Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO Side 1 af 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13"

Transkript

1 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13

2 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO Baggrunden for JB NOVO Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO Forklaring til afkastmulighederne for JB NOVO Afkasttabel for JB NOVO Alternativ forrentning... 8 Risikomærkning... 8 Om risikoen... 8 Omkostninger og ÅOP Børsnotering Hvis Jyske Bank annullerer investeringen Tildeling ved overtegning Beskatning af investorer Skat - Generelt Skat - Kursgevinst Skat - Privatpersoner, frie midler Skat - Virksomhedsskatteordningen Skat - Selskaber Skat - Pension Ansvar Interessekonflikt Selling Restrictions Side 2 af 13

3 Vigtig information Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2019 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s basisprospekt 2015, supplementer hertil og Final Terms, tilsammen benævnt Prospektet, der er den bagvedliggende dokumentation for produktet. Vi opfordrer dig kraftigt til at læse Prospektet, inden du investerer i JB NOVO Hvis der er uoverensstemmelse mellem denne brochure og Prospektet, er det Prospektet, der gælder. Du kan downloade Prospektet her. En eventuel investering i produktet sker på baggrund af og i henhold til Prospektet. J.P. Morgan Structured Products B.V er udsteder af JB NOVO 2019 med JPMorgan Chase Bank, N.A som garant. Prospektet anvendes efter aftale med udstederen og i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet af udstederen i Prospektet. JB NOVO 2019 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. Informationerne bygger på de forhold, der var gældende, da redigeringen af brochuren blev afsluttet den 26. februar Side 3 af 13

4 Om JB NOVO 2019 Jyske Bank udbyder fra den 7. marts til den 18. marts 2016 det strukturerede produkt JB NOVO Produktet er baseret på udviklingen i aktiekursen på Novo Nordisk A/S noteret på Nasdaq OMX Copenhagen (tidligere Københavns Fondsbørs). Novo Nordisk A/S benævnes blot Novo Nordisk i resten af denne brochure. JB NOVO 2019 udstedes i danske kroner (DKK). JB NOVO 2019 er sammensat af en obligation og optioner (finansielle instrumenter), og der er ingen hovedstolsbeskyttelse. Det betyder, at du har risiko for at lide et tab. I værste fald kan du miste hele din investering. JB NOVO 2019 henvender sig derfor kun til risikovillige investorer. Læs mere i afsnittet Om risikoen. JB NOVO 2019 giver dig mulighed for en betinget kursgevinst på minimum 5% pr. halve år af den nominelle værdi, hvis kursen på Novo Nordisk-aktien er uændret eller steget. Samtidig modtager du ved udløb kurs 100, hvis Novo Nordisk-aktien er faldet med højst 30%. Hvis Novo Nordiskaktien ved udløb er faldet mere end 30%, modtager du kurs 100 minus kursfaldet i procent. Den betingede kursgevinst fastsættes endeligt på handelsdagen. Beregnet den 12. februar 2016 ville den betingede kursgevinst være fastsat til 6,35% halvårligt. Den betingede kursgevinst kan både blive højere og lavere end 6,35% halvårligt afhængig af markedsforholdene på handelsdagen. Hvis der ikke kan opnås en betinget kursgevinst på minimum 5% pr. halve år af den nominelle værdi vil udstedelsen ikke blive gennemført. Side 4 af 13

5 Baggrunden for JB NOVO 2019 Jyske Bank har anbefalingen Stærkt Køb på Novo Nordisk-aktien, som afkastet beregnes ud fra, og som er aktivet bag det strukturerede produkt JB NOVO Jyske Bank vurderer overordnet, at Novo Nordisks solide vækstpotentiale ikke er afspejlet i den nuværende aktiekurs. Vurderingen er begrundet med at: Novo Nordisk har en nuværende og fremtidig global førerposition inden for diabetesbehandling Der er høje indgangsbarrierer på diabetesmarkedet, det vil sige, at det er dyrt og svært for nye konkurrenter at komme ind på markedet Novo Nordisk har en stigende indtjeningsevne og en kompetent ledelse Læs mere i aktieanalysen her og se kursudviklingen for Novo Nordisk på Nasdaq OMX Copenhagen de seneste fem år i grafen: Kursudvikling Novo Nordisk Kilde: Thompson Reuters, egen tilvirkning. Husk at historiske afkast ikke er en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Kurserne er angivet i danske kroner. Side 5 af 13

6 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019 Afkastet på det strukturerede produkt JB NOVO 2019 er afhængig af kursudviklingen i Novo Nordisk-aktien med nedenstående beskrevne afkastscenarier. Alle scenarier tager udgangspunkt i den mindst mulige betingede kursgevinst på 5% pr. halve år. Alle kurser er i danske kroner. Startværdi ½ år Efter ½ år: Er Novo Nordisk-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NOVO 2019 uændret Efter ½ år: Er Novo Nordisk-aktien uændret eller steget i forhold til startværdien, førtidsindfries JB NOVO 2019 til kurs år Efter 1 år: Er Novo Nordisk-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NOVO 2019 uændret Efter 1 år: Er Novo Nordisk-aktien uændret eller steget i forhold til startværdien, førtidsindfries JB NOVO 2019 til kurs ½ år Efter 1½ år: Er Novo Nordisk-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NOVO 2019 uændret Efter 1½ år: Er Novo Nordisk-aktien uændret eller steget i forhold til startværdien, førtidsindfries JB NOVO 2019 til kurs år Efter 2 år: Er Novo Nordisk-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NOVO 2019 uændret Efter 2 år: Er Novo Nordisk-aktien uændret eller steget i forhold til startværdien, førtidsindfries JB NOVO 2019 til kurs ½ år Efter 2½ år: Er Novo Nordisk-aktien faldet i forhold til startværdien, fortsætter JB NOVO 2019 uændret Efter 2½ år: Er Novo Nordisk-aktien uændret eller steget i forhold til startværdien, førtidsindfries JB NOVO 2019 til kurs år Efter 3 år (udløb): Er Novo Nordisk-aktien faldet i forhold til startværdien, er der to muligheder: Efter 3 år (udløb): Er Novo Nordisk aktien uændret eller steget i forhold til startværdien, indfries JB NOVO 2019 til kurs 130 Er Novo Nordisk-aktien højst faldet med 30%, modtager du kurs 100. Er Novo Nordisk-aktien faldet mere end 30%, modtager du kurs 100 minus kursfaldet i procent. Se mere i afkasttabellen. Note : Alle afkast i diagrammet er beregnet under forudsætning af en kursgevinst på min. 5% pr. halve år. Side 6 af 13

7 Forklaring til afkastmulighederne for JB NOVO 2019 Her er en uddybning af afkastdiagrammet ovenfor og afkasttabellen nedenfor. JB NOVO 2019 udbetaler en kursgevinst på 5% efter et halvt år, hvis aktiekursen på Novo Nordisk-aktien på dette tidspunkt er uændret eller steget i forhold til startværdien. Det gælder, uanset hvor meget eller lidt Novo Nordisk-aktien er steget, blot kursudviklingen er positiv eller uændret. Desuden førtidsindfries produktet, og du får din investering tilbage til kurs 100 i danske kroner. Hvis kursen på Novo Nordisk-aktien efter et halvt år er faldet i forhold til startværdien, fortsætter produktet uændret, og en ny måling foretages efter endnu et halvt år, det vil sige ét år efter udstedelsen. Der udbetales i så fald ingen kursgevinst efter det første halve år. JB NOVO 2019 udbetaler en kursgevinst på 10% efter et år, hvis aktiekursen på Novo Nordisk på dette tidspunkt er uændret eller steget i forhold til startværdien (og JB NOVO 2019 ikke blev førtidsindfriet efter et halvt år). Igen gælder det, at kursgevinsten udbetales, uanset hvor meget eller lidt Novo Nordisk-aktien er steget, blot kursudviklingen er positiv eller uændret. Desuden førtidsindfries produktet, og du får din investering tilbage til kurs 100 i danske kroner. Hvis kursen på Novo Nordisk-aktien efter et år er faldet i forhold til startværdien, fortsætter produktet uændret, og en ny måling foretages hvert halve år, det vil sige efter 1½ år, 2 år, 2½ år og 3 år efter første måledato med henblik på at opgøre, om kursen eventuelt på et af disse tidspunkter er uændret eller steget i forhold til startværdien. Hvis det er tilfældet, udbetales en akkumuleret kursgevinst, og produktet indfries. Ellers udløber produktet efter tre år enten til kurs 100 i danske kroner eller med et tab. Hvis kursen på Novo Nordisk-aktien ved udløb, altså efter tre år, er faldet med højst 30% i forhold til startværdien, indfries produktet, og du får din investering tilbage til kurs 100 i danske kroner, men ingen kursgevinst. Hvis kursen på Novo Nordisk-aktien ved udløb, altså efter tre år, er faldet med mere end 30% i forhold til startværdien, modtager du kurs 100 minus kursfaldet i procent. Der udbetales ingen kursgevinst, og produktet indfries. Hvis Novo Nordisk-aktien eksempelvis er faldet med 31% i forhold til startværdien, modtager du 69% af din nominelle investering tilbage i danske kroner og ingen kursgevinst. Afkasttabel for JB NOVO 2019 Alle nedenstående afkast er vist under forudsætning af ordinært udløb, det vil sige, at JB NOVO 2019 ikke er førtidsindfriet. Alle eksempler er beregnet på baggrund af tilfældige scenarier. Alle kurser er vist i danske kroner. Hvis aktiekursen på Novo Nordisk ved udløb er Steget eller uændret i forhold til startværdien Faldet med højst 30% i forhold til startværdien Faldet med 40% i forhold til startværdien Faldet med 50% i forhold til startværdien Faldet med 60% i forhold til startværdien Faldet med 100% i forhold til startværdien Så. Får investor minimum kurs 130 tilbage Får investor kurs 100 tilbage Får investor kurs 60 tilbage Får investor kurs 50 tilbage Får investor kurs 40 tilbage Får investor kurs 0 tilbage Side 7 af 13

8 Hvis aktiekursen på Novo Nordisk falder mere end 30% i forhold til startværdien, lider investor således et tab. Derudover vil investor gå glip af den forrentning en alternativ investering ville kunne give i samme periode. Alternativ forrentning Som alternativ til investering i JB NOVO 2019 kan der eksempelvis investeres i en dansk statsobligation med udløb i november 2018 med en effektiv rente på cirka -0,30% p.a. før omkostninger (beregnet den 12. februar 2016). Der findes ikke danske statsobligationer til sammenligning med udløb tættere på udløbsdatoen for JB NOVO Risikomærkning Ifølge bekendtgørelsen om risikomærkning af investeringsprodukter er JB NOVO 2019 karakteriseret som en Rød investering, hvilket efter bekendtgørelsens ordlyd betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produktet er vanskeligt at gennemskue. JB NOVO 2019 er et komplekst produkt og kan dermed være svært at forstå. Hvis ikke investor forstår produktet eller dets risici fuldt ud, fraråder Jyske Bank at investere i produktet. Om risikoen Investeringen i JB NOVO 2019 kan i værste fald blive værdiløs, og det vil sige, at investor kan miste hele sin investering. Investeringer på aktiemarkedet kan udsættes for store udsving, og kursudviklingen kan dermed være meget svingende eller med negativ udvikling i hele produktets løbetid. Kursen på JB NOVO 2019 kan dermed i hele produktets levetid og ved udløb være under kurs 100, blandt andet afhængigt af kursudviklingen i Novo Nordisk-aktien. Den maksimale løbetid er tre år med højst seks måledatoer undervejs, og det er altså kursværdien på Novo Nordisk-aktien på lige præcis disse måledatoer, der bestemmer det endelige afkast. Dermed er afkastet meget følsomt overfor store kursudsving på og omkring de nævnte datoer. Afhængigt af de aktuelle markedsforhold kan omsætteligheden i JB NOVO 2019 være begrænset. JB NOVO 2019 handles under normale markedsforhold med en kursforskel på 2 kurspoint mellem købs- og salgsprisen. Under unormale markedsforhold kan det være vanskeligt eller umuligt for investorer at købe og sælge JB NOVO Dette betyder, at det kan være vanskeligt for investorer i JB NOVO 2019 at komme ud af deres investering. J.P. Morgan Structured Products B.V., som er garanteret af JPMorgan Chase Bank, N.A., er udsteder af JB NOVO J.P. Morgan Structured Products B.V har ingen selvstændig rating. JPMorgan Chase Bank, N.A., som har ratingen Aa3 fra Moody s og A+ fra Standard & Poor s, har udstedt en garanti for J.P. Morgan Structured Products B.V. s betalingsforpligtelser i henhold til JB NOVO Investor har således en kreditrisiko på J.P. Morgan Structured Products B.V som udsteder af JB NOVO 2019, og på JPMorgan Chase Bank, N.A., som følge af garantien. Det betyder, at hvis J.P. Morgan Structured Products B.V og JPMorgan Chase Bank, N.A eksempelvis går konkurs, i betalingsstandsning eller lignende, kan investor risikere at tabe hele det investerede beløb. Læs mere om JPMorgan Chase Bank, N.A her. Side 8 af 13

9 Jyske Bank anbefaler, at investor som udgangspunkt beholder JB NOVO 2019, til den bliver indfriet eller udløber, da det kun er på de mulige halvårlige måledatoer, at det afgøres, om JB NOVO 2019 udbetaler den betingede kursgevinst. Corporate Actions i Novo Nordisk-koncernen kan have en indvirkning på kursen af JB NOVO 2019 og afkastet heraf. For yderligere detaljer herom henvises til Prospektet. Listen over risici er ikke nødvendigvis udtømmende, og Jyske Bank opfordrer derfor kraftigt til at læse Prospektet for yderligere risici. JB NOVO 2019 kan måske passe til dig, JB NOVO 2019 passer måske ikke til dig, hvis... hvis... Du ønsker delvist at beskytte din investering og tror, at Novo Nordisk-aktien højst er faldet 30% ved udløb om tre år Du ønsker en forudbestemt kursgevinst i tilfælde af, at Novo Nordisk-aktien stiger. Du ønsker at sprede dine investeringer på forskellige aktivtyper. Du tror, at Novo Nordisk-aktien giver et afkast på mere end 10% om året hvert år de næste tre år. I så fald er det en bedre investering at købe aktien. Du tror, at Novo Nordisk-aktien vil falde mere end 30% over de næste tre år. Du ønsker en bund under din investering i tilfælde af, at Novo Nordisk-aktien falder mere end 30%. Du kan få behov for pengene med kort varsel, da omsætteligheden kan være begrænset. Du ikke ønsker en investering, der er risikoklassificeret som Rød. Du frygter, at J.P. Morgan Structured Products B.V eller JPMorgan Chase Bank, N.A. ikke kan betale indfrielseskursen ved udløb eller eventuel førtidsindfrielse. Side 9 af 13

10 Fakta for JB NOVO 2019 Fondskode XS , BD Udstedelseskurs Kurs 100 pr nominel danske kroner Udstedelsesvaluta Danske kroner Udstederrating Sele udstedelsens rating er A+/Aa3 ved S&P og Moody s gældende for JPMorgan Chase Bank, N.A. (Jyske Banks Long Term rating er til sammenligning A- ). J.P. Morgan Structured Products B.V har ikke en selvstændig rating Må købes af Frie midler, VSO, selskaber Børsnotering Forventes på Luxembourg Stock Exchange Handelsstørrelse Min DKK nominelt og herefter fold af DKK nominelt Kurtage i salgsperiode Nej Udbudsperiode marts 2016 Handelsdato 21. marts 2016 Startværdi for Novo Nordisk Fastsættes som officiel lukkekurs 21. marts 2016 på Nasdaq OMX Copenhagen på Novo Nordisk-aktien, ISIN DK Måledatoer 21. september 2016, 21. marts 2017, 21.september 2017, 21. marts 2018, 21. september 2018, 21. marts 2019 Udstedelsesdato 23. marts 2016 Udløbsdato Senest d. 25. marts 2019 med forventelig betaling den 29. marts 2019, dog vil produktet blive førtidsindfriet, hvis Novo Nordisks aktiekurs er uændret eller steget i forhold til startværdien på en måledato Observationsværdier Alle observationer foretages på baggrund af lukkekursen på Novo Nordisk-aktien på Nasdaq OMX Copenhagen Afvikling EuroClear Betinget kursgevinst Minimum 5% pr. halve år pr. 100 nominel, ellers annulleres udstedelsen. Fastsættes på handelsdagen den 21. marts 2016 Beregningsagent J.P. Morgan Securities plc Udbytte Eventuelt ordinær og ekstraordinær udbytte fra Novo Nordisk-aktien udbetales ikke. Bloomberg kode NOVOB DC Equity Reuters kode /NOVOb.CO Side 10 af 13

11 Omkostninger og ÅOP JB NOVO 2019 er baseret på en obligationsdel og optioner. Her kan du se fordelingen af investeringen med udgangspunkt i markedsbetingelserne 12. februar Du investerer Heraf forventes obligationsdelen at udgøre Jyske Banks distributionshonorar Præmie for samlet optionsstrategi 100 DKK 100,50 DKK 1,50 DKK -2,00 DKK Med udgangspunkt i ovenstående priser svarer det til en betinget kursgevinst på 6,35% halvårligt. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 0,50% ved udløb efter 3 år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 0,60% ved udløb efter 2½ år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 0,75% ved udløb efter 2 år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 1,00% ved udløb efter 1½ år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 1,50% ved udløb efter 1 år i ovenstående eksempel. De årlige omkostninger i % (ÅOP) er 3,00% ved udløb efter ½ år i ovenstående eksempel Hertil kommer udenlandske depotomkostninger på 0,375% pr. år af den nominelle investering. De skitserede afkastscenarier ovenfor skabes ved hjælp af en sammensat optionsstrategi, som i den samlede opbygning har en negativ pris svarende til, at investor bliver betalt 2,00 DKK for at etablere den. Børsnotering JB NOVO 2019 søges noteret på Luxembourg Stock Exchange, men en sådan notering kan ikke garanteres på forhånd. Afvikling sker gennem Euroclear. Hvis Jyske Bank annullerer investeringen Til og med udstedelsesdagen forbeholder Jyske Bank sig ret til at annullere udstedelsen uanset årsag. Den vil eksempelvis kun blive gennemført, hvis der kan opnås en betinget kursgevinst på mindst 5% pr. halve år, og hvis de aktuelle markedskonditioner og priser vurderes fornuftige. Skulle udstedelsen blive annulleret, gennemfører vi ikke købsordren og hæver ingen penge på din konto. Tildeling ved overtegning Ved overtegning tildeler Jyske Bank JB NOVO 2019 i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Den udstedte mængde kan maksimalt være 100 mio. nominelt danske kroner. Side 11 af 13

12 Beskatning af investorer Jyske Bank A/S påtager sig intet ansvar i relation til de skattemæssige konsekvenser af at købe, eje eller sælge det strukturerede produkt JB NOVO Det følgende er en generel beskrivelse af de skatteregler, der forventes at finde anvendelse for private investorer og selskaber hjemmehørende i Danmark. Beskrivelsen af skattereglerne afspejler reglerne på tidspunktet for udarbejdelsen af dette materiale, og skattereglerne kan senere blive ændret til ugunst for investor. Vi gør opmærksom på, at de nævnte regler ikke er udtømmende. Købere, der er omfattet af specielle regler eller anvender værdipapirerne til erhvervsmæssige formål, er ikke behandlet i beskrivelsen. Inden beslutning om at investere i JB NOVO 2019 opfordrer vi investorer til at drøfte beskatningen med egen skatterådgiver for at fastslå de individuelle konsekvenser ved at købe, eje eller sælge JB NOVO Skat - Generelt JB NOVO 2019 behandles skattemæssigt som et finansielt instrument og beskattes derfor efter lagerprincippet. Gevinster og tab medregnes hvert år i den skattepligtige indkomst og opgøres som forskellen mellem værdien af JB NOVO 2019 ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. I anskaffelsesåret benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse, og i afståelsesåret anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets slutning. Skat - Kursgevinst JB NOVO 2019 udbetaler en såkaldt betinget kursgevinst af varierende størrelse, hvis bestemte betingelser opfyldes. Denne betingede kursgevinst behandles skattemæssigt som en del af den årligt opgjorte kursgevinst/kurstab på det strukturerede produkt. Skat - Privatpersoner, frie midler For privatpersoner gælder, at gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan efter særlige regler trækkes fra i gevinster på finansielle instrumenter fra samme år, og i øvrigt i det omfang gevinster fra tidligere år er blevet beskattet, dog tidligst Yderligere tab kan overføres til modregning i en samlevende ægtefælles gevinster på finansielle instrumenter samme år. Overskydende tab, der ikke kan modregnes i årets eller tidligere års gevinster på finansielle instrumenter, eller overføres til en ægtefælle kan i stedet for at blive fremført overføres helt eller delvist til modregning i årets gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Eventuelt overskydende tab kan modregnes i samlevende ægtefælles nettogevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Yderligere tab kan fremføres til et senere indkomstår til modregning i nettogevinst på finansielle kontrakter og aktier optaget til handel på et reguleret marked i samme rækkefølge som angivet ovenfor. Der kan derfor forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. Den marginale skattesats for positiv kapitalindkomst i 2016 er 42,7% inklusiv kirkeskat, men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomst. Bemærk, at der ikke skal betales topskat af nettokapitalindkomst på under kr. for enlige og kr. for ægtefæller (2016). Skat - Virksomhedsskatteordningen Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i JB NOVO Gevinster og tab regnes med ved beregningen af den skattepligtige indkomst i det enkelte skatteår. Tab på strukturerede produkter anskaffet i virksomheden er normalt omfattet af begrænsningen i fradraget, nævnt under Privatpersoner, frie midler. Side 12 af 13

13 Skat - Selskaber Gevinster og tab medregnes i den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 22% (2016). Skat - Pension JB NOVO 2019 må ikke købes til pensionsdepoter. Ansvar Jyske Bank A/S har udarbejdet denne brochure. Ved uoverensstemmelse mellem brochuren og JPMorgan Structured products B.V. s Prospekt, vil det være JPMorgan Structured products B.V. s Prospekt, der gælder. Interessekonflikt Jyske Bank kan muligvis have aktier i Novo Nordisk før, under og efter udstedelsen af JB NOVO Selling Restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Jyske Bank A/S has agreed that neither itself nor any subsidiary of Jyske Bank A/S will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Side 13 af 13

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15 09-06-2017 JB NOVO NORDISK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO NORDISK 2020... 4 Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB NOVO NORDISK 2020...

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

JB BMW Side 1 af 16

JB BMW Side 1 af 16 03-03-2017 JB BMW 2020 Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020... 4 Baggrunden for JB BMW 2020... 4 Diagram over afkastmulighederne for JB BMW 2020... 6 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

JB BMW 2020 II. Side 1 af 16

JB BMW 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB BMW 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020 II... 4 Baggrunden for JB BMW 2020 II... 5 Forklaring til afkastmulighederne for JB BMW 2020 II... 8 Afkasttabeller

Læs mere

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB WAL-MART 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB WAL-MART 2020 II... 4 Baggrunden for JB WAL-MART 2020 II... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB Wal-mart 2020 ii...

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder

Markedsføringsmateriale af 25.03.2015. Bull & Bear certifikater Nye muligheder Markedsføringsmateriale af 25.03.2015 Bull & Bear certifikater Nye muligheder Certifikater er for den aktive og erfarne investor med en klar forventning til det underliggende aktiv. BULL BEAR Hvis du forventer

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). GEVINST OG TAB FORDRINGER, GÆLD OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear.

Investeringsforeningen. Jyske Invest Virksomhedsobligationer. En vigtig komponent. hvis dine investeringer skal op i gear. Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer En vigtig komponent hvis dine investeringer skal op i gear Investeringsforeningen Jyske Invest Virksomhedsobligationer Det internationale marked

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Jyske Bank maj 2015 JB FINVEX 2016

Jyske Bank maj 2015 JB FINVEX 2016 Jyske Bank maj 2015 JB FINVEX 2016 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB FINVEX 2016 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société Générales

Læs mere

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder

Bull & Bear certifikater. Nye muligheder Bull & Bear certifikater Nye muligheder Investering i råvarer Investering i aktieindeks Det danske aktieindeks: Høj præcision Lave omkostninger God likviditet Det europæiske aktieindeks: Det amerikanske

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram

Fondsbørsmeddelelse nr. 26 / 2006 ØK indleder nyt aktietilbagekøbsprogram Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier

Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier Nykredit Bank A/S Indlånsvilkår Aktiekonto 2014 Forbrugsaktier 1. Aktiekonto Kunden bør indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2014 - Forbrugsaktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen") efter en grundig

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2

Læs mere

DB Russiske Rubler offensiv 2018

DB Russiske Rubler offensiv 2018 DB Russiske Rubler offensiv 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

DB Europa Sprinter 2018

DB Europa Sprinter 2018 DB Europa Sprinter 2018 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor, at investor

Læs mere

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver 2011 Investering i nordiske aktier Strukturerede Løsninger 09.06.2009 Investering i nordiske aktier De finansielle markeder og økonomierne har over de seneste kvartaler

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere