Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål."

Transkript

1 Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti minutter. Undersøgelsen anvendes til vores speciale ved Københavns Universitet. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge brugen af Facebook og den bagvedliggende strategi i danske kommuner. Med venlig hilsen, Jens N. Malskær og Mikkel Rosenvold, stud.scient.pol, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Navn Stilling Kommune Hvilke sociale medier anvender din kommune? Anvender Anvender ikke Planlægger at anvende Facebook (1) (2) (3) Twitter (1) (2) (3) Andre (1) (2) (3)

2 Hvad karakteriserer kommunens tilstedeværelse på Facebook? (1) Kommunen har en central, officiel Facebook-side (2) Enkelte forvaltninger i kommunen driver egne Facebook-sider (3) Begge dele (4) Ved ikke Vi vil i følgende bede dig svare på spørgsmålene i relation til kommunens centrale, officielle Facebook-side. Hvorfra administreres kommunens Facebook-anvendelse primært? (1) Central afdeling (borgmester-/byrådssekretariat) (2) IT-afdeling (3) Kommunikations-/PR-afdeling (4) Borgerserviceafdeling (5) Anden afdeling Hvor mange arbejdstimer bruger kommunen typisk pr. uge på administration af Facebook? (1) Under 20 timer (3) timer (4) timer (5) timer (6) timer (7) timer (8) timer

3 Bilag 1 Side 3 af 13 (9) timer (10) timer (11) Over 100 timer (12) Ved ikke Hvor mange medarbejdere (deltid som fuldtid) er involveret i kommunens Facebook-anvendelse? Hvor ofte opdateres kommunens Facebook-side med nye indlæg, links eller andet indhold? (svar og kommentarer ikke inkluderet) (1) Flere gange dagligt (2) Dagligt (3) Ugentligt (4) Månedligt (5) Sjældnere (6) Ved ikke I hvor høj grad prioriteres Facebook som værktøj til... I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Borgerservice (1) (2) (3) (4) (5) (6) Borgeroplysning (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ekstern kommunikation (1) (2) (3) (4) (5) (6)

4 I hvor høj grad er følgende udsagn sande for din kommune? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kommunen har en formuleret strategi omkring brugen af (1) (2) (3) (4) (5) (6) Facebook Facebook-brugen er integreret i resten af (1) (2) (3) (4) (5) (6) forvaltningen Kommunen har en kommunikativ strategi for brugen af Facebook (1) (2) (3) (4) (5) (6) (sprogbrug, tone m.v.) Det er kommunens mål at opnå besparelser via brugen (1) (2) (3) (4) (5) (6) af Facebook Nu vil vi spørge ind til din opfattelse af Facebook som medie

5 Bilag 1 Side 5 af 13 Hvordan vurderer du, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige brugere fra Danmark er på Facebook idag? (1) 0-9% mænd (2) 10-19% mænd (3) 20-29% mænd (4) 30-39% mænd (5) 40-49% mænd (6) 50-59% mænd (7) 60-69% mænd (8) 70-79% mænd (9) 80-89% mænd (10) % mænd (11) Ved ikke Hvor stor en andel af den voksne danske befolkning vurderer du anvender Facebook regelmæssigt? (1) 0-9% (2) 10-19% (3) 20-29% (4) 30-39% (5) 40-49% (6) 50-59% (7) 60-69% (8) 70-79% (9) 80-89% (10) % (11) Ved ikke

6 I hvor høj grad er følgende udsagn sande for din kommune? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kommunen har aktivt fravalgt at bruge Facebook (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kommunen har ikke/ønsker ikke at frigøre ressourcer til at (1) (2) (3) (4) (5) (6) drive en Facebook-side Kommunen opnår de potentielle gevinster ved brugen af Facebook på andre (1) (2) (3) (4) (5) (6) måder Nu vil vi spørge ind til din opfattelse af Facebook som medie Hvordan vurderer du, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige brugere fra Danmark er på Facebook idag? (1) 0-9% mænd (2) 10-19% mænd (3) 20-29% mænd (4) 30-39% mænd (5) 40-49% mænd

7 Bilag 1 Side 7 af 13 (6) 50-59% mænd (7) 60-69% mænd (8) 70-79% mænd (9) 80-89% mænd (10) % mænd (11) Ved ikke Hvor stor en andel af den voksne danske befolkning vurderer du anvender Facebook regelmæssigt? (1) 0-9% (2) 10-19% (3) 20-29% (4) 30-39% (5) 40-49% (6) 50-59% (7) 60-69% (8) 70-79% (9) 80-89% (10) % Hvorfra vil kommunens Facebook-anvendelse blive administreret? (1) Central afdeling (borgmester-/kommunaldirektørområde) (2) IT-afdeling (3) Kommunikations-/PR-afdeling (4) Borgerserviceafdeling (5) Anden afdeling

8 (6) Ved ikke Hvor mange arbejdstimer vurderer du at kommunen ugentligt vil bruge på administration af Facebook? (1) Under 20 timer (3) timer (4) timer (5) timer (6) timer (7) timer (8) timer (9) timer (10) timer (11) Over 100 timer (12) Ved ikke I hvor høj grad prioriteres Facebook som værktøj til... I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Borgerservice (1) (2) (3) (4) (5) (6) Borgeroplysning (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ekstern kommunikation (1) (2) (3) (4) (5) (6)

9 Bilag 1 Side 9 af 13 I hvor høj grad er følgende udsagn sande for din kommune? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kommunen har en formuleret strategi omkring brugen af (1) (2) (3) (4) (5) (6) Facebook Facebook-brugen bliver integreret i resten af (1) (2) (3) (4) (5) (6) forvaltningen Kommunen har en kommunikativ strategi for brugen af Facebook (1) (2) (3) (4) (5) (6) (sprogbrug, tone m.v.) Det er kommunens mål at opnå besparelser via brugen (1) (2) (3) (4) (5) (6) af Facebook Nu vil vi spørge ind til din opfattelse af Facebook som medie Hvordan vurderer du, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige brugere fra Danmark er på Facebook idag? (1) 0-9% mænd (2) 10-19% mænd (3) 20-29% mænd

10 (4) 30-39% mænd (5) 40-49% mænd (6) 50-59% mænd (7) 60-69% mænd (8) 70-79% mænd (9) 80-89% mænd (10) % mænd (11) Ved ikke Hvor stor en andel af den voksne danske befolkning vurderer du anvender Facebook regelmæssigt? (1) 0-9% (2) 10-19% (3) 20-29% (4) 30-39% (5) 40-49% (6) 50-59% (7) 60-69% (8) 70-79% (9) 80-89% (10) % (11) Ved ikke Hvor mange Facebook-sider drives af forskellige forvaltninger i kommunen? Antal Facebook-sider:

11 Bilag 1 Side 11 af 13 I hvor høj grad er følgende udsagn sande for din kommune? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kommunen har aktivt fravalgt (1) (2) (3) (4) (5) (6) en central, officiel Facebookside De enkelte forvaltninger samarbejder om administrationen af deres (1) (2) (3) (4) (5) (6) individuelle Facebook-sider Kommunen har separate kommunikations-strategier for de enkelte forvaltningers (1) (2) (3) (4) (5) (6) Facebook-sider Nu vil vi spørge ind til din opfattelse af Facebook som medie Hvordan vurderer du, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige brugere fra Danmark er på Facebook idag? (1) 0-9% mænd (2) 10-19% mænd (3) 20-29% mænd

12 (4) 30-39% mænd (5) 40-49% mænd (6) 50-59% mænd (7) 60-69% mænd (8) 70-79% mænd (9) 80-89% mænd (10) % mænd (11) Ved ikke Hvor stor en andel af den voksne danske befolkning vurderer du anvender Facebook regelmæssigt? (1) 0-9% (2) 10-19% (3) 20-29% (4) 30-39% (5) 40-49% (6) 50-59% (7) 60-69% (8) 70-79% (9) 80-89% (10) % (11) Ved ikke Mange tak for din deltagelse i vores undersøgelse.

13 Bilag 1 Side 13 af 13 Hvis du er interesseret i at høre mere om resultaterne af denne undersøgelse, når den er færdiggjort, sæt venligst kryds her. (1) Har du supplerende kommentarer til undersøgelsen?

14 Bilag 2: Transskription af kommuneinterviews specialeprojekt Frederikssund Kommune Varighed: 21 min Interviewer: Jens N. Malskær & Mikkel D. H. Rosenvold Respondent: Dennie Grauballe, webmaster. Når Mikkel taler er det markeret med fed, Jens med kursiv. Understøttende ja er og okay er er udeladt ligesom øh og tilsvarende. Pauser er markeret med punktummer; jo længere pause jo flere punktummer. Navne er udeladt. Det er super. Kan du fortælle mig noget om jeres tanker om Facebook som I har fravalgt og hvad, hvilke tanker I har gjort jer i den retning? Ja. Vi har gjort os de tanker at, det dukkede op for et par år siden i forbindelse med business på nettet hvor der var nogle breakings i med anvendelsen af sociale medier. Og der gik vi så vores forskellige sociale medier igennem og kiggede på om vi skulle bruge dem og hvad vi skulle bruge dem til. Og det var i den sammenhæng vi så gik ind og kiggede lidt nærmere på, de brugere som brugte Facebook og.. og de, hvad skal man sige, de personer, som brugte Facebook, og vores vurdering er jo at der helt sikkert er nogen i målgruppen med de her mange millioner brugere, men pointen er jo, set fra vores side, at brugerne de interesserer sig ikke for kommunen som sådan. Det vil sige, der er ikke nogen efterspørgsel fra borgerne direkte i forhold til det at komme på facebook, men der er jo mange særlige områder, som der kunne have fordele af det. Så derfor er der også nogle institutioner, nogle af kommunens institutioner, der er på Facebook, der er altså ikke forbud mod det. Institutioner eller oppe i vores arkiv fx, kommunalarkivet er også gået på Facebook. Det er ligesom et ansvar der ligger på den specifikke afdeling, der så henvender sig til en bestemt målgruppe og er i dialog med den, ikke. Et af vores argumenter var, at vi ville ikke indføre sådan noget spredehagl, værdien skal svare til mængden af ressourcer, der så skulle bruges. Og noget andet var så at der var nogen, altså dels ressourcerne, hvor mange skulle vi sætte af set i forhold til det formål, der var, og så var der sådan en juridisk dimension jo også, hvor vi kiggede på at det jo er et privat firma, der i princippet tjener penge på reklamer og brugernes adfærd og det passer ikke ind i de principper, vi styrer efter i det hele taget. Og derfor har vi heller ikke lyst til at gå ind i det, for der er ikke nogen garanti for at hvordan betalingsløsninger evt. kunne udvikle sig, og hvis vi først er kommet ind i det så får vi også en vis afhængighed og en forventning hos en brugerflok, som gør at man sådan ikke umiddelbart lige kan trække sig ud af det. Og det er sådan vores hoved, vores hovedtanker om, omkring det. Generelt så går vi væk fra pushinformation, altså vi maser ikke ud i brugerverdenen, generelt ikke med informationer. Vi er et sted man trækker informationer fra i stedet for, fra andre brugersystemer, serviceinformation trækkes via søgemaskiner, du går ikke ind på kommunens hjemmeside i særlig høj grad. Det er jo under en femtedel af vores brugere, der ser selve hjemmesiden. Det, de ser, det er den side, der er interessant for dem. Og derfor så tilrettelægger vi vores, vores kommunikationsstrategi efter at kommunen ikke er interessant. Der er en masse brugere, som synes at bestemte ting, er interessant og det skal selvfølgelig være i orden, når de så er Side 1 af 7

15 Bilag 2: der. Det er klart. Og så, så kan det være med at vi skal promovere os. Vi vil ikke så gerne gå ud og fortælle hvor gode vi selv er. Vi vil hellere yde en god service, lave gode løsninger og så få andre til at fortælle om, at det er godt. Fordi den type markedsføring synes vi er meget mere anstændig og bedre. Der er også mange eksempler på at der er sådan noget lidt, lidt kvalmende selvros i nogle markedsføringsstrategier, det er vi så heller ikke rigtig med på. Det er sådan set vores hovedtanke omkring det. Ja, det kan jeg se. Dennie, jeg vil spørge dig lidt til processen omkring at I har fravalgt Facebook, hvilke holdninger har du eller I oplevet fra såvel politikere og medarbejdere i kommunen osv. omkring brugen af Facebook? Jamen politikerne har ikke været involveret i den beslutning, vi har lavet. Vores tanke har været at politikerne de kan gå på Facebook og det er der også mange af dem, der er. Og mediet egner sig rimeligt til deres dialogflade, men vi har betragtet det som en administrativ beslutning omkring kommunens kommunikationsplan, så de har ikke været involveret. Vi har spurgt lidt rundt omkring, i organisationen også, dem, der arbejder med.. hjemmesiden og billeder. Og det er sådan lidt fifty-fifty, hvad der er af holdninger til det. Nogen synes vi skal gå på, primært af hensyn til de unge brugere og for, den anden halvdel synes ikke vi skal gå på fordi de godt ved, det bliver vanskeligt at skelne det administrative og så problemstillinger fra det politiske. Så det er sådan set delt lige over, der hvor vi har lavet nogle rundspørger om det. Okay. De, det potentiale eller det vigtigste, man kunne opnå via Facebook, det, opnår I andre steder, hvis I er hvor? Er det via jeres hjemmeside eller er det.. lokalavisen eller andre steder? Jamen, det kommer så an på, hvordan man vil opgøre hvad det vigtige er, ikke. Jeg ved godt at man har lavet nogle undersøgelser, at der er nogle gevinster, at folk måske har synes bedre om kommunen, end de gjorde før, men de undersøgelser jeg har set, de peger på at det er nogen, der allerede har liket kommunen, ikke. Hvis man går ud og spørge alle dem, der har liket kommunen "Liker du kommunen?", "Ja, det gør jeg", "Har du liket dem mere nu end du gjorde før?", ja det gjorde man så også, ikke. Jeg har ikke noget billede af, at der skulle være nogle gevinster, som vi kunne få på den måde, som vi ikke kan få på den måde med vores andre medier. Ja, det er lidt, jeg skal lige forstå det, den her proces, der er foregået, hvor I har debatteret om Facebook, har den så foregået, eller, på hvilket niveau, har den foregået, altså, er det i jeres.. IT afdeling, jeg ved du er webmaster eller.. Nej, det, jeg sidder i vores kommunikationsafdeling og der er vi to medarbejdere og vi refererer til en person, som er sekretariat- og udviklingschef, og det er sådan set os, der i samarbejde har lagt den her strategi. Okay, så det er ikke noget, der sådan har været på højere niveau, hverken politisk eller Side 2 af 7

16 Bilag 2: administrativt i jeres kommune? Nej, nej. Nej. Okay. Jeg vil lige spørge dig lidt ind til, det er ikke sikkert, det er noget I har, har fuldstændige overvejelser omkring, så må du lige sige det, hvor mange ressourcer vurderer du, det vil kræve at opretholde en sådan Facebookside?.. Jeg, vi har ikke været inde og lavet nogen, lavet sådan en case på det og kigget på det mere på sigt, men vi kan se, at det ville kræve en løbende overvågning i hvert fald. Der vil være data, som allerede er produceret til hjemmesiden og som vi kan pushe ud på en væg, det vil være en mulighed, ikke, en anden mulighed vil være at vi producerer noget information direkte til Facebook og smider det på. Så vil der jo være en overvågning og en moderering af de input der er og besvarelse af spørgsmål, som vil kræve et eller andet, ikke. Men i forvejen så har vi nogle åbne kanaler til borgerne, vi har et chatforum og vi har skriv til kommunen og vi har hjælp til selvbetjening og vi har båndservice og det ene og det andet. Vi har masser af kanaler til borgerne, som de bruger til at melde ind, som gør at vi har en dialog når det er, at der er substans på, ikke. Så jeg kan ikke sådan set at der skulle være nogle gevinster for os. Nej, det kan jeg godt se, det kan jeg godt se. Hvis jeg må spørge dig lidt mere generelt ind, til jeres hjemmeside. Det er så også din afdeling, altså kommunikationsafdelingen, der sidder med den, eller hvordan? Ja. Så det, det er I to personer om eller hvordan skulle jeg forstå det, sagde du? Ja.. Super, super. Hvor mange overvejelser, hvad siger du? Jeg ville lige sige ift. det med ressourcerne, vi er to personerne her, mig og så en, der er på deltid. Og vi har med intranet at gøre, altså intern kommunikation og ekstern kommunikation. Vi har design og vi har annoncering. Og så har vi alle vores institutioners, hjemmesiden er selvfølgelig også, bøger, annoncering, altså vores primære opgave, ikke og så har vi sådan lidt sådan akutte ting omkring pressedækning, nyhedsproduktion og billeder og sådan noget, ikke. Det er det, det dækker. Hvor meget af, du siger enkelte institutioner og.. grene af jeres organisationer både har egen hjemmeside og også er på Facebook. Hvor meget af den indsats er koordineret enten via din afdeling eller på andre måder? Den er overhovedet ikke koordineret. De enkelte institutioner, de kan gøre som det passer dem. Og de enkelte afdelinger, kan gøre som det passer dem. Det blander vi os ikke i. Så hvis der er en afdeling, som nu vores arkiv, som vil på med, lad os sige noget information om historiske Frederikssund, så gør de bare det, de retter det selv op, de vedligeholder det selv og de lukker det ned, hvis de vil. Det har vi ikke noget at gøre med. Side 3 af 7

17 Bilag 2: Okay, okay, så det ligger decentralt hos dem simpelthen? Ja. Okay. På jeres hjemmeside, det er igen sådan et opklarende spørgsmål, jeg stiller, på jeres hjemmeside synes jeg I, I har jo det, vi også kan se, I har jo en del muligheder for inputs til kommunen og spørgsmål til kommunen. Ryger de spørgsmål så, på helt lavpraktisk plan indtil jer eller er det nogle borgerservicemedarbejdere, der sidder med det, eller hvordan fungerer det? Der er jo, der er jo mange forskellige kanaler ind. Vi har en, vi har et chatforum i forhold til selvbetjeningen, som vi kører i et samarbejde med seks andre forummer også hvor der er åbent ind til sent om aftenen, også. Så har vi en, der hedder hjælp til selvbetjening som går direkte ind til os i kommunikationsafdelingen, hvor vi kan lave support 24/7 i realiteten fordi vi også har lov at bruge den i weekender, ikke. Og der sker nogen gange det om søndagen, "jeg er gået i stå med den og den løsning" og så bruger vi lige et kvarter på at det, at få dem hjulpet. Så har vi nogle forskellige anmeldelsesblanketter og indberetningsblanketter og den slags. Så har vi en, der hedder skriv til kommunen i det hele taget og den ryger ind i vores fælles postkasse, som administreres af vores sekretariat, så de sørger for at den ryger ud til de fagområder som har kendskab til det pågældende spørgsmål. Derfra er der så nogle, nogle funktionspostkasser, ikke, hvor der så sidder nogle ansvarlige og følger op og laver de svar, der skal sendes ud til. Okay, så den fungerer i princippet ligesom en overvågning af en, en Facebook wall ville gøre? Ja, altså den der fælles postkasse den bliver tømt hver morgen. Og det bliver så sendt ud til fagområderne som har deres politikker og svarer på det. Okay, hele den proces, hvilke fordele ser du ved at gøre det på den måde, frem for at folk skal ringe til kommunen eller selv møde op på kommunen typisk i borgerservice eller andre steder? Der er rigtig mange, der ringer, den kanal, den er også åben. Og der er også rigtig mange, der møder frem, dem der vil det. Det her er sådan set en ekstra kanal for dem, der har valgt at gå digitalt. Og den er så åben på alle tidspunkter på døgnet. Det er sådan set det, der er fordelen. Så den er også bemandet på alle tidspunkter af døgnet eller hvordan skal jeg forstå den? Altså, det, nogen, den er åbent for dem, som inputkanal, ikke. Og så bliver den så fulgt op med de rutiner vi har, ikke, og de kan gå ind og få chat på hjælp til hjemmeside og selvbetjeningsløsninger ind til klokken 10 om aftenen, der sidder folk parat til at hjælpe dem med en løsning. Og de kan skrive til kommunikationsafdelingen om lørdagen og om søndagen og så følger vi op på det. Eller de kan skrive direkte til et fagområde med et spørgsmål, som så følger op på det, i løbet af et par dage ikke, hvis der er nogle spørgsmål til et eller andet Side 4 af 7

18 Bilag 2: teknisk eller spørgsmål til pensionsområdet, så vil de lige skulle indsende og. Men de er åbne, det er kanaler, der er åbne ud over de køer, der måtte være på telefonen og. Det er nemlig også sådan vi har set det, nemlig, det er også lidt det, vi er interesserede i. Hvordan vurderer du, det ved jeg godt kan være et lidt svært spørgsmål fordi det er mange forskellige afdelinger, der er inde over det, men hvordan vurderer du at kvaliteten i jeres besvarelser er via de kanaler kontra folk, der ringer ind eller møder op i borgerservice, jeg ved godt der kan være mange forskellige sager, det kan også være svært at sagsbehandle over nettet, men, men vurderer du I får større kvalitet eller integritet i svarerne via de kanaler? Det har jeg reelt ikke noget overblik over. Jeg går ud fra at vores kollegaer, det jeg kender til af forskelle er minimale, men jeg har ikke noget belæg for det (griner lidt) andet end bare. Det er også bare lidt en følelse omkring det. Så det er ikke noget I gør for at kommunikere på en anden måde eller kunne give besvarelser på en anden måde end via de klassiske kanaler, kan man sige, det er bare sådan en.. et ekstra tilbud eller hvordan skal jeg forstå det? Ja, man kan sige, at noget af det, der bliver brugt på den her, den 24/7 model som man kalder det, ikke, altså at borgerne kan gøre det, når det passer dem. Det vil sige når man sidder på et eller andet tidspunkt klokken 11 om aftenen og har nået bunden af rudekuverter eller hvad man nu sidder med, så er der et spørgsmål, så får man det sendt afsted med det samme. Og så er der nogen, der reagerer på det, ikke. Det er ligesom den, sådan, den digitaliserede dagligdag, vi forsøger at imødekomme. Tror du eller er det noget I planlægger har, håber på, besparelser på de kanaler?..det gør vi da også, ja, vi har en kanalstrategi, men den er primært orienteret om ringe og selvbetjeningsfunktionerne, ikke. Hvor de er, hvor der er nogle pointer i at understøtte tilgangen til forskellige digitaliserede serviceydelser, fordi man vil flytte over på de kanaler, så der er helt klart en sammenhæng. Det har vi også en forventning om, det har vi også i budgetterne. Så I har mere eller mindre tal for, hvor mange henvendelser, I gerne vil have lagt over på de kanaler eller hvordan? Ja, ja det har vi. Okay. Okay, er det sådan et bestemt procenttal eller hvor meget? Jamen de følger sådan set de, de udmeldinger, som er, som er kommet fra Digitaliseringsstyrelsen og de aftaler der indgås med KL hvor der laves nogle principper for at inden det tidspunkt, der skal der være 80 %, der gør sådan og sådan. Præcis Side 5 af 7

19 Bilag 2: Så vi læner os op af de generelle satser, der er. Tilsvarende, økonomiaftalen er jo så også bundet op af nogle reduceringer, hvor vi så også sidder og placerer dem i vores organisationer i form af den måde, vi laver vores set-up på, men også, der er et øget fokus på digitaliseringspolitikken, som skal køre efter nogle særlige skabeloner, hvor man anvender business cases og sådan noget, for at se hvordan man kan lave en ekstra realisering. Så det her, det integrerer jo en del i organisationens virke, ikke. Det kan jeg forstå, det kan jeg forstå. Dennie jeg har lige to spørgsmål mere, jeg vil spørge dig til. Det første det er, er det alt sammen noget, I selv administrerer i Kommunen eller har I på nogen måde, enten i planlægning eller implementering eller kommunikation eller hvad skal man sige, det kommunikative aspekt, har I haft nogle rådgivere eller eksterne firmaer ind over eller lignende?.. Det har vi til en hvis grad, ja. På hvilke områder er det? Jamen, vi samarbejder med en række firmaer på, nu ved jeg ikke lige om du tænker på Facebook, vi har ikke noget specielt firma, der har med det at gøre. Ikke nødvendigvis, også sådan mere på.. Men vi har på vores annonceringsområde og på designområdet og på vores webområde, ikke, altså nogle partnere, der leverer nogle systemer og ydelser for os. Der er nogle grafiske firmaer, der arbejder for os. Vi bruger ikke egentlige konsulenter, konsulentfirmaer så meget, men vi har fx kørt nogle mediekurser hvor vi har haft det der berømte Waterfront firma inde og lave noget og sådan. Ja, okay. Hvor meget har I, både ift. Facebook men også generelt ift. digital kommunikation og digitale forvaltning, hvor meget har I anvendt eller samarbejdet med Kommunernes Landsforening? Jamen, det gør vi jo i høj grad, fordi at vi deltager i de seminarer, som de holder. Følger nøje med i de ting, de lægger frem. De centrale medarbejdere, der arbejder med digitalisering, de er også alle sammen med i KL dialog forum, hvor der er en række grupper, hvor man er i dialog med dem, der sidder og arbejder med de samme ting rundt omkring i landet. Og hvis man sidder med kommunikation og inddragelse så er det et rum og hvis man sidder med.. digital post, fx, så er det en anden side, så alle de der grupper, som vi så abonnerer på. Så vi er meget tæt knyttet til KL som vores samarbejds- og læringsinstitution. Okay, hvor stor gavn synes du, I har af det? Hvis du skal vurdere det, det ved jeg godt kan være lidt svært, men. Men det synes jeg da, vi har meget gavn af det, både fordi de er på forkant med hvad der kommer af lovgivning og principper og hvordan vi skal implementere det og så er der også de der fora, der i princippet kommer til at fungere som grupper "Hvordan gør I nu med det og Side 6 af 7

20 Bilag 2: det" så sidder vi og skriver, jamen "vi har gjort sådan og sådan". Og det fungerer godt. Side 7 af 7

21 Bilag 3: Side 1 af 12 Transskription af kommuneinterviews specialeprojekt Glostrup Kommune Varighed: 43 min 28 sek. Interviewer: Mikkel og Jens Respondent: Martin Simonsen, Kommunikations konsulent. Når Mikkel taler er det markeret med fed, Jens med kursiv. Understøttende ja er og okay er er udeladt ligesom øh og tilsvarende. Pauser er markeret med punktummer; jo længere pause jo flere punktummer. Navne er udeladt. Lige inden vi går i gang med spørgsmålene vil jeg lige slå fast, vi regner ikke med at, altså at interviewet jo som sådan ikke er anonymt, så hvis der er ting du gerne vil have uden for citat så sig endelig til eller hvis du kommer i tanke om noget i morgen, som du har sagt som du tænker, det vil du ikke have vi citerer direkte, så skriv det endelig til os, så gengiver vi det selvfølgelig ikke. Det vil jeg gøre. Jeg har selvfølgelig spekuleret over også, om, om sådan et notat det var noget, der kunne gå, gå ud. Jeg tror ikke, altså, der er ikke noget hemmeligt eller mystisk i det, det eneste, som bare er, er vigtigt for mig at pointere er, at der ikke er truffet nogle beslutninger, om, det kan jo være, at vi ender med at træffe beslutning om at vi skal ikke på Facebook. Det tror jeg ikke, men, så, alt er åbent her. Så. Det er netop også derfor det er en interessant proces for os, et interessant sted at spørge ind til, det her. Kan jeg ikke få dig til lige at uddybe, nu har vi allerede fået en del svar fra dig, vores spørgsmål, hvor I er i jeres proces og hvad jeres plan lige nu er, for brug af Facebook? Altså, vi har drøftet brug af Facebook faktisk i, her, jeg har været her i.. 4 år og vi har snakket om det i hele den tid, faktisk, og der har, sådan i kommunikationsgruppen, kommunikationsmedarbejderne har det været, altså, der er sket et skred. Nogen har synes det var spændende og ville prøve det her og har måske sådan, været bedre til at se, sådan, tendenserne og andre har sådan måske været lidt mere konservative, men der er helt klart sket en udvikling i retning af, at det, det vil man gerne prøve, og det er selvfølgelig også i takt med at flere og flere kommuner er på osv., men det bliver tydeligere og tydeligere, at det kan være relevant at det ikke måske bare er for sjov, eller sådan noget, men også fra politisk side er der, nogen, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, der kunne forestille sig at have lyst til det. Og borgmesteren er på, bruger det. Så er der nogen af centrene, vi er 12 fagcentre i forvaltningen. Eller otte fagcentre og fire som er kompetencecentre, som støtter op om fagcentrenes arbejde, så vi er 12 centre, 12 enheder og nogle af de her centre er også begyndt, sådan mere autonomt at oprette deres egne fagspecifikke sider. Så det er jo noget, der sådan set allerede kører lidt i det små. Så kan man sige, behovet viser sig, vi kan mærke at det sådan, bobler op, ikke. Jeg har så været så heldig at få opgaven, fordi jeg er jo en af dem, der har talt for, at vi skulle prøve Facebook af, vi kan jo ikke vide, om det vil være en succes, i forhold til at etablere et nyt website eller sådan noget så, så er det jo en praktisk beskeden investering, Side 1 af 12

22 Bilag 3: Side 2 af 12 man kan sige det kræver, altså hvis det nu ikke er en succes, så, ja, så har vi jo prøvet det, så kan man jo lukke ned for det igen. Det er i hvert fald min umiddelbare forestilling, om, altså, det er ikke så farligt tror jeg, at prøve af. Så er der selvfølgelig en hel masse juridiske problemstillinger og også masser af kommunikative, som man skal have afklaret, som måske ikke helt kan afklares, før man er der, altså, vi må også lidt prøve os frem, tror jeg. Så. Men altså, processen er så, at der så er skrevet et notat til diskussion i direktionen og det har de behandlet i sidste uge. Og de vil så adviserer gruppen af centerchefer, det er så de her 12 centerchefer, om at de sådan umiddelbart er positive over for at arbejde videre med det. Og så skal der så skrives nye notater som så går, sådan lidt mere konkrete forslag til mere præcist, hvordan skal vores arbejde helt konkret være med det. Hvad kan man forestille sig at lægge på af historier, hvordan man kan forestille sig at svarene til borgerne skal være ud fra hvad kan man forestille sig, borgerne de stiller af spørgsmål og kommentarer. Og så er der også noget organisatorisk, som der, der skal tages højde for, fordi, så vidt vi kan se og høre fra andres erfaringer, og sådan forestille os hvordan det kan være her i organisationen, så vil det jo ikke være alle spørgsmål som jeg fx som kommunikationskonsulent, kan svare på. Altså, der vil være masser af ting, som fag personer vil skulle ind over og med, så der skal være en villighed i organisationen til at hvis der kommer en henvendelse på Facebook, så er der altså nogen gange nogen, der skal komme med et svar, sådan forholdsvis hurtigt. Så er jeres plan at have en hjemmeside eller en Facebook side for Glostrup Kommune eller er det i højere grad for de her, som du siger, til de her enkelte centre, altså, så det er mere på forvaltnings- eller projektniveau I kører det? Eller det står måske også heri. Jamen, ja, eller, der står nogle umiddelbare anbefalinger, ud fra det, jeg sådan kan få øje på, og der kan helt sikkert være andre holdninger til det, kan man sige, så, det som jeg umiddelbart forestiller mig, det er at det vil være klogest at starte med en side. Af flere grunde, for det første, hvis vi ønsker at der skal være aktivitet på den side, så i hvert fald før vi ved hvor meget aktivitet, der egentlig vil være på Glostrups kommunale Facebookside, så er det måske en fordel ift. at få den side godt op at køre, at den aktivitet der er, den ligger der, fremfor at den måske er spredt på mange forskellige. Men det er jo sådan, det er jo gætværk, for vi har jo ikke erfaringer med det arbejde her, men så selvfølgelig, har jeg snakket med andre kommuner, men vi kan bare ikke helt sige, det vil i hvert fald være svært på nuværende tidspunkt, at der må kun være én, for der er jo allerede nogen, der har oprettet nogle sider, ikke. Og man skal også passe på og måske ikke være alt for hård ved de ildsjæle rundt omkring, som har taget nogle initiativer og lavet noget, der fungerer. Så jeg vil ikke anbefale at gå ud og sige, 'I skal lukke dem ned, der er', så min umiddelbare anbefalinger er, at vi opretter en fælles side og at vi i den strategi der skal skrives i den forbindelse, hvad kan man sige.. Om vi skal have en egentlig strategi, det ved jeg ikke, men der skal være nogle retningslinjer i hvert fald, men der skal det tydeligt fremgå at, altså, at vi anbefaler, at så vidt det overhovedet giver mening, så lægge aktiviteterne på den fælles side fremfor at oprette flere små. I første omgang i hvert fald. Det kan jo godt være, vi bliver klogere, at måske bliver den lagt ned, måske foregår der så meget på den at der vil vise sig at være ræson i at dele den op, det ved vi bare ikke. Hvilket indhold forestiller du dig der skal være på sådan en samle-, hvis vi forestiller os en central side for Glostrup Kommune? Side 2 af 12

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Faxe Kommune på Facebook

Faxe Kommune på Facebook Postadresse: Udvikling Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9 4690 - Haslev Direkte 56203688 anhaf@faxekommune.dk Dato 13-03-2013

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Odder Kommune på facebook

Odder Kommune på facebook Januar 2013 Odder Kommune på facebook Jeg læser aldrig nyheder på OdderNettet men jeg læser alle indlæg fra Odder Kommune på facebook Citat Gitte Buur Januar 2013 Program Strategi, målsætning og forankring

Læs mere

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for e-mails

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Facebookstrategi for IFS-foreninger

Facebookstrategi for IFS-foreninger Facebookstrategi for IFS-foreninger MÅLGRUPPE Nuværende og potentielle brugere af IFS-foreningen i lokalområdet. Dvs. mennesker med psykiske vanskeligheder, som også har interesse i idræt og har en Facebook-konto.

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 Formål med oplægget 1. At diskutere behovet for kommunal webtilstedeværelse i 2013 Hvorfor har

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLATFORME

KOMMUNIKATIONSPLATFORME KOMMUNIKATIONSPLATFORME HVAD ER EN KOMMUNIKATIONSPLATFORM? En kommunikationsplatform er populært sagt et hjem for jeres kommunikation og udgangspunktet for alt jeres andet kommunikation Det vil sige, at

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige

Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige Køb bøgerne i dag Fastholde eksisterende, og engagere nye, frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Hvem behøver en Fan side?

Hvem behøver en Fan side? Facebook Fan sider er en fantastisk måde at promovere en virksomhed på, og en vigtig del af enhver social media marketing plan. Oprettelse af en grundlæggende side er ikke så kompliceret, men at skabe

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser

Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Den kommunikerende offentlige sektor - velfærd på markedsbetingelser Ph.D. F&U konsulent - projektleder Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 3. april 2014 Program - Introduktion af workshoppens

Læs mere

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation

KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation KOMMUNIKATION Gode råd om basiskommunikation Etape 0 Kommunikationen er en del af jeres ansigt udadtil. Sørg derfor for at den stemmer overens med jeres foreningsstrategi. Mission: Hvorfor findes foreningen?

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere