Uddannelsesforløb: Holstebro AAS + AKH + Holstebro. AKH Holstebro AAS+ AKH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesforløb: Holstebro AAS + AKH + Holstebro. AKH Holstebro AAS+ AKH"

Transkript

1 Uddannelsesfoløb: Holstebo AAS + AKH + Holstebo AKH Holstebo AAS+ AKH Kiugisk Klinik, Holstebo Sygehus Afdelingsbeskivelse Holstebo Sygehus Hening Sygehus e de to hovedsygehuse i Ringkjøbing Amt, desuden ha amtet 3 minde sygehuse i henholdsvis Lemvig, Ringkøbing Tam. Amtet ha et indbyggetal på ca pesone Holstebo Sygehus ha et optageomåde fo patiente til akut indlæggelse på ca indbyggee. Deudove modtage afdelingene så patiente, som videesendes efte undesøgelse behandling fa Lemvig sygehus delvist så fa Ringkøbing sygehus, samt heboende patiente til ekonvalescens efte opeation på ande sygehuse. Holstebo Sygehus ha ca. 350 senge fodelt på 10 kliniske 4 paakliniske speciale. Kiugi, otopædkiugi anæstesi på alle amtets sygehuse e administativt samlet i ét kiugisk cente de kiugiske afdelinge e samlet som klinikke i Kiugisk Afdeling, Ringkjøbing Amt, med en fælles afdelingsledelse. Kiugisk Klinik i Holstebo vaetage diagnostik behandling af såvel akut som elektiv kiugisk gastoenteoli, mammasygdomme almindelige kiugiske sygdomme. Til afdelingen e knyttet et sæligt samabejde, gastoenheden, med de medicinske gastoenteoliske ovelæge som inkl. 9 senge administativt høe unde Kiugisk Klinik. Samabejdet centees omking et fælles endoskopisk afsnit, hvo de udføes endoskopiske undesøgelse behandlinge. Afdelingen åde desuden ove et ambulatoium en stomiklinik. Afdelingen ha 31 sengepladse på 2 afsnit samt 9 medicinsk gastoenteoliske senge 1 seng på Bøneafdelingen. Kiugisk Klinik havde i 2003 ca indlæggelse ca opeative indgeb på indlagte patiente samt ca. 500 opeative indgeb i dagkiugisk egi. På endoskopisk afsnit blev de udføt 1538 gastoskopie, 1100 koloskopie, 100 sigmoideoskopie, 105 ERCP e 72 EUS (endoskopisk ultalydskanning). I ambulatoiet blev de undesøgt ca patiente afdelingen udføte 350 kiugiske tilsyn på ande afdelinge. Afdelingen e nomeet med 2 kiugisk gastoenteoliske ovelæge, 2 medicinsk gastoenteoliske ovelæge, 3 kiugiske ovelæge, 1 afdelingslæge, 1 1.esevelæge 10 esevelæge. Afdelingen e klassificeet til tunusuddannelse i kiugi, speciallægeuddannelse i kiugi, intoduktionsuddannelse 1.esevelægeuddannelse. E desuden klassificeet til hoveduddannelse

2 efte ny odning. E så klassificeet til sideuddannelse i gynækoli/obstetik til kiugisk uddannelse i almen medicinsk blok. De e 2 vagtlag. Bagvagten ha 6-skiftet døgnvagt med ådighed fa bolig. Fovagten ha 10-skiftet tilstedevæelsesvagt efte behov i 2-holds dift. De planlægges deling af fovagten opettelse af fo- mellemvagtslag. Fovagten e fælles med Uinvejskiugisk Afdeling. Åhus Sygehus, Tage Hansensgade (AAS) Pæsentation af kiugisk afdeling L, AAS Kiugisk afdeling L, AAS omfatte to af de te kiugiske fagomåde: koloektal- mammaendokin-kiugi ha basiskiugisk funktion (åben lapaoskopisk kiugi) fo Åhus Kommune i uddannelsesmæssigt samabejde med kiugisk afdeling L, ÅKH, som tage sig af fagomådet øve gastointestinal kiugi. Afdeling L, AAS åde ove i alt 63 fuldtidssenge fodelt på 3 stationæe afsnit, heudove 2 senge på intensivafdelingen 5 hotelsenge. Afdelingen ha 4 opeationslinie fodelt på 4 opeationsstue, 4 endoskopistue, 2 undes øgelsesstue samt foundesøgelses- eftebehandlingsambulatoium fo såvel abdominalkiugiske som kiugisk-endokine patiente. Heudove åde afdelingen ove et stomiambulatoium et analfysiolisk laboa-toium. De indl ægges ca patiente p. å heaf 50% akut. Den gennemsnitlige belægningspo-cent ha i de senee å ligget på omking 96%. I ambulatoiet afvikles p.t konsultatione p. å. Det tilsvaende antal endoskopie e stigende næme sig Antallet af analfysioliske konsultatione e godt 1700 p. å. Afdelingen ha p.t. 10 ovelæge 20 uddannelsessøgende læge fodelt på 5 i tunus, 2 i almen medicinsk blok 13 unde kiugisk uddannelse (p.t.5 intoduktionsstillinge, 3 fase II 5 fase III). Afdelingen ha landsdelsfunktion indenfo endokin kiugi (thyeoidea, paathyeoidae binye) koloektal kiugi. Indenfo det sidstnævnte omåde dominees landsdelsfunktionen af inflammatoisk tamsygdom, anale ekonstuktione patiente med defækationsfostyelse. Ydemee tage afdelingen sig af patiente med avanceet cance anden fom fo kompliceet koloektal kiugi i multidisciplinæt samabejde med bl.a. plastikkiugisk, uolisk, gynækolisk onkolisk afdeling. Analcancee fa et optageomådet på ca. 1,2 mill udedes kontollees i analfysiolisk labaatoium. Uddannelsessøgende læge følge uddannelsespammet fo dees espektive niveaue tildeles dels et sengeafsnit, dels en klinisk vejlede: 1. esevelæge tilknyttes ovelæge som vejledee, intoduktions- kususesevelæge tilknyttes 1. esevelæge tunusesevelæge /esevelægene i almen medicinsk blok tilknyttes esevelæge i intoduktionsstilling elle hoveduddannelse. Abejdet e oganiseet med akutkonfeence, øntgenkonfeence afsnitskonfeence eftefulgt af stuegang, opeatione, endoskopi elle ambulatoium. Læge i kiugisk hoveduddannelse supevisees daglig ved konfeence som stuegang, ambulatoiet, endoskopi elle opeation. Udove de nævnte konfeence e de fomaliseet undevisning hve onsdag mogen fa 8-9, hvo foedagsholdee fotælle om elevante emne. Afhængig af opnået kompetence passe den uddannelsessøgende kiugiske esevelæge mellemvagten fa 0800 til 2000 på hvedage 0800 til

3 1500 lødage søndage, fovagten fa 2000 til 0800 på hvedage, 1500 til 0800 på lødage søndage, elle bagvagten. Åhus Sygehus, Nøebade (AKH) Pæsentation af kiugisk afdeling L, AKH Kiugisk gastoenteolisk Afdeling L, sektion ÅKH, e en en kiugisk gastoenteolisk afdeling med lands- landsdelsfunktion indenfo kiugisk gastoenteoli, heunde hepato-, pankeatiko-, biliæ kiugi. Uddannelsesmæssigt samabejde afdelingen med Kiugisk Afdeling L, AAS, som ha fagomådet indenfo nede gastointestinal kiugi mammaendokin kiugi. Afdelingen åde ove 48 senge fodelt på 2 afsnit. Hetil komme sengepladse på Intensiv Afsnit samt 6 senge på Patienthotellet. Desuden 4 sengepladse på Afdeling V fo patiente med øve gastointestinal blødning. Afdeling L2 ha sepaat bøneafsnit. Endvidee ha afdelingen et Endoskopisk Laboatoium, et Motilitetslaboatoium et Dagkiugisk Afsnit. Afdelingen åde ove 4 opeationsstue, 3 endoskopistue 1 undesøgelsesstue. Afdelingen ha p.t. 9 ovelæge samt 15 uddannelsessøgende læge fodelt på 4 1. esevelæge i fase III stilling samt 11 esevelæge, hvoaf 3 ha uddannelsesstillinge i kiugi 5 intoduktionsstillinge tunusstillinge. Afdelingen behandle pimæt cancesygdomme i esophagus, ventikel, duodenum, leve, galdeveje panceas. Heudove ha afdelingen landsdelsfunktion ved. vanskelige choledochussten, galdevejsstiktue, iaten galdegangslæsion, konisk panceatit, paaoesophageale henie, oesophagusmotilitet (heunde gastooesophageal efluxsygdom) fedmekiugi. Heudove behandle afdelingen lyskebok, både lapaoskopisk ved åben kiugi. Hovedpaten af disse opeatione foegå i dagkiugisk egi. Afdelingen behandle så ventalhenie. Desuden akutte kiugiske lidelse, som i øvigt udgø 75% af indlæggelsene på afdelingen. Afdelingen e i fæd med at implementee teamopdeling. De opbygges 3 teams bestående af henholdsvis: 1. Leve-, galde- pankeaskiugi. 2. Oesophagus- ventikelkiugi. 3. Akut kiugi. Til hvet team e knyttet 2-3 ovelæge, esevelæge samt 3-4 esevelæge. Hvet team vaetage udedning, diagnostik behandling af patiente med de pågældende sygdomme. Man vil endvidee implementee uddannelseskonfeence tilettelæggelse af emneoienteede møde i de enkelte teams. Uddannelsessøgende læge vil blive tilknyttet sepaate teams med otation mellem disse. De uddannelsessøgende læge følge uddannelsespammet fo dees espektive niveaue tildeles dels et sengeafsnit, dels en vejlede. Abejdet e oganiseet med mogenkonfeence øntgenkonfeence eftefulgt af stuegang, opeatione, endoskopi elle ambulatoium. Den uddannelsessøgende læge supevisees dagligt ved

4 konfeence, stuegang, i ambulatoiet, ved endoskopi elle opeation. Vagttjenesten e tilettelagt med en døgnbemandet fovagt. Fo tunuslæge e abejdstiden fa kl på dagvagtsdage fa kl Bagvagtslaget e 1. esevelæge samt ovelæge.

5 Uddannelsespam fo Hoveduddannelsen i Kiugi [ ]

6 Indholdsfotegnelse 1. Indledning Specialet kiugi Uddannelse i kiugi Oveodnede amme Pæsentation af uddannelsesfoløbet ansættelsesstede Paktiske fohold Uddannelsesfoløb Uddannelsesgivende afdelinge Konketiseing af hoveduddannelsesfoløb Pæsentation af ansættelsesstede Kompetenceomåde, læingsstategi, evalueingsstategie Kompetenceomåde Læingsstategi Definitione beskivelse af læingsmetode Mestelæe i Selvstudie Opgave Fædighedskusus Ramme, tid Evalueingsstategi Evalueing af den uddannelsessøgende Definitione beskivelse af evalueingsmetode Audit jounale Bedømmelse af opgave Vejledesamtale Evalueing af uddannelsesammene Speciallægens olle Medicinsk ekspet De øvige olle Kuse Geneelle tvæfaglige kuse Teoetiske kuse fædighedskuse Fælleskiugiske kuse Specialespecifikke kuse Foskningstæningsmodul Tidsmæssige amme FBE HSE - FBE Mål, læings- evalueingsmetode i den kiugiske fællesuddannelse (common tunk) FBE HSE - FBE Mål, læings- evalueingsmetode fo hoveduddannelsen i kiugi

7 8 HSE - FBE - HSE Mål, læings- evalueingsmetode i den kiugiske fællesuddannelse (common tunk) 36 9 HSE - FBE - HSE Mål, læings- evalueingsmetode fo hoveduddannelsen i kiugi 45

8 1. Indledning 1.1. Specialet kiugi Specialet kiugi omfatte undesøgelse, behandling kontol af sygdomme, skade medfødte misdannelse, hvo opeative indgeb e elle kan blive aktuelle. Specialet udøves både i speciallægepaksis i hospitalsvæsenet. Det deje sig ovevejende om diagnostik behandling af sygdomme i gastointestinalkanalen, (heunde leve, galdeveje, panceas milt), peitoneum, bugvæg, endokine ogane mamma. En sto del af indlæggelsene på kiugiske afdelinge vil væe akutte indlæggelse af inflammatoiske elle infektiøse tilstande, akut opståede passagehinding elle blødning i gastointestinalkanalen. Heudove modtage de kiugiske afdelinge akut taumatiseede patiente til obsevation behandling. Det e således abejdsopgavene de fome pofilen af den kiugiske speciallæge såvel i pimæsom sekundæsektoen. Speciallægen på den kiugiske afdeling må i dagligdagen fokusee meget på ollen som diagnostike på stuegange i ambulatoie på behandlingsum opeationsstue som opeatø, men dagligdagen, vil fo at abejdsopgavene kan ivaetages optimalt, kæve tvæfagligt samabejde, kommunikation med patiente påøende administative opgave. Heudove e det offentlige sygehusvæsen fopligtet til at vedligeholde sin stoe højtuddannede abejdsstyke, dette kæve at de fokusees afgives tid til undevisning, vejledning supevision af mange fagguppe unde udføelse af det kliniske abejde. En kiug skal besidde viden de sike vaetagelse af såvel foebyggelse, diagnostik, behandling kontol ved kiugiske lidelse. Heudove have fonøden indsigt til at sike valg af hensigtsmæssige diagnostiske teapeutiske stategie Uddannelse i kiugi Efte fuldføt tunusuddannelse e speciallægeuddannelse 6-åig: 1 ås intoduktionsstilling (I) 5 ås hoveduddannelse (H). Den nye målbeskivelse fo uddannelsen i kiugi findes i elektonisk fom på sundhedsstyelsens hjemmeside Målbeskivelsen indeholde en nøjee beskivelse af specialet specialeuddannelsen opliste specifikt de kompetence, som en uddannelsessøgende i kiugi skal besidde ved afslutningen af uddannelsen Oveodnede amme De egionale videeuddannelsesåd fastlægge ammene fo hoveduddannelses-foløbenes indhold, heunde udfomning af uddannelsespamme fo de etableede foløb, så det sikes at den uddannelsessøgende ved de foskellige ansættelse eventuelle fokuseede ophold, de indgå i foløbet ved kususdeltagelse ehveve de kompetence, som målbeskivelsen indeholde. Til støtte fo den uddannelsessøgende udpeges fa den afdeling, hvo støstedelen af uddannelsen foegå, en mento som følge den uddannelsessøgende gennem hele hoveduddannelsen. Mento e

9 den uddannelsessøgendes pesonlige vejlede, bisidde i eventuelle inteessekonflikte, medvike til koodineing siking af uddannelsesfoløbets gennemføelse. Som dokumentation fo gennemføt uddannelse med ehvevelse af alle de i målbeskivelsen indeholdte kompetence føes en checkliste i lben, hvo den vejlede, de evaluee den uddannelsessøgende, fo hvet mål attestee, at dette e nået. 2. Pæsentation af uddannelsesfoløbet ansættelsesstede Paktiske fohold Ved staten af ethvet nyt ansættelsessted i foløbet gennemføes en samtale med den uddannelsesansvalige ovelæge elle en stedfotæde fo denne. Ved denne samtale fastlægges den individuelle uddannelsesplan på baggund af uddannelsespammet fo hoveduddannelsen eventuelle dokumenteede kompetence hos den uddannelsesøgende. Foud fo tiltædelsen tilsendes den uddannelsessøgende specialets uddannelsesmappe fo hoveduddannelsesfoløbet som indeholde: Målbeskivelsen fo specialets hoveduddannelse, inkl. målene fo den kiugiske fællesuddannelse Lb fo samme Udannelsespam fo foløbet, med beskivelse af læingsamme vejledene læingsstategie evalueingsstategie de anvendes Udove ovennævnte uddannelsesdokumente femsendes sygehusets elevante infomations- instuksmateiale. Senest ved afslutningen af de enkelte delelemente, skal de foetages evalueing af, hvovidt de elevante beskevne kompetence e opnået. Ved afslutningen af hele hoveduddannelsen skal evalueingen sike, at hele målbeskivelsens minimumskompetence fo speciallægeuddannelsen e opfyldt, den uddannelsesansvalige ovelæge skal sende en edegøelse til det egionale videeuddannelsesåd som gundlag fo dokumenteet ansøgning om speciallægeanekendelse i Sundhedsstyelsen Uddannelsesfoløb I Region Nod findes hoveduddannelsesstillinge på de kiugiske afdelinge i Aalbog, Åhus, Hening, Holstebo, Randes, Silkebog, Vibog Sygehus Vendsyssel. Hoveduddannelsen vae 5 å finde sted på såvel højt specialiseet enhed (HSE) som funktionsbæende enhed (FBE). Et hoveduddannelse foløb e koblet til én af de to HSE i egionen, enten Aalbog Univesitetshospital elle Åhus Univesitetshospital. Åhus Univesitetshospital ha 12 uddannelsesstillinge. Et hoveduddannelsesfoløb bestå af 1 ås common tunk ved HSE elle FBE eftefulgt af 2 x 2 ås ansættelse ved HSE elle FBE i henhold til flg. skema: 1) 1 å HSE 2 å FBE 2 å HSE

10 2) 1 å FBE 2 å HSE 2 å FBE Det 2-åige ansættelsesfohold ved HSE i 1) 2) vil blive med 1 å på henholdsvis Åhus Sygehus, sektion Nøebade 1 å på Åhus Sygehus, sektion Tage Hansensgade. I løbet af de føste 2 å skal den uddannelsessøgende på fokuseet ophold på uolisk, kakiugisk thoaxkiugisk afdeling med 2 uge hvet sted, de blive et fædighedskusus i plastikkiugi af 1-2 dages vaighed. Kompetencene indenfo mammakiugi endokinkiugi kan med uddannelsesfoløbets opbygning foegå på FBE /elle HSE.

11 2.3. Uddannelsesgivende afdelinge Konketiseing af hoveduddannelsesfoløb 1) AAS FBE KH AAS 2) FBE AAS KH FBE 3) ÅKH FBE AAS KH

12 2.4. Pæsentation af ansættelsesstede I Åhus omådet e Åhus Sygehus højt specialiseet enhed (HSE) med ansættelse på sektion Nøebade sektion Tage Hansensgade. De funktionsbæende enhede (FBE) e: Silkebog, Vibog, Randes, Holstebo Hening. Med hensyn til pæsentation af de enkelte afdelinge henvises til bilag. HSE: Åhus Sygehus Sektion Nøebade (bilag 1) Sektion Tage Hansensgade (bilag 2) FBE: Silkebog Centalsygehus (bilag 3) Randes Centalsygehus (bilag 4) Holstebo Sygehus (bilag 5) Hening Centalsygehus (bilag 6) Vibog Sygehus (bilag 7) Ved ansættelsen fås en mee detaljeet beskivelse af hve afdeling. 3. Kompetenceomåde, læingsstategi, evalueingsstategie 3.1 Kompetenceomåde Dette afsnit e et udpluk af målbeskivelsen he pæsentees i skematisk fom de kompetence elle mål de skal ehveves i løbet af intoduktionsuddannelsen. NB! Alle kompetence skal således ehveves, føend hele intoduktionsuddannelsen kan godkendes. Det vedlagte skema bestå af 3 kolonne: Mål Dette e det oveodnede mål/kompetencen. Det e endvidee anføt, indenfo hvilken af de lægelige olle, dette mål e placeet (vedøende de foskellige lægeolle se målbeskivelsen). Læingsstategie Evalueingsstategie nedenfo. Beskive, hvoledes kompetencen kan ehveves se nedenfo. Beskive, hvoledes det skal afgøes, om kompetencen e ehvevet se NB! Hvet enkelt mål skal evaluees fo sig en tilfedsstillende evalueing attestees i den uddannelsessøgendes lb. I lben kan den ud-dannelsessøgende i øvigt så løbende følge sin egen kompetenceudvikling mht. uddannelsesmål. NB! Hvet mål på sygehuset skal attestees af de kliniske vejlede på afdelingene (liste med navnene på disse udlevees af den ud-dannelsesansvalige ovelæge).

13 3.2 Læingsstategi Den valgte læingsstategi fo kiugisk uddannelse e den oveodnede kombination af de læingsmetode, de indgå med en additiv elle synegistisk effekt på kompetenceehvevelsen. Læingsstategien pege således fem mod det endelige esultat: den fædige speciallæge, hvo den enkelte metode elle kombination af disse elatee sig til den enkelte målopfyldelse. Læingsmetode: Som i ande kliniske speciale læes kiugiske kompetence i fobindelse med vaetagelsen af kliniske abejdsopgave. Mestelæe i klinisk abejde e således den væsentligste læingsmetode, idet den i den kliniske kontekst på samme tid inddage supevision, bedømmelse feedback unde abejdet, hvo gadvis støe støe dele af vaetagelsen ovegå til den uddannelsessøgende læge. I det eftefølgende skema e klinisk abejde, dvs. klinisk abejde unde supevision, med vejledning med feedback = mestelæe, den væsentligste læingsmetode, botset fa de ene vidensmål hvo kusus, selvstudium elle gennemføelse af opgave indgå. Læingsmetodene vil defo væe obligatoiske, idet de komplementee hinanden. Disse komplementeende metode e i skemaet angivet med mellem metodene. I de tilfælde, hvo de e valgfihed mellem 2 elle flee lige velegnede metode, e de i skemaet angivet elle mellem disse. Definitione beskivelse af læingsmetode Med klinisk abejde menes selvstændigt med fuldt ud pofessionelt ansva at vaetage daglige lægelige abejdsopgave i henhold til den kompetence man i øjeblikket besidde. Mestelæe i Mestelæe i modene fostand e en fom fo eflekteende læing, de ikke bygge på en adskillelse mellem læing anvendelse af det læte. Den foegå gennem deltagelse i et paksisfællesskab: I afdelingen, skadestuen, opeationsgangen, ambulatoium, m.v. Den medføe gensidige fopligtelse fo meste læling foegå ove en længee peiode. Kaakteistisk e, at den læende udføe opgave på den øve gænse af sit midletidige kompetenceniveau, initialt elativt simple, med stigende svæhedsgad ud fa individets foudsætninge. Mestelæe e således mee end imitation af en mee efaen kollegas adfæd. Selvstudie En situation, hvo den enkelte læge, med elle uden hjælp fa ande, tage initiativ til at definee sine behov fo læing, fomulee sine læingsmål, identificee essouce læingsstategie hetil, selv vudee esultatene.

14 Opgave Den uddannelsessøgende læge indsamle selvstændigt data vudee syntetisee en poblemstilling. Kan fx væe i diekte elation til klinisk abejde elle gennemgang af videnskabelige tidsskifte, bøge ande kilde som fx Intenet, til belysning af et poblem. Fædighedskusus Et kusus, hvis fomål pimæt e læing af paktiske fædighede. Ramme, tid Angive hvo kompetencen kan opnås, hvilke essouce de skal anvendes indenfo hvilken tidsamme de foudsættes opnået. 3.3 Evalueingsstategi Evalueing af den uddannelsessøgende Evalueing af den uddannelsessøgende læge finde sted løbende som led i den gadvise ansvasovedagelse i mestelæen ved ufomelle vejledesamtale. Selvevalueing stimulees af efleksion ove egne optegnelse i læingsdagben ved døftelse med kollege mento. Den evalueing de hvile på stuktueet gundlag anvendes oftest ved bedømmelse af, om et beskevet mål e nået. Det vil oftest væe vejlede den uddannelsessøgende de i fællesskab sætte tidspunktet fo denne evalueing unde passende hensyn til pessionen i kompetenceehvevelsen. Fo evalueing af hvovidt en målbeskevet kompetence e ehvevet, kan nedennævnte metode anvendes enkeltvis elle i kombination som angivet i den tilsvaende kolonne i skemaene. Både ved den løbende ufomelle evalueing ved den egentlige evalueing med henblik på godkendelse af kompetenceehvevelsen, kan de ved manglende pession elle opnåelse, blive tale om justeing af elle skift mellem altenative læingsmetode elle justeing af læingsammene. Definitione beskivelse af evalueingsmetode E diekte at se, om en udannelsessøgende læge besidde en fædighed ud fa i fovejen opstillede kiteie vudee niveauet af den pågældende fædighed. Til hjælp kan checkliste vudeingsskalae buges. Audit jounale En stuktueet bedømmelse af kvaliteten af patientfoløb vudeet ud fa jounale mod i fovejen opstillede kiteie. Til hjælp kan checkliste vudeingsskalae buges.

15 En skiftlig udtalelse fa kususlede, om at kusisten ha opfyldt kusets mål, defineede udfa kiteie, fastlagt af hovedkususlede elle uddannelsesudvalg. Bedømmelse af opgave En skiftlig udtalelse fa vejlede elle anden kompetent peson om kvaliteten af en udføt opgave. Vejledesamtale En samtale mellem den uddannelsessøgende vejledeen, de omhandle i fovejen defineede omåde, men som ikke ha pæg af ovehøing. 360-gades evalueing En meget alsidig bedømmelse som egne sig til bedømmelse af uddannelses-lægens adfæd i systemet, dvs. til bedømmelse af bede egenskabe, som evne til at abejde i foskellige funktione, samabejde, kommunikee med systemet ol. Metoden bestå i, at lægen bedømmes ved bug af ating skala af flee pesone som ha mulighed fo diekte obsevation, hvilket give en betydeligt mee sikke bedømmelse end fx en udtalelse fa en elle to vejledee. De samles infomation ind fa mange pesone, som ha foskellige funktione i systemet. Det kan væe den ledende ovelæge, den uddannelsesansvalige ovelæge, en læge, de e teamlede, vejlede, afdelingssygeplejeske fa sengeafdeling, opeationsgang, skadestue etc., samt ande samabejds-patnee udenfo afdelingen, men af betydning fo lægens funktion i systemet. sådanne kan væe samabejdspatnee fa ande speciale, fx en anæstesi-læge, øntgenlæge, fysioteapeut, socialådgivee ol. Rating skalaens ydeste tin blive defineet som højeste laveste kompetence Evalueing af uddannelsesammene Hvis den uddannelsessøgende evaluees målene ikke e opfyldt elle pessionen utilfedsstillende, bø de tages stilling til, om en koektion justeing af ammene kan bede miljøet kultuen på uddannelsesstedet, hvis dette anses fo medvikende åsag. I folængelse heaf skal læings-ammene kunne indgå som en paamete i den løbende evalueing af den uddannelsessøgende læge. Væsentlige fohold (patientgundlag abejdstilettelæggelse), som kan have indflydelse på kompetencenes evt. manglende pession, kan hemed indgå i bedømmelsen af den ud-dannelsessøgende læge. Læingsammene bø d ikke influee på slutevalueingen af den uddannelsessøgende læge. Den uddannelses-søgende læge vil fotsat skulle foetage skiftlig evalueing af læings-ammene på den konkete afdeling. 4. Speciallægens olle 4.1 Medicinsk ekspet Den uddannelsessøgende i den kiugiske hoveduddannelse skal unde uddannelsen ehveve sig de kompetence, de kaakteisee den fædige speciallæge såvel fagligt som holdnings- adfædsmæssigt, så vedkommende kan vaetage bagvagtsfunktion på specialistniveau i en kiugisk afdeling.

16 4.2 De øvige olle I ollene som kommunikato, samabejde, sundhedsfemme, lede /administato, akademike pofessionel indgå en ække minimums-kompetence, de som udgangspunkt e fælles fo alle kiugiske speciale på specialistniveau. Alle kiugiske speciallæge e afhænge af en dialbaseet kommunikation til patiente påøende til alle samabejdspate, må indgå i teams netvæk, kunne udvikle sig holdningsmæssigt, videnskabe-ligt pofessionelt. Af hensyn til synligheden af disse kompetence i sælig gad evalueingen godkendelse af disse, e målene anføt i selvstændige afsnit. I dagligdagen integees samtlige olle natuligvis i lægens vaetagelse af klinisk abejde. 5. Kuse 5.1 Geneelle tvæfaglige kuse De tvæfaglige kuse sike minimumskompetence inden fo kommunikation, pædagik, ledelse, administation samabejde. De tvæfaglige kuse e inddelt i: Kusus i kommunikation. Vaighed 1 uge, tidsmæssig placeet unde tunusuddannelsen. Kusus i pædagik: (kusus i læing/kusus i vejledning). Vaighed 1 uge, tidsmæssigt placeet unde tunusuddannelsen/intoduktions-uddannelsen. Kusus i ledelse, administation samabejde. Vaighed 2 uge. Inddelt i 3 module, hvo modul 1 tidsmæssigt e placeet i intoduktionsuddannelsen modul 2 3 e placeet i hoveduddannelsen. Uddannelsessøgende læge gennemføe således kusus i administation, ledelse samabejde, modul i foløbet af den fase i kiugisk hoveduddannelse. 5.2 Teoetiske kuse fædighedskuse Fælleskiugiske kuse I alt 10 dage á 7 time. I den kiugiske fællesuddannelse (common tunk) gennemføes følgende kuse: Teoetiske kuse: Kiugisk patofysioli enæing (2½) dag Taumatoli (2½ dag) Fædigheds kusus: Opeativ kiugi (5 dage). Kuset inddage opeativ tæning på dy med gennemføelse af teknikke basale fo samtlige kiugiske speciale Specialespecifikke kuse I alt 20 dage á 7 time. I den øvige del af den kiugiske hoveduddannelse indgå følgende kuse: Gastoenteoli hepatoli (4 dage) Basal endoskopi (2dage)

17 Ultalyd (2½ dag) Lapaoskopisk kiugi (2½ dag) Gastointestinal onkoli (2 dage) Gastointestinal billeddiagnostik (1½ dag) Mamma-endokin kiugi (2½ dag) Sådiagnostik behandling (1½ dag) Bønekiugi (1½ dag) Kusene e obligatoiske. Dees fomål e at give elle undestøtte ehvev-elsen af de teoetiske kliniske kompetence tekniske fædighede, de e beskevet i eftefølgende matix, hvo kusus indgå som obligat læings-metode ud fo det tilsvaende mål. Desuagtet vædien af kususdeltagelsen føst vise sig senee i det daglige abejde, evaluees den uddannelses-søgendes kususdeltagelse af kususledeen efte kiteie fastsat af denne elle specialets kususudvalg. 5.3 Foskningstæningsmodul Foskningstæning i den kiugiske speciallægeuddannelse tage sigte på at opøve en kompetence til at opsøge vudee ny viden samt at oveføe denne til paktisk klinisk bug. Rationalet fo foskningstæning i speciallæge-uddannelsen e føst femmest at sike tæning i en abejdsfom, som kan danne gundlag fo løbende opetholdelse af et vidensniveau, de e afgøende fo funktion som kiugisk speciallæge. Fomålet med foskningsmodulet e således, at lægen efte at have gennemgået modulet selvstændigt skal kunne opsøge, vudee fomidle ny viden inden fo specialets tilgænsende speciales emnekeds. Tidsmæssige amme De tidsmæssige amme fo foskningstæning i speciallægeuddannelsen e af Speciallægekommissionen afsat til 12 uge. I de 12 uge skal de fomulees et pojekt, pojektet skal gennemføes, de skal ske en såvel skiftlig som mundtlig afappoteing. Desuden skal den uddannelsessøgende deltage i nødvendige kuse fo at undestøtte pojektet, heunde kusus i foskningsmetodoli statistik. Disse 12 uge e imidletid ikke tænkt som et samlet foløb, men angive det tidsfobug, hvo den uddannelsessøgende som hovedopgave koncentee sig om foskningstæningen. Typisk vil et foskningstæningsfoløb stække sig ove flee å af hoveduddannelsen, se næmee i målbeskivelse. 6 7: FBE HSE - FBE 6. Mål, læings- evalueingsmetode i den kiugiske fællesuddannelse (common tunk) som påbegyndes på FBE (Silkebog, Hening, Holstebo, Randes elle Vibog), å på HSE fodelt på TGH NBG, å på FBE. HSE 2-3 afhænge af om man e ansat på Åhus Sygehus TGH elle NBG det 2. elle det 3. å

18 6.1 Medicinsk ekspet Vidensmål Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme å Redegøe fo det kiugiske stessespons inklusiv immunoliske fohold elateede til kiugi Redegøe fo foskellige taumemekanisme Redegøe fo den basale koagulationspoces Redegøe fo pæopeativ enæingsstatus betydning ved kiugi Redegøe fo sælige isikofaktoe ved kiugi, som diabetes mellitus, hjete/ka, lunge-, nye-, leve- stofskiftesygdomme, steoidbehandling, immuno-supession, adipositas samt alkohol-,,tobaks-, medicinfobug Redegøe fo metode til nedbingelse af postopeative mobiditet Selvstudie Kusus: Selvstudie Kusus: Selvstudie Kusus: Selvstudie Kusus: Selvstudie kusus: Selvstudie Kusus: FBE 1 Kiugisk patofysioli enæing FBE 1 Kiugisk patofysioli enæing FBE 1 Kiugisk patofysioli enæing FBE 1 Kiugisk patofysioli enæing FBE 1 Kiugisk patofysioli enæing FBE 1 Kiugisk patofysioli enæing Evalueingsmetode Dato/undeskift Godkendt Kusus Godkendt kusus

19 6.1.2 Kliniske fædighede Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Kommenta: HSE/FBE angive uddannelsessted foventet ÅR fo gennemføelse. Vejledende angive et minimum af målettet aktivitet. Jounalaudit omfatte aktuelle patiente d ved akiv jounale ved sjældne tilstande. angive diekte feedback i en given situation Mål Ekende medinddage isikofaktoe, heunde ovennævnte sælige isikofaktoe, i beslutningspocesse ved. kiugi, i nødvendigt omfang henvise til elevant speciale til pæopeativ optimeing Diagnosticee behandle blødningsfostyelse, heunde odinee tombosepofylakse Instituee elevant adækvat smetebehandling såvel pæsom postopeativt Vaetage postopeativ enæing (enteal paenteal), heunde behandle postopeativ kvalme Opeationalisein g Paksislæing i Pæopeativ vudeing tilsynsplanlægning Paksislæing i Behandle/ekende: Ovedoseing, Pofylakse, Tombose, DIC pincippe fo diagn/beh af lungeemboli Mestelæe i Buge instuks Mestelæe i Enæingssceenin g Vudee kaloie/potein væskebehandling Odinee enteal Ramme å FBE 1 FBE 1 FBE 1 FBE 1 Evalueingsstate gi Audit Audit af jounale stuktueet Audit af jounale stuktueet Audit af jounale stuktueet Dato/undeski ft

20 Mål Opeationalisein g Ramme å Evalueingsstate gi Dato/undeski ft Vudee en kiugisk taumepatient instituee livseddende behandling, heunde hypovolæmisk shock Ekende følgende tilstande planlægge et udedningspam hefo, vudee billeddiagnostiske undesøgelsesesultat e i elation til dem, stille opeationsindikation, selv behandle elle visitee til elevant behandle/ behandlingssted: akut konisk ekstemitetsiskæmi aotaaneuysme vaicesygdomme akut abdomen (appendicitis, cholecystitis, divetikulitis, ileus, pefoeet ulcus, panceatitis) gastointestinal blødning henie lungecance pneumothoax obstuktion af de øve nede uinveje blødning fa uinvejene akutte skotale tilstande Udøve palliativ behandling ved uhelbedelig sygdom, Kusus mestelæe i Kusus mestelæe i Kusus: mestelæe i FBE 1 Taumatoli FBE 1 Gastointestina l billeddiagnostik Medicinsk kiugisk gastoenteoli FO: Kakiugi 2 FO: Thoax 2 FO: Uoli 2 HSE 2 Gastointestina l cance Audit af jounale stuktueet Audit af jounale stuktueet Audit af jounale

21 Mål heunde smetebehandling, palliativ kiugi anden palliativ symptombehandling Opeationalisein g Ramme å Evalueingsstate gi stuktueet Dato/undeski ft Tekniske fædighede Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsstategi Ramme å Filægge støe Kusus FBE 1 ateie, ateiene i mestelæe i Opeativ lysken anlægge en kiugi kaanastomose FO: Opeee simple vaice Mestelæe i Etablee pneumopeitoneum oientee sig i abdomen Foetage steno- thoacotomi Tage en incisionsbiopsi Fjene minde hudtumo Foetage delhudstansplantation Foetage simple akoektione eventuelt med Z- elle Mestelæe i Kusus mestelæe i Mestelæe i Mestelæe i Paksis plastik kusus Paksis plastik kusus kakiugi 2 FBE 1 FBE 1 Opeativ kiugi FO: thoax 2 FBE 1 delopeation FBE 1 HSE 2-3 HSE 2-3 (egional kusus Evalueingsstategi Dato/undeskift stuktueet stuktueet

22 Mål W-plastik Anlægge pleuadæn Aflaste blæen cystoskopee Læingsstategi Ramme å aangeet af Plast/Åhus) Mestelæe i Mestelæe i Kateteisation 2 HSE 2-3 Opeativ kusus FO: Thoax 2 HSE 2-3 Delopeation FO: uoli 2 Evalueingsstategi Dato/undeskift Opeee fo simple elektive akutte kiugiske tilstande (elateet til et udvalg af ovennævnte tilstande) Udføe simple scotale indgeb Mestelæe i Mestelæe i HSE 2-3 delopeation HSE 2-3 FO: uoli Kommunikato Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme å Vejlede patiente påøende i beslutninge om valg af behandling Infomee patiente påøende om alvolig, livstuende /elle uhelbedelig Mestelæe i Mestelæe i HSE 2 HSE 2 Evalueingsmetode Dato/undeskift

23 sygdom på et niveau i en detaljeingsgad, som e tilpasset den enkelte patient, sike foståelse heaf. 6.3 Samabejde Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme Indgå i tvæfaglige teammøde teamsamabejde med espekt fo de øvige teammedlemmes meninge olle i samabejdet samtidig bidage med sin egen specialespecifikk e ekspetise. Mestelæe i Kusus å HSE 2 Ledelse, administation samabejde Opeationsstue Stuegang Afdelingskonfeenc e Evalueingsmetode 360-gades evalueing (skemae ved vejlede) Dato/undeskif t 6.4 Lede/Administato Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme å Redegøe fo Kusus HSE 2 sundhedsoganisationens opbygning Ledelse, m.h.t. administation patient-behandling, foskning samabejde uddannelsesmæssige Evalueingsmetode Dato/undeskift

24 Mål aktivitete lokalt, egionalt nationalt Koespondee med ande kollege myndighede, inklusive klageinstanse Udnytte pioitee afdelingsteamets styesysteme essouce Udfome instukse fo abejdsgange, vagttilettelæggelse behandlingsutine Planlægge lede det daglige abejde, f.eks. en teamfunktion vagt-abejdet på en kiugisk afdeling Lede tvæfaglige konfeence vedøende patientbehandlingen Læingsmetode Ramme å Skiftlig opgave stillet af vejledeen Evt. gennemgang af tidligee sage Skiftlig opgave ved vejlede Skiftlig opgave ved vejlede Mestelæe i Mestelæe i HSE 2 HSE 2 HSE 2 HSE 2 Pioiteing i vagtabejde HSE 2 Evalueingsmetode Dato/undeskift Bedømmelse af opgave Bedømmelse af opgave Bedømmelse af opgave /elle 360-gades evalueing Indtage en ledeolle i akutte, kitiske situatione Mestelæe i Akutte situatione i modt- elle afdeling HSE gades evalueing 6.5 Sundhedsfemme Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne:

25 Mål Læingsmetode Ramme å Identificee de mest betydningsfulde faktoe, de e af betydning fo sundhed, væe fotolig med den undeliggende videnskabelige evidens kunne applicee denne foståelse på almindelige pobleme tilstande, som optæde i de kiugiske speciale Rådgive/undevise ande pesonaleguppe, myndighede patientfoeninge om geneelle isikofaktoe af betydning fo visse sygdomme Selvstudium (Opgave ved vejlede) Skiftlig opgave ved vejlede HSE 2 HSE 2 Evalueingsmetode Dato/undeskift Bedømmelse af opgave Bedømmelse af opgave 6.6 Akademike Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme Undevise studente, kollege andet pesonale Femkomme med løsningsfoslag efte gennemgang af elevant litteatu ved ikke almindelige kliniske poblemstillinge Skiftlig opgave konfeenceoplæ g Skiftlig opgave konfeenceoplæ g å HSE 2 Udføe inten undevisning HSE 3 Evalueingsmetod e Bedømmelse af opgave Bedømmelse af opgave Dato/undeski ft

26 Udabejde en pojektbeskivelse/potok ol stå fo afvikling af pojektet Fobeede holde et videnskabeligt foedag Skiftlig opgave konfeenceoplæ g Skiftlig opgave konfeenceoplæ g HSE 3 Deltage i afd pojekte FBE 1 Videnskabeli gt møde Bedømmelse af opgave Bedømmelse af opgave 6.7 Pofessionel Efte afsluttet hoveduddannelse aksl lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme Anvende hensigtsmæssige stategie fo at opetholde udvikle faglig kompetence, heunde anvende infomationsteknoli til optimeing af patient-behandling ande aktivitete. Anvende pincippene fo kvalitetssiking, kvalitets-udvikling medicinsk teknolivudeing i dagligt abejde Håndtee inteessekonflikte, heunde bevidst elatee til konfliktløsningsmodell e Foetage etisk analyse vudeing ved essouceallokeing Bevidst foholde sig til videnskabsetik Mestelæe i Kusus: Aktuel litteatu Tidsskifte Skiftlig opgave Evt. Appendicitis MTV Mestelæe i Skiftlig opgave konfeenceoplæ g Mestelæe i å HSE 2-3 Litteatusøgnin g - Exten elle inten HSE 2 HSE 3 HSE 2 HSE 2 Evalueingsmetod e Vejledesamtale Bedømmelse af opgave Vejledesamtale Bedømmelse af opgave Vejledesamtale Dato/undeski ft

27 7. Mål, læings- evalueingsmetode fo hoveduddannelsen i kiugi (FBE HSE FBE) 7.1 Medicinsk ekspet Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme Redegøe fo mekanisme, patofysioli klinik ved abdominale taume, ved uptu af duodenum, tynd tyktam, panceas, leve, nye, blæe diafagma samt fi blødning i peitoneum Redegøe fo mavetamkanalens humoale neuonale eguleing disses dysfunktione ved gastointestinale lidelse Redegøe fo patofysiolien ved ulcus-sygdom, malabsoption inflammatoiske tamsygdomme, heunde åsage evidensbaseet behandling Selvstudie kusus Kusus selvstudie Kusus selvstudie å FBE 5 Taumatoli FBE 5 Medicinsk kiugisk gastoenteoli FBE 5 Medicinsk kiugisk gastoenteoli Evalueingsmetod e vejledesamtale vejledesamtale vejledesamtale Dato/undeski ft Redegøe fo patofysiolien ved panceatits acuta, kolecystit kolangit, heunde åsage Kusus selvstudie FBE 4 Medicinsk kiugisk gastoenteoli vejledesamtale

28 Mål evidensbaseet behandling Redegøe fo patofysioli ved thyeoideasygdom me ande endokine lidelse samt medicinsk kiugisk behandling Redegøe fo pincippene fo metode til diagnostik af miko- makoblødning fa mave-tamkanalen indikatione fo disses kliniske anvendelse ved udedning af symptome sceening Redegøe fo kiugiske kæftlidelses cacinenese, kinetik, metastaseingsfom e klassifikation Redegøe fo diagnostisk anvendelse af ultalyd ultalydsvejledt punktu biopsi Læingsmetode Kusus selvstudie Kusus selvstudie Kusus selvstudie Kusus selvstudie Ramme å FBE 4 Mamma- endokin kiugi FBE 5 Medicinsk kiugisk gastoenteoli FBE 4 Medicinsk kiugisk gastoenteoli FBE 5 Ultalyddiagnosti k Evalueingsmetod e vejledesamtale vejledesamtale Dato/undeski ft Kliniske fædighede Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne:

29 Mål Diagnosticee visitee oesophaguspefoatio n Diagnosticee behandle abdominale katastofetilstande foåsaget af: ileus vaskulæe sygdomme (emboli, tombose) pefoation af abdominale hulogane taume mod abdomen Vudee indikation tidspunkt fo kiugisk intevention ved svæ panceatit samt visitee Diagnosticee panceastaume samt planlægge behandling visitee Planlægge diagnostik behandling inklusive visiteing til ERCP ved kolecystit kolangit Læingsmetode kusus + Kusus Ramme å HSE 2-3 GIendoskopi HSE 2-3 HSE 2-3 HSE 2-3 Taumatoli HSE 2-3 Evalueingsmetode vejledesamtale audit af jounale Dato/undeskif t Diagnosticee planlægge behandling af levetaume Diagnosticee planlægge behandling ved milttaume Stille indikationene fo blødningsskintigafi ateiafi ved gastointestinal blødning Diagnosticee planlægge behandling HSE 2-3 Taumatoli HSE 2-3 Taumatoli HSE 2-3 FBE 5 stuktueet

30 Mål ved nekotiseende fasciitis, heunde Founies gangæn Diagnosticee inguinale, femoale, ventale umbilikale henie komplikatione til disse hos bøn voksne Diagnosticee behandle efluksoesophagit Diagnosticee visitee oesophaguscance til elevant behandling Diagnosticee behandle ulcussygdom, heunde behandle medicinsk Læingsmetode (kusus) Ramme å FBE 1 bønekiugi HSE 2-3 HSE 2-3 HSE 2-3 Evalueingsmetode Dato/undeskif t Diagnosticee visitee ventikelcance til kiugisk behandling Diagnosticee behandle cholecystolithiasis choledocholithiasis Diagnosticee visitee galdevejsstiktu Diagnosticee visitee galdevejscance til videe behandling Diagnosticee behandle panceatitis, heunde behandle medicinsk /elle kiugisk/endoskopisk Vudee elevant pallieende HSE 2-3 HSE 2-3 HSE 2-3 HSE 2-3 HSE 2-3 HSE 2-3 audit af jounale

31 Mål behandling ved panceascance visitee Visitee til videe behandling ved levesygdomme, heunde visitee cihosis hepatitis til videe behandling Læingsmetode Ramme å HSE 2-3 Evalueingsmetode Obsevation i Dato/undeskif t Udede diagnosticee tilstande med icteus, heunde fotolke billeddiagnostiske undesøgelse (UL, CT, MR, ERCP, PTC) visitee til videe behandling Diagnosticee behandle inflammatoiske tamsygdomme (IBD), Meckels divetikel, stiktu cance i tyndtamen, heunde eventuelt visitee til videe behandling Diagnosticee behandle IBD, cance, polyppe, diveticulosis coli, fistula coli et ecti obstipation i colon ectum, heunde eventuelt at visitee til videe behandling HSE 2-3 audit af jounale HSE 2-3 audit af jounale HSE 2-3 Diagnosticee behandle tumoes hæmohoidales, polapsus musculi ani, fissua ani, fistula ani, incontinentia alvi, FBE 5

32 Mål polapsus ecti, stenosis ani et ecti cance ani samt eventuelt visitee til videe behandling Diagnosticee behandle absces i mammae mammacyste, diagnosticee visitee cance mammae Diagnosticee visitee thyeoideasygdomme Udøve palliativ behandling ved uhelbedelig sygdom, heunde ophøe med kuativ behandling Læingsmetode Ramme å Evalueingsmetode FBE 4 FBE 4 vejledesamtale (Kusus) FBE 5 GI-cance /elle vejledesamtale Dato/undeskif t Tekniske fædighede Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme Evalueingsmetode Dato/undeskift å Fjene femmedlegeme i oesophagus FBE 5 Ovesy pefoation på ventikel duodenum Foetage esektion, bypass anastomose/stomi på tyndtam Foetage esektion, bypass anastomose/stomi på colon/ectum HSE 2-3 Kusus klinisk abejde Kusus klinisk abejde - delopeatione HSE 2-3 Opeativ kiugi FBE 5 Opeativ kiugi stuktueet stuktueet

33 Mål Foetage lapaoskopisk cholecystektomi åben choledocholithotomi Foetage splenektomi Udføe teapeutisk endoskopi ved gastointestinal blødning Anlægge Sengstaken- Blakemoe sonde i oesophagus Udføe endoskopisk hæmostase i oesophagus, ventikel duodenum Læingsmetode Ramme å Kusus klinisk abejde Kusus klinisk abejde HSE 2-3 Opeativ kiugi HSE/FBE 5 FBE 5 Opeativ kiugi Evalueingsmetode Dato/undeskift stuktueet stuktueet HSE 2-3 HSE 2-3 HSE 2-3 Gennemstikke blødende ka i ventikel duodenum Udføe ektosigmoideoskopi Udføe koloskopi Udføe endoskopisk hæmostase, esektion stomi på colon Foetage kiugisk evision ved nekotiseende fasciitis, heunde Founies gangæn Foetage dænage af intaabdominale abscesse Foetage incision/excision af peianal absces pilonidal absces Opeativt behandle inguinale, femoale, FBE 5 HSE 2-3 obsevation I FBE 5 FBE 5 Delopeatione FBE 5 HSE 2-3 Delopeatione HSE 2-3

34 Mål ventale umbilikale henie hos bøn voksne Opeativt behandle efluksoesophagit unde supevision Læingsmetode Ramme å ved lapaoskopi (FO uoli) Evalueingsmetode Dato/undeskift FBE 5 Stille indikation fo udføe oesophagasto-duodenoskopi Skleosee oesophagusvaice Dilatee oesopahgusstiktu Udføe gastoenteoanastomose Udføe elevant aflastende indgeb på galdeveje Foetage pekutan intaopeativ biopsi ved pimæ cance, metastase benigne pocesse Udføe hæmohoidektomi, dilatatio ani, incision ande typiske opeatione på anus Tage nåle- knivbiopsi fa mamma inklusive tumo mamma esektion Udføe patiel total mastektomi inklusive exaiesis axillae samt sentinel node biopsi Kusus klinisk abejde Kusus klinisk abejde Kusus klinisk abejde FBE 1 GIendoskopi HSE 2-3 GIendoskopi FBE 5 GIendoskopi stuktueet stuktueet stuktueet FBE 5 FBE 5 FBE 5 FBE 5 FBE 4 FBE 4

35 Mål Unde supevison udføe uni- elle bilateal esektion af gld. thyeoidea I akutte situatione kunne foetage ULskanning af abdomen ekende væsentlige patoliske foekomste Læingsmetode Ramme Evalueingsmetode Dato/undeskift å FBE 5 Kusus (UL) klinisk abejde FBE 5 stuktueet 7.2 Kommunikato Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme å Kommunikee elevant empatisk foud fo palliativ behandling ved uhelbedelig sygdom, heunde ved ophø med kuativ behandling i fobindelse med livets afslutning Vejlede patiente påøende i beslutninge ved. valg af behandling sike foståelse af vejledningen Evalueingsmetode HSE 2 /elle 360-gades evalueing HSE 2 /elle 360-gades evalueing Dato/undeskift

36 7.3 Samabejde Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme Redegøe fo teoie om dynamik ollefodeling i guppe Redegøe fo konfliktløsningsmodelle I elation til pimæsektoen indgå i tvæfaglige team-møde team-samabejde med espekt fo de øvige teammedlemmes olle meninge i samabejde samtidigt bidage med sin egen specialespecifikke ekspetise Indgå i tvæfagligt diagnostisk team fo sygdomme med beøing til flee speciale, f.eks. endokine lidelse, mammasygdomme, IBD o.a. Kusus selvstudie Kusus selvstudie å HSE 2 Ledelse, administatio n samabejde HSE 2 HSE 3 Stuegang afsnitskonf. (deltagelse i teamabejde) HSE 2-3 Evalueingsmetode 360-gades evalueing vejledesamtale Dato/undeskif t 7.4 Lede/Administato Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne:

37 Mål Redegøe fo sundhedsoganisationes opbygning m.h.t. patient-behandling, foskning uddannelsesmæssige aktivitete, lokalt, egionalt nationalt Redegøe fo pincip-pene fo kvalitetssiking udvikling medicinsk teknolivudeing Koespondee med ande kollege myndighede, inklusive klageinstanse Pioitee udnytte afdelingsteamets essouce Planlægge lede det daglige abejde, f.eks. en teamfunktion vagt-abejdet på en kiugisk afdeling Lede tvæfaglige konfeence vedøende patientbehandlingen Læingsmetode Ramme å Kusus selvstudie elle opgave HSE 2 Ledelse, administation samabejde Evalueingsmetode Dato/undeskift bedømmelse af gennemføt opgave Kusus HSE 2 HSE 2 Vejledesamtale HSE 2 Vejledesamtale HSE gades evalueing HSE gades evalueing Indtage en ledeolle i akutte, kitiske situatione HSE gades evalueing 7.5 Sundhedsfemme Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne:

38 Mål Læingsmetode Ramme å Identificee de mest betydningsfulde faktoe, de e af betydning fo sundhed, væe fotolig med den undeliggende videnskabelige evidens kunne applicee denne foståelse på almindelige pobleme tilstande, som optæde i de kiugiske speciale Rådgive/undevise ande pesonaleguppe, myndighede patientfoeninge om geneelle isikofaktoe af betydning fo kiugiske sygdomme Selvstudie /elle opgave Kusus klinisk abejde HSE 2 HSE 2 Evalueingsmetode Dato/undeskift Vejledesamtale /elle bedømmelse af gennemføt opgave stuktueet 7.6 Akademike Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme å Undevise studente, kollege andet sundhedspesonale Femkomme med løsningsfoslag efte gennemgang af elevant litteatu ved ikke almindelige Opgave (undevisningsopga ve) Opgave (litteatuopgave) HSE 2 Udføe inten undevisning HSE 3 Evalueingsmeto de Bedømmelse af gennemføt opgave Bedømmelse af gennemføt opgave Dato/undesk ift

39 kliniske poblemstillinge Udabejde en pojektbeskivelse/pot okol stå fo gennemføelse af pojektet Fobeede holde et videnskabeligt foedag Foskningstæning HSE 3 Deltage i afdelingspojek te Foskningstæning opgave FBE 1 Bedømmelse af gennemføt opgave Videnskabeligt møde Bedømmelse af gennemføt opgave 7.7 Pofessionel Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme Anvende hensigtsmæssige stategie fo at opetholde udvikle faglig kompetence, heunde anvende infomationsteknol i til optimeing af patientbehandling ande aktivitete Håndtee inteessekonflikte, essouceallokeing videnskabsetik Ekende gænsene fo egen kompetence handle ud fa dette i fagligt abejde opgave /elle selvstudium å HSE 2 Litteatusøgnin g HSE 3 Evalueingsmetode bedømmelse af opgave /elle vejledesamtale /elle 360-gades evalueing HSE 2 vejledesamtale /elle 360-gades evalueing Dato/undeskif t

40 8 9: HSE - FBE - HSE 8. Mål, læings- evalueingsmetode i den kiugiske fællesuddannelse (common tunk) som påbegyndes på HSE (ÅS 1. å TGH elle NBG, å FBE, å HSE fodelt mellem TGH NBG). HSE 4-5 afhænge af om man e ansat på Åhus Sygehus TGH elle NBG det 4. elle 5. å 8.1 Medicinsk ekspet Vidensmål Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsmetode Ramme å Redegøe fo det kiugiske stessespons inklusiv immunoliske fohold elateede til kiugi Redegøe fo foskellige taumemekanisme Redegøe fo den basale koagulationspoces Redegøe fo pæopeativ enæingsstatus betydning ved kiugi Redegøe fo sælige isikofaktoe ved kiugi, som diabetes mellitus, hjete/ka, lunge-, nye-, leve- stofskifte- Selvstudie Kusus: Selvstudie Kusus: Selvstudie Kusus: Selvstudie Kusus: Selvstudie kusus: HSE 1 Kiugisk patofysioli enæing HSE 1 Kiugisk patofysioli enæing HSE 1 Kiugisk patofysioli enæing HSE 1 Kiugisk patofysioli enæing HSE 1 Kiugisk patofysioli enæing Evalueingsmetode Dato/undeskift Godkendt Kusus Godkendt kusus

41 Mål Læingsmetode Ramme å sygdomme, steoidbehandling, immuno-supession, adipositas samt alkohol-,,tobaks-, medicinfobug Redegøe fo metode til nedbingelse af postopeative mobiditet Selvstudie Kusus: HSE 1 Kiugisk patofysioli enæing Evalueingsmetode Dato/undeskift Kliniske fædighede Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Kommenta: HSE/FBE angive uddannelsessted foventet ÅR fo gennemføelse. Vejledende angive et minimum af målettet aktivitet. Jounalaudit omfatte aktuelle patiente d ved akiv jounale ved sjældne tilstande. angive diekte feedback i en given situation Mål Ekende medinddage isikofaktoe, heunde ovennævnte sælige isikofaktoe, i beslutningspocesse ved. kiugi, i nødvendigt omfang henvise til elevant speciale til pæopeativ optimeing Diagnosticee behandle blødningsfostyelse, heunde odinee tombosepofylakse Opeationalisein g Paksislæing i Pæopeativ vudeing tilsynsplanlægning Paksislæing i Behandle/ekende: Ovedoseing, Pofylakse, Tombose, DIC Ramme å HSE 1 HSE 1 Evalueingsstate gi Audit Audit af jounale stuktueet Dato/undeski ft

42 Mål Instituee elevant adækvat smetebehandling såvel pæsom postopeativt Vaetage postopeativ enæing (enteal paenteal), heunde behandle postopeativ kvalme Opeationalisein g pincippe fo diagn/beh af lungeemboli Mestelæe i Buge instuks Mestelæe i Enæingssceenin g Vudee kaloie/potein væskebehandling Odinee enteal Ramme å HSE 1 HSE 1 Evalueingsstate gi Audit af jounale stuktueet Audit af jounale stuktueet Dato/undeski ft Vudee en kiugisk taumepatient instituee livseddende behandling, heunde hypovolæmisk shock Ekende følgende tilstande planlægge et udedningspam hefo, vudee billeddiagnostiske undesøgelsesesultat e i elation til dem, stille opeationsindikation, selv behandle elle visitee til elevant behandle/ behandlingssted: akut konisk ekstemitetsiskæmi aotaaneuysme vaicesygdomme akut abdomen (appendicitis, cholecystitis, divetikulitis, ileus, pefoeet ulcus, Kusus mestelæe i Kusus mestelæe i FBE 2 Taumatoli FBE 2 Gastointestina l billeddiagnostik Medicinsk kiugisk gastoenteoli FO: Kakiugi 2 Audit af jounale stuktueet Audit af jounale stuktueet

43 Mål panceatitis) gastointestinal blødning henie lungecance pneumothoax obstuktion af de øve nede uinveje blødning fa uinvejene akutte skotale tilstande Udøve palliativ behandling ved uhelbedelig sygdom, heunde smetebehandling, palliativ kiugi anden palliativ symptombehandling Opeationalisein g Kusus: mestelæe i Ramme å FO: Thoax 2 FO: Uoli 2 FBE 2 Gastointestina l cance Evalueingsstate gi Audit af jounale stuktueet Dato/undeski ft Tekniske fædighede Efte afsluttet hoveduddannelse skal lægen kunne: Mål Læingsstategi Ramme å Filægge støe Kusus HSE 1 ateie, ateiene i mestelæe i Opeativ lysken anlægge en kiugi kaanastomose FO: Opeee simple vaice Mestelæe i Etablee pneumopeitoneum oientee sig i abdomen Mestelæe i kakiugi 2 FBE 2 HSE 1 Evalueingsstategi Dato/undeskift stuktueet Foetage steno- Kusus Opeativ

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH

Uddannelsesforløb: Herning - AAS AKH Herning. AKH-Herning-AAS+AKH Uddannelsesfoløb: Hening - AAS AKH Hening AKH-Hening-AAS+AKH Hening Centalsygehus Pæsentation af afdelingen Sygehusvæsenet i Ringkjøbing Amt e oganiseet i cente. Unde Kiugisk Cente e samlet kiugi, uoli,

Læs mere

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen)

(Denne målbeskrivelse skal skrives ind i egen målbeskrivelse for hoveduddannelsen) Målbeskivelse fo de fælleskiugiske uddannelseselemente inden fo de 5 kiugiske speciale (Kakiugi, Kiugi, Plastikkiugi, Thoaxkiugi og Uologi) (Denne målbeskivelse skal skives ind i egen målbeskivelse fo

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis

Etiske dilemmaer i fysioterapeutisk praksis side 06 fysioteapeuten n. 06 apil 2008 AF: FYSIOTERAPEUT, PH.D.-STUDERENDE JEANETTE PRÆSTEGAARD j.paestegaad@oncable.dk Foto: GITTE SKOV fafo.fysio.dk Etiske dilemmae i fysioteapeutisk paksis Hvis vi ikke

Læs mere

p o drama vesterdal idræt musik kunst design

p o drama vesterdal idræt musik kunst design musik dama kunst design filmedie idæt pojektpocespobieenpos itpoblempovokationpodu kt p on to p ot estpobablypogessivpodu ktionpovinspomotionp otesepologpoevefipofil Vestedal Efteskole // Gl. Assensvej

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2016 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffe Jodfouening - Offentlig høing Foslag til nye foueningsundesøgelse og opensninge 2016 Decembe 2015 Food En jodfouening kan skade voes fælles gundvand, voes sundhed

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ehvevs- og Selskabsstyelsen Måling af viksomhedenes administative byde ved afegning af moms, enegiafgifte og udvalgte miljøafgifte Novembe 2004 Rambøll Management Nøegade 7A DK-1165 København K Danmak

Læs mere

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING

PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING - E N M E T O D E, D E R V I R K E R I P R A K S I S HVAD ER PÆDAGOGISK KVALITETSEVALUERING? Pædagogisk Kvalitetsevalueing gø det attaktivt fo ledelse og pesonale at gå pædagogikken

Læs mere

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud

TDC A/S Nørregade 21 0900 København C. Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud TC A/S Nøegade 21 0900 København C Afgøelse om fastsættelse af WACC i fobindelse med omkostningsdokumentation af pisene i TC s standadtilbud Sagsfemstilling en 29. juni 2006 modtog TC s notat om den beegningsmæssige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesodning fo uddannelsen til Gastonom Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Udstedt af Det faglige Udvalg fo Gastonomuddannelsen i henhold til bekendtgøelse n. 329 af 28. apil 2009 om uddannelsene i den

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation

Ønskekøbing Kommune - netværksanalyse i den administrative organisation Ønskekøbing Kommune - netvæksanalyse i den administative oganisation Hvodan vike det i paksis? Elektonisk spøgeskemaundesøgelse Svaene fa undesøgelsen kombinees med alleede eksisteende stamdata i minde

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige Fakultet,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef

Stillings- og personprofil. Trafik og vejchef Teknik- og Miljøfovaltningens seketaiat Middelfat Kommune Østegade 21 80 Nøe Aaby www.middelfat.dk Stillings- og pesonpofil Tafik- og vejchef Middelfat Kommune Mats 2008 Opdagsgive Adesse Stilling Refeee

Læs mere

Praksis om miljøvurdering

Praksis om miljøvurdering Paksis om miljøvudeing Miljøvudeingsdage 2015 Nyee paksis på miljøvudeingsomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet, 2008-2012

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Tivselsundesøgelse, byggeteknike, kot-og landmålingseknike, psteknolog og bygni (Intenatal) Pinsesse Chalottes Gade 8 København N T: Indhold Indledning... Metode... Tivselsanalyse fo bygni... Styke og

Læs mere

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag

Baggrunden for den nye G3. De psykologisk-pædagogiske principper bag opbygningen af skolehverdagen og det samlede skoleforløb. Den konkrete hverdag Baggunden fo den nye G3 De psykologisk-pædagogiske pincippe bag opbygningen af skolehvedagen og det samlede skolefoløb Paathed Me nin g Den konkete hvedag Abejdet med elevenes femtidsplane Social konstuktion

Læs mere

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder

Frivillige dyrkningsaftaler i indsatsområder Miljøpojekt N. 812 2003 Fivillige dykningsaftale i indsatsomåde Gundlag og mulighede belyst ud fa kvælstofpoblematikken Egon Noe og Andes Højlund Nielsen Danmaks JodbugsFoskning Helene Simoni Thoup og

Læs mere

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH),

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH), Uddannelsesprram for den kirurgiske introduktionsuddannelse på Århus Sygehus (Nørrebrade 44, tidl. ÅKH), Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling L. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Målsætning:...

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE KICK- START FORÅRETS SALG - mød ove 20.000 købedygtige nodjyde! Eksklusive moms Nodjysk Ivæksætte Netvæk indbyde igen til Se side 4 GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE

VORDINGBORG KOMMUNE. Butiksområde ved Bryggervangen LOKALPLAN NR. C-15.2. 20 kr. BØDKERVÆNGET BRYGGERVANGEN VÆVERGANGEN VALDEMARSGADE VORDINGBORG KOMMUNE N BØDKERVÆNGET VÆVERGANGEN BRYGGERVANGEN VALDEMARSGADE LOKALPLAN NR. C-15.2 Butiksomåde ved Byggevangen Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber.

Kap. 1: Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner. Grundlæggende egenskaber. - 4 - Kap. : Logaitme-, eksponential- og potensfunktione. Gundlæggende egenskabe... Logaitmefunktione. Definition... Ved en logaitmefunktion fostå vi en funktion f, som opfylde følgende te kav: ) Dm(f)

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. Uddannelsesprram for introduktionsstilling på parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralssygehus, Århus Amt. 1 Præsentation af Parenkymkirurgisk afdeling Silkeborg Centralsygehus Afdelingens organisation:

Læs mere

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked

Notat. 18. oktober 2011. Social & Arbejdsmarked Notat Fovaltning: Social & Abejdsmaked Dato: J.n.: B.n.: 18. oktobe Udf diget af: mbf Vedłende: Fłtidspension Notatet sendes/sendt til: Abejdsmakedsudvalget Fłtidspension De ha i de seneste v et en tendens

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Kirurgi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Kirurgi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Kirurgi Sundhedsstyrelsen Dansk Kirurgisk Selskab Dansk Gastroenterolisk Selskab Januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af specialet kirurgi...4 1.1.

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N VOLDGADE ALGADE BAISSTRÆDE LOKALPLAN NR. C-16.1 Centeomåde mellem Algade og Voldgade, Vodingbog Vodingbog juni 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets

Læs mere

Gravitationsfeltet. r i

Gravitationsfeltet. r i Gavitationsfeltet Den stoe bitiske fysike Isaac Newton opdagede i 600-tallet massetiltækningsloven, som sige, at to masse m og i den indbydes afstand påvike hinanden med en kaft af følgende støelse, hvo

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde "Falunparken" LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde Falunparken LOKALPLAN NR. B-25.2. 20 kr. FALUNVEJ PRINS JØRGENS ALLÈ KØBENHAVNSVEJ VORDINGBORG KOMMUNE N PRINS JØRGENS ALLÈ FALUNVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-25.2 Boligomåde "Falunpaken" Vodingbog mats 2005 20 k. Rettelsesblad til Lokalplan B-25.2 Lokalplan C.17.24.01 Vaehus ved

Læs mere

Uddannelsesforløb: AAS- Randers AAS + AKH. Randers - AAS + AKH Randers

Uddannelsesforløb: AAS- Randers AAS + AKH. Randers - AAS + AKH Randers Uddannelsesfoløb: AAS- Randes AAS + AKH Randes - AAS + AKH Randes Åhus Sygehus, Tage Hansensgade (AAS) Pæsentation af kiugisk afdeling L, AAS Kiugisk afdeling L, AAS omfatte to af de te kiugiske fagomåde:

Læs mere

Geografi 8. klasse 2011/2012

Geografi 8. klasse 2011/2012 Geogafi 8. klasse 2011/2012 Ca. 75 lektione Åsplanen tage udgangspunkt i fælles mål fo faget geogafi. Det femgå af afkydsningslisten på de følgende side, hilke tinmål de il blie behandlet i de enkelte

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE NÆSTVEDVEJ N ALGADE MARIENBERGVEJ LOKALPLAN NR. C-2.2 Banegådsomådet, Vodingbog By Vodingbog august 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal 1 Opspaing og lån Mike Auebach Odense 2010 Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen. På

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG

LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG LOKALPLAN 14-027 CENTER- OG BOLIGOMRÅDE VED JØRGEN STEINS VEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægge bestemmelse fo, hvodan aeale, nye bygninge, beplantning,

Læs mere

Småskolen ved Nakkebølle Fjord

Småskolen ved Nakkebølle Fjord Småskolen ved Nakkebølle Fjod nelse n a d ænse læing og udvik ud g g u t ling mso stuk o e t g alo ivite i t k d b a kt a a t k s n lles ko æ e f c ou s s e lse e l a t i o n anekende Et hav af mulighede

Læs mere

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole.

ELVISK. It-supporter, Datatekniker infrastruktur. & Datatekniker programmering. Brug e r. er v. jl f. ve r løs. af Ne. Elev Virksomhed Skole. Po amu dvik lin Desin up k c Ba ed Sikkeh S e v el øs nin af Ne t m Poam væ k Da ta e e i n se ba Bu e s e vi ce Se m Poam ve løs nin e Fe e i n n di jl f in Softwae ae Hadw D at aba se Si k he d ERHVERVSUDDANNELSER

Læs mere

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser.

praktiske. Der er lavet adskillige undersøgelser at skelne i mellem: ulaboratorieundersøgelser og ufeltundersøgelser. Betonø ha den støste vandføingskapacitet Et afløbssystems opgave e at lede vand samt uenhede til ensningsanlæg elle ecipient. Evnen til at gøe dette afhænge af systemets hydauliske egenskabe næmee betegnet

Læs mere

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen

Indhold (med link til dokumentet her) Introduktion til låntyper. Begreber. Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Thomas Jensen og Moten Ovegåd Nielsen Annuitetslån I bogens del 2 kan du læse om Pocent og ente (s. 41-66). Vi vil i mateialet he gå lidt videe til mee kompliceede entebeegninge i fobindelse med annuitetslån.

Læs mere

Projekt 1.8 Design en optimal flaske

Projekt 1.8 Design en optimal flaske ISBN 978-87-7066-9- Pojekte: Kapitel Vaiabelsammenænge. Pojekt.8 Design en optimal flaske Pojekt.8 Design en optimal flaske Fimaet PatyKids ønske at elancee dees enegidik Enegize. Den skal ave et nyt navn

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej

VORDINGBORG KOMMUNE. Boligområde ved Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2. 20 kr. Færgegårdsvej Bogøvej. Kalvøvej VORDINGBORG KOMMUNE N Fægegådsvej Bogøvej Kalvøvej LOKALPLAN NR. B-24.2 Boligomåde ved Kalvøvej Vodingbog apil 2005 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om Byådets et og pligt til at

Læs mere

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet

Pension og Tilbagetrækning - Ikke-parametrisk Estimation af Heterogenitet Pension og Tilbagetækning - Ikke-paametisk Estimation af Heteogenitet Søen Anbeg De Økonomiske Råds Sekataiat, DØRS Pete Stephensen Danish Rational Economic Agents Model, DREAM DREAM Abedspapi 23:2 foeløbig

Læs mere

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009

diagnostik Skulder fysioterapeuten nr. 05 marts 2009 side 08 fysioteapeuten n. 05 mats 2009 diagnostik Skulde Mogens Dam e oplægsholde på fagfestivalen d. 26.-28. mats 2009. Fysioteapeut Mogens Dam ha udvalgt en ække gængse diagnostiske test fo skuldepobleme.

Læs mere

VI SEJREDE! Vi kom, vi så,

VI SEJREDE! Vi kom, vi så, Vi kom, vi så, VI SEJREDE! Pojekt JCI Julehjælp Svendbog Hjælp os med at hjælpe ande 2011 afsluttede indsamlingen til tængte bønefamilie i Svendbog med sto succes! Søndag d. 18. dec. va sidste indsamlingsdag

Læs mere

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007

Alt hvad du nogensinde har ønsket at vide om... Del 2. Frank Nasser 2006-2007 Alt hvad du nogensinde ha ønsket at vide om... VEKTORER Del 2 Fank Nasse 2006-2007 - 1 - Indledning Vi skal i denne lille note gennemgå det basale teoi om vektoe i planen og i ummet. Stoffet e pæcis det

Læs mere

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord

Helikopterprojekt Vejprospektering mellem Sisimiut og Sønderstrømfjord Helikoptepojekt Vejpospekteing mellem Sisimiut og Søndestømfjod 7.-. august 006 Hold Emil Stüup-Toft, s060480 Vivi Pedesen, s06048 János Hethey, s03793 Moten Bille Adeldam, s00334 Rettelsesblad til tykt

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Afdeling Ringkjøbing Amt Kirurgisk Klinik Herning Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004

Uddannelsesprogram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi. Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus. Revideret 01.02.2004 Uddannelsesprram for den fælles introduktionsuddannelse i kirurgi Kirurgisk Klinik Holstebro Sygehus Revideret 01.02.2004 1 1. Indledning Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af

Læs mere

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå 2012 1 / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte?

Læs mere

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne

Tilføj supplement. Flemming Johansen (FLJO) Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) 1. 19.08.13 - introduktion/repetition af kerneområderne Undevisningsbeskivelse Redig e Fag: Tilføj foløb Genee beskivelse Tilføj supplemen Temin: Juni 2014 Læe(e): Niveau: abejdsfome Psykologi C->B, VAF Flemming Johansen (FLJO) B fokuspunke Insiuion: VUC Vejle,

Læs mere

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet

Hidsig debat om fleksjobreform Sygemeldte følges tæt i Jammerbugt Når stress ødelægger helbredet magasin om det ummelige abejdsmaked N. 14 decembe 2010 4. ågang lige mulighede fo alle altid Hidsig debat om fleksjobefom Sygemeldte følges tæt i Jammebugt Nå stess ødelægge helbedet Indhold Fleksicuity

Læs mere

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien

Fra udsat til ansat. Medieinfo. Socialrådgiveren. job til udsatte unge. dgmedia.dk. ds advarer mod at spare i psykiatrien Socialådgiveen Medieinfo 2015 socialådgiveen 11/14 Læs mee om voes mange ande medie på Fa udsat til ansat viksomhedspaktik skaffe job til udsatte unge dgmedia.dk ds advae mod at spae i psykiatien Kommunalt

Læs mere

Delegationsplan for Helsingør Kommune

Delegationsplan for Helsingør Kommune Delegasplan fo Helsingø Kommune Fomålet med at udabejde delegasplanen fo Helsingø Kommune e at skabe klahed ove hvo i oganisaen, de tæffes beslutning i fohold til opgave og sage, de ifølge lovgivningen

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeet infomation om cookies Website: http://mbbl.dk/ Kontoldato: 2015-11-07 Kontolleet af: Cookie Repots Limited http://www.cookieepots.com/ Dette dokument e udabejdet så "Ministeiet fo By, Bolig og

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Møllehøjens Børnegård i 2016

Pædagogisk Handleplan. Møllehøjens Børnegård i 2016 ! Pædagogisk Handleplan Møllehøjens Bønegåd i 2016 Møllehøjens iske mål fo 2016, tage udgangspunkt i de nationale læeplane fo daginstitutione. Vi ha sat os nogle mål fo hvilke aktivitete, vi g vil have

Læs mere

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3.

Tilfredshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH. 1. Har du været i praktik i en virksomhed i løbet af den seneste praktikperiode? 2. Køn. 3. Tilfedshedsmåling SKP 2015 AARHUS TECH 1. Ha du væet i paktik i en viksomhed i løbet af den seneste paktikpeiode? 2. Køn 3. Alde 4. Hvo langt e du i uddannelsen? 5. Hvo meget ha du sammenlagt væet i paktik

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE CHR RICHARDTSVEJ N KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. B-16.2 Boligomåde vest fo Solbakkevej, Vodingbog By Vodingbog septembe 2006 20 k. Lokalplanlægning Planloven indeholde bestemmelse om

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A og Kirurgisk Afdeling Randers.

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A og Kirurgisk Afdeling Randers. Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A Kirurgisk Afdeling Randers. Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af sygdomme,

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A og Kirurgisk Afdeling Viborg.

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling A og Kirurgisk Afdeling Viborg. Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i kirurgi ved Aalborg Sygehus, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A Kirurgisk Afdeling Viborg. Specialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling kontrol af sygdomme,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i Kirurgi. Region Nord. Århus - Herning - Århus

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i Kirurgi. Region Nord. Århus - Herning - Århus Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Kirurgi Region Nord Århus - Herning - Århus Kære Tillykke med din hoveduddannelsesstilling i kirurgi. Vi håber, at du får et godt uddannelsesforløb og bliver glad

Læs mere

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger

Valgpe riode. Medlemmer i perioden 2014-2017 1 medlem Arne Nielsen (A) Bemærkni nger bestyelse m.v. AMU Nodjylland HR Antal medlemme (og suppleante) vælges (elle indstilles) Bestyelsen sammensættes således: 10 udefakommende medlemme: Udpeges af lokale abejdsgiveoganisatione: 2 medlemme

Læs mere

Annuiteter og indekstal

Annuiteter og indekstal Annuitete og indekstal Mike Auebach Odense, 2010 1 OPSPARING OG LÅN Hvis man betale til en opspaingskonto i en bank, kan man ikke buge entefomlen til at beegne, hvo mange penge, de vil stå på kontoen.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI)

Psykisk arbejdsmiljø (kort) udarbejdet af NFA (AMI) Psykisk abejdsmiljø (kot) udabejdet af NFA (AMI) Navn, dato, å Hvilken afdeling abejde du i? Afdelingens navn De følgende spøgsmål handle om dit psykiske abejdsmiljø. Sæt et kyds ud fo hvet spøgsmål ved

Læs mere

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen,

rekommandation overspændingsafledere til højspændingsnet. Member of DEHN group Udarbejdet af: Ernst Boye Nielsen & Peter Mathiasen, ekommandation ovespændingsafledee til højspændingsnet Udabejdet af: Enst Boye Nielsen & Pete Mathiasen, DESITEK A/S Denne publikation e en ekommandation fo valg af ovespændingsafledee til højspændingsnet

Læs mere

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer

Beregningsprocedure for de energimæssige forhold for forsatsvinduer Beeninspocedue fo de eneimæssie fohold fo fosatsvindue Nævæende dokument beskive en pocedue til bestemmelse, af de eneimæssie fohold fo fosatsvindue. Det skal notees, at beeninen e baseet på en foeløbi

Læs mere

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND

LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND 1 LOKALPLAN NR. 360 HENRIETTELUND EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Langs Kægade i Vop Lokalplanen omfatte et ca. 4,13 ha stot omåde fodelt på 4 pivate ejendomme beliggende fo foden af Tebbestp Bakke

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme og pimiske tal BETEGNELSER. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige hele

Læs mere

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi

Cisgene bygplanter. planteforskning.dk Bioteknologi plantefoskning.dk Cisgene bygplante Nyttige egenskabe kan tilføes til femtidens afgøde ved hjælp af genetisk modifikation uden indsættelse af atsfemmede gene. Den nye stategi anvendes bl.a. til udvikling

Læs mere

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store?

TEORETISK OPGAVE 3. Hvorfor er stjerner så store? TEORETISK OPGAVE 3 Hvofo e stjene så stoe? En stjene e en kuglefomet samling vam gas De fleste stjene skinne pga fusion af hydogen til helium i dees entale omåde I denne opgave skal vi anvende klassisk

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i Kirurgi. Region Nord. Stilling Århus - Horsens - Århus

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i Kirurgi. Region Nord. Stilling Århus - Horsens - Århus Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i Kirurgi Region Nord Stilling Århus - Horsens - Århus Kære Tillykke med din hoveduddannelsesstilling i kirurgi. Vi håber, at du får et godt uddannelsesforløb og bliver

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning)

Fagstudieordning for tilvalgsuddannelsen i Erhvervsøkonomi (2012-ordning) Fagstudieodning fo tilvalgsuddannelsen i Ehvevsøkonomi (2012-odning) Revision 1. septembe 2016 1 Indledning Til denne uddannelsesspecifikke fagstudieodning knytte sig også Rammestudieodning fo Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 2 Bilag 2 Evidenstabel Fofatte Å Studietype Studiets Aevalo, J.J. 2012 Valideingsstudie Palliative patiente Sammenligning af fie skalae til vudeing af sedationsniveau. Vancouve Inteaction Calmness

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

STATISTIKNOTER Simple multinomialfordelingsmodeller

STATISTIKNOTER Simple multinomialfordelingsmodeller STATISTIKNOTER Simple multinomialfodelingsmodelle Jøgen Lasen IMFUFA Roskilde Univesitetscente Febua 1999 IMFUFA, Roskilde Univesitetscente, Postboks 260, DK-4000 Roskilde. Jøgen Lasen: STATISTIKNOTER:

Læs mere

Juraen bag miljøgodkendelser

Juraen bag miljøgodkendelser Juaen bag miljøgodkendelse Juaen bag miljøgodkendelse 23. maj 2017 Haugaad Nielsen Advokatfima, Flemming Elbæk Pogam fo eftemiddagen Velkomst, pæsentation af Flemming Elbæk og pæsentation af Haugaad Nielsen

Læs mere

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen

Kontakt: - en anden tid et andet tempo! A13 Hobro. Løgstør. Skive. Bjerregrav Hjarbæk Fjord. Skals A13. Hobro/Randers Viborg. Kulturarvsforbindelsen Hvolis Jenaldelandsby og Kultuavsfobindelsen, Skive Heedsvejen 135 Veste Bjeegav 9632 Møldup www.jenaldelandsby.dk hvolis@vibog.dk A13 Hobo Løgstø Bjeegav Hjabæk Fjod Skals OL Kontakt: - en anden tid et

Læs mere

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00

HTX Holstebro Jacob Østergaard 20. oktober 2008 3. A Fysik A Accelererede Roterende Legemer 19:03:00 1 Fomål 1. At bestemme acceleationen fo et legeme med et kendt inetimoment, nå det ulle ned ad et skåplan - i teoi og paksis.. I teoi og paksis at bestemme acceleationen fo et legeme med kendt inetimoment,

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer

MuligHeden. www.ikast-brande.dk September 2015. Robuste idéer www.ikast-bande.dk Septembe 2015 Robuste idée Fitid, oplevelse og en håndsækning til kultuen En en mandeguppe ha sat sig på opgaven som scenemeste og lysfolk i Bakkehuset Skulle Ikasts kultuhus, Bakkehuset,

Læs mere

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst??

SkanKomp Værdiskabende projekt eller tidsrøver? Dagligdagens balancekunst?? SkanKomp Vædiskabende pojek elle idsøve? Dagligdagens balancekuns?? 02-02-2012 1 Pogam Check in il wokshoppen Opvamning Fomål med wokshoppen Henik - SkanKomp vædiskabe elle idsøve fo Kususcenee? Hvodan

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for ovenlys

Metode til beregning af varmetransmissionskoefficient (U-værdi) for ovenlys Metode til beenin af vametansmissionskoefficient (U-vædi) fo oven Nævæende notat beskive en metode til beenin af vametansmissionskoefficienten fo oven. Pincippet i beeninspoceduen tae udanspunkt i beeninsmetoden

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Haugaard Nielsen Advokatfirma

Haugaard Nielsen Advokatfirma Haugaad Nielsen Advokatfima Danske Havne 14. juni 2016 Compliance på miljø- og planomådet Flemming Elbæk Flemming Elbæk, advokat, HD(Ø) Ansættelse mv.: Advokatfuldmægtig, 2006-2008 Juist, Miljøministeiet,

Læs mere

Honeywell Hometronic

Honeywell Hometronic Honeywell Hometonic Komfot + Spa enegi Gulvvame Lysstying Lys Sikkehed Sikkehed Andet Andet Radiato Insight Building Automation 1 MANAGER Hometonic Manageen HCM200d e familiens oveodnede buge-inteface.

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v

Trigonometri. teori mundtlig fremlæggelse C 2. C v. B v. A v Tigonometi teoi mundtlig femlæggelse 2 v v B v B Indhold 1. Sætning om ensvinklede teknte og målestoksfohold (uden bevis)... 2 2. Vinkelsummen i en teknt... 2 3. Pythgos sætning om ETVINKLEDE TEKNTE...

Læs mere

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst

STANDARDICERET TIDSSTYRET PATIENTFORLØB. Uffe Holst STNDRDICERET TIDSSTYRET PTIENTFORLØB. Uffe Holst STP kirurgi. Visitation STP STP STP llergi/nafylaksi lmen utilpas Besvimelse* Bevidsthedssvækkelse* Blodsukkerafvigelse Diarre og opkast af formødet infektiøs

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evalueing af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læeplane De udfyldes et evalueingsskema p. tema p. aldesguppe. Institutionens navn:_katholt Målguppe:_3-6 å 2010 Antal bøn: 25 Tema:

Læs mere

Afdelingsbeskrivelse

Afdelingsbeskrivelse Introduktionsstilling i kirurgi, Sygehus Vendsyssel. Introduktionsuddannelsen i kirurgi ved den funktionsbærende enhed Kirurgi Syd, Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling A, Aalborg Sygehus Kirurgisk Afdeling,

Læs mere