10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 18. januar 2012 Udskrevet: 23. januar 2012 Fil: 10 2a Arbejdspakke 2 - Processer ift ejerskifte ver 1.0

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Procesbeskrivelser fra 1. workshop oprettet i skabelon til beskrivelse af processer Procesbeskrivelse tilrettet efter 2. workshop og internt review Procesbeskrivelser klargjort til interessent review herunder er diagrammer indsat i dokumentet Procesbeskrivelser tilrettet efter review og klargjort til Spor 2 PHU-S&D og HTE-S&D PHU-S&D og HTE-S&D PHU-S&D og HTE-S&D HTE-S&D Klargjort til styregruppeaflevering KH-S&D Opdateret til version 1.0 efter godkendelse på styregruppemøde KH-S&D Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG REGISTRERING AF EJERSKIFTE... 6 PROCES 2.1 EJERSKIFTE - TINGLYST... 7 NUVÆRENDE PROCES... 7 FREMTIDIG PROCES (TO-BE)... 9 SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 2.2 EJERSKIFTE IKKE-TINGLYST NUVÆRENDE PROCES (AS-IS) FREMTIDIG PROCES (TO-BE) SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES HÅNDTERING AF CPR-HÆNDELSER DØDSFALD, FLYTNING TIL/FRA UDLAND NUVÆRENDE PROCES (AS-IS) FREMTIDIG PROCES (TO-BE) af 40 - EBST-REF:

3 SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 2.4 VEDLIGEHOLDELSE AF EJEROPLYSNINGER, HERUNDER OPLYSNINGER OM EJENDOMMENS ADMINISTRATOR NUVÆRENDE PROCES (AS-IS) FREMTIDIG PROCES (TO-BE) SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 40 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til ejerskifte inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet 10.2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra d. 22. september til d. 25. oktober I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt torsdag den 22. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring ejerskifte inkl. nuværende systemunderstøttelse. Deltagere: KL, KOMBIT, Kerteminde Kommune, Viborg Kommune, Skatteministeriet, samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt onsdag den 29. september 2011 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Gennemgang af forslag til fremadrettede processer ift. ejerskifte inkl. fremtidig systemunderstøttelse. Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og forudsætninger. Deltagere: KL, KOMBIT, Kerteminde Kommune, Viborg Kommune, Skatteministeriet, samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. - 4 af 40 - EBST-REF:

5 De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: Proces 2.1 Ejerskifte - tinglyst Proces 2.2 Ejerskifte ikke-tinglyst Proces 2.3 Håndtering af CPR-hændelser (dødsfald, flytning til/fra udlandet) Proces 2.4 Vedligeholdelse af ejeroplysninger herunder oplysninger om ejendommens administrator Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 2.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer. - 5 af 40 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig registrering af ejerskifte De fremtidige processer for ejerskifte bygger på følgende principper: Oplysninger om ejerskabsændringer opsamles på een gang og ved kilden med henblik på registrering i den fællesoffentlige Ejerfortegnelse (NY). I de tilfælde hvor kilden er tinglysningen, er det tinglysningen, der ajourfører Ejerfortegnelsen. Informationer i relation til ejerskifte opbevares som strukturerede data i Ejerfortegnelsen. Grunddata skal være udstyret med en unik identifikation (UUID), status, metadata og historik Ejerfortegnelse skal indeholde aktuel ejer, overtagelsesdato, ejerandel og andre oplysninger, som er nødvendige for kommuner (ejendomsskat og bidrag) og SKAT (ejendomsværdiskat). Andre processer og systemer kan anvende data fra Ejerfortegnelsen. Der sendes ikke dokumenter rundt i systemet. I stedet hentes aktuelle informationer i Ejerfortegnelsen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. - 6 af 40 - EBST-REF:

7 Proces 2.1 Ejerskifte - tinglyst Nuværende proces Figur 1. Ejerskifte - tinglyst nuværende proces Frekvens: Der er ikke lovkrav om tinglysning af ejerskifte, men de fleste ejerskifter tinglyses. Der er ca tinglysninger af ejerskifte årligt. Desuden registreres ejerskifter i kommunerne. Dette sker på grundlag af oplysninger fra tingbogen, ca. 50% af disse behandles manuelt af kommunale sagsbehandlere. Tinglysningsretten (DSS) modtager en anmeldelse fra ejer/anmelder om at få tinglyst ejerskifte. Anmeldelsen er indberettet på tinglysning.dk af ejeren eller en anden med fuldmagt fra ejeren f.eks. advokat Tinglysning af ejerskifte Tinglysningsretten (DSS) henter vurderingsoplysninger fra SKAT for at kunne sammenligne salgspris med den aktuelle vurdering til brug for beregningen af tinglysningsafgiften. Oplysningerne hentes i VUR. - 7 af 40 - EBST-REF:

8 Anmelder kan modtage flere beskeder om status på tinglysningen undervejs i forløbet. Når tinglysningen er afsluttet, sendes der en elektronisk kvittering eller afvisning til anmelder. Samtidig sendes elektroniske beskeder (tinglysningshændelser) til SKAT og kommunernes EDBcentral (p.t. KMD). SKAT registrerer automatisk salgssummen bl.a. til brug for analyser (jf. Arbejdspakke 5: Ejendomsvurdering) Vurdering af hændelse Ejerskiftet kontrolleres elektronisk i hos kommunernes EDB-central, før ejerskiftet gøres tilgængeligt for den enkelte kommune. Hvis visse krav er opfyldt, kan den kommunale registering gennemføres automatisk, resten sagsbehandles manuelt i den enkelte kommune. Forventningerne var 60% maskinelle ejerskifter, men det er snarere 50%. Alle kommuner kan bruge denne automatik fra 1/1 2012, hvor det kommer med i KMDs basispakke til Struktura Ejer Sagsbehandling De sager, der ikke kan køre automatisk, skal sagsbehandles manuelt (fordelingen er forskellig fra kommune til kommune). Nogle gange kontaktes anmelder undervejs. Eksempler på udfordringer: Bygninger på lejet grund har ofte forkert ejd.nr forkert ejer og udredning af ejerandele, da DSS ikke oplyser før- og efter andele med i anmeldelsen. Problemer med ideelle anparter og ejendomme under udstykning. DSS anvender bygningsnumre, som kommunen ikke kender (BLG Bygning på lejet grund) Delsalg (100% handel ift. tingbogen), men delsalg set ift. ESR, bl.a. pga. forskelle i ejendomsbegreberne (Bestemt Fast Ejendom og Vurderingsejendom) Ved salg til og fra til det offentlige ifm fritagelse fra ejd.skat. Tinglysning af skifteretsattester Handler hvor kommunen har bevilget fritagelse efter ejendomsskattelovens 7 og 8 Ved salg hvor kommunen har bevilget Lån til betaling af ejendomsskat Ajourfør ESR Kommunen registrerer ejerskiftet i ESR, og der bliver automatisk sendt informationer herom til en lang række abonnenter/systemer: Eksempelvis Social og Pension, Forbrugerafregning, Ejendomsskatteberegning Aflys betinget skøde Hvis ejerskiftet sker på grundlag af et betinget skøde, sker tinglysningen med frist. Hvis betingelsen ikke er opfyldt, når tidsfristen udløber, vil tinglysningen af betinget skøde blive aflyst af Tinglysningsretten (DSS). I givet fald vil kommunen og SKAT få besked om aflysningen (udsletningshændelse). Efterfølgende fortsættes i procesarbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag. - 8 af 40 - EBST-REF:

9 2.1.7 Tilbagefør ejerskifte Kommunen tilbagefører ejerskiftet i ESR. Tilbageførslen resulterer i, at der bliver sendt informationer herom til en lang række abonnenter Udtræk liste over ejerforhold (evt.) Kommunen bestiller lister hos KMD til forskellige formål. Det drejer sig primært om udtræk til løsning af driftsmæssige opgaver, hvor kendskab til ejerforhold er krævet. F.eks. nabohøringer, orienterings skrivelser til ejere i forbindelse med offentliggørelse af lokalplaner mv. Efter Tilbagefør ejerskifte og Sagsbehandling fortsættes i procesarbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag. ESR kopierer seneste måned ændringer i ejeroplysninger til SKAT (månedlig replikering) for ajourføring af SVUR. Fremtidig proces (To-Be) Figur 2. Ejerskifte - tinglyst fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Vurdering af hændelse Sagsbehandling Ajourfør ESR Tilbagefør ejerskifte Udtræk liste over ejerforhold (evt.) - 9 af 40 - EBST-REF:

10 Ændres: - Tilføjes: Ajourfør ejerfortegnelse Ajourfør ejerfortegnelse Når der er tinglyst et ejerskifte (2.1.1 Tinglysning af ejerskifte uændret) eller et ejerskifte er tilbageført (2.1.4 Tilbagefør tinglysning - uændret), skal tinglysningsretten samtidig ajourføre Ejerfortegnelsen med ejeroplysninger, overtagelsesdato mv. Hvis den automatiske opdatering af Ejerfortegnelsen ikke lykkes, fortsættes i proces 2.2: Manuelt ejerskifte. Det kan eksempelvis være de 10% sager, der vedrører ejerandele. De øvrige delprocesser (To-Be) er identiske med de eksisterende delprocesser (As-Is). Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 3. Ejerskifte - tinglyst nuværende systemunderstøttelse. As-Is systemunderstøttelse: Tinglysningsret: etl ikke alle sager kan afvikles automatisk. SKAT: VUR leverer ejendomsvurderingerne til Tinglysning af ejerskifte. SVUR er et internt fagsystem. Der er ingen manuelle processer i relation til Tinglyst ejerskifte hos SKAT af 40 - EBST-REF:

11 Kommunen: ESR (via KMD Structura front-end). Fra ESR kopieres seneste måneds ændringer i ejeroplysninger til SVUR (månedlig replikering til SKAT), og der sendes daglige ajourføringer til en lang række eksterne abonnenter. Fremtidig systemunderstøttelse Figur 4. Ejerskifte - tinglyst fremtidig systemunderstøttelse. To-Be systemunderstøttelse: Tinglysningsret: etl og Ejerfortegnelse. I Ejerfortegnelsen skal overtagelsesdato, ny aktuel ejer og andre data herom registreres (data som i dag er i ESR). SKAT: VUR og nyt SVUR. Der er fortsat ingen manuelle processer hos SKAT i relation til Tinglyst ejerskifte hos SKAT. Datafordeleren anvendes til at hente data fra grundregistrene. Eksterne abonnenter kan også hente grunddata via datafordeleren af 40 - EBST-REF:

12 Proces 2.2 Ejerskifte ikke-tinglyst Nuværende proces (As-Is) Figur 5. Ejerskifte ikke-tinglyst nuværende proces Frekvens: Ca sager årligt (75 sager i snit * 98 kommuner) Kommune underrettes om ejerskiftet fra forskellige kilder. Ikke-tinglyste ejerskifter er specielle i den forstand, at der ofte er særlige relationer mellem den, der overdrager og den, der modtager ejendommen, f.eks. længstlevede i et ægteskab, overdragelse til et familiemedlem (oftest børn) og virksomhedsoverdragelser. Derved udskydes (spares) tinglysningsafgiften pt ,- kr. Virksomhedsoverdragelser giver særlige udfordringer i forhold til at få ajourført ejers CVR-nr. Kommunen stiller krav om dokumentation af ejerskifte, f.eks. en købsaftale med begge parters underskrift eller en skifteretsattest i tilfælde, hvor skiftet ikke er tinglyst. Dog forlanges der tinglyst skifteretsattest, når der søges om lån til betaling af ejendomsskat og det bevilges. Registrering af ejerskifter på ejendomme, som er under udstykning, håndteres under Procesarbejdspakke 1: Ejendomsdannelse Registrer anmeldt ejerskifte (sagsbehandling) Kommunen registrerer ejerskiftet i ESR (lig Sagsbehandling) af 40 - EBST-REF:

13 Efter fortsættes i procesarbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag. Når ejerskiftet er registreret i ESR, vil der bliver sendt informationer herom til en lang række abonnenter. ESR s ejeroplysninger kopieres til SKAT (månedlig replikering). Note: virksomhedsoverdragelse, fx skift i TDC selskabsstruktur, eller DSB, og overdragelse mellem kommuner ved kommunalreformen, kan sniges i tingbogen. I Viborg lytter man nu via KMD på CVR hændelser. SPÆNDENDE NY DEL I BUSINESS CASEN. Fremtidig proces (To-Be) Figur 6. Ejerskifte ikke-tinglyst fremtidig proces Frekvens: Ca sager årligt (de sager er dem fra Proces 2.1, der manuelt skulle registreres, hvilket svarer 10% af alle tinglysninger af ejerskifte) Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: Registrer anmeldt ejerskifte (sagsbehandling) Tilføjes: Registrer ejerskifte (sagsbehandling) De manuelle sager fra proces 2.1 Tinglys ejerskifte skal håndteres sammen med ikke-tinglyste ejerskifte-sager i den fremtidige proces. Sagsbehandleren i kommunen registrerer ændrede ejerforhold i Ejerfortegnelsen (nyt) af 40 - EBST-REF:

14 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 7. Ejerskifte ikke-tinglyst nuværende systemunderstøttelse As-Is systemunderstøttelse: Kommunen: ESR og kommunale fagsystemer. Fra ESR kopieres ejeroplysninger til SVUR (månedlig replikering til SKAT), og der sendes daglige ajourføringer til en lang række eksterne abonnenter. Fremtidig systemunderstøttelse Figur 8. Ejerskifte ikke-tinglyst fremtidig systemunderstøttelse - 14 af 40 - EBST-REF:

15 To-Be systemunderstøttelse: Kommune: I Ejerfortegnelsen skal ejerforholdskode, overtagelsesdato, ny aktuel ejer og andre data om herom registreres (relevante data som i dag er i ESR). Derudover anvendes eksterne fagsystemer (som As-Is) Eksterne parter kan hente grunddata via datafordeleren af 40 - EBST-REF:

16 Proces Håndtering af CPR-hændelser dødsfald, flytning til/fra udland Nuværende proces (As-Is) Figur 9. CPR-hændelser nuværende proces Frekvens:. Der dør ca årligt. Hvis 40% af dem er ejendomsejere, så er det anslået sager årligt. Flytning til udlandet er ca sager årligt (er det korrekt - meget lavt???). Kommune modtager via KMD CPR-hændelserne: Dødsfald og flytning til/fra udlandet Afklar og registrer administratoroplysninger Ved dødsfald registreres automatisk Boet efter... under navn, og adressen fjernes. I Viborg Kommune sættes den sidst kendte adresse manuelt ind, den adresse afdøde var registreret på f.eks. plejehjem, men det gør alle kommuner ikke (f.eks. gør Kerteminde ikke). Kommunen finder bobestyrer ved at rette henvendelse til Skifteretten evt. via SKAT. Bobestyren indsættes som administrator på ejendommen, ofte er det længstlevende ægtefælle, der indsættes som administrator. Hvis kommunen ikke er aktiv med hensyn til at indhente oplysning om bobestyrer, sendes skattebillet til skifteretten, som sender den tilbage til kommunen med oplysning om bobestyrer af 40 - EBST-REF:

17 2.3.2 Afklar og registrer adresse Når en person flytter til udlandet, skal det registeres i CPR. Kommunen får en liste, hvor der både står cpr.nr. og evt. hvilke ejendomme, personen ejer (kobling af data fra P-Data og ESR). Kommunen registrerer den udenlandske adresse i ESR. Fra ESR kopieres oplysninger til SKAT (månedlig replikering). Flytninger efter første adresse i udlandet opfanges ikke. Derfor kommer skattebilletten ofte retur for denne type, fordi adressaten er ubekendt (25-50 retur i Viborg Kommune årligt jf. proces 2.4) Flytning fra udlandet til Danmark opfanges ikke. Selv om kommunen via P-data får denne oplysning, sker der ikke en automatisk opdatering, fordi der er noteret en alternativ adresse på ejendommen. Disse hændelser opdages først ved modtagelse af returpost jf. proces 2.4 Vedligeholdelse af ejeroplysninger eller ved gennemgang af listen over alternativ adresser jf. proces Fremtidig proces (To-Be) Figur 10. CPR-hændelser fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Afklar og registrer administratoroplysninger (opgave flyttet til skifteretten > 2.3.3) Ændres: Afklar og registrer adresse Tilføjes: Ajourfør ejerfortegnelse med administrator (bobestyrer) - 17 af 40 - EBST-REF:

18 2.3.3 Ajourfør ejerfortegnelse med administrator (bobestyrer) Skifteretten skal overtage opgaven med at indsætte bobestyrer som administrator for ejendommen. Det vil være optimalt, hvis der samtidig sørges for tinglysning af skifteretsattest. Flytning til og fra udlandet håndteres automatisk, da det forventes understøttet via brug af CPR/CVR. CVR- og CPR-registeret forventes at havde den udenlandske adresse. Flytninger fra første adresse i udlandet til ny udenlandsk adresse resulterer oftest i returpost, med mindre ejer giver meddelelse til folkeregister om den nye adresse i udlandet. Returpost håndteres i Proces 2.4 Vedligeholdelse af ejeroplysninger. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 11. CPR-hændelser nuværende systemunderstøttelse As-Is systemunderstøttelse: Fødekæden starter i CPR, data overføres til KMD s P-data, hvorefter ESR s ejerfelt opdateres automatisk eller kommunen modtager en liste med CPR-hændelser (papir eller elektronisk). Kommunen: Registrerer i ESR. Opklaringer sker via mail, opringning, brev. Fra ESR overføres data til SVUR som i de andre processer Hvad skifteretten har vides ikke. Folkeregister (kommune): CPR-klient - 18 af 40 - EBST-REF:

19 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 12. CPR-hændelser fremtidig systemunderstøttelse To-Be systemunderstøttelse: Skifteretten modtager eller henter CPR-hændelser fra/i CPR-registeret. Som en del af bobehendlingen ajourføres Ejerfortegnelsen via en Ejerfortegnelseklient af 40 - EBST-REF:

20 Proces 2.4 Vedligeholdelse af ejeroplysninger, herunder oplysninger om ejendommens administrator Nuværende proces (As-Is) Figur 13. Vedligeholdelse af ejeroplysninger nuværende proces Frekvens: Returpost: i Viborg Kommune. Ca om året på landsplan (ekskl. Returpost fra skifteretten (dødsfald). Øvrige opdateringer: ca henvendelser om året på landsplan Kontrol af alternativ adresser: ca rettelser årligt Kommunen modtager returpost eller får direkte henvendelser, der kan resultere i ændring af ejeroplysninger, herunder oplysninger om ejendommens administrator f.eks. når ejeren er foreninger (sport, spejder mv.). Kommunen foretager kun rettelser vedrørende ejendomme i egen kommune af 40 - EBST-REF:

21 2.4.1 Sagsbehandling af returpost Når kommunen modtager returpost undersøges disse nærmere. Det kan være nødvendigt med CVR-opslag og evt. korrektioner til folkeregisteret (CPR) Ajourfør ejer-/administratoroplysninger Kommunen ajourfører ejer-/administratoroplysninger enten som en konsekvens af returpost (ekskl. Skifteret) eller ved direkte henvendelser/ønsker om at oprette, ændre eller slette administrator eller ajourføre alternativ adresse. Henvendelserne sker via post, telefon, mail. Fra ESR kopieres ejeroplysninger til SKAT (månedlig replikering) Kontrol af alternativ adresser Kommunen kan bestille en liste hos KMD vedrørende ejere og administratorer med alternativ adressering. Listen fortæller, hvad der er registreret i ESR samt, hvad der er registreret i henholdsvis CPR og CVR (P-data/V-data). Er der uoverensstemmelser, findes der ud af, hvad der er korrekt og der foretages ændring i ESR. Det kan eksempelvis være en ejer, der tidligere havde bopæl i udlandet, og som er flyttet til Danmark igen. Denne liste bestilles typisk en gang årligt forud for ejendomsskatteberegningen. Det kan være nødvendigt med CPR-/CVR-opslag Ajourføring af ejeroplysninger, hvor ejeren er en virksomhed, giver særlige udfordringer. Idet kommunerne ikke underrettes om adresseændringer for virksomheder. CVR udstiller i dag ikke hændelser af 40 - EBST-REF:

22 Fremtidig proces (To-Be) Figur 14. Vedligeholdelse af ejeroplysninger fremtidig proces Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Kontrol af alternativ adresser Ændres: Ajourfør ejer-/administratoroplysninger Tilføjes: - Kontrollen af de alternative adresser skulle blive overflødig, når vi ser på de fremtidige processer. Der kommer fortsat returpost pga. de flytninger i udlandet fra en udenlandsk adresse til en anden udenlandsk adresse, der ikke håndteres automatisk (proces 2.3 CPR-hændelser). Ajourføringen af ejer-/administratoroplysninger skal ikke foretages i ESR men i Ejerfortegnelsen. Derudover er opgaverne de samme som i de nuværende processer af 40 - EBST-REF:

23 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 15. Vedligeholdelse af ejeroplysninger nuværende systemunderstøttelse As-Is systemunderstøttelse:. Kommunen: Internet opslag, KRAK etc. og ESR for at afklare returpost. Kommune: ESR-struktura til kontrol af alternativ adresser og ajourføring af ejer- /administratoroplysninger CVR/V-data, CPR/P-data og ESR danner grundlaget for listen til kontrol af alternativ adresser. Erhvervs- og selskabsstyrelsen (E&S): CVR-klient anvendes til CVR-opslag i forbindelse med returpost Folkeregisteret (kommunen): CPR-klient anvendes til CPR-opslag i forbindelse med returpost og evt. til korrektioner af CPR-registeret. Stadig månedlig til SVUR fra ESR som i de andre processer af 40 - EBST-REF:

24 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 16. Vedligeholdelse af ejeroplysninger fremtidig systemunderstøttelse To-Be systemunderstøttelse: Kommunen: Internet opslag, KRAK etc. for at afklare returpost. Kommune: Brug af Ejerfortegnelse klient til ajourføring af ejer- /administratoroplysninger Erhvervs- og selskabsstyrelsen (E&S): CVR-klient anvendes til CVR-opslag i forbindelse med returpost og kontrol af alternativ adresser Folkeregisteret (kommunen): CPR-klient anvendes til CPR-opslag i forbindelse med kontrol af alternativ adresser og evt. til korrektioner af CPR-registeret i forbindelse med returpost af 40 - EBST-REF:

25 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Ejerskifte - tinglyst nuværende proces - 25 af 40 - EBST-REF:

26 Figur 2. Ejerskifte - tinglyst fremtidig proces - 26 af 40 - EBST-REF:

27 Figur 3. Ejerskifte - tinglyst nuværende systemunderstøttelse af 40 - EBST-REF:

28 Figur 4. Ejerskifte - tinglyst fremtidig systemunderstøttelse af 40 - EBST-REF:

29 Figur 5. Ejerskifte ikke-tinglyst nuværende proces - 29 af 40 - EBST-REF:

30 Figur 6. Ejerskifte ikke-tinglyst fremtidig proces - 30 af 40 - EBST-REF:

31 Figur 7. Ejerskifte ikke-tinglyst nuværende systemunderstøttelse - 31 af 40 - EBST-REF:

32 Figur 8. Ejerskifte ikke-tinglyst fremtidig systemunderstøttelse - 32 af 40 - EBST-REF:

33 Figur 9. CPR-hændelser nuværende proces - 33 af 40 - EBST-REF:

34 Figur 10. CPR-hændelser fremtidig proces - 34 af 40 - EBST-REF:

35 Figur 11. CPR-hændelser nuværende systemunderstøttelse - 35 af 40 - EBST-REF:

36 Figur 12. CPR-hændelser fremtidig systemunderstøttelse - 36 af 40 - EBST-REF:

37 Figur 13. Vedligeholdelse af ejeroplysninger nuværende proces - 37 af 40 - EBST-REF:

38 Figur 14. Vedligeholdelse af ejeroplysninger fremtidig proces - 38 af 40 - EBST-REF:

39 Figur 15. Vedligeholdelse af ejeroplysninger nuværende systemunderstøttelse - 39 af 40 - EBST-REF:

40 Figur 16. Vedligeholdelse af ejeroplysninger fremtidig systemunderstøttelse - 40 af 40 - EBST-REF:

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 2 Processer ift. genbrug af adresser på erhvervsområdet

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Skifteretsattest Udgivet 13. septemer 010 version 1.5 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 Processer ift. genbrug af adresser i øvrigt Version:

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010 E-TL workshop for de små bøger 13. Januar 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden 9:30-9:45 Velkomst (HHJ) 9:45-10:05 Introduktion til e-tl (HHJ) Komponenter i e-tl S2S

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data 1. Indledning Denne rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1.

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1. Digital Tinglysning Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende Udgivet. september 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

SKØDE. KØBER/ERHVERVER: Bregnet Kirke v/thorsager-bregnet-feldballe Sogns menighedsråd Birkevej Rønde CVR: Køberandel: 1/1

SKØDE. KØBER/ERHVERVER: Bregnet Kirke v/thorsager-bregnet-feldballe Sogns menighedsråd Birkevej Rønde CVR: Køberandel: 1/1 SKØDE EJENDOM: Adresse: Grenåvej 14 Ejendomstype: Grund Rønde By, Bregnet 0012 0010f 0013h 0013a 0001z 0001f o Thorsager By, Thorsager 0001e e i n SÆLGER/OVERDRAGER: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9

Identifikation af planer der ikke findes i PlansystemDK vha. datasættet... 9 Vejledning i brug af Tingbogsudtrækket Version 1.0 af 1. juli 2009 Indhold Indledning... 1 Planer i Tingbogen... 2 Planer i PlansystemDK... 3 Sammenhæng mellem Tingbogen og PlansystemDK... 3 Datastruktur...

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger

Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Arkitekturrapport: Standard for indbetalinger Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter med effekt på den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets it-arkitekt. Det er projektlederens

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR..205 - LANDBRUG Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr...205. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Aflysning af servitut Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SKØDE Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SÆLGER/OVERDRAGER: ZELOT REAL ESTATE ApS Holmegårdsvej

Læs mere

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation Digital Tinglysning Sekretariatschef Brian Pedersen Tinglysningsretten Brian Pedersen en præsentation Uddannet jurist Tidligere jobindhold Ejendomskonsulent landbruget Dommerfuldmægtig Advokat Retsasssor,

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner

DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner Møde 28. april 08 START: 24. november 2008 Systemkrav, specielt banker 21.5.08 Ekstern portal, færdig beskrevet Indeholder 53 typer skærmbilleder

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere