BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS"

Transkript

1 BESKATNING AF ELITESPORTSUDØVERE MARTS 2011

2

3 Indhold Indhold 3 Forord 4 01 Kontant løn og bonus 6 Kontant løn 6 Bonus 7 Sign-on fee 7 Agenthonorarer 7 02 Personalegoder 8 Fri bil 8 Leasing af bil 10 Fri bolig 10 Fri telefon 11 Pc-ordning 11 Uddannelse 12 Karriererådgivning 12 Tøjgoder 12 Rabatter 12 Frikontingent til klubben 13 Arbejdsgiverbetalte sundheds udgifter 13 Syge- og ulykkesforsikringer 14 Gruppelivsordninger 14 Transfer-betaling ved ny kontrakt eller klubskifte Ferie godtgørelse Lønfradrag Pensions ordninger 18 Privattegnede pensionsordninger 18 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger 18 Opsparingsordning for sports udøvere Kørselsgodt gørelse og rejsegodtgørelse 20 Befordring dages-reglen 20 Rejseomkostninger Lønmodtager fradrag 22 Befordringsfradrag 22 Agenthonorar 23 Fradrag ved en midlertidig kontrakt 23 Dobbelt husførelse 23 A-kasse og fagforeningskontingent Aktiviteter uden for klub regi Restskat 25 Landsholdsdeltagelse m.v. 25 Hæderspriser 25 Anden indkomst 25 Indbetaling af restskat Flytning til Danmark 27 Sign-on fee 27 Flyttemeddelelse 27 Prøvetræning 27 26%-beskatning 28 Efter ophør af 26%-beskatning 28 Beskatningen Amatørudøvere 30 Befordringsgodtgørelse 30 Rejsegodtgørelse 30 Sportstøj 31 Statens Uddannelsesstøtte Flytning til udlandet 32 Ophør af skattepligt 32 Dobbelt domicil 33 Begrænset skattepligt 33 Sign-on fee 33 Flyttemeddelelse 34 Udrejseselvangivelse 34 Landsholdsdeltagelse 34 Feriegodtgørelse 34 Biler på grænseplader eller udenlandske nummerplader Beskatning af individuelle sportsudøvere 35 Sportsudøvere, der kan leve af sportsaktiviteterne 35 Sportsudøvere, der ikke kan leve af sportsaktiviteterne 36 Støttemidler 36 Legater og priser 37 Øvrige indtægter 37 Fradragsberettigede udgifter 37 Sportspension 37 Kontakter 38 Forsidebillede: FCK-spillerne efter 1-1-kampen mod FC Barcelona i Parken i Champions League-gruppespillet den 2. november Foto Anders Kjærbye / Fodboldbilleder.dk 3

4 Forord I en sportsudøvers virke opstår der mange skattemæssige spørgsmål og problemstillinger. Dette gælder, uanset om sportsudøveren er fuldtidsprofessionel, halvprofessionel, amatør, bosiddende i Danmark eller i udlandet. Denne skattebrochure er udarbejdet af Ernst & Young i samarbejde med Spillerforeningen, Håndbold Spiller Foreningen og Danske Elitesportsudøveres Forening - D.E.F. Spillerforeningen og Håndbold Spiller Foreningen er organiseret i D.E.F. Andre sportsudøvere, fx basketballspillere, ishockeyspillere, brydere, badmintonspillere, svømmere eller atleter, kan blive direkte medlem af D.E.F. og herigennem nyde godt af fordelene. I Spillerforeningen, Håndbold Spiller Foreningen og D.E.F. har vi altid prioriteret det højt at yde medlemmerne en god og effektiv skatterådgivning, som de er sikret via vores samarbejde med Ernst & Young og dets skatteeksperter. Og med denne skattebrochure i hånden kan du få svar på en række af de generelle spørgsmål, som gør sig gældende for ansatte og individuelle sportsudøvere. Denne udgave inkluderer samtidig alle relevante forhold og ændringer som følge af skattereformen fra Ved at læse skattebrochuren igennem og efterfølgende bruge den som opslagsværk, kan du som sportsudøver disponere langt bedre i forhold til din skat, end hvis du stod helt på egne ben. I brochuren findes interessant information til alle sportsudøvere. Der vil imidlertid stadig være konkrete problemstillinger, der ikke kan løses alene ved at læse brochuren igennem. Derfor henviser vi til personlig rådgivning hos Ernst & Young s skatteafdeling, der igennem 17 år har serviceret Spillerforeningen og dets medlemmer vedrørende skat i ind- og udland. God læselyst. København, april 2011 Mads Øland Direktør i Spillerforeningen Direktør i D.E.F. 4 Beskatning af sportsudøvere 2011

5 Jesper Duus - Foto Lars Rønbøg / Sportsagency.dk 5

6 Kontant løn og bonus 01 Kontant løn Når du begynder din sportskarriere, er din hovedindkomst og måske eneste indkomst den løn, som du modtager fra klubben. Når lønnen udbetales, er der tilbageholdt ATP samt AM-bidrag og A-skat i overensstemmelse med dine skatteoplysninger. Det fremgår af din månedlige lønspecifikation, hvor meget der er tilbageholdt i ATP, AM-bidrag og A-skat. Hvis du har aftalt en pensionsordning med klubben, fremgår pensionsbidraget også af lønspecifikationen. Lønindkomsten omfatter alle kontante betalinger i form af løn, feriepenge og bonus. Herudover indgår også værdien af fri bil og multimedier, hvis du har indgået aftale herom. Andre personalegoder, fx fri bolig, der stilles til rådighed af klubben, medtages ikke på din lønspecifikation, men indberettes af klubben til SKAT hver måned. Værdien bør indregnes i din forskudsopgørelse, så du betaler skatten heraf løbende over dine lønudbetalinger. Hvis du på klubbens vegne har afholdt udgifter, fx til køb af isposer, kan disse refunderes af klubben, uden at det påvirker din skattebetaling. Tilsvarende vil klubben i visse situationer kunne udbetale dig skattefri diæter i forbindelse med rejser i klubregi eller skattefri kilometergodtgørelse for kørsel i egen bil i forbindelse med dit arbejde for klubben. Det skal her præciseres, at kørsel mellem din bopæl og klubbens anlæg ikke er kørsel for klubben, der berettiger til udbetaling af skattefrie godtgørelser. Hvis den daglige kørsel udgør mere end 24 km, kan du foretage et fradrag på selvangivelsen, jf. afsnittet om Lønmodtagerfradrag. Rejsediæter og kilometergodtgørelse skal af klubben indberettes til SKAT i den måned, hvor udbetalingen sker. 6 Beskatning af sportsudøvere 2011

7 Chris Sørensen og Mikkel Thygesen - Foto Per Kjærbye / Fodboldbilleder.dk Du modtager ikke en samlet årlig opgørelse over din løn og eventuelle personalegoder, men de fleste oplysninger kan du finde på din lønspecifikation for december måned. Bonus Det er sandsynligt, at din kontrakt indeholder bestemmelser om, at du ud over den aftalte faste månedlige løn også optjener en bonus af en variabel størrelse. Denne bonus kan blandt andet være fastsat på grundlag af: Antallet af spillede kampe på første holdet Vundne og uafgjorte kampe Placering i tabellen Resultater i landspokalturneringen Deltagelse i internationale kampe, fx Champions League eller Euro League Landsholdsudtagelse Sign-on fee Sign-on fees, der betales ved underskrivelse af en ny kontrakt eller i rater under kontraktforløbet, beskattes på samme måde som almindelig lønindkomst. Dette gælder også for beløb, som udbetales før spilleren eventuelt bliver skattepligtig til Danmark, idet et sign-on fee anses som en forskudsvis lønbetaling. Tilsvarende anses sign-off fees også for at vedrøre ansættelsesforholdet. Uanset hvornår beløbet betales til spilleren, vil det skulle beskattes i Danmark. Agenthonorarer Hvis klubben betaler agenthonoraret, skal denne betaling beskattes som et løntillæg. Det skattepligtige beløb svarer til agenthonoraret med tillæg af moms. Agenthonorarer inklusive moms kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Læs nærmere herom i afsnittet Lønmodtagerfradrag. En kontant bonus beskattes på samme måde som den faste løn. Bonus udbetales normalt sammen med lønnen, og ved udbetalingen er der tilbageholdt AM-bidrag og A-skat. SKAT får automatisk oplysning om dine bonusudbetalinger fra klubben. 7

8 Personalegoder 02 Sportsrekvisitter, der af klubben stilles til rådighed for dig, for at du kan opfylde kontrakten, beskattes ikke. Hovedreglen er, at værdien af personalegoder - i daglig tale kaldet frynsegoder - skal ansættes til markedsværdien, som er den værdi, du selv skulle betale for samme gode i fri handel. I det følgende har vi beskrevet beskatningen af de mest almindelige personalegoder, som kan indgå i en spilleraflønning. Udgangspunktet er, at alt, hvad du modtager fra klubben som led i din ansættelse, er skattepligtigt. Dette gælder, hvad enten der er tale om kontant løn eller goder, som stilles til låns for dig helt eller delvist vederlagsfrit, eller der er tale om goder, som du får til ejendom. Fri bil Hvis klubben eller en sponsor stiller en bil til rådighed for dig, som må anvendes til privat kørsel, er der skattemæssigt tale om fri bil. Arbejdsgiveren betaler typisk alle udgifter vedrørende bilen, herunder benzin, forsikring, vægtafgift, Falckabonnement og service. Skatteværdien af fri bil beregnes efter skematiske regler, og beregningen sker groft sagt på grundlag af bilens nyvognspris. Beskatningen sker helt uafhængigt af, hvor meget du kører i bilen. Hvis du betaler et beløb til klubben eller sponsoren for at have bilen til rådighed, fragår dette beløb i den skattepligtige værdi. Der er ligeledes mulighed for at reducere den skattepligtige værdi af fri bil med private benzinudgifter, hvis disse bogføres i klubbens bogholderi som en delvis betaling for at have bilen til rådighed. Vi anbefaler, at du undersøger de skattemæssige konsekvenser, inden du siger ja til selv at betale for en del af bilens driftsudgifter og forsikringer m.v. 8 Beskatning af sportsudøvere 2011

9 > Personalegoder Den skattepligtige værdi af fri bil udgør 25% af beregningsgrundlaget op til kr. og 20% af resten. Beregningsgrundlaget ansættes altid til mindst kr. Nyvognsprisen er beregningsgrundlaget i indregistreringsåret og de to følgende kalenderår. I det år, hvor bilen fylder 3 år, beregnes værdien på grundlag af 75% af nyvognsprisen, dog stadig mindst kr. Den beregnede skattepligtige værdi af fri bil forhøjes med klubbens udgift til den grønne ejerafgift, typisk kr. pr. år. Eksempel En fabriksny bil er købt af arbejdsgiveren og stillet til rådighed for spilleren den 1. december Nyvognsprisen var på det tidspunkt kr. Beregningsgrundlaget udgør kr. for 2009, 2010 og 2011 og reduceres fra 2012 til 75% af kr., eller til kr. For 2009 beskattes kun 1/12, idet bilen kun har været til rådighed i december måned. Det årlige beregningsgrundlag skal forhøjes med udgiften til den grønne ejerafgift. Hvis bilen på købstidspunktet er over 3 år gammel regnet fra datoen for første indregistrering, anvendes købsprisen inklusive moms og leveringsomkostninger som grundlag for beregningen af den skattemæssige værdi. Anskaffelsessummen omfatter også udgifter til istandsættelse af bilen og ekstra tilbehør anskaffet samtidig med bilen. Beregningsgrundlaget udgør også her mindst kr. For brugte biler skal det årlige beregningsgrundlag også forhøjes med udgiften til den grønne ejerafgift. Anskaffes der en brugt bil, som er under 3 år gammel regnet fra første indregistrering, beregnes værdien på grundlag af den oprindelige nyvognspris, jf. ovenfor. Værdi af fri bil indgår i den månedlige lønspecifikation med 1/12 af helårsværdien, og der beregnes AM-bidrag og A-skat heraf. Klubben oplyser hver måned til SKAT, at du som led i ansættelsen har fri bil til rådighed. Du bør sikre dig, at værdien af fri bil er medregnet i din forskudsregistrering, så du ikke får en ubehagelig restskat ved årets udgang. Bo Spellerberg - Foto Jan Christensen / Sportsagency.dk 9

10 > Personalegoder Michael Krohn-Dehli - Foto Anders Kjærbye / Fodboldbilleder.dk Hvis du får mulighed for senere at købe bilen, beskattes du ikke heraf, medmindre du køber bilen for en pris, der er lavere end den pris, som klubben ville kunne opnå ved et salg til en forhandler, den såkaldte indbytningspris. Denne vil typisk være lavere, end det du selv skal betale for en tilsvarende bil. Det kan derfor være fordelagtigt at købe bilen frem for at lade den gå tilbage til en forhandler. Overdrages bilen til en lavere pris end indbytningsprisen, anses differencen som et skattepligtigt løngode. Leasing af bil Hvis klubben stiller en leaset bil til rådighed for dig, beskattes du på samme måde som beskrevet under afsnittet om Fri bil. Leaser du selv bilen og betaler udgifterne i den forbindelse, har det ingen indflydelse på din beskatning. Hvis klubben betaler en del af udgifterne i forbindelse med leasingaftalen, opstår der en skattepligt for dig, som du bør drøfte nærmere med Spillerforeningens skatterådgiver. Fri bolig Hvis klubben eller en sponsor stiller en bolig til rådighed for dig til privat beboelse, er der skattemæssigt tale om fri bolig. Det er her meget vigtigt at præcisere, at boligen ikke må være registreret med dig som ejer eller med dit navn som lejer på lejekontrakten. Boligen skal altså være købt eller lejet i klubbens eller sponsorens navn. Du må gerne figurere på lejekontrakten som bruger af lejligheden. Den skattepligtige værdi af fri bolig fastsættes efter nogle skematiske regler, som offentliggøres af SKAT en gang årligt. Værdierne er lavere, end det det koster at leje en tilsvarende bolig på det frie marked, hvorfor en fri bolig som led i lønpakken kan være et særdeles godt alternativ til kontantløn. Den skattepligtige værdi afhænger dels af størrelsen af boligen, dels af i hvilken kommune boligen er beliggende. Som eksempel kan nævnes, at et enfamiliehus på m2 beliggende i hovedstadsområdet i øjeblikket værdiansættes til kr. om året, mens et tilsvarende hus i store dele af provinsen værdiansættes til kr. om året. Den maksimale skattepligtige værdi er på kr. for et hus på over 222 m2 beliggende i hovedstadsområdet. 10 Beskatning af sportsudøvere 2011

11 > Personalegoder Hvis du er forpligtet til at fraflytte boligen ved kontraktudløb, nedsættes den skattepligtige værdi af boligen med 10%. I førnævnte eksempel betyder det, at en bolig på 150 m2 i stedet har en skattepligtig værdi på kr. eller kr. Hvis du allerede ved kontraktindgåelsen ved, at du ikke ønsker at bo i lejligheden eller huset efter udløbet af din kontrakt, bør du få indføjet i kontrakten, at du er forpligtet til at fraflytte boligen ved kontraktens udløb. Hvis du omvendt ønsker at blive boende efter udløbet af kontrakten, bør du få indføjet i kontrakten, at du efter kontraktudløb kan indtræde i en lejeaftale vedrørende boligen. Eksempel Klubben stiller en lejlighed til rådighed for dig (København). Den skattepligtige værdi er ca kr. lavere end værdien af et hus. I store dele af provinsen er værdierne ca kr. lavere end i København. Areal Skattepligtig værdi (2011) DKK m m m m m m Hvis klubben også betaler forbrugsafgifter, fx el, vand, varme og TV-signal, skal du også beskattes af disse udgifter. De skematiske regler kan ikke anvendes for direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønning. I disse tilfælde skal beskatningen ske efter særlige regler. En meget betydelig løn er et af de momenter, der peger i retning af væsentlig indflydelse på egen aflønning. Uanset, at der ikke er nogen praksis på området, må det formodes, at fodboldspillere altid omfattes af de almindelige regler. Landsskatteretten har i 1999 afgjort en klage fra en fodboldspiller, der havde bolig stillet til rådighed fra klubben. Skatteankenævnet mente, at spilleren havde en sådan aflønning og indflydelse på egen aflønningsform, at han skattemæssigt måtte sidestilles med en direktør, hvorfor værdien af den fri bolig skulle ansættes til markedslejen, som var den af klubben betalte leje. Landsskatteretten fandt ikke, at spilleren havde den påståede indflydelse på egen aflønning, hvorfor det var med rette, han havde selvangivet værdien af fri bolig med de skitserede lavere satser. Fri bolig har den fordel, at den skattemæssige værdi heraf er fritaget for AM-bidrag. Hvor din kontante løn beskattes med op til ca. 56% (inklusive sociale bidrag), slipper du her med ca. 51,5%. Klubben indberetter hver måned oplysninger om din bolig til SKAT. Du bør sikre dig, at værdien af fri bolig er medregnet i din forskudsregistrering, så du ikke får en betydelig restskat ved årets udgang. Fri telefon Hvis klubben betaler dine telefonudgifter, skal du multimediebeskattes. Der er tale om fri telefon, når telefonen er oprettet i klubbens navn, eller klubben afholder samtlige dine telefonudgifter eller en procentdel heraf. Der er ligeledes tale om fri telefon, hvis klubben dækker dine telefonudgifter med et maksimeret beløb, fx 500 kr. pr. måned. Det er en betingelse, at klubben modtager en kopi af telefonregningen. Den skattepligtige værdi af multimedier til rådighed udgør kr. i Beløbet dækker både din faste telefon og en mobiltelefon. En ADSL-/ISDN-forbindelse eller fx et mobilt bredbånd, som betales af klubben, falder også ind under multimediebeskatningen. Har du i forvejen fri telefon, er ADSL-/ISDN-forbindelsen således skattefri. Din eventuelle betaling til klubben for at have multimedier stillet til rådighed kan ikke modregnes i den skattepligtige værdi. Det samme gælder betalingen for husstandens private multimedier. Klubben skal hver måned indberette til SKAT, at du har et multimedie til rådighed, og skatten og AM-bidraget trækkes over din lønseddel. Pc-ordning Stiller klubben en pc til rådighed for dig på din privatadresse, skal du beskattes heraf. Den skattepligtige værdi vil typisk svare til det beløb, det koster at leje et tilsvarende udstyr hos en edbforhandler. Hvis klubben betaler en edb-uddannelse for dig, som du skal bruge sideløbende med dit job som sportsudøver eller efter afslutningen af din karriere, vil du ikke være skattepligtig heraf, jf. afsnittet om Uddannelse. 11

12 > Personalegoder Uddannelse Arbejdsgiveren kan betale medarbejderens erhvervsrelevante uddannelse, uden at dette medfører nogen beskatning af medarbejderen. Det er ikke noget krav, at der er tale om en uddannelse, medarbejderen skal bruge hos den nuværende arbejdsgiver. Dette bevirker, at en sportsudøver ikke skal beskattes af klubbens betaling af udgifterne til karriererådgivning og uddannelse, et pckørekort eller en træneruddannelse. Ligeledes vil spilleren kunne aftale med klubben, at denne betaler en uddannelse, som han kan bruge, når hans aktive karriere stopper. Eneste krav, der stilles for skattefriheden, er, at uddannelsen er erhvervsrelevant. Ud over selve deltagergebyret kan klubben skattefrit betale bog- og materialeudgifter samt opholds- og fortæringsudgifter på kursusstedet og transport mellem bopælen og kursusstedet. Ved kørsel i egen bil kan der skattefrit udbetales 2,00 kr. pr. km (2011). Hvis klubben også betaler eventuelt udstyr i forbindelse med uddannelsen, fx pc-udstyr, skal du beskattes af arbejdsgiverens udgift som et løntillæg. Også i forbindelse med kontraktophør, fx i forbindelse med en alvorlig skade, kan klubben skattefrit betale for efteruddannelse og konsulenthjælp med henblik på at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Tøjgoder Anvendelse af klubbens kampdragter, træningsdragter, sko og støvler m.v. beskattes ikke, hvis udstyret alene bruges erhvervsmæssigt. Erhvervsmæssig anvendelse skal forstås meget konkret og gælder for anvendelse i kampe, ved træningssamlinger og ved offentlig fremtræden, fx fotografering, TV-optræden og pressekonferencer. Tøj og sko m.v., som klubben eller sponsorer stiller til rådighed, og som anvendes dels i klubregi, dels i fritiden, beskattes ikke, hvis værdien kan indeholdes i den såkaldte bagatelgrænse, som udgør kr. i Det er både for sportstøjet og fritidstøjet afgørende for at undgå beskatning, at tøjet ejes af klubben eller sponsoren og skal tilbageleveres hertil efter endt brug eller efter kontraktperiodens udløb. Værdien af tøj m.v., som stilles til rådighed udelukkende til privat anvendelse, er skattepligtig. Beskatningsgrundlaget vil formentlig ofte svare til tøjets indkøbspris, da tøj har en kort levetid og normalt er værdiløst ved tilbagelevering. Klubben indberetter værdien af tøj m.v., som udelukkende anvendes privat, til SKAT, og værdien overføres automatisk på din selvangivelse. Karriererådgivning Både Spillerforeningen og Håndbold Spiller Foreningen har indgået eksterne aftaler om karriererådgivningsprodukter, som skal lette overgangen fra livet som professionel sportsudøver til en ny karriere i erhvervslivet. Hvis du vil høre mere om dine karrieremuligheder, så kan du rette henvendelse til din spillerforening. Ideen med karriererådgivningen er, at spilleren tilbydes uddannelse sideløbende med sin sportskarriere eller i forbindelse med karrierestop. Uddannelsen betales af klubben, eventuelt gennem en reduktion af lønnen. Hos din spillerforening kan du få nærmere oplysninger om mulighederne for finansiering af uddannelsen gennem en bruttolønsreduktion. Rabatter Når klubben indgår en sponsoraftale, der samtidig giver spillere og andre med tilknytning til klubben mulighed for at opnå rabat på indkøb hos sponsoren, skal der betales skat af rabatten, hvis denne er uforholdsmæssigt stor. Der vil dog ikke blive tale om nogen beskatning, når din betaling for varen mindst udgør sponsorens kostpris (indkøbs- eller fremstillingspris) + moms. En forudsætning for at undgå skattebetaling af fordelen vil således være, at sponsoren ikke taber penge på leverancen. Rabatter, der opnås ved indkøb gennem klubben, er skattepligtige, hvis der er tale om varer eller tjenesteydelser, som klubben ikke normalt handler med. Hvis rabatten er skattepligtig, skal klubben indberette denne til SKAT, og værdien overføres automatisk til din selvangivelse. 12 Beskatning af sportsudøvere 2011

13 > Personalegoder Karin Mortensen - Foto Jan Christensen / Sportsagency.dk Frikontingent til klubben Fritagelse for betaling af kontingent til den klub, hvori du spiller, er skattefrit. Arbejdsgiverbetalte sundheds udgifter Klubbens betaling af lægehjælp og hospitalsbehandling i forbindelse med skader, der opstår som led i dit arbejde, fx en korsbåndsskade, du pådrager dig under træning eller i kamp, beskattes ikke. Betalingen anses skattemæssigt for at være en erstatning for en skade opstået ved udøvelsen af dit erhverv hos arbejdsgiveren. Opstår skaden derimod i fritiden, eller er der tale om en ikkearbejdsrelateret skade, er udgiften til den selv samme operation på et privathospital skattepligtig for dig, medmindre behandlingen sker som led i en generel aftale i klubben eller i henhold til en af arbejdsgiveren etableret sundhedsforsikring. Det samme gælder klubbens betaling for almen lægebistand i forbindelse med skader opstået i fritiden. Når behandlingen er skattefri, fordi udgiften dækkes af en forsikringsordning, kan du være skattepligtig af forsikringspræmien eller en del af denne. Forsikringsselskabet indberetter det skattepligtige beløb til SKAT, og beløbet overføres automatisk til din selvangivelse. 13

14 > Personalegoder Syge- og ulykkesforsikringer Hvis klubben tegner en eller flere forsikringer, der dækker dig hele døgnet i lighed med en fritids/ulykkesforsikring, er du skattepligtig af den del af den løbende forsikringspræmie, som vedrører fritidsdelen, hvis forsikringsdækningen samlet overstiger kr. Hvis forsikringsselskabet ikke har lavet nogen opsplitning af præmien mellem dækningen i fritiden og dækningen i arbejdstiden, fordeles præmien 50/50. Der kan muligvis med succes argumenteres for, at langt den største del af risikoen for en sportsudøver ligger i arbejdstiden. Dette taler for, at mere end 50% af præmien skal være skattefri. I en konkret sag blev det aftalt med SKAT, at kun 25% af præmien skulle beskattes. Klubben skal indberette det skattepligtige beløb til SKAT, og beløbet overføres automatisk til din selvangivelse. Hvis forsikringsdækningerne ikke samlet overstiger kr., er du ikke skattepligtig af nogen del af præmien. Hvis forsikringen på et tidspunkt dækker en skade, som du pådrager dig enten i fritiden, som led i et arbejde eller som led i dine fodboldaktiviteter, vil hele udbetalingen være skattefri for dig. Præmier, der betales til en privattegnet syge- og ulykkesforsikring, kan ikke fratrækkes på selvangivelsen. Til gengæld sker der heller ikke beskatning ved udbetaling af erstatning fra forsikringen. Gruppelivsordninger Hvis klubben har etableret en gruppelivsordning for sine ansatte, medregnes din præmieandel på den månedlige lønspecifikation, og der indeholdes AM-bidrag og A-skat heri. Eller også indberettes præmien til SKAT direkte fra et pensionsselskab. Udbetalinger fra en sådan ordning er skattefri. Transfer-betaling ved ny kontrakt eller klubskifte Sign-on fee (transfer-betaling) i forbindelse med underskrivelse af en ny kontrakt med en dansk klub beskattes som almindelig indkomst. Ved udbetaling af et sign-on fee tilbageholdes AM-bidrag og A-skat. Dette gælder, uanset om betalingen sker, mens du er bosiddende i udlandet. Jonas Rasmussen - Foto Jan Christensen / Sportsagency.dk Ifølge den overenskomst, du er omfattet af som fodboldspiller, skal du have 12,5% feriegodtgørelse af sign-on fees og sign-off fees indbetalt til FerieKonto. Det skal ske for den måned, hvor du erhverver ret til betalingen. Du skal derfor huske at tjekke din lønspecifikation for at sikre, at klubben har afregnet feriegodtgørelsen. I øvrigt henvises til overenskomsten for fodboldspillere, som nærmere beskriver hvilke ydelser, der omfattes af 12,5% feriegodtgørelsen. 14 Beskatning af sportsudøvere 2011

15 Ferie godtgørelse 03 Som kontraktansat sportsudøver er du omfattet af ferielovens regler. Det vil sige, at du har krav på feriepenge enten i form af en feriegodtgørelse på 12% eller som ferie med løn plus et særligt ferietillæg på mindst 1% af sidste års løn. Når man taler om feriegodtgørelse, skelner man imellem optjeningsåret og ferieåret. Optjeningsåret, som altid er kalenderåret, er det år, hvor du sparer op til ferien. Ferieåret er det år, hvor du afholder den opsparede ferie. Ferieåret starter den 1. maj i året efter opsparingsåret. Denne forskel kan bedst beskrives med et eksempel. Eksempel Du har kontrakt med en klub for kalenderårene 2010, 2011 og Kalenderåret 2010 er første optjeningsår i kontraktperioden. Pr. måned opsparer du 2,08 dages ferie, som du skal afholde i ferieåret 2011/2012, der omfatter perioden fra den 1. maj 2011 til den 30. april Hvis du forud for denne kontrakt har arbejdet som lønmodtager hos en anden arbejdsgiver, har du ved fratrædelsen modtaget et feriebevis fra FerieKonto, som giver dig ret til at hæve feriepenge, efterhånden som du holder din ferie frem til den 30. april Når du holder ferie i denne periode, har klubben ret til at reducere din løn med de afholdte feriedage. Du har krav på at holde 25 dages ferie i perioden fra den 1. maj 2011 til den 30. april 2012, hvilket svarer til 5 uger. Herudover har du krav på det særlige ferietillæg på 1%, som i grove træk beregnes som 1% af din løn for Det særlige ferietillæg beskattes og udbetales i ferieåret (2011/2012). Ferietillægget kan kræves udbetalt i forbindelse med ferieafholdelsen. Mange arbejdsgivere har af praktiske årsager valgt at udbetale hele beløbet sammen med lønnen for maj måned (første måned i ferieåret). Du kan vælge i stedet at få udbetalt en feriegodtgørelse på 12% af din løn m.v. i optjeningsåret. Konsekvensen heraf er, at du så ikke får udbetalt løn under ferien eller det særlige ferietillæg på 1%. Der gælder også særlige regler om rettidig tilkendegivelse over for klubben af krav om denne udbetalingsform. Feriegodtgørelsen på 12% beskattes allerede i optjeningsåret. 15

16 > Ferie godtgørelse Når du forlader klubben, skal klubben i forbindelse med fratrædelsen - hvilket vil sige i fratrædelsesmåneden - beregne din tilgodehavende feriegodtgørelse, som groft sagt udgør 12,5% af din lønindkomst i optjeningsåret. Feriegodtgørelsen efter fradrag af AM-bidrag og A-skat indbetales af klubben til FerieKonto, hvorfra du modtager et bevis for den beskattede feriegodtgørelse, som du har til gode. Du kan så hæve din feriegodtgørelse i takt med, at du afholder din ferie. Ved fraflytning til udlandet gælder der særlige regler, jf. afsnittet om Flytning til udlandet. I forbindelse med fratrædelsen kan beregningen af feriegodtgørelse være meget kompliceret. Der kan blive tale om beregning af feriegodtgørelse for helt op til 3 år, som nemmest kan beskrives med udgangspunkt i følgende eksempel: Eksempel Du har kontrakt med din nuværende klub for kalenderårene men fratræder din ansættelse i forbindelse med et klubskifte den 31. januar I 2010 optjente du 25 feriedage, som skal afholdes i perioden fra den 1. maj 2011 til den 30. april For ikke-afholdte feriedage pr. 31. januar 2012 skal der beregnes en feriegodtgørelse på 12,5%. Hvis du tidligere har fået udbetalt det særlige ferietillæg på 1%, modregnes dette ikke heri. Feriegodtgørelsen udbetales fra FerieKonto, når du afholder de resterende feriedage inden den 1. maj Når du holder de resterende feriedage hos en ny arbejdsgiver, har arbejdsgiveren ret til at reducere din løn for de pågældende feriedage. 2. I 2011 optjener du ligeledes 25 feriedage, som du skal afholde i perioden fra den 1. maj 2012 til den 30. april Af din indtjening i 2011 skal der beregnes feriegodtgørelse på 12,5%. Godtgørelsen udbetales fra FerieKonto i takt med, at du holder din ferie. Du har ikke krav på løn fra din nye arbejdsgiver under afholdelse af ferien. 3. I 2012 optjener du 2,08 feriedage frem til den 31. januar, som skal afholdes i perioden fra den 1. maj 2013 til den 30. april For disse dage skal du ligeledes have en feriegodtgørelse på 12,5%. Godtgørelsen udbetales fra FerieKonto i takt med din ferieafholdelse. Du har ikke krav på løn fra din nye arbejdsgiver ved afholdelse af disse 2,08 feriedage. I fodboldspillernes overenskomst er det yderligere aftalt, at der skal beregnes feriegodtgørelse på 12,5% af alle øvrige kontante, skattepligtige løndele udover den almindelige månedsløn, fx signon fee, sign-off fee og bonusudbetalinger samt af 88,89% af øvrige lønelementer, der vedrører en andel af indtjeningen til klubben, fx kontante præmier ved indendørs stævner og sponsorindtægter. Feriepengene skal løbende indbetales til FerieKonto, hvorefter du modtager et feriebevis, der viser hvor mange feriepenge, du har opsparet. Når du ved kontraktudløb skifter arbejdsgiver, skal klubben indbetale din opsparede feriegodtgørelse til FerieKonto senest den 10. i den følgende måned. Herefter modtager du inden den 20. i måneden et feriebevis fra FerieKonto, som viser hvor mange feriepenge og -dage, du har opsparet. Hvis du vil tjekke saldoen på din ferieopsparing hos FerieKonto, kan dette ske via internettet på www. feriekonto.dk. Feriegodtgørelse indberettes af arbejdsgiveren til SKAT. Der findes i ferieloven særlige regler for overførsel af restferie til næste ferieår. Disse regler er ikke medtaget i denne beskrivelse. 16 Beskatning af sportsudøvere 2011

17 Lønfradrag 04 Bøder og lignende, som idømmes af det offentlige, fx fartbøder og parkeringsafgifter, er ikke skattemæssigt fradragsberettigede. Lønfradrag som pålægges af klubben for en forseelse, du som spiller måtte have begået over for klubben, reduceres i din løn og fragår derfor ved beregning af AM-bidrag og skat. Thor Dresler - Foto Lars Rønbøg / Sportsagency.dk 17

18 Pensionsordninger 05 Pensionsordninger kan etableres enten som privattegnede ordninger eller som arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger fragår i den skattepligtige løn. Privattegnede pensionsordninger På privattegnede pensionsordninger kan der maksimalt indskydes kr. årligt i årene på kapitalpensionsordninger og tilsvarende kr. på livrenter eller ratepensionsordninger. Indbetalinger til en livrente eller en ratepension fragår i marginalskatten, hvilket for mange vil medføre en skattebesparelse på ca. 51,5%. Indbetalinger til kapitalpensionsordninger medfører derimod ikke fradrag i topskatten, hvorfor skatteværdien for de fleste sportsudøvere vil være på ca. 37%, hvilket bør medføre overvejelser om det hensigtsmæssige i at fortsætte indbetalingerne til kapitalpensionsordningen. Ved indbetalinger ud over den nævnte grænse fordeles fradragsretten over en periode på helt op til 10 år afhængig af beløbets størrelse. Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger For arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger kan der indbetales maksimalt kr. til livrenter eller ratepensioner, og også her fragår pensionsbidraget i marginalindkomsten, hvilket medfører en skattebesparelse på op til ca. 51,5%. Indbetaling til en kapitalpensionsordning er ved en arbejdsgiveradministreret ordning maksimeret til kr. i årene Her udgør skattebesparelsen ca. 37%. 18 Beskatning af sportsudøvere 2011

19 > Pensionsordninger Ved udbetaling fra en pensionsordning afhænger beskatningen af, hvilken ordning der er valgt. Ved udbetaling af en kapitalpensionsordning (tidligst når du fylder 60 år) tilbageholdes der en afgift på 40%. Herudover sker der ingen beskatning. Ved udbetaling fra en livrente eller en ratepensionsordning (også tidligst når du fylder 60 år) afhænger beskatningen af din øvrige indkomst. Ved det nuværende beskatningsniveau skal din indkomst op på over kr. pr. år, før du når op på en beskatning på ca. 51,5%. For indkomst herunder udgør beskatningen ca. 37%. Ved udbetaling før pensionsalderen, beskattes udbetalinger med 60%. Opsparingsordning for sports udøvere Indkomst ved sportsudøvelse kan helt eller delvist indskydes på en særlig pensionsordning, der senere kan udbetales som en rateordning. Totalt set kan der indskydes kr. ( niveau) på ordningen. Indbetalingerne fragår i den personlige indkomst på højeste skatteniveau. Opsparingsordningen kan etableres enten som en arbejdsgiveradministreret ordning eller som en privattegnet ordning. Status på ordningen kan hele tiden ændres, så status passer bedst muligt med opsparerens indkomst- og ansættelsesforhold. Hvis der er indskudt større beløb på en arbejdsgiveradministreret ordning i de sidste fem år før fraflytning til udlandet, kan der blive tale om efterbeskatning af en del af indskuddet i forbindelse med fraflytningen. Ved privattegnede ordninger sker der ikke efterbeskatning. Ved ordninger, der undervejs har skiftet status, sker efterbeskatning kun for de perioder, hvor ordningen har haft status af en arbejdsgiveradministreret ordning. For SU-modtagere kan indskud på en sportspension bevirke, at SU en ikke reduceres. Det er dog en betingelse, at indskud sker via en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Da valg af pensionsform og dækningsgrad er et kompliceret spørgsmål, anbefales det, at du drøfter valget og sammensætningen med din pensionsrådgiver, inden du etablerer ordningen. Mark O. Madsen - Foto Lars Møller / Sportsagency.dk 19

20 Kørselsgodtgørelse og rejsegodtgørelse 06 Klubben skal løbende indberette til SKAT, hvad du har fået udbetalt i løn og skattefri godtgørelser. Befordring Diæter dækker over det beløb, som klubben skattefrit kan udbetale til dig i forbindelse med klubbens rejser og ture i ind- og udland, når du i den forbindelse selv skal afholde udgifter til maden undervejs. Som udgangspunkt vil klubben dog afholde alle udgifter i forbindelse med kampe og træningslejre m.v. På trods af, at du formentlig ikke selv skal afholde udgifter i forbindelse med kampe og træningslejre, er der en mulighed for at få nogle skattefri udbetalinger eller fradrag på selvangivelsen, når du er på rejse med klubben. Disse regler er beskrevet under Rejseomkostninger. Hvis du som kontraktspiller kører i din egen bil, når du skal til udekampe og i træningslejre m.v., kan klubben i 2011 udbetale dig 3,67 kr. pr. km for de første km pr. år (3,56 kr. pr. km i 2010). Herefter kan der udbetales 2,00 kr. pr. km (1,90 kr. i 2010). Det er en forudsætning for udbetalingen, at klubben fører kontrol med antallet af kørte kilometer. Hvis du har fri bil til rådighed fra klubben, eller du har fri bil stillet til rådighed fra en sponsor eller en anden arbejdsgiver, kan du ikke samtidig få udbetalt kørselsgodtgørelsen skattefrit. Kørsel mellem bopælen og det sædvanlige træningssted betragtes skattemæssigt som privat kørsel. Hvis klubben udbetaler dig en godtgørelse for denne kørsel, skal du beskattes heraf. Hvis klubben derimod vederlagsfrit giver dig et buskort eller togkort, så du kan komme til træningsstedet, hedder dette arbejdsgiverbetalt befordring. Arbejdsgiverbetalt befordring er ikke skattepligtig, men til gengæld kan du så heller ikke få et befordringsfradrag på din selvangivelse for denne transport. 60-dages-reglen Herfra gælder der dog en undtagelse, idet klubben rent faktisk har mulighed for at betale dig skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil mellem din bopæl og arbejdsstedet de første 60 arbejdsdage efter, at du er påbegyndt arbejde hos en ny arbejdsgiver. Herefter bliver kørselsgodtgørelsen skattepligtig. 60-dages-reglen kan være meget relevant i forbindelse med et klubskifte. 20 Beskatning af sportsudøvere 2011

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere