10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case"

Transkript

1 Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppe Oprettet: 18. januar 2012 Udskrevet: 23. januar 2012 Fil:10 2a Arbejdspakke 5 - Processer ift 1.0.doc ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat ver

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Procesbeskrivelser fra 1. workshop oprettet i skabelon til beskrivelse af processer. HTE-S&D Procesbeskrivelse tilrettet efter 2. workshop HTE-S&D Procesbeskrivelse tilrettet efter internt review PLL-EBST og HTE-S&D Procesbeskrivelse klargjort til interessent review herunder er diagrammer indsat i dokumentet HTE-S&D og KH-S&D Processer klargjort til spor 2 KH-S&D Klargjort til styregruppeaflevering KH-S&D Opdateret til version 1.0 efter godkendelse på styregruppemøde KH-S&D Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 PROJEKTETS ANLEDNING OG BAGGRUND... 4 PROCES... 4 METODE... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 PRINCIPPER FOR FREMTIDIG EJENDOMSVURDERING OG EJENDOMSVÆRDISKAT... 6 PROCES 5.1 SAMVURDERING... 8 NUVÆRENDE PROCES... 8 FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 5.2 OPHÆV SAMVURDERING NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 5.3 ALMINDELIG VURDERING NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

3 Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 5.4 KLAGESAGSBEHANDLING NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse PROCES 5.5 BEREGN EJENDOMSVÆRDISKAT NUVÆRENDE PROCES FREMTIDIG PROCES SYSTEMUNDERSTØTTELSE Nuværende systemunderstøttelse Fremtidig systemunderstøttelse BILAG - PROCESDIAGRAMMER af 46 - EBST-REF:

4 Indledning Projektets anledning og baggrund I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der under fokusområdet fælles grunddata for alle myndigheder formuleret to initiativer, der sigter på genbrug af ejendomsog bygningsdata samt adressedata: Initiativ 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata, samt Initiativ 10.2b om Genbrug af adressedata. Nærværende dokument indgår i gennemførelsen af spor 1 under førstnævnte initiativ. Dokumentet indeholder en beskrivelse af nuværende og fremtidige processer i relation til ejendomsdannelse inkl. tilhørende systemunderstøttelse. Beskrivelsen er fokuseret på processer af væsentlig betydning for kvalificering af business casen: Dokumentet vil sammen med dokumentet 10 2a Genbrug af ejendoms- og bygningsdata Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer udgøre grundlaget til det efterfølgende spor 2 Kvalificering af business case. Proces Analysen af de forskellige arbejdsprocesser er gennemført i perioden fra 17. oktober til 20.november I denne periode har der været afholdt nedenstående workshops: 1. workshop afholdt onsdag den 17. oktober hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Identifikation af de nuværende processer omkring BBR registreringer ift. byggesagsbehandling herunder flytning af bygning og adresse til nyt matrikelnummer. Deltagere: KL, Københavns Kommune, Odense Kommune, SKAT samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. 2. workshop afholdt 26. oktober hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Gennemgang af forslag til nuværende processer og identifikation af fremadrettede processer omkring ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat inkl. fremtidig systemunderstøttelse. Identifikation af stikord vedrørende gevinster, infrastruktur- og grunddataforbedringer og forudsætninger. Deltagere: KL, Københavns Kommune, Odense Kommune, SKAT samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Derudover har der været afholdt nogle interne workshops i Strand&Donslund samt nogle koordinationsmøder med hhv. Devoteam og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Metode Projektet fokuserer på arbejdsgange/processer af et vist omfang eller kompleksitet, hvor effektiviseringspotentialet skønnes størst. Processerne grupperes i 5 arbejdspakker. - 4 af 46 - EBST-REF:

5 De nuværende og fremtidige processer er afdækket via workshops med deltagelse af relevante parter. Disse workshops er gennemført efter nedenstående model: I den første workshop beskrives de nuværende processer og den tilhørende systemunderstøttelse (As-Is). Endvidere skitseres ideer til den fremtidige situation (To-Be). Med dette udgangspunkt udarbejdes et forslag til de fremtidige processer og tilhørende systemunderstøttelse (To-Be), som drøftes og verificeres på den anden workshop. På begge workshops indsamles forslag til gevinster og infrastrukturforbedringer. Processen er mere detaljeret beskrevet i dokumentet Metode Spor 1 - Genbrug af data. Læsevejledning Dokumentet indeholder et kapitel med beskrivelse af hver af nedenstående processer: Proces 5.1 Samvurdering Proces 5.2 Ophæv samvurdering Proces 5.3 Almindelig vurdering Proces 5.4 Klagesagsbehandling Proces 5.5 Beregn Ejendomsværdiskat Hver af processerne er dokumenteret med en model og en kort beskrivelse af hhv. nuværende og fremtidig proces inkl. tilhørende systemunderstøttelse. De enkelte delprocesser i en proces er fortløbende nummereret ( 5.1.1, etc.). Disse numre anvendes som referencer i Udkast til gevinster og infrastrukturforbedringer. - 5 af 46 - EBST-REF:

6 Principper for fremtidig ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat De fremtidige processer for ejendomsvurdering og ejendomsværdiskat bygger på følgende principper: Ejendomsvurdering: Muligheden for samvurdering af faste ejendomme bortfalder. Vurderingen skal ske på grundlag af Matriklens registreringer af bestemte faste ejendomme. NytVUR: Grunddata i nytvur skal være udstyret med unik identifikation (UUID), status, metadata og historik. Andre processer og systemer kan anvende data fra nytvur (via datafordeleren), når der er behov herfor. Ændring af status/livscyklus ift. en bestemt fast ejendom notificeres af andre systemer gennem et automatisk advis. Data fra andre grunddata registre skal fremadrettet også hentes via datafordeleren. Ejerfortegnelse: Oplysninger om ejerskabsændringer opsamles på een gang og ved kilden med henblik på registrering i den fællesoffentlige Ejerfortegnelse (NY). I de tilfælde hvor kilden er tinglysningen, er det tinglysningen, der ajourfører Ejerfortegnelsen, ellers er det kommunen. Ejerfortegnelse skal indeholde aktuel ejer, overtagelsesdato, ejerandel og andre oplysninger, som nødvendige for kommuner (ejendomsskat og bidrag) og SKAT (ejendomsværdiskat). Andre processer og systemer kan anvende data fra Ejerfortegnelsen. Der sendes ikke dokumenter rundt i systemet. I stedet hentes aktuelle informationer i Ejerfortegnelsen (via datafordeleren), når der er behov herfor i de enkelte delprocesser. Vurderingsloven er det lovmæssige grundlag for gennemførelse af den offentlige ejendomsvurdering. En såkaldt vurderingsejendom omfatter fast ejendom, der vurderes samlet som en enhed. Vurderingslovens 8 og 11 definerer begrebet således: Arealer, der udgør en samlet fast ejendom Arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed En ejerlejlighed Særlige arealer, herunder umatrikulerede arealer Bygninger, der ejes af en anden end grundens ejer - 6 af 46 - EBST-REF:

7 Til ejendomsbegrebet i vurderingsloven er der knyttet en forudsætning om en privat ejendomsret. Offentligt ejede ejendomme er derfor ikke omfattet af begrebet. Ifølge vurderingslovens 8 skal arealer, der tilhører samme ejer og udgør en driftsenhed, som hovedregel vurderes sammen. Dog er der en bestemmelse om, at landbrugsejendomme er selvstændige vurderingsejendomme, uagtet at de indgår i et driftsfællesskab - 7 af 46 - EBST-REF:

8 Proces 5.1 Samvurdering Nuværende proces Figur 1. Samvurdering nuværende proces. Frekvens: Ca. X sager årligt. I Odense ca 5 sager årligt. I København ca. 15 sager. Samvurdering kan gennemføres, når to eller flere ejendomme opfylder vurderingslovens bestemmelser herfor. Ejer henvender sig typisk til SKAT (eller Kommunen sender ejeren videre til SKAT) Journaliser dokumenter (sagsoprettelse) Henvendelsen modtages hos SKAT pr. mail eller brev (skriftligt). Dokumenterne journaliseres, og der oprettes en sag Vurder sag SKAT vurderer sagen og giver enten et afslag eller en godkendelse Send afslag Resulterer vurderingen i et afslag, sender SKAT afslaget til ejeren. - 8 af 46 - EBST-REF:

9 5.1.4 Giv ejer besked og involver kommune Der gives besked til ejeren om at afvente registrering i kommunen, som SKAT involverer. SKAT anmoder kommunen om at foretage sammenlægningen. SKAT kan ikke selv gennemføre sammenlægningen (kræver adgang til at opdatere ESR). Nogle gange involveres kommunen på et tidligere tidspunkt, fordi ejeren kontakter kommunen direkte. Vedrører sagen samvurdering af ejerlejligheder behandler kommunen ansøgningen. Skal sagen behandles iht. Vurderingsloven sender kommunen ansøgningen videre til SKAT Vurder ansøgning I sager om sammenlægning af to ejerlejligheder kræves desuden en tilladelse i henhold til byggeloven, hvor Kommunen (BBR-afd.) er myndighed. Der gives afslag eller godkendelse Giv afslag Såfremt ejerlejlighederne ikke kan sammenlægges iht. byggelovgivningen sender Kommunen et afslag til ansøger Kontrol af ejerforhold Kommunen (ESR-afd) tjekker om ejendommene har samme ejer Læg matrikler (vurderingsejendomme) sammen (ét ejendomsnummer) og giv intern besked Kommunen overfører samtlige matrikler tilhørende de ejendomme, som ønskes samvurderet, til den vurderingsejendom der videreføres De ansvarlige for BBR orienteres om ændringen, og der gives besked internt (manuelt). SKAT varsles automatisk (elektronisk) om ændringen (to gange en gang pr. ejendomsnummer) Flyt bygning til fremtidigt ejendomsnummer og giv intern besked I BBR flytter kommunen bygninger fra det udgåede ejendomsnummer til den nye ejendom/matrikel. I BBR er man nødt til at oprette et fiktivt matrikelnummer pga valideringer i det nye BBR. Det tomme ejendomsnummer uden matrikel og bygninger udgår og skal ikke med i vurderingen. Der gives interne beskeder afhængig af, hvem der har startet sagen. Der er to varslinger til SKAT: ejendom der er blevet større, og ejendom der er blevet tom. SKAT kontakter nogle gange BBR i kommunen, hvis matriklen er flyttet, men bygninger ikke er flyttet endnu Påfør noter på det udgåede ejendomsnummer Efter BBR opdatering skal Kommunen (ESR) skrive notat om, at ejd.nr er udgået af vurdering (om hidtidig adresse, hidtidig matrikel). Hvis det er erhverv, sender nogle kommuner en besked til SKAT (administrativ varsling), så dækningsafgift kan beregnes/ændres. - 9 af 46 - EBST-REF:

10 Efterfølgende får teknik og miljø besked om, at fx renovation skal opkræves på det fortsættende ejendomsnummer. Dette er en del af Arbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag. Fremtidig proces Figur 2. Samvurdering fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Alle aktiviteter udgår Ændres: - Tilføjes: - Reglerne om samvurdering bortfalder, og anvendelsen af bestemt fast ejendom som vurderingsobjekt betyder, at der fremadrettet skal være en vurderingsejendom pr. Bestemt Fast Ejendom (BFE). Indtil videre er der imidlertid samvurderingsejendomme, som den fremtidige løsning også skal kunne håndtere (jf. Proces 5.2 Ophæv samvurdering). Hensigten er, at der ikke skal komme nogle nye samvurderingsejendomme. Derfor udgår proces 5.1 i de fremadrettede processer af 46 - EBST-REF:

11 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 3. Samvurdering nuværende systemunderstøttelse. SKAT anvender et sagssystem (Captia), hvorfra der også kan sendes afslag/besked til ejer SKAT slår op i VUR/SVUR ifm. vurdering Varslinger fra Kommunen (fra ESR og BBR) popper op i VUR hos SKAT Kontrol af ejerforhold, sammenlægning af ejendomsnumre og notater foregår i ESR (Kommunen) Kommunen anvender BBR til flytning af bygning til fremtidigt ejendomsnummer Henvendelse direkte til kommunen om tilladelse til sammenlægning i fagsystemer (byggesagssystem, sagssystem), BBR og i princippet kontrol i ESR Fremtidig systemunderstøttelse Processen udgår af 46 - EBST-REF:

12 Proces 5.2 Ophæv samvurdering Nuværende proces Figur 4. Ophæv samvurdering nuværende proces. Frekvens: Ca. X sager årligt. I Odense ca. 5 sager årligt. I København ca. 5 sager. Ophæv samvurdering ligner Samvurdering (Proces 5.1), men der gives meget sjældent/slet ikke afslag. Ophævelse af sambeskatning kan starte fra SKAT eller fordi fx den ene af de sambeskattede ejendomme sælges (link fra Arbejdspakke 2: Ejerskifte). Nyt ejendomsnummer oprettes, og den solgte samlede faste ejendom overflyttes til det nye nummer, derefter skal bygninger flyttes til nyt ejendomsnummer, og der noteres til sidst, hvad der blev foretaget. Der gives også varslinger til SKAT. Hvis det samvurderede var en blanding af bolig og erhverv, skal SKAT evt. have besked om ændring af dækningsafgift også fritagelser, dvs. også her et link til Arbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag af 46 - EBST-REF:

13 Fremtidig proces Figur 5. Ophæv samvurdering fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: Opret nyt ejendomsnr, flyt matrikel til nyt nr og giv intern besked Flyt bygning til ny ejendomsnr og giv intern besked Påfør noter på det udgåede ejendomsnr. Ændres: Opsplit vurderingsejendom og giv ejer besked Tilføjes: - De eksisterende samvurderinger forbliver ( samvurderingsejendomme). Når samvurderingen af disse ejendomme på længere sigt er ophævet, så bortfalder behovet for en særlig identifikation (ejendomsnummer) af vurderingsejendommene Opsplit vurderingsejendom og giv ejer besked SKAT ophæver samvurderingen, så hver vurderingsejendom modsvarer en bestemt fast ejendom. Ejer får besked, når opsplitningen er på plads. Såfremt ejer ønsker en anden sammensætning af ejendommen skal det gennemføres i ht. udstykningslovens regler Jf. Matrikulære forandringer i arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse. De øvrige tilbageblivende processer (5.2.1 og 5.2.2) er uforandrede fra As-Is af 46 - EBST-REF:

14 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 6. Ophæv samvurdering nuværende systemunderstøttelse. Se beskrivelse af Proces 5.1 Samvurdering af 46 - EBST-REF:

15 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 7. Ophæv samvurdering fremtidig systemunderstøttelse. SKAT anvender fortsat sagssystemet Captia. NytVUR/SVUR anvendes til sagsvurderingen og til opsplitning af den samvurderede ejendom. Fra NytVUR/SVUR gøres vurderingsdata tilgængelige for andre via datafordeleren af 46 - EBST-REF:

16 Proces 5.3 Almindelig vurdering Nuværende proces Figur 8. Almindelig vurdering nuværende proces. Frekvens: Ca sager årligt hvor vurderingsgrundlaget på ejendommen tilrettes, inden vurderingen beregnes. Der er meget manuelt arbejde forbundet med grundværdiområderne ca (sager/ejendomme? er det eller 5.3.2?) På landsbasis er der i alt 2,2 mio. ejendomme, heraf 1,5 mio. ejerboliger. Ejerboliger vurderes i ulige år og øvrige ejendomme i lige år. Processen omfatter aktiviteter knyttet til de årlige vurderinger af faste ejendomme Manuel tilretning af vurderingsgrundlag I løbet af året modtager SKAT varslinger om ændring af ejendomme. Ændringerne kan vedrøre en enkelt ejendom fx ændring af grundstørrelse, en bygning er revet ned eller en nybygning er taget i brug. Der kan være tale om ændringer af ejendomme i et helt område, fx. medfører en vedtagelsen af en lokalplan oftest, at vurderingsgrundlaget for de ejendomme, som er omfattet af lokalplanen skal tilrettes. Disse varslinger modtages i forbindelse med ejendomsdannelsen (Arbejdspakke 1: Ejendomsdannelse), fritagelser (Arbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag) og - 16 af 46 - EBST-REF:

17 ændringer som et resultat af klagesagsbehandlingen (Proces 5.4 Klagesagsbehandling) eller andre varslinger om ejendomsændringer fra Matriklen, BBR, ESR eller Plansystem.dk. For disse ændringer tilrettes vurderingsgrundlaget for ejendommen manuelt Fastlæg niveauer for ny vurdering Hver år fastlægger SKAT vurderingsniveauer inden den årlige vurdering Beregn vurdering (automatisk) Den 1. oktober beregnes vurderingerne ud fra de fastlagte niveauer. Der tages en ekstra kopi af BBR og ESR for at have det grundlag, som vurderingen er kørt på. Vurderingerne sendes til ejerne. Via ESR har kommunerne adgang til de offentliggjorte ejendomsvurderinger. Fremtidig proces Figur 9. Almindelig vurdering fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: Fastlæg niveauer for ny vurdering Tilføjes: Automatisk tilretning af vurderingsgrundlag Automatisk tilretning af vurderingsgrundlag Ved implementering af NytVUR forventes det, at en del af sagerne kan afvikles automatisk. Det betyder at nogle sager kan afvikles helt automatisk, hvorimod andre kun semi-automatisk med efterfølgende manuelle tilretninger. Og der er fortsat nogle sager, der helt håndteres manuelt (5.3.1 Manuel tilretning af vurderingsgrundlag) af 46 - EBST-REF:

