Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer"

Transkript

1 Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk Vi har verdens Klogeste kunder

2 2

3 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning Befolkningens risikoopfattelse... 7 Bekymring Sandsynlighed Beredskab Borgernes adfærd og beredskab Myndighedernes råd under kriser Informationskilder under kriser Kendskab til Forståelse af varslingssignalerne Oplevelser af brand Reaktion ved oplevelse af brand Røgalarmer i hjemmet

4 Om undersøgelsen Beredskabsstyrelsen har via analysebureauet Voxmeter stillet befolkningen en række spørgsmål om danskernes opfattelse af risici og beredskab ved større ulykker og katastrofer. Et indblik i befolkningens risikoopfattelse af større og uforudsete hændelser er værdifuld for myndighedernes arbejde med at tilrettelægge beredskabet, og resultatet kan give et fingerpeg om beredskabsbevidstheden i samfundet. Lignende undersøgelser kendes fra bl.a. Sverige, Norge, Finland og Tyskland. Befolkningsundersøgelsen er gennemført som en webbaseret spørgeskemaundersøgelse (CAWI) blandt repræsentativt udvalgte danskere over 15 år. Spørgeskemaet er udsendt via Voxmeters internetpanel. Panelet består udelukkende af personer, der er tilfældigt udvalgt og rekrutteret per telefon af uddannede interviewere. Indsamlingen er foretaget løbende over ugerne i Hændelsestyperne i undersøgelsen er bl.a. valgt med udgangspunkt i rapporten Nationalt Risikobillede, udgivet af Beredskabsstyrelsen. Herudover er der stillet en række spørgsmål om borgernes adfærd og handlemønstre ved større ulykker og kriser. 4

5 Sammenfatning Befolkningen oplever generelt, at Danmark har et beredskab, der er i stand til at håndtere de forskellige typer af større ulykker og katastrofer, der indgår i undersøgelsen, i højere grad end de tilsvarende opfatter sandsynligheden for eller bekymrer sig om, at disse hændelser skal finde sted inden for de kommende fem år. Ekstremt vejr, terror og cyberangreb adskiller sig fra denne hovedtendens. Primært fordi sandsynligheden for at disse hændelsestyper indtræffer opleves som væsentligt mere sandsynlig og samtidig er genstand for væsentligt mere bekymring blandt danskerne, end det generelt er tilfældet. Undersøgelsen viser således at: Knap halvdelen af befolkningen er meget bekymret eller bekymret for, at terror skal ramme Danmark de kommende fem år, mens det tilsvarende gælder for op mod en tredjedel, når det drejer sig om ekstremt vejr og cyberangreb. Hele 78 pct. af danskerne oplever, det er meget sandsynligt eller sandsynligt, at Danmark bliver ramt af ekstremt vejr de kommende fem år. Når det drejer sig om terror og cyberangreb, gælder det samme sig for omkring halvdelen af befolkningen. 70 pct. af befolkningen oplever, Danmark har et beredskab til at klare brande og eksplosioner. Det samme gør sig gældende for 58 pct. af danskerne, når det drejer sig om transportulykker. Radioaktivt udslip fra et kernekraftværk adskiller sig også i undersøgelsen, idet såvel befolkningens oplevelse af beredskab, som sandsynlighed og bekymring er relativt lavere, end det er tilfældet ved de andre hændelsestyper. Undersøgelsen af befolkningens adfærd og beredskab under større kriser og ulykker viser bl.a., at langt hovedparten af borgerne vil følge myndighedernes anvisninger, næsten alle danskere får deres information via pressen, og at langt størstedelen af danskerne forstår varslingssignalernes betydning. 5

6 6

7 1. Befolkningens risikoopfattelse 7

8 Risikoopfattelse målt på bekymring, sandsynlighed og beredskab Ekstremt vejr (fx orkaner, snestorm og oversvømmelser) Olieforurening til søs 5,0 4,0 Brande og eksplosioner Radioaktivt udslip fra et kernekraftværk 3,0 2,0 Større transportulykker (f.eks. skibsforlis eller tog- og flyulykker) Cyberangreb 1,0 0,0 Ulykker med farlige kemiske stoffer Terror Smitsomme sygdomsudbrud blandt dyr (f.eks. kogalskab eller fugleinfluenza) Farlig forurening af mad- eller drikkevarer Svigt i energiforsyningen med konsekvenser for f.eks. togdrift, behandling på hospitaler og andre samfundsbærende funktioner Udbrud af smitsomme og svært helbredelige sygdomme blandt mange danskere Bekymring Sandsynlighed Beredskab Figur 1. Den røde line = Hvor bekymret er du for, at følgende hændelser indtræffer? Den blå linje = Hvor sandsynligt, tror du, det er, at nedenstående hændelser vil ramme Danmark i løbet af de kommende fem år? Den grønne = I hvor høj grad, tror du, at Danmark har et beredskab til at håndtere følgende hændelse? 8

9 Befolkningens risikoopfattelse Mens danskerne vurderer, at nogle større beredskabshændelser indtræffer med væsentligt større sandsynlighed end andre inden for de kommende fem år, er befolkningen generelt mere ubekymrede end bekymrede for, at hovedparten af disse hændelser skal finde sted. Samtidig er der flere danskere, der oplever, at beredskabet i Danmark er i stand til at håndtere de fleste af de større ulykker og katastrofer, der indgår i undersøgelsen, end der er danskere, der mener det modsatte. Figur 1 giver et overblik over respondenternes tilkendegivelser målt på parametrene bekymring (rød linje), sandsynlighed (blå linje) og beredskab (grøn linje). Den grønne linje viser danskernes opfattelse af, hvorvidt Danmark har et beredskab til at håndtere den pågældende hændelse. Den røde linje viser omfanget af danskernes bekymring for, at den pågældende hændelse vil indtræffe de kommende fem år. Den blå linje viser omfanget af danskernes oplevelse af sandsynligheden for, at den pågældende hændelse vil ramme Danmark de kommende fem år. Som det fremgår af figuren scorer linjen for beredskab hovedsagligt højere end linjerne for sandsynlighed og bekymring. Ekstremt vejr, terror og cyberangreb adskiller sig fra det generelle billede af danskernes risikoopfattelse, idet niveauet for beredskab enten scorer lavere (ekstremt vejr og cyberangreb) eller på linje med (terror) niveauerne for sandsynlighed og bekymring. Disse tre hændelsestyper er kendetegnet ved at score højt både på parametrene bekymring og sandsynlighed. Cyberangreb og ekstremt vejr får også relativ lav score på parameteret beredskab, end det generelt er tilfældet for alle hændelsestyperne i undersøgelsen. Radioaktivt udslip fra kernekraftværker adskiller sig også i figuren ved at score lavere på de tre parametre end alle øvrige hændelsestyper i undersøgelsen. I de følgende tre afsnit gennemgås resultaterne af danskernes besvarelser i forhold til de tre parametre enkeltvist. 9

10 Bekymring Terror 12% 33% 23% 25% 8% Ekstremt vejr (fx orkaner, snestorm og oversvømmelser) 3% 32% 29% 29% 6% Cyberangreb 5% 29% 28% 26% 12% Farlig forurening af mad- eller drikkevarer 5% 25% 26% 32% 13% Olieforurening til søs 2% 24% 31% 31% 11% Udbrud af smitsomme og svært helbredelige 5% 20% 25% 36% 14% Smitsomme sygdomsudbrud blandt dyr 3% 15% 33% 36% 14% Svigt i energiforsyningen med konsekvenser for f.eks. togdrift, 2% 15% 29% 37% 18% Ulykker med farlige kemiske stoffer 2% 12% 23% 44% 19% Brande og eksplosioner 2% 11% 35% 36% 16% Radioaktivt udslip fra et kernekraftværk 3% 8% 25% 33% 32% Større transportulykker (f.eks. skibsforlis eller tog- og flyulykker) 1% 7% 22% 44% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget bekymret Bekymret Hverken/eller Ikke særligt bekymret Slet ikke bekymret Figur 2. Spørgsmål: Når du tænker på Danmark de kommende fem år hvor bekymret er du så for, at følgende hændelser indtræffer? 10

11 Vi er generelt mere ubekymrede end bekymrede Danskerne er generelt mere ubekymrede end bekymrede for, at Danmark rammes af de typer af større ulykker og katastrofer, som indgår i undersøgelsen. Med få undtagelser er der flere, som svarer slet ikke bekymret og ikke særligt bekymret, end der er respondenter, som svarer meget bekymret og bekymret. Terror, ekstremt vejr og cyberangreb topper listen over, hvilke større ulykker og katastrofer danskerne er mest bekymrede for. Knap halvdelen 45 pct. er meget bekymret eller bekymret for, at terror skal ramme Danmark, mens det tilsvarende gælder for op mod en tredjedel, når det drejer sig om ekstremt vejr og cyberangreb. Mindst bekymring er der for større transportulykker og radioaktivt udslip fra kernekraftværker. Under 10 pct. er meget bekymret og bekymret for, at disse hændelser indtræffer de kommende fem år. Kvinder og ældre over 65 år er i højere grad bekymret end andre. Mænd er i højere grad ikke er bekymret, mens midaldrende på år er mere tilbøjelige til slet ikke at bekymre sig. Ellers fordeler besvarelsen fra befolkningen sig jævnt på tværs af baggrundsvariabler. 11

12 Sandsynlighed Ekstremt vejr (fx orkaner, snestorm og oversvømmelser) 23% 55% 15% 4% 1% Terror 13% 42% 26% 12% 4% 3% Cyberangreb 9% 42% 27% 13% 6% 3% Brande og eksplosioner 7% 33% 34% 17% 5% 3% Olieforurening til søs 4% 34% 39% 16% 4% 3% Farlig forurening af mad- eller drikkevarer 3% 23% 38% 27% 7% 3% Smitsomme sygdomsudbrud blandt dyr (f.eks. kogalskab eller fugleinfluenza) Udbrud af smitsomme og svært helbredelige sygdomme blandt mange danskere Svigt i energiforsyningen med konsekvenser for f.eks. togdrift, behandling på hospitaler og andre samfundsbærende funktioner 2% 2% 2% 22% 18% 17% 43% 37% 36% 23% 31% 33% 7% 3% 9% 3% 10% 3% Større transportulykker (f.eks. skibsforlis eller tog- og flyulykker) 1% 16% 37% 34% 8% 4% Ulykker med farlige kemiske stoffer 1% 13% 39% 36% 8% 4% Radioaktivt udslip fra et kernekraftværk 1% 4% 26% 36% 28% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget sandsynligt Sandsynligt Hverken/eller Usandsynligt Slet ikke sandsynligt Ved ikke Figur 3. Spørgsmål: Hvor sandsynligt tror du det er, at følgende hændelser vil ramme Danmark i løbet af de kommende fem år? 12

13 Stor spredning i opfattelsen af sandsynlighed Danskerne tror, at nogle større beredskabshændelser indtræffer med væsentligt større sandsynlighed end andre inden for de kommende fem år. Især toppen af listen er med til at skabe en større spændvidde til bunden. Hele 78 pct. svarer således meget sandsynligt og sandsynligt til, at Danmark bliver ramt af ekstremt vejr, mens det tilsvarende gælder omkring halvdelen af de adspurgte, når det drejer sig om terror og cyberangreb. Radioaktivt udslip fra et kernekraftværk opfattes som mindst sandsynligt. Kun fem pct. tror, at det meget sandsynligt eller sandsynligt vil ske de kommende fem år. Samtidig svarer 74 pct. usandsynligt og meget usandsynligt. Kvinder og unge i aldersgruppen år er mere tilbøjelige til at tro, at hændelserne sandsynligvis vil ramme Danmark. Mænd tror i højere grad, det er usandsynligt, at Danmark vil blive ramt af de forskellige hændelser. Befolkningens opfattelser i øvrigt fordeler sig ellers jævnt på tværs af baggrundsvariabler. 13

14 Beredskab Brande og eksplosioner 28% 42% 21% 4% 1% 5% Større transportulykker (f.eks. skibsforlis eller tog- og flyulykker) 16% 42% 33% 5% 1% 4% Smitsomme sygdomsudbrud blandt dyr (f.eks. kogalskab eller fugleinfluenza) 15% 36% 36% 7% 1% 5% Olieforurening til søs 14% 37% 36% 8% 1% 5% Svigt i energiforsyningen med konsekvenser for f.eks. togdrift, behandling på hospitaler og andre samfundsbærende funktioner 16% 34% 33% 9% 1% 6% Ulykker med farlige kemiske stoffer 13% 36% 36% 10% 1% 5% Farlig forurening af mad- eller drikkevarer 11% 36% 36% 10% 1% 6% Udbrud af smitsomme og svært helbredelige sygdomme blandt mange danskere 11% 35% 40% 9% 1% 4% Terror 11% 31% 37% 15% 2% 3% Ekstremt vejr (fx orkaner, snestorm og oversvømmelser) 4% 29% 55% 10% 1% 1% Cyberangreb 5% 17% 39% 28% 3% 9% Radioaktivt udslip fra et kernekraftværk 5% 15% 29% 31% 8% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Figur 4. Spørgsmål: I hvor høj grad tror du, at Danmark har et beredskab til at håndtere følgende hændelser, som kan ramme vort land? 14

15 Vi oplever, at beredskabet kan klare det meste Generelt er der flere danskere som oplever, at beredskabet i Danmark kan klare de større ulykker og katastrofer, som indgår i undersøgelsen, end det modsatte er tilfældet. Bortset fra cyberangreb og radioaktivt udslip fra kernekraftværker er der således flere, som svarer i høj grad eller i meget høj grad, end der tilsvarende er respondenter som svarer i ringe grad eller slet ikke. Brande og eksplosioner samt større transportulykker topper listen. 70 pct. svarer således i meget høj grad og i høj grad til, at beredskabet kan klare brande og eksplosioner, mens det tilsvarende gælder 58 pct., når det drejer sig om større transportulykker. I begge tilfælde svarer under seks pct. i ringe grad eller slet ikke. Cyberangreb og radioaktivt udslip fra kernekraftværker ligger i bunden af listen. Mens 20 pct. i meget høj grad eller i høj grad tror, at Danmark har beredskabet til at håndtere radioaktivt udslip fra kernekraftværker, gælder det 22 pct., når det drejer sig om cyberangreb. Op mod en tredjedel af respondenterne svarer i ringe grad eller slet ikke ved begge disse to hændelsestyper. Mænd oplever i markant højere grad, at Danmark har et beredskab, der kan håndtere de forskellige større ulykker og katastrofer, der indgår i undersøgelsen. Husstande med to børn er mere tilbøjelige til at have den samme opfattelse. Unge i alderen er mere tilbøjelige til at opleve, at beredskabet i Danmark er ringe stillet. Ellers fordeler besvarelsen fra befolkningen sig jævnt på tværs af baggrundsvariabler. 15

16 16

17 17

18 2. Borgernes adfærd og beredskab 18

19 Myndighedernes råd under kriser 1% 15% 51% 29% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke Figur 5. Spørgsmål: I hvor høj grad vil du under større kriser og ulykker i Danmark følge myndighedernes anvisninger til, hvad du som borger skal gøre? 2% 10% 41% 20% 3% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke Figur 6. Spørgsmål: Når myndighederne kommunikerer under større kriser og ulykker, er de så gode nok til at fortælle, hvad man skal gøre? 19

20 80 pct. vil følge myndighedernes råd Langt hovedparten af danskerne vil følge myndighedernes anvisninger til borgerne under større kriser og ulykker. Størstedelen synes, at myndighederne i nogen grad er gode nok til at fortælle, hvad man skal gøre under større kriser og ulykker. Som det fremgår af figur 5 vil hele 80 pct. af respondenterne i høj grad eller i meget høj grad følge myndighedernes råd til borgerne under større kriser og ulykker i Danmark. 15 pct. vil i nogen grad gøre det. Samtidig svarer ingen slet ikke, og kun 1 pct. svarer, at de i ringe grad vil følge myndighedernes anvisninger til borgerne under kriser. Fire pct. svarer ved ikke. Som det fremgår af figur 6 mener størstedelen af danskerne 41 pct. - at myndighederne i nogen grad er gode nok til at fortælle, hvad man skal gøre under større kriser og ulykker. En fjerdedel svarer ved ikke. Blandt de øvrige kategorier er der en overvægt af positive tilbagemeldinger: 23 pct. svarer i høj grad eller i meget høj grad, mens 12 pct. svarer slet ikke og i ringe grad. De 12 pct. af befolkningen, der mener, at myndighederne slet ikke eller i ringe grad er gode nok til at fortælle, hvad man skal gøre under større ulykker og katastrofer (fig. 6) fordeler sig jævnt på tværs af baggrundsvariabler. 20

21 Informationskilder under kriser Pressen f.eks. aviser, radio, tv og hjemmesider 97% Familie, venner og bekendte f.eks. telefon eller sociale medier 46% Myndigheder f.eks. hjemmesider eller sociale medier 41% Sociale medier - andre profiler end pressen, myndigheder og familie, venner og bekendte 33% Andet 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 5. Spørgsmål: Hvorfra får du information, når der er større kriser og ulykker i Danmark? Det har været muligt at give flere svar. Næsten alle danskere får under større kriser og ulykker information fra medierne. 97 pct. peger på pressen som kilde til information i disse situationer, f.eks. via aviser, radio, tv og hjemmesider. Knap halvdelen af befolkningen får information fra familie, venner og bekendte via eksempelvis sociale medier eller via telefonisk kontakt, mens lidt færre 41 pct. angiver myndighederne som kilde til information under større kriser og ulykker. En tredjedel af danskerne peger på andre kilder på sociale medier end pressen, myndigheder og familie mv. som kilde til information under større kriser og ulykker. Kvinder og unge i alderen år får i højere grad information fra familie, venner og bekendte og fra sociale medier. Folk under 50 år og de, der bor i Region Hovedstaden får i markant højere grad information fra myndighederne. Ældre over 65 år får i højere grad information fra pressen. 21

22 Kendskab til % % % % % Ved ikke 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 6. Spørgsmål: Hvilket telefonnummer vil du alarmere myndighederne med, hvis du kommer ud for en akut livstruende situation? 89 pct. af befolkningen vil ringe til det korrekte alarmnummer 1-1-2, hvis de kom ud for en akut livstruende situation. 11 pct. ville således enten ringe til et forkert telefonnummer eller ved ikke, hvilket nummer de ville ringe til, hvis de kom ud for en akut livstruende situation. Især personer over 50 år er i tvivl om, hvilket telefonnummer de skal ringe til. Blandt de 6 pct., der ville ringe i en akut livstruende situation, er der signifikant flere ældre over 65 år i forhold til de andre aldersgrupper i undersøgelsen. 22

23 Forståelse af varslingssignalerne Søge information hos DR eller TV2 86% Lukke døre, vinduer og slukke evt. ventilationsanlæg 70% Gå inden døre, hvis jeg var ude 68% Tale med/spørge andre i min nærhed 21% Ringe til en myndighed (fx politiet eller 1-1-2) 4% Gå udenfor 1% Ved ikke, hvad jeg ville gøre 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 7. Spørgsmål: Hvad vil du gøre, hvis du hører sirenerne hyle i det område, hvor du befinder dig? Det har været muligt at angive flere svar. Langt størstedelen af danskerne ville med deres handlinger have forstået varslingssignalet korrekt, hvis de hørte sirenerne hyle i det område, hvor de befandt sig. 86 pct. ville således søge information hos DR eller TV2, mens 70 pct. ville lukke døre, vinduer og slukke evt. ventilationsanlæg, og 68 pct. ville gå inden døre, hvis de var udenfor. Omkring hver femte 21 pct. - ville tale med/spørge andre i deres nærhed, hvis de hørte sirenerne hyle i det område, de befandt sig i. Det er i højere grad de årige, der ville gøre dette. Et fåtal ville enten ringe til en myndighed (4 pct.), ved ikke, hvad de ville gøre (3 pct.) eller gå udenfor, hvis de hørte sirenerne hyle i det område, de befandt sig i (1 pct.). 23

24 Oplevelser af brand 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 86% 14% 0% Ja Nej Kan jeg ikke huske Figur 8. Spørgsmål: Har du inden for de sidste 5 år oplevet en brand i egen bolig eller i nærheden af din bolig? 86 pct. af danskerne har ikke oplevet brand i eller nær egen bolig inden for de sidste fem år, mens 14 pct. har. Ingen har svaret, at de ikke kan huske, hvorvidt de har oplevet brand eller ej. Flere af de årige har oplevet brand i deres egen bolig, mens færre på 65 år og derover har haft brand i hjemmet. Husstande med to hjemmeboende børn har i markant højere grad haft brand i hjemmet. 24

25 Reaktion ved oplevelse af brand Alarmerede brandvæsnet 33% Slukkede selv branden, før der opstod skader på mennesker eller ejendom Luftede ud for at fjerne røgen Slukkede selv branden, men der var mindre skader Ilden gik ud af sig selv Slukkede selv branden, men mennesker kom til skade Slukkede selv branden, men der var større materielle skader 6% 3% 4% 4% 1% 0% Andet 39% Ved ikke 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 9. Spørgsmål: Hvad gjorde du/i efterfølgende? Spørgsmålet er kun stillet til de 14 pct., der har svaret ja til at have oplevet brand i eller nær egen bolig inden for de sidste 5 år (figur 8). En tredjedel 33 pct. - af de, der har oplevet brand i hjemmet, alarmerede efterfølgende brandvæsnet. Det er i højere grad unge mellem år, der ringede til brandvæsnet. En ud af 10 af de, som oplevede en brand i eller nær egen bolig, slukkede ilden selv. I cirka halvdelen af disse tilfælde blev branden slukket, før der skete skader på mennesker eller ejendom (6 pct.), og i lidt færre tilfælde skete der mindre skader (4 pct.). I næsten ingen tilfælde kom mennesker til skade (1 pct.), ligesom ingen har oplevet større materielle skader efter at have slukket branden selv. I et fåtal af tilfældene oplevede de danskere, der har oplevet brand i eller nær egen bolig, at ilden gik ud af sig selv (4 pct.), mens et tilsvarende lavt antal luftede ud for at fjerne røgen fra branden (3 pct.). Den største gruppe på 39 pct. gjorde noget andet, da de oplevede en brand i eller nær deres egen bolig. 11 pct. ved ikke, hvad de gjorde. 25

26 Røgalarmer i hjemmet 30% 25% 24% 26% 20% 19% 15% 14% 16% 10% 5% 0% 1 røgalarm 2 røgalarmer 3 røgalarmer 4 eller flere røgalarmer Ingen 2% Ved ikke Figur 10. Spørgsmål: Hvor mange røgalarmer er i alt opsat inden for i din bolig? 80 pct. af befolkningen har en eller flere røgalarmer sat op i deres bolig. Knap hver femte 19. pct. - har ingen røgalarm. To pct. svarer ved ikke. En fjerdel af danskerne (24 pct.) har én røgalarm i deres bolig og en tilsvarende andel (26 pct.) har to røgalarmer i hjemmet. Mens 14 pct. har 3 røgalarmer sat op i deres hjem, er der 16 pct. med 4 eller flere røgalarmer. Det er i højere grad borgere, der bor alene, eller som bor i Region Hovedstaden, der hører til blandt de 19 pct., som slet ikke har en røgalarm i deres bolig. 26

27

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 28. februar 2011 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA undersøgte i januar 2011 medlemmernes oplevelser med mobning på arbejdspladsen. Undersøgelsen belyser,

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2007. December 2007 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2007 December 2007 Indhold med undersøgelsen og anbefalinger Tilfredshed med Borgerservice Henvendelse i Borgerservice Færdigbehandling og Godt ved besøget og gode

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET

Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse Marts 2013 Det siger FOAs medlemmer om ytringsfrihed og kritisable forhold på arbejdspladsen FOA har i perioden fra 5. - 14. februar 2013 gennemført en undersøgelse gennem forbundets

Læs mere

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen

Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs dagplejere om medicinadministration i dagplejen Oktober 2011 FOA har i perioden 22. august 3. oktober 2011 gennemført en undersøgelse blandt dagplejere om medicinadministration

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere 11. november 2015 Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere De fleste danskere, der har været på boligjagt kender formentlig fornemmelsen af, at det til tider kan være svært at få alle boligønskerne

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013

Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Resultater fra Sundhedsprofilen Den 5. marts offentliggøres den nationale sundhedsprofil og den 6. marts en profil for

Læs mere

Trivselsmåling på EUD, 2015

Trivselsmåling på EUD, 2015 Trivselsmåling på EUD, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i seks indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø, Velbefindende, Fysiske rammer, Egne evner og Praktik, samt en samlet indikator Generel

Læs mere

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014

Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Redegørelse for kvalitets- og tilsynsbesøg Hjemmepleje 2014 Baggrund Det fremgår af lov om social service 151, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 83

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Notat Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Borgerpanelet. 95 procent af respondenterne i Region Syddanmarks Borgerpanel erklærer sig tilfredse med deres tilværelse.

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens ekspertpanel om revisors syn

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Interessen for iværksætteri stor blandt unge

Interessen for iværksætteri stor blandt unge N O T A T Interessen for iværksætteri stor blandt unge Torsdag den 28. april løber den danske finale i den europæiske iværksætterkonkurrence EBG af stablen, og dette år har interessen for at deltage i

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015 KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED 15. januar 2015 1 2 Om undersøgelsen Formål: Formålet med kampagnen er at øge sandsynligheden for, at flere kvinder over 50 år og

Læs mere

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33

Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 Herningegnens Lærerforening E-MAIL 121@dlf.org WWW.DLF121.DK DLF KREDS 121 PONTOPPIDANSVEJ 4 7400 HERNING TLF. 97 12 31 33 ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse November 2015 Baggrund Herningegnens Lærerforening

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014.

Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Bilag 14: Transskribering af interview med Anna. Interview foretaget d. 20. marts 2014. Anna er 14 år, går på Virupskolen i Hjortshøj, og bor i Hjortshøj. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole

Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Brugerundersøgelse af Århus Billedskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Metode... 4 Besvarelse fra børn der har benyttet Århus Billedskoles fritidstilbud:... 5

Læs mere

Boligejere er forberedte på rentestigninger

Boligejere er forberedte på rentestigninger Analyse: S339 - D20554 21. januar 2011 Boligejere er forberedte på rentestigninger Cirka en halv million boligejere har fået en rekordlav rente på deres rentetilpasningslån i november og december 2010.

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune

XXXXX. SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune XXXXX SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 2 Specifikke Horsens Kommune spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato:

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES BAGGRUND I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en spørgeskemaundersøgelse blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær

Læs mere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere Rundspørge om tilbagetrækning blandt De Erfarne Ledere Resumé af rundspørge til medlemmer af 13 faglige organisationer foretaget for Væksthus for ledelse i perioden 13. januar.-1. marts 2011 Indhold Om

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

- 20 - Personligt niveau Gruppeniveau Organisatorisk niveau Kvinder er ikke gode til bestemt job. Udelukket fra socialt samvær Kommentering af kvinden

- 20 - Personligt niveau Gruppeniveau Organisatorisk niveau Kvinder er ikke gode til bestemt job. Udelukket fra socialt samvær Kommentering af kvinden - 20 - Figur 4: Adfærdskategorier i sammenhæng med situation Generel nedgøring af kønnet Personlig nedgøring med udgangspunkt i kønnet Uønsket seksuel opmærksomhed Personligt niveau Gruppeniveau Organisatorisk

Læs mere

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet

Når mor eller far er ulykkesskadet. når mor eller far er ulykkesskadet Når mor eller far er ulykkesskadet når mor eller far er ulykkesskadet 2 Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder, der er ulykkesskadet. Kan dit barn læse, kan det

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

8. Familiernes IT-anvendelse

8. Familiernes IT-anvendelse Familiernes IT-anvendelse 113 8. Familiernes IT-anvendelse 8.1 Indledning IT bliver i stigende grad en del af danskernes hverdag, også i hjemmet. Siden 1994 har der været en markant stigning i antallet

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 14.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

3.3 Planlægningsområde Nord

3.3 Planlægningsområde Nord 3.3 Planlægningsområde Nord I planlægningsområde Nord indgår kommunerne Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm og hospitalerne Frederikssund, Helsingør

Læs mere

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER

SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 100 Offentligt SURVEY BLANDT FLEKSJOB- AMBASSADØRER Projekt Rådgivning til virksomheder om fleksjobansatte med psykiske lidelser Kunde

Læs mere

TDC ERHVERV BRYDER GENNEM STØJMUREN ERHVERVSKUNDER REAGERER PÅ OPSIGTSVÆKKENDE DIRECT MAIL

TDC ERHVERV BRYDER GENNEM STØJMUREN ERHVERVSKUNDER REAGERER PÅ OPSIGTSVÆKKENDE DIRECT MAIL TDC ERHVERV BRYDER GENNEM STØJMUREN ERHVERVSKUNDER REAGERER PÅ OPSIGTSVÆKKENDE DIRECT MAIL» En kreativt udformet direct mail skabte opmærksomhed på det overkommunikerede telemarked. Direct mailen fik 25

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Analyse 8. marts 2016

Analyse 8. marts 2016 Analyse 8. marts 2016 Hvor udbredt er kønsdiskrimination i? Af Nicolai Kaarsen Den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag. Men hvordan forholder det sig egentligt med ligestillingen i? Dette

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere.

4 procent af FOAs medlemmer er ledere med personaleansvar. Blandt lederne er 13 procent leder for andre ledere. 16. marts 2016 Ledelse Ifølge FOAs medlemmer er den vigtigste lederegenskab, at den nærmeste leder har føling med, hvad der rører sig blandt medarbejderne. Det mener 60 procent af FOAs medlemmer. Det viser

Læs mere

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf

Ref. MSL/- 28.07.2016. Advokateksamen. Juni 2016. Djøf Ref. MSL/- 28.07.2016 Advokateksamen Juni 2016 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen?

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Talepapir Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundhedsudvalget o.a. Anledning: Samråd Q, R og S om akuttelefonen

Læs mere

Familieplejerundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår

Familieplejerundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår Familieplejerundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse af familieplejernes økonomiske vilkår December 2013 1 Udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND ved Rikke Larsen og Vagn Michelsen 2 Indledning SOCIALPÆDAGOGERNE

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 1.400 Svarprocent: 57,90% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation

PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren - Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation Præsentation af hovedresultater af survey blandt 1720 patienter maj 2011 Eva Draborg, Mickael Bech,

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 15-16 I foråret 2016 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Antal beelser: 150 Svarprocent: 43,10% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Godt fire ud af ti privatansatte har intet sygefravær

Godt fire ud af ti privatansatte har intet sygefravær 26. maj 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Godt fire ud af ti privatansatte har intet sygefravær 43 pct. af de ansatte på det private arbejdsmarked har ikke haft en eneste sygefraværsdag i 2012. I kommuner

Læs mere

Antiradikalisering Socialpædagogers viden, erfaringer og håndtering

Antiradikalisering Socialpædagogers viden, erfaringer og håndtering Antiradikalisering Socialpædagogers viden, erfaringer og håndtering September 2015 Side 2 af 13 RAPPORT Socialpædagogers viden, erfaringer og håndtering Udgivet af Socialpædagogerne, 2015 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring FOA Kampagne & Analyse 29. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om besparelser, bad og rengøring Denne undersøgelse er gennemført på forbundets elektroniske medlemspanel i oktober måned

Læs mere

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014

Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Billund Bibliotekerne og Borgerservice Brugerundersøgelse Oktober 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Læsevejledning...

Læs mere

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Hvordan får vi borgerne involveret i at forbygge skader fra ekstremt vejr?

Hvordan får vi borgerne involveret i at forbygge skader fra ekstremt vejr? Hvordan får vi borgerne involveret i at forbygge skader fra ekstremt vejr? Danskernes adfærd i forbindelse med ekstreme hændelser Adjunkt Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Agenda Intro til forskningsprojekt

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE RESULTATOVERSIGT OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER AUGUST 2016 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

De mindre byer. Hvordan går det med det lokale liv? Det gode liv i Varde Kommune. Fælles indsats om fælles udfordringer

De mindre byer. Hvordan går det med det lokale liv? Det gode liv i Varde Kommune. Fælles indsats om fælles udfordringer De mindre byer i varde k o mmune Hvordan går det med det lokale liv? Det gode liv i Kommune nære RELATIONER Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Udfordrede byer har styrke og potentiale til ny

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport 10 i Campus - Forældre til elever i 10. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 29 Svarprocent: 22% PATIENTOPLEVETKVALITET 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Bilag 7. August 2011. Tilfredshedsmåling. Borgermøde i Nordhavn. August 2011

Bilag 7. August 2011. Tilfredshedsmåling. Borgermøde i Nordhavn. August 2011 Bilag 7 August 211 Tilfredshedsmåling Borgermøde i Nordhavn August 211 Tilfredshedsmåling Borgermøde i Nordhavn Onsdag den 31. August afholdt Københavns Kommune et borgermøde om udviklingen af fremtidens

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2015

Erhvervspolitisk evaluering 2015 Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet

Læs mere

København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse N O T A T Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse 16. januar 2008 I forbindelse med julen 2007 blev der af Finansrådet udarbejdet en analyse af lån til forbrug. Analysen indeholdt blandt andet en forbrugerundersøgelse

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Greve Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

Greve Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 Greve Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen

Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Elevfravær, karakterer og overgang til/status på ungdomsuddannelsen Af Kontor for Analyse og Administration Elevernes fravær i 9. klasse har betydning for deres opnåede karakterer ved de bundne 9.- klasseprøver.

Læs mere