Mennesket gav naturen en hånd med i El Chorro, og civilisatlonens indgriben har fremhævet landskabets skønhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesket gav naturen en hånd med i El Chorro, og civilisatlonens indgriben har fremhævet landskabets skønhed"

Transkript

1 Mennesket gv nturen en hånd med i El Chorro, og civilistlonens indgriben hr fremhævet lndskbets skønhed.,å "4 i 2 solkysttn ',r d* '*t.. ',. q

2 Den lnnrdredeårige gngbro holder snunen p "Tjo de los Gitnnes" T-t rr :rl \l.il.rq.rt lrctl:lt' lr:ttl<.tr'.rntl. l',1*.,.t lr:riilt ltttntlr'utlt' krtt intlt' i l:rrth /tlul. olt l_, --å...- :.,1,$ ;f,}' $ " -.c! -Y'l-J- Dcn :nt.rl >ic funrlt gc soer ''.X!'r' i plot'inscns tl( klnt\ti. incl'e. ln'ol lnclskltct ogs b1'cler p skovens sll'gge og ltjergcncs nlboslinir. Hel tinclel mn clet hclc. trln tincler clet vecl xt i{ore igerrrtent '- b&. hgs liolikenli:tvc i Storsteplrten l let el tolligt. nur clen pl Clurrcleiholccclnlcn, Gr-rchlholccf'locicr.r hojcle rnccl lutiitltlncr.t nel tl'ern til sit mocle rnecl trliclclelhe\:et. lren px tlll'en gclncln clen i'ugtbrc clltl sel men. clcn ikkc hr uclgvclt sit lencl iorgær'cs, Folst p hojcle n"rccl El Chorro kotnmet' tloclcn til svne i sin gmle vehrgt. tbr clen blel fblclclt p:l knler til klrnstvlnclir.rg og ror til chililiellncl. Gurcllholce kotut.ucr flr' clenclc ucl l cn snrrt'cr liloft mcllcn"r hr-tncilecle rnctel hoje bjelglrggc. Steclet ( ''jcl cle los Glritlrnes ) ger-riicncles iet p s\'ælgets beronrtc grnglrro. cler el ct goclt ckscrnpcl Ankomst p. ln'olcin rnenncskets inclgliben en g:ltlg irnellcnr kun fl'er.uhrtve nitiltrens s1<<tnhecl i steclct fbr t o(lclægge clclr. l,cler-r ll'oen hvcle tttltn ililie hrft silrllllle fbrnernmelsc ll floclcns tlnrocligirccl,.lbe jclc rnccl t skær'c sig vej gcnrrem flelclet til sit nr,n'lelenclc lc jc. Den grønne horisont \oglc krr llengcre incie i lr.rclct iiggcr' clc t1'e soer. \lilioct p provinsens incllc strncl kunne p clcnne lsticl lbrleksles tlecl ettll'cl miciclelhlsstrncl. hlis ikke trlterne hlcle lgt en gron ling llrnclt ottt llot'isonten, Soerne cl i virkelighe cle rr opcllr:nlurcclc f'krclcr'. GLutclllhorce lc.rber seurtneu urcci biflocleme Gnclltcb og TLtron og tltntr.ncs inclcr.r moclct rlecl cililislttionctt, Det t:nkcl n'lln clulligt oler i chg. Htruch'eclc ltr efier stfien p:r cle ti>r'stc hvclrluliske rllci- F::}dd..tJ. Den hurtigste vej fr Målg til de kunstige søer (" Los emblses del Cudlhorce") er motorvej N-357 mod Cårtm og Cmpillos. Det kn nbefles t dreje fr mod Alor og herfr fortsætte igennem El Chorro til 4 *:*nr &r;8.{ pn Sll søerne. i lndet ligger der et godt ølternøtio til kystens strønde. 50 km. inde Lngs søstrnden er der flere rstepldser, hvor mn for en beskeden betling kn efterlde bilen hele dgen. NB: højsæsonen kn det være svært t finde plds, hvis mn kommer sent. August 2006 SOKvSrrl ZS

3 Ontkring søer'fie er der rstepldser, ror nurn sel køn tilberede møden. -{i. clcl virlicl l:rr-rclskbet llgc s ntulligt sor.n neturens eget tubcjcle p Tjo cle los GlLirnes trlen rnenneskets inclgliben hr nn:rgtclgt fkortct plocessclt. Su scnt solr i 1970 erne :cnch'ccles 1lr-rclkortct siclste 51r.rg, cl lr.rclsb1'erne Perirniiti oll Gobntcs olers\.ontmccles i fbrbinclelse ntccl clcn seneste uclliclelsc ll \lirhgs store nclltnk. P sostt'enclen er tl'æente et qocl lternlltir til hllstrnclcns prsoller. Tr'æclne fbr. venciler ogs gengstiernc ril skr-ggcfulcie kon'iclorer. hr.or ntn suurlcl ppetit til lteso.cet pe en f estlr ente ne llngs ruecl 'cjen. Hvis rrn clu ikke lcllerrtrkliel scll t tilberccle kotelettclne pu cn lf rxsrepluclserr-res glrller'. \oelc gengstier lobcl trecleligt nrnclt on'r gll hojt op i ltjer'\ln skl tænlie sig onr en clistl soirreclclelne. urcns nclle gene. gltng. ir-rclen rln i lets lnltcsie rrtnecl qisic i kust r.necl cle stcjleste nlter. men sti- lel clne ligger clcl hcle tret og invitcrel ril Silkeborg Flytteforretning 100 års erfring med pkning, flytning og opbevring Kontor/ lger Spnien: Silkeborg Flytteforretning Esph S.L Polig. nd. Rncho Hermoso 21 Avd. De ls Slins. Los Boliches Dnmrk dglige lgnge til og lr Siællnd Fuengirol Tlf. / fx: Kl træf{es Mds på tlf Kommer iur,,tur uvt over t,ete hele uflnd Dnnrk dgligt Delt Service er et dnsk firm, der primært sælger og udlejer boliger til skndinver. Herudover tilbyder vi en lng række ndre serviceydelser, som De kn høre nærmere om ved henvendelse til vores kontor. Plz 8690 Al munecr, Grnd Tel Fx E-mil: ze sor-rvsrrru August 2006 s p in. net. vogne Stor inlerntionl ertring (ontor/ lger Dnmrk: Silkeborg Flyttef orretnin V/ Peter Svendsen Kstniehøjvei Mdrid,l r,vww.cie!t se rvice-.20 DK-8600 Silkeborg Fx: r lyttef orretning.dk E-mil: silkeborgf Tlf. SERVCE *Å:.,i:n å tflllai-3 g * Grundlgt 1904 Stot erlring Stor kpcitet Msser f mod på livel t

4 de flotte gngstier op i bjergene størter i støtionsbyen El Chono. Nogle øf tilbringe en nden slgs fridg når temperturen tter el fldet. i området, Frlig tiltrækningskrft På udturen kom vi lovligt hurtigt igennem El Chorro, specielt hvis bjergene er udflugtens vigtigste mål. Alle kender El Chorro, hvis de en gng hr tget toget fr Milg ti1 det indre lncl. Udsigterne på den tre km lnge strækning gennem bjergpsset er sikkert de flotteste, en togpssger kommer ud fol i Andft"rsien. Lige så hurtigt spærres blikket inde i tunneler om det befries på broer, hvor der er lngt ned til vndet og højt op til tinderne. Lige ud for toget sidder gmle gngstier f rustent jern og mørnet træ mirkuløst fst på den lodrette klippevæg som køkkenhylder. Vejen forbi El Chorros cmpingplds fører til jernbnelinien, hvor denne "Tjo de los Gitnes". Det kn udmærket lde sig gøre t foftsætte over direkte skærer ind i jernbnebroer gennem tunneler lngs rned skinnelegemet, så det er lige så godt, vi her dvrer om t det er forbr"rdt... Fr bjergpssets nden side er der (og rned god grund) en endnr,r mere forbudt dgng til gngstierne og gngbroen over Billeje over hele verden Klik på og lej bil over hele verden Skl du bruge lejebil i f.eks. Alicnte, Brcelon, Københvn eller Pris? lejer du nemt og bekvemt bil - et enkelt klik på og din lejebil står klr når du nkommer. På vores hjemmeside Hovedkontor: Målg Lufthvn Avd. Grci Morto ' Målg Tlf.: M. Fx E-mil: is.com Målg & Grnd Lufthvns Terminl Fuengirol. Nerj.Mrbell Ring til dnsk lokltkst tlf. 45 9O7 9O7 August 2006 SOr-rVSrrr.r ZZ

5 Øoerst på bjerget oer El Chonos lille oøndskrøftzsærk ligger ruinen øf Umr ibn Hfswns borg meter frø restøurnten, der skelnes på fgrundens rønd. sr'ælget, sorn i fjor ylclte 100 år. Bloen og stierne på bjergr'æggene tjente som genvej for mecllbejclerne i El Chorros vndkrftværk. dg r-rclør'er de en fr'lig tiltrækningskrft p r-rforsigtige ekskulsionister. l-rvorf lem hr mistet livet i de seneste ti lir'.. unt cle Andluci og M./rlgs provinskrnmer hr længe onsket t sætte ruten i stnd, eventrlelt i smrbejde mecl en privt prtner, der vil genbne den mod betling. Turen er på syv km mnclt om det dybe snit, som floclen hr skåret i blerget som en kniv skærer i smolet: 100 rneter dybt, men visse steder kr-rn ti rnetel bredt. Sttionsby Næste r er det rnåske slut med t nycle uc1- sigten lr toget, nål den nye høj1'rstigl'reds- linie under bjergene indvies. Sttsltnerne Renfe oven'ejer dog t opretholde clen gnle jelnbnelinie goclstrnsporl og en til særlig turistmte. Bliver plnerne til lvor, vil El Chorros lille sttion Næftimod fvoriseles l udviklingen. El Cholro hr været sttionsby, siden Gobltntes hlev oversvornmet. og strrtionen smt skinnerne måtte fly1tes længere op i bjergene. dg psseres El Cholro f flele tog i timen, men til begr'ænset glæde lor cle lokle, fordi kr,rn et enkelt stoppclop i dgens lob. Det l'rl til gengæld stor vær'di fbr nogle hoteller og den før'næ\'nte crnpingplcls. Fl sttionen ser tr.tn 'ndkrftvær'kets rorledning op d nbobjerget. Allerøverst p bjergtoppen ligger et stolt vndreseruoir', cler er årsg til r-rnclren hos lle gæster: Hvor i h'erclen kommer vndet fr? lnformtion Turistinformtion om de nævnte områder må søges i to forskellige kommuner. E Chorro hører under Alor kommune, mens søerne og Bobstro ligger i Ardles kommune. Turistkontoret i Alor: Museo Municipl Plz Bj de l Despedi (ved siden f kirken) Tlf Turistkontoret i Ardles: Museo Municipl Avenid de Målg, '1 (ved lndsbyens indkørsel) Tlf Et hold dnsk- engelsk- og spnskt/ende dvokter og økonomer står til Deres rådighed Registrering f virksomheder X Registrering f selvstændige X Arv & skiftebehndline CYC KONSULENTBUREAU Te Tel./Fx: OO E-mil. Condes Sn lsidro 13 Edif. Ofisol Centro, 4. sl Fuengirol (v. Pz. de l Constituci6n) zs tol-rvsrrr.r August 20OG X Udfærdigelse f skøde ved køb & slg f fst ejendom X Skttedeklrtioner (resident & ikke-resident) X Kontkt til offentlige myndigheder X Ansøgning f NE nr. og residenci ASESORA LEGAL Y TRBUTARA LEGAL & TAX CONSUTNG KONSULENT BUREAU Rndi Lerche, Heidi Andersen og Grøn vil med glæde betjene Dem Len

6 biner vnd op i reservoiret. Siden løber vnclet ned igen og producerer el i de dyre Vejen op d bjerget strter på clen nden side f El Choros dæmning. retning mod til Bobstro, som er et f de spænclende kpitlel i Andlusiens omsøerne vises der f tumlede historie. Bjerget vr engng Andlusiens ltelnti- ve hovedstd. ntet mindre. Her boecle Umr ibn Hfsum, "kongen f Bobstro", som i et hlvt århundrede lcdede det frligste f ndlr-rsernes oprør mocl middellclerens rbiske herler i C6r'dob. Det lyder som spøg t snkke om en hoveclstd her, men bjergets skov skjuler fktisk ruinerne f en by ned indbyg- gere. En betrgtelig købstd omkring år 900, hvor inclbyggertllet toppede. På clet tidspunkt vr Urnr ibn Hfsum llerecle ved t tbe ufhængighedskrigen. og hns siclstc tilhængel'e søgte tilflugt under ØrneDe forfødne gøngstier på bjergæggen hr på ti år kostet fem menneskelizt. Dette nturlige spørgsmål kn vi lige så goclt besvre mecl det smme. inden vi tger veien op d bjerget. Om ntten, når der el overskr-rd f el, purnpel krftværkets tur- furuppeffi #"* \3 ufhængige forsikringsmæglere borgen højt over Gudlholces vncle, sout dengng fossede frit uden t bekyrnre sig om dærnninger og vnclkrftværker. På højden f sin rngt kontrollerede Umr ibn Flfsun storstepften l Andlusien. Hns hær vl prt til t mrcherc rnod hovedstden i C6rdob, d krigslykken skiftede, og hns rige begynclte t skrurnpe ind, incltil kun Bobstro vr tilbge - helt omrin- get f Abd l-rhrnn 's militære forlægninger, men uindtgelig til det sidste. Her trclåndede fril-redskæmperen i 917. Først i!28 overgv Umrs sønner byen og borgen, og d vr Abcl l-rhmn så tilfreds, t hn det lølgencle år foriremmede sig selv fl' emir til klif - den f'ørste f C6rdobs beronte kliffer. Kliffens hær efterlocl ikke sten på sten i Bobstro, i hvert fld ikke nrursten på mllrsten. Helt kunne soldterne ikke gøre det f ned byen, lor en vigtig clel f den er konstrueret i klippen. Frihedskæmperen Arbernes mest frygtede modstnder i Andlr,rsien vr selv muslim. Det er et tr'æk ved Uflr, sorn virkel fbn ilrende på vores vnetænkning. Micldellderens Spnien præsenteres ofte som en krnp rnellem kristne og muslimer. Sådn vr clet stolt set ved grænsen, men bg grænscn foregik clel en nden kmp. Efter den rnr.rslimske invsion i 711 blev Andlusiens indføclte befolkning splinet i to lejre. Den ene (kldet mozrbere) holdt mocl r'ind og vejr fst ved deres kristne tr<-r og kultur. Den nden (muldi'er) gik over til islm. Sidstnævnte gruppe - tlosfællerne volclte emirerne lngt mere hovedbrud end mozrberne. Tingene hr deres otn socil og økonomisk fremgng vr den vigtigste Nyhedshrev fr Assurndørcruppen August 2006,Ftlt.,,, Helbredsforsikring: Det tger kun 1 1/2 tl2 timer t gennemdrøfte Deres helbredsforsikring, så De ved hvd De er dækket for, men ikke mindst hvd llf forsikringen ikke dækker. Ring til os og ftl tid. Klr besked, så AC-gruppen. 3 i.llr,i.l, lndbo- & husforsikring: Vort koncept - hvor vi flægger personligt besøg, tger fotos og vurderer risikoforholdene på stedet - viser sig t være rigtigt! Vi hr ikke hft problemer i skdesbehndlingen, fordi lt er veldokumenteret, og særlige risiko og ejendele er indskrevet i policerne. Denne fotoregistrering er grtis hos AG-gruppen. Autoforsikring: Det er snrt tid til fornyelse. Betler De mrkedspræmien? Vifr vor side indhenter ltid 3 tilbud, så vi er sikre på t De får den bedste dækning til den bedste pris!!! Prisbevidst, så AC-gruppen. Comunidd Forsikring: Er fæilesomkostningerne i bebyggelsen blevet for dyre? Brug Deres stemme. Foreslå bestyrelsen t indhente lterntivt tilbud. Vi præsenterer gerne dette på dnsk/engelsk/spnsk. Vi sprer præmiekroner - endnu en rigtig god grund til t benytte AC-gruppen. Nyhed!!! Ski det gå stærkt med policeudstedelsen? Vi hr vores bærbre computer med, trådløs internet forbindeise, - og Deres police kn udskrives på stedet i 80 % f tilfældene. Det er slut med midlertidige køretilldelser og "venten i ugevis på policen" - endnu en ekstr service fr AC-gruppen 524 Jn Wolfgng: 629 g øst FOR MÅLAGA: Kontkt AG-Gruppen og hør mere om Peter S. Mørck: den gode tryghed til helt nye fordelgtige priser. E-mil: en forsikring specielt til os i Målg provinsen. Henrik Andersen Ole Tyllesen: Aftl tid for et besøg, hvor vi gennemgår Deres forsikringer. Preben R. Mrtin: O Brin Hnsen: Telefon Fx August 2006 SOt*tSte* ZS

7 $:*P: *i * Bobøstros berømte kirke så fktisk sådn ud, dø stenhuggerne sluttede ørbejdet på den. Mn gjorde byggeriet færdigt med mursten, hor der ikke ztr mere klippe t hugge ud. ler en politisk smmenhæng. De fleste hi- storikere er enige orn, t Umr mistede muldi'ernes støtte - og tbte krigen - d præsten stænkede lidt vnd på hns hoved. På den nden side fik den nydøbte Smuel (som vi for nemheds skyld vil blive ved med t klde Umr) mozrbernes fulde opbkning. Det vr ikke uden betydning i eller eneste grund til t folk blev muslimer. Muldi'erne slp for de kristnes særskt og ndre ydmygende diskrimintioner. Men de opdgede snrt, t omvendelsen ikke gjorde dem til nbere. Efterkommerne f de gmle erobrere klyngede sig til de vigtigste privilegier, selv om muldi'erne efter nogle genertioner vr blevet den største gruppe i den muslimske 1ejr. På en måde kn mn godt sige, mul- di'erne hvde mere grund til t føle sig snydt end mozrberne. De hvde ccepteret de nye spilleregler, men fik ikke f den grund lov til t spille med. Så brød oprørene ud, det ene efter det ndet, og på et tids- punkt vt tredye genertions muldi'en Umr ibn Hfsum meget tæt på t smide de fremmede ud år før det lykkedes for sbel og Fernndo. Men i så fld vr Andlusien ltså forblevet muslimsk. Eller vr det? Umr gik tilbge til sine forfædres tro i 899. Det er en gådefuld episode i hns liv, hvdenten den nlyseres i en personlig el to sol-rvsrer.r August 2005 Målgs bjerge, der vr et f de kristnes sidste frie tilflugtssteder. Uden for emirens kontrol gik de i gng med t bygge en forbudt kirke i Bobstro. (Glem de romnriske skrøner om religionernes fredelige smeksistens i l-and1us. Kirkebyggerier vr nturligvis strengt forbudt i den islmiske str.) Ad 1100-årige stier Hlrvejs oppe d bjerget vises der f ti1 kir- ken. Stien vr nok llerede i brug for 1100 år siden, for på nogle f de stejle steder finder foden usikker støtte på et udhugget trppetrin i klippen. Stien psserer først resterne f Bobstros bymur. Der er ikke meget tilbge, men når mn ved t muren fortsætter op til bjergets top, får mn en god ide om byens virkelige betydning. Det vnskeligste er t leve sig ind i, hvordn husene hr tget sig ud på den stejle klippevæg. dg er skoven vokset hen over ruinerne, og den indtrængende er rvunget til t bne sig vej gennem et tæt krt ind i den glemte verden. Det er bedre t følge stien til enden, hvor hlvdelen f kirken stdig står oprejst, hugget ud f bgsiden på en vældig klippeblok, son Abd l-rhmns soldter ikke overkom t ødelægge. Her står den som hlvt nturmonument, hlvt menneskeskbt monument over en kultur, der kæmpede for sin overlevelse. Mn hr kun fundet 2 mozrbiske kirker på Den iberiske HlvØ, og blndt dem er Bobstro ktedrlen. Klippens symbolik Forn de udhuggede rundbuer i klippevæggen må mn tge lntsien til hjælp. Hvor klippen slp op, blev bygningen gjort færdig med mursten. Det gildt nogle f indermurene og hele fcden. Til slut lgde mn et tegltg hen over den færdige konstruktion på stømelse med et pænr prcelhus. nden i vr der tre kirkeskibe. Kvindernes, hvis niveu liggel over de ndres, er nærmest et glleri. Forn kirken lå en lukket klostergård i forgængelig mllrsten, men med tnke på efteftidens rkæologer blev grr"rndplnen hugget ud i klippen. Mn ser stdig f tphullerne, t bdstuen hvde dobbelt svingdør. Nej, ingen tænkte på rkæologerne, men til lt held ior dem byggede mozrberne itid deres kirker smmen med en klippe. ngen ved hvorfor. Vr det ssocicionen til

8 n DomEstte s.l. hr specilisteret sig i udvikling f boliger i området øst for Mlg. Alle vore boliger er udvlg! nænsomt og istndst med stor respekt for både boligens oprindelige stil og nærområde. Vi udbyder nu 8 fntstiske boliger i Torrox - Torrox Bech Club, Boligerne ligger utroligt smukt med ugenert udsigt over Middelhvet, Alle boligerne er indrettet efter et koncept, vi klder "lntelligent living" - det betyder bl.., t rkitekterne hr rbejdet i spændingsfeltet mellem spnsk og dnsk boligindretning for t gøre boligen så spændede som mulig. Der er også lgt vægt på t forsyne boligen med finesser, der gør livei lettere. 6 ' Vi hr bl.. indbygget "intelligens" i boligens elektriske kredsløb, således t du vi din telefon eller PC kn kontrollere dele f boligen. Både hjemmefr og udefr. Du kn f.eks tænde og slukke gulvvrme, ir condition og jcuzzi og håndtere din lrm, selv når du ikke er hjemme, "lntelligent living" er også t tænke på de små detljer i huset, som f.eks dugfrie spejle i bdeværelserne, brusetempel med fodmssge og CD spiller, lysdæmpning i næsten lle rum og mnge ndre lækre finesser, der gør livet lidt lettere. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til t ringe eller e-mile os - du kn også se meget mere 0m boligerne på vores hjemmeside. Vi glæder os til t høre fr dig $r il.1,i

9 hvor den grnle slotsruin i Bobstro tjente som hovedkvrter for hns fremgngsrige postlen Peter, der glorde sig gældende? Nvnet betyder som bekendt "Klippe", men vi kn kun gætte. Mozrbernes kultur vr dømt til t sygne hen og dø ud i muslimernes l-andlus. røvelbnde. Det betyder ikke, hn vr mere røver end Robin Hood. Den socile protest hvde ikke mnge muligl-reder for t komme til orde inden for systemets rmmer. Der hr været en grund til, t Umr bkkedes op f 150 år hvde de kristne hft den trøst, t deres romerske kultur vr erobrernes overlegen, for muslimernes brede lg vr i strten hlwilde muriske nlfbeter. Men netop på Umr ibn Hfsums tid vr forl-roldet mel1em de to kulturer vendt om. Den rbi- lndbefolkningen, som følte sig kuet f emirernes centrlstt. Som medlem f en gmmel vestgotisk mrgineret, men klrt på retur. De kristne selv vr en nkronisme. Mnge udvndre- delsfmilie hr Umr følt det nturligt t stille sig i spidsen fbl protestbevægelsen. den henseende hndlede hn som enhver de, mnge ndre slugte den bitre pille og selvfølende lensherre, der beskytter sine tje- omvendte sig. Der vr også dem som grebet nere. Moderne historikere bebrejder Urnr, hn ldrig nåede længere. Hn svnede et politisk projekt, som rkte ud over de tilfæl- ske blornstrede, den kristne vr ikke blot f despertion søgte mfiyrdøden ved t fornærme Muhmed offentligt. Dengng sorn i dg imødekom muslimerne gerne lie ønsker i så henseende. Bobstro søgte moznberne t skbe en stt ved den lrfldne muslim Umrs hånd. øvrigt hvde Umr ldrig plnlgt det som et vlg mellem mozrbere og muldi'er. Men kløften mellem de indfødte vr llerede lige så uoveryinclelig som lle ndre kløfter, der glvedes i det spnske smfund i disse år. Klssisk helt Stften på Umr ibn Hfsums kriere som politisk reformtor kn siges t være uortodoks. Hn dræbte en nbo i slgsmål og måtte flygte ud i Rondbjergene, hvor hn Øoerst på bjerget træder mn nogle få skridt ud i rbøtten. Her ser møn tydeligt dige personlige llincer. bøghusene, som oør hugget ud f klippen. ses f t Umr ved flere lejligheder trådte i levede som fredløs. virkeligheden viser episoden hm sorn den klssiske ndlusiske l-relt: blndingen f lndevejsrøver og frihedskæmper, cler dukker op igen og igen i 2000 års skrevne beretninger. En gng i løbet f r"rngdomsårene søgte Umr ind på dydens snævre sti, d hn gik i 1ære som skrædder uncler et ophold i Nordfrik. Det er nemt t forestille sig, skrædderiet ikke lå for hns temperment. Hn vendte tilbge til Andlusien, Den smme dg-for-dg opportunisme emirernes tieneste, blot for t forråde deni ved først givne lejlighecl. På den nden side viser emilernes gentgne mnestier, t de vr tl,unget til t nerkende Umr sotll en mgtfktor i srnftrndet. Det enclelige brud mellem emirerne og hm incltrf først den ftle dg, Umr konverlerede til kdstendommen. Den folbrydelse strfledes med døden i den muslimske stt. Prcelhuset på en på bjerget slutter "'ejen prkeringsplds ved siden f en høj. Ved m A&A Servicecenter kn e dig med. hr etbleret smrbejde med en række ister, håndværkerere, revisorer, dvokter osv. En msse prktiske mennesker der kn hjætpe med lt det, du klder problemer, og som vi klder udfordringer. du hve blomsterne psset mens du er bortrejst, hve bilen til syn etler vide noget om spnsk lovgivning... Skl" vi er klr til, hurtig hjæl.p. Grupo de Andersen & Andersen A&A SERVCECENTER rz so,-*tstt* Autust 2006 Pseo J. Sntos Rein Fuengirot Grtisnr Tet (gætder kun i Måtg provinsen) Husk Sommer siest åbent: 10-14,30 og Lør. 1,0-1,4 e-mit: Du finder os overfor MercCentro i Fuengirol, lige ved siden f turistkontoret. 70

10 Sommerens største brille-kup fortsætter! Btille + sollotille* Kun o O o o o oo oooo O O O O1 o o o o o ro o o o o *Tilbuddet inkluderer 2 stel,2 glås med enkelstyrke smt 2 gls med frve og enkelstyrke, så længe lger hves cyl. Uni. Bestil tid til synsprøve pt Avd. de M iis,21 Fuensirol i'rr# lc0 f rlf.: gs2 1gg2s4 Mndg-fredg '10-14 & og lørdg 10-14

11 clel generede emil'ens syn lnecr sine stærke og provokerende fn'er. Den kirke fik Abcl 1-Rhn.rns soldter glolt gmndigt kål p. Kun gulvet er stdig synligt i en lille inclhegning ved siden f indkørslen til den helt moderne resturnt. Hel el det logisk t slutte besøget med en kop kffe og udsigten til El Chorro lngt nede. Til nlrste solnrlrcl' krrn rnrn jo komrne igen. Til clen tid l-rber Ardles' museumsinspektør Pedro Cntlejo, t første del f clet længe ønskede besøgscenter vil stå klrt ved indgngen til clen forste kirke længele nede. Centret vil bl.. rrngere rundvisninger rned guide, der kn fortælle meget mere end cler vr' plds til her. pod. Ålor og Ardles På en klør døg rækker udsigten frø bjergets top.nærmere eftersyn en kunstig høj. Det er resterne f Urnl ibn Hfsums store borg, som rkæologerne begærligt venter på t få lov til t udgrve. Hele bjergets øverste del t-urnmel store og næsten r,u-rdforskede rkæologiske sktte. X,ln behøver såmænd ikke hve skor. len med. Lige inden højen er det nok t tge et skridt eller to ud i vejrbtten til højre. Det, som fr vejsiden ligner lle ndre klippel, er fr clen nden sicle rydeligt udl-ruggecle rester f gmle boliger. Boligernes bgsider huggedes ud i klippen. fordi omlådet er fttigt på ler. Desu- til Sierrø Nez:ødø 110 km. borte. den tjente den udhuggede kvdersten til t bygge viclere på borgen, så intet gik til spilde. Folk mecl stærke ben og solidt fodtol kn bevæge sig necl d stien. der dykker stejlt fr clet ene "plcelhuskvfier" til clet ndet. På nden telrsse fi oi,en lielger en 1100-år'ig bolig kll til indflyning. Det el blot et Arilles. spørgsmål onr t stikke lrisk træ ind i de forbeleclte huller til gr-rl- Hvide byer med stejle gder lofter'. Udenfor hovecl- omkring den uundværlige døren førel en udhr,rgget trppe rberborg på bjergtoppen. til første og nden etge. dg beboes l-ruset f en fmilie f r.'ilde bjerggeder. Hvern Deres ret uberørte chrme er i begge tilfælde byernes ve og ved. om de nedstrnmer fr den Speciøllæge Bo Rosenkilde Længere nede f bjerget ligger det berømte prcelhus klr til indflytning efter fornyelse øf træoærket. Den firkøntede åbning for ozten førte ind til n- den etøge. Trppen i udhugget klippe sidder uden på huset. største tu ristmæssige ktiv. Alor bør fremhæves provinsens tredjestørste kirke Nuestr Sefror de l En- crnci6n smt det gmle rbiske kvrter under borgen. lille flok, cler vr plds til i den Fortsætter sommeren igennem med t behndle åreknuder med.'åber.,6gqffhå ferierende ;i1..:::i!i:,, ptienter i Edf. D. Mrcelo.2D {$ Sntos Rein 12, Fuengirol 9s2 47 s2 49 :+ sor-rvsreru August 2006 udhr-rggecle klippefold ved siden f huset. Besøgscenter Den store stilhecl helsker Ardles byder foruden slottet på en interessnt kirke i mud6jrstil og en romersk bro. Lidt uden for byen ligger Cuev de Ard- på bjerget, l-rvor r-rdsigten på klre dge rækker til Sien' Nevds bjerge 110 krn bote. Fr sletten hr borgen været synlig lngt borte - ligesom det r-rlor4ige bispedommes nden store kirke, les med forhistoriske hulemlerier (www.cuevderdles.com). Besøg skl ftles på forhånd med turrstkontoret, tlf

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag Rytmik Grete Downlodversion i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune Slminen Hv k jeg bruge mine fødder til? 2. oplg Rytmik Grete i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

solkysten Bolig i Spanien Udlændingenes interesse vender tilbage Ronda Healing Romantikkens møde med Andalusien en patient fortæller om sin oplevelse

solkysten Bolig i Spanien Udlændingenes interesse vender tilbage Ronda Healing Romantikkens møde med Andalusien en patient fortæller om sin oplevelse solkysten MARTS 2014 Nº 422 33. årg. Ronda Romantikkens møde med Andalusien Healing en patient fortæller om sin oplevelse Bolig i Spanien Udlændingenes interesse vender tilbage KLÆ R DE KENDTE PÅ NYHEDER

Læs mere

MISS MÁLAGA FØR DEN STORE FINALE MÁLAGAS FODBOLDDRØMME KOMMER PÅ PRØVE VALGKAMP I DEN ØKONOMISKE RUTSJEBANE CÁCERES: RIDDERBYEN HVOR TIDEN STÅR STILLE

MISS MÁLAGA FØR DEN STORE FINALE MÁLAGAS FODBOLDDRØMME KOMMER PÅ PRØVE VALGKAMP I DEN ØKONOMISKE RUTSJEBANE CÁCERES: RIDDERBYEN HVOR TIDEN STÅR STILLE September 2011 Magasinet for skandinaver i Spanien CÁCERES: RIDDERBYEN HVOR TIDEN STÅR STILLE MÁLAGAS FODBOLDDRØMME KOMMER PÅ PRØVE VALGKAMP I DEN ØKONOMISKE RUTSJEBANE MISS MÁLAGA FØR DEN STORE FINALE

Læs mere

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik.

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik. ktlog 2013/14 Columus er et fondsejet forlg, der er stiftet f Foreningen f lærere i smfundsfg (FALS) for t levere de fgligt edste øger til de lveste priser. Smfundsfg hr i fire årtier været vores hovedfg,

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

EVENTYRSPIL PRÆSENTERER. }~~

EVENTYRSPIL PRÆSENTERER. }~~ EVENTYRSPIL PRÆSENTERER. }~~ Copyright 1982,1984,1985;1987,1988 'I'AMB Åventyrsspel FIB 1 Indhold IntrodUktion 3 Detføm'te even'tyr 5 Rolleskema ~ 9 Terninger 10 Rollepersonen......12 Grundegenskaær ~,

Læs mere

ZARAS STIFTER GÅR PÅ PENSION MED 25 MIA. NYRIGE MÁLAGA KØBTE STORT IND PÅ VINTERENS SPILLERMARKED MÉRIDA: SÅDAN LEVEDE ROMERNE

ZARAS STIFTER GÅR PÅ PENSION MED 25 MIA. NYRIGE MÁLAGA KØBTE STORT IND PÅ VINTERENS SPILLERMARKED MÉRIDA: SÅDAN LEVEDE ROMERNE Februar 2011 Magasinet for skandinaver i Spanien ZARAS STIFTER GÅR PÅ PENSION MED 25 MIA. MÉRIDA: SÅDAN LEVEDE ROMERNE NYRIGE MÁLAGA KØBTE STORT IND PÅ VINTERENS SPILLERMARKED KIG IND HOS HENRIK & CO:

Læs mere

Magasinet for skandinaver i Spanien. Clint Eastwood blev stjerne i Almería. Spaniens anonyme bordelslaver. Nu kommer han!

Magasinet for skandinaver i Spanien. Clint Eastwood blev stjerne i Almería. Spaniens anonyme bordelslaver. Nu kommer han! September 2009 Magasinet for skandinaver i Spanien Clint Eastwood blev stjerne i Almería Spaniens anonyme bordelslaver Nu kommer han! Henrik S. Andersen Mellem pessimisme og optimisme Der er intet som

Læs mere

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH.

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Nr. 1 feb. 2012 Nyt fra Pottemagerens Hus Glædelig Jul og Godt Nytår Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Lad dit liv forandre verden. Lad ikke verden forandre dit liv. Der er ikke noget forkert

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

IDEER TIL EN DANSK FERIE PADDEHATTENE SØREN KJELDSEN MØDER VERDENS BEDSTE ET MODERNE CHOK I DET GAMLE SEVILLA

IDEER TIL EN DANSK FERIE PADDEHATTENE SØREN KJELDSEN MØDER VERDENS BEDSTE ET MODERNE CHOK I DET GAMLE SEVILLA Maj 2011 Magasinet for skandinaver i Spanien PADDEHATTENE ET MODERNE CHOK I DET GAMLE SEVILLA ENGLANDS MEST KRITISKE EUROPARLAMENTARIKER ER EN DANSK-ARGENTINSK SPANIER SØREN KJELDSEN MØDER VERDENS BEDSTE

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Kjeldsen kæmper for en plads ved Volvo World Match Play

Kjeldsen kæmper for en plads ved Volvo World Match Play Oktober 2009 Magasinet for skandinaver i Spanien Kim Larsen: Fotos fra koncerten Penge & Investering 12 sider om månedens tema Kjeldsen kæmper for en plads ved Volvo World Match Play Inde i bladet Sol

Læs mere

Fokus på boligen. Nu kommer vi også på Costa Blanca. Selvangivelsen: Det bliver billigere. Zapatero skifter økonomiminister

Fokus på boligen. Nu kommer vi også på Costa Blanca. Selvangivelsen: Det bliver billigere. Zapatero skifter økonomiminister Nu kommer vi også på Costa Blanca Maj 2009 Magasinet for skandinaver i Spanien Fokus på boligen Selvangivelsen: Det bliver billigere Zapatero skifter økonomiminister Vi prøvekører den nye Porsche Seniorlandsbyen

Læs mere

solkysten Magasinet for skandinaver i Spanien REPORTAGER GOLF KULTUR SOL&SKYGGE GASTRONOMI PRIVATØKONOMI HELSE INTERVIEWS FORENINGSNYT O.M.M.

solkysten Magasinet for skandinaver i Spanien REPORTAGER GOLF KULTUR SOL&SKYGGE GASTRONOMI PRIVATØKONOMI HELSE INTERVIEWS FORENINGSNYT O.M.M. solkysten Magasinet for skandinaver i Spanien REPORTAGER GOLF KULTUR SOL&SKYGGE GASTRONOMI PRIVATØKONOMI HELSE INTERVIEWS FORENINGSNYT O.M.M. 2 29 2015 INFORMATION & RESERVATIONS: +34 952 836 239 192,

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

Det indre land, den grønne strand

Det indre land, den grønne strand August 2010 Magasinet for skandinaver i Spanien Sheikens femårsplan med Málaga CF Pilgrimsgolf i Nordspanien Katalanerne er vrede på Zapatero Zahara: Det indre land, den grønne strand Sidder I med et guldæg?

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

solkysten Nu kommer vi også på Costa Blanca Køb billet NU! Særpris 50 Albaicín: Alhambras ukendte nabo Magasinet for skandinaver i Spanien

solkysten Nu kommer vi også på Costa Blanca Køb billet NU! Særpris 50 Albaicín: Alhambras ukendte nabo Magasinet for skandinaver i Spanien solkysten April 2009 Magasinet for skandinaver i Spanien Køb billet NU! Særpris 50 Albaicín: Alhambras ukendte nabo Nu kommer vi også på Costa Blanca Henrik S. Andersen - Redaktør Retten til at adoptere

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Kokain har gjort miljøet hårdere

Kokain har gjort miljøet hårdere hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 71 marts 2008 For få skæve huse Mødre mod brosten 2 og 6 10 Overskud røg i forkerte lommer 12 Må en hjemløseavis være

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere