2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004"

Transkript

1 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 Rytmisk Musikkonservatorium

2 Rytmisk Musikkonservatorium opdatering af beskæftigelsesrapport Indledning Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) udarbejdede i 2004 den første systematiske rapport om kandidaternes beskæftigelsessituation. Rapporten omfattede kandidatårgangene og var baseret på materiale vedrørende kalenderårene 2002 og 2003 leveret af Danmarks Statistik. Alle Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner udarbejdede lignende rapporter i 2004, og institutionernes beskæftigelsesresultater er samlet i en fælles rapport udarbejdet af Kulturministeriets rektorer (KUR). Begge rapporter er tilgængelige på konservatoriets hjemmeside a I 2005 er der blevet fulgt op på beskæftigelsessituationen. Danmarks Statistik har denne gang leveret data for kandidatårgangene Beskæftigelsesforhold og indkomstforhold er opgjort for kalenderåret 2003, ledighedsgraden er opgjort for 2003 og KUR udarbejder igen en tværinstitutionel beskæftigelsesrapport b RMC udarbejder ikke en egentlig rapport, men opdaterer 2004 rapporten ved at sammenholde 2004 data med 2005 data. Der knyttes således kun kommentarer til væsentlige ændringer i beskæftigelsesbilledet. I det følgende sammenholdes alle tabeller fra RMC 2004 beskæftigelsesrapporten med de tilsvarende resultater fra Tabel 1 viser, hvordan de kandidater, der indgår i undersøgelsen i henholdsvis 2004 og 2005, fordeler sig på uddannelsesretning, årgang og køn. Tabel 1. Kandidater fordelt på uddannelsesretning, årgang og køn 2004 rapport M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt Musiklærer (4-år) Musikerdiplom (5 år) Musikpædagogisk diplom (5 år) Musiker/Sanger (5 år) I alt Tabel 1. Kandidater fordelt på uddannelsesretning, årgang og køn 2005 opdatering M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt M K I alt Musiklærer (4-år) c Musikerdiplom (5 år) Musikpædagogisk diplom (5 år) Musiker/Sanger (5 år) d I alt a Link til rapporterne fra 2004: RMC beskæftigelsesrapport 2004 KUR beskæftigelsesrapport 2004 b KUR 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 (link følger snarest) c Tal ændret i forhold til tallet i samme skema fra 2004 rapporten som følge af løbende justeringer i populationsmaterialet fra Danmarks Statistik. d Tal ændret i forhold til tallet i samme skema fra 2004 rapporten som følge af løbende justeringer i populationsmaterialet fra Danmarks Statistik

3 Det bemærkes, at der fortsat er meget få kandidater i flere af kategorierne. Der indgår kun i alt henholdsvis 23 og 34 kvinder i undersøgelserne, hvilket svarer til knap en fjerdedel af populationen. De første to årgange er ligeledes meget små med henholdsvis 5 kandidater på årgang 1997 og 11 kandidater på årgang Der er endvidere relativt få kandidater på visse af uddannelsesretningerne. Således har kun henholdsvis 11 og 21 kandidater færdiggjort uddannelsen som Musiker/Sanger og kun henholdsvis 14 og 19 kandidater har afsluttet den musikpædagogiske diplomuddannelse. På grund af populationens begrænsede størrelse i disse kategorier skal man fortsat være forsigtig med at træffe for vidtgående konklusioner ud fra disse dele af materialet. 2. Sammenfattende vurdering Dette er den anden af en række årlige beskæftigelsesundersøgelser, som konservatoriet skal udarbejde i resultatkontraktperioden Den nye undersøgelse viser en markant forbedret beskæftigelsessituation. RMC kandidaternes ledighedsgrad, som i 2004 rapporten lå et stykke over ledighedsgraden for kandidater fra de andre konservatoriers rytmiske uddannelser, er nu på linie med ledigheden hos disse. RMC forventer, at denne tendens bekræftes og forbedres i kommende beskæftigelsesundersøgelser. RMC s forventning i 2004 rapporten om, at ledigheden vil falde markant efter en vis udslusningsperiode til arbejdsmarkedet, er blevet bekræftet. RMC vil i kommende beskæftigelsesundersøgelser følge op på, om denne tendens fortsat gør sig gældende. Gennemsnitsindkomsten for RMC kandidaterne ligger i lighed med 2004 rapporten et stykke over gennemsnittet for alle Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner. I forhold til 2004 rapporten modtager en markant større andel af kandidaterne på overførselsindkomst nu mindre end kr. om året i overførselsindkomst. RMC har, som varslet i 2004 rapporten, fulgt op på ønsket om i dialog med aftagerne at analysere arbejdsmarkedet nærmere, ved at nedsætte referencegrupper med repræsentanter for arbejdsmarkedet. RMC vil skaffe sig mere indgående kendskab til kandidaternes beskæftigelsessituation. Det sker gennem en spørgeskemaundersøgelse, der skal give et mere indgående kendskab til kandidaternes situation på arbejdsmarkedet og til de eventuelle barrierer for at få en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet, som konservatoriet har mulighed for at øve indflydelse på i selve uddannelsesforløbet. I 2004 rapporten blev der lagt op til at følge beskæftigelsessituationen nærmere for en enkelt årgang, men konservatoriet har nu valgt at udvide undersøgelsen, så den vedrører alle kandidater fra årgang 1997 til Resultaterne fra referencegruppernes arbejde og fra spørgeskemaundersøgelsen om beskæftigelsesforholdene forventes inddraget i beskæftigelsesrapporten for

4 3. Kandidaternes socioøkonomiske status Tabel 2. Kandidater fordelt efter socioøkonomisk status og køn Kandidater fra Kandidater fra Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Selvstændig 3,9% 0,0% 3,0% 5,7% 0,0% 4,3% Lønmodtager 79,2% 78,3% 79,0% 77,1% 76,5% 77,0% Arbejdsløs 3,9% 0,0% 3,0% 5,7% 8,8% 6,5% Midlertidigt uden for arbejdsstyrken 2,6% 8,7% 4,0% 3,8% 0,0% 2,9% Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken 0,0% 0,0% 0,0% * e Kontanthjælp eller førtidspension 0,0% 0,0% 0,0% Uddannelsessøgende 1,3% 0,0% 1,0% Øvrige uden for arbejdsstyrken 9,1% 13,0% 10,0% 7,6% 14,7% 9,4% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Der er ikke markante ændringer fra 2004 til 2005, og der henvises til kommentarerne i RMC s beskæftigelsesrapport Kandidaternes beskæftigelse antal samtidige arbejdsgivere/oplysningssedler Tabel 3. Antal oplysningssedler pr. kandidat fordelt på køn Antal oplysningssedler pr. kandidat i 2002 fordelt på køn Antal oplysningssedler per kandidat i 2003 fordelt på køn Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt 1 oplysningsseddel 28,6% 26,1% 28% 21,0% 16,1% 19,8% 2-4 oplysningssedler 46,8% 60,9% 50% 67,0% 74,2% 68,7% 5 oplysningssedler og derover 24,7% 13,0% 22% 12,0% 9,7% 11,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Der er ikke markante ændringer fra 2004 til 2005, og der henvises til kommentarerne i RMC s beskæftigelsesrapport Kandidaterne fordelt på sektor Tabel 4. Kandidater fordelt på sektor Kandidater fra Kandidater fra Selvstændig 3,0% 4,3% Lønmodtager/offentlig 52,0% 58,3% Lønmodtager/privat 27,0% 18,7% Ikke beskæftiget 18,0% 18,7% I alt 100,0% 100,0% Der er ikke markante ændringer fra 2004 til 2005, og der henvises til kommentarerne i RMC s beskæftigelsesrapport e Skravering = ikke oplyst - 4 -

5 6. Kandidaternes ledighedsgrad Tabel 5. Ledighedsgraden fordelt på køn 2004 rapport Ledighedsgraden 2002 fordelt på køn Mænd Kvinder I alt Ikke ledig 28,6% 30,4% 29,0% 1-19 pct. 13,0% 13,0% 13,0% pct. 32,5% 26,1% 31,0% pct. 13,0% 13,0% 13,0% pct. 10,4% 13,0% 11,0% pct. 2,6% 4,3% 3,0% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Ledighedsgraden 2003 fordelt på køn Ledighedsgraden 2003 fordelt på køn Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Ikke ledig 35,1% 26,1% 33,0% 33,3% 23,5% 30,9% 1-19 pct. 16,9% 8,7% 15,0% 15,2% 8,8% 13,7% pct. 27,3% 17,4% 25,0% 23,8% 17,6% 22,3% pct. 14,3% 30,4% 18,0% 14,3% 35,3% 19,4% pct. 3,9% 17,4% 7,0% 9,5% 11,8% 10,1% pct. 2,6% 0,0% 2,0% 3,8% 2,9% 3,6% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2005 opdatering Ledighedsgraden 2004 fordelt på køn Mænd Kvinder I alt Ikke ledig 50,5% 20,6% 43,2% 1-19 pct. 15,2% 20,6% 16,5% pct. 14,3% 14,7% 14,4% pct. 9,5% 29,4% 14,4% pct. 8,6% 8,8% 8,6% pct. 1,9% 5,9% 2,9% I alt 100,0% 100,0% 100,0% Der ses en lille stigning i ledighedsgrad i kalenderåret 2003 fra 2004 rapporten til 2005 opdateringen. Stigningen må tilskrives, at der i 2005 opdateringen indgår en relativ stor nyuddannet kandidatårgang Der kan konstateres en væsentlig forbedret beskæftigelse i kalenderåret Antal ikke ledige er steget fra 30,9% i 2003 til 43,2% i Samtidig er antallet af kandidater med en ledighedsgrad på 1-19 pct. steget fra 13,7% til 16,5%. Antallet af kandidater med en ledighedsgrad på mellem 0 og 19% er således steget fra 44,6% i 2003 til 59,7% i

6 2004 rapport Tabel 6. Ledighedsgraden i 2002 fordelt på årgang Ikke ledig 40,0% 30,0% 32,5% 30,0% 20,0% 1-19 pct. 0,0% 20,0% 15,0% 10,0% 12,0% pct. 60,0% 20,0% 35,0% 20,0% 32,0% pct. 0,0% 10,0% 12,5% 25,0% 8,0% pct. 0,0% 10,0% 5,0% 10,0% 24,0% pct. 0,0% 10,0% 0,0% 5,0% 4,0% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 7. Ledighedsgraden i 2003 fordelt på årgang Ikke ledig 40,0% 30,0% 42,5% 25,0% 24,0% 1-19 pct. 0,0% 10,0% 15,0% 15,0% 20,0% pct. 20,0% 30,0% 27,5% 15,0% 28,0% pct. 40,0% 20,0% 12,5% 25,0% 16,0% pct. 0,0% 10,0% 2,5% 20,0% 4,0% pct. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2005 opdatering Tabel 6. Ledighedsgraden i 2003 fordelt på årgang Ikke ledig 40,0% 27,3% 41,5% 25,0% 26,1% 27,0% 1-19 pct. 0,0% 9,1% 17,1% 15,0% 21,7% 8,1% pct. 20,0% 36,4% 26,8% 15,0% 30,4% 13,5% pct. 40,0% 18,2% 12,2% 25,0% 17,4% 24,3% pct. 0,0% 9,1% 2,4% 20,0% 4,3% 18,9% pct. 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,1% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tabel 7. Ledighedsgraden i 2004 fordelt på årgang Ikke ledig 80,0% 27,3% 56,1% 35,0% 44,0% 32,4% 1-19 pct. 0,0% 27,3% 17,1% 30,0% 8,0% 13,5% pct. 0,0% 27,3% 7,3% 20,0% 16,0% 16,2% pct. 0,0% 0,0% 12,2% 5,0% 24,0% 21,6% pct. 20,0% 9,1% 4,9% 10,0% 8,0% 10,8% pct. 0,0% 9,1% 2,4% 0,0% 0,0% 5,4% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% I beskæftigelsesrapport 2004 blev der konstateret en forbedring i ledighedsgraden fra kalenderår 2002 til 2003 for visse kandidatårgange. RMC skrev i 2004 rapporten: Konservatoriet vil følge udviklingen i ledighedsgraden nøje i de kommende årlige beskæftigelsesundersøgelser med henblik på at vurdere, om kandidaternes ledighedsgrad forbedres gradvist jo længere tid, de har været på arbejdsmarkedet. Det kan nu konstateres, at tendensen til en forbedret ledighedsgrad fortsætter og forstærkes fra kalenderår 2003 til Særlig markant er forbedringen for de to ældste af de store kandidatårgan

7 ge 1999 og 2000, hvor de to øverste kategorier i tabel 7 og 8 samlet stiger fra henholdsvis 58,6% til 73,2% og fra 40% til 65%. Hvis der ses bort fra de to meget små kandidatårgange 1997 og 1998, tyder resultaterne på, at kandidaterne efter en vis udslusningsperiode til arbejdsmarkedet har en markant faldende ledighed. RMC vil i kommende beskæftigelsesundersøgelser følge op på, om denne tendens fortsat gør sig gældende. Tabel 8. Ledighedsgraden for rytmiske kandidater fordelt på konservatorier Ledighedsgraden i 2003 for rytmiske kandidater fordelt på konservatorier Ledighedsgraden i 2004 for rytmiske kandidater fordelt på konservatorier DFM DJM VM NM RMC DFM DJM VM NM RMC Ikke ledig 44% 36% 59% 25% 33% 45,2% 41,6% 56,5% 36,0% 43,2% 1-19 pct. 11% 21% 17% 5% 15% 19,4% 12,3% 13,0% 8,0% 16,5% pct. 22% 16% 17% 30% 25% 9,7% 14,3% 13,0% 8,0% 14,4% pct. 15% 15% 3% 20% 18% 19,4% 15,6% 4,3% 32,0% 14,4% pct. 7% 10% 3% 20% 7% 6,5% 11,7% 13,0% 12,0% 8,6% pct. 0% 2% 0% 0% 2% 0,0% 4,5% 0,0% 4,0% 2,9% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Som det fremgår af tabel 8, var ledighedsgraden for kandidater fra RMC i beskæftigelsesrapport 2004 højere end ledighedsgraden for hovedparten af de øvrige konservatoriers rytmiske kandidater. I 2005 opdateringen ligger RMC på linie med de andre konservatoriers rytmiske kandidater. RMC forventer at opnå en endnu bedre placering i sammenligningen med rytmiske kandidater fra andre konservatorier i kommende beskæftigelsesundersøgelser. Denne forventning baseres på den meget positive udvikling for de ældste store kandidatårgange 1999 og 2000 og på, at den yngste årgang 2002 vægter relativt højt i herværende undersøgelse. Tabel 9. Beskæftigelsen for rytmiske kandidater fordelt på konservatorier Beskæftigelsen i 2003 for rytmiske kandidater Beskæftigelsen i 2004 for rytmiske kandidater DFM DJM VM NM RMC DFM DJM VM NM RMC Fuldt beskæftigede 44,4% 35,7% 58,6% 25,0% 33,0% 45,2% 41,6% 56,5% 36,0% 43,2% Næsten fuldt beskæftigede 11,1% 20,6% 17,2% 5,0% 15,0% 19,4% 12,3% 13,0% 8,0% 16,5% Delvist beskæftigede 37,0% 31,0% 20,7% 50,0% 43,0% 29,0% 29,9% 17,4% 40,0% 28,8% Hel eller delvis ledighed 7,4% 12,7% 3,4% 20,0% 9,0% 6,5% 16,2% 13,0% 16,0% 11,5% Tabel 9 opsummerer og bekræfter resultaterne fra tabel 8. Der henvises til grundige kommentarer til tabel 9 i 2004 rapporten. Alle data i RMC s 2004 beskæftigelsesrapport og 2005 opdateringen er opgjort i forhold til populationen (alle kandidater). Danmarks Statistik har i 2005 materialet, som noget nyt, desuden leveret data for beskæftigelse opgjort i forhold til arbejdsstyrken (omfatter beskæftigede og arbejdsløse, - 7 -

8 men ikke kandidater på barsel eller uden tilknytning til arbejdsmarkedet af andre grunde). Denne opgørelsesmetode er den gængse hos Danmarks Statistik og bør lægges til grund for en evt. sammenligning med beskæftigelse på det øvrige arbejdsmarked. Fra og med næste års beskæftigelsesundersøgelse forventes denne opgørelsesmetode anvendt. Beskæftigelsen i 2004 for RMC s kandidater opgjort i forhold til arbejdsstyrken viser følgende billede: Tabel 10. Beskæftigelsen for RMC s kandidater i arbejdsstyrken 2004 Fuldt beskæftigede 44,3% Næsten fuldt beskæftigede 16,4% Delvist beskæftigede 30,3% Hel eller delvis ledighed 9,0% Resultatet for fuldt beskæftigede forbedres med 1% og for hel eller delvis ledighed med 2,5%. I næste års beskæftigelsesrapport vil RMC følge op på, om den ændrede opgørelsesmetode får indflydelse på beskæftigelsen for rytmiske kandidater, herunder på beskæftigelsesgraden for RMC s kandidater sammenholdt med de øvrige konservatoriers rytmiske kandidater. I 2004 rapporten skrev RMC følgende: Konservatoriet ønsker i dialog med aftagerne at analysere arbejdsmarkedet nærmere i løbet af Med henblik på at følge op på dette, har RMC i 2005 etableret to referencegrupper: En inden for det udøvende arbejdsmarked og en inden for det pædagogiske arbejdsmarked. De to referencegrupper har følgende sammensætning: Referencegruppen for det udøvende arbejdsmarked Tina Brage Vabø, Vega Lars Thorborg, Copenhagen Jazzhouse Frans Bak, musiker, komp. Hanne Boel, sanger Morten Hansen Pankoke, (Jan Sneum), DR Signe Lopdrup, (Maria Carelse), Copenhagen Jazzfestival Esben Danielsen, Roskilde Festival Henrik Daldorph, Sony BMG Henrik Sveidahl, Jens Skou Olsen, RMC Referencegruppen for det pædagogiske arbejdsmarked Ole Thøger Nielsen, Musikhøjskolen, Frederiksberg Jens Ole Petersen, Herlev Musikskole Otto Laust Hansen, Køge Musikskole Torben Schipper, Rytmisk Center, Kbh. Per Larsen, (Stig Kaufmanas), Den Rytmiske Højskole, Vig Henrik Sveidahl, Claus Finderup, RMC Navne på stedfortrædere er angivet i parentes. Der er endvidere etableret referencegrupper i forhold til arbejdsmarkedet for lydteknikere og i forhold til arbejdsmarkedet for kandidater fra music management uddannelsen. De første kandidater fra disse uddannelser blev færdige i 2003 og indgår således fra og med næste års beskæftigelsesundersøgelse. Endvidere skrev RMC i 2004 rapporten følgende: Derudover vil konservatoriet følge beskæftigelsessituationen nærmere for en enkelt årgang, for derigennem at få et mere indgående kendskab til kandidaternes situation på arbejdsmarkedet, og til de eventuelle barrierer for at få en fastere tilknytning til arbejdsmarkedet, som konservatoriet har mulighed for at øve indflydelse på i selve uddannelsesforløbet. RMC har i 2005 besluttet at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om kandidaternes beskæftigelsessituation. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, der har erfaring med gennemførelse af lignende undersøgelser for bl.a. Ålborg Universitet. For at give størst - 8 -

9 mulig validitet er det blevet besluttet, at undersøgelsen skal omfatte kandidatårgangene Resultatet af undersøgelsen foreligger i april Kandidaternes regionale beskæftigelse Tabel 11. Kandidater fordelt efter beskæftigelsesamt Kandidater fra fordelt efter beskæftigelsesamt Kandidater fra fordelt efter beskæftigelsesamt Ekskl. ikke beskæftigede - Pct. Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Hovedstadsregionen 81,3% 88,9% 82,9% 81,6% 76,9% 80,5% Øvrige Sjælland og Bornholm 10,9% 5,6% 9,8% 11,5% 15,4% 12,4% Fyns amt 0,0% 5,6% 1,2% 1,1% 3,8% 1,8% Sønderjyllands amt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Ribe amt 3,1% 0,0% 2,4% 3,4% 0,0% 2,7% Vejle amt 1,6% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% Ringkøbing amt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Århus amt 1,6% 0,0% 1,2% 1,1% 3,8% 1,8% Viborg amt 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Nordjyllands amt 1,6% 0,0% 1,2% 1,1% 0,0% 0,9% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Der er ikke markante ændringer fra 2004 til 2005, og der henvises til kommentarerne i RMC s beskæftigelsesrapport Kandidaternes indkomstforhold Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige personindkomst for kandidater fra RMC i 2003 udgjorde i alt kr. I lighed med hvad 2004 rapporten viste, ligger gennemsnitsindkomsten i 2005 opdateringen over det gennemsnitlige tal for alle Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner på kr. Tabel 12. Personindkomsten for kandidater fordelt på uddannelsesretning 2004 rapport Personindkomsten i 2002 for kandidater fra Musiklærer Musiker (4 år) diplom (5 år) Mus.pæd. diplom (5 år) Musiker /Sanger (5 år) < kr. 15,4% 16,3% 0,0% 0,0% 12,0% kr. 46,2% 42,9% 64,3% 72,7% 50,0% kr. 19,2% 32,7% 28,6% 18,2% 27,0% > kr. 19,2% 8,2% 7,1% 9,1% 11,0% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Alle - 9 -

10 2005 opdatering Personindkomsten i 2003 for kandidater fra Musiklærer Musiker (4 år) diplom (5 år) Mus.pæd. diplom (5 år) Musiker /Sanger (5 år) Gnmsnit alle udd < kr. 17,1% 15,0% 7,7% 14,3% 13,7% kr. 34,3% 48,3% 30,8% 42,9% 43,2% kr. 31,4% 33,3% 53,8% 21,4% 32,4% > kr. 17,1% 3,3% 7,7% 21,4% 10,8% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Der er varierende ændringer for de enkelte uddannelsesretninger, men ikke markante ændringer i det samlede resultat fra 2004 til 2005, og der henvises til kommentarerne i RMC s beskæftigelsesrapport Tabel 13. Gennemsnitsindkomsten i 2002 for kandidater fordelt på uddannelsesretning og køn 2004 rapport Musiklærer Musikerdiplom Musikpædagogisk diplom Musiker/Sanger Mænd Kvinder dd dd dd Tabel 13: Gennemsnitsindkomsten i 2003 for kandidater fordelt på uddannelsesretning og køn 2005 opdatering Musiklærer (ML) Musikerdiplom Musikpædagogisk diplom Musiker/Sanger Mænd Kvinder dd Der er ikke markante ændringer fra 2004 til 2005, og der henvises til kommentarerne i RMC s beskæftigelsesrapport Tabel 14. Gennemsnitsindkomsten for kandidater fordelt på årgang og køn 2004 rapport Mænd Kvinder Tabel 14. Gennemsnitsindkomsten for kandidater fordelt på årgang og køn 2005 opdatering Mænd Kvinder Der kan konstateres en markant indtægtsstigning for alle de store kandidatårgange fra 1999 og frem. Kandidatårgang 1999 viser betydelig højere gennemsnitsindkomst end årgangene fra 2000 og frem. Det er bemærkelsesværdigt, at årgang 2002, til trods for en kortere tilknytning til arbejdsmarkedet, stort set har samme gennemsnitsindkomst som årgangene 2000 og

11 Tabel 15. Overførselsindkomst for kandidater 2004 rapport Overførselsindkomst for kandidater fra fordelt på årgang. Overførselsindkomst (kr.) Alle 0 40,0% 30,0% 25,0% 25,0% 33,3% 26,0% ,0% 0,0% 7,5% 0,0% 0,0% 4,0% ,0% 0,0% 5,0% 5,0% 0,0% 3,0% ,0% 30,0% 37,5% 10,0% 16,7% 29,0% ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 16,7% 17,0% ,0% 10,0% 7,5% 40,0% 33,3% 15,0% ,0% 0,0% 2,5% 10,0% 0,0% 5,0% ,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2005 opdatering Overførselsindkomst for kandidater fra fordelt på årgang. Overførselsindkomst (kr.) Alle 0 40,0% 27,3% 34,1% 25,0% 24,0% 21,6% 27,3% ,0% 0,0% 9,8% 0,0% 8,0% 5,4% 5,8% ,0% 0,0% 4,9% 15,0% 4,0% 2,7% 5,0% ,0% 27,3% 17,1% 0,0% 16,0% 16,2% 14,4% ,0% 18,2% 26,8% 5,0% 32,0% 18,9% 22,3% ,0% 9,1% 4,9% 40,0% 8,0% 27,0% 17,3% ,0% 9,1% 2,4% 10,0% 8,0% 8,1% 6,5% ,0% 9,1% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 1,4% I alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% For alle de store kandidatårgange 1999, 2000 og 2001 kan det konstateres, at i forhold til 2004 rapporten modtager nu en markant større andel af kandidaterne på overførselsindkomst mindre end kr. om året i overførselsindkomst. Dette billede bekræftes i det samlede resultat, trods det faktum, at der i 2005 opdateringen indgår en relativ stor kandidatårgang 2002 med kort tilknytning til arbejdsmarkedet. 9. Graden af uddannelsesrelevant beskæftigelse (denne side er tilføjet ) RMC har som nævnt ovenfor besluttet at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om kandidaternes beskæftigelsessituation. Undersøgelsen omfatter kandidatårgangene Som led i denne undersøgelse er kandidaterne blevet bedt om at svare på følgende spørgsmål vedrørende sammenhængen mellem deres uddannelse og deres nuværende beskæftigelse: - Ligger beskæftigelsen primært inden for din uddannelses traditionelle område? - Ligger beskæftigelsen primært uden for din uddannelses traditionelle område, men kræver generelle kvalifikationer fra din uddannelse? - Ligger beskæftigelsen primært uden for din uddannelses traditionelle område, og kræver ikke kvalifikationer fra din uddannelse?

12 Besvarelserne viser følgende sammenhæng mellem uddannelsen og kandidaternes nuværende beskæftigelse: - 68% svarer, at deres beskæftigelse primært ligger inden for uddannelsens traditionelle område. Blandt de kandidater, der stadig er i deres første job, er procentdelen højest. Her svarer 81%, at beskæftigelsen primært ligger inden for deres uddannelses traditionelle område, mens procentdelen er lavere (59%) blandt de kandidater, hvis nuværende beskæftige ikke er deres første job % svarer, at deres beskæftigelse primært ligger uden for deres uddannelses traditionelle område, men kræver generelle kvalifikationer fra uddannelsen. Her er procentdelen højest blandt de kandidater, hvis nuværende beskæftigelse ikke er deres første job. Blandt disse svarer 25%, at deres beskæftigelse ligger uden for uddannelsens traditionelle område, men kræver generelle kvalifikationer fra uddannelsen, mens 13% af de kandidater, der stadig er i deres første job svarer bekræftende på dette spørgsmål. - 7% af de adspurgte svarer, at beskæftigelsen primært ligger uden for deres uddannelses traditionelle område, og ikke kræver kvalifikationer fra uddannelsen. Her er procentdelen højest blandt de, der ikke er i deres første job (9%), mens 4% af de kandidater, der stadig er i deres første job svarer, at beskæftigelsen primært ligger uden for deres uddannelses traditionelle område og ikke kræver kvalifikationer fra uddannelsen. Antallet af respondenter og fordelingen på de enkelte svarmuligheder fremgår af tabellen nedenfor. Sammenhæng mellem nuværende beskæftigelse og uddannelse Alle (N=132) Ikke i første job (N=79) Stadig i første job (N=53) N % N % N % Beskæftigelsen ligger primært INDEN FOR min uddannelses traditionelle område % 47 59% 43 81% Beskæftigelsen ligger primært UDEN FOR min uddannelses traditionelle område, men kræver generelle kvalifikationer fra min uddannelse % 20 25% 7 13% Beskæftigelsen ligger primært UDEN FOR min uddannelses traditionelle område, og kræver ikke kvalifikationer fra min uddannelse. 9 7% 7 9% 2 4% Andet (angiv sammenhæng): 6 5% 5 6% 1 2% % % % De samlede resultater af spørgeskemaundersøgelsen vil blive offentliggjort på konservatoriets hjemmeside

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport. Det Jyske Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2004 Det Jyske Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Konservatoriets sammenfattende vurdering... 4 3. Kandidaternes socioøkonomiske

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium

Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium Beskæftigelsesrapport 2005 Nordjysk Musikkonservatorium Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 4 2.0 Konservatoriets sammenfattende vurdering

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2013

Tabeller fra Kulturstatistik 2013 8. august 2013 KUR/kn krn@kum.dk Tabeller fra Kulturstatistik 2013 Indhold: Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 5 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2014

Tabeller fra Kulturstatistik 2014 10. juni 2014 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2014 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter sektor

Læs mere

& KULTURMINISTERIETS REKTORER

& KULTURMINISTERIETS REKTORER & KULTURMINISTERIETS REKTORER Opdatering af Beskæftigelsesrapport 2004 Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af resultater og konklusioner... 1 2. Datagrundlaget... 3 3. Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2011. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 211 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 211 Forord Beskæftigelsesrapport 211 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012

Beskæftigelsesrapport 2012 Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Oktober 212 Forord Beskæftigelsesrapport

Læs mere

Tabeller fra Kulturstatistik 2015

Tabeller fra Kulturstatistik 2015 26. august 2015 KUR/kn Tabeller fra Kulturstatistik 2015 Indhold Erhvervsfrekvens side 2 Ledighedsprocent side 2 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 4 Arbejdsmarkedsstatus - Beskæftigelse efter

Læs mere

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016

Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 September 2016 Dimittendbeskæftigelse - tabeller fra Kulturstatistik 2016 Indhold Uddannelsesstatistik side 2 Erhvervsfrekvens side 2 Ledighed side 3 Beskæftigelse efter arbejdsstedsregion side 6 Arbejdsmarkedsstatus

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2008. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2008 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet oktober 2008 1 ISSN 1604-6730 (trykte udgave) ISSN 1901-7235 (online udgave) Oktober 2008 Kulturministeriets

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 21 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 21 Forord Beskæftigelsesrapport 21 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2005

Beskæftigelsesrapport 2005 KULTURMINISTERIETS REKTORER Beskæftigelsesrapport 2005 Kandidater uddannet ved de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Januar 2006 ISSN: 1901-7235 Kulturministeriets Rektorer

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2009 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Oktober 2009 Forord Beskæftigelsesrapport 2009 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted

Evaluering af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted af Animerede enkeltlyde, dialoger og udtaleværksted I. Baggrund... 2 II. Formål... 2 III. ens udformning... 2 III.1. Succeskriterier... 2 III.2. Indsamling af data... 2 IV. Resultater... 3 IV.1 Respondenter

Læs mere

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport 2012. Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle. uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 212 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet September 212 Forord Beskæftigelsesrapport 212 er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Ledige lærere og sygeplejersker

Ledige lærere og sygeplejersker Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag Offentligt Ledige lærere og sygeplejersker 1. Indledning og sammenfatning Arbejdsmarkedsstyrelsen, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Danmarks

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet

Beskæftigelsesrapport Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Beskæftigelsesrapport 2007 Dimittender fra de kunstneriske og kulturelle uddannelser under Kulturministeriet Side 2 af 47 ISSN 1604-6730 (trykte udgave) ISSN 1901-7235 (online udgave) December 2007. Kulturministeriets

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

Kandidatundersøgelse. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium

Kandidatundersøgelse. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Kandidatundersøgelse 2006 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Indhold 1. Indledning og datagrundlag... 3 2. Uddannelsen på DKDM... 4 3. Beskæftigelse det første år efter endt uddannelse... 6 4. Kandidaternes

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 78 Offentligt ISSN 1604-6730 Kulturministeriets Rektorer c/o Kunstakademiets Arkitektskole Philip de Langes Allé 10 1435 København K. Tlf. 32 68 60 08 e-mail:

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Ledighed i Østdanmark december 2008. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING 1 BAGGRUND 2 LEDIGHEDEN I ØSTDANMARK 2 AKADEMIKERE, BYGGEFAGENE OG IKKE-FAGLÆRTE

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger

Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Fysisk opretning og forbedring af almene boligafdelinger Udarbejdet af: Byfornyelse Danmark Arbejderbevægelsens Erhvervsråd DOMUS arkitekter For: Landsbyggefonden BILAGSOVERSIGT BILAG 1 Tabeludtrækket

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

3. Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig

3. Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig 61 3. Børns familiers uddannelse, beskæftigelse, indkomst og bolig Næsten alle børns forældre har heltidsjob De fleste børns familier tilhørte

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Lydtekniker-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Lydtekniker-uddannelsen dimitteret i perioden 2003-2009

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006

Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006 Kandidatundersøgelse Det Jyske Musikkonservatorium 2005/2006 Indledning Denne undersøgelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium, KarriereCentret på Aalborg Universitet og

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 oktober 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et år efter dimissionen

Læs mere

De afviste ansøgere til videregående uddannelser

De afviste ansøgere til videregående uddannelser De afviste ansøgere til videregående uddannelser Indhold Sammenfatning... 3 Problemstillingen... 4 Data... 5 Mobilitet i uddannelserne... 8 Arbejdsmarkedsstatus for afviste og optagne... 11 Konklusion...

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene Beskæftigelsen i IT-erhvervene 67 5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene 5.1 Indledning IT-erhvervenes voksende økonomiske betydning medfører også en stigende beskæftigelse inden for erhvervene, især inden

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Statistisk oversigt over Vollsmose

Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose Statistisk oversigt over Vollsmose 2012 2012 Udgives af: Odense Kommune Økonomi og Organisationsudvikling Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Indholdsfortegnelse Tabel IE001.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker

NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker Dan Yu Wang December 2015 NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 1 ud af 6 sygeplejerske har en Pr. 1.1.2014 var der 90.820 personer i landet, der på et tidspunkt i livet har gennemført en sygeplejerskeuddannelse.

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 1. Grundlag Denne rapport er en undersøgelse af beskæftigelsessituationen pr. 1. januar 2009 for finansøkonomer årgang

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere