Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål."

Transkript

1 Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti minutter. Undersøgelsen anvendes til vores speciale ved Københavns Universitet. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge brugen af Facebook og den bagvedliggende strategi i danske kommuner. Med venlig hilsen, Jens N. Malskær og Mikkel Rosenvold, stud.scient.pol, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Navn Stilling Kommune Hvilke sociale medier anvender din kommune? Anvender Anvender ikke Planlægger at anvende Facebook (1) (2) (3) Twitter (1) (2) (3) Andre (1) (2) (3)

2 Hvad karakteriserer kommunens tilstedeværelse på Facebook? (1) Kommunen har en central, officiel Facebook-side (2) Enkelte forvaltninger i kommunen driver egne Facebook-sider (3) Begge dele (4) Ved ikke Vi vil i følgende bede dig svare på spørgsmålene i relation til kommunens centrale, officielle Facebook-side. Hvorfra administreres kommunens Facebook-anvendelse primært? (1) Central afdeling (borgmester-/byrådssekretariat) (2) IT-afdeling (3) Kommunikations-/PR-afdeling (4) Borgerserviceafdeling (5) Anden afdeling Hvor mange arbejdstimer bruger kommunen typisk pr. uge på administration af Facebook? (1) Under 20 timer (3) timer (4) timer (5) timer (6) timer (7) timer (8) timer

3 Bilag 1 Side 3 af 13 (9) timer (10) timer (11) Over 100 timer (12) Ved ikke Hvor mange medarbejdere (deltid som fuldtid) er involveret i kommunens Facebook-anvendelse? Hvor ofte opdateres kommunens Facebook-side med nye indlæg, links eller andet indhold? (svar og kommentarer ikke inkluderet) (1) Flere gange dagligt (2) Dagligt (3) Ugentligt (4) Månedligt (5) Sjældnere (6) Ved ikke I hvor høj grad prioriteres Facebook som værktøj til... I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Borgerservice (1) (2) (3) (4) (5) (6) Borgeroplysning (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ekstern kommunikation (1) (2) (3) (4) (5) (6)

4 I hvor høj grad er følgende udsagn sande for din kommune? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kommunen har en formuleret strategi omkring brugen af (1) (2) (3) (4) (5) (6) Facebook Facebook-brugen er integreret i resten af (1) (2) (3) (4) (5) (6) forvaltningen Kommunen har en kommunikativ strategi for brugen af Facebook (1) (2) (3) (4) (5) (6) (sprogbrug, tone m.v.) Det er kommunens mål at opnå besparelser via brugen (1) (2) (3) (4) (5) (6) af Facebook Nu vil vi spørge ind til din opfattelse af Facebook som medie

5 Bilag 1 Side 5 af 13 Hvordan vurderer du, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige brugere fra Danmark er på Facebook idag? (1) 0-9% mænd (2) 10-19% mænd (3) 20-29% mænd (4) 30-39% mænd (5) 40-49% mænd (6) 50-59% mænd (7) 60-69% mænd (8) 70-79% mænd (9) 80-89% mænd (10) % mænd (11) Ved ikke Hvor stor en andel af den voksne danske befolkning vurderer du anvender Facebook regelmæssigt? (1) 0-9% (2) 10-19% (3) 20-29% (4) 30-39% (5) 40-49% (6) 50-59% (7) 60-69% (8) 70-79% (9) 80-89% (10) % (11) Ved ikke

6 I hvor høj grad er følgende udsagn sande for din kommune? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kommunen har aktivt fravalgt at bruge Facebook (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kommunen har ikke/ønsker ikke at frigøre ressourcer til at (1) (2) (3) (4) (5) (6) drive en Facebook-side Kommunen opnår de potentielle gevinster ved brugen af Facebook på andre (1) (2) (3) (4) (5) (6) måder Nu vil vi spørge ind til din opfattelse af Facebook som medie Hvordan vurderer du, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige brugere fra Danmark er på Facebook idag? (1) 0-9% mænd (2) 10-19% mænd (3) 20-29% mænd (4) 30-39% mænd (5) 40-49% mænd

7 Bilag 1 Side 7 af 13 (6) 50-59% mænd (7) 60-69% mænd (8) 70-79% mænd (9) 80-89% mænd (10) % mænd (11) Ved ikke Hvor stor en andel af den voksne danske befolkning vurderer du anvender Facebook regelmæssigt? (1) 0-9% (2) 10-19% (3) 20-29% (4) 30-39% (5) 40-49% (6) 50-59% (7) 60-69% (8) 70-79% (9) 80-89% (10) % Hvorfra vil kommunens Facebook-anvendelse blive administreret? (1) Central afdeling (borgmester-/kommunaldirektørområde) (2) IT-afdeling (3) Kommunikations-/PR-afdeling (4) Borgerserviceafdeling (5) Anden afdeling

8 (6) Ved ikke Hvor mange arbejdstimer vurderer du at kommunen ugentligt vil bruge på administration af Facebook? (1) Under 20 timer (3) timer (4) timer (5) timer (6) timer (7) timer (8) timer (9) timer (10) timer (11) Over 100 timer (12) Ved ikke I hvor høj grad prioriteres Facebook som værktøj til... I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Borgerservice (1) (2) (3) (4) (5) (6) Borgeroplysning (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ekstern kommunikation (1) (2) (3) (4) (5) (6)

9 Bilag 1 Side 9 af 13 I hvor høj grad er følgende udsagn sande for din kommune? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kommunen har en formuleret strategi omkring brugen af (1) (2) (3) (4) (5) (6) Facebook Facebook-brugen bliver integreret i resten af (1) (2) (3) (4) (5) (6) forvaltningen Kommunen har en kommunikativ strategi for brugen af Facebook (1) (2) (3) (4) (5) (6) (sprogbrug, tone m.v.) Det er kommunens mål at opnå besparelser via brugen (1) (2) (3) (4) (5) (6) af Facebook Nu vil vi spørge ind til din opfattelse af Facebook som medie Hvordan vurderer du, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige brugere fra Danmark er på Facebook idag? (1) 0-9% mænd (2) 10-19% mænd (3) 20-29% mænd

10 (4) 30-39% mænd (5) 40-49% mænd (6) 50-59% mænd (7) 60-69% mænd (8) 70-79% mænd (9) 80-89% mænd (10) % mænd (11) Ved ikke Hvor stor en andel af den voksne danske befolkning vurderer du anvender Facebook regelmæssigt? (1) 0-9% (2) 10-19% (3) 20-29% (4) 30-39% (5) 40-49% (6) 50-59% (7) 60-69% (8) 70-79% (9) 80-89% (10) % (11) Ved ikke Hvor mange Facebook-sider drives af forskellige forvaltninger i kommunen? Antal Facebook-sider:

11 Bilag 1 Side 11 af 13 I hvor høj grad er følgende udsagn sande for din kommune? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kommunen har aktivt fravalgt (1) (2) (3) (4) (5) (6) en central, officiel Facebookside De enkelte forvaltninger samarbejder om administrationen af deres (1) (2) (3) (4) (5) (6) individuelle Facebook-sider Kommunen har separate kommunikations-strategier for de enkelte forvaltningers (1) (2) (3) (4) (5) (6) Facebook-sider Nu vil vi spørge ind til din opfattelse af Facebook som medie Hvordan vurderer du, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige brugere fra Danmark er på Facebook idag? (1) 0-9% mænd (2) 10-19% mænd (3) 20-29% mænd

12 (4) 30-39% mænd (5) 40-49% mænd (6) 50-59% mænd (7) 60-69% mænd (8) 70-79% mænd (9) 80-89% mænd (10) % mænd (11) Ved ikke Hvor stor en andel af den voksne danske befolkning vurderer du anvender Facebook regelmæssigt? (1) 0-9% (2) 10-19% (3) 20-29% (4) 30-39% (5) 40-49% (6) 50-59% (7) 60-69% (8) 70-79% (9) 80-89% (10) % (11) Ved ikke Mange tak for din deltagelse i vores undersøgelse.

13 Bilag 1 Side 13 af 13 Hvis du er interesseret i at høre mere om resultaterne af denne undersøgelse, når den er færdiggjort, sæt venligst kryds her. (1) Har du supplerende kommentarer til undersøgelsen?

14 Bilag 2: Transskription af kommuneinterviews specialeprojekt Frederikssund Kommune Varighed: 21 min Interviewer: Jens N. Malskær & Mikkel D. H. Rosenvold Respondent: Dennie Grauballe, webmaster. Når Mikkel taler er det markeret med fed, Jens med kursiv. Understøttende ja er og okay er er udeladt ligesom øh og tilsvarende. Pauser er markeret med punktummer; jo længere pause jo flere punktummer. Navne er udeladt. Det er super. Kan du fortælle mig noget om jeres tanker om Facebook som I har fravalgt og hvad, hvilke tanker I har gjort jer i den retning? Ja. Vi har gjort os de tanker at, det dukkede op for et par år siden i forbindelse med business på nettet hvor der var nogle breakings i med anvendelsen af sociale medier. Og der gik vi så vores forskellige sociale medier igennem og kiggede på om vi skulle bruge dem og hvad vi skulle bruge dem til. Og det var i den sammenhæng vi så gik ind og kiggede lidt nærmere på, de brugere som brugte Facebook og.. og de, hvad skal man sige, de personer, som brugte Facebook, og vores vurdering er jo at der helt sikkert er nogen i målgruppen med de her mange millioner brugere, men pointen er jo, set fra vores side, at brugerne de interesserer sig ikke for kommunen som sådan. Det vil sige, der er ikke nogen efterspørgsel fra borgerne direkte i forhold til det at komme på facebook, men der er jo mange særlige områder, som der kunne have fordele af det. Så derfor er der også nogle institutioner, nogle af kommunens institutioner, der er på Facebook, der er altså ikke forbud mod det. Institutioner eller oppe i vores arkiv fx, kommunalarkivet er også gået på Facebook. Det er ligesom et ansvar der ligger på den specifikke afdeling, der så henvender sig til en bestemt målgruppe og er i dialog med den, ikke. Et af vores argumenter var, at vi ville ikke indføre sådan noget spredehagl, værdien skal svare til mængden af ressourcer, der så skulle bruges. Og noget andet var så at der var nogen, altså dels ressourcerne, hvor mange skulle vi sætte af set i forhold til det formål, der var, og så var der sådan en juridisk dimension jo også, hvor vi kiggede på at det jo er et privat firma, der i princippet tjener penge på reklamer og brugernes adfærd og det passer ikke ind i de principper, vi styrer efter i det hele taget. Og derfor har vi heller ikke lyst til at gå ind i det, for der er ikke nogen garanti for at hvordan betalingsløsninger evt. kunne udvikle sig, og hvis vi først er kommet ind i det så får vi også en vis afhængighed og en forventning hos en brugerflok, som gør at man sådan ikke umiddelbart lige kan trække sig ud af det. Og det er sådan vores hoved, vores hovedtanker om, omkring det. Generelt så går vi væk fra pushinformation, altså vi maser ikke ud i brugerverdenen, generelt ikke med informationer. Vi er et sted man trækker informationer fra i stedet for, fra andre brugersystemer, serviceinformation trækkes via søgemaskiner, du går ikke ind på kommunens hjemmeside i særlig høj grad. Det er jo under en femtedel af vores brugere, der ser selve hjemmesiden. Det, de ser, det er den side, der er interessant for dem. Og derfor så tilrettelægger vi vores, vores kommunikationsstrategi efter at kommunen ikke er interessant. Der er en masse brugere, som synes at bestemte ting, er interessant og det skal selvfølgelig være i orden, når de så er Side 1 af 7

15 Bilag 2: der. Det er klart. Og så, så kan det være med at vi skal promovere os. Vi vil ikke så gerne gå ud og fortælle hvor gode vi selv er. Vi vil hellere yde en god service, lave gode løsninger og så få andre til at fortælle om, at det er godt. Fordi den type markedsføring synes vi er meget mere anstændig og bedre. Der er også mange eksempler på at der er sådan noget lidt, lidt kvalmende selvros i nogle markedsføringsstrategier, det er vi så heller ikke rigtig med på. Det er sådan set vores hovedtanke omkring det. Ja, det kan jeg se. Dennie, jeg vil spørge dig lidt til processen omkring at I har fravalgt Facebook, hvilke holdninger har du eller I oplevet fra såvel politikere og medarbejdere i kommunen osv. omkring brugen af Facebook? Jamen politikerne har ikke været involveret i den beslutning, vi har lavet. Vores tanke har været at politikerne de kan gå på Facebook og det er der også mange af dem, der er. Og mediet egner sig rimeligt til deres dialogflade, men vi har betragtet det som en administrativ beslutning omkring kommunens kommunikationsplan, så de har ikke været involveret. Vi har spurgt lidt rundt omkring, i organisationen også, dem, der arbejder med.. hjemmesiden og billeder. Og det er sådan lidt fifty-fifty, hvad der er af holdninger til det. Nogen synes vi skal gå på, primært af hensyn til de unge brugere og for, den anden halvdel synes ikke vi skal gå på fordi de godt ved, det bliver vanskeligt at skelne det administrative og så problemstillinger fra det politiske. Så det er sådan set delt lige over, der hvor vi har lavet nogle rundspørger om det. Okay. De, det potentiale eller det vigtigste, man kunne opnå via Facebook, det, opnår I andre steder, hvis I er hvor? Er det via jeres hjemmeside eller er det.. lokalavisen eller andre steder? Jamen, det kommer så an på, hvordan man vil opgøre hvad det vigtige er, ikke. Jeg ved godt at man har lavet nogle undersøgelser, at der er nogle gevinster, at folk måske har synes bedre om kommunen, end de gjorde før, men de undersøgelser jeg har set, de peger på at det er nogen, der allerede har liket kommunen, ikke. Hvis man går ud og spørge alle dem, der har liket kommunen "Liker du kommunen?", "Ja, det gør jeg", "Har du liket dem mere nu end du gjorde før?", ja det gjorde man så også, ikke. Jeg har ikke noget billede af, at der skulle være nogle gevinster, som vi kunne få på den måde, som vi ikke kan få på den måde med vores andre medier. Ja, det er lidt, jeg skal lige forstå det, den her proces, der er foregået, hvor I har debatteret om Facebook, har den så foregået, eller, på hvilket niveau, har den foregået, altså, er det i jeres.. IT afdeling, jeg ved du er webmaster eller.. Nej, det, jeg sidder i vores kommunikationsafdeling og der er vi to medarbejdere og vi refererer til en person, som er sekretariat- og udviklingschef, og det er sådan set os, der i samarbejde har lagt den her strategi. Okay, så det er ikke noget, der sådan har været på højere niveau, hverken politisk eller Side 2 af 7

16 Bilag 2: administrativt i jeres kommune? Nej, nej. Nej. Okay. Jeg vil lige spørge dig lidt ind til, det er ikke sikkert, det er noget I har, har fuldstændige overvejelser omkring, så må du lige sige det, hvor mange ressourcer vurderer du, det vil kræve at opretholde en sådan Facebookside?.. Jeg, vi har ikke været inde og lavet nogen, lavet sådan en case på det og kigget på det mere på sigt, men vi kan se, at det ville kræve en løbende overvågning i hvert fald. Der vil være data, som allerede er produceret til hjemmesiden og som vi kan pushe ud på en væg, det vil være en mulighed, ikke, en anden mulighed vil være at vi producerer noget information direkte til Facebook og smider det på. Så vil der jo være en overvågning og en moderering af de input der er og besvarelse af spørgsmål, som vil kræve et eller andet, ikke. Men i forvejen så har vi nogle åbne kanaler til borgerne, vi har et chatforum og vi har skriv til kommunen og vi har hjælp til selvbetjening og vi har båndservice og det ene og det andet. Vi har masser af kanaler til borgerne, som de bruger til at melde ind, som gør at vi har en dialog når det er, at der er substans på, ikke. Så jeg kan ikke sådan set at der skulle være nogle gevinster for os. Nej, det kan jeg godt se, det kan jeg godt se. Hvis jeg må spørge dig lidt mere generelt ind, til jeres hjemmeside. Det er så også din afdeling, altså kommunikationsafdelingen, der sidder med den, eller hvordan? Ja. Så det, det er I to personer om eller hvordan skulle jeg forstå det, sagde du? Ja.. Super, super. Hvor mange overvejelser, hvad siger du? Jeg ville lige sige ift. det med ressourcerne, vi er to personerne her, mig og så en, der er på deltid. Og vi har med intranet at gøre, altså intern kommunikation og ekstern kommunikation. Vi har design og vi har annoncering. Og så har vi alle vores institutioners, hjemmesiden er selvfølgelig også, bøger, annoncering, altså vores primære opgave, ikke og så har vi sådan lidt sådan akutte ting omkring pressedækning, nyhedsproduktion og billeder og sådan noget, ikke. Det er det, det dækker. Hvor meget af, du siger enkelte institutioner og.. grene af jeres organisationer både har egen hjemmeside og også er på Facebook. Hvor meget af den indsats er koordineret enten via din afdeling eller på andre måder? Den er overhovedet ikke koordineret. De enkelte institutioner, de kan gøre som det passer dem. Og de enkelte afdelinger, kan gøre som det passer dem. Det blander vi os ikke i. Så hvis der er en afdeling, som nu vores arkiv, som vil på med, lad os sige noget information om historiske Frederikssund, så gør de bare det, de retter det selv op, de vedligeholder det selv og de lukker det ned, hvis de vil. Det har vi ikke noget at gøre med. Side 3 af 7

17 Bilag 2: Okay, okay, så det ligger decentralt hos dem simpelthen? Ja. Okay. På jeres hjemmeside, det er igen sådan et opklarende spørgsmål, jeg stiller, på jeres hjemmeside synes jeg I, I har jo det, vi også kan se, I har jo en del muligheder for inputs til kommunen og spørgsmål til kommunen. Ryger de spørgsmål så, på helt lavpraktisk plan indtil jer eller er det nogle borgerservicemedarbejdere, der sidder med det, eller hvordan fungerer det? Der er jo, der er jo mange forskellige kanaler ind. Vi har en, vi har et chatforum i forhold til selvbetjeningen, som vi kører i et samarbejde med seks andre forummer også hvor der er åbent ind til sent om aftenen, også. Så har vi en, der hedder hjælp til selvbetjening som går direkte ind til os i kommunikationsafdelingen, hvor vi kan lave support 24/7 i realiteten fordi vi også har lov at bruge den i weekender, ikke. Og der sker nogen gange det om søndagen, "jeg er gået i stå med den og den løsning" og så bruger vi lige et kvarter på at det, at få dem hjulpet. Så har vi nogle forskellige anmeldelsesblanketter og indberetningsblanketter og den slags. Så har vi en, der hedder skriv til kommunen i det hele taget og den ryger ind i vores fælles postkasse, som administreres af vores sekretariat, så de sørger for at den ryger ud til de fagområder som har kendskab til det pågældende spørgsmål. Derfra er der så nogle, nogle funktionspostkasser, ikke, hvor der så sidder nogle ansvarlige og følger op og laver de svar, der skal sendes ud til. Okay, så den fungerer i princippet ligesom en overvågning af en, en Facebook wall ville gøre? Ja, altså den der fælles postkasse den bliver tømt hver morgen. Og det bliver så sendt ud til fagområderne som har deres politikker og svarer på det. Okay, hele den proces, hvilke fordele ser du ved at gøre det på den måde, frem for at folk skal ringe til kommunen eller selv møde op på kommunen typisk i borgerservice eller andre steder? Der er rigtig mange, der ringer, den kanal, den er også åben. Og der er også rigtig mange, der møder frem, dem der vil det. Det her er sådan set en ekstra kanal for dem, der har valgt at gå digitalt. Og den er så åben på alle tidspunkter på døgnet. Det er sådan set det, der er fordelen. Så den er også bemandet på alle tidspunkter af døgnet eller hvordan skal jeg forstå den? Altså, det, nogen, den er åbent for dem, som inputkanal, ikke. Og så bliver den så fulgt op med de rutiner vi har, ikke, og de kan gå ind og få chat på hjælp til hjemmeside og selvbetjeningsløsninger ind til klokken 10 om aftenen, der sidder folk parat til at hjælpe dem med en løsning. Og de kan skrive til kommunikationsafdelingen om lørdagen og om søndagen og så følger vi op på det. Eller de kan skrive direkte til et fagområde med et spørgsmål, som så følger op på det, i løbet af et par dage ikke, hvis der er nogle spørgsmål til et eller andet Side 4 af 7

18 Bilag 2: teknisk eller spørgsmål til pensionsområdet, så vil de lige skulle indsende og. Men de er åbne, det er kanaler, der er åbne ud over de køer, der måtte være på telefonen og. Det er nemlig også sådan vi har set det, nemlig, det er også lidt det, vi er interesserede i. Hvordan vurderer du, det ved jeg godt kan være et lidt svært spørgsmål fordi det er mange forskellige afdelinger, der er inde over det, men hvordan vurderer du at kvaliteten i jeres besvarelser er via de kanaler kontra folk, der ringer ind eller møder op i borgerservice, jeg ved godt der kan være mange forskellige sager, det kan også være svært at sagsbehandle over nettet, men, men vurderer du I får større kvalitet eller integritet i svarerne via de kanaler? Det har jeg reelt ikke noget overblik over. Jeg går ud fra at vores kollegaer, det jeg kender til af forskelle er minimale, men jeg har ikke noget belæg for det (griner lidt) andet end bare. Det er også bare lidt en følelse omkring det. Så det er ikke noget I gør for at kommunikere på en anden måde eller kunne give besvarelser på en anden måde end via de klassiske kanaler, kan man sige, det er bare sådan en.. et ekstra tilbud eller hvordan skal jeg forstå det? Ja, man kan sige, at noget af det, der bliver brugt på den her, den 24/7 model som man kalder det, ikke, altså at borgerne kan gøre det, når det passer dem. Det vil sige når man sidder på et eller andet tidspunkt klokken 11 om aftenen og har nået bunden af rudekuverter eller hvad man nu sidder med, så er der et spørgsmål, så får man det sendt afsted med det samme. Og så er der nogen, der reagerer på det, ikke. Det er ligesom den, sådan, den digitaliserede dagligdag, vi forsøger at imødekomme. Tror du eller er det noget I planlægger har, håber på, besparelser på de kanaler?..det gør vi da også, ja, vi har en kanalstrategi, men den er primært orienteret om ringe og selvbetjeningsfunktionerne, ikke. Hvor de er, hvor der er nogle pointer i at understøtte tilgangen til forskellige digitaliserede serviceydelser, fordi man vil flytte over på de kanaler, så der er helt klart en sammenhæng. Det har vi også en forventning om, det har vi også i budgetterne. Så I har mere eller mindre tal for, hvor mange henvendelser, I gerne vil have lagt over på de kanaler eller hvordan? Ja, ja det har vi. Okay. Okay, er det sådan et bestemt procenttal eller hvor meget? Jamen de følger sådan set de, de udmeldinger, som er, som er kommet fra Digitaliseringsstyrelsen og de aftaler der indgås med KL hvor der laves nogle principper for at inden det tidspunkt, der skal der være 80 %, der gør sådan og sådan. Præcis Side 5 af 7

19 Bilag 2: Så vi læner os op af de generelle satser, der er. Tilsvarende, økonomiaftalen er jo så også bundet op af nogle reduceringer, hvor vi så også sidder og placerer dem i vores organisationer i form af den måde, vi laver vores set-up på, men også, der er et øget fokus på digitaliseringspolitikken, som skal køre efter nogle særlige skabeloner, hvor man anvender business cases og sådan noget, for at se hvordan man kan lave en ekstra realisering. Så det her, det integrerer jo en del i organisationens virke, ikke. Det kan jeg forstå, det kan jeg forstå. Dennie jeg har lige to spørgsmål mere, jeg vil spørge dig til. Det første det er, er det alt sammen noget, I selv administrerer i Kommunen eller har I på nogen måde, enten i planlægning eller implementering eller kommunikation eller hvad skal man sige, det kommunikative aspekt, har I haft nogle rådgivere eller eksterne firmaer ind over eller lignende?.. Det har vi til en hvis grad, ja. På hvilke områder er det? Jamen, vi samarbejder med en række firmaer på, nu ved jeg ikke lige om du tænker på Facebook, vi har ikke noget specielt firma, der har med det at gøre. Ikke nødvendigvis, også sådan mere på.. Men vi har på vores annonceringsområde og på designområdet og på vores webområde, ikke, altså nogle partnere, der leverer nogle systemer og ydelser for os. Der er nogle grafiske firmaer, der arbejder for os. Vi bruger ikke egentlige konsulenter, konsulentfirmaer så meget, men vi har fx kørt nogle mediekurser hvor vi har haft det der berømte Waterfront firma inde og lave noget og sådan. Ja, okay. Hvor meget har I, både ift. Facebook men også generelt ift. digital kommunikation og digitale forvaltning, hvor meget har I anvendt eller samarbejdet med Kommunernes Landsforening? Jamen, det gør vi jo i høj grad, fordi at vi deltager i de seminarer, som de holder. Følger nøje med i de ting, de lægger frem. De centrale medarbejdere, der arbejder med digitalisering, de er også alle sammen med i KL dialog forum, hvor der er en række grupper, hvor man er i dialog med dem, der sidder og arbejder med de samme ting rundt omkring i landet. Og hvis man sidder med kommunikation og inddragelse så er det et rum og hvis man sidder med.. digital post, fx, så er det en anden side, så alle de der grupper, som vi så abonnerer på. Så vi er meget tæt knyttet til KL som vores samarbejds- og læringsinstitution. Okay, hvor stor gavn synes du, I har af det? Hvis du skal vurdere det, det ved jeg godt kan være lidt svært, men. Men det synes jeg da, vi har meget gavn af det, både fordi de er på forkant med hvad der kommer af lovgivning og principper og hvordan vi skal implementere det og så er der også de der fora, der i princippet kommer til at fungere som grupper "Hvordan gør I nu med det og Side 6 af 7

20 Bilag 2: det" så sidder vi og skriver, jamen "vi har gjort sådan og sådan". Og det fungerer godt. Side 7 af 7

21 Bilag 3: Side 1 af 12 Transskription af kommuneinterviews specialeprojekt Glostrup Kommune Varighed: 43 min 28 sek. Interviewer: Mikkel og Jens Respondent: Martin Simonsen, Kommunikations konsulent. Når Mikkel taler er det markeret med fed, Jens med kursiv. Understøttende ja er og okay er er udeladt ligesom øh og tilsvarende. Pauser er markeret med punktummer; jo længere pause jo flere punktummer. Navne er udeladt. Lige inden vi går i gang med spørgsmålene vil jeg lige slå fast, vi regner ikke med at, altså at interviewet jo som sådan ikke er anonymt, så hvis der er ting du gerne vil have uden for citat så sig endelig til eller hvis du kommer i tanke om noget i morgen, som du har sagt som du tænker, det vil du ikke have vi citerer direkte, så skriv det endelig til os, så gengiver vi det selvfølgelig ikke. Det vil jeg gøre. Jeg har selvfølgelig spekuleret over også, om, om sådan et notat det var noget, der kunne gå, gå ud. Jeg tror ikke, altså, der er ikke noget hemmeligt eller mystisk i det, det eneste, som bare er, er vigtigt for mig at pointere er, at der ikke er truffet nogle beslutninger, om, det kan jo være, at vi ender med at træffe beslutning om at vi skal ikke på Facebook. Det tror jeg ikke, men, så, alt er åbent her. Så. Det er netop også derfor det er en interessant proces for os, et interessant sted at spørge ind til, det her. Kan jeg ikke få dig til lige at uddybe, nu har vi allerede fået en del svar fra dig, vores spørgsmål, hvor I er i jeres proces og hvad jeres plan lige nu er, for brug af Facebook? Altså, vi har drøftet brug af Facebook faktisk i, her, jeg har været her i.. 4 år og vi har snakket om det i hele den tid, faktisk, og der har, sådan i kommunikationsgruppen, kommunikationsmedarbejderne har det været, altså, der er sket et skred. Nogen har synes det var spændende og ville prøve det her og har måske sådan, været bedre til at se, sådan, tendenserne og andre har sådan måske været lidt mere konservative, men der er helt klart sket en udvikling i retning af, at det, det vil man gerne prøve, og det er selvfølgelig også i takt med at flere og flere kommuner er på osv., men det bliver tydeligere og tydeligere, at det kan være relevant at det ikke måske bare er for sjov, eller sådan noget, men også fra politisk side er der, nogen, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, der kunne forestille sig at have lyst til det. Og borgmesteren er på, bruger det. Så er der nogen af centrene, vi er 12 fagcentre i forvaltningen. Eller otte fagcentre og fire som er kompetencecentre, som støtter op om fagcentrenes arbejde, så vi er 12 centre, 12 enheder og nogle af de her centre er også begyndt, sådan mere autonomt at oprette deres egne fagspecifikke sider. Så det er jo noget, der sådan set allerede kører lidt i det små. Så kan man sige, behovet viser sig, vi kan mærke at det sådan, bobler op, ikke. Jeg har så været så heldig at få opgaven, fordi jeg er jo en af dem, der har talt for, at vi skulle prøve Facebook af, vi kan jo ikke vide, om det vil være en succes, i forhold til at etablere et nyt website eller sådan noget så, så er det jo en praktisk beskeden investering, Side 1 af 12

22 Bilag 3: Side 2 af 12 man kan sige det kræver, altså hvis det nu ikke er en succes, så, ja, så har vi jo prøvet det, så kan man jo lukke ned for det igen. Det er i hvert fald min umiddelbare forestilling, om, altså, det er ikke så farligt tror jeg, at prøve af. Så er der selvfølgelig en hel masse juridiske problemstillinger og også masser af kommunikative, som man skal have afklaret, som måske ikke helt kan afklares, før man er der, altså, vi må også lidt prøve os frem, tror jeg. Så. Men altså, processen er så, at der så er skrevet et notat til diskussion i direktionen og det har de behandlet i sidste uge. Og de vil så adviserer gruppen af centerchefer, det er så de her 12 centerchefer, om at de sådan umiddelbart er positive over for at arbejde videre med det. Og så skal der så skrives nye notater som så går, sådan lidt mere konkrete forslag til mere præcist, hvordan skal vores arbejde helt konkret være med det. Hvad kan man forestille sig at lægge på af historier, hvordan man kan forestille sig at svarene til borgerne skal være ud fra hvad kan man forestille sig, borgerne de stiller af spørgsmål og kommentarer. Og så er der også noget organisatorisk, som der, der skal tages højde for, fordi, så vidt vi kan se og høre fra andres erfaringer, og sådan forestille os hvordan det kan være her i organisationen, så vil det jo ikke være alle spørgsmål som jeg fx som kommunikationskonsulent, kan svare på. Altså, der vil være masser af ting, som fag personer vil skulle ind over og med, så der skal være en villighed i organisationen til at hvis der kommer en henvendelse på Facebook, så er der altså nogen gange nogen, der skal komme med et svar, sådan forholdsvis hurtigt. Så er jeres plan at have en hjemmeside eller en Facebook side for Glostrup Kommune eller er det i højere grad for de her, som du siger, til de her enkelte centre, altså, så det er mere på forvaltnings- eller projektniveau I kører det? Eller det står måske også heri. Jamen, ja, eller, der står nogle umiddelbare anbefalinger, ud fra det, jeg sådan kan få øje på, og der kan helt sikkert være andre holdninger til det, kan man sige, så, det som jeg umiddelbart forestiller mig, det er at det vil være klogest at starte med en side. Af flere grunde, for det første, hvis vi ønsker at der skal være aktivitet på den side, så i hvert fald før vi ved hvor meget aktivitet, der egentlig vil være på Glostrups kommunale Facebookside, så er det måske en fordel ift. at få den side godt op at køre, at den aktivitet der er, den ligger der, fremfor at den måske er spredt på mange forskellige. Men det er jo sådan, det er jo gætværk, for vi har jo ikke erfaringer med det arbejde her, men så selvfølgelig, har jeg snakket med andre kommuner, men vi kan bare ikke helt sige, det vil i hvert fald være svært på nuværende tidspunkt, at der må kun være én, for der er jo allerede nogen, der har oprettet nogle sider, ikke. Og man skal også passe på og måske ikke være alt for hård ved de ildsjæle rundt omkring, som har taget nogle initiativer og lavet noget, der fungerer. Så jeg vil ikke anbefale at gå ud og sige, 'I skal lukke dem ned, der er', så min umiddelbare anbefalinger er, at vi opretter en fælles side og at vi i den strategi der skal skrives i den forbindelse, hvad kan man sige.. Om vi skal have en egentlig strategi, det ved jeg ikke, men der skal være nogle retningslinjer i hvert fald, men der skal det tydeligt fremgå at, altså, at vi anbefaler, at så vidt det overhovedet giver mening, så lægge aktiviteterne på den fælles side fremfor at oprette flere små. I første omgang i hvert fald. Det kan jo godt være, vi bliver klogere, at måske bliver den lagt ned, måske foregår der så meget på den at der vil vise sig at være ræson i at dele den op, det ved vi bare ikke. Hvilket indhold forestiller du dig der skal være på sådan en samle-, hvis vi forestiller os en central side for Glostrup Kommune? Side 2 af 12

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities

Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Guide til Succesfuld Administration af Facebook Side Communities Side 2 Indholdsfortegnelse: Succesfuld Facebook administration side 3 Den positive spiral Side 4 Sørg for at poste hver dag Side 5 Fokuser

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015

Facebook strategi for Vejen kommune. November 2015 Facebook strategi for Vejen kommune November 2015 Indholdsfortegnelse Facebook strategi for Vejen kommune... 1 Vi møder borgerne der hvor borgerne er... 3 Mål for Vejen Kommunes facebook... 3 Opbygning

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber?

Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Problemformulering Hvorfor leder det senmoderne menneske efter subkulturelle fællesskaber? Tendenser (arbejdsspørgsmål): 1. At kunne forstå hvad der gør, at det senmoderne menneske søger ud i et subkulturelt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Bilag 2. Erfaringer fra pilotprojektet + retningslinjer for håndtering af henvendelser

Bilag 2. Erfaringer fra pilotprojektet + retningslinjer for håndtering af henvendelser Erfaringer fra pilotprojektet + retningslinjer for håndtering af henvendelser Bilaget beskriver de hidtidige erfaringer med Frederiksberg Kommunes Facebookside. Der gives en række eksempler på opslag og

Læs mere

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Projektvejledning Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Velkommen til anden del af Ren luft til ungerne Kære frivillige Vi har et vigtigt budskab: Børn skal ikke udsættes for tobaksforurening

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium

Kasper Kommunikation/it Klasse 1.1 Uno Ekdahl Forår 2010 Roskilde Tekniske Gymnasium Afsluttende opgave Indledning I denne rapport har jeg valgt at arbejde med Automatisering, det er for det meste noget der foregår på en computer, da den kan det samme som en lommeregner, og meget mere.

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Klart språk i Norden. Når borger og kommune mødes digitalt. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22

Klart språk i Norden. Når borger og kommune mødes digitalt. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22 Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Når borger og kommune mødes digitalt Anja Flebbe Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive 2014

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation Etape 0 Kommunikationen er en del af jeres ansigt udadtil. Sørg derfor for at den stemmer overens med jeres foreningsstrategi. Mission: Hvorfor findes foreningen?

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

BM: jeg sætter lige mikrofonen til her (skratter). Super, øhm, jamen øh først skal jeg lige have dit navn og alder?

BM: jeg sætter lige mikrofonen til her (skratter). Super, øhm, jamen øh først skal jeg lige have dit navn og alder? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskribering af interview, Christina BM: jeg sætter lige mikrofonen til her (skratter). Super, øhm, jamen øh først

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere