Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995"

Transkript

1

2 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt. Civilingeniør, lic. techn. Oplag: 700 eksemplarer Tryk: Vejdirektoratet Udgiver: Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juelsgade København K Telefon Telefax Copyright: Eftertryk tilladt med kildehenvisning Pris: Gratis ISBN: ISSN:

3 Vejdirektoratet Transportrådet Cyklens potentiale i bytrafik Bilagsrapport Trafiksikkerhed og Miljø Rapport

4

5 Bilagsliste Bilag 1: Projektorganisation. Bilag 2a: Skema 1, Voksenspørgeskema (16-85 årige). 2b: Skema I. a, Turbog. 2c: Zonekort. Kort 1 er over Horsens og kort 2 er over Gladsaxe. Bilag 3: Selvudfyldte spørgeskema, Skema II. Skemaet blev udleveret til årige. Bilag 4a: Skema III, Spørgeskema for unge (12-15 årige). 4b: Skema III. a, Turbog. 4c: Zonekort. Kort 1 er over Horsens og kort 2 er over Gladsaxe. Bilag 5: Interviewskemaer anvendt ved pilotinterviewene (skema for voksne og unge). Bilag 6: Fordeling af persontransportarbejde og antal ture på transportmidler i Gladsaxe og Horsens (voksne og unge). Reel og estimeret cykeltid. Bilag 7: Årsags- og virkemiddellister for voksne og unge. Bilag 8: Potentialeudsagn for voksne knyttet til korte ture < 5 km. Bilag 9: Personprofil for potentialegruppen, fordelt på bilførere, bilpassagerer og kollektivister. Bilag 10: Årsager og virkemidler for alle potentielle cyklister (nuværende bilførere, bilpassagerer og kollektivister). Bilag 11: Potentialet i Gladsaxe og Horsens fordelt på bilførere, bilpassagerer og kollektivister. Bilag 12: Årsager og virkemidler for 92 bilister der er potentielle cyklister. Bilag 13: Det udvidede potentiale. Potentielle cykelture og potentielt persontransportarbejde ved det udvidede potentiale fordelt på bilførere, bilpassagerer og kollektivister.

6

7 Projektorganisation B I L A G 1

8

9 PROJEKTORGANISATION FOR "CYKLENS POTENTIALE I BYTRAFIK" 3. november 1993

10

11 2a Skema I, Voksenspørgeskema 2b Skema I.a, Turbog 2c Zonekort, Gladsaxe/Horsens B I L A G 2

12

13 Vejdirektoratet SOCIAL FORSKNINGS INSTITUTTET IP. nr: Int. nr: Transportmidler i dagligdagen August september 1994 Us.nr Skema I

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Vejdirektoratet IP. nr: Int. nr: Transportmidler i dagligdagen Turdagbog til skema I August september 1994 Us. nr Skema I.a

46

47

48

49 Selvudfyldte spørgeskema, Skema II B I L A G 3

50

51 Vejdirektoratet IP. nr: SOCIAL FORSKNINGS INSTITUTTET Transportmidler i dagligdagen August september 1994 Undersøgelse nr Skema II

52 2 Sådan udfylder De skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Spørgsmålene besvares ved at sætte én ring om tallet udfor det svar, der passer bedst. Ved alle spørgsmålene er der skrevet, hvordan de skal besvares. Nogle af spørgsmålene består af flere delspørgsmål med samme svarmuligheder, og alle steder skal der kun sættes én ring ved hvert delspørgsmål. Afhængigt af hvordan spørgsmålet er opstillet, står der, at der skal sættes én ring i hver række eller søjle. Se for eksempel spørgsmål 4 på side 5 eller spørgsmål 6 på side 6. Ud for nogle af svarmulighederne står der en pil og en bemærkning om, at De skal gå til et andet spørgsmålsnummmer, hvis De har sat en ring om tallet ud for den pågældende svarmulighed. For eksempel skal De, hvis De hverken cykler mere eller mindre end for 5 år siden, efter besvarelsen af første del af spørgsmål 3 på side 4, gå direkte til spørgsmål 5 på side 5 og springe de mellemliggende spørgsmål over. Hvis De er i tvivl om svaret på et spørgsmål, er De meget velkommen til at skrive en kort bemærkning om hvorfor ved siden af spørgsmålet. Udfyld venligst spørgeskemaet og tilbagesend det til: Socialforskningsinstituttet Borgergade København K i vedlagte portofri konvolut. På forhånd mange tak for hjælpen

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 4a Skema III, Spørgeskema for unge 4b Skema III.a, Turbog 4c Zonekort, Gladsaxe/Horsens B I L A G 4

64

65 Vejdirektoratet IP. nr: Int. nr: Transportmidler i dagligdagen Børneskema August september 1994 Us.nr Skema III

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87 Vejdirektoratet IP. nr: Int. nr: Transportmidler i dagligdagen Turdagbog til skema III Børneskema August september 1994 Us.nr Skema Ill.a

88

89

90

91 Interviewskemaer fra pilotinterviews (Skema for voksne og unge) B I L A G 5

92

93 Vejdirektoratet IPnr.:... INT. nr.:... Interviews i Horsens & Gladsaxe Cyklens potentiale i bytrafik Juni 1994

94

95 Indledende kommentarer Vi vil lige fortælle dig, at du/de er helt anonym. Dvs. vi vil efter dette interview give interviewet et nummer og herefter vil vi ikke kunne vide at det netop er dig/- dem der har svaret på dette interview. (For ældre eller over for nogen man fornemmer vil tiltales med De): Skal vi i dette interview tiltale Dem med du eller de?, "hvis De": det vil vi bestræbe os på at huske! Først vil vi stille dig/dem nogle generelle spørgsmål, som antal personer i husstanden, alder, osv.. Derefter vil vi komme ind på familiens transportbehov og turmønster. Dette interview er lagt op, som et åbent interview dvs. du/de må meget gerne komme med kommentarer udover de eksakte spørgsmål vi stiller dig/dem. Dvs. det er meningen du/de skal fortælle frit om de ting du/de synes er vigtigt for dine/deres valg af transportmidler og du/de må meget gerne komme med dine/deres meninger om spørgsmålene eller andet. Netop fordi det er et åbent interview, kan det godt forekomme at vi kommer ind på nogle af de samme ting flere gange, da håber vi at du/de vil bære over med os. Vi regner med interviewet tager ca. 1 time, men det kan godt komme til at tage noget længere.

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 Vejdirektotratet IPnr.:... INT. nr.:... Interviews i Horsens & Gladsaxe Cyklens potentiale i bytrafik Børneskema Juni 1994

122

123 Indledende kommentarer Vi vil lige fortælle dig, at du/de er helt anonym. Dvs. vi vil efter dette interview give interviewet et nummer og herefter er der ingen, der kan finde ud af hvad du har svaret på vore spørgsmål. Først vil vi stille dig nogle generelle spørgsmål, som hvor stor din familie er, din alder, osv.. Derefter vil vi gerne høre lidt om hvordan du kommer i skole, på besøg hos kammerater og lign. - dvs. om du cykler, tager bussen eller om dine forældre kører dig. Dette interview er lagt op, som et åbent interview dvs. du må meget gerne komme med kommentarer udover de spørgsmål vi stiller dig. Det er meningen at du skal fortælle frit om de ting du synes er vigtige for dine valg af transportmidler og du må meget gerne komme med dine/deres meninger om spørgsmålene eller andet. Netop fordi det er et åbent interview, kan det godt forekomme at vi kommer ind på nogle af de samme ting flere gange, da håber vi at du/de vil bære over med os. Vi regner med interviewet tager ca. 1 /2 time, men det kan godt komme til at tage noget længere.

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135 Fordeling af persontransportarbejde og antal ture på transportmidler i Gladsaxe og Horsens Reel og estimeret cykeltid B I L A G 6

136

137 Fordeling af persontransportarbejde og antal ture på transportmidler i Gladsaxe og Horsens. Figur B7.1 og B7.2 viser fordelingen af persontransportarbejdet og antal ture på transportmidler for voksne årige i hhv. Gladsaxe og Horsens. Det ses, at der bliver foretaget flere togture i Gladsaxe (Figur B7.1) end i Horsens (Figur B7.2). ' Endvidere ser man, at persontransportarbejdet for voksne bilpassagerer i Horsens er på ca. 30%, mens det i Gladsaxe ligger lidt lavere med ca. 23%. Ligeledes er antallet af ture for bilpassagerer lavere i Gladsaxe end i Horsens. Fordelingen på de resterende transportmidler er ensartet de to byer imellem. Gladsaxe Fordeling på transportmidler Figur B7.1 Persontransportarbejdet og turantallets fordeling på transportmidler i Gladsaxe (voksne), Bilag 2, Skema I.a, spm Det skal bemærkes, at S-Tog er slået sammen med almindelige togture, da stikprøven kun afdækker i alt 15 togture.

138 Horsens Fordeling på transportmidler Figur B7.2 Persontransportarbejdet og turantallets fordeling på transportmidler i Horsens (voksne), Bilag 2, Skema I.a, spm. 32.

139 Figur B7.3 og B7.4 belyser fordelingen af persontransportarbejde og antal ture for de unge årige i hhv. Gladsaxe og Horsens. Figur B7.3 Persontransportarbejdet og turantallets fordeling på transportmidler i Gladsaxe (unge årige), Bilag 4, Skema III.a, spm. 23. Andelen af persontransportarbejde og antal ture for bilpassagerer er størst i Horsens. Derimod er persontransportarbejdet for cyklen mere end dobbelt så stort i Gladsaxe. I modsætning til fordelingen for voksne er persontransportarbejdet/antal ture for Tog/S-tog større i Horsens end i Gladsaxe. Figur B7.4 Persontransportarbejdet og turantallets fordeling på transportmidler i Horsens (unge årige), Bilag 4, Skema III.a, spm. 23.

140 Reel og estimeret cykeltid Figur B7.5 Cyklisternes cykeltid som funktion af cykelturens længde, Bilag 2, Skema I.a, spm. 32.a, e, f Kun turtider på 60 minutter og turlængder 10 km er medtaget ved beregningen Figur B7.6 Bilførernes estimerede cykeltid som funktion af turens længde, Bilag 2, Skema I.a, spm. 32f, k. Kun turtider på 60 minutter og turlænger på 10 km er medtaget ved beregningen.

141 Årsager- og virkemiddellister for unge og voksne B I L A G 7

142

143 Årsags- og virkemiddellister for unge og voksne. Tabel B8.1 og B8.2 viser årsager til fravalg og valg af cyklen for voksne, mens Tabel B8.3 og B8.4 viser de unges årsager. Tabellerne B8.5-B8.8 angiver de voksnes årsager til valg af det aktuelle transportmiddel, fundet udfra turbogen (Bilag 2, Skema I.a). De unges årsager er angivet i Tabel B8.9-B8.11 ligeledes fundet af turbogen (Bilag 4, Skema III.a). Tabel B8.1 Forhold der har stor eller meget stor betydning for om respondenten vil vælge et andet transportmiddel end cyklen, voksne, Bilag 3, Skema II, spm. 19.

144 Tabel B8.2 Årsager der har stor eller meget stor betydning for om respondenten vælger al cykle, voksne, Bilag 3, Skema II, spm.17.

145 Tabel B8.3 Forhold der har stor eller meget stor betydning for om respondenten vil vælge et andet transportmiddel end cyklen, unge, Bilag 4, Skema III, spm. 43.

146 Tabel B8.4 Årsager der har stor eller meget stor betydning for om respondenten vælger at cykle, unge, Bilag 4, Skema III, spm. 41. Tabel B8.5 Årsager, Top 10, fundet udfra voksne bilføreres turbøger, Bilag 2, Skema I. a, spm. 32 h). N=antal bilførerture.

147 Tabel B8.6 Årsager, Top 10, fundet udfra voksne bilpassagerers turbøger, Bilag 2, Skema I.a, spm 32 h). N=antal bilpassagerture.

148 Tabel Årsager, Top 10, fundet udfra voksne kollektivisters turbøger, Bilag 2, Skema I. a, spm 32 h). N=antal kolektivture.

149 Tabel B8.8 Årsager, Top 10, fundet udfra voksne cyklisters turbøger, Bilag 2, Skema I.a, spm. 32 h). N=antal cykelture.

150 Tabel B8.9 De unges årsager til valg af netop bilen som transportmiddel (passager), Bilag 4, Skema III, spm. 24h). N=antal bilpassagerture. Tabel B8.10 De unges årsager til valg af netop kollektiv transport, Bilag 4, Skenor III, spm. 24h). N=antal kollektivture

151 Tabel B8.11 Top 10 årsager til unges af cyklen, Bilag 4, Skema III, spm. 24h). N=antal cykelture.

152

153 Potentialeudsagn for voksne knyttet til konkrete korte ture under 5 km B I L A G 8

154

155 Potentialeudsagn for voksne knyttet til konkrete korte ture under 5 km. Tabel B10.1 Virkemidler fundet udfra voksne turbøger, Bilag 2, Skema I.a, spm. 32 i.

156

157 Personprofil for potentialegruppen, fordelt på bilførere, bilpassagerer og kollektivister B I L A G 9

158

159 Bilaget angiver en personprofil for voksne potentielle cyklister, fordelt på bilførere, bilpassagerer og kollektivister. Personprofil for bilførere De 62 bilførere (Figur 11.1) som er fællesmængden for de tre metoder har følgende karakteristika: 53,2% mænd og 46,8% kvinder, aldersfordelingen er jævn mellem år. Af de 62 personer er 7% pensionister, 3% under uddannelse og 52% funktionærer. Funktionærgruppen er i forhold til den samlede stikprøve en smule overrepræsenteret på bekostning af de øvrige erhvervsgrupper. Årsagen kan være, at mange under uddannelse allerede cykler, at mange pensionister måske ikke har en cykel eller ikke har helbred til det. 15% bor alene, 27% bor to i hustanden og 58% bor flere end to. 77% er gift eller har en samlever. Der er 8% som ikke har bil, 70% af potentialegruppen bruger dagligt bil, ca. 25% af potentialegruppen cykler dagligt om sommeren og 92% af potentialegruppen ejer én cykel, mens de øvrige 8% har mere end én cykel. Mht. lokalforhold så mener mange fra potentialegruppen, at snerydning/saltning på cykelarealet er dårligt. Mht. cykelparkering, cykelstiruter, vedligeholdelse af cykelfaciliteter, falder positive og negative svar ligeligt. Vedrørende potentialegruppens kendskab til cykelstinet, kollektivnettet og bilvejnettet, så ytrer 60% at de kender afgangstider og ruter for kollektiv transport dårligt, mens kun 23% hhv. 5% er tilsvarende dårligt bekendt med cykelsti- og bilvejnettet. 58% af potentialegruppen, svarende til 36 personer, kommer fra Horsens og gennemfører tilsammen 97 potentielle ture. De resterende 42% (26 personer) kommer fra Gladsaxe og gennemfører tilsammen 80 potentielle ture. I Gladsaxe er 17 ud af de 26 respondenter potentielle cyklister mænd, mens der i Horsens er 16 mænd ud af de i alt 36 potentielle cyklister. På ca. 20% af turene havde respondenterne følgeskab (hhv. børn og/eller voksne). Bortset fra en lille forskel i kønssammensætningen, har de bilførerture, der er potentielle cykelture, samme karakteristika i de to modelbyer. Personprofil for bilpassagerer Bilpassagererne adskiller sig fra bilførerne på følgende områder: 77% af bilpassagererne er kvinder, 55% af bilpassagererne kører dagligt på cykel mod 25% af bilførerne, og samtlige bilpassagerer ejer mindst én cykel. 70% af gruppen ytrer "rimeligt" eller bedre kendskab til rutenet og afgangstider for kollektiv transport, og 23% hhv. 17% er dårligt eller meget dårligt bekendt med cykelsti- og bilvejnettet. I forhold til bilførerne, er passagererne bedre bekendt med det kollektive transportsystem, men dårligere bekendt med de almindelige trafikale forhold i byerne. Der er 17 personer i Horsens og 18 personer i Gladsaxe. Byerne adskiller sig ved at 4 af de potentielle cyklister er under uddannelse i Horsens mod 1 i Gladsaxe, samt at 8 personer i Gladsaxe er funktionærer/tjenestemænd mod 5 i Horsens.

160 Personprofil for kollektivister Af de 23 potentielle cyklister udgør kvinderne de 19. Ligesom ved bilpassagererne er majoriteten i denne gruppe altså kvinder. 14 personer i gruppen er hverken gift eller samlevende, og hvor funktionærerne var den hyppigst repræsenterede erhvervsgruppe i de to andre potentielle grupper, er kun 5 ud af de aktuelle 23 personer funktionærer. Pensionister og uddannelsessøgende er repræsenteret med 5 af hver. Alle 23 har en cykel, og 8 har endvidere abonnementskort til kollektiv transport. Fordelt på byerne er der 7 personer fra Horsens og 16 fra Gladsaxe.

161 Årsager og virkemidler for alle potentielle cyklister B I L A G 10

162

163 Respondenter, årige Årsager Nedenstående Tabel B11.1 angiver "Top 5" for årsager til transportmiddelvalg, dels for de i afsnit fundne potentielle cyklister (62 bilførere, 35 voksne bilpassagerer samt 23 voksne kollektivister), og dels for alle voksne respondenter. De anførte årsagsbeskrivelser henfører til specifikke ture, hvilket betyder, at tabellen er lavet ud fra turbøgerne, Skema I, spm. 32. (Tabellens nederste række, "Alle", fås af Tabel B8.5- B8.8). Tabel B11.1 Top 5 årsager til valg af transportmiddel på de potentielle ture samt på alle ture foretaget af bilførere, bilpassagerer samt kollektivbrugere i Gladsaxe og Horsens. Bilag 2, Skema I, spm. 32. Af tabellen ses, at de væsentligste årsager til transportmiddelvalget er behagelighed, tidsbesparelse, afstand og bagagemængde og for bilførere tillige bilrådighed. Dette gælder dels for gruppen af potentielle cyklister, men også for alle voksne respondenter. Årsagerne afviger desuden heller ikke væsentligt fra årsagerne, der er ytret på generelt plan (Tabel 8.1). Disse har vi dog valgt ikke at liste i Tabel B 11.1's Top 5, idet det, som det fremgår af afsnit 11.1, er de turbogsbaserede udregningsmetoder der har størst overlap. En del af de enkelte trafikantgrupper benytter tillige kategorien andet rimeligt hyppigt, hvilket også ses af følgende Tabel B11.2. Tabellen angiver alle årsager til transportmiddelvalg for hhv. bilfører- bilpassager- og kollektivture fordelt på de to byer.

164 Tabel B11.2 Årsager til valg af transportmiddel på de bilførerture der er potentielle cykelture, bilpassagerture og ture foretaget af kollektivbrugere i hhv.gladsaxe og Horsens. N i tabellens næst- Øverste række angiver antallet af ture. Det er især inden for forholdene behagelighed, bilrådighed, afstand, dårligt vejr og manglende eller dårlig adgang til kollektiv transport, at Horsens/Gladsaxe bilførernes årsager adskiller sig fra hinanden. Eksempelvis er der på 32 ture i Horsens, respondenter der ytrer behagelighed som årsag til transportmiddelvalg mod 10 i Gladsaxe. På 20 ture udført af potentialegruppen i Gladsaxe er bilrådighed nævnt mod kun 6 i Horsens. Det er dog muligt, at de to faktorer, behagelighed og bilrådighed, dækker over det samme. For passagerernes vedkommende er der enighed om, at det er behagelighed som er den vigtigste årsag. Tidsbesparelse er af betydning for passagererne i Gladsaxe, mens bagagemængden er en vigtig årsag for passagererne i Horsens. Kollektivisternes ytrede årsager skiller sig ikke væsentligt ud de to byer imellem. Det skal nævnes, at bilen var til rådighed på 9% af kollektivturene, dvs. for hele 91% var bilkørsel ikke en reel valgmulighed på den eksakte tur. For cykelturene derimod havde ca. 25% bilen til rådighed.

165 Virkemidler Af Tabel B 11.3.ses de potentielle respondenters virkemidler. Man ser, at virkemidlerne rådighed over cykel, ændring af vaner og bedre vejr er ofte forekommende for alle tre trafikantarter. Ligeledes er kategorien andet en hyppigt forekommende svarkategori. Tabel B11.3 Virkemidler til overflytning af de bilførerture, bilpassagerture og ture foretaget med kollektivtransport i Gladsaxe og Horsens. (Turbogen, Bilag 2b, Skema I.a. spm. 32i) N i tabellens næstøverste række angiver antallet af potentielle ture. Eventuelle byforskelle fremgår ikke af tabellen, men beskrives nedenfor: Hvis der ses på bilføreres virkemidler er der kun en lille forskel de to byer imellem: bedre cyklistsikkerhed samt cykelreparation bliver nævnt i forbindelse med hhv. 2 og 4 ture i Gladsaxe. Disse to virkemidler nævnes ikke af bilførerne i Horsens. Iøvrigt er fordelingen af bilførernes potentielle cykelture, på de i ovennævnte Tabel B11.3 virkemidler, ensartet i de to byer, med undtagelse af virkemidlet bedre vejr. I Gladsaxe bliver dette virkemiddel nævnt af 5%, mens værdien ligger helt oppe på 22% i Horsens. Der er ingen forskel mellem, typer af samt størrelse på, bilpassagerernes ytrede virkemidler i hhv. Gladsaxe og Horsens. Der er få kollektivture og virkemidlerne er forskellige byerne imellem, og da maksimalt fire personer har valgt samme svarkategori, er der ikke konkluderet yderligere herpå.

166 Respondenter, årige Tabel B11.4 viser årsager og virkemidler til overflytning af de potentielle børn. Tabel B11.4 Årsager og virkemidler til overflytning af potentielle børn, såvel bilpassagerer som kollektivister. De 9 potentielle respondenters årsager til transportmiddelvalget er nævnt i faldende rangorden. Årsagerne for bilpassagerene stemmer nogenlunde overens med dels den generelle årsagsliste for børn, Tabel 9.7, dels den turspecifikke for bilpassagerer, Tabel De virkemidler som kan overflytte de 9 respondenter fra at være bilpassagerer til at være cyklister er ifølge eget udsagn: Andet, dvs. et tiltag som ikke var nævnt i spørgeskemaets spm. 23, Bilag 4, bedre vejr samt ændring af vaner.

167 Potentialet i Gladsaxe og Horsens B I L A G 11

168

169 Potentialet i Gladsaxe og Horsens Tabel B11.5 Antal potentielle personel-, potentielle ture samt potentielt persontransportarbejde fordelt på de enkelte trafikantarter, såvel voksne som børn i Gladsaxe. Tabel B11.6 Antal potentielle personer, potentielle ture samt potentielt persontransportarbejde fordelt på de enkelte trafikantarter, såvel voksne som børn i Horsens.

170 Af tabel B11.5 og B11.6 fremgår, at der i alt er 62 potentielle cyklister i Gladsaxe mod 65 i Horsens, 145 potentielle cykelture i Gladsaxe og 157 potentielle cykelture i Horsens. Begge steder kan 14-15% af alle bil/kollektivture overflyttes. Dette svarer til 6,6% af persontransportarbejdet med bil/kollektiv i Gladsaxe og 3,1% i Horsens. Den relativ store forskel i andelen af potentielt persontransportarbejde de to byer imellem skyldes, at de potentielle ture i Horsens er kortere end i Gladsaxe, nemlig hhv. 3 km i Horsens og 4,5 km i Gladsaxe. Den gennemsnitlige længde af kollektivture i Gladsaxe er på 8,1 km mod 4,5 km i Horsens, potentielle bilførerture har en gennemsnitlig længde på 3,8 km i Gladsaxe mod 2,7 km i Horsens. De potentielle ture i Gladsaxe er altså længere end i Horsens, men selve turantallet i de to byer er ikke forskelligt. Til gengæld er gennemsnitslængden af alle bil/kollektivture hhv. 13 km i Horsens og 10 km i Gladsaxe, dvs. "modsatte" effekt. Årsagen til at de potentielle ture er længere i Gladsaxe end i Horsens kunne være, at mange af respondenterne fra Gladsaxe har ture til København, hvor der er vanskeligheder med at parkere. Endvidere er det muligt, at der er mere myldretidstrafik i Gladsaxe, hvorfor cyklen tidsmæssigt er mere konkurrencedygtig her. I Figur 7.4, Kapitel 7, ses, at cykelturene i Horsens generelt er kortere, end i Gladsaxe.

171 Årsager og virkemidler for de 92 potentielle cyklister B I L A G 12

172

173 Årsags- og virkemiddelliste for de 92 potentielle cyklister der idag er bilister I det nedenstående foreligger en årsags- og virkemiddelliste alene for de potentielle cykelture, som i dag er bilture. Tabel B 12.1 og B 12.2 viser årsager til valg af hhv. bil og cykel. Tabel B 12.3 og B 12.4 angiver virkemidler tilkendegivet dels turspecifikt, dels på generelt plan. Tabel B12.1 Bilisters (bilfører + bilpassager) - der er- potentielle cyklister - årsager til valg af bil, Bilag 2, Skema I.a, spm. 32.h).

174 Tabel B12.2 Forhold der har stor eller meget stor betydning for at bilister vil vælge cyklen, Bilag 3, Skema II, spm. 17. Tabel B12.3 Virkemidler fundet ud fra turbøgerne i Bilag 2, skema I.a, tekst 3.

175 Tabel B12.4 Virkemidler tilkendegivet (på generelt plan) af de 92 bilister som er potentielle cyklister, Bilag 2, Skema 1, spm. 36. Foranstaltninger der af respondenterne er ytret som havende nogen eller stor betydning. Det skal bemærkes, at det for den enkelte respondent har været muligt at nævne mere end ét af de i spørgsmål 36 listede virkemidler.

176

177 Det udvidede potentiale B I L A G 13

178

179 Potentielle cykelture og potentielt persontransportarbejde ved det udvidede potentiale fordelt på bilførere, bilpassagerer og kollektivister. Figur B13.1 Antal ture der kan overflyttes til cykel ved det udvidede potentiale. Figur B13.2 Antal personkilometer der kan overflyttes til cykel ved det udvidede potentiale.

180

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

BILEN SOM KULTURFÆNOMEN. 1 Indledning. 1.1 Baggrund for projektet. 1.2 Den kvalitative undersøgelse

BILEN SOM KULTURFÆNOMEN. 1 Indledning. 1.1 Baggrund for projektet. 1.2 Den kvalitative undersøgelse BILEN SOM KULTURFÆNOMEN Mette Jensen seniorforsker, mag.scient.soc., Afdeling for Systemanalyse Danmarks Miljøundersøgelser 1 Indledning Dette paper bygger på den ene del af forskningsprojektet ALTRANS

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet

Grøn Køreplan. Aalborg Universitet Grøn Køreplan Aalborg Universitet Forord Det er vigtigt for Aalborg Universitet at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det gør vi ved at uddanne kandidater, der mestrer bæredygtige løsninger på samfundsproblemer,

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik 2005.

Læs mere

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten.

1. Nu kommer en række generelle spørgsmål om cykelpendlerruten. Interview Nr. Dato og ca. tidspunkt Interviewer Interviewsted Velkommen Dette spørgeskema er lavet for at undersøge effekterne af cykelpendlerruten.. Vi vil gerne bede om din vurdering af den så vi kan

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data.

Udvælg data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber. Analysér og præsentér data. Indsaml data. Offentliggør data. Procesplan for udarbejdelse af CO 2 -regnskaber Formålet med at udarbejde et CO 2 -regnskab for cykeltrafikken er at dokumentere den CO 2 - besparelse, som følger af indsatserne til fremme af cykeltrafik.

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Nye danske tidsværdier

Nye danske tidsværdier Nye danske Katrine Hjorth Danmarks TransportForskning, DTU Trafikdage 2007 Outline 1 2 3 4 Det danske tidsværdistudie har bestået af tre faser: Fase 0 Forstudie til at fastlægge metode vedr. dataindsamling

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Børns transportmiddelvalg på ture til skole

Børns transportmiddelvalg på ture til skole Børns transportmiddelvalg på ture til skole Af civilingeniør, seniorrådgiver suj@trafitec.dk www.trafitec.dk Indledning Danske børn går og cykler meget og har samtidig en god trafiksikkerhed. Omkring 60

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

DBR-undersøgelse: Forventninger til nydimitterede ingeniører, der ansættes i betonbranchen

DBR-undersøgelse: Forventninger til nydimitterede ingeniører, der ansættes i betonbranchen 2001-05-01 DBR-undersøgelse: Forventninger til nydimitterede ingeniører, der ansættes i betonbranchen Baggrund DBR har tidligere taget initiativ til undersøgelsen Analyse af betonbranchens behov og ønsker

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 300 gram frugt og grønt om dagen

Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 300 gram frugt og grønt om dagen Karakteristika for familier med 4-6-årige børn, der spiser mindre end 3 frugt og grønt om dagen Notat til 6 om dagen Mette Rosenlund Sørensen Sisse Fagt Karsten Kørup Margit Velsing Groth Afdeling for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Personbefordring i landdistrikterne

Personbefordring i landdistrikterne Personbefordring i landdistrikterne Et LAG Favrskovprojekt Civilingeniør, Trafikforsker & Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Jørgen Møller Arkitekt, Landsbyforsker & Lektor Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Holdninger har betydning for transportmiddelvalget - Storbybefolkninges valg mellem kollektiv og bil i bolig-arbejdsrejsen

Holdninger har betydning for transportmiddelvalget - Storbybefolkninges valg mellem kollektiv og bil i bolig-arbejdsrejsen Holdninger har betydning for transportmiddelvalget - Storbybefolkninges valg mellem kollektiv og bil i bolig-arbejdsrejsen Civilingeniør, phd, Lykke Magelund; Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) Hvorfor

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Korte ture i bil. Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? Linda Christensen Thomas C. Jensen

Korte ture i bil. Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? Linda Christensen Thomas C. Jensen Korte ture i bil Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? Linda Christensen Thomas C. Jensen December 2008 Korte ture i bil Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? Rapport 3 2008 Af

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET...

VIL DELTAGE... AFTALE (INT: Sidste dato 14. marts 2007)... NOT KNOWN AT THIS NUMBER... SVARER IKKE... TELEFONSVARER... OPTAGET... 1. OFFENTLIG TRANSPORT - HT OMRÅDET - P70 ( -MAR-07) GODDAG. DU TALER MED %N FRA GALLUP INSTITUTTET. ER DET EN PRIVAT HUSSTAND, JEG HAR RINGET TIL? HVIS JA: KUNNE JEG I DEN FORBINDELSE KOMME TIL AT TALE

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning

Bloknavn Beskrivelse af blok/modul Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Spm1=1 { Filter } Bemærkning Offentlig Innovation Der oprettes én tabel for hvert emne i spørgeskemaet. Hver tabel indeholder 6 kolonner: Variabelnavn Spørgsmålstekst Svarkategorier Filter-instruktion Evt. bemærkninger til spørgsmålet.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner

Transportafstand og uddannelsesmønstre Uffe Nielsen, uni@regioner.dk Danske Regioner Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen.

Dispositionen for workshoppen var som følger: - Børn - Trafikmiljøet - Familien - Skolen - Politikerne. Pga. tidspres udgik punktet Skolen. Referat af diskussion under workshoppen Hvordan sikrer vi, at børn får gode trafikvaner? i forbindelse med trafikdage på Aalborg Universitet d. 25-26 august 2004. Mødeleder: Troels Andersen, Odense Kommune

Læs mere

Bystruktur og cykling

Bystruktur og cykling Bikeability Åbent Seminar Københavns Universitet - 26 februar 2013 Bystruktur og cykling Thomas A. Sick Nielsen; thnie@transport.dtu.dk Trine A. Carstensen; tac@life.ku.dk Anton S. Olafsson; asol@life.ku.dk

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere