Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål."

Transkript

1 Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti minutter. Undersøgelsen anvendes til vores speciale ved Københavns Universitet. Formålet med undersøgelsen er at kortlægge brugen af Facebook og den bagvedliggende strategi i danske kommuner. Med venlig hilsen, Jens N. Malskær og Mikkel Rosenvold, stud.scient.pol, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Navn Stilling Kommune Hvilke sociale medier anvender din kommune? Anvender Anvender ikke Planlægger at anvende Facebook (1) (2) (3) Twitter (1) (2) (3) Andre (1) (2) (3)

2 Hvad karakteriserer kommunens tilstedeværelse på Facebook? (1) Kommunen har en central, officiel Facebook-side (2) Enkelte forvaltninger i kommunen driver egne Facebook-sider (3) Begge dele (4) Ved ikke Vi vil i følgende bede dig svare på spørgsmålene i relation til kommunens centrale, officielle Facebook-side. Hvorfra administreres kommunens Facebook-anvendelse primært? (1) Central afdeling (borgmester-/byrådssekretariat) (2) IT-afdeling (3) Kommunikations-/PR-afdeling (4) Borgerserviceafdeling (5) Anden afdeling Hvor mange arbejdstimer bruger kommunen typisk pr. uge på administration af Facebook? (1) Under 20 timer (3) timer (4) timer (5) timer (6) timer (7) timer (8) timer

3 Bilag 1 Side 3 af 13 (9) timer (10) timer (11) Over 100 timer (12) Ved ikke Hvor mange medarbejdere (deltid som fuldtid) er involveret i kommunens Facebook-anvendelse? Hvor ofte opdateres kommunens Facebook-side med nye indlæg, links eller andet indhold? (svar og kommentarer ikke inkluderet) (1) Flere gange dagligt (2) Dagligt (3) Ugentligt (4) Månedligt (5) Sjældnere (6) Ved ikke I hvor høj grad prioriteres Facebook som værktøj til... I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Borgerservice (1) (2) (3) (4) (5) (6) Borgeroplysning (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ekstern kommunikation (1) (2) (3) (4) (5) (6)

4 I hvor høj grad er følgende udsagn sande for din kommune? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kommunen har en formuleret strategi omkring brugen af (1) (2) (3) (4) (5) (6) Facebook Facebook-brugen er integreret i resten af (1) (2) (3) (4) (5) (6) forvaltningen Kommunen har en kommunikativ strategi for brugen af Facebook (1) (2) (3) (4) (5) (6) (sprogbrug, tone m.v.) Det er kommunens mål at opnå besparelser via brugen (1) (2) (3) (4) (5) (6) af Facebook Nu vil vi spørge ind til din opfattelse af Facebook som medie

5 Bilag 1 Side 5 af 13 Hvordan vurderer du, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige brugere fra Danmark er på Facebook idag? (1) 0-9% mænd (2) 10-19% mænd (3) 20-29% mænd (4) 30-39% mænd (5) 40-49% mænd (6) 50-59% mænd (7) 60-69% mænd (8) 70-79% mænd (9) 80-89% mænd (10) % mænd (11) Ved ikke Hvor stor en andel af den voksne danske befolkning vurderer du anvender Facebook regelmæssigt? (1) 0-9% (2) 10-19% (3) 20-29% (4) 30-39% (5) 40-49% (6) 50-59% (7) 60-69% (8) 70-79% (9) 80-89% (10) % (11) Ved ikke

6 I hvor høj grad er følgende udsagn sande for din kommune? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kommunen har aktivt fravalgt at bruge Facebook (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kommunen har ikke/ønsker ikke at frigøre ressourcer til at (1) (2) (3) (4) (5) (6) drive en Facebook-side Kommunen opnår de potentielle gevinster ved brugen af Facebook på andre (1) (2) (3) (4) (5) (6) måder Nu vil vi spørge ind til din opfattelse af Facebook som medie Hvordan vurderer du, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige brugere fra Danmark er på Facebook idag? (1) 0-9% mænd (2) 10-19% mænd (3) 20-29% mænd (4) 30-39% mænd (5) 40-49% mænd

7 Bilag 1 Side 7 af 13 (6) 50-59% mænd (7) 60-69% mænd (8) 70-79% mænd (9) 80-89% mænd (10) % mænd (11) Ved ikke Hvor stor en andel af den voksne danske befolkning vurderer du anvender Facebook regelmæssigt? (1) 0-9% (2) 10-19% (3) 20-29% (4) 30-39% (5) 40-49% (6) 50-59% (7) 60-69% (8) 70-79% (9) 80-89% (10) % Hvorfra vil kommunens Facebook-anvendelse blive administreret? (1) Central afdeling (borgmester-/kommunaldirektørområde) (2) IT-afdeling (3) Kommunikations-/PR-afdeling (4) Borgerserviceafdeling (5) Anden afdeling

8 (6) Ved ikke Hvor mange arbejdstimer vurderer du at kommunen ugentligt vil bruge på administration af Facebook? (1) Under 20 timer (3) timer (4) timer (5) timer (6) timer (7) timer (8) timer (9) timer (10) timer (11) Over 100 timer (12) Ved ikke I hvor høj grad prioriteres Facebook som værktøj til... I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Borgerservice (1) (2) (3) (4) (5) (6) Borgeroplysning (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ekstern kommunikation (1) (2) (3) (4) (5) (6)

9 Bilag 1 Side 9 af 13 I hvor høj grad er følgende udsagn sande for din kommune? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kommunen har en formuleret strategi omkring brugen af (1) (2) (3) (4) (5) (6) Facebook Facebook-brugen bliver integreret i resten af (1) (2) (3) (4) (5) (6) forvaltningen Kommunen har en kommunikativ strategi for brugen af Facebook (1) (2) (3) (4) (5) (6) (sprogbrug, tone m.v.) Det er kommunens mål at opnå besparelser via brugen (1) (2) (3) (4) (5) (6) af Facebook Nu vil vi spørge ind til din opfattelse af Facebook som medie Hvordan vurderer du, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige brugere fra Danmark er på Facebook idag? (1) 0-9% mænd (2) 10-19% mænd (3) 20-29% mænd

10 (4) 30-39% mænd (5) 40-49% mænd (6) 50-59% mænd (7) 60-69% mænd (8) 70-79% mænd (9) 80-89% mænd (10) % mænd (11) Ved ikke Hvor stor en andel af den voksne danske befolkning vurderer du anvender Facebook regelmæssigt? (1) 0-9% (2) 10-19% (3) 20-29% (4) 30-39% (5) 40-49% (6) 50-59% (7) 60-69% (8) 70-79% (9) 80-89% (10) % (11) Ved ikke Hvor mange Facebook-sider drives af forskellige forvaltninger i kommunen? Antal Facebook-sider:

11 Bilag 1 Side 11 af 13 I hvor høj grad er følgende udsagn sande for din kommune? I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kommunen har aktivt fravalgt (1) (2) (3) (4) (5) (6) en central, officiel Facebookside De enkelte forvaltninger samarbejder om administrationen af deres (1) (2) (3) (4) (5) (6) individuelle Facebook-sider Kommunen har separate kommunikations-strategier for de enkelte forvaltningers (1) (2) (3) (4) (5) (6) Facebook-sider Nu vil vi spørge ind til din opfattelse af Facebook som medie Hvordan vurderer du, at fordelingen mellem mandlige og kvindelige brugere fra Danmark er på Facebook idag? (1) 0-9% mænd (2) 10-19% mænd (3) 20-29% mænd

12 (4) 30-39% mænd (5) 40-49% mænd (6) 50-59% mænd (7) 60-69% mænd (8) 70-79% mænd (9) 80-89% mænd (10) % mænd (11) Ved ikke Hvor stor en andel af den voksne danske befolkning vurderer du anvender Facebook regelmæssigt? (1) 0-9% (2) 10-19% (3) 20-29% (4) 30-39% (5) 40-49% (6) 50-59% (7) 60-69% (8) 70-79% (9) 80-89% (10) % (11) Ved ikke Mange tak for din deltagelse i vores undersøgelse.

13 Bilag 1 Side 13 af 13 Hvis du er interesseret i at høre mere om resultaterne af denne undersøgelse, når den er færdiggjort, sæt venligst kryds her. (1) Har du supplerende kommentarer til undersøgelsen?

14 Bilag 2: Transskription af kommuneinterviews specialeprojekt Frederikssund Kommune Varighed: 21 min Interviewer: Jens N. Malskær & Mikkel D. H. Rosenvold Respondent: Dennie Grauballe, webmaster. Når Mikkel taler er det markeret med fed, Jens med kursiv. Understøttende ja er og okay er er udeladt ligesom øh og tilsvarende. Pauser er markeret med punktummer; jo længere pause jo flere punktummer. Navne er udeladt. Det er super. Kan du fortælle mig noget om jeres tanker om Facebook som I har fravalgt og hvad, hvilke tanker I har gjort jer i den retning? Ja. Vi har gjort os de tanker at, det dukkede op for et par år siden i forbindelse med business på nettet hvor der var nogle breakings i med anvendelsen af sociale medier. Og der gik vi så vores forskellige sociale medier igennem og kiggede på om vi skulle bruge dem og hvad vi skulle bruge dem til. Og det var i den sammenhæng vi så gik ind og kiggede lidt nærmere på, de brugere som brugte Facebook og.. og de, hvad skal man sige, de personer, som brugte Facebook, og vores vurdering er jo at der helt sikkert er nogen i målgruppen med de her mange millioner brugere, men pointen er jo, set fra vores side, at brugerne de interesserer sig ikke for kommunen som sådan. Det vil sige, der er ikke nogen efterspørgsel fra borgerne direkte i forhold til det at komme på facebook, men der er jo mange særlige områder, som der kunne have fordele af det. Så derfor er der også nogle institutioner, nogle af kommunens institutioner, der er på Facebook, der er altså ikke forbud mod det. Institutioner eller oppe i vores arkiv fx, kommunalarkivet er også gået på Facebook. Det er ligesom et ansvar der ligger på den specifikke afdeling, der så henvender sig til en bestemt målgruppe og er i dialog med den, ikke. Et af vores argumenter var, at vi ville ikke indføre sådan noget spredehagl, værdien skal svare til mængden af ressourcer, der så skulle bruges. Og noget andet var så at der var nogen, altså dels ressourcerne, hvor mange skulle vi sætte af set i forhold til det formål, der var, og så var der sådan en juridisk dimension jo også, hvor vi kiggede på at det jo er et privat firma, der i princippet tjener penge på reklamer og brugernes adfærd og det passer ikke ind i de principper, vi styrer efter i det hele taget. Og derfor har vi heller ikke lyst til at gå ind i det, for der er ikke nogen garanti for at hvordan betalingsløsninger evt. kunne udvikle sig, og hvis vi først er kommet ind i det så får vi også en vis afhængighed og en forventning hos en brugerflok, som gør at man sådan ikke umiddelbart lige kan trække sig ud af det. Og det er sådan vores hoved, vores hovedtanker om, omkring det. Generelt så går vi væk fra pushinformation, altså vi maser ikke ud i brugerverdenen, generelt ikke med informationer. Vi er et sted man trækker informationer fra i stedet for, fra andre brugersystemer, serviceinformation trækkes via søgemaskiner, du går ikke ind på kommunens hjemmeside i særlig høj grad. Det er jo under en femtedel af vores brugere, der ser selve hjemmesiden. Det, de ser, det er den side, der er interessant for dem. Og derfor så tilrettelægger vi vores, vores kommunikationsstrategi efter at kommunen ikke er interessant. Der er en masse brugere, som synes at bestemte ting, er interessant og det skal selvfølgelig være i orden, når de så er Side 1 af 7

15 Bilag 2: der. Det er klart. Og så, så kan det være med at vi skal promovere os. Vi vil ikke så gerne gå ud og fortælle hvor gode vi selv er. Vi vil hellere yde en god service, lave gode løsninger og så få andre til at fortælle om, at det er godt. Fordi den type markedsføring synes vi er meget mere anstændig og bedre. Der er også mange eksempler på at der er sådan noget lidt, lidt kvalmende selvros i nogle markedsføringsstrategier, det er vi så heller ikke rigtig med på. Det er sådan set vores hovedtanke omkring det. Ja, det kan jeg se. Dennie, jeg vil spørge dig lidt til processen omkring at I har fravalgt Facebook, hvilke holdninger har du eller I oplevet fra såvel politikere og medarbejdere i kommunen osv. omkring brugen af Facebook? Jamen politikerne har ikke været involveret i den beslutning, vi har lavet. Vores tanke har været at politikerne de kan gå på Facebook og det er der også mange af dem, der er. Og mediet egner sig rimeligt til deres dialogflade, men vi har betragtet det som en administrativ beslutning omkring kommunens kommunikationsplan, så de har ikke været involveret. Vi har spurgt lidt rundt omkring, i organisationen også, dem, der arbejder med.. hjemmesiden og billeder. Og det er sådan lidt fifty-fifty, hvad der er af holdninger til det. Nogen synes vi skal gå på, primært af hensyn til de unge brugere og for, den anden halvdel synes ikke vi skal gå på fordi de godt ved, det bliver vanskeligt at skelne det administrative og så problemstillinger fra det politiske. Så det er sådan set delt lige over, der hvor vi har lavet nogle rundspørger om det. Okay. De, det potentiale eller det vigtigste, man kunne opnå via Facebook, det, opnår I andre steder, hvis I er hvor? Er det via jeres hjemmeside eller er det.. lokalavisen eller andre steder? Jamen, det kommer så an på, hvordan man vil opgøre hvad det vigtige er, ikke. Jeg ved godt at man har lavet nogle undersøgelser, at der er nogle gevinster, at folk måske har synes bedre om kommunen, end de gjorde før, men de undersøgelser jeg har set, de peger på at det er nogen, der allerede har liket kommunen, ikke. Hvis man går ud og spørge alle dem, der har liket kommunen "Liker du kommunen?", "Ja, det gør jeg", "Har du liket dem mere nu end du gjorde før?", ja det gjorde man så også, ikke. Jeg har ikke noget billede af, at der skulle være nogle gevinster, som vi kunne få på den måde, som vi ikke kan få på den måde med vores andre medier. Ja, det er lidt, jeg skal lige forstå det, den her proces, der er foregået, hvor I har debatteret om Facebook, har den så foregået, eller, på hvilket niveau, har den foregået, altså, er det i jeres.. IT afdeling, jeg ved du er webmaster eller.. Nej, det, jeg sidder i vores kommunikationsafdeling og der er vi to medarbejdere og vi refererer til en person, som er sekretariat- og udviklingschef, og det er sådan set os, der i samarbejde har lagt den her strategi. Okay, så det er ikke noget, der sådan har været på højere niveau, hverken politisk eller Side 2 af 7

16 Bilag 2: administrativt i jeres kommune? Nej, nej. Nej. Okay. Jeg vil lige spørge dig lidt ind til, det er ikke sikkert, det er noget I har, har fuldstændige overvejelser omkring, så må du lige sige det, hvor mange ressourcer vurderer du, det vil kræve at opretholde en sådan Facebookside?.. Jeg, vi har ikke været inde og lavet nogen, lavet sådan en case på det og kigget på det mere på sigt, men vi kan se, at det ville kræve en løbende overvågning i hvert fald. Der vil være data, som allerede er produceret til hjemmesiden og som vi kan pushe ud på en væg, det vil være en mulighed, ikke, en anden mulighed vil være at vi producerer noget information direkte til Facebook og smider det på. Så vil der jo være en overvågning og en moderering af de input der er og besvarelse af spørgsmål, som vil kræve et eller andet, ikke. Men i forvejen så har vi nogle åbne kanaler til borgerne, vi har et chatforum og vi har skriv til kommunen og vi har hjælp til selvbetjening og vi har båndservice og det ene og det andet. Vi har masser af kanaler til borgerne, som de bruger til at melde ind, som gør at vi har en dialog når det er, at der er substans på, ikke. Så jeg kan ikke sådan set at der skulle være nogle gevinster for os. Nej, det kan jeg godt se, det kan jeg godt se. Hvis jeg må spørge dig lidt mere generelt ind, til jeres hjemmeside. Det er så også din afdeling, altså kommunikationsafdelingen, der sidder med den, eller hvordan? Ja. Så det, det er I to personer om eller hvordan skulle jeg forstå det, sagde du? Ja.. Super, super. Hvor mange overvejelser, hvad siger du? Jeg ville lige sige ift. det med ressourcerne, vi er to personerne her, mig og så en, der er på deltid. Og vi har med intranet at gøre, altså intern kommunikation og ekstern kommunikation. Vi har design og vi har annoncering. Og så har vi alle vores institutioners, hjemmesiden er selvfølgelig også, bøger, annoncering, altså vores primære opgave, ikke og så har vi sådan lidt sådan akutte ting omkring pressedækning, nyhedsproduktion og billeder og sådan noget, ikke. Det er det, det dækker. Hvor meget af, du siger enkelte institutioner og.. grene af jeres organisationer både har egen hjemmeside og også er på Facebook. Hvor meget af den indsats er koordineret enten via din afdeling eller på andre måder? Den er overhovedet ikke koordineret. De enkelte institutioner, de kan gøre som det passer dem. Og de enkelte afdelinger, kan gøre som det passer dem. Det blander vi os ikke i. Så hvis der er en afdeling, som nu vores arkiv, som vil på med, lad os sige noget information om historiske Frederikssund, så gør de bare det, de retter det selv op, de vedligeholder det selv og de lukker det ned, hvis de vil. Det har vi ikke noget at gøre med. Side 3 af 7

17 Bilag 2: Okay, okay, så det ligger decentralt hos dem simpelthen? Ja. Okay. På jeres hjemmeside, det er igen sådan et opklarende spørgsmål, jeg stiller, på jeres hjemmeside synes jeg I, I har jo det, vi også kan se, I har jo en del muligheder for inputs til kommunen og spørgsmål til kommunen. Ryger de spørgsmål så, på helt lavpraktisk plan indtil jer eller er det nogle borgerservicemedarbejdere, der sidder med det, eller hvordan fungerer det? Der er jo, der er jo mange forskellige kanaler ind. Vi har en, vi har et chatforum i forhold til selvbetjeningen, som vi kører i et samarbejde med seks andre forummer også hvor der er åbent ind til sent om aftenen, også. Så har vi en, der hedder hjælp til selvbetjening som går direkte ind til os i kommunikationsafdelingen, hvor vi kan lave support 24/7 i realiteten fordi vi også har lov at bruge den i weekender, ikke. Og der sker nogen gange det om søndagen, "jeg er gået i stå med den og den løsning" og så bruger vi lige et kvarter på at det, at få dem hjulpet. Så har vi nogle forskellige anmeldelsesblanketter og indberetningsblanketter og den slags. Så har vi en, der hedder skriv til kommunen i det hele taget og den ryger ind i vores fælles postkasse, som administreres af vores sekretariat, så de sørger for at den ryger ud til de fagområder som har kendskab til det pågældende spørgsmål. Derfra er der så nogle, nogle funktionspostkasser, ikke, hvor der så sidder nogle ansvarlige og følger op og laver de svar, der skal sendes ud til. Okay, så den fungerer i princippet ligesom en overvågning af en, en Facebook wall ville gøre? Ja, altså den der fælles postkasse den bliver tømt hver morgen. Og det bliver så sendt ud til fagområderne som har deres politikker og svarer på det. Okay, hele den proces, hvilke fordele ser du ved at gøre det på den måde, frem for at folk skal ringe til kommunen eller selv møde op på kommunen typisk i borgerservice eller andre steder? Der er rigtig mange, der ringer, den kanal, den er også åben. Og der er også rigtig mange, der møder frem, dem der vil det. Det her er sådan set en ekstra kanal for dem, der har valgt at gå digitalt. Og den er så åben på alle tidspunkter på døgnet. Det er sådan set det, der er fordelen. Så den er også bemandet på alle tidspunkter af døgnet eller hvordan skal jeg forstå den? Altså, det, nogen, den er åbent for dem, som inputkanal, ikke. Og så bliver den så fulgt op med de rutiner vi har, ikke, og de kan gå ind og få chat på hjælp til hjemmeside og selvbetjeningsløsninger ind til klokken 10 om aftenen, der sidder folk parat til at hjælpe dem med en løsning. Og de kan skrive til kommunikationsafdelingen om lørdagen og om søndagen og så følger vi op på det. Eller de kan skrive direkte til et fagområde med et spørgsmål, som så følger op på det, i løbet af et par dage ikke, hvis der er nogle spørgsmål til et eller andet Side 4 af 7

18 Bilag 2: teknisk eller spørgsmål til pensionsområdet, så vil de lige skulle indsende og. Men de er åbne, det er kanaler, der er åbne ud over de køer, der måtte være på telefonen og. Det er nemlig også sådan vi har set det, nemlig, det er også lidt det, vi er interesserede i. Hvordan vurderer du, det ved jeg godt kan være et lidt svært spørgsmål fordi det er mange forskellige afdelinger, der er inde over det, men hvordan vurderer du at kvaliteten i jeres besvarelser er via de kanaler kontra folk, der ringer ind eller møder op i borgerservice, jeg ved godt der kan være mange forskellige sager, det kan også være svært at sagsbehandle over nettet, men, men vurderer du I får større kvalitet eller integritet i svarerne via de kanaler? Det har jeg reelt ikke noget overblik over. Jeg går ud fra at vores kollegaer, det jeg kender til af forskelle er minimale, men jeg har ikke noget belæg for det (griner lidt) andet end bare. Det er også bare lidt en følelse omkring det. Så det er ikke noget I gør for at kommunikere på en anden måde eller kunne give besvarelser på en anden måde end via de klassiske kanaler, kan man sige, det er bare sådan en.. et ekstra tilbud eller hvordan skal jeg forstå det? Ja, man kan sige, at noget af det, der bliver brugt på den her, den 24/7 model som man kalder det, ikke, altså at borgerne kan gøre det, når det passer dem. Det vil sige når man sidder på et eller andet tidspunkt klokken 11 om aftenen og har nået bunden af rudekuverter eller hvad man nu sidder med, så er der et spørgsmål, så får man det sendt afsted med det samme. Og så er der nogen, der reagerer på det, ikke. Det er ligesom den, sådan, den digitaliserede dagligdag, vi forsøger at imødekomme. Tror du eller er det noget I planlægger har, håber på, besparelser på de kanaler?..det gør vi da også, ja, vi har en kanalstrategi, men den er primært orienteret om ringe og selvbetjeningsfunktionerne, ikke. Hvor de er, hvor der er nogle pointer i at understøtte tilgangen til forskellige digitaliserede serviceydelser, fordi man vil flytte over på de kanaler, så der er helt klart en sammenhæng. Det har vi også en forventning om, det har vi også i budgetterne. Så I har mere eller mindre tal for, hvor mange henvendelser, I gerne vil have lagt over på de kanaler eller hvordan? Ja, ja det har vi. Okay. Okay, er det sådan et bestemt procenttal eller hvor meget? Jamen de følger sådan set de, de udmeldinger, som er, som er kommet fra Digitaliseringsstyrelsen og de aftaler der indgås med KL hvor der laves nogle principper for at inden det tidspunkt, der skal der være 80 %, der gør sådan og sådan. Præcis Side 5 af 7

19 Bilag 2: Så vi læner os op af de generelle satser, der er. Tilsvarende, økonomiaftalen er jo så også bundet op af nogle reduceringer, hvor vi så også sidder og placerer dem i vores organisationer i form af den måde, vi laver vores set-up på, men også, der er et øget fokus på digitaliseringspolitikken, som skal køre efter nogle særlige skabeloner, hvor man anvender business cases og sådan noget, for at se hvordan man kan lave en ekstra realisering. Så det her, det integrerer jo en del i organisationens virke, ikke. Det kan jeg forstå, det kan jeg forstå. Dennie jeg har lige to spørgsmål mere, jeg vil spørge dig til. Det første det er, er det alt sammen noget, I selv administrerer i Kommunen eller har I på nogen måde, enten i planlægning eller implementering eller kommunikation eller hvad skal man sige, det kommunikative aspekt, har I haft nogle rådgivere eller eksterne firmaer ind over eller lignende?.. Det har vi til en hvis grad, ja. På hvilke områder er det? Jamen, vi samarbejder med en række firmaer på, nu ved jeg ikke lige om du tænker på Facebook, vi har ikke noget specielt firma, der har med det at gøre. Ikke nødvendigvis, også sådan mere på.. Men vi har på vores annonceringsområde og på designområdet og på vores webområde, ikke, altså nogle partnere, der leverer nogle systemer og ydelser for os. Der er nogle grafiske firmaer, der arbejder for os. Vi bruger ikke egentlige konsulenter, konsulentfirmaer så meget, men vi har fx kørt nogle mediekurser hvor vi har haft det der berømte Waterfront firma inde og lave noget og sådan. Ja, okay. Hvor meget har I, både ift. Facebook men også generelt ift. digital kommunikation og digitale forvaltning, hvor meget har I anvendt eller samarbejdet med Kommunernes Landsforening? Jamen, det gør vi jo i høj grad, fordi at vi deltager i de seminarer, som de holder. Følger nøje med i de ting, de lægger frem. De centrale medarbejdere, der arbejder med digitalisering, de er også alle sammen med i KL dialog forum, hvor der er en række grupper, hvor man er i dialog med dem, der sidder og arbejder med de samme ting rundt omkring i landet. Og hvis man sidder med kommunikation og inddragelse så er det et rum og hvis man sidder med.. digital post, fx, så er det en anden side, så alle de der grupper, som vi så abonnerer på. Så vi er meget tæt knyttet til KL som vores samarbejds- og læringsinstitution. Okay, hvor stor gavn synes du, I har af det? Hvis du skal vurdere det, det ved jeg godt kan være lidt svært, men. Men det synes jeg da, vi har meget gavn af det, både fordi de er på forkant med hvad der kommer af lovgivning og principper og hvordan vi skal implementere det og så er der også de der fora, der i princippet kommer til at fungere som grupper "Hvordan gør I nu med det og Side 6 af 7

20 Bilag 2: det" så sidder vi og skriver, jamen "vi har gjort sådan og sådan". Og det fungerer godt. Side 7 af 7

21 Bilag 3: Side 1 af 12 Transskription af kommuneinterviews specialeprojekt Glostrup Kommune Varighed: 43 min 28 sek. Interviewer: Mikkel og Jens Respondent: Martin Simonsen, Kommunikations konsulent. Når Mikkel taler er det markeret med fed, Jens med kursiv. Understøttende ja er og okay er er udeladt ligesom øh og tilsvarende. Pauser er markeret med punktummer; jo længere pause jo flere punktummer. Navne er udeladt. Lige inden vi går i gang med spørgsmålene vil jeg lige slå fast, vi regner ikke med at, altså at interviewet jo som sådan ikke er anonymt, så hvis der er ting du gerne vil have uden for citat så sig endelig til eller hvis du kommer i tanke om noget i morgen, som du har sagt som du tænker, det vil du ikke have vi citerer direkte, så skriv det endelig til os, så gengiver vi det selvfølgelig ikke. Det vil jeg gøre. Jeg har selvfølgelig spekuleret over også, om, om sådan et notat det var noget, der kunne gå, gå ud. Jeg tror ikke, altså, der er ikke noget hemmeligt eller mystisk i det, det eneste, som bare er, er vigtigt for mig at pointere er, at der ikke er truffet nogle beslutninger, om, det kan jo være, at vi ender med at træffe beslutning om at vi skal ikke på Facebook. Det tror jeg ikke, men, så, alt er åbent her. Så. Det er netop også derfor det er en interessant proces for os, et interessant sted at spørge ind til, det her. Kan jeg ikke få dig til lige at uddybe, nu har vi allerede fået en del svar fra dig, vores spørgsmål, hvor I er i jeres proces og hvad jeres plan lige nu er, for brug af Facebook? Altså, vi har drøftet brug af Facebook faktisk i, her, jeg har været her i.. 4 år og vi har snakket om det i hele den tid, faktisk, og der har, sådan i kommunikationsgruppen, kommunikationsmedarbejderne har det været, altså, der er sket et skred. Nogen har synes det var spændende og ville prøve det her og har måske sådan, været bedre til at se, sådan, tendenserne og andre har sådan måske været lidt mere konservative, men der er helt klart sket en udvikling i retning af, at det, det vil man gerne prøve, og det er selvfølgelig også i takt med at flere og flere kommuner er på osv., men det bliver tydeligere og tydeligere, at det kan være relevant at det ikke måske bare er for sjov, eller sådan noget, men også fra politisk side er der, nogen, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, der kunne forestille sig at have lyst til det. Og borgmesteren er på, bruger det. Så er der nogen af centrene, vi er 12 fagcentre i forvaltningen. Eller otte fagcentre og fire som er kompetencecentre, som støtter op om fagcentrenes arbejde, så vi er 12 centre, 12 enheder og nogle af de her centre er også begyndt, sådan mere autonomt at oprette deres egne fagspecifikke sider. Så det er jo noget, der sådan set allerede kører lidt i det små. Så kan man sige, behovet viser sig, vi kan mærke at det sådan, bobler op, ikke. Jeg har så været så heldig at få opgaven, fordi jeg er jo en af dem, der har talt for, at vi skulle prøve Facebook af, vi kan jo ikke vide, om det vil være en succes, i forhold til at etablere et nyt website eller sådan noget så, så er det jo en praktisk beskeden investering, Side 1 af 12

22 Bilag 3: Side 2 af 12 man kan sige det kræver, altså hvis det nu ikke er en succes, så, ja, så har vi jo prøvet det, så kan man jo lukke ned for det igen. Det er i hvert fald min umiddelbare forestilling, om, altså, det er ikke så farligt tror jeg, at prøve af. Så er der selvfølgelig en hel masse juridiske problemstillinger og også masser af kommunikative, som man skal have afklaret, som måske ikke helt kan afklares, før man er der, altså, vi må også lidt prøve os frem, tror jeg. Så. Men altså, processen er så, at der så er skrevet et notat til diskussion i direktionen og det har de behandlet i sidste uge. Og de vil så adviserer gruppen af centerchefer, det er så de her 12 centerchefer, om at de sådan umiddelbart er positive over for at arbejde videre med det. Og så skal der så skrives nye notater som så går, sådan lidt mere konkrete forslag til mere præcist, hvordan skal vores arbejde helt konkret være med det. Hvad kan man forestille sig at lægge på af historier, hvordan man kan forestille sig at svarene til borgerne skal være ud fra hvad kan man forestille sig, borgerne de stiller af spørgsmål og kommentarer. Og så er der også noget organisatorisk, som der, der skal tages højde for, fordi, så vidt vi kan se og høre fra andres erfaringer, og sådan forestille os hvordan det kan være her i organisationen, så vil det jo ikke være alle spørgsmål som jeg fx som kommunikationskonsulent, kan svare på. Altså, der vil være masser af ting, som fag personer vil skulle ind over og med, så der skal være en villighed i organisationen til at hvis der kommer en henvendelse på Facebook, så er der altså nogen gange nogen, der skal komme med et svar, sådan forholdsvis hurtigt. Så er jeres plan at have en hjemmeside eller en Facebook side for Glostrup Kommune eller er det i højere grad for de her, som du siger, til de her enkelte centre, altså, så det er mere på forvaltnings- eller projektniveau I kører det? Eller det står måske også heri. Jamen, ja, eller, der står nogle umiddelbare anbefalinger, ud fra det, jeg sådan kan få øje på, og der kan helt sikkert være andre holdninger til det, kan man sige, så, det som jeg umiddelbart forestiller mig, det er at det vil være klogest at starte med en side. Af flere grunde, for det første, hvis vi ønsker at der skal være aktivitet på den side, så i hvert fald før vi ved hvor meget aktivitet, der egentlig vil være på Glostrups kommunale Facebookside, så er det måske en fordel ift. at få den side godt op at køre, at den aktivitet der er, den ligger der, fremfor at den måske er spredt på mange forskellige. Men det er jo sådan, det er jo gætværk, for vi har jo ikke erfaringer med det arbejde her, men så selvfølgelig, har jeg snakket med andre kommuner, men vi kan bare ikke helt sige, det vil i hvert fald være svært på nuværende tidspunkt, at der må kun være én, for der er jo allerede nogen, der har oprettet nogle sider, ikke. Og man skal også passe på og måske ikke være alt for hård ved de ildsjæle rundt omkring, som har taget nogle initiativer og lavet noget, der fungerer. Så jeg vil ikke anbefale at gå ud og sige, 'I skal lukke dem ned, der er', så min umiddelbare anbefalinger er, at vi opretter en fælles side og at vi i den strategi der skal skrives i den forbindelse, hvad kan man sige.. Om vi skal have en egentlig strategi, det ved jeg ikke, men der skal være nogle retningslinjer i hvert fald, men der skal det tydeligt fremgå at, altså, at vi anbefaler, at så vidt det overhovedet giver mening, så lægge aktiviteterne på den fælles side fremfor at oprette flere små. I første omgang i hvert fald. Det kan jo godt være, vi bliver klogere, at måske bliver den lagt ned, måske foregår der så meget på den at der vil vise sig at være ræson i at dele den op, det ved vi bare ikke. Hvilket indhold forestiller du dig der skal være på sådan en samle-, hvis vi forestiller os en central side for Glostrup Kommune? Side 2 af 12

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen

De 12 bud. Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen D A N S K E T O P L E D E R E O M K O M M U N I K A T I O N De 12 bud Anne Katrine Lund, Pernille Lemée & Helle Petersen A N N E K AT R I N E L U N D, P E R N I L L E L E M É E & H E L L E P E T E R S

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Når mennesker måles. En antropologisk analyse af målinger som ledelsesredskab i et dansk forsikringsselskab. Anne Weber & Susie Skov Jørgensen

Når mennesker måles. En antropologisk analyse af målinger som ledelsesredskab i et dansk forsikringsselskab. Anne Weber & Susie Skov Jørgensen DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Når mennesker måles En antropologisk analyse af målinger som ledelsesredskab i et dansk forsikringsselskab Anne Weber & Susie Skov Jørgensen Nr.

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere