Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror."

Transkript

1 faxbugtn NR TIRSDAG DEN 7. APRIL ÅRGANG 113 FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: Mr nd følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via Instagram. D flst følgr r fra udlandt. S sid 14 Ladis Night 10 klinikkr/forrtningr i Fax Sundhdscntr invitrr til n hlt spcil aftn - mn dn r kun for kvindr... S sid 13 Syrin Faxhus Eftrskol satt fokus på Syrin lig indn påsk. Flygtning, dr nu bor i Fax, fortalt om landt - og lavd mad til lvrn. S sid 8 DogsDo - hundarbjd på dn god måd... TRE KLOGE HUNDEKVINDER GÅR SAMMEN OM EN RÆKKE KURSER, HVIS FORMÅL ER AT GIVE HUNDEN ET GODT LIV. D tr kvindr r Birgitt Christnsn, Blla Andrsn og Sann Andrsn. Birgitt bor på Mosbøllvj 12 lidt udn for Fax. Hr har hun n butik dr sælgr hundmad og alvrdns hundartiklr til træningsbrug - og så r dt også hr hun har Fax Hundcntr. Hr r dr t kæmpstort indhgnt områd, hvor dr kan forgå mang formr for træning - og så r dr dn smukkst tænklig udsigt ud ovr Præstø Fjord. Blla, hvis rtt fornavn r Isablla, drivr Happy Hound & Co på KÆMPE FLYTTESALG HJÆLP OS MED AT TØMME BUTIKKEN! SPAR MINIMUM 20% PÅ ALLE PRODUKTER (DOG IKKE CHRISTINA WATCHES) SE OGSÅ SIDE 3 GITTE S GULD, SØLV OG URE Din Guldsmd Jørslvvj vd Karis. Hun r uddannt adfærdsbhandlr hos Irn Jarnvd, og hjælpr blandt andt når hund har adfærdsproblmr. Blla har ndvidr også haft sit virk hos Dyrværnt i Rødovr. Sann r liglds uddannt båd instruktør- og adfærdsbhandlr hos Irn Jarnvd. Hun drivr Lorup Hundcntr syd for Sorø, hvor hun adfærdsbhandlr hund - llr også r dt drs jr - og tilbydr forskllig formr for træning/kursr. Birgitt, Blla og Sann fandt ud af, at d supplrr hinandn godt. D går all ind for samm positiv træningsmtodr, og ønskr liglds all at giv hund d allrbdst forudsætningr for at få t godt, SuprBrugsn Karis Ny åbningstidr All ugns 7 dag 8-20 KARISE Syrnvængt 20, Tlf Torvgad Fax Tlf Mød os på facbook.com/gittguld harmonisk liv sammn md drs jr - så hvorfor ikk gå sammn og tilbyd forskllig kursr? Dt gør d så. Hr indn for dn nærmst frmtid vil d, som først skud på stammn, afhold t rnæringssminar - for hvad vi givr vors hund at spis, har n langt størr btydning for hundns vlvær, fysisk såvl som psykisk, nd man oft går og tror. DogsDo - som drs paraplyorganisation kalds - vil indn læng også tilbyd forskllig næsarbjdskursr - altså kursr hvor hundn på forskllig vis brugr sin næs. Dr vil båd bliv udbudt kursr i spcialsøg samt dt hlt ny Nos Work. Dt vd Sann Andrsn mgt om, og hun lavr da også n mass næsarbjd md Sann, Blla og Birgitt - og tr af drs hund - har sat sig tilrtt på forhindringsbann på Mosbøllvj hnds gn hund. Hnds flatcoatd rtrivr Ashly har sålds lært at find barkbillr - øh, hvad, tænkr du så. Mn dn r altså god Ristorant & Pizzria COSTA PARADISO Pi za srvrsrs og TILBUD 3 Pizzar 1/2 kylling llr 2 stk. fiskfilt m/pomms frits, rmoulad og salat 65,- 60,- torvt 7-46 dkorns ml Burgrmnu 1 burgr 1 x pomms frits 1 x sodavand Pomms frits sauc 30,- Flæskstgs sandwich 160,- d - Tlf nok. Barkbillr kan vær særdls ødlæggnd, hvis d brdr sig i n skov. Da hun skull ftrprøv sin torir om, hvordan man bdst muligt lærr n hund at find nogl bstmt ting, så bsluttd hun, at Ashly skull lær at find barkbillr. Mn dt kunn lig så godt hav vært hash, svamp, png, sprængstoffr llr alt muligt andt. DogsDo vil sålds vær d først i Danmark, som introducrr og tilbydr kursr i Nos Work. Hr lærr hundn at markr tr hlt spcifikk duft i forskllig miljør. I båd Svrig og Norg r Nos Work godt på vj, og DogsDo spår Sann Andrsns Flatcoatt Rtrivr Ashly i gang md spcialsøg ftr - barkbillr... disciplinn Nos Work n stor frmtid i Danmark. All kan vær md. Dt r n utrolig sjov aktivitt for all hund uanst aldr, størrls llr hund, som ikk kan lid andr hund. Birgitt, Blla og Sann tilbydr træning for all hundracr - og mtodrn r absolut positiv md stort tryk på positiv. Stor fokus blivr lagt på, at hundn skal syns at dt r sjovt at lær nogt nyt, og hundns slvstændig, glad initiativ frmms. Dr rykks drfor ikk i linn, råbs højt llr skælds ud. For hundns skyld ønsks hvrkn kvælrhalsbånd llr dt som r værr, som f.ks. pighalsbånd. På kan man læs mr om kommnd kursustilbud og mgt mr. tor plantskol Hl Plantskoln r fyldt op md nyankomn plantr Egdvj 156 Fax Tlf Tirsdag-frdag 9-17 Lørdag/søndag 9-15

2 2 FAXE BUGTEN 2015 UGE 15 Kort og godt Rønndvj 62B 4640 Fax Fax Uddls hvr tirsdag/onsdag i Fax, Hårlv, Karis, Fax Ladplads, Turby, Rønnd, Tapprnøj, Haslv (Dalby, Bråby, Vstr Egd, Sdr. Dalby, Uls, Gisslfld) + Haslv By, Stor Hdding og Rødvig sidst tirsdag/onsdag i mdr. Kontortid: Mandag-frdag kl Indlvringsfristr: Tkstsid-annoncr torsdag kl Rubrikannoncr (hrundr tillykk-annoncr og fællsmarkdt) torsdag kl Rdaktionlt stof: torsdag kl Annoncr: Bladchf Administrrnd Ansvarshavnd Christian Koprann -mail: Annonckonsulnt Claus Nybo -mail: Annoncr/ Kontor Anni Muxoll -mail: Produktion: Layout/DTP Poul Erik Hubrt Jnsn -mail: Rdaktion: Rdaktør - foto Torkild Svan Kraft -mail: Bladt påtagr sig intt rstatningsansvar som følg af vntull fjl i annoncr og tkst. Udnyttls af tkst, annoncr, foto m.v. r ikk tilladt udn forudgånd aftal. OPLAG ksmplarr Sidst tirsdag i hvr månd ks. TRYK ProvinsTrykkrit ApS Avisn blivr omdlt af Udblivr avisn, kontakt: Fax Bugtn Rønnd Golfklub tilbud til Hvr torsdag fra 7. maj til og md 24. sptmbr kl træning/instruktion af klubbns trænr kl spil på klubbns par 3 ban EDMUND BJØRNS Eftf. Faxs ældst bdmandsfirma - grundlagt 1853 FAXE BEGRAVELSESFORRETNING v/xam. bdmænd Elsbth og Kim Mithiof Kirktorvt 1A 4640 Fax Elsbth Mithiof Exam. Bdmand Træning og spil på par 3 ban, samt lån af golfkøllr vil vær udn brgning. I tilknytning til golfklubbns klubhus kan man i caf Høj køb frokost/ftrmiddagskaff. Hnvndls til formandn for Ældrsagn Hnning Christiansn på tlf Stnhuggrit i Fax Nygad Fax Tlf Kim Mithiof Exam. Bdmand Lokalbstyrlsn Bisættls/bgravls: fra kr Inkl. dansk producrt hvid kvalittskist, øko-urn, honorar, ilægning og iklædning. Prisn r kskl. kørsl. Ingn tillæg for aftn, søn- og hlligdag. Ring trygt til os - vi træffs altid! Sørn Ambjørn Exam. Bdmand Topplacring i priststn af Forbrugrbladt Tænk (tank.dk) Tlf OMSORG NÆRVÆR RESPEKT Vi træffs hl døgnt på Ring grn for gratis uforpligtnd prisovrslag... - llr s prisr/ prisksmplr på hjmmsidn... v/ Susann og Michal Bngtsn Christnsn Vstrgad 11, 4640 Fax På vj til Namibia - og har brug for lgtøj fra dig OM FÅ DAGE TAGER SYGEPLEJ- ESTUDERENDE STINE SKOTTE FRA FAXE TIL NAMIBIA I SYDAF- RIKA. Hr skal hun vær d ftrfølgnd 11 ugr, som t ld i sygpljrskuddannlsn. Hun skal arbjd på Windhok hospital og samtidig vær frivillig på t børnhjm. Hun har gjort flr kuffrtr klar, så hun kan hav lgtøj md til børnn på børnhjmmt. - Hvis dr r nogl dr har ryddt op i gmmrn og har nogt lgtøj d alligvl skal kassr, r jg mgt intrssrt i at tag lgtøjt md til Afrika. Drnd har d langt fra d kår, som vi har hrhjmm, så alt kan brugs. Jg tagr imod alt, sigr Stin Skott. Hun har allrd modtagt lidt lgtøj, mn kan sagns brug mr. Hvis du r intrssrt i at donr nogt lgtøj og samtidig vid at dt rnt faktisk når hlt nd til børnn kan du kontakt Stin på tlf mn dt skal gå rimligt hurtigt, for dt r i dn kommnd wknd hun tagr afstd. Min kær hustru Vor kær mor, svigrmor, mormor og oldmor Hnny Kirstin Klöckr Anntt Du Klinisk Tandtknikr Tlf Vinkældrtorvt 2 A 4640 Fax Tlfon: Åbningstid: Man Tirs. - fr Tlfontid: Man. - fr Udnfor åbningstid og hjmmbsøg ftr aftal Schrødrs Bdmandsforrtning NÅR TILLID OG OMSORG ER EN HJERTESAG Bisættls/bgravls fra kr ,- inkl. almindlig hvid flxkist, økologisk urn, honorar, kistilægning. Kørsl uanst km ,- Døgnåbnt:Tlf.: Fax Ladplads: Hovdgadn 27, 4654 Fax Ladplads født 14. april 1931 død 19. marts 2015 r still sovt ind. Familin Bgravlsn har fundt std Tak for vnlig dltagls Miniby og park undr samm hat VED EN EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING BLEV DET ENDELIG BESLUTTET, AT MINIBYEN OG MINIPARKEN NU KUN ER EN FORENING. Forningn blivr n vidrførls af Fax Ladplads Miniby, mn nu undr navnt Fax Ladplads Miniby og Park. Hrmd r t ønsk om t tættr samarbjd gåt i opfyldls. Dt vil gør dt nmmr ovrfor sponsorr, som forningn r mgt afhængig af, når dr kun r n forning, dr hnvndr sig. Karis: Brdgad 52, 4653 Karis Forningn arbjdr i øjblikkt ihærdigt på at skaff økonomisk midlr til at opfør t nyt værkstd i Miniparkn. Md t værkstd i parkn blivr dt nmmr, at transportr d nybyggd hus ud på drs rigtig placring i parkn. Samtidig blivr dr mulighd for gæstr i Miniparkn, at s hvordan husn blivr til. På gnralforsamlingn blv dr også valgt bstyrls. Formand blv Jørgn Ivar Pdrsn, næstformand Bjarn Maimann Olsn, skrtær og ansvarlig for d frivillig i miniparkn Conni Jnsn, kassrr Sonja Olsn, øvrig bstyrlssmdlmmr Ol Andrasn, Arn Dilling Hansn og Sørn Sahlholt. Fax Ladplads Miniby og Park har mang frivillig mdarbjdr. Udovr d folk, dr arbjdr md at bygg husn, r dr mang hjælpr involvrt i arbjdt i miniparkn md at btjn bsøgnd i åbningstidrn. Mn dr kan sagtns vær plads til flr. Skull man hav lyst til at giv t nap md n gang imllm, r man mgt vlkommn til at kontakt Conni Jnsn llr n af d andr fra bstyrlsn. Gudstjnstr Lørdag dn 11. april: Advntistkirkn kl Søndag dn 12. april: Fax kl Roholt kl Karis kl Hyllholt kl Kongstd kl Dalby kl Hårlv kl Spjllrup kl Hllstd kl Tak for opmærksomhdn vd Hans Ptr Nilsn s bisættls dn 19. marts fra Karis Kirk på familins vgn Antt og Randi

3 KÆMPE FLYTTESALG HJÆLP OS MED AT TØMME BUTIKKEN! 20% SPAR MINIMUM PÅ ALLE PRODUKTER (DOG IKKE CHRISTINA WATCHES) Troldkuglr 50% Skagns ur 30% Gældr kun lagrvarr! Sif Jacobs 30% Story 40% H.C.Andrsn 30% SPAR OP TIL 50% PÅ UDVALGTE VARER... HUSK - VI HAR LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE! VI LUKKER I FAXE DEN 23. JUNI 2015 OG FLYTTER TIL HASLEV! Din Guldsmd GITTE S GULD, SØLV OG URE Torvgad Fax Tlf Mød os på facbook.com/gittguld

4 SuprBrugsn Karis Dalby Onsdag og torsdags tilbud! Nic&Soft toiltpapir 6 rullr llr Luxury køkknrullr 3 rullr Pr. pakk Gældr kun onsdag dn 8. april og torsdag dn 9. april! 9 95 Frugtmarkd Gældr kun onsdag dn 8. april og torsdag dn 9. april! This mælk FRIT VALG Gældr kun onsdag dn 8. april og torsdag dn 9. april! Pr. stk. 1,- 1 litr 5,- KARISE Syrnvængt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: 8-20 Karis Bagri Syrnvængt 20, Karis. Tlf Åbnt all dag fra kl ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: Hvrdag kl Wknd kl DALBY Lindhartsvj 1 Tlf Nu i SuprBrugsn Dalby

5 SuprBrugsn Karis Dalby Onsdag og torsdags tilbud! Hakkt okskød 8-12% Bmærk 2 kg Gældr kun onsdag dn 8. april og torsdag dn 9. april! Skaftkotlttr Bmærk Gældr kun onsdag dn 8. april og torsdag dn 9. april! Ovnklar svimkam Md svær, udn bn Ca. 2 kg 2 kg Gældr kun onsdag dn 8. april og torsdag dn 9. april! ALTID KLAR MED DE BEDSTE KØDPRISER! Pr. pakk 100,- Pr. pakk 75,- Pr. stk. 80,- KARISE Syrnvængt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: 8-20 Karis Bagri Syrnvængt 20, Karis. Tlf Åbnt all dag fra kl ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: Hvrdag kl Wknd kl DALBY Lindhartsvj 1 Tlf Nu i SuprBrugsn Dalby

6 SuprBrugsn Karis Dalby Frdag og lørdags tilbud! Bland-slv-slik Mssri Ngroamaro/ Primitivo Salnto Puglia I.G.T. Italin. 6 x 75 cl Bmærk 6 flaskr Pr. 100 g 6 flaskr 5 95 Gældr kun frdag dn 10. april og lørdag dn 11. april! Gældr kun frdag dn 10. april og lørdag dn 11. april! Two Ey Cyclop s Zinfandl USA, 75 cl Vrosso BIB Italin. Salnto Primitivo. Bmærk 3 litr Pr. flask 120,- 45,- Gældr kun frdag dn 10. april og lørdag dn 11. april! 3 litr Gældr kun frdag dn 10. april og lørdag dn 11. april! KARISE Syrnvængt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: 8-20 Karis Bagri Syrnvængt 20, Karis. Tlf Åbnt all dag fra kl ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: Hvrdag kl Wknd kl DALBY Lindhartsvj 1 Tlf Nu i SuprBrugsn Dalby

7 SuprBrugsn Karis Dalby Frdag og lørdags tilbud! Entré Côt Af oksfilt 1,5 KG Englsk bøffr Af tykstgsfilt 1,2 KG Pr. pakk Pr. pakk Hl kamfilt Udn svær og bn Gældr kun frdag dn 10. april og lørdag dn 11. april! 3-4 KG Gældr kun frdag dn 10. april og lørdag dn 11. april! ALTID KLAR MED DE BEDSTE KØDPRISER! Hl røgt skink 4-5 KG Pr. stk. 199,- 149,- Pr. stk. Gældr kun frdag dn 10. april og lørdag dn 11. april! Gældr kun frdag dn 10. april og lørdag dn 11. april! KARISE Syrnvængt 20, Tlf NYE ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: 8-20 Karis Bagri Syrnvængt 20, Karis. Tlf Åbnt all dag fra kl ÅBNINGSTIDER! Åbnt all ugns 7 dag: Hvrdag kl Wknd kl DALBY Lindhartsvj 1 Tlf Nu i SuprBrugsn Dalby

8 8 FAXE BUGTEN 2015 UGE 15 Strikkbio md ksklusiv forprmir på Rosita DU HAR SIKKERT HØRT OM BABYBIO, MEN NOK IKKE OM STRIKKEBIO, MEN DET ER DER ALTSÅ NOGET DER HEDDER... Dt r i Biografn Kantn i Fax, du kan komm i Strikkbio. Nærmr bstmt onsdag dn 15. april kl og filmn dr viss r n ksklusiv forprmir på Rosita. Kort fortalt handlr filmn om n nordjysk mand dr hntr n kon i Thailand, mn så ndr dt md at mandns søn og dn ung thailandsk kvind forlskr sig i hinandn - og dt r jo ikk så godt for familiidylln... Dt r Fru Nilsn, alias Birgitt Nilsn, fra Fru Nilsns Gallri dr har fåt idn til Strikkbio - og ntop md Babybio som inspiration, for når dr r babyr i biografn, så r dr ikk hlt mørkt. En lill smul lys vil dr vær i saln, så man kan hold øj md rt og vrang - og film på én og samm tid. Fra pålidlig kild rfars dt i øvrigt, at man også grn må hækl mns man sr Rosita. Fru Nilsns Gallri vil hold åbnt indtil filmn bgyndr, så man kan få sig lidt at spis indn film og strikkpind skal nyds i Biografn Kantn. Billttr til Strikkbio købs via tor Kisra fortællr om kurdrns liv gnnm 2700 år En dag om Syrin på Faxhus Eftrskol FAXEHUS EFTERSKOLE STOD I SYRIENS TEGN MANDAG FØR PÅSKE. OG MAN KOM HELE VEJ- EN RUNDT OM LANDET. BÅDE DET DÅRLIGE OG DET GODE. Om formiddagn var tr flygtning fra Syrin, og nu bosat i Fax, på bsøg. Dn n var palæstinnsisk Syrir, dn andn kurdisk Syrir og dn trdj syrisk Syrir. Eftrskolns lvr var dlt op i tr hold, dr så på skift mødts md d tr flygtning, dr hvr især fortalt om Syrin, om hvorfor d mått flygt - mn også om dt god vd drs land. Og så var dr god tid til at still spørgsmål. Kisra, dr r kurdr, fortalt lvrn om sit folks histori. En histori dr går 2700 år tilbag i tidn - og så har d ikk drs slvstændig gt land. Drs områd liggr i Tyrkit, Iraq og Syrin. Et af d spørgsmål dr blv stillt, var om Kisra syns dt intrnational samfund skull hav blandt sig mr i borgrkrign i Syrin. - Havd du spurgt mig for fir år sidn, var svart nj. Nu vil jg sig ja, mn da borgrkrign startd havd jg ikk forstillt, at så mang vill bliv dræbt, at så mang vill vær på flugt og at dr vill bliv så mgn nød. Så nu sigr jg, at al dn hjælp vi kan få fra dt intrnational samfund r vlkommn, svard Kisra. Om ftrmiddagn stødt ndnu nogl syrisk flygtning til. D lavd syrisk mad til hl ftrskoln - og som tak for n god dag, invitrd Faxhus Eftrskol samtlig syrisk flygtning i Fax, til at spis md på ftrskoln. tor Så kan dr båd strikks og ss film - mn dt vil nok vær sådan at Fru Nilsn tagr sig af strikkrit, mns Lars Prætorius tagr sig af filmn Fødslsdagssalg Torsdag - Frdag - Lørdag SPAR 25% UDVALGT STRIK Frit valg Spar op til 300,- 200,- Udvalgt modllr HUSK - stort udvalg i lingri og badtøj Torvgad Fax Tlf JA,Tak - jg sparr på 1 var 25% *undtagn på i forvjn ndsatt varr, Triumph og LauRi. Gældr kun i ug 15. Kun 1 talon pr. kund. KLIP AF OG MEDBRING

9 FAXE BUGTEN 2015 UGE 15 9 Golf md Ældrsagn Fordrag om rosr Danmarksprmir på Idalistn DEN 9. APRIL HAR BIOGRAFEN KANTEN DANMARKSPREMIERE PÅ IDEALISTEN. En spændingsfilm om t af d mst hmmligholdt kapitlr i dt Hvr torsdag fra 7. maj til 24. sptmbr tilbydr Ældr Sagn golf md instruktion hos Rønnd Golfklub. Fra kl r dr instruktion af klubbns trænr og fra kl. 14 til 16 spills dr på klubbns par 3 ban.træning og spil samt lån af goldkøllr vil vær udn brgning. Vil du vid mr llr tilmld dig så kontakt Ældrsagns formand Hnning Christiansn på tlf århundrds danmarkshistori. Undr dn kold krig i 1968 styrtr t amrikansk B-52 bombfly, lastt md fir brintbombr, nd vd dn amrikansk militærbas i Thul på Grønland. Båd dn dansk og amrikansk rgring mddlr, at ulykkn r undr kontrol, hvorftr t stort antal dansk arbjdr indsætts i n gigantisk oprydningsaktion. 20 år snr opsøgs dn ung radiojournalist, Poul Brink, af n tidligr thularbjdr, dr hævdr, at d mystisk og dødlig sygdomm, hans kollgr nu dør af, skylds oprydningsarbjdt. Brink ftrforskr historin, mn da han konfrontrr dt officill Danmark md sin mistank, møds han af n mur af tavshd. 9. april dn 9. april BIOGRAFEN KANTEN VISER 9. APRIL - DEN 9. APRIL TIL HALV PRIS. Ladis Night Frdag d.17. april 2015 Fax Sundhdscntr, kl Havslskabts Haslv-Fax krds har invitrt Ernst og Birth Jnsn til at fortæll om drs passion for rosr. D vil øs ud af drs rfaringr md plantning, pasning og sortr. Dr vil bliv vist n mass djlig billdr fra drs gn hav og dr r naturligvis mulighd for at still spørgsmål. Arrangmntt forgår lørdag d. 11. april kl. 14 på St. Hdding Skol, lokal Brinkn. Dr btals ntr. I krigsfilmn 9. april bfindr vi os vd dn dansk-tysk græns dn skæbnsvangr nat i 1940, hvor Europas stærkst hær invadrr fra syd. Danmark r i krig, og for at brms ovrmagtn snds n dansk fortrop bstånd af cyklog motorcykldlingr i fltn. Skondløjtnant Sand og hans dling skal som d først mød fjndns kampvogn og ovrlgn militær magt.alligvl kæmpr d dansk soldatr n indædt kamp for fædrlandt. I rollrn ss bl.a. Pilou Asbæk, Gustav Dykjær Gis og Lars Mikklsn. GENERALFORSAMLING i Karis Håndværkr- og Borgrforning Dn 28. april 2015 kl Std: Karis Højskol / kulturhust Lopold. Produktionschf Jacob Jnsn kommr og fortællr om bl.a.: Kariss kloaknt og frmtidssikring i forbindls md rgnstorm, kloakring og spildvand i dt åbn land. Kåring af logo-vindr. Vi vil frmvis forningns ny logo. Dagsordn: 1) Valg af dirignt. 2) Brtning. 3) Rvidrt rgnskab forlæggs til godkndls. 4) Kontingnt til vdtagls. 5) Valg. 6) Indkomn forslag. 7) Evntult. Forslag skal vær formandn i hænd 14 dag før (dn 13. april 2015). I forbindls md gnralforsamlingn bydr vi på 2 stykkr smørrbrød, hvis du tilmldr dig snst onsdag dn 23/4 hos (oplys navn samt tlf.-nr.) til: Grth Larsn, tlf.: (bdst mllm 17-18) mail: llr - Pilon Foghmar tlf.: , mail: Til gnralforsamlingn r dr kun adgang for mdlmmr. Sundhd, vlvær & forkælls Mak ovr, lækr præmir, modshow, brilltilbud, spændnd oplæg & god tilbud på bhandlingr Entré kun 100,- Køb din billt på Incl. lt anrtning og forfriskningr...! Ønskr du at dltag, mn ikk r mdlm, kan du nå at indmld dig vd indgangn KARISE - borgr Eftr ndt gnralforsamling vil Mariann Ørgaard som Karis-borgr og som byrådsmdlm komm md oplæg fra byrådt omkring Karis m.m. - som omhandlr os all i Karis. Kommnd arrangmntr 2015: 23. juni kl Sankt Hans bål Std: Spjdrgrundn, Karl af Riss vj. 8. august ca. kl Vtranbilløb ignnm Karis Std: Parkringspladsn på Søndrgad. 15. august kl Markdsdag Std: Brdgad. 27. novmbr kl Jultræstænding Std: Karis Torv, hjørnt af Banvj og Brdgad. S mr på hjmmsidn:

10 Bsøg byns slagtr Husk, vi r din lokal slagtr i Fax og Rønnd. Altid massr af godt kød til god prisr... Friskhakkt kød fra gn slagtr... Vælg mllm: Hakkt okskød 8-12%, llr Hakkt svinkød 8-12% FriT valg Tyndstgsfilt Din lokal slagtr i Fax - Knnth Øxnholt Din lokal slagtr i Rønnd Kim Kuglbrg 2,5-3 kg pr. 1/2 kg pr. stk. Kun frdag dn 10. april: 2 kg Pølsr Flr variantr bmærk! 2 kg Pigrn i dlikatssn r klar... Stjrn kastr pr. pos pr. stk. 20,- 249,- 100,- 25,- Fax Torvgad 6, 4640 Fax. Tlf Åbningstidr: mandag - frdag 6-19 Lørdag-søndag 6-18 rønnd Vordingborgvj 517, 4683 Rønnd. Tlf ÅBNINGSTIDER: Hvrdag kl Wknd kl Bagrn åbnr hvr dag kl. 6

11 d u b l i t Ugns øbmand! Din lokal købmand i Fax Simon Spring k l a k o l n i d a r f Din lokal købmand i Rønnd Allan Colding Arla Exprss Lt- mini llr skummtmælk 1 litr Max. 5 Litr pr. kund pr. dag 5,- Bagrn tilbydr: 3 tørkagr Mang slags 1 grovbrød og 1 rugbrød 3 stk. kun 2 stk. kun 38,- 38,- klar r ø g n d Y! N Købmæn E M i t n rtim o s n i v y n til dt f a d u i v r Drfor sælg skarp prisr. til n i v d n udgå øb k n i v d o g S d mang ingn! i afdl Fax Torvgad 6, 4640 Fax. Tlf Åbningstidr: mandag - frdag 6-19 Lørdag-søndag 6-18 Frdags-tilbud: ok m a t l r h Vi gå! Vj-slvdin-slik pr. 50 g 2 95 Max. 2 kg pr. kund pr. dag kg-pris 59,00 : l i r p a. 2 1 n d Kun søndag kd Stort frugtmar pr. stk. Max. 20 stk. pr. kund pr. dag 1,-? r a l k v a h u d r! ø r f i t n im t r o s Vi har t kæmp all frøposr 50% rønnd Vordingborgvj 517, 4683 Rønnd. Tlf ÅBNINGSTIDER: Hvrdag kl Wknd kl Bagrn åbnr hvr dag kl. 6

12 12 FAXE BUGTEN 2015 UGE 15 Præsntrr i samarbjd md: LOUISE DUBIEL Fax Erhvrvsforning r md på Gang i Danmark karavann - og sættr også på dn måd Gang i Fax. I løbt af forårt 2015 vil Fax få bsøg af kndt kunstnr som givr n lill koncrt på Vinkældrtorvt på udvalgt lørdag formiddag. Koncrtrn arrangrs i samarbjd mllm Fax Erhvrvsforning, Fax Kondi og Koncpt Århus - og slvfølglig skal koncrtrn forgå i Fax - Kondivandns hjmby... D ny suprhlt - på Vinkældrtorvt i Fax By, lørdag dn 11. april kl dltag i fstn! Louis Dubil r sangrind og sangskrivr fra Købnhavn. Hun tond først gang frm på fjrnsynsskærmn i 2008 på Kanal 4 s talnt-progam 'Elsk Mig i Nat'. I 2009 dltog hun så i tv-showt 'Talnt' md sangn 'Forpult Prfkt' (Sød Sød Jakob), som blv t stort radiohit hnovr sommrn I 2013 dltog hun i dt Dansk Mlodi Grand Prix md sangn 'Rjs Dig Op'. Hnds charmrnd publikumstækk har fåt hnd op på all d størst og mindst dansk scnr. Dr r gang n mgt i FAXE handlsby aktiv bydr på stånd morgnmad - varm cacao og bollr... Lær at hold bir i din hav OVERVEJER DU AT HOLDE BIER, SÅ KAN DU KOMME I BISKOLE HOS ØSTSJÆLLANDS BIAVLER- FORENING. SKOLEFORLØB STARTER DEN 7.APRIL. Dr r mang grund til at start som biavlr. Du får slvfølglig nogt djligt honning, mn dr følgr også mgt andt md. Du får t hlt andt syn på naturn, du følgr årts gang mgt tæt. Du glædr dig ovr, når dn først rantis stikkr hovdt op gnnm snn, fordi du vd, hvor vigtig dn r for vors bir. Hr findr birn båd polln (protinr) og nktar (kulhydratr). Kort tid ftr kommr krokus fyldt md polln, følfod kommr lidt ftr. Man læggr mærk til, hvor all piltrærn bfindr sig, når gæslingrn komm frm (fyldt md polln). Kort ftr kommr mirabllrn md drs utrolig blomstrflor, og lidt snr ksplodrr dt hl md kirsbær, frugttrær, mælkbøttr, raps og alt dt andt. Alt dt lagd jg ikk rigtig mærk til før, mn dt gør nu man som biavlr. DET BLIVER MED FAXE KOMMU- NES BORGMESTER KNUD ERIK HANSEN SOM GÆSTETALER,AT DALBY BRUGSFORENING HOL- DER GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 14. APRIL KL I DALBY FORSAMLINGS- HUS. Knud Erik Hansn r invitrt til at hold t oplæg ovr tmat: Dalby n forstad i Fax Kommun. Hvad kan kommunn tilbyd af rammbtinglsr for, at Dalby fortsat kan bvars som t aktivt lokal samfund midt i Fax Kommun, og hvad kan Dalby slv bidrag md for at undrstøtt sådan n udvikling? Dt r r nogl af d spørgsmål, som brugsforningns bstyrls håbr blivr blyst af borgmstrn - ikk mindst st i lyst af dbattn HVORFOR FORSVINDER BIER- NE? Mang har sikkrt hørt om CCD (Colony Collaps Disordr) spcilt fra USA. Hr forsvindr birn. D flyvr ud, mn kan ikk find hjm, og familin dør. Hvad dt skylds, vids ikk md sikkrhd ndnu, mn n ny gnration psticidr r undr mistank. Forstil dig grønsagsafdlingn i din lokal brugs. Udn bir til bstøvningn r halvdln af grønsagrn væk... HVOR KAN JEG HAVE BIERNE? Jg kan da ikk hav bir i min hav, tænkr du måsk. Jo dt kan du sagtns. D skal bar hav nogt læ og stå på n solrig plads. - Jg har slv 4 familir i min hav, og nabon fandt først ud af dt, da bladn faldt af trærn og han spurgt han, hvad dt var for nogl kassr, jg havd stånd 1 mtr fra hans hæk, sigr Finn Hlbo fra Biavlrforningn. Har du ikk slv n hav, mn grn vil vær biavlr, kan Østsjællands Biavlrforning hjælp dig md at find n plads i dit nærområd. - Jg synts ikk, at dr r nogt mr afslappnd nd at sidd vd sin bir md n kop kaff llr andt, og s hvor flittig d r fra morgn til aftnn, når tmpraturn r ovr 10 gradr og soln skinnr, lydr dt fra Finn Hlbo. Hvis nogt af dt har vakt din intrss, og du vil vid nogt mr, så kan du træff nogl biavlr hos Østsjællands Biavlrforning (ØBF) til t informationsmød om biavl i forningns klubhus på adrssn Stolphus 3, Hårlv tirsdag dn 7. april kl Hr kan du gnnmgå t 2 årigt sommrkursus som biavlr.vi r ikk startt, så du kan nå dt ndnu. S også Dalby n forstad i Fax Kommun d snst måndr omkring ændring af skolstrukturn på Midtskoln. Liglds kan Knud Erik Hansn måsk løft slørt for, hvad kommunn vil gør for at få dl i d mang ny tilflyttr, som forvnts at flytt til områdt, når dt ny suprsyghus i Køg åbnr. Brugsns bstyrls vil supplr brtning og rgnskab md at offntliggør sin planr for d kommnd år. Dsudn håbr bstyrlsn at vær så langt frmm md sin planr for dn ndlagt Dalby Børnhav, dr js af brugsn, at gnralforsamlingn kan bliv dlagtiggjort i dm. Adgangskort til gnralforsamlingn onsdag dn 14. april kl kan afhnts i kioskn i SuprBrugsn mod forvisning af mdlmskort.

13 Ladis Night på Fax Sundhdscntr FREDAG DEN 17.APRIL KL på Body SDS. Han udloddr én INVITERER FAXE SUNDHEDS- Body SDS bhandling til aftnns CENTERS WELLNESS TEAM PÅ lodtrækning, værdi 600 kr. EN AFTEN FOR KVINDER. Psyko - og kropstraput, Mtt En aftn md rigtigt god rabattr på køb og vd bstilling af ling af ansigtt - triggrpunkt Illiana Turms givr rlas bhand- bhandlingr. Og så sættr all fra bhandling - dr givr dyb afspænding i hl organismn.vd tidsb- Tamt god præmir på højkant. - Dr byds på forfriskningr, stilling af bhandling dnn aftn modshows, forskllig micro-fordrag og ikk mindst, så kan du st bhandling. Mtt udloddr én vil dr vær 50% rabat på dn før- mød os all sammn og ntn få tims valgfri bhandling til aftnns n lill snak llr n prøv bhandling, fortællr Britta Andrsn og Muskl- og Kranio Sakral tra- lodtrækning, værdi 650 kr. fortsættr: put, Britta Andrsn,ALFA LIVING - Da vi ønskr n intim stmning givr dnn aftn vjldning og på aftnn har vi bgrænst dltagrantallt, så skynd dig. Du kan ling. Vd tidsbstilling dnn aftn små dmonstrationr af bhand- køb billttr til 100 kr. på Vd tilmlding til 2 dags vil dr vær 25% rabat på bhand- All mnnskr r forskllig, og workshop md Fng Shui og boligindrtning, vil du få 10% rabat. tilbuddn på Ladis Night r mindst lig så forskllig. Så dnn Britta udloddr én bhandling og aftn kan du hør om hår, brillr og én rådgivnd samtal til aftnns mak-up. Og du kan hør om strss lodtrækning, samlt værdi 1100 kr. og andr ubalancr i kroppn, om Klinisk diætist, Bttina Birk står din kost, musklr, knoglr og mgt, til rådighd md vjldning om mgt mr. kostns btydning og sundhd Wllnss Tamt på Fax Sundhdscntr bstår af 10 prsonr, vjldning dnn aftn vil dr vær gnrlt. Vd tidsbstilling af kost- Karis som kan guid, bhandl og srvicr dig i bogstavligst forstand tims kostvjldning til aftnns 25% rabat. Bttina udloddr én fra top til tå, ind fra og ud, samt lodtrækning, værdi 800 kr. alt omkring dig. Ernæringstraput, Prnill Krus lavr Dtox shot og små smags- - Vi kan md stor sikkrhd og rspkt for hinandns individull prøvr. Vd tidsbstilling af individul konsultation dnn aftn vil faglig komptncr, sætt dig i cntrum og drmd vjld dig til dr vær 25% rabat. Prnill udloddr én konsultation af 1 1/2 tims dn bdst kur for dig, lydr dt fra Wlnss Tamt. varighd + én opfølgnd samtal Dr afholds forskllig microfordrag (af ca. 15 min varighd): værdi 1200 kr. på 30 min til aftnns lodtrækning, Strsscoach, Hidi Jørgnsn, Strsscoach, Hidi Jørgnsn, Strssfri.com fortællr om trivsl, Strssfri.com, tilbydr n prøv på livshult og Lifcoaching. Klinisk livshjult og n smagsprøv på diætist, Bttina Birk, fortællr om dt at bliv coacht.vd tidsbstilling af coaching dnn aftn vil dr kostns btydning for n sund hud og sundhd gnrlt. vær 50% rabat på dn først Psyko - og kropstraput, Mtt bhandling. Hidi udloddr n Lifcoaching, dr bstår af 2 samtalr Illiana Turms fortællr om trivsl og hvad dr kan gørs for at bdr dn. til aftnns lodtrækning, værdi Ernæringstraput, Prnill Krus kr. holdr t oplæg om at Boost din Sundhdscntrts Optik, vd Fi nrgi og Britta Andrsn, ALFA Munk Blum, visr sammn md LIVING fortællr om Fng Shui og Thomsn Eywar dn hlt ny boligindrtning. brillkollktion. Dnn aftn givs Fodtraput, Mtt Korndal- dr 50% på hl kollktionn. Fi Hansn dmonstrrr fransk Pdicur og sælgr ngllakkr i forå- til n værdi af 1450 kr. udloddr t par Ray Ban solbrillr rts flott farvr og dnn aftn har Aut. Kosmtolog, Ln Kifr, hun god tilbud på luksusbhandlingr. Hun udloddr t par lækr kbhandling og sammn md Fri- dmonstrrr n Mud Wrap slan- Snakrs fra Skchrs til aftnns sør og Stylist Rikk Ernspriis n lodtrækning, værdi op til 999 kr. mak ovr. Har god tilbud på Body SDS-traput, Hnrik makup og crmr. Vd tidsbstilling dnn aftn vil dr vær Østrgård givr prøvbhandlingr 10% Gnralforsamling i Libral Allianc DEN 23. MARTS BLEV DER AFHOLDT ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I LIBERAL ALLIAN- CE FAXE, MØDET AFHOLDTES I BYRÅDSSALEN I RØNNEDE. Tilstd var dn samld bstyrls, n håndfuld mdlmmr af partit samt 3 folktingskandidatr - Andras Hastrup, Rikk Jakobsn og Frdrik Damgaard. Agndan for dn officill dl af gnralforsamlingn blv gnnmført udn sværdslag, dr var lidt dbat ftr formandns brtning, hovdsagligt md intrssant spørgsmål fra rlativt ny mdlmmr af partit. Eftr gnralforsamlingn sr bstyrlsn sålds ud: Formand: Birgr Holm Brøndbrg. Næstformand: Dnnis Lindholm. Skrtær: Knnth Michal Nilsn. Kassrr: Pirr Axlsn Larsn. Mdlm: Hnning Grick, Mortn Houston Ludvigsn og Richardt Radk Larsn. rabat. Ln udloddr n skøn gavæsk fra Dclor, md aromatisk Anti-aging produktr til ansigtt. Værdi 795 kr. Frisør og stylist, Rikk Ernstpriis, Hårlok, tilbydr hårtst og hovdbundsanalys. Samt mak ovr md kosmtolog Ln Kifr. Vd tidsbstilling dnn aftn vil dr vær 10% rabat. Rikk udloddr n tøsaftn md 6 dltagr, hvor dr r tips og god idr til hår og makup, værdi 1200 kr. Præmir som r vundt dnn aftn kan ikk ombytts til kontantr. Såfrmt dit billtnummr blivr udtrukkt, og du ikk r tilstd, vil dr bliv fortagt n ny udtrækning. Diss 10 invitrr til Ladis Night på Fax Sundhdscntr FAXE BUGTEN 2015 UGE Årlig gnralforsamling Karis Brugsforning indkaldr hrmd til gnralforsamling onsdag dn 22. april kl i Karis Halln Dagsordn ifølg vdtægtrn: 1: Valg af ordstyrr. 2: Bstyrlsns brtning og orintring om frmtidsplanr 3: Godkndls af årsrapport, hrundr bstyrlsns mddls om anvndls af årts rsultatsdisponring 4: Forslag fra bstyrlsn 5: Indkomn forslag 6: Valg af mdlmmr til bstyrlsn og n supplant 7: Evntult SuprBrugsn r drftr vært vd t traktmnt md div. lun rttr og tilbhør + vin. Eftr spisningn undrholdr Ann Hjrnø TV-kok og journalist... Ann Hjrnø har ignnm d sidst mang år arbjdt md mad på all nivaur. Hun har udgivt t hav af kogbøgr om blandt andt børnmad, syltning, kryddrsnaps, tapas, grøn mad, mad mod kræft, og så all d vlkndt små rttr fra hl vrdn. Ignnm d sidst 10 år har Ann vært vært på ovr 100 tv-programmr fra båd nær og fjrn. Ann har lavt tv båd fra sit gt køkkn, samt fra Spanin, Nw York og dt smukk dansk sommrland. Ann Hjrnø invitrr indnfor i n vrdn af vlsmag, hvor hun fortællr om sit liv i madns univrs. Kom bag om Ann Hjrnøs liv md båd tv-produktion, kogbøgr, gastronomisk rjsr, fødvarudvikling, sundhd, økologi og årstidns råvarr. Afhntning af billttr i kioskn mod btaling af dpositum på kr. 20,- samt frmvisning af gyldigt mdlmskort. Dpositum rfundrs torsdag og frdag d. 23. og 24. april Vnlig hilsn SuprBrugsn Karis

14 14 FAXE BUGTEN 2015 UGE 15 Af Martin Lohmann Eggrtsn Baldrsvj 3, Fax I 2007 valgt min hustru og jg at flytt til Fax fordi vors drømmhus lå hr. Vi havd ingn rlationr ovrhovdt, så tilflytningn var aln på baggrund af hust. Vi har sidn ydt n pæn skattbtaling til kommunkassn og som følg af familiforøglsr bnyttt: * Dagpljn i Fax, som I r vd at få kørt godt og grundigt ud på t sidspor. * Drftr Mnighdns Børnhav / Kridthust båd som vuggstu og børnhav til mgt stor tilfrdshd for båd drngn og os som forældr * Nu r dt Rollingn og Rollskoln som r kommt md ud ovr Kridthust. Rollingn r t hlt fantastisk std for vors stor drng, som lskr dn alsidighd og afvksling områdt bydr på - ind som ud. Rollskoln r drimod n udfordring. Utrolig mang vikartimr, klassr dr slt ikk fungr og må hav kstralærr i form af forældr og mang andr spændnd ting. Nu siddr jg så og læsr om jrs planlagt tiltag udarbjdt af 3. part til n sandsynligvis btydlig pris, og hvad r hl omdrjningspunktt - økonomi. Rjs til Azorrn Famili og Samfund Karis afholdr dn årlig gnralforsamling onsdag d. 15. april kl 18 i Sogngårdn, Karis. Eftr gnralforsamlingn kommr gravr Ol Pdrsn og fortællr og visr billdr fra hans spændnd rjs til Azorrn. Af hnsyn til traktmntt, r dr tilmlding snst søndag d. 12. april til Eli tlf llr Elly tlf Kær Fax Kommun - tag skn i dn andn hånd Min umiddlbar raktion r, at vi bør privatisr hl kommunn, så vi kommr af md all buraukratrn og skrankpavrn md fin titlr, høj lønningr samt tilhørnd pnsionr og i stdt for ansætt mnnskr, som slv kan tænk i hlhdr udn dyr konsulntr og i dtt tilfæld husk ordn: børnns tarv. Dn rationll og konstruktiv raktion r, at i stdt for at post n mass png i n skol, som har brug for n hlt andn form for hjælp, fjrn børn fra vlfungrnd institutionr grundt nogl m2 i t Excl ark, afskdig dygtig og ngagrd pædagogr i institutionr og ikk mindst implmntring af ndnu flr cntralisringr md kstra transport til følg for mang, så burd I gør følgnd: * Få styr på Rollskoln, så ry og røgt ændrs til positiv omtal * Brug størstdln af d 50 mil, som r budgttrt til om- og udbygningr af skolr på tiltrækning af virksomhdr gnnm blandt andt gratis bygggrund i ECO Park samt lavr skattr til kommunns skattydr. Og hvorfor så dt: Dr skal tiltrækks flr skattydr til kommunn. Mnnskr som samtidig kan lvr flr børn til institutionrn. D kommr ikk udn mulighd for job og god skolr samt vlfungrnd institutionr af forskllig karaktr - ikk n multiskol udn adsprdls og afvksling i dagligdagn for børnn. Kan dr ydrmr hnts n gvinst skattmæssigt vd at flytt til kommunn, så r dt jo bar t kstra incitamnt. Tænk offnsivt i stdt for dfnsivt/bsparlsr, skrot håbløs bslutningr trufft udn hnsyntagn til vors børn og undgå flr arbjdsløs vd sammnlægningr grundt m2 sammnligningr md andr kommunr. Hvis Fax Kommun ønskr at vær n dl af landkortt frmadrttt, så r dt vd at vær tid til at tag skn i dn andn hånd, indn dt r for snt. Jo mr i gnrr os og vors børn, jo størr r risikon for at vi flyttr og samtidig frarådr andr at flytt hrtil. Husk dr r mang børnfamilir og pndlrn, som også gnrrr god skattbtalingr til kommunkassn. Vigtigst af alt - børnns tarv tællr langt mr nd t Excl ark. Vnlig hilsn n bkymrt og frustrrt far og skattborgr. Rdaktionn tilføjr: S indlæg fra borgmstrn og Vnstr på www. faxnyt.dk Mill Jørgnsn og hnds hst følgs af på Instagram LIGESOM SÅ MANGE ANDRE HAR MILLE JØRGENSEN FRA FAXE EN PROFIL PÅ INSTAGRAM - MEN TIL FORSKEL FRA ANDRE SÅ HAR HUN VILDT MANGE FØLGERE. Faktisk r dr mr nd dr følgr md i hnds oplvlsr md hnds to hst. For dt r hst dt handlr om. Oprindligt lavd hun bar profiln på Instagram for n gang imllm at lægg billdr af hnds hst op, og skriv t par ord. Mn dt grb om sig. Flr og flr kiggd på hnds billdr - llr følgr hnd, som dt hddr. - Dr var nogl dr skrv til mig at dt var spændnd at følg min blok. Nå, har jg n blok, tænkt jg. Mn dt havd jg så, sigr 18 årig Mill. Og så bgyndt hun at gør mr og mr ud af dt, og samtidig bgyndt hnds storsøstr, Rikk, at hjælp hnd. Hun r Walk and Talk Walk and Talk i Fax startr ign mandag dn 13. april kl Dt r Kræftns Bkæmplss dr står bag d ugntlig gåtur, hvor Susann Pdrsn fra Fax r tovholdr. Gåturn startr vd Fax Halln kl All kan dltag i gåturn, som varr n tims tid. Tmpot r roligt, så dr r tid til snak. Susann Pdrsn llr mail følgr hstpign Mill fra Fax på Instagram mdigrafikr, og har drmd hlt tjk på dt tknisk - så nu r dt Rikk dr tagr billdr og vido - og rdigrr dm, så d blivr hlt prfkt. - Nu opdatrr jg min blok to til tr gang om dagn, for jo flr opdatringr dr kommr, jo flr følgr får man, sigr Mill. I øjblikkt har hun altså mr nd følgr - og d flst kommr fra England og USA, mn dt r dog mst danskr dr kommr md kommntarr på hnds Instragam-blok. At Mil har så mang følgr, r ikk fordi hun opnår toprsultatr md sin hst. Hun r n gansk almindlig hstpig, dr åbnbart har forståt at skriv og tag billdr, som fangr andrs intrss. Hun har to hst. Bgg dansk Varmblod. Dn n skal bliv n springhst, mn dn r ndnu for ung til for alvor at dltag i konkurrncr. Dn andn hst var oprindligt n springhst, mn da dn fik slidgigt, stoppd Mill md at spring md dn. Nu r dn til gngæld drssurhst. D mang følgr hun har, btydr også at forskllig firmar har fåt øjnn op for Mill Jørgnsn. D vil grn rklamr på hnds sid. Forløbig har hun dog kun indgåt sponsoraftal md t nklt firma. Hun vil ikk hav n blok, hvor dt primær r at rklamr. Dt skal vær hnds liv md hstn, dr har højst prioritt. Mill bor på Konradsvj i Fax sammn md sin mor, papfar og lillbror. Hun går på handlsgymnasit i Næstvd og har fritidsjob på Kastanigårdn lig udn for Fax - og dt r også hr hun har hstn og trænr. All kan s Mills blok på Instragram - man bhøvr ikk slv at hav n profil for at kigg md: instagram.com/milljorgnsn tor Faxløbt, lørdag dn 25. april 2015 kl Distancr og rut: Dr r 2 distancr, 4,2 og 8,4 km. Rutn r 4,2 km og løbs 2 gang på distancn 8,4 km. Præmi til: Bdst kvind Bdst mand Bdst pig undr 15 år Bdst drng undr 15 år Sponsorr: Sportigan og Advokatfirmat Kim Stn Dltagrgbyr: Kr. 50,- for voksn. Kr. 30,- for børn undr 15 år. Tilmlding: 1: Udfyld formular på og ovrfør gbyr til bank-konto. 2: Vd prsonlig hnvndls og btaling hos Sportigan på Torvgad 25 i Fax. 3: På løbsdagn fra kl hos Advokatfirmat Kim Stn på Torvgad 4 i Fax. Kontant btaling.

15 FAXE BUGTEN 2015 UGE Kys sclrosn farvl Smid tøjt - md Rød Kors DET ER IKKE HVERDAGSKOST, AT RØDE KORS OPFORDRER OS TIL AT SMIDE TØJET, MEN DET GØR DE ALTSÅ NU - I SAMAR- BEJDE MED TV2 OG COOP. Poula Skovbo Jørgnsn fra Rød Kost gnbrugsbutikkn i Fax, fortællr at hl kampagnn kulminrr md t stort TV2-show lørdag dn 9. maj. I al sin nklthd går dt ud på at vi all skal rydd op i skab og skuffr, og giv dt tøj vi ikk brugr til Rød Kors. Tøjindsamlingn forgår hn ovr forårt og kulminrr i n stor tv-galla på TV 2 lørdag 9. maj, hvor rgnskabt gørs op. Dt indsamld tøj skal omsætts til png, dr går til at støtt familir i nød og på flugt på grund af krig, naturkatastrofr og fattigdom. - Md Smid tøjt Danmark kan danskrns ovrskud af tøj bliv til glæd for mnnskr i nød.tv 2 og Rød Kors har fundt sammn om n hlt andrlds indsamling, nd vi har st før, og dt blivr spændnd at s, hvor mgt ovrskud danskrn har i klædskabn. Md tøjt kan vi hjælp ndnu flr mnnskr i nød. Dt har dr sjæl- Kys Sclros Farvl r dn landsdækknd kampagn, hvor Sclrosforningn samlr png ind til forskning i sygdommn sclros. I Fax og Rønnd står d kyssklar indsamlingsbøssr i butikkrn nu. Pngn fra indsamlingn går til forskning i sclros. Man kan også støtt forskning i sclros md 30 kronr vd at SMS' tkstn KYS30 til 1231 dnt vært størr brug for nd nu. Tak til TV 2 for at vill fjr indsamlingn md t flot og ovrrasknd show, dr samtidig blivr n stor tak til all dm, dr vil vær md til at hjælp mnnskr i vrdns katastrofområdr, sigr Rød Kors gnralskrtær, Andrs Ladkarl. Tøjindsamlingn bgyndr i april, og i 800 Coop-butikkr og mr nd 200 Rød Kors-butikkr ovr hl landt kan man aflvr brugt tøj. Samtidig blivr Smid tøjt kodord for konkurrncr og vnts op til lørdag 9. maj. Gnbrugstøjt omsætts til png blandt andt i Rød Kors gnbrugsbutikkr.andt tøj sælgs til virksomhdr, som omdannr tøjt til fibr, dr gnanvnds i nyt tøj og andr produktr. Pngn går til Rød Kors arbjd md katastrofofr, hvad ntn katastrofn r jordskælv, krig llr n knust famili. Så hr r dr n glimrnd mulighd for at støtt mnnskr i nød, udn at skull hav pngpungn frm. Tøjt kan man aflvr i gnbrugsbutikkn i Fax, mn har man så mgt, at man ikk slv kan aflvr dt, r dr mulighd for at Rød Kors hntr dt. Du kan kontakt Poula Skovbo Jørgnsn på tlf llr Hann Mistarz på Så r sæsonn så småt vd at gå igang i Rønnd Golf Klub - og du kan sagtns nå at vær md. Vi har følgnd god tilbud til dig, dr ikk har prøvt at spill golf før: PRØV FØR DU BESLUTTER DIG: Kom til 3 x gratis træning mandag fra Først aftn r mandag d. 13. april. Vi møds foran klubhust. GRATIS LÅN AF UDSTYR. Flx mdlmsskab: Fuldtids snior fra 800, ,- GOLFENS DAG Rønnd Golfklub afholdr Golfns Dag d. 19. april mllm kl og kl Kig forbi md vnnr og famili til n sjov og hygglig dag. Dt r hlt GRATIS! Rønnd Golf Klub Højn Rønnd Tlf / ANNONCE Endlig hørr jg godt ign jg skull hav n gratis hørtst. Så prøvd jg t par af AudioNovas allrbdst bag-ørt apparatr kvit og frit i 14 dag. En god måd at start på, fortællr Bruno, som i dag har samm modl på ørrn. I mang år har jg undvært fuglkviddr, mn i dag kan jg hør all slags fuglstmmr. Dt r n skøn følls, for ikk at tal om all d djlig oplvlsr, jg nu har md min omgivlsr. Jg bhøvr ikk længr mundaflæs dm, jg talr md. Jg kan hør alt, hvad dr blivr sagt, og dt givr stor livskvalitt. Havd jg bar vidst tidligr, hvad Audio- Nova kan tilbyd, havd jg fåt min hørapparatr læng før. Vnttidn r kort, jg mødr profssionll og rar mnnskr, og så r prisrn gnnmskulig. Jg fik ndda min hørapparatr md offntligt tilskud. Dt hl r så nmt hos AudioNova. Hørtstdag 17. april Få tstt din hørls gratis Bstil tid nu Faks Rønndvj 62E Vjn til bdr hørls kan vær lang, hvis man ikk r i kyndig hændr. At få hørapparatr krævr indsigt og forståls for dn, dr har hørtab. Dt forstår man hos AudioNova Hørcntr, og dt mærkd 75-årig Bruno Hmmingsn i dt øjblik, han trådt ind ad dørn. Mn indn Bruno stod hos AudioNova i Næstvd, skull dr gå 45 år md hørtab. Som ung skød jg md jagtgvær, og n dag var jg så uhldig at få ødlagt hørlsn på bgg ørr ftr t skud. Fra dn dag kunn jg stort st ikk hør nogt, fortællr Bruno. Dt r frygtligt at mist sin hørls. Man følr sig udnfor i mang situationr. Når man ikk hørr ordntligt, lukkr n dl af hjrnn gradvist nd. Jg klard mig på andn vis og lært at mundaflæs, mn til sidst mått min kon fungr som tolk, fortsættr Bruno. Årn gik, og hvrdagn blv n stor udfordring for Bruno. Mn n dag for ca. 12 år sidn tog han så dt ndlig tilløb og fik sin først hørapparatr. D først hørapparatr blv støbt ftr min ørgang. Mn diss i-ørt apparatr fungrd ikk for mig, så jg gik næstn ikk md dm. Til sidst opgav jg tron på, at hørapparatr var nogt for mig. Mn ftr ndnu t par år md dårlig hørls rkndt jg, at jg mått find n andn løsning, fortællr Bruno. Dn fandt han hos AudioNova Hørcntr: Lig fra allrførst gang jg trådt ind ad dørn hos AudioNova, blv jg mødt af dygtig og sød mnnskr md forståls for mit liv og min hvrdag. Jg blivr mødt af dn samm prson hvr gang, og hun forstår virklig at sætt sig ind i min situation. Dt givr mig tryghd. Jg skal aldrig vnt, og kommr hurtigt til, når jg har bhov for dt. Faktisk gik dr kun halvandn ug først gang, Gør som Bruno Ring til AudioNova i dag og bstil tid til n gratis hørtst. Vd du, at du kan vælg t privat hørcntr, hvor: du springr d offntlig vntlistr ovr du får prsonlig bhandling, og dr r god tid til dig du prøvr hørapparatrn hjmm, før du bsluttr dig... du kan få ny hørapparatr fra kr. 0,- (ftr off. tilskud)

16 16 FAXE BUGTEN 2015 UGE 15 DM-guld til Jantt Jsprsn JEANETT JESPERSEN FRA KONGSTED SKYTTEFORENING HAR VUNDET DM GULD I SENIOR KLASSE 3. 15M. GEVÆR Søndag dn 29. marts var Jantt Jsprsn sammn md sin far, tagt til Vingstd Skyttcntr v/vjl for at dltag i DM skydning 15m gvær, ja gntlig bar for at dltag. Hr lykkds dt Jantt at opnå n flot placring som nr. 4 i hovdskydningn md KARISE IDRÆTS KLUB Haslv Halln Torsdag d. 9. april Kl U-14 Drng B2 Tam Fax Håndbold - NFØ Håndbold Kl U-10 Pig B2 Tam Fax Håndbold - Jrsi HK Fax Halln Søndag d. 12. april Kl U-14 Pig B1 Tam Fax Håndbold - CIK Kl U-16 Pig 2. Division B Tam Fax Håndbold - Hrlv/Hjortn Kl Sri 2 Damr A Tam Fax Håndbold - FK Odshrrd Kl Sri 2 Damr B Tam Fax Håndbold - NH/RH Vstlolland Kl Sri 3 Hrrr A Tam Fax Håndbold - Korsør/Tårnborg Kl U-16 Drng 2. Division B Tam Fax Håndbold - VSH 2002 Tam Fax Håndbolds sponsorr: Få t OK Bnzinkort og støt Tam Fax Håndbold når du tankr /1 point, i mstrskabt skød Jantt sig op og fik sammnlagt 367/4 point og vandt GULD, kun 1 point foran nr. 2 Vd snior DM i skydning på 15m. dltog flr skyttr fra Kongstd Skyttforning. I luftriffl vtran 1. hovdskydning + mstrskab blv Bnt Christnsn nr. 35 md 393/7 point, I luftriffl vtran 2. hovdskydning + mstrskab blv Poul Madsn nr. 27 md 373/2 FODBOLD KARISE STADION Lørdag dn 11. april: Kl : KIK Sri 4 - Østmøn Søndag dn 12. april kl : KIK Sri 6 - Sirslv SPONSORER: Vi ss på Stadion! El-firmat Essndrop Aps Nykrdit Norda Total Glas Funny World Vos & Co Haslv & Fax Ladplads Royal Unibrw Karis Bagri Fax Bugtn Haslv Postn Euro Spar Fax Din Tøjmand Sportigan Fax Sportigan Haslv Ths. Jørgnsn & Søn Fru Blomst Fax Hallns Caftria LynTx OK Plus Haslv Pinds Malrsrvic Tstrup Forsamlingshus LK Entrpris Algstrup Brolæggrfirma Guzzi Parts Haug Byg Wllnss og Massag HLP Srvic Caf Højn BL Lakring Købstædrns Forsikring JP2tal Vntilation SuprBrugsn Karis Karis Anlæg og Byg Tupprwar Brolæggrkompagnit Mad Synrgi Lillstrøm El Hgaard Bolig Allans Byggsrvic SL Collction Cars SuprBrugsn St. Hdding Haribo Lakrids A/S RalMæglrn Johan Viv EDC Haslv Wilsø Transport Haslv Hallrns Slskabslokalr Hjmmkamp point, i luftriffl åbn klass 1. hovdskydning blv Mathild Pdrsn nr. 82 md 195/6 point I gvær vtran 1. hovdskydning + mstrskab blv Bnt Christnsn nr. 53 md 390/10 point, i gvær vtran 3. hovdskydning + mstrskab blv Poul Madsn nr. 12 md 375/1 point, i gvær åbn klass 1. hovdskydning + mstrskab blv Mathild Pdrsn nr. 108 md 379/10 point Jantt Jsprsn md guldmdalj og pokal Skødspcialistn En god forbindls når du købr fast jndom. Jg gnnmgår Købsaftaln m. bilag indn du undrskrivr, hrftr brigtigs handln. Kan også tilbyd tinglysning af n Skiftrtsattst. Kirkvængt 5, Fax Ladplads, Mail: HVORFOR BETALE MERE? s vors rgnstykk og vurdér slv hvad dr kan btal sig... Eks. 1: Du kørr til værkstd og får n synskontrol á ca. 500,- Værkstd kørr til syn ca. 500,- Synsgbyr ca. 450,- IALT KR ,- VI ANBEFALER DIG AT KØRE TIL SYNSHALLEN FØRST... INDEN DU BESØGER VÆRKSTEDET! Eks. 2: Du kørr slv til syn hos ABC Bilsyn IALT KR. 250,- Industrivj Rønnd Tlf Haslv Autoophug ApS Ny og brugt rsrvdl i Skudrløs -samt rparation af bilr, klargøring til syn. Få t godt tilbud! S all vors rsrvdl på Vi givr 1700,- for skrot- og miljøbilr i april månd! NEMT & hurtigt ovrblik! MILJØDÆK NANOENERGY 3 195/65R15 91T C C 69dB 4 DÆK 1.845,- Montring på stålfælg pr. stk. 119,-. Montring på alufælg pr. stk. 149,-. Prisrn r kskl. fælg, montring og afbalancring og r gældnd indtil dn 30. april *S hvilk dæk dr r omfattt af 5 års garanti på Dæktryg.dk FANTASTISKE BREMSEEGENSKABER Udndørs fitnss-sjov... FORÅRET OG SOMMEREN ER PÅ VEJ - OG NU MED UDENDØRS ZUMBA OG FITNESS I FAXE LADEPLADS. Til maj startr FOF og Kamma Gundgaard Schou udndørs træning for all på Waldmarsbo Eftrskol. Dt forgår om lørdagn, og all på 12 år og drovr r vlkomn. Kl danss dr zumba, dr supplrs md tidt toning. Og hr r dr ikk tal om at hårt tons. Dt handlr om at træn md håndvægt på n sjov måd. Gi dn gas sammn md Kamma Gundgaard Schou Kl startr dn sjr træning, mn man har dt også sjovt hr. Mang øvlsr r nivau-opdlt, så flrtallt kan vær md. Dr instrurs godt undrvjs. Dtt hold r n blanding af CrossGym og CrossFit. Undrvisrn, Kamma Gundgaard Schou, har også andr sommrhold hr i områdt og man r mgt vlkomn til at snd n sms llr ring på vd spørgsmål llr ønskr. Man kan tilmld sig via fof.dk ENTREPRENØR Brolæggr I Rørlæggr I Tømrr V. Christian Nilsn Kalvhavvj Fax Tlf I K /55R16 91H E A 69dB 4 DÆK 2.375,- Pr s Dæk og Autoudstyr Holtskovvj Faks Tlfon FAXE TRAFIKSKOLE v/mogns Bjrg Olsn KØREKORT TIL BIL OG MOTORCYKEL Holdstart: BIL: 8/ kl MC: 27/ kl Kirktorvt Fax Bil tlf.:

17 HÅNDVÆRK & SERVICE Giv HFI-rlæt t tryk vd sommrtid EN TREDJEDEL AF ALLE HFI-RELÆER VIRKER IKKE. ET LILLE TRYK TO GANGE OM ÅRET KAN FOREBYGGE ELEKTRISK STØD OG ELBRAND - OG DESUDEN SIKRE HFI-RELÆET EN LANG LEVETID. - En fjlstrømsafbrydr fungrr sådan, at dn slv slår al strøm fra tilfæld af fjlstrøm. I hvrt fald n trdjdl af all ældr HFI-anlæg har fjl, d flst af dm fordi d ikk blivr motionrt. Drfor r dt vigtigt to gang om årt at tst fjlstrømsafbrydrn, så man r sikkr på, at dn kan slå fra, sigr Mads Risgaard Knudsn, konsulnt i TEKNIQ Installatørrns Organisation. - Gør dt til n van at motionr HFI-rlæt d to dag om årt, hvor man skiftr fra vintrtid til sommrtid og omvndt. Dt tagr ikk lang tid, og man kan bogstavlig talt rdd liv og værdir vd at husk dt, sigr Mads Risgaard Knudsn. Problmt r, at afbrydrn lt risikrr r sætt sig fast, fordi t voks- og smørlag på slv kontaktsættt kan udtørr og klistr sammn, hvis afbrydrn ikk blivr brugt rglmæssigt. - Dt r særlig vigtigt, at man brugr tstknappn og ikk manult trækkr afbrydrn op og nd. Dt skal fungr mkanisk, og dt r kun tstknappn, dr tstr dn funktion, sigr Mads Risgaard Knudsn. Han forklarr, hvordan fjlstrømsafbrydrn i HFI-anlæggt tsts: - På fjlstrømsafbrydrn siddr n lidt mindr knap. Dn r typisk sort, grå llr blå, og dn r markrt md t T, som står for tstknap. Når man trykkr på dn knap, skal fjlstrømsafbrydrn afbryd strømmn md dt samm. Hrftr skal man blot skubb kontaktn tilbag ign og så kørr alt som dt skal, sigr Mads Risgaard Knudsn. TEKNIQ undrstrgr, at dt kun r n autorisrt installatør, dr kan kontrollr, at all øvrig funktionr i fjlstrømsafbrydrn fungrr. Hvis man oplvr, at afbrydrn slår fra oft, llr man af andr årsagr r usikkr på, om fjlstrømsafbrydrn fungrr, bør man kontakt n installatør. Dsudn bør HFI-anlæg som r mr nd 10 år ftrss af n linstallatør. Ny tal fra El-ftrsyns-rapportrn pgr på, at mindst n trdjdl af ældr HFI-anlæg ikk fungrr som d skal. - VVS-installation - Cntralvarm - Jordvarm - Fjrnvarm - Naturgas - Solvarm - Varmpumpr ENERGIRUDER DØRE OG VINDUER GLARMESTER TØMRER SNEDKER UDSKIFTNING AF DUGRUDER TIL ENERGIRUDER SERVICEBILER KOMMER OVERALT RING EFTER ET GODT TILBUD! Afd. FAXE GLAS GLARMESTRENE MOGENS JENSEN & SØN aps TLF DANNI TLF MOGENS Fax Lås Aut. VVS Installatør Hsthavvj 4A Haslv Tlf Bil NØGLER - LÅSE - ALARMER - GRAVERING Åbnt i srvicbutik hvrdag 7-17 ftr aftal Mogns Dilling-Hansn Strandvjn 8, 4654 Fax Ladplads Tlf Kær håndværkr... Dnn annonc kan bliv din! Vi har løsningr vd indrykning hvr ug, hvr 14. dag llr 1 gang pr. månd... Ring til Anni Muxoll for ydrligr oplysningr på Hnnings EL-Srvic Alt i l-installationr Data-installationr Salg og srvic af hård hvidvarr og div. blysning Aut. EL-installatør Hnning S. Christnsn Hmmingsvj 83 Tlfon Karis Mobil Alt EL-arbjd udførs... HEFA-EL Døgnvagt! Hovbygad Fax Tlf Mail: Lars Madsn, Prbn Jnsn, Jspr Madsn, Græsslåning Vdligholdls af jndomm båd ud og ind Blægning Havsrvic Malrarbjd Opsætning af rafthgn Træfældning (forsikrt) Fax Ejndomssrvic Handymand Kim Pdrsn - Fax Ladplads Tlf.: Stubfræsning! Flishugning Profssionlt Tømrr- og Sndkrarbjd Tlf Jakob Tilbygningr Tag, dør og vindur Sndkriopgavr Køkkn - n dl af dansk byggri Spar på nrgin... Hovby Maskinsndkri Dcra dk v/ Tømrrmstr Jakob Poulsn ApS Kalvhavvj Fax BYGGEFIRMAET POUL E. Udstur/Carport Skadsrvic Forsikringsskadr Sporing af fugtskadr SNEDKER- OG TØMRERARBEJDE MICHAEL CHRISTENSEN sndkrmstr Byggfirmat Poul E. Flidsagrvj 6A, 4654 Fax Ladplads Tlf Tækkfirmat v/ Rasmus Giovanni 4660 Stor Hdding tlf Tim Nilsn Orupgad Fax Fax Tlfon Tlfon Alt murrarbjd samt tømrrarbjd udførs Aut. kloakmstr MEDLEM AF VI BYGGER GRØNT Blægningsarbjd Plankværk/rækværk Vdligholdls Lgpladsr Træfældning/bskæring Brolægning Anlægsgartnr MOGENS PEDERSEN Hovdgadn 50, 4654 Fax Ladplads Bil

18 18 FAXE BUGTEN 2015 UGE 15 Rubrik Bskæftigls Til Lj Bliggnhd: Orup Ljlighd på 1 sal. Stor stu, 3 værlsr, køkkn og Bad! 4.200,- kr/mdr. + forbrug. Forbrug ca 2.000,- kr/mdr. Dpositum 3 mdr. Hnvndls Ldig pr 15/ Bkndtgørlsr R.I.F s Vnnr BANKOSPIL i Rønnd Hallns Caftria hvr torsdag kl God gvinstr og kstra spil R.I.F.s vnnr og forældrforningn støttr idrættn i Rønnd IF. Gnralforsamling Famili & Samfund Roholt afholdr gnralforsamling tirsdag dn 21. april 2015, kl i Aktivittshust. Dagsordn ifølg vdtægtrn. Forningn r vært vd n kop kaff/th md brød, grn md tilmlding snst dn 18. april til: Vibk, tlf. nr llr Irn, tlf. nr På gnsyn Famili & Samfund Roholt Søgr du ljbolig? bosrupjndomm.dk Tlf Fax Fjrnvarmslskab a.m.b.a. ORDINÆR GENERALFORSAMLING Dr indkalds hrvd til slskabts ordinær gnralforsamling på Fax Vandrrhjm Torsdag dn 23. april 2015 kl md følgnd dagsordn: 1. Valg af dirignt 2. Valg af stmmtællr 3. Bstyrlsns brtning for dt forløbn rgnskabsår 4. Dn rvidrd årsrapport frmlæggs til godkndls 5. Budgt opgjort ftr varmforsyningslovns prisbstmmlsr for indværnd driftsår frmlæggs til orintring 6. Invstringsplan for kommnd år frmlæggs til orintring 7. Forslag fra bstyrlsn frmlæggs til godkndls 8. Indkomn forslag fra andlshavr/varmaftagr frmlæggs til godkndls 9. Valg af bstyrlssmdlmmr 10. Valg af supplantr til bstyrlsn 11. Valg af rvisor 12. Evntult Forslag, dr ønsks bhandlt på dn ordinær gnralforsamling, skal vær Bstyrlsn i hænd snst 10 dag før gnralforsamlingn. Dn rvidrd årsrapport, samt vntull forslag skal vær frmlagt på slskabts kontor snst 8 dag før gnralforsamlingn. Bstyrlsn skal hnld opmærksomhdn på bstmmlsn i vdtægtrns 6.5, hvoraf dt frmgår, at såfrmt andlshavrn vælgr at dlgr stmmrttn til varmaftagrn, r diss brttigt til at afgiv stmm pr. rgistrrt bolig/ljmål, såfrmt slskabt snst 14 dag før gnralforsamlingn modtagr n opdatrt navnfortgnls fra andlshavrn ovr d rgistrrd boligr/ljmål. Dr frmsnds ikk skriftlig Indkaldls md dagsordn og Fuldmagtskma til samtlig andlshavr. Matrialt og dn rvidrd årsrapport finds på undr punktt Gnralforsamling. På bstyrlsns vgn Mogns C. Pdrsn Formand Onlin-udgav: faxbugtn.dk Famili og Samfund Karis afholdr ordinær gnralforsamling onsdag dn 15. april kl i Sogngårdn Dagsordn iflg. vdtægtrn. Dr vil vær 2 stk smørrbrød til hvr. Drftr kommr gravr Ol Pdrsn og fortællr og visr lysbilldr fra rjsr i Azorrn. Tilmlding snst søndag dn 12. april til: Eli tlf , llr Elly tlf Bstyrlsn Fst Gudstjnst I anldning af gnåbning af Roholt Kirk ftr færdig-rnovring Søndag dn 12/ kl Provst Erhard Schult Wstnbrg holdr prædiknn. Hyllholt og Roholt sogns fællskor, RoKoGo-kort, syngr. Ann Lindahl mdvirkr på trompt. Bnt Schultz siddr vd orglt. Mnighdsrådt håbr at s mang af sognts bbor og vnnr fra nabosognn, samt rpræsntantr fra konsulntr og håndværkr til gudstjnstn og til ftrfølgnd rcption i Roholt Aktivittshust. På Roholt mnighdsråds vgn, Carstn Ackrmann IT IT-SERVICE Har du brug for hjælp til din PC? Hjælp når dn ikk vil start. Hjælp til installation af programmr. Hjælp til installation af ntværk og printr. Hjælp til virus og spywar. Salg af PC r, IT-udstyr og programmr. - faxitsrvic.dk IT-SERVICE - Månvængt 2, 4640 Fax. Tlf IT-SERVICE I FAXE SIDEN 1999 Invitation til gnralforsamling for Spjllrup Friskol og Fribørnhav torsdag dn 23. april 2015 Gnralforsamlingn afholds i skolns gymnastiksal fra kl Dr vil vær mulighd for børnpasning Mdlmmr af Forældrkrds og Støttkrds har stmmrt. Sang Spjllrup, dn 25. marts 2015 Dagsordn til ordinær gnralforsamling torsdag dn 23. april 2015 for Spjllrup Friskol og Fribørnhav 1. Valg af dirignt 2. Valg af stmmtællr 3. Bstyrlsn aflæggr brtning 4. Ldlsns brtning (Hnritt Troulsn for skoln, Dnnis Langlund for børnhavn) 5. Tilsynsførnd brtning (Bnt Asmund Hansn) 6. Dt rvidrd rgnskab forlæggs til orintring 7. Paus m. kaff og kag. 6-7 klass står for salgt, ovrskuddt går til drs udnlandsrjs. 8. Valg af tilsynsførnd. Bstyrlsn indstillr Bnt Asmund Hansn til valg. Bstyrlsn forslår n valgpriod på 4 år. 9. Valg af bstyrlssmdlmmr: a. Valg til forældrkrdsn (skol): På valg r: Mona Pdrsn (modtagr gnvalg) Sonja Klausn (modtagr ikk gnvalg) 10. Valg til støttkrds Lisbth Bärntzn (modtagr gnvalg) 11. Valg af supplantr: a. Valg af 4 til forældrkrdsn: 1. supplant og 2. Supplant (skol) 1. supplant og 2. Supplant (børnhav) 12. Evntult Md vnlig hilsn Friskol Bstyrlsn Bskæftigls HAR DU LYST TIL AT OMDELE DAGBLADET? VI MANGLER DIG! I FAXE LADEPLADS, FAXE, KARISE OG STUBBERUP Er du fyldt 13 år, og kan omdl avisn fra mandag-lørdag så r dt DIG vi står og manglr! Ring på tlf Fokus og Nærhd Sjællandsk Mdir A/S r i kontakt md Sjælland. Slskabt udgivr DAGBLADET, Frdriksborg Amts Avis, Nordvstnyt og Sjællandsk samt 34 ugavistitlr. Slskabt drivr n rækk tjnstr på nttt, rklamburau, lokalradio, lokal-tv, bogtrykkri og rotationstrykkrir. Sjællandsk Mdir har rdaktionr og afdlingr i 28 byr. - Køb og salg Brænd sælgs Fax Landhandl Tlf BRÆNDE TILBUD 10 Skrm. Bøg/g kr ,- 10 Skrm. Bøg kr ,- Tørt brænd havs. All prisr r incl. moms og lv. SKOV & TRÆ ApS Tlf S mr på PEFC/ GISSELFELD SKOVDISTRIKT Fra Miljø Crtificrd skov SELVSKOVNING OG BRÆNDE Hnvndls Gisslfld Godskontor tlf llr Slvskovning og Sankning: Syd for Næstvd/Rønnd vjn: Torbn Jnsn Nord for Næstvd/Rønnd vjn: Torbn Birk Olsn Brændsalg: Jan Hnning Olsn tlf

19 Rubrik FAXE BUGTEN 2015 UGE Gå i byn BRÆNDE VEMMETOFTE SKOVDISTRIKT Skovfogd Jan Ebbnsgaard Tlf SALG AF BRÆNDE & SELVHUGST fra Strandgård s skov Hnvndls: Klinikkr Søgr du Hrbalif kosttilskud-vægtrgulring Så ring til Kall på Bdst mllm BYENS sportsmassør v/pia Backquist Tidsbstilling Hrr & Damfrisør Karin Haagnsn Enghavvj 4A 4654 Fax Ladplads Lukkt mandag og tirsdag! KIROPRAKTISK KLINIK Tag V. Rasmussn D.C. Rådhusvj 55 B, Fax Ovrnskomst md Dn Offntlig Sygsikring Konsultation ftr aftal Onlin-udgav: faxbugtn.dk Faks Ladplads fodpljklinik Dag - aftn - wknd v/hll Larsn lægks. - også bhandling i Drs hjm Fællsmarkdt Skrotbilr og gamml jrn, samt landbrugsmaskinr afhnts. Kommr ovralt md lill kranvogn Tlf Smid ikk ud! Alt har intrss. Hl indbo samt dl draf. Tlf Loppmarkd Rådhusvj 63 A 4640 Fax. Lørdag dn 11. april og søndag dn 12. april fra kl Dr r gratis kaff og småkagr. Vi glædr os til at s jr. Kærlig hilsn Socialpædagogisk Cntr Fax Bornholmrur rparrs, også standur, fransk ur, vægur, konsolur og andr stor ur. Jg hntr og bringr, og givr grn fast tilbud. Storm Thomsn. Tlf mobil Dyr HUNDEFRISØR I FAXE Vask, klip, nglklip, trim og ftr-trim Ring og bstil tid på Prbns Udljning tilbydr: Minigravr, Bobcat, knækstyrt minilæssr, ovrfaldsgrb, motorbør, pælbormaskin, pladvibrator, flisklippr, btontroml, btonblandr, boschhammr, flishuggr, brændflækkr (tryk 20-31t) trailrmontrt, Nibbi m. fræsr/kost, mosfjrnr/plænluftr m. opsamlr, gnrator, soldatr, trailr. Evt. lv. Tlf Mulvarp og mosgris Profssional bkæmpls af mulvarp og mosgris. Vi r uddannt til brug af fosforbrint som bkæmplssgas. Dt mst ffktiv middl på markdt! Ring for t uforpligtnd tilbud! Høj s Hav & Anlæg v/ Kristian Høj Mob.: Th Drams hundsalon v/hlna Aaris-Larsn Guldagrvj Fax Har du følsomm føddr? - Har du svært vd at find gnt fodtøj? Dltag i tma-ftrmiddag på Fax Sundhdscntr onsdag 22. april klokkn i Kantinn i Bygning 5, Præstøvj 78, 4640 Fax. El-Scootr ny Fønix Komfort mang modllr 3 llr 4 hjul. Vi kommr til din adrss vd frmvisning og prøvkørsl, gratis og uforpligtnd, ring for brochurr. Forhandlr Jørgn Ptrsn. Frøslv Bygad St. Hdding. Tlf Profssionl Træfældning m.m. Træfældning, bskæring, topkapning, stubfræsning, flishugning. Gratis uforpligtnd tilbud givs Fuldt forsikrt. Ring til: BG Træfælding v/bjark G. Nilsn. Tlf Prbns Udljning tilbydr: Div. gravarbjdr udførs m. rndgravr, minigravr, Bobcat minilæssr og motorbør. Btongulv opbryds. Flytning af jord. Udrnsning af stald md Bobcat og knækstyrt minilæssr, brdd fra 85 cm. Vi udljr også maskinr udn førr. Dsudn tilbyds nu også traktorfræsning. Tlf Træfældning, topkapning llr bskæring Har du t llr flr trær som trængr til n kærlig hånd. Alt arbjd udførs af udd. skovarbjdr og træklatrr, som r fuldt forsikrt. Ring for t uforpligtnd tilbud! Høj s Hav & Anlæg v/ Kristian Høj Mob.: PRIVAT KØB & SALG Køb, sælg llr byt alt gnnm dnn rubrik 30 ord for 50 kr. Indbtal bløbt på rg. nr kontonr rf llr indlvr på vors kontor. Sidst frist torsdag kl. 12 ÅRETS BIOGRAF DOLBY DIGITAL 3D FILM-OPLEVELSER 7/4-12/4 kl og Fra 13/4 kl /4-8/4 kl /4 kl /4-15/4 kl Sidst dag 9/4 Torsdag 9/4 kan du s 9. april til 1/2 pris! Sidst dag 15/4 Sniorbio 8/4 kl Sidst dag 8/4 Dt skal vi fjr fod, og hvilk komplikationr, dr kan opstå gnnm livt. komplikationr, dr kan opstå når krdsløbsproblmr kombinrs md forkrt fodtøj. Danmarksprmir 9/4 9/4-15/4 kl Hj fættr Knud Du sr så tjkkt ud Din lill trold Du fyldr allrd 12 Har du bagt kagr? Vi glædr os til at fjr dagn D bdst ønskr E B T H E Knnth og mostr Hj Jacob Du ønsks hjrtlig tillykk md din 40 års fødslsdag dn 12. april og alt godt frmovr. Kærlig hilsn Mor Tillykk Laura! Dt skal vi fjr Fødslsdag, hilsnr, åbnt hus skal vær os i hænd snst torsdag kl. 12. Mdsnd foto, grn digitalt, samt frankrt svarkuvrt. Pris kr. 65- BEMÆRK! Takkannoncr blivr afrgnt ftr gældnd m.m. pris. vil fortæll om diabts og vigtighdn af at pass godt på sin føddr. mulighdn for at vælg dn korrkt sko til dn følsomm Byrådsmød Torsdag dn 16. april 2015 r dr byrådsmød klokkn i byrådssaln, Industrivj 2 i Rønnd. Mødt bgyndr md spørgsmål fra borgrn. Dagsordnn kan ss fra dn 11. april i Borgrsrvic, på bibliotkrn og LAG holdr ordinær gnralforsamling LAG (Lokal Aktions Grupp i Fax Kommun) holdr ordinær gnralforsamling tirsdag dn 28. april 2015 klokkn i mødlokal 2, Frdriksgad 9, 4690 Haslv. Søndagsåbnt på Rønnd Gnbrugsplads Fra og md søndag dn 12. april til og md søndag dn 25. oktobr holdr vi ign søndagsåbnt på Rønnd Gnbrugsplads. S øvrig åbningstidr for ovnstånd og andr gnbrugspladsr på Forprmir 13/4 kl DANMARK HALV PRIS! 11/4-12/4 kl /4-12/4 kl Strikkbio-forprmir 15/4 kl Danmarksprmir 16/4 Danmarksprmir 16/4 kl Café og billtsalg åbnr kl. 17 all hvrdag og 1/2 tim før først film i wkndn. Tlf S all spilltidrn og bstil billttr på biografnkantn.dk biografn til dt bdst publikum

20 DAGBLADET Prøv 3 ugr GRATIS NT RING MAIL SMS Digitalt abonnmnt: Tast kodn SJM EDB3UH navn, adrss, postnr. og by til Kombi abonnmnt: Tast kodn SJM DB3UH navn, Bstil dit abonnmnt: adrss, postnr. og by til (SMS-tjnstn kostr kun alm. SMS-takst) DAGBLADET RINGSTED TIRSDAG 3. JUNI årgang nr Soln Skuspillr lvrr dls om strømmn rollr Foto: Jns Wollsn Ringstd Fstival får bdr vilkår Af David Arnholm Ringstd 1. sktion sid 6 FESTIVAL: Ringstd Fstival r så stort t aktiv for Ringstd Kommun, at byrådt nu vil giv fstivaln bdr vilkår. Et nigt økonomiudvalg bsluttd sålds i afts at anbfal, at fstivaln frmovr skal btal mindr for at lj Anlæggt, og at fstivaln skal hav t længr varsl, hvis kommunn ikk længr vil lad fstivaln bnytt Anlæggt. Hidtil har kommunn og fstivaln haft n rammaftal, dr btød, at fstivaln i år skull btal kronr for at lj Anlæggt. Mn ifølg fstivaln r dt dyrt sammnlignt md, hvad andr kommunr tagr for at still ar- HUSK Fars dag og giv båd din far og dig Startsæt md 2 E-cigarttr md 650 mah battri ålflask, og 3 x 10 alr til rådighd for dn slags aktivittr, og i n ny rammaftal blivr prisn kronr. Fstivaln vil også grn invstr i at udvikl facilittrn i Anlæggt, mn har tøvt, fordi kommunn hidtil har kunnt smid fstivaln ud md t års varsl. Dn ny aftal - dr formlt skal vdtags af byrådt på mandag - indholdr i stdt t varsl på fm år. - Vi r simplthn så glad og sr dt som n håndsrækning og t tgn på, at kommunn vil fstivaln og t positivt samarbjd, sigr fstivalns dirktør, Andrs Sørnsn. Ringstd 1. sktion sid 2 Foto: Andrs Ol Olsn kan få t tilgodbvis md, m nd og Sorø 1. sktion sid 10 Wgmann forladr også TMS Foto: Rasmus Gis Jakobsn Fars dag gavkurv Bstm slv prisn Foto: Jns Wollsn Sportn DB2 sid 17 Nykrdit tabt i Højstrt SORØ: En badtur ført tirsdag formiddag til, at n størr ftrsøgning blv sat i gang på Sorø sø. To lvr fra Sorø Husholdningsskol var vd badområdt Skjoldn vd Sorø sø. Dn n hoppd i vandt, og på t tidspunkt mistd dn andn lv kontaktn til ham. Da lvn i vandt ikk dukkd op, valgt kammratn at ring 112. Politi og brandvæsn rykkd ud md båd hlikoptr og spdbåd ligsom lokal fra roklubbrn dltog i ftrsøgningn. Dt vist sig dog, at dr aldrig var far på færd. Dn forsvundn lv var gåt i land i Søgad i stdt for vd Skjoldn, hvor han var hoppt i. Hrftr var han gåt tilbag til husholdningsskoln udn at giv vnnn bskd. Da dt først blv opklart pakkd politi og brandvæsn sammn og d tilkaldt dykkr fra Roskild blv af- mldt. Hlikoptr ldt ftr skollv Nykrdit tabt i dag sagn mod Konkurrncrådt i Højstrt og får drmd ikk lov til at hæv prisn på boliglån. Sø- og Handlsrttns afgørls fra 2012 undrknds drmd. Rttn slår fast, at Nykrdit r bundt af tilsagnt om at hold bidragssatsrn på n halv procnt for kundr, dr kom til Nykrdit før Tilsagnt blv givt i forbindls md Nykrdits køb af Totalkrdit i Dt var t krav fra konkurrncmyndighdrn for at godknd fusionn. Indblik DB2 sid 4 Opra på klostrt Stdt man går ind når man går ud... Opralskr - og andr, d godt kan lid arir og hø tonr - kan glæd sig ovr dr ndnu n gang komm opra på Gisslfld Klost Storstrøms Kamm smbl spillr op til o forstillingn, dr r b til i t samarbjd m Gisslfld Klostr o Kommun. Fax 1. sktion Løssalgspris STEGT MED PERS kr. 1

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Jubilæum. Se side 8. lidt let mad og drikke, og i sundhedscenterets ny fælles struktur. Her arbejder. - Indvielsen bliver et stort tilløbsstykke,

Jubilæum. Se side 8. lidt let mad og drikke, og i sundhedscenterets ny fælles struktur. Her arbejder. - Indvielsen bliver et stort tilløbsstykke, faxbugtn NR. 23 - MANDAG DEN 3. JUNI 2013 - ÅRGANG 111 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Kulsvir På lørdag og søndag r dr Kulsvir Fstival vd Møllgårdn i Kongstd, og

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang

Folkebladet Uge 37 Onsdag den 14. september 2011 62. årgang g 37 Onsdag dn 14. sptmbr 2011 62. årgang På svamptur i skovn dsigna.dk Læs sid 4 Dacapo for Fårmarkdrvy Læs sid 5 73-årig cykld png ind Læs sid 8 Åbningstidr: Mandag lukkt Tirsd.-torsd. 8-17 Frd. 8-18

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Stouby Bladet. Nr. 140-26. årgang april 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. r k. e m. d e e k 1. e n s. a d. s 7. o o. d y a. t u b.

Stouby Bladet. Nr. 140-26. årgang april 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. r k. e m. d e e k 1. e n s. a d. s 7. o o. d y a. t u b. Stouby Bladt - i samarbjd md stouby.nu Nr. 140-26. årgang april 2011 godt t s t - d y a b t u b o o St ap. ri 8 l, 2 s n m d o r k n s a i b d k 1 s 7 å. P STOUBY G F b tik i s ll a d n m r y, g s og s

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere