Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport. Udgivelsesår: 1995"

Transkript

1

2 Titel: Cyklens potentiale i bytrafik, Bilagsrapport Udgivelsesår: 1995 Forfattere: Karen Marie Lei Krogsgaard, Civilingeniør Ole Kristoffer Jensen, Bach.oecon Puk Kristine Nilsson, Civilingeniør Lene Herrstedt. Civilingeniør, lic. techn. Oplag: 700 eksemplarer Tryk: Vejdirektoratet Udgiver: Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juelsgade København K Telefon Telefax Copyright: Eftertryk tilladt med kildehenvisning Pris: Gratis ISBN: ISSN:

3 Vejdirektoratet Transportrådet Cyklens potentiale i bytrafik Bilagsrapport Trafiksikkerhed og Miljø Rapport

4

5 Bilagsliste Bilag 1: Projektorganisation. Bilag 2a: Skema 1, Voksenspørgeskema (16-85 årige). 2b: Skema I. a, Turbog. 2c: Zonekort. Kort 1 er over Horsens og kort 2 er over Gladsaxe. Bilag 3: Selvudfyldte spørgeskema, Skema II. Skemaet blev udleveret til årige. Bilag 4a: Skema III, Spørgeskema for unge (12-15 årige). 4b: Skema III. a, Turbog. 4c: Zonekort. Kort 1 er over Horsens og kort 2 er over Gladsaxe. Bilag 5: Interviewskemaer anvendt ved pilotinterviewene (skema for voksne og unge). Bilag 6: Fordeling af persontransportarbejde og antal ture på transportmidler i Gladsaxe og Horsens (voksne og unge). Reel og estimeret cykeltid. Bilag 7: Årsags- og virkemiddellister for voksne og unge. Bilag 8: Potentialeudsagn for voksne knyttet til korte ture < 5 km. Bilag 9: Personprofil for potentialegruppen, fordelt på bilførere, bilpassagerer og kollektivister. Bilag 10: Årsager og virkemidler for alle potentielle cyklister (nuværende bilførere, bilpassagerer og kollektivister). Bilag 11: Potentialet i Gladsaxe og Horsens fordelt på bilførere, bilpassagerer og kollektivister. Bilag 12: Årsager og virkemidler for 92 bilister der er potentielle cyklister. Bilag 13: Det udvidede potentiale. Potentielle cykelture og potentielt persontransportarbejde ved det udvidede potentiale fordelt på bilførere, bilpassagerer og kollektivister.

6

7 Projektorganisation B I L A G 1

8

9 PROJEKTORGANISATION FOR "CYKLENS POTENTIALE I BYTRAFIK" 3. november 1993

10

11 2a Skema I, Voksenspørgeskema 2b Skema I.a, Turbog 2c Zonekort, Gladsaxe/Horsens B I L A G 2

12

13 Vejdirektoratet SOCIAL FORSKNINGS INSTITUTTET IP. nr: Int. nr: Transportmidler i dagligdagen August september 1994 Us.nr Skema I

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Vejdirektoratet IP. nr: Int. nr: Transportmidler i dagligdagen Turdagbog til skema I August september 1994 Us. nr Skema I.a

46

47

48

49 Selvudfyldte spørgeskema, Skema II B I L A G 3

50

51 Vejdirektoratet IP. nr: SOCIAL FORSKNINGS INSTITUTTET Transportmidler i dagligdagen August september 1994 Undersøgelse nr Skema II

52 2 Sådan udfylder De skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Spørgsmålene besvares ved at sætte én ring om tallet udfor det svar, der passer bedst. Ved alle spørgsmålene er der skrevet, hvordan de skal besvares. Nogle af spørgsmålene består af flere delspørgsmål med samme svarmuligheder, og alle steder skal der kun sættes én ring ved hvert delspørgsmål. Afhængigt af hvordan spørgsmålet er opstillet, står der, at der skal sættes én ring i hver række eller søjle. Se for eksempel spørgsmål 4 på side 5 eller spørgsmål 6 på side 6. Ud for nogle af svarmulighederne står der en pil og en bemærkning om, at De skal gå til et andet spørgsmålsnummmer, hvis De har sat en ring om tallet ud for den pågældende svarmulighed. For eksempel skal De, hvis De hverken cykler mere eller mindre end for 5 år siden, efter besvarelsen af første del af spørgsmål 3 på side 4, gå direkte til spørgsmål 5 på side 5 og springe de mellemliggende spørgsmål over. Hvis De er i tvivl om svaret på et spørgsmål, er De meget velkommen til at skrive en kort bemærkning om hvorfor ved siden af spørgsmålet. Udfyld venligst spørgeskemaet og tilbagesend det til: Socialforskningsinstituttet Borgergade København K i vedlagte portofri konvolut. På forhånd mange tak for hjælpen

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 4a Skema III, Spørgeskema for unge 4b Skema III.a, Turbog 4c Zonekort, Gladsaxe/Horsens B I L A G 4

64

65 Vejdirektoratet IP. nr: Int. nr: Transportmidler i dagligdagen Børneskema August september 1994 Us.nr Skema III

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87 Vejdirektoratet IP. nr: Int. nr: Transportmidler i dagligdagen Turdagbog til skema III Børneskema August september 1994 Us.nr Skema Ill.a

88

89

90

91 Interviewskemaer fra pilotinterviews (Skema for voksne og unge) B I L A G 5

92

93 Vejdirektoratet IPnr.:... INT. nr.:... Interviews i Horsens & Gladsaxe Cyklens potentiale i bytrafik Juni 1994

94

95 Indledende kommentarer Vi vil lige fortælle dig, at du/de er helt anonym. Dvs. vi vil efter dette interview give interviewet et nummer og herefter vil vi ikke kunne vide at det netop er dig/- dem der har svaret på dette interview. (For ældre eller over for nogen man fornemmer vil tiltales med De): Skal vi i dette interview tiltale Dem med du eller de?, "hvis De": det vil vi bestræbe os på at huske! Først vil vi stille dig/dem nogle generelle spørgsmål, som antal personer i husstanden, alder, osv.. Derefter vil vi komme ind på familiens transportbehov og turmønster. Dette interview er lagt op, som et åbent interview dvs. du/de må meget gerne komme med kommentarer udover de eksakte spørgsmål vi stiller dig/dem. Dvs. det er meningen du/de skal fortælle frit om de ting du/de synes er vigtigt for dine/deres valg af transportmidler og du/de må meget gerne komme med dine/deres meninger om spørgsmålene eller andet. Netop fordi det er et åbent interview, kan det godt forekomme at vi kommer ind på nogle af de samme ting flere gange, da håber vi at du/de vil bære over med os. Vi regner med interviewet tager ca. 1 time, men det kan godt komme til at tage noget længere.

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 Vejdirektotratet IPnr.:... INT. nr.:... Interviews i Horsens & Gladsaxe Cyklens potentiale i bytrafik Børneskema Juni 1994

122

123 Indledende kommentarer Vi vil lige fortælle dig, at du/de er helt anonym. Dvs. vi vil efter dette interview give interviewet et nummer og herefter er der ingen, der kan finde ud af hvad du har svaret på vore spørgsmål. Først vil vi stille dig nogle generelle spørgsmål, som hvor stor din familie er, din alder, osv.. Derefter vil vi gerne høre lidt om hvordan du kommer i skole, på besøg hos kammerater og lign. - dvs. om du cykler, tager bussen eller om dine forældre kører dig. Dette interview er lagt op, som et åbent interview dvs. du må meget gerne komme med kommentarer udover de spørgsmål vi stiller dig. Det er meningen at du skal fortælle frit om de ting du synes er vigtige for dine valg af transportmidler og du må meget gerne komme med dine/deres meninger om spørgsmålene eller andet. Netop fordi det er et åbent interview, kan det godt forekomme at vi kommer ind på nogle af de samme ting flere gange, da håber vi at du/de vil bære over med os. Vi regner med interviewet tager ca. 1 /2 time, men det kan godt komme til at tage noget længere.

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135 Fordeling af persontransportarbejde og antal ture på transportmidler i Gladsaxe og Horsens Reel og estimeret cykeltid B I L A G 6

136

137 Fordeling af persontransportarbejde og antal ture på transportmidler i Gladsaxe og Horsens. Figur B7.1 og B7.2 viser fordelingen af persontransportarbejdet og antal ture på transportmidler for voksne årige i hhv. Gladsaxe og Horsens. Det ses, at der bliver foretaget flere togture i Gladsaxe (Figur B7.1) end i Horsens (Figur B7.2). ' Endvidere ser man, at persontransportarbejdet for voksne bilpassagerer i Horsens er på ca. 30%, mens det i Gladsaxe ligger lidt lavere med ca. 23%. Ligeledes er antallet af ture for bilpassagerer lavere i Gladsaxe end i Horsens. Fordelingen på de resterende transportmidler er ensartet de to byer imellem. Gladsaxe Fordeling på transportmidler Figur B7.1 Persontransportarbejdet og turantallets fordeling på transportmidler i Gladsaxe (voksne), Bilag 2, Skema I.a, spm Det skal bemærkes, at S-Tog er slået sammen med almindelige togture, da stikprøven kun afdækker i alt 15 togture.

138 Horsens Fordeling på transportmidler Figur B7.2 Persontransportarbejdet og turantallets fordeling på transportmidler i Horsens (voksne), Bilag 2, Skema I.a, spm. 32.

139 Figur B7.3 og B7.4 belyser fordelingen af persontransportarbejde og antal ture for de unge årige i hhv. Gladsaxe og Horsens. Figur B7.3 Persontransportarbejdet og turantallets fordeling på transportmidler i Gladsaxe (unge årige), Bilag 4, Skema III.a, spm. 23. Andelen af persontransportarbejde og antal ture for bilpassagerer er størst i Horsens. Derimod er persontransportarbejdet for cyklen mere end dobbelt så stort i Gladsaxe. I modsætning til fordelingen for voksne er persontransportarbejdet/antal ture for Tog/S-tog større i Horsens end i Gladsaxe. Figur B7.4 Persontransportarbejdet og turantallets fordeling på transportmidler i Horsens (unge årige), Bilag 4, Skema III.a, spm. 23.

140 Reel og estimeret cykeltid Figur B7.5 Cyklisternes cykeltid som funktion af cykelturens længde, Bilag 2, Skema I.a, spm. 32.a, e, f Kun turtider på 60 minutter og turlængder 10 km er medtaget ved beregningen Figur B7.6 Bilførernes estimerede cykeltid som funktion af turens længde, Bilag 2, Skema I.a, spm. 32f, k. Kun turtider på 60 minutter og turlænger på 10 km er medtaget ved beregningen.

141 Årsager- og virkemiddellister for unge og voksne B I L A G 7

142

143 Årsags- og virkemiddellister for unge og voksne. Tabel B8.1 og B8.2 viser årsager til fravalg og valg af cyklen for voksne, mens Tabel B8.3 og B8.4 viser de unges årsager. Tabellerne B8.5-B8.8 angiver de voksnes årsager til valg af det aktuelle transportmiddel, fundet udfra turbogen (Bilag 2, Skema I.a). De unges årsager er angivet i Tabel B8.9-B8.11 ligeledes fundet af turbogen (Bilag 4, Skema III.a). Tabel B8.1 Forhold der har stor eller meget stor betydning for om respondenten vil vælge et andet transportmiddel end cyklen, voksne, Bilag 3, Skema II, spm. 19.

144 Tabel B8.2 Årsager der har stor eller meget stor betydning for om respondenten vælger al cykle, voksne, Bilag 3, Skema II, spm.17.

145 Tabel B8.3 Forhold der har stor eller meget stor betydning for om respondenten vil vælge et andet transportmiddel end cyklen, unge, Bilag 4, Skema III, spm. 43.

146 Tabel B8.4 Årsager der har stor eller meget stor betydning for om respondenten vælger at cykle, unge, Bilag 4, Skema III, spm. 41. Tabel B8.5 Årsager, Top 10, fundet udfra voksne bilføreres turbøger, Bilag 2, Skema I. a, spm. 32 h). N=antal bilførerture.

147 Tabel B8.6 Årsager, Top 10, fundet udfra voksne bilpassagerers turbøger, Bilag 2, Skema I.a, spm 32 h). N=antal bilpassagerture.

148 Tabel Årsager, Top 10, fundet udfra voksne kollektivisters turbøger, Bilag 2, Skema I. a, spm 32 h). N=antal kolektivture.

149 Tabel B8.8 Årsager, Top 10, fundet udfra voksne cyklisters turbøger, Bilag 2, Skema I.a, spm. 32 h). N=antal cykelture.

150 Tabel B8.9 De unges årsager til valg af netop bilen som transportmiddel (passager), Bilag 4, Skema III, spm. 24h). N=antal bilpassagerture. Tabel B8.10 De unges årsager til valg af netop kollektiv transport, Bilag 4, Skenor III, spm. 24h). N=antal kollektivture

151 Tabel B8.11 Top 10 årsager til unges af cyklen, Bilag 4, Skema III, spm. 24h). N=antal cykelture.

152

153 Potentialeudsagn for voksne knyttet til konkrete korte ture under 5 km B I L A G 8

154

155 Potentialeudsagn for voksne knyttet til konkrete korte ture under 5 km. Tabel B10.1 Virkemidler fundet udfra voksne turbøger, Bilag 2, Skema I.a, spm. 32 i.

156

157 Personprofil for potentialegruppen, fordelt på bilførere, bilpassagerer og kollektivister B I L A G 9

158

159 Bilaget angiver en personprofil for voksne potentielle cyklister, fordelt på bilførere, bilpassagerer og kollektivister. Personprofil for bilførere De 62 bilførere (Figur 11.1) som er fællesmængden for de tre metoder har følgende karakteristika: 53,2% mænd og 46,8% kvinder, aldersfordelingen er jævn mellem år. Af de 62 personer er 7% pensionister, 3% under uddannelse og 52% funktionærer. Funktionærgruppen er i forhold til den samlede stikprøve en smule overrepræsenteret på bekostning af de øvrige erhvervsgrupper. Årsagen kan være, at mange under uddannelse allerede cykler, at mange pensionister måske ikke har en cykel eller ikke har helbred til det. 15% bor alene, 27% bor to i hustanden og 58% bor flere end to. 77% er gift eller har en samlever. Der er 8% som ikke har bil, 70% af potentialegruppen bruger dagligt bil, ca. 25% af potentialegruppen cykler dagligt om sommeren og 92% af potentialegruppen ejer én cykel, mens de øvrige 8% har mere end én cykel. Mht. lokalforhold så mener mange fra potentialegruppen, at snerydning/saltning på cykelarealet er dårligt. Mht. cykelparkering, cykelstiruter, vedligeholdelse af cykelfaciliteter, falder positive og negative svar ligeligt. Vedrørende potentialegruppens kendskab til cykelstinet, kollektivnettet og bilvejnettet, så ytrer 60% at de kender afgangstider og ruter for kollektiv transport dårligt, mens kun 23% hhv. 5% er tilsvarende dårligt bekendt med cykelsti- og bilvejnettet. 58% af potentialegruppen, svarende til 36 personer, kommer fra Horsens og gennemfører tilsammen 97 potentielle ture. De resterende 42% (26 personer) kommer fra Gladsaxe og gennemfører tilsammen 80 potentielle ture. I Gladsaxe er 17 ud af de 26 respondenter potentielle cyklister mænd, mens der i Horsens er 16 mænd ud af de i alt 36 potentielle cyklister. På ca. 20% af turene havde respondenterne følgeskab (hhv. børn og/eller voksne). Bortset fra en lille forskel i kønssammensætningen, har de bilførerture, der er potentielle cykelture, samme karakteristika i de to modelbyer. Personprofil for bilpassagerer Bilpassagererne adskiller sig fra bilførerne på følgende områder: 77% af bilpassagererne er kvinder, 55% af bilpassagererne kører dagligt på cykel mod 25% af bilførerne, og samtlige bilpassagerer ejer mindst én cykel. 70% af gruppen ytrer "rimeligt" eller bedre kendskab til rutenet og afgangstider for kollektiv transport, og 23% hhv. 17% er dårligt eller meget dårligt bekendt med cykelsti- og bilvejnettet. I forhold til bilførerne, er passagererne bedre bekendt med det kollektive transportsystem, men dårligere bekendt med de almindelige trafikale forhold i byerne. Der er 17 personer i Horsens og 18 personer i Gladsaxe. Byerne adskiller sig ved at 4 af de potentielle cyklister er under uddannelse i Horsens mod 1 i Gladsaxe, samt at 8 personer i Gladsaxe er funktionærer/tjenestemænd mod 5 i Horsens.

160 Personprofil for kollektivister Af de 23 potentielle cyklister udgør kvinderne de 19. Ligesom ved bilpassagererne er majoriteten i denne gruppe altså kvinder. 14 personer i gruppen er hverken gift eller samlevende, og hvor funktionærerne var den hyppigst repræsenterede erhvervsgruppe i de to andre potentielle grupper, er kun 5 ud af de aktuelle 23 personer funktionærer. Pensionister og uddannelsessøgende er repræsenteret med 5 af hver. Alle 23 har en cykel, og 8 har endvidere abonnementskort til kollektiv transport. Fordelt på byerne er der 7 personer fra Horsens og 16 fra Gladsaxe.

161 Årsager og virkemidler for alle potentielle cyklister B I L A G 10

162

163 Respondenter, årige Årsager Nedenstående Tabel B11.1 angiver "Top 5" for årsager til transportmiddelvalg, dels for de i afsnit fundne potentielle cyklister (62 bilførere, 35 voksne bilpassagerer samt 23 voksne kollektivister), og dels for alle voksne respondenter. De anførte årsagsbeskrivelser henfører til specifikke ture, hvilket betyder, at tabellen er lavet ud fra turbøgerne, Skema I, spm. 32. (Tabellens nederste række, "Alle", fås af Tabel B8.5- B8.8). Tabel B11.1 Top 5 årsager til valg af transportmiddel på de potentielle ture samt på alle ture foretaget af bilførere, bilpassagerer samt kollektivbrugere i Gladsaxe og Horsens. Bilag 2, Skema I, spm. 32. Af tabellen ses, at de væsentligste årsager til transportmiddelvalget er behagelighed, tidsbesparelse, afstand og bagagemængde og for bilførere tillige bilrådighed. Dette gælder dels for gruppen af potentielle cyklister, men også for alle voksne respondenter. Årsagerne afviger desuden heller ikke væsentligt fra årsagerne, der er ytret på generelt plan (Tabel 8.1). Disse har vi dog valgt ikke at liste i Tabel B 11.1's Top 5, idet det, som det fremgår af afsnit 11.1, er de turbogsbaserede udregningsmetoder der har størst overlap. En del af de enkelte trafikantgrupper benytter tillige kategorien andet rimeligt hyppigt, hvilket også ses af følgende Tabel B11.2. Tabellen angiver alle årsager til transportmiddelvalg for hhv. bilfører- bilpassager- og kollektivture fordelt på de to byer.

164 Tabel B11.2 Årsager til valg af transportmiddel på de bilførerture der er potentielle cykelture, bilpassagerture og ture foretaget af kollektivbrugere i hhv.gladsaxe og Horsens. N i tabellens næst- Øverste række angiver antallet af ture. Det er især inden for forholdene behagelighed, bilrådighed, afstand, dårligt vejr og manglende eller dårlig adgang til kollektiv transport, at Horsens/Gladsaxe bilførernes årsager adskiller sig fra hinanden. Eksempelvis er der på 32 ture i Horsens, respondenter der ytrer behagelighed som årsag til transportmiddelvalg mod 10 i Gladsaxe. På 20 ture udført af potentialegruppen i Gladsaxe er bilrådighed nævnt mod kun 6 i Horsens. Det er dog muligt, at de to faktorer, behagelighed og bilrådighed, dækker over det samme. For passagerernes vedkommende er der enighed om, at det er behagelighed som er den vigtigste årsag. Tidsbesparelse er af betydning for passagererne i Gladsaxe, mens bagagemængden er en vigtig årsag for passagererne i Horsens. Kollektivisternes ytrede årsager skiller sig ikke væsentligt ud de to byer imellem. Det skal nævnes, at bilen var til rådighed på 9% af kollektivturene, dvs. for hele 91% var bilkørsel ikke en reel valgmulighed på den eksakte tur. For cykelturene derimod havde ca. 25% bilen til rådighed.

165 Virkemidler Af Tabel B 11.3.ses de potentielle respondenters virkemidler. Man ser, at virkemidlerne rådighed over cykel, ændring af vaner og bedre vejr er ofte forekommende for alle tre trafikantarter. Ligeledes er kategorien andet en hyppigt forekommende svarkategori. Tabel B11.3 Virkemidler til overflytning af de bilførerture, bilpassagerture og ture foretaget med kollektivtransport i Gladsaxe og Horsens. (Turbogen, Bilag 2b, Skema I.a. spm. 32i) N i tabellens næstøverste række angiver antallet af potentielle ture. Eventuelle byforskelle fremgår ikke af tabellen, men beskrives nedenfor: Hvis der ses på bilføreres virkemidler er der kun en lille forskel de to byer imellem: bedre cyklistsikkerhed samt cykelreparation bliver nævnt i forbindelse med hhv. 2 og 4 ture i Gladsaxe. Disse to virkemidler nævnes ikke af bilførerne i Horsens. Iøvrigt er fordelingen af bilførernes potentielle cykelture, på de i ovennævnte Tabel B11.3 virkemidler, ensartet i de to byer, med undtagelse af virkemidlet bedre vejr. I Gladsaxe bliver dette virkemiddel nævnt af 5%, mens værdien ligger helt oppe på 22% i Horsens. Der er ingen forskel mellem, typer af samt størrelse på, bilpassagerernes ytrede virkemidler i hhv. Gladsaxe og Horsens. Der er få kollektivture og virkemidlerne er forskellige byerne imellem, og da maksimalt fire personer har valgt samme svarkategori, er der ikke konkluderet yderligere herpå.

166 Respondenter, årige Tabel B11.4 viser årsager og virkemidler til overflytning af de potentielle børn. Tabel B11.4 Årsager og virkemidler til overflytning af potentielle børn, såvel bilpassagerer som kollektivister. De 9 potentielle respondenters årsager til transportmiddelvalget er nævnt i faldende rangorden. Årsagerne for bilpassagerene stemmer nogenlunde overens med dels den generelle årsagsliste for børn, Tabel 9.7, dels den turspecifikke for bilpassagerer, Tabel De virkemidler som kan overflytte de 9 respondenter fra at være bilpassagerer til at være cyklister er ifølge eget udsagn: Andet, dvs. et tiltag som ikke var nævnt i spørgeskemaets spm. 23, Bilag 4, bedre vejr samt ændring af vaner.

167 Potentialet i Gladsaxe og Horsens B I L A G 11

168

169 Potentialet i Gladsaxe og Horsens Tabel B11.5 Antal potentielle personel-, potentielle ture samt potentielt persontransportarbejde fordelt på de enkelte trafikantarter, såvel voksne som børn i Gladsaxe. Tabel B11.6 Antal potentielle personer, potentielle ture samt potentielt persontransportarbejde fordelt på de enkelte trafikantarter, såvel voksne som børn i Horsens.

170 Af tabel B11.5 og B11.6 fremgår, at der i alt er 62 potentielle cyklister i Gladsaxe mod 65 i Horsens, 145 potentielle cykelture i Gladsaxe og 157 potentielle cykelture i Horsens. Begge steder kan 14-15% af alle bil/kollektivture overflyttes. Dette svarer til 6,6% af persontransportarbejdet med bil/kollektiv i Gladsaxe og 3,1% i Horsens. Den relativ store forskel i andelen af potentielt persontransportarbejde de to byer imellem skyldes, at de potentielle ture i Horsens er kortere end i Gladsaxe, nemlig hhv. 3 km i Horsens og 4,5 km i Gladsaxe. Den gennemsnitlige længde af kollektivture i Gladsaxe er på 8,1 km mod 4,5 km i Horsens, potentielle bilførerture har en gennemsnitlig længde på 3,8 km i Gladsaxe mod 2,7 km i Horsens. De potentielle ture i Gladsaxe er altså længere end i Horsens, men selve turantallet i de to byer er ikke forskelligt. Til gengæld er gennemsnitslængden af alle bil/kollektivture hhv. 13 km i Horsens og 10 km i Gladsaxe, dvs. "modsatte" effekt. Årsagen til at de potentielle ture er længere i Gladsaxe end i Horsens kunne være, at mange af respondenterne fra Gladsaxe har ture til København, hvor der er vanskeligheder med at parkere. Endvidere er det muligt, at der er mere myldretidstrafik i Gladsaxe, hvorfor cyklen tidsmæssigt er mere konkurrencedygtig her. I Figur 7.4, Kapitel 7, ses, at cykelturene i Horsens generelt er kortere, end i Gladsaxe.

171 Årsager og virkemidler for de 92 potentielle cyklister B I L A G 12

172

173 Årsags- og virkemiddelliste for de 92 potentielle cyklister der idag er bilister I det nedenstående foreligger en årsags- og virkemiddelliste alene for de potentielle cykelture, som i dag er bilture. Tabel B 12.1 og B 12.2 viser årsager til valg af hhv. bil og cykel. Tabel B 12.3 og B 12.4 angiver virkemidler tilkendegivet dels turspecifikt, dels på generelt plan. Tabel B12.1 Bilisters (bilfører + bilpassager) - der er- potentielle cyklister - årsager til valg af bil, Bilag 2, Skema I.a, spm. 32.h).

174 Tabel B12.2 Forhold der har stor eller meget stor betydning for at bilister vil vælge cyklen, Bilag 3, Skema II, spm. 17. Tabel B12.3 Virkemidler fundet ud fra turbøgerne i Bilag 2, skema I.a, tekst 3.

175 Tabel B12.4 Virkemidler tilkendegivet (på generelt plan) af de 92 bilister som er potentielle cyklister, Bilag 2, Skema 1, spm. 36. Foranstaltninger der af respondenterne er ytret som havende nogen eller stor betydning. Det skal bemærkes, at det for den enkelte respondent har været muligt at nævne mere end ét af de i spørgsmål 36 listede virkemidler.

176

177 Det udvidede potentiale B I L A G 13

178

179 Potentielle cykelture og potentielt persontransportarbejde ved det udvidede potentiale fordelt på bilførere, bilpassagerer og kollektivister. Figur B13.1 Antal ture der kan overflyttes til cykel ved det udvidede potentiale. Figur B13.2 Antal personkilometer der kan overflyttes til cykel ved det udvidede potentiale.

180

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport,

Analyse af TU data for privat og kollektiv transport. Marie K. Larsen, DTU Transport, Analyse af TU data for privat og kollektiv transport Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Analyser af TU Analyserne er udført for at få et bedre overblik over data til brug i ph.d.-projekt

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012

Indkøb og transportvaner i København. Trafikdage 2012 Indkøb og transportvaner i København Trafikdage 2012 Hvad vidste vi i forvejen? 2 Fra bl.a. Holland og Sverige Cyklister bruger færre penge pr. besøg, men kommer til gengæld oftere. Cyklister lægger samlet

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Odense - Danmarks Nationale Cykelby Odense - Danmarks Nationale Cykelby Midtvejsevaluering af transportvaner Notat 7 2001 Søren Underlien Jensen Odense - Danmarks Nationale Cykelby Midtvejsevaluering af transportvaner Notat 7 2001 Søren

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ

CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ 152 CYKLEN - REDSKABET TIL SUNDHED OG BEDRE MILJØ Cyklen - redskabet til sundhed og bedre miljø Af seniorforsker Thomas Alexander Sick Nielsen, seniorforsker Linda Christensen og seniorrådgiver Thomas

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

Transportprofiler og rejsemønstre i Region Sjælland

Transportprofiler og rejsemønstre i Region Sjælland Region Sjælland Transportprofiler og rejsemønstre i Region Sjælland Rapport December COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Region Sjælland Transportprofiler

Læs mere

Transportmiddelvalg og ulykkesrisiko

Transportmiddelvalg og ulykkesrisiko Transportmiddelvalg og ulykkesrisiko Af Thomas Krag, Direktør, Dansk Cyklist Forbund, Rømersgade 7, DK-1362 København K, tlf 33 32 31 21, fax 33 32 76 83, e-mail dcf@dcf.dk Indledning Kørsel i personbil,

Læs mere

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper

Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Notat: El-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper Det Økologiske Råd har netop udført en af de hidtil største undersøgelser af el-cyklers potentiale i udvalgte befolkningsgrupper. Undersøgelsen

Læs mere

Nuværende. Fremtidige

Nuværende. Fremtidige Nuværende Transport over 20 dage* 194 1145 871 7278 112 9600 Frekvens 0,02 0,12 0,09 0,76 0,01 1 Dagligt pres* 13,6 80,5 61,2 511,7 7,9 675 *Regnet fra en population på 675 Transport over 20 dage* 165

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%)

Hvad er dit køn? Hvor gammel er du? Hvilken kategori beskriver dig bedst? Mand (32%) Kvinde (68%) Over 65 år (0%) Under 18 år (0%) år (3%) Hvad er dit køn? Mand (32%) Kvinde (68%) Kvinde Mand Hvor gammel er du? Over 65 år 56-65 år (19%) Under 18 år 18-25 år (3%) 26-35 år (16%) 36-45 år (23%) 46-55 år (39%) Under 18 år 18-25 år 26-35 år 36-45

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Den nationale cyklistundersøgelse

Den nationale cyklistundersøgelse 2016 Den nationale cyklistundersøgelse Kommunerne i Danmark Spørgsmålskatalog: Fællesspørgsmål og tilvalgsspørgsmål for undersøgelsen Fællesspørgsmål (Obligatoriske) 08.01.16 Den Nationale cyklistundersøgelse,

Læs mere

Transportvaner i Odense Kommune

Transportvaner i Odense Kommune Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Søren Underlien Jensen Transportvaner i Odense Kommune Arbejdsnotat 2001 Af Søren

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang. Linda Christensen, LCH@Transport.DTU.dk Thomas Jensen, TCJ@Transport.DTU.

Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang. Linda Christensen, LCH@Transport.DTU.dk Thomas Jensen, TCJ@Transport.DTU. Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang Linda Christensen, LCH@Transport.D.dk Thomas Jensen, TCJ@Transport.D.dk Andelen, der går og cykler afhængig af rejselængden Rejselængden er

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30

Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Titel Emneindplacering Indlægsholder: Mobilitetsplaner for virksomheder 2 eksempler Hvordan styrer vi bytrafikken? Morten Agerlin, Rambøll By og Trafik MAP@Ramboll.dk 2010-07-30 Baggrund og formål Den

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark

Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark Rejsevaner blandt personalet i regionshuset, Region Syddanmark - 1 - Ansatte i Region Syddanmark, regionshuset, blev i marts 29 spurgt om deres rejsevaner til og fra arbejdsstedet. Hermed følger et overblik

Læs mere

Indsamling af data for rutevalg i kollektiv transport

Indsamling af data for rutevalg i kollektiv transport Indsamling af data for rutevalg i kollektiv transport Af Marie K. Larsen, DTU Transport, mkl@transport.dtu.dk Abstract I dette paper beskrives udformningen og resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007

TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 1 TRAFIKUNDERSØGELSE 2006/2007 BALLERUP KOMMUNE BORGERPANELET UDARBEJDET AF: PROMONITOR JANUAR 2007 2 3 Indhold Om undersøgelsen... 4 Husstandens transportmidler... 5 Afstande i den daglige transport...

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

& '( " #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3 " #)

& '(  #) * + ,-.! /)-0/* * 0 0 00 * 02 * 3  #) #$ & '( #) * + #, $/)01 /)0/* * 0 0 00 * 02 * 3 /)0/* * #) '( 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

En skattelettelse i form af gratis kollektiv trafik på 11, 4 milliarder giver:

En skattelettelse i form af gratis kollektiv trafik på 11, 4 milliarder giver: Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 8 Offentligt Kære trafikudvalg Teknologirådets rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport fra 2006 er halve sandheder baseret

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes?

Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Hvor meget kan den daglige transport mellem bolig og arbejde påvirkes? Af Per Thost RAMBØLL NYVIG a/s RAMBØLL er en rådgivende koncern med ca. 2.000 ansatte, hvoraf ca. 1.0 arbejder på 4 adresser i Hovedstadsområdet:

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang

Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang Potentiale for overflytning af korte bilture til cykel og gang Seniorforsker Linda Christensen, DTU Transport, LCH@Transport.DTU.dk Forsker Thomas Jensen, DTU Transport, TCJ@Transport.DTU.dk Abstrakt Paperet

Læs mere

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune

Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse. Arbejdsnotat. Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 16. august 2006 Jacob Hviid Hornnes, Anne Christensen og Ulrik Hesse Arbejdsnotat Metode- og materialeafsnit til Sundhedsprofil for Gribskov Kommune 1. Materiale og metode 1.1 Indsamling af data Data er

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1

SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN. Operate A/S Side 1 SURVEY OM INFRASTRUKTUR I REGION HOVEDSTADEN Operate A/S Side 1 METODE Stikprøve og dataindsamling Målgruppe: 18-74 årige mænd og kvinder i Region Hovedstaden (minus Bornholm Kommune). Metode: Web-survey.

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases

Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Samfundsøkonomiske analyser af cykeltiltag - metode og cases Af Senior projektleder Eva Willumsen og økonom Jonas Herby, COWI Trafikdage på Aalborg Universitet 2009 ISSN 1603-9696 1 Baggrund og formål

Læs mere

Spørgeskema til ansøger

Spørgeskema til ansøger Spørgeskema til ansøger Formålet med at udfylde dette skema er at sikre, at din ansøgning om støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 kan behandles hurtigt, og at udfaldet af din sag bliver så korrekt

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning

Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Dato: 10.02.2016 Bedre forhold for cykling i Greve Kommune Skiltning og vejvisning Projekt nr.: 1004226-004 T: 33 73 71 23 E: jah@moe.dk 1 Om spørgeskemaundersøgelsen Som en del af projektet gennemføres

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

Cykeltrafik - noget for sig?

Cykeltrafik - noget for sig? Indhold 1. 2. Kommunikation Cykeltrafik - noget for sig? 3. Lyngby 4. Nogle betragtninger Thomas Krag Mobility Advice Lyngby-Taarbæk Kommune 28. november 2005 Grundkursus i trafik kens mængde er nogenlunde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen...2 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...2 1.2 Besvarelsesprocenter...3 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

PROJEKT JOBture I ÅRHUS

PROJEKT JOBture I ÅRHUS PROJEKT JOBture I ÅRHUS Civilingeniør Bent Fredshavn Vejkontoret, Århus Kommune PROJEKTINDHOLD Projektet er et trafikpuljeprojekt, som Århus Kommune har udført i fællesskab med Vejdirektoratet. Udgangspunktet

Læs mere

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune

Transportvaner. Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Transportvaner Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune Sammenfatning af undersøgelse af transportvaner i Middelfart Kommune I denne folder findes sammenfatningen af Middelfart

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV

TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV TRANSPORT, FORBRUG OG ADFÆRD EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES HANDELSLIV OKTOBER 2015 Analysen af transport, forbrug og adfærd En undersøgelse af danskernes handelsliv er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen

Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Cykeltrafik - En beskrivelse ud fra transportvaneundersøgelsen Juni 2002 Johan Nielsen Transportrådet Arbejdsnotat nr. 02-02 Transportrådet, Chr. IX's Gade 7, 4., 1111 Købehavn K. Tlf. 33 93 37 38 Fax

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2017 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for fjerde år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Bedre tilgængelighed Flere passagerer

Bedre tilgængelighed Flere passagerer Bedre tilgængelighed Flere passagerer - Oplandets betydning og muligheden for at bruge det bedre Kristoffer Kejser, DSB S-tog Fagfællebedømt ISSN 1397-3169 1 Èt er en køreplan at forstå Et andet at nå

Læs mere