Hvide RÆVE (VULPES VULPES) i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvide RÆVE (VULPES VULPES) i Danmark 1843-2011"

Transkript

1 Hvde RÆVE (VULPES VULPES) Danmark Susse Pagh 1 I maj 2007 fk jeg den første henvendelse om hvde ræve - kke polarræve, men danske ræve. Ved be Hmmerland var der set et kuld rævehvalpe på fem, hvoraf tre var helt hvde. Dsse hvalpe blev fotograferet af Jan Skrver (Fg. 1 a-d). Da det var første gang, jeg havde hørt om hvde ræve Danmark, skrev jeg et llle ndlæg om de hvde rævehvalpe på aturhstorsk Museums hjemmesde. Det førte tl endnu en henvendelse om hvde rævehvalpe, denne gang fra Mdtjylland omkrng Bjerrngbro. Her havde Krstan Jensen set to hvde hvalpe et kuld på fre. Få dage senere d. 17. jun fk jeg selv lejlghed tl at se de hvde hvalpe ved Bjerrngbro sammen med Krstan. V sad på en skrånng overfor graven, og hvalpene dukkede op, mens det stadg var lyst (Fg. 2 a+b). De hvde hvalpe vrkede sunde og raske og adsklte sg kke umddelbart adfærd fra deres røde søskende. Efter hvalpene havde sundet sg ldt ved graven, drog de på jagt. De løb langs et hegn kanten af marken, som lå lge oven for graven. De hvde hvalpe kunne man følge langt ud landskabet på grund af deres synlge pelsfarve. I 2011 modtog jeg gen mals om hvde rævehvalpe. Den første mal kom d. 27. jun. En hvd rævehvalp var set ved en ejendom ved Fårup ordjylland. Hvalpen blev set et par gange. Den ene gang følgeskab med en normalfarvet rød hvalp. Igen d. 5. jul kom en mal om en hvd ræv, denne gang var en hvd hvalp set en have ved Hadsten. Denne hvde hvalp gk rundt på græsplænen. Ifølge observatøren søgte den små frøer, som der var mange af på plænen (Fg. 3a). I oktober blev jeg kontaktet af naturfotografen Jan Skrver, som fortalte, at der gen var set hvde ræve ved Halkær, som lgger nærheden af be Hmmerland. Spørgsmålet var nu, hvor almndelgt forekommende hvde ræve er den danske natur, og hvor langt tlbage tden, man havde kendt tl hvde ræve. MATERIALER OG METODER For at få svar på, hvor hyppgt forekommende hvde ræve er, kontaktede jeg første omgang Brger Jensen, som havde arbejdet med ræve både på aturhstorsk Museum og på den daværende Vldtbologsk Staton, Kalø. Brger kunne fortælle, at han kun er stødt på fænomenet ganske få gange, bl.a. en hvd ræv som blev skudt ved Ans 1980, og som står udstllngen på aturhstorsk Museum. Brger havde bl.a. undersøgt omkrng 5000 ræve forbndelse med rabesbekæmpelsen Sønderjylland 1970`erne. Iblandt dsse ræve var der ngen hvde ræve. aturhstorsk Museum Århus og København, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum Hørsholm og aturama Svendborg blev kontaktet sommeren 2007 for at høre, om de havde oplysnnger om hvde ræve eller sknd fra hvde ræve magasnerne. De knap 4000 regstrernger af ræv under projekt Dansk Pattedyratlas blev tjekket for ndrapporternger af hvde ræve. Gammel håndbogsltteratur om ræve og rævejagt blev tjekket for oplysnnger om hvde ræve, helt tlbage tl den første bog om danske pattedyr af skrevet af Melchor Desuden blev alle årgange af tdskrftet Dansk Jagttdende (år ), Strandjægeren (år ) og Jagt og Fsker (år ), bladret gennem for at fnde meddelelser om hvde ræve. I august 2008 bad jeg jægere, en artkel tl magasnet Jæger, rette henvendelse tl mg på aturhstorsk Museum, hvs de havde set eller havde kendskab tl hvde ræve. I 2011, blev der en artkel af Jan Skrver om hvde ræve Jyllandsposten d. Records of whte red foxes (Vulpes vulpes) n Denmark In Denmark, whte foxes have rarely been descrbed n the lterature and seldom reported observed n the wld. It was therefore wth great surprse that I receved two ndependent photo-documented records of whte red fox cubs n 2007 and three more records n In order to fnd more nformaton regardng whte foxes seen n Denmark, advertsements were put nto huntng magaznes and natonal newspapers, wth a request to contact me wth of knowledge of whte foxes. Old lterature, both handbooks and huntng journals and magaznes, gong as far back as 1834, were searched for records or descrptons of whte foxes. Taxdermst and atonal Museums of Denmark, wth zoologcal collectons, were contacted wth requests for stored skns of or full mounted whte foxes. The search revealed n all 67 records of whte or partly whte foxes recorded from 1843 to 2011, the frst record beng on Amager, Zealand. Untl 1950, almost all records of whte foxes were from Zealand and Lolland, whle almost all the followng records were from Jutland, especally around two areas one n Md- Jutland and one n the orthern part of Jutland. Most of the whte foxes recorded were whte wth ether red or ce blue eyes, and therefore most probably albno forms of the red fox. The albno foxes observed or shot seemed to be n a good health condton and not notably affected by ther lght senstve eyes. The huntng pressure may be hgh on whte foxes due ther whte fur. They are easy to spot n the landscape and they are valued as trophyes. Key words: Whte fox, albno. 1 Sekton for Anvendt Vldtforsknng, Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, Kalø, DK-8410 Rønde, 118(2) Sde 31

2 Fgur 1a-d. Hvde hvalpe fra Halkær, be ordjylland. Her var der 2007 tre hvde kuld på 5. Som det fremgår af fotoet af hvalpen nederst tl højre er hvalpenes øjne lyseblå. Fotoene er taget fra sdst maj tl starten af jun. Fotos: Jan Skrver. Whte foxes from orthern Jutland That year there was a ltter wth three whte cubs and two normal coloured cubs. As can be seen on the photo at the bottom rghthand corner the whte cubs had lght blue eyes. The photos have been taken n the perod from late May to early June. 118(2) Sde 32

3 VIDESKABELIG ARTIKEL 15. oktober, endnu engang rettet henvendelser tl offentlgheden om at henvende sg tl mg, med oplysnnger om hvde ræve (Skrver 2011). I starten af februar 2012 blev Dansk Zoologsk Konservatorforenng kontaktet. En forespørgsel om kendskab tl hvde ræve blev rundsendt tl forenngens medlemmer pr. mal og annonceret på forenngens generalforsamlng marts. En observaton relaterer sg tl tdspunkt og sted. Et kuld hvalpe med fx 2 hvde hvalp regstreres som en observaton af hvd ræv, kke som to observatoner. Der er kke gjort forsøg på, at verfcere rgtgheden af oplysnnger om hvde ræve. Dog er fotodokumentaton blevet efterlyst og fremsendt, hvs det forelå. Lgeledes har det kke været mulgt at afgøre, hvorvdt flere observatoner af hvde ræve samme område drejer sg om et eller flere ndvder. RESULTATER I håndbøgerne fnder man ngen detaljerede oplysnnger om, hvor og hvornår hvde ræve blev set. Som det fremgår af tabel 1 nævnes hvde ræve sporadsk og som meget sjældent forekommende håndbogsltteraturen. Vl man have nøjere oplysnnger om hvde ræve tlbage tden, må man ty tl jagtltteraturen. Her fndes flere oplysnnger om hvde- eller delvst hvde ræve, som er blevet nedlagt gennem tden. Da alle oplysnnger om hvde ræve blev samlet, blev det tl 66 regstrernger af helt- eller delvst hvde ræve peroden (Appendx). Hvde ræve er ndtl 1950 næsten udelukkende fra ordsjælland og Lolland Gennem 100 år fra mdten af 1800-tallet og tl mdten af 1900-tallet er der 15 dokumenterede tlfælde af hvde eller delvst hvde ræve (Fg. 4a, Appendx). De fleste (11) observatoner fra denne perode er fra ordsjælland og Lolland. Den første beretnng, som blev fundet ltteraturen, er om en hvd ræv fra Amager Flere af de ræve, som er regstreret peroden , er kun delvst hvde. En helt hvd ræv, som blev skudt ved Ballerup, blev udstllet på første nordske jagtudstllng Rosenborg Have sommeren I 1949 blev der hhv. set og skudt to helt hvde ræve, begge ordsjælland. På Lolland er der peroden skudt tre hvdbrogede ræve, alle annonceret under Mndre meddelelser Dansk Jagttdende, hvor man bl.a. kan læse om en delvs hvd ræv ved Guldborg 1920: Mærkelg ræv. På klapjagt December Md paa Guldborgland, blev der nedlagt en hvdbroget Ræv. Denne en llle ung Tæve med hvd Bug, den underste Halvdel af Forsde og Bagløb var lgeledes hvde og fra Bugen strakte den hvde Farve sg over Brystet og omkrng Halsen som en Krave. Den øvrge Del af Kroppen var ræverød men dog ret lys. De tlstedeværende Jægere vare enge om, at de aldrg have set Magen tl Ræv, den lgnede paafaldende en hvd Colly. Formentlg har denne ræv lgnet den farvevarant, som kaldes guldplatner ndenfor pelsdyravlen. Guldplatnere mnder pelsen mest af alt om collehunde. Kun fre observatoner denne perode stammer fra Jylland, nemlg Ebeltoft 1888, Brønderslev 1920, Skærbæk ved Kollng 1944 og Skve 1950 (Fg. 4a, Appendx). Den hvde ræv skudt ved Brønderslev Strand fndes magasnet på Zoologsk Museum. Også ræven skudt ved Skærbæk lgner en collehund. Det kan kke udelukkes, at ræven fra Skærbæk stammer fra en pelsfarm, men ræven, som lgner en collehund, beskrevet fra Guldborgland 1920 er fra før den td, hvor rævefarme startede Danmark. De første farmræve, sølvræve, kom tl landet Hvde ræve fortrnsvst fra Mdt- og Vestjylland fra 1951 tl 2000 Fra 1950 og de næste 50 år frem er der yderlgere 23 lokalteter med helt eller delvst hvde ræve (Fg. 4b). I denne perode stammer de fleste observatoner fra Jylland. En enkelt hvd ræv er observeret Tellerup Plantage ldt syd for Mddelfart og en enkelt hvdplettet ræv er observeret ved Farum på Sjælland Skndet fra sdstnævnte ræv fndes magasnerne på Jagt- og Skovbrugsmuseet. I Dansk Jagttdende fra 1951 beskrves en hvd ræv fra Hagebro ved Skve, som agerede hønsetyv. Den hvde hønsetyv måtte lade lvet, blev udstoppet og omtalt Holstebro Dagblad. I 1961 og 1964 observeres hvde ræve nærheden af hhv. Vborg og Randers. De resterende 17 regstrernger af hvde ræve er fra peroden efter De hvde ræve er set eller skudt Mdtjylland og Thy (Fg. 3b). Der er set fre kuld med hvde hvalpe peroden 1980 tl Et kuld med tre hvde hvalpe ses ved Ans Året efter ses hvde hvalpe ved Sjølund ved Kjellerup, 1988/89 et kuld med 5 hvde hvalpe Thy og 1998 observeres et kuld rævehvalpe med 4 hvde ud af 7 ved Haunstrup ved Hernng. Mange rapporternger af hvde ræve rundt om Jylland fra 2001 og fremefter Fra år 2001 og frem tl år 2011 er der 28 observatoner af hvde ræve. Ca. 40 % af det samlede antal observatoner af hvde ræve er således fra de seneste 10 år. Bortset fra en hvdplettet ræv skudt ved Hørsholm og en hvd ræv set ved Hllerød hhv og 2001, stammer alle oplysnnger om hvde ræve denne perode fra Jylland (Fg. 4c og appendx). Mange observatoner er fra det mdt- og vestjydske område sær fra Skals, Holstedbro og Oksbøl (Fg. 3c), men der ses nu også hvde ræve ordjylland og Sønderjylland (Fg. 4c). I området ved Skals ldt nord for Vborg observeres foråret 2002 et kuld hvalpe med to hvde hvalpe blandt. I samme område, på Stakkels Hede, nedlægges en ung hvd ræv, som sendes tl udstopnng september I 2004 er der gen to uafhængge observatoner af hvde ræve ved Skals. Den ene stammer fra et ægtepar, som har besøg af en hvd ræv haven og som fodrer den hen over sommeren (Fg. 3d). Et vdeoklp af denne ræv kan ses på aturhstorsk Museums hjemmesde under projekt Stenbronatur /yt (Pagh 2007b). Det kan dreje sg om den samme hvde ræv, som senere samme år blev skudt ved Skals. I 2007 blev der som omtalt ndlednngen fundet et kuld med fre hvalpe ved Bjerrngbro, ca. 10 km sydvest for Vborg, hvor- 118(2) Sde 33

4 VIDESKABELIG ARTIKEL Tabel 1. ordsk håndbogs ltteratur om ræve og rævejagt, med angvelse af oplysnnger om hvde ræve. Scandnavan ltterature consernng foxes and foxhuntng, wth or wthout nots on whte foxes. År Klde Omtale af hvde ræve 1834 Melchor, HB: Den danske Stats og orges Pattedyr. I forbndelse med andre farvevaratoner nævnes: Den hvde Ræv med røde Øne, enten helt hvd eller med sorte Øren Bermann & Oderfeldt: Illustreret Jagtbog 1874 Llljeborg W: Sverges och orges Däggdjyr... Farvevareteter er sjeldne hos Ræven, dog fndes hyppgt forskellge uancer farven; man har således meget mørke næsten sorte, ldrøde, og ganske lyse Ræve. Højt mod ord fndes hyppgt hvde Ræve. Stort afsnt om farvevaratoerner Hvt Räf. Helt hvt, med svarta (spetsga) öron Fås en og annan gang Lappland Wulff J: Danmarks Pattedyr. Ingen hvde ræve omtalt Tauber P: Pattedyr. I: Zoologca Danca Moller V: Haarvldtjagten. Ingen hvde ræve nævnt 1908 Wnge H: Danmarks Fauna 5. I:Pattedyr. Ingen hvde ræve omtalt Flere farvevaratoner omtalt: Heelt hvd, med Undtagelse af Ørene, der stundom ere sort, Ønene røde (Kakerlak). Kun sjeldent agttaget hos os (Sjælland, Læsø, Jylland) Wesmann C.: Ræven. Hage & Clausen Forlag Wesmann C: Vldtets og Jagtens Hstore Danmark. Fortællng om ræven. Ingen hvde ræve nævnt. Ved Kongejagten d. 4. ovember1843 blev skudt 26 Haner, 3 Høner, 28 Harer og en ganske hvd Ræv. Sandsynlgvs nedlagt Kongelunden på Amager 1935 Holten J: Ræven. I Danmarks Pattedyr. I forbndelse med andre farvevaratoner nævnes: Endelg kan ræven være helt hvd. Hvd ræv fra Vendsyssel og ordsjælland. Begge set flere gange. Ingen af dem nedlagt. Ikke afgjort om det er albnoer eller om det kun er dækhår som er hvde Dansk Jagtlekskon. Under ræv:.. med undtagelse af albnoer er ræve sorte bag ørene Den Danske Jagt Fortd og utd. Ingen oplysnnger om hvde ræve Bræstrup FW: Vort Lands Dyrelv. Ingen omtale af hvde ræve, trods beskrvelse af farvevaraton Jensen B & Strandgaard, H: Europas pattedyr yt Dansk Jagtlekskon Under ræv:.. sjældent hvd 1976 og 1996 Jørgensen B: Ræven. Farve meget varabel Moseræv og korsræv er afbldet. Melansme er sjælden.. Alle farvevaranter har næsten altd hvde halespds. Hvde eksemplarer med sorte spdser på ører og hale er en sjælden gang agttaget Frankrg og England. Fnsk undersøgelse af flere tusnd rævesknd nævnes bogen: for hver 1000 ræve, var 990 normalt røde ræve, 6 var moseræve, 3 korsræve og 1 næsten helt sort. Albnoer træffes også men er uhyre sjældne Jensen B: Ræv. I: Danmarks Dyreverden Afsnt om pelsfarve, men gen omtale af hvde ræve 1991 Asferg T: Danmarks Pattedyr. Afsnt om pelsfarve men ngen omtale af hvde ræve 1996 Pagh S: Ræven. Pelsfarve omtalt, men ngen omtale af hvde ræve 118(2) Sde 34

5 VIDESKABELIG ARTIKEL af de to var helt hvde (Fg. 2a-b). Hvalpene fra Bjerrngbro kunne ses området hen over sommeren, og de menes at være set sdste gang december I 2008 nedlægges en hvd ræv ved en kunstgrav ved Engesvang som lgger mellem Slkeborg og Ikast. Denne ræv omtales en artkel Jæger (Stenar 2008) og er nu udstoppet (Fg. 3e). Et kuld på 5 hvalpe, hvoraf en var hvd, blev set ved Skve Samme år blev der skudt en hvd ræv ved Stoholm, som lgger ca. 15 km sydøst for Skve. Ved Holstebro er der 2007 fre observatoner af hvde ræve: En hvd ræv er fotograferet nærheden af Holstebro Kaserne, denne ræv blev sdst set d. 15. jul om morgenen. Yderlgere tre observatører har set en hvd ræv kvarterene det sydvestlge Holstebro, bl.a. blev en hvd ræv set slæbe af med en pose skrald. I området omkrng Vegger og Halkær ved be ordjylland observeres en del hvde ræve, og der fødes to kuld rævehvalpe med hvde hvalpe blandt hhv og I 2007 var der et kuld hvalpe på tre hvde og to røde hvalpe. Hvalpene blev, som nævnt ndlednngen, fotograferet af naturfotografen Jan Skrver (Fg. 1a-d), og omtalt TV-ord og på aturhstorsk Museums hjemmesde (Pagh 2007). D. 7. august 2007 blev der observeret to hvde ræve hurtgt trav langs et læhegn ved Halkær. De hvde hvalpe, mndst to, som observeres 2011 (Fg. 3f) stammer fra en ynglegrav ca. 1,5 km fra ynglegraven med hvde hvalpe Både 2010 og 2011 fndes hvde trafkdræbte ræve området (Fg. 3g). Også Sønderjylland ved Vamdrup, dukker en hvd ræv op. Den blev set krydse en vej jul af en lokal jæger. I det sydvestjyske på Skallngen observeres også hvde ræve, som hhv. ses og skydes 2001 og 2005 (Fg. 3h). DISKUSSIO Det kan kke alle tlfælde udelukkes, at nogle af de hvde ræve, som er observeret gennem tden, kan være forvekslnger med Fgur 2a og b. Hvde ræve fra Bjerrngbro, Mdtjylland På fgur a (tv) ses en hvd og en rød hvalp på skrænten ved ynglegraven d. 11. jun. Fgur b (th) hvd hvalp fra 22. jun. Bemærk de lyseblå øjne. Fotos: Krstan Jensen Whte foxes at Bjerrngbro, Mdt.Jutland Fgure 2a (left) A whte and a red fox cub at the den on the 11th of June. Fgure 2b (rght) whte cub from the 22th of June. otce the lght blue eyes. BOKS 1. ALBIISME Albnsme er betegnelsen for helt eller delvs mangel på melannpgmenter øjne, hud og hår. Albus betyder hvd på latn. Albnsme forekommer hos stort set alle pattedyr (nklusv mennesket), fugle, fsk, krybdyr og padder. Albnsme er arvelgt og normalt resultatet af recessve gener, som medfører en manglende evne tl at danne melann-pgmenter. Det betyder, at almndelgt farvede røde ræve kan være bærere af albnogenet. Ford organsmer med albnsme mangler det mørke pgment melann huden eller hårene, er de mere sarte overfor solens ultravolette stråler og ofte dårlgt camouflerede. De fleste mennesker og dyr med albnsme forekommer hvde eller blege. Fugle og krybdyr kan have parter med gult eller andre farver, som er effekten af andre farvepgmenter fx carotenoder. Det manglende melann øjets rs, resulterer også et nedsat syn stærk sollys (Fg. 1.ø.tv. ræv der msser med øjnene). Det vl betyde et nedsat syn hos mange dagaktve dyr, men da ræve hovedsagelgt jager skumrngen eller om natten, har det sandsynlgvs kke den store betydnng for dem. Øjnene på dyr med albnsme forekommer ofte røde, ford nethndens blodårer kan ses gennem rs. Der er dog noget pgment øjnene, og hos store dyr som fx mennesker og ræve er der ofte nok pgment rs tl, at kaste et ugennemsgtgt skær over øjnene, så de forekommer helt lyseblå. Albnoer er mere synlge for omgvelserne. En hvd fugl eller en hare vl de fleste tlfælde hurtgt tltrække sg opmærksomhed fra rovdyr og have færre chancer for at overleve end normalfarvede artsfæller. Sammen med henvendelser om hvde ræve, kom der også oplysnnger om en hvd hare, en hvd-gul muldvarp og en hvd grævlng tl museet, og Dansk Jagttdende støder man på adskllge meddelelser om andre hvde dyr end ræve fx hvde rådyr, harer, grævlnger, stære, råger, svaler, fasaner og agerhøns. 118(2) Sde 35

6 VIDESKABELIG ARTIKEL 118(2) Sde 36 A B C D E F G H

7 VIDESKABELIG ARTIKEL Fgur 3 (på sde 36). A: Hvd ræv fotograferet en have ved Hadsten Den søgte formentlg små frøer på plænen. Foto: Gorm Hndsgaul. B: Hvd ræv nedlagt ved Thy 1989 vses frem af els Bach elsen. Foto: Søren Vase. C: Llle hvd hanræv skudt d. 13. januar 2001 Kjelst ved Oksbøl. Foto: Kaj Pedersen. D: Hvd ræv besøger Kamma og Henry elsens have Skals Den kommer en perode næsten daglgt og henter sg en godbd. Vdeoklp af denne ræv kan fndes på aturhstorsk Museums hjemmesde Foto: Kamma og Henry elsen. E: Hvd ræv skudt ved kunstgrav 2008 ved Engesvang, mellem Slkeborg og Ikast. Foto: Max Stenar. F: Hvd hvalp set ved Ejdrup ved be Foto: Annette Svendsen. Der var mndst to hvde hvalpe kuldet. Forældrene skulle være normaltfarvede. G: Trafkdræbt ræv fundet 2010 ved Ejdrup og Vegger ordjylland. Foto: Helle Costn. H: Hvd ræv skudt på Skallngen d. 29. oktober Ræven havde normal øjenfarve, og den havde følge jagtdeltagerne unormalt lange ben. Foto: Karsten Rohde. A: Whte fox presumably huntng frogs n a garden n East Jutland. B: Whte fox shot at Thy, orthern Jutland n C: Small whte male fox shot the 13th of January 2001 n Oksbøl, West Jutland. D: Whte fox vstng a garden n Skals, Central- Jutland n A vdeo of ths fox can be seen on the homepage of the atonal Museum of Aarhus E: Whte fox from orth Jutland, road klled n F: Whte fox cub seen n 2011 at be n orth Jutland. G: Whte fox shot at Skallngen n Southwest Jutland the 29th October andre hvde dyr fx en hvd kat eller hund eller undslupne hvde farmræve, som fndes et utal af farvevaranter. Imdlertd har der kke været tradton for at avle hvde albnorødræve på pelsfarme. Hvde ræve på pelsfarmene er sædvanlgvs polarræve Vulpes lagopus. Den hvde form af polarræv har normalt hvd vnterpels og tofarvet brun sommerpels (Fg. 5a+b). Ud fra de oplysnnger, der er gvet forbndelse med regstrerngerne (se appendx), anses forvekslnger med farmræve og andre dyr for at være en ret ubetydelg fejlklde. Flertallet af de hvde ræve, som er regstreret gennem tden, er nemlg enten blevet nedlagt eller fotograferet (se appendx og Fg. 3a-h). Der er ngen tvvl om, at størstedelen af de hvde ræve er helt eller delvst albnoer (boks 1). De rapporterede hvde ræve er set både med røde, lysblå og brune øjne, og rævene har været fra helt hvde, hvde med enkelte mørke aftegnnger ved øre og på ryggen, eller normalt farvede med undtagelse af hvde parter og hvde pletter. Hvlken form for albnsme eller genetk, der lgger tl grund for de enkelte ræves pelsfarve, kan mdlertd kke afgøres uden genetske undersøgelser. Den årstalsmæssge og geografske adskllelse af observatonerne af hvde ræve tyder på, at mutatoner den vlde rævebestand er opstået af flere gange og på forskellge steder. Mange af de hvde ræve, som dag ses Jylland, kan mdlertd have haft et fælles ophav Mdtjylland starten af 1950-erne, hvor de første observatoner af hvde ræve startede. Herfra kan generne have spredt sg tl flere steder Jylland, men det kan også kun afklares med en genetsk undersøgelse. Da mange af de hvde ræve er bevarede enten som sknd eller er udstoppede er det mulgt fremtden at undersøge fænomenet genetsk. Knap 70% af observatonerne af hvde ræve stammer fra peroden efter 1976, men det er svært at sge, om den stgnng, der er antallet af observerede hvde ræve, skyldes en reel stgnng hyppgheden af albnogenet gennem de senere år, eller om det skyldes lettere adgang tl meder for folk, som observerer de hvde ræve. At albnoer før tden har været meget sjældne syntes dog at være en kendsgernng, da de hvde ræve sjældent nævnes sammen med beskrvelser af rævens øvrge farvevaratoner (boks 2). Ud fra de oplysnnger, der er om de hvde ræves foderstand og størrelse, er der ngen grund tl at tro, at de har sværere ved at fnde føde end deres røde slægtnnge. Flere har observeret, at de hvde ræve forekommer mndre sky end de normaltfarvede ræve, hvlket er sandsynlgt, da albnogenet hos andre dyr fx lder er kendt for at øge deres tamhed overfor mennesker (pers. medd. Out Loh). Denne tamhed kan sammen med deres meget synlge pels gøre dem mere sårbare overfor jagt end normaltfarvede ræve. De hvde ræves største mnus forhold tl overlevelse naturen ser derfor ud tl at være deres trofæværd. I området omkrng Halkær og Veggerby ved be har man dog ndgået en gentlemans aftale om, at lade de hvde ræve leve fred. TAK En stor tak tl alle dem, som har rnget eller malet tl mg med oplysnnger og mange spændende hstorer om hvde ræve. Tak tl Hans Krstensen for de mange ltteraturhenvsnnger om hvde ræve, tl Hans Baagøe og Mogens Andersen, Zoologsk Museum København, Jette Baagøe og Karsten Felsted, Jagt- og Fskermuseet Hørsholm og konservator Vagn Retz for oplysnnger om skndlagte og udstoppede hvde ræve. Stor tak tl Brger Jensen for hstorske ltteraturhenvsnnger og oplysnnger fra sne mangeårge studer af ræve. Uden Brgers utrolge ltteraturoverblk var tabel 1 kke blevet tl. Tak også tl Annelse Jensen for værdfulde kommentarer tl manuskrptet. Tak tl Out Loh og Bente Krogh Hansen for oplysnnger om farmræve. Særlg tak tl Jan Skrver, Krstan Jensen, Karsten Rohde, Max Stenar, Torben Flye, Kaj Pedersen, Ole Bøgh Jørgensen, Gorm Hndsgaul, Helle Costn og Annette Svendsen for fotos af hvde ræve tl rådghed og tl Morten Hlmer for fotos af polarræve. 118(2) Sde 37

8 BOKS 2. RÆVEPELSE Vores hjemlge røde ræv forekommer mange farvevaranter fra helt lys orange tl rødbrun, over mørkbrun og tl næsten helt sorte. Desuden kan rævene have meget forskellge aftegnnger. ogle ræve har en tydelg hvd halespds andre har røde haler med ldt sort ved haleroden og på spdsen. De hvde aftegnnger ved snude og hals kan også varere meget. Ræve med sort strube og bug kaldes fx moseræve. Også de mørke og sorte parter på ræve, sædvanlgvs bag ørene, ved snuden, på benene og på ryggen, varerer. Betegnelsen brandræv bruges også om meget mørke ræve som mangler den hvde spds på halen. Ræve med mørke aftegnnger ned over ryggen og hen over skulderen kaldes korsræve. Den store varaton pelsfarve er nyttg, når man arbejder med ræve. Er man ldt omhyggelg med sne notater, kan man nemlg let kende ndvder fra hnanden. Tl forskel fra forekomsten af helt hvde ræve, er dsse farvevaranter ofte beskrevet håndbogsltteraturen. En pelsabnormtet som fra td tl anden også dukker op, er ræve som mangler dækhår og kun har den lysebrune uldne underpels. Dsse ræve kalder man samsonræve. Fgur 4. Kort med regstrernger af hvde eller delvst hvde ræve fra tre tdsperoder (A: , B: , C: ). Maps wth records of whte or partly whte foxes from three tme perods (A: , B: , C: ). 118(2) Sde 38

9 VIDESKABELIG ARTIKEL Fgur 5a og b. Polarræven Vulpes lagopus (den hvde varant) er hvd om vnteren og tofarvet brun om sommeren. Fotos: Morten Hlmer. The whte form of the Arctc fox Vulpes lagopus has a whte wnter coat and a two-coloured brown summer coat., CITERET LITTERATUR Ahlefeldt-Laurvg-Blle GG 1944: Dansk Jagtlekskon. Standardforlaget Asferg T 1991: Ræv. - I: Danmarks Pattedyr Muus B (red.), Gyldendalske Boghandel. Bermann F & Oderfeldt W 1871: Illustreret Jagtbog Bræstrup FW 1949: Rovdyr. I: Vort Lands Dyrelv. Bræstrup FW, Thorson G og Wesenberg-Lund E (red.), Gyldendalske Boghandel Holten J1935: Ræven. - I: Danmarks Pattedyr. Mannche ALV (red), Gyldendalske Boghandel. Jensen B 1978: Ræv. I: Danmarks Dyreverden. Hvass H (red.), Rosklde og Bagger Jørgensen B 1976: Ræven. - aturens Verdens Dyrebblotek, Rhodos. Jørgensen B 1996: Ræven. - aturens Verdens Dyrebblotek, Rhodos. Llljeborg W 1874: Sverges och orges Däggdjyr. - W. Schultz. Melchor HB 1834: Den danske Stats og orges Pattedyr. - Gyldendalske Boghandel. Moller V 1890: Haarvldtjagten. - PG Phlpsens Forlag. Wetemeyer A & Hansen F 1975: yt Dansk Jagtlekskon. I: bd. 7. Branner og Koch Forlag. Pagh S 1996: Ræven. - atur og Museum 35 (1). Pagh S 2007: Hvde byræve. yt om byens dyr. aturhstorsk Museums hjemmesde Pagh S 2008: år de røde er hvde. - Jæger Årg. 17(5): Scheel H 1947: Den Danske Jagt Fortd og utd. - H. Hrschsprungs Forlag. Skrver J 2011: Fra rævenes hvde verden. - Jyllandsposten. Indland. D. 15. oktober. Stenar M 2008: Hvdt chok- Jæger Årg. 17(2): Tauber P : Pattedyr. I: Hvass HJ (red.) Zoologca Danca, Theles Bogtrykker. Wesmann C 1929: Ræven. - Hage & Clausen Forlag. Wesmann C 1931: Vldtets og Jagtens Hstore Danmark. C.A. - Retzels Forlag, København. Wnge H 1908: Pattedyr. Danmarks Fauna I bd. 5., GEC Gads Forlag. Wulff J 1881: Danmarks Pattedyr. - PG Phlpsens Forlag. Desuden annoncernger magasnerne (se appendx): Dansk Jagttdende: Strandjægeren: Jagt og Fsker: Hjemmesder Fotos af hvd ræv skudt ved Veggerby: raev/hvdraev.html Om albnsme: publcatons/volunteer/young_naturalsts/ albno_anmals/albno_anmals.pdf Vdeoklp med hvd ræv: 118(2) Sde 39

10 APPEDIX TIL HVIDE RÆVE I DAMAR Lokalteter og årstal forbndelse med regstrernger af helt eller delvst hvde ræve/localty and year wth observatons of whte foxes. r. År/Year Lokaltet Observaton Klde/Source Beskrvelse Amager Vldtets og Jagtens Sjælland Hstore Danmark s. Hvd ræv Ballerup DJT 1929 årg. 45 nr. 24 Sjælland s Ebeltoft DJT 1888 årg.5 nr. 9 s. Østjylland Krogstrup DJT 1899, årg. 15. nr. 10 ordsjælland s /90 Gladsaxe DJT 1929 årg. nr. 46. nr. Sjælland 3. s Guldborg DJT 1908 årg. 25, nr. Lolland 3. s Guldborg Lolland Brønderslev ordjylland akskov Lolland Mern Sydsjælland ordsjælland Skærbæk Sydjylland Jyllnge ordsjælland Esrum ordsjælland DJT 1921 årg. 37. nr. 12 s 188. ZMU Jagtvennen DJT 1929 årg.45 nr. 22 s. 421, DJT 1929 årg. 45 nr.24 s.460, DTJ 46 nr. 3 s. 52 En hvd og en hvdbroget ræv. Udstllet v.1st. ordske Jagtudstllng Rosenborg have 1886 Ræv med hvde bagben J&S æsten hvd µ Dansk Jagt Lekskon 1944 DJT 1944 årg. 61 nr.17 s. 255, DTJ nr. 20 s. 287 DJT 1949 årg. 65 nr. 22 s. 344 DJT 1949 årg. 66 nr.1 sde 14. Delvs hvd, blegrød ryg og sder, hvde ben, røde øjne Hvd dog med svag grålg strbe ned af ryggen, sorte ørespdser og mørk halespds skudt mose Høje bagben op mdt på låret var hvdt. Ung ræv. Skudt på klapjagt december. Hvdbroget ræv. Lgnede Collhund. Bug, bryst og forben var hvd. Hvd krave omkrng halsen. Resten af pelsen var lys rødlg Hvd med ldt mørkere øre og hale På en klapjagt december 1928 blev en hvdbroget ræv skudt. Ræven havde en stor hvd plet bag ørene og var hvd fra poterne og op mdt på benene. Det dskuteres følgende numre af DJT om der kan være tale om en krydsnng med en hund Flere hvde ræve skudt på ordsjælland Lgner en collehund. Hvd nakke, hals og bryst, hvde poter og halespds, bagerste del af bug hvd. Hvd ræv lever området og er set flere gange. Med kkkert har man kunne konstatere at det var en ræv En hvd ræv med ldt mørke øre, udmærket foderstand, men fyldt med tæger og sår Skve Flere hvde ræve set området, hvoraf en blev skudt /80 Hagebro Vestjylland Bordng Mdtjylland Vborg Mdtjylland Fårup ved Randers Østjylland Farum ordsjælland Lystrup Østjylland Stoholm Mdtjylland Ans Mdtjylland Ans Mdtjylland Ans Mdtjylland Hjermnd v. Bjerrngbro Mdtjylland DTJ 1951 årg. 68 sde 136 & Holstebro Dagblad J&S Hvdplettet skudt DTJ 1961 nr. 5 s. 137 SJ 1964 årg.23 sde16 µ J&S Hvdplettet õõõ H DJT årg.89 nr.10 sde 395 Står udstoppet på stedet Omtalt DJT 1976 årg. 93 nr. 10 sde 4 Jagt og Fsker nr Jagt og Fsker nr H Jagt og Fsker nr Egebjerg v. Hagebro. Helt krdhvd ræv stjal sammen med anden ræv 40 høns. Er nu udstoppet Set partel hvd ræv. Jægeren musede ræven en hvalp på helt tæt hold Ræv hvd på venstre sde og spættet på modsatte sde. Det var en stor fuldvoksen ræv som man formodede havde opholdt sg området et stykke td Tre hvdplettede ræve som nu fndes magasnerne på aturhstorsk Museum Hvd ræv skudt I september og udstoppet, rapportøren mener at kunne huske, at ræven havde røde øjne Hvd Tre helt hvde hvalpe men hvor stort var kuldet Hvd m. røde øjne. Udstoppet på aturhstorsk Museum Hvd ræv skudt ved gravjagt. Rapportøren kan huske at ræven blev omtalt I Bjerrngbro Avs måske med foto. Dette har kke kunnet verfceres 118(2) Sde 40

11 r. År/Year Lokaltet Observaton Klde/Source Beskrvelse Sjølund, Hvam, õ antal Kjellerup hvde hvalpe Mdtjylland ukendt nedlæggelsessted ukendt µ kunne fndes Voervadsbro Mdtjylland Thy õõõõõ ordjylland erne / / / Thy ordjylland Thy ordjylland Spøttrup V for Skve Mdtjylland Sndng v. Hernng Tellerup Syd for Mddelfart Fyn Engsvang v. Slkeborg Mdtjylland Haunstrup Mdtjylland Hørsholm København Skallngen Sydvestjylland Hllerød ordsjælland Løgstrup Mdtjylland Oksbøl Vestjylland Skals Mdtjylland Skals Mdtjylland Smested Skals Mdtjylland Skals Mdtjylland Skals Mdtjylland Skallngen Sydvestjylland Stoholm Mdtjylland Hagebro Mdtjylland Ilskov ca. 15 km nord for Hernng Halkær ordjylland µ õõõõ Jæger 1999 (2) med foto. Hvde ræv nedlagt, formodes at stamme fra Bjerrngbro, hvor der var set et kuld hvoraf nogle var hvde. Ræven er udstoppet Hvd ræv på fotos nedlagt af en Peter Lund, som kke Hvd ræv. Den havde røde øjne og vejede 7kg og var 122cm. Skudt d. 18. november. Ræven er udstoppet aturgrav hvor der var en alm. rød hunræv med 5 hvde hvalpe. Hvalpene havde røde øjne Hvd ræv med røde øjne nedlægges nytårsdag. (Fg. 3B) Hvd ræv med røde øjne skudt d. 6 oktober. Observatøren har foto, men kan kke fnde det Hvd hunræv skudt oktober eller november på roemark ved Vejby, Spøttrup Hvd ræv set på fsketur. Der skulle være set flere hvde ræve området Set hvd ræv efteråret Tellerup plantage Helt hvd blev skndlagt Helt hvd 15/12. Den vejede 8,5kg. Skndlagt. Ifølge observatøren var der et kuld området med 7 hvalpe, hvoraf 4 var hvde. J&S Hvdplettet på benene og lyse områder på ryggen µ Dansk Pattedyr Atlas Hvd ræv Dansk Pattedyr Atlas Hvd ræv DZK Hvdræv nedlægges sensommeren. Ræven omtales TV Mdt/Vest µ Hvd ræv med røde øjne skudt (Fg. 3C) õõ DZK DZK I foråret observeres et kuld med to hvde unger. Formentlg er det en af dsse hvde hvalpe som blver skudt september samme år. Ræven blev ndleveret tl udstopnng d. 29. september På Stakkels hede ved Skrngstrup nord for Skals, nedlægges en ung hvd ræv. Så vdt huskes en det en µ Hvd ræv ses og fotograferes på en eng Hvdræv skudt µ dk som nu er nedlagt Hvd ræv skudt õ Ægtepar har fodret en hvd ræv haven gennem sommeren. Ræven er vdeoflmet (Fg. 3D) Helt hvd ræv skudt på Skallngen under en jagt den Vedlagt er fotos af dyret. Ræven havde normalt øjenfarve vst nok brune (Fg.3H) Hvde hvalpe, men det fremgår kke hvor mange Hvd ræv set 17. maj på bukkejagt õõõµ Tre hvde kuld på 5, øjne lys blå, to af de hvde hvalpe menes omkommet, en fundet dø om efteråret og en skudt og jægeren fk hovedet monteret på en plade. (Fg. 1) 118(2) Sde 41

12 r. År/Year Lokaltet Observaton Klde/Source Beskrvelse Halkær ordjylland Bjerrngbro Mdtjylland Vamdrup Sydjylland Holstebro Mdtjylland Holstebro Mdtjylland Holstebro Mdtjylland Holstebro Mdtjylland Oksbøl Vestjylland Engsvang, mellem Slkeborg og Ikast Mdtjylland Ejdrup og Vegger ordjylland Fårup for Randers Østjylland To hvde ræve fulgtes ad langs et læbælte I hurtgt trav d. 7/8. Formentlge hvalpe fra det tdlgere observerede kuld området õõ 2 hvde kuld på 4 hvalpe, øjne lys blå (Fg. 2) µ µ µ Jæger 2008 (2) med foto. dk/dverse/2011/hvd_ raev/hvdraev.html Jyllandsposten 15.oktober 2011 Hvd ræv løb over vejen jul ved Skodborg Hvd ræv set af flere personer bl.a. ved Rngkøbngvej og Holstebro kaserne Hvd ræv set ved Rngkøbngvej maj. Skulle følge rapportøren være blevet omtalt P4. Dette har kke kunnet verfceres Hvd ræv set kvarteret nærheden af Knud Rasmussensvej Hvd byræv slæbte af med noget skrald på Knud Rasmussensvej Hvd ræv set, under en jagt på kronvldt det mltære terræn Oksbøl, på 200m afstand Helt hvd ræv med nærmest lyserød mave, skudt ved kunstgrav. Ræven er nu udstoppet (Fg. 3E) Trafkdræbt ræv (Fg. 3G) Hvd hvalp set et par gange jun på landejendom sammen med normal rød hvalp Galten ved Hadsten Mdtjylland µ Stor hvalp set 5. jul haven, hvor den formentlg åd små frøer på græsset (Fg. 3A) Halkær Ådal v. be ordjylland õõ Mn to hvde hvalpe grav ca. 1,5 km fra graven med hvde hvalpe Halkær fra Forældre tl hvalpene skulle være normalt farvede (Fg. 3F) Ejdrup, be ordjylland Trafkdræbt ræv ved Ejdrup. Udstoppes tl den lokale Frskole : set, : skudt eller fundet død, µ: foto-dokumentaton,õ: hvalpe, DJT: Dansk Jagttdende, SJ:Strandjægeren, JF: Jagt og Fsker, J&S: Jagt- og Skovbrugs museet, SM: Statens aturhstorske Museum, Kbh, H: aturhstorsk Museum, DZK: Dansk Zoologsk Konservatorforenng,: ndrapporteret enten pr. mal eller telefonsk. : seen, : shot or found dead, µ: foto-documented,õ: cubs, DJT: Dansk Jagttdende (Dansh huntng magazne), SJ:Strandjægeren (Dansh huntng magazne), JF: Jagt og Fsker (Dansh huntng magazne), J&S: Jagt- og Skovbrugs museet, SM: atural Hstory Museum of Copenhagen, Kbh, H: atural Hstory Museum of Aarhus, DZK: Dansh taxdermst organsaton,: repporteret by mal or telefon. Kommende Arrangenemter 4. August kl Turen går tl Llle Vldmose, som er et af Danmarks største naturreservater med 20 km 2 urørt højmose og skove med vldt, rugende Kongeørn, Havørn, Trane og mange andre fugle. Turen er en fælles bustur, som starter kl fra aturhstorsk Museum, Wlhelm Meyers Allé 210. Turen ndeholder gudet rundvsnng skoven og mosen. Forventet hjemkomst er kl August kl Egl Holm leder en udflugt tl Hundshage Klnt. Turen vl handle om kyster og skrænters botank og geolog. Hundshage Klnt er nteressant, da den ndeholder mange blottede aflejrnger fra Olgocæn-Mocæn med fossler og stdsaflejrnger. På stranden er der mulghed for at se fossler fra Østersøegnene, ledeblokke fra stden og stenalderredskaber. Turen går over Snaptun havn og vl vare fra kl tl Husk at medbrnge: kaffe/te, madpakke, en god kkkert, soldt fodtøj og tøj efter vejret. Der blver arrangeret fælles buskørsel. 118(2) Sde 42

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 08.oktober 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod Lars Provstgaard,

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering Økonomsk analyse 11. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E nfo@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen skrer beskæftgelsen yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

KRYBDYR PADDER DANMARKS FAUNA MED 70 AFBILDNINGER H. F. E.JUNGERSEN NATURHISTORISK FORENING FORLAGT AF G. E. MED STATSUNDERSTØTTELSE

KRYBDYR PADDER DANMARKS FAUNA MED 70 AFBILDNINGER H. F. E.JUNGERSEN NATURHISTORISK FORENING FORLAGT AF G. E. MED STATSUNDERSTØTTELSE c? // DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE m UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING H. F. E.JUNGERSEN KRYBDYR OG PADDER MED 70 AFBILDNINGER FORLAGT AF G.

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg)

Dagsorden: Iver Poulsen (på valg) Christian Holm Nielsen Maybritt Pugflod Bodil Schmidt Lars Provstgaard Bjarne Vogt (på valg) Viggo Kofod (på valg) afholdes en Fælles Generalforsamlng sammen med HGU, Dagl Brugsen, Dn Egen Forenng og Dagsorden: 1. Valg af drgent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretnng og fremlæggelse af vsoner for fremtden

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ

SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ SPORENE PÅ SVINØ & AVNØ Sporene på Svnø og Avnø Indhold Sde Ldt om Svnø og Avnø 4-5 Avnø Naturcenter 6-7 Rødt spor: Det åbne land 8-9 Strandengens mange lyde 10-11 Blåt spor: Frluftslvet 12-13 Gult spor:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Hækleopskrift Simba. Af Emilie Sakitha Johansen. Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side

Hækleopskrift Simba. Af Emilie Sakitha Johansen. Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side Af Emilie Sakitha Johansen Inspireret og omskrevet fra kinesisk opskrift, fundet på følgende russisk side http://www.li.ru/interface/pda/?jid=3900865&pid=314227782&redirected=1&page=0&backurl=/users/390

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Hønsefugle Fasanfugle 2. Spurvefugle 3. Duer 4. Rovfugle 5. Ugler Fasanfugle Agerhøne Fasan Agerhøne Kendetegn: Hannens vingedækfjer

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1 Økonometr 1 Heteroskedastctet 27. oktober 2006 Økonometr 1: F12 1 Dagens program: Heteroskedastctet (Wooldrdge kap. 8.3-4) Sdste gang: I dag: Konsekvenser af heteroskedastctet for OLS Korrekton af varansen

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat.

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat. Håndbog grundvandsmodellerng, Sonnenborg & Henrksen (eds 5/8 GEUS Kaptel 14 IVERS MODELLERIG Torben Obel Sonnenborg Geologsk Insttut, Københavns Unverstet Anker Laer Høberg Hydrologsk Afdelng, GEUS øglebegreber:

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ndkaldt tl konsttuerngsmøde og tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt,

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere