Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune"

Transkript

1 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010

2 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf Rapporten er udarbejdet for Københavns Kommune af UdviklingsForum v/ Bella Marckmann, John Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen Københavns Kommune, BUF, Center for Mad og Måltider Gyldenløvesgade 15, København K. EAN nr. xx xxxx xxxxx UdviklingsForum side 2

3 Indhold Sammenfatning... 4 Baggrund... 4 Forældre er tilfredse med den eksisterende... 4 Medarbejdere og ledere er madpakketilhængere... 5 Enighed om potentielle gevinster ved fælles... 5 Bekymring for forældreansvar og de økonomisk svage... 5 Usikkerhed om den kommende ordning... 5 Positive holdninger til Københavnerkrav... 6 Indledning... 7 Baggrund... 7 Undersøgelsens temaer... 7 Hvilke sammenligninger er foretaget?... 8 Undersøgelsens resultater... 9 Generel tilfredshed... 9 Forventninger til ny Institutioner med fælles...10 Institutioner med individuel madpakkeordning...10 Argumenter i forhold til en obligatorisk fælles Argumenter for en obligatorisk fælles...11 Argumenter imod en obligatorisk fælles...17 Information om den nye s udformning Den nye s konsekvenser Madordningens udformning...21 Madordningen i hverdagen læreplaner, inddragelse af børnene...21 Madpakken man ved, hvad man har Forældres holdninger til madpakker...22 Lederes og medarbejderes holdninger til madpakker...23 Hvad er vigtigst, når det gælder børns mad? Holdninger til københavnerkrav Forældrenes krav til en Om repræsentativitet og bortfald Baggrundsvariable Forældre Medarbejdere/ledere UdviklingsForum side 3

4 Sammenfatning Baggrund I november december 2009 gennemførte UdviklingsForum for Københavns Kommune og Københavns Madhus en undersøgelse af forældres og medarbejderes holdninger til frokostmåltidet i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Københavns Kommune. Formålet med undersøgelsen er at undersøge lederes, medarbejderes og forældres holdninger og forventninger til den obligatoriske for at have et sammenligningsgrundlag med henblik på efterfølgende evalueringer af det obligatoriske frokostmåltid. Udgangspunktet for undersøgelsen var, at det i 2008 blev vedtaget, at den obligatoriske i medfør af dagtilbudsloven trådte i kraft 1. januar Imidlertid har Socialministeren meddelt, at loven bliver ændret pr. juli 2010, således at det fremover bliver den enkelte forældrebestyrelse, der skal tage stilling til, om der skal være en fælles den enkelte institution I Københavns kommune har der i en årrække været fælles i en lang række institutioner. I mange institutioner bliver der tilberedt både morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. Det drejer sig navnlig om vuggestuer, hvor (næsten) alle har fælles, og også en del børnehaver og 0 6 års institutioner har fælles er i forskellig udformninger. Madordning skal her forstås som fælles frokostmåltider i en eller anden form. Fælles er omfatter ikke nødvendigvis varm mad alle dage. En fælles skal her forstås til forskel fra en individuel madpakkeordning, hvor børnene medbringer hjemmesmurte frokostmadpakker. Undersøgelsen fandt sted i december 2009 og blev foretaget som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Der blev udtrukket 100 institutioner, repræsentativt fordelt på distrikter og institutionstyper og fordelt mellem institutioner med fælles og institutioner med individuel madpakkeordning. Hver institution fik tilsendt et antal postkort med unikke loginkoder svarende til antallet af børn i institutionen, og lederen blev bedt om at omdele disse til forældrene. Desuden fik institutionslederne tilsendt mail med to unikke loginkoder, en til lederen selv og en til en medarbejder. Der er modtaget svar fra 386 forældre. Forældrenes svar svinger meget imellem de forskellige institutioner, fra 1 til 64. Den gennemsnitlige svarprocent for institutionerne er 13, hvilket vil sige, at forældre til børn i små institutioner alt andet lige har været mere villige til at deltage end forældre til børn i større institutioner. Undersøgelsen er således ikke repræsentativ for forældrene, men kan give et fingerpeg om forældrenes holdninger. Der er modtaget svar fra 127 ledere og medarbejdere. Det er en svarprocent på 64. I forhold til ledere og medarbejdere er repræsentativiteten derfor betydeligt større. Forældre er tilfredse med den eksisterende I debatten om indførelsen af den nye er navnlig madpakken blevet fremhævet som vigtig. Undersøgelsen viser, at de adspurgte forældre i institutioner med er signifikant mere tilfredse med deres end forældre i institutioner med madpakker. Det samme gælder ledere og medarbejdere, om end forskellen her er mindre. UdviklingsForum side 4

5 Medarbejdere og ledere er madpakketilhængere Ledere og medarbejdere i institutioner med madpakkeordning er generelt meget positive over for børnenes madpakker. Derudover lægger ledere og medarbejdere stor vægt på madpakkens fleksibilitet, som gør det muligt at tage på spontane ture. I forhold til hertil er forældrene er lidt mere forbeholdne i deres holdning til madpakker. Synspunktet om madpakken som en belastning for familien underbygges ikke. Under hver tiende af forældrene mener, det er svært at lave madpakken sund, og selv om lidt over halvdelen glæder sig til at slippe for at smøre madpakke, mener kun hver fjerde, at det er et vigtigt argument, at familierne skal aflastes fra denne opgave. Enighed om potentielle gevinster ved fælles Langt de fleste både ledere og medarbejdere samt forældre er enige om, at der kan være en række gevinster ved fælles måltider i dagstilbud. Det drejer sig for eksempel om mere alsidige spisevaner for børnene og måltidets potentiale for fællesskaber. Bekymring for forældreansvar og de økonomisk svage Der er en betydelig gruppe af forældre såvel som ledere og medarbejdere, der er bekymrede for, om en i institutionen fjerner ansvaret for børns ernæring fra forældrene. Det er her interessant, at det især er ledere og medarbejdere i madpakke institutioner, der er bekymrede for dette. Forældre er generelt mindre bekymrede end medarbejderne, men også hos forældrene finder vi forskellen på institutioner med madpakke og institutioner med fælles. Det lader således til, at hvis man har en fælles, som fungerer godt, føler man den i mindre grad som en trussel mod forældreansvaret. En anden faktor, som skaber væsentlig bekymring, er den nye ordnings økonomiske konsekvenser for de mest trængte familier. Ledere og medarbejdere er i højere grad end forældre bekymrede for dette, formentlig fordi undersøgelsen overvejende har fået svar fra relativt ressourcestærke forældre, som ikke har det økonomiske pres så tæt inde på livet. Usikkerhed om den kommende ordning Når forældre, ledere og medarbejdere i madpakkeinstitutioner bliver spurgt om deres forventninger og forestillinger om den nye ordning, har op imod halvdelen ikke noget klart billede af, hvad de kan forvente. Det gælder både, når det drejer sig om madens æstetiske og ernæringsmæssige kvalitet og om ordningens fleksibilitet og muligheden for at tage individuelle hensyn. Hvorvidt denne usikkerhed skyldes, at informationen om den nye ordning ikke er nået ud, eller at de pågældende selv ikke har interesseret sig for det, er svært at sige. Usikkerheden kan også skyldes, at det ligger i sagens natur, at man er usikker på en ordning, man af gode grunde ikke har konkret kendskab til. Hvorvidt ordningen bliver en succes vil formentlig afhænge af, om maden kan leve op til forældrenes krav på disse punkter: madens æstetiske og ernæringsmæssige kvalitet, ordningens fleksibilitet og muligheden for at tage individuelle hensyn. Ledere og medarbejdere er i tvivl om, hvordan den nye ordning vil påvirke institutionens praksis. Der er desuden relativt mange, som ikke ved, hvordan praksis i deres institution bliver med hensyn til medarbejdernes deltagelse i måltiderne: om de må/skal spise et såkaldt pædagogisk måltid eller vil få mulighed for at købe et fuldt måltid sammen med børnene. UdviklingsForum side 5

6 De fleste både forældre, ledere og medarbejdere mener, at den nye ordning vil gøre en positiv forskel for de dårligst stillede børns ernæring. Der er dog også bekymringer over, hvordan ordningen vil påvirke institutionens liv dels fordi spontane ture bliver vanskeliggjort, dels fordi personalet bliver nødt til at bruge tid på maden, som går fra tiden med børnene. Ledere og medarbejdere er klart mere bekymrede end forældrene, men det er jo også deres arbejdsliv, det handler om. Positive holdninger til Københavnerkrav Københavns kommune har opstillet fem krav, som institutionerne skal opfylde i forbindelse med indførelsen af den nye : 1. Institutionerne skal udnytte deres køkkenkapacitet, således at de institutioner, der kan lave maden selv, også skal lave maden selv. 2. Institutionerne skal tilbyde varm mad mindst et par gange om ugen 3. Institutionerne skal tilbyde fuld forplejning, dvs. morgenmad, frokost, eftermiddagsmad og mælk 4. Maden skal være mindst 75 økologisk 5. Institutionerne skal tage kulturelle og religiøse hensyn Den generelle holdning til disse krav er meget positiv hos såvel de adspurgte forældre som hos ledere og medarbejdere. UdviklingsForum side 6

7 Indledning Baggrund I november december 2009 gennemførte UdviklingsForum for Københavns Kommune og Københavns Madhus en undersøgelse af forældres og medarbejderes holdninger til frokostmåltidet i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Københavns Kommune. Undersøgelsen er gennemført før den obligatoriske trådte i kraft. Formålet med undersøgelsen er at undersøge lederes, medarbejderes og forældres holdninger og forventninger til den obligatoriske for at have et sammenligningsgrundlag med henblik på efterfølgende evalueringer af ordningen med det obligatoriske frokostmåltid. Udgangspunktet for undersøgelsen var, at det i 2008 blev vedtaget at den obligatoriske i medfør af dagtilbudsloven trådte i kraft 1. januar Imidlertid har Socialministeren meddelt at denne bliver bebudet ændret pr. maj 2010, således at det fremover bliver den enkelte forældrebestyrelse, der skal tage stilling til, om der skal være en fælles den enkelte institution I Københavns kommune har der i en årrække været fælles i en lang række institutioner. I mange institutioner bliver der tilberedt både morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. Det drejer sig navnlig om vuggestuer, hvor (næsten) alle har fælles, og også en del børnehaver og 0 6 års institutioner har fælles er i forskellig udformninger. Madordning skal her forstås som fælles frokostmåltider i en eller anden form. Fælles er omfatter ikke nødvendigvis varm mad alle dage. En fælles skal her forstås til forskel fra en individuel madpakkeordning, hvor børnene medbringer hjemmesmurte frokostmadpakker. Dataindsamlingen fandt sted i i november december 2009 som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Der blev udtrukket 100 institutioner, repræsentativt fordelt på distrikter og institutionstyper og fordelt mellem institutioner med fælles og institutioner med individuel madpakkeordning. Hver institution fik tilsendt et antal postkort med unikke loginkoder svarende til antallet af børn i institutionen, og lederen blev bedt om at omdele disse til forældrene. Desuden fik institutionslederne tilsendt mail med to unikke loginkoder, en til lederen selv og en til en medarbejder. Undersøgelsens temaer Eftersom en række institutioner før 2010 har etableret en, hvor børnene enten hver dag eller nogle dage om ugen får mad i institutionen, er det et væsentligt fokuspunkt for undersøgelsen at se, om forældre, ledere og medarbejdere fra institutioner med eksisterende forholder sig anderledes til den nye ordning end forældre og medarbejdere i de institutioner, der skal gå fra madpakker til. Undersøgelsen er tilrettelagt, så den belyser en række temaer: Tilfredshed med den på spørgetidspunktet eksisterende, dvs. enten individuelle madpakker eller fælles. Argumenter for og imod fælles. Holdninger til madpakker. UdviklingsForum side 7

8 Forventninger til den nye. En række spørgsmål er blevet stillet til alle: det vil sige både til forældre, ledere og medarbejdere både i institutioner med individuel madpakkeordning og fælles. Derudover er der stillet en række spørgsmål til forældre, ledere og medarbejdere i institutioner med individuel madpakkeordning, da det er denne gruppe, der vil opleve den største forandring ved overgangen til den nye obligatoriske børnemadsordning. I forbindelse med test af spørgeskemaet talte vi med såvel forældre som ledere og medarbejdere fra begge typer institutioner. Her blev det klart, at forældre, ledere og medarbejdere fra institutioner, der allerede har fælles, ikke i særlig høj grad oplevede, at den nye ordning ville betyde en forandring fra det, de allerede kendte. Hvilke sammenligninger er foretaget? I de spørgsmål, der er stillet til alle, er der foretaget sammenligninger mellem institutioner med fælles på den ene side og institutioner med individuel madpakkeordning på den anden side. Denne forskel kan give et fingerpeg om, hvorvidt holdningen til en kan forventes at blive mere positiv, når man har haft en fælles i et stykke tid. Ved mange spørgsmål er der ikke afrapporteret separate tal for forældre og ledere/medarbejdere. Det skyldes, at der de fleste steder ikke har været nogen forskel af betydning. De steder, hvor der er en markant meningsforskel mellem forældre og ledere og medarbejdere, således at den ene gruppe for eksempel er overvejende enig, mens den anden er uenig, er det naturligvis bemærket. UdviklingsForum side 8

9 Undersøgelsens resultater Generel tilfredshed Såvel forældre som ledere og medarbejdere er blevet spurgt om, hvor tilfredse de på interviewtidspunktet alt i alt er med den, der findes i henholdsvis deres institution og deres barns institution. Som figur 1 viser, er langt de fleste tilfredse, uanset, om de har en eksisterende fælles eller madpakkeordning. Figur 1: Generel tilfredshed med nuværende Hvor tilfreds er du alt i alt med den nuværende? (n=511) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Tilfredsheden er højest i de institutioner, hvor der er en eksisterende. Såvel forældre som medarbejdere/ledere i institutioner med eksisterende er mere tilfredse end forældre og medarbejdere/ledere i institutioner med madpakker. Tendensen er især stærk hos forældrene, hvor 92 i institutioner med er tilfredse eller meget tilfredse, sammenlignet med 66 i institutioner med madpakke. UdviklingsForum side 9

10 Forventninger til ny Institutioner med fælles Forældre og medarbejdere/ledere i de institutioner, der har en eksisterende fælles, er blevet spurgt om deres forventninger til den nye. Med hensyn til ledere og medarbejdere forventer 50 ingen væsentlig forskel. Af resten forventer 21, at den nye ordning er bedre, mens 29 forventer, at den vil være dårligere end de ordninger, de kender i forvejen. For forældre er de tilsvarende tal 49, der ikke forventer nogen forskel, 16 der forventer en forbedring, og 35 der forventer en forringelse. Institutioner med individuel madpakkeordning Forældre, ledere og medarbejdere i institutioner med madpakker er blevet spurgt om, hvor enige eller uenige de er i udsagnet: Samlet set tror jeg, den nye bliver bedre end den nuværende. 30 forældre og 25 ledere og medarbejdere er enige, mens 34 forældre og 39 medarbejdere/ledere er uenige. Selvom ledere/medarbejdere således umiddelbart giver udtryk for lidt større skepsis, er der som det ses i Figur 2 alligevel 51 af ledere og medarbejdere, som erklærer sig enige i udsagnet: Når det kan fungere i vuggestuerne, kan det også fungere hos os. Der er imidlertid samtidig et stort mindretal på 23, der er usikre på, om det er rigtigt. Figur 2: Når kan fungere i vuggestuerne, så vil det også kunne hos os. Ledere og medarbejdere (n=86) Når kan fungere i vuggestuerne, så vil det også kunne hos os (n=86) Procent () helt enig/overvejende enig hverken eller overvejende uenig/helt uenig UdviklingsForum side 10

11 Argumenter i forhold til en obligatorisk fælles I debatten om en er der både før, under og efter lovens vedtagelse fremført forskellige argumenter både for og imod etableringen af en obligatorisk. Dette tema er medtaget her ud fra en antagelse om, at disse argumenter har betydning i forhold til iværksættelsen af ordningen ikke mindst de steder, hvor der før 1. januar 2010 ikke var en fælles. For at få et indtryk af, hvilken tilslutning, der var til de forskellige argumenter, har vi stillet en række spørgsmål, der er formuleret som udsagn om både positive og negative effekter af fælles måltider i daginstitutioner. Argumenter for en obligatorisk fælles Argumenterne for en fælles falder i fire hovedgrupper: Forbedret ernæring for de svageste. Bedre måltidskultur for alle. Bedre spisevaner for alle. Aflastning af familiernes hverdag. De fire argumenter og de holdninger som undersøgelsen har afdækket, bliver uddybet nedenfor. Forbedret ernæring for de svageste Her er argumentet en antagelse om, at de socialt svageste familier ikke altid formår at give deres barn en ernæringsrigtig madpakke med i børnehave. Derfor er den fælles med til at sikre, at alle børn uanset familiebaggrund får et sundt og alsidigt måltid midt på dagen. Argumentet er i undersøgelsen repræsenteret ved følgende spørgsmål: Det fælles måltid sikrer, at alle får sund og varieret kost. Dette spørgsmål er stillet til alle både forældre, ledere og medarbejdere både i institutioner med fælles og i institutioner med madpakkeordning. De dårligst stillede vil få bedre mad end i dag. Dette spørgsmål er kun stillet til institutioner med madpakkeordning både forældre, ledere og medarbejdere. Dette er et argument, der nyder stor tilslutning blandt såvel pædagoger som forældre. I gennemsnit er 65 af alle adspurgte enige om, at det fælles måltid sikrer, at alle får sund og varieret kost. UdviklingsForum side 11

12 Figur 3 Det fælles måltid sikrer, at alle får en sund og varieret kost (n=495) Det fælles måltid sikrer, at alle får en sund og varieret kost (n=495) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Som det ses i Figur 3 er der også i institutioner med madpakkeordning et flertal af svarpersonerne der svarer, at med en fælles vil de dårligst stillede vil få bedre mad end i dag. Bedre måltidskultur for alle Når alle børn i institutionen spiser det samme, stræber man efter at udvide børnenes madkulturelle horisont, således at børnene bliver mere åbne over for at prøve et bredere udvalg af madvarer, og at understøtte fællesskabet i gruppen omkring det fælles måltid. Herved forventer man, at børnenes spisevaner generelt kan blive forbedret, således at de for eksempel vil spise flere grøntsager, mere frugt og flere fuldkornsprodukter. Dette argument er i undersøgelsen repræsenteret ved følgende spørgsmål: Børn bliver mindre kræsne, når de ser, at deres kammerater spiser maden. Børn vil gerne spise nye ting, når de spiser sammen med deres kammerater. Børnene lærer flere forskellige retter og råvarer at kende. Det fremmer fællesskabet i børnegruppen, når alle spiser det samme. Fire ovenstående spørgsmål er stillet til alle både forældre, ledere og medarbejdere både i institutioner med fælles og i institutioner med madpakkeordning. UdviklingsForum side 12

13 Figur 4 Børn bliver mindre kræsne, når de ser, at deres kammerater spiser maden (n=500) Børn bliver mindre kræsne, når de ser, at deres kammerater spiser maden (n=500) 100,0 90,0 80,0 Helt enig/overvejende enig () 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Figur 5 Det fremmer fællesskabet i børnegruppen, at alle spiser det samme (n=501) Det fremmer fællesskabet i børnegruppen, at alle spiser det samme (n=501) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene UdviklingsForum side 13

14 Figur 6 Børn vil gerne spise nye ting, når de spiser sammen med deres kammerater (n=501) Børn vil gerne spise nye ting, når de spiser sammen med deres kammerater (n=501) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Figur 7. Børnene lærer flere forskellige retter og råvarer at kende (n=498) Børnene lærer flere forskellige retter og råvarer at kende (n=498) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Ovenstående figurer viser, at der hos såvel forældre som ledere og medarbejdere i institutioner med fælles er et meget stort flertal, der erklærer sig helt eller overvejende enige i udsagn vedrørende bedre måltidskultur. Og også i madpakkeinstitutionerne er der et markant flertal både forældre og ledere/medarbejdere er enige i udsagnene. Uanset anerkender et flertal muligheden for positivt udbytte af fælles måltider, både for det enkelte barn, som bliver mere alsidig i sin kost og for børnegruppen som helhed. UdviklingsForum side 14

15 Sundere og lækrere mad for alle Denne gruppe af argumenter bygger på antagelser om, at danske børns spisevaner generelt trænger til et løft, og at madpakker ofte er kedelige, ensformige og af moderat ernæringsmæssig værdi. Denne gruppe argumenter nyder tydeligt mindre tilslutning end argumenterne, der omhandler de dårligst stillede børn. Der er langt mindre tiltro til, at det brede flertal af børnene med en obligatorisk vil opleve en kvalitets eller sundhedsforbedring. Formentlig fordi de fleste af de adspurgte forældre mener, at deres egne børns spisevaner allerede er tilfredsstillende. De oplever således ikke sig selv som hørende til gruppen af dårligt stillede. Spørgsmålet Det fælles måltid hjælper børn til bedre spisevaner er stillet til alle både forældre, ledere og medarbejdere både i institutioner med fælles og i institutioner med madpakkeordning. Et gennemsnit på 46 for alle fire grupper af svarpersoner mener at det fælles måltid hjælper børn til bedre spisevaner. Der er klart flere, der er enige i institutioner med eksisterende end i madpakkeinstitutionerne særligt ledere og medarbejdere. Figur 8. Det fælles måltid hjælper børn til bedre spisevaner (n=491) Det fælles måltid hjælper børn til bedre spisevaner (n=491) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Nedenstående fire spørgsmål er kun stillet til forældre, ledere og medarbejdere i institutioner med madpakkeordning. Her kan ses, at der er lave forventninger til at maden bliver mere varieret, at den kan forebygge overvægt, at det betyder bedre kvalitet, og at den nye ernæringsmæssigt bliver bedre. Figur 9. Det fælles måltid i forhold til variation, overvægt, bedre kvalitet, ernæring. (Kun madpakkeinstitutioner) Gennemsnit af både forældre, ledere og medarbejdere der Spørgsmål er enige eller overvejende enige Maden i den nye bliver mere varieret. 36 Det fælles måltid vil bidrage til at forebygge overvægt hos børn. 35 Den nye betyder bedre kvalitet i børnenes mad. 24, Den nye er ernæringsmæssigt bedre. 20, UdviklingsForum side 15

16 Aflastning af familierne Et sidste argument er, at man ved at servere et fælles måltid aflaster familierne for at smøre madpakke til børnene. Nedenstående spørgsmål se Figur 10 er stillet til alle forældre, ledere og medarbejdere både i institutioner med fælles og med madpakker. Figur 10. Det letter familiernes hverdag, at de ikke skal smøre madpakker til børnene Det letter familiernes hverdag, at de ikke skal smøre madpakker til børnene (n=499) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Dette argument har en vis gennemslagskraft, idet et gennemsnit på 65 af er enige i, at Det letter familiernes hverdag, at de ikke skal smøre madpakker til børnene. Det er især forældre til børn i institutioner med fælles, som er enige altså de forældre, som allerede på spørgetidspunktet ikke smører madpakke til deres barn. I madpakkeinstitutionerne er forældre, ledere og medarbejdere også enige, men der er flere medarbejdere/ledere end forældre, som erklærer sig enige i, at Det bliver en lettelse for forældrene, når de bliver fri for at smøre madpakker. Figur 11. Holdninger til at smøre madpakke (Kun forældre i madpakkeinstitutioner) Spørgsmål Forældre der er enige eller overvejende enige Det bliver rart at slippe for at smøre madpakker. 54 Jeg hygger mig med at smøre madpakke til mit barn. 35 Jeg vil savne at smøre madpakke til mit barn. 24 Ydermere viser undersøgelsen: At ca. halvdelen af madpakkeforældrene (53) har frokostordning på deres arbejdsplads. At 30 har skolebørn, der spiser madpakke. At 48 siger, at familiens andre medlemmer så godt som aldrig spiser madpakker. UdviklingsForum side 16

17 At ikke mange børn selv deltager i madpakkesmøringen kun 23 gør det en gang om ugen eller oftere. Argumenter imod en obligatorisk fælles Som det blev vist i ovenstående afsnit har argumenterne for en således bred opbakning. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at forældre, ledere og medarbejdere også mener, at disse fordele opvejer de ulemper, der kan være ved en ny ordning. For at belyse de forestillede ulemper har vi derfor stillet en række spørgsmål til disse. Argumenterne mod en fælles falder i fem hovedgrupper trussel mod den danske madkultur tab af individualitet for dyrt for de svageste belastning af institutionens hverdag tab af forældreansvar De spørgsmål, der hører under hvert af disse argumenter, behandles nedenfor. Fælles for mange af disse spørgsmål er, at relativt mange har valgt den neutrale svarkategori, hvilket kan tolkes som et tegn på, at de har været usikre på, hvad de egentlig kunne forvente af den nye ordning. Uvisheden vedrørende ordningens konkrete udformning behandles i et særligt afsnit nedenfor side 20. Den danske madkultur bliver truet I debatten om en har visse grupper fremført, at fælles måltider vil gå ud over den danske madkultur, fordi man skal tage hensyn til minoriteter, og det frygtes, at der derfor kun vil blive serveret det, alle kan blive enige om. Spørgsmålet I den nye ordning kan man godt opretholde en dansk madkultur er stillet til både forældre, ledere og medarbejdere i madpakkeinstitutioner. Denne bekymring for den danske madkultur er ikke noget, der vejer meget tungt for de adspurgte, hvoraf 53 mener, at man godt kan opretholde en dansk madkultur i den nye ordning, og kun 8 er helt eller overvejende uenige. Bekymringen er en smule større hos forældre end hos pædagoger. Tab af individualitet En anden gruppe af udsagn handler om, hvorvidt ordningen med fælles måltider vil føre til et tab af individuelle muligheder for at tilpasse maden til personlig smag og præferencer. Her er billedet lidt blandet, idet forskellige spørgsmålsformuleringer giver forskellige resultater. På spørgsmålet Jeg mister muligheden for selv at bestemme, hvad mit barn skal spise erklærer 78 sig helt eller overvejende enige. 55 tror, at deres barn vil kunne lide den nye mad. 40 mener, at der bliver tilstrækkelig mulighed for at tage hensyn til børn med særlige krav til maden. Til gengæld mener kun 15, at der bliver tilpas med valgmuligheder for den enkelte. Kun 14 er enige i udsagnet Jeg bryder mig ikke om, at alle skal spise det samme. For dyrt for de svageste De økonomisk mest trængte forældre får økonomisk friplads, og dermed vil denne gruppe ikke opleve en takststigning i forbindelse med indførelse af en. Men de fleste forældre skal nu til at betale ekstra for deres børns mad i institutionerne, så vi har spurgt både forældre, ledere og medarbejdere til økonomien i ordningen. UdviklingsForum side 17

18 Figur 12: For familier med stram økonomi er det et problem, at de får en ny fast udgift i forbindelse med den nye (n=491) For familier med stram økonomi er det et problem, at de får en ny fast udgift i forbindelse med den nye (n=491) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Et gennemsnit på 75 af forældre, ledere og medarbejdere af alle erklærer sig helt eller overvejende enige i dette. Her er det forældre og navnlig medarbejdere/ledere i institutioner med madpakker, der i størst udstrækning erklærer sig enige med udsagnet. Det er værd at bemærke, at medarbejdere/ledere i det hele taget er mere enige i udsagnet og altså mere bekymrede for de økonomisk trængte familier, end forældrene er. Dette skyldes formentlig, at vi i overvejende grad har fået svar fra de mere ressourcestærke forældre, som ikke har det økonomiske spørgsmål så tæt inde på livet. Belastning af institutionens hverdag En væsentlig del af debatten op til ordningens indførelse har drejet sig om, hvad det vil betyde for institutionernes hverdag, at der skal serveres et fælles måltid hver dag. Dels fordi medarbejderne skal bruge noget tid på at forberede og servere maden, dels fordi selve det, at der serveres fælles mad, kan gøre det sværere at for eksempel tage på spontane ture ud af huset. Spørgsmål og svar fremgår af nedenstående figur Figur 13. Belastning af institutionernes hverdag (Kun madpakkeinstitutioner). Enige eller overvejende enige Gennemsnit af forældre, Ledere og Spørgsmål ledere og medarbejdere medarbejdere Arbejdet med maden vil tage tid fra personalets arbejde med børnene. Det bliver sværere at tage på spontane ture ud af huset. Mit barn kommer på færre spontane ture ud af huset. Vi mister en anledning til at snakke med forældrene om sund mad Forældre 40 UdviklingsForum side 18

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014

5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 5-åriges trivsel i fællesskaber Evaluering af målsætningen om inklusion Dagtilbudsområdet 2014 Evalueringen består af en analyse af spørgeskemabesvarelser fra 45 børn i Varde Kommunes dagtilbud, omhandlende

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave

Version af 17. januar 2011. Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige - i dagpleje, vuggestue og børnehave 1 Mad- og måltidspolitik Horsens Kommune ønsker at 1. alle børn får sund mad og drikke, som lever op til kvaliteten i de nationale

Læs mere

Appetit på et sundt frokostmåltid

Appetit på et sundt frokostmåltid Appetit på et sundt frokostmåltid Kære Forælder Vi vil gerne vække din appetit på et sundt frokostmåltid i dit barns dagtilbud. Vi ved, at du hver dag lægger gode tanker og kærlighed med i madkassen, når

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 06. september 2016 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Spørgeundersøgelse Madordning Hjerm Dagtilbud Spørgeskemaet blev sendt ud til alle forældre i en mail med link den 17/11 2014. 39 besvarelser i alt

Spørgeundersøgelse Madordning Hjerm Dagtilbud Spørgeskemaet blev sendt ud til alle forældre i en mail med link den 17/11 2014. 39 besvarelser i alt Spørgeundersøgelse Madordning Hjerm Dagtilbud Spørgeskemaet blev sendt ud til alle forældre i en mail med link den 17/11 2014. 39 besvarelser i alt Spørgsmål og svar så ud som følger (svar er kopieret

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Appetit på et sundt frokostmåltid

Appetit på et sundt frokostmåltid Appetit på et sundt frokostmåltid Kære Forælder Vi vil gerne vække din appetit på et sundt frokostmåltid i dit barns dagtilbud. Vi ved, at du hver dag lægger gode tanker og kærlighed med i madkassen, når

Læs mere

Indhold. Evaluering af testforløb

Indhold. Evaluering af testforløb 16. november 2010 Center for Dagtilbud Evaluering af frokost testforløb Læs om: Forældrenes oplevelse af testforløbet Personalets erfaringer fra testforløbet Evalueringen findes også på www.greve.dk Indhold

Læs mere

sund, afvekslende og overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger til priser, der ligger fra 12 kr. om dagen pr. barn.

sund, afvekslende og overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger til priser, der ligger fra 12 kr. om dagen pr. barn. November 2009 Nyheder Nr. 4 Madordning der virker Roskilde og Kolding Kommune, har testet Fru Hansens madordninger, og resultaterne taler for sig selv: Man kan servere mad, som er smør-selv-mad. 12-14

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg Kostpolitik for Dalens Børnehuse Ellekonedalen 4-8 8800 Viborg Redigeret nobember 2017 1 Kostpolitik for Dalens Børnehuse I Dalens Børnehuse har vi en madordning som er obligatorisk for alle børn. Vi har

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Vi vil med denne mail blot gøre Jer opmærksom på vores utilfredshed med den nye madordning.

Vi vil med denne mail blot gøre Jer opmærksom på vores utilfredshed med den nye madordning. Mails fra forældre som er sendt til forældrebestyrelsen i Snorretoppen i perioden januar marts 2010. Alle mails er anonymiserede idet forældrebestyrelsen ikke har fået tilladelse til at videresende navne,

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGINSTITUTIONER Spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til børn i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner Projektperiode: April 2007 - juli 2007 Projektnr.:

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Indledning Ernæring har stor indflydelse på menneskers fysiske og psykiske sundhed. Sundheden er vigtig for børns læring og udvikling, og derfor er kosten i daginstitutionerne af

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Frokostordning i dagtilbud.

Frokostordning i dagtilbud. Frokostordning i dagtilbud. Afrapportering af statusmøder afholdt med køkkenpersonale og daglige ledere fra dagtilbud med frokostordning. Der er gennemført 2 dialogmøder med henholdsvis køkkenpersonalet

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Socialt Udsatte 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialt Udsatte 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4

Læs mere

Hjertinggårdens kostpolitik.

Hjertinggårdens kostpolitik. Hvad er en kostpolitik?: Det er vores holdning og mening om den kost børnene indtager, når de er i Hjertinggården. Kostpolitikken er et pædagogisk arbejdsredskab samt en praktisk beskrivelse af noget,

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen og SFO Dato: 1. august, 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:1. august, 2015 UMV en indeholder

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Forældretilfredshed 2017

Forældretilfredshed 2017 Svarprocent: 48,1 % Antal besvarelser: 25 Forældretilfredshed 2017 Institutionsrapport Tilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Børne- og Familieafdelingen Silkeborg Kommune Spørgsmål rettes til Julie Sørensen,

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere