VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet"

Transkript

1 VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Dagtilbuddets værdier Dagtilbuddets pædagogiske principper Dagtilbuddets læringsforståelse 5 2 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Læringsmål for børn med særlige behov Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov Sprogindsatsen Arbejde med overgange og sammenhæng Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhænge 9 3 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Fakta om institutionen Beskrivelse Evaluering Refleksion 11 4 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 13 5 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 16 6 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 20 7 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE Sammenhæng Mål Tiltag Tegn 23 8 MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER Sammenhæng 24 2

3 8.2 Mål Tiltag Tegn 25 9 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER Sammenhæng Mål Tiltag Tegn ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ Beskrivelse af arbejdet med børnemiljø Refleksion AFSLUTNING 31 3

4 1 Indledning Illustration Dagtilbuddets værdier Den integrerede institution Kildedalen ligger i Thyregod, som er et lille landsbysamfund med knap 1500 indbyggere. Børnene kommer fra Thyregod og opland. Institutionen ligger i landlige omgivelser, hvilket gør at vi bruger naturen omkring os. At samarbejde på alle niveauer er med til at gøre Kildedalen til en institution, hvor det daglige arbejde er præget af respekt overfor barnet og familien. At vi altid tager udgangspunkt i den enkelte families ressourcer, hvor et åbent og ærligt samarbejde er med til, at gøre Kildedalen til et sted, hvor børn og forældre er glade for at komme. Vi vil skabe et miljø, hvor respekt, nærvær, omsorg og tryghed er det bærende for de pædagogiske tilbud til børnene. Vi vil give børnene udfordringer der udvikler deres individuelle kompetencer. Vi vil være en institution hvor overskuelighed og genkendelighed er med til at give børnene de bedste muligheder for udvikling, fordybelse og ro. Personalet ser en positiv udfordring i jobbet, og har en professionel tilgang til de problemstillinger vi møder. Vi ser forskellighed som en styrke og vi er tydelige og troværdige voksne. Vi ser barnet som en unik person. Vi ser børn som skabende, sansende, oplevende og eksperimenterende, det er vigtigt for os, at skabe rum med udfoldelsesmuligheder og tid til leg. Vi ser børnene som aktive individer der udvikler sig udfra relationer de får gennem andre børn og voksne. Vi vil skabe en god og spændende hverdag sammen med og for børnene. Vi vil være et sted hvor børnene oplever, mærker og ser livsglæde. Med baggrund i læreplanerne skaber personalet i Kildedalen en varm og positiv atmosfære Det pædagogiske arbejde er baseret på omsorg, tryghed og respekt for den enkelte. vores målsætning er ar give børnene selvværd så de er i stand til at udvikle selvstændighed, hjælpsomhed og tolerance, der gør dem rustede til at møde verden. 4

5 Vi arbejder bevidst med at lære børnene at, tage ansvar for sig selv og andre, tage ansvar i forhold til naturen og miljøet, lære børnene at fungere i en gruppe, understøtte børnenes sproglige kompetencer, give børnene inspiration til at udvikle kreativitet. 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper 1. Princip: Vi møder børn, forældre og kollegaer med anerkendelse, åbenhed og respekt. 2. Princip: Børnene tilknyttes en fast stue med faste voksne. 3. Princip: Børn med specielle behov skal inkluderes i læreplanerne på ligefod med andre. 4. Princip: Vi prioriterer udeliv højt. 5. Princip: Børnene skal dagligt præsenteres for sund og varieret kost. 6. Princip: Hverdagen er præget af nærvær, troværdighed, omsorg, kreativitet. 7. Princip: Børnene oplever en genkendelig hverdag hvor strukturen er funderet i ICDP principper. 8. Princip: Vi har en åben og ærlig dialog. 1.3 Dagtilbuddets læringsforståelse Kildedalen er den pædagogiske holdning at, leg og læring går hånd i hånd. Børnenes udvikling sker gennem en vekselvirkning mellem tilrettelagte aktiviteter og egne spontane oplevelser og leg. Vi tilrettelægger aktiviteter på en sådan måde at læreplanstemaer er er tænkt ind i forløbet, ofte er aktiviteterne inspireret af det der optager børnene. På de enkelte stuer er det personalet der i samarbejde tilrettelægger årshjulet for gruppen. Det er pædagogen på stuen der har ansvaret for at nå rundt om alle læreplanstemaerne. Desuden tilrettelægges der temadage på tværs i hele huset, hvor niveauet er tilpasset den enkelte børnegruppe. Vi ser det som vores opgave, som supplement til forældrene, at være med til at opdrage børnene i den tid de er i institutionen. vores hverdag skal være præget af tryghed, overskuelighed og genkendelighed. der skal være rum til at skabe ro og fordybelse. Vi ser børn som skabende,sansende,oplevende og eksperimenterende er det vigtigt for os, at skabe rum med udfoldelsesmuligheder. Vi vil at børn med særlige behov, skal føle sig som en del af fællesskabet på ligefod med andre, vi tilrettelægger aktiviteter der tilgodeser det enkelte barn. Der udarbejdes AKT forløb og handleplaner for at sikre bedst mulig udvikling for det enkelte barn. Illustration 2 5

6 6

7 2 OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 2.1 Overordnede læringsmål Børnegruppen generelt: Kildedalens målsætning, med baggrund t læreplanerne vil vi: -Skabe en varm og positiv atmosfære baseret på omsorg,tryghed og respekt for den enkelte. -Give børnene selvværd så de kan udvikle selvstændighed, hjælpsomhed og tolerance. -Lære børnene at tage ansvar overfor sig selv og andre. -Lære børnene at tage ansvar i forhold til naturen og miljøet. -Lære børnene at fungere socialt i en gruppe. -Lære børnene sproglige kompetencer. -Give børnene plads til spontanitet og medbestemmelse så børnene oplever at have indflydelse på hverdagen. -Give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder, der gør dem godt rustede til at møde andre børn og voksne. -At gøre børnene bevidste om hvad kost og bevægelse betyder for helbred og velvære. For at nå disse mål vil vi arbejde med børnenes personlige, sociale og sproglige kompetencer. Vi vil desuden lære dem om naturen og på forskellige måder og niveauer præsenterer dem for kulturelle udtryksformer. Vi giver børnene passende udfordringer, for at de derigennem stadig udvikler deres sociale forståelse, selvstændighed og selvværd, samt bevarer deres nysgerrighed og interesse for at tilegne sig noget nyt. For børn med særlige behov gælder de generelle overordnede læringsmål, dog udarbejdes der, i samarbejde med AKT pædagogen, en handleplan for det enkelte barn, så vi sikre barnet bedst mulig udvikling. Vi tilpasser aktiviteter efter behovet i børnegruppen og når det er muligt deler vi børnene op i mindre grupper. Vi bestræber os på at væretydelige i information fra voksen til barn. Vi bruger kommunikations systemer som piktogram og boardmaker. Vi tilrettelægger en tydelig og genkendelig hverdag for børnene. Vi arbejder tværfagligt og vægter forældre samarbejdet højt. Børnene screenes motorisk, hvorefter der arbejdes målrettet med den grov og finmotoriske udvikling. Vi vil lave mindre grupper. Tilpasser aktiviteter efter behovet i børnegruppen. Piktogramsystem. Tydelig information fra voksen til barn. Vi er tydelige voksne. Tværfagligt samarbejde. 7

8 2.2 Læringsmål for børn med særlige behov For børn med særlige behov gælder de generelle overordnede læringsmål, dog udarbejdes der, i samarbejde med AKT pædagogen, en handleplan for det enkelte barn, så vi sikre barnet bedst mulig udvikling. Vi tilpasser aktiviteter efter behovet i børnegruppen og når det er muligt deler vi børnene op i mindre grupper. Vi bestræber os på at væretydelige i information fra voksen til barn. Vi bruger kommunikations systemer som piktogram og boardmaker. Vi tilrettelægger en tydelig og genkendelig hverdag for børnene. Vi arbejder tværfagligt og vægter forældre samarbejdet højt. Børnene screenes motorisk, hvorefter der arbejdes målrettet med den grov og finmotoriske udvikling. 2.3 Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov 2.4 Sprogindsatsen 2.5 Arbejde med overgange og sammenhæng Kildedalen modtager børn fra dagplejen. Vi har et tæt samarbejde med dagplejen, der kontinuerligt kommer på besøg i institutionen med de ældste børn. Disse besøg foregår på skift på Delfin, Panda og Skildpadde stuerne, som skal modtage børnene den måned de fylder tre år. Disse besøg gør at huset ikke virker fremmed for børnene. For børn med særlige behov holdes der et overdragelses møde. Alle børn modtages i et tæt samarbejde med forældrene. Overgang fra vuggestue til børnehave: Når barnet fylder tre år, er det tid til at flytte i børnehave. børnene bliver modtaget i en af de børnehavegrupper der rummer børn fra tre til fem år. Nogle børn er klar til at komme videre i børnehave når de er omkring to år og elleve måneder og andre har brug for lidt længere tid i vuggestuen, dette aftales i et overgangs forløb mellem stuerne og forældrene. Inden overflytning til børnehave vil barnet få lejlighed til at komme på besøg sammen med en kendt voksen fra vuggestuen over en periode. Desuden foregår overflytningen i et tæt samarbejde med forældrene. Når barnet fylder 5 år, kommer det i storbørnsgruppen på Kængurustuen. Overgang fra børnehave til før SFO: Som hovedregel starter barnet i skole det år det fylder 6 år. De starter i før SFO i april som de starter i skole til august. Pædagogerne på kængurustuen laver en skriftlig overlevering ud fra følgende 5 punkter: -Sansemotorisk -Sprogligt -Intellektuelt -Socialt -Følelsesmæssigt Og derudover bliver de børn, hvor det vurderes nødvendigt mundtligt overleveret til personalet i SFO'en og børnehaveklasselederen. I Vildanden arbejdes der specielt med børnenes sociale kompetencer. Dette arbejdes der hen i mod 8

9 allerede mens børnene går på Kængurustuen. På kængurustuen arbejdes der med "Fri for Mobberi" kontinuerligt fra efterårsferien og frem til april. På kængurustuen arbejdes der blandt andet med følgende: -Svømning -Gåture -Sproglig opmærksomhed -Besøg på Give Egns Museum, hvor børnene prøver "Den Gamle Skole". 2.6 Metoder og aktiviteter i arbejdet med overgange og sammenhænge Overgang fra dagpleje til børnehave: Vi har et tæt samarbejde med dagplejen, der indebærer at dagplejen, efter et tilrettelagt program, besøger Kildedalen mindst en formiddag om måneden med de ældste børn. Overgang far vuggestue til børnehave: Tilrettelægges efter barnets behov internt i huset. Overgangen fra Kængurustuen til Vildanden (Før SFO): Som hovedregel starter barnet i skole det år det fylder 6 år. De starter i før SFO i april som de starter i skole til august. Pædagogerne på kængurustuen laver en skriftlig overlevering ud fra følgende 5 punkter: -Sansemotorisk -Sprogligt -Intellektuelt -Socialt -Følelsesmæssigt Og derudover bliver de børn, hvor det vurderes nødvendigt mundtligt overleveret til personalet i SFO'en og børnehaveklasselederen. Dette arbejdes der hen i mod allerede mens børnene går på Kængurustuen. På kængurustuen arbejdes der med "Fri for Mobberi" kontinuerligt fra efterårsferien og frem til april. Illustration 3 9

10 3 PRIORITERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 3.1 Fakta om institutionen Børnehavebørn: 77 vuggestuebørn: 13 Tre stuer med børn fra 3-5 år - 19 børn - 15 børn - 17 børn Én stue med børn fra 5-6 år -28 børn 10 af dem er tosprogede børn, hvoraf 2 af dem er i vuggestuen. 3.2 Beskrivelse Periode Den pædagogiske læreplan er gældende for perioden: til Prioritering Vi vægter alle 6 læreplanstemaer lige højt fordi vi arbejder ud fra børnenes personlige, sociale og sproglige kompetencer. Vi lærer dem derudfra om naturen, arbejde med kulturelle udtryksformer og forskellige værdier. Børnene skal have passende udfordringer, så de stadig udvikler ders sociale forståelse, selvstændighed og selvværd, samt bevare deres nysgerrighed og interesse for at tilegne sig ny viden. En forudsætning for udvikling er, at alle børn ses som den de er. 10

11 3.3 Evaluering Primære værktøjer til dokumentation af arbejdet med læreplanerne? Barnets bog, Barnets log-bog, Børneinterview, Foto, Lydoptagelser, Læringshistorier, Video Primære metoder til evaluering af arbejdet med læreplanerne? Andet, Eccers, Kompetencehjul, Læringshistorier, SMTTE, TRAS Børnegruppen generelt: Sprogvurdering i Hjernen og Hjertet Sprogvurdering i Hjernen og Hjertet Vis hvad du kan Sprogvurdering i Hjernen og Hjertet Illustration Refleksion 11

12 4 MÅLSÆTNINGER FOR ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING 4.1 Sammenhæng Børnegruppen generelt: Kildedalen arbejder målrettet mod: At børnene udviser positiv adfærd overfor hinanden, hinandens ting og institutionen. at børnene udvikler sig i fællesskabet, under leg og i venskaber. At alle kan se der er liv og aktiviteter med glade børn. At børnene tager initiativ til aktiviteter. At børnene får tid og rum til leg og fordybelse. At barnet skal have mulighed for at styrke sin selvfølelse. At barnet vil få mulighed for at lære at mærke sine egne grænser, lære at sige til og fra og på samme tid indgå som en social del af det større fællesskab. Personalet er opmærksomme på børn med specielle behov, og tilrettelægger aktiviteter og struktur efter dette. Når det er muligt opdeles børnene i mindre grupper. Dagen gøres så forudsigelig som muligt. Vi tager særligt hensyn ved at tilrettelægge forløb, der passer til det enkelte barn/ gruppe. Vi benytter ICDP relationscirklen. Vi arbejder tværfagligt og ved behov har tæt samarbejde med TC. I samarbejde med Kildedalens AKT pædagog udarbejdes der handleplaner for det enkelte barn. Her er gældende de samme principper som for børn med særlige behov og for børnegruppen generelt. Derudover benytter vi os af dagstavler med billed symboler, har tæt samarbejde med forældrene hvor der benyttes tolk, og samarbejde med tosprogspædagog fra TC. Vi har respekt for andre kulturs værdier, men ser det som en pligt også at lære børnene om danske værdier og metoder. 4.2 Mål Børnegruppen generelt: Kildedalens pædagogiske mål er at: Børnene skal have mulighed for at udvikle deres selvværd og selvtillid. Børnene skal have mulighed for at opleve sig selv og andre som værdifulde deltagere i og medskabere af et socialt og kulturelt fællesskab. Børnene skal mærke egne grænser og kunne sige til og fra, og derigennem have mulighed for at styrke sin selvfølelse. Børnene lære at indgå som en social del af et større fællesskab, der gør verden sjov og udfordrende at være i. At give børnene plads til, at udfolde sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ til at forfølge ideer og skabe egne projekter og oplevelser. Her gælder de samme mål som for børnegruppen generelt, men personalet vurdere, i samarbejde med AKT pædagogen og lederen, i de enkelte tilfælde hvilken særlig indsats der skal til for at målene kan matche barnet. Vi arbejder desuden med: Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. 12

13 Vi vil være opmærksomme på børn med sproglige udfordringer.se oven for. Vi arbejder desuden med: Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. Samarbejder med tosprogspædagogen. 4.3 Tiltag 1. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi er nærværende voksne, der har fokus på børnenes udvikling og interesse. Vi er nærværende voksne, der har fokus på børnenes udvikling og interesse. Vi er nærværende voksne, der har fokus på børnenes udvikling og forståelse. 2. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi stiller relevante krav til børnene. Vi stiller relevante krav til børnene. Vi stiller relevante krav til børnene. 3. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi prioriterer at udvikle barnets identitet og selvværd. Vi prioriterer at udvikle barnets identitet og selvværd. Vi prioriterer at udvikle barnets identitet og selvværd. 4. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi arbejder med børnenes nærmeste udviklingszone Vi arbejder med barnets nærmeste udviklingszone. Vi arbejder med barnets nærmeste udviklingszone. 5. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi tager udgangspunkt i anerkendende og værdsættende metoder Vi møder barnet anerkendende og på dets niveau. Vi tager udgangspunkt i anerkendende og værdsættende metoder. 13

14 4.4 Tegn 1. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udvikler deres kompetencer i takt med alderssvarende udvikling. Barnet udvikler sine kompetencer svarende til dets niveau. Børnene udvikler deres kompetencer i takt med forståelse. 2. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene bidrager med deres kompetencer til fællesskabet. Barnet bidrager med sine kompetencer, efter evne, til fællesskabet. Børnene bidrager med deres kompetencer til fællesskabet. 3. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udviser positiv adfærd over for andre og er i stand til at sige til og fra. Barnet udviser positiv adfærd over for andre og guides i at sige til og fra. Børnene udviser positiv adfærd over for andre og er i stand til at sige til og fra. 4. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene genkender hverdagen og er tryg ved strukturen. Barnet oplever en genkendelig hverdag og er tryg ved strukturen. Børnene genkender hverdagen og er tryg ved strukturen. 5. Tegn: Børnegruppen generelt: Glade og eksperimenterende børn, der oplever værdsættelse. Glæde hos barnet, der mødes med anerkendelse. Glade og eksperimenterende børn, der oplever værdsættelse. 14

15 5 MÅLSÆTNINGER FOR SOCIALE KOMPETENCER 5.1 Sammenhæng Børnegruppen generelt: Vi ser sociale kompetencer som nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udvikle sig gennem leg og venskaber. Både ved at udfolde egne ideer og igennem samarbejde i voksenstyrede aktiviteter. I samarbejde med forældrene ser vi det som vores opgave, at lære børnene at udvise positiv adfærd overfor hinanden, hinandens ting og institutionen. Vi vægter, at støtte børnene i at danne venskaber og lærer dem, hvordan man kommer med i og er en del af en gruppe. Det er i fællesskabet med andre, at børnene oplever betydning og opnår anerkendelse og derigennem udvikle sociale kompetencer. Se børnegruppen generelt Vi er særligt opmærksomme på at støtte og styrke barnet, så det bliver en del af fællesskabet i Kildedalen. Når det er muligt opdeles børnene i mindre grupper, her tilbydes aktiviteter der støtter og guider børnene i sociale færdigheder. Vi vil være opmærksomme på børn med sproglige udfordringer. Mindre grupper. Struktur. Genkendelighed. Tydelige voksne. 5.2 Mål Børnegruppen generelt: At børnene anerkendes og respekteres som de personer de er, og at de oplever at høre til i Kildedalen. Vi lægger vægt på barnets sociale kompetencer og tilbyder aktiviteter der støtter dette. Barnet inddrages og opmuntres til at være aktivt deltagende i fællesskabet, for derigennem opleve at være en del af fællesskabet i Kildedalen. Børnene lærer at yde omsorg for andre. Børnene oplever en hverdag med accept og forståelse for hinanden. Børnene har mulighed for at knytte venskaber. Børnene tilegner sig erfaringer og færdigheder i at løse konflikter. Vi vil hjælpe barnet med at skabe forståelse for de sociale spilleregler. Vi vil støtte barnet i, at kunne sige til/fra - samt opdage egne og andres grænser. At børnene anerkendes og respekteres som de personer der er, og at de oplever at høre til i Kildedalen. Vi vil hjælpe barnet med at skabe forståelse for de sociale spilleregler. Vi vil støtte barnet i, at kunne sige til/fra - samt opdage egne og andres grænser. Vi vil støtte barnet i at danne relationer til voksne og børn. Når det er muligt, deles børnene i små grupper hvor der tilbydes aktiviteter børnene med særlige behov profeterer af. - Tydelige voksne. - Tydelig kommunikation fra voksen til barn. At børnene anerkendes og respekteres som de personer de er, og at de oplever at høre til i Kildedalen. Vi vil hjælpe barnet med at skabe forståelse for de sociale spilleregler. 15

16 Vi vil støtte barnet i, at kunne sige til/fra - samt opdage egne og andres grænser. Vi vil støtte barnet i at danne relationer til voksne og børn. - Mindre grupper. - Tydelige voksne. - Tydelig kommunikation fra voksen til barn. 5.3 Tiltag 1. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi er nærværende og omsorgsfulde voksne. Vi er nærværende og omsorgsfulde voksne. Vi er nærværende og omsorgsfulde voksne. 2. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi hjælper barnet med at sætte ord på dets følelser. Vi hjælper barnet med at sætte ord på dets følelser. Vi hjælper barnet med at sætte ord på dets følelser. 3. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi støtter og guider børnene i konfliktløsning. Vi støtter og guider børnene i konfliktløsning. Vi støtter og guider børnene i konfliktløsning. 4. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi støtter børnene i at skabe venskaber. Vi støtter børnene i at skabe venskaber. Vi støtter børnene i at skabe venskaber. 5. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi arbejder med "Fri for Mobberi". Vi arbejder med "Fri for Mobberi". Vi arbejder med "Fri for Mobberi". 5.4 Tegn 1. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene oplever glæde ved fællesskabet. 16

17 Børnene oplever glæde ved fællesskabet. Børnene oplever glæde ved fællesskabet. 2. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udviser empati og omsorg for hinanden. Børnene udviser empati og omsorg for hinanden. Børnene udviser empati og omsorg for hinanden. 3. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene tager initiativer til venskaber og lege. Børnene tager initiativer til venskaber og lege. Børnene tager initiativer til venskaber og lege. 4. Tegn: Børnegruppen generelt: Kildedalen summer af glade, nysgerrige og tilfredse børn. Kildedalen summer af glade, nysgerrige og tilfredse børn. Kildedalen summer af glade, nysgerrige og tilfredse børn. 5. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene lærer at håndtere konfliktløsning og respektere egne og andres grænser. Børnene lærer at håndtere konfliktløsning og respektere egne og andres grænser. Børnene lærer at håndtere konfliktløsning og respektere egne og andres grænser. 17

18 6 MÅLSÆTNINGER FOR SPROGLIG UDVIKLING 6.1 Sammenhæng Børnegruppen generelt: Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. I Kildedalen ser vi det som vores opgave at støtte børnene i at udvikle deres dansk ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog. vi "vækker" børnenes nysgerrighed for det skrevne sprog. For at mestre kommunikation er det vigtigt at børnene forstår sammenhænge mellem kropssprog, mimik og tale. Vi giver børnene mulighed for at lære, at udtrykke sig på forskellige måder ved hjælp af forskellige kommunikationsformer både verbalt og nonverbalt. Vi prioriterer dialogen med barnet højt. vi sætter ord på begreber, handlinger og respekterer ord. Vi lytter til barnet og støtter det i at holde samtalen igang. Barnet øver sig i at "have ordet" ved samlinger. Vi styrker barnets sproglige udvikling gennem højtlæsning, fortælling, dialogisk læsning,sange og sanglege, rim og remser, leg med tal og bogstaver. Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. I Kildedalen ser vi det som vores opgave at støtte børnene i at udvikle deres dansk ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog. vi "vækker" børnenes nysgerrighed for det skrevne sprog. For at mestre kommunikation er det vigtigt at børnene forstår sammenhænge mellem kropssprog, mimik og tale. Vi giver børnene mulighed for at lære, at udtrykke sig på forskellige måder ved hjælp af forskellige kommunikationsformer både verbalt og nonverbalt. Vi prioriterer dialogen med barnet højt. vi sætter ord på begreber, handlinger og respekterer ord. Vi lytter til barnet og støtter det i at holde samtalen igang. Barnet øver sig i at "have ordet" ved samlinger. Vi styrker barnets sproglige udvikling gennem højtlæsning, fortælling, dialogisk læsning,sange og sanglege, rim og remser, leg med tal og bogstaver. Se ovenfor. Derudover samarbejder vi med Tosprogspædagogen. Vi benytter boardmaker systemet og anden billedkommunikation. 6.2 Mål Børnegruppen generelt: At det enkelte barn får mulighed for at udvikle sine sproglige kompetencer - bla. ved hjælp af værktøjer fra Sprogpakken, lydbånd, spil, bøger og mundmotorik. Vi vil støtte barnet i at aflæse kommunikation og udtrykke sig både verbalt og nonverbalt. Vi vil vække barnets nysgerrighed og interesse i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal. At barnet kan sætte ord på egne og andres handlinger og kan bruge sproget i samvær med andre. At børnene bliver i stand til at bruge sproget som frugtbare løsninger af problemer og konflikter. At de får sproglige forudsætninger for at udtrykke hvad de mener og ønsker. At det enkelte barn får mulighed for at udvikle sine sproglige kompetencer - bla. ved hjælp af værktøjer fra sprogpakken, piktogramsystemer, lydbånd, spil, bøger, mundmotorik, tydelig information fra voksen til barn, tværfagligt samarbejde. Vi vil støtte barnet i at aflæse kommunikation og udtrykke sig både verbalt og nonverbalt. Vi vil vække barnets nysgerrighed og interesse i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal. At barnet kan sætte ord på egne såvel som andres handlinger og kan bruge sproget i samvær med andre. At børnene bliver i stand til at bruge sproget som frugtbare løsninger af problemer og konflikter. 18

19 At de får sproglige forudsætninger for at udtrykke hvad de mener og ønsker. At det enkelte barn får mulighed for at udvikle sine sproglige kompetencer - bla. ved hjælp af værktøjer fra sprogpakken, piktogramsystemer, lysbånd, bøger, spil, mundmotorik, tydelig information fra voksen til barn og tværfagligt samarbejde. Vi vil støtte barnet i at aflæse kommunikation og udtrykke sig både verbalt og nonverbalt.vi vil støtte barnet i at aflæse kommunikation og udtrykke sig både verbalt og nonverbalt. Vi vil vække barnets nysgerrighed og interesse i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal. At barnet kan sætte ord på egne og andres handlinger og kan bruge sproget i samvær med andre. At børnene bliver i stand til at bruge sproget som frugtbare løsninger af problemer og konflikter. At de får sproglige forudsætninger for at udtrykke hvad de mener og ønsker. 6.3 Tiltag 1. Tiltag: Børnegruppen generelt: Personalet benytter en anerkendende tilgang i kommunikationen med alle. Vi samarbejder med talepædagogen og andre relevante tværfaglige personer. Vi samarbejder med TC. tosprogspædagogen. 2. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi gør dagligt brug af højtlæsning, fortælling, sange og sanglege. Vi gør dagligt brug af højtlæsning, fortælling, sange og sanglege. Vi gør dagligt brug af højtlæsning, fortælling, sange og sanglege. 3. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi laver aktiviteter der fremmer børnenes nysgerrighed for sproget. Vi laver aktiviteter der fremmer børnenes nysgerrighed for sproget. Vi laver aktiviteter der fremmer børnenes nysgerrighed for sproget. 4. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi prioriterer dialogen med barnet højt. Vi prioriterer dialogen med barnet højt. Vi prioriterer dialogen med barnet højt. 5. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi sætter ord på begreber og handlinger. Vi sætter ord på begreber og handlinger. Vi sætter ord på begreber og handlinger. 19

20 6.4 Tegn Børnegruppen generelt: 1. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udvikler deres sproglige kompetencer. Børnene udvikler deres sproglige kompetencer. Børnene udvikler deres sproglige kompetencer. 2. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene bruger sproget spontant i hverdagen. Børnene bruger sproget spontant i hverdagen. Børnene bruger sproget spontant i hverdagen. 3. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene fortæller om deres egne og andres oplevelser. Børnene bruger sproget spontant i hverdagen. Børnene bruger sproget spontant i hverdagen. 4. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene sætter ord på deres følelser. Børnene sætter ord på deres følelser. Børnene sætter ord på deres følelser. 5. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udtrykker deres behov. Børnene udtrykker deres behov. Børnene udtrykker deres behov. 20

21 7 MÅLSÆTNINGER FOR KROP OG BEVÆGELSE 7.1 Sammenhæng Børnegruppen generelt: Krop og bevægelse er ikke udelukkende fysiologisk, men også en sanselig adgang til verden. I Kildedalen benytter vi forskellige redskaber og materialer for at styrke og stimulere denne sanseverden. Vi benytter os af den fantastiske natur vi har lige uden for døren. Ved at få erfaring med forskellige former for acceptabel kropslig nærhed bliver børnene bedre i stand til at sætte deres egne kropslige såvel som mentale grænser. Gennem leg og kreative aktiviteter stimuleres børnenes fin- og grovmotorik samt kropsbevidsthed. legepladsen, nærmiljø, naturen og tumlerummet bruges til alsidige motoriske udfoldelser. Børnene er ude hver dag. Vi understøtter børnene i at have god hygiejne. Serverer sund og varieret kost. Under måltiderne og tiden i garderoben bruges til at fremme børnenes selvhjulpenhed. Kildedalen har en uddannet Nøgleperson for bevægelse og motorik. Hun laver forløb med alle børn og tilrettelægger handleplaner hos børn der har behov. Krop og bevægelse er ikke udelukkende fysiologisk, men også en sanselig adgang til verden. I Kildedalen benytter vi forskellige redskaber og materialer for at styrke og stimulere denne sanseverden. Vi benytter os af den fantastiske natur vi har lige uden for døren. Ved at få erfaring med forskellige former for acceptabel kropslig nærhed bliver børnene bedre i stand til at sætte deres egne kropslige såvel som mentale grænser. Gennem leg og kreative aktiviteter stimuleres børnenes fin- og grovmotorik samt kropsbevidsthed. legepladsen, nærmiljø, naturen og tumlerummet bruges til alsidige motoriske udfoldelser. Børnene er ude hver dag. Vi understøtter børnene i at have god hygiejne. Serverer sund og varieret kost. Under måltiderne og tiden i garderoben bruges til at fremme børnenes selvhjulpenhed. Kildedalen har en uddannet Nøgleperson for bevægelse og motorik. Hun laver forløb med alle børn og tilrettelægger handleplaner hos børn der har behov. Krop og bevægelse er ikke udelukkende fysiologisk, men også en sanselig adgang til verden. I Kildedalen benytter vi forskellige redskaber og materialer for at styrke og stimulere denne sanseverden. Vi benytter os af den fantastiske natur vi har lige uden for døren. Ved at få erfaring med forskellige former for acceptabel kropslig nærhed bliver børnene bedre i stand til at sætte deres egne kropslige såvel som mentale grænser. Gennem leg og kreative aktiviteter stimuleres børnenes fin- og grovmotorik samt kropsbevidsthed. legepladsen, nærmiljø, naturen og tumlerummet bruges til alsidige motoriske udfoldelser. Børnene er ude hver dag. Vi understøtter børnene i at have god hygiejne. Serverer sund og varieret kost. Under måltiderne og tiden i garderoben bruges til at fremme børnenes selvhjulpenhed. Kildedalen har en uddannet Nøgleperson for bevægelse og motorik. Hun laver forløb med alle børn og tilrettelægger handleplaner hos børn der har behov. 7.2 Mål Børnegruppen generelt: At børnene oplever glæde ved, og accept af og forståelse for deres egen krop, og oplever glæde ved at være i bevægelse. At barnet får mulighed for at udvikle sine sanser, motorik og selvstændighed. Give børnene forståelse for gode spisevaner og god hygiejne. At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale verden. 21

22 At børnene oplever glæde ved, og accept af og forståelse for deres egen krop, og oplever glæde ved at være i bevægelse. At barnet får mulighed for at udvikle sine sanser, motorik og selvstændighed. Give børnene forståelse for gode spisevaner og god hygiejne. At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale verden. At børnene oplever glæde ved, og accept af og forståelse for deres egen krop, og oplever glæde ved at være i bevægelse. At barnet får mulighed for at udvikle sine sanser, motorik og selvstændighed. Give børnene forståelse for gode spisevaner og god hygiejne. At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale verden. 7.3 Tiltag 1. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi tilbyder aktiviteter som stimulerer barnets motoriske udvikling. Vi tilbyder aktiviteter som stimulerer barnets motoriske udvikling. Vi tilbyder aktiviteter som stimulerer barnets motoriske udvikling. 2. Tiltag: Børnegruppen generelt: Kildedalens motorikpædagog laver motorik forløb med alle børn og ved behov handleplaner. Kildedalens motorikpædagog laver motorik forløb med alle børn og ved behov handleplaner. Kildedalens motorikpædagog laver motorik forløb med alle børn og ved behov handleplaner. 3. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi lærer børn om hygiejne b.la. vaske hænder kurser. Vi lærer børn om hygiejne b.la. vaske hænder kurser. Vi lærer børn om hygiejne b.la. vaske hænder kurser. 4. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi serverer sund og varieret kost og opfordrer børnene til at smage på al mad. Vi serverer sund og varieret kost og opfordrer børnene til at smage på al mad. Vi serverer sund og varieret kost og opfordrer børnene til at smage på al mad. 5. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi understøtter børnenes selvhjulpenhed. Vi understøtter børnenes selvhjulpenhed. 22

23 Vi understøtter børnenes selvhjulpenhed. 7.4 Tegn 1. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene oplever glæde og lyst ved kropslig udfoldelse. Børnene oplever glæde og lyst ved kropslig udfoldelse. Børnene oplever glæde og lyst ved kropslig udfoldelse. 2. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene er alderssvarende selvhjulpne. Børnene guides til større selvhjulpenhed. Børnene er alderssvarende selvhjulpne. 3. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene har gode kostvaner og er villige til at smage på forskellig mad. Børnene har gode kostvaner og er villige til at smage på forskellig mad. Børnene har gode kostvaner og er villige til at smage på forskellig mad. 4. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udviser gode hygiejne vaner f.eks. ved toilet besøg, håndvask. Børnene udviser gode hygiejne vaner f.eks. ved toilet besøg, håndvask. Børnene udviser gode hygiejne vaner f.eks. ved toilet besøg, håndvask. 5. Tegn: Børnegruppen generelt: Sansende børn der sprudler af nysgerrighed. Sansende børn der sprudler af nysgerrighed. Sansende børn der sprudler af nysgerrighed. 23

24 8 MÅLSÆTNINGER FOR NATUR OG NATURFÆNOMENER 8.1 Sammenhæng Børnegruppen generelt: Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider og i forskelligt vejr, styrkes deres sanser og deres motoriske udfoldelse, i kildedalen finder vi det også vigtigt at lære børnene ansvar for naturen og derigennem skabe forståelse for sammenhænge og fremtiden. Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider og i forskelligt vejr, styrkes deres sanser og deres motoriske udfoldelse, i kildedalen finder vi det også vigtigt at lære børnene ansvar for naturen og derigennem skabe forståelse for sammenhænge og fremtiden. Kildedalen er beliggende i naturskønne omgivelser og vi har rige muligheder for at indtroducere børnene for natur og naturfænomener. Vi har den holdning at alle børn, så vidt det er muligt, skal ud hver dag. De voksne er rollemodeller og selv viser glæde ved udeliv. vi lægger vægt på oplevelses- og vidensorienteret udeliv. Vi er opmærksomme på naturens ressourcer og bruger den som pædagogisk arena. Vi er opmærksomme på børn med særlige behov og når det er muligt er børnene opdelt i mindre grupper. Kildedalen er beliggende i naturskønne omgivelser og vi har rige muligheder for at indtroducere børnene for natur og naturfænomener. Vi har den holdning at alle børn, så vidt det er muligt, skal ud hver dag. De voksne er rollemodeller og selv viser glæde ved udeliv. vi lægger vægt på oplevelses- og vidensorienteret udeliv. Vi er opmærksomme på naturens ressourcer og bruger den som pædagogisk arena. Vi benytter billed kommunikation ved behov. 8.2 Mål Børnegruppen generelt: Vi vil give børnene mulighed for at udvikle respekt, ansvar for og forståelse for naturen. Og lægge vægt på at værne om naturen og dens ressourcer. At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden. At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø. Vi vil give børnene mulighed for at udvikle respekt, ansvar for og forståelse for naturen. Og lægge vægt på at værne om naturen og dens ressourcer. At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden. At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø. Med respekt for barnets ressourcer. Vi vil give børnene mulighed for at udvikle respekt, ansvar for og forståelse for naturen. Og lægge vægt på at værne om naturen og dens ressourcer. At børnene lærer naturen at kende med alle sanser og oplever den som kilde til og rum for leg, oplevelse, udforskning og viden. At børnene tilegner sig mange forskellige erfaringer med natur, naturfænomener og miljø. 24

25 8.3 Tiltag 1. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi formidler viden om naturens gang og inviterer børnene med i processerne. Vi formidler viden om naturens gang og inviterer børnene med i processerne. Vi formidler viden om naturens gang og inviterer børnene med i processerne. 2. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi er medlem af Grønne Spirer. Vi er medlem af Grønne Spirer. Vi er medlem af Grønne Spirer. 3. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi lærer børnene at passe på naturen. Vi lærer børnene at passe på naturen. Vi lærer børnene at passe på naturen. 4. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og giver plads til eksperimenter og forundring. Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og giver plads til eksperimenter og forundring. Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og giver plads til eksperimenter og forundring. 5. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi vægter udeliv og tilrettelægger bålmad mindst en gang om måneden. Vi vægter udeliv og tilrettelægger bålmad mindst en gang om måneden. Vi vægter udeliv og tilrettelægger bålmad mindst en gang om måneden. 8.4 Tegn 1. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene har kendskab for årsager, virkning og sammenhænge i naturens forløb. Børnene har kendskab for årsager, virkning og sammenhænge i naturens forløb. Børnene har kendskab for årsager, virkning og sammenhænge i naturens forløb. 2. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene udfordrer sig selv grov- og sansemotorisk, og afprøver egne grænser. 25

26 Børnene udfordrer sig selv grov- og sansemotorisk, og afprøver egne grænser. Børnene udfordrer sig selv grov- og sansemotorisk, og afprøver egne grænser. 3. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene kender navnene på de mest kendte planter, træer og dyr. Børnene kender navnene på de mest kendte planter, træer og dyr. Børnene kender navnene på de mest kendte planter, træer og dyr. 4. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene har respekt for- og viser forståelse for at passe på naturen. Børnene har respekt for- og viser forståelse for at passe på naturen. Børnene har respekt for- og viser forståelse for at passe på naturen. 5. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene er glade, nysgerrige og eksperimenterende. Børnene er glade, nysgerrige og eksperimenterende. Børnene er glade, nysgerrige og eksperimenterende. 26

27 9 MÅLSÆTNINGER FOR KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER 9.1 Sammenhæng Børnegruppen generelt: I Kildedalen ønsker vi at skabe en kultur, der er kendetegnet ved, at det enkelte barn oplever accept og anerkendelse. Vi vægter at der er en god omgangstone blandt børn og voksne. Vi præsenterer børnene for forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, og inddrager dem heri. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk de møder. Vi giver børnene mulighed for at udfolde sig på egne betingelser, både når det handler om pladskrævende eller støjende og om mere rolige aktiviteter, der kræver fordybelse. Kildedalen har et værksted med forskellige materialer til rådighed. Vi tager på ture og besøger museer, udstillinger og lignende. I Kildedalen ønsker vi at skabe en kultur, der er kendetegnet ved, at det enkelte barn oplever accept og anerkendelse. Vi vægter at der er en god omgangstone blandt børn og voksne. Vi præsenterer børnene for forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, og inddrager dem heri. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk de møder. Vi giver børnene mulighed for at udfolde sig på egne betingelser, både når det handler om pladskrævende eller støjende og om mere rolige aktiviteter, der kræver fordybelse. Kildedalen har et værksted med forskellige materialer til rådighed. Vi tager på ture og besøger museer, udstillinger og lignende. Vi er opmærksomme på børn med særlige behov og tager hensyn til barnets ressourcer. I Kildedalen ønsker vi at skabe en kultur, der er kendetegnet ved, at det enkelte barn oplever accept og anerkendelse. Vi vægter at der er en god omgangstone blandt børn og voksne. Vi præsenterer børnene for forskellige kulturelle udtryksformer og værdier, og inddrager dem heri. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk de møder. Vi giver børnene mulighed for at udfolde sig på egne betingelser, både når det handler om pladskrævende eller støjende og om mere rolige aktiviteter, der kræver fordybelse. Kildedalen har et værksted med forskellige materialer til rådighed. Vi tager på ture og besøger museer, udstillinger og lignende. 9.2 Mål Børnegruppen generelt: At børnene skal have mulighed for at deltage i kulturelle og lokale kunstneriske tilbud. At børnene skal have kendskab til forskellige traditioner. Her vægtes danske traditioner. At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. At børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter. At børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud. Vi tager særligt hensyn til børn med særlige behov, bla. ved at lave mindre grupper. Se Børnegruppen generelt. 27

28 Vi tager særligt hensyn til børn med sproglige udfordringer bla. ved at lave mindre grupper. Se Børnegruppen generelt. 9.3 Tiltag 1. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi besøger museum, bibliotek, bondegård, plejehjem og inviterer plejehjem på besøg hos os. Vi besøger museum, bibliotek, bondegård, plejehjem. Vi besøger museum, bibliotek, bondegård, plejehjem. 2. Tiltag: Børnegruppen generelt: Børnene får mulighed for at besøge teater og selv deltage i teaterforestillinger. Børnene får mulighed for at besøge teater og selv deltage i teaterforestillinger. Børnene får mulighed for at besøge teater og selv deltage i teaterforestillinger. 3. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi har MGP for førskole børnene. Vi har MGP for førskole børnene. Vi har MGP for førskole børnene. 4. Tiltag: Børnegruppen generelt: Børnene har mulighed for at udfolde sig kreativt med forskellige materialer. Børnene har mulighed for at udfolde sig kreativt med forskellige materialer. Børnene har mulighed for at udfolde sig kreativt med forskellige materialer. 5. Tiltag: Børnegruppen generelt: Vi formidler fælles kultur gennem danske traditioner. Vi formidler fælles kultur gennem danske traditioner. Vi formidler fælles kultur gennem danske traditioner. Barbet viser evt. sine traditioner. 9.4 Tegn 1. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene tør være i Centrum og optræder spontant. Børnene tør være i Centrum og optræder spontant. 28

29 Børnene tør være i Centrum og optræder spontant. 2. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene viser lyst til at bruge forskellige udtryksformer og eksperimenterer med dem. Børnene viser lyst til at bruge forskellige udtryksformer og eksperimenterer med dem. Børnene viser lyst til at bruge forskellige udtryksformer og eksperimenterer med dem. 3. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene har kendskab til dansk kultur og traditioner. Børnene har kendskab til dansk kultur og traditioner. Børnene har kendskab til dansk kultur og traditioner. 4. Tegn: Børnegruppen generelt: Børnene kender baggrund for andres kultur og forskellighed. Børnene kender baggrund for andres kultur og forskellighed. Børnene kender baggrund for andres kultur og forskellighed. 5. Tegn: Børnegruppen generelt: Der er en god omgangstone blandt børn og voksne i Kildedalen. Der er en god omgangstone blandt børn og voksne i Kildedalen. Der er en god omgangstone blandt børn og voksne i Kildedalen. Illustration 5 29

30 10 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ 10.1 Beskrivelse af arbejdet med børnemiljø I kildedalen har vi valgt at bruge "Det talende spørgeskema" og "Samtaler med børn" som en metode til at se på børnemiljøet ud fra børnenes perspektiv og til at inddrage børnene i arbejdet med børnemiljøet. Vi vægter et miljø hvor børnene er med til at sætte sit præg på institutionen gennem egne kreative produkter som en del af udsmykningen. Vi lærer børnene at passe godt på vores hus, da vi også ser ansvar som en del af et godt miljø Refleksion 30

31 11 AFSLUTNING 31

32 Hjernen&Hjertet Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Systemet hedder Hjernen&Hjertet, fordi det forener den logisk-rationelle hjerneaktivitet det er at måle og dokumentere kvalitet, med den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn. Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn, Dialogprofiler til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet. Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: 1

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling

Projekt i uge 47. Barnets alsidige personlige udvikling Projekt i uge 47 Målet med projektet er at få rystet børnene mere sammen med jævnaldrende børn fra de andre stuer, samtidig med at læreplanstemaerne er blevet integreret i aktiviteter. Nedenfor kan I se,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

VEJLE KOMMUNE SØNDERMARKENS BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-11-2013 TIL 31-12-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE SØNDERMARKENS BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-11-2013 TIL 31-12-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE SØNDERMARKENS BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-11-2013 TIL 31-12-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-03-2015 TIL 31-12-2016. Hjernen&Hjertet

HOLSTEBRO KOMMUNE FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-03-2015 TIL 31-12-2016. Hjernen&Hjertet HOLSTEBRO KOMMUNE FRIBØRNEHAVEN SNEGLEHUSET PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-03-2015 TIL 31-12-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3

Læs mere

HERNING KOMMUNE EVENTYRHAVEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2015. Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE EVENTYRHAVEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2015. Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE EVENTYRHAVEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Tema: Krop og bevægelse

Tema: Krop og bevægelse Tema: Krop og bevægelse Barnets udvikling og oplevelse af verden foregår gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i 0 6 års alderen, er særlig synlig på det motoriske og bevægelsesmæssige

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Værdier, handleplaner og evaluering

Værdier, handleplaner og evaluering Bilag 2 ] SKOVHUSET. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere