Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune"

Transkript

1 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010

2 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf Rapporten er udarbejdet for Københavns Kommune af UdviklingsForum v/ Bella Marckmann, John Andersen, Søren Gundelach og Kjeld Rasmussen Københavns Kommune, BUF, Center for Mad og Måltider Gyldenløvesgade 15, København K. EAN nr. xx xxxx xxxxx UdviklingsForum side 2

3 Indhold Sammenfatning... 4 Baggrund... 4 Forældre er tilfredse med den eksisterende... 4 Medarbejdere og ledere er madpakketilhængere... 5 Enighed om potentielle gevinster ved fælles... 5 Bekymring for forældreansvar og de økonomisk svage... 5 Usikkerhed om den kommende ordning... 5 Positive holdninger til Københavnerkrav... 6 Indledning... 7 Baggrund... 7 Undersøgelsens temaer... 7 Hvilke sammenligninger er foretaget?... 8 Undersøgelsens resultater... 9 Generel tilfredshed... 9 Forventninger til ny Institutioner med fælles...10 Institutioner med individuel madpakkeordning...10 Argumenter i forhold til en obligatorisk fælles Argumenter for en obligatorisk fælles...11 Argumenter imod en obligatorisk fælles...17 Information om den nye s udformning Den nye s konsekvenser Madordningens udformning...21 Madordningen i hverdagen læreplaner, inddragelse af børnene...21 Madpakken man ved, hvad man har Forældres holdninger til madpakker...22 Lederes og medarbejderes holdninger til madpakker...23 Hvad er vigtigst, når det gælder børns mad? Holdninger til københavnerkrav Forældrenes krav til en Om repræsentativitet og bortfald Baggrundsvariable Forældre Medarbejdere/ledere UdviklingsForum side 3

4 Sammenfatning Baggrund I november december 2009 gennemførte UdviklingsForum for Københavns Kommune og Københavns Madhus en undersøgelse af forældres og medarbejderes holdninger til frokostmåltidet i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Københavns Kommune. Formålet med undersøgelsen er at undersøge lederes, medarbejderes og forældres holdninger og forventninger til den obligatoriske for at have et sammenligningsgrundlag med henblik på efterfølgende evalueringer af det obligatoriske frokostmåltid. Udgangspunktet for undersøgelsen var, at det i 2008 blev vedtaget, at den obligatoriske i medfør af dagtilbudsloven trådte i kraft 1. januar Imidlertid har Socialministeren meddelt, at loven bliver ændret pr. juli 2010, således at det fremover bliver den enkelte forældrebestyrelse, der skal tage stilling til, om der skal være en fælles den enkelte institution I Københavns kommune har der i en årrække været fælles i en lang række institutioner. I mange institutioner bliver der tilberedt både morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. Det drejer sig navnlig om vuggestuer, hvor (næsten) alle har fælles, og også en del børnehaver og 0 6 års institutioner har fælles er i forskellig udformninger. Madordning skal her forstås som fælles frokostmåltider i en eller anden form. Fælles er omfatter ikke nødvendigvis varm mad alle dage. En fælles skal her forstås til forskel fra en individuel madpakkeordning, hvor børnene medbringer hjemmesmurte frokostmadpakker. Undersøgelsen fandt sted i december 2009 og blev foretaget som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Der blev udtrukket 100 institutioner, repræsentativt fordelt på distrikter og institutionstyper og fordelt mellem institutioner med fælles og institutioner med individuel madpakkeordning. Hver institution fik tilsendt et antal postkort med unikke loginkoder svarende til antallet af børn i institutionen, og lederen blev bedt om at omdele disse til forældrene. Desuden fik institutionslederne tilsendt mail med to unikke loginkoder, en til lederen selv og en til en medarbejder. Der er modtaget svar fra 386 forældre. Forældrenes svar svinger meget imellem de forskellige institutioner, fra 1 til 64. Den gennemsnitlige svarprocent for institutionerne er 13, hvilket vil sige, at forældre til børn i små institutioner alt andet lige har været mere villige til at deltage end forældre til børn i større institutioner. Undersøgelsen er således ikke repræsentativ for forældrene, men kan give et fingerpeg om forældrenes holdninger. Der er modtaget svar fra 127 ledere og medarbejdere. Det er en svarprocent på 64. I forhold til ledere og medarbejdere er repræsentativiteten derfor betydeligt større. Forældre er tilfredse med den eksisterende I debatten om indførelsen af den nye er navnlig madpakken blevet fremhævet som vigtig. Undersøgelsen viser, at de adspurgte forældre i institutioner med er signifikant mere tilfredse med deres end forældre i institutioner med madpakker. Det samme gælder ledere og medarbejdere, om end forskellen her er mindre. UdviklingsForum side 4

5 Medarbejdere og ledere er madpakketilhængere Ledere og medarbejdere i institutioner med madpakkeordning er generelt meget positive over for børnenes madpakker. Derudover lægger ledere og medarbejdere stor vægt på madpakkens fleksibilitet, som gør det muligt at tage på spontane ture. I forhold til hertil er forældrene er lidt mere forbeholdne i deres holdning til madpakker. Synspunktet om madpakken som en belastning for familien underbygges ikke. Under hver tiende af forældrene mener, det er svært at lave madpakken sund, og selv om lidt over halvdelen glæder sig til at slippe for at smøre madpakke, mener kun hver fjerde, at det er et vigtigt argument, at familierne skal aflastes fra denne opgave. Enighed om potentielle gevinster ved fælles Langt de fleste både ledere og medarbejdere samt forældre er enige om, at der kan være en række gevinster ved fælles måltider i dagstilbud. Det drejer sig for eksempel om mere alsidige spisevaner for børnene og måltidets potentiale for fællesskaber. Bekymring for forældreansvar og de økonomisk svage Der er en betydelig gruppe af forældre såvel som ledere og medarbejdere, der er bekymrede for, om en i institutionen fjerner ansvaret for børns ernæring fra forældrene. Det er her interessant, at det især er ledere og medarbejdere i madpakke institutioner, der er bekymrede for dette. Forældre er generelt mindre bekymrede end medarbejderne, men også hos forældrene finder vi forskellen på institutioner med madpakke og institutioner med fælles. Det lader således til, at hvis man har en fælles, som fungerer godt, føler man den i mindre grad som en trussel mod forældreansvaret. En anden faktor, som skaber væsentlig bekymring, er den nye ordnings økonomiske konsekvenser for de mest trængte familier. Ledere og medarbejdere er i højere grad end forældre bekymrede for dette, formentlig fordi undersøgelsen overvejende har fået svar fra relativt ressourcestærke forældre, som ikke har det økonomiske pres så tæt inde på livet. Usikkerhed om den kommende ordning Når forældre, ledere og medarbejdere i madpakkeinstitutioner bliver spurgt om deres forventninger og forestillinger om den nye ordning, har op imod halvdelen ikke noget klart billede af, hvad de kan forvente. Det gælder både, når det drejer sig om madens æstetiske og ernæringsmæssige kvalitet og om ordningens fleksibilitet og muligheden for at tage individuelle hensyn. Hvorvidt denne usikkerhed skyldes, at informationen om den nye ordning ikke er nået ud, eller at de pågældende selv ikke har interesseret sig for det, er svært at sige. Usikkerheden kan også skyldes, at det ligger i sagens natur, at man er usikker på en ordning, man af gode grunde ikke har konkret kendskab til. Hvorvidt ordningen bliver en succes vil formentlig afhænge af, om maden kan leve op til forældrenes krav på disse punkter: madens æstetiske og ernæringsmæssige kvalitet, ordningens fleksibilitet og muligheden for at tage individuelle hensyn. Ledere og medarbejdere er i tvivl om, hvordan den nye ordning vil påvirke institutionens praksis. Der er desuden relativt mange, som ikke ved, hvordan praksis i deres institution bliver med hensyn til medarbejdernes deltagelse i måltiderne: om de må/skal spise et såkaldt pædagogisk måltid eller vil få mulighed for at købe et fuldt måltid sammen med børnene. UdviklingsForum side 5

6 De fleste både forældre, ledere og medarbejdere mener, at den nye ordning vil gøre en positiv forskel for de dårligst stillede børns ernæring. Der er dog også bekymringer over, hvordan ordningen vil påvirke institutionens liv dels fordi spontane ture bliver vanskeliggjort, dels fordi personalet bliver nødt til at bruge tid på maden, som går fra tiden med børnene. Ledere og medarbejdere er klart mere bekymrede end forældrene, men det er jo også deres arbejdsliv, det handler om. Positive holdninger til Københavnerkrav Københavns kommune har opstillet fem krav, som institutionerne skal opfylde i forbindelse med indførelsen af den nye : 1. Institutionerne skal udnytte deres køkkenkapacitet, således at de institutioner, der kan lave maden selv, også skal lave maden selv. 2. Institutionerne skal tilbyde varm mad mindst et par gange om ugen 3. Institutionerne skal tilbyde fuld forplejning, dvs. morgenmad, frokost, eftermiddagsmad og mælk 4. Maden skal være mindst 75 økologisk 5. Institutionerne skal tage kulturelle og religiøse hensyn Den generelle holdning til disse krav er meget positiv hos såvel de adspurgte forældre som hos ledere og medarbejdere. UdviklingsForum side 6

7 Indledning Baggrund I november december 2009 gennemførte UdviklingsForum for Københavns Kommune og Københavns Madhus en undersøgelse af forældres og medarbejderes holdninger til frokostmåltidet i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Københavns Kommune. Undersøgelsen er gennemført før den obligatoriske trådte i kraft. Formålet med undersøgelsen er at undersøge lederes, medarbejderes og forældres holdninger og forventninger til den obligatoriske for at have et sammenligningsgrundlag med henblik på efterfølgende evalueringer af ordningen med det obligatoriske frokostmåltid. Udgangspunktet for undersøgelsen var, at det i 2008 blev vedtaget at den obligatoriske i medfør af dagtilbudsloven trådte i kraft 1. januar Imidlertid har Socialministeren meddelt at denne bliver bebudet ændret pr. maj 2010, således at det fremover bliver den enkelte forældrebestyrelse, der skal tage stilling til, om der skal være en fælles den enkelte institution I Københavns kommune har der i en årrække været fælles i en lang række institutioner. I mange institutioner bliver der tilberedt både morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. Det drejer sig navnlig om vuggestuer, hvor (næsten) alle har fælles, og også en del børnehaver og 0 6 års institutioner har fælles er i forskellig udformninger. Madordning skal her forstås som fælles frokostmåltider i en eller anden form. Fælles er omfatter ikke nødvendigvis varm mad alle dage. En fælles skal her forstås til forskel fra en individuel madpakkeordning, hvor børnene medbringer hjemmesmurte frokostmadpakker. Dataindsamlingen fandt sted i i november december 2009 som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Der blev udtrukket 100 institutioner, repræsentativt fordelt på distrikter og institutionstyper og fordelt mellem institutioner med fælles og institutioner med individuel madpakkeordning. Hver institution fik tilsendt et antal postkort med unikke loginkoder svarende til antallet af børn i institutionen, og lederen blev bedt om at omdele disse til forældrene. Desuden fik institutionslederne tilsendt mail med to unikke loginkoder, en til lederen selv og en til en medarbejder. Undersøgelsens temaer Eftersom en række institutioner før 2010 har etableret en, hvor børnene enten hver dag eller nogle dage om ugen får mad i institutionen, er det et væsentligt fokuspunkt for undersøgelsen at se, om forældre, ledere og medarbejdere fra institutioner med eksisterende forholder sig anderledes til den nye ordning end forældre og medarbejdere i de institutioner, der skal gå fra madpakker til. Undersøgelsen er tilrettelagt, så den belyser en række temaer: Tilfredshed med den på spørgetidspunktet eksisterende, dvs. enten individuelle madpakker eller fælles. Argumenter for og imod fælles. Holdninger til madpakker. UdviklingsForum side 7

8 Forventninger til den nye. En række spørgsmål er blevet stillet til alle: det vil sige både til forældre, ledere og medarbejdere både i institutioner med individuel madpakkeordning og fælles. Derudover er der stillet en række spørgsmål til forældre, ledere og medarbejdere i institutioner med individuel madpakkeordning, da det er denne gruppe, der vil opleve den største forandring ved overgangen til den nye obligatoriske børnemadsordning. I forbindelse med test af spørgeskemaet talte vi med såvel forældre som ledere og medarbejdere fra begge typer institutioner. Her blev det klart, at forældre, ledere og medarbejdere fra institutioner, der allerede har fælles, ikke i særlig høj grad oplevede, at den nye ordning ville betyde en forandring fra det, de allerede kendte. Hvilke sammenligninger er foretaget? I de spørgsmål, der er stillet til alle, er der foretaget sammenligninger mellem institutioner med fælles på den ene side og institutioner med individuel madpakkeordning på den anden side. Denne forskel kan give et fingerpeg om, hvorvidt holdningen til en kan forventes at blive mere positiv, når man har haft en fælles i et stykke tid. Ved mange spørgsmål er der ikke afrapporteret separate tal for forældre og ledere/medarbejdere. Det skyldes, at der de fleste steder ikke har været nogen forskel af betydning. De steder, hvor der er en markant meningsforskel mellem forældre og ledere og medarbejdere, således at den ene gruppe for eksempel er overvejende enig, mens den anden er uenig, er det naturligvis bemærket. UdviklingsForum side 8

9 Undersøgelsens resultater Generel tilfredshed Såvel forældre som ledere og medarbejdere er blevet spurgt om, hvor tilfredse de på interviewtidspunktet alt i alt er med den, der findes i henholdsvis deres institution og deres barns institution. Som figur 1 viser, er langt de fleste tilfredse, uanset, om de har en eksisterende fælles eller madpakkeordning. Figur 1: Generel tilfredshed med nuværende Hvor tilfreds er du alt i alt med den nuværende? (n=511) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Tilfredsheden er højest i de institutioner, hvor der er en eksisterende. Såvel forældre som medarbejdere/ledere i institutioner med eksisterende er mere tilfredse end forældre og medarbejdere/ledere i institutioner med madpakker. Tendensen er især stærk hos forældrene, hvor 92 i institutioner med er tilfredse eller meget tilfredse, sammenlignet med 66 i institutioner med madpakke. UdviklingsForum side 9

10 Forventninger til ny Institutioner med fælles Forældre og medarbejdere/ledere i de institutioner, der har en eksisterende fælles, er blevet spurgt om deres forventninger til den nye. Med hensyn til ledere og medarbejdere forventer 50 ingen væsentlig forskel. Af resten forventer 21, at den nye ordning er bedre, mens 29 forventer, at den vil være dårligere end de ordninger, de kender i forvejen. For forældre er de tilsvarende tal 49, der ikke forventer nogen forskel, 16 der forventer en forbedring, og 35 der forventer en forringelse. Institutioner med individuel madpakkeordning Forældre, ledere og medarbejdere i institutioner med madpakker er blevet spurgt om, hvor enige eller uenige de er i udsagnet: Samlet set tror jeg, den nye bliver bedre end den nuværende. 30 forældre og 25 ledere og medarbejdere er enige, mens 34 forældre og 39 medarbejdere/ledere er uenige. Selvom ledere/medarbejdere således umiddelbart giver udtryk for lidt større skepsis, er der som det ses i Figur 2 alligevel 51 af ledere og medarbejdere, som erklærer sig enige i udsagnet: Når det kan fungere i vuggestuerne, kan det også fungere hos os. Der er imidlertid samtidig et stort mindretal på 23, der er usikre på, om det er rigtigt. Figur 2: Når kan fungere i vuggestuerne, så vil det også kunne hos os. Ledere og medarbejdere (n=86) Når kan fungere i vuggestuerne, så vil det også kunne hos os (n=86) Procent () helt enig/overvejende enig hverken eller overvejende uenig/helt uenig UdviklingsForum side 10

11 Argumenter i forhold til en obligatorisk fælles I debatten om en er der både før, under og efter lovens vedtagelse fremført forskellige argumenter både for og imod etableringen af en obligatorisk. Dette tema er medtaget her ud fra en antagelse om, at disse argumenter har betydning i forhold til iværksættelsen af ordningen ikke mindst de steder, hvor der før 1. januar 2010 ikke var en fælles. For at få et indtryk af, hvilken tilslutning, der var til de forskellige argumenter, har vi stillet en række spørgsmål, der er formuleret som udsagn om både positive og negative effekter af fælles måltider i daginstitutioner. Argumenter for en obligatorisk fælles Argumenterne for en fælles falder i fire hovedgrupper: Forbedret ernæring for de svageste. Bedre måltidskultur for alle. Bedre spisevaner for alle. Aflastning af familiernes hverdag. De fire argumenter og de holdninger som undersøgelsen har afdækket, bliver uddybet nedenfor. Forbedret ernæring for de svageste Her er argumentet en antagelse om, at de socialt svageste familier ikke altid formår at give deres barn en ernæringsrigtig madpakke med i børnehave. Derfor er den fælles med til at sikre, at alle børn uanset familiebaggrund får et sundt og alsidigt måltid midt på dagen. Argumentet er i undersøgelsen repræsenteret ved følgende spørgsmål: Det fælles måltid sikrer, at alle får sund og varieret kost. Dette spørgsmål er stillet til alle både forældre, ledere og medarbejdere både i institutioner med fælles og i institutioner med madpakkeordning. De dårligst stillede vil få bedre mad end i dag. Dette spørgsmål er kun stillet til institutioner med madpakkeordning både forældre, ledere og medarbejdere. Dette er et argument, der nyder stor tilslutning blandt såvel pædagoger som forældre. I gennemsnit er 65 af alle adspurgte enige om, at det fælles måltid sikrer, at alle får sund og varieret kost. UdviklingsForum side 11

12 Figur 3 Det fælles måltid sikrer, at alle får en sund og varieret kost (n=495) Det fælles måltid sikrer, at alle får en sund og varieret kost (n=495) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Som det ses i Figur 3 er der også i institutioner med madpakkeordning et flertal af svarpersonerne der svarer, at med en fælles vil de dårligst stillede vil få bedre mad end i dag. Bedre måltidskultur for alle Når alle børn i institutionen spiser det samme, stræber man efter at udvide børnenes madkulturelle horisont, således at børnene bliver mere åbne over for at prøve et bredere udvalg af madvarer, og at understøtte fællesskabet i gruppen omkring det fælles måltid. Herved forventer man, at børnenes spisevaner generelt kan blive forbedret, således at de for eksempel vil spise flere grøntsager, mere frugt og flere fuldkornsprodukter. Dette argument er i undersøgelsen repræsenteret ved følgende spørgsmål: Børn bliver mindre kræsne, når de ser, at deres kammerater spiser maden. Børn vil gerne spise nye ting, når de spiser sammen med deres kammerater. Børnene lærer flere forskellige retter og råvarer at kende. Det fremmer fællesskabet i børnegruppen, når alle spiser det samme. Fire ovenstående spørgsmål er stillet til alle både forældre, ledere og medarbejdere både i institutioner med fælles og i institutioner med madpakkeordning. UdviklingsForum side 12

13 Figur 4 Børn bliver mindre kræsne, når de ser, at deres kammerater spiser maden (n=500) Børn bliver mindre kræsne, når de ser, at deres kammerater spiser maden (n=500) 100,0 90,0 80,0 Helt enig/overvejende enig () 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Figur 5 Det fremmer fællesskabet i børnegruppen, at alle spiser det samme (n=501) Det fremmer fællesskabet i børnegruppen, at alle spiser det samme (n=501) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene UdviklingsForum side 13

14 Figur 6 Børn vil gerne spise nye ting, når de spiser sammen med deres kammerater (n=501) Børn vil gerne spise nye ting, når de spiser sammen med deres kammerater (n=501) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Figur 7. Børnene lærer flere forskellige retter og råvarer at kende (n=498) Børnene lærer flere forskellige retter og råvarer at kende (n=498) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Ovenstående figurer viser, at der hos såvel forældre som ledere og medarbejdere i institutioner med fælles er et meget stort flertal, der erklærer sig helt eller overvejende enige i udsagn vedrørende bedre måltidskultur. Og også i madpakkeinstitutionerne er der et markant flertal både forældre og ledere/medarbejdere er enige i udsagnene. Uanset anerkender et flertal muligheden for positivt udbytte af fælles måltider, både for det enkelte barn, som bliver mere alsidig i sin kost og for børnegruppen som helhed. UdviklingsForum side 14

15 Sundere og lækrere mad for alle Denne gruppe af argumenter bygger på antagelser om, at danske børns spisevaner generelt trænger til et løft, og at madpakker ofte er kedelige, ensformige og af moderat ernæringsmæssig værdi. Denne gruppe argumenter nyder tydeligt mindre tilslutning end argumenterne, der omhandler de dårligst stillede børn. Der er langt mindre tiltro til, at det brede flertal af børnene med en obligatorisk vil opleve en kvalitets eller sundhedsforbedring. Formentlig fordi de fleste af de adspurgte forældre mener, at deres egne børns spisevaner allerede er tilfredsstillende. De oplever således ikke sig selv som hørende til gruppen af dårligt stillede. Spørgsmålet Det fælles måltid hjælper børn til bedre spisevaner er stillet til alle både forældre, ledere og medarbejdere både i institutioner med fælles og i institutioner med madpakkeordning. Et gennemsnit på 46 for alle fire grupper af svarpersoner mener at det fælles måltid hjælper børn til bedre spisevaner. Der er klart flere, der er enige i institutioner med eksisterende end i madpakkeinstitutionerne særligt ledere og medarbejdere. Figur 8. Det fælles måltid hjælper børn til bedre spisevaner (n=491) Det fælles måltid hjælper børn til bedre spisevaner (n=491) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Nedenstående fire spørgsmål er kun stillet til forældre, ledere og medarbejdere i institutioner med madpakkeordning. Her kan ses, at der er lave forventninger til at maden bliver mere varieret, at den kan forebygge overvægt, at det betyder bedre kvalitet, og at den nye ernæringsmæssigt bliver bedre. Figur 9. Det fælles måltid i forhold til variation, overvægt, bedre kvalitet, ernæring. (Kun madpakkeinstitutioner) Gennemsnit af både forældre, ledere og medarbejdere der Spørgsmål er enige eller overvejende enige Maden i den nye bliver mere varieret. 36 Det fælles måltid vil bidrage til at forebygge overvægt hos børn. 35 Den nye betyder bedre kvalitet i børnenes mad. 24, Den nye er ernæringsmæssigt bedre. 20, UdviklingsForum side 15

16 Aflastning af familierne Et sidste argument er, at man ved at servere et fælles måltid aflaster familierne for at smøre madpakke til børnene. Nedenstående spørgsmål se Figur 10 er stillet til alle forældre, ledere og medarbejdere både i institutioner med fælles og med madpakker. Figur 10. Det letter familiernes hverdag, at de ikke skal smøre madpakker til børnene Det letter familiernes hverdag, at de ikke skal smøre madpakker til børnene (n=499) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Dette argument har en vis gennemslagskraft, idet et gennemsnit på 65 af er enige i, at Det letter familiernes hverdag, at de ikke skal smøre madpakker til børnene. Det er især forældre til børn i institutioner med fælles, som er enige altså de forældre, som allerede på spørgetidspunktet ikke smører madpakke til deres barn. I madpakkeinstitutionerne er forældre, ledere og medarbejdere også enige, men der er flere medarbejdere/ledere end forældre, som erklærer sig enige i, at Det bliver en lettelse for forældrene, når de bliver fri for at smøre madpakker. Figur 11. Holdninger til at smøre madpakke (Kun forældre i madpakkeinstitutioner) Spørgsmål Forældre der er enige eller overvejende enige Det bliver rart at slippe for at smøre madpakker. 54 Jeg hygger mig med at smøre madpakke til mit barn. 35 Jeg vil savne at smøre madpakke til mit barn. 24 Ydermere viser undersøgelsen: At ca. halvdelen af madpakkeforældrene (53) har frokostordning på deres arbejdsplads. At 30 har skolebørn, der spiser madpakke. At 48 siger, at familiens andre medlemmer så godt som aldrig spiser madpakker. UdviklingsForum side 16

17 At ikke mange børn selv deltager i madpakkesmøringen kun 23 gør det en gang om ugen eller oftere. Argumenter imod en obligatorisk fælles Som det blev vist i ovenstående afsnit har argumenterne for en således bred opbakning. Dette betyder dog ikke nødvendigvis, at forældre, ledere og medarbejdere også mener, at disse fordele opvejer de ulemper, der kan være ved en ny ordning. For at belyse de forestillede ulemper har vi derfor stillet en række spørgsmål til disse. Argumenterne mod en fælles falder i fem hovedgrupper trussel mod den danske madkultur tab af individualitet for dyrt for de svageste belastning af institutionens hverdag tab af forældreansvar De spørgsmål, der hører under hvert af disse argumenter, behandles nedenfor. Fælles for mange af disse spørgsmål er, at relativt mange har valgt den neutrale svarkategori, hvilket kan tolkes som et tegn på, at de har været usikre på, hvad de egentlig kunne forvente af den nye ordning. Uvisheden vedrørende ordningens konkrete udformning behandles i et særligt afsnit nedenfor side 20. Den danske madkultur bliver truet I debatten om en har visse grupper fremført, at fælles måltider vil gå ud over den danske madkultur, fordi man skal tage hensyn til minoriteter, og det frygtes, at der derfor kun vil blive serveret det, alle kan blive enige om. Spørgsmålet I den nye ordning kan man godt opretholde en dansk madkultur er stillet til både forældre, ledere og medarbejdere i madpakkeinstitutioner. Denne bekymring for den danske madkultur er ikke noget, der vejer meget tungt for de adspurgte, hvoraf 53 mener, at man godt kan opretholde en dansk madkultur i den nye ordning, og kun 8 er helt eller overvejende uenige. Bekymringen er en smule større hos forældre end hos pædagoger. Tab af individualitet En anden gruppe af udsagn handler om, hvorvidt ordningen med fælles måltider vil føre til et tab af individuelle muligheder for at tilpasse maden til personlig smag og præferencer. Her er billedet lidt blandet, idet forskellige spørgsmålsformuleringer giver forskellige resultater. På spørgsmålet Jeg mister muligheden for selv at bestemme, hvad mit barn skal spise erklærer 78 sig helt eller overvejende enige. 55 tror, at deres barn vil kunne lide den nye mad. 40 mener, at der bliver tilstrækkelig mulighed for at tage hensyn til børn med særlige krav til maden. Til gengæld mener kun 15, at der bliver tilpas med valgmuligheder for den enkelte. Kun 14 er enige i udsagnet Jeg bryder mig ikke om, at alle skal spise det samme. For dyrt for de svageste De økonomisk mest trængte forældre får økonomisk friplads, og dermed vil denne gruppe ikke opleve en takststigning i forbindelse med indførelse af en. Men de fleste forældre skal nu til at betale ekstra for deres børns mad i institutionerne, så vi har spurgt både forældre, ledere og medarbejdere til økonomien i ordningen. UdviklingsForum side 17

18 Figur 12: For familier med stram økonomi er det et problem, at de får en ny fast udgift i forbindelse med den nye (n=491) For familier med stram økonomi er det et problem, at de får en ny fast udgift i forbindelse med den nye (n=491) Helt enig/overvejende enig () Forældre madpakke Forældre eksisterende Ledere/medarbejdere madpakker Ledere/medarbejdere eksisterene Et gennemsnit på 75 af forældre, ledere og medarbejdere af alle erklærer sig helt eller overvejende enige i dette. Her er det forældre og navnlig medarbejdere/ledere i institutioner med madpakker, der i størst udstrækning erklærer sig enige med udsagnet. Det er værd at bemærke, at medarbejdere/ledere i det hele taget er mere enige i udsagnet og altså mere bekymrede for de økonomisk trængte familier, end forældrene er. Dette skyldes formentlig, at vi i overvejende grad har fået svar fra de mere ressourcestærke forældre, som ikke har det økonomiske spørgsmål så tæt inde på livet. Belastning af institutionens hverdag En væsentlig del af debatten op til ordningens indførelse har drejet sig om, hvad det vil betyde for institutionernes hverdag, at der skal serveres et fælles måltid hver dag. Dels fordi medarbejderne skal bruge noget tid på at forberede og servere maden, dels fordi selve det, at der serveres fælles mad, kan gøre det sværere at for eksempel tage på spontane ture ud af huset. Spørgsmål og svar fremgår af nedenstående figur Figur 13. Belastning af institutionernes hverdag (Kun madpakkeinstitutioner). Enige eller overvejende enige Gennemsnit af forældre, Ledere og Spørgsmål ledere og medarbejdere medarbejdere Arbejdet med maden vil tage tid fra personalets arbejde med børnene. Det bliver sværere at tage på spontane ture ud af huset. Mit barn kommer på færre spontane ture ud af huset. Vi mister en anledning til at snakke med forældrene om sund mad Forældre 40 UdviklingsForum side 18

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen.

SFI Survey har i juni måned 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse. for undersøgelsen. Gentofte Kommune er ansvarlig for madleverance til visiterede brugere i kommunen. Målsætningen for kommunen er, at borgere visiteret til madordningen får tilbudt et måltid, der sikrer den fornødne tilførsel

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Efffektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Baggrund og formål I november 2008 vedtog Odder Kommunes Byråd en fælles Mad- og Måltidspolitik som gælder for alle folkeskoler, daginstitutioner og dagplejere

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ...

DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... DET SIGER BØRNENE OM DERES BØRNEMILJØ... Rapport om børnenes svar på det TALENDE spørgeskema i forbindelse med BørneMiljøVurdering november 8 UdviklingsForum og Århus Kommune november 8 UdviklingsForum

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Mad- & Måltidspolitik

Mad- & Måltidspolitik Mad- & Måltidspolitik For 0-18 års området i Hørsholm Kommune Forord Hørsholm Kommune ønsker at give børn og unge de bedst mulige vilkår for en aktiv, spændende og lærerig hverdag. Skal børnene få nok

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS

Forældreundersøgelse. Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution. Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2000 ApS Forældreundersøgelse Hvad mener forældrene om kvaliteten i Demo Institution Et samarbejde mellem ASPEKT R&D A/S Bureau 2 ApS Indhold Forord...3 Læsevejledning til grafik og tabeller...4 Overordnet tilfredshed...5

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1

Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1 Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 1 Hvorfor er maddannelse og frokostordninger vigtige? 2 Skal frokostordninger blot stille sult? Nej frokostordninger skal kunne mange ting! Og der er

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune

Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune juli 2011 Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune UdviklingsForum, juli 2011 Udarbejdet af John Andersen, Christina Sanden Andersen, Søren Gundelach

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Stribonitten. Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 26.3.2014

Stribonitten. Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 26.3.2014 Stribonitten Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 26.3.2014 Dagsorden. 1. Velkommen V/Helle. 19.30-19.40 2. Madordning V/Birthe.19.45-20.00. Spørgsmål og svar. 20.00-20.30. (kaffe pause.) Eftermiddags

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Bilagsrapport. Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune

Bilagsrapport. Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune juli 2011 1 Bilagsrapport: Evaluering af områdeledelse i Roskilde Kommune UdviklingsForum, juli 2011 Udarbejdet af John Andersen, Christina

Læs mere

Muligheder frem for begrænsninger

Muligheder frem for begrænsninger Muligheder frem for begrænsninger Universitetsstuderendes syn på fremtiden Forord Der er langt mellem de gode nyheder i mediernes udlægning af beskæftigelsessituationen blandt nyuddannede akademikere.

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere