JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009"

Transkript

1 Strukturerede Løsninger Investér i aktier med et sikkerhedsnet Tror du på, at aktierne vil få et comeback over de kommende år? Så kan JB Ti-Fire 2014 være en attraktiv investering for dig. JB Ti-Fire 2014 er et godt alternativ for investorer, der tror på stigninger i danske og europæiske aktier, men som frygter at aktierne kan risikere at falde yderligere i obligationens løbetid. JB Ti-Fire 2014 er en investering i 10 håndplukkede danske og europæiske aktier, som Jyske Banks aktieanalyse tror på vil klare sig godt over de kommende år. JB Ti-Fire 2014 er en hovedstolsbeskyttet struktureret obligation, og det betyder, at du er sikret at få minimum kurs 100 tilbage, når obligationen udløber efter 5 år. Når obligationen udløber efter fem år, beregnes afkastet på obligationen ud fra afkastet på aktiekurven. Afkastet på aktiekurven bliver beregnet som den gennemsnitlige procentvise udvikling i de ti aktier dog således at afkastet for de fire aktier, som har udviklet sig mest positivt fastsættes til 50% for hver aktie, uanset om disse aktier er steget mere eller mindre end 50%. De øvrige seks aktier indgår med deres faktiske afkast. Du er altså sikker på, at 4 af aktierne i kurven indgår i beregningen af slutkursen med en stigning på 50%. Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Læs mere om strukturerede produkter på turerede Har aktiekurven optjent et positivt afkast efter de fem år, deltager du med 110% i denne stigning (vi forventer en deltagelsesgrad på 110%). Har aktiekurven givet et negativt afkast efter de fem år, indfries obligationen til kurs 100. Vi gør opmærksom på, at bankens overordnede holdning til aktiemarkedet ikke nødvendigvis er, at aktiemarkedet på nuværende tidspunkt har nået bunden. Anbefalingen af disse specifikke aktier indebærer således en forventning om, at de vil klare sig bedre end markedet. JB Ti-Fire 2014 er derfor et godt alternativ til en eksisterende aktieportefølje, og en god mulighed hvis du ønsker at investere på aktiemarkedet uden at bære den fulde tabsrisiko.

2 De 10 håndplukkede aktier i aktiekurven er: Carlsberg, Novo Nordisk, Philips, Vestas, Nokia, Daimler, AP Møller Mærsk, Siemens, ABB og Danske Bank. Læs mere om de pågældende virksomheder på s. 11. Investeringen kan passe godt til dig, hvis Du mener, at alle 10 aktier i kurven er billige og forventer en stigning i aktiekurserne Du ønsker en bund under din investering i form af hovedstolsbeskyttelse Du har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på 5 år Du ikke har brug for dine penge de næste 5 år Investeringen passer måske ikke så godt til dig, hvis Du har en forventning om, at aktierne i kurven ikke vil stige over de kommende 5 år eller kun tror, at enkelte af aktierne vil stige i perioden Du i forvejen er stærkt eksponeret overfor europæiske aktier og ikke ønsker at omlægge disse positioner Du kan få behov for pengene med kort varsel. JB Ti-Fire 2014 er som udgangspunkt en køb og behold investering, da udviklingen i aktiekurven først slår fuldt igennem ved udløb Hovedstolsbeskyttelsen gælder altså kun ved udløb. I løbetiden kan kursen således komme betydeligt under udstedelseskursen. Sælger du inden udløb, kan det derfor føre til tab Du ønsker en fastforrentet investering eller ønsker at modtage et løbende udbytte på dine investeringer Du forventer, at Jyske Bank ikke kan tilbagebetale kurs 100 efter de 5 år Dine fordele En forventet deltagelsesgrad på 110% Ingen øvre grænse for det potentielle afkast 4 af aktierne indgår i aktiekurven med et afkast på 50% Ingen valutarisiko, hvis din basisvaluta er danske kroner (DKK) Investeringen er hovedstolsbeskyttet, så du får mindst kurs 100 efter 5 år 2

3 Om risikoen Her får du et overblik over de væsentligste risikofaktorer ved at investere i obligationen. Det er ikke en udtømmende liste over alle risikofaktorer. Obligationen er ikke egnet til alle investorer. Vi anbefaler, at enhver potentiel investor eventuelt i samråd med sine rådgivere vurderer, om JB Ti-Fire 2014 er en egnet investering set i lyset af potentialet i investeringen og de væsentligste risikofaktorer. Vi opfordrer dig endvidere til at læse afsnittet om Risk Factors på side i prospektet for Jyske Banks EMTN-program. Kreditrisiko Valutarisiko Risiko på udløbskursen Renterisiko Likviditetsrisiko Sikkerheden i obligationen er afhængig af udsteders betalingsevne. Jyske Bank A/S er udsteder af obligationen og dermed er det Jyske Bank, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen på minimum 100. Skulle Jyske Bank gå konkurs, kan du tabe hele investeringen eller en del af den. Obligationen er udstedt i danske kroner (DKK). Hvis din basisvaluta er en anden end DKK, påtager du dig en valutakursrisiko, idet du kan risikere, at DKK er faldet i værdi over for din basisvaluta ved udløb af obligationen. Udløbskursen baseres på udviklingen i den underliggende aktiekurv, som blandt andet beregnes ud fra aktiernes startniveauer og slutniveauer. De 4 aktier, der ved udløb har klaret sig bedst fastlåses til et afkast på 50%. Det betyder, at der ved stigninger i aktierne er en risiko for, at afkastet på obligationen bliver lavere, end hvis du var direkte investeret i de 10 aktier. Omvendt, vil du ved et generelt kursfald i aktierne opnå et afkast på obligationen, som er højere end ved en direkte investering i de 10 aktier. Hvis udviklingen i den underliggende aktiekurv på udløbstidspunktet er negativ, indfries obligationen til kurs 100. Kursen på obligationerne afhænger af renteudviklingen i DKK. En stigende rente vil i løbetiden påvirke kursen på obligationen negativt. Markedskursen på obligationen i løbetiden bestemmes af renteudviklingen i DKK og markedsværdien af en række finansielle instrumenter tilknyttet udviklingen i den underliggende aktiekurv. Markedskursen kan ved tilbagesalg af obligationen i løbetiden være betydeligt under udstedelseskursen. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis udviklingen i aktiekurven har været negativ. Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder obligationen til udløb, da ændringer i den underliggende aktiekurv først ved udløb slår fuldt igennem i de finansielle instrumenter bag obligationen. 3

4 Forventede vilkår for JB Ti-Fire 2014 Fondskode Isin DK ; intern Jyske Bank fondskode B50130 Introduktionskurs 100 Nominel kurs 100 Kuponrente 0% Udstedelsesdag Udløbsdag Handelsdag Investeringsvaluta DKK Stykstørrelse DKK Minimumsinvestering DKK Omkostninger Ved handel med obligationen i dens løbetid betaler du kurtage efter bankens almindelige forretningsbetingelser Årlige omkostninger i procent (ÅOP) ÅOP beregnes som de samlede årlige omkostninger i procent for investor ved at have obligationen. De er beregnet i henhold til Finansrådets brancheanbefalinger for strukturerede obligationer, og dækker distributions- og arrangørhonorar samt udgifter til markedsføring mv. Underliggende aktiv ÅOP for JB Ti-Fire 2014 er 0,9% Ligevægtet aktiekurv af 10 aktier (Bloomberg koder i parentes): ABB (ABBN VX) AP Møller Mærsk (B) (MAERSKB DC) 4

5 Startværdi og slutværdi Carlsberg (B) (CARLB DC) Danske Bank (DANSKE DC) Daimler (DAI GY) Nokia (NOK1V FH) Novo Nordisk (NOVOB DC) Philips (PHIA NA) Siemens (SIE GY) Vestas (VWS DC) Startværdien for de 10 aktier i aktiekurven fastlægges på handelsdagen. Slutværdien for de enkelte aktier i kurven beregnes som et gennemsnit af 13 månedlige slutkurser i det sidste år af obligationens løbetid. Den første observation af slutkurs foretages d og den sidste d Udvikling i aktiekurven Ved at beregne slutværdien som et gennemsnit over det sidste år udjævnes eventuelle kursudsving. Hvis aktierne styrkes over det sidste år, betyder beregningsmetoden, at dit afkast bliver mindre, end hvis det alene var den sidste observation, der blev brugt til at beregne afkastet. Hvis aktierne falder over det sidste år, betyder beregningsmetoden, at dit afkast bliver større, end hvis det blot var den sidste observation, der blev brugt til at beregne afkastet. Hver enkelt aktie vægter med 1/10 i aktiekurvens samlede udvikling. Afkastet på aktiekurven bliver beregnet som den gennemsnitlige procentvise udvikling i de ti aktier dog således at afkastet for de fire aktier, som har udviklet sig mest positivt fastsættes til 50% for hver aktie, uanset om disse aktier er steget mere eller mindre end 50%. De øvrige seks aktier indgår med deres faktiske afkast. Udviklingen i aktiekurven beregnes som: 6 1 Slutværdi i Startværdii Udvikling Kurv 0, i1 Startværdii, hvor 0,5*4 er afkastet for de 4 aktier, som har haft den bedste procentvise udvikling i obligationens løbetid, og hvor i = de 6 aktier i aktiekurven, som har haft den svageste procentvise udvikling. Den procentvise udvikling beregnes som: Udvikling i Slutværdii Startværdii Startværdi i Deltagelsesgrad Slutværdien for aktie i fastsættes som et gennemsnit at 13 månedlige slutkurser i det sidste år af obligationens løbetid. Deltagelsesgraden fastsættes endeligt på handelsdagen. Under forudsætning af uændrede markedsvilkår frem til handelsdagen, forventer vi en deltagelsesgrad på 110% 5

6 Kurs ved udløb Hvis aktiekurven ved udløb samlet set har givet et positivt afkast, indfries obligationen til følgende kurs: Deltagelsesgrad Udvikling Kurv Hvis aktiekurven ved udløb samlet har givet et negativt afkast, indfries obligationen til kurs 100. Udsteder Jyske Bank A/S (Kreditrating pr : Moody s Aa2; S&P A ( Negativt outlook for langfristet gæld)) Prospekt JB Ti-Fire 2014 udbydes som Private Placement. Obligationen udstedes under Jyske Banks EMTN-program, og Jyske Bank har udarbejdet Final Terms, der tilsammen med prospektet for Jyske Banks EMTN-program, dateret den 18. marts 2009, udgør udbudsdokumenterne. Udbudsdokumenterne udgør det juridiske grundlag for udstedelsen. Vi opfordrer dig til at læse udbudsdokumenterne, inden du træffer beslutning om investering. Udbudsdokumenterne kan bestilles i Jyske Bank. Er der uoverensstemmelse mellem dette faktablad og udbudsdokumenterne, er det udbudsdokumenterne, der gælder. Børsnotering Nej Køb & Salg Under normale markedsforhold stiller Jyske Bank A/S daglige købs - og hvis muligt salgskurser med et spænd på 2 %. Sælger du obligationen inden udløb, bliver kursen beregnet ud fra den aktuelle markedskurs på de finansielle instrumenter og markedsrenten. Stigninger i det underliggende aktiv vil først slå fuldt igennem i beregningen af kursen ved udløb, ligesom hovedstolsbeskyttelsen også først gælder ved udløb. Annullering Jyske Bank A/S forbeholder sig retten til at annullere investeringen, hvis der ikke opnås ordrer for mindst 30 mio. kr. Investeringen annulleres, hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på mindst 95%. Hvis investeringen annulleres, hæves der ingen penge på din konto. Overtegning Ved overtegning tildeler Jyske Bank obligationerne i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Overtegning kan forekomme, hvis vi kun kan opnå en tilfredsstillende deltagelsesgrad for en del af ordrerne. JB Ti-Fire 2014 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. 6

7 Skat Nedenstående skal ikke ses som en fyldestgørende analyse af alle skattemæssige overvejelser omkring JB Ti-Fire Enhver potentiel investor bør selv konsultere sine rådgivere for at fastlægge de skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser af en potentiel investering i JB Ti-Fire Det er vores umiddelbare opfattelse, at JB Ti-Fire 2014 skattemæssigt skal behandles som et finansielt instrument og derfor bliver beskattet efter lagerprincippet. Det indebærer, at gevinst/tab hvert år regnes med i den skattepligtige indkomst. Gevinst/tab opgøres som forskellen mellem værdien af JB Ti-Fire 2014 ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. I anskaffelsesåret benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse, og i afståelsesåret anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets slutning. Privatpersoner, frie midler: Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Den marginale skattesats for kapitalindkomst er 59% (excl. kirkeskat), men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomst. Tab kan trækkes fra i gevinster på finansielle instrumenter efter særlige regler. Der kan dog forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. JB Ti-Fire 2014 er især interessant for private investorer med negativ kapitalindkomst. Pensionsmidler: Obligationen kan ikke anvendes til pensionsmidler, da produktet ikke vil blive børsnoteret. Virksomhedsskatteordningen: Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i JB Ti-Fire Selskaber: Gevinster og tab regnes med ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 25%. Sådan beregner vi kursen ved udløb Vi antager, at deltagelsesgraden er 110%. Deltagelsesgraden fastlægges på handelsdagen. Udløbskursen beregnes som: * Deltagelsesgrad *MAX[0%; Udvikling Kurv ] (MAX[0%; Udvikling Kurv ] betyder den største værdi af hhv. 0% og udviklingen i aktiekurven). Udviklingen i aktiekurven beregnes som: Udvikling Kurv ,5 4 6 i1 Slutværdii Startværdi Startværdi i i, hvor 0,5*4 er afkastet for de 4 aktier, som har haft den bedste procentvise udvikling i obligationens løbetid, og hvor i = de 6 aktier i aktiekurven, som har haft den svageste procentvise udvikling. Nedenfor er taget udgangspunkt i tre forskellige eksempler på udviklingen i aktierne i kurven: Kraftige stigninger i aktierne, moderate stigninger/fald i aktierne og kraftige fald i aktierne (Eksemplerne indikerer ikke den forventede kurs ved udløb). 7

8 Graf eksempel 1: Kraftige stigninger Faktiske og justerede afkast efter fem år Er hovedparten af de ti aktier steget kraftigt mere end 50%, betyder fastlåsningen, at de fire bedste aktiers performance bliver sat ned til 50%, mens de øvrige seks indgår med deres faktiske udvikling. Udvikling i aktiekurv: 49% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 20% 30% 50% 60% 60% 70% 90% 80% 80% 70% 50% 50% 50% 50% Udløbskursen bliver i dette tilfælde: (100 x 110% x 49%) = 153,9 0% Aktie 10 Aktie 9 Aktie 8 Aktie 7 Aktie 6 Aktie 5 Aktie 4 Aktie 3 Aktie 2 Aktie 1 Graf eksempel 2: Moderate stigninger/fald Har de ti aktier efter fem år kun opnået moderate stigninger (under 50%) eller moderate fald, betyder fastlåsningen, at de fire bedste aktiers performance bliver løftet op til 50%, mens de øvrige seks indgår med deres faktiske udvikling. Udvikling i aktiekurv: 19,5% -10% -30% -50% Udløbskursen bliver i dette tilfælde: (19,5% x 110% x 100) = 121,45 70% 50% 30% 10% Faktiske og justerede afkast efter fem år 50% 50% 50% 50% 40% 30% 20% 15% 15% 10% 5% -10% -5% -20% Aktie 1 Aktie 2 Aktie 3 Aktie 4 Aktie 5 Aktie 6 Aktie 7 Aktie 8 Aktie 9 Aktie 10 Graf eksempel 3: Kraftige fald Er hovedparten af de ti aktier faldet kraftigt, betyder fastlåsningen, at de fire bedste aktiers performance bliver løftet op til 50%, mens de øvrige seks indgår med deres faktiske udvikling. Udvikling i aktiekurv: -3,5% Den endelige udløbskurs bliver i dette tilfælde: % 50% 30% 10% -10% -30% -50% -70% Faktiske og justerede afkast efter fem år 50% 50% 50% 50% 10% 10% 20% -10% -25% -35% -30% -40% -45% -60% Aktie 1 Aktie 2 Aktie 3 Aktie 4 Aktie 5 Aktie 6 Aktie 7 Aktie 8 Aktie 9 Aktie 10 8

9 Sådan virker JB Ti-Fire 2014 mulige udløbskurser Figuren viser udløbskursen på JB Ti-Fire 2014 ved forskellige scenarier for udviklingen i aktiekurven. Udløbskurser Udløbskurser Direkte investering i de 6 aktier med lavest afkast Alternativ statsrente Udvikling i de 6 aktier, som har givet lavest afkast 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% Kilde: Jyske Bank Ovenstående forudsætter en deltagelsesgrad på 110%, og at obligationen holdes til udløb. Figuren indikerer ikke den forventede kurs ved udløb. Afkast ved en alternativ, fastforrentet investering Hvis du i stedet for at investere i JB Ti-Fire 2014 vælger at investere i en fastforrentet statsobligation med tilsvarende løbetid, vil du kunne få et afkast på omkring 2,98% om året. Afkastet er beregnet ud fra markedskursen den 15. april 2009 på en 3% statsobligation med udløb den 11. november Her kan du se udløbskurser ved en investering i henholdsvis JB Ti-Fire 2014 og den fastforrentede investering i en 3% statstobligation. Hvad kan investeringssummen på 100 kr. blive til? Udvikling i de 6 aktier, som har givet lavest afkast ved udløb Udvikling i aktiekurven Udløbskurser for JB Ti-Fire 2014 Alternativ statsobligation 70% ,2 115,8 50% ,0 115,8 30% ,8 115,8 10% ,6 115,8 0% ,0 115,8-10% ,4 115,8-30% ,2 115,8-50% ,0 115,8-70% ,0 115,8 Forudsætter en deltagelsesgrad på 110%, og at obligationen holdes til udløb. Tabellen indikerer ikke den forventede kurs ved udløb. 9

10 Break even i forhold til statsrente: JB Ti-Fire 2014 vil give et afkast på højde med en fastforrentet statsobligation eller bedre, så længe de 6 aktier i aktiekurven, som har givet lavest afkast, i gennemsnit ikke har tabt mere end 9,4%: Gns. udvikling i de 6 aktier med lavest afkast = -9,4% Udløbskurs = * 110% *MAX[0%; (1/10)*(4*0,5+6*(-0,094))] = 115,8 Break even i forhold til kurs 100: JB Ti-Fire 2014 vil indfries til en kurs over 100, så længe de 6 aktier i aktiekurven, som har givet lavest afkast i gennemsnit ikke har tabt mere end 33%. Er de 6 aktier med lavest afkast i gennemsnit faldet med mere end 33,33%, indfries obligationen til kurs 100 Gns. udvikling i de 6 aktier med lavest afkast = -33,33% Udløbskurs = * 110% *MAX[0%; (1/10)*(4*0,5+6*(-0,3333))] = 100 Sådan investeres dine penge Her kan du se, hvordan investeringen er sat sammen. Tallene tager udgangspunkt i markedsbetingelserne den : Du investerer Jyske Banks etableringsomkostninger Jyske Bank investerer Heraf forventer vi at placere til fast rente Forventet rest til investering i finansielle instrumenter baseret på aktiekurven 100,00 kr. 4,50 kr. 95,50 kr. 81,22 kr. 14,28 kr. De 81,22 kr. sætter vi fra for at sikre dig mindstekursen på 100 om fem år. Det resterende beløb på 14,28 kr. investerer vi i finansielle instrumenter, der er knyttet til udviklingen i aktiekurven. Jo større restbeløb, jo højere vil deltagelsesgraden blive. 10

11 Aktiekurven ABB A.P. Møller Mærsk (B) Carlsberg (B) Danske Bank Daimler Svenske ABB er en af verdens største underleverandører til forsyningssektoren og automatisering af industriproduktion. Selskabets vigtigste marked er Europa, hvor ca. 50% af omsætningen hentes, det er dog også et marked med lav vækst (ca. 4% i 2005). Det vigtigste vækstmarkeder er Asien, der er vokset godt 20% p.a. de sidste to år til i dag at udgøre ca. 23% af koncernomsætningen. Vi forventer ABB vil nyde godt af en kraftig vækst i de fleste af selskabets segmenter, og deraf følgende forbedret fortjeneste og stigende omsætning. A.P. Møller - Mærsk er Danmarks største virksomhedsgruppe. Koncernen er primært beskæftiget indenfor shipping og olieudvinding. Øvrige forretningsområder omfatter detailhandel samt skibsværfter og fremstillingsindustri. Endelig ejer APM 20% af Danske Bank. Selskabet er en klar markedsleder inden for containershipping og har solide vækstmuligheder inden for olieudvinding - drevet af investeringer i blandt andet Qatar. Vi ser A.P. Møller som værende langsigtet attraktiv. Vi forventer betydelig fremgang i indtjeningen i 2010 og de efterfølgende år, hvilket vil bidrage til et stigende kurspotentiale. Carlsberg er verdens fjerdestørste bryggeri. Gennem overtagelsen af det fulde ejerskab af BBH forskydes tyngden i Carlsbergs virksomhed fra det ølmæssigt stagnerende Vesteuropa mod mere profitable vækstmarkeder i Østeuropa. Carlsberg opbygger ligeledes positioner på vækstmarkederne i Asien. En fortsat positiv udvikling i Carlsbergs afsætning og indtjening vil understøtte aktiekursen. Vi venter, at overtagelsen af især BBH vil skabe fortsat indtjeningsvækst, som vil understøtte en positive udvikling.. Danske Bank er den største danske bank. Danske Bank koncernen består af Danske Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension samt datterselskaber udenfor Danmarks grænser. Danske Bank betjener ca. 4,7 mio. privatkunder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Irland samt en betydelig del af erhvervslivet, offentlige og institutionelle virksomheder. Danske Bank koncernen beskæftiger knap medarbejdere. Danske Banks konkurrencesituation ventes at blive påvirket positivt af Basel IIreglerne, bl.a. pga. forretningsmodel, kundesammensætning og den geografiske eksponering. Den fortsatte integration af de irske banker samt integrationen af Sampo Bank (Finland), forventer vi vil understøtte Danske Bank aktien. Det tyske selskab, Daimler er verdens næststørste producent af luksusbiler (Mercedes), samt global markedsleder inden for lastbiler. Desuden tilbyder selskabet finansielle serviceydelser forbundet med hovedaktiviteterne. Selskabet fusionerede med Chrysler i 1998, men 80% af Chrysler er nu solgt fra. Daimler ejer desuden en stor aktiepost i EADS, der mest er kendt for at stå bag Airbus flyene. Daimler står foran en negativ nyhedsstrøm pga. modvind fra høje brændstofpriser, vigende efterspørgsel, høje omkostninger til materialer og komponenter m.v. Vi ser ikke en vending i markedsforholdene lige om hjørnet, men aktien er billig og vi er moderat positive på aktien. 11

12 Nokia Nokia er verdens største producent af mobiltelefoner. Finske Nokia sælger omkring 40% af alle mobiltelefoner i verden - en position som Nokia har udnyttet til også, at have industriens bedste indtjeningsmarginal. Novo Nordisk Philips Siemens Vestas Nokias prisfastsættelse er attraktiv. Nokias markedsposition er stærk og muliggør, at koncernen også i de kommende år fastholder og vinder markedsandele. Nokia har verdens femte mest værdifulde varemærke, attraktive stordriftsfordele, et unikt distributionsnetværk, en bred produktportefølje og en stærk position på markedet for prisbillige telefoner og smartphones, som ventes at tilbyde højere vækst end hele mobilmarkedet. Novo Nordisk er det største danske medicinalselskab. Selskabet har over ansatte over hele verden. Virksomheden er blandt de førende udbydere inden for dets fire forretningsområder: diabetes, blødersygdomme, væksthormoner og hormoner til kvinder. Selskabets kerneforretning er medicin til diabetikere. Vi mener, at aktiemarkedet undervurderer diabetesforretningens vækstpotentiale, og forventer, at der er yderligere positive overraskelser mht. indtjeningen i vente. Medicinalaktier, som Novo Nordisk, har ry for at kunne klare sig godt selv i turbulente markeder. Hollandske Philips Electronics NV producerer og afsætter en række produkter, deriblandt lys dioder, diverse elektroniske produkter til forbrugere og industri, elektroniske kredsløb samt komponenter. Produkterne afsættes i over 150 lande verden over,og under mere end 700 forskellige varemærker ud over Philips. Europa er det vigtigste marked med knap 50% af omsætningen, men væksten er højest i USA og Asien. Philips er en sund organisation som vi forventer, vil klare sig relativt godt over en makroøkonomisk cyklus, fordi Philips har neddroslet satsningen på de cykliske aktiviteter samt købt aggressivt op indenfor medicinaludstyr. Medarbejderstyrken er blevet reduceret kraftigt og det er vores indtryk, at Philips har en af industrien bedste lederteam. Desuden er aktien er yderst attraktivt prisfastsat og koncernen har fortsat en stærk balance. Tyske Siemens er blandt verdens største selskaber med ca ansatte. Siemens har aktiviteter indenfor en lang række segmenter; heriblandt transport, semiconductors, telekommunikation, automatisering, energiforsyning, medicoteknik, el-pærer, etc. Især energy og healthcare divisionerne har klaret sig fornuftigt igennem den globale krise og er stort set upåvirket af nedturen. Siemens har finansieringen på plads, er attraktiv værdiansat og ordrebogen forventes at vokse i Vestas Wind Systems er verdens største producent af vindmøller med en markedsandel på ca. 23%. Vestas producerer og sælger i dag vindmøller i størrelsen fra 850 kw til 3,0 MW. Selskabets vision er at gøre vind til en ligeværdig energikilde med olie og gas. Aktien er attraktivt prisfastsat, og selskabet vil fortsætte sine effektiviseringstiltag til gavn for indtjeningen. Trods finanskrisen står Vestas foran høj vækst på den anden side af 2009, og vi vurderer, at ledelsen har fået opbygget et meget stærkt udgangspunkt. 12

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier

Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver Investering i nordiske aktier Jyske Markets juni 2009 JB Firkløver 2011 Investering i nordiske aktier Strukturerede Løsninger 09.06.2009 Investering i nordiske aktier De finansielle markeder og økonomierne har over de seneste kvartaler

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018

Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Jyske Banks tillæg til Garanti Invest SydEuropa 2018 Dette faktablad er Jyske Banks tillæg til markedsføringsmaterialet fra Garanti Invest om SydEuropa

Læs mere

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer

jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer jyske bank marts 2010 JB 4WD 2012 En samlet investering i fire valutaer Investering over 2½ år i fire Emerging Markets valutaer Med den strukturerede obligation JB 4WD 2012 kan du investere i fire valutaer

Læs mere

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING

Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Bølgebryder 2010 EN SØSTÆRK INVESTERING Denne brochure er en del af markedsføringen af Bølgebryder 2010 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017

Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Jyske Bank juni 2014 JB NOVO 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Svenska Handelsbanken AB (publ) Grundprospekt 2014, Tilläg till Grundprospekt

Læs mere

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50

Aktiekonto. En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Aktiekonto En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 En tryg investering der følger Dow Jones Euro Stoxx 50 Føroya Banki udbyder nu FØROYA BANKI AKTIEKONTO, hvor afkastet af det beløb, som

Læs mere

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier

Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit NB Amerikanske Aktier 2013 Mulighed for attraktivt afkast ved eksponering i amerikanske aktier Nykredit Bank A/S udbyder nu en ny 3-årig struktureret obligation i danske kroner, NB Amerikanske

Læs mere

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010

Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Metal 2010 investering i råvarer. 0 % Eksportfinans Metal 2010 Råvarer har længe været et område i vækst, og der er en stigende opmærksomhed rettet mod råvarer som investeringsobjekt. Det skyldes blandt

Læs mere

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017

Jyske Bank September 2014. JB Danske Bank 2017 Jyske Bank September 2014 JB Danske Bank 2017 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2017 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018

Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Jyske Bank januar 2015 JB NOVO 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NOVO 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2014 og Final

Læs mere

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15

JB NOVO NORDISK Side 1 af 15 09-06-2017 JB NOVO NORDISK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO NORDISK 2020... 4 Baggrunden for JB NOVO NORDISK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB NOVO NORDISK 2020...

Læs mere

KommuneKredit Valuta 2011

KommuneKredit Valuta 2011 KommuneKredit Valuta 2011 Obligation fra KommuneKredit relateret til udvikling i kursen på engelske pund, samt svenske og norske kroner mod euro Danske Bank udbyder en ny valutaindekseret obligation, der

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018

Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Jyske Bank april 2015 JB DANSKE BANK 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB DANSKE BANK 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt

Læs mere

Kommuninvest Kort Valuta 2008

Kommuninvest Kort Valuta 2008 Kommuninvest Kort Valuta 2008 Obligationen arrangeres af Nordea og udstedes af svenske Kommuninvest. Udstedelseskursen er 100. Obligationen har tegningsperiode fra 24. september til 12. oktober 2007. Investering

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi

Alternativ Energi 2009. invester i fremtidens energi Alternativ Energi 2009 invester i fremtidens energi Alternativ Energi Foto udlånt af Vestas Wind Systems A/S Alternativ energi har længe været et område i vækst, og der er stor opmærksomhed rettet mod

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13

Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019. Side 1 af 13 Jyske Bank MARTS 2016 JB NOVO 2019 Side 1 af 13 Indhold Vigtig information... 3 Om JB NOVO 2019... 4 Baggrunden for JB NOVO 2019... 5 Diagram over afkastmuligheder for JB NOVO 2019... 6 Forklaring til

Læs mere

JB DB Side 1 af 15

JB DB Side 1 af 15 16-06-2017 JB DB 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DB 2020... 4 Baggrunden for JB DB 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DB 2020... 5 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018

Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Jyske Bank AUGUST 2015 JB BMW 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB BMW 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af J.P. Morgan Structured Products B.V. s Basisprospekt 2015 og Final

Læs mere

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer

Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december Valutaobligationer Markedsføringsbrochure gældende fra og med 2. januar 2017 Seneste opdatering: 21. december 2016 Valutaobligationer INDIA Rente og mulig kursgevinst Hvis du er villig til at påtage dig en valutarisiko,

Læs mere

FB Globale Aktier 2012

FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank er en del af Nykredit koncernen FB Globale Aktier 2012 Forstædernes Bank formidler en obligation med indfrielse til minimum kurs 100 ved udløb. Den giver mulighed for et attraktivt afkast,

Læs mere

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018

Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Jyske Bank OKTOBER 2015 JB NORDEA 2018 Denne brochure er en del af markedsføringen af JB NORDEA 2018 og er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Basisprospekt 2015, supplementer til Société

Læs mere

JB DANSKE BANK Side 1 af 15

JB DANSKE BANK Side 1 af 15 18-05-2017 JB DANSKE BANK 2020 Side 1 af 15 Indhold Vigtig information... 3 Om JB DANSKE BANK 2020... 4 Baggrunden for JB DANSKE BANK 2020... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB DANSKE BANK 2020...

Læs mere

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015

Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Jyske Bank marts 2014 Den aktieindekserede obligation BMW 2015 Denne brochure er en del af markedsføringen af BMW 2015, og den er ikke en fuldstændig gengivelse af Société Générales Base Prospectus 2013

Læs mere

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet

KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet KommuneKredit Aktietrappe 2012 Deltag i det europæiske aktiemarked - med løbende fastlåsning af afkastet Få del i stigende aktiekurser på det europæiske aktiemarked samt mulighed for at fastlåse allerede

Læs mere

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation

Asiatiske AKTIER 2007/2012. Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 Aktieindekseret obligation Asiatiske AKTIER 2007/2012 - aktieinvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Asiatiske AKTIER 2007/2012 er en ny aktieindekseret obligation,

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Højrente Valuta 2006/2008 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Nye økonomier nye muligheder Internationale investorer har de seneste år vist stor interesse for investering

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv.

Likviditetsrisiko 2% Rente Aktiebonus 2011 % Rente +Aktiebonus 2011 Beskatning Generelt Privatpersoner Selskaber, fonde mv. % Re 2% Rente +Aktiebonus 2011 www.djs.dk 2% Rente + Aktiebonus 2011 Den Jyske Sparekasse udbyder nu 2% Rente + Aktiebonus 2011, hvor renten afhænger af de løbende udsving i de europæiske aktier. 2% Rente

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Globale Aktier III 2019

Globale Aktier III 2019 Globale Aktier III 2019 Kurs 110 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Option Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

JB BMW Side 1 af 16

JB BMW Side 1 af 16 03-03-2017 JB BMW 2020 Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB BMW 2020... 4 Baggrunden for JB BMW 2020... 4 Diagram over afkastmulighederne for JB BMW 2020... 6 Forklaring til afkastmulighederne

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Aktiebevis Sverige 2020

Aktiebevis Sverige 2020 Aktiebevis Aktiebevis Sverige 2020 Investering i det svenske aktiemarked Aktiebevis Sverige 2020 er hensigtsmæssig for investorer, som: har en forventning om, at svenske virksomheder vil nyde godt af det

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1

Grøn Energi 2011-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Grøn Energi 2011-2016» 1 Grøn Energi 2011-2016 Investeringer i grøn energi har for mange danske investorers vedkommende været synonymt med

Læs mere

Valutaindekseret Obligation

Valutaindekseret Obligation Valutaindekseret Obligation Tyrkiske Lira II 2006/2009 - valutainvestering med hovedstolsgaranti Tyrkiet i forandring Tyrkiet har i de senere år gennemgået en omfattende forandring, med sigte på en genopretning

Læs mere

Fakta: Danske Bank Norden 2015

Fakta: Danske Bank Norden 2015 Danske Bank Norden 2015 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund, vi så i starten af 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Danske Bank Norden 2011

Danske Bank Norden 2011 Danske Bank Norden 2011 Den globale økonomi ser nu ud til at bevæge sig væk fra den afgrund vi så i 1. kvartal 2009, og vi har på det seneste set en række tegn på, at de økonomiske fremtidsudsigter nu

Læs mere

Valutaindekseret obligation

Valutaindekseret obligation Valutaindekseret obligation Bedst-af-3 VALUTA - valutainvestering med hovedstolsgaranti Garantiobligationen Bedst-af-3 VALUTA 2007/2009 er en ny valutaindekseret obligation, hvor afkastet relateres til

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16

JB WAL-MART 2020 II. Side 1 af 16 13-10-2017 JB WAL-MART 2020 II Side 1 af 16 Indhold Vigtig information... 3 Om JB WAL-MART 2020 II... 4 Baggrunden for JB WAL-MART 2020 II... 5 Diagram over afkastmulighederne for JB Wal-mart 2020 ii...

Læs mere

Danske Bank Råvarer 2013 Nye råvareindekserede obligationer Danske Bank udbyder to nye obligationer, hvor kursen følger udviklingen i et underliggende råvareindeks. Der er fastsat et loft for afkastet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Valutaindekseret obligation knyttet

Valutaindekseret obligation knyttet Hvem står bag? Afkasttabel et kreditinstitut, som er underlagt tilsyn af det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, og Udsteder af obligationerne er Kommuninvest i Sverige AB. Kommuninvest i Sverige

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til

INFRASTRUKTUR. Infrastruktur 2007/2011. Aktieindekseret obligation. Det med småt... Aktieindekseret obligation knyttet til Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er KommuneKredit. KommuneKredit er en forening oprettet ved lov af 19. marts 1898 og er under tilsyn af Indenrigsministeriet. KommuneKredits formål Omkostninger

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.

Flexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Hvad er en obligation?

Hvad er en obligation? Hvad er en obligation? Obligationer er relevante for dig, der ønsker en forholdsvis pålidelig investering med et relativt sikkert og stabilt afkast. En obligation er i princippet et lån til den, der udsteder

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S EgnsINVEST Ejd.,Tyskland A/S Investér i fast ejendom i Tyskland og få del i det økonomiske opsving Tysklands turnaround har dette en meget fokuseret strategi, da der investeres i boligejendomme på attraktive

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r

I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r I n f o r m a t i o n o m a k t i e o p t i o n e r Her kan du læse om aktieoptioner, og hvordan de kan bruges. Du finder også eksempler på investeringsstrategier. Aktieoptioner kan være optaget til handel

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017

DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 DB EUROSTOXX Banks Sprinter 2017 Denne brochure bør ikke betragtes som investeringsrådgivning. Investering i produktet er en kompleks beslutning, som vil være forbundet med risici. Vi anbefaler derfor,

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Globalt Forbrug (USD)

Globalt Forbrug (USD) Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Globalt Forbrug (USD) 2012-2016» 1 Globalt Forbrug (USD) 2012-2016 Efter flere års krisestemning præget af voldsom nedtur for de

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

ETN-skolen ETN-skolen 2016

ETN-skolen ETN-skolen 2016 ETN-skolen Agenda 17.30 17.40 Velkomst 17.40 18.15 Analytikerindlæg 18.15 19.00 Grundlæggende info 19.00 19.10 Pause 19.10 19.50 Anvendelse 19.50 20.00 Praktiske informationer ETN et marked i vækst ETN

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere