Tilmeld. program forår dig kurserne på.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk"

Transkript

1 Tilmeld dig kurserne på program forår 2009

2 2

3 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet i et lejeretligt perspektiv 24 Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I 6 Grundkursus Lejeret II 8 Forældelse af krav 9 Mødeledelse på generalforsamlingen samt referatteknik 10 Lejefastsættelse og -regulering i forskellige boliglejemål 11 Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer 13 Introduktion til investering i fast ejendom 15 Opsigelse og ophævelse af boliglejemål 16 Sagers behandling ved huslejenævn og domstole 17 Indgåelse af boliglejekontrakter Typeformular A 8. udgave NYHED 19 Markedsleje i erhvervslejemål 20 Heldagskurser Moms i relation til udlejning af fast ejendom NYHED 26 Inkasso og småsagsproces 28 Omkostningsbestemt leje I og II 29 Semesterkurser Introduktion 31 Boliglejeret II 33 Erhvervslejeret 35 Ejendomsregnskab 37 ED s uddannelsesafdeling 39 Praktiske oplysninger 40 Priser 42 Tilmelding 43 3

4 Velkommen Ejendomsforeningen Danmark byder velkommen til foreningens uddannelseskatalog for foråret del af eller supplement til den grundlæggende uddannelse for ejendomsmanagere. Ejendomsforeningen Danmarks uddannelser er opdelt i halvdags- og heldagskurser samt i semesterkurser. Kurserne er målrettet primært mod ejere, administratorer, ejendomsmanagere, advokater og revisorer, samt disses medarbejdere. En række af kurserne opfylder kravene til advokaters efteruddannelse. Der er kurser til medarbejdere uden og med erfaring fra ejendomsbranchen. Programmet dækker kurser inden for ejendomsjura og ejendomsøkonomi. Udover kursusprogrammet kan vi tilbyde skræddersyede kurser til medlemmer eller grupper af medlemmer. Vi håber, at uddannelsesprogrammet vækker interesse, og at det omfatter alle vore medlemmers forskellige interesser og behov. Velkommen til uddannelserne i foråret Advokat Sven Westergaard Bestyrelsesformand Administratorsektionen Ejendomsforeningen Danmark Foreningens semesterkurser (tidligere Diplomuddannelsen) er, som hidtil, bygget op i fire juramoduler og et regnskabsmodul. Semesterkurserne kan fx indgå som en 4

5 Efteruddannelseskurser Introduktion Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskurser for foråret 2009 spænder vidt fra grundlæggende emner indenfor boliglejeretten og erhvervslejeretten, over foreningsretten til økonomiske kurser. Der er lagt vægt på, at Ejendomsforeningen Danmark udbyder kurser både i København og i Århus. Kurserne i København gennemføres i Ejendomsforeningen Danmarks egne lokaler med kombination af interne og eksterne undervisere. Kurserne i Århus gennemføres i Nykredits lokaler, ligeledes med kombination af interne og eksterne undervisere. Der udbydes halvdags- og heldagskurser. Kursusbevis Der udstedes et kursusbevis til deltagere på efteruddannelseskurserne. I relation til de nye regler om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige bemærkes, at det af kursusbeviset for de kurser der opfylder reglerne vil fremgå, hvem der har deltaget i undervisningen, kursets navn og antallet af undervisningslektioner, således som det er defineret i bkg. nr af 12. december Ifølge reglerne skal alle advokater og advokatfuldmægtige i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2010 deltage i mindst 54 lektioners efteruddannelse af generel eller konkret betydning for advokaterhvervet, svarende til 18 lektioner om året. Ejendomsforeningen Danmarks juridiske efteruddannelseskurser opfylder kvalitetskravene, herunder undervisernes faglige kompetence. 5

6 Ejendomsviden Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I 22. gang det udbydes Formål Målet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset er både baseret på en gennemgang af lovgivningssystemet og, i meget vidt omfang, på formularer og eksempler til belysning af talrige af de praktiske situationer, man som administrator eller ejer bliver stillet overfor. De sidste nye afgørelser og seneste lovgivning inddrages. Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til lejelovgivningen. Kurset består af to dele. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Lejelovene Lovenes indbyrdes sammenhæng Forholdet mellem lejelovene og parternes aftale Lejeaftalen Lejelovens 5 Typeformular A, 8. udgave Individuelle vilkår og aftaler Ejendomstyper og andre lejeretlige begreber Lejebetaling, depositum og forudbetalt leje Opsigelse og ophævelse i tilfælde af betalingsmisligholdelse, husordensovertrædelser mv. Behandling ved huslejenævn af husordensovertrædelser Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med beboelseslejemål eller blandede ejendomme Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer beboelseslejemål eller blandede ejendomme Huslejenævnssekretærer 6

7 Tid og sted Fredag den 16. januar 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Del II afholdes den 23. januar Tilmeldingsfrist Den 23. december Kursuslærere Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. 7

8 Ejendomsviden Halvdagskurser Grundkursus Lejeret II 22. gang det udbydes Formål Målet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset er både baseret på en gennemgang af lovgivningssystemet og, i meget vidt omfang, på formularer og eksempler til belysning af talrige af de praktiske situationer, man som administrator eller ejer bliver stillet overfor. De sidste nye afgørelser og seneste lovgivning inddrages. Kurset består af to dele. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Forbedring og vedligeholdelse Adgang til lejligheden Brugsrettens overgang ved fremleje, bytte, dødsfald mv. Varme- og vandregnskabet Lejemålets stand ved ind- og udflytning Beboerrepræsentation Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med beboelseslejemål eller blandede ejendomme. Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer beboelseslejemål eller blandede ejendomme Huslejenævnssekretærer Tid og sted Fredag den 23. januar 2009, kl i København Antal undervisningslektioner: 4. Del I afholdes den 16. januar Tilmeldingsfrist Den 5. januar Kursuslærere Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. 8

9 Ejendomsviden Halvdagskurser Forældelse af krav 2. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give kursisterne en grundig indføring i de nye forældelsesregler, der træder i kraft den 1. januar Derudover vil kurset kort berøre de hidtil gældende forældelsesregler, herunder overgangsreglerne i den nye forældelseslov. Hovedvægten i kurset vil blive lagt på forældelse i relation til lejeretlige krav og restancer. Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Indhold De eksisterende forældelseslove Definition af begrebet forældelse, samt fastlæggelse af retsvirkningerne af forældelse af krav Den nye forældelseslovs anvendelsesområde Hovedreglen om 3-årig forældelse Suspension af forældelsesfristen Absolutte forældelsesfrister Afbrydelse af forældelsesfristen Overgangsregler Mulighederne for at fravige forældelsesreglerne Ændringer i andre loves forældelsesbestemmelser Tid og sted Torsdag den 22. januar 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 2. januar Kursuslærer Advokat Brian Nygaard Oswald, Advokatgruppen (Forfatter til bogen Forældelse i praksis generel del, der udkom i 2008 hos DJØF s Forlag). 9

10 Ejendomsviden Halvdagskurser Mødeledelse på generalforsamlingen samt referatteknik 3. gang det udbydes Formål Kursets formål er at give deltagerne et godt kendskab til dirigenthvervet, herunder forberedelse af generalforsamling, fremlæggelse af årsrapport og referatteknik. Målgruppe Administratorer af andelsbolig- og ejerforeninger Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Indhold Beskrivelse af de forberedende opgaver inden udarbejdelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling Udarbejdelse af indkaldelse Beskrivelse af de forberedende opgaver inden generalforsamlingen, herunder hvem har adgang, fuldmagter, stemmeregler, behandling af indkomne forslag mv. Gennemgang af de enkelte dagsordenspunkter, herunder fremlæggelse af årsrapport og budget Mødeledelse og dirigentens vigtigste kompetenceområder Udarbejdelse af referat Tid og sted Tirsdag den 27. januar 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 6. januar Kursuslærere Advokat Susanne Ipsen, CEJ Ejendomsadministration A/S. Advokat Rasmus Juvik, Advokatfirmaet Gangsted- Rasmussen. 10

11 Ejendomsviden Halvdagskurser Lejefastsættelse og -regulering i forskellige boliglejemål 10. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give deltagerne et overblik over de regler, der gælder for fastsættelse af lejen i boliglejemål ved lejeperiodens start, herunder for gennemgribende forbedrede lejligheder og nyindrettede tagboliger. Endvidere gennemgås reglerne for regulering af lejen i lejeperioden, bortset fra reglerne om omkostningsbestemt lejeforhøjelse, forbedringsforhøjelser og byfornyelse. Disse emner behandles på andre kurser. Det forudsættes, at kursisterne har et overordnet kendskab til reglerne i lejelovgivningen. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Småhuse -- Særligt lejeværdibegreb -- Det lejedes værdi -- Trappeleje -- Lejeregulering -- Regulering for stigninger i skatter og afgifter Ejendomme i kommuner uden regulering 80/20 ejendomme Erhvervslejemål, der konverteres til boliger Nyindrettede tagboliger Nybyggeri Indeksfinansieret byggeri (hovedtræk) Indhold Lejemål i store ejendomme -- Fastsættelse af lejen ved lejeperiodens start -- Gennemgribende forbedrede lejligheder -- Trappeleje -- Mere byrdefulde vilkår -- Regulering for stigninger i skatter og afgifter -- Regulering for stigninger i vedligeholdelseshensættelser Målgruppe Ejere og administratorer af udlejningsejendomme og andelsboligforeninger Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Huslejenævnsmedlemmer Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter 11

12 Ejendomsviden Halvdagskurser Lejefastsættelse og -regulering i forskellige boliglejemål Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnssekretærer Tid og sted Tirsdag den 3. februar 2009, kl i København. Torsdag den 5. februar 2009, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 6. Tilmeldingsfrist Den 13. januar Kursuslærere Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark (København og Århus). Advokatfuldmægtig Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark (København). Direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Jens Nielsens Ejendomsadministration (Århus). 12

13 Ejendomsviden Halvdagskurser Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer 5. gang det udbydes Formål Alle, der investerer i ejendomme, bør være opmærksom på de skatte- og momsregler, der findes på området. Udlejningsejendomme er et område med komplicerede momsfradragsregler og følgelig med relativt stor risiko for fejltagelser. En enkelt udlejningsejendom kan have op til fem forskellige momsfradragsprocenter. Ligeledes er der en række skattemæssige faldgruber ved erhvervelse af investeringsejendomme, fradragsregler for vedligeholdelse mv. og ved efterfølgende salg. Hensigten med kurset er at give deltagerne forståelse for skatte- og momsforhold ved ejendomsinvesteringer. I momsdelen vil følgende emner blive behandlet Registrering med henblik på optimering af momsforhold Momsfradrag Reguleringsforpligtelse Energiafgifter I skattedelen vil følgende emner blive behandlet Erhvervelse af investeringsejendomme Vedligeholdelse kontra forbedring Afskrivninger Beskatning ved salg af investeringsejendomme Indhold Skatte- og momsforhold ved køb og salg af ejendomme ejendomsdrift for forskellige typer af ejendomme Målgruppe Investorer Ansatte hos institutionelle investorer Administratorer 13

14 Ejendomsviden Halvdagskurser Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer Tid og sted Onsdag den 18. februar 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 28. januar Kursuslærere Director Jacob Alstrup Lie, KPMG. Senior VAT Manager Heidi Lundsgaard Udsen, KPMG. 14

15 Ejendomsviden Halvdagskurser Introduktion til investering i fast ejendom 5. gang det udbydes Formål Hensigten med kurset er at give deltagerne indblik i de økonomiske analyser, der foretages ved investering i ejendomme. Det inkluderer måling af afkast, værdiansættelse og principperne bag DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks. Desuden gennemgås afvejningen mellem investering i ejendomme og i andre aktivklasser inkl. forholdet mellem risiko og forventet afkast. Værdien og indholdet af benchmarkanalyser vil ligeledes blive gennemgået. Kurset er en introduktion, idet de grundlæggende metoder og teorier ved investering i fast ejendom gennemgås. Indhold Investorer og ejendomsinvesteringer Måling af afkast DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks Prisdannelsen på fast ejendom Risiko, afkast og porteføljeteori At skabe og pleje en portefølje Investering i aktier, obligationer eller ejendomme? Indirekte investeringer i ejendomme Målgruppe Ejere og adminsitratorer af ejendomme Erhvervsmæglere Revisorer Alle med interesse for investering i fast ejendom. Tid og sted Onsdag den 25. februar 2009, kl i København. Tilmeldingsfrist Den 4. februar Kursuslærere Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Direktør Rolf Norstrand, Ejendomsforeningen Danmark. 15

16 Ejendomsviden Halvdagskurser Opsigelse og ophævelse af boliglejemål 7. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give deltagerne et kendskab til forskellen mellem opsigelse og ophævelse og forskellen i konsekvenserne heraf for udlejer og lejer. Kurset skal sætte kursisterne i stand til at foretage en vurdering af, om et boliglejemål bør ophæves eller opsiges, samt til at gennemføre en ophævelse eller en opsigelse under iagttagelse af bl.a. de formkrav, der følger af lejelovgivningen. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven. Indhold Lejers opsigelse Udlejers opsigelse Lejers ophævelse Udlejers ophævelse Formkrav til opsigelse Formkrav til ophævelse Huslejenævn, boligret eller fogedret? Målgruppe Administratorer og ejere af ejendomme med beboelseslejemål Advokater Huslejenævnsmedlemmer og lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Tid og sted Onsdag den 4. marts 2009, kl i København Torsdag den 5. marts 2009, kl i Århus Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 6. februar Kursuslærere Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark (København og Århus). Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark (København). Direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Jens Nielsen Ejendomsadministration A/S (Århus). 16

