BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS"

Transkript

1 BESKATNING AF ELITESPORTSUDØVERE MARTS 2011

2

3 Indhold Indhold 3 Forord 4 01 Kontant løn og bonus 6 Kontant løn 6 Bonus 7 Sign-on fee 7 Agenthonorarer 7 02 Personalegoder 8 Fri bil 8 Leasing af bil 10 Fri bolig 10 Fri telefon 11 Pc-ordning 11 Uddannelse 12 Karriererådgivning 12 Tøjgoder 12 Rabatter 12 Frikontingent til klubben 13 Arbejdsgiverbetalte sundheds udgifter 13 Syge- og ulykkesforsikringer 14 Gruppelivsordninger 14 Transfer-betaling ved ny kontrakt eller klubskifte Ferie godtgørelse Lønfradrag Pensions ordninger 18 Privattegnede pensionsordninger 18 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger 18 Opsparingsordning for sports udøvere Kørselsgodt gørelse og rejsegodtgørelse 20 Befordring dages-reglen 20 Rejseomkostninger Lønmodtager fradrag 22 Befordringsfradrag 22 Agenthonorar 23 Fradrag ved en midlertidig kontrakt 23 Dobbelt husførelse 23 A-kasse og fagforeningskontingent Aktiviteter uden for klub regi Restskat 25 Landsholdsdeltagelse m.v. 25 Hæderspriser 25 Anden indkomst 25 Indbetaling af restskat Flytning til Danmark 27 Sign-on fee 27 Flyttemeddelelse 27 Prøvetræning 27 26%-beskatning 28 Efter ophør af 26%-beskatning 28 Beskatningen Amatørudøvere 30 Befordringsgodtgørelse 30 Rejsegodtgørelse 30 Sportstøj 31 Statens Uddannelsesstøtte Flytning til udlandet 32 Ophør af skattepligt 32 Dobbelt domicil 33 Begrænset skattepligt 33 Sign-on fee 33 Flyttemeddelelse 34 Udrejseselvangivelse 34 Landsholdsdeltagelse 34 Feriegodtgørelse 34 Biler på grænseplader eller udenlandske nummerplader Beskatning af individuelle sportsudøvere 35 Sportsudøvere, der kan leve af sportsaktiviteterne 35 Sportsudøvere, der ikke kan leve af sportsaktiviteterne 36 Støttemidler 36 Legater og priser 37 Øvrige indtægter 37 Fradragsberettigede udgifter 37 Sportspension 37 Kontakter 38 Forsidebillede: FCK-spillerne efter 1-1-kampen mod FC Barcelona i Parken i Champions League-gruppespillet den 2. november Foto Anders Kjærbye / Fodboldbilleder.dk 3

4 Forord I en sportsudøvers virke opstår der mange skattemæssige spørgsmål og problemstillinger. Dette gælder, uanset om sportsudøveren er fuldtidsprofessionel, halvprofessionel, amatør, bosiddende i Danmark eller i udlandet. Denne skattebrochure er udarbejdet af Ernst & Young i samarbejde med Spillerforeningen, Håndbold Spiller Foreningen og Danske Elitesportsudøveres Forening - D.E.F. Spillerforeningen og Håndbold Spiller Foreningen er organiseret i D.E.F. Andre sportsudøvere, fx basketballspillere, ishockeyspillere, brydere, badmintonspillere, svømmere eller atleter, kan blive direkte medlem af D.E.F. og herigennem nyde godt af fordelene. I Spillerforeningen, Håndbold Spiller Foreningen og D.E.F. har vi altid prioriteret det højt at yde medlemmerne en god og effektiv skatterådgivning, som de er sikret via vores samarbejde med Ernst & Young og dets skatteeksperter. Og med denne skattebrochure i hånden kan du få svar på en række af de generelle spørgsmål, som gør sig gældende for ansatte og individuelle sportsudøvere. Denne udgave inkluderer samtidig alle relevante forhold og ændringer som følge af skattereformen fra Ved at læse skattebrochuren igennem og efterfølgende bruge den som opslagsværk, kan du som sportsudøver disponere langt bedre i forhold til din skat, end hvis du stod helt på egne ben. I brochuren findes interessant information til alle sportsudøvere. Der vil imidlertid stadig være konkrete problemstillinger, der ikke kan løses alene ved at læse brochuren igennem. Derfor henviser vi til personlig rådgivning hos Ernst & Young s skatteafdeling, der igennem 17 år har serviceret Spillerforeningen og dets medlemmer vedrørende skat i ind- og udland. God læselyst. København, april 2011 Mads Øland Direktør i Spillerforeningen Direktør i D.E.F. 4 Beskatning af sportsudøvere 2011

5 Jesper Duus - Foto Lars Rønbøg / Sportsagency.dk 5

6 Kontant løn og bonus 01 Kontant løn Når du begynder din sportskarriere, er din hovedindkomst og måske eneste indkomst den løn, som du modtager fra klubben. Når lønnen udbetales, er der tilbageholdt ATP samt AM-bidrag og A-skat i overensstemmelse med dine skatteoplysninger. Det fremgår af din månedlige lønspecifikation, hvor meget der er tilbageholdt i ATP, AM-bidrag og A-skat. Hvis du har aftalt en pensionsordning med klubben, fremgår pensionsbidraget også af lønspecifikationen. Lønindkomsten omfatter alle kontante betalinger i form af løn, feriepenge og bonus. Herudover indgår også værdien af fri bil og multimedier, hvis du har indgået aftale herom. Andre personalegoder, fx fri bolig, der stilles til rådighed af klubben, medtages ikke på din lønspecifikation, men indberettes af klubben til SKAT hver måned. Værdien bør indregnes i din forskudsopgørelse, så du betaler skatten heraf løbende over dine lønudbetalinger. Hvis du på klubbens vegne har afholdt udgifter, fx til køb af isposer, kan disse refunderes af klubben, uden at det påvirker din skattebetaling. Tilsvarende vil klubben i visse situationer kunne udbetale dig skattefri diæter i forbindelse med rejser i klubregi eller skattefri kilometergodtgørelse for kørsel i egen bil i forbindelse med dit arbejde for klubben. Det skal her præciseres, at kørsel mellem din bopæl og klubbens anlæg ikke er kørsel for klubben, der berettiger til udbetaling af skattefrie godtgørelser. Hvis den daglige kørsel udgør mere end 24 km, kan du foretage et fradrag på selvangivelsen, jf. afsnittet om Lønmodtagerfradrag. Rejsediæter og kilometergodtgørelse skal af klubben indberettes til SKAT i den måned, hvor udbetalingen sker. 6 Beskatning af sportsudøvere 2011

7 Chris Sørensen og Mikkel Thygesen - Foto Per Kjærbye / Fodboldbilleder.dk Du modtager ikke en samlet årlig opgørelse over din løn og eventuelle personalegoder, men de fleste oplysninger kan du finde på din lønspecifikation for december måned. Bonus Det er sandsynligt, at din kontrakt indeholder bestemmelser om, at du ud over den aftalte faste månedlige løn også optjener en bonus af en variabel størrelse. Denne bonus kan blandt andet være fastsat på grundlag af: Antallet af spillede kampe på første holdet Vundne og uafgjorte kampe Placering i tabellen Resultater i landspokalturneringen Deltagelse i internationale kampe, fx Champions League eller Euro League Landsholdsudtagelse Sign-on fee Sign-on fees, der betales ved underskrivelse af en ny kontrakt eller i rater under kontraktforløbet, beskattes på samme måde som almindelig lønindkomst. Dette gælder også for beløb, som udbetales før spilleren eventuelt bliver skattepligtig til Danmark, idet et sign-on fee anses som en forskudsvis lønbetaling. Tilsvarende anses sign-off fees også for at vedrøre ansættelsesforholdet. Uanset hvornår beløbet betales til spilleren, vil det skulle beskattes i Danmark. Agenthonorarer Hvis klubben betaler agenthonoraret, skal denne betaling beskattes som et løntillæg. Det skattepligtige beløb svarer til agenthonoraret med tillæg af moms. Agenthonorarer inklusive moms kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Læs nærmere herom i afsnittet Lønmodtagerfradrag. En kontant bonus beskattes på samme måde som den faste løn. Bonus udbetales normalt sammen med lønnen, og ved udbetalingen er der tilbageholdt AM-bidrag og A-skat. SKAT får automatisk oplysning om dine bonusudbetalinger fra klubben. 7

8 Personalegoder 02 Sportsrekvisitter, der af klubben stilles til rådighed for dig, for at du kan opfylde kontrakten, beskattes ikke. Hovedreglen er, at værdien af personalegoder - i daglig tale kaldet frynsegoder - skal ansættes til markedsværdien, som er den værdi, du selv skulle betale for samme gode i fri handel. I det følgende har vi beskrevet beskatningen af de mest almindelige personalegoder, som kan indgå i en spilleraflønning. Udgangspunktet er, at alt, hvad du modtager fra klubben som led i din ansættelse, er skattepligtigt. Dette gælder, hvad enten der er tale om kontant løn eller goder, som stilles til låns for dig helt eller delvist vederlagsfrit, eller der er tale om goder, som du får til ejendom. Fri bil Hvis klubben eller en sponsor stiller en bil til rådighed for dig, som må anvendes til privat kørsel, er der skattemæssigt tale om fri bil. Arbejdsgiveren betaler typisk alle udgifter vedrørende bilen, herunder benzin, forsikring, vægtafgift, Falckabonnement og service. Skatteværdien af fri bil beregnes efter skematiske regler, og beregningen sker groft sagt på grundlag af bilens nyvognspris. Beskatningen sker helt uafhængigt af, hvor meget du kører i bilen. Hvis du betaler et beløb til klubben eller sponsoren for at have bilen til rådighed, fragår dette beløb i den skattepligtige værdi. Der er ligeledes mulighed for at reducere den skattepligtige værdi af fri bil med private benzinudgifter, hvis disse bogføres i klubbens bogholderi som en delvis betaling for at have bilen til rådighed. Vi anbefaler, at du undersøger de skattemæssige konsekvenser, inden du siger ja til selv at betale for en del af bilens driftsudgifter og forsikringer m.v. 8 Beskatning af sportsudøvere 2011

9 > Personalegoder Den skattepligtige værdi af fri bil udgør 25% af beregningsgrundlaget op til kr. og 20% af resten. Beregningsgrundlaget ansættes altid til mindst kr. Nyvognsprisen er beregningsgrundlaget i indregistreringsåret og de to følgende kalenderår. I det år, hvor bilen fylder 3 år, beregnes værdien på grundlag af 75% af nyvognsprisen, dog stadig mindst kr. Den beregnede skattepligtige værdi af fri bil forhøjes med klubbens udgift til den grønne ejerafgift, typisk kr. pr. år. Eksempel En fabriksny bil er købt af arbejdsgiveren og stillet til rådighed for spilleren den 1. december Nyvognsprisen var på det tidspunkt kr. Beregningsgrundlaget udgør kr. for 2009, 2010 og 2011 og reduceres fra 2012 til 75% af kr., eller til kr. For 2009 beskattes kun 1/12, idet bilen kun har været til rådighed i december måned. Det årlige beregningsgrundlag skal forhøjes med udgiften til den grønne ejerafgift. Hvis bilen på købstidspunktet er over 3 år gammel regnet fra datoen for første indregistrering, anvendes købsprisen inklusive moms og leveringsomkostninger som grundlag for beregningen af den skattemæssige værdi. Anskaffelsessummen omfatter også udgifter til istandsættelse af bilen og ekstra tilbehør anskaffet samtidig med bilen. Beregningsgrundlaget udgør også her mindst kr. For brugte biler skal det årlige beregningsgrundlag også forhøjes med udgiften til den grønne ejerafgift. Anskaffes der en brugt bil, som er under 3 år gammel regnet fra første indregistrering, beregnes værdien på grundlag af den oprindelige nyvognspris, jf. ovenfor. Værdi af fri bil indgår i den månedlige lønspecifikation med 1/12 af helårsværdien, og der beregnes AM-bidrag og A-skat heraf. Klubben oplyser hver måned til SKAT, at du som led i ansættelsen har fri bil til rådighed. Du bør sikre dig, at værdien af fri bil er medregnet i din forskudsregistrering, så du ikke får en ubehagelig restskat ved årets udgang. Bo Spellerberg - Foto Jan Christensen / Sportsagency.dk 9

10 > Personalegoder Michael Krohn-Dehli - Foto Anders Kjærbye / Fodboldbilleder.dk Hvis du får mulighed for senere at købe bilen, beskattes du ikke heraf, medmindre du køber bilen for en pris, der er lavere end den pris, som klubben ville kunne opnå ved et salg til en forhandler, den såkaldte indbytningspris. Denne vil typisk være lavere, end det du selv skal betale for en tilsvarende bil. Det kan derfor være fordelagtigt at købe bilen frem for at lade den gå tilbage til en forhandler. Overdrages bilen til en lavere pris end indbytningsprisen, anses differencen som et skattepligtigt løngode. Leasing af bil Hvis klubben stiller en leaset bil til rådighed for dig, beskattes du på samme måde som beskrevet under afsnittet om Fri bil. Leaser du selv bilen og betaler udgifterne i den forbindelse, har det ingen indflydelse på din beskatning. Hvis klubben betaler en del af udgifterne i forbindelse med leasingaftalen, opstår der en skattepligt for dig, som du bør drøfte nærmere med Spillerforeningens skatterådgiver. Fri bolig Hvis klubben eller en sponsor stiller en bolig til rådighed for dig til privat beboelse, er der skattemæssigt tale om fri bolig. Det er her meget vigtigt at præcisere, at boligen ikke må være registreret med dig som ejer eller med dit navn som lejer på lejekontrakten. Boligen skal altså være købt eller lejet i klubbens eller sponsorens navn. Du må gerne figurere på lejekontrakten som bruger af lejligheden. Den skattepligtige værdi af fri bolig fastsættes efter nogle skematiske regler, som offentliggøres af SKAT en gang årligt. Værdierne er lavere, end det det koster at leje en tilsvarende bolig på det frie marked, hvorfor en fri bolig som led i lønpakken kan være et særdeles godt alternativ til kontantløn. Den skattepligtige værdi afhænger dels af størrelsen af boligen, dels af i hvilken kommune boligen er beliggende. Som eksempel kan nævnes, at et enfamiliehus på m2 beliggende i hovedstadsområdet i øjeblikket værdiansættes til kr. om året, mens et tilsvarende hus i store dele af provinsen værdiansættes til kr. om året. Den maksimale skattepligtige værdi er på kr. for et hus på over 222 m2 beliggende i hovedstadsområdet. 10 Beskatning af sportsudøvere 2011

11 > Personalegoder Hvis du er forpligtet til at fraflytte boligen ved kontraktudløb, nedsættes den skattepligtige værdi af boligen med 10%. I førnævnte eksempel betyder det, at en bolig på 150 m2 i stedet har en skattepligtig værdi på kr. eller kr. Hvis du allerede ved kontraktindgåelsen ved, at du ikke ønsker at bo i lejligheden eller huset efter udløbet af din kontrakt, bør du få indføjet i kontrakten, at du er forpligtet til at fraflytte boligen ved kontraktens udløb. Hvis du omvendt ønsker at blive boende efter udløbet af kontrakten, bør du få indføjet i kontrakten, at du efter kontraktudløb kan indtræde i en lejeaftale vedrørende boligen. Eksempel Klubben stiller en lejlighed til rådighed for dig (København). Den skattepligtige værdi er ca kr. lavere end værdien af et hus. I store dele af provinsen er værdierne ca kr. lavere end i København. Areal Skattepligtig værdi (2011) DKK m m m m m m Hvis klubben også betaler forbrugsafgifter, fx el, vand, varme og TV-signal, skal du også beskattes af disse udgifter. De skematiske regler kan ikke anvendes for direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønning. I disse tilfælde skal beskatningen ske efter særlige regler. En meget betydelig løn er et af de momenter, der peger i retning af væsentlig indflydelse på egen aflønning. Uanset, at der ikke er nogen praksis på området, må det formodes, at fodboldspillere altid omfattes af de almindelige regler. Landsskatteretten har i 1999 afgjort en klage fra en fodboldspiller, der havde bolig stillet til rådighed fra klubben. Skatteankenævnet mente, at spilleren havde en sådan aflønning og indflydelse på egen aflønningsform, at han skattemæssigt måtte sidestilles med en direktør, hvorfor værdien af den fri bolig skulle ansættes til markedslejen, som var den af klubben betalte leje. Landsskatteretten fandt ikke, at spilleren havde den påståede indflydelse på egen aflønning, hvorfor det var med rette, han havde selvangivet værdien af fri bolig med de skitserede lavere satser. Fri bolig har den fordel, at den skattemæssige værdi heraf er fritaget for AM-bidrag. Hvor din kontante løn beskattes med op til ca. 56% (inklusive sociale bidrag), slipper du her med ca. 51,5%. Klubben indberetter hver måned oplysninger om din bolig til SKAT. Du bør sikre dig, at værdien af fri bolig er medregnet i din forskudsregistrering, så du ikke får en betydelig restskat ved årets udgang. Fri telefon Hvis klubben betaler dine telefonudgifter, skal du multimediebeskattes. Der er tale om fri telefon, når telefonen er oprettet i klubbens navn, eller klubben afholder samtlige dine telefonudgifter eller en procentdel heraf. Der er ligeledes tale om fri telefon, hvis klubben dækker dine telefonudgifter med et maksimeret beløb, fx 500 kr. pr. måned. Det er en betingelse, at klubben modtager en kopi af telefonregningen. Den skattepligtige værdi af multimedier til rådighed udgør kr. i Beløbet dækker både din faste telefon og en mobiltelefon. En ADSL-/ISDN-forbindelse eller fx et mobilt bredbånd, som betales af klubben, falder også ind under multimediebeskatningen. Har du i forvejen fri telefon, er ADSL-/ISDN-forbindelsen således skattefri. Din eventuelle betaling til klubben for at have multimedier stillet til rådighed kan ikke modregnes i den skattepligtige værdi. Det samme gælder betalingen for husstandens private multimedier. Klubben skal hver måned indberette til SKAT, at du har et multimedie til rådighed, og skatten og AM-bidraget trækkes over din lønseddel. Pc-ordning Stiller klubben en pc til rådighed for dig på din privatadresse, skal du beskattes heraf. Den skattepligtige værdi vil typisk svare til det beløb, det koster at leje et tilsvarende udstyr hos en edbforhandler. Hvis klubben betaler en edb-uddannelse for dig, som du skal bruge sideløbende med dit job som sportsudøver eller efter afslutningen af din karriere, vil du ikke være skattepligtig heraf, jf. afsnittet om Uddannelse. 11

12 > Personalegoder Uddannelse Arbejdsgiveren kan betale medarbejderens erhvervsrelevante uddannelse, uden at dette medfører nogen beskatning af medarbejderen. Det er ikke noget krav, at der er tale om en uddannelse, medarbejderen skal bruge hos den nuværende arbejdsgiver. Dette bevirker, at en sportsudøver ikke skal beskattes af klubbens betaling af udgifterne til karriererådgivning og uddannelse, et pckørekort eller en træneruddannelse. Ligeledes vil spilleren kunne aftale med klubben, at denne betaler en uddannelse, som han kan bruge, når hans aktive karriere stopper. Eneste krav, der stilles for skattefriheden, er, at uddannelsen er erhvervsrelevant. Ud over selve deltagergebyret kan klubben skattefrit betale bog- og materialeudgifter samt opholds- og fortæringsudgifter på kursusstedet og transport mellem bopælen og kursusstedet. Ved kørsel i egen bil kan der skattefrit udbetales 2,00 kr. pr. km (2011). Hvis klubben også betaler eventuelt udstyr i forbindelse med uddannelsen, fx pc-udstyr, skal du beskattes af arbejdsgiverens udgift som et løntillæg. Også i forbindelse med kontraktophør, fx i forbindelse med en alvorlig skade, kan klubben skattefrit betale for efteruddannelse og konsulenthjælp med henblik på at opnå ansættelse i en anden virksomhed. Tøjgoder Anvendelse af klubbens kampdragter, træningsdragter, sko og støvler m.v. beskattes ikke, hvis udstyret alene bruges erhvervsmæssigt. Erhvervsmæssig anvendelse skal forstås meget konkret og gælder for anvendelse i kampe, ved træningssamlinger og ved offentlig fremtræden, fx fotografering, TV-optræden og pressekonferencer. Tøj og sko m.v., som klubben eller sponsorer stiller til rådighed, og som anvendes dels i klubregi, dels i fritiden, beskattes ikke, hvis værdien kan indeholdes i den såkaldte bagatelgrænse, som udgør kr. i Det er både for sportstøjet og fritidstøjet afgørende for at undgå beskatning, at tøjet ejes af klubben eller sponsoren og skal tilbageleveres hertil efter endt brug eller efter kontraktperiodens udløb. Værdien af tøj m.v., som stilles til rådighed udelukkende til privat anvendelse, er skattepligtig. Beskatningsgrundlaget vil formentlig ofte svare til tøjets indkøbspris, da tøj har en kort levetid og normalt er værdiløst ved tilbagelevering. Klubben indberetter værdien af tøj m.v., som udelukkende anvendes privat, til SKAT, og værdien overføres automatisk på din selvangivelse. Karriererådgivning Både Spillerforeningen og Håndbold Spiller Foreningen har indgået eksterne aftaler om karriererådgivningsprodukter, som skal lette overgangen fra livet som professionel sportsudøver til en ny karriere i erhvervslivet. Hvis du vil høre mere om dine karrieremuligheder, så kan du rette henvendelse til din spillerforening. Ideen med karriererådgivningen er, at spilleren tilbydes uddannelse sideløbende med sin sportskarriere eller i forbindelse med karrierestop. Uddannelsen betales af klubben, eventuelt gennem en reduktion af lønnen. Hos din spillerforening kan du få nærmere oplysninger om mulighederne for finansiering af uddannelsen gennem en bruttolønsreduktion. Rabatter Når klubben indgår en sponsoraftale, der samtidig giver spillere og andre med tilknytning til klubben mulighed for at opnå rabat på indkøb hos sponsoren, skal der betales skat af rabatten, hvis denne er uforholdsmæssigt stor. Der vil dog ikke blive tale om nogen beskatning, når din betaling for varen mindst udgør sponsorens kostpris (indkøbs- eller fremstillingspris) + moms. En forudsætning for at undgå skattebetaling af fordelen vil således være, at sponsoren ikke taber penge på leverancen. Rabatter, der opnås ved indkøb gennem klubben, er skattepligtige, hvis der er tale om varer eller tjenesteydelser, som klubben ikke normalt handler med. Hvis rabatten er skattepligtig, skal klubben indberette denne til SKAT, og værdien overføres automatisk til din selvangivelse. 12 Beskatning af sportsudøvere 2011

13 > Personalegoder Karin Mortensen - Foto Jan Christensen / Sportsagency.dk Frikontingent til klubben Fritagelse for betaling af kontingent til den klub, hvori du spiller, er skattefrit. Arbejdsgiverbetalte sundheds udgifter Klubbens betaling af lægehjælp og hospitalsbehandling i forbindelse med skader, der opstår som led i dit arbejde, fx en korsbåndsskade, du pådrager dig under træning eller i kamp, beskattes ikke. Betalingen anses skattemæssigt for at være en erstatning for en skade opstået ved udøvelsen af dit erhverv hos arbejdsgiveren. Opstår skaden derimod i fritiden, eller er der tale om en ikkearbejdsrelateret skade, er udgiften til den selv samme operation på et privathospital skattepligtig for dig, medmindre behandlingen sker som led i en generel aftale i klubben eller i henhold til en af arbejdsgiveren etableret sundhedsforsikring. Det samme gælder klubbens betaling for almen lægebistand i forbindelse med skader opstået i fritiden. Når behandlingen er skattefri, fordi udgiften dækkes af en forsikringsordning, kan du være skattepligtig af forsikringspræmien eller en del af denne. Forsikringsselskabet indberetter det skattepligtige beløb til SKAT, og beløbet overføres automatisk til din selvangivelse. 13

14 > Personalegoder Syge- og ulykkesforsikringer Hvis klubben tegner en eller flere forsikringer, der dækker dig hele døgnet i lighed med en fritids/ulykkesforsikring, er du skattepligtig af den del af den løbende forsikringspræmie, som vedrører fritidsdelen, hvis forsikringsdækningen samlet overstiger kr. Hvis forsikringsselskabet ikke har lavet nogen opsplitning af præmien mellem dækningen i fritiden og dækningen i arbejdstiden, fordeles præmien 50/50. Der kan muligvis med succes argumenteres for, at langt den største del af risikoen for en sportsudøver ligger i arbejdstiden. Dette taler for, at mere end 50% af præmien skal være skattefri. I en konkret sag blev det aftalt med SKAT, at kun 25% af præmien skulle beskattes. Klubben skal indberette det skattepligtige beløb til SKAT, og beløbet overføres automatisk til din selvangivelse. Hvis forsikringsdækningerne ikke samlet overstiger kr., er du ikke skattepligtig af nogen del af præmien. Hvis forsikringen på et tidspunkt dækker en skade, som du pådrager dig enten i fritiden, som led i et arbejde eller som led i dine fodboldaktiviteter, vil hele udbetalingen være skattefri for dig. Præmier, der betales til en privattegnet syge- og ulykkesforsikring, kan ikke fratrækkes på selvangivelsen. Til gengæld sker der heller ikke beskatning ved udbetaling af erstatning fra forsikringen. Gruppelivsordninger Hvis klubben har etableret en gruppelivsordning for sine ansatte, medregnes din præmieandel på den månedlige lønspecifikation, og der indeholdes AM-bidrag og A-skat heri. Eller også indberettes præmien til SKAT direkte fra et pensionsselskab. Udbetalinger fra en sådan ordning er skattefri. Transfer-betaling ved ny kontrakt eller klubskifte Sign-on fee (transfer-betaling) i forbindelse med underskrivelse af en ny kontrakt med en dansk klub beskattes som almindelig indkomst. Ved udbetaling af et sign-on fee tilbageholdes AM-bidrag og A-skat. Dette gælder, uanset om betalingen sker, mens du er bosiddende i udlandet. Jonas Rasmussen - Foto Jan Christensen / Sportsagency.dk Ifølge den overenskomst, du er omfattet af som fodboldspiller, skal du have 12,5% feriegodtgørelse af sign-on fees og sign-off fees indbetalt til FerieKonto. Det skal ske for den måned, hvor du erhverver ret til betalingen. Du skal derfor huske at tjekke din lønspecifikation for at sikre, at klubben har afregnet feriegodtgørelsen. I øvrigt henvises til overenskomsten for fodboldspillere, som nærmere beskriver hvilke ydelser, der omfattes af 12,5% feriegodtgørelsen. 14 Beskatning af sportsudøvere 2011

15 Ferie godtgørelse 03 Som kontraktansat sportsudøver er du omfattet af ferielovens regler. Det vil sige, at du har krav på feriepenge enten i form af en feriegodtgørelse på 12% eller som ferie med løn plus et særligt ferietillæg på mindst 1% af sidste års løn. Når man taler om feriegodtgørelse, skelner man imellem optjeningsåret og ferieåret. Optjeningsåret, som altid er kalenderåret, er det år, hvor du sparer op til ferien. Ferieåret er det år, hvor du afholder den opsparede ferie. Ferieåret starter den 1. maj i året efter opsparingsåret. Denne forskel kan bedst beskrives med et eksempel. Eksempel Du har kontrakt med en klub for kalenderårene 2010, 2011 og Kalenderåret 2010 er første optjeningsår i kontraktperioden. Pr. måned opsparer du 2,08 dages ferie, som du skal afholde i ferieåret 2011/2012, der omfatter perioden fra den 1. maj 2011 til den 30. april Hvis du forud for denne kontrakt har arbejdet som lønmodtager hos en anden arbejdsgiver, har du ved fratrædelsen modtaget et feriebevis fra FerieKonto, som giver dig ret til at hæve feriepenge, efterhånden som du holder din ferie frem til den 30. april Når du holder ferie i denne periode, har klubben ret til at reducere din løn med de afholdte feriedage. Du har krav på at holde 25 dages ferie i perioden fra den 1. maj 2011 til den 30. april 2012, hvilket svarer til 5 uger. Herudover har du krav på det særlige ferietillæg på 1%, som i grove træk beregnes som 1% af din løn for Det særlige ferietillæg beskattes og udbetales i ferieåret (2011/2012). Ferietillægget kan kræves udbetalt i forbindelse med ferieafholdelsen. Mange arbejdsgivere har af praktiske årsager valgt at udbetale hele beløbet sammen med lønnen for maj måned (første måned i ferieåret). Du kan vælge i stedet at få udbetalt en feriegodtgørelse på 12% af din løn m.v. i optjeningsåret. Konsekvensen heraf er, at du så ikke får udbetalt løn under ferien eller det særlige ferietillæg på 1%. Der gælder også særlige regler om rettidig tilkendegivelse over for klubben af krav om denne udbetalingsform. Feriegodtgørelsen på 12% beskattes allerede i optjeningsåret. 15

16 > Ferie godtgørelse Når du forlader klubben, skal klubben i forbindelse med fratrædelsen - hvilket vil sige i fratrædelsesmåneden - beregne din tilgodehavende feriegodtgørelse, som groft sagt udgør 12,5% af din lønindkomst i optjeningsåret. Feriegodtgørelsen efter fradrag af AM-bidrag og A-skat indbetales af klubben til FerieKonto, hvorfra du modtager et bevis for den beskattede feriegodtgørelse, som du har til gode. Du kan så hæve din feriegodtgørelse i takt med, at du afholder din ferie. Ved fraflytning til udlandet gælder der særlige regler, jf. afsnittet om Flytning til udlandet. I forbindelse med fratrædelsen kan beregningen af feriegodtgørelse være meget kompliceret. Der kan blive tale om beregning af feriegodtgørelse for helt op til 3 år, som nemmest kan beskrives med udgangspunkt i følgende eksempel: Eksempel Du har kontrakt med din nuværende klub for kalenderårene men fratræder din ansættelse i forbindelse med et klubskifte den 31. januar I 2010 optjente du 25 feriedage, som skal afholdes i perioden fra den 1. maj 2011 til den 30. april For ikke-afholdte feriedage pr. 31. januar 2012 skal der beregnes en feriegodtgørelse på 12,5%. Hvis du tidligere har fået udbetalt det særlige ferietillæg på 1%, modregnes dette ikke heri. Feriegodtgørelsen udbetales fra FerieKonto, når du afholder de resterende feriedage inden den 1. maj Når du holder de resterende feriedage hos en ny arbejdsgiver, har arbejdsgiveren ret til at reducere din løn for de pågældende feriedage. 2. I 2011 optjener du ligeledes 25 feriedage, som du skal afholde i perioden fra den 1. maj 2012 til den 30. april Af din indtjening i 2011 skal der beregnes feriegodtgørelse på 12,5%. Godtgørelsen udbetales fra FerieKonto i takt med, at du holder din ferie. Du har ikke krav på løn fra din nye arbejdsgiver under afholdelse af ferien. 3. I 2012 optjener du 2,08 feriedage frem til den 31. januar, som skal afholdes i perioden fra den 1. maj 2013 til den 30. april For disse dage skal du ligeledes have en feriegodtgørelse på 12,5%. Godtgørelsen udbetales fra FerieKonto i takt med din ferieafholdelse. Du har ikke krav på løn fra din nye arbejdsgiver ved afholdelse af disse 2,08 feriedage. I fodboldspillernes overenskomst er det yderligere aftalt, at der skal beregnes feriegodtgørelse på 12,5% af alle øvrige kontante, skattepligtige løndele udover den almindelige månedsløn, fx signon fee, sign-off fee og bonusudbetalinger samt af 88,89% af øvrige lønelementer, der vedrører en andel af indtjeningen til klubben, fx kontante præmier ved indendørs stævner og sponsorindtægter. Feriepengene skal løbende indbetales til FerieKonto, hvorefter du modtager et feriebevis, der viser hvor mange feriepenge, du har opsparet. Når du ved kontraktudløb skifter arbejdsgiver, skal klubben indbetale din opsparede feriegodtgørelse til FerieKonto senest den 10. i den følgende måned. Herefter modtager du inden den 20. i måneden et feriebevis fra FerieKonto, som viser hvor mange feriepenge og -dage, du har opsparet. Hvis du vil tjekke saldoen på din ferieopsparing hos FerieKonto, kan dette ske via internettet på www. feriekonto.dk. Feriegodtgørelse indberettes af arbejdsgiveren til SKAT. Der findes i ferieloven særlige regler for overførsel af restferie til næste ferieår. Disse regler er ikke medtaget i denne beskrivelse. 16 Beskatning af sportsudøvere 2011

17 Lønfradrag 04 Bøder og lignende, som idømmes af det offentlige, fx fartbøder og parkeringsafgifter, er ikke skattemæssigt fradragsberettigede. Lønfradrag som pålægges af klubben for en forseelse, du som spiller måtte have begået over for klubben, reduceres i din løn og fragår derfor ved beregning af AM-bidrag og skat. Thor Dresler - Foto Lars Rønbøg / Sportsagency.dk 17

18 Pensionsordninger 05 Pensionsordninger kan etableres enten som privattegnede ordninger eller som arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. Indbetalinger til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger fragår i den skattepligtige løn. Privattegnede pensionsordninger På privattegnede pensionsordninger kan der maksimalt indskydes kr. årligt i årene på kapitalpensionsordninger og tilsvarende kr. på livrenter eller ratepensionsordninger. Indbetalinger til en livrente eller en ratepension fragår i marginalskatten, hvilket for mange vil medføre en skattebesparelse på ca. 51,5%. Indbetalinger til kapitalpensionsordninger medfører derimod ikke fradrag i topskatten, hvorfor skatteværdien for de fleste sportsudøvere vil være på ca. 37%, hvilket bør medføre overvejelser om det hensigtsmæssige i at fortsætte indbetalingerne til kapitalpensionsordningen. Ved indbetalinger ud over den nævnte grænse fordeles fradragsretten over en periode på helt op til 10 år afhængig af beløbets størrelse. Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger For arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger kan der indbetales maksimalt kr. til livrenter eller ratepensioner, og også her fragår pensionsbidraget i marginalindkomsten, hvilket medfører en skattebesparelse på op til ca. 51,5%. Indbetaling til en kapitalpensionsordning er ved en arbejdsgiveradministreret ordning maksimeret til kr. i årene Her udgør skattebesparelsen ca. 37%. 18 Beskatning af sportsudøvere 2011

19 > Pensionsordninger Ved udbetaling fra en pensionsordning afhænger beskatningen af, hvilken ordning der er valgt. Ved udbetaling af en kapitalpensionsordning (tidligst når du fylder 60 år) tilbageholdes der en afgift på 40%. Herudover sker der ingen beskatning. Ved udbetaling fra en livrente eller en ratepensionsordning (også tidligst når du fylder 60 år) afhænger beskatningen af din øvrige indkomst. Ved det nuværende beskatningsniveau skal din indkomst op på over kr. pr. år, før du når op på en beskatning på ca. 51,5%. For indkomst herunder udgør beskatningen ca. 37%. Ved udbetaling før pensionsalderen, beskattes udbetalinger med 60%. Opsparingsordning for sports udøvere Indkomst ved sportsudøvelse kan helt eller delvist indskydes på en særlig pensionsordning, der senere kan udbetales som en rateordning. Totalt set kan der indskydes kr. ( niveau) på ordningen. Indbetalingerne fragår i den personlige indkomst på højeste skatteniveau. Opsparingsordningen kan etableres enten som en arbejdsgiveradministreret ordning eller som en privattegnet ordning. Status på ordningen kan hele tiden ændres, så status passer bedst muligt med opsparerens indkomst- og ansættelsesforhold. Hvis der er indskudt større beløb på en arbejdsgiveradministreret ordning i de sidste fem år før fraflytning til udlandet, kan der blive tale om efterbeskatning af en del af indskuddet i forbindelse med fraflytningen. Ved privattegnede ordninger sker der ikke efterbeskatning. Ved ordninger, der undervejs har skiftet status, sker efterbeskatning kun for de perioder, hvor ordningen har haft status af en arbejdsgiveradministreret ordning. For SU-modtagere kan indskud på en sportspension bevirke, at SU en ikke reduceres. Det er dog en betingelse, at indskud sker via en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Da valg af pensionsform og dækningsgrad er et kompliceret spørgsmål, anbefales det, at du drøfter valget og sammensætningen med din pensionsrådgiver, inden du etablerer ordningen. Mark O. Madsen - Foto Lars Møller / Sportsagency.dk 19

20 Kørselsgodtgørelse og rejsegodtgørelse 06 Klubben skal løbende indberette til SKAT, hvad du har fået udbetalt i løn og skattefri godtgørelser. Befordring Diæter dækker over det beløb, som klubben skattefrit kan udbetale til dig i forbindelse med klubbens rejser og ture i ind- og udland, når du i den forbindelse selv skal afholde udgifter til maden undervejs. Som udgangspunkt vil klubben dog afholde alle udgifter i forbindelse med kampe og træningslejre m.v. På trods af, at du formentlig ikke selv skal afholde udgifter i forbindelse med kampe og træningslejre, er der en mulighed for at få nogle skattefri udbetalinger eller fradrag på selvangivelsen, når du er på rejse med klubben. Disse regler er beskrevet under Rejseomkostninger. Hvis du som kontraktspiller kører i din egen bil, når du skal til udekampe og i træningslejre m.v., kan klubben i 2011 udbetale dig 3,67 kr. pr. km for de første km pr. år (3,56 kr. pr. km i 2010). Herefter kan der udbetales 2,00 kr. pr. km (1,90 kr. i 2010). Det er en forudsætning for udbetalingen, at klubben fører kontrol med antallet af kørte kilometer. Hvis du har fri bil til rådighed fra klubben, eller du har fri bil stillet til rådighed fra en sponsor eller en anden arbejdsgiver, kan du ikke samtidig få udbetalt kørselsgodtgørelsen skattefrit. Kørsel mellem bopælen og det sædvanlige træningssted betragtes skattemæssigt som privat kørsel. Hvis klubben udbetaler dig en godtgørelse for denne kørsel, skal du beskattes heraf. Hvis klubben derimod vederlagsfrit giver dig et buskort eller togkort, så du kan komme til træningsstedet, hedder dette arbejdsgiverbetalt befordring. Arbejdsgiverbetalt befordring er ikke skattepligtig, men til gengæld kan du så heller ikke få et befordringsfradrag på din selvangivelse for denne transport. 60-dages-reglen Herfra gælder der dog en undtagelse, idet klubben rent faktisk har mulighed for at betale dig skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil mellem din bopæl og arbejdsstedet de første 60 arbejdsdage efter, at du er påbegyndt arbejde hos en ny arbejdsgiver. Herefter bliver kørselsgodtgørelsen skattepligtig. 60-dages-reglen kan være meget relevant i forbindelse med et klubskifte. 20 Beskatning af sportsudøvere 2011

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS BESKATNING AF ELITESPORTSUDØVERE MARTS 2011 Indhold Indhold 3 Forord 4 01 Kontant løn og bonus 6 Kontant løn 6 Bonus 7 Sign-on fee 7 Agenthonorarer 7 02 Personalegoder 8 Fri bil 8 Leasing af bil 10 Fri

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer. Ny skattereform. de vigtigste elementer. Kundemagasin fra din revisor særnummer 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Folketinget vedtog i september 2012 en ny og omfattende skattereform. I dette nummer videreformidler vi nogle af de vigtigste skattemæssige

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004

SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 SKATTEFRI REJSE- OG BEFORDRINGSGODTGØRELSE 2004 KPMG er et globalt netværk af revisions- og rådgivningsfirmaer. Vi leverer ydelser inden for revision, skat og rådgivning. KPMG har knap 100.000 medarbejdere

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere