Mennesket gav naturen en hånd med i El Chorro, og civilisatlonens indgriben har fremhævet landskabets skønhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesket gav naturen en hånd med i El Chorro, og civilisatlonens indgriben har fremhævet landskabets skønhed"

Transkript

1 Mennesket gv nturen en hånd med i El Chorro, og civilistlonens indgriben hr fremhævet lndskbets skønhed.,å "4 i 2 solkysttn ',r d* '*t.. ',. q

2 Den lnnrdredeårige gngbro holder snunen p "Tjo de los Gitnnes" T-t rr :rl \l.il.rq.rt lrctl:lt' lr:ttl<.tr'.rntl. l',1*.,.t lr:riilt ltttntlr'utlt' krtt intlt' i l:rrth /tlul. olt l_, --å...- :.,1,$ ;f,}' $ " -.c! -Y'l-J- Dcn :nt.rl >ic funrlt gc soer ''.X!'r' i plot'inscns tl( klnt\ti. incl'e. ln'ol lnclskltct ogs b1'cler p skovens sll'gge og ltjergcncs nlboslinir. Hel tinclel mn clet hclc. trln tincler clet vecl xt i{ore igerrrtent '- b&. hgs liolikenli:tvc i Storsteplrten l let el tolligt. nur clen pl Clurrcleiholccclnlcn, Gr-rchlholccf'locicr.r hojcle rnccl lutiitltlncr.t nel tl'ern til sit mocle rnecl trliclclelhe\:et. lren px tlll'en gclncln clen i'ugtbrc clltl sel men. clcn ikkc hr uclgvclt sit lencl iorgær'cs, Folst p hojcle n"rccl El Chorro kotnmet' tloclcn til svne i sin gmle vehrgt. tbr clen blel fblclclt p:l knler til klrnstvlnclir.rg og ror til chililiellncl. Gurcllholce kotut.ucr flr' clenclc ucl l cn snrrt'cr liloft mcllcn"r hr-tncilecle rnctel hoje bjelglrggc. Steclet ( ''jcl cle los Glritlrnes ) ger-riicncles iet p s\'ælgets beronrtc grnglrro. cler el ct goclt ckscrnpcl Ankomst p. ln'olcin rnenncskets inclgliben en g:ltlg irnellcnr kun fl'er.uhrtve nitiltrens s1<<tnhecl i steclct fbr t o(lclægge clclr. l,cler-r ll'oen hvcle tttltn ililie hrft silrllllle fbrnernmelsc ll floclcns tlnrocligirccl,.lbe jclc rnccl t skær'c sig vej gcnrrem flelclet til sit nr,n'lelenclc lc jc. Den grønne horisont \oglc krr llengcre incie i lr.rclct iiggcr' clc t1'e soer. \lilioct p provinsens incllc strncl kunne p clcnne lsticl lbrleksles tlecl ettll'cl miciclelhlsstrncl. hlis ikke trlterne hlcle lgt en gron ling llrnclt ottt llot'isonten, Soerne cl i virkelighe cle rr opcllr:nlurcclc f'krclcr'. GLutclllhorce lc.rber seurtneu urcci biflocleme Gnclltcb og TLtron og tltntr.ncs inclcr.r moclct rlecl cililislttionctt, Det t:nkcl n'lln clulligt oler i chg. Htruch'eclc ltr efier stfien p:r cle ti>r'stc hvclrluliske rllci- F::}dd..tJ. Den hurtigste vej fr Målg til de kunstige søer (" Los emblses del Cudlhorce") er motorvej N-357 mod Cårtm og Cmpillos. Det kn nbefles t dreje fr mod Alor og herfr fortsætte igennem El Chorro til 4 *:*nr &r;8.{ pn Sll søerne. i lndet ligger der et godt ølternøtio til kystens strønde. 50 km. inde Lngs søstrnden er der flere rstepldser, hvor mn for en beskeden betling kn efterlde bilen hele dgen. NB: højsæsonen kn det være svært t finde plds, hvis mn kommer sent. August 2006 SOKvSrrl ZS

3 Ontkring søer'fie er der rstepldser, ror nurn sel køn tilberede møden. -{i. clcl virlicl l:rr-rclskbet llgc s ntulligt sor.n neturens eget tubcjcle p Tjo cle los GlLirnes trlen rnenneskets inclgliben hr nn:rgtclgt fkortct plocessclt. Su scnt solr i 1970 erne :cnch'ccles 1lr-rclkortct siclste 51r.rg, cl lr.rclsb1'erne Perirniiti oll Gobntcs olers\.ontmccles i fbrbinclelse ntccl clcn seneste uclliclelsc ll \lirhgs store nclltnk. P sostt'enclen er tl'æente et qocl lternlltir til hllstrnclcns prsoller. Tr'æclne fbr. venciler ogs gengstiernc ril skr-ggcfulcie kon'iclorer. hr.or ntn suurlcl ppetit til lteso.cet pe en f estlr ente ne llngs ruecl 'cjen. Hvis rrn clu ikke lcllerrtrkliel scll t tilberccle kotelettclne pu cn lf rxsrepluclserr-res glrller'. \oelc gengstier lobcl trecleligt nrnclt on'r gll hojt op i ltjer'\ln skl tænlie sig onr en clistl soirreclclelne. urcns nclle gene. gltng. ir-rclen rln i lets lnltcsie rrtnecl qisic i kust r.necl cle stcjleste nlter. men sti- lel clne ligger clcl hcle tret og invitcrel ril Silkeborg Flytteforretning 100 års erfring med pkning, flytning og opbevring Kontor/ lger Spnien: Silkeborg Flytteforretning Esph S.L Polig. nd. Rncho Hermoso 21 Avd. De ls Slins. Los Boliches Dnmrk dglige lgnge til og lr Siællnd Fuengirol Tlf. / fx: Kl træf{es Mds på tlf Kommer iur,,tur uvt over t,ete hele uflnd Dnnrk dgligt Delt Service er et dnsk firm, der primært sælger og udlejer boliger til skndinver. Herudover tilbyder vi en lng række ndre serviceydelser, som De kn høre nærmere om ved henvendelse til vores kontor. Plz 8690 Al munecr, Grnd Tel Fx E-mil: ze sor-rvsrrru August 2006 s p in. net. vogne Stor inlerntionl ertring (ontor/ lger Dnmrk: Silkeborg Flyttef orretnin V/ Peter Svendsen Kstniehøjvei Mdrid,l r,vww.cie!t se rvice-.20 DK-8600 Silkeborg Fx: r lyttef orretning.dk E-mil: silkeborgf Tlf. SERVCE *Å:.,i:n å tflllai-3 g * Grundlgt 1904 Stot erlring Stor kpcitet Msser f mod på livel t

4 de flotte gngstier op i bjergene størter i støtionsbyen El Chono. Nogle øf tilbringe en nden slgs fridg når temperturen tter el fldet. i området, Frlig tiltrækningskrft På udturen kom vi lovligt hurtigt igennem El Chorro, specielt hvis bjergene er udflugtens vigtigste mål. Alle kender El Chorro, hvis de en gng hr tget toget fr Milg ti1 det indre lncl. Udsigterne på den tre km lnge strækning gennem bjergpsset er sikkert de flotteste, en togpssger kommer ud fol i Andft"rsien. Lige så hurtigt spærres blikket inde i tunneler om det befries på broer, hvor der er lngt ned til vndet og højt op til tinderne. Lige ud for toget sidder gmle gngstier f rustent jern og mørnet træ mirkuløst fst på den lodrette klippevæg som køkkenhylder. Vejen forbi El Chorros cmpingplds fører til jernbnelinien, hvor denne "Tjo de los Gitnes". Det kn udmærket lde sig gøre t foftsætte over direkte skærer ind i jernbnebroer gennem tunneler lngs rned skinnelegemet, så det er lige så godt, vi her dvrer om t det er forbr"rdt... Fr bjergpssets nden side er der (og rned god grund) en endnr,r mere forbudt dgng til gngstierne og gngbroen over Billeje over hele verden Klik på og lej bil over hele verden Skl du bruge lejebil i f.eks. Alicnte, Brcelon, Københvn eller Pris? lejer du nemt og bekvemt bil - et enkelt klik på og din lejebil står klr når du nkommer. På vores hjemmeside Hovedkontor: Målg Lufthvn Avd. Grci Morto ' Målg Tlf.: M. Fx E-mil: is.com Målg & Grnd Lufthvns Terminl Fuengirol. Nerj.Mrbell Ring til dnsk lokltkst tlf. 45 9O7 9O7 August 2006 SOr-rVSrrr.r ZZ

5 Øoerst på bjerget oer El Chonos lille oøndskrøftzsærk ligger ruinen øf Umr ibn Hfswns borg meter frø restøurnten, der skelnes på fgrundens rønd. sr'ælget, sorn i fjor ylclte 100 år. Bloen og stierne på bjergr'æggene tjente som genvej for mecllbejclerne i El Chorros vndkrftværk. dg r-rclør'er de en fr'lig tiltrækningskrft p r-rforsigtige ekskulsionister. l-rvorf lem hr mistet livet i de seneste ti lir'.. unt cle Andluci og M./rlgs provinskrnmer hr længe onsket t sætte ruten i stnd, eventrlelt i smrbejde mecl en privt prtner, der vil genbne den mod betling. Turen er på syv km mnclt om det dybe snit, som floclen hr skåret i blerget som en kniv skærer i smolet: 100 rneter dybt, men visse steder kr-rn ti rnetel bredt. Sttionsby Næste r er det rnåske slut med t nycle uc1- sigten lr toget, nål den nye høj1'rstigl'reds- linie under bjergene indvies. Sttsltnerne Renfe oven'ejer dog t opretholde clen gnle jelnbnelinie goclstrnsporl og en til særlig turistmte. Bliver plnerne til lvor, vil El Chorros lille sttion Næftimod fvoriseles l udviklingen. El Cholro hr været sttionsby, siden Gobltntes hlev oversvornmet. og strrtionen smt skinnerne måtte fly1tes længere op i bjergene. dg psseres El Cholro f flele tog i timen, men til begr'ænset glæde lor cle lokle, fordi kr,rn et enkelt stoppclop i dgens lob. Det l'rl til gengæld stor vær'di fbr nogle hoteller og den før'næ\'nte crnpingplcls. Fl sttionen ser tr.tn 'ndkrftvær'kets rorledning op d nbobjerget. Allerøverst p bjergtoppen ligger et stolt vndreseruoir', cler er årsg til r-rnclren hos lle gæster: Hvor i h'erclen kommer vndet fr? lnformtion Turistinformtion om de nævnte områder må søges i to forskellige kommuner. E Chorro hører under Alor kommune, mens søerne og Bobstro ligger i Ardles kommune. Turistkontoret i Alor: Museo Municipl Plz Bj de l Despedi (ved siden f kirken) Tlf Turistkontoret i Ardles: Museo Municipl Avenid de Målg, '1 (ved lndsbyens indkørsel) Tlf Et hold dnsk- engelsk- og spnskt/ende dvokter og økonomer står til Deres rådighed Registrering f virksomheder X Registrering f selvstændige X Arv & skiftebehndline CYC KONSULENTBUREAU Te Tel./Fx: OO E-mil. Condes Sn lsidro 13 Edif. Ofisol Centro, 4. sl Fuengirol (v. Pz. de l Constituci6n) zs tol-rvsrrr.r August 20OG X Udfærdigelse f skøde ved køb & slg f fst ejendom X Skttedeklrtioner (resident & ikke-resident) X Kontkt til offentlige myndigheder X Ansøgning f NE nr. og residenci ASESORA LEGAL Y TRBUTARA LEGAL & TAX CONSUTNG KONSULENT BUREAU Rndi Lerche, Heidi Andersen og Grøn vil med glæde betjene Dem Len

6 biner vnd op i reservoiret. Siden løber vnclet ned igen og producerer el i de dyre Vejen op d bjerget strter på clen nden side f El Choros dæmning. retning mod til Bobstro, som er et f de spænclende kpitlel i Andlusiens omsøerne vises der f tumlede historie. Bjerget vr engng Andlusiens ltelnti- ve hovedstd. ntet mindre. Her boecle Umr ibn Hfsum, "kongen f Bobstro", som i et hlvt århundrede lcdede det frligste f ndlr-rsernes oprør mocl middellclerens rbiske herler i C6r'dob. Det lyder som spøg t snkke om en hoveclstd her, men bjergets skov skjuler fktisk ruinerne f en by ned indbyg- gere. En betrgtelig købstd omkring år 900, hvor inclbyggertllet toppede. På clet tidspunkt vr Urnr ibn Hfsum llerecle ved t tbe ufhængighedskrigen. og hns siclstc tilhængel'e søgte tilflugt under ØrneDe forfødne gøngstier på bjergæggen hr på ti år kostet fem menneskelizt. Dette nturlige spørgsmål kn vi lige så goclt besvre mecl det smme. inden vi tger veien op d bjerget. Om ntten, når der el overskr-rd f el, purnpel krftværkets tur- furuppeffi #"* \3 ufhængige forsikringsmæglere borgen højt over Gudlholces vncle, sout dengng fossede frit uden t bekyrnre sig om dærnninger og vnclkrftværker. På højden f sin rngt kontrollerede Umr ibn Flfsun storstepften l Andlusien. Hns hær vl prt til t mrcherc rnod hovedstden i C6rdob, d krigslykken skiftede, og hns rige begynclte t skrurnpe ind, incltil kun Bobstro vr tilbge - helt omrin- get f Abd l-rhrnn 's militære forlægninger, men uindtgelig til det sidste. Her trclåndede fril-redskæmperen i 917. Først i!28 overgv Umrs sønner byen og borgen, og d vr Abcl l-rhmn så tilfreds, t hn det lølgencle år foriremmede sig selv fl' emir til klif - den f'ørste f C6rdobs beronte kliffer. Kliffens hær efterlocl ikke sten på sten i Bobstro, i hvert fld ikke nrursten på mllrsten. Helt kunne soldterne ikke gøre det f ned byen, lor en vigtig clel f den er konstrueret i klippen. Frihedskæmperen Arbernes mest frygtede modstnder i Andlr,rsien vr selv muslim. Det er et tr'æk ved Uflr, sorn virkel fbn ilrende på vores vnetænkning. Micldellderens Spnien præsenteres ofte som en krnp rnellem kristne og muslimer. Sådn vr clet stolt set ved grænsen, men bg grænscn foregik clel en nden kmp. Efter den rnr.rslimske invsion i 711 blev Andlusiens indføclte befolkning splinet i to lejre. Den ene (kldet mozrbere) holdt mocl r'ind og vejr fst ved deres kristne tr<-r og kultur. Den nden (muldi'er) gik over til islm. Sidstnævnte gruppe - tlosfællerne volclte emirerne lngt mere hovedbrud end mozrberne. Tingene hr deres otn socil og økonomisk fremgng vr den vigtigste Nyhedshrev fr Assurndørcruppen August 2006,Ftlt.,,, Helbredsforsikring: Det tger kun 1 1/2 tl2 timer t gennemdrøfte Deres helbredsforsikring, så De ved hvd De er dækket for, men ikke mindst hvd llf forsikringen ikke dækker. Ring til os og ftl tid. Klr besked, så AC-gruppen. 3 i.llr,i.l, lndbo- & husforsikring: Vort koncept - hvor vi flægger personligt besøg, tger fotos og vurderer risikoforholdene på stedet - viser sig t være rigtigt! Vi hr ikke hft problemer i skdesbehndlingen, fordi lt er veldokumenteret, og særlige risiko og ejendele er indskrevet i policerne. Denne fotoregistrering er grtis hos AG-gruppen. Autoforsikring: Det er snrt tid til fornyelse. Betler De mrkedspræmien? Vifr vor side indhenter ltid 3 tilbud, så vi er sikre på t De får den bedste dækning til den bedste pris!!! Prisbevidst, så AC-gruppen. Comunidd Forsikring: Er fæilesomkostningerne i bebyggelsen blevet for dyre? Brug Deres stemme. Foreslå bestyrelsen t indhente lterntivt tilbud. Vi præsenterer gerne dette på dnsk/engelsk/spnsk. Vi sprer præmiekroner - endnu en rigtig god grund til t benytte AC-gruppen. Nyhed!!! Ski det gå stærkt med policeudstedelsen? Vi hr vores bærbre computer med, trådløs internet forbindeise, - og Deres police kn udskrives på stedet i 80 % f tilfældene. Det er slut med midlertidige køretilldelser og "venten i ugevis på policen" - endnu en ekstr service fr AC-gruppen 524 Jn Wolfgng: 629 g øst FOR MÅLAGA: Kontkt AG-Gruppen og hør mere om Peter S. Mørck: den gode tryghed til helt nye fordelgtige priser. E-mil: en forsikring specielt til os i Målg provinsen. Henrik Andersen Ole Tyllesen: Aftl tid for et besøg, hvor vi gennemgår Deres forsikringer. Preben R. Mrtin: O Brin Hnsen: Telefon Fx August 2006 SOt*tSte* ZS

7 $:*P: *i * Bobøstros berømte kirke så fktisk sådn ud, dø stenhuggerne sluttede ørbejdet på den. Mn gjorde byggeriet færdigt med mursten, hor der ikke ztr mere klippe t hugge ud. ler en politisk smmenhæng. De fleste hi- storikere er enige orn, t Umr mistede muldi'ernes støtte - og tbte krigen - d præsten stænkede lidt vnd på hns hoved. På den nden side fik den nydøbte Smuel (som vi for nemheds skyld vil blive ved med t klde Umr) mozrbernes fulde opbkning. Det vr ikke uden betydning i eller eneste grund til t folk blev muslimer. Muldi'erne slp for de kristnes særskt og ndre ydmygende diskrimintioner. Men de opdgede snrt, t omvendelsen ikke gjorde dem til nbere. Efterkommerne f de gmle erobrere klyngede sig til de vigtigste privilegier, selv om muldi'erne efter nogle genertioner vr blevet den største gruppe i den muslimske 1ejr. På en måde kn mn godt sige, mul- di'erne hvde mere grund til t føle sig snydt end mozrberne. De hvde ccepteret de nye spilleregler, men fik ikke f den grund lov til t spille med. Så brød oprørene ud, det ene efter det ndet, og på et tids- punkt vt tredye genertions muldi'en Umr ibn Hfsum meget tæt på t smide de fremmede ud år før det lykkedes for sbel og Fernndo. Men i så fld vr Andlusien ltså forblevet muslimsk. Eller vr det? Umr gik tilbge til sine forfædres tro i 899. Det er en gådefuld episode i hns liv, hvdenten den nlyseres i en personlig el to sol-rvsrer.r August 2005 Målgs bjerge, der vr et f de kristnes sidste frie tilflugtssteder. Uden for emirens kontrol gik de i gng med t bygge en forbudt kirke i Bobstro. (Glem de romnriske skrøner om religionernes fredelige smeksistens i l-and1us. Kirkebyggerier vr nturligvis strengt forbudt i den islmiske str.) Ad 1100-årige stier Hlrvejs oppe d bjerget vises der f ti1 kir- ken. Stien vr nok llerede i brug for 1100 år siden, for på nogle f de stejle steder finder foden usikker støtte på et udhugget trppetrin i klippen. Stien psserer først resterne f Bobstros bymur. Der er ikke meget tilbge, men når mn ved t muren fortsætter op til bjergets top, får mn en god ide om byens virkelige betydning. Det vnskeligste er t leve sig ind i, hvordn husene hr tget sig ud på den stejle klippevæg. dg er skoven vokset hen over ruinerne, og den indtrængende er rvunget til t bne sig vej gennem et tæt krt ind i den glemte verden. Det er bedre t følge stien til enden, hvor hlvdelen f kirken stdig står oprejst, hugget ud f bgsiden på en vældig klippeblok, son Abd l-rhmns soldter ikke overkom t ødelægge. Her står den som hlvt nturmonument, hlvt menneskeskbt monument over en kultur, der kæmpede for sin overlevelse. Mn hr kun fundet 2 mozrbiske kirker på Den iberiske HlvØ, og blndt dem er Bobstro ktedrlen. Klippens symbolik Forn de udhuggede rundbuer i klippevæggen må mn tge lntsien til hjælp. Hvor klippen slp op, blev bygningen gjort færdig med mursten. Det gildt nogle f indermurene og hele fcden. Til slut lgde mn et tegltg hen over den færdige konstruktion på stømelse med et pænr prcelhus. nden i vr der tre kirkeskibe. Kvindernes, hvis niveu liggel over de ndres, er nærmest et glleri. Forn kirken lå en lukket klostergård i forgængelig mllrsten, men med tnke på efteftidens rkæologer blev grr"rndplnen hugget ud i klippen. Mn ser stdig f tphullerne, t bdstuen hvde dobbelt svingdør. Nej, ingen tænkte på rkæologerne, men til lt held ior dem byggede mozrberne itid deres kirker smmen med en klippe. ngen ved hvorfor. Vr det ssocicionen til

8 n DomEstte s.l. hr specilisteret sig i udvikling f boliger i området øst for Mlg. Alle vore boliger er udvlg! nænsomt og istndst med stor respekt for både boligens oprindelige stil og nærområde. Vi udbyder nu 8 fntstiske boliger i Torrox - Torrox Bech Club, Boligerne ligger utroligt smukt med ugenert udsigt over Middelhvet, Alle boligerne er indrettet efter et koncept, vi klder "lntelligent living" - det betyder bl.., t rkitekterne hr rbejdet i spændingsfeltet mellem spnsk og dnsk boligindretning for t gøre boligen så spændede som mulig. Der er også lgt vægt på t forsyne boligen med finesser, der gør livei lettere. 6 ' Vi hr bl.. indbygget "intelligens" i boligens elektriske kredsløb, således t du vi din telefon eller PC kn kontrollere dele f boligen. Både hjemmefr og udefr. Du kn f.eks tænde og slukke gulvvrme, ir condition og jcuzzi og håndtere din lrm, selv når du ikke er hjemme, "lntelligent living" er også t tænke på de små detljer i huset, som f.eks dugfrie spejle i bdeværelserne, brusetempel med fodmssge og CD spiller, lysdæmpning i næsten lle rum og mnge ndre lækre finesser, der gør livet lidt lettere. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til t ringe eller e-mile os - du kn også se meget mere 0m boligerne på vores hjemmeside. Vi glæder os til t høre fr dig $r il.1,i

9 hvor den grnle slotsruin i Bobstro tjente som hovedkvrter for hns fremgngsrige postlen Peter, der glorde sig gældende? Nvnet betyder som bekendt "Klippe", men vi kn kun gætte. Mozrbernes kultur vr dømt til t sygne hen og dø ud i muslimernes l-andlus. røvelbnde. Det betyder ikke, hn vr mere røver end Robin Hood. Den socile protest hvde ikke mnge muligl-reder for t komme til orde inden for systemets rmmer. Der hr været en grund til, t Umr bkkedes op f 150 år hvde de kristne hft den trøst, t deres romerske kultur vr erobrernes overlegen, for muslimernes brede lg vr i strten hlwilde muriske nlfbeter. Men netop på Umr ibn Hfsums tid vr forl-roldet mel1em de to kulturer vendt om. Den rbi- lndbefolkningen, som følte sig kuet f emirernes centrlstt. Som medlem f en gmmel vestgotisk mrgineret, men klrt på retur. De kristne selv vr en nkronisme. Mnge udvndre- delsfmilie hr Umr følt det nturligt t stille sig i spidsen fbl protestbevægelsen. den henseende hndlede hn som enhver de, mnge ndre slugte den bitre pille og selvfølende lensherre, der beskytter sine tje- omvendte sig. Der vr også dem som grebet nere. Moderne historikere bebrejder Urnr, hn ldrig nåede længere. Hn svnede et politisk projekt, som rkte ud over de tilfæl- ske blornstrede, den kristne vr ikke blot f despertion søgte mfiyrdøden ved t fornærme Muhmed offentligt. Dengng sorn i dg imødekom muslimerne gerne lie ønsker i så henseende. Bobstro søgte moznberne t skbe en stt ved den lrfldne muslim Umrs hånd. øvrigt hvde Umr ldrig plnlgt det som et vlg mellem mozrbere og muldi'er. Men kløften mellem de indfødte vr llerede lige så uoveryinclelig som lle ndre kløfter, der glvedes i det spnske smfund i disse år. Klssisk helt Stften på Umr ibn Hfsums kriere som politisk reformtor kn siges t være uortodoks. Hn dræbte en nbo i slgsmål og måtte flygte ud i Rondbjergene, hvor hn Øoerst på bjerget træder mn nogle få skridt ud i rbøtten. Her ser møn tydeligt dige personlige llincer. bøghusene, som oør hugget ud f klippen. ses f t Umr ved flere lejligheder trådte i levede som fredløs. virkeligheden viser episoden hm sorn den klssiske ndlusiske l-relt: blndingen f lndevejsrøver og frihedskæmper, cler dukker op igen og igen i 2000 års skrevne beretninger. En gng i løbet f r"rngdomsårene søgte Umr ind på dydens snævre sti, d hn gik i 1ære som skrædder uncler et ophold i Nordfrik. Det er nemt t forestille sig, skrædderiet ikke lå for hns temperment. Hn vendte tilbge til Andlusien, Den smme dg-for-dg opportunisme emirernes tieneste, blot for t forråde deni ved først givne lejlighecl. På den nden side viser emilernes gentgne mnestier, t de vr tl,unget til t nerkende Umr sotll en mgtfktor i srnftrndet. Det enclelige brud mellem emirerne og hm incltrf først den ftle dg, Umr konverlerede til kdstendommen. Den folbrydelse strfledes med døden i den muslimske stt. Prcelhuset på en på bjerget slutter "'ejen prkeringsplds ved siden f en høj. Ved m A&A Servicecenter kn e dig med. hr etbleret smrbejde med en række ister, håndværkerere, revisorer, dvokter osv. En msse prktiske mennesker der kn hjætpe med lt det, du klder problemer, og som vi klder udfordringer. du hve blomsterne psset mens du er bortrejst, hve bilen til syn etler vide noget om spnsk lovgivning... Skl" vi er klr til, hurtig hjæl.p. Grupo de Andersen & Andersen A&A SERVCECENTER rz so,-*tstt* Autust 2006 Pseo J. Sntos Rein Fuengirot Grtisnr Tet (gætder kun i Måtg provinsen) Husk Sommer siest åbent: 10-14,30 og Lør. 1,0-1,4 e-mit: Du finder os overfor MercCentro i Fuengirol, lige ved siden f turistkontoret. 70

10 Sommerens største brille-kup fortsætter! Btille + sollotille* Kun o O o o o oo oooo O O O O1 o o o o o ro o o o o *Tilbuddet inkluderer 2 stel,2 glås med enkelstyrke smt 2 gls med frve og enkelstyrke, så længe lger hves cyl. Uni. Bestil tid til synsprøve pt Avd. de M iis,21 Fuensirol i'rr# lc0 f rlf.: gs2 1gg2s4 Mndg-fredg '10-14 & og lørdg 10-14

11 clel generede emil'ens syn lnecr sine stærke og provokerende fn'er. Den kirke fik Abcl 1-Rhn.rns soldter glolt gmndigt kål p. Kun gulvet er stdig synligt i en lille inclhegning ved siden f indkørslen til den helt moderne resturnt. Hel el det logisk t slutte besøget med en kop kffe og udsigten til El Chorro lngt nede. Til nlrste solnrlrcl' krrn rnrn jo komrne igen. Til clen tid l-rber Ardles' museumsinspektør Pedro Cntlejo, t første del f clet længe ønskede besøgscenter vil stå klrt ved indgngen til clen forste kirke længele nede. Centret vil bl.. rrngere rundvisninger rned guide, der kn fortælle meget mere end cler vr' plds til her. pod. Ålor og Ardles På en klør døg rækker udsigten frø bjergets top.nærmere eftersyn en kunstig høj. Det er resterne f Urnl ibn Hfsums store borg, som rkæologerne begærligt venter på t få lov til t udgrve. Hele bjergets øverste del t-urnmel store og næsten r,u-rdforskede rkæologiske sktte. X,ln behøver såmænd ikke hve skor. len med. Lige inden højen er det nok t tge et skridt eller to ud i vejrbtten til højre. Det, som fr vejsiden ligner lle ndre klippel, er fr clen nden sicle rydeligt udl-ruggecle rester f gmle boliger. Boligernes bgsider huggedes ud i klippen. fordi omlådet er fttigt på ler. Desu- til Sierrø Nez:ødø 110 km. borte. den tjente den udhuggede kvdersten til t bygge viclere på borgen, så intet gik til spilde. Folk mecl stærke ben og solidt fodtol kn bevæge sig necl d stien. der dykker stejlt fr clet ene "plcelhuskvfier" til clet ndet. På nden telrsse fi oi,en lielger en 1100-år'ig bolig kll til indflyning. Det el blot et Arilles. spørgsmål onr t stikke lrisk træ ind i de forbeleclte huller til gr-rl- Hvide byer med stejle gder lofter'. Udenfor hovecl- omkring den uundværlige døren førel en udhr,rgget trppe rberborg på bjergtoppen. til første og nden etge. dg beboes l-ruset f en fmilie f r.'ilde bjerggeder. Hvern Deres ret uberørte chrme er i begge tilfælde byernes ve og ved. om de nedstrnmer fr den Speciøllæge Bo Rosenkilde Længere nede f bjerget ligger det berømte prcelhus klr til indflytning efter fornyelse øf træoærket. Den firkøntede åbning for ozten førte ind til n- den etøge. Trppen i udhugget klippe sidder uden på huset. største tu ristmæssige ktiv. Alor bør fremhæves provinsens tredjestørste kirke Nuestr Sefror de l En- crnci6n smt det gmle rbiske kvrter under borgen. lille flok, cler vr plds til i den Fortsætter sommeren igennem med t behndle åreknuder med.'åber.,6gqffhå ferierende ;i1..:::i!i:,, ptienter i Edf. D. Mrcelo.2D {$ Sntos Rein 12, Fuengirol 9s2 47 s2 49 :+ sor-rvsreru August 2006 udhr-rggecle klippefold ved siden f huset. Besøgscenter Den store stilhecl helsker Ardles byder foruden slottet på en interessnt kirke i mud6jrstil og en romersk bro. Lidt uden for byen ligger Cuev de Ard- på bjerget, l-rvor r-rdsigten på klre dge rækker til Sien' Nevds bjerge 110 krn bote. Fr sletten hr borgen været synlig lngt borte - ligesom det r-rlor4ige bispedommes nden store kirke, les med forhistoriske hulemlerier (www.cuevderdles.com). Besøg skl ftles på forhånd med turrstkontoret, tlf

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale

Dette enkle påskespil er kommet i stand efter fælles arbejde omkring påskens centrale UNDERVS OM GUD en idébnk til kirkelig undervisning, Fyens Stift KONFRMANDER Påskespil med indledende undervisningsforløb Dette enkle påskespil er kommet i stnd efter fælles rbejde omkring påskens centrle

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund

Forskønnelsesplanen Det Nye Furesølund Forskønnelsesplnen Det Nye Furesølund Furesølund er trods sine mere end 40 år stdig et ttrktivt område. Men dmen er lidt slidt. Legepldserne flder smmen. Rækværket flmer, og grønne områder står gemt og

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Mtemtik på Åbent VUC Lektion 6 Bogstvregning Formler... Udtryk... Ligninger... Ligninger som løsningsmetode i regneopgver... Simultion... Opsmlingsopgver... Lvet f Niels Jørgen Andresen, VUC Århus. Redigeret

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! Der KIRKEBLAD vr en FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer,sfnældksfn123k39843948 3 September 2007 22. Årgng 14. oktober 1917-14. oktober 2007 Gud Fders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Det rå mod det løde, det vrme mod det kolde - og den smukke løende forndring når tingene lndes. Det er ofte mest tydeligt, der hvor hvet møder lndet - og

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

1,0. sin(60º) 1,0 cos(60º) I stedet for cosinus til 60º og sinus til 60º skriver man cos(60º) og sin(60º).

1,0. sin(60º) 1,0 cos(60º) I stedet for cosinus til 60º og sinus til 60º skriver man cos(60º) og sin(60º). Mtemtik på VU Eksempler til niveu F, E og D Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus ved først t tegne vinklen i et koordint-system som vist til venstre. Derefter

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler

Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler 1 Vi hjælper dig til et liv uden styrende rusmidler novvi.dk 2 Et liv uden styrende rusmidler Fonden Novvi Fonden Novvi er en non-profit virksomhed, hvis primære ktivitet er rådgivning og behndling indenfor

Læs mere

Èn samlet leasingløsning

Èn samlet leasingløsning Vi smler din håndtering f IT Vi hr kombineret vores kompetencer med hrdwre og softwre således, t du kun skl bruge et enkelt telefonnummer når du skl hve styr på din IT. For et fst beløb pr. måned kn du

Læs mere

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget?

Et liv uden styrende rusmidler. Fylder alkohol for meget? Et liv uden styrende rusmidler Fylder lkohol for meget? 2 Novvis tilbud Novvi vretger blndt ndet lkoholbehndlingen for mnge f kommunerne på Sjællnd. Foregår mbulnt uden indlæggelse, så du kn psse dine

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

... Nh ~n ~'. ~ ~ ~. _ -H' - Fredag den 15. september 1995 kl. 18. Program:

... Nh ~n ~'. ~ ~ ~. _ -H' - Fredag den 15. september 1995 kl. 18. Program: """... '............,. ','.'. "... Nh ~n ~'. ~ ~ ~. _ -H'.-.".... - -. - -.. -....-.. -.".... ".. Vir Klub o c o Fredg den 15. september 1995 kl. 18 Progrm: Besøg i Lyngby Kirke v/præst Leif My Lyngby's

Læs mere

Søndag 11. september 2011. 10 år efter

Søndag 11. september 2011. 10 år efter Søndg 11. september 2011 Newyorkerne rbejder stdig på t genrejse sig selv og deres by efter historiens største terrorngreb. Fyens Stiftstidende hr besøgt metropolen og tlt med indbyggerne om livet før

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel. side Institut for Mtemtik, DTU: Gymnsieopgve Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel Littertur: H. Elrønd Jensen, Mtemtisk nlyse, Institut for Mtemtik,

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Lektion Bogstvregning Formler... Reduktion... Ligninger... Lektion Side 1 Formler En formel er en slgs regne-opskrift, hvor mn med bogstver viser, hvorledes noget skl regnes ud. F.eks. formler til beregning

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge

Matematik B-A. Trigonometri og Geometri. Niels Junge Mtemtik B-A Trigonometri og Geometri Niels Junge Indholdsfortegnelse Indledning...3 Trigonometri...3 Sinusreltionen:...6 Cosinusreltionen...7 Dobbeltydighed...7 Smmendrg...8 Retvinklede treknter...8 Ikke

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 At være en lngtidsholdbr Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 3 tilgnge til mennesket Psyken bolig for menneskets følelsesmæssige behov Kroppen bolig for menneskets fysiske behov Sjælen bolig for menneskets

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeborg 09-0-0 MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Udrbejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger fejl i

Læs mere

Èn samlet leasingløsning

Èn samlet leasingløsning Vi smler din håndtering f IT Vi hr kombineret vores kompetencer med hrdwre og softwre således, t du kun skl bruge et enkelt telefonnummer når du skl hve styr på din IT. For et fst beløb pr. måned kn du

Læs mere

Projekt 10.3 Terningens fordobling

Projekt 10.3 Terningens fordobling Hvd er mtemtik? C, i-og Projekt 0.3 Terningens fordoling Elementerne indeholder, hvd mn kn deduere sig til og konstruere ud fr de få givne ksiomer. Mn kn derfor i en vis forstnd sige, t l den viden, der

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning ver. 1.1 5 x 6 meter flytr hytte Stykliste til flytr hytte 5 x 6 m [0500-000] 2 stk sideundrmmer 590 m [0500-110] 2 stk gvlundrmmer 500 m [0500-100] 4 stk hjørnevinkler [0500-150] 4 stk lsker til smling

Læs mere

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum

Mattip om. Vinkler 2. Tilhørende kopier: Vinkler 2-3. Du skal lære om: Polygoner. Ligesidede trekanter. Gradtal og vinkelsum Mttip om Vinkler 2 Du skl lære om: Polygoner Kn ikke Kn næsten Kn Ligesidede treknter Grdtl og vinkelsum Ligeenede og retvinklede treknter At forlænge en linje i en treknt Tilhørende kopier: Vinkler 2-3

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

Blowerdoor test med Termograferingsrapport

Blowerdoor test med Termograferingsrapport Blowerdoor test med Termogrferingsrpport For Skætterivej 53 4300 Holbæk. Udført d. 6.2 & 12.2.12008 Af Ole Lentz Hnsen Sknsehgevej 5, 4581 Rørvig. Tlf.: 59 91 94 80 & 61 60 43 86 www.olelentz.dk mil@olelentz.dk

Læs mere

De eksisterende træer omkring skolen mod syd og øst fældes for at skabe mere indsigt, lys og luft til bygningen.

De eksisterende træer omkring skolen mod syd og øst fældes for at skabe mere indsigt, lys og luft til bygningen. Beskrivelse Luftfoto f Ørnevejens skole 1945-50, Frederikshvn Stdsrkiv. Boliger ved Ørnevejens Skole i Frederikshvn Frederikshvn Boligforening ønsker t erhverve Ørnevejens Skole med omkringliggende reler

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún Interntionl hndel og vndel - WTO fr Mrrkesh til Cncún DIIS - Københvn - 2004 1 Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning (ATC) Fr MFA til ATC Beklædningsindustrien hr spillet en fgørende rolle

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

KEGLESNIT OG BANEKURVER

KEGLESNIT OG BANEKURVER KEGLESNIT OG BANEKURVER x-klsserne Gmmel Hellerup Gymnsium INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... BEGREBET KEGLE... 3 KEGLESNIT... 5 Cirkel... 6 Ellipse... 8 Prbel... 15 Hyperbel... 19 Keglesnitsligninger

Læs mere

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com

SAMLEANVISNINGER. Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80. Danish - 68463. web site: www.jemfix.com e-mail: info@jemfix.com SAMLEANVISNINGER Multi Line 6 x10 315x193x203cm / 124 x76 x80 Dnish - 68463 we site: www.jemfix.com e-mil: info@jemfix.com VIGTIGT Læs instruktionerne omhyggeligt, inden du egynder t smle dette drivhus.

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi

Pust og sug Design og konstruktion af et apparat til at måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Pust og sug Design og konstruktion f et pprt til t måle udåndingsvolumen Biomedicinsk teknologi Ingeniørens udfordring Elevæfte Menneskekroppen, Åndedrætssystemet 1 Pust og sug Ingeniørens udfordring At

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Krumningsradius & superellipsen

Krumningsradius & superellipsen Krumningsrdius & suerellisen Side /5 Steen Toft Jørgensen Krumningsrdius & suerellisen Formålet med dette mini-rojekt er t erhverve mtemtisk viden om krumningsrdius f en kurve og nvende denne viden å det

Læs mere

Sang bog. Copyright: Simon Bordal Hansen

Sang bog. Copyright: Simon Bordal Hansen Sng bog opyright: Simon Bordl Hnsen Vinterfrver Møllebjerg trækker en dybbrun bue skråt og helt rent op mod sydhimlen hvor kulingen fr vest tegner vintergrå mønstre og krgerne driver sort og usikkert tæt

Læs mere

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k

1 1 t 10 1. ( ) x 2 4. + k ================= sin( x) + 4 og har graf gennem (0,2), dvs F(0) = 2. + 4x + k 0x-MA (0.0.08) _ opg (3:07) Integrtion ved substitution ( x + 7) 9 t x + 7 > t 9 t 0 + k 0 0 ( x + 7)0 + k b) x x + 4 t x + 4 > 3 x t t t x 3 t x x + k 3 t t + k ( ) x 4 3 x + 4 + + k c) cos( x)

Læs mere

Udtalelse om æglæggende høner

Udtalelse om æglæggende høner Det Dyreetiske Råd Udtlelse om æglæggende høner ustitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgde 10 1216 Københvn K uni 2001 Udtlelse om æglæggende høner 2001 Det Dyreetiske Råd Københvn Grfisk tilrettelægning:

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 12 Mtemtisk modellering numeriske metoder Lektion 12 Morten Grud Rsmussen 21. oktober, 213 1 Prtielle differentilligninger 1.1 Løsning f vrmeligningen vh. Fourierrækker [Bens sektion 12.6 på side 558] Vi

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden.

Dæmonen. Efterbehandlingsark C. Spørgsmål til grafen over højden. Efterbehndlingsrk C Dæmonen Nedenfor er vist to grfer for bevægelsen i Dæmonen. Den første grf viser hvor mnge gnge du vejer mere eller mindre end din normle vægt. Den nden grf viser højden. Spørgsmål

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Spsrgeskema. Det psykiske og sociale arbejdsmiljo. projekt om FoRsKNTNG oc TNTERVENTToN r MoNofoNr ARBEJDE

Spsrgeskema. Det psykiske og sociale arbejdsmiljo. projekt om FoRsKNTNG oc TNTERVENTToN r MoNofoNr ARBEJDE Spsrgeskem Det psykiske og socile rbejdsmiljo projekt om FoRsKNTNG oc TNTERVENTToN r MoNofoNr ARBEJDE Arbejdsmedicinsklinik, Herning Centrlsygehus, Gl. lndevej 61,Ifunxwc7400 Dette sp@rgeskem indgir i

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

EN LILLE BOG FOR BØRN. s GANSKE S,.flRLIG tr4 A/S. Landsforeninsen for Marfon syndrom

EN LILLE BOG FOR BØRN. s GANSKE S,.flRLIG tr4 A/S. Landsforeninsen for Marfon syndrom EN LILLE BOG FOR BØRN s GANSKE S,.flRLIG tr4 A/S Lndsfreninsen fr Mrfn syndrm Udgivet f Lndsfreningen fr Mrfn Syndrm med tilldelse givet f den engelske Mrfn Frening. 2. plg L997. Tryk: Jydsk Centrltrykkeri

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den REFERAT Ordinær generlforsmling i Vindinge vndværk A.m.b.. den 30. 03. 2016 1. Vlg f dirigent Formnden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, vlg f dirigent: Jørgen Herholdt blev

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 1915-2010

Referat af generalforsamling d. 1915-2010 Refert f generlforsmling d. 1915-2010 Hej Her er et forsinket refert fr generlforsmlingen, der blev fholdt den l9 mj 2010. Som det ogsi fremgir f refertet, blev soen og vores kloknleg tget op pi generlforsmlingen.

Læs mere

netsikker nu! Alder ingen hindring

netsikker nu! Alder ingen hindring netsikker nu! O k t o e r 2 0 0 7 Alder ingen hindring Flere og flere seniorer tger internettet til sig. De hr nemlig opdget, t internettet yder på et utl f muligheder. Derfor sætter denne udgve f netsikker

Læs mere

Organurog søvn, psyke

Organurog søvn, psyke Orgnurog søvn, psyke Flow / orgn ur Lunge (03-05) Tyktrm (05-07) Milt (09-11) Mve (07-09) Hjerte (11-13) Tyndtrm (13-15 Nyre (17-19) Urinblære (15-17) Perikrdium(19-21) Snjio(21-23) Lever (01-03) Gldeblære

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

Integrationsteknikker

Integrationsteknikker Integrtionsteknikker Frnk Vill. jnur 14 Dette dokument er en del f MtBog.dk 8-1. IT Teching Tools. ISBN-13: 978-87-9775--9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion 1 Numerisk integrtion.1

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Ægteparret har boet på Langesminde. siden. Lars Peter siger: Langesminde

Ægteparret har boet på Langesminde. siden. Lars Peter siger: Langesminde Tirsdg den 11. AUGUST 2015 105. årgng nr. 33 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerninge 5771 Stenstrup 5772 Kværndrup smt dele f 5750 Ringe, 5600 Fborg og 5700 Svendborg Den nye 1. klsse på Issøskolen i Kirkeby

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1 SEKTION 7 FOURIERANALYSE 7 Fouriernlyse Periodiske funktioner er vigtige i mnge smmenhænge, både videnskbeligt og teknisk Vi vil normlisere, så ntger, t perioden er π Disse funktioner er bedst nlyseret

Læs mere

D O M. afsagt den 19. maj 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, Eva Staal og Nadine Mogensen (kst.

D O M. afsagt den 19. maj 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Henrik Bjørnager Nielsen, Eva Staal og Nadine Mogensen (kst. D O M fsgt den 19. mj 2016 f Vestre Lndsrets 1. fdeling (dommerne Henrik Bjørnger Nielsen, Ev Stl og Ndine Mogensen (kst.)) i nkesg V.L. B 1122 15 b og og b c og d (lle dvokt Jens Hedegrd, Kolding) mod

Læs mere

mini. one. plus. vario

mini. one. plus. vario Intelligente løsninger mini. one. plus. vrio skåner jorden rbejder sikkert gennemført genil RoboFlil one RoboFlil plus Nummer 1 til fjernstyret slåning på skråninger. Ingen nden mskine er så skånsom overfor

Læs mere

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 057 Med % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt t nedbringe niveuet f kobber i foderet mrknt og smtidig bevre smme produktivitet

Læs mere