Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse"

Transkript

1 Brugertilfredshedsundersøgelse Det Radikale Venstre 25. februar 4

2 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på Der er ialt modtaget 927 udfyldte spørgeskemaer for perioden til Det står brugeren frit for om vedkommende ønsker at besvare alle eller kun nogle spørgsmål, hvorfor man ikke kan forvente fuld besvarelse af alle spørgsmål. Denne metode er valgt for at mindske frafald (respondenter der påbegynder besvarelse, men som et sted midt i forløbet fortryder og afslutter inden skemaet er afsendt). Under hver enkelt graf kan man aflæse antallet af besvarelser på det specifikke spørgsmål. Brugere, som oplyser at det er deres første besøg på websitet bliver filtreret fra og påvirker således ikke analyseresultaterne. Undersøgelsen er opdelt i tre hovedområder: Information om brugerne (køn, alder, stilling, geografi, besøgsfrekvens og deres ærinde på websitet) Brugernes vurdering af specifikke aspekter (navigation, overblik, tekster, ventetider og grafisk design) Brugernes samlede indtryk af websitet (spændende/kedelig, overskuelig/rodet, moderne/gammeldags, grim/pæn og en samlet vurdering) Side 2

3 Information om brugerne Kønsfordeling Aldersfordeling Kvinder 37% 19% 24% 28% 16% 9% Mænd 63% 4% 1% % Alder Antal besvarelser: 92 Diagrammet viser kønsfordelingen af mandlige og kvindelige brugere. Der er en overvægt af mænd, der benytter websitet. Antal besvarelser: 916 Der er en rimelig jævn aldersmæssig spredning mellem respondenterne. Det er positivt at så mange forskellige alderssegmenter er repræsenteret. På den anden side er det vanskeligt at målrette kommunikative tiltag, til så bred en gruppe. Geografisk fordeling 6 41% 1% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% Hovedstadsområdet Århus Amt Fyns Amt Frederiksborg Amt Nordjyllands Amt Vejle Amt Storstrøms Amt Vestsjællands Amt Ringkøbing Amt Sønderjyllands Amt Viborg Amt Ribe Amt Roskilde Amt Bornholms Amt Antal besvarelser: 889 Der er klart flest brugere fra hovedstadsområdet. Udover at Det Radikale Venstre appelerer til personer i de større byer, kan denne fordeling måske forklares med, at det også er i de store byer, at internettet er mest udbredt og hyppigst bruges. Side 3

4 Ærinde - i hvilket ærinde besøger du hjemmesiden? 1 Besøgsfrekvens % % 27% 27% 16% 1% Erhvervsmæssigt Privat Dagligt Ugenligt Månedligt Sjældnere Antal besvarelser: 96 Størstedelen af brugerne benytter websitet i privat ærinde. Umiddelbart er brugerne primært private vælgere, der søger informationer om de Radikales politik. Antal besvarelser: 57 46% benytter websitet mindst en gang om ugen. Dette tal er ganske flot, og vidner om forholdsvis loyale brugere. Loyale brugere er naturligvis positivt, men til gengæld stiller det også krav til websitet, med hensyn til opdateringer og nyt indhold. Beskæftigelse 38% 24% 13% 9% 6% 5% 3% 2% Studerende/lærling Funktionær Direktør/leder Selvstændig Ledig Faglært Specialarbejder/Ufaglært Andet Opsamlende brugerprofil Den typiske bruger af det Radikale Venstres website, er en mand i starten af 3 erne. Han bor København, hvor han enten er ved at afslutte en længere uddannelse eller allerede arbejder i en funktionærstilling. Han benytter websitet i privat ærinde, ca. en gang om ugen måske lidt sjældnere. Antal besvarelser: 96 Hovedparten af brugerne er studerende/lærlinge, med funktionærer som næststørste gruppe. Hvis man ser bort fra førstegangsbrugerne på websitet, bliver gruppen af funktionærer noget større og gruppen af studerende mindre. Side 4

5 Brugernes vurdering af specifikke aspekter Navigation - hjemmesiden er altid nem at finde rundt på Relevans - hjemmesiden har alt det indhold, som jeg har brug for 4% 13% 5% 1% 16% 24% 67% Antal besvarelser: 497 Brugerne angiver at de er utilfredse med navigationen. Det tyder på at navigationen generelt ikke fungerer, og bør udbedres. Dette skal sammenholdes med at brugerne benytter websitet ofte, hvorfor der ikke bør være nogle navigationsproblemer. Desuden er her tale om en medievant brugergruppe, der angiveligt benytter internettet ofte. 61% Antal besvarelser: % af brugerne synes ikke at indholdet er relevant. Vi antager at brugerne kender det grundlæggende indhold, og at det er relevant for dem - ellers ville de ikke besøge siden så hyppigt. Det der mangler er derfor nok noget specifikt indhold eller også kunne det være en konkret funktionalitet, som brugerne er utilfredse med. Sprog - teksterne er skrevet i et letforståeligt sprog Ventetider - siderne vises så hurtigt, at jeg ikke bliver utålmodig 6% 2% 26% 7% 3% 25% 66% 65% Antal besvarelser: 494 Der er ikke forståelsemæssige problemer med teksterne på websitet. Den redaktionelle/jounalistiske linie er altså i orden. Det må også forventes at de Radikales brugere bør kunne læse og forstå tekst af en rimelig sværhedsgrad. Antal besvarelser: 491 Brugerne har ikke problemer med at få hentet siderne på websitet. Enten er brugernes opkoblinger kraftige, eller også er websitet forholdsvis let. Under alle omstændigheder kan de Radikale uden problemer lægge tungere materiale på websitet hvis det ønskes. Side 5

6 Grafisk indtryk - hjemmesiden giver indtryk af, at organisationen bag er professionel og troværdig 4% 8% 32% Brugerne oplever websitet som professionelt og troværdigt. Det er specielt værd at bemærke, at 32 % er meget enige i udsagnet. Dette tal ligger markant højere end hvad vi ellers har set i lignende type undersøgelser. 56% Især for politiske partier, er troværdighed og professionalisme meget signifikant. Derfor er det meget postivt at de Radikale scorer så godt på netop dette punkt. Antal besvarelser: 491 Brugernes samlede indtryk af websitet Brugernes vurdering af hjemmesiden Spændende 7 6 Pæn 5 Overskuelig 3 1 Gammeldags Moderne Diagrammet er konstrueret på baggrund af brugernes vægtning af parametrene på fire skalaer, hhv.: 1. Spændende vs. Kedelig 2. Overskuelig vs. Rodet 3. Moderne vs. Gammeldags 4. Pæn vs. Grim Rodet Antal besvarelser: 49 Kedelig Grim Brugeren kan ikke vælge to modsætninger (f.eks. både spændende og kedelig) samtidig. De radikales website scorer bedst på Moderne og Pæn. Der er således meget få negative parametre repræsenteret. Eneste negative parameter af betydning er Kedelig. Side 6

7 Total vurdering - hvad er din samlede vurdering af hjemmesiden Dårlig 1% Meget dårlig 3% Meget god 15% Brugerne har angivet deres samlede vurdering af websitet. Brugerne kan godt lide websitet. Der er 13% af respondenterne, som er utilfredse, men der er også tale om en forholdsvis kritisk målgruppe, der har erfaring med internettet og derfor stiller høje krav. Det er dog værd at bemærke, at der er flere respondenter, der mener at websitet er Meget godt, end der er negative respondenter. God 72% Antal besvarelser: 463 Konklusion Websitet fremstår rimelig pænt og troværdigt. Nogle mener det er en smule kedeligt, men det kan gå ud over troværdigheden, hvis man forsøger at gære det mere spændende. Målgruppen er rimelig kritisk, og de udtrykker problemer med navigationen og indholdet på sitet. Navigationsproblemerne behøver ikke være gennemgribende, men kunne identificeres og rettes forholdsvis let. De indholdsmæssige problemer er ikke lette at identificere kvantitativt. Dette bør hellere afdækkes med kvalitative metoder. Løsningsforslag Navigationen kan strammes op på forskellig vis. Den hurtige løsning er en ekspertevaluering, hvor en usability-analytiker metodisk gennemgår websitet og sætter fokus på en række af de mest tydelige problemstillinger. websitet gennemgås via en checkliste, f.eks. om brugeren hele tiden kan se hvor de er på websitet, om menuer er logisk navngivet og om websitet i øvrigt følger givne standarder og normer. Ydermere kan websitet testes via en usability-test, hvor et udsnit af brugergruppen gennemløber en række af de mest normale workflows, mens deres problemer og tvivlsspørgsmål udmunder i en rapport, med konkrete forbedringsforslag. Indholdet på sitet er også problematisk. For at identificere hvilke dele der opleves problematiske, kan man indkalde dele af den utilfredse brugergruppe til en fokusgruppe, hvor de kan uddybe hvad de mangler eller gerne ser forbedret. Deltagerne kan rekrutteres via websitet eller på baggrund af brugernes adresser, som blev indhentet i forbindelse med denne undersøgelse. Dermed vil det være muligt at udplukke de respondenter som har givet udtryk for at de er utilfredse med sitet. En anden løsning kan være et spørgeskema til samme brugergruppe, med åbne svarkategorier. 368 personer har afgivet deres og tilkendegivet interesse for at medvirke i opfølgende undersøgelser. En alternativ løsning vil være at udsende et spørgeskema til brugergruppen, hvor de har mulighed for at uddybe deres tidligere besvarelser i f.eks. kommentarbokse. Side 7

8 Ganske kort om Userneeds Userneeds er et uafhængigt analysefirma med fokus på markeds- og brugervenlighedsanalyse. Vi er specialister i at afdække brugeres ønsker og behov og levere et produkt der direkte kan anvendes i udviklingen af websitet. Således kan man prioritere sine kunders ønsker højest og dermed undgå at spilde penge på udviklingstiltag, som målgruppen finder irrelevante eller vanskelige at anvende. Userneeds rådgiver indenfor følgende områder: Websitets indhold relevans kan afdækkes via fokusgrupper eller ved spørgeskemaer. Navigationsproblemer undgås vha. usabilitytest, som består af kvalitative enkeltinterviews. Markedsanalyser kan svare på forhold omkring målgruppen eller give benchmarks. Informationsarkitektur logisk strukturering af brugergrænseflader med meget information. Ekspertevalueringer giver dig en hurtig gennemgang af websitet. Kvantitative undersøgelser elektroniske og postale spørgeskemaer Userneeds har blandt andet hjulpet Krak.dk til at opnå den næsthøjeste score i Børsens Nyhedsbarometer nogensinde og en klar forbedring af brugervenligheden, som har betydet omkostningsbesparelser og større anvendelsesgrad af Kraks udviklingsinvestering. Andre kunder tæller eksempelvis Arbejdsformidlingen, Sundhed Danmark, Erhvervs og Boligstyrelsen, Virk.dk og Microsoft. Vi har foretaget webstatus-undersøgelser for en række brancher, blandt andet jobbanker, rejsebureauer og kommuner. I er naturligvis meget velkomne til at kontakte os hvis I har spørgsmål eller kommentarer vedrørende firmaet eller vores ydelser. Med venlig hilsen Anders Berthelsen Mobiltelefon: Web: Side 8

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Webstatus - DMI DMI 02.10.12

Webstatus - DMI DMI 02.10.12 DMI 02.10.12 Om undersøgelsen Fakta Undersøgelsesperiode: 04.09.2012-10.09.2012 Undersøgelsen er foretaget som en pop-up-spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med en teknologi,

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Webstatus - DMI. Sarah Lisborg Key Account Manager Webstatus sli@userneeds.com mobil: +45 2751 6132

Webstatus - DMI. Sarah Lisborg Key Account Manager Webstatus sli@userneeds.com mobil: +45 2751 6132 Webstatus - DMI Sarah Lisborg Key Account Manager Webstatus sli@userneeds.com mobil: +45 2751 6132 Generel information Denne undersøgelse Undersøgelsesperiode 11.03.2014 26.03.2014 Antal visninger af undersøgelsen

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening

Rapport april 2006. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Rapport april 2006 Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Ballerup Kommunes hjemmeside og den elektroniske borgerselvbetjening Borgerundersøgelse marts-april 2006 Ballerup Kommune. Hold-an Vej 7 2750

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Screenshot 1, Billede på forsiden

Screenshot 1, Billede på forsiden Screenshot 1, Billede på forsiden 1 Screenshot 2, Links 2 Screenshot 3, Menubjælke 3 Screenshot 4, SIO s gamle hjemmeside 4 Screenshot 5, SIO s Wikipedia 5 Screenshot 6, SIO s Wikipedia historic 6 Screenshot

Læs mere

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002

Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner. September 2002 Lokalafdelingernes syn på LO-amter og LO-sektioner September 2002 Organiseringen af LO s regionale og lokale niveau set fra lokalafdelingernes perspektiv September 2002 Indhold Side 1. Indledning...1 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter

Notat. Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse. Danske Fysioterapeuter Notat Danske Fysioterapeuter Fysioterapeuters overvejelser om videreuddannelse Dette notat beskriver, hvilke overvejelser medlemmer af Danske Fysioterapeuter gør sig om videreuddannelse. 1 Notatet bygger

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere