Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar"

Transkript

1 Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson, Københavns kommune

2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplaner Har sat retning og mål for trafiksikkerhedsarbejdet siden 1988

3 Hvorfor ny handlingsplan og nye mål? Den tidligere handlingsplan for perioden (blev revideret i 2007) er udløbet. Mål for 2012: 40 % reduktion i både dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne med udgangspunkt i 2005 Vi når det for dræbte og lettere tilskadekomne, men ikke for alvorligt tilskadekomne!

4 Nye mål Færdselssikkerhedskommissionen har valgt at følge EU s målsætning om at halvere antallet af trafikdræbte fra 2010 til 2020 og har opstillet et lignende mål for alvorligt og lettere tilskadekomne: Der ønskes en halvering i antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken frem til 2020 i forhold til 2010 Målet er at der i 2020 højst må være: 120 dræbte 1000 alvorligt tilskadekomne 1000 lettere tilskadekomne

5 Det handler om trafikantadfærd Under overskriften Hver ulykke er en for meget et fælles ansvar arbejder Færdselssikkerhedskommissionen for, at: Fejl i trafikken ikke medfører alvorlige ulykker Risikovillig kørsel begrænses mest muligt Trafikanternes fejl og uvaner medvirker til mere end 90 % af ulykkerne

6 Alle har et ansvar Samspillet mellem det offentlige, private og civile samfund Offentlige institutioner Kommunerne Regionerne Den private sektor Internationalt samarbejde Offentlige indkøb og udbud ISO standarder

7 Gode data en forudsætning Data er udgangspunktet for at forbedre trafiksikkerheden I denne og alle tidligere handlingsplaner - uden data ingen : mål ingen viden om hvor, hvordan og hvorfor ingen indsatser ingen målbare resultater Vil vi se skadestuedata i denne periode?

8 Fordeling af de tilskadekomne i politiregistrerede ulykker Totalt i 2011: 4158

9 Der registreres rigtig mange cyklister i Landspatientregistret Totalt i 2011: 36620

10 Offentlige udgifter til personskader i trafikken Kommunerne har mere end halvdelen af de offentlige udgifter, primært overførselsindkomster De årlige offentlige udgifter forbundet med personskader i trafikken er omkring 2,5 mia. kr.

11 Fakta-ark Som noget nyt bliver handlingsplanen suppleret med fakta-ark på alle foreslåede tiltag Fakta-arkene indeholder: Formål og beskrivelse af tiltaget Effekt og potentiale Besparelse og investeringer Fakta-arkene bliver tilgængelige elektronisk og vil kunne opdateres med ny viden

12 Resultater fra KL:s spørgerunde til kommunerne Har kommunen en trafiksikkerhedsplan? 1. Ja 2. Nej Følger I jeres trafiksikkerhedsplan? 1. Ja 2. Delvist 3. Nej 4. Ved ikke

13 Trafiksikkerhedsudvalg Click to edit Master text styles Second level Third level 12 Har I et eller flere lokale trafiksikkerhedsudvalg i kommunen? Ja 2. Ja, sammen med vores nabokommuner 3. Nej 4. Ved ikke

14 Skoler og virksomheder Click to edit Master title style Click to 2 edit Master text styles Second level Arbejder kommunen aktivt for at fremme trafiksikkerhed i 3 Third level 84 skolerne? 1. Ja 2. Nej 3. Ved ikke Arbejder kommunen aktivt for at fremme trafiksikkerhed i private virksomheder? Ja 2. Nej 3. Ved ikke

15 Inspiration fra puljer I hvilken grad har puljer (muligheden for at få økonomisk støtte, f.eks. Årets trafiksikkerhedsby, Cykelpuljer) bidraget til at fremme trafiksikkerhed i jeres kommune? (marker gerne flere svar) Vi har søgt penge til trafiksikkerhedsprojekter fra statslige puljer i perioden Vi har fået penge til trafiksikkerhedsprojekter fra statslige puljer i periden Puljerne og muligheden at få støtte har givet et øget fokus på trafiksikkerhed blandt vores politikere og i forvaltningen 4. Vi har ikke søgt penge 5. Ved ikke 56 58

16 Brug af data om uheld Hvilke data bruger I i kommunens trafiksikkerhedsarbejde? (marker gerne flere svar) Uheldsdata fra uheldsdatabasen (VIS/Vejman/Rosy) 2. Skadestuedata 3. Information fra borgere, skoler/institutioner og trafikanter 4. Andet: 5. Ved ikke

17 Trafiksikkerhedsrevision og -inspektion Får kommunen udført trafiksikkerhedsrevision af nye vejprojekter? 1. Ja 2. Delvist 3. Nej 4. Ved ikke Udfører kommunen trafiksikkerhedsinspektion af vejene i kommunen? 1. Ja 2. Delvist 3. Nej 4. Ved ikke

18 Større ombygninger af kryds, by/land Større trafiksikkerhedsombygninger i kryds, f. eks. etablering af rundkørsler (marker gerne flere svar) Vi har udført større ombygninger af kryds i byen. Antal kryds: 2. Vi har udført større ombygninger af kryds udenfor byzone. Antal kryds: 3. Vi har ikke udført større ombygninger af kryds 4. Ved ikke

19 Din fart Opsætning af permanente "Din fart"-målere 1. Ja, ant. steder 2. Nej 3. Ved ikke Brug af mobile "Din fart"-målere 1. Ja, antal uger/år 2. Nej 3. Ved ikke

20 Hvad kan vi se fra undersøgelsen Kommunerne har trafiksikkerhedsplaner og de fleste kommuner har lokale trafiksikkerhedsudvalg Skolerne er højt prioriterede Kommunerne bruger trafiksikkerhedsrevision trafiksikkerhedsinspektion er ikke slået igennem Kun få kommuner er i dialog med virksomheder om trafiksikkerhed Kampagnetiltag er populære

21 Kommunerne og den nationale plan Færdselssikkerhedskommissionens tidligere handlingsplan er kendt og anvendt Statslige puljer giver øget fokus på trafiksikkerhed i kommunen Kommunerne er afhængige af pålidelige data der er et stort potentiale i skadestuedata Behov for mere viden om effekter

22 KTC:s faggruppe for Veje, trafik og trafiksikkerhed Kommentarer til planen (er delvis indarbejdet): Specifikt mål for cyklister, 50 % Mere viden om uheld (skadestuedata) og effekter af tiltag KL skal inddrages i fremtidig organisering af TS-arbejdet Bedre mulighed for f. eks. faste kameraer på kommunale veje Statslige puljer for at fremme trafiksikkerhed Fokus på omkostninger for pårørende til trafikofre Mere fokus på færdselsundervisning i skoler

23 Kommunernes muligheder Bedre mulighed for etablering af lokale hastighedsbegrænsninger, både i by og på land Trafiksikkerhed i køb af transport det vil vi se mere af God hjælp fra faktablade Forbedret viden fra skadestuedata (hvis og når det kommer )

24 Diskussion i dag Den fremtidige organisering af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne Netværk videndeling nu og fremover 40 km/t i byer? Mulighed for at gå sammen KL:s rolle f. eks. ved skadestuedata Hvor er vi med krav til køb af transport?

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget Hver ulykke er én for meget - et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, 2013-2020 1 Titel: Udgivet: Foto: Layout: Copyright: Oplag: Tryk: ISBN: Hver ulykke er én for meget

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619

Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet. SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Bilag 1 Overordnet beskrivelse af projektet SILKEBORGVEJ SORRINGVEJ etablering af 5,2 km cykelsti på ldv. 619 Projektets hovedformål er at etablere en sikker og tryg cykelforbindelse mellem de 2 bysamfund

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning

Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning Kapitel 20 Målopfyldelse, e r fa r i n g e r o g k a p a c i t e t s o p b y g n i n g Kapitel 20. Målopfyldelse, erfaringer og kapacitetsopbygning 219 KRAM-kommunernes opgave var at planlægge og gennemføre

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige Februar 2013 Indhold 1. Indledning En ny strategi for ligestillingsvurdering.... 3 2. Strategiens indsatsområder.... 7 2.1 Styrket ligestillingsvurdering....................................................................8

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4

Indholdsfortegnelse. Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Handlingsplan for trafik sikkerhedsprojekter 2014 Favrskovv Kommune Trafik og Veje 2014 Indholdsfortegnelse Handlingsplan for trafiksikkerhedsprojekter... 3 Trafiksikkerhedsplan... 4 Tiltag i trafiksikkerhedsplanen...

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere