Fårets Dag ALBANI ØL 169,- HENRIK S pant 149,- Diner & Smørrebrød Langgade 41, Espe, 5750 Ringe Diner transportable 129,-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fårets Dag ALBANI ØL 169,- HENRIK S pant 149,- Diner & Smørrebrød Langgade 41, Espe, 5750 Ringe Diner transportable 129,-"

Transkript

1 TIDAG DEN 4. APIL ÅGANG N. 14 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr krning 5771 tnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 ing, 5600 aaborg og 5700 vndborg årts Dag YDYN Man kan næstn ikk sig påsk udn at tilføj påsklam og dm r dr massr af, når 15 fynsk fåravlr fordlt ovr hl yn og på Ærø åbnr staldn for all intrssrd lørdag d. 15. april. pljr. Mang grønn områdr blivr i dag afgræsst af får bl.a. digrn langs dn jysk vstkyst og voldn vd Kastllt i Købnhavn. idst nyt r, at får nu også sørgr for at hold græsst nd på mang golfbanr og mllm d stor solcllanlæg, dr tablrs rundt i landt. Dr r lagt op til djlig oplvlsr for hl familin. Ud ovr fåravlrns fortælling om drs får, r dr mang stdr salg af uld, skind, garn og kød og andr aktivittr. landt d fåravlr, dr holdr åbnt hus r Michal rdriksn, Dongsvængt 1 i Kværndrup og Lis-Lott og Martin Phillip, Lindhusvj 2A, ing. Hr kan man hnholdsvis mød får af racrn Txl og ånfår. årn r blandt d først dyr, som mnnskt tæmmd og gjord til husdyr. årt kom til Danmark for ca år sidn og allrd i Dn Yngr tnaldr lavd man ost af fårmælk og lig sidn har fårt lvrt mælk, uld og kød til mnnskt. I nyr tid r fårn blvt mgt populær som natur- HENIK 1 KAE ALANI ØL Dinr & mørrbrød Langgad 41, Esp, 5750 ing Dinr transportabl Tlf Pæntblagtkr. st og konfirmationr Pr. Pr. couvrt couvrt vd vd orrt, Hovdrt, Dssrtr, Natmad Pr. couvrt vd 2 rttr kr. 129,- Pr. couvrt vd 3 rttr runch - ALT INKLUIVE Pr. couvrt 109,- kr. 19-, -, 26 Højtblagt kr. 149,- 4 rttr 169,- Hundstrup Kro Atmosfær og god gammldags kromad øndags spisning! kl , 3 rttr kun kr. 3 rttr incl. kaff kun kr. 175,- kal forudbstills! MAD UD A HUET TIL PILNE, CLAIC ELLE 1859 ET IL LI N G O G E V T. PØ G M Å L EVA E PÅ T L ALLE ET T E MIN. 10 COUVETE En god forbindls? 1 KAE 79 TÆK IT PATNE + pant alg/srvic af Hardwar & oftwar Komplttr ED-systmr v/ Thomas ang Christnsn Tlf TENTUP OLLEUP

2 IDE 2 TIDAG DEN 4. APIL 2017 Dn lill skarp om ung tog jg motorcyklkørkort - og kun dt, ikk kort til bil. ilr, dt var nmlig nogt for gaml mnnskr, mnt jg. Og jg havd jo rt, fordi i dag kørr jg bil. Ikk fordi jg gntlig ikk hllr vill kør motorcykl, for dt vill jg grn. Mn vi gaml mnnskr har dt jo md at tænk på økonomi og hvad dr r praktisk, og dn slags kdlig ting. Mn jg kan også godt lid at kør bil. or mig handlr dt ikk kun om at komm fra A til. Jg kan lid fartn og landskabt og dn tilstand af positiv strss, man r i som bilist - afslappt, mn på samm tid årvågn og klar til at ragr. Jg tror dt talr lidt til urtidsmnnskt i os, og rnt volutionsmæssigt r vi jo stadig i stnaldrn, hvor dt handlr om at forlad sin hul og vær jægr og samlr udn at fald i n kløft (lav bulr) llr bliv ædt (ryg i n fartfæld). or godt 10 år sidn bsøgt jg min famili i UA, og blv ovrraskt ovr at langt d flst bilr drovr har automatgar. Amrikanrn syns til gngæld at "driving stick" r mgt ksotisk, og ikk mang har lyst til at prøv. Prsonligt syns jg dt r tmmlig kdligt at kør i sådan n "radiobil". Jg savnr at vær i fuld kontrol, og at kunn giv biln dt kstra lill kick ud af starthullrn, man kan hvis man r vaks på koblingn. Dr r nok stadig lidt motorcyklist i mig... Én indrømmls til modrn tknologi har jg dog gjort. Jg savnr ikk at skull stopp for at fold 3 m2 vjkort ud ovr instrumntbrættt, og prøv at gætt hvor jg r hnn. Jg savnr ikk ngang min gaml GP. Nu klarr min tlfon dt hl, og jg kan ndda still spørgsmål til dn undrvjs, hvis jg syns jg manglr t tip om hvornår jg skal drj af næst gang. Ugns Diablo-histori: martbænk skal hjælp lokal og turistr md flad battrir å hvad nu, når vi om få år ikk ngang skal styr vors bilr slv? D slvkørnd bilr har allrd holdt drs indtog på vjn, dog ikk altid som n udprægt succs. I UA har pirattaxa-imprit, Ubr haft t par uhld md slvkørnd bilr. I dt n tilfæld ndt biln på sidn md to passagrr. Og nu anklags firmat tilmd for at hav stjålt tknologin fra Googl... Mn slv om d stadig skal hav n mnnsklig babysittr md, r dr ingn tvivl om hvor bilrns udvikling ndr. lvkørnd r vlkørnd blivr frmtidns motto. Og hvad r dr så snart tilbag til stnaldrmandn/kvindn at tag sig til? Vi blivr vl også nødt til at udvikl os - dt tror jg nu nok, jg vil lad nogl andr om... Ugns ldrskribnt: Christl Dall, journalist på Dn lill Avis P: ik du dn lill skarp galt i halsn? snd din klag til O! D holdningr, dr udtrykks i Dn lill skarp, r skribntns gn, og altså ikk t udtryk for Dn lill Avis' mning. Dn har nmlig ingn - bortst fra at dn grn vil vær n god lokalavis, og tjn sin læsrs bdst intrss. YDYN Når mobilabonnmntt r løbt tør for data llr battrit r fladt, så vil dr snart vær hjælp at hnt på såkaldt smartbænk, dr i maj månd sætts op 5 stdr i vndborg kommun. Dt r Erhvrvs-, skæftiglss- og Kulturudvalgt i vndborg Kommun dr i sidst nd bsluttr hvor bænkn skal stå, mn områdr som Christiansmind, rdriksøn og Øhavsstin r ifølg Kurt orknæs, Product Managr hos E mgt oplagt. På bænkn kan man få opladt sin mobil og bnytt sig af gratis wifi. trømmn kommr fra solcllr indbyggt i bænkn og når soln ikk skinnr nok, har bænkn også n kstrn strømkild. vndborg r dt først std i landt, hvor bænkn sætts op, mn tankn r, at d skal sælgs i hl landt og mulighdrn r mang. - Dt kan vær campingpladsr og konfrnccntr mn især kommunr md mang turistr, dr kan få glæd af d hr bænk, fortællr Kurt orknæs, dr r product managr hos dt lokal nrgislskab, E, dr har fåt nrt på at forhandl smartbænkn i Danmark. Du kan s mr om d smart bænk i intrviwt md Es Product Managr Kurt orknæs ind på vidosidn: Diabloplay.dk DET KE: olkkøkkn md banko ir lvr, Lærk, Ibn, Emma og arah fra Gymnastikhøjskoln i Ollrup arbjdr i tilvalgsfagt IL (rmtidns Idræts Ldr) md at planlægg og afvikl vnts samt projktarbjd. D har udviklt t projkt kaldt "olkkøkkn", som r t samarbjd mllm Ollrups Gymnastikfor- Til gngæld kommr vi ikk op at småskænds, min tlfon og jg. om mor og far gjord dt i gaml dag, når han kørt og hun navigrd. Mn alligvl lidt hyggligt var dt nu. ALTID GATI LÅNEIL D flst kndr til martphons, smart TV apparatr og måsk smart ur Mn nu kommr dr også smart bænk til ydfyn ning og Ollrup Gymnastikhøjskol. - ormålt r at saml byns borgr til hygg på tværs af gnrationr, fortællr d fir. - Projkt "olkkøkkn" forsøgr at skab socialt samvær og hygg gnnm aktivittr og fællsspisning. Vi vil involvr dt omkringlæggnd sam- Md vrdns bdst undrvognsbhandling følgr altid GATI LÅNEIL fund for drignnm at skab ny fællsskabr. Vi har dsudn fokus på sundhd, økologi og bærdygtighd. Projktts først arrangmnt r ankoaftn for Ollrup by og omgn, md kag og kaff, og dt forgår onsdag aftn d. 19. april i spissaln på Gymnastikhøjskoln. GATI UTKONTOL in g fo r tj k og u fo rp li g t n d ti lb u d ducr støjn i din bil md op til 5 dcibl kal kun bhandls hvrt 3 år TECTYL CENTE TENTUP Tlf Julsbjrgvj tnstrup 30 års rustgaranti

