Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier"

Transkript

1 Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY), Hjørring Fælles Provstiudvalg samt repræsentanter fra menighedsrådene i Hjørring Nordre og Søndre provstier Afbud: Lisbeth Waaentz Referat: Provst Lars-Erich Stephansen (LES) indledte med at byde velkommen til aftenens budgetsamråd for menighedsrådene i Hjørring Nordre og Søndre Provstier. Herefter orienterede han kort om udviklingen siden sidst. I maj var provstiudvalget meget pessimistisk og derfor forsigtig med udmeldingerne provstiudvalget foretrækker stadig at være forsigtige, selvom det har vist sig, at der ikke er grund til det på nuværende tidspunkt. Dette skyldes, at de mange udmeldelser af Folkekirken og den betydelige befolkningsnedgang i Hjørring Kommune endnu ikke har slået igennem på ligningsgrundlaget. Ligningsgrundlaget for 2014 er beregnet på baggrund af det korrigerede ligningsgrundlag fra 2011, hvorfor de nævnte faktorer først får betydning fra budgetåret Dette betyder, at vi er væsentlig bedre stillet i 2014 end vi havde turdet håbe på. Provstiudvalget har dog vurderet, at man er nødt til at være lidt på forkant mht. udviklingen i ligningsgrundlaget, da man gerne vil være i stand til at bevare driften som den er. De ekstra midler, der har vist sig til rådighed, bruges i stedet til at skabe en buffer på anlægsrammen. PU har været igennem en hel del overvejelser i budgetlægningsfasen. Det kan sommetider være vanskeligt at gennemskue de regnskaber, der sendes ind. Der er ofte midler, som ikke er brugt og klassificeres som ikke udførte arbejder. Det vil være en stor hjælp, hvis det præciseres, hvilke arbejder, det drejer sig om men også at de indberettes til KirkeDV, som PU bruger i budgetarbejdet. Kirkegårdsdriften LES nævnte, at et af de dyreste områder stadig er kirkegårdsdriften. Hvis man kigger på landsplan, bliver ca. 75% af arealerne i fremtiden ubenyttede. Derfor opfordrer provstiudvalget til, at de ubenyttede arealer samles og dækkes af græs, skov eller bunddække, således at man får nogle store arealer, der er lette at vedligeholde der kan hentes inspiration hertil på kursusdagen 25.jan På denne måde kan antallet af timer nedbringes. Øget samarbejde Provstiudvalget havde omdelt et ark med forslag til naturlige geografiske samarbejdsområder: Tversted/Uggerby, Bindslev/Sørig, Bjergby/Mygdal Hirtshals, Horne/Asdal, Tornby/Vidstrup Lendum/Hørmested, Sindal/Astrup, Tolne-Mosbjerg Tårs-Ugilt Bistrup, Sct. Catharinæ, Sct. Hans-Sct. Olai, Skallerup-Vennebjerg-Mårup Vejby-Sejlstrup-Harritslev-Rakkeby, Vrejlev-Hæstrup, Vrå-Em 1

2 Vrensted-Lyngby-Jelstrup, Børglum, Løkken-Furreby ODY nævnte, at det kunne være en idé, om der kunne snakkes sammen inden for de nævnte områder mhp. at få pengene til at række længere. I den forbindelse blev Hirtshals-ordningen fremhævet her bruger man Kirke-DV kreativt og indhenter samlede tilbud på fagentrepriser med store besparelser til følge. Lån Poul Bach orienterede kort om lånebyrden i de to Hjørring provstier. Iflg. Poul Bach er afviklingen af lånene inde i en god udvikling. Ved udgangen af 2013 er man nede på 17,5%. Såfremt der ikke optages flere lån, er man ved udgangen af 2014 nede på 16,8%, men det er næppe realistisk. Ved kommunesammenlægningen var procenten oppe på næsten 21, så det går den rigtige vej. Udgåede hække Det har et stort omfang. Mange steder er det helt oppe på 60%.. Naturen har spillet os et puds og renovering er svær, eftersom så mange hækplanter ikke kan fremskaffes og Pus reservepulje ikke rækker til ekstrabevillinger overalt. Kirkeskibe i Aalborg Stift Provst Ole Dybro nævnte, at der er indkøbt et eksemplar af bogen Kirkeskibe i Aalborg Stift til hvert sogn. I øvrigt henviste han til hjemmesiden som er en landsdækkende registrant. Budgetlægning 2014 Menighedsrådene havde følgende kommentarer til de udmeldte rammer for budget 2014: Menighedsråd Kommentarer til de udmeldte rammer for budget 2014 Kan godt få det til at slå til. Har fået en bevilling på kr af A.P. Astrup Møllerfonden til en ny klokke der mangler kr , men dem har PU lovet. Når det fungerer, er der ingen problemer Bindslev OK. Det er, som det skal være. Bjergby-Mygdal PU har noteret, at det var en fejl, at der ikke var reg. på kirke-dv. Når der er taget højde herfor, er man godt tilfredse. Det skal nok gå Hirtshals Takkede for bevilling til udvidelse af kirkekontor. Det er meget tiltrængt. På driften er der et problem, nemlig udgift til rente samt lys og varme. Der mangler kr. Kordegn er dygtig til at skære ind til benet - vikarbudget er næsten ikke-eksisterende. God til at indhente samlede tilbud fra håndværkere. Problemer med tyveri PH kobberlamper er stjålet 2 gange. Den dyre model er udskiftet med en billigere model, som dog også stjålet tagrenderne er også stjålet. Har derfor indhentet tilbud på videoovervågning og jernstolper tilbud på vi er nødt til at sætte det i værk. Gruer for, at de udser sig taget på Emmersbæk kirke. Mangler således 60 tkr. på drift. Anlæg ser fornuftig ud. Horne-Asdal Mangler kr for at få det til at hænge sammen givet på drift tak for det. Har fået 85 tkr. til orgelrens. Har indbrud ca. 1 gang om året. Har indhentet tilbud sammen med Hirtshals skal bruge , hvis det skal laves som i Mygdal. De øvrige ønsker får vi ikke noget til det skal vi nok klare. Det er dog meget vigtigt, at graverne får nye PC ere. Der kommer til at mangle penge hertil i starten af Tager tilbud hjem sammen med Hirtshals. Det værste er taget på menighedshuset i Horne det smuldrer der 2

3 Hørmested Lendum Sindal Sørig Tolne-Mosbjerg Tornby-Vidstrup Tversted Uggerby Ugilt Bistrup Børglum Em Harritslev Jelstrup Løkken-Furreby Mårup Rakkeby Rubjerg-Lyngby Sct. Catharinæ kommer fygesne ind. Der står vand på gulvet. Der skal nyt tag på skal der lånes penge hertil? Det koster nok i størrelsesordenen kr. for en udskiftning. Skal vi låne pengene, mangler der til renter og afdrag. Der afholdes EKSTRAORDINÆRT provstesyn. Hørmested er tilfredse tak. Tilfredse fået det ønskede. Tilfredse. Det er godt nok. Tilfredse med det, vi har fået. Har fået det, vi har regnet med. Har søgt penge i indeværende år håber at høre om det snart. Varmestyring i kirken. Beskåret med kommer ud med et underskud på hvis ikke vi får dem det er vi kede af. Ny graver skal have tøj børneaktiviteter konfirmander kommer tilbage udgifter til kørsel. PU kigger på det igen! Har ikke fået det vi har ønsket. Driftsrammen ikke glade for. Vi har et budget har skåret i nogle ting Anlægsrammen har vi ikke fået til overhovedet. Argumentation fra PU er, at PU afventer salg af forpagtergården. PU kan bevilge, at pengene fra salget kan bruges til renovering af kirken. I er noteret i Kirke-DV, at I ligger i prioriteringsrækkefølgen med den indvendige renovering af kirken. Det må være rimeligt, at I laver et projekt, og såfremt der er penge fra salget, vil det være naturligt at bruge dem til indv. renovering. PU drøfter indvendinger! Tages op til genovervejelse Beskåret i driftsrammen forsøger at få det til at hænge sammen. Har fået penge på anlæg tilfredse. Vi tror, vi kan få det til at hænge sammen. Tilfredse med det udmeldte beløb. Har ramt den udmeldte bevilling i foråret. Har skåret i medhjælpertimer. Vi har en opgave med at overbevise graveren om det nævnte. Omlægning af hække. Vi fik det til at gå op. Det er lidt flovt. Har bedt om noget. Kunne ikke få det til at hænge sammen. Pensionerne har drillet os. Har fået ekstra beløb til kassebeholdningen i 2013 og Det midlertidige lån blev lavet om til en ekstrabevilling skulle hjælpe på kassebeholdningen. Har fået det vi har bedt om. Vil gerne have en messehagel. LES, nævnte, at det er et opsparingsprojekt. Jelstrup - ingen fra Jelstrup! Meget glade og tilfredse. Lidt usikre om driften af sognegården. Ser ud til at det passer. Drift kommer nok til at passe. Anlæg Kirke-DV ligger på kr. har lovet menigheden at de ikke skal famle sig frem til kirken i vinter ønske om lamper til kr det skal også ind over Kirke-DV. Lille projekt med en håndvask kr I indeværende år er der en overraskelse der er sevet vand ind i kirken revner skal klares inden vinter koster ca. kr Håber det rækker. Har ikke fået helt det, vi havde søgt om. Indgangspartiet lågerne er grimme. Der er desuden niveauforskel. Det har større prioritet end loft og mellemgang i præstegården. Det er desuden meget mørkt ude hos os. Vil gerne have det med på budgettet. Meget tilfredse kunder i butikken. Orgelrenovering. Det ser vi frem til. Det spændende jubilæum i Lyngby Kirke, der fylder 100 år. Spændende planer. Det hører I mere om! Kan godt få det til at hænge sammen. Vi har sendt et budget ind med en 3

4 Sct. Hans Sct. Olai Sejlstrup Skallerup- Vennebjerg Tårs Vejby Vrejlev-Hæstrup Vrensted Vrå besparelse på usikkerhed om salg af Svanelundsvej. Det kan være, vi tager dem senere! Tilfredse. Har fået det vi har søgt om. Glade for at starte på tilbygning til velfærdshus. Ikke helt tilfreds. Reduceret voldsomt i driftsmidler kr. Mange konfirmandhold der kommer til at mangle rigtig mange penge i Har lavet et budget, hvor der er skåret ned. LES gør opmærksom på, at der er en forpligtelse mindre idet ungdomspræsten tages ind over provstiet. PU er opmærksomme på det har givet kr. mere. Der budgetteres på en anden måde i forhold til tidligere. LES mener, at de har flere penge end de tror. Kigger på det igen! Nogenlunde godt tilfreds. Plads til et lån til det tag, der skal skiftes over koret. Mangler en kolonne med kirkegårdsprocent på tabellen på tavlen. God kirkegang. Ingen til stede. Tilfredse overordnet. Med påpasselighed og rettidig omhu går det også godt i Startet et spændende projekt op udbygning af graverfaciliteter. Føler, at det går godt i Tårs. Rimelig tilfredse. Orgelsag hvordan kommer vi videre med den. PU regner med ekstrabevilling. PU ser gerne at man undersøger mulighederne for anskaffelse af brugt orgel Driftsbudget kan hænge sammen. Anlæg har fået bevilget til kalkning vil gerne have haft lidt flere penge til et klaver til organisten. LES foreslår et bakspejl. Laver et ekstraordinært syn. Tilfreds. Har haft tyvknægte på besøg stjålet graverens trailer den mangler han meget kr. Rækværk på altanen præsteboligen taget det ned. Skimmelsvamp. Altanen skulle tætnes med Epoxy. Anbefaler at der laves rækværk. Søger 5%-midler til altanen. Trailer kan han ikke få den i år, kan han få den til næste år. Projekt med opvarmning af kirken. Det skal der arbejdes videre med. Principgodkendt i stiftet. Orgelsagen er i gang. Det kører. Godt tilfredse! Erik Kristensen, Vrejlev fortalte, at præsten skulle sende fortrolige papirer til Statsforvaltningen. Da Statsforvaltningen kun modtager digital post, blev hun af IT-kontoret anbefalet at købe en kombineret scanner og printer til ca. kr Det syntes hun var en stor investering og spurgte, om det virkelig kunne være meningen. LES nævnte, at præsten var meget velkommen på provstikontoret, hvor man altid er behjælpelig med at indscanne dokumenter. Kursus i kirken og dens bygninger ODY gjorde opmærksom på, at der den 25. januar 2014 fra kl er kursus om kirken og dens bygninger i Hjørring Sognegård. Emnerne er bla. skimmelsvamp, tegl, mørtel, kirkens grønne arealer. Menighedsrådene anbefales meget at deltage og skal selv tilmelde sig. Se programmet på Budgetproceduren Provstiudvalget afholder afsluttende budgetmøde den 12. september 2013, hvor hele dagen er sat af til at gennemgå de kommentarer, der er kommet i aften desuden træffes der endelig beslutning om budgetrammerne. 4

5 Kommunen skal have besked senest den 15. september 2013 og menighedsrådene får besked samtidig. Herefter skal MR udarbejde de endelige budgetter. De endelige budgetter skal være inde senest den 15. november 2015, hvorefter PU godkender de endelige budgetter. ref. mmj,

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere