Holdninger hvor står vi?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holdninger hvor står vi?"

Transkript

1 Holdninger hvor står vi? Sekretariatschef Andreas Jull Sørensen, Det Centrale Handicapråd

2 BAGGRUND Enheden for Antidiskrimination og Det Centrale Handicapråd er gået sammen om en holdningsundersøgelse. Den udføres af Incentive. Enheden for Antidiskrimination skal bruge undersøgelsens viden til at tilrettelægge indsatser, herunder kampagner, der skal forebygge og mindske omfanget af diskrimination mod mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Når den endelige undersøgelse foreligger, vil EFA medvirke til oplysning ved direkte dialogmøder med kommuner og virksomheder og mere generelle tiltag som fx målrettede kampagner Det Centrale Handicapråd skal bruge undersøgelsen i arbejdet med en strategi for at flytte holdninger og gøre op med fordomme, som leveres til regeringen ved udgangen af Strategien og antidiskriminationsarbejdet er en del af regeringens handicappolitiske handlingsplan.

3 UNDERSØGELSENS OPBYGNING Vi undersøger holdninger på tre områder: Beskæftigelse, uddannelse og det sociale liv. Vi bruger cases med tre forskellige handicap: Kørestolsbruger, døv person og person med ADHD. Vi spørger også personer med handicap om deres oplevelser og forventninger.

4 UNDERSØGELSENS FORM Resultaterne i dag er fra en forundersøgelse udført på Userneeds internetpanel med godt 1100 besvarelser. Den endelige undersøgelse bliver udsendt til repræsentativt udtrukne danskere. Vi har et mål på 8000 besvarelser. Den endelige undersøgelse vil gøre det muligt at lave solide analyser på undergrupper fx mennesker med handicap under uddannelse.

5 JERES INPUT I DAG Om lidt bliver I præsenteret for nogle resultater. Resultaterne kan fortolkes på forskellig vis. I får en række spørgsmål til jeres opfattelse af resultaterne. Vi vil bruge jeres svar i vores arbejde.

6 BESKÆFTIGELSE

7 STATUS FOR BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesgraden for mennesker uden handicap er 78 procent. Beskæftigelsesgraden for mennesker med handicap er 44 procent. Forskellen på 34 procentpoint er den fjerdestørste i Europa.

8 SKEPSIS I FORHOLD TIL HANDICAP OG EGET JOB Tror du, at en person med dette handicap, som i øvrigt minder om dig selv med hensyn til uddannelse, erfaring, alder og køn, vil kunne varetage dit job (efter en oplæringsperiode)?

9 ER DET ET SPØRGSMÅL OM VIDEN? Tror du, at en person, som har ADHD, og som i øvrigt minder om dig selv med hensyn til uddannelse, erfaring, alder og køn, vil kunne varetage dit job? Information: Mennesker med ADHD kan få hjælp i form af bl.a. medicin og samtaleterapi. Medicinen kan mindske uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet.

10 GØR DET EN FORSKEL, OM MAN KENDER NOGEN MED HANDICAP? Tror du, at en person, som har et handicap, og som i øvrigt minder om dig selv med hensyn til uddannelse, erfaring, alder og køn, vil kunne varetage dit job?

11 AFSTEMNING: ER DER FLEST FORDOMME OM FYSISKE ELLER PSYKISKE HANDICAP I FORHOLD TIL BESKÆFTIGELSE? 1. Mange flere fordomme om psykiske handicap. 2. Lidt flere fordomme om psykiske handicap. 3. Der er ingen forskel. 4. Lidt flere fordomme om fysiske handicap. 5. Mange flere fordomme om fysiske handicap.

12 HVAD SIGER UNDERSØGELSEN? Der blev spurgt til syv udfordringer: Økonomiske udgifter, samarbejde, det sociale fællesskab, fravær, fordomme, evne til at gøre en ekstra indsats og evne til at løse opgaver på samme niveau som andre. På fem ud af syv spørgsmål var der flere, der så en barriere for ADHD gruppen end de to andre særligt vedrørende det sociale fællesskab og kundekontakt. Men kun 61 procent mener, ADHD-gruppen har dårligere muligheder for beskæftigelse end personer uden handicap, mens det er over 75 procent for de andre grupper.

13 UDFORDRINGER AFHÆNGER AF HANDICAP Andel der mener noget i høj eller i nogen grad er en udfordring Disse tre udfordringer scorer højest af syv for den samlede gruppe: Men folk ser færre udfordringer på egen arbejdsplads. Her var kun 40 procent bekymret for økonomien ved en kørestolsbruger

14 FORVENTER VI, AT ANDRE ER MERE FORDOMSFULDE? Reaktion på tilbud om at arbejde sammen med en fuldt kvalificeret person med handicap egen reaktion, og hvad man forventer af andre 100% 90% 80% 70% 5% 7% 5% 13% 16% 4% 7% Ved ikke Sige nej uden tøven 60% 50% 40% 30% 20% 26% 44% 32% 34% Overveje det lidt, men nok ende med et nej Ville være meget i tvivl Overveje de lidt, men nok ende med et ja Sige ja uden tøven 10% 0% Min reaktion 7% Andres reaktion

15 AFSTEMNING: ER DET ACCEPTABELT, HVIS FOR EKSEMPEL EN PERSON MED ADHD HAR LAVERE SANDSYNLIGHED FOR AT BLIVE ANSAT END EN ANDEN KANDIDAT MED SAMME KVALIFIKATIONER? 1. Ja 2. Måske 3. Nej 4. Ved ikke

16 HVAD SIGER UNDERSØGELSEN? Er det efter din mening acceptabelt, hvis en person med nedenstående karakteristika har lavere sandsynlighed for at blive ansat end en anden kandidat med samme kvalifikationer?

17 SPØRGSMÅL TIL OVERVEJELSE Hvis du skulle vælge ét resultat i forhold til beskæftigelse, som der skal handles på, hvad skulle det så være? Mange finder det acceptabelt, at man har lavere sandsynlighed for at blive ansat på grund af et handicap. Mange er skeptiske i forhold til personer med psykiske handicap som ADHD. Mange er skeptiske i forhold til kvalificerede personer med handicaps evne til at varetage et job. Mange er skeptiske i forhold til samarbejde med personer med handicap. Viden om kompensation kan mindske skepsis om evne til at varetage et job. Vi forventer, at andre er mere skeptiske, end vi selv er.

18 UDDANNELSE

19 STATUS FOR UDDANNELSE Ingen kompetencegivende uddannelse Med handicap Uden 45,6 39,0 Erhvervsuddannelse 35,5 31,9 Kort videregående uddannelse 3,7 4,1 Mellemlang videregående uddannelse 11,7 16,0 Lang videregående uddannelse 3,4 9,0 NB: Uddannelsesniveauet for personer med handicap er nok overvurderet, fordi tallene er baseret på en survey

20 UDDANNELSE ER MULIG MED JUSTERINGER Tror du, at en person med dette handicap, og som i øvrigt minder om dig selv med hensyn til alder og køn, ville kunne gennemføre din seneste eller nuværende uddannelse?

21 AFSTEMNING: TROR I SVARPERSONERNES VURDERING ER REALISTISK? 1. Ja. 2. Nej, der er generelt bedre muligheder, end de siger. 3. Nej, der er generelt dårligere muligheder, end de siger. 4. Nej, de vurderer nogle for højt, andre for lavt.

22 DE STØRSTE UDFORDRINGER FOR UDDANNELSE Andel der mener noget i høj eller i nogen grad er en udfordring Disse tre udfordringer scorer højest af syv for den samlede gruppe:

23 DE STØRSTE UDFORDRINGER FOR UDDANNELSE Flere spørgsmål viser markant større skepsis i forhold til ADHD gruppen end de øvrige grupper. Op mod en fjerdedel ser fordomme mod handicappede som en udfordring. Til gengæld er meget få bekymrede for døve og kørestolsbrugeres fravær og evne til at gøre en ekstra indsats.

24 POSITIVE FORVENTNINGER TIL GRUPPEARBEJDE, MEN UDFORDRINGER FOR DØVE Forestil dig, at der i klassen/på holdet er en person med dette handicap, som i øvrigt minder om dig selv med hensyn til alder og køn. Tror du, at denne person kunne indgå på lige fod i din gruppe?

25 FÅ VILLE SIGE NEJ TIL GRUPPE PÅ GRUND AF HANDICAP Hvad ville du sige til, at en person med dette handicap spurgte, om han/hun kunne være med i din gruppe? 100% 90% 1% 1% 1% 2% 10% 14% 80% 70% 60% 28% 45% Sige nej uden tøven Overveje det lidt, men nok ende med et nej Ville være meget i tvivl 50% 40% Overveje de lidt, men nok ende med et ja Sige ja uden tøven 30% 59% 20% 37% 10% 0% Min reaktion Andres reaktion

26 IMØDEKOMMENDE UNDERVISERE Vi har spurgt alle, der underviser i forbindelse med deres arbejde om undervisningssituationen i forhold til de tre handicapgrupper. Der er en vis tvivl, om personerne med handicap kunne få samme udbytte af undervisningen som andre. Men langt de fleste ville være villige til i større eller mindre grad at tilpasse undervisningen.

27 SPØRGSMÅL TIL OVERVEJELSE Hvis du skulle vælge ét resultat i forhold til uddannelse, som der skal handles på, hvad skulle det så være? Op mod en fjerdedel ser fordomme som en barriere Stor bekymring i forhold til ADHD Udfordringer for døve i forhold til gruppearbejde Undervisere er noget i tvivl om udbyttet for personer med handicap

28 SOCIALT LIV

29 STATUS FOR SOCIALT LIV Blandt personer uden handicap går godt 40 procent på cafe, i biografen eller lignende ugentligt eller månedligt. Det gælder kun 23 procent af personer med større fysiske og psykiske handicap. (Kilde: SFI) Det er specielt de mindre strukturerede aktiviteter, hvor der er forskel (Kilde: SFI) I vores undersøgelse svarer personer uden handicap i gennemsnit, at de brugte 21,4 timer på sociale aktiviteter i den seneste uge. For personer med handicap var tallet 9,2. Men der er omtrent lige så mange mennesker med handicap, der laver frivilligt arbejde, som mennesker uden handicap.

30 FÆRRE MED HANDICAP ER MED I EN FORENING, MEN MEDLEMMER MED HANDICAP DELTAGER MERE SOCIALT

31 FORSKELLE PÅ GRUNDE TIL IKKE AT DELTAGE Hvorfor går du ikke til noget i en klub eller forening? (Udvalgte begrundelser)

32 AFSTEMNING: HVAD BETYDER MEST FOR, OM DER ER BARRIERER FOR PERSONER MED HANDICAPS DELTAGELSE I DET SOCIALE FÆLLESSKAB? 1. Om aktiviteten, man er sammen om, kræver større eller mindre tilpasning i forhold til et handicap. 2. Om personerne kender til hinanden på forhånd. 3. Om gruppen er sammen for sig selv eller ude blandt andre (fx på en café)?

33 ANNA OG PETER Vi beskrev to fiktive situationer for svarpersonerne Forestil dig, at du er spejder, og i weekenden skal I på hyttetur. Anna, som også er spejder, og som sidder i kørestol/er døv/har ADHD, skal med. Nogle af de bedste aktiviteter, når I er på hyttetur, er natteløb, sang ved bålet og samarbejdsøvelser. Du overvejer nu, hvordan det vil gå Anna på hytteturen. I weekenden er i en gruppe på 5 venner, som skal ud at spise og derefter ind og se jeres yndlingsunderholdning (standup, biograf, foredrag, koncert eller lignende). En af vennerne vil gerne have sin bror, Peter, med, som I alle sammen kender godt. Han sidder i kørestol/er døv/har ADHD. I hvor høj grad ville du bekymre dig om følgende?

34 ANNA MEST UDFORDRET Andel der svarer at nedenstående i mindre grad, i nogen grad eller i høj grad er en udfordring NB: Kun omkring én ud af tyve var noget eller meget bekymrede for omgivelsernes reaktion på Peter på cafeen.

35 PÅ TVÆRS

36 MULIGHEDER FOR JOB SKILLER SIG NEGATIVT UD Andel, der mener, at de tre grupper af personer med handicap har (mindst) de samme muligheder for...

37 OG DET VIL FOLK GERNE GØRE NOGET VED For at skabe lige muligheder for alle på arbejdsmarkedet kan man overveje specifikke tiltag rettet mod visse grupper. (Andel der er for specifikke tiltag baseret på personens...)

38 HVAD GØR VI VED DET? I undersøgelse er der et åbent spørgsmål: Hvis mulighederne for mennesker med handicap skulle forbedres ved at flytte holdninger og fjerne fordomme hos omgivelserne, hvad tror du så, man kunne gøre? Skriv også gerne hvem, der skulle gøre det. Forslagene er blandede, men de gennemgående temaer er oplysning, synlighed og åbenhed.

39 DISKUSSION OG AFSTEMNING

40 HVAD SKAL VI HANDLE PÅ? Beskæftigelse Mange finder det acceptabelt, at man har lavere sandsynlighed for at blive ansat på grund af et handicap. Mange er skeptiske i forhold til personer med psykiske handicap som ADHD. Mange er skeptiske i forhold til kvalificerede personer med handicaps evne til at varetage et job. Mange er skeptiske i forhold til samarbejde med personer med handicap. Viden om kompensation kan mindske skepsis om evne til at varetage et job. Vi forventer, at andre er mere skeptiske, end vi selv er. Uddannelse Op mod en fjerdedel ser fordomme som en barriere. Stor bekymring i forhold til ADHD. Udfordringer for døve i forhold til gruppearbejde. Undervisere er noget i tvivl om udbyttet for personer med handicap.

41 AFSTEMNING: BESKÆFTIGELSE Hvis du skulle vælge ét resultat i forhold til beskæftigelse, som der skal handles på, hvad skulle det så være? Mange finder det acceptabelt, at man har lavere sandsynlighed for at blive ansat på grund af et handicap. Mange er skeptiske i forhold til personer med psykiske handicap som ADHD. Mange er skeptiske i forhold til kvalificerede personer med handicaps evne til at varetage et job. Mange er skeptiske i forhold til samarbejde med personer med handicap. Viden om kompensation kan mindske skepsis om evne til at varetage et job. Vi forventer, at andre er mere skeptiske, end vi selv er.

42 AFSTEMNING: UDDANNELSE Hvis du skulle vælge ét resultat i forhold til uddannelse, som der skal handles på, hvad skulle det så være? Op mod en fjerdedel ser fordomme som en barriere. Stor bekymring i forhold til ADHD. Udfordringer for døve i forhold til gruppearbejde. Undervisere er noget i tvivl om udbyttet for personer med handicap.

43 TAK FOR HJÆLPEN OG GOD PAUSE

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MENNESKER MED HANDICAP I DANMARK

MENNESKER MED HANDICAP I DANMARK MENNESKER MED HANDICAP I DANMARK DET CENTRALE HANDICAPRÅD DET CENTRALE HANDICAPRÅD INDHOLD PERSONER MED HANDICAP - HVEM ER DET? 05 HVORDAN DEFINERER MAN HANDICAP? 07 HVOR MANGE HAR ET HANDICAP? 09 BESKÆFTIGELSE

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE 2014 HJEMMEPLEJE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2014: Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse 2014 Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Børns holdninger til handicap

Børns holdninger til handicap Børns holdninger til handicap Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Forfatter:

Læs mere

Undersøgelse af unge ledige og sygemeldte borgere uden uddannelse. LBR Høje Taastrup. 14. oktober 2010

Undersøgelse af unge ledige og sygemeldte borgere uden uddannelse. LBR Høje Taastrup. 14. oktober 2010 Undersøgelse af unge ledige og sygemeldte borgere uden uddannelse 2010 LBR Høje Taastrup 14. oktober 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 4 Lysten til uddannelse er der i

Læs mere

Mere end almindelig hensyntagen?

Mere end almindelig hensyntagen? Mere end almindelig hensyntagen? Borgere med psykiske lidelser - en udfordring for arbejdsmarkedet Bilag til undersøgelsesrapport Bilag: I. Tidsplan og spørgeramme, fokusgruppeinterview, januar 2007 s.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Rapport og kvalitativt notat Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø. Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Om mobning, sexchikane og lederens håndtering af dårligt arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3 Sammenhæng mellem

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening

HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening 1 HVORFOR ARBEJDE MED MANGFOLDIGHED I VORES FORENING? Gode grunde og konkrete metoder til arbejdet med mangfoldig inklusion i jeres forening INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE KOLOFON --- --- --- --- 3 Mangfoldig

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Handicap og foreningsliv

Handicap og foreningsliv Handicap og foreningsliv Handicap og foreningsliv 2004 UFC Handicap Tryk & Prepress: Glumsø Bogtrykkeri A/S ISBN: 87-90930-26-6 Udviklings og Formidlingscentret på Handicapområdet (UFC Handicap) Nørretorv

Læs mere

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige

Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige Studie- og karrierevalg for studerende på de naturvidenskabelige uddannelser maj 2010 Resume I en situation hvor fremskrivninger viser, at der i fremtiden vil være mangel på ingeniører, spiller aktiviteterne

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER

KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER KUNDEUNDERSØGELSE OMDØMMEUNDERSØGELSE DATA OG AFRAPPORTERING FRA UNDERSØGELSE AF NATURERHVERVSTYRELSENS KUNDER Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE METODISKE BEMÆRKNINGER 3 HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere