Nordeuropa VALUE GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE » 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1"

Transkript

1 Nordeuropa VALUE GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE » 1

2 Nordeuropa VALUE Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad af, hvilke aktier man vælger at investere i, samt ikke mindst, hvornår og til hvilken kurs investeringen foretages. Via den nye garantiobligation Nordeuropa VALUE 2016, kan du indirekte investere i 15 nøje udvalgte aktier, som alle vurderes at have et godt kursstigningspotentiale. De 15 aktier er alle såkaldte value-aktier, dvs. aktier som p.t. forekommer lavt værdisat i forhold til selskabernes reelle forretningsmæssige værdi. Value-princippet bliver flittigt anvendt blandt professionelle investorer verden over. Filosofien er, at aktiemarkedet har en tendens til at overreagere på såvel positive som negative nyheder. Visse selskaber kan således i perioder handle til kurser, som er enten for høje eller for lave i forhold til deres reelle værdi. En grundig analyse af en række økonomiske nøgletal, kan give et fingerpraj om, hvorvidt et selskab er overeller undervurderet, dvs. om aktierne forekommer dyre eller billige. De 15 selskaber, hvis aktier indgår som underliggende aktier i Nordeuropa VALUE 2016, er alle selskaber, som på baggrund af de økonomiske nøgletal forekommer undervurderede. Der er samtidig tale om store, veletablerede selskaber, som har en stærk og langtidsholdbar forretningsmodel. De lave aktiekurser, som disse selskaber handles til, ligner med andre ord et rigtig godt købsniveau. Afgørende for en succesfuld investering er desuden timingen, dvs. hvornår og til hvilken kurs investeringen foretages. En af vor tids mest succesfulde investorer, amerikaneren Warren Buffett, har altid sagt, at det bedste tidspunkt at investere på, er når alle andre er ramt af panik. Det er da også almindelig sund fornuft at investere når aktiekurserne er faldet, frem for at vente til de igen er steget. Men i virkelighedens verden er det desværre ikke helt så enkelt som det lyder, for hvornår er bunden nået? Kraftige kursfald er som regel et udtryk for stor usikkerhed og nervøsitet, og i sådan et investeringsmiljø kan det være vanskelligt at hoppe på vognen, selv om kurserne er lave. Med den nye garantiobligation Nordeuropa VALUE 2016 kan man imidlertid indirekte investere i de 15 udvalgte value-aktier uden at løbe den fulde risiko. Garantiobligationen vil kunne give et attraktivt afkast, hvis kursen på de udvalgte aktier stiger. Omvendt vil obligationen som minimum blive indfriet til kurs 100 efter fire år, såfremt kurserne på de 15 aktier måtte være faldet. Risikoen for tab er dermed begrænset - uden at det dog ødelægger muligheden for et godt afkast. Sådan opgøres afkastet Garantiobligationen indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i den underliggende aktiekurv. Indfrielseskursen beregnes som kurs 100 tillagt et eventuelt positivt afkast på aktiekurven. Værdien af aktiekurven beregnes alene på baggrund af kursudviklingen i de 15 selskaber. Eventuelle udbyttebetalinger i selskaberne indgår dermed ikke i beregningen af aktiekurvens værdi, ligesom evt. udsving i aktiernes noteringsvaluta er uden direkte indflydelse. Afkastet beregnes ved garantiobligationens forfald som hovedstolen, dvs. kurs 100, tillagt den gennemsnitlige kursstigning i den underliggende aktiekurv. Ved beregningen af kursudviklingen i aktiekurven, erstattes afkastet på de fem aktier, der er steget mest - eller faldet mindst - med en på forhånd fastsat afkastfaktor på ca. 40 % 1. De resterende ti aktier indgår 2» Nordeuropa VALUE

3 med deres faktiske kursudviklinger i perioden. Er den gennemsnitlige kursudvikling i aktiekurven negativ, indfries obligationen til kurs 100. Den særlige afkaststruktur for Nordeuropa VALUE 2016 lægger en begrænsning på aktiekurvens eventuelle positive udvikling, hvor du altså ikke får glæde af stigninger udover 40 % 1 på de fem aktier, der i løbetiden har klaret sig bedst. Det kan have en negativ indflydelse på beregningen af indfrielseskursen som efterfølgende beskrevet i Afkasteksempel 1, såvel som en positiv indflydelse jf. Afkasteksempel 2. Under alle omstændigheder, er du garanteret en indfrielseskurs på minimum 100, hvis kurserne på de underliggende aktier skulle falde i perioden. Garantiobligationen udstedes af danske Kommune- Kredit og har en løbetid på fire år. Obligationen udstedes til kurs 110 og oppebærer ikke nogen løbende rente. Til gengæld kan du som investor gennem indfrielseskursen få glæde af et eventuelt afkast på den underliggende aktiekurv. Risikoen er dermed begrænset til trods for et attraktivt afkastpotentiale. Nordeuropa VALUE 2016 er interessant for investorer, som gerne vil udnytte aktiemarkedets afkastmuligheder uden at løbe den fulde risiko. Obligationen udgør et attraktivt alternativ til direkte aktieinvestering, såvel som andre investeringsformer med fuld risiko. Aktiekurvens indekserede kursudvikling Aktiekurv december 2006 december 2007 december 2008 december 2009 december 2010 december 2011 Selskaber i Nordeuropa VALUE Sektorfordeling i den underliggende aktiekurv Aktie FRANCE TELECOM SA ZURICH FINANCIAL SERVICES AG DEUTSCHE TELEKOM AG ASTRAZENECA PLC VODAFONE GROUP PLC TOTAL SA NOVARTIS AG NESTLE SA GLAXOSMITHKLINE PLC BP PLC SANOFI ROYAL DUTCH SHELL PLC-A BASF SE ALLIANZ SE BARCLAYS PLC Land Frankrig Schweiz Tyskland Frankrig Schweiz Schweiz Frankrig Holland Tyskland Tyskland Finans Energi Fødevarer 6% Kemisk industri 7% Telekommunikation Medicinal 27% Nordeuropa VALUE » 3

4 Afkasttabel Aktiekurvafkast * Indfrielseskurs Samlet afkast Årligt afkast (IRR) -30 % 100,00-9,09 % -2,35 % -20 % 100,00-9,09% -2,35 % -10 % 100,00-9,09 % -2,35 % 0 % 100,00-9,09 % -2,35 % 5 % 105,00-4,55 % -1,16 % 10 % 110,00 0,00 % 0,00 % 15 % 115,00 4,55 % 1,12 % 20 % 120,00 9,09 % 2,20 % 30 % 130,00 18,18 % 4,26 % 40 % 140,00 27,27 % 6,21 % 50% 150,00 36,36 % 8,06 % 60 % 160,00 45,45 % 9,82 % 70 % 170,00 54,55 % 11,50 % 80 % 180,00 63,64 % 13,10 % 90 % 190,00 72,73 % 14,64 % 100 % 200,00 81,82 % 16,12 % * Efter justering med den faste afkastfaktor. 100% 90% 80% 70% 60% 50% Fast afkastfaktor = 40 % 40% 30% 10% 0% Aktie 1 Aktie 2 Aktie 3 Aktie 4 Aktie 5 Aktie 6 Aktie 7 Aktie 8 Aktie 9 Aktie 10 Aktie 11 Aktie 12 Aktie 13 Aktie 14 Aktie 15 Afkasteksempel 1 Kursudviklingen på de 15 underliggende aktier kan ved forfald opgøres som illustreret i figuren. De fem aktier, som er steget mest, erstattes med den faste afkastfaktor på 40 % 1, mens de resterende ti aktier indgår i afkastberegningen med deres faktiske afkast. I eksemplet giver det et samlet gennemsnit for aktiekurven på 35 %, hvorefter obligationens indfrielseskurs ville blive beregnet som: Indfrielseskurs: = kurs % 90% 80% 70% 60% 50% Fast afkastfaktor = 40 % 40% 30% 10% 0% -10% - Aktie 1 Aktie 2 Aktie 3 Aktie 4 Aktie 5 Aktie 6 Aktie 7 Aktie 8 Aktie 9 Aktie 10 Aktie 11 Aktie 12 Aktie 13 Aktie 14 Aktie 15 Afkasteksempel 2 De 15 aktier har i perioden gennemgået en mere moderat, men overvejende positiv kursudvikling. De fem aktier som er steget mest, men altså mindre end 40 %, erstattes med den faste afkastfaktor på 40 % 1, mens de resterende ti aktier indgår i afkastberegningen med deres faktiske afkast. I eksemplet giver det et samlet gennemsnit for aktiekurven på 16 %, hvorefter obligationens indfrielseskurs beregnes som: Indfrielseskurs: = kurs 116 4» Nordeuropa VALUE

5 Kort og godt Navn 0 % KommuneKredit Nordeuropa VALUE 2016 Fondskode (ISIN) Udsteder (rating) DK KommuneKredit (Aaa/AAA) Udstedelsesdato 15. marts 2012 Indfrielsesdato 15. marts 2016 Underliggende aktiv Aktiekurv bestående af 15 nordeuropæiske value-aktier Startkurs (aktiekurv) Gennemsnit af kurserne den 22. februar, 23. februar og den 24. februar 2012 Slutkurs (aktiekurv) Udstedelseskurs 110,00 Indfrielseskurs Gennemsnit af kurserne den 17. august, 15. september, 15. oktober, 16. november og 15. december 2015 samt den 15. januar og 15. februar 2016 Indfrielseskursen beregnes som hovedstolen - dvs. kurs tillagt 100 % af den eventuelle kursstigning i aktiekurven, hvor afkastet på de fem aktier, der har klaret sig bedst, erstattes med en Fast Afkastfaktor Fast Afkastfaktor Forventeligt ca. 40 %, men kan blive såvel højere som lavere (dog min. 25 %) 1 Hovedstolsgaranti 100 % Notering NASDAQ OMX Copenhagen A/S Tegningsperiode 23. januar til og med 10. februar 2012 Minimuminvestering Nominelt kr. 1 Baseret på markedsforholdene den 6. december 2011, kan den Faste Afkastfaktor opgøres til ca. 40 %. Den endelige Faste Afkastfaktor vil blive fastlagt på baggrund af markedsvilkårene den 21. februar Niveauet for afkastfaktoren vil frem for alt afhænge af renteniveauet i Danmark samt volatiliteten på og korrelationen mellem de underliggende aktier. Der er ikke noget maksimumniveau for afkastfaktoren, der således kan blive såvel højere som lavere end det angivne forventede niveau på 40 %. Udstedelsen af obligationen vil dog kun blive gennemført, såfremt der kan opnås en afkastfaktor på min. 25 %. Nordeuropa VALUE » 5

6 Det med småt... De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 6,0 % af hovedstolen. Det modsvarer en årlig omkostning i procent (ÅOP) på ca. 1,36 % af det investerede beløb. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i udstedelseskursen. Tegningsprovision til tegningssteder: op til 0,91 % p.a. Arrangørhonorar: ca. 0,32 % p.a. Markedsføringsomkostninger, bl.a. trykning af brochurer og informationsmateriale: ca. 0,11 % p.a. Omkostninger til børsnotering mv.: ca. 0,02 % p.a. Teknisk set kan obligationerne betragtes som værende sammensat af en nulkuponobligation samt en call-option på den underliggende aktiekurv. Den indikative værdi af nulkuponobligationen udgør ca. 96,16 %, mens værdien af call-optionen indikativt udgør ca. 7,84 %. Beskatning Obligationerne beskattes som finansielle kontrakter. Ved investering for frie midler beskattes gevinst eller tab som kapitalindkomst efter lagerprincippet - dvs. på baggrund af en årlig opgørelse af urealiseret/realiseret gevinst eller tab. Eventuelle kurstab er fradragsberettigede efter særlige regler. Investering i garantiobligationerne kan også foretages via pensionsmidler. Et evt. afkast beskattes med 15 % i pensionsafkastskat. Ved investering i obligationerne skal gevinst eller tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst eller tab løbende skal medregnes. Obligationerne er ikke underlagt 20 % -placeringsgrænsen. Ved investering via selskaber beskattes gevinst eller tab efter gældende regler. Gevinst og tab opgøres normalt efter lagerprincippet. Virksomhedsskatteordningen kan anvendes, men det anbefales i denne forbindelse at søge individuel skatterådgivning. Råd og vejledning En garantiobligation vil for mange investorer være et nyt og relativt komplekst investeringsprodukt. Det er derfor vigtigt, at potentielle investorer sætter sig grundigt ind i det tilgængelige udbudsmateriale, herunder Informationsmaterialet, før investeringsbeslutningen træffes. Potentielle investorer opfordres i den forbindelse til at søge rådgivning i sit lokale pengeinstitut. Handel med obligationerne Obligationerne har en løbetid på fire år og egner sig bedst for investorer med en tilsvarende investeringshorisont. Obligationerne bliver noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og kan derfor omsættes inden udløb. Ved salg før udløb, vil markedsværdien på obligationerne bl.a. være afhængig af prisudviklingen i den underliggende aktiekurv samt renteniveauet i Danmark. Markedsværdien på obligationerne før udløb kan derfor være såvel over som under kurs 100. For at sikre investor det fulde afkastpotentiale, anbefales det at beholde obligationerne frem til udløb. Investor bør således betragte obligationerne som en køb-ogbehold-investering. Kurser kan løbende følges på Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er danske Kommune- Kredit. KommuneKredit er et finansieringsselskab, oprettet ved lov af 19. marts 1898, som er under tilsyn af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kommune- Kredits formål er at yde finansiering til kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti. Medlemmerne i KommuneKredit er kommuner og regioner, der har udestående lån i KommuneKredit eller har afgivet garantier for lån ydet af KommuneKredit. Aktuelt er alle danske kommuner og regioner medlemmer, og disse hæfter solidarisk for alle KommuneKredits forpligtelser inklusiv låneoptagelser. KommuneKredits langfristede gældsforpligtelser (herunder obligationsudstedelser) er derfor tildelt den højst opnåelige kreditvurdering (AAA/Aaa), hvilket er på lige fod med eksempelvis den danske stat. Udstedelsen arrangeres af Garanti Invest A/S, som er en af Danmarks førende udviklere af garantiobligationer. Garanti Invest A/S ejes af 50 lokale danske pengeinstitutter, og garantiobligationerne udbydes gennem disse og øvrige samarbejdende pengeinstitutter. 6» Nordeuropa VALUE

7 Siden 1998 har Garanti Invest-pengeinstitutterne udbudt i alt 89 strukturerede obligationer med en samlet tegningssum på ca. 15 mia. kr. Risikomærkning Med henvisning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (BEK nr. 345 af 15. april 2011) skal det oplyses, at Nordeuropa VALUE 2016 er risikoklassificeret som rød. Ifølge bekendtgørelsen skal alle investeringsprodukter udbudt til detailkunder inddeles i kategorien grøn, gul eller rød. I grøn kategori placeres investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Gul kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe det investerede beløb helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Rød kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue. Ifølge bekendtgørelsen er alle strukturerede obligationer, herunder garantiobligationer, pr. definition klassificeret som røde, uanset hvilken risiko, der måtte være forbundet med investeringen. Det skyldes, at sådanne investeringsprodukter antages at være vanskelige at gennemskue og er således ikke nødvendigvis et udtryk for den risiko, der måtte knytte sig til investering i Nordeuropa VALUE For nærmere beskrivelse heraf henvises til afsnittet Hvad med risikoen? Hvad med risikoen? Hvo intet vover, intet vinder..! Sådan siger et godt gammelt ordsprog, og de fleste former for investering er da også forbundet med risiko. Og det gælder også garantiobligationer. Den væsentligste afkastrisiko relaterer sig til udviklingen i den underliggende aktiekurv. Hvis værdien af aktiekurven er faldet, når obligationerne skal indfries ved forfald, vil indfrielseskursen blive fastsat til kurs 100. Som investor risikerer man således at tabe differencen mellem udstedelseskursen og indfrielseskursen - i dette tilfælde 10 kurspoint. Investor vil derudover være gået glip af den forrentning en eventuel alternativplacering kunne have givet. En dansk statsobligation med en restløbetid på fire år, svarende til løbetiden på Nordeuropa VALUE 2016, ville kunne give en effektiv rente på ca. 0,70 % p.a. før skat (opgjort den 6. december 2011). Er værdien af aktiekurven steget, risikerer man som investor ikke at få gavn af den fulde kursstigning. Det skyldes, at afkastet på de fem aktier som måtte være steget mest, erstattes med den faste afkastfaktor 1. Investeringen indebærer desuden en kreditrisiko på udstederen. Tilbagebetalingen af indfrielsesbeløbet, dvs. obligationshovedstolen samt et eventuelt afkast, er således afhængig af, om udstederen kan opfylde disse forpligtelser. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af investeringen være tabt. Udstederens kreditværdighed er beskrevet i afsnittet Hvem står bag?. Her får du mere at vide Kontakt dit lokale pengeinstitut for at rekvirere det fulde informations- og tegningsmateriale. Tegning kan ske ved at udfylde og indsende tegningsblanketten fra den 23. januar til og med den 10. februar Læs mere om Nordeuropa VALUE 2016 og andre garantiobligationer på Denne brochure er en forenklet fremstilling af Kommune- Kredits Informationsmateriale. Brochuren kan ikke betragtes som fuldstændig. Investorer opfordres til at rekvirere og læse Informationsmaterialet, før beslutning om investering foretages. I tilfælde af uoverensstemmelse i beskrivelsen af obligationerne, vil beskrivelsen i Informationsmaterialet være gældende. 4 Løbetid L Underliggende aktivklasse (Aktie) Hovedstolsgaranti (100 %) Strategi (Bull) Skat (Lagerprincip) Nordeuropa VALUE » 7

8 Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf Fax: Garanti Invest 2012

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Aktiekonto. Globale Aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S . Årsrapport 2012 for Selskabsoplysninger Selskabets navn og adresse mv.: Vesterbro 91 9000 Aalborg CVR-nr. 27 29 93 34 Telefon & Fax: Telefon (+45) 9813 0900 Telefax (+45) 9813 8600 Internet & E-mail:

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Regulering og produktivitet

Regulering og produktivitet N O T A T Regulering og produktivitet Finansrådet vil gerne kvittere for, at Produktivitetskommissionens sætter fokus på reguleringens betydning for produktivitet. 1. marts 2013 Banker er meget regulerede.

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere