Globale Aktier (USD/EUR)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Globale Aktier (USD/EUR)"

Transkript

1 Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

2 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne med al ønskelig tydelighed illustreret. Men ved at investere via en garantiobligation, kan risikoen begrænses betydeligt. En garantiobligation er teknisk set sammensat af en obligationsdel og en optionsdel. Dermed får du som investor en pakke, hvor obligationsdelen sikrer den garanterede minimumskurs ved indfrielsen (kurs 100), mens optionsdelen leverer det Udstedelse Indfrielse eventuelle afkast på de underliggende aktiver. Er kurserne på de underliggende aktiver faldet frem til obligationens udløb (se figur 1), vil indfrielseskursen altså som minimum være kurs uanset, hvor meget de måtte være faldet. Er kurserne omvendt steget, vil obligationen blive indfriet til en højere kurs. Via en garantiobligation kan du dermed indirekte investere på f.eks. aktiemarkedet, uden at løbe den fulde risiko, der sædvanligvis følger med aktieinvesteringer, eller andre investeringer med fuld risiko. Figur 1. Faldende kurser Figur 2. Stigende kurser Kurs 110 Omkostninger Obligation Kurs 110 Omkostninger Kurs 140 Udstedelse Indfrielse Udstedelse Indfrielse Figur 1. Skulle kurserne på de underliggende aktiver være faldet i garantiobligationens løbetid, vil optionen normalt være værdiløs. Obligationsdelen vil derimod repræsentere en værdi på 100, hvilket sikrer, at garantiobligationen kan indfries til kurs 100. Tabet vil dermed være begrænset til differencen mellem udstedelseskursen (110) og indfrielseskursen (100), uanset hvor meget de underliggende aktier måtte være faldet. Figur 2. Er kurserne på de underliggende aktiver steget i garantiobligationens løbetid, vil optionen også repræsentere en værdi. Jo større kursstigninger, jo større optionsværdi. Obligationsdelen vil samtidig repræsentere en værdi på 100. Indfrielseskursen på garantiobligationerne vil blive beregnet som værdien af obligationsdelen (100) tillagt værdien af optionen i ovenstående eksempel i alt kurs 140. Omkostninger 2» Globale Aktier (USD/EUR) 2019 Kurs 110 Obligation Udstedelse Indfrielse

3 Beskyt dine investeringer Som aktieinvestor har man generelt haft medvind på cykelstien de senere år. Kurserne på de danske aktier, og mange af de udenlandske, er mere end fordoblet, og den ene kursrekord har afløst den anden. Men med de kraftige kursstigninger, er usikkerheden også så småt ved at indfinde sig, for hvor længe kan festen blive ved? De fleste aktiestrateger er enige om, at kursstigningerne vil kunne fortsætte, om end i et lidt langsommere tempo end tidligere. Opsvinget i USA bliver stadigt mere overbevisende, og i andre dele af verden - herunder Kina, Japan og Europa stimuleres økonomien kraftigt for at sparke gang i væksten. Der kan derfor være gode afkast at hente på de globale aktiemarkeder, også i de kommende år, men der er også god grund til at tænke på risikoen. Derfor lanceres nu en ny garantiobligation, hvor afkastet følger kursudvikling en på en række globale aktier. Jo større kursstigninger, jo højere afkast. Samtidig er tabsrisikoen begrænset, idet obligationerne som minimum vil blive indfriet til kurs 100, når de forfalder efter fire år. Også selv om aktiekurserne skulle være faldet. De underliggende aktier er nøje udvalgt, så de giver en bred eksponering til forskellige lande og sektorer. Der er tale om veletablerede, globale sel skaber med en stærk position inden for deres forretningsområde. Den særlige afkastprofil på garantiobligationerne gør det muligt at drage fordel af fortsatte kursstigninger, samtidig med at risikoen er begrænset, hvis aktiekurserne skulle gå hen og falde en slags aktieinvestering med sikkerhedsnet. De nye garantiobligationer, kan være et attraktivt alternativ til traditionel aktieinvestering, hvor risikoen er betydeligt større. Men også til obligationsinvesteringer, hvor renteafkastet i dag næsten ikke er til at få øje på. På de kommende sider kan du læse mere om de nye garantiobligationer, som vil kunne købes via dit lokale pengeinstitut i perioden fra den 19. januar til og med den 13. februar God læselyst! Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Thomas Valentiner Vicedirektør Tlf Fax: Globale Aktier (USD/EUR) 2019» 3

4 Globale Aktier (USD/EUR) 2019 Med de nye garantiobligationer Globale Aktier (USD/ EUR) 2019 kan du indirekte investere i 10 globale aktieselskaber, uden at løbe den fulde kursrisiko. Afkastet afhænger af kursudviklingen i de underliggende aktier samt af udviklingen i kursen på amerikanske dollar overfor euro. Jo større kursstigninger, jo højere afkast. Omvendt er tabsrisikoen begrænset, hvis aktierne i stedet skulle gå hen og falde. Garantiobligationerne vil nemlig som minimum blive indfriet til kurs 100, når de forfalder efter fire år. Risikoen for tab er dermed begrænset - uden at det ødelægger muligheden for et godt afkast. Afkastet relateres til kursudviklingen i 10 udvalgte globale aktier. Aktie Sektor Land AT&T Telekommunikation USA HANG SENG BANK Finans Hong Kong CONOCO PHILLIPS Energi USA GLAXO SMITH KLINE Medicinal Storbritannien HSBC HOLDINGS Finans Storbritannien JOHNSON & JOHNSON Medicinal USA NESTLE Fødevarer Schweiz PROCTER & GAMBLE Forbrug USA ROYAL DUTCH SHELL Energi Holland SIEMENS Forbrug Tyskland Sådan opgøres afkastet Garantiobligationerne indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i den underliggende aktiekurv samt udviklingen i kursen på amerikanske dollar overfor euro. Indfrielseskursen beregnes som kurs 100 tillagt et eventuelt positivt afkast på aktiekurven. Afkastet på aktiekurven beregnes som den gennemsnitlige kursstigning på de underliggende aktier multipliceret med deltagelsesgraden og justeret for udviklingen i kursen på amerikanske dollar overfor euro. Har den gennemsnitlige kursudvikling i aktiekurven været negativ, bliver afkastet fastsat til nul, uanset udviklingen i dollarkursen (se afkasteksemplerne). Deltagelsesgraden forventes at blive fastsat til ca. 90 % 1. Ved en deltagelsesgrad på 90 % vil indfrielseskursen blive beregnet som kurs 100 tillagt 90 % af et eventuelt positivt afkast på aktiekurven justeret for kursudviklingen i dollar overfor euro. Det betyder, at man som investor ikke vil få fuld gavn af den eventuelle kursstigning på aktiekurven, men kun ca. 90 % af denne. Justeringen for dollarkursudviklingen betyder desuden, at afkastet kan blive såvel højere (stigende dollarkurs) som lavere (faldende dollarkurs) end hvad aktiekursudviklingen alene tilsiger. Værdien af aktiekurven beregnes alene på baggrund af kursudviklingen i de 10 selskaber og eventuelle udbyttebetalinger i selskaberne indgår dermed ikke i beregningen af aktiekurvens værdi. Det seneste udbytte i de underliggende aktier udgjorde gennemsnitligt 4,35 %. Obligationen er denomineret i euro og et eventuelt afkast opgøres ligeledes i euro. Det betyder for en kronebaseret investor, at det endelige resultat vil blive påvirket af udviklingen i kursen på euro overfor danske kroner. Garantiobligationerne udstedes af den schweiziske bank Credit Suisse, og har en løbetid på fire år. Obligationerne udstedes til kurs 110 og oppebærer ikke nogen løbende rente. Tilbagebetalingen af såvel obligationshovedstol, som et evt. afkast, afhænger i sidste ende af, om Credit Suisse er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser på indfrielsestidspunktet. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af det investerede beløb være tabt. Læs mere om Credit Suisse under afsnittet Hvem står bag?. Globale Aktier (USD/EUR) 2019 er interessant for investorer, som gerne vil udnytte aktiemarkedets afkastmuligheder uden at løbe den fulde risiko. Obligationerne udgør et attraktivt alternativ til direkte aktieinvestering, såvel som andre investeringsformer med fuld risiko. 4» Globale Aktier (USD/EUR) 2019

5 Afkastsimulering Aktiekurv Aktieafkast Indfrielseskurs Totalafkast Årligt afkast (IRR) Dollarudvikling Dollarudvikling Dollarudvikling -10 % 0 % 10 % -10 % 0 % 10 % -10 % 0 % 10 % -30 % 0,00 100,00 100,00 100,00-9,09 % -9,09 % -9,09 % -2,36 % -2,36 % -2,36 % -20 % 0,00 100,00 100,00 100,00-9,09 % -9,09 % -9,09 % -2,36 % -2,36 % -2,36 % -10 % 0,00 100,00 100,00 100,00-9,09 % -9,09 % -9,09 % -2,36 % -2,36 % -2,36 % 0 % 0,00 100,00 100,00 100,00-9,09 % -9,09 % -9,09 % -2,36 % -2,36 % -2,36 % 10 % 9,00 108,10 109,00 109,90-1,73 % -0,91 % -0,09 % -0,43 % -0,23 % -0,02 % 20 % 18,00 116,20 118,00 119,80 5,64 % 7,27 % 8,91 % 1,38 % 1,77 % 2,16 % 30 % 27,00 124,30 127,00 129,70 13,00 % 15,45 % 17,91 % 3,10 % 3,66 % 4,21 % 40 % 36,00 132,40 136,00 139,60 20,36 % 23,64 % 26,91 % 4,75 % 5,45 % 6,14 % 50 % 45,00 140,50 145,00 149,50 27,73 % 31,82 % 35,91 % 6,31 % 7,16 % 7,98 % 60 % 54,00 148,60 154,00 159,40 35,09 % 40,00 % 44,91 % 7,82 % 8,78 % 9,72 % 70 % 63,00 156,70 163,00 169,30 42,45 % 48,18 % 53,91 % 9,26 % 10,34 % 11,39 % 80 % 72,00 164,80 172,00 179,20 49,82 % 56,36 % 62,91 % 10,64 % 11,83 % 12,99 % 90 % 81,00 172,90 181,00 189,10 57,18 % 64,55 % 71,91 % 11,98 % 13,27 % 14,52 % 100 % 90,00 181,00 190,00 199,00 64,55 % 72,73 % 80,91 % 13,27 % 14,65 % 15,99 % Beregnet på baggrund af en udstedelseskurs på 110 samt en deltagelsesgrad på 90 % 1. Der er lavet tre scenarier for beregningerne af Indfrielseskurs, Totalafkast og Årligt afkast (IRR). Det første scenario er hvor dollar falder 10 % overfor euro, det andet er en neutral udvikling i dollar overfor euro og det sidste er en 10 % stigning i dollar overfor euro. Afkasteksempel 1 Afkasteksempel 2 Indfrielseskurs Indfrielseskurs Indekseret kursudvikling (%) Indekseret kursudvikling (%) Afkasteksempel 1 Givet en gennemsnitlig kursstigning i den underliggende aktiekurv på 40 % og en deltagelsesgrad på 90 %, vil det beregnede afkast på den under liggende aktiekurv udgøre 36 % (40 % * 90 % = 36 %). Er dollarkursen i samme periode steget med eksempelvis 10 % overfor euroen, beregnes indfrielseskursen som følger: 100+(40 * 90 % * 1,10) = kurs 139,60. Afkasteksempel 2 Har kursudviklingen i den underliggende aktiekurv været negativ, eksempelvis med et gennemsnitligt kursfald på 20 %, vil indfrielseskursen blive fastsat til kurs 100, uanset hvor meget aktierne er faldet, og uanset hvorledes dollarkursen har udviklet sig. Det er således kun i tilfælde af et positivt afkast på aktiekurven, at der justeres for udviklingen i dollarkursen. Historisk kursudvikling i den underliggende aktiekurv samt udviklingen i MSCI World indekset Figuren illustrerer den historiske kursudvikling (indekseret) i den underliggende aktiekurv samt kursudviklingen i det globale aktieindeks MSCI World Index. Det skal understreges, at der ikke er nogen sammenhæng mellem den historiske kursudvikling og den fremtidige dec 2009 dec 2010 dec 2011 dec 2012 dec 2013 dec 2014 MSCI World index Aktiekurv Globale Aktier (USD/EUR) 2019» 5

6 Kort og godt Navn Globale Aktier (USD/EUR) 2019 Fondskode Udsteder (rating) DK Credit Suisse AG (A2/A-/A) Udstedelsesdato 16. marts 2015 Indfrielsesdato 15. marts 2019 Underliggende aktiver Aktiekurv bestående af 10 globale aktieselskaber samt valutakrydset USD/EUR Startkurs (aktier) Gennemsnit af kurserne den 18., 19. og 20. februar 2015 Slutkurs (aktier) Gennemsnit af kurserne den 7. september 2018, 5. oktober 2018, 2. november 2018, 7. december 2018, 4. januar 2019, 1. februar 2019 og 1. marts 2019 Udstedelseskurs 110,00 Indfrielseskurs Indfrielseskursen beregnes som hovedstolen - dvs. kurs tillagt den eventuelle kursstigning i aktiekurven multipliceret med deltagelsesgraden og justeret for udviklingen i kursen på amerikanske dollar overfor euro. Deltagelsesgrad Forventeligt ca. 90 %, men kan blive såvel højere som lavere (dog min. 75 %) 1 Hovedstolsgaranti 100 % Børsnotering Bourse de Luxembourg Denomineringsvaluta Euro Tegningsperiode 19. januar til og med 13. februar 2015 Beskatning (private, frie midler) Lagerprincip (finansiel kontrakt) Investering for pensionsmidler Underlagt 20 % placeringsgrænsen Stk. størrelse 100 euro (mindste tegningsbeløb udgør nominelt euro) Risikomærkning Rød Det med småt... De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 6,0 % af hovedstolen. Det modsvarer en årlig omkostning i procent (ÅOP) på ca. 1,36 % af det investerede beløb. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i udstedelseskursen. Tegningsprovision til tegningssteder: op til 0,91 % p.a. Arrangørhonorar: ca. 0,31 % p.a. Markedsføringsomkostninger, bl.a. trykning af brochurer og informationsmateriale: ca. 0,12 % p.a. Omkostninger til børsnotering mv.: ca. 0,02 % p.a. Teknisk set kan obligationerne betragtes som værende sammensat af en nulkuponobligation samt en calloption på den underliggende aktiekurv. Den indikative værdi af nulkuponobligationen udgør ca. 97,25 %, mens værdien af call-optionen indikativt udgør ca. 6,25 %. Beskatning Obligationerne beskattes som finansielle kontrakter. Ved investering for frie midler beskattes gevinst eller tab som kapitalindkomst efter lagerprincippet - dvs. på baggrund af en årlig opgørelse af urealiseret/realiseret gevinst eller tab. Eventuelle kurstab er fradragsberettigede efter særlige regler. Investering i garantiobligationerne kan også foretages via pensionsmidler. Et evt. afkast beskattes med 15,3 % i pensionsafkastskat. Ved investering i obligationerne skal gevinst eller tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst eller tab løbende skal medregnes. Ved investering via selskaber beskattes gevinst eller tab efter gældende regler. Gevinst og tab opgøres normalt efter lagerprincippet. Virksomhedsskatteordningen kan anvendes, men det anbefales i denne forbindelse at søge individuel skatterådgivning. Råd og vejledning En garantiobligation vil for mange investorer være et nyt og relativt komplekst investeringsprodukt. Det er 6» Globale Aktier (USD/EUR) 2019

7 derfor vigtigt, at potentielle investorer sætter sig grundigt ind i det tilgængelige udbudsmateriale, herunder prospektet, før investeringsbeslutningen træffes. Potentielle investorer opfordres i den forbindelse til at søge rådgivning i sit lokale pengeinstitut. Handel med obligationerne Obligationerne har en løbetid på fire år og egner sig bedst for investorer med en tilsvarende investeringshorisont. Obligationerne bliver noteret på Bourse de Luxembourg, og kan derfor omsættes inden udløb. Ved salg før udløb, vil markedsværdien på obligationerne bl.a. være afhængig af prisudviklingen i den underliggende aktiekurv, udviklingen i amerikanske dollar overfor euro samt renteniveauet i euro-zonen. Markedsværdien på obligationerne før udløb kan derfor være såvel over som under kurs 100. For at sikre investor det fulde afkastpotentiale, anbefales det at beholde obligationerne frem til udløb. Investor bør således betragte obligationerne som en køb-og-behold-investering. Kurser kan løbende følges på Risikomærkning Ifølge bekendtgørelsen om risikomærkning af investerings produkter er Globale Aktier (USD/EUR) 2019 klassificeret som en rød investering, hvilket efter bekendtgørelsens ordlyd betyder, at der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller at produktet er vanskeligt at gennemskue. Ifølge bekendtgørelsen er alle strukturerede obligationer pr. definition klassificeret som røde, uanset hvilken risiko, der måtte være forbundet med investeringen. Se endvidere afsnittet Hvad med risikoen?. Hvad med risikoen? Hvo intet vover, intet vinder..! Sådan siger et godt gammelt ordsprog, og de fleste former for investering er da også forbundet med risiko. Og det gælder også garantiobligationer. Den væsentligste afkastrisiko relaterer sig til udviklingen i den underliggende aktiekurv. Hvis værdien af aktiekurven er faldet, når obligationerne skal indfries ved forfald, vil indfrielseskursen blive fastsat til kurs 100. Som investor risikerer man således at tabe differencen mellem udstedelseskursen og indfrielseskursen - i dette tilfælde 10 kurspoint. Investor vil derudover være gået glip af den forrentning en eventuel alternativplacering kunne have givet. En dansk statsobligation med en restløbetid på fire år, svarende til løbetiden på Globale Aktier (USD/EUR) 2019, ville kunne give en effektiv rente på ca. 0,10 % p.a. før skat (opgjort den 11. december 2014). Er værdien af aktiekurven omvendt steget, vil man som investor ikke få gavn af den fulde kursstigning hvis deltagelsesgraden bliver fastsat til mindre end 100 %. 1 Investeringen indebærer desuden en kreditrisiko på obligationsudstederen. Tilbagebetalingen af indfrielsesbeløbet, dvs. obligationshovedstolen samt et eventuelt afkast, er således afhængig af, at udstederen kan opfylde disse forpligtelser. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller en del af investeringen være tabt. Udstederens kreditværdighed er beskrevet under Hvem står bag?. Valutakursrisiko Obligationerne er denomineret i euro, og det betyder for en kronebaseret investor, at resultatet af investeringen påvirkes af kursudsving imellem euro og kroner. Danmark har i mange år ført en såkaldt fastkurs politik og har holdt den danske krones udsving overfor euro indenfor et snævert bånd. Fastholder Danmark fastkurs politikken overfor euro vil kursudsvingene imel lem kroner og euro fortsat være små, mens udsvingene kan blive betydelige, hvis Danmark opgiver den hidtil førte fastkurspolitik. Beregningen af indfrielsesbeløbet kan påvirkes af udviklingen i kursen på dollar overfor euro, idet et evt. positivt afkast på den underliggende aktiekurv, vil blive justeret i forhold til dollarkursudviklingen. En stigende kurs på dollar overfor euro vil således øge afkastet, mens faldende kurs på dollar overfor euro vil mindske afkastet. 1 Baseret på markedsforholdene den 11. december 2014, kunne deltagelsgraden opgøres til ca. 90 %. Den endelige deltagelsesgrad vil blive fastlagt på baggrund af markedsvilkårene den 17. februar Niveauet for deltagelsesgraden vil frem for alt afhænge af renteniveauet i Euro-zonen og USA samt volatiliteten på og korrelationen mellem de underliggende aktier. Der er ikke noget maksimumniveau for deltagelsesgraden, der således kan blive såvel højere som lavere end det angivne forventede niveau på ca. 90 %. Udstedelsen af obligationerne vil dog kun blive gennemført, såfremt der kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 75 %. Globale Aktier (USD/EUR) 2019» 7

8 Hvem står bag? Hvem står bag? Obligationerne udstedes af den schweiziske bank Credit Suisse. Credit Suisse blev etableret i 1856 og er i dag en stor international bank. Credit Suisse er desuden én af de i såkaldte systemiske banker i Schweitz. Banken beskæftiger i alt ca medarbejdere (ultimo september 2014). Credit Suisse er rated af de tre store kreditvurderingsbureauer og har aktuelt følgende rating: A2 (negativ) fra Moody s, A- (negativ) fra Standard & Poor s og A (stabil) fra Fitch. For yderligere information om Credit Suisse kan henvises til Udstedelsen arrangeres af Garanti Invest A/S, som er en af Danmarks førende udviklere af garantiobligationer. Garanti Invest A/S ejes af 40 lokale danske pengeinstitutter, og garantiobligationerne udbydes gennem disse og øvrige samarbejdende pengeinstitutter. Her får du mere at vide Kontakt dit lokale pengeinstitut for at rekvirere det fulde prospekt- og tegningsmateriale. Tegning kan ske ved at udfylde og indsende tegningsblanketten fra den 19. januar til den 13. februar 2015, begge dage inklusive. Læs mere om Globale Aktier (USD/EUR) 2019 og andre garantiobligationer på Denne brochure er en forenklet fremstilling af Credit Suisses Prospekt. Brochuren kan ikke betragtes som fuldstændig. Investorer opfordres til at rekvirere og læse Prospektet, før beslutning om investering foretages. I tilfælde af uoverensstemmelse i beskrivelsen af obligationerne, vil beskrivelsen i Prospektet være gældende. Siden 1998 har Garanti Invest-pengeinstitutterne udbudt i alt 106 strukturerede obligationer med en samlet tegningssum på ca. 16 mia. kr. Underliggende aktivklasse (Aktier) 4 Løbetid Hovedstolsgaranti (100 %) Strategi (Bull) L Skat (Lagerprincip) 8» Globale Aktier (USD/EUR) 2019 Garanti Invest 2015

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017

Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 2 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed

Læs mere

Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Aktiekonto. Globale Aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere