Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax"

Transkript

1 Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Indledning Uheld i kryds resulterer ligt i ca. 200 dræbte og ca tilskadekomne i Danmark. Dette svarer til næsten halvdelen af alle dræbte og tilskadekomne i trafikken, hvilket gør kryds til et vigtigt indsatsområde. De fleste personskader i kryds sker på kommuneveje i byområder. Ses alene på antallet af dræbte i kryds, vejer stats- og amtsveje dog tungt i statistikken. Disse citater fra Regeringens handlingsplan for trafiksikkerhed Hver ulykke er én for meget fra 1997 viser, at der er behov for en styrket indsats for at bekæmpe trafikulykker i kryds. Fyns Amt afviger ikke fra landsstatistikken n det gælder uheld og personskader i kryds. Og der er nok at tage fat på med mere end 2400 kryds på de godt 1000 km landeveje, som Fyns Amt administrerer. Amtet har i 1997 principielt tilsluttet sig intentionerne i Regeringens Handlingsplan, herunder at styrke indsatsen i de 4 indsatsområder der omhandler ulykker med for høj hastighed, ulykker med sprit, ulykker med cykler og ulykker i kryds. Indsats i kryds hidtil, aktuelt og fremover Hidtidig indsats. Som de fleste andre større vejbestyrelser har Fyns Amt i mange arbejdet målrettet på at bekæmpe trafikulykker i kryds. Her skal nævnes: Sortpletudpegning for. Omkring 200 kryds udpeget til og med Færdselssikkerhedskampagner - flere rettet mod krydsuheld, bl.a. rødkørsler Særbevilling til modernisering af ca. 30 signalanlæg i Odense Efter forsøg siden 1986 blev indt tilbagetrukken stopstreg i signalkryds Handlingsplan for 4-benede kryds uden signalanlæg. 28 kryds ombygget Ca. 15 bygennemfarter trafiksaneret. Mange kryds bygget om Strækningsplan for rute 9 mellem Odense og Svendborg. 30 kryds ombygget ben-handlingsplanen revideret. 10 kryds ombygget. Aktuel indsats.! Sortpletudpegningen fortsætter.! 2-3 bygennemfarter ombygges ligt med megen fokus på krydsene.! Fremover anvendes givelige standere ved nye signalreguleringer.! Faste signalstandere der påkøres udskiftes med givelige.! 16 kommuner er ved at udarbejde trafiksikkerhedsplaner. Det viser sig allerede nu, at der er behov for betydelige indsatser i kryds, hvor der er ulykker og/eller utryghed.! Den landsdækkende cyklistkampagne kryds-kryds-forsigtig løber af stablen til

2 Før- og analyser af ombyggede kryds september.! Der gennemes i stigende grad trafiksikkerhedsrevision af vejprojekter.! Fyns Amt er af Vejdirektoratet blev anmodet om trafiksikkerhedsrevision af ca. 20 sortpletforslag på statens vejnet. Fremtidig indsats.! Planer om at udarbejde en handlingsplan for de ca. 100 signalregulerede kryds amtet administrerer. Vi vil specielt jagte kryds med mange personskadeuheld, og handlingsplanen vil nok blive udarbejdet samme principper som amtets handlingsplaner for 4- benede ikke signalregulerede kryds.! Sortpletudpegningerne, trafiksikkerhedskampagner og information fortsætter og fortsætter.! Handlingsplanen for 4 benede kryds uden signalanlæg revideres endnu engang inden for de næste par.! Strækningsplaner med fokus på kryds. Er ikke besluttet - men overvejes.! Trafiksikkerhedsrevisionen indarbejdes i Vejvæsenets Kvalitetshåndbog som en fast rutine for alle projekter på de forskellige trin. Før- og analyser af 28 kryds ombygget i perioden Som tidligere omtalt udarbejdede Fyns Amt i samarbejde med Vejdirektoratet i 1992 en Handlingsplan for 4-benede kryds uden signaler på hovedlandeveje og landeveje. Handlingsplanen resulterede i ombygning af 28 kryds i perioden En ste effektanalyse for ombygningerne blev omtalt i en artikel i Dansk Vejtidsskrift, februar Her blev antallet af personskadeuheld og personskader (dræbte og tilskadekomne) opgjort til og med Vi har nu opdateret effektanalysen til og med For krydsene er personskadeuheld og personskader opgjort fra 1987 til gennemelsen af tiltag, og fra gennemelsen af tiltag til og med På denne måde er der korrigeret lidt for regressionseffekten. Figur 1. Rundkørsel nord for Faaborg, Ingen personskader følgende.

3 Før- og analyser af ombyggede kryds Tabel 1. Valgte foranstaltninger i de 28 kryds og personskadeuheld og. Tiltag Antal kryds Før Efter Rundkørsler ,27 1,54-79% Signalreguleringer ,16 0,69-87% Kanaliseringer ,95 1,06-45% Heller i spærreflader ,02 0,20-81% Vejlukninger ,54 0,59-77% Overkørsel på sidevej ,39 0,00-100% Miljøbump på sideveje ,14 1,26 11% Venstresvingsbane ,59 0,19-67% Afmærkningsændringer ,64 1,44-60% Sum ,69 6,97-71% Med undtagelse af 2 kryds anser vi effekterne for at være meget tilfredsstillende. Det gælder krydset med miljøbump på sidevejene og et kryds med afmærkningsændringer. De 2 kryds er ombygget til rundkørsler, der begge blev åbnet i december Herom senere. Tabel 2. Valgte foranstaltninger i de 28 kryds og personskader og. Tiltag Antal kryds Før Efter Rundkørsler ,69 1,54-84% Signalreguleringer ,76 1,34-83% Kanaliseringer ,55 2,08-18% Heller i spærreflader ,16 0,20-83% Vejlukninger ,24 0,59-82% Overkørsel på sidevej ,39 0,00-100% Miljøbump på sideveje ,71 2,21 29% Venstresvingsbane ,59 0,19-67% Afmærkningsændringer ,16 2,05-51% Sum ,26 10,20-67% Heraf dræbte 9 2 0,044 0,015-66%

4 Før- og analyser af ombyggede kryds Rundkørsler (6 kryds, heraf 4 i åbent land) Tabel 3. Personskadeuheld i kryds ombygget til rundkørsler. Rundkørsler Før Efter Hldv. 205, km 10, ,91 0,31-66% Ø 26 m Hldv 205, km 19, ,00 0,50-75% Ø 32 m Ldv. 704, km 45, ,40 0,00-100% Ø 20 m (tidligere hldv.) Ldv. 704, km 47, ,92 0,30-68% Ø 17 m (tidligere hldv.) Ldv. 521, km 24, ,00 0,00-100% Ø 30 m (tidligere hldv.) Ldv. 504, km 24, ,03 0,43-59% Ø 15 m Sum ,27 1,54-79% Tabel 4. Personskader i kryds ombygget til rundkørsler. Rundkørsler Før Efter Hldv. 205, km 10, ,60 0,31-81% Hldv 205, km 19, ,83 0,50-82% 2 dræbt i perioden Ldv. 704, km 45, ,80 0,00-100% Ldv. 704, km 47, ,92 0,30-68% Ldv. 521, km 24, ,50 0,00-100% Ldv. 504, km 24, ,03 0,43-59% Sum ,69 1,54-84% Heraf dræbte 2 0 De 70 personskader var: 2 dræbt 42 alvorligt tilskade 26 let tilskade. De 6 personskader har været: 0 dræbt 3 alvorligt tilskade 3 let tilskade. Figur 1 viser rundkørslen, ldv. 704, km 45,9, nord for Faaborg. Fyns Amt har etableret 26 rundkørsler siden Endnu 4 rundkørsler er planlagt.

5 Før- og analyser af ombyggede kryds Vi har i 1998 udarbejdet en særlig rundkørselsanalyse for 9 af krydsene, hvor færdselsforholdene og ombygningen var sammenlignelige. Denne analyse viser et fald i antallet af personskadeuheld på 88% og et fald i personskader på 92%. Signalreguleringer (5 kryds) Tabel 5. Personskadeuheld i kryds, der er signalreguleret. Signalreguleringer Før Efter Hldv. 205, km 7, ,20 0,16-86% Motorvejsrampe, 4-ben Ldv. 501, km 16, ,71 0,32-81% 4-ben Ldv. 506, km 6, ,81 0,00-100% 3-ben, sidevej lukket Ldv. 536, km 5, ,73 0,00-100% 4-ben, 1 ben kolonihave Ldv. 710, km 12, ,71 0,20-71% 4-ben Sum ,16 0,69-87% Tabel 6. Personskader i kryds, der er signalreguleret. Signalreguleringer Før Efter Hldv. 205, km 7, ,37 0,16-88% Ldv. 501, km 16, ,60 0,97-73% 1 dræbt i perioden Ldv. 506, km 6, ,21 0,00-100% Ldv. 536, km 5, ,73 0,00-100% Ldv. 710, km 12, ,27 0,20-84% Sum ,76 1,34-83% Heraf dræbte 1 0 De 52 personskader var: 1 dræbt 31 alvorligt tilskade 20 let tilskade. De 8 personskader har været: 0 dræbt 5 alvorligt tilskade 3 let tilskade. Ved krydset ldv. 501, km 16,1 (kryds ved Vissenbjerg) ville vi nok have valgt en rundkørsel i dag frem for en signalregulering. Alt i alt er effekterne ved de signalregulerede kryds næsten overraskende gode, og i en tid hvor det ellers er rundkørsler, der ofte anvendes, må man ikke afskrive signalreguleringerne helt.

6 Før- og analyser af ombyggede kryds Man skal dog anvende signalreguleringer med omtanke - specielt i 4-benede kryds. Figur 2 viser signalreguleringen ved frakørsel 49 ved Odense, hldv. 205, km 7,1. Figur 2. Signalregulering ved motorvejsrampe, lettere tilskadekommen følgende. Kanaliseringer (4 kryds) Tabel 7. Personskadeuheld i kryds, der er kanaliseret. Kanaliseringer Før Efter Ldv. 501, km 27, ,51 0,24-52% 4-ben. Advarselsheller Ldv. 539, km 15, ,35 0,57 62% 4-ben. Minikanalisering Ldv. 540, km 4, ,46 0,00-100% 4-ben. Sidevejsheller Ldv. 602, km 39, ,63 0,24-61% 4-ben. Advarselsheller Sum ,95 1,06-45% Tabel 8. Personskader i kryds, der er kanaliseret. Kanaliseringer Før Efter Ldv. 501, km 27, ,63 0,98 55% 4 p-skader i 1 uheld Ldv. 539, km 15, ,71 0,86 21% Ldv. 540, km 4, ,46 0,00-100% Ldv. 602, km 39, ,76 0,24-68% 1 dræbt i perioden Sum ,55 2,08-18%

7 Før- og analyser af ombyggede kryds Heraf dræbte 1 0 De 20 personskader var: 1 dræbt 12 alvorligt tilskade 7 let tilskade. De 8 personskader har været: 0 dræbt 2 alvorligt tilskade 6 let tilskade. Minikanaliseringen ved ldv. 539, km 15,8 (kryds i Otterup) har ikke været helt tilfredsstillende. Projektet revurderes i forbindelse med et bygennemfartsprojekt i Advarselsheller I 2 af krydsene har Fyns Amt etableret såkaldte advarselsheller. Der er tale om en speciel form for smal kanalisering, hvor der på primærvejen placeres deleheller ca. 50 m på hver side ad krydset. Hellerne forskydes således at trafikanterne i kørselsretningen tvinges lidt ned i fart. Ingen personskader følgende. Løsningen anvendes primært i 4-benede kryds, med lille sidevejstrafik, hvor traditionelle kanaliseringsanlæg er for dyre, og hvor f.eks. en rundkørselsløsning er uegnet. Prismæssig har advarselshelleprojekter ligger mellem ½ og godt 1 mio. kr./stk. Figur 3. Advarselshelleanlæg fra Fyns Amt har indtil nu gennemt 7 projekter af denne type. Figur 3 viser et advarselshelleprojekt øst for Assens, ldv. 505, km 34,1. Dette projekt er ikke blandt de 28 kryds i analysen, men viser princippet i projektudformningen. Heller i spærreflader (2 kryds) Tabel 9. Personskadeuheld i kryds, hvor der er etableret heller i spærreflader. Heller i spærreflader Før Efter Ldv. 501, km 12, %

8 Før- og analyser af ombyggede kryds Ldv. 703, km 5, % Rundkørsel overvejes Sum % Der er tale om 2 kryds, der tidligere lå som malede kanaliseringsanlæg. Fyns Amt har gennem de seneste etableret deleheller i spærrefladerne i flere malede kanaliseringsanlæg, med henblik på at øge synligheden af krydsene. Tabel 10. Personskader i kryds, hvor der er etableret heller i spærreflader. Heller i spærreflader Før Efter Ldv. 501, km 12, dræbt i perioden Ldv. 703, km 5, % 1 dræbt i perioden Sum % Heraf dræbte 3 0 De 8 personskader var: 3 dræbt 4 alvorligt tilskade 1 let tilskade. Personskaden har været: 1 alvorligt tilskade Selv om antallet af personskadeuheld er faldet i krydset ldv. 703, km 5,2 ved Odense, overvejer vi ombygning til en rundkørsel, dels på grund af mange materielskadeuheld og dels på grund af kapacitetsproblemer. Vejlukninger (3 kryds) Tabel 11. Personskadeuheld i kryds, der er ændret fra 4 til 3 ben. Vejlukninger Før Efter Ldv. 522, km 9, ,77 0,00-100% Mindste sidevej lukket Ldv. 536, km 12, ,06 0,11-90% Fortsat ejendomsadgang Ldv. 547, km 2, ,71 0,48-32% Sidevej til ringvej lukket Sum ,54 0,59-77% Tabel 12. Personskader i kryds, der er ændret fra 4 til 3 ben.

9 Før- og analyser af ombyggede kryds Vejlukninger Før Efter Ldv. 522, km 9, ,77 0,00-100% Ldv. 536, km 12, ,76 0,11-94% Ldv. 547, km 2, ,71 0,48-32% Sum ,24 0,59-82% De 18 personskader var: 0 dræbt 7 alvorligt tilskade 11 let tilskade De 2 personskader har været: 0 dræbt 1 alvorligt tilskade 1 let tilskade Det er lykkedes Fyns Amt at få lukket en række mindre trafikerede sideveje til landevejsnettet gennem ene, dels i forbindelse med krydsreguleringer og dels ved sanering af bygennemfarter. Da der ofte er stor lokal modstand mod vejlukninger, har vi i flere tilfælde gennemt prøvelukninger, hvor de trafikale konsekvenser af vejlukningerne er vurderet. Metoden kan anbefales. Overkørsel på sidevej (1 kryds) Tabel 13. Personskadeuheld i kryds, hvor der er etableret overkørsel. Overkørsel på sidevej Før Efter Ldv. 605, km 37, ,39 0,00-100% Overkørsel på 1 ben Tabel 14. Personskader i kryds, hvor der er etableret overkørsel. Overkørsel på sidevej Før Efter Ldv. 605, km 37, ,39 0,00-100% De 3 personskader var: 2 alvorligt tilskade 1 let tilskade Overkørslen etableret for at indskærpe vigepligten i krydset. Miljøbump i kryds (1 kryds)

10 Før- og analyser af ombyggede kryds Tabel 15. Personskadeuheld i kryds, hvor er blev etableret miljøbump. Miljøbump på sideveje Før Efter Ldv. 501, km 30, ,14 1,26 11% Rundkørsel i dec Tabel 16. Personskader i kryds, hvor der blev etableret miljøbump. Miljøbump på sideveje Før Efter Ldv. 501, km 30, ,71 2,21 29% De 15 personskader var: 0 dræbt 5 alvorligt tilskade 10 let tilskade. De 7 personskader har været: 0 dræbt 3 alvorligt tilskade 4 let tilskade. Miljøbumpene i tilfarterne på sidevejene havde ingen effekt. Krydset er derfor ombygget til en rundkørsel, der blev åbnet i december Venstresvingsbane (1 kryds) Tabel 17. Personskadeuheld i kryds, hvor er etableret venstresvingsbane. Venstresvingsbane Før Efter Ldv. 501, km 5, ,59 0,19-67% Tabel 18. Personskader i kryds, hvor er etableret venstresvingsbane. Venstresvingsbane Før Efter Ldv. 501, km 5, ,59 0,19-67%

11 Før- og analyser af ombyggede kryds De 4 personskader var: 0 dræbt 3 alvorligt tilskade 1 let tilskade. Personskaden har været: 1 alvorligt tilskade Der er tale om et 4-benet kryds på en 4-sporet vej, hvor der tidligere var venstresvingsbane mod den mest trafikerede sidevej. Som foranstaltning er der nu også venstresvingsbane mod den mindst trafikerede sidevej. Afmærkningsmæssige tiltag (5 kryds) Tabel 19. Personskadeuheld i kryds, hvor afmærkningen er ændret. Afmærkning ændret Før Efter Hldv. 205, km 21, ,65 0,00-100% Sidevejsafm. forbedret Ldv 524, km 7, ,59 0,29-51% Vigepligtsafm. forbedret Ldv. 609, km 7, ,95 0,00-100% Generel skiltejustering Ldv. 702, km 26, ,52 0,23-56% Overhalingsforbud mm Ldv. 720, km 1, ,92 0,92 0% Bl.a. lokalhastighedsbeg. Sum ,64 1,44-60% Tabel 20. Personskader i kryds, hvor afmærkningen er ændret. Afmærkning ændret Før Efter Hldv. 205, km 21, ,91 0,00-100% Ldv 524, km 7, ,59 0,43-27% 2 dræbt i perioden Ldv. 609, km 7, ,95 0,00-100% 1 dræbt i perioden Ldv. 702, km 26, ,52 0,23-56% Ldv. 720, km 1, ,19 1,38 17% 1 dræbt i perioden Sum ,16 2,05-51%

12 Før- og analyser af ombyggede kryds Heraf dræbte 2 2 De 28 personskader var: 2 dræbt 16 alvorligt tilskade 10 let tilskade. De 10 personskader har været: 2 dræbt 2 alvorligt tilskade 6 let tilskade. Der overvejes en vejlukning i krydset ldv. 524, km 7,4 ved Lumby i Odense, hvor 2 er dræbt ved ét uheld i perioden. På grund af utilfredsstillende effekt er krydset ldv. 720, km 1,0 ved Rudkøbing ændret til en rundkørsel, der blev åbnet i december L:\MOS\WPWIN\KRYDS\trafikdage99 2.wpd

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE

KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 17 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. oktober 2012 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 AP-PARAMETRE TIL UHELDS- MODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2007 2011 UDEN FIGURER Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk

Brugervejledning. Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Sortpletudpegning i vejman.dk Brugervejledning Version 1 Marts 2009 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vd.dk Notat

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Forside foto: Rute 25, Vej nummer H321 ved Øster Lindet i sydlig retning Projekttitel Projekttype Forfatter Rundkørsel ved Øster

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken

Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken Park- og Vejcenter Status på handlekatalog til realisering af sundhedspolitikken Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt Ansvarlig for indsatsens gennemførelse

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister Søren Underlien Jensen Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister Systematisk litteraturstudie - Meta-analyse, syntese af tidligere studier Før-efter uheldsevaluering - 332 ombygninger af kryds til rundkørsler

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Kommuneundersøgelse om Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Hvilken kommune arbejder du i? Aabenraa Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Kommune Brøndby Kommune Brønderslev

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN

TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN TÅRNBY KOMMUNE TRAFIKHANDLINGSPLAN 2016-2020 Indholdsfortegnelse FORORD 2 PLANENS INDHOLD 3 STATUS FOR PLAN 2011-2015 4 KAMPAGNER 6 UDPEGNING AF PROBLEM STEDER 7 MÅLSÆTNINGER 11 INDSATSOMRÅDER 13 NETVÆRK

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan

Copyright 2011 Grontmij A/S. Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 Dagsorden 2 10:00-10:45 1: Velkomst 2: Præsentation af mødeplan 3: Præsentation af tidsplan 4: Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 5: Gennemgang

Læs mere

Udgifterne til sygehuset omfatter bl.a. undersøgelse på skadestuen, indlæggelse, behandling mv.

Udgifterne til sygehuset omfatter bl.a. undersøgelse på skadestuen, indlæggelse, behandling mv. Trafiksikkerhedsprioritering Kerteminde Kommune Trafikulykker koster det offentlige dyrt Udgifter pr. personskade registreret hos politiet udgør i gennemsnit ca. 600.000 kr. Over 400.000 kr. af disse går

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Udpegning af grå strækninger i det åbne land

Udpegning af grå strækninger i det åbne land Udpegning af grå strækninger i det åbne land Michael Sørensen, civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet, 25. august 2003 Baggrund

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Civilingeniør Michael Fjorback, Aalborg Kommune, michael-fjorback@stofanet.dk Lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Anne Eriksson, Civ. Ing, Trafikal Drift, Vejdirektoratet, age@vd.dk Oktober 2004 Artiklen fortæller kort om en ny vejledning, hvis formål er at støtte

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS. Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars

MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS. Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed.

Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejdirektoratets handlingsplan for trafiksikkerhed. Vejene skal være tilgivende og selvforklarende i bestræbelserne for at nå Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for trafiksikkerhed. Af Henrik S.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER

Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 2 UDFORMNING AF BUSSTOPPESTEDER Notat Faaborg - Midtfyn Kommune NY BUSSTATION OG BUSLOMMER I FAABORG Udformning af busstop 6. marts 2017 Projekt nr. 227174 Dokument nr. 1222929334 Version 2 Udarbejdet af THPO Kontrolleret af RKLA Godkendt

Læs mere

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26.

Notat. Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE. Løsningsforslag for 2 kryds. 7. oktober 2009 / rev. 26. Notat NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Katedralen, Lindholm Brygge KONSEKVENSER AF TRAFIKAL ANALYSE Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013 Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2013 Notat vedrørende trafikforhold på Oddervej herunder

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svendborg Kommune. Uheldsanalyse. Trafiksikkerhedsplan. September Baggrundsrapport nr. 2

Svendborg Kommune. Uheldsanalyse. Trafiksikkerhedsplan. September Baggrundsrapport nr. 2 Svendborg Kommune Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan September 2009 Baggrundsrapport nr 2 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Svendborg Kommune Uheldsanalyse

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

Sortpletudpegning 2015

Sortpletudpegning 2015 Sortpletudpegning 2015 Stamblade for uheldsbelastede lokaliteter I forbindelse med uheldsanalysen er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2001-2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2001-2012 SPRIT HULLER STOFFER UNODER SVING TOLERANCE SKILTE LIMOUSINEBØRN KØ DYR PÅ VEJEN VEJARBEJDE HJELM KONTROL SYN BIL CYKLER RULLESKØJTER SPROG RISIKO STREGEN VIRKSOMHEDSKULTUR STRESS GRØNT TID HANDICAP RACE

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere:

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere: Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994 Udgivelsesår: 1994 Forfattere: Lene Herrstedt (projektleder) Michael Aakjer Nielsen Lárus Agústsson Karen Marie Lei Else Jørgensen N.O. Jørgensen Oplag:

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere