Mennesket gav naturen en hånd med i El Chorro, og civilisatlonens indgriben har fremhævet landskabets skønhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesket gav naturen en hånd med i El Chorro, og civilisatlonens indgriben har fremhævet landskabets skønhed"

Transkript

1 Mennesket gv nturen en hånd med i El Chorro, og civilistlonens indgriben hr fremhævet lndskbets skønhed.,å "4 i 2 solkysttn ',r d* '*t.. ',. q

2 Den lnnrdredeårige gngbro holder snunen p "Tjo de los Gitnnes" T-t rr :rl \l.il.rq.rt lrctl:lt' lr:ttl<.tr'.rntl. l',1*.,.t lr:riilt ltttntlr'utlt' krtt intlt' i l:rrth /tlul. olt l_, --å...- :.,1,$ ;f,}' $ " -.c! -Y'l-J- Dcn :nt.rl >ic funrlt gc soer ''.X!'r' i plot'inscns tl( klnt\ti. incl'e. ln'ol lnclskltct ogs b1'cler p skovens sll'gge og ltjergcncs nlboslinir. Hel tinclel mn clet hclc. trln tincler clet vecl xt i{ore igerrrtent '- b&. hgs liolikenli:tvc i Storsteplrten l let el tolligt. nur clen pl Clurrcleiholccclnlcn, Gr-rchlholccf'locicr.r hojcle rnccl lutiitltlncr.t nel tl'ern til sit mocle rnecl trliclclelhe\:et. lren px tlll'en gclncln clen i'ugtbrc clltl sel men. clcn ikkc hr uclgvclt sit lencl iorgær'cs, Folst p hojcle n"rccl El Chorro kotnmet' tloclcn til svne i sin gmle vehrgt. tbr clen blel fblclclt p:l knler til klrnstvlnclir.rg og ror til chililiellncl. Gurcllholce kotut.ucr flr' clenclc ucl l cn snrrt'cr liloft mcllcn"r hr-tncilecle rnctel hoje bjelglrggc. Steclet ( ''jcl cle los Glritlrnes ) ger-riicncles iet p s\'ælgets beronrtc grnglrro. cler el ct goclt ckscrnpcl Ankomst p. ln'olcin rnenncskets inclgliben en g:ltlg irnellcnr kun fl'er.uhrtve nitiltrens s1<<tnhecl i steclct fbr t o(lclægge clclr. l,cler-r ll'oen hvcle tttltn ililie hrft silrllllle fbrnernmelsc ll floclcns tlnrocligirccl,.lbe jclc rnccl t skær'c sig vej gcnrrem flelclet til sit nr,n'lelenclc lc jc. Den grønne horisont \oglc krr llengcre incie i lr.rclct iiggcr' clc t1'e soer. \lilioct p provinsens incllc strncl kunne p clcnne lsticl lbrleksles tlecl ettll'cl miciclelhlsstrncl. hlis ikke trlterne hlcle lgt en gron ling llrnclt ottt llot'isonten, Soerne cl i virkelighe cle rr opcllr:nlurcclc f'krclcr'. GLutclllhorce lc.rber seurtneu urcci biflocleme Gnclltcb og TLtron og tltntr.ncs inclcr.r moclct rlecl cililislttionctt, Det t:nkcl n'lln clulligt oler i chg. Htruch'eclc ltr efier stfien p:r cle ti>r'stc hvclrluliske rllci- F::}dd..tJ. Den hurtigste vej fr Målg til de kunstige søer (" Los emblses del Cudlhorce") er motorvej N-357 mod Cårtm og Cmpillos. Det kn nbefles t dreje fr mod Alor og herfr fortsætte igennem El Chorro til 4 *:*nr &r;8.{ pn Sll søerne. i lndet ligger der et godt ølternøtio til kystens strønde. 50 km. inde Lngs søstrnden er der flere rstepldser, hvor mn for en beskeden betling kn efterlde bilen hele dgen. NB: højsæsonen kn det være svært t finde plds, hvis mn kommer sent. August 2006 SOKvSrrl ZS

3 Ontkring søer'fie er der rstepldser, ror nurn sel køn tilberede møden. -{i. clcl virlicl l:rr-rclskbet llgc s ntulligt sor.n neturens eget tubcjcle p Tjo cle los GlLirnes trlen rnenneskets inclgliben hr nn:rgtclgt fkortct plocessclt. Su scnt solr i 1970 erne :cnch'ccles 1lr-rclkortct siclste 51r.rg, cl lr.rclsb1'erne Perirniiti oll Gobntcs olers\.ontmccles i fbrbinclelse ntccl clcn seneste uclliclelsc ll \lirhgs store nclltnk. P sostt'enclen er tl'æente et qocl lternlltir til hllstrnclcns prsoller. Tr'æclne fbr. venciler ogs gengstiernc ril skr-ggcfulcie kon'iclorer. hr.or ntn suurlcl ppetit til lteso.cet pe en f estlr ente ne llngs ruecl 'cjen. Hvis rrn clu ikke lcllerrtrkliel scll t tilberccle kotelettclne pu cn lf rxsrepluclserr-res glrller'. \oelc gengstier lobcl trecleligt nrnclt on'r gll hojt op i ltjer'\ln skl tænlie sig onr en clistl soirreclclelne. urcns nclle gene. gltng. ir-rclen rln i lets lnltcsie rrtnecl qisic i kust r.necl cle stcjleste nlter. men sti- lel clne ligger clcl hcle tret og invitcrel ril Silkeborg Flytteforretning 100 års erfring med pkning, flytning og opbevring Kontor/ lger Spnien: Silkeborg Flytteforretning Esph S.L Polig. nd. Rncho Hermoso 21 Avd. De ls Slins. Los Boliches Dnmrk dglige lgnge til og lr Siællnd Fuengirol Tlf. / fx: Kl træf{es Mds på tlf Kommer iur,,tur uvt over t,ete hele uflnd Dnnrk dgligt Delt Service er et dnsk firm, der primært sælger og udlejer boliger til skndinver. Herudover tilbyder vi en lng række ndre serviceydelser, som De kn høre nærmere om ved henvendelse til vores kontor. Plz 8690 Al munecr, Grnd Tel Fx E-mil: ze sor-rvsrrru August 2006 s p in. net. vogne Stor inlerntionl ertring (ontor/ lger Dnmrk: Silkeborg Flyttef orretnin V/ Peter Svendsen Kstniehøjvei Mdrid,l r,vww.cie!t se rvice-.20 DK-8600 Silkeborg Fx: r lyttef orretning.dk E-mil: silkeborgf Tlf. SERVCE *Å:.,i:n å tflllai-3 g * Grundlgt 1904 Stot erlring Stor kpcitet Msser f mod på livel t

4 de flotte gngstier op i bjergene størter i støtionsbyen El Chono. Nogle øf tilbringe en nden slgs fridg når temperturen tter el fldet. i området, Frlig tiltrækningskrft På udturen kom vi lovligt hurtigt igennem El Chorro, specielt hvis bjergene er udflugtens vigtigste mål. Alle kender El Chorro, hvis de en gng hr tget toget fr Milg ti1 det indre lncl. Udsigterne på den tre km lnge strækning gennem bjergpsset er sikkert de flotteste, en togpssger kommer ud fol i Andft"rsien. Lige så hurtigt spærres blikket inde i tunneler om det befries på broer, hvor der er lngt ned til vndet og højt op til tinderne. Lige ud for toget sidder gmle gngstier f rustent jern og mørnet træ mirkuløst fst på den lodrette klippevæg som køkkenhylder. Vejen forbi El Chorros cmpingplds fører til jernbnelinien, hvor denne "Tjo de los Gitnes". Det kn udmærket lde sig gøre t foftsætte over direkte skærer ind i jernbnebroer gennem tunneler lngs rned skinnelegemet, så det er lige så godt, vi her dvrer om t det er forbr"rdt... Fr bjergpssets nden side er der (og rned god grund) en endnr,r mere forbudt dgng til gngstierne og gngbroen over Billeje over hele verden Klik på og lej bil over hele verden Skl du bruge lejebil i f.eks. Alicnte, Brcelon, Københvn eller Pris? lejer du nemt og bekvemt bil - et enkelt klik på og din lejebil står klr når du nkommer. På vores hjemmeside Hovedkontor: Målg Lufthvn Avd. Grci Morto ' Målg Tlf.: M. Fx E-mil: is.com Målg & Grnd Lufthvns Terminl Fuengirol. Nerj.Mrbell Ring til dnsk lokltkst tlf. 45 9O7 9O7 August 2006 SOr-rVSrrr.r ZZ

5 Øoerst på bjerget oer El Chonos lille oøndskrøftzsærk ligger ruinen øf Umr ibn Hfswns borg meter frø restøurnten, der skelnes på fgrundens rønd. sr'ælget, sorn i fjor ylclte 100 år. Bloen og stierne på bjergr'æggene tjente som genvej for mecllbejclerne i El Chorros vndkrftværk. dg r-rclør'er de en fr'lig tiltrækningskrft p r-rforsigtige ekskulsionister. l-rvorf lem hr mistet livet i de seneste ti lir'.. unt cle Andluci og M./rlgs provinskrnmer hr længe onsket t sætte ruten i stnd, eventrlelt i smrbejde mecl en privt prtner, der vil genbne den mod betling. Turen er på syv km mnclt om det dybe snit, som floclen hr skåret i blerget som en kniv skærer i smolet: 100 rneter dybt, men visse steder kr-rn ti rnetel bredt. Sttionsby Næste r er det rnåske slut med t nycle uc1- sigten lr toget, nål den nye høj1'rstigl'reds- linie under bjergene indvies. Sttsltnerne Renfe oven'ejer dog t opretholde clen gnle jelnbnelinie goclstrnsporl og en til særlig turistmte. Bliver plnerne til lvor, vil El Chorros lille sttion Næftimod fvoriseles l udviklingen. El Cholro hr været sttionsby, siden Gobltntes hlev oversvornmet. og strrtionen smt skinnerne måtte fly1tes længere op i bjergene. dg psseres El Cholro f flele tog i timen, men til begr'ænset glæde lor cle lokle, fordi kr,rn et enkelt stoppclop i dgens lob. Det l'rl til gengæld stor vær'di fbr nogle hoteller og den før'næ\'nte crnpingplcls. Fl sttionen ser tr.tn 'ndkrftvær'kets rorledning op d nbobjerget. Allerøverst p bjergtoppen ligger et stolt vndreseruoir', cler er årsg til r-rnclren hos lle gæster: Hvor i h'erclen kommer vndet fr? lnformtion Turistinformtion om de nævnte områder må søges i to forskellige kommuner. E Chorro hører under Alor kommune, mens søerne og Bobstro ligger i Ardles kommune. Turistkontoret i Alor: Museo Municipl Plz Bj de l Despedi (ved siden f kirken) Tlf Turistkontoret i Ardles: Museo Municipl Avenid de Målg, '1 (ved lndsbyens indkørsel) Tlf Et hold dnsk- engelsk- og spnskt/ende dvokter og økonomer står til Deres rådighed Registrering f virksomheder X Registrering f selvstændige X Arv & skiftebehndline CYC KONSULENTBUREAU Te Tel./Fx: OO E-mil. Condes Sn lsidro 13 Edif. Ofisol Centro, 4. sl Fuengirol (v. Pz. de l Constituci6n) zs tol-rvsrrr.r August 20OG X Udfærdigelse f skøde ved køb & slg f fst ejendom X Skttedeklrtioner (resident & ikke-resident) X Kontkt til offentlige myndigheder X Ansøgning f NE nr. og residenci ASESORA LEGAL Y TRBUTARA LEGAL & TAX CONSUTNG KONSULENT BUREAU Rndi Lerche, Heidi Andersen og Grøn vil med glæde betjene Dem Len

6 biner vnd op i reservoiret. Siden løber vnclet ned igen og producerer el i de dyre Vejen op d bjerget strter på clen nden side f El Choros dæmning. retning mod til Bobstro, som er et f de spænclende kpitlel i Andlusiens omsøerne vises der f tumlede historie. Bjerget vr engng Andlusiens ltelnti- ve hovedstd. ntet mindre. Her boecle Umr ibn Hfsum, "kongen f Bobstro", som i et hlvt århundrede lcdede det frligste f ndlr-rsernes oprør mocl middellclerens rbiske herler i C6r'dob. Det lyder som spøg t snkke om en hoveclstd her, men bjergets skov skjuler fktisk ruinerne f en by ned indbyg- gere. En betrgtelig købstd omkring år 900, hvor inclbyggertllet toppede. På clet tidspunkt vr Urnr ibn Hfsum llerecle ved t tbe ufhængighedskrigen. og hns siclstc tilhængel'e søgte tilflugt under ØrneDe forfødne gøngstier på bjergæggen hr på ti år kostet fem menneskelizt. Dette nturlige spørgsmål kn vi lige så goclt besvre mecl det smme. inden vi tger veien op d bjerget. Om ntten, når der el overskr-rd f el, purnpel krftværkets tur- furuppeffi #"* \3 ufhængige forsikringsmæglere borgen højt over Gudlholces vncle, sout dengng fossede frit uden t bekyrnre sig om dærnninger og vnclkrftværker. På højden f sin rngt kontrollerede Umr ibn Flfsun storstepften l Andlusien. Hns hær vl prt til t mrcherc rnod hovedstden i C6rdob, d krigslykken skiftede, og hns rige begynclte t skrurnpe ind, incltil kun Bobstro vr tilbge - helt omrin- get f Abd l-rhrnn 's militære forlægninger, men uindtgelig til det sidste. Her trclåndede fril-redskæmperen i 917. Først i!28 overgv Umrs sønner byen og borgen, og d vr Abcl l-rhmn så tilfreds, t hn det lølgencle år foriremmede sig selv fl' emir til klif - den f'ørste f C6rdobs beronte kliffer. Kliffens hær efterlocl ikke sten på sten i Bobstro, i hvert fld ikke nrursten på mllrsten. Helt kunne soldterne ikke gøre det f ned byen, lor en vigtig clel f den er konstrueret i klippen. Frihedskæmperen Arbernes mest frygtede modstnder i Andlr,rsien vr selv muslim. Det er et tr'æk ved Uflr, sorn virkel fbn ilrende på vores vnetænkning. Micldellderens Spnien præsenteres ofte som en krnp rnellem kristne og muslimer. Sådn vr clet stolt set ved grænsen, men bg grænscn foregik clel en nden kmp. Efter den rnr.rslimske invsion i 711 blev Andlusiens indføclte befolkning splinet i to lejre. Den ene (kldet mozrbere) holdt mocl r'ind og vejr fst ved deres kristne tr<-r og kultur. Den nden (muldi'er) gik over til islm. Sidstnævnte gruppe - tlosfællerne volclte emirerne lngt mere hovedbrud end mozrberne. Tingene hr deres otn socil og økonomisk fremgng vr den vigtigste Nyhedshrev fr Assurndørcruppen August 2006,Ftlt.,,, Helbredsforsikring: Det tger kun 1 1/2 tl2 timer t gennemdrøfte Deres helbredsforsikring, så De ved hvd De er dækket for, men ikke mindst hvd llf forsikringen ikke dækker. Ring til os og ftl tid. Klr besked, så AC-gruppen. 3 i.llr,i.l, lndbo- & husforsikring: Vort koncept - hvor vi flægger personligt besøg, tger fotos og vurderer risikoforholdene på stedet - viser sig t være rigtigt! Vi hr ikke hft problemer i skdesbehndlingen, fordi lt er veldokumenteret, og særlige risiko og ejendele er indskrevet i policerne. Denne fotoregistrering er grtis hos AG-gruppen. Autoforsikring: Det er snrt tid til fornyelse. Betler De mrkedspræmien? Vifr vor side indhenter ltid 3 tilbud, så vi er sikre på t De får den bedste dækning til den bedste pris!!! Prisbevidst, så AC-gruppen. Comunidd Forsikring: Er fæilesomkostningerne i bebyggelsen blevet for dyre? Brug Deres stemme. Foreslå bestyrelsen t indhente lterntivt tilbud. Vi præsenterer gerne dette på dnsk/engelsk/spnsk. Vi sprer præmiekroner - endnu en rigtig god grund til t benytte AC-gruppen. Nyhed!!! Ski det gå stærkt med policeudstedelsen? Vi hr vores bærbre computer med, trådløs internet forbindeise, - og Deres police kn udskrives på stedet i 80 % f tilfældene. Det er slut med midlertidige køretilldelser og "venten i ugevis på policen" - endnu en ekstr service fr AC-gruppen 524 Jn Wolfgng: 629 g øst FOR MÅLAGA: Kontkt AG-Gruppen og hør mere om Peter S. Mørck: den gode tryghed til helt nye fordelgtige priser. E-mil: en forsikring specielt til os i Målg provinsen. Henrik Andersen Ole Tyllesen: Aftl tid for et besøg, hvor vi gennemgår Deres forsikringer. Preben R. Mrtin: O Brin Hnsen: Telefon Fx August 2006 SOt*tSte* ZS

7 $:*P: *i * Bobøstros berømte kirke så fktisk sådn ud, dø stenhuggerne sluttede ørbejdet på den. Mn gjorde byggeriet færdigt med mursten, hor der ikke ztr mere klippe t hugge ud. ler en politisk smmenhæng. De fleste hi- storikere er enige orn, t Umr mistede muldi'ernes støtte - og tbte krigen - d præsten stænkede lidt vnd på hns hoved. På den nden side fik den nydøbte Smuel (som vi for nemheds skyld vil blive ved med t klde Umr) mozrbernes fulde opbkning. Det vr ikke uden betydning i eller eneste grund til t folk blev muslimer. Muldi'erne slp for de kristnes særskt og ndre ydmygende diskrimintioner. Men de opdgede snrt, t omvendelsen ikke gjorde dem til nbere. Efterkommerne f de gmle erobrere klyngede sig til de vigtigste privilegier, selv om muldi'erne efter nogle genertioner vr blevet den største gruppe i den muslimske 1ejr. På en måde kn mn godt sige, mul- di'erne hvde mere grund til t føle sig snydt end mozrberne. De hvde ccepteret de nye spilleregler, men fik ikke f den grund lov til t spille med. Så brød oprørene ud, det ene efter det ndet, og på et tids- punkt vt tredye genertions muldi'en Umr ibn Hfsum meget tæt på t smide de fremmede ud år før det lykkedes for sbel og Fernndo. Men i så fld vr Andlusien ltså forblevet muslimsk. Eller vr det? Umr gik tilbge til sine forfædres tro i 899. Det er en gådefuld episode i hns liv, hvdenten den nlyseres i en personlig el to sol-rvsrer.r August 2005 Målgs bjerge, der vr et f de kristnes sidste frie tilflugtssteder. Uden for emirens kontrol gik de i gng med t bygge en forbudt kirke i Bobstro. (Glem de romnriske skrøner om religionernes fredelige smeksistens i l-and1us. Kirkebyggerier vr nturligvis strengt forbudt i den islmiske str.) Ad 1100-årige stier Hlrvejs oppe d bjerget vises der f ti1 kir- ken. Stien vr nok llerede i brug for 1100 år siden, for på nogle f de stejle steder finder foden usikker støtte på et udhugget trppetrin i klippen. Stien psserer først resterne f Bobstros bymur. Der er ikke meget tilbge, men når mn ved t muren fortsætter op til bjergets top, får mn en god ide om byens virkelige betydning. Det vnskeligste er t leve sig ind i, hvordn husene hr tget sig ud på den stejle klippevæg. dg er skoven vokset hen over ruinerne, og den indtrængende er rvunget til t bne sig vej gennem et tæt krt ind i den glemte verden. Det er bedre t følge stien til enden, hvor hlvdelen f kirken stdig står oprejst, hugget ud f bgsiden på en vældig klippeblok, son Abd l-rhmns soldter ikke overkom t ødelægge. Her står den som hlvt nturmonument, hlvt menneskeskbt monument over en kultur, der kæmpede for sin overlevelse. Mn hr kun fundet 2 mozrbiske kirker på Den iberiske HlvØ, og blndt dem er Bobstro ktedrlen. Klippens symbolik Forn de udhuggede rundbuer i klippevæggen må mn tge lntsien til hjælp. Hvor klippen slp op, blev bygningen gjort færdig med mursten. Det gildt nogle f indermurene og hele fcden. Til slut lgde mn et tegltg hen over den færdige konstruktion på stømelse med et pænr prcelhus. nden i vr der tre kirkeskibe. Kvindernes, hvis niveu liggel over de ndres, er nærmest et glleri. Forn kirken lå en lukket klostergård i forgængelig mllrsten, men med tnke på efteftidens rkæologer blev grr"rndplnen hugget ud i klippen. Mn ser stdig f tphullerne, t bdstuen hvde dobbelt svingdør. Nej, ingen tænkte på rkæologerne, men til lt held ior dem byggede mozrberne itid deres kirker smmen med en klippe. ngen ved hvorfor. Vr det ssocicionen til

8 n DomEstte s.l. hr specilisteret sig i udvikling f boliger i området øst for Mlg. Alle vore boliger er udvlg! nænsomt og istndst med stor respekt for både boligens oprindelige stil og nærområde. Vi udbyder nu 8 fntstiske boliger i Torrox - Torrox Bech Club, Boligerne ligger utroligt smukt med ugenert udsigt over Middelhvet, Alle boligerne er indrettet efter et koncept, vi klder "lntelligent living" - det betyder bl.., t rkitekterne hr rbejdet i spændingsfeltet mellem spnsk og dnsk boligindretning for t gøre boligen så spændede som mulig. Der er også lgt vægt på t forsyne boligen med finesser, der gør livei lettere. 6 ' Vi hr bl.. indbygget "intelligens" i boligens elektriske kredsløb, således t du vi din telefon eller PC kn kontrollere dele f boligen. Både hjemmefr og udefr. Du kn f.eks tænde og slukke gulvvrme, ir condition og jcuzzi og håndtere din lrm, selv når du ikke er hjemme, "lntelligent living" er også t tænke på de små detljer i huset, som f.eks dugfrie spejle i bdeværelserne, brusetempel med fodmssge og CD spiller, lysdæmpning i næsten lle rum og mnge ndre lækre finesser, der gør livet lidt lettere. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til t ringe eller e-mile os - du kn også se meget mere 0m boligerne på vores hjemmeside. Vi glæder os til t høre fr dig $r il.1,i

9 hvor den grnle slotsruin i Bobstro tjente som hovedkvrter for hns fremgngsrige postlen Peter, der glorde sig gældende? Nvnet betyder som bekendt "Klippe", men vi kn kun gætte. Mozrbernes kultur vr dømt til t sygne hen og dø ud i muslimernes l-andlus. røvelbnde. Det betyder ikke, hn vr mere røver end Robin Hood. Den socile protest hvde ikke mnge muligl-reder for t komme til orde inden for systemets rmmer. Der hr været en grund til, t Umr bkkedes op f 150 år hvde de kristne hft den trøst, t deres romerske kultur vr erobrernes overlegen, for muslimernes brede lg vr i strten hlwilde muriske nlfbeter. Men netop på Umr ibn Hfsums tid vr forl-roldet mel1em de to kulturer vendt om. Den rbi- lndbefolkningen, som følte sig kuet f emirernes centrlstt. Som medlem f en gmmel vestgotisk mrgineret, men klrt på retur. De kristne selv vr en nkronisme. Mnge udvndre- delsfmilie hr Umr følt det nturligt t stille sig i spidsen fbl protestbevægelsen. den henseende hndlede hn som enhver de, mnge ndre slugte den bitre pille og selvfølende lensherre, der beskytter sine tje- omvendte sig. Der vr også dem som grebet nere. Moderne historikere bebrejder Urnr, hn ldrig nåede længere. Hn svnede et politisk projekt, som rkte ud over de tilfæl- ske blornstrede, den kristne vr ikke blot f despertion søgte mfiyrdøden ved t fornærme Muhmed offentligt. Dengng sorn i dg imødekom muslimerne gerne lie ønsker i så henseende. Bobstro søgte moznberne t skbe en stt ved den lrfldne muslim Umrs hånd. øvrigt hvde Umr ldrig plnlgt det som et vlg mellem mozrbere og muldi'er. Men kløften mellem de indfødte vr llerede lige så uoveryinclelig som lle ndre kløfter, der glvedes i det spnske smfund i disse år. Klssisk helt Stften på Umr ibn Hfsums kriere som politisk reformtor kn siges t være uortodoks. Hn dræbte en nbo i slgsmål og måtte flygte ud i Rondbjergene, hvor hn Øoerst på bjerget træder mn nogle få skridt ud i rbøtten. Her ser møn tydeligt dige personlige llincer. bøghusene, som oør hugget ud f klippen. ses f t Umr ved flere lejligheder trådte i levede som fredløs. virkeligheden viser episoden hm sorn den klssiske ndlusiske l-relt: blndingen f lndevejsrøver og frihedskæmper, cler dukker op igen og igen i 2000 års skrevne beretninger. En gng i løbet f r"rngdomsårene søgte Umr ind på dydens snævre sti, d hn gik i 1ære som skrædder uncler et ophold i Nordfrik. Det er nemt t forestille sig, skrædderiet ikke lå for hns temperment. Hn vendte tilbge til Andlusien, Den smme dg-for-dg opportunisme emirernes tieneste, blot for t forråde deni ved først givne lejlighecl. På den nden side viser emilernes gentgne mnestier, t de vr tl,unget til t nerkende Umr sotll en mgtfktor i srnftrndet. Det enclelige brud mellem emirerne og hm incltrf først den ftle dg, Umr konverlerede til kdstendommen. Den folbrydelse strfledes med døden i den muslimske stt. Prcelhuset på en på bjerget slutter "'ejen prkeringsplds ved siden f en høj. Ved m A&A Servicecenter kn e dig med. hr etbleret smrbejde med en række ister, håndværkerere, revisorer, dvokter osv. En msse prktiske mennesker der kn hjætpe med lt det, du klder problemer, og som vi klder udfordringer. du hve blomsterne psset mens du er bortrejst, hve bilen til syn etler vide noget om spnsk lovgivning... Skl" vi er klr til, hurtig hjæl.p. Grupo de Andersen & Andersen A&A SERVCECENTER rz so,-*tstt* Autust 2006 Pseo J. Sntos Rein Fuengirot Grtisnr Tet (gætder kun i Måtg provinsen) Husk Sommer siest åbent: 10-14,30 og Lør. 1,0-1,4 e-mit: Du finder os overfor MercCentro i Fuengirol, lige ved siden f turistkontoret. 70

10 Sommerens største brille-kup fortsætter! Btille + sollotille* Kun o O o o o oo oooo O O O O1 o o o o o ro o o o o *Tilbuddet inkluderer 2 stel,2 glås med enkelstyrke smt 2 gls med frve og enkelstyrke, så længe lger hves cyl. Uni. Bestil tid til synsprøve pt Avd. de M iis,21 Fuensirol i'rr# lc0 f rlf.: gs2 1gg2s4 Mndg-fredg '10-14 & og lørdg 10-14

11 clel generede emil'ens syn lnecr sine stærke og provokerende fn'er. Den kirke fik Abcl 1-Rhn.rns soldter glolt gmndigt kål p. Kun gulvet er stdig synligt i en lille inclhegning ved siden f indkørslen til den helt moderne resturnt. Hel el det logisk t slutte besøget med en kop kffe og udsigten til El Chorro lngt nede. Til nlrste solnrlrcl' krrn rnrn jo komrne igen. Til clen tid l-rber Ardles' museumsinspektør Pedro Cntlejo, t første del f clet længe ønskede besøgscenter vil stå klrt ved indgngen til clen forste kirke længele nede. Centret vil bl.. rrngere rundvisninger rned guide, der kn fortælle meget mere end cler vr' plds til her. pod. Ålor og Ardles På en klør døg rækker udsigten frø bjergets top.nærmere eftersyn en kunstig høj. Det er resterne f Urnl ibn Hfsums store borg, som rkæologerne begærligt venter på t få lov til t udgrve. Hele bjergets øverste del t-urnmel store og næsten r,u-rdforskede rkæologiske sktte. X,ln behøver såmænd ikke hve skor. len med. Lige inden højen er det nok t tge et skridt eller to ud i vejrbtten til højre. Det, som fr vejsiden ligner lle ndre klippel, er fr clen nden sicle rydeligt udl-ruggecle rester f gmle boliger. Boligernes bgsider huggedes ud i klippen. fordi omlådet er fttigt på ler. Desu- til Sierrø Nez:ødø 110 km. borte. den tjente den udhuggede kvdersten til t bygge viclere på borgen, så intet gik til spilde. Folk mecl stærke ben og solidt fodtol kn bevæge sig necl d stien. der dykker stejlt fr clet ene "plcelhuskvfier" til clet ndet. På nden telrsse fi oi,en lielger en 1100-år'ig bolig kll til indflyning. Det el blot et Arilles. spørgsmål onr t stikke lrisk træ ind i de forbeleclte huller til gr-rl- Hvide byer med stejle gder lofter'. Udenfor hovecl- omkring den uundværlige døren førel en udhr,rgget trppe rberborg på bjergtoppen. til første og nden etge. dg beboes l-ruset f en fmilie f r.'ilde bjerggeder. Hvern Deres ret uberørte chrme er i begge tilfælde byernes ve og ved. om de nedstrnmer fr den Speciøllæge Bo Rosenkilde Længere nede f bjerget ligger det berømte prcelhus klr til indflytning efter fornyelse øf træoærket. Den firkøntede åbning for ozten førte ind til n- den etøge. Trppen i udhugget klippe sidder uden på huset. største tu ristmæssige ktiv. Alor bør fremhæves provinsens tredjestørste kirke Nuestr Sefror de l En- crnci6n smt det gmle rbiske kvrter under borgen. lille flok, cler vr plds til i den Fortsætter sommeren igennem med t behndle åreknuder med.'åber.,6gqffhå ferierende ;i1..:::i!i:,, ptienter i Edf. D. Mrcelo.2D {$ Sntos Rein 12, Fuengirol 9s2 47 s2 49 :+ sor-rvsreru August 2006 udhr-rggecle klippefold ved siden f huset. Besøgscenter Den store stilhecl helsker Ardles byder foruden slottet på en interessnt kirke i mud6jrstil og en romersk bro. Lidt uden for byen ligger Cuev de Ard- på bjerget, l-rvor r-rdsigten på klre dge rækker til Sien' Nevds bjerge 110 krn bote. Fr sletten hr borgen været synlig lngt borte - ligesom det r-rlor4ige bispedommes nden store kirke, les med forhistoriske hulemlerier (www.cuevderdles.com). Besøg skl ftles på forhånd med turrstkontoret, tlf

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! Der KIRKEBLAD vr en FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer,sfnældksfn123k39843948 3 September 2007 22. Årgng 14. oktober 1917-14. oktober 2007 Gud Fders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Èn samlet leasingløsning

Èn samlet leasingløsning Vi smler din håndtering f IT Vi hr kombineret vores kompetencer med hrdwre og softwre således, t du kun skl bruge et enkelt telefonnummer når du skl hve styr på din IT. For et fst beløb pr. måned kn du

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún Interntionl hndel og vndel - WTO fr Mrrkesh til Cncún DIIS - Københvn - 2004 1 Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning (ATC) Fr MFA til ATC Beklædningsindustrien hr spillet en fgørende rolle

Læs mere

Blowerdoor test med Termograferingsrapport

Blowerdoor test med Termograferingsrapport Blowerdoor test med Termogrferingsrpport For Skætterivej 53 4300 Holbæk. Udført d. 6.2 & 12.2.12008 Af Ole Lentz Hnsen Sknsehgevej 5, 4581 Rørvig. Tlf.: 59 91 94 80 & 61 60 43 86 www.olelentz.dk mil@olelentz.dk

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

netsikker nu! Alder ingen hindring

netsikker nu! Alder ingen hindring netsikker nu! O k t o e r 2 0 0 7 Alder ingen hindring Flere og flere seniorer tger internettet til sig. De hr nemlig opdget, t internettet yder på et utl f muligheder. Derfor sætter denne udgve f netsikker

Læs mere

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag Rytmik Grete Downlodversion i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune Slminen Hv k jeg bruge mine fødder til? 2. oplg Rytmik Grete i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S bc Resultt f fornlysen vedrørende en reduktion f den dnske stts ktiepost i Post Dnmrk A/S Mj 2003 Vigtigt Oplysningerne i dette dokument er uddrg fr eller bseret på oplysninger, som NM Rothschild & Sons

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1 SEKTION 7 FOURIERANALYSE 7 Fouriernlyse Periodiske funktioner er vigtige i mnge smmenhænge, både videnskbeligt og teknisk Vi vil normlisere, så ntger, t perioden er π Disse funktioner er bedst nlyseret

Læs mere

LQ hl&itqi,ie. AlaN(JHaqs.en 19.ÅRGANG. Så er det tid til betaling af kontingent.

LQ hl&itqi,ie. AlaN(JHaqs.en 19.ÅRGANG. Så er det tid til betaling af kontingent. Reserveret Post nmrk Så er det tid til betling f kontingent. Hvidovre LQ hl&itqi,ie 19.ÅRGANG AlN(JHqs.en A ') te1re rt EBRUAR 21 265 Hvidovre Medlemmerne hr i læsende stund fået tilsendt opkrævningen.

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Grafisk Design give-aways 2

Grafisk Design give-aways 2 Grfk Degn k f r G Degn y w e v g 2 Grfk Degn ntore 3 Grfk Degn outdoor 4 k f r G Degn onlne 5 Grfk Degn Redegørele Opgven Jeg kulle mmen med en f vore AD'ere - Rmu, lve et oplæg tl Skorngen hvor v vlgte

Læs mere

gratis magasin Opskrifter på lækker og hurtig mad Friske frosne grøntsager & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012

gratis magasin Opskrifter på lækker og hurtig mad Friske frosne grøntsager & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012 minus 18 grtis mgsin o Opskrifter på lækker og hurtig md Friske frosne grøntsger & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012 En frisk verden på frost 2 Let middgsmden med frosne grøntsger Md med mnge

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE...

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE... MATEMATIK NOTAT MATEMATISKE EVISER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: FERUAR 04 Michel Mndi (00) Side f 35 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS

Læs mere

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1 Fgdg on skdeinsekter 14 jnur 2011 AARHUS UNIVERSITET Skdedyr i museer: biologi Lise Stengård Hnsen Arhus Universitet Skdedyrlbortoriet Institut for Plntebeskyttelse og Skdedyr Flkkebjerg, Dnmrk Præsenttion

Læs mere

Differentiation af potensfunktioner

Differentiation af potensfunktioner Hvd er mtemti? B, i-bog ISBN 978 87 766 494 3 Hjemmesideevisig: Differetitio f potesfutioer, Kpitel 4, side 76 Differetitio f potesfutioer. Pscls tret og biomilformle Vi strter med t mide om t poteser

Læs mere

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration 10. november 2010 Trivsel hr vi råd til t lde være? Resulttet f 250 medrbejdere og lederes rbejde den 10. september 2010 1? Det er vigtigt t prioritere og fstholde det gode rbejde med trivsel på rbejdspldserne

Læs mere

EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@

EII Electrolux. Vedr.: Vaskerirenovering - Infanterivej. Ejerforeni ngen Infanterivej 14-92 Infanterivej 14-32 8930 Randers N@ EII Electrolux Ejerforeni ngen Infnterivej 14-92 Infnterivej 14-32 8930 Rnders N@ Att.: Jimmy Ghristinsen Vskeri : DAro 27.02.09 nlbudsnr. 106097 vores REF. Jesper Krmisholt/Alex Nielsen AFDELING Electrolux

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik.

og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik. ktlog 2013/14 Columus er et fondsejet forlg, der er stiftet f Foreningen f lærere i smfundsfg (FALS) for t levere de fgligt edste øger til de lveste priser. Smfundsfg hr i fire årtier været vores hovedfg,

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Forftterhåndbog 72214_forftterhnd_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Er mnuskriptet klr til indlevering? Alle niveuer i teksten er mrkeret klrt med smme skriftstørrelse og skrifttype for hvert niveu. Evt. tl-

Læs mere

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011 Mtemtik - introduktion Mrtin Luesen Februry 23, 2011 1 Contents 1 Aritmetik og elementær lgebr 3 1.1 Symboler............................... 3 1.1.1 ligheder............................ 4 1.1.2 uligheder...........................

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

japm MEl) l'nderstottelse AF DEN HJELMSTJERNE-ROSENKRONESKE STIFTELSE.

japm MEl) l'nderstottelse AF DEN HJELMSTJERNE-ROSENKRONESKE STIFTELSE. LIBER CENSUS DANIÆ. KONG VALDEMAR DEN ANDENS JORDEBOG, UDGIVET OG OPLYST AK O. NIELSEN, Rr. phil, Arkivr. japm MEl) l'nderstottelse AF DEN HJELMSTJERNE-ROSENKRONESKE STIFTELSE. KUBEN RAVN. C). E. C. G

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

Differentialregning. integralregning

Differentialregning. integralregning Differentilregning og integrlregning Ib Micelsen Ikst 013 Indoldsfortegnelse Tegneøvelser...3 Introduktion... Definition f differentilkvotient og tngent...6 Tngentældninger...7 Den fledte funktion...7

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv.

Ny efterskole - Smededal Efterskole, Mørkøv. TORNVED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-14 for en delf Mørkøv by - Smededlsgården - Ny efterskole - Smededl Efterskole, Mørkøv. I henhold til kommuneplnloven (lov nr. 287 f 26. juni 1975) fstsættes herved følgende

Læs mere

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing

ffi' Røg- og varmealarm Betjen ingsvejled n ing %«ide Fyrnetics ffi' Røg- g vrmelrm Betjen ingsvejled n ing z3 VAC netdrevne lrmer med mutighed fr smmenkbling, mde[: 2SF23l9Ht, 2SF23l9 H I R, 2S F23l9H I RE, 35F23/9H1, 35F23/9HlR s 35F23/9HlRE Alrmer

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse FOMELSAMLNG ndholdsfortegnelse ndholdsfortegnelse... EL-LÆE...3 Ohm s lov:...3 Effekt lov:...3 egler ved måling:...3 egler ved serieforbindelser:...3 egler ved prllelforbindelser:...4 egler ved blndede

Læs mere

samarbejde kick off ledelse der swinger Human Entertainment

samarbejde kick off ledelse der swinger Human Entertainment smrbede kick off ledelse der swinger Humn Entertinment Det Jydske UnderholdningsOrkester Kn bestilles med topsolister Musik gennem 100 år Dinér dnsemusik for lle genertioner Ledelse der swinger Et smrbede

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune Bæredygtige bygge- og nlægsprojekter i Næstved Kommune Her finder du E Forord 3 Indledning og læsevejledning 5 Generelt om bæredygtig projektering 6-7 Påvirkning f kulturmiljøer 8-9 Mteriler 10-12 l 13

Læs mere

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring...

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring... Nott FOREBYGGELSE AF REVNER Vejledningen omftter: Konstruktive forhold...side 3-6 Svind i letbeton og beton...side 7 Udtørring...side 8-9 Fugtmåling...side 10 Mlerbehndling...side 11 Fliseopsætning...side

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole Jørgen Kühl Brug og nerkendelse f dnsksprogede dokumenter ved forvltningsmyndigheder og domstole Bggrund Det dnske mindretl i Sydslesvig er et nerkendt ntionlt mindretl i Forundsrepulikken Tysklnd og Slesvig-Holsten.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Træer og buske I BY OG LAND. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og d rrkning. FORTAGET GRøNÎ MILJø AF POUL ERIK BRANDER

Træer og buske I BY OG LAND. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og d rrkning. FORTAGET GRøNÎ MILJø AF POUL ERIK BRANDER FRTAGET GRøNÎ MILJø Træer g buske I BY G LAND Øklgi, fysilgi, mrflgi, klim g d rrkning AF PUL ERIK BRANDER MBD VTßSSNTLIGE BTDIAG AF ßn K NYIIANN EIIKSEN' B ASGER ISEN G JENS THEJSIN 74 Crylus. hssel Crylus

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Andalusien. Af Dorit Andersen

Andalusien. Af Dorit Andersen Córdoba Sevilla Granada Cádiz Ronda Málaga Andalusien under huden Af Dorit Andersen Andalusien er Spanien, når det er allerbedst. Her finder du et varmt og solrigt klima, brede sandstrande ud til Middelhavet

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning:

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning: Pythgors sætning I denne note skl i gie tre forskellige eiser for Pythgors sætning: Pythgors sætning I en retinklet treknt, hor den rette inkel etegnes med, gælder: + = eis 1 Ld os tegne et stort kdrt

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

En aktiv NY fluorformel i Danmark

En aktiv NY fluorformel i Danmark En ktiv NY fluorformel i Dnmrk Fordeler målrettet fluorid på tndoverflderne Giver øget fluoridkonentrtion i og omkring tnden Fremmer reminerlisering f egyndende riesngre Øger tændernes modstndskrft over

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Symboler Anvendt i Denne Vejledning Brugerhåndbog Symboler Anvendt i Denne Vejledning Sikkerhedssymboler Dokumenttionen og projektoren bruger grfiske symboler til t vise, hvordn projektoren bruges på en sikker måde. Symbolerne og deres betydning

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere