Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011"

Transkript

1 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj % 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau Priser om 1 år 4% 1% 1% 2% Lavere Meget lavere Ved ikke Priser om 5 år Version 1 Side 1 af 15

2 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den spørgeskemaundersøgelse, som Boligøkonomisk Videncenter har fået gennemført af Danmarks Statistik i perioden fra 1. til 15. maj Formålet med dette notat er at give en fuld beskrivelse af de svar der er givet i spørgeskemaundersøgelsen. Derudover er der for nogle spørgsmål udarbejdet krydstabeller hvor svarene er fordelt på udvalgte baggrundsvariable. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Danmarks Statistiks Omnibusundersøgelse i maj måned personer blevet kontaktet, af dem er der gennemført interview med personer, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 65. Generelt er der dog en lidt lavere svarprocent for aldersgruppen mellem 20 og 29 år, hvilket også har været tilfældet i tidligere undersøgelser. Sammenlignet med den forrige undersøgelse i december 2010 er der umiddelbart færre som angiver, at de tror på højere boligpriser på kort sigt i denne undersøgelse fra maj måned Omvendt er der flere som tror på lavere priser på kort sigt. Årsagen til prisforventningerne lader dog til ikke at have ændret sig fra forrige undersøgelse til denne undersøgelse, flest danskere lægger stadig udviklingen i boligpriserne de seneste 6 måneder til grund når de danner forventningen til boligpriserne om et år. I denne forventningsundersøgelse er der som noget nyt inkluderet spørgsmål om beskatningen af ejerboliger. En stor gruppe (65 procent) af respondenterne tror at politikerne vil øge beskatningen af ejerboligerne i løbet af de næste 5 år. Omvendt tror 29 procent af respondenterne at politikerne ikke vil øge beskatningen af ejerboligerne i løbet af de næste 5 år. Blandt dem som regner med øgede boligskatter tror 69 procent at det vil ske ved fjernelse af skattestoppets fastfrysning af ejendomsværdiskatten. 3 procent af respondenterne tror at de øgede boligskatter helt vil blive brugt til at nedsætte andre skatter, 27 procent tror at de vil blive brugt delvist til at nedsætte andre boligskatter, mens 70 procent slet ikke tror at de øgede boligskatter vil blive brugt til at nedsætte andre skatter. 58 procent af respondenterne tror at de ændrede boligskatter vil påvirke boligpriserne negativt, mens 29 procent tror at ændringerne ikke vil påvirke boligpriserne. I denne forventningsundersøgelse er der også inkluderet spørgsmål om reguleringen af huslejen i private udlejningsboliger. 30 af respondenterne regner med at politikerne i løbet af de næste 5 år vil fjerne reguleringen af huslejen i private udlejningsboliger, således at huslejen kommer til at stige. 60 procent af respondenterne tror ikke at politikerne vil fjerne reguleringen af huslejen, mens 10 procent af respondenterne svarer ved ikke. Der er også spurgt ind til om respondenterne tror at ejerboligen vil være mere eller mindre attraktiv om fem år. I alt 82 procent af respondenterne tror at ejerboligen om fem år vil være mere attraktiv Side 2 af 15

3 eller lige så attraktiv som nu, mens 15 procent tror at ejerboligen om fem år vil være mindre attraktiv end nu. Med hensyn til hvilken politisk blok der vil beskatte ejerboligen mest, tror 10 procent at blå blok vil beskatte ejerboligen mere end rød blok, mens 42 procent tror at rød blok vil beskatte ejerboligen mere end blå blok. Den største gruppe på 43 procent regner dog med at begge politiske sider vil beskatte ejerboligen lige meget. Side 3 af 15

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 Hovedkonklusioner fra undersøgelsen... 2 Figur- og tabeloversigt Undersøgelsen og respondenterne Forventning til boligprisernes udvikling Beskatningen af ejerboliger Reguleringen af huslejen i private udlejningsboliger Ejerbolig eller lejebolig Rød eller blå blok? Figur- og tabeloversigt Tabel 2.1 Besvarelsesprocent... 5 Tabel 3.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper... 7 Tabel 3.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper... 8 Tabel 3.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:... 8 Tabel 3.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:... 8 Tabel 3.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:... 8 Tabel 3.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:... 9 Tabel 3.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:... 9 Tabel 3.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:... 9 Tabel 3.9 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:... 9 Tabel 3.10 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på:... 9 Tabel 4.1 Tror du at politikerne vil øge beskatningen af ejerboligerne i de næste 5 år? Tabel 4.2 Tror du at den øgede beskatning af ejerboliger vil ske Tabel 4.3 Tror du at den øgede beskatning af ejerboliger vil ske Tabel 4.4 Tror du at den øgede beskatning af ejerboliger vil ske Tabel 4.5 Tror du at de øgede boligskatter vil blive brugt til at nedsætte andre skatter? Tabel 4.6 Tror du at disse ændringer vil komme til at påvirke boligpriserne? Tabel 5.1 I dag er huslejen reguleret for de privat udlejede boliger, men tror du, at politikerne i løbet af de næste 5 år vil fjerne denne regulering, så huslejen kommer til at stige på udlejningsmarkedet? Tabel 6.1 Hvis du frit skulle vælge mellem ejerbolig og lejebolig om 5 år, tror du så at ejerboligen vil være mere eller mindre attraktiv end lejeboligen til den tid i forhold til i dag? Tabel 7.1 Tror du det har nogen betydning for beskatningen af ejerboligen, om det er rød eller blå blok, der sidder i regering i de næste år? Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne... 5 Figur 3.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag?... 6 Figur 3.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag?... 7 Figur 3.3 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, december 2010 og maj Side 4 af 15

5 2. Undersøgelsen og respondenterne I Forventningsundersøgelsen nr. V maj 2011 er personer blevet kontaktet, af dem er der gennemført interview med personer. Det svarer til en besvarelsesprocent på 65 i tråd med tidligere undersøgelser. Tabel 2.1 Besvarelsesprocent Besvarelsesprocent og bortfald Antal Procent Interview % Ikke fundet telefonnummer % Total % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Ligesom i de foregående Forventningsundersøgelser er der en lavere svarprocent for aldersgruppen mellem 20 og 29 år. Svarprocenten i denne undersøgelse er dog også noget lavere for gruppen af årige og gruppen af årige. Figur 2.1 Svarprocent for aldersgrupperne 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Side 5 af 15

6 3. Forventning til boligprisernes udvikling På kort sigt (1 år) forventer danskerne i maj måned 2011 måned overordnet lavere priser eller priser på samme niveau som nu. I forrige undersøgelse fra december måned 2010 var der flere personer som troede på højere priser, mens der var færre personer som troede at priserne ville være lavere. Dette giver sig også udslag i at nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt i maj måned er på minus 2,85, mens det i december måned 2010 var på plus 3,04. Figur 3.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag? 60% 50% 49% 47% 40% 30% 20% 27% 22% 28% 20% 10% 0% 1% 1% Meget højere Højere På samme niveau Maj 2011 December % 1% 2% 2% Lavere Meget lavere Ved ikke Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 og Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A1 Side 6 af 15

7 Figur 3.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag? 70% 60% 50% 51% 60% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 6% 25% 21% Meget højere Højere På samme niveau Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 og Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A10 På længere sigt (5 år) forventer et flertal af befolkningen at prisen på et almindeligt parcelhus vil være højere end i dag. Fordelingen af svar kan ses i ovenstående figurer. Dog er gruppen af personer som forventer højere priser om fem år blevet mindre i den nyeste undersøgelse fra maj måned 2011, sammenlignet med undersøgelsen fra december måned Omvendt er der nu flere som tror på at priserne vil blive på sammen niveau eller lavere, sammenlignet med december Dette afspejles også i at nettotallet for prisforventningerne på 5-års sigt er faldet marginalt fra plus 29,8 i december måned 2010 til plus 28,4 i maj måned Tabel 3.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper Holdning til boligpriser om et år / Alder Meget højere Højere På samme niveau Lavere Meget lavere Ved ikke I alt Nettotal år 0% 5% 3% 2% 0% 0% 12% 12, år 0% 4% 8% 3% 0% 0% 16% 1, år 0% 4% 11% 6% 0% 0% 21% -3, år 0% 4% 13% 6% 0% 0% 24% -3, år 0% 4% 9% 9% 0% 1% 23% -11, år 0% 1% 2% 1% 0% 0% 5% -6,12 alle 1% 22% 47% 28% 1% 2% 100% -2,85 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål A1 Aldersgrupperne har også i denne forventningsundersøgelse forskellige forventninger til udviklingen i boligpriserne, de yngste lader til at være mest positive, en tendens som er meget udtalt i denne forventningsundersøgelse. Nyt i denne forventningsundersøgelse er dog at også de ældste aldersgrupper har negative forventninger til prisudviklingen, disse aldersgrupper har tidligere haft overordnet positive forventninger til prisudviklingen. 15% 9% Maj 2011 December % 1% 4% 4% Lavere Meget lavere Ved ikke Side 7 af 15

8 Alle aldersgrupper undtagen aldersgruppen mellem 30 og 39 år er blevet mindre optimistiske med hensyn til boligpriserne om et år siden sidste forventningsundersøgelse i december måned Det ses i nedenstående tabel hvor nettotallene for prisforventningen om et år fordelt på aldersgrupper er sammenlignet mellem Forventningsundersøgelse IV december 2010 og Forventningsundersøgelse V maj Tabel 3.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper Holdning til boligpriser om et år / Alder Nettotal maj 2011 Nettotal december 2010 ændring år 12,62 16,51-3, år 1,80-0,95 2, år -3,49-0,74-2, år -3,99 0,52-4, år -11,27 2,65-13, år -6,12 12,04-18,16 Alle -2,85 3,04-5,89 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 og Forventningsundersøgelse IV december 2010 Spørgsmål A1 Men hvad bygger befolkningen så deres forventninger til de fremtidige boligpriser på? De fleste danskere bygger deres forventninger på prisudviklingen for boliger det seneste halve år. Dette er også kendt som adaptive forventninger. En stor gruppe lægger også Danmarks økonomiske situation til grund, mens de færreste bygger deres forventninger på udtalelser fra banker, ejendomsmæglere eller realkreditinstitutter. Tabel 3.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Prisudviklingen det seneste halve år Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 7 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A2 Tabel 3.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Renteudviklingen Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 12 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A3 Tabel 3.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Danmarks økonomiske situation? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 15 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A4 Side 8 af 15

9 Tabel 3.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Økonomiske eksperters udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 19 2% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A5 Tabel 3.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 7 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A6 Tabel 3.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 10 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A7 Tabel 3.9 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 9 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A8 Tabel 3.10 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 11 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A9 Det har været muligt at angive mere end en kilde. Ved undersøgelsen i december måned 2010 var fordelingen af begrundelser nogenlunde den samme som i maj måned 2011, som det ses af nedenstående figur. Side 9 af 15

10 Prisudviklingen på boliger indenfor det seneste halve år? Renteudviklingen? Danmarks økonomiske situation? Økonomiske eksperters udtalelser? Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriserne? Din bankrådgivers breve eller udtalelser? En ejendomsmæglers annoncer eller udtalelser? Realkreditinstitutternes annoncer eller udtalelser? Figur 3.3 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, december 2010 og maj % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 76% 73% 50% 44% 70% 65% 32% 31% 30% 27% 12% 12% 25% 23% 18% 18% Maj 2011 December 2010 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse IV december 2010 og Forventningsundersøgelse IV maj 2011 Spørgsmål A2-A9 Side 10 af 15

11 4. Beskatningen af ejerboliger Et nyt tiltag i denne forventningsundersøgelse er spørgsmål om befolkningens forventninger til beskatningen af ejerboliger. Først og fremmest er der spurgt ind til, om respondenten tror politikerne vil øge beskatningen af ejerboligerne i løbet af de næste 5 år. Det er der jf. nedenstående tabel 65 procent af de adspurgte som gør. Tabel 4.1 Tror du at politikerne vil øge beskatningen af ejerboligerne i de næste 5 år? Øget beskatning af ejerboliger? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 47 5% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A11 Blandt de respondenter som regner med at politikerne vil øge beskatningen af ejerboligerne er der også spurgt ind til hvordan en sådan øget beskatning forventes gennemført. En ganske stor gruppe forventer at den øgede beskatning af ejerboligen vil ske ved at fjerne skattestoppets fastfrysning af ejendomsværdiskatten. Tabel 4.2 Tror du at den øgede beskatning af ejerboliger vil ske ved at fjerne skattestoppets fastfrysning af ejendomsværdiskatten? Fjerne fastfrysning af ejendomsværdiskatten? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 58 10% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A12 51 procent af de adspurgte tror at den øgede beskatning af ejerboligerne vil ske ved nedsættelse af skatteværdien af renteudgifterne, også kaldet rentefradragsretten. Tabel 4.3 Tror du at den øgede beskatning af ejerboliger vil ske ved at nedsætte skatteværdien af renteudgifterne, det man populært kalder rentefradragsretten? Fjerne rentefradragsretten? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 53 9% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A13 59 procent af de adspurgte tror at en øget beskatning af ejerboligerne til ske ved at grundskylden bliver sat op. Side 11 af 15

12 Tabel 4.4 Tror du at den øgede beskatning af ejerboliger vil ske ved at grundskylden bliver sat op? Forøget grundskyld? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 50 9% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A14 Der er også spurgt ind til hvorvidt respondenterne tror at de øgede boligskatter vil blive brugt til at nedsætte andre skatter. Der er kun 3 procent af de adspurgte som tror at de øgede boligskatter helt vil blive brugt til at nedsætte andre skatter. 27 procent tror at de vil blive brugt til delvist at nedsætte andre skatter, mens 70 procent tror at de øgede boligskatter slet ikke vil blive brugt til at nedsætte andre skatter. Tabel 4.5 Tror du at de øgede boligskatter vil blive brugt til at nedsætte andre skatter? Nedsætte andre skatter? Antal Procent Helt 16 3% Delvist % Slet ikke % Ved ikke 18 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A15 Som det sidste spørgsmål om øgede boligskatter er der spurgt ind til, om ændringerne af beskatningen vil komme til at påvirke boligpriserne. 58 procent af respondenterne tror at boligpriserne vil blive påvirket negativt, mens 29 procent ikke forventer at ændringerne vil påvirke boligpriserne. 9 procent af de adspurgte regner med at ændringerne vil påvirke boligpriserne positivt. Tabel 4.6 Tror du at disse ændringer vil komme til at påvirke boligpriserne? Påvirke boligpriserne? Antal Procent Påvirke negativt % Ændringerne vil ikke påvirke boligpriserne % Påvirke positivt 51 9% Ved ikke 26 4% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A16 Side 12 af 15

13 5. Reguleringen af huslejen i private udlejningsboliger Endnu et nyt tiltag i forventningsundersøgelsen for maj måned 2011 er spørgsmål om reguleringen af huslejen i private udlejningsboliger. Spørgsmålet er formuleret således: I dag er huslejen reguleret for de privat udlejede boliger, men tror du, at politikerne i løbet af de næste 5 år vil fjerne denne regulering, så huslejen kommer til at stige på udlejningsmarkedet? 30 procent af de adspurgte tror at reguleringen af huslejen vil blive fjernet i løbet af de næste 5 år, mens 60 procent forventer at den ikke vil blive fjernet. 10 procent af de adspurgte svarer ved ikke til spørgsmålet. Tabel 5.1 I dag er huslejen reguleret for de privat udlejede boliger, men tror du, at politikerne i løbet af de næste 5 år vil fjerne denne regulering, så huslejen kommer til at stige på udlejningsmarkedet? Fjerne regulering af husleje i løbet af 5 år Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 88 10% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A12 Side 13 af 15

14 6. Ejerbolig eller lejebolig I forventningsundersøgelsen for maj måned 2011 er der også spurgt ind til hvilken ejerform som befolkningen regner med vil være mest attraktiv om fem år. Spørgsmålet er formuleret således: Hvis du frit skulle vælge mellem ejerbolig og lejebolig om 5 år, tror du så at ejerboligen vil være mere eller mindre attraktiv end lejeboligen til den tid i forhold til i dag? Tabel 6.1 Hvis du frit skulle vælge mellem ejerbolig og lejebolig om 5 år, tror du så at ejerboligen vil være mere eller mindre attraktiv end lejeboligen til den tid i forhold til i dag? Ejerbolig eller lejebolig? Antal Procent Ejerbolig mere attraktiv % Det samme som nu % Ejerboligen mindre attraktiv % Ved ikke 25 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A18 Den største samlede gruppe, 43 procent, forventer at ejerboligen vil være mere attraktiv end lejeboligen om fem år, mens 39 procent forventer at det vil være det samme som nu. 15 procent af respondenterne forventer at ejerboligen vil være mindre attraktiv end lejeboligen om fem år. Kun 3 procent svarer ved ikke til dette spørgsmål. Side 14 af 15

15 7. Rød eller blå blok? Et andet nyt tiltag i forventningsundersøgelsen for maj 2011 er spørgsmål om hvilken politisk side af folketinget der vil beskatte ejerboligen mest. Spørgsmålet er formuleret således: Tror du det har nogen betydning for beskatningen af ejerboligen, om det er rød eller blå blok, der sidder i regering i de næste år? Tabel 7.1 Tror du det har nogen betydning for beskatningen af ejerboligen, om det er rød eller blå blok, der sidder i regering i de næste år? Rød eller blå blok Antal Procent Ja, blå blok vil beskatte ejerboligen mere end rød blok 90 10% Ja, rød blok vil beskatte ejerboligen mere end blå blok % Nej, når det kommer til stykket vil begge sider beskatte lige meget % Ved ikke 45 5% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse V maj 2011 Spørgsmål A18 10 procent af de adspurgte tror at blå blok vil beskatte ejerboligen mere end rød blok, mens der omvendt er 42 procent som tror at rød blok vil beskatte ejerboligen mere end blå blok. Den største samlede gruppe, 43 procent, tror dog at begge sider vil beskatte ejerboligen lige meget. Side 15 af 15

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger AUGUST 4 5% 5% 5% 4% 8% 5% 8% 9% 4% 8% 8% 7% -9 årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-69 årige 7-74 årige Andel af respondenter i

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER 2. KVARTAL INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 MEKANISMER

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER 1. KVARTAL 2018 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 MEKANISMER

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER 3. KVARTAL 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Frygt for højere boligskatter

Frygt for højere boligskatter BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV JUNI 2011 Danskerne: Frygt for boligskatter Der venter skattestigninger forude for folk med fast ejendom. Det mener danskerne i en ny undersøgelse, som Danmarks Statistik

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter ISSN 2445-7027 Boligmarkedet danskernes forventninger 2. kvartal 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER JULI 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Lejerne taber til boligejerne

Lejerne taber til boligejerne Politik// Af Jesper Larsen, cheføkonom, Lejernes LO Lejerne taber til boligejerne Ejendomsskatten står igen højt på den politiske dagsorden. Men få - også politikere - kan gennemskue, hvem der er vindere

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Lyngallup om boligskat og tilbagetrækningsreform. Dato: 17. februar 2011

Lyngallup om boligskat og tilbagetrækningsreform. Dato: 17. februar 2011 Lyngallup om boligskat og tilbagetrækningsreform Dato: 17. februar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om boligskat og tilbagetrækningsreform Dato: 17. februar 2011 TNS

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Væsentlig mere end en milliard

Væsentlig mere end en milliard Væsentlig mere end en milliard Indledning Dette program beskriver en radikal omlægning af det danske skattesystem, der i langt højere grad tilgodeser arbejde, mens boliger og miljø beskattes yderligere.

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling

AffaldVarme. AffaldVarme - Tilbagebetaling Capacent 24. april 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Karakteristika hvem er udlejerne? 4 4. Generel holdning til tilbagebetalingsmodellerne 8 5. Sammenfatning 14 1. Indledning Som led i at Århus

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 3 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr. 2 2016 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked Side 1 af 7 Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked UNDERSØGELSE AF SENIORARBEJDSLIVET FEBRUAR 2019 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Ikke alle akademikere kan arbejde på samme måde hele vejen til pensionen...

Læs mere

Finanskrisen kløver Danmark i to

Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen kløver Danmark i to Finanskrisen påvirker danskerne vidt forskelligt. Mens nogle er hårdt ramt via tab af job og formue, har et flertal slet ikke mærket den økonomisk. Det viser undersøgelse

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Analyse. Finansiering af boligskattelettelse igennem rentefradrag: Synd for de unge? 3. marts Af Regitze Wandsøe og Philip Henriks

Analyse. Finansiering af boligskattelettelse igennem rentefradrag: Synd for de unge? 3. marts Af Regitze Wandsøe og Philip Henriks Analyse 3. marts 2017 Finansiering af boligskattelettelse igennem rentefradrag: Synd for de unge? Af Regitze Wandsøe og Philip Henriks Hvem kommer til at betale, hvis rentefradraget skal finansiere lavere

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse

Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse Notat Kontor/afdeling SEG Dato 3. juli 2018 Evaluering af Videncenter for energibesparelser i bygninger - resultat af spørgeskemaundersøgelse J nr. 2018-14137 /mra, hlm Resumé Videncenter for energibesparelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Fremtidens ældrebolig er allerede bygget

Fremtidens ældrebolig er allerede bygget Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2011 Fremtidens ældrebolig er allerede bygget Ældre over 70 år er godt tilfredse med med deres bolig og det kvarter, de bor i. Det viser en stor undersøgelse,

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 28. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 285 (Alm. del) af 23. marts

Læs mere

Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år

Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år Deleøkonomi med vækstproblemer 2018 Følg udviklingen gennem de seneste fem år Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom telefon 61558181 November 2018 Politisk skatteaftale får ikke dele- og platformsøkonomien

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

I dette notat regnes på de samfundsøkonomiske og familieøkonomiske konsekvenser af det øgede rentespænd.

I dette notat regnes på de samfundsøkonomiske og familieøkonomiske konsekvenser af det øgede rentespænd. 30.oktober 2008 Af Mie Dalskov, Signe Hansen og Frederik I. Pedersen, direkte tlf. 33557712 EFFEKT AF HØJERE RENTESPÆND TIL EUROOMRÅDET Det danske rentespænd til euroområdet er udvidet betragteligt i forbindelse

Læs mere

Notat 14. januar 2014

Notat 14. januar 2014 Notat 14. januar 2014 Fordelingseffekter af skattestoppet på ejerboliger Af Esben Anton Schultz Dette notat belyser de fordelingsmæssige virkninger af skattestoppet på ejerboliger (fastfrysningen af ejendomsværdiskatten

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt 24. oktober 2016 J.nr. 16-1440098 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 697 af 20. september 2016

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen

Økonomisk analyse. Danskerne er storforbrugere af naturen Økonomisk analyse 1. november 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er storforbrugere af naturen Landbrug & Fødevarer har, i en ny undersøgelse,

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder Maj 2018 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed

Læs mere

Lyngallup om regeringens skattereform Dato: 29. maj 2012

Lyngallup om regeringens skattereform Dato: 29. maj 2012 Lyngallup om regeringens skattereform Dato: 29. maj 2012 Metode Feltperiode: 29. maj 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Beskatning af ejerboliger Seminar d. 17. august Michael Svarer Overvismand for De Økonomiske Råd

Beskatning af ejerboliger Seminar d. 17. august Michael Svarer Overvismand for De Økonomiske Råd Beskatning af ejerboliger Seminar d. 17. august 2016 Michael Svarer Overvismand for De Økonomiske Råd Hovedbudskaber Bevar grundskylden det er en god skat Ophæv skattestoppet på ejendomsværdiskatten Ejendomsværdiskatten

Læs mere

Ytringsfrihed på arbejdspladsen

Ytringsfrihed på arbejdspladsen 5. marts 2014 Ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA har i perioden 24. januar 2. februar 2014 gennemført en undersøgelse af ytringsfrihed på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.186

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Konjunkturbarometer nr

Konjunkturbarometer nr Konjunkturbarometer nr. 4 8 For yderligere information David Hedegaard Meyer Danske Advokater Telefon: +45 33 43 7 Email: dhm@danskeadvokater.dk Danske Advokaters Konjunkturbarometer Konjunkturbarometeret

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Konjunkturanalyse. Holbæk Regionens Erhvervsråd

Konjunkturanalyse. Holbæk Regionens Erhvervsråd Konjunkturanalyse Holbæk Regionens Erhvervsråd Maj 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 27. april 4. maj 2010 Målgruppe: 893 Virksomheder i Holbæk kommune Antal

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

Halv pris på tvangsauktion?

Halv pris på tvangsauktion? NR. 5 JUNI 2014 Halv pris på tvangsauktion? Man kan købe hus meget billigt på tvangsauktion, især i landområderne. Det skyldes særlige problemer på boligmarkedet, som ikke fanges i prisstatistikken og

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S December

Læs mere

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne

Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Grundskyldspromillen bliver 3 gange så høj i udkanten som i storbyerne Med fastfrysningen af grundskylden og fastlåsning af kommunale grundskyldsprovenuer, som er en del af VLAK s forslag til et nyt boligskattesystem,

Læs mere

Markedet for lejeboliger i 2015

Markedet for lejeboliger i 2015 Ejendomsforeningen Danmark Markedet for lejeboliger i 2015 Ved cheføkonom, cand. polit., ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark Agenda Den private boligudlejning opfylder boligbehov på

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr Danske Advokaters Konjunkturbarometer nr 1 2016 Velkommen til Danske Advokaters Konjunkturbarometer Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Faglig kritik og sparring

Faglig kritik og sparring 15. august 2019 Faglig kritik og sparring Næsten hvert tredje medlem får aldrig faglig kritik for deres arbejde af deres leder, og 40 procent af medlemmerne får sjældent den nødvendige ros og anerkendelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor

Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor 15. november 2013 Notat om tillidsreformen i den offentlige sektor TNS Gallup har lavet en spørgeskemaundersøgelse for OAO omkring tillidsreformen i den offentlige sektor. 1054 offentligt ansatte har svaret

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET TINE FUGLSANG JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2017 ISBN: 978-87-93469-08-2 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. METODE OG DATAINDSAMLING... 2 3. DANSKERNES

Læs mere