17 Ejendomsviden Halvdagskurser Sagers behandling ved huslejenævn og domstole 7. gang det udbydes Formål Formålet er at anskueliggøre, hvorledes sager oplyses og sagsbehandles ved huslejenævnene. Hvad enten udlejer eller administrator indbringer en sag, eller lejeren indbringer en sag, er det af største vigtighed for sagens afgørelse, at huslejenævnet får alle relevante oplysninger. Vi sætter også fokus på parternes forpligtigelse til at oplyse sager samt nævnets egen pligt til at sikre det faktiske grundlag, inden der træffes en afgørelse. Ligeledes gennemgås, hvorledes sager oplyses og sagsbehandles ved boligretten således, at forskellen mellem nævns- og domstolsbehandling anskueliggøres. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Huslejenævnenes kompetence og arbejdsform (officialprincippet) Udstrækning af officialprincippet samt bevisbyrdefordeling Nævnenes kompetence i forhold til domstolene; særligt de grå zoner Sagers indbringelse for huslejenævn Grundlæggende sagsbehandlingsregler Gennemgang af enkelte sagstyper, særligt omkostningsbestemt leje, småhussager, fraflytning, varslingsprocedure og forhåndsgodkendelser Domstolenes kompetence og arbejdsform Sagers indbringelse for domstolene Hvilken bevisvægt har nævnskendelsen, hvis der senere indbringes sag for boligretten? Målgruppe Administratorer og ejere af ejendomme med beboelseslejemål Advokater Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ejendomsmæglere 17

18 Ejendomsviden Halvdagskurser Sagers behandling ved huslejenævn og domstole Tid og sted Torsdag den 18. marts 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 25. februar Kursuslærere Fuldmægtig Charlotte Witt, Velfærdsministeriet. Advokat Mikkel Jarde, a4 Advokatfirma. 18

19 Ejendomsviden Halvdagskurser Indgåelse af boliglejekontrakter Typeformular A 8. udgave NYHED Formål Formålet med kurset er at give en grundlæggende gennemgang af udfyldelse af den autoriserede boliglejekontrakt Typeformular A 8. På kurset vil der blive lavet en grundig gennemgang af de enkelte bestemmelser i Typeformular A 8. udgave, herunder hvilke særlige vilkår, der kan indsættes i 11 i typeformularen. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Lovkrav til boliglejekontrakter Blanketreglen lejelovens 5 Gennemgang af 1-10 i Typeformular A 8. udgave Særlige individuelle vilkår, der aftales i 11 i Typeformular A 8. udgave, herunder -- trappelejeklausuler -- klausuler om markedsleje og nettoprisindeksering -- klausuler om vedligeholdelsesfordeling Særlige vilkår eller husorden? Mere byrdefulde vilkår Overflødige/ugyldige særlige vilkår Gennemgribende forbedrede lejemål Individuelle lejekontrakter Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme Erhvervsmæglere og revisorer Huslejenævnsmedlemmer Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Tid og sted Onsdag den 22. april 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 1. april Kursuslærere Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Advokatfuldmægtig Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. 19

20 Ejendomsviden Halvdagskurser Markedsleje i erhvervslejemål 5. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give deltagerne overblik over samt praktisk indsigt i de regler, der gælder for fastsættelse af markedsleje og varsling af markedslejeforhøjelser i henhold til erhvervslejelovens regler. Erhvervslejelovens regler gennemgås, ligesom processen vedrørende forberedelse og gennemførelse af varslingen gennemgås. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af erhvervslejeloven. Indhold Markedsleje Begrebet markedsleje, herunder betydningen af -- forbedringer -- lejers branche -- lejemålets fysiske udformning -- lejevilkårene osv. Varsling af forhøjelse eller nedsættelse -- Formkrav Syn og skøn -- Udmeldelse af skønsmand -- Formulering af skønstema -- Materiale til skønsmand -- Sammenligningslejemål Varslingshindringer -- Aftalt fredning, -- Aftalt lejeregulering -- Aftalt uopsigelighed -- Varslingsintervaller -- Væsentlighedskravet Behandling af tvister Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med erhvervslejemål Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere 20

21 Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer erhvervslejemål Tid og sted Onsdag den 6. maj 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 15. april Kursuslærere Advokat Andreas Antoniades, Bech-Bruun. Advokat Kristin Jonasson, Bech-Bruun. 21

22 Ejendomsviden Halvdagskurser Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 2. gang det udbydes Formål Kurset er et basiskursus, og formålet med kurset er derfor at give deltagerne en helt grundlæggende indføring i, hvad der forstås ved omkostningsbestemt leje og hvorledes der udarbejdes et driftsbudget for en omkostningsbestemt ejendom. Kurset vil blive baseret på en gennemgang af en række fakturaer på forskellige driftsudgifter, herunder en skattebillet og Ejendomsforeningen Danmarks blanket til brug ved udarbejdelse af et driftsbudget for en omkostningsbestemt ejendom samt varslingsblanketten. Med hensyn til problemstillinger vedrørende omkostningsbestemt leje, som ligger ud over det basale, henvises til Ejendomsforeningen Danmarks øvrige kurser i omkostningsbestemt leje, der afholdes i efteråret NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold På kurset vil følgende emner blive berørt: Ejendomme med omkostningsbestemt leje (grundlæggende regler) Fordeling mellem bolig og erhverv (grundlæggende regler) Fordeling mellem boliger (grundlæggende regler) Beregning af henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer Afgrænsning og beregning af udgifter, som kan indgå i driftsbudgettet Beregning af afkast (grundlæggende regler) Administrationshonorarer Udfyldelse af varslingsblanketten (hovedtræk) Med hensyn til mere komplicerede problemstillinger vedrørende ovennævnte emner henvises til de kommende kurser i omkostningsbestemt leje, der forventes afholdt i efteråret På kurset berøres ikke emner som beregning af 18- og 18 b-satser, indregning af forbedringstillæg, spise-op-princippet, varslingsprocedure og beboerrepræsentationer, ejerlejligheder og andelsboliger samt tvister. Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med bolig lejemål Advokatsekretærer 22

23 Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnssekretærer Generelt for målgruppen gælder, at kurset retter sig mod personer uden kendskab til omkostningsbestemt leje eller med begrænset kendskab hertil. Tid og sted Tirsdag den 19. maj 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 28. april Kursuslærere Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Advokatfuldmægtig Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. 23

24 Ejendomsviden Halvdagskurser Byggesagsforløbet i et lejeretligt perspektiv 3. gang det udbydes Formål Målet med kurset er at belyse et samlet byggesagsforløb parallelt med gennemgangen af udlejers eller administrators håndtering af den lejeretlige side af sagen. Vi gennemgår forløbet kronologisk fra behovsdelen til planlægning, projektering, udbud og helt til afslutning og årseftersyn. Gennemgangen foregår hele tiden med lejerettens bestemmelser om kontakt til lejer eller beboerrepræsentation, samt varslingsregler, som fast følgesvend. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Behov -- Byggeteknisk gennemgang og vedligeholdelsesplan -- Inddragelser af lejer/beboerrepræsentation, overvejelser om, hvorvidt arbejder vil være indvendig eller udvendig vedligeholdelse eller forbedring. Planlægning -- Budget, beskrivelse af påtænkte arbejder -- Inddragelser af lejer/beboerrepræsentation og eventuel ansøgning om forhåndsgodkendelse Projektering -- Entrepriseopdeling, udbudsform, tidsplan, valg af tekniske principper, udbudsmateriale Udbud -- Valg af tilbudsgivere, licitation, revidering af budget, accept -- Lov om indhentning af tilbud -- Inddragelser af lejer/beboerrepræsentation, varsling af adgang, iværksættelse og foreløbig lejeforhøjelse Afslutning -- Udførelse af arbejder, mangler, afhjælpning, årsgennemgang -- Opstilling af lejeretligt regnskab, varsling af endelig lejeforhøjelse, opgørelse af vedligeholdelsesarbejder, GI-regnskab, udarbejdelse af fremtidige lejekontrakter Målgruppe Administratorer og ejere af udlejningsejendomme Revisorer og advokater Ansatte i den offentlige sektor samt realkredit- og pengeinstitutsektoren 24

25 Tid og sted Torsdag den 26. maj 2009, kl i København Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 5. maj Kursuslærere Bygningsingeniør Eric Prescott, a4 arkitekter og ingeniører A/S. Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. 25

26 Ejendomsviden Heldagskurser Moms i relation til udlejning af fast ejendom NYHED Formål Formålet med kurset er at give kursisterne en grundlæggende indføring i de momsretlige regler, som har relevans for udlejning og administration af fast ejendom. Kurset vil indeholde en afgrænsning af momspligten/ momsfritagelsen for relevante ydelser vedrørende udlejning af fast ejendom mv. Derudover vil kurset indeholde en gennemgang af betingelserne for frivillig registrering af udlejning og opførelse af fast ejendom og de pligter og rettigheder, som følger med registreringen. Der vil i denne forbindelse blive taget udgangspunkt i de leverancer af varer og ydelser, som typisk forekommer i lejeforholdet fra lejeaftalens indgåelse til dennes ophør. Momspligtige/momsfrie transaktioner efter ML 13, stk. 1, nr. 8. Momsmæssige overvejelser ved indgåelse af lejeaftalen Frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom/opførelse af fast ejendom, herunder -- Afgrænsning heraf og betingelser herfor -- Administrative pligter -- Momsbelagte transaktioner og beregning af afgiftsgrundlaget herfor -- Fradragsret for moms -- Investeringsgoder og regulering af moms herfor -- Salg/udtagning af virksomhedens øvrige aktiver Moms ved lejeaftalens ophør Indhold Momsens grundbegreber, herunder -- Afgiftspligtige personer -- Momspligt/fritagelser -- Registreringspligt /valgfri registrering -- Leveringssted Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Ansatte i realkreditinstitutter, pensionsselskaber og pengeinstitutter 26

27 Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Tid og sted Torsdag den 26. marts 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 6. Tilmeldingsfrist Den 5. marts Kursuslærere Advokat (L) Tom Kári Kristjánsson, advokatfirmaet Plesner. Advokatfuldmægtig Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. 27

28 Ejendomsviden Heldagskurser Inkasso og småsagsproces 5. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give deltagerne en opdatering i nyeste regler og praksis på inkassoområdet. Inkassoområdet er under konstant ændring og kurset tilsigter at give viden om praktiske problemstillinger og løsningsforslag hertil. Herudover er formålet med kurset at give grundlæggende viden om de nye regler om småsagsprocessen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2008 samt, hvorledes man som ejer eller administrator selv kan håndtere krav på maksimum kr frivillige forlig, udlægsforretning mv. Rykkergebyrer, låsesmed, inkassoomkostninger, mødesalærer mv. Hvad kan man pålægge skyldner at betale? Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme Erhvervsmæglere og revisorer Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Indhold Nyeste retspraksis på inkassoområdet Den forenklede inkassoproces, herunder ændringerne pr. 1. juli 2007 Håndtering af mindre krav i henhold til reglerne om småsagsprocessen pr. 1. januar 2008 Ophævelse af advokaters mødemonopol pr. 1. januar 2008, hvorved ejere og administratorer har mulighed for at udarbejde betalingspåkrav og repræsentere kreditorer i småsagsprocessen og til fogedretsmøder Nye forældelsesregler pr. 1. januar 2008, hvor gennemgangen er med særlig vægt på inkassosager på lejeområdet, dvs. lejerestancer, Tid og sted Tirsdag den 31. marts 2009, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 7. Tilmeldingsfrist Den 10. marts Kursuslærer Advokat Brian Nygaard Oswald, Advokatgruppen (Forfatter til bogen Inkassosager i praksis ). 28

29 Ejendomsviden Heldagskurser Omkostningsbestemt leje I og II 18. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at indføre kursisterne i en række af de udvalgte problemstillinger, man kan komme ud for ved varsling af omkostningsbestemt leje. Der redegøres bl.a. for, hvorledes man skal varsle omkostningsbestemt lejeforhøjdelse i ejendomme, hvor lejen ikke har været reguleret løbende, og hvor der generelt er uvished om lejens sammensætning. Endvidere gennemgås den seneste udvikling i huslejenævnenes og domstolenes praksis på området. Der lægges op til diskussion og erfaringsudveksling deltagerne imellem og med underviserne. Det forudsættes, at kursisterne har et grundlæggende kendskab til reglerne om omkostningsbestemt leje. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Omkostningsbestemte ejendomme -- Fordelingsprincipper -- Henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer Driftsudgifter, afkast og indtægter -- Hensættelser til vedligeholdelse -- Udarbejdelse af driftsbudget -- Spise-op-princippet -- Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse -- Lejeforhøjelse i relation til det lejedes værdi Varsling af skatte- og afgiftsforhøjelser Konsekvenser ved indretning af tagboliger Ejerforeninger og andelsboliger Tvister i huslejenævnet Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med bolig - lejemål Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnssekretærer 29

30 Ejendomsviden Heldagskurser Omkostningsbestemt leje I og II Tid og sted Onsdag den 29. april 2009, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 6. Tilmeldingsfrist Den 8. april Kursuslærere Advokat Ulla Andersson, Adv.fa. Gangsted-Rasmussen. Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. 30

31 Semesterkurser Introduktion Semesterkurserne er opdelt i fire moduler vedrørende lejeret og foreningsret samt et regnskabsmodul. Emnerne på de fire førstnævnte moduler er forskellige, men niveauet for undervisningen er ens. De første to moduler er Boliglejeret I og II. Disse moduler supplerer hinanden, hvorfor det er nødvendigt at følge begge moduler for at få kendskab til alle aspekter af boliglejeretten. Det anbefales at følge Boliglejeret I og II i den nævnte rækkefølge. Det tredje modul er Andelsboligforeninger og Ejerforeninger, mens det fjerde er Erhvervslejeret. Modulet Grundlæggende bogføring og regnskab er en introduktion til modulet Ejendomsregnskab. Hensigten med modulet er at give de studerende, som ikke har kendskab til bogføring og regnskabsopstillinger, en grundlæggende viden herom, således at de studerende bliver i stand til at følge undervisningen i Ejendomsregnskab. Det er ikke et krav, at man skal gennemføre Grundlæggende bogføring og regnskab for at kunne påbegynde kurset i Ejendomsregnskab. Kursusbevis Der udstedes et bevis til deltagere på holdundervisningen, hvis den studerende har været til stede 80 procent af undervisningstimerne og har fået godkendt 2/3 af de stillede opgaver. Der udstedes et bevis til deltagere på fjernundervisningen, hvis den studerende har afleveret og fået godkendt 80 procent af de stillede opgaver. Eksamen Ejendomsforeningen Danmark tilbyder eksamen på semesterkurserne i henhold til følgende eksamensplan: Semesterkursus Eksamensdag Boliglejeret I Modulet afsluttes ikke med eksamen Boliglejeret II Den 24. april 2009 Andelsboligforeninger og ejerforeninger Der afholdes ikke eksamen i foråret 2009 Erhvervslejeret Den 7. maj 2009 Grundlæggende bogføring og regnskab Modulet afsluttes ikke med eksamen Ejendomsregnskab Den 15. juni

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på www.ejendomsforeningen.dk/ kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver

Læs mere

Tilmeld. program efterår dig kurserne på.

Tilmeld. program efterår dig kurserne på. Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program efterår 2008 Indhold Velkommen 5 Efteruddannelseskurser introduktion 6 Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I 7 Grundkursus Lejeret II 8 Omkostningsbestemt

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Den nye lejelov hvad kan vi forvente?

Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov hvad kan vi forvente? Juridisk direktør og Advokat Lars Brondt Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Forlig af 11. juni 2014 og lovforslag

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen Referat

Bestyrelsesmøder, Beboerrepræsentationen og Antenneforeningen Referat Beboerrepræsentationen "VIBENSHUSBEBOERNE" v/carl-erik Christiansen Buddinge Hovedgade 291 2880 Bagsværd Telefon: 44 44 00 03 (privat) Telefon: 33 21 26 33 (arbejde) Telefax: 33 21 11 18 E-Mail: carl-erik@andersen-maare.dk

Læs mere

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark

Ny lejelov. For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015. Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov For lægdommere og huslejenævnsmedlemmer 9. December 2015 Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Ikrafttræden og hjemmel v/ejendomsforeningen Danmark, juridisk

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov

Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Ejendomsforeningen Danmark Den nye lejelov Hjørring udlejere 5. november 2015 Elsebeth Due Kjeldsen, Ejendomsforeningen Danmark Ny lejelov 1. juli 2015 Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Vigtigste elementer

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner Lejefastsættelse og lejeregulering Lejefastsættelse - Omkostningsbestemt

Læs mere

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33 Efteruddannelse ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 Forår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 26 Kommunikation og ledelse 28 EA-uddannelsen 33 Velkommen

Læs mere

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER

HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER HÅNDTERING AF HUSLEJENÆVNSSAGER Lidt om Via kontorfællesskabet med ØENS Ejendomsadministration samarbejder vi om varetagelse af administrationskunderne, andels- og ejerforeningernes og beboernes løbende

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s.

Publikationer. Det lejedes værdi Juul-Sandberg, J. 6 maj 2014 3. udg. København: Karnov Group. 405 s. Jakob Juul-Sandberg Professor mso Juridisk Institut Postaddresse: Campusvej 55 5230 Odense M Danmark E-mail: jju@sam.sdu.dk Mobil: 50804535 Telefon: 65503051 Publikationer Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår Opgavesæt I Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme 1. del Efterår 2016 Opgavesæt I Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Hvordan klassificeres ejendommen? Du skal vurdere, hvilke regler for

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer

Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer 1 Aftale om grøn byfornyelse efter kapitel 6 a i lov om byfornyelse og udvikling af byer Aftaleblanket udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter juni 2014. Denne blanket skal anvendes ved

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1

Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Lejeloven (oversigt over bestemmelser, der indeholder en pligt til/mulighed for kommunikation mellem udlejer og lejer) 1 Bestemmelse Indholdsbeskrivelse Skriftlighedskrav (skriftlighedskravet fremgår direkte

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Det lejedes værdi i boliglejemål

Det lejedes værdi i boliglejemål i boliglejemål Jakob Juul-Sandberg Adjunkt, ph.d. Syddansk Universitet, Odense Baggrund Ph.d. afhandling»det lejedes værdi«en analyse af begrebet det lejedes værdi i forbindelse med huslejefastsættelsen

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

Efteruddannelse Efterår 15

Efteruddannelse Efterår 15 Efteruddannelse Efterår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 22 Kommunikation og ledelse 27 EA-uddannelsen 29 Velkommen til efterårssæsonen 2015 Uddannelse er

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven. af advokat Claus Johansen Konsekvenser af den nye lejelov Et bredt flertal af folketinget vedtog med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2015 et nyt lovforslag om ændring af lejeloven og boligreguleringsloven.

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION

VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION VARSLING AF FORBEDRINGSFORHØJELSER ADVOKAT MOGENS DÜRR, DEAS A/S 1 2. FEBRUAR 2017 / DEAS PRÆSENTATION GAMLE REGLER LL 66 kun hvis der er beboerrepræsentation alle forbedringsforhøjelser uanset størrelse

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger

Boligselskabernes Landsforening og Bygherreforeningen har meddelt, at de ikke har bemærkninger NOTAT Dato: 22. november 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-2417 Sagsbehandler: lag/mpk Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn

Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Ejendomsforeningen Danmark Gå hjem-møde 9.9.2014 Elektroniske ind- og fraflytningssyn Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Oversigt over emner Ind- og fraflytningssyn Indflytningssyn Fraflytningssyn

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Forbedringsforhøjelser

Forbedringsforhøjelser Forbedringsforhøjelser 1 FORBEDRINGER i private udlejningsejendomme 2 Hvem er vi? Kris Munk 2. års fuldmægtig Tidligere ansat ved De Jurastuderendes Retshjælp og sidder p.t. med en del lejeretlige sager

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Jakob Juul-Sandberg. Det lejedes værdi. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Jakob Juul-Sandberg. Det lejedes værdi. 3. udgave Jakob Juul-Sandberg Det lejedes værdi 3. udgave : Læs mere om udgivelsen på www.karnovgroup.dk Jakob Juul-Sandberg Det lejedes værdi 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3507-6

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT Contract Manager Grønland Forår 2010 Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter Hvad er IT Contract Manager-uddannelsen IT Contract Manager er en uddannelse for personer, der arbejder

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark UDLEJERS STØRSTE UDFORDRINGER I 2016 Elsebeth Due Kjeldsen Hjørring Udlejere 8. november 2016 AGENDA 1. Obligatoriske ind- og fraflytningssyn og rapport 2. Normalistandsættelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager 1 OVERSIGT INDLEDNING ENERGIBESPARELSER 1. En balanceret adgang

Læs mere

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2

Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Gå hjemmøde Boliglejemål 1 og 2 Ny udgave 2017 Boliglejemål 1 og 2 Lejefastsættelse Gå hjemmøde 2. februar 2017 Pernille Lind Husen juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Havnegade 29 DK-1058 T: +45 3332 2626 W: husenadvokater.dk Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Dansk Selskab for Boligret den 27. august 2014 v/advokat Katja Paludan Indsæt navn

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager

Ny lejelov. Informa(onsmøde. 19. januar 2015 Scandic City, Århus. Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Informa(onsmøde 19. januar 2015 Scandic City, Århus Advokaterne Erik Aagaard Poulsen, Louise Kaczor & Søren Lyager Ny lejelov Forhistorien Lejelovskommissionen i 1994 Nyt forsøg for ca. 8 år

Læs mere

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København

Rettevejledning. Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014. EA01 - København Rettevejledning Administration af boligudlejningsejendomme I Efterår 2014 EA01 - København Opgavesæt nr. 1 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 a) Den studerende bør konstatere, at Århus er en reguleret kommune, hvorfor

Læs mere

Efteruddannelse Forår 17

Efteruddannelse Forår 17 Efteruddannelse Forår 17 Foreninger 4 Erhvervslejemål 5 Boliglejemål 8 Investering og finansiering 13 Kommunikation og ledelse 14 EA-uddannelsen 16 1 Tilmelding og afbestilling Tilmeldingsfrister og oprettelse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse

Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse Ejendomsforeningen Danmark Tvister Huslejenævn og Boligret Tvangsadministration og rettighedsfrakendelse 28. november 2014 Juridisk konsulent Niklas Winther Kejlskov Tvister Tvister om boliglejemål kan

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme

Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Uddrag af nye domme (1) GD 2013/45 Ø(U HAVDE ADGANG TIL AT OPKRÆVE FORBEDRINGSTILLÆG

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. juni 2017 Sag 147/2016 (1. afdeling) Anthon Seeberg (advokat Jan Toft Olesen) mod Else Bonde Koretke (advokat Claus Allan Bonnez) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen

- Ændringer i lejeloven - Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen - Ændringer i lejeloven - W Ved advokaterne Palle Møller Jørgensen (H) og Mikkel Mose Baltsersen Indhold: Obligatorisk indflytningssyn Lejers vedligeholdelsespligt - normalistandsættelse Obligatorisk fraflytningssyn

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva

Ejendomsforeningen Danmark. Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Ejendomsforeningen Danmark Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt 10. oktober 2014 Advokat Henrik da Silva Fremleje og brugsrettens overgang i øvrigt Plan for gennemgang Fremleje Fremleje af del af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13

TEMA: DINE NYE RETTIGHEDER SOM LEJER NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA. VI LEJERE ERE l 13 NY LEJELOV MERE TRYGHED OG TUSINDVIS AF KR. AT SPARE 8 SIDER TEMA VI LEJERE ERE l 13 KÆRE LEJER Den 1. juli 2015 trådte en række vigtige ændringer af lejelovene i den privatejede udlejningssektor i kraft.

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere