Legal Life Science 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Legal Life Science 2009"

Transkript

1 K o n f e r e n c e København 8. september 2009 Tilmeld dig direkte på: SPAR kr ,- ved tilmelding senest 26. juni Legal Life Science 2009 Pharmaceutical Sector Inquiry den endelige rapport og konsekvenserne IP Transfer Pricing hør SKAT om det nye fokusområde IP Strukturering hvor placeres ejerskab af IP rettigheder? Håndhævelse af licenser hvad er mulighederne? Valuing the pipeline erfaringer og udfordringer i den britiske Life Science industri Hvad betyder den finansielle krise for Life Science industrien? Outsourcing af kliniske forsøg hvad er de juridiske udfordringer? Rapporten Drug Development: Valuing the pipeline udleveres til alle deltagere på konferencen Hør også talere fra: Plesner Kromann Reumert SKAT Chas. Hude Legal Novo Nordisk A/S Case Handler Blaž Višnar DG Competition European Commission Senior Associate Sangeeta Puran Mayer Brown International LLP (UK) Partner Patrick Duxbury Wragge & Co (UK) Udarbejdet i samarbejde med: For advokater: 7 lektioner

2 T a l e r l i s t e : Case Handler Blaž Višnar DG Competition European Commission Senior Associate Sangeeta Puran Mayer Brown International LLP (UK) Advokat Jacob Borum Plesner Partner Patrick Duxbury Wragge & Co (UK) Advokat, LL.M, partner Sture Rygaard Plesner Corporate Counsel Madalina-Laura Turturica Novo Nordisk A/S Advokat, partner Morten Kofmann Kromann Reumert Vice President, Assistant General Counsel Søren Thor Jensen Novo Nordisk A/S Fungerende kontorchef Sune Lauritzen SKAT Advokat, juniorpartner Mikkel Vittrup Plesner Advokat, partner Lars Karnøe Chas. Hude Legal O r d s t y r e r : Advokat, LL.M, partner Sture Rygaard Plesner M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n : Advokater, virksomhedsjurister, adm. direktører, patentchefer, licenschefer, IPR-ansvarlige, forskningschefer, forretningsudviklingschefer, marketingchefer, salgschefer, IPR-rådgivere og andre med interesse i eller ansvar for juridiske problemstillinger i biotek- og lægemiddelindustrien.

3 Legal Life Science 2009 aktuelle juridiske udfordringer i biotek- og lægemiddelindustrien IBC Euroforum har igen fornøjelsen af at byde velkommen til konference om juridiske udfordringer i biotek- og lægemiddelindustrien. Konferencen sætter fokus på de vigtigste og mest aktuelle problemstillinger, og et stærkt talerpanel af eksperter fra ind- og udland vil præsentere og debattere følgende emner og spørgsmål: Pharmaceutical Sector Inquiry indholdet af Kommissionens endelige rapport samt den praktiske betydning Transfer Pricing på IP området SKATs rolle og forventninger til virksomhederne IP Strukturering placering af ejerskab til IP rettigheder, mulighederne for håndhævelse og erstatning i relation til simple og eksklusive licenser mv. Valuing the pipeline erfaringer og udfordringer med værdiansættelse af IPR i den britiske Life Science industri Life Science industrien og den finansielle krise ændrede kontraktvilkår og betydningen heraf, beskyttelse mod licensudstederes insolvens mv. Outsourcing af kliniske forsøg juridiske udfordringer, herunder forsikring, ansvar, fortrolighedsaftaler mv. Særlige konkurrenceretlige forhold i Life Science industrien distributionsaftaler, afgrænsning af markedet samt misbrug af dominerende stilling Brug af aftaler til beskyttelse af egne IP rettigheder skriftlige aftaler, risici ved background og foreground rettigheder, Johan Schlüter-udvalgets modelaftaler mv. Konferencedagen lægger ikke blot op til opdatering og ny viden fra juridiske eksperter og praktikere, der bliver samtidig rig lejlighed til udveksling af erfaringer og løsninger med de øvrige deltagere. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen! Med venlig hilsen Rikke Ryge Casper Senior projektleder IBC Euroforum Rapporten Drug Development: Valuing the pipeline a UK study udleveres til alle deltagere på konferencen.

4 Advokaters obligatoriske efteruddannelse K O N F E R E N C E N G Æ L D E R F O R 7 L E K T I O N E R Den 1/ trådte den obligatoriske efteruddannelse for advokater i kraft. IBC Euroforums juridiske konferencer, herunder Legal Life Science 2009, opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt konference udleverer vi deltagerbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at konferenceprogrammet skal gemmes sammen med deltagerbeviset. Spørgsmål vedr. den obligatoriske efteruddannelse kan rettes til Advokatsamfundet.

5 T i r s d a g d e n 8. s e p t e m b e r L e g a l L i f e S c i e n c e Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og croissant Åbning af konferencen Senior projektleder Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Advokat, LL.M, partner Sture Rygaard, Plesner Pharmaceutical Sector Inquiry den endelige rapport Commission s Pharmaceutical Sector Inquiry the final report Background to the sector inquiry Findings and recommendations in the final report Next steps Case Handler Blaž Višnar, DG Competition, European Commission Blaž Višnar holds a law degree and since 2003 he has been with the European Commission s DG for Competition working on a number of antitrust files. Blaž Višnar has been extensively involved in the Pharmaceutical Sector Inquiry. (Indlægget holdes på engelsk) Pharmaceutical Sector Inquiry The final report in a nutshell Practical consequences for IP enforcement strategies - IP settlements - Patent strategies Advokat Jacob Borum, Plesner Advokat, LL.M, partner Sture Rygaard, Plesner Jacob Borum rådgiver regelmæssigt medicinalvirksomheder om EU konkurrenceretlige problemstillinger. Jacob Borum har tidligere arbejdet på et internationalt advokatkontor i Bruxelles og har særligt erfaring inden for skæringspunktet mellem konkurrence- og immaterialretten. Sture Rygaard indgår i Plesners Life Science Gruppe og fører bl.a. patentsager for medicinalvirksomheder og rådgiver disse om håndhævelse og patentaftaler. Retssager, herunder fogedforbud, udgør en væsentlig del af arbejdsområdet. Sture Rygaard rådgiver endvidere om anden IP ret. (Indlægget holdes på engelsk) Debat om Pharmaceutical Sector Inquiry Case Handler Blaž Višnar, DG Competition, European Commission Advokat Jacob Borum, Plesner Advokat, LL.M, partner Sture Rygaard, Plesner (Debatten holdes på engelsk)

6 T i r s d a g d e n 8. s e p t e m b e r L e g a l L i f e S c i e n c e Pause med kaffe/te og frugt Konkurrenceret Life Science og konkurrenceretten udvalgte fokuspunkter Markedsafgrænsningen seneste udvikling Distributionsforhold typiske issues Misbrug og pharmaceutical companies udvalgte emner Settlements hvor er problemerne? Advokat, partner Morten Kofmann, Kromann Reumert Morten Kofmann er partner i Kromann Reumerts Konkurrencegruppe og yder specialistrådgivning inden for EU- og dansk konkurrenceret, herunder vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af dominans og fusionskontrol i den farmaceutiske industri og Life Science i øvrigt Pause med kaffe/te IP Transfer Pricing, strukturering og håndhævelse Transfer Pricing på IP området IP Transfer Pricing et af SKAT s nye fokusområder Hvordan opererer SKAT på dette område? Hvad forventer SKAT af virksomhederne med hensyn til setup af IP Transfer Pricing? Fungerende kontorchef Sune Lauritzen, SKAT Sune Lauritzen er fungerende chef i SKAT s kontor for international selskabsbeskatning og arbejder bl.a. med værdiansættelse af IP rettigheder IP Strukturering et rådgiverperspektiv Hvor i koncernen placeres ejerskabet af IP rettigheder? Hvilke koncerninterne aftaler bør udfærdiges? Hvad er mulighederne for håndhævelse og erstatning - simple og eksklusive licenser? Hvilke overvejelser bør virksomheder særligt gøre sig i forbindelse med IP Transfer Pricing, og hvilken dokumentation bør foreligge? Advokat, partner Lars Karnøe, Chas. Hude Legal Lars Karnøe er dels advokat og partner i Chas. Hude Legal, dels IPR Advisor i Chas. Hude A/S, som rådgiver danske og udenlandske virksomheder om IPR-potentialer, integrering af IPR i forretningsstrategier mv.

7 T i r s d a g d e n 8. s e p t e m b e r L e g a l L i f e S c i e n c e Debat om IP Transfer Pricing og IP strukturering Fungerende kontorchef Sune Lauritzen, SKAT Advokat, partner Lars Karnøe, Chas. Hude Legal Frokost Drug Development: Valuing the pipeline a UK study The presentation concerns the findings of a study conducted by Mayer Brown, examining the valuation of drug development projects. The study was conducted by interviewing a representative sample of leading industry participants in the UK, including pharma and biotech business development, analysts and VCs. The study considers: The methodologies used to value drug development projects The key challenges in forecasting the revenues, costs and risk of drug development The valuation issues in acquisition, licensing and partnering negotiations between biotech rights owners and pharma buyers The different ways in which valuation methodologies are applied by different sector participants Senior Associate Sangeeta Puran, Mayer Brown International LLP (UK) Sangeeta Puran is the author of Drug Development: Valuing the pipeline a UK study. She advises on life sciences clients on the intellectual property and regulatory aspects of corporate and finance transactions. She also advises on licensing and other commercial arrangements spanning research, development and commercialisation activities. Rapporten Drug Development: Valuing the pipeline udleveres til alle deltagere på konferencen Pause med kaffe/te (Indlægget holdes på engelsk) Life Science industrien og den finansielle krise The impact of the financial crisis on the Life Science Industry Deal terms how have they changed as a result of the financial crisis? What can you do if you are a smaller company to get the best deal? What can you do as a licensee to protect against licensor insolvency? What are the big current deal issues? Partner Patrick Duxbury, Wragge & Co LLP (UK) Patrick Duxbury is head of the Life Sciences Team of Wragge & Co LLP and specialises in all aspects of transactional intellectual property law in the life sciences sector. He was originally a microbiologist and geneticist before re-qualifying as a lawyer. (Indlægget holdes på engelsk)

8 T i r s d a g d e n 8. s e p t e m b e r L e g a l L i f e S c i e n c e Pause med kaffe/te og frugt Aftaler & kontrakter Outsourcing of clinical trials Structural matters Contracts and other legal documents - Confidentiality Agreements - Service Agreements, incl. Master Service Agreements / Work Orders and Stand Alone Contracts - Clinical Trial Agreement templates and Negotiation Parameters - Letters of Authorisation - Letters of Indemnification - Other Legal and contractual challenges Corporate Counsel Madalina-Laura Turturica, Novo Nordisk A/S Vice President, Assistant General Counsel Søren Thor Jensen, Novo Nordisk A/S Kort Pause Brug af aftaler til beskyttelse af egne IP rettigheder Forudsætter effektiv beskyttelse af know how skriftlige aftaler? Ofte oversete risici ved regulering med background rights og foreground rights Johan Schlüter-udvalgets modelaftaler Tjekliste Advokat, juniorpartner Mikkel Vittrup, Plesner (Indlægget holdes på engelsk) Mikkel Vittrup rådgiver primært danske og internationale klienter inden for IP ret og Life Science, herunder om håndtering og førelse af retssager. Mikkel har desuden stor ekspertise inden for grænsefladen mellem konkurrenceret og IP ret samt aftaler vedrørende udvikling og kommercialisering af teknologi Opsummering af konferencen ved ordstyreren Advokat, LL.M, partner Sture Rygaard, Plesner Konferencen slutter

9 A N D R E S P Æ N D E N D E A R R A N G E M E N T E R : Virksomhedens produktansvar Konference den 17. og 18. juni i København Konkurrenceret 2009 Konference den september i København Selskabsret 2009 Konference den oktober i København Lægemiddeldagene 2009 Konference den oktober i København Kliniske lægemiddelforsøg 2009 Konference den november i København

10 ibc Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. Kursus i DIN virksomhed investér i dine medarbejdere! Planlægger din virksomhed at arrangere interne kurser eller intern kompetenceudvikling? Eller vil du invitere kunder, leverandører eller personale til et interessant arrangement, hvor de får en stor oplevelse? Så giv os hos IBC Euroforum et kald. Vi hjælper dig gerne med at gøre dit virksomhedsarrangement ekstraordinært og til en helt unik oplevelse. Vi kan skræddersy heldagsarrangementer, frokostseminarer, gå-hjem-møder, kundeevents og meget mere. Kontakt salgschef Anne-Berit Andersson for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan skræddersy en løsning, som netop afdækker din virksomheds behov. Ring på eller skriv på IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Legal Life Science 2009 afholdes den 8. september 2009 på Radisson SAS Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson SAS Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på og oplys CFT-nummer: Parkering På Falkonér Plads bagved hotellet findes betalingsparkering i begrænset omfang. Det kan dog være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, til gengæld ligger der en metrostation to minutters gang der fra. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 26. juni Spar Tilmelding senest 14. august Spar Tilmelding efter 14. august Konference 7.995, , ,- 500, ,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50%, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af senior projektleder Rikke Ryge Casper, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på E r d u f o r h i n d r e t i a t d e l t a g e p å k o n f e r e n c e n? Så har du mulighed for at købe talernes præsentationsmateriale. Bestil via brochurens bagside (pris kr ,- ekskl. moms). 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n L e g a l L i f e S c i e n c e København Konference 8. september 2009 J e g ø n s k e r at d e lta g e i : For advokater: 7 lektioner Navn 1 Navn 1 Stilling Afdeling Navn 2 Tilmelding senest 26. juni Spar Navn 2 Stilling Afdeling Tilmelding senest 14. august Spar Tilmelding efter 14. august Konference 7.995, , ,- 500, ,- Alle priser er ekskl. moms. Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr ,- ekskl. moms). Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 15240

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni

Virksomhedsjurist. de særlige udfordringer. K ø b e n h a v n 8. Juni K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/vjkur K ø b e n h a v n 8. Juni 19. November 2 0 0 9 Virksomhedsjurist de særlige udfordringer Rollen som virksomhedsjurist Den kommercielle dagsordens

Læs mere

Virksomhedens produktansvar

Virksomhedens produktansvar K o n f e r e n c e København 17. og 18. juni 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/prod Virksomhedens produktansvar har du styr på ansvar og risici? Virksomhedens produktansvar hør om regelgrundlaget

Læs mere

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter

01i & 02i. 01i. 02i. 01i. 01i. 01i. 02i 01i. 01i. nye kontrakter der understøtter iterative projekter K U R S U S København 23. og 24. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/- & nye kontrakter der understøtter iterative projekter Få indblik i den praktiske anvendelse af de nye versioner

Læs mere

Legal Risk Management

Legal Risk Management K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/lrm Legal Risk Management Hvorfor Legal Risk Management? Legal Risk Management i praksis hvad og hvordan?

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager

Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager K u r s u s København den 30. november 2009 den 26. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/raf Rådgivningsansvar i den finansielle sektor fokus på aktuelle erstatningssager Hvornår udløser

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr

SELSKABS RET. KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr KONFERENCE 4. & 5. NOVEMBER 2015 www.ibceuroforum.dk/sr Selskabsretten set fra Højesteret Generalforsamling i børsnoterede selskaber Aktuel børsret Ledelsesansvaret anno 2015 Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Institutionelle investorer

Institutionelle investorer K o n f e r e n c e København 22. og 23. september 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/invest SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 10. juli Nye tider og muligheder for Institutionelle investorer

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Informationskampagner

Informationskampagner København K o n f e r e n c e den 29. oktober 2009 / den 4. marts 2010 S E M I N A R den 28. oktober 2009 / den 3. marts 2010 Spar kr. 1.000,- tilmeld dig senest 4. september / 9. januar Informationskampagner

Læs mere

Produktkrænkelser i praksis

Produktkrænkelser i praksis K u r s u s København Den 10. - 11. november 2009 Den 20. - 21. april 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/pirat Produktkrænkelser i praksis bliv klædt på til at forsvare dit produkt Hvornår

Læs mere

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder

Nødlidende ejendomme. Få indsigt i gældende regler og metoder K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ne K ø b e n h a v n 17. og 18. Marts og 9. og 10. S e p t e m b e r 2 0 0 9 Nødlidende ejendomme Få indsigt i gældende regler og metoder Hvad karakteriserer

Læs mere

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau

Tilmeld dig direkte på. En styrket virksomhedsrådgivning. Styrk dine forudsætninger for at føre en kompetent økonomisk dialog på højt niveau K u r s u s Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/ofj K ø b e n h av n 12. - 13. M A j 18. - 19. N o v e m b e r 2 0 0 9 Økonomi for jurister En styrket virksomhedsrådgivning Styrk dine forudsætninger

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-sikkerhed. Forretningsmæssige muligheder i. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 16. og 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/its SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Forretningsmæssige muligheder i IT-sikkerhed Skab

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

Lægemiddeldagene 2008

Lægemiddeldagene 2008 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 24. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/mal K ø b e n h a v n 3. og 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 5. december 2 0 0 8 Lægemiddeldagene

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Contract Management. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010. www.ibceuroforum.dk/cm

Contract Management. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010. www.ibceuroforum.dk/cm K o n f e r e n c e København 27. og 28. januar 2010 W O R K S H O P s 29. januar 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/cm SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 11. december Hør blandt andre:

Læs mere

Compliance i den finansielle sektor

Compliance i den finansielle sektor SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 30. januar Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/com K ø b e n h a v n 11. og 12. m a r t s W o r k s h o p 12. m a r t s 2 0 0 9 Compliance i den

Læs mere

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation

Effektiv intern kommunikation fokus på nye tendenser inden for strategisk lederkommunikation Konference Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/intern K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. januar W o r k s h o p 27. februar 2 0 0 9 Effektiv intern

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Juridiske udfordringer

Juridiske udfordringer Konference 22. & 23. januar 2013 Workshop 24. januar 2013 Juridiske udfordringer bygge & anlæg Byggeriets fremtidige aftalegrundlag udviklingen af AB systemet Aktuelt om EU-udbud det nye udbudsdirektiv

Læs mere

Kvalitetssikring i medicinalindustrien fokus på aktuelle GMP/GDP udfordringer

Kvalitetssikring i medicinalindustrien fokus på aktuelle GMP/GDP udfordringer Konference T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/compha K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 19. december W o r k s h o p 24. f e b r

Læs mere