3 TIDAG DEN 4. APIL 2017 IDE 3 DET KE: Påsk md og udn præst Påskdagn blivr lidt andrlds i år i Kværndrup Kirk. Da kirkns fast præst fortsat holdr barsl, og barslsvikarn, Carstn Dybkjær har sidst tjnst Palmsøndag, r dr fundt altrnativ løsningr til d to af hlligdagn, hvor dt ikk har vært muligt at find n præst. kærtorsdag aftn holds n salmsangsgudstjnst vd klavrt undr ldls af organist Lykk Chtronoch, kirksangr og mdlmmr af kirkns voksnkor. Dr vil bliv sungt n rækk salmr, hvor aftnstmningn og skærtorsdags tma udtrykks i båd gaml og ny ord og tonr. Eftr gudstjnstn byds dr i kirkns lys og hygglig sidskib på vin, brød, ost og hygg i fællsskabt om måltidt. Om formiddagn 2. påskdag holds dr liglds salmsangsgudstjnst vd klavrt, også undr ldls af kirkns organist, kirksangr og mdlmmr af kirkns voksnkor. Dnn dag syngs d mst populær modrn salmr, og dr præsntrs t par ny, pragtfuld påsksalmr, som kirkns voksnkor lskr at syng! Md andr ord n formiddag md fokus på påskglædn, udtrykt i ord og tonr. Eftr gudstjnstn byds på kaff/t, småkagr og n god hyggsnak. Langfrdag og Påskdag afholds traditionll gudstjnstr vd pastor mritus Christian Dickmiss. Issøskoln løbr for syg børn Tam ynkby ondns nyst vlgørnhdsinitiativ, Tam ynkby kolløbt, blivr t af årts størst motions- og vlgørnhdsbgivnhdr, når løbt afvikls på skolr i Danmark, vrig, Norg og inland frdag dn 7. april 2017 frdagn før påskfrin. Hl skollvr fra 525 skolr r tilmldt Tam ynkby kolløbt, dr afvikls til fordl for børn md kritisk sygdom. Dltagrantallt r godt 55 procnt højr nd sidst år og næstn fm gang så stort som i 2015, hvor løbt blv afviklt for først gang. Lokalt dlta- gr Issøskoln, båd i Kirkby og tnstrup. I Danmark løbr lvrn til fordl for ørnlungfondn, dr arbjdr for, at flr lungsyg børn og ung kan få t bdr liv md drs sygdom. Indn løbt har lvrn mulighd for at indgå mikrosponsoratr md famili, vnnr og lokal rhvrvs- drivnd, dr opfordrs til at giv t bskdnt bløb pr omgang llr kilomtr, dn nklt lv løbr i forbindls md Tam ynkby kolløbt. Tam ynkby ondn indsamld 18,6 millionr kronr i forbindls md Tam ynkby kolløbt i Aktiv om mandagn Aktiv Mandag r t tiltag i Ollrup Gymnastikforning, hvor dr r t væld af aktivittr, som hl familin kan dltag i ntn sammn llr hvr for sig. Aktivittrn varirr fra puls- og muskltræning, vollyball, springgymnastik, badminton, kampsport, yoga, parkour, floor- ball, svømning, Løb, MT og landvjscykling og aktivittr fra dt ny "Motion & itnss" (Indoor cycling, tyrktræning, Kttlbll og ulgarian ag), så r dr slvfølglig også aktivittslg for d allrmindst. mr på www. ollrupgymnastikforning. dk/aktivmandag oundup Aspn Gori 44 Alkylatbnzin 2 llr 4 takt frit valg 5 ltr klar til brug ubstral Transparnt Plængødning m/ukrudts fjrnr 300,ækkr til ca. 60m2 80 ltr. 35,- 700,- 150,- Plængræs Dækbark 2x5 LT. 5 LT. 1,5 KG. 40,- Quickglow Grillbrikttr, stnkul 9 KG. 80,- Eglo olcll sæt m/jordspyd ÆT M/5 TK. 130,- Nyborgvj vndborg Tlf KG. 160,can trandsand 22,5 KG 25,Mandag - rdag Lørdag - øndag Tilbudn gældr fra dn 4. til 30. april å læng lagr havs. D DUNK MØEJTE TYKP

4 IDE 4 TIDAG DEN 4. APIL 2017 Hår - fra grin til alvor Vivian Lyng klippr n paryk til for Elisa Holm oustani, som Vivian mnr r n oplagt "pagpig". Elisa fortrækkr slv dt lang hår, som på billdt til højr, hvor hun har n af sin gaml parykkr på. risør Vivian Lyng brugr rfaringr fra ottfældn til at hjælp kræftpatintr og andr md bhov for paryk YDYN risør Vivian Lyng har sat hår på dronning Margrth d sidst 10 år - altså ottfæld vyns vrsion af dronningn. ygtt om hnds talnt har sprdt sig, så hun nu lvrr parykkr til rvyr og skuspillr landt ovr. nst har hun skabt n Donald Trump paryk til skuspillr Jan chou. risørn, dr oprindligt r fra tnstrup, har sin salon i vndborg, og for hnd var arbjdt md parykkrn gntlig ikk andt nd n sjov bibskæftigls, indtil n vnind for 3 år sidn fik kræft og mistd hårt pga. kmotrapi. Vivian hjalp sin vnind til nyt hår, og fik samtidig øjnn op for hvor utroligt følsomt t områd dt r, at arbjd md mnnskr, dr har mistt hårt pga. sygdom. - Mgt af vors prsonlighd siddr i hårt, og jg grædr stadig indni, når jg tagr dt sidst hår af n, dr r bgyndt at tab dt pga. kmo, fortællr hun. Til gngæld glædr hun sig ign, når hun har fundt og klippt dn prfkt paryk til ntop dn mand llr kvind. Dt r nmlig ikk så simplt, som man måsk skull tro. Vidn og mpati - En paryk skal tilpasss dn nklt, så dt r vigtigt at man går til n frisør, Annika Hansn har dlt diss billdr på facbook. Dt n r Annikas rigtig hår, fra før hun bgyndt på kmotrapi for sin brystkræft. Dt andt r dn paryk, hun fik hos Vivian Lyng. Har du gættt hvad dr r hvad? illdt til vnstr r parykkn. dr vd hvad d gør, undrstrgr Vivian Lyng, dr i novmbr sidst år slv fik dt offntligs blå stmpl for sin færdighdr, og r blvt lvrandør til Krtmind, Nyborg, vndborg, aaborg-midtfyn, Nordfyn og Langlands kommunr. Dt btydr, at i diss kommunr kan borgr md bhov for paryk handl md offntligt tilskud i Vivians Paryksalon, dr dlr adrss md Klipphjørnt i vndborg. - Jg har fåt indrttt n sparat afdling, hvor folk kan prøv parykkr og toupér udn at dt kan ss fra gadn, fortællr Vivian Lyng. - or mang r dt nmlig forbundt md stor skam at hav mistt hårt. Dt gældr i øvrigt båd mænd og kvindr. Drfor har jg også t stort udvalg til bgg køn. - Jg r så hldig at jg også har rfaring som frisør på vndborg yghus, fortsættr hun. Dt r, md andr ord, to mgt forskllig vj, dr har ført til at hun nu r godt rustt til at hjælp sin paryk-kundr. Elisa - ung udn hår En af Vivians ny kundr r 25-årig Elisa Holm oustani. Hun har for nylig fåt sin først paryk hos Vivian, mn r bstmt ikk urfarn parykbrugr. - Jg bgyndt at tab hårt i konfirmationsaldrn, og har brugt paryk lig sidn, fortællr hun. På t tidspunkt mistd jg også øjnbrynn, mn d r vd at komm lidt ign. Elisa lidr af sygdommn Alopcia arata, også kaldt pltskaldthd. Dr finds ingn bhandling mod sygdommn, og årsagn til at nogl får dn, r hllr ikk kndt. - Mn dn smittr ikk, undrstrgr Elisa. Mgt af vors prsonlighd siddr i hårt, og jg grædr stadig indni, når jg tagr dt sidst hår af n, dr r bgyndt at tab dt pga. kmo ordi hun r så ung, får Elisa tilskud til 3 parykkr årligt. Normalt får man kun én. Hun fortrækkr slv at hav langt hår, mn Vivian prøvr at ovrtal hnd til at prøv n asymmtrisk pagfrisur, og har klippt n af Elisas gaml parykkr til. - Jg kan knd n pagpig når jg sr én, smilr Vivian, og pagparykkn klædr da også Elisa virklig godt. Hun r slv vd at varm op, og få modt til at prøv dn ny frisur i fuld offntlighd. - Jg skiftr ikk stil og farv rt mgt, for jg vil hlst ikk frmstå som n, dr brugr paryk, slv om mang i min omgangskrds godt vd dt, sigr hun, og fortsættr: - Jg r ærlig om dt, når samtaln føls naturlig. Og jg fortrækkr at folk spørgr mig, frmfor at hvisk i krogn. - Dt r rigtigt flot af Elisa, at hun vil stå frm på dnn måd, og komm i avisn, bmærkr Vivian Lyng. Dt r mgt traumatisk for sådan n ung pig at mist sit hår, mn hun tagr dt i stiv arm. Elisas lang parykkr r af ægt hår, for at s så naturlig ud som ovrhovdt muligt. Vivian klippr dm til, så hårgrænsn sr naturlig ud, og ikk gnrr. - Parykkr af ægt hår r dyr, og d slids lidt hurtigr nd dm af kunstfibr, fortællr hun. - Hvis man skal hav n kortr frisur og vt. krøl, r dr mgt flott fibrparykkr at få. Annika fik mod på paryk Ntop sådan n paryk har Annika Hansn fra ing fåt. Hun fortællr: - I sptmbr 2016 fik jg konstatrt brystkræft. I novmbr bgyndt jg i kmobhandling og drmd vidst jg, at jg snart vill mist mit hår. Jg havd på OUH's kmoafdling st n flyr fra Paryksalonn i vndborg, og tog mod til mig og ringd drtil. Dt var n mgt sympatisk og forstånd kvind, jg snakkd md - mgt snakksalig og mgt informativ. Vi aftalt, at jg skull komm på bsøg dn følgnd ug. Indn da skull jg snd t billd, så hun kunn s hvordan mit gt hår så ud. Annika valgt at tag familin md til Paryksalonn - også børnn. Og dt kom hun ikk til at fortryd, for all fik lov at prøv nyt hår. Og Annika fik dn prfkt paryk. - Dn passd fuldstændig, fortællr hun. - åd i hovdform, farv og struktur. Jg fik n grundig gnnmgang i hvordan dn skull passs, vasks og tørrs - og vi gik drfra md n god følls. Eftr ca 14 dag bgyndt mit hår at fald, så jg ringd til Vivian, og tog drnd allrd dagn ftr. Hun tog rstn af mit hår af, tilpassd parykkn og klippd dn til. Jg blv ign vjldt i at pass dn, og tog ign drfra md n god følls, fuld af mod på at gå md min paryk. Annika fik dn oplvls, som Vivian Lyng grn vil giv all ny parykbrugr. - Jg sættr god tid af, så folk kan føl sig trygg og få al dn information, d har brug for, fortællr hun. - Dt kan vær mgt grænsovrskridnd for nogl, at skull til at brug paryk, så dt r mgt vigtigt at vi har god tid til at tal sammn. Dt r n af d ting, dr ntop har gjort stort indtryk på Annika Hansn. - Jg mærkd tydligt, at Vivian brændr for sit arbjd og udstrålr båd vidn, tryghd og mpati, sigr hun. Læs om rglrn for at få tilskud til paryk på Christl Dall Nyborgvj vndborg Tlf Mandag - rdag Lørdag - øndag

5 TIDAG DEN 4. APIL 2017 IDE 5 Kom til forårsdag lørdag 8. april vi hamrr prisn i bund på udvalgt produktr: Plantsæk ibrdug Vlgnt til tidlig dyrkning af kartoflr og andr afgrødr. Holdr på varmn, mn lukkr lys og vand ignnm. Normalpris kr. 99, LØDAGPI..! 5 PA 13,- slvvandingskass PA 25,- 59 LØDAGPI..! 74 Kokosbrikttr til grilln LØDAGPI..! 59 dst i tst. Markdts bdst grillbrikt. Ta 3 stk. KUN kr. 89 Højlund Pilln Træpilln af bdst kvalitt. Ask 0,3%, ingn slaggr, intt smuld. Pall md 832 kg. Vælg mllm 6 og 8 mm. Halv pris! laskgas alm. 11 kg llr ltvægts 10 kg Normalpris kr. 184, (Prisrn r xcl. flask). LØDAGPI..! 169 LØDAGPI..! 99 odr-gulrøddr PA PA 50% LØDAGPI..! 230, Vi tagr forbhold for fjl og udsolgt varr. Normalpris kr. 30,00 Træbrikttr 10 pakkr Normalpris kr. 99, 9 kg un4pt Hundog kattfodr LØDAGPI..! Max. 10 sækk pr. kund LØDAGPI..! til bl.a. plantsækk. Normalpris kr. 79, uldfodr til voksn hund og katt. Vælg mllm 15 kg hund- llr 10 kg kattfodr. Normalpris kr. 159, Quick Glow grillbrikt 9 kg 2,1 x 10 m (Max. 10 stk. pr. kund. Hrftr kr. 19,) Normalpris kr. 9, LØDAGPI..! 19 Pris xcl. pall Tilbuddn gældr kun lørdag d. 8. april Højlund Møll Ørbækvj Gudbjrg Tlf Hlnmølln Vingårdsvj 15, 5600 aaborg Tlf Tarup Møll Møllvj Årslv Tlf Glstd odrstof Værkstdsvj Glstd Tlf Højlund Møll Trundrupvj Hårby Tlf Åbningstidr Mandag-frdag kl Lørdag kl. 9-12

6 IDE 6 TIDAG DEN 4. APIL 2017 Ny tradition: orningr samlr kræftrn bøll. Eftr dn snak blv dr ndsat to udvalg - t md fokus på at byd tilflyttr vlkommn, md rugs-sponsorrt gavkurv mm. Og t udvalg, dr kiggr nærmr på d trafikal forhold i Ulbøll, undr ovrskriftn: å fartn nd. - Håbt r, at vi md arrangmntt kan få ndnu flr til at oplv vigtighdn og glædn vd dt lokal ngagmnt, og at dt vil bliv n tilbagvndnd bgivnhd, som dr r ønsk om at dltag i, sigr Jns HllLindgrn, som især læggr vægt på at orningrns Dag kan komm dn lokal Dagli'rugs til god, vd at udbrd budskabt om vigtighdn af at handl lokalt. To forningr fik afviklt drs gnralforsamlingr, og man fik ndsat to udvalg, dr skal arbjd for hnholdsvis tilflytning og trafiksikkrhd i Ulbøll. oto: Ingr Hagr. ULØLLE Et nyt initiativ kan potntilt giv t løft til forningr, dr lidr undr at kun "Tordnskjolds soldatr" mødr op når dr skal arbjds llr tags bslutningr - som f.ks. vd dn årlig gnralforsamling. Initiativt kommr fra Ulbøll, hvor man for andt år i træk har afholdt "orningrns Dag" - i år søndag d. 2. april - hvor lokal forningr invitrs til at afhold drs gnralforsamlingr i fællsskab. - Tankn var, at vi i stdt for at hav flr små og ikk særligt vlbsøgt gnralforsamlingr, skull prøv at saml kræftrn og lav n andrlds, og mr lvnd forningrns dag. Og måsk ndda md flr dltagr, - orhåbntligt kan dt næst arrangmnt trækk ndnu flr Ulbøllgnsr af hus, så vi kan informr om hvad dr skr i krogn, samt inspirr hinandn til ny idér og tiltag, sluttr han. fortællr Jns Hll-Lindgrn fra initiativgruppn. om md alt nyt tagr dt lidt at start n ny tradition, mn i år dltog ca. 25 prsonr, og dr blv afholdt to gnralforsamlingr, i orgrforningn samt Ulbølls Aktiv Mødstd. Drftr var dt tid til at tal om hvilk initiativr dr skal arbjds vidr md i Ul- Christl Dall Erfarn grill-spcialist åbnr nyt i Kværndrup KVÆNDUP Eftr flr måndrs rnovring står Kværndrup Pizza & Grill nu klar til at byd sultn Kværndrup-borgr vlkommn. Dt r 32-årig Nihat arikus, dr står bag dn ny fastfood rstaurant, som forudn pizza også kan glæd smagsløgn md n lækkr hjmmlavt burgr og ditto chilisauc. Nihat r allrd kndt båd i tnstrup og vndborg, hvor han md stor succs startd hnholdsvis tnstrup Pizza og Lux Kbab, som han nu har afhændt. r d n a m r fi n o K r Kæ - Dr var mang af min frokost-kundr i vndborg, dr spurgt om jg ikk snart kom tilbag til "landt" ign, fortællr han. - Og da jg fik lokalt på øjdnvj 2 i Kværndrup tilbudt, slog jg til. rmovr vil Nihat arikus koncntrr sig 100 % om Kværndrup Pizza & Grill, og han glædr sig til at mød mang tidligr og ny kundr fra omgnn ign. ørst åbningsdag r onsdag d. 5. april hvor d ny lokalr blivr indvist md kstra god tilbud. s i v A ll i L n D i c n o n n a n d i g tak m Køb n takkannonc i dn lill avis! x50 mm. Pris pr. modul format 86 ax 20 ord kr. 150 inkl. moms m nd tkst og foto til an tlf. ld navn, adrss, by og husk og mdsnd dit fu nd Annoncn skal vær os ihæ før udgivls snst torsdag kl dn kommnd tirsdag Tillykk md konfirmationn

7 TIDAG DEN 4. APIL 2017 Mr nyt fra Dmokratifstival Dmokratifstivaln kulminrr traditionn tro på Grundlovsdag d. 5. juni. Hr blivr dr ign i år sammnsat t varirt program md talr, musik og undrholdning for børn og voksn OLLEUP I år får fstivaln bsøg af Carstn ang, dr vil lvr undrholdning på Grundlovsdag. Carstn ang r kndt som standupkomikr. Han har båd rfaring som skribnt, har optrådt n dl på TV og har mdvirkt i n lang rækk comdy shows. Også undrvisningsministr Mrt iisagr har valgt at gæst Ollrup. Mrt iisagr fra Libral Allianc har vært ministr for skolområdt sidn novmbr Hun vil giv sit bud på n grundlovstal i Ollrup. Md diss nyst tilføjlsr bydr programmt vd årts Dmokratifstival på: Åbning v. borgmstr Lars Erik Hornmann Grundlovstal v. statsministrkandidat Mtt rdriksn () Carstn ang (stand up) Undrvisningsministr Mrt iisagr (LA) David Trads (journalist) igurd arrtt og jørnn jørn Hrtil kommr musikalsk undrholdning mm. fra d dygtig ung mnnskr fra Ollrup Eftrskol, Gymnastikhøjskoln Ollrup, Dn fri Lærrskol og Ollrup riskol. Dr r md andr ord nogt for børn, ung og voksn og drmd god grund til at sætt t stort X i kalndrn vd d. 5. juni. Mn allrd torsdag d. 1. juni møds 700 ung mnnskr til dbat og politisk workshops md tmat "Hvor går grænsn?" Dt blivr t tætpakkt dagsprogram md dltagls af politisk ungdoms-organisationr, NGO r, græsrodsbvæglsr, 35 workshops og panldbat. Tmarn r aktull problmstillingr, dr vil vær på dagsordnn d næst mang år: olkvandring hvor skal vi hjælp? Europa oplvr i diss år n folkvandring, dr på mang mådr r md til at sætt n politisk dagsordn i d uropæisk land. Hvor går grænsn? or antal? or mdmnnsklighd? Ellr givr dt ovrhovd mning at tal om n græns i dén sammnhæng? kal dr iværksætts massiv hjælp i nærområdrn? Og kan dt Intrnational samfund bliv nig om dt? ærdygtighd og vækst Polrn smltr. Klimat ændrr sig. Er dt mnnskskabt llr n dl af n størr udvikling? Hvor går grænsn? Grænsn for CO2- udldning? Grænsn for hvad vi som mnnskr kan gør? kal vi sats på vækst llr bør vi ndsætt vors forbrug? ig fattig, intrnationalt og i Danmark D rig blivr rigr, mns d fattig blivr fattigr. amlt st burd vrdn hav rigdom nok til at brødfød vrdns bfolkning. Mn dt skr ikk. Hvor går grænsn? - Vi glædr os til at invitr 700 ung mnnskr til samtal og workshops om aktull og alvorlig tmar, udtalr friskolldr Jakob inggaard og fortsættr: - Vi oplvr at ung mnnskr har stor intrss i at vær md til at find løsningr på nogl af d stor udfordringr Danmark, Europa og Vrdn står ovrfor. Mn dt kan samtidig også vær svært som ungt mnnsk at find ud af, hvordan man kan gør nogt. Vi mnr dt r vors opgav som fri skolr, at tablr nogl rammr, hvor d ung mnnskr kan komm og vær md til at bidrag til dbattn. Alt for mgt politik i dag handlr om hurtig opdatringr og smart punchlins. Vi vil grn tablr d rammr, dr læggr op til fordybls og nuancr simplt hn: samtalr i ordts bdst forstand. Vicborgmstr o Hansn () åbnr dmokratifstivalns dag for ung torsdag d. 1. juni. Dmokratifstival løbr af stabln torsdag d. 1/6 for d ung og mandag d. 5/6 for all. MO PÅ PLÆNEN? DET E NU mos skal fjrns Vi skærr, klippr, rivr og gødr - så græsplænn kan vær klar til sommr. DE IE ÅTIDE r n vdligholdlss aftal til din hav som bstår af 8 forskllig havopgavr. Du skal som minimum indgå n aftal på 2 havopgavr indnfor t kalndrår. Når vi har sammnsat havopgavrn rgns prisn sammn og dls ud ovr 6 måndr som afrgns md t fast måndligt bløb. MEE KØT, MEE PAET IDE 7 10% 15% 20% VED 2 OPGAVE VED 4 OPGAVE VED 6+ OPGAVE Havarbjd skæring Græsslåning Hækklipning Undrvisningsministr Mrt iisagr fra Libral Allianc r blandt d mang prominnt politikr, mdifolk og ntrtainr, dr i år læggr vjn forbi Dmokratifstival. D vandt n bilvask! Dr blivr mang skinnnd rn bilr på ydfyn i d kommnd dag. All diss hldig læsr har nmlig vundt n bilvask inkl. lakforsgling hos hll i Vstr krning: Philip usch, Kirkvj 21, tnstrup Nils Ellgaard, Dyssvj 18, aaborg Ol Kristiansn, Vstrvangn 88, V. krning lmming øbrg, Krbsn 23, vndborg Lisbth Ladfogd, åborgvj 121, V. krning. Jns Würtzn, iskopvj 2, vndborg Ol Møllr, Vstrvangn 75, V. krning usann Jnsn, Hundstrup Ptr Hardr, Tværvj 4, tnstrup. Karn Larsn, Præstmarkn 12, V. krning Træfældning plantning Nytablring prøjtning ing til né på tlf Havné Vævrvj tnstrup Mobil: CV:

8 på Equsana ØDELDAGMAKED Equstil d voksn 79, POTPI 249,- IDE 8 20,- udkøbing tnstrup vndborg tlf tlf tlf DLG Privat 5t 5G KUN Markdsparasol Vandkand, 10 litr Polystr md aluminiumsstang md hjs og kip, Ø300, højd 2,5 mtr, sort. Mørkgrøn md brusr. Normalpris 49, 199,- KOM KÆMPE KPTILilr Tlfonns pris 79,- KUN 199,- odrtønd PA 8 Equsana nack mdodrtønd låg, 46 litr md låg, 46 litr Equsana TIDAG DEN 4. APIL 2017 Inkl. lås på låg. ort Vlsmagnd bolsj HAL Inkl. lås159, på låg. ort Vlsmagnd Normalpris Vælg mllm banan PI Normalpris 159, Vælg mllm 70,- md HlHust 5t 5G Tilbuddn gældrr fra torsdag 2 Tilbuddn gældrmin. frapris torsdag dn 28. maj1.100,50 til og md lørdag dn 6. juni md mindr andt r angivt. All prisr inkl.dn mo Vi tagr forbhold for trykfjl og uds Min. pris md Privat 5t 5G 1.280,50 PA 29 rrandhous/outhous. Tilbuddn gældr fra torsdag dnbutikkr 28.varr. maj til og md lørdag md mindr andt angivt. All prisr r in Vi tagr forbhold for trykfjl og Enklt varr førsdn ikk6.i juni all butikkr. Produktion: Lørdagsåbnt iudsolgt all Vi tagr forbhold for trykfjl og udsolgt varr. Enklt varr førs ikk i all butikkr. Produktion: randhous/outh ØDELDAGMAKED HELL V. krning 79,-PA 80 amsung Galaxy Trnd 2 ølg os på 129,-/md. Undr Oprttls 199, ragt 50, halv pris t.adm. 9,75 kr./md. (Giro 39, ) HALV HALV PA 29 PI 199,PI amsung Galaxy Trnd 2 + DLG Privat 5t 5G 129,-/md. tlf åborgvj V. krning Tlfonns pris 199,- PA 80 Oprttls 199, ragt 50, t.adm. 9,75 kr./md. (Giro 39, ) Min. pris md HlHust 5t 5G Min. pris md Privat 5t 5G HALV PI 1.100, ,50 70,- odrtønd md låg, 46 litr HALV PI PA 29 Inkl. lås på låg. ort Normalpris 159, ULØLLE åborgvj 127, p Ulbøll Ulbøll, V. krning. par 30% på Equs på all 4 kg Equsana nack Equsana nack, 4 kg odrtønd Vlsmagnd bolsjr til dn daglig blønning af din hst. Vælg mllm banan, lakrids, æbl, gulrod og urtr. Normalpris 99, md låg, 46 litr Equsana Inkl. lås på låg. ort Normalpris 159, Vlsmagnd Vælg mllm Tilbuddn gældr fra torsdag dn 28. maj til og md lørdag dn 6. juni md mindr andt r angivt. All prisr r inkl. moms i DKK. Vi tagr forbhold for trykfjl og udsolgt varr. Enklt varr førs ikk i all butikkr. Produktion: randhous/outhous. Ug ,- åborgvj 127 Tlf , 07Ulbøll, Tilbuddn gældr fra torsdag dn 28. maj til og md lørdag dn 6. juni md mindr andt r angivt. All prisr r in par 30% Vi tagr forbhold for trykfjl og udsolgt varr. Enklt varr førs ikk i all butikkr. Produktion: randhous/outh på all 4 kg PA 80 Equsana nack HALV PI odrtønd md låg, 46 litr Equsana nack, 4 kg Inkl. lås på låg. ort Normalpris 159, Vlsmagnd bolsjr til dn daglig blønning af din hst. Vælg mllm banan, lakrids, æbl, gulrod og urtr. Normalpris 99, Tilbuddn gældr fra torsdag dn 28. maj til og md lørdag dn 6. juni md mindr andt r angivt. All prisr r inkl. moms i DKK. Vi tagr forbhold for trykfjl og udsolgt varr. Enklt varr førs ikk i all butikkr. Produktion: randhous/outhous. Ug 22. Dltag i Dn Lill Avis Kryds & Tværs og vind gavkort til annoncørrn hr på sidn. Dnn ug trækkr vi 1 vindr blandt all indsndt rigtig løsningr. Præmin r t gavkort à kr Gavkort snds dirkt til vindrn. Du kan også snd løsningn pr. mail UGEN KLOGE OD fra Erik Hansn Du kan vær storforbrydr, udn nogn bmærkr dt, mn all sr om du manglr n knap. Ulbøll LAGTE -PIGENE ULØLLE jællbrovjn Vstr krning Tlf.: jællbrovjn 1 Ost 5762 Vstr krning ak off Tlf Gallri All dag 8-19 Ulbøll Vind gavkort! Dnn ug trækkr vi lod om 1 gavkort à kr. 100,- fra Håndkøbsmdicin Åbnt all ugns dag 8-19 jællbrovjn Vstr krning Tlf.: Egt b åndtr y kkri Ost ak off Gallri udbringning Gratis Håndkøbsmdicin i nærområdt Alt i begravelebinderi Åbnt all ugns dag 8-19 v. Jan Parsbrg tationsvj 15 a 5771 tnstrup kriv dnn ugs kodord og snd løsningn til Dn Lill Avis, Korsvangn 15, 5750 ing mrk. kuvrtn Kryds & Tværs. Løsningn skal vær os i hænd snst mandag kl Du kan også snd løsningn pr. mail på Navn: Adrss: Løsning og vindr Post-nr.: På grund af n fjl r dr ingn vindr i dnn ug. Mn vi fortsættr fluks md n frisk krydsord, md all d nødvndig tal. y: Vi bklagr fjln! Kodord:

9 tmning og oplvlsr tmningkro og oplv Vstr krningvstr Kro krning TIDAG DEN 4. APIL 2017 IDE 9 l GATI KØ OG ALG fra privat til privat md tilbud undr kronr ælgs: Ika trappgittr, nyt, cm. Pris: 200 kr. Tlf ælgs: ørn cykl ocky 12½ x21/4 sælgs Pris: 100 kr. Tlf ælgs: Emmaljunga barnvogn, grøn, vlholdt, kun brugt af t barn, flunt, rgnslag, varkurv. Pris: 999 kr. Tlf ælgs: 4 Alu-fælg m. dæk 1/50-16 m. bolt (ok mønstr) Pris: 999 kr. Tlf ælgs: l-b voksipos. 100 kr. Tlf ælgs: Mdion DVD optagr, hlt ny. Ovrfør din gn film til DVD skivr. Pris: 700 kr. Tlf ælgs: Trmmsng crmfarvt, bund kan stills i 2 højdr ftr bhov. Pris: 100 kr. Tlf: ælgs: 4 rullr galvanisrt volirnt à 20 m. Pris: 200 kr. pr. rull. Tlf NGELIG PIVIL NGELIG PIVIL Nyd påskn md n frokost på kron Hyldst til aspargs og ø Hyldst til aspargs og øl Eftr ndt rnovring står 18. maj Krosa ln klakl. r til at Torsdag, frdag, lørdag18. og søndag (lukkt maj 2014 kl.mandag) byd vlkommn Køkknt åbnt kl og indnfor Pochrt æg md stnbidrrogn og mousslin sauc samt sprødt og grønt Naturlam fra uglhavn ldsagt af spinat og hvidløgsskum 2 slags sild alat af varmrøgt laks fra Hanstholm ødspættfilt md rmoulad Hønssalat md bacon oastbf md pickls Mørbradbøf md blød løg Kron har invitrt 2 slags fransk ost md olivn Coisbo bryghus til at srvr Kron har invitrt srvringr) skøn(3øl til d ny lokal aspargs Dssrt omkring rabarbr Coisbo bryghus til at srvr 2 flott rttr md aspargs ldsagt af 2 slags øl skøn øl til d ny lokal aspargs bar klik ind på dnlillavis.dk Husk bordbstilling 2 flott rttr md aspargs ldsagt af 2 slags øl 245,- Tlf ,- Dtt vil (forhåbntligt ;-) forgå i gårdhavn ordbstilling nødvndig; llr Dtt vil (forhåbntligt ;-) forgå i gårdhavn Husk bordbstilling Tlf ordbstilling nødvndig; llr Husk bordbstilling Tlf TANK HELL V-POWE PÅ LØDAG OG PA 99 ØE P. LITE* *GÆLDE LØDAG 1., 8. OG 15. APIL, HVO VAE TIL PUMPEPIEN O HELL UELAVE LYI. KP ilr HELL V. krning åborgvj V. krning Mandag - frdag kl Lørdag - søndag kl

10 IDE 10 TIDAG DEN 4. APIL 2017 il & Motor Garantiordning sikrr bilbrugr og løftr bilbranchns imag UGE 14 kal din dæk på Gratis hotlfri? Ny garantiordning ilgaranti - hjælpr forbrugr, dr kommr i klmm vd n bilhandl llr md n bilrparation v/ Claus W. Clmmsn trrbyvj 51 Hundstrup 5762 Vstr krning vi passr godt på din bil! Max s rugtbilr - t topprofssionlt autovækstd Vi har båd rfaringn til at klar d ældr bilmodllr og ftruddannlsn til at håndtr tknikkn i d ny bilr. Vi søgr for at du hurtigt r kørnd ign. Vi tilbydr: A/C og klima srvic og rp. jlkod-udmåling Klargøring til syn tnslag-rparation Alt i dæk og fælg orsikringsskadr Lånbil tilbyds inansiringstilbud 3 års garanti på ALLE ny rsrvdl Køb og salg af bilr - altid 20 topklargjort bilr til salg - s dm på maxbrugtbilr.dk IL & MOTO Mang kndr byggbranchns garantiordning yg Garanti, som branchforningn Dansk yggri står bag. Nu har t tilsvarnd koncpt fundt vj til bilbranchn. Garantiordningn ilgaranti.dk, dækkr n biljrs tab i forskllig sammnhæng og r tablrt for at sikr tillidsforholdt mllm forbrugr og bilvirksomhdr. All bilvirksomhdr, dr bskæftigr sig md køb, salg og rparation af bilr kan vær md i ordningn, som DM støttr. ilgaranti dækkr op til kronr i forbindls md køb af bil og op til kronr vd rparation af bil. Tr stiftr ilgaranti.dk r stiftt af Dansk ilbranchråd, ilbranchn og Autobranchn Danmark. ilgaranti.dk har n hjmmsid, hvor dr kan finds flr informationr om koncptt. Etablring af ilgaranti.dk r nogt af t kvalittsstmpl for bilbranchn, båd i rlation til bilforbrugrns sikkrhd og i rlation til at giv d tilknyttd bilvirksomhdr n klar konkurrncfordl. - Vi r ovrbvist om, at båd forbrugr på vj til at handl bil og biljr, dr ldr ftr t godt værkstd, vil søg mod d bilvirksomhdr, dr r n dl at ordningn undr ilgaranti.dk, sigr Erik. asmussn. Han r dirktør for Dansk ilbranchråd, dr r n af d tr stiftnd organisationr bag ilgaranti.dk. D to andr r Autobranchn Danmark og ilbranchn undr DI. Krævr mdhold i anknævn ilgaranti.dk dækkr n biljrs tab, hvis Anknævn for bilr har givt biljrn hlt llr dlvist mdhold i n sag, og værkstdt ikk r i stand til ftrlv afgørlsn, dt vil sig btal dt krævd bløb. - Hvis t værkstd ikk kan btal, så kan dt vær på grund af konkurs, død, ophør llr nogt hlt fjrd, sigr Eriks. asmussn, dr forvntr, at dn nytablrd garantiordning vil styrk bilbranchns omdømm mærkbart. Anknævn for bilr r t uafhængigt, autorisrt, privat anknævn, dr bhandlr Indlvringstidr omkring påskn forbrugrklagr vdrørnd køb og rparation af bilr. Anknævn for bilr r oprttt af branchorganisationrn ilbranchn, Dansk ilbranchråd og Autoranchn Danmark samt af forbrugrorganisationn DM (ornd Dansk Motorjr). All bilvirksomhdr, dr r mdlm af n af d tr stiftnd branchorganisationr, r automatisk omfattt af ilgaranti.dk. ilgaranti dækkr op til kronr i forbindls md køb af bil og op til kronr vd rparation af bil. kild: Dansk ilbranchråd - vi glædr os til at s dig Max s rugtbilr Max rugtbilr Ap v/ Jacob Hansn krninggårdsvj 6 Vstr krning Tlf Tlf r rvic og rparation af ALLE bilmærkr - også indn for garantipriodn! Ug 15: udgivls mandag dn 10. april Korrktur onsdag dn 5. april kl ubrik torsdag dn 6. april kl Ug 16: udgivls tirsdag dn 18. april Korrktur frdag dn 7. april kl ubrik tirsdag dn 11. april kl Vi ss på dnlillnavis.dk - dit lokal autoværkstd, spcial i Toyota

11 TIDAG DEN 4. APIL 2017 IDE 11 Dn rn VAN luksusfornmmls ord Kuga Vignal Van prisvindnd dsign md massr af udstyr. Kuga Vignal r vors absolutt topmodl og har følgnd udstyr udovr Titanium: 18 alufælg ody styling kit Activ Park Assist i Xnon forlygtr md LED-baglygtr Prmium lædrsædr md mmory 10 vjs l-justrbart førrsæd 9 prmium (ony) højtalr Navigation nsoraktivrt bagklap Mtallak OD KUGA VIGNALE VAN 1.5 Ecooost 182 hk AWD AUT.* kr. 1) kr. 2) OD KUGA VIGNALE VAN 2.0 TDCi 180 hk AWD P6.* kr. 1) kr. 2) *iln kan vær vist md kstraudstyr. Pris kskl. lvringsomkostningr(3.880 kr.) 1) Pris inkl. 50% afgift 2) Pris inkl. 50% afgift og 25% moms. N. Kjær ilcntrt Odnsvj vndborg Tlf: Åbningstidr: Hvrdag Lørdag Lukkt øndag ord Kuga Vignal Van 1.5 AWD Ecooost 182 hk Auto.: Enrgiklass C rændstoføkonomi 13,5 km/l, CO 2 - udldning 171 g/km. ord Kuga Vignal Van 2.0 AWD TDCi 180 hk P6.: Enrgiklass rændstoføkonomi 19,2 km/l, CO 2 - udldning 134 g/km. Dr tags forbhold for trykfjl samt ændringr i prisn.

12 IDE 12 TIDAG DEN 4. APIL 2017 T L E H T E D! N I G V U O Å YDYN Påsk konkurrnc Lyt md og VIND!.. å. p d m Lyt G U O 1Å UG O G 1Å U O 1Å UG O 1Å UG O G 1Å U O 1Å UG O 1Å UG O Å 1 UG O Å 1 UG O 1Å Lyt md i påskn og vind t års forbrug af Dr. Otkr Pizza, ax sodavand, Colgat tandpasta, Lambi toiltpapir, slagtrns hjmmhakkd okskød, bagrns friskbagt rugbrød, frisk frugt og Klloggs morgnmad.

13 TIDAG DEN 4. APIL 2017 IDE 13 DET KE: LAG ØM-png til campinghyttr Hos yltma Camping i Vstr krning vil d bygg 3 "tiny houss", som r små fin hyttr på hjul til brug til udljning i d lidt køligr måndr. Naturturistr, dr søgr aktivittr som fx dykning, vandring, cykling, havkajak og snorkling skal hav forskllig ovrnatningsmulighdr. Tiny houss skal ss som n dl af t bærdygtighdskoncpt og som nogt nyt på campingområdt på ydfyn. Idn r at skab n frimulighd, hvor dt r muligt at udlv sin drømm om simpl living. ra jord til bord og bærdygtig livsstil kan tgn vjn til ny friformr. Projktt r nu tættr på ralisring takkt vær n indstilling på kr. fra LAG ØM, dr i dnn omgang også har uddlt midlr til bl.a. Korinth Kro, Café abrs i ysling, Træskibsforningn aaborg og vndborg Cykludljning. LÆEEJE! EJLTU PÅ KIELEKANALEN fra ndsburg til runsbüttl Ta md DEN LILLE AVI og Giba Travl ONDAG D. 7. JUNI LILLE AVI TOE OPLEVELE Md tidlig afgang kørr vi md passnd pausr mod ndsburg. Vd ankomstn til dn gaml kongby, vil dr bliv mulighd for at s nogt af dn gaml by, indn vi går ombord på vors skib Adlr Princss. Hr har vi rsrvrt pladsr til dn lækr bufft md lokal spcialittr, såsom fisk, kød og forskllig grønsagsrttr. Vi startr vors spændnd sjltur på Kilrkanaln, vi sjlr fra ndsburg til runsbüttl. Undrvjs får vi mulighd for at oplv nogt af dn stor kanal, dr årligt btjnr skib. Kanaln blv indvit i 18, og r md sin 99 km t imponrnd ingniørarbjd af sin tid. Vi sjlr ca. 65 km og undrvjs nydr vi dn djlig brunchbufft, mns skibt flydr forbi smukk landskabr. Måsk mødr vi n af d stor ocanlinr llr t containrskib. Eftr 4 timr ankommr vi til runsbüttl, hvor bussn vntr på os for at kør os tilbag til yn. Alt dtt får du: us Moms jltur runchbufft ombord Kaff samt morgnbrød Opsamling Kontakt: Giba Travl Odnsvj 44,1, 5550 Langskov Tlf mail: Lill avis stor oplvlsr PI P. PE. 830,- Oplys arr. DLA U OPAMLING Ollrup ytorv vd OK tankn kl vndborg, angårdn kl Odns, osngårdscntrt v/hll kl Hjmkomst ca. kl (vndborg) Ønsks faktura pr. brv, tillæggs t gbyr på 30 kr. Konfirmandr tnstrup, Lund, Egns og Ø. krning Ulbøll Kirk øndag dn 7. maj kl Anton Nystrup Andrsn Alma jøholm Christnsn torm Tok Måstrup Hnriksn Isablla kovø Dlgado Jørgnsn Anton Vstrgaard Kallan Mik vanklink. Kristiansn Emil ørnsn Lassn Olivr Hjorth Lind William Oscar Nilsn Ann Vtt asmussn Olivr hod Mathild Mari ønnst bastian Witthøfft kydsgaard Hundstrup Kirk t. ddag rdag dn 12. maj kl Nils Håkon raskov Lina Elanor Carstnsn Anthon Mølstd Dahl Jakob Emil Js Hansn ubn aahaug Høgh Malou chad Jnkov Laug Krull Olivr taal Møllr ign Mari Uglbjrg Nilsn Vstr krning Kirk øndag dn 14. maj kl Andra Quynh ndtsn Mathias orr William Emil Dybndal Kofod rida tykr Myrén Josfin Cornlia Ptrsn arnabas øggild ørnsn Isablla Lindahl chou ørnsn Egns Kirk øndag dn 7. maj kl Emil Høg roholm Malt rdkjær Jul Hansn asmus roch Jacobsn Tobias ch Lausn rja Lykk Maarbjrg Albrt Kiil Kjærgaard Olsn Carolin Cridland Pdrsn Moniqu Vstrgaard Takil Albrt Thran Egns Kirk t. ddag rdag dn 12. maj kl Laust asmussn oll Tjalf Hartvig Haraldsson Emili Nilsn rdrik Kildborg Juul Nilsn Mikala Haubjrg Mann Nilsn Asbjørn Juul ømod Vstr krning Kirk øndag dn 14. maj kl imon Ellgård Hansn Zann ølvbrg Johansn Mikkl Hjarsn Lærkgaard Larsn imon Lhmkuhl Larsn Astrid Vatnamo uch Madsn Kristian ørr Nilsn ofi rg Pdrsn Ptr Haahr tamp

14 IDE 14 TIDAG DEN 4. APIL 2017 KLINIKKE Læsrtilbud ysiurgisk Massør v/ Virgi Dl osario Vstr krning v/ Virgi Dl osario Møgltøndr jns od dv Udblivr Dn Lill Avis? " nik kli tran Tlf Midtrvj 22, V. krning Pris pr. p dbl.-vær rs. i ls fra 999,- - å ring til os på Tlf llr mail: % Hann D. Clausn Gourmtophold på slotskron Lægxam. fodpljr CHACKENOG LOTKO trandvjn 89, V. Åby, Tlf Dn idyllisk landsby Møgltøndr md dn brostnsblagt slotsgad må udn konkurrnc hav Danmarks smukkst hovdgad, hvor chacknborg lotskro liggr smukt placrt. Undr t ophold på chacknborg lotskro kan dr ljlighdsvis tilbyds guidd tur i havn på chacknborg lot llr man kan bsøg lnsborg. Priskod: L89g abatkod: 2409 Lillbælt Pris pr. p dbl.-vær rs. i ls fra 1000,PA 20 % lotsophold vd Lillbælt HINDGAVL LOT Hindsgavl lot r kontrastrns slot. Hr kan du oplv n nstånd kombination af t klassisk slot, t modrn hotl og t nuancrt dansk slotskøkkn. Du kan mærk historins vingsus, samtidig md at du bor i t værls md fladskærm og brdbånd. Du kan gå tur vd Lillbælt og sov i n himmlsk sng. Tilbuddt indholdr: 1 x ftrmiddagskaff og kag 1 x guidt gåtur i Hindsgavl Dyrpark (kun lørdag) 1 x vlkomstdrink 1 x 4-rttrs mnu 1 x aftnkaff md sødt 1 x ovrnatning 1 x morgnbufft Ankomst mandag-lørdag indtil 16/ Dog ingn ankomst i juli. abatkod: 2409 Dt hl handlr om at komm ud og mærk vjrt, få rørt kroppn og måsk få n god snak og lattr sammn Tømrr-, sndkr- og glarmstrarbjd Nybygning, tilbygning, ombygning Alt indn for varmbhandlt træmballag Gravarbjd TL v/ Knnt J. Krogh Løgskov Auto H.C. Hildalgo Wulff md tam Alt i rparationr, rustarbjd, klar til syn, forsikringsskadr m.m. Vi hntr og bringr ftr aftal! TELEONTAVLEN O! Ny åbningstidr: Tirsdag-frdag Lukkt Mandag og lørdag INGID ALON v/ingrid Christnsn INGID ALON ødmvj 12, tnstrup v/ingrid Christnsn Tlf ødmvj 12, tnstrup Tlf TUÆNING Hans Ov Pdrsn Mobil KØEL Nybyggri ning Om- og tilbyg r Dør og vindu Mobil Tagarbjd Vi forhandlr outrup Vindur og dør ALT ANLÆGAEJDE UDØE iltlf.: ax: Løgskov tnstrup 2118 Lukkt mandag til kl Lukkt onsdag Vstr krning ilrn Tlf Jns Chr. øgh likknslagri Tvdvj vndborg Vntilation stil på llr Tandimplantatbhandling Paradontosbhandling Kronr og bror Kosmtisk tandbhandling lgning af tændr LITTAU s ET. "Ud i dt blå" r fælls tur til forskllig skønn stdr på yn og ørn. All tilbud r for 60 +'r. Vi tilbydr alt indn for... Egvængt tnstrup tlf tandklinikkn-sydfyn.dk Ap Ankomst mandag-lørdag indtil 16/ Dog ingn ankomst i juli og august. I priodn 1/9 til 22/10 r dr dog kun ankomst mandag-onsdag. Ta n d k l i n i k k n TANDKLINIKKEN TANDKLINIKKEN På Tåsing r dr n gå-grupp, og n cyklgrupp har udgangspunkt fra vndborg Idrætscntr. Hvis tmpot skal lidt op, r dr stavgang i områdt vd ottfældn og i Hallindskovn. Og skal fartn båd op og nd r dr også intrvalgang fra vndborg Idrætscntr. HÅNDVÆKEE 35 Å EAING Tillæg på kr. 125,- pr. prson vd ankomst frdag, lørdag og hlligdag. Tlfontid mllm onsdag lukkt Ingn kspditions- og afbstillingsgbyr. orbhold for udsolgt dator og trykfjl. grænst antal værlsr til rådighd. All prisr r oplyst pr. prs. i dlt dbl.værls. Tilbuddt indholdr: 1 x 4-rttrs mnu 1 x 4-rttrs vinmnu 1 x ovrnatning 1 x morgnanrtning md hjmmlavd spcialittr YDYN Varm og sol fortællr, at nu skal vi udnfor og nyd forårt. Havn lokkr, mn vndborg nior Idræt har også mang tillokknd tilbud ud i soln og vindn: Tur på cykl, massr af spil, stavgang, gåtur- og "tur ud i dt blå". Dt hl bgyndr hr i april. Hvis man har lyst til at spill og hygg sig sammn md andr, tilbydr nior Idrættn spil som ptanqu, krokt, krolf og hl to mulighdr for at spill golf, båd i samarbjd md vndborg Golfklub og rændskovgård Golf. " PA 34 Priskod: L330l orårt lokkr os ud - og op på cykln Vlvær massag Dybdgånd musklmassag uldkropsmassag Lægksaminrt paration af all bilmærkr Alt i dt nyst udstyr v/ Claus W. Clmmsn trrbyvj 51 Hundstrup 5762 Vstr krning Vstr Aaby Inst. orrtning vndborgvj 413. V. Åby 5600 aaborg Tlf il Tlf Alt I El-InstAllAtIonEr reparation og salg A hvidevarer Vognmand Knud Pdrsn & ønnr i/ v/ inn og Pr Pdrsn Lj n containr Al vognmandskørsl udførs Tanktransport national/intrnational Containrudljning Grus & stn lvrs Træ- og affaldskørsl md kran Arbjd md rndgravr Holmlundsvj 3 Tlf ax

15 TIDAG DEN 4. APIL 2017 md andr. Dr r mr om mødstdr og tidspunktr på vndborg nior Idræts hjmmsid, llr vd at kontakt forningn på kontort i vndborg Idrætscntr, yttrvj 70, 1. sal, vndborg, tlfon Dr r dltagrpris på nogl af tilbudn, andr r gratis, mn all aktivittr krævr t mdlmskab af vndborg nior Idræt. EKENDTGØELE ANDELOLIG KØE Andlsbolig i tnstrup købs NU llr ENEE. pkulrr du på at sælg din andlsbolig, så r vi klar til n hurtig handl. Vi r hr, når du har brug for os, også søn- og hlligdag Pr Engstrøm, Anita Grundahl og Mortn ytoft ing blot på tlf EGAVELE Magaards lomstr v/ing Magaard tlf objrgvj 25 Lund Alt i bgravlssbindri Lad dt sidst farvl bliv prsonligt Gratis udbringning i nærområdt Dn lokal bdmand Valdmarsgad 50, 5700 vndborg Tlfon Tlfon Aftalr træffs grn hjmm hos Dm også søn- og hlligdag kattrgad vndborg Parkring og indgang Kullinggad 16 dmænd: Ptr Honoré, Jns Kabl, Nils Kristian Pdrsn Udljning og vt. madlavning v/ Mariann Jørgnsn l styrlsn Nærdmokratigruppn i tnstrup & omgn. Gnralforsamling Torsdag dn 27. april 2017 kl. 19:00 på IØ-kol tnstrup. Lj af flagallén i Ulbøll, Hundstrup, V. krning, Ollrup llr Ø. krning. Hnvndls til Hnning Grub Andrsn Tlf Ollrup Havkajakforning Gnralforsamling torsdag d. 20. april 2017 kl i alln jlklubs hus på havnn. Havkajakkursus 10-11/ Kr ,- inkl. mdlmskab mr på styrlsn. Gudstjnstr øndag d. 9. april Egns Kirk kl Østr krning Kirk kl Ollrup Kirk kl Kirkby Kirk kl Vstr krning Kirk kl Ulbøll Kirk IDE 15 Ingn Hundstrup Kirk kl tnstrup Kirk kl Lund Kirk Ingn Vstr Åby Kirk kl Aastrup Kirk kl Kværndrup Kirk Ingn Krarup Kirk kl Dr afholds Ordinær Gnralforsamling tnstrup Antnnforning onsdag d. 3. maj kl Gnralforsamlingn afholds på tnstrup Pljcntr. Dagsordn iflg. vdtægtrn. amm dag afholds Gnralforsamling i tnstrup borforning kl Gnralforsamlingn afholds samm std. Dagsordn iflg. vdtægtrn. styrlsn Lægvagtn Jordmodrvagtn Kiropraktorvagtn og oplysr vagthavnds navn Tandlægvagtn Installatørvagtn undr aaborg El-værk wknd & hlligdag dnlillavis.dk JOUNALIT Christl Dall Mobil ALG Jan Lindorf Mobil Annoncr Udgivr/Produktion: Mark & torm Grafisk Korsvangn 15, 5750 ing Ansvarshavnd tfan Mark Pdrsn Mobil DEN LILLE AVI postomdls gratis hvr ug 5762 Vstr krning, 5771 tnstrup, 5772 Kværndrup, og dl af 5750 ing, 5600 aaborg og 5700 vndborg Erhvrsmæssig affotografring af bladts rdaktionll tkst og annoncr r ikk tilladt Avisn påtagr sig intt ansvar som følg af fjl i tkst og annoncr. Avisn forbholdr sig rt tilat flytt vntull særplacringr såfrmt produktionn krævr dt. Avisn påtagr sig hllr ikk nogt rstatningsansvar for annoncr, som vd vt. misforståls ikk r mdtagt i bladt. Annoncr dr stridr mod avisns forrtningsordn optags ikk, TYK: OTM Avistryk, Ikast Indlvringsfristr Korrkturannoncr: nst torsdag kl Mindr annoncr: nst frdag kl ubrik: nst mandag kl. 9.00

16 TIDAG DEN 4. APIL 2017 KI EKTA KAE 1 P O E 400 G. 20,- TOT ØLMAKED 6-PACK IT VA LG MEL LEM OYAL TOUT OYAL E KPOT HEIN I KE N OYAL PI L N E OYAL C LA IC ODEN E PI L NE ODEN E C LAIC ODEN E x33 cl. 20,- + PANT TENTUP OLLEUP TILUDENE GÆLDE TIL OG MED DEN 9. APIL 2017 IDE 16

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

det frivillige møllelav. Møllen kan yde den samme kraft som en mindre personbil, når vingerne har fart på. Nu med

det frivillige møllelav. Møllen kan yde den samme kraft som en mindre personbil, når vingerne har fart på. Nu med Tirsdag dn 22. APRIL 214 14. årgang nr. 17 Vi dækkr 1% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 575 Ring, 56 Faaborg og 57 Svndborg Nyt fra Egskov Møll: Stormn»Allan«var hård vd Egskov

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang g 37 Onsdag dn 14. sptmbr 2011 62. årgang På svamptur i skovn dsigna.dk Læs sid 4 Dacapo for Fårmarkdrvy Læs sid 5 73-årig cykld png ind Læs sid 8 Åbningstidr: Mandag lukkt Tirsd.-torsd. 8-17 Frd. 8-18

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN

FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN FEATURE 10:10 SVENDE OG MESTRE ER PÅ SAMME SIDE KLEMT AF KOMMUNALE UDBUD PENGENE LIGGER I PLANL ÆGNINGEN 10 10 1 Hl løsningr gør god rsultatr bdr Vi producrr båd spartlmassr, værktøj og slibpapir i t brdt

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ

SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ Folkhøring om EU Oplysningn rtsforbholdt FOLKEAFSTEMNING OM RETSFORBEHOLDET FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL PÅ 14.-15. novmbr 2015 i DOKK1 i Aarhus GIVMIGSVAR.NU Program Folkhøring 14.-15. novmbr 2015 i DOKK1

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk

Jernbanegade 1 6070 Christiansfeld info@tht-ugeavis.dk www.tht-ugeavis.dk Tirsdag dn 20. oktobr 2015 1 Jrnbangad 1 6070 Christiansfld info@tht-ugavis.dk www.tht-ugavis.dk Uddls gratis til all husstand i: Allr, Bjrning, Christiansfld, Errstd, Fjlstrup, Frørup, Hjls, Hjlsmind,

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Nørre Alslev Ejendomshandel. Vi Piil Mæglerne. rerne i Nørre Vedby hallen fra kl. 20.30-21.30, de spiller hockey og er i år meldt

Nørre Alslev Ejendomshandel. Vi Piil Mæglerne. rerne i Nørre Vedby hallen fra kl. 20.30-21.30, de spiller hockey og er i år meldt Nordfalstrs Avis God png at spar på salært Brudkjol? Nørr Alslv Ejndomshandl Kig ind! www.dinbutik.nt Klik på Li sjør brudkjolr j Tidsbstilling nødvndig g j Vi Piil Mæglrn Din lokal avis på Nord- og Nordøstfalstr

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER 2009. NR. 36. Din lokale optiker i Dalum

ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER 2009. NR. 36. Din lokale optiker i Dalum DALUM HJALLESE ONSDAG DEN 2. SEPTEMBER 2009. NR. 36. 2. ÅRGANG 4 stærk snsommrtilbud Dansk tomatr 10 stk. Kvalitt 1 Fra Bavnhøj i Fangl Ta'10stk 15.- Dansk Icbrg Kvalitt 1 Pr. stk. 5 95 Kryddrurtr fra

Læs mere