Hold nr.: fina0911 Udarbejdet af: Kasper Ruberg Mogensen Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hold nr.: fina0911 Udarbejdet af: Kasper Ruberg Mogensen Dato: 29.05.2013"

Transkript

1 Hovedopgave Kasper Ruberg Mogensen V A L G A F S T U D I E B O L I G Hold nr.: fina0911 Udarbejdet af: Kasper Ruberg Mogensen Dato: Side 1 af

2 University College Nordjylland Finansøkonomuddannelsen 4. Semester Hovedopgave Valg af studiebolig Fina0911 Kasper Ruberg Mogensen: Vejleder: Torben Engelbreht Jacobsen Afleverings dato: Antal tegn (inklusiv mellemrum) i rapporten: Antal normalsider: 39,8 Side 2 af 105

3 Indholdsfortegnelse 1 Problemformulering Motivation Problemstilling Metode Definition af en studiebolig Boligtyper ejerbolig Finansiering Prisdannelse Risici og forsikring Økonomisk udvikling Andelsbolig Finansiering Prisdannelse Risici og forsikring Økonomisk udvikling Lejebolig Finansiering Prisdannelse på private ejerboliger Prisdannelse på almennyttige boliger Risici og forsikring Økonomisk udvikling Case Faktablad Årlige indtægter Årlige udgifter De konkrete boligforslag Den private lejebolig Indtægter ved leje af privat lejlighed Udgifter ved leje af privat lejlighed Den almene lejebolig Indtægter ved leje af almen lejlighed Udgifter ved leje af almen lejlighed Ejerboligen Indtægter ved køb af ejerbolig Udgifter ved køb af ejerbolig Andelsboligen Indtægter ved køb af andelsbolig udgifter ved køb af andelsbolig Henrik Pedersens økonomi Relevante skattesatser...52 Side 3 af 105

4 6.1.1 Arbejdsmarkedsbidrag Rentefradrag Ligningsmæssige fradrag Personfradrag Sundhedsbidrag, kommune- og kirkeskat Bundskat Ejendomsskat Ejendomsværdiskat Grøn check Skatteberegning for privat lejebolig indkomstopgørelse opgørelse af kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Skatteberegning Budget for privat lejebolig Budget for almen lejebolig Skatteberegning ved køb af ejerbolig Indkomstopgørelse Nettokapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Skatteberegning Budget ved køb af ejerbolig Skatteberegning ved køb af andel Indkomstopgørelse Nettokapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag Skatteberegning Budget ved køb af andel Vurdering af Henrik Pedersens boligsituation Konklusion Kildefortegnelse Bøger Internettet Bilag Bilag 1 salgsopstilling Andelsbolig Salgsopstilling Ejerbolig...95 Side 4 af 105

5 1 Problemformulering 1.1 Motivation Flere og flere af de nye studerende, som starter på videregående uddannelser har problemer med at finde en egnet bolig, når de starter på deres nye studie. I en undersøgelse som Djøfs ugebrev DeFacto har udarbejdet i samarbejde med Epinion, viser tallene, at op imod hver fjerde ny studerende har stået uden en egnet bolig når, de har startet på deres nye uddannel- se, eller lige op til studiestart. 1 Nogle vælger at overnatte på campingpladser eller vandrehjem det første stykke tid efter studiestart. 2 Formanden for Danske Studerendes Fællesråd Jacob Ruggaard mener tilmed, at boligmanglen blandt de unge studerende kan betyde, at flere dropper ud af deres videregående uddannel- se. 3 Dette giver ikke nogle særlig gode forudsætninger for de målsætninger den nuværende regering har sat op i deres regeringsgrundlag. Deres mål er, at der ud af en hel ungdomsår- gang skal være 60% der tager en videregående uddannelse og 25 % som skal tage en lang vi- deregående uddannelse. 4 Dette skaber en undren hos mig, for øjensynligt er der nok unge der ønsker at studere, men de giver op, hvis de ikke kan finde en bolig inden for det første år ifølge Jacob Ruggaards udsagn. Det er alt andet end lige et problem hvis, de unge ikke får en uddannelse, da dette vil skabe flere ufaglærte i fremtiden. 1 Sofie Tholl og Lise Richter, Studerende har store boligproblemer, Avisen Information, , 2 Kasper Pihl Møller og Michelle Mikkelsen, Boligmangel tvinger studerende på camping, Danmarks Radio, , 3 Sofie Tholl og Lise Richter, Studerende har store boligproblemer, Avisen Information, , 4 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Politiske indsatser på uddannelses området, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, , og- institutioner/politiske- indsatsomrader/politiske- indsatser- pa- uddannelsesomradet Side 5 af 105

6 Igennem de sidste 20 år er der forsvundet over ufaglærte jobs i Danmark, 5 dette må alt andet lige betyde, at flere unge uden uddannelse vil blive arbejdsløse, og arbejdsløse er en byrde, for det velfærdssamfund vi har i Danmark, da de får penge af det offentlige, uden at betale til det offentlige. Det er meget uheldigt hvis vi ender i den situation på grund af bolig- mangel. Derfor undrer jeg mig over, om de unge der starter på nye uddannelser stiller for høje krav til deres studiebolig og, om man kan rådgive dem bedre, hvis man kender de vigtige parametre når de unge skal vælge studiebolig. Derfor vil jeg gerne undersøge den nedenstående pro- blemstilling. 1.2 Problemstilling Hvilke parametre indgår i valget af studiebolig? 1.3 Metode For at kunne undersøge denne problemstilling vil jeg starte med at fastslå, hvordan jeg defi- nerer en studiebolig. Dette er vigtigt for min besvarelse af opgaven da andre måske definerer studieboliger på en anden måde. Jeg gør dette for at undgå forvirring om hvor vidt jeg referer til politiske ordninger. Når jeg har defineret hvad en studiebolig er, vil jeg beskrive de mulige boligformer der kan anvendes som studiebolig. Der vil indgå en beskrivelse af ejerboliger, andelsboliger, almen- nyttige lejeboliger og private lejeboliger. I denne beskrivelse, vil jeg blandt andet komme ind på økonomiske faktorer som hæftelse, finansiering, risici og forsikring. Desuden vil jeg be- skrive hvordan pris, leje og boligafgift bliver fastsat, for hver enkelt type af bolig. Her vil jeg både komme omkring de lovgivningsmæssige forhold, samt beskrive de forskellige økonomi- ske modeller som benyttes til at fastsætte prisniveauet ved de forskellige boliger. Desuden vil 5 Lars Andersen og Janus Breck, ufaglærte job er forsvundet på 20 år, avisen Politi- ken, ufaglaerte- job- er- forsvundet- paa- 20- aar/ Side 6 af 105

7 jeg beskrive, hvordan indkomsten har udviklet sig, i forhold til disse udgifter de sidste 10 år, for at kunne sige noget om hvordan udgifterne, kan udvikle sig i fremtiden. Dernæst vil jeg også beskrive, hvilken beskyttelse forbrugeren har, i forhold til prisstigninger, opsigelse og lignende. Jeg vil også undersøge friheden ved at bo i hver enkelt bolig. Altså fri- hed til for eksempel at lave forbedringer og udbygninger af boligen. Jeg vil også beskrive til- gængeligheden af hver enkelt boligtype. Det vil sige, hvor let eller svært det er at komme til at bebo hver enkelt boligtype. Igen skal jeg beskrive lovgivningen og de forskellige procedurer der ligger forud for, at man kan flytte ind i de forskellige boligformer. Hernæst vil jeg beskrive mobiliteten for hver enkelt boligform, altså hvor let eller svært det er at flytte fra hver enkelt boligform og videre til noget nyt et andet sted. Jeg vil organisere beskrivelsen af hver bolig form på samme måde, således at alle de forhold jeg beskriver, kommer i samme rækkefølge hver gang. Alt dette vil jeg beskrive for at finde ud af, hvad man skal tage højde for når, man skal vælge en af disse typer bolig. Dette skal senere lede mig frem til at finde ud af hvilke parametre der indgår i valget af studiebolig. Når jeg har gjort dette, vil jeg lave en case, som beskriver en studerende, som skal finde en ny studiebolig. Jeg vil beskrive, hvad han skal studere, hvor denne uddannelse er placeret, samt hvor han kommer fra, hvor gammel han er, hvilke interesser han har, hvor stor en opsparing eller gæld han har, samt hvilke indtægter han har. Dette vil jeg gøre for at stille kriterierne op for en privatøkonomisk udregning af, hvor stor en boligudgift han har råd til at betale. Herefter vil jeg finde en studiebolig af hver type, som indgår i beskrivelsen længere oppe. Jeg vil finde ud af, hvilke udgifter der er forbundet med hver enkelt af disse konkrete boliger, samt hvor store de er. Når jeg har fundet både indtægter og udgifter i disse konkrete eksempler, kan jeg starte en analyse af hovedpersonens privatøkonomiske forhold. Dette vil jeg gøre ved først, at lave en skatteberegning for hver enkelt type af bolig. Denne analyse vil jeg lave for at finde ud af, om der er nogle forhold som ændres alt efter om man vælger at bo i en ejer, leje eller andelsbolig. Disse forhold kan også ændre på hvilke parametre som indgår i valget af studie bolig. Til sidst vil jeg vurdere hvilke parametre der indgår i valget af studiebolig, samt vurdere hvil- ke der er vigtigst i det konkrete eksempel med hoved personen. Som konklusion vil jeg til sidst rådgive hovedpersonen fra casen om hvilke parametre han skal være opmærksom på når han skal ud og vælge studiebolig. Side 7 af 105

8 Side 8 af 105

9 2 Definition af en studiebolig For at denne opgave skal give mest mulig mening senere hen vil jeg her kort definere hvad jeg mener med studiebolig. Når jeg taler om studie bolig har det intet at gøre med om kommunen hvori der skal studeres har en såkaldt tag over hovedet ordning, det har heller ikke nødven- digvis nogen at gøre med de foreninger som varetager ungdoms- og kollegieboligerne i de forskellige uddannelses byer. Når jeg fremadrettet omtaler studieboliger er det i den forstand at det er en bolig som bebos af en studerende. Side 9 af 105

10 3 Boligtyper Når man taler studieboliger, er der nogle ting som skal være opfyldt, lige meget hvilken bolig- form man vælger at bo i. For eksempel har den studerende ikke så høj en indkomst, de fleste unge i dag er sikret et SU- stipendium, som for en udeboende studerende på en videregående uddannelse lyder på kr ,-. 6 Hvis den studerende vil have et større økonomisk råderum kan vedkommende optage et såkaldt SU lån på kr ,- pr. måned. 7 Hvis man gør dette stif- ter man dog, gæld som skal betales tilbage til staten, dette er ikke tilfældet med et SU stipen- dium. Man har dog også den mulighed, at man kan have et arbejde ved siden af studierne, men dette betyder, at man bruger den tid som ellers kunne have været brugt på lektier, på at ar- bejde. Det betyder altså, at udgifterne til såvel bolig som til at leve for skal holdes nede. Derfor er der ligegyldigt hvilken boligtype man vælger, brug for at de månedlige omkostninger skal være lave i forhold til indtægten. Dette har også betydning for beliggenheden. Hvis man har et lavt rådighedsbeløb, er man ofte heller ikke interesseret i at bruge en alt for stor del af dette på transport hver dag. Derfor er det vigtigt at studiestedet er tilgængeligt fra studieboligen. Det skal altså være muligt at komme til og fra sin uddannelse, uden at skulle betale for det enten ved at tage offentlig transport eller ved at køre bil. Af samme grund er det også vigtigt, at der er indkøbsmulighe- der tilgængelige i nærheden. Disse ting skal være opfyldt lige meget hvilken boligtype man vælger, og der er som sådan ikke nogen forskel på, i hvor høj grad de bliver opfyldt ud fra hvilken boligtype man vælger, ud over at en boligtype måske giver et lavere rådighedsbeløb end en anden. Når disse kriterier er taget med i overvejelserne, kan man vælge i mellem tre forskellige bolig- typer. Man kan enten bo til leje, man kan bo i en bolig, man selv ejer, og så kan man bo i an- delsbolig. Desuden er der to forskellige måder at bo til leje på, man kan bo i en privat udlej- 6 Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses støtte, SU til videregående uddan- nelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses støtte, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses støtte, Satser for SU- lån, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses støtte, Side 10 af 105

11 ningsbolig, og man kan bo i en almennyttig udlejningsbolig. De har hver især nogle fordele og ulemper, muligheder og begrænsninger. Disse vil jeg i det følgende afsnit komme omkring for hver enkelt boligtype. Side 11 af 105

12 3.1 ejerbolig En ejerbolig er defineret ved, at den som ejer ejendommen også bebor denne. Som ejer af sin egen bolig kan man i store træk gøre med den, hvad man vil. Der er dog nogle retningslinjer der skal følges. For eksempel er der en byggelovgivning som skal overholdes. 8 Desuden kan område hvor boligen er beliggende også være omfattet af en lokalplan. Dette kan også sætte begrænsninger for, hvor meget man kan ændre på boligens fremtoning. 9 Man har altså i høj grad frihed til, at gøre hvad man vil med en ejerbolig. Som udgangspunkt er der høj tilgænge- lighed ved en ejerbolig. Når man har fundet en bolig man falder for, og man har forhandlet prisen på plads med ejeren, skal man aftale en overtagelses dato. Denne dato afgør hvornår man får boligen i sin disposition. Mobiliteten når man snakker om ejerbolig er ejerboligens helt svage punkt. Det kan være svært at sige noget om, hvor lang tid en ejerbolig skal være til salg før end en køber melder sig. Har man en attraktiv vare til en attraktiv pris, vil der være større interesse for den bolig man har til salg. Er der til gengæld mange lignende boliger til salg, til den samme eller en bedre pris kan det være svært at komme af med sin bolig. En hur- tig søgning på boligsiden.dk, viste at den gennemsnitlige salgstid for ejerlejligheder i Aalborg er på 113 dage. 10 Det er lige under fire måneder det i gennemsnit tager at sælge en bolig. Fire måneder er lang tid at skulle betale dobbelt husleje, hvis man bliver nødt til at flytte efter et nyt job i den anden ende af landet. 8 Sekretariatet for fælles finansielle uddannelser, Grundlæggende finans, erhvervsskolernes forlag,1. Udgave 2009 side Naturstyrelsen, Lokalplanen, Miljøministeriet, , 10 Boligsiden.dk, vis mæglere, Boligsiden.dk (en boligportal) , Side 12 af 105

13 3.1.1 Finansiering Når man skal købe en ejerbolig, er det de færreste som kan betale kontant. Derfor foregår kø- bet typisk ved at man optager et lån i et realkreditinstitut op til den maksimale lånegrænse. Denne lånegrænse ligger i langt de fleste tilfælde på 80% af kontantprisen på boligen. 11 De sidste 20% skal altså finansieres på anden vis, ofte formidles disse lån på de sidste 20% igen- nem det realkreditinstitut som bevilger lånet på de 80%, da alle realkredit institutter enten samarbejder med eller er ejet af en bankkoncern. 12 I de fleste tilfælde når man skal købe ejer- bolig skal man betale et beløb der svarer til 5% af kontantprisen i udbetaling. Udbetalingen skal deponeres når både køber og sælger har skrevet under på købsaftalen, den ene del går til ejendomsmæglerens salær, den anden del deponeres på en konto som sælger har anvist. Sæl- geren har dog ikke råderet over pengene før end køber har fået endeligt og anmærkningsfrit tinglyst sin adkomst til boligen. Denne står som en garanti for at resten af pengene kommer på et senere tidspunkt. Udbetalingen kan også erstattes med en garanti fra bankens side om at de har givet køber lov til at låne pengene. 13 Den resterende del det vil sige de sidste 95% af kontantprisen, skal senest falde ved den aftalte overtagelsesdato. Jo større udbetaling man kan ligge jo mindre bliver den månedlige husleje også, da der på den måde ikke skal betales renter af så stort et lån. Der er dog også en fordel ved at betale renter på sit lån, nemlig at man kan trække omtrent en tredjedel af renteudgifter fra i skat. 14 Eller for at være helt konkret 32,5% af de rente udgifter man har over kr ,-. 15 Som nævnt tidligere kan man låne op til 80% af kontantprisen med et realkreditlån. Det er en god ide at låne så stor en del af beløbet som muligt hos et realkreditinstitut, da renten på et realkreditlån er lavere end den er på et banklån. Lige nu er det for eksempel muligt at optage 11 Boligejer.dk, Finansiering og økonomi, Boliejer.dk (Forankret i ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter) Banktorvet.dk, Realkredit kender du din bidragssats, Banktorvet.dk (Økonomisk portal), , kender- du- din- bidragssats/ 13 Realkreditråddet, Bolig 1, Oberthur Grafisk, 4. Udgave, 2009, side SKAT, Fradrag for renteudgifter, Skattevæsnet, Bolius, lavere rentefradrag rammer kun få boligejere, Bolius (Boligejernes videnscenter) , om/boliglaan- og- oekonomi/artikel/lavere- rentefradrag- rammer- kun- faa- boligejere/ Side 13 af 105

14 et 30årigt fastforrentet lån til en effektiv rente før skat på 3,87% hos Realkredit Danmark. 16 Til sammenligning ligger den årlige effektive rente før skat på et boliglån hos Danske Bank på mellem 6,5 og 13,5%. 17 Før man kan låne pengene til en ejerbolig, skal banken og realkreditinstituttet dog først kre- ditvurdere kunden. Når en bank skal lave en kreditvurdering af en kunde skal vedkommende igennem følgende to væsentlige faktorer, nemlig kundens vilje til at betale og kundens evne til at betale. 18 Når banken skal vurdere hvor vidt en kunde har viljen til at betal kigger den tilbage på tidlige- re forretninger kunden har haft i banken. Har kunden tidligere betalt til tiden og overholdt andre aftaler der måtte være mellem banken og kunden. Har kunden ikke kunne overholde aftaler vil banken selvfølgelig være mere modvillig til at låne penge ud igen. 19 Hvis det er en ny kunde i banken, kan det være umuligt at sige noget disse forhold. Derfor kan man slå kunderne op i forskellige registre, hvor man kan se hvor gode de har været til at over- holde deres forpligtelser. For eksempel kan man slå kunderne op i Experians RKI- register over dårlige betalere, som navnet antyder bliver man skrevet op i dette register, hvis man ik- ke kan betale sine forpligtelser. Her er man skrevet op i 5 år, hvor efter man automatisk bliver slettet, med mindre man i mellemtiden har undladt at betale sine forpligtelser igen. 20 Herudover kan man også slå kunden op i tingbogsoplysningen, og se om der skulle være taget pant i nogle af kundens aktiver. På den måde kan man undersøge, om kunden kan stille sik- kerhed i disse ved optagelse af et nyt lån. Desuden kan man se hvilke andre gældsforpligtelser kunden måtte have. Når der er tale om et boliglån, er det ikke relevant at tage pant i kundens andre aktiver, da man bruger den nye bolig til at stille sikkerhed Realkredit Danmark, Aktuelle priser, Realkredit Danmark (realkredit institut under Danske Bank), , https://www.rd.dk/da- dk/privat/koeb- bolig/kurser- og- renter/pages/aktuelle- priser.aspx?segment=p 17 Mybanker.dk, sammenlign priser på boliglån, Mybanker.dk (Økonomisk portal), , 18 Sekretariatet for fælles finansielle uddannelser, Grundlæggende finans, erhvervsskolernes forlag,1. Udgave 2009, side Ibid 20 Fianansrådet, Udlån kreditter og sikkerhedsstillelse, Litotryk København A/S, 3. Udgave 2006 side Ibid Side 14 af 105

15 Det tredje sted man kan tjekke en kunde man ikke kender er i Check- og hævekortmisbrugs- registret. Her kan man se, om kunden inden for de sidste to år har misbrugt sit hævekort eller checkhæfte. 22 Når man har undersøgt viljen til at betale, skal banken også sikre sig at kunden rent faktisk evner at betale gælden tilbage. For at en kunde skal have evnen til at betale sin gæld tilbage skal kunden enten have råd til at betale afdrag og renter på lånet hver måned, eller også skal kunden kunne frigøre kapital ved salg af andre aktiver som for eksempel en bil eller båd. Når banken skal vurdere, hvor vidt kunden har råd til at betale afdrag hver måned, udregner den et rådigheds beløb som til dels skal være tilfredsstillende for banken men også for kunden. Et rådighedsbeløb er et udtryk for det beløb kunden har til rådighed hver måned, når alle faste udgifter er betalt. De faste udgifter er for eksempel husleje, vand, varme, el, forsikring, afdrag på lån, internet, licens og skat. De fleste banker har en tommelfingerregel for, hvor højt det månedlige rådighedsbeløb skal være før de vil låne penge ud til en kunde. 23 Hos BRF kredit er dette beløb for enlige på kr ,-, er der i stedet tale om et par er beløbet i stedet på kr ,-, for en familie på tre personer skal rådighedsbeløbet være på hele kr ,-. 24 Når det kommer til stykket er det dog en vurderingssag fra bankens side. Hvis kunden som søger om lånet bruger penge på luksus goder som for eksempel udenlandsrejser, dyre rødvine eller lignende kan banken enten kræve et højere rådighedsbeløb, eller at kunden skærer ned på disse goder inden lånet kan bevilges. Det er også rådighedsbeløbet som er grundlaget for hvor stort et lån kunden kan optage. 22 Ibid 23 Ibid 24 Bolius, Så dyr en bolig har du råd til, Bolius (Boligejernes videnscenter) , om/koeb- salg- og- udlejning- af- bolig/artikel/saa- dyr- en- bolig- har- du- raad- til/ Side 15 af 105

16 3.1.2 Prisdannelse Da de fleste kunder skal som tidligere nævnt låne penge for at kunne købe en ejer bolig, er det altså ikke kun kontantprisens størrelse der har betydning, for hvor meget det rent faktisk ko- ster at købe en ejerbolig. Prisen på de penge man skal låne er i den grad også relevant at ken- de. Prisen på penge bliver i daglig tale kaldt for renten. Så når man snakker ejerboliger er det altså både vigtigt, at man ser på kontantprisen men i den grad også renten på boliglån. Derfor vil jeg i det næste stykke beskrive prisdannelsen på boligmarkedet, altså kontantprisen samt prisdannelsen på penge, altså renten. Prisdannelse på boligmarkedet Prisdannelsen på boligmarkedet ligner meget prisdannelsen på mange andre markeder. Pri- sen på en boligmarkedet bliver nemlig bestemt ud fra udbud og efterspørgsel. Hvis vi starter med at kigge på efterspørgslen. Når man taler om efterspørgsel på boligmarke- det, er der nogle forskellige faktorer som spiller ind. For eksempel foretrække bestemte grup- per af befolkningen bestemte boligformer. Største delen af de enlige bor i etageboligbebyggel- ser, mens størstedelen af ægtepar og par i øvrigt har valgt at bosætte sig i parcelhuse. 25 Prisen har også stor betydning for hvor stor en efterspørgsel der er på en bolig. Som udgangs- punkt vil efterspørgslen på en bolig være højere jo lavere prisen er. 26 Der er selvfølgelig nogle krav, som skal være opfyldt til boligen. Man kan altså ikke bare sammenligne prisen på en villa på 200 m 2 og en et værelses lejlighed på 40 m 2. Der er dog også andre ting end blot prisen som har betydning. For eksempel den disponible indkomst. Som tidligere nævnt, skal man have et tilfredsstillende rådighedsbeløb for at kunne låne penge til at købe bolig for. Hvis den disponible indkomst stiger vil den enkelte families rådighedsbeløb også stige, og dermed vil flere kunne købe bolig og den generelle efterspørg- sel vil stige. 27 Udbuddet på bolig markedet er ikke kun omfattet af de boliger som er til salg. Her skal alle boliger som kan dække husholdningernes efterspørgsel tælles med. Ser man derfor på bolig- 25 Hans Jørgen Biede m.fl. mikro økonomi videregående uddannelser, Hans Reitzels Forlag, 2. Udgave, 2011 side Ibid 27 Hans Jørgen Biede m.fl. mikro økonomi videregående uddannelser, Hans Reitzels Forlag, 2. Udgave, 2011 side 202 Side 16 af 105

17 markedet på kort sigt vil udbuddet været konstant. Dette skyldes at der på et givent tidspunkt kun er de boliger der nu engang findes. En bolig er ikke et gode, hvor der bliver produceret flere tusinde styk hver dag, det tager lang tid. Derfor illustreres udbuddet på boligmarkedet bedst med en lodret udbudskurve i et pristilpasningsskema Hans Jørgen Biede m.fl. mikro økonomi videregående uddannelser, Hans Reitzels Forlag, 2. Udgave, 2011 side 212 Side 17 af 105

18 Ovenfor ses et eksempel på, hvordan man finder prisniveauet på boligmarkedet ud fra udbud og efterspørgsel. Når på kort sigt er konstant vil det sige, at det alene er efterspørgslen og de faktorer som påvirker denne, der bestemmer prisen på boligmarkedet. Disse faktorer er blandt andet hvilke niveau renten ligger på. Jo højere niveau renten har, jo mindre vil efter- spørgslen være. 29 Huslejeprisen på lejeboliger har også noget at sige for efterspørgslen. Jo lavere huslejen for lejeboliger er, desto bedre kan det betale sig at bo til leje frem for at eje og dermed vil efterspørgslen på ejerboliger falde. 30 Beskatningen og fradragsmuligheder har og- så indflydelse på hvor stor efterspørgsel der er på boligmarkedet. Hvis beskatningen af fast ejendom stiger eller fradragsmulighederne bliver færre, eller beløbet falder vil dette også føre til at efterspørgslen falder. 31 Forventninger kan også spille en rolle på hvorledes efterspørgs- len udvikler sige. Fast ejendom er en investeringsmulighed. Nogle investerer sine fri midler i fast ejendom, hvis de har forventning om at huspriserne vil stige. Derfor bliver efterspørgslen også påvirket af forventninger om prisstigninger og prisfald. Det betyder altså alene forvent- ningen om stigende boligpriser kan få prisen til at stige her og nu. 32 Rentedannelse Som tidligere nævnt er det ikke kun kontantprisens størrelse, der har betydning for hvor me- get det koster at bo i ejerbolig. I de fleste tilfælde skal køberne af en ejerbolig nemlig ud og låne penge for at kunne købe en bolig. Derfor er det i høj grad også interessant at se på hvad der ligger til grund for stigninger og fald i renteniveauet. Lige nu har vi det laveste renteni- veau i mere end ti år. 33 Det vil også sige, at vi lige nu har de laveste renteudgifter nogensinde, hvilket helt klart er en fordel. Logisk set betyder dette dog, at der er en stor chance for at ren- ten vil stige. Derfor er det nødvendigt, at undersøge hvilke faktorer der får rente til at stige, og hvilke faktorer der får den til at falde. Renteniveauet dannes ligesom det var tilfældet med priserne på boligmarkedet ud fra udbuddet og efterspørgslen efter penge. Hvis man ser helt 29 Hans Jørgen Biede, Mikroøkonomi videregående uddannelser, Hans Reitzels Forlag, 2. Ud- gave, 2011 side Ibid 31 Ibid 32 Ibid 33 Realkredit råddet, Obligationsrente (tidl. byggerente), Realkreditrådet, , Side 18 af 105

19 firkantet på en formue har man to valg. Man kan enten have sin formue som likvide midler, altså penge du til en hver tid kan bruge. Det er både de penge som ligger tegnebogen, men også de penge der står på en konto. Til gengæld for at disse penge ikke er låst, får man næsten ingen rente for de penge der står i banken, og slet ikke nogen for de penge der ligger i tegne- bogen. Det andet valg man har, er at investere disse penge i obligationer. Her er pengene låst, men til gengæld får man en god rente for disse penge. 34 Renten er altså den pris investorerne får for at låne sine penge ud. Måden denne pris bliver lagt fast på er, ved at investorerne afgør om det bedst kan betale sig for dem at få prisen for pengene, eller om det bedst kan betale sig at råde over pengene. Meget afhænger altså af spe- kulationer. Hvis de investorer som har investeret i obligationer tror at renten vil stige, vil det sige at kursen på obligationer vil falde. Derfor vil disse investorer i højere grad efterspørge penge, for at få det maksimale udkast af deres penge. 35 Det samlede nationalprodukt har også betydning for efterspørgslen efter penge, er der vækst i en økonomi stiger den generelle ef- terspørgsel, og dermed også efterspørgslen efter penge. 36 De som bestemmer udbuddet af penge er nationalbanken. Nationalbanken kan lave det der hedder en åben markedsoperation for at ændre på renten. Det går ud på at nationalbanken opkøber obligationer, og på den måde frigør penge. Dette vil udløse et rentefald, da der skal en kursstigning til for at få investorerne til at efterspørge den pengemængde som nationalbanken udbyder. 37 Lovgivning Når man snakker prisdannelse på boligmarkedet, er det dog ikke nok bare at se på de økono- miske modeller. Disse har nemlig ikke noget endelig facit, men fortæller derimod noget om hvilke faktorer som spiller ind på dannelsen af den endelige pris. I sidste ende er det køber og sælger der bliver enige om den konkrete pris i et konkret tilfælde. Før de sætter sig ned og forhandler om denne pris, har ejendommen ofte været vurderet af en ejendomsmægler. Ejen- domsmægleren har to regelsæt, som han skal følge, når han skal vurdere og hjælpe med at 34 Hans Jørgen Biede, Makroøkonomi videregående uddannelser, Hans Reitzels forlag 2. Ud- gave 2009 side Hans Jørgen Biede, Makroøkonomi videregående uddannelser, Hans Reitzels forlag 2. Ud- gave 2009 side Hans Jørgen Biede, Makroøkonomi videregående uddannelser, Hans Reitzels forlag 2. Ud- gave 2009 side Hans Jørgen Biede, makroøkonomi videregående uddannelser, Hans Reitzels forlag 2. Ud- gave 2009 side 141 Side 19 af 105

20 sælge en bolig. Den ene hedder lov om omsætning af fast ejendom (forkortet LOFE). Den an- den hedder lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom (forkortet LFFE). Det er i denne sammenhæng med prisansættelse LOFE, der er mest relevant. I denne lovs pa- ragraf 17 er der en liste over fem ydelser som en ejendomsmægler som minimum skal levere. Denne liste ser således ud. 17 ejendomsmægleren skal 1. værdiansætte ejendommen og aftale den kontantpris med opdragsgiver, som ejendommen skal udbydes til jf. 3 og 4, 2. Beregne brutto- og nettoudgifter på baggrund af et finansieringsforslag, jf. stk Beregne salgsprovenu, jf Udarbejde salgsopstilling med de oplysninger der er nødvendige for en købsbeslutning, og 5. Udarbejde udkast til købsaftale ( ) 38 I det første punkt i denne paragraf står der, at ejendomsmægleren både skal værdiansætte ejendommen, samt aftale en kontantpris med sælgeren jf. 3 og 4. I 3 står der, at ejen- domsmægleren skal værdiansætte ejendommen til den pris ejendommen skønnes at kunne sælges til indenfor en given periode. Ydermere siger denne paragraf også at ejendomsmægle- re skal vurdere huset ud fra markedsforholdende, ejendommens beliggenhed og indretning, samt bygningernes stand og alder siger, at ejendommen skal udbydes til kontantprisen, men man kan dog opfodre til at afgive tilbud, i så flad skal den skønnede kontantpris dog være oplyst. 40 Det vil altså sige, at det første punkt fortæller, hvordan prisen i et konkret tilfælde bliver dannet. Ejendomsmægleren vurderer altså først huset til den pris, han mener huset kan sælges for. Herefter aftales en kontantpris med sælgeren af huset, sælgeren kan for eksempel have krav om, at en evt. bankgæld skal indfries, og derfor vil han presse prisen op. Desuden 38 Retsinformation.dk Bekendtgørelse af lov om omsætning af fast ejendom, Retsinformati- on.dk(en del af det fælles statslige retsinformationssystem), , https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Ibid 40 Ibid Side 20 af 105

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart

Forældrekøb giv dit barn en god studiestart 22. juli 2008 Forældrekøb giv dit barn en god studiestart Snart kommer det længe ventede brev ind af postsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed skydes højsæsonen

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007

Folketingets Lovsekretariat. Dato: 8. maj 2007 Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 8. maj 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk AVR/ J.nr. 2007-348 Under henvisning til Folketingets brev af

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

og en god boligrådgiver

og en god boligrådgiver Der er mange ting at tage stilling til, hvis man står over for at skulle købe sin første bolig. Man kan få mange gode råd især om det økonomiske i det lokale pengeinstitut. Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Morten Kolberg. Lånene er dyre

Morten Kolberg. Lånene er dyre ABFnyt nr. 1, februar 2015: Morten Kolberg. Lånene er dyre Morten Kolberg minder meget om alle andre 41-årige danskere. Han er gift, far til to, og da han og hans hustru for seks år siden ventede deres

Læs mere

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: /

Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: / Notat 25. april 2017 MSB / J-nr.: 87091 / 2388024 Et boligmarked i forårshumør Der er fremgang på boligmarkedet med både øget salg, kortere liggetider og flere nybyggerier. Der vil fortsat være efterspørgsel

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Boligmarkedet er stadigvæk varmt

Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligmarkedet er stadigvæk varmt Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet. Efter et vinterhalvår med moderat udvikling er der igen en vis fart på priserne til trods for, at der handles

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 5 5 5 5/6 6 Forældrekøb Køb af lejlighed Udlejning Boligsikring Den unges skatteforhold Forældrenes skatteforhold Virksomhedsskatteordningen Kapitalafkastordningen

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Andelsbasen.dk. Sammenligning af kvadratmeterpriser. for. Andelsboliger. Ejerboliger. Vesterbro, KBH. Udgivet:

Andelsbasen.dk. Sammenligning af kvadratmeterpriser. for. Andelsboliger. Ejerboliger. Vesterbro, KBH. Udgivet: Andelsbasen.dk Sammenligning af kvadratmeterpriser for Andelsboliger og Ejerboliger Vesterbro, KBH Udgivet: 2012-07-17 Andelsbasen.dk St. Kongensgade 40 H, 2. 1264 København K 2012, Andelsbasen.dk http://www.andelsbasen.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning

Andelshaveren. Køb Indskud Tilvalg. Boligydelser Fællesudgifter. Muligheder for offentligt tilskud. Vedtægter Lovgivning Andelshaveren Hvad betyder det at købe andelsbolig og hvilke regler gælder for andelshaver? Køb Indskud Tilvalg Boligydelser Fællesudgifter Muligheder for offentligt tilskud Vedtægter Lovgivning Hvad er

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Finanstilsynet 3. november 2015 BANK1 J.nr. 123-0014 /aia Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Denne vejledning anviser, hvordan penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1

Andelskronen. Vurderinger og Beregninger. 17-06-2011 Andelsbasen.dk 1 Andelskronen Vurderinger og Beregninger 2. Hvad udtrykker andelskronen? 3. Metoder til vurdering 4. Hvornår benyttes en bestemt metode? 5. Hensættelser til værdiregulering 6. Hvad medfører en høj andelskrone?

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august.

September Flere boliger på nettet I september var godt boliger til salg på internettet. Det er flere end i august. September 2007 Flere boliger på nettet I september var godt 55.000 boliger til salg på internettet. Det er 1.100 flere end i august. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse har ligget nogenlunde stabilt

Læs mere

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber

SKAT & fradrag. En folder om de grundlaggende begreber SKAT & fradrag En folder om de grundlaggende begreber Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder, der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler om, hvad man skal betale

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Makroøkonomi: Det danske boligmarked

Makroøkonomi: Det danske boligmarked Makroøkonomi: Det danske boligmarked den 23. januar 2017 Prisen på lejligheder er på det højeste niveau nogensinde, mens prisen på huse nærmer sig toppen i 2007 Det københavnske lejlighedsmarked udgør

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år

Forventninger til boligkøbernes økonomi i år NR. 4 / 13. MAJ 2002 Forventninger til boligkøbernes økonomi i år I denne analyse fra Nykredit Boligindeks sætter vi fokus på forventningerne til boligkøbernes økonomi i 2002. Prisudviklingen i årets 1.

Læs mere

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Dejlig lys andelslejlig med stor altan. Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Lejligheden

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE

INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE 9. august 2001 Af Martin Hornstrup Resumé: INDKOMSTSKATTEN FOR FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Gennemsnitsskatten er steget for de fuldt beskæftigede til trods for et markant fald i marginalskatten siden 1993. Denne

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Peter Kjær Ejendomsmægler MDE Hørupvej 6, Hørup - 3550 Slangerup Tlf. 29 66 28 14 - Fax 33 91 27 77 pkj@robinhus.dk

Læs mere

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE

25.100 APRIL 2011 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Lækker istandsat stor 3 værelses andelslejlighed Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

ting Foreningen Nykredit arbejder for

ting Foreningen Nykredit arbejder for ting Foreningen Nykredit arbejder for 1 Verdens bedste boliglån 2 3 Realkredit også når verden brænder Lån til vores børn og børnebørn 4 Fair lån til hele Danmark 5 Vi deler overskuddet 1 Verdens bedste

Læs mere

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.0 E/SO/G COPYRIGHT DE Ejendomsmæglerfirmaet Chr. B. Nielsen Åbrinken 10 - Uggerby 9800 Hjørring telf. 41 31 44 00 - mail: cbni@c.dk Salgsopstilling Adresse: Uffesvej 1, Ertebølle, 9640 Farsø Sagsnr.: 2015-170 Dato: 16-09-2015

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmægler & valuar, MDE Østergade 12 * 8450 Hammel Tlf. 86 96 30 08 * Fax.

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Salgsopstilling Din Boligmægler v/lisa Carlsson Bredgade 5 4653 Karise Tlf. 20 84 84 35 Email: lisa@dinboligmaegler.dk www.dinboligmaegler.dk Adresse: Jørslev Vænge 5, 4653 Karise Sagsnr.: 151004 Dato:

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb

FORÆLDREKØB. - et sikkert køb FORÆLDREKØB - et sikkert køb INDHOLD 4 Forældrekøb 4 Køb af lejlighed 4 Udlejning 4 Boligsikring 4 Den unges skatteforhold 4 Forældrenes skatteforhold 5 Virksomhedsskatteordningen 5 Kapitalafkastordningen

Læs mere

Salgsopstilling. Gothersgade 43 1123 København K Tel. 33 11 66 22 Fax 33 11 66 29 www.skbolig.dk post@skbolig.dk

Salgsopstilling. Gothersgade 43 1123 København K Tel. 33 11 66 22 Fax 33 11 66 29 www.skbolig.dk post@skbolig.dk Salgsopstilling Beskrivelse af andelsboligen Inventar og løsøre Følgende hårde hvidevarer og andet inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen: Gaskomfur, Vaskemaskine, Køle/fryseskab, Emhætte, Opvaskemaskine

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *):

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *): Salgsopstilling Adresse Lombardigade 16, 1. th., 2300 København S Sag nr. A000126 Dato: 7. marts 2013 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs

Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs Boligmarkedet siden Lehman Brothers-konkurs ØKONOMISK SEKRETARIAT 15. september 2016 Det er nu otte år siden Lehman Brothers konkursbegæring den 15. september 2008. Finanskrisen har løbende sat sine spor

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere