CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES"

Transkript

1 CASE & RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES

2 CASE: FIES CUPCAKES Fie Frosting (FF) havde altid haft en drøm om at åbne sin egen cupcake-forretning, og da hun en decemberdag i 2010 nød en kop kaffe i de hyggelige julepyntede gader omkring Kgs. Nytorv i København, faldt hun over en ejerlejlighed til erhverv lige ved Nyhavn, som var til salg for kr Hun kunne ikke modstå fristelsen og slog til med det samme. Til finansiering af ejendommen optog hun et realkreditlån på kr Som sikkerhed for lånet blev der udstedt et almindeligt pantebrev på kr i ejendommen til Realkreditinstitut København. Renterne til realkreditlånet udgjorde kr årligt, og afdragene udgjorde kr årligt. Renter og afdrag forfaldt til betaling en gang årligt til d. 1. april, første gang 1. april FF lånte endvidere kr af sin mor til brug for restkøbesummen. Moren fik udstedt et almindeligt pantebrev på kr i ejendommen, som var rente- og afdragsfrit. Begge pantebreve blev tinglyst i ejendommen d. 1. januar 2011, således at Realkreditinstitut Københavns pantebrev blev tinglyst med 1. prioritet i ejendommen, og morens pantebrev blev tinglyst med 2. prioritet. FF glædede sig til åbningen af cupcake-forretningen, som hun drev som en personlig enkeltmandsvirksomhed under navnet Fies CupCakes. FF oprettede en kassekredit på kr hos Guldbanken for at få likviditet til indkøb af aktiver til sin nyopstartede forretning. Sikkerheden i ejendommen blev oprettet som et ejerpantebrev stort kr , som FF underpantsatte til Guldbanken. Ejerpantebrevet og underpanteretten blev tinglyst d. 10. januar Det fremgik af ejerpantebrevet, at det skulle rykke op. i takt med at der blev afdraget på de foranstående pantebreve. FF købte bl.a. en stor røremaskine, hvori hun kunne blande den uimodståelige grunddej, som hun var så kendt for. Røremaskinen købte hun på kredit hos Haabers Hårde Hvidevarer (HHH) for kr Som sikkerhed for tilbagebetaling af købesummen foretog HHH et gyldigt ejendomsforbehold i røremaskinen i forbindelse med købet. På åbningsdagen d. 1. juli 2011 serverede FF gratis cupcakes, som smagte himmelsk. Uheldigvis viste det sig, at enkelte cupcakes ikke var gennembagte, hvorefter to små børn blev syge. FF's uheldige start medførte, at virksomheden hurtigt fik underskud. FF aftalte derfor med Realkreditinstitut København, at FF fra d. 1. april 2012 og fremefter skulle have henstand med renterne. FF fik dog hurtigt vendt sit dårlige omdømme ved hårdt arbejde og rimelige priser. Mange københavnere fik øjnene op for FF's lille forretning og hendes gode bagekundskaber. I efteråret 2012 blev hun kongelig hofleverandør, hvilket førte til et stigende overskud. Hun valgte derfor at betale et ekstraordinært afdrag på kr til sin mor d. 1. oktober Grundet øget hærværk og tyveri ved Nyhavn købte FF et rullegitter til kr , som hun finansierede ved yderligere træk på kassekreditten. Det medførte, at kassekreditten nu havde nået sit maksimum. Da rullegitret blev leveret til ejendommen d. 20. marts 2013, monterede leverandøren gitret, men nåede ikke at færdiggøre installationen. Natten til d. 21. marts 2013 blev Fies CupCakes udsat for et tyveri, da FF uheldigvis havde glemt at låse døren.

3 Forsikringen dækkede af denne grund ikke tabet. FF mistede flere måneders omsætning, og hun kunne ikke betale det årlige afdrag, der forfaldt lørdag d. 1. april Søndag d. 9. april 2013 modtog FF et brev fra Realkreditinstitut København, hvori der stod, at de krævede restgælden indfriet, såfremt de forfaldne afdrag ikke blev betalt inden 7 dage. Realkreditinstitut København forlangte restgælden indfriet mandag d. 17. april Grundet tyveriet og tabet af omsætningen var Fies CupCakes i betalingsvanskeligheder, og som et sidste forsøg på at redde sin forretning hævede FF i desperation kr på kassekreditten med samtykke fra Guldbanken. Hun indså dog hurtigt, at forretningen ikke ville overleve, og hun solgte derfor røremaskinen til Erik Enevoldsen (EE) på Den Blå Avis for at få indbragt så mange penge så hurtigt som muligt. EE fik få dage senere maskinen leveret på sin adresse. FF havde glemt at indberette en del af overskuddet fra 2012 til SKAT, som foretog udlæg i ejendommen for kr Udlægget blev tinglyst på ejendommen 1. maj Spørgsmål 1) Er røremaskinen og rullegitret omfattet af panteretten i ejendommen? 2) Kan Realkreditinstitut København forlange restgælden indfriet mandag d. 17. april 2013? Fies CupCakes lukkede i maj 2013, og ejendommen blev d. 1. juni 2013 solgt på tvangsauktion. Ejendommen indbragte et provenu på kr Realkreditinstitut København gjorde gældende, at de havde 1. prioritet i ejendommen for det samlede krav, herunder samtlige renter. Moren mente, at hun havde 2. prioritet i ejendommen. De efterstående panthavere protesterede. 3) Hvordan er panthavernes endelige prioritetsstilling i ejendommen, og hvordan skal provenuet fra tvangsauktionen fordeles imellem dem? 4) Har det betydning for prioritetsstillingen, hvis FF var gået konkurs i maj 2013?

4 RETTEVEJLEDNING: FIES CUPCAKES Spørgsmål 1: Er røremaskinen og rullegitret omfattet af panteretten i ejendommen? Spørgsmålet er, om ejendomspanthavernes panteret i den faste ejendom tilmed omfatter ejendommens tilbehør og bestanddele. FF indretter ejerlejligheden med henblik på at åbne en cupcake-forretning. Ejendommen er indrettet med en særlig erhvervsvirksomhed for øje. TL 37 og 38 er relevante, da begge bestemmelser finder anvendelse på erhvervsejendomme. Røremaskinen Røremaskinen anvendes til at producere cupcakes, og den er derfor et til erhvervsvirksomheden hørende driftsinventar/driftsmateriel omfattet af TL 37. FF ejer ejerlejligheden. Betingelserne i TL 37 er opfyldt, og røremaskinen er som udgangspunkt omfattet af panteretten i ejendommen. HHH har dog aftalt et gyldigt ejendomsforbehold i røremaskinen, og røremaskinen er derfor ikke omfattet af panteretten i ejendommen, da TL 37 tillader, at en særskilt ret kan forbeholdes. Rullegitret Rullegitret er ikke specielt knyttet til den virksomhed, der finder sted på ejendommen, men tjener til brug for bygningens anvendelse til erhvervsvirksomhed i almindelighed. Der er derfor tale om en bygningsbestanddel efter TL 38, jf. U H. Sikkerhed i Fast Ejendom s Rullegitret er indlagt i bygningen eller til brug for bygningen. Det afgørende er, om genstanden er bestemt til varig forbliven på ejendommen, og ikke hvor længe genstanden faktisk har befundet sig på ejendommen. Sikkerhed i Fast Ejendom s Det er heller ikke et krav, at genstanden er tilsluttet eller taget i brug. Sikkerhed i Fast Ejendom s Rullegitret er omfattet af panteretten i ejendommen, jf. TL 38. Spørgsmål 2: Kan Realkreditinstitut København forlange restgælden indfriet mandag d. 17. april 2013? Spørgsmålet er, om Realkreditinstitut København kan ophæve pantsætningsaftalen og forlange restgælden indfriet. FF betaler ikke det årlige afdrag, der forfalder til betaling lørdag d. 1. april Der foreligger derfor betalingsmisligholdelse. For at Realkreditinstitut København kan ophæve pantsætningsaftalen, skal betingelserne i påkravsreglen, jf. TL 42 a, stk. 2 være opfyldt. Det følger af bestemmelsen, at kreditor skal afgive et skriftligt påkrav efter sidste rettidige betalingsdag. Sidste rettidige betalingsdag er mandag d. 10. april 2013, jf. GBL 5 stk. 2 og 3. Påkravet kommer frem d. 9. april 2013 og er således afgivet før sidste rettidige betalingsdag. Sikkerhed i Fast Ejendom s. 79 Realkreditinstitut København kan ikke forlange restgælden indfriet mandag d. 17. april.

5 Spørgsmål 3: Fastsæt den endelig prioritetsstilling mellem panthaverne og fordel provenuet mellem dem Tidslinje: 1. januar 2011: Pantebrev på kr. til Realkreditinstitut København tinglyses på 1. prioritet. Pantebrev på kr. til Fie Frostings mor tinglyses på 2. prioritet 10. januar 2011: Ejerpantebrev på kr. med underpant til Guldbanken tinglyses. Der er aftalt oprykningsret. 1. april 2012: Der gives henstand med betaling af renter på pantebrevet til Realkreditinstitut København 1. oktober 2012: Fie Frosting foretager et ekstraordinært afdrag på kr. på pantebrevet til sin mor. 15. marts 2013: Fie Frosting hæver kr. ud over kassekredittens maksimum med samtykke fra Guldbanken 1. april 2013: Fie Frosting betaler ikke afdraget på kr. til Realkreditinstitut København 1. maj 2013: Udlæg fra SKAT på kr. tinglyses 1. juni 2013: Ejendommen sælges på tvangsauktion og indbringer et provenu på kr. De enkelte panthavere skal behandles hver for sig, og i den rækkefølge de har stiftet deres rettigheder: Realkreditinstitut København Realkreditinstituttet København har iagttaget sin sikringsakt, jf. TL 1, stk. 1, idet pantebrevet er tinglyst. Panteretten kan ikke udsættes for ekstinktion og placeres derfor på 1. prioritet i ejendommen. Der er afdraget i alt kr. i 2011 og Hvis panthaveren for den foranstående panteret giver pantsætteren henstand med betalingen af renter og lignende ydelser, bevarer han sin panteret for disse ydelser forud for efterfølgende panthaver indtil et år fra forfaldsdagen, jf. TL 40, stk prioriteten bevares for de renter der forfaldt 1. april 2013, da de ikke har været forfaldne i over et år, jf. TL 40, stk. 1. Renterne udgør kr. Renter der forfaldt d. 1. april 2012 bevarer ikke 1. prioritet da de har været forfaldne i over 1 år. Renterne rykker ned i prioritetsordenen og placerer sig på sidste plads på nedrykningstidspunktet, dvs. de placeres efter ejerpantebrevet til Guldbanken, se Sikkerhed i Fast Ejendom s. 186ff. Da renterne forfalder til betaling 1 gang årligt, vil Realkreditinstitut København på tidspunktet for tvangsauktionen kunne medregne påløbne, uforfaldne renter på kr. for april og maj De påløbne, uforfaldne renter bevarer deres 1. prioritet. Realkreditinstitut Københavns fordring på 1. prioritet udgør således: kr. (restgæld) kr. (restance for forfaldent afdrag pr. 1. april 2013) kr. (restance for forfaldne renter pr. 1. april 2013) kr. (påløbne, uforfaldne renter for april og maj

6 2013) = kr. Hertil lægges morarenter af det ubetalte afdrag på kr. fra forfaldsdagen til auktionsdagen, jf. rentelovens 3, stk. 1. Realkreditinstitut København har 5. prioritet for kr. i nedrykkede renter, der forfaldt pr. 1. april Der er med afdragene i 2011 og 2012 á hver kr. opstået ejerpant for kr. på 2. prioritet. Fie Frostings mor Fie Frostings mor har iagttaget sin sikringsakt, jf. TL 1, stk. 1, og tinglyst pantebrevet på ejendommen. Der er ikke aftalt oprykningsret for pantebrevet, og pantebrevet bevarer derfor sin plads i prioritetsordenen, selvom der afdrages på 1. prioriteten, jf. princippet om faste pladser i TL 40, stk. 1. Fie Frostings mor rykker derfor for ejerpantet på kr. opstået på 2. prioriteten, således at moren får 3. prioritets pant. Fie Frostings mor har derfor 3. prioritet i ejendommen for restgælden på kr. Ejerpant kr. Pantebrevet til moren af rente- og afdragsfrit. Fie Frosting betaler dog et ekstraordinært afdrag på kr. til sin mor. Der er aftalt oprykningsret for ejerpantebrevet, der er underpantsat til Guldbanken. Det kan derfor overvejes, om det ekstraordinære afdrag medfører, at Guldbanken rykker op. Der er fire betingelser, som skal være opfyldt for, at en efterfølgende panthaver kan rykke op, jf. TL 40, stk. 3. En af betingelserne er, at der kun kan ske oprykning efter forudberegnelige afdrag. Da afdraget ikke er forudberegneligt, kan der ikke ske oprykning. Der opstår i stedet ejerpant for kr. i prioritetsstillingen efter pantebrevet til moren. SKAT kan som senere udlægshaver heller ikke besætte ejerpantet, da udlæg pr. definition ikke kan besætte ejerpant (udlæg placeres altid sidst i prioritetsordenen). Ejerpantet bliver derfor ikke udnyttet og bortfalder ved tvangsauktionen, jf. Sikkerhed i Fast Ejendom s. 167ff. Guldbanken Guldbanken har iagttaget sin sikringsakt, jf. TLL 1, stk. 1 og 1a, stk. 1, idet såvel ejerpantebrev som underpant er tinglyst. Ejerpantebrevet fraviger udgangspunktet om faste pladser, da der er aftalt oprykningsret for ejerpantebrevet, jf. TL 40, stk. 3. Da ejerpantebrevet til Guldbanken har oprykningsret, men det almindelige pantebrev til moren ikke har oprykningsret, rykker ejerpantebrevet forbi pantebrevet til moren og op i ejerpantet på 2. prioritet i prioritetsordenen. Da ejerpantet er på kr. og da ejerpantebrevet er på i alt kr., opstår der en brudt prioritet, da Guldbanken kun kan rykke delvist op i

7 ejerpantet. Guldbankens underpanteret får dermed 2. prioritet for kr. og bevarer sin 4. prioritet for de resterende kr. Det fremgår af opgaven, at kassekreditten når sit maksimum på kr. i marts Fie Frosting trækker efterfølgende yderligere kr. på kassekreditten. På tidspunktet for tvangsauktionen er trækket på kassekreditten på i alt kr. Da der alene er tinglyst sikkerhed for kr., rykker de overskydende kr. helt ud af prioritetsordenen og er således et usikret krav. SKAT SKAT har iagttaget sin sikringsakt, jf. TL 1, stk. 1. Spørgsmålet er, om SKAT's udlæg tinglyst d. 1. maj 2012 kan ekstingvere de nedrykkede renter. Det er omdiskuteret I den juridiske litteratur, om en senere rettighedshaver kan ekstingvere nedrykkede renter. Peter Mortensen antager, at de nedrykkede renter ikke kan ekstingveres af en efterfølgende udlægshaver, da renterne må anses for beskyttet ved tinglysning af det pantebrev som renterne knytter sig til, se Sikkerhed i Fast Ejendom s. 188f. SKAT's udlæg må derfor placere sig efter renterne i prioritetsordenen. Udlægget på kr. placeres på 6. prioritet. Den endelige prioritetsstilling: **** 1. prioritet, Realkreditinstituttet København: kr. + morarenter af det ubetalte afdrag 2. prioritet, Guldbanken: kr. 3. prioritet, Fie Frostings mor: kr. (Uudnyttet ejerpant på kr. bortfalder ved tvangsauktion) 4. prioritet, Guldbanken: kr. 5. prioritet. Realkreditinstituttet København: kr. 6. prioritet, SKAT: kr. Provenuet fra tvangsauktionen er kr. Prioritet opnår fuld dækning. Realkreditinstitut København får delvis dækning på kr. for sin 5. prioritet. SKAT opnår ikke dækning for sit udlæg.

8 Spørgsmål 4: Har det betydning for prioritetsstillingen, hvis FF var gået konkurs i maj 2013? Efter KL 71 har udlæg, der er foretaget hos skyldneren senere end 3 måneder før fristdagen ingen retsvirkninger over for boet. SKAT's udlæg ville derfor uden videre falde bort hvis Fie Frosting var gået konkurs i maj Panthaverne i ejendommen ville ikke kunne forlange gælden indfriet på grund af konkursen, jf. TL 42 b, nr. 5. Kurator i Fie Frostings konkursbo ville kunne aflyse en planlagt tvangsauktion og i stedet forsøge at sælge ejendommen i fri handel. Hvis kurator ikke sælger ejendommen inden for 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse, kan enhver panthaver med en forfalden fordring forlange, at der bliver afholdt tvangsauktion, jf. KL 86. Det kan overvejes om Fie Frostings ekstraordinære afdrag til moderen d. 1. oktober 2012 er omstødeligt efter KL 67, stk. 2.

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling

Vejledning i brug af salgsopstilling Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

Vejledning i brug af salgsopstilling Prioritetsopgørelsen 1. Kolonne Fordring opgjort pr. auktionsdato. 2. Kolonne Restgæld på hæftelser, der kan forventes overtaget med tillæg af uforfaldne renter. Indeholder

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2 Baggrund for den nye betænkning

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere