden, måske vil jeg ikke sige sådan en afgørende effekt for at man lærer, men eller anden understøttede effekt af at det er flotte bygninger som man er i. Øhm og jeg kan også godt li at det ligger inde i indre by hvilket også gør rigtig meget, altså beliggenheden gør meget for studiemiljøet i og med at det giver en god sammenhæng med det sociale, hvor man lige kan blive og drikke en kop kaffe efter studiet og sådan noget, eller en øl. Okay. Hvad med sådan noget studentermiljø. Alt mere hvad der sker mere frivilligt på studiet? Har det en indflydelse på det. Altså det kan være sådan noget; fester og frivillige ting som man laver på studiet. Ja det synes jeg. Det spiller da en rolle at der er fredagsbar og sådan noget. Og der er sådan nogle semesterstartsfester, og semesterafslutningsfester, altså fordi der kan jeg da godt mærke at sådan nogle begivenheder hvor jeg samles med mit hold og sådan noget. Det er jo altid sjovt når der er nogle gode fester også fordi det ligesom, det giver noget at samles om, og så sker der jo nogle historier som folk bliver fulde som man på den måde, hvis du kan følge mig ret, noget der gør at man kan have sådan noget at samles om, som lidt går ud over juraen og ja og derudover er jeg også aktiv i sådan en studenterforening der hedder ELSA. European Law Student Association, hvor jeg, det synes jeg er

5 5 rigtig hyggeligt, der er jeg mentor for en udvekslingsstuderende, altså for forskellige udvekslingsstuderende og så sidder jeg også i deres koordinationsudvalg og det synes jeg, ikke at det, det er jo ikke sådan at jeg ville droppe ud hvis jeg ikke var aktiv der, men jeg kan da mærke at det har en eller anden forstrækkende effekt på hvad man siger, at jeg på den måde har lært nogle andre at kende på de forskellig årgange, og at jeg dermed har fået et bredere netværk. Det var meget godt. Ja godt. Så springer jeg videre til det næste. Det handler så om study skills, eller studiefærdigheder, og det handler så lidt om hvordan det faktisk er at læse. Det er studieteknikker og den slags ting. Forstår du hvad det handler om? Når man sikker nede på læsesalen? Jamen det handler om hvordan man ret faktisk studerer, hvordan gør man det sådan rent praktisk. Hvordan lærer man at studere. Hvis du forstår hvad jeg mener? Jo. Det håber jeg. Okay. Tænker du at det umiddelbart har haft indflydelse på din studieevne? Altså at jeg kan strukturere min tid f.eks.? Ja f.eks.. Jo jo at jeg har en eller anden ordensmæssig tilgang til tingene. Jo det har det da nok en eller anden indflydelse. Men ja, jo jo, det har jo og en indflydelse om jeg er disciplineret nok til at sidde og læse frem for at være på Facebook, eller alle mulige andre former for overspringshandlinger. Men det er jo ligesom sådan, det er jo min egen kamp mod mig selv skulle jeg lige til at sige ik? Jo. At det ligesom er et spørgsmål om jeg kan formå at trække mig selv op til at læse efter en eller anden plan, hvor der kan jeg da godt mærke at det hører vel også under om man kan finde ud af at planlægge sin tid og sådan noget, og der kan jeg da godt mærke at hvis jeg sådan, der er jeg ligesom nød til at planlægge min tid for at, strukturere min tid for at jeg kommer til at lære ordentligt. Specielt efter at jeg har fået mit studiejob, mit nye job, så er jeg ligesom også nød til at være ekstra påpasselig at få tænkt sådan lidt længere ud i tiden i forhold til at læse og sådan noget. Jeg kom lige i tanke om at jeg faktisk glemte et spørgsmål, i forhold til det med studiemiljøet. Du kommer bare. Og det var om du tænkte at KU, altså Københavns Universitet, kunne gøre mere på et organisatorisk niveau for at din studieevne blev bedre? Studieevne? Ja det er jo det det handler om. Altså generelt handler det her om studieevne. Evnen til at være en god studerende. Ja ja. Nu kunne de jo starte med at få styr på deres IT-systemer. Ja? Ej okay det er måske lidt Nej, det er fint. Det synes jeg i hvert fald. Det er jo sådan en afgørende forudsætning for at man overhovedet kan arbejde og når lortet bryder ned, og når man ikke kan se et overskueligt skema ved et par klik og sådan noget, så synes jeg ligesom at de gør det lidt svært for overhovedet at få et overblik over hvad det er man egentlig skal læse og hvornår man skal møde op og sådan noget. Men derudover synes jeg også at jo de kunne måske også gøre lidt mere sådan og f.eks. gøre det lidt mere hyggeligt i vores fællesarealer og sådan noget med at de måske kunne understøtte at der var nogle studenterforeninger

6 6 som kunne sælge noget billigt kaffe eller eller et eller andet what ever. Det er for at have et eller andet som understøtter at folk er sammen ik? For jo vi har også en kantine i Jurahuset, men man kan ikke købe noget der. Eksempelvis. Altså en kantine kunne også være en ide, så er de kommet med alle mulige bortforklaringer med at det er først når Jura flytter ud på Amager at der kommer noget. Men sådan noget, det ville jo være oplagt som et eller andet samlingspunkt der ligesom gør at folk ligesom har noget at tale om og sådan noget. Noget at samles om. Men ja. Jo. Hvad de ellers kunne gøre, det ved jeg ikke. Nej? Jeg tror sgu også det er lidt svært at give folk kursus i at highlighte, når man er tyve år eller nogen af tyve år. Nå i forhold til studiefærdigheder? Ja ja, altså der tror jeg godt at det kan være lidt svært og at få folk til at ændre vaner, når de først er kommet igennem gymnasiet med en eller anden teknik. Men man kan sige at en del i studiefærdigheder er f.eks. også kritisk tænkning, og det kan også være sådan noget notatteknikker og den slags som også ligger under studiefærdigheder. Tænker du at studiet skulle gøre mere for at man lærte det eller hvad synes du? Kritisk tænkning eller? Ja, f.eks. kritisk tænkning, det hører også under studiefærdigheder at man har en akademisk kritisk tilgang til tingene. Det kunne være fint. Det er jo sådan noget der faktisk gør at jeg føler mig ekstra motiveret når jeg får stillet det der spørgsmål: Er det noget i virkelig tænker over?, fordi jeg ved ikke hvor meget du ligesom er inde i jura men der er sådan, langt de fleste fag vi har det er jo sådan noget med, man skal læse en lærebog og så skal man læse de relevante bestemmelser, retsgrundsætninger og domme sådan helt konkret består eksamen i at man ligesom får et hændelsesforløb med nogle spørgsmål klar. Og så skal man egentlig ikke tænke ud over det, man skal bare anvende det man har lært, hvis du forstår. Hmm (Ja). Indimellem kan man jo godt være en som stiller det spørgsmål: Er det rent faktisk hensigtsmæssigt at vi har denne her regel., og sådan noget. Er det hensigtsmæssigt at vi skal løse denne her konflikt på denne her måde. Og det synes jeg er interessant. Der kunne de måske godt sådan, altså det gør de til dels, i nogle af fagene, men det kommer meget an på hvem der fagleder og hvordan undervisningsplanen er skuet sammen. Jeg synes det er meget interessant når man, når de ligesom for fakultetets side ligger nogle spørgsmål hvor man ligesom bliver opfordret til at tænke kritisk og tænke selvstændigt, fordi der tror jeg at, der synes jeg i hvert fald, der føler jeg i hvert fald at jeg får mere med hjem og bliver mindre maskinel i min tankegang til juraen. Og det påvirker også din motivation sagde du? Jo. Det kan man godt sige. Okay. Andre ting du tænker i forhold til studiefærdigheder eller Study Skills? Øhm jo, jeg tænker jo forældre faktisk. At det må jeg jo ærligt indrømme at jeg tror at nu kommer jeg fra et akademiker hjem hvor begge mine forældre og min største storebror er blevet akademiker og min mindste storebror er på vej til at blive akademiker, og der har altid været mange bøger derhjemme. Der har altid været sådan to aviser om morgenen og sådan noget. Og der har altid været diskuteret politik og værdier, selvfølgelig har jeg jo også selv en del af de hvad skal jeg sige, nu skal jeg lige finde ordene, jeg har da selv en stor del af skylden for at jeg er ved at så småt at blive jurist, jeg skal da

7 7 ærligt indrømme at jeg kommer fra et hjem hvor det ligesom har været naturligt at man går den vej, og det ligesom at vi har diskuteret og haft sådan nogle politiske emner til diskussion. Det tror jeg da klart har været en eller anden form for forudsætning eller årsag til at jeg er havnet der hvor jeg er. Fordi selvom de aldrig sådan har vågnet op en morgen og sagt til mig: Erik du skal være akademiker. så har det altid ligget i kortene at det var sådan at det skulle være altså. Det skal jeg da ærligt indrømme. Altså. Det kan jeg godt forstå. Godt. Så går jeg videre til undervisning, i forhold til du tænker at undervisningen påvirker din studieevne? Den undervisning du modtager. Altså tænker du på hvordan den er tilrettelagt? F.eks. hvordan det er tilrettelagt. Hvordan de underviser. Jo jo det gør det. Det kan jeg klart mærke at når jeg har haft et fag med en dårlig lærer, undskyld en nu skal jeg lige beskrive det ordenligt, en mindre motiverende lærer, det var mere diplomatisk, så er jeg da godt nok også at min motivation har været derefter. Eksempelvis. Må jeg komme med eksempler? Meget gerne. Altså eksempelvis havde jeg et fag, her fra efterårsferien og til jul som hed Folkeret. Og det var sådan at jeg havde virkelig glædet mig til det her fag, det er international ret og lærebogen var på engelsk, og nu skulle vi endelig bevæge os udenfor landets grænser og lære om international ret. Så kommer underviseren, kedelig embedsmand fra Justitsministeriet, og hun talte virkelig i et monotomt tonefald, fuldstændig og havde intet kropssprog, var rigtig god til faget, uden tvivl om det men var virkelig dårlig til at levere varen. Sådan ret kommunikationsmæssigt. Og der blev jeg ikke motiveret af det der fag. Jeg synes virkelig det var irriterende. Mens eksempelvis hvis jeg må give et andet eksempel, det er sådan det modsatte. På andet semester havde jeg familie og arveret, som jeg virkelig troede skulle være mit hadefag ud over alle grænser. Men så dukker jeg op til undervisningen, og så finder jeg ud af at vi har fået faglederen, som virkelig var cool. Hun var sådan en ældre kvinde, ej hvad var hun måske nogen af 60, sådan af den gamle skole og vidste bare alt inden for det fag og var bare virkelig god til at motivere og stille os rigtig mange spørgsmål. Stillede krav til folk og sådan noget. Der ende jeg rent faktisk med at blive rigtig glad for det fag, og fik også en god karakter i det. Så jeg synes virkelig sådan at den måde undervisningen er tilrettelagt på er og den måde som lærerne er til at motivere på, og den måde som lærerne kan finde ud af at kommunikere på virkelig spiller en rolle. Hvad var det hun gjorde som var motiverende? Altså for det første at hun havde en stor viden, og så at hun havde evnen til at kunne formidle den viden ordenligt. Og så også at hun ja hun stillede faktisk, når jeg tænker tilbage på det, så var lærerplanerne, dem havde hun så også selv lavet da hun var fagleder, lærerplanerne var faktisk også tilrettelagt så man skulle snakke om hvad hensynene bag bestemmelserne var. Og der var sådan lidt mere diskussion om det og sådan noget. Der formåede hun virkelig sådan at måske hæve perspektivet lidt indenfor faget, så det ikke bare handlede om sådan nogen almindelige diskussioner om hvem der skal have hvad af Anne og Mads, når de bliver skilt. At det ligesom også kunne blive hævet op til en større diskussion, altså uden at bliver sådan helt studiekredsagtigt, så kunne man stadig have en diskussion om, er det nu rimeligt at Hanne ikke skal have en større kompensation end hun faktisk får efter de regler som vi har. Der blev det lidt mere interessant, end hvor det bare blev rent maskinelt opgaveløsning. Og så sagde du også at hun stillede flere spørgsmål? Hun inddragede jer måske mere?

8 8 Og hun stillede krav faktisk også. Det synes jeg også var interessant, at hun, det virkede næsten som om at hun satte en lille ære i at vi lærte tingene ordentligt og der stillede hun virkelig sådan krav til at hun gik meget op i at vi lærte tingene ordentligt, og det er jo, det tror jeg også at det spiller en rolle, det er måske sådan lidt mere gammeldags, altså sådan lidt mere gammeldags undervisningsteknik. Spurgte ud om tingene og sådan noget. Jeg synes da klart at det spiller en rolle, at man ved at når man møder op til en time, det tror jeg da har en eller anden psykologisk effekt, når man ved at hvis man ikke har styr på sine ting, så bliver man grillet lidt, så synes jeg da klart at det gør at man møder mere velforberedt op. Eksempelvis havde jeg også en rigtig god underviser i Strafferet på første semester, det er nok det mest ekstreme tilfælde jeg har, de der krydsforhør, men hun var virkelig sådan meget hardcore, stille virkelig sådan nærmest små intimiderende spørgsmål, om man kunne de der ting. Og jo selvom det var en gammeldags måde at blive motiveret på, at man frygtede lidt det der med at man mødte op og ikke havde styr på det, at så blev man sådan lidt udstillet og ja det er jo nok ikke noget som står i den nyeste lærebog, men jeg må da indrømme at det havde en effekt, selvom vi er mennesker, er voksne og på et universitet så Okay. Hvad med sådan noget tutorer. Har de også en indflydelse? Åh gud nej! Altså der er to typer tutorer på Jura ik? Vejledere eller hvad man kalder dem. Altså der er de almindelige tutorer, to ældre studerende der er på hvert hold og det er mest sådan noget druk og fest og det sociale ik? Og så havde vi, ej nu må jeg ikke nævne hendes navn, men så har vi sådan noget som hedder en gruppevejleder, det havde vi på første år ik? Andet semester. Og det var sådan en, ja en ældre studerende, der lige som var en slags lærer for os og hun havde sådan nogle gruppevejledningstimer vi kom til, og hun var seriøst elendig, ud over alle grænser. Man kunne bare mærke på hende at hun ikke rigtig gad det der, og det der med at hun, hun vidste heller ikke så meget, der kunne man godt mærke at det var ikke lige der man skulle gå hen. Altså så den faglige tutor, gruppevejleder hed hun, altså hun gjorde det ikke så godt. Men de tutorer som ligesom havde den sociale funktion de gjorde det jo meget godt i forhold til at gejle os lidt op til at være sociale og sådan. Nu kender jeg en af mine veninder, som har været tutor og det var virkelig sådan et program de går igennem, med at de starter i marts eller sådan noget, og så er det bare sådan noget hardcore druk indtil de nye studerende kommer. De går meget op at gejle hinanden op og sådan noget. Og jeg synes da også at de var sådan, de var da meget gode til at sætte en god stemning, og sådan noget. Der var sådan en introuge inden undervisningen begyndte og sådan noget hvor vi gik rundt med dem. Der synes de var meget gode til ligesom at skabe, eller i hvert fald understøtte at der kom et eller andet fællesskab på holdet. Men det er ikke fordi at jeg føler mig afhængig af dem nu, nu er deres rolle ligesom også udspillet når jeg er på andet år ik? Okay. Godt. Så vil jeg høre. Har du nogensinde oplevet at det at det at tingene gik godt på dit studium, at du havde en god studieevne påvirkede andre dele af dit liv? Altså den anden vej rundt. Øh (lang pause) joooo ja. Altså det har påvirket mit arbejdsliv, at det er gået godt på studiet. Ja? Altså sådan fordi det ligesom er en forudsætning at jeg ligesom har fået, altså jeg har ikke topkarakterer men jeg har da karakter et stykke over gennemsnittet, altså at det har jo i hvert fald, det har jo haft en effekt idet at karakterne har været en af forudsætningerne for at jeg har kunne få det studiejob som jeg har. Men sådan. Tænker du også sådan mere om der har været en succesoplevelse på studiet som har gjort at jeg har flere venner eller? Det kunne det godt være. Jeg ved det ikke. Nu spørger jeg.

9 9 Jeg skulle bare lige tænke på hvad du mente. Øhm (lang pause) ej jeg har ikke. Det er ikke sådan at fordi jeg kan tænke på en konkret situation. Jeg har altid hvis jeg har oplevet et godt resultat på skolen, så er jeg da blevet rigtig glad for det, hvis jeg har fået en god karakter men jeg kan ikke lige, men jeg kan ikke umiddelbart komme i tanke om (lang pause) at jeg har haft en bestemt succesoplevelse. Ikke lige på stående fod. Jeg vil gerne vende tilbage til det. Det næste jeg vil komme ind på er i forhold til dit studiejob. Hvis du lige vil fortælle hvad du har? Ja, jeg er ansat på et advokatkontor i indre by, hvor jeg laver i vid udstrækning selvstændig sagsbehandling, og har konspondance med klienter, forsikringsselskaber, diverse offentlige myndigheder, øhm ja og nogle gange laver jeg også sådan nogle ad hoc. opgaver for min chef, altså praktiske opgaver. Men i vid udstrækning laver jeg selvstændig sagsbehandling, selvfølgelig lidt under overvågning af de andre på kontoret, så de lige kikker tingene igennem inden de bliver sent ud, men jeg skriver ud i mit eget navn og ja, og i øvrigt også i vid udstrækning også på tysk, fordi der er mange tyske klienter. Okay. Godt. Hvad kræver dit studiejob? Kræver det noget andet end det på studiet? Ja helt sikkert. Øhm altså det kræver at man hvad skal man sige. Tænker du på hvad det konkret kræver? Nu tænker jeg bare konkret hvad dit job kræver, som det ikke kræver på studiet? Øhm altså det kræver en eller anden, en anden form for arbejdsmoral synes jeg, fordi øhm jeg kan da mærke at der følger et større ansvar med de opgaver jeg laver på arbejdet, fordi hvis jeg laver en fejl der eller hvis jeg er langsom til at lave det så går det jo ud over en eller anden klient. Det er en afgørende forskel. Det måske også en større indsigt i hvordan verden fungerer, i forhold til sådan nogle helt lavpraktiske ting, der er mange ting man lige pludselig skal vide, sådan noget med hvornår det er praktisk at ringe til en offentlig myndighed og sådan noget. For at få sagerne hurtigt ekspederet, det kræver stort kommunikation. Hele det der sprogbrug der er indenfor advokatbranchen, der er sådan en helt jargon man skal komme ind i, ja det kræver noget andet. Det kræver også sådan en, jeg synes også det kræver sådan større selvdisciplin fordi det er nogle mere komplicerede sager. Eksempelvis her den anden dag gik jeg, nå ja der har jeg selvfølgelig også tavshedspligt, men eksempelvis hvis vi nu bare gør det til sådan et generelt eksempel, så hvis nu jeg har fået sådan en eller anden du ved stor sag, hvor jeg sådan på et par timer skal arbejde mig igennem det, og komme med en opsummering af det hele, så kræver det ligesom mere dedikering, fordi jeg synes at, når man læser sådan nogle lærebøger så er det jo typisk sådan en pædagogisk fremstilling af et givent retsområde, og så hvis man endelig læser en opgave så er det en forholdsvis lille opgave ik? Læsemængden i forhold til hvad man skal arbejde sig igennem er større på mit arbejde end den er på studiet. Okay. Godt. Så hvis nu man skulle der er nemlig to begreber Study Ability og Work Ability, og det er selvfølgelig relateret til at det at studere og det at arbejde. Med de erfaringer du har med at være studerende og arbejde på en arbejdsplads, ville du så kunne sige at der er nogle generelle forskelle hvad der kræves eller hvad der er vigtigt? I forhold til hvordan man arbejder/studerer? Ja, er der nogle ligheder og forskelle i forhold til det, som er vigtig for at have en god evne til at studerende, i forhold til at have en god evne til at arbejde? Er der nogle forskelle der? Ligheder er der i hvert fald at man skal være disciplineret og have en god ordenssans og sådan noget. Af forskelle, det var nok noget jeg var inde på før, at man skal have sådan en større viden, synes

10 10 jeg i hvert fald for at arbejde, fordi det også har alle mulige andre faktorer som spiller ind, end sådan lige det faglige. Jeg vil også sige at de menneskelige kompetencer spiller en større rolle på arbejdet end på studiet fordi er der studiegrupper og sådan noget, dem skal jeg selvfølgelig også forholde mig til. Men jeg kan godt mærke at det spiller da en større rolle at man har muligheden for at manøvrere blandt mine kollegaer, og at jeg har muligheden for ligesom at have sådan nogenlunde et fornuftigt forhold til dem. Altså sociale kompetencer så? Ja på en måde. Altså ikke fordi at jeg sådan, udover vores julefrokost har jeg ikke sådan set dem privat, men jeg kan godt mærke at mine sociale kompetencer og mine evner til at opfatte hvad de siger og sådan, at det måske spiller en større rolle fordi hvis jeg nu ikke har en eller anden god attitude overfor dem og hvis jeg ikke har den der evne til at forstå hvad det er for nogle opgaver de stiller, jamen så kan det jo, så kan mit arbejde jo også blive dårligt derefter, for så får jeg jo løst opgaven forkert eller får løst opgaver upræcist. Jeg ved ikke om du forstår? Det forstår jeg godt. Har du andre ting? Med arbejdet? I forhold til denne her forskel. Øhm nej ikke umiddelbart. Jo lige en ting at det ligesom også kræver sådan en. Jeg sagde det der med disiplinen ikke? Hmm.. (Jo). Med forskellen at det kræver, at det kan være lidt nervepierne, når jeg tidsregistrerer her på arbejdet og ved at der bliver sendt en regning ud for de timer jeg registrerer. Jeg ved ikke om du kan følge mig? At der følger jeg ligesom. Der følger jeg i hvert fald at der er en forskel, i forhold til at når jeg sidder på studiet der sidder jeg jo ikke og fakturerer, der er jo ikke en eller anden der betaler for, jo det gør universitetet og staten, men det er jo ikke sådan noget jeg lige mærker. Men du får det samme beløb lige meget om du læser tre timer eller ti timer om dagen kan man sige. Ja ja, jo motivationen er der jo også i forhold til på arbejdet, hvor jeg får en timeløn og sådan noget. Det er selvfølgelig også En af de sidste spørgsmål er: Har du nogensinde været ude for at du har følt at du godt kunne arbejde, men havde svært ved at studere, eller omvendt at du godt kunne studere men havde svært ved at arbejde? Ja nu er jeg jo så i den heldig situation at min chef har det fint med at jeg lige får en uges fri op til eksamener og sådan noget så det gør så ligesom at det er bedre. Jeg har ikke oplevet det endnu at jeg har haft en eller anden periode hvor det ene er gået virkelig meget ud over det andet. Men jeg kan da godt mærke at jeg tror da også at det går lidt ud over hinanden hvis der er dage hvor det er mere presset. Jeg kan da huske at jeg har haft sådan nogen dage, hvor jeg måske har haft timer fra otte til tolv og så har jeg haft arbejde fra tolv til halv syv, og så er jeg kommet hjem og skulle lave noget mad og har jeg lige skulle være tre timer på læsesal om aftenen og så er den dag gået ik? Så der kan man sige at det bliver mere presset og der tror jeg ligesom at, altså jeg ikke oplevet at jeg har fået et eller andet at vide om at kvaliteten har været decideret dårlig det jeg har lavet på mit arbejde, at det jeg har været på studiet har været ekstraordinært dårligt, jeg kunne da sagtens forestille mig situationen hvor de ville gå

11 11 lidt ud over hinanden fordi man skal passe begge dele og det indimellem kan være lidt svært at få til at hænge sammen, nu hvor der kun er 24 timer i et døgn. Så det har meget noget at gøre med hvornår du føler dig presset med tid og ressourcer og sådan noget? Men derudover tænker du ikke at der har været noget hvor du slet ikke kunne arbejde, at du slet ikke kunne studere. Sådan nogle perioder har du slet ikke haft? Øhm altså jeg har haft perioder hvor jeg helst ikke ville arbejde, men der har det jo så været på grund af en eksamen, og der har jeg jo ligesom fået fri så ja. Men jeg kan meget godt li at jeg er i sådan en situation hvor min chef har det fint med at jeg bare siger at jeg ikke kan arbejde, men der kan jeg jo godt mærke at uden at han siger det, at der ligger et lille underliggende pres for virkeligheden forsætter jo selvom man ikke arbejder, der sker jo stadig noget i de der sager og sådan noget så. Så på en eller anden måde kan der jo godt ligge et underliggende pres men ja, jeg kan ikke lige komme på en konkret situation hvor der har været et clash. Okay. Så tror jeg faktisk ikke at jeg har flere spørgsmål. Har du noget at tilføje? Nej, det tror jeg ikke, men jeg synes at det har været virkelig interessant at reflektere over fordi der er mange af de ting hvor jeg lige skulle tænke lidt længere tid, fordi hvis du forstår. Alt det her tænker jeg jo ikke lige over, det er bare sådan noget jeg gør. Går på arbejde, studerer og det kan hurtig køre på en automatpilot jeg tror det er meget sundt at reflektere lidt over det. Godt fint. Så lad os sige det var det? Lad os det.

12 1 Interview nr. 2 (I2) - Kim Interviewets varighed: 45 minutter. Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvad du studerer? Ja, jeg hedder Kim og jeg læser til tegnsprogstolk i København. Er der noget du umiddelbart tænker er vigtigt i forhold til at du har en god studieevne? Det tror jeg helt bestemt at der er. Det er måske en blanding af selvdisciplin, ny læring men også sociale kompetencer. Med studieevne er det så min egen studieevne? Bare tag udgangspunkt i dig selv. Jo det tror jeg. Jeg tror det er en blanding af det at være nysgerrig på at lære mere, plus at man selvfølgelig ikke altid synes at det er lige sjovt, men at man har en form for selvdisciplin. Nu skal denne her opgave bare laves. Men samtidig synes jeg også det er vigtigt at jeg har noget socialt med dem fra studiet og føler mig godt tilpas. For jeg havde på et tidspunkt noget gruppearbejde hvor der var en person med som jeg ikke kunne så godt med. Hun er så efterfølgende droppet ud hvilket er til min fordel. Men jeg kunne bare mærke at det påvirkede min arbejdsindsats helt vildt. Jeg havde ikke rigtig lyst at bidrage med noget fordi jeg vidste at hun bare var ligeglad, og når jeg kom med noget var det hun bare sådan: Det er ikke godt nok.. Så Det har også noget at gøre med at relationerne skal være gode? Ja lige præcis. Og så tror jeg også at jeg har et behov for at vide at dem jeg arbejder sammen med har brug for mig. Forstået på den måde at jeg har et ansvar overfor dem. F.eks. synes jeg at det er vigtig at have nogle deadline og at man overholder de deadlines. At man har samme tilgang til studiet som jeg har. Den måde arbejder jeg bedst. Sådan at man kan holde hinanden i hanke, hvis man kan sige det sådan. Det næste jeg vil spørge om handler motivation. I forhold til studieevnen. Handler det også om motivation? Ja det tror jeg helt bestemt. Det ville være forfærdeligt at lave noget som man ikke gad. Jeg tror bestemt at motivation er vigtig. Det er måske en blanding af at skolen og underviserne skal prøve og motivere eleverne. Samtidig skal de studerende også motivere sig selv. Man har ansvar for egen læring. Er der noget som motiverer dig? Jeg tror den største gulerod er at jeg snart bliver færdig. Og kommer ud og har et ansvar. Nu bliver jeg tegnsprogstolk så jeg har ansvar for kommunikationen. Typisk vil det være en døv og en hørende, som er afhængige af at jeg får leveret en ordentlig tolkning. Hvis jeg ikke er god nok til det, så bliver det jo en dårlig kommunikation. Så får de ikke det ud af det som de har krav på. Så det synes jeg er en af de største motivationsfaktorer for mig. At jeg skal altså kunne mit kram. Bliver du motivereret af ydre ting, som karakterer og løn? Nej, altså jeg vil sige at karakterne motiverer måske en lille smule, at jeg på den ene side gerne vil have en god karakter. På den anden side så stresser det mig også, fordi jeg gerne vil lige i den høje ende, og det er ikke altid at det kan lade sig gøre. Og så har det måske været lidt af et nederlag at jeg måske ikke har kunne ligge i toppen af klassen. Så det har jeg arbejdet noget med, at karakterne de er altså ikke så væsentlige. Ellers var det mest noget med det ansvar for at komme ud og tegntolke rigtigt? Jo.

13 2 Så har jeg et spørgsmål omkring identitet. Føler du at din identitet er forbundet med dit studium? Meget! Man kan sige at faktisk gennem hele studiet har vi lavet opgaver og det har ikke været skriftelige opgaver som på nogen studier, men det har været videooptagelser. Fordi vi selvfølgelig skal blive bedre til tegnsprog. Og når man så får kritik på en videooptagelse så er det lidt sværere at lave denne her afstandstagen i forhold til at hvis det var et skrifteligt produkt hvor der står røde streger, så er det lidt nemmere at sige: Ok så er det det jeg har skrevet.. Så er det ikke så personlig den kritik. Men når det lige pludselig er en selv der står og laver noget og der kommer en masse rettelser, kan det godt være svært at lave denne her afstandstagen. Plus at vi jo er blevet terpet i at man som tolk kommer ud og er en del af situationen. Du kan ikke undgå ikke at influerer på situationen. Så derfor er min identitet utrolig vigtig, at jeg i hvert fald er opmærksom på hvordan jeg fremtræder. Det er jo sådan lidt det faglige men også at jeg synes at det er fantastisk studium som jeg går på. Jeg kunne slet ikke se mig selv lave andet end det. Så jo, uddannelsen er bestemt en form for identitet. Også privat eller hvad? Jeg har fået døve venner. Og nu er jeg frivillig på en cafe for døve, og det er bare lige mig, så det er super fedt. Så det ville ikke passe med din identitet hvis du havde et andet studium? Det ville være helt forkert. Og samtidig har det jo også været, for der var på et tidspunkt hvor jeg havde en lille krise fordi jeg ikke rigtig vidste om jeg skulle fortsætte på studiet, men det var mere i forhold til at jeg ikke følte at jeg var god nok. Men hvor min egentlig krise var at jeg ikke kunne finde på noget jeg hellere ville end at være tegnsprogstolk. Så det ligger ret dybt i mig at det er det jeg gerne vil. Tænker du også at der er sammenhæng mellem personlighed, som du er som person, og det du læser? Det tror jeg helt bestemt. Altså jeg har i mange år arbejdet som hjælper. Handicaphjælper. Og ikke at man som tegnsprogtolk er hjælper for de døve. Altså det at du kommer ud i en situation, som du normalt ikke ville have befundet dig i, hvis du ikke havde det arbejde, det minder lidt om en handicaphjælpers. At stikke fingeren i jorden og lige se situationen an. På den måde der minder det om hinanden. Og det er jo noget. Det har jeg næste gjort altid. Noget der lå godt til mig, så på den måde tænker jeg at jeg nok har overført det. Det her virker også fint. Giver det mening? Men det var et tilfælde at jeg faldt over det her studie. Det var fordi jeg arbejdede oppe på en skole oppe i Virum, hvor jeg mødte en døvblind fyr som jeg ikke kunne kommunikere med, og blev jeg bare helt fascineret af tegnsprog og lære det. Så jo det var en personlig tilgangsvinkel for at søge ind på studiet, hvor andre de vidste ikke helt hvad de skulle og så har det søgt ind på Uddannelsesguiden og. Så var det det de var kommet frem til? Tilfældigt så. Har din livssituation indflydelse på din studieevne? Tænker du om det så går godt eller dårligt? Om det påvirker din studieevne? Det tror jeg. Det tror jeg helt bestemt. Det er klart at hvis jeg ikke har så meget overskud, eller er ked af det, vil det også påvirke min motivation for at være aktiv eller har lyst til at indgå relationer med andre for der foregår en masse socialt på studiet, men hvis man er nede, så er det jo ikke noget man har lyst til. Så det synes jeg bestemt at det påvirker.

14 3 Påvirker de sociale relationer, på og udenfor studiet, din studieevne? Det synes jeg er utroligt vigtigt. På tegnsprogstudiet der er det helt vildt fedt at kunne tage i byen med nogen fra studiet som også kan tegnsprog, fordi det er lidt ligesom et kodesprog fordi der er ikke særlig mange der kan tegnsprog, så hvis man står i hver ende at lokalet eller den anden står oppe i baren, så kan man lige kommunikere: Hey. Tag lige en drink med til mig.. Og så kan jeg godt mærke med nogle af mine venner som ikke kan tegnsprog at: Ahh, hvorfor kan du ikke det? Det er jo indlysende, eller det ville jo bare være så meget nemmere. Eller man står og skal af sted med bussen eller toget, og så at man lige kan snakke videre gennem ruden. Så jeg kan mærke at jeg har haft behov for at ses med flere af dem fra studiet, end de relationer som jeg havde. Eller har, men som ikke kan tegnsprog. Og jeg tror også det er fordi vi støtter hinanden og ved hvordan det er at være indenfor det her område. Også i praktik og sådan noget. Min kæreste han har ikke nogen tilgang til tegnsprog overhovedet. Jeg kan mærke at det ikke er sådan lige til at sætte sig ind i hvordan det er at være ude og tolke fordi det er så anderledes i forhold til at han nu er elektroingeniør og sidder med en computer og skal udvikle alt muligt. Så jeg tror bestemt at de sociale relationer har haft en stor rolle for mig. Altså hvis jeg ikke havde haft de sociale relationer så tror jeg måske heller ikke jeg havde haft, at jeg synes at det var lige så sjovt eller hvis jeg havde haft en dag hvor jeg har været i lidt dårligt humør så har det også hjulpet at vide at jeg kommer over til nogen som får mig til at smile alligevel. Og det har også gjort at jeg er kommet af sted nogle dage, hvor jeg også har tænkt: Ah, jeg kan også bare pjække.. Kan du også blive påvirket af det sociale relationer som du har udenfor studiet? Eller er det mere uafhængigt? Det er mere uafhængigt? Dem som jeg kender, som ikke har relation til tegnsprogsmiljøet, bruger jeg til noget andet. Sådan i forhold til mit humør eller Der er det ikke så studierelevant. Hvis der er en eller anden sjov episode eller et eller andet, så skal jeg nok fortælle om det. Men det er internt på en eller anden måde. Det jeg prøver at spørge dig om er om de sociale relationer påvirker din studieevne? Nej, det tror jeg ikke. Har du haft erfaringer med at dit helbred har påvirket din studieevne? Både fysisk og psykisk. For man er jo mere oplagt når man er på toppen og ikke har nogen problemer og det hele det kører. Så har jeg også mere overskud til at tage nye ting ind og fordybe mig i nogen ting. Altså hvis jeg har en dårlig periode, så har jeg ikke overskud til at sætte mig ned og se tegnsprogsnyhederne. Se en masse videoer på tegnsprog, eller Ja, jeg tænker at helbredet det har ret stor indflydelse. Så det næste jeg gerne vil spørge om er i forhold til studiemiljøet, og hvordan det påvirker din studieevne. Det kan også være det fysiske miljø. Tænker du at det påvirker din studieevne? Det synes jeg måske ikke rigtig at det har. Vi startede faktisk ude på UCC inde på Titansgade, hvor vi var sammen med nogen af de voksne kursister og vi var den eneste uddannelse som var der. De eneste unge mennesker som var der, og det var super nederen. Så blev vi flyttet ud til Skovlunde hvor vi blev flyttet sammen med pædagogseminariet, og vi havde en forventning om at det ville blive helt vildt godt, og der var morgensamling og den slags, men det er jo ikke noget vi egentlig har mærket noget til, siden vi flyttede ud for vi fik vores egen blok og så var det egentlig bare det. Okay der var nogen flere studerende, men jo der var også en bedre fredagsbar, men det er ikke rigtig noget vi har mærket noget til. Men ellers har du været godt tilfreds med de sådan rent fysiske rammer der har været derude?

15 4 Ja det synes jeg. Og så er der også studiegrupper. Har du været med i sådan nogen? Ret hurtigt på studiet kom jeg med i en gruppe, hvor der var tre personer som sådan var gennemgående i de tre år vi har gået på studiet. Så er der kommet til og fra nogle personer ind, men det har været dem som har været gennemgående. Og det har været vigtigt for mig. Også fordi det var nogen som jeg vidste at jeg skulle stå til ansvar for. Og jeg vidste at de var lige så engagerede som jeg var. Og de var fagligt dygtige. Det motiverede mig rigtig meget for at gøre et godt stykke arbejde. Så er er studentermiljøet. Det kan være fester og fredagsbar og sådan noget. Har det også indflydelse på din studieevne? Så skulle det være pga. de sociale relationer man får skabt eller har det ikke rigtigt. Altså vi har holdt nogen fester, både på tværs af årgangene men også på min egen årgang. Nej det ville være det sociale. Så hvis det var så skulle det være et led i de sociale relationer som du sagde var vigtige? Tænker du at UCC kunne gøre noget på et organisatorisk niveau for at du havde fået en bedre studieevne? Ja, de kunne have været lidt mere organiserede ved jeg ikke om er det rigtige ord. Der har været nogle situationer hvor man tænker: Hmm Det var bare ikke opstået hvis det havde været på en eller andet stor uddannelse.. Det er sådan en lille niche uddannelse og nu er den under UCC Var det en selvstændig uddannelse før? Så der er mange ting som sådan ikke er afprøvet før. F.eks. så har jeg en veninde som blev kaldt til samtale fordi hun ikke havde det optimale tegnsprogsniveau. Men det blev gjort en dag vi kom i skole og havde undervisning og i undervisningen blev hun spurgt af læreren om hun kunne blive til kl. 1 for så ville de snakke med hende. Altså ikke noget med at indkalde eller Og det er sådan noget som det kan godt sådan gøre mig nervøs på mine egne vegne. Hold da op, altså hvis der ikke er noget som kommer før det, jamen sker det så for mig også? Så på den måde synes jeg nogle gange der har været sådan lidt jeg kunne godt have tænkt mig. Har jeg søgt ind på denne her uddannelse, så tager de hånd om mig. Det føler jeg ikke rigtig altid. Du føler at de i den situation skabte noget usikkerhed? Og tingene ikke blev varslet og den slags? Præcis. Er der andre ting? Øh, nej. Så er det næste i forhold til det som hedder Study Skills, eller studiefærdigheder. Og studiefærdigheder er sådan hvordan man praktisk studerer i forhold til læseteknikker, notatteknikker og studieplanlægning. Har du følt at det har haft indflydelse på din studieevne? Vi havde noget undervisning i notatteknik, men det er noget jeg selv har måtte opsnuse mig til i forhold til de andre studerende: Hvilken måde skriver de noter på, nå det er nok smart. Det nupper jeg lige eller sådan.. Men det har været vigtigt at få taget nogen gode noter, for at jeg kan huske dem. Hvad var det mere du nævnte? Det kan være sådan noget som læseteknik, studieplanlægning, den slags. Ja øh. I forhold til studieplanlægning der har der også været lidt forvirring i forhold til at skemaer er blevet ændret med ret kort varsel og det har også givet udfald i forhold til sådan en utryghed og

16 5 hvordan det lige er. Men så igen. Tolkens arbejde, når du kommer ud som tolk så får du dit skema for næste uge om fredagen. Så har de sådan sagt: Nå det er sådan ligesom når der er færdiguddannet. Det skal du vende dig til.. Så det har påvirket lidt. Tænker du så at hvis der havde været mere styr på det, og du havde haft bedre studiefærdigheder at du havde haft en bedre studieevne? Altså jeg har været i en rigtig god studiegruppe, hvor vi har sparet med hinanden og udvekslet bl.a. teknik til at skrive noter og opgaveskrivning. Så jeg tror egentlig at jeg tror egentlig at det mere har været dem. Men det er måske også noget man selv har ansvar for tænker jeg. Så nogle af de studiefærdigheder som du brugte har du lært gennem andre og ikke gennem studiet? Kunne du godt tænke dig at de selv havde introduceret nogle gode studieevner? Også vi blev introduceret til vores bachelor i sommer og vi har aldrig skrevet så stor en opgave før. Den største opgave jeg har skrevet på studiet den har været tre A4 sider. Og lige pludselig stod jeg og skulle skrive min. 25. Vi har ikke, jo vi har fået noget vejledning, men det har slet ikke været fyldestgørende i hvordan man skriver en bachelor. Så jeg synes der været nogle mangler som også har godt at vi har brugt hinanden på studiet. Så vi har altid fundet frem til en eller anden form for løsning. Men det har bare givet vis form for utryghed. Det næste det er så omkring undervisning. Føler du at undervisningen har understøttet din studieevne? Hmm det har været afhængigt af underviserne, fordi igen. Fordi der er nogen der siger: Jeg har en forventning om at laver jeres ting.. Fordi hvis det er sådan én som siger: Nå i har ikke lige lavet det, så kan vi gennemgå det nu.. Så bliver jeg også bare mere lacket 1. Så jeg synes at de fag jeg har fået mest ud af, det har været de fag hvor læreren også har vist noget mere engagement. Er det det du tænker? Så det er vigtigt for din studieevne at lærerne viser engagement og stiller krav? Det synes jeg. Hvad med pædagogik? Synes du deres pædagogik har været god i forhold til det? De døve tegnsprogslærere har været for meget pædagogiske. Der har det næsten været sådan at de har pakket os ind i vat og nurset om os. Hvor vi selv har efterlyst at: I må godt være sådan lidt mere, altså vi skal klædes på til at komme ud i den rigtige verden ikke? Så nu må i godt stå og skælde os lidt ud.. Men ja. Øh. Jeg ved ikke om. En gennemgående underviser som har stået for vejledning i forhold til bachelor, generelt sådan studieordning og sådan noget. Øm hun har altså hun er utrolig dygtig men hun har.. hun har svært ved at få kommunikeret ud hvad hun gerne vil, så folk forstår det. Hun snakker og jeg ved ikke rigtig om det er fordi at hun virkelig altså om det er fordi hun bare er helt vildt intelligent så hun ikke kan få det ned på et niveau hvor vi andre kan forstå det. Det er jo meget pædagogisk når hun stiller sig op og fortæller et eller andet, så er der jo ikke så mange der får noget ud af det. Så kunne hun næsten lige så godt have lagt et powerpoint eller sådan noget på nettet. Hvad med tutorer og studieundervisere. Er det noget i har haft? Altså ikke i undervisningen. Altså vi har været tutorer for hinanden. Altså vi har ikke haft nogen undervisning. Så har vi haft en studievejleder vi kan gå til. Men ikke, nej. 1 (fra engelsk, to be lacking)

17 6 Føler du at der er en sammenhæng mellem din studieevne og de krav der bliver stillet til dig på dit studium? Altså om jeg lever op til dem? Hmm. Ja! Ja det synes jeg i kraft af at jeg gør mit bedste. Om jeg lever op til det? Altså De har jo en forventning til mig om at jeg bliver en færdiguddannet tolk. Så jeg lever vel op til det hvis jeg bliver færdiguddannet. De har en forventning om at du skal kunne gennemføre den uddannelse? Øh.. Ja, jeg synes jeg lever op til det. Det kan godt være at jeg ikke er den bedste i alle fag, men man kan kun gøre sit bedste. Jeg tænkte også at der på en anden uddannelse kunne være nogen andre krav? Så jeg tænker at det ville måske også påvirke din studieevne hvis du kom på en anden uddannelse som havde større eller mindre krav? Ja det tror jeg. Jeg tror at hvis jeg følte at hvis jeg ikke kunne leve op til kravene ville jeg knække nakken på det. Og jeg tror måske også det jeg tror at det er derfor at jeg lever op til det fordi jeg har fået nogen succesoplevelser. Og jeg har følt at underviserne de tager hånd om én og de kender én. De husker én og de spørger ind til én. Og jeg får lyst til at leve op til deres forventninger så overhovedet som muligt. Det næste handler så om det som hedder Work Ability, eller arbejdsevne, som så adskiller sig fra studieevne ved at omhandle evnen til at arbejde frem for at studere. Har du haft et job sideløbende med dine studier? Øh. Jeg har Tæller frivilligt arbejde med? Hmm. Ah Har du haft et lønjob? Ja det har jeg. Jeg har været handicaphjælper løbende og så har jeg været pædagogmedhjælper og det var på et bosted for unge døve med tillægshandicap. Ja det er vel pædagogmedhjælper. Og så har jeg været kontaktperson for nogle døveblinde. Men det har været sæsonbetonnet. Det har mest været i sommerferien. Kan du sige noget om hvad de jobs krævede som var anderledes end dit studium? På det bosted hvor jeg var der var det jo anderledes fordi at man som tolk skal være neutral og formidle det som bliver sagt. Og her der skulle man jo gå ind og tage stilling, hvis én af beboerne f.eks. blev voldsom selv. Selvdestruktiv. Så var det mig der skulle gå ind og sige: Hov hov, find lige på noget andet.. På den måde var det måske lidt mere Kim der var på arbejde. Som tolk der er man lige mere som. Der har jeg mit skilt på og uniform på, og jeg kan ikke bare hjælpe dig. Du forstår godt? Jeg forstår godt hvad du mener. Jeg tænkte også. En ting er at være tolk, men også sådan som studerende. Kravene til at være studerende og at være ude og arbejde på en arbejdsplads. Om der på den måde er en forskel? Jo jeg synes det har været nogle meget anderledes jobs. F.eks. også som handicaphjælper. Der er det jo mig som person som kommer på arbejde og vi griner og vi laver alle mulige hyggelige ting. Hvor det i tolkeprofessionen mere er delt op sådan i, hvad man må og hvad man ikke må. Jeg ved ikke om det besvarer det? Nej. Så vil jeg spørge. Synes du der er nogen ligheder mellem det at studere og arbejde? Ja det er der i forhold til at man skal komme til tiden. De der ydre faktorer. At man skal være der i et vist tidsrum og igen også gøre sit bedste. Jeg skal selvfølgelig gøre det som folk forventer af mig. Men det er på en eller anden måde lidt mere afslappet. Det er måske en forskel. F.eks. som handicaphjælper.

18 7 Hende jeg arbejder for, jeg ved hvad hun kan li og hvad hun ikke kan li. Hvad hun skal. Hun har sådan nogle rutiner. Og jeg ved at hun kan li mig og at jeg er godt til at være hjælper for hende for jeg har været det i mange år. Hvor at man på studiet kan have den der følelse af at jeg aldrig føler at jeg bliver god nok. Jeg kan altid udvikle mig. Jeg kan altid blive bedre. Jeg kan altid lige finde en bedre formulering, end den jeg fik sendt af sted. Så det er meget forskelligt i hvert fald. Ok. Så hvis du nu skulle prøve, ud fra dine erfaringer, at trække det lidt op. Kan du så finde nogen ligheder og forskelle mellem det at have en god studieevne og have en god arbejdsevne? Hmm det er lidt sjovt at jeg tænker at når jeg er ude at arbejde som handicaphjælper, så er det mig som person og det er mine holdninger, det er mine meninger, det er mit humør. Men når jeg engang kommer ud som tolk, så bliver det på et mere professionelt plan. Men det er jo stadig mig som kommer ud og er i situationen, men det er ikke min personlighed som skinner igennem fordi der er retningslinjer i forhold til hvordan man skal være. Og det tænker jeg er meget forskelligt. Men samtidig er det jo også vigtigt at have sig selv med. Jeg ved det ikke. Har du oplevet perioder hvor du har haft en god studieevne, men en dårlig arbejdsevne eller omvendt, en god arbejdsevne men dårlig studieevne? Ja, jeg har oplevet at jeg har følt at jeg ikke har kunne overskue studiet. Men igen tror jeg det har noget at gøre med at jeg har disse her voldsomme krav til mig selv. Jeg vil gerne altid gøre mit bedste og ligge i toppen. Og det kan jeg ikke altid. Men på arbejdet der ved jeg at jeg er god til det. At hun kan li mig, og jeg ved at det fungerer. Og der føler jeg ikke at jeg skal leve op til noget for der føler jeg at jeg allerede er der. Så der behøver du ikke at forbedre dig? Mens på studiet der er der altid den mulighed for at du kan forbedre dig og formulere dig anderledes? Lige præcis. Eller jeg kan få mig en bedre karakter. Altså det er nemmere for mig at tage på arbejde som handicaphjælper, at jeg kan slappe af på en anden måde end at tage på studiet for der føler jeg at jeg skal være klar. Jeg skal være parat til at lære ind. Til at kunne tolke. Så jeg synes mest det har den omvendte som du nævnte. Jeg har haft lyst til at tage på arbejde frem for at tage på skole. Bl.a. fordi det kræver mere mentalt af dig end at skulle passe det arbejde? For der kan man også køre lidt på rutinen. Og det er sværere inde på studiet? Ja, for der er ingen rutine. Der skal man altid være bedre. Så du har ikke oplevet perioder hvor du hellere ville studere frem for at arbejde? Jo det har jeg. I mine praktikperioder. Jeg elsker at være ude som tolk. Det er sindssygt fedt at blive udfordret, på den måde som tolkene arbejder på. Så selvom det er helt vildt hårdt, så er det mega fedt. På den måde synes jeg også at det er fedt at det udfordrer mig på en anden måde end når man bare kører på rutinen. Det er jo også lidt den nemme løsning ikke? Så det er også rart nogle gange at blive udfordret, som du ikke bliver i dit arbejde som handicaphjælper? Igen så kræver det også at jeg har et vist niveau for at kunne komme ud og tolke. Og det er det som gør det til en succesoplevelse. Og det er også derfor at jeg glæder mig til at blive færdig og komme ud og få denne her erfaring og rutine så man ikke bliver så intimideret eller hvad man kan sige. At der er en vis form for. Ok jeg har nogenlunde styr på det. Så jeg kan nyde mit job.

19 8 Fordi så tænker du at så behøver du ikke at skulle forbedre dig? At hvis du har fået denne her uddannelse og job som tegnsprogstolk så har du de kompetencer som skal til? Det er min tolkning men er det rigtigt? Ok så det kunne være dit bud på forskellen mellem studieevne og arbejdsevne, at som studerende bliver du hele tiden udfordret og skal hele tiden forbedre dig, mens du på en arbejdsplads kan slappe mere af? Har du oplevet at din studieevne påvirkede andre dele af dit liv? Ja det smitter jo af fordi det er jo mig som agerer i forskellige situationer. Så hvis jeg har en succesoplevelse er det jo klart at jeg også tager den med hjem. Og er gladere når jeg kommer hjem. Jeg har fået en god karakter eller har haft en eller anden god oplevelse eller der er sket et eller andet godt. Så er det klart at jeg tager det med mig. Så det påvirker helt sikkert. Og omvendt? Kan du give et eksempel på det? Jeg havde en eksamen som jeg dumpede to gange, nu har jeg så bestået den så det er lidt nemmere at grine af det nu, men det var et helvede herhjemme fordi jeg ikke havde overskud til noget som helst. Og jeg vrissede af René. Vi fik ikke gjort rent. Vi fik næsten heller ikke lavet mad, kun når han tog sig sammen til det. Det påvirkede helt vildt. Men omvendt nu, her for lidt siden der har jeg været til eksamen og det gik godt så nu er jeg bare helt oppe og køre. Så det påvirker rigtig meget ja.

20 1 Interviewperson 3 (I3) - Ellen Interviewets varighed: 45 minutter Vil du starte med at fortælle hvad du hedder, hvad du læser og hvilken uddannelsesinstitution du går på? Jeg hedder Ellen, og jeg læser til psykomotorisk terapeut på VIA University College i Randers. Okay. Det her interview det skal handle om det som hedder Study Ability, eller studieevne, hvilet handler om evnen til at studere eller arbejdsevnen for en studerende. Det jeg er interesseret i at undersøge er hvilken faktorer som er vigtige i forhold til studieevnen, og hvordan denne kan blive god. Og du skal bare tage udgangspunkt i hvad du selv mener, i dine egne erfaringer. Hvad tænker du umiddelbart for nogen ting er vigtige for at du har en god studieevne? For mig er det rigtig vigtigt at jeg er tryg der hvor jeg er. Det er rigtig vigtigt med de mennesker jeg omgås og underviserne også. Ja det tror jeg er det der gør at jeg er glad for at tage af sted. Andre ting? Jeg tror også at jeg har fundet ud af at det er rigtig vigtigt for mig at studiet fungerer. At der er en eller anden form for helhed og kontinuitet i det som sker og at der er en sammenhæng mellem det som jeg læser og de forskellige fag. At det giver mening for mig og at jeg kan se at jeg kan bruge det. Tænker du at dit studium er forbundet med din identitet? Ja, det synes jeg rigtig meget. Altså mit studium handler meget om at mærke sig selv og sin krop. Og mærke sig selv som menneske og udvikle på det, så derfor bringer jeg rigtig meget min personlighed ind i det. Og tager også alt med derinde fra studiet ind i min personlighed. Og det første år på studiet det er meget oplevelsesbaseret, det handler egentlig om at vi skal prøve ting som vi kommer til at udsætte andre for som psykomotorisk terapeuter. Så i høj grad vil jeg sige. Så når du siger at der en stor sammenhæng vil det så sige at hvis du ikke kunne identificere sig med dit studium at det så ville påvirke din studieevne? Ja det tror jeg det ville. Jeg ved ikke om du kan uddybe dit spørgsmål? Om det med at du forbinder din identitet med det som du læser, om det så påvirker hvordan du arbejder og hvor meget du arbejder på dit studium? Det gør det helt sikkert fordi det giver mening for mig de ting vi gør, og det giver mening for mig at jeg læser det jeg læser, og jeg læser det også af interesse og ikke fordi jeg skal læse det. Så det synes jeg. Så du tænker også at hvis du var på et andet studium som du ikke kunne identificere dig med, at så ville du have en dårligere studieevne? Det ville det nok. Så ville min motivation nok være en anden. Så ville den nok være på mere rent faglighed, hvorimod her er den at jeg kan se at der sker er noget med mig. Så du får en personlig udvikling? Ja Okay. Nu nævnte du også motivation. Tænker du også at motivation er vigtigt for studieevnen? Helt sikkert! Hvad motiverer dig i forhold til studiet? Jamen det motiverer mig at jeg kan se hvad jeg skal bruge det her til bagefter. Der er rigtig mange muligheder i det jeg læser. Ja og så motiverer det mig meget rigtig meget, går det lige op for mig nu, at

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København.

Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Bilag 4. Transskription af interview. Interview gennemført d. 7 maj 2014, i København. Beskrivelse af interview med Nadia Interviewet med Nadia blev gennemført på biblioteket Støberiet på Blågårds Plads

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert

Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert Bilag G: Transskription af interview med kunde 6 Tina Weilert Tina er salgschef i kursusvirksomheden LearningLink i Viborg og har selv haft deltagere med ude på Camp Lynderup. Interviewet blev afholdt

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch

Mette Frederiksen, 30101019, Vejledere: Morten Kortf Madsen og Charlotte Reusch Interviewguide: Den gode bog: - Vil I ikke fortælle mig om den bedste bog, I har læst? - Hvornår er en bog god? Hvornår er en historie god? - Hvordan vælger I de bøger, som I læser? Læsning i skolen/derhjemme:

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Interview med frivillige fra URK

Interview med frivillige fra URK Interview med frivillige fra URK Demografi: I: Hvilket køn er du køn? R: Jeg er kvinde. I: Ja, og hvor gammel er du? R: Jeg er 26. I: Hvilken beskæftigelse har du? R: Jeg er psykologi studerende på overbygningen.

Læs mere

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...?

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...? Interview gruppe 1 Interviewperson 1: Vi kan jo lige starte med at sige hvad vi hedder Laust: Jeg hedder Laust og går i 9.klasse og er 16 år Eva: Jeg hedder Eva og jeg går også i 9.A og jeg er 15 år Cecilie:

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: KU Leuven. Land: Belgien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: KU Leuven Land: Belgien Periode: Fra: september 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Bilag 1 b Fokusgruppeinterview 9. klasse

Bilag 1 b Fokusgruppeinterview 9. klasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Interview med 9 klasserne. Børnene vi har interviewet går i forskellige

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Bilag 2 interview IP2

Bilag 2 interview IP2 Bilag 2 interview IP2 Projekttitel: Supervision & Flow - A Relation? Overvågning & Flow - En Sammenhæng? Gruppenr: 11 Hus: SAMBACH 20.1 Semester: 2 Årstal: 2016 Udarbejdet af: Jakob Aagaard Hansen - Studienr.:

Læs mere

Interview med frivillig fra URK

Interview med frivillig fra URK Interview med frivillig fra URK Demografi: I: Hvad er dit køn? R: Jeg er en mand. Og sin alder? R: Jeg er 26. Hvad er din beskæftigelse ud over at være frivillig? R: Så er jeg pædagog. Færdiguddannet pædagog?

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Bilag 1: Interview med Lars Winge

Bilag 1: Interview med Lars Winge Bilag 1: Interview med Lars Winge 2 K (Kristoffer Merrild): Godt det er møde med Lars Winge der er øhh CSR chef i DSB L (Lars Winge): Jah jeg er chef for intern kommunikation og CSR 4 K: Hvor lang tid

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag G - Sofie 00.00 Benjamin: Så det første jeg godt kunne tænke mig at bede dig fortælle mig lidt om, det er en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.10 Sofie: Ja, jamen det er, at jeg står

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 2: Transskription af interview med Ayo

Bilag 2: Transskription af interview med Ayo Bilag 2: Transskription af interview med Ayo Interviewet blev foretaget i kantinen på Aarhus Universitet. I1: Maria I2: Stefania A: Ayo I2: Fedt, ja okay. Vil du? Du får lov, og.. I1: Skal jeg lægge ud.

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: Humboldt Universität zu Berlin Land: Tyskland Periode: Fra: 1 september (sprogskole) 2012 Til:

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Ungdomsliv og læring 2014

Ungdomsliv og læring 2014 Ungdomsliv og læring 2014 Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning. AAU Et nødvendigt fokus på motivation I 8 klasse oplever 39 % at deres klassekammerater er trætte af at gå i skole 72% af alle erhvervsskolelærere

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk, Bachelor Navn på universitet i udlandet: Aberystwyth University Land: Wales, UK Periode: Fra: 01/01-13 Til: 01/06-13 Udvekslingsprogram:

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

SCENE 2 - Institution

SCENE 2 - Institution SCENE 2 - Institution Vuggestuens garderobe. Lisbeth roder i glemmekassen. Pædagogen Paula kommer ind med en kande vand. Hun taler med engelsk accent. PAULA - Hej Lisbeth. LISBETH - Hej Paula, undskyld

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

Bilag 6. Transskription af interview med Emil

Bilag 6. Transskription af interview med Emil Bilag 6 Transskription af interview med Emil Alder? 18 år gammel Hvilket klassetrin? Jeg går i 2.g Dig med tre ord? Engageret målrettet, det ved jeg ikke hvad det tredje skulle være. Pligtopfyldende? Hvad

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden Land: Holland Periode: Fra: 6. februar 2012 Til: 29. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier. Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sydasienstudier Navn på universitet i udlandet: Metropolitan University Prague Land: Tjekkiet Periode: Fra:1/10/13 Til:1/03/14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Kapitel 4. Noget om køn og lidt om alder

Kapitel 4. Noget om køn og lidt om alder Kapitel 4 Noget om køn og lidt om alder 1 19 En lærerig proces Uffe Er det ikke hårdt at have tvillinger? Nu kender jeg jo ikke andet, men øh jeg vil sige jo, selvfølgelig er det hårdt. Hvor gamle er de?

Læs mere