18 5.3.2 Fastlæg niveauer for ny vurdering Det forventes, at fastlæggelsen af vurderingsbasis bliver lettere gennem en mere målrettet og effektiv systemunderstøttelse, men det manuelle arbejde er grundlæggende det samme. Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 10. Almindelig vurdering nuværende systemunderstøttelse. Der anvendes mange forskellige systemer i forbindelse med tilretningen af vurderingsgrundlaget: VUR, SVUR, GIS og BBR klient. VUR er forbundet med BBR-kopi. GIS er forbundet med DMP, Plansystem.dk, Matrikel mv. Brugen af systemer er også organisatorisk bestemt (historisk). Medarbejder med rod i SKAT bruger SVUR, hvorimod medarbejdere med en kommunal baggrund bruger VUR. Interne fagsystemer (SAS mv.), VUR og SVUR anvendes i forbindelse med fastlægning af vurderingsniveauer. SVUR indeholder grundværdiniveauer og VUR indeholder ejendomsværdiniveauer. VUR anvendes til beregning af vurdering. Der tages kopier af ESR og BBR-kopi inden vurderingskørslen afvikles d. 1/10. Da VUR er integreret i ESR, deler kommunerne og SKAT oplysninger om ejendomsvurderingerne ved kilden: ESR af 46 - EBST-REF:

19 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 11. Almindelig vurdering fremtidig systemunderstøttelse. Fremadrettet skal processerne understøttes af NytVUR/SVUR med en GIS-komponent. Data fra Matrikel, BBR og Ejerfortegnelsen hentes via datafordeleren. Og data fra NytVUR/SVUR gøres tilgængeligt for andre via datafordeleren af 46 - EBST-REF:

20 Proces 5.4 Klagesagsbehandling Nuværende proces Figur 12. Klagesagsbehandling nuværende proces. Frekvens: klagesager pr. år klagesager på et år er også forekommet. Typisk er det ejer eller administrator, der klager. Det kan imidlertid også være lejer eller andre med retlig interesse i sagen Opret klagesag SKAT modtager klagen og opretter en klagesag (journalisering). I meget få tilfælde afvises klagen på dette tidspunkt Behandl klage SKAT behandler klagen, og der sendes en agterskrivelse til afsender. Agterskrivelsen indeholder blandt andet tidsfrister for indgivelse af yderligere informationer Modtag information (evt.) SKAT modtager informationer fra klageren evt. ad flere omgange af 46 - EBST-REF:

21 5.4.4 Yderligere sagsbehandling Når tidsfristen er nået, igangsættes klagesagen igen i SKAT, og sagsbehandlingen fortsætter med det yderligere indsendte materiale Send ny vurderingsmeddelelse Hvis sagsbehandlingen har resulteret i, at klageren får medhold i sin klage, tilretter SKAT vurderingen og sender en ny vurderingsmeddelelse til ejer/administrator. Der sendes en varsling til kommunen (jf. Arbejdspakke 4: Kommunal ejendomsskat og bidrag). Der sendes evt. en ny agterskrivelse til klager, hvis der ændres meget i ejendomsregistreringerne (fremgår ikke i figur). Hvis sagsbehandlingen har resulteret i, at klageren ikke får medhold: Send til ankenævn SKAT sender klagen videre til Ankenævn (SKAT), hvis der er uenighed (23% af alle sagerne) Afgør sag og registrer ændring Ankenævn (SKAT) behandler anken. Ændringerne registreres i VUR og der sendes en vurderingsmeddelelse til ejer/administrator (uanset afgørelse). Der sendes en varsling til kommunen, uanset om vurderingen er ændret eller ej. 10% af de 23% klagesager sendes videre til Landsskatteretten (ikke med i figur) Tilretning af ejendom til mellemliggende vurderinger SKAT tilretter evt. ejendommen til fremtidige vurderinger, hvis klageren har fået medhold i sin klage. Det sker også efter ankenævnets afgørelse. Efterfølgende beregnes ejendomsværdiskat (jf. Proces 5.5 Beregn ejendomsværdiskat) og den almindelige vurdering (jf. Proces 5.3 Almindelig vurdering) af 46 - EBST-REF:

22 Fremtidig proces Figur 13. Klagesagsbehandling fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er identisk med den nuværende proces bortset fra systemunderstøttelsen af 46 - EBST-REF:

23 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 14. Klagesagsbehandling nuværende systemunderstøttelse. Der anvendes mange forskellige systemer i forbindelse med klagesagsbehandlingen: VUR, SVUR, GIS og BBR klient. VUR er forbundet med BBR-kopi. GIS er forbundet med DMP, Plansystem.dk, Matrikel mv. Brugen af systemer er også organisatorisk bestemt (historisk). Medarbejder med rod i SKAT bruger SVUR, hvorimod medarbejdere med en kommunal baggrund bruger VUR. Ankenævnssager markeres i VUR (myndighedskode). Varslingerne til kommunerne overføres til ESR af 46 - EBST-REF:

24 Fremtidig systemunderstøttelse Figur 15. Klagesagsbehandling fremtidig systemunderstøttelse. Fremadrettet skal processerne understøttes af NytVUR/SVUR med en GIS-komponent. Data fra Matrikel, BBR og Ejerfortegnelsen hentes via datafordeleren. Og data fra NytVUR/SVUR gøres tilgængeligt for andre via datafordeleren af 46 - EBST-REF:

25 Proces 5.5 Beregn ejendomsværdiskat Nuværende proces Figur 16. Beregn ejendomsværdiskat nuværende proces. Frekvens: Denne proces er to-delt: de automatiske sager kommer fra Proces 5.3 Almindelig vurdering de manuelle sager kommer fra Proces 5.4 Klagesagsbehandling Send beskatningsgrundlag (automatisk) Fra VUR sendes beskatningsgrundlaget til årsopgørelsessystemet SLUT Generer årsopgørelse (automatisk) SLUT genererer årsopgørelser. Der beregnes procentnedslag mv. Årsopgørelserne sendes til ejerne. VUR og ESR leverer data. ESR leverer ejerforhold bl.a. før /efter markering, oplysninger om overtagelse ved arv eller fra sambo Behandl/beregn sager til manuel behandling De sager, der ikke kunne håndteres automatisk, behandles manuelt af SKAT. Der er en del fejl i dag om forkerte ejere, og en del skæve sager håndteres manuelt fx nedbrændte eller blandede ejendomme. Mht. blandede ejendomme ligger ejerboligfordelingen i VUR (fx. bolig vs værksted). I nogle tilfælde undersøges og genbruges fordelinger o.lign. fra den forrige årsopgørelse. De manuelt håndterede sager resulterer i en årsopgørelse, der sendes til ejer af 46 - EBST-REF:

26 5.5.4 Overbring beskatningsgrundlag (manuelt) På klagesagerne overbringer SKAT vurderingen (beskatningsgrundlaget) manuelt til ligningsafdelingen Send agter om ændring af årsopgørelse Fra SLUT sender SKAT manuelt en agterskrivelse til ejer. Det er et problem, at det betragtes som separate forvaltningsmæssige akter. Det ville være optimalt, at SLUT kan sende agterskrivelser automatisk. Der arbejdes i første omgang på en advis løsning Ret årsopgørelse og effektuer afgørelse SKAT effektuerer ændringen af årsopgørelsen, når denne er på plads, og den sendes til ejer Klageforløb (skatteankenævn) Ejer kan komme med indsigelse i forhold til årsopgørelsen, og så igangsættes et klageforløb lig Proces 5.3: Klagesagsbehandling, og i dette tilfælde håndteres det af Skatteankenævnet. Fremtidig proces Figur 17. Beregn ejendomsværdiskat fremtidig proces. Processer der udgår, ændres eller tilføjes fra nuværende til fremtidig proces Udgår: - Ændres: - Tilføjes: - Den fremtidige proces er identisk med den nuværende proces bortset fra systemunderstøttelsen af 46 - EBST-REF:

27 Systemunderstøttelse Nuværende systemunderstøttelse Figur 18. Beregn ejendomsværdiskat nuværende systemunderstøttelse. VUR og ESR giver input til årsopgørelserne, der beregnes i SLUT (internt fagsystem). ESDH anvendes i forbindelse med overbringelse af beskatningsgrundlag (manuelt). Fremtidig systemunderstøttelse Figur 19. Beregn ejendomsværdiskat fremtidig systemunderstøttelse. NytVUR giver input til årsopgørelserne sammen med Ejerfortegnelsen, hvorfra data hentes via datafordeleren. De øvrige fagsystemer (SLUT, ESDH) er de samme som den nuværende systemunderstøttelse. Data om ejerforhold før/efter d skal være indeholdt i ejerfortegnelsen af 46 - EBST-REF:

28 Bilag - Procesdiagrammer Figur 1. Samvurdering nuværende proces af 46 - EBST-REF:

29 Figur 2. Samvurdering fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

30 Figur 3. Samvurdering nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

31 Figur 4. Ophæv samvurdering nuværende proces af 46 - EBST-REF:

32 Figur 5. Ophæv samvurdering fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

33 Figur 6. Ophæv samvurdering nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

34 Figur 7. Ophæv samvurdering fremtidig systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

35 Figur 8. Almindelig vurdering nuværende proces af 46 - EBST-REF:

36 Figur 9. Almindelig vurdering fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

37 Figur 10. Almindelig vurdering nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

38 Figur 11. Almindelig vurdering fremtidig systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

39 Figur 12. Klagesagsbehandling nuværende proces af 46 - EBST-REF:

40 Figur 13. Klagesagsbehandling fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

41 Figur 14. Klagesagsbehandling nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

42 Figur 15. Klagesagsbehandling fremtidig systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

43 Figur 16. Beregn ejendomsværdiskat nuværende proces af 46 - EBST-REF:

44 Figur 17. Beregn ejendomsværdiskat fremtidig proces af 46 - EBST-REF:

45 Figur 18. Beregn ejendomsværdiskat nuværende systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

46 Figur 19. Beregn ejendomsværdiskat fremtidig systemunderstøttelse af 46 - EBST-REF:

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 - Processer ift. Kommunal

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. genbrug af adresser på personområdet

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 4 Processer ift. genbrug af adresser i øvrigt Version:

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 2 Processer ift. genbrug af adresser på erhvervsområdet

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere.

Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger til private, halv- og heloffentlige brugere. ADMINISTRATIV INFORMATION BA/1 1. ADMINISTRATIV INFORMATION 1.1. Videregivelse af ejendomsrelaterede oplysninger Via Kommunedata's Videregivelsessystem er det muligt at videregive ejendomsrelaterede oplysninger

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Jobcentrets VITAS business case

Jobcentrets VITAS business case Jobcentrets VITAS business case Lavet med udgangspunkt i en kommune med 50-80.000 borgere 15. december 2015 Jobcenter business casens indhold Formål med jobcenter business casen og STAR anbefaling Side

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Byggeri fra vugge til grav

Byggeri fra vugge til grav Der var en gang.. Byggeri fra vugge til grav Samspil med: Anlæg Drift, vedligehold og renovering (ejerskifte) Ide & Planlægning Projektering Byggesagsbebehandling Demontering også relevant for: Energi

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen?

Ny selvbetjeningsløsning med DIADEM hvad betyder det for kommunen? Til Kommunerne Att. - Den tekniske direktør - Den digitaliseringsansvarlige - Den ansvarlige for det kommunale ejendomsoplysningsskema Dato: 28. juni. 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler:

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang

Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Dato 5. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00867-18 Side 1/6 Klage over Aalborg Kommunes afgørelse af 22. december 2015 om vejadgang Vejdirektoratet

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data 1. Indledning Denne rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder,

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse

ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse ESR Udfasning 902a ESR AS IS analyse Dokumentet beskriver det nuværende ejendomsstamregister (ESR) i form af funktionalitet, begreber, informationsindhold og snitflader til andre systemer. Dokumentets

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne... 2 5.1 Udskriftsmuligheder... 4 5.1.1 Central udskrift... 4 5.1.2 Decentral visning/udskrift/e-mail... 5 5.1.3 Skærmbillede BBR-Meddelelses-data... 5 5.2

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016.

Aktstykke nr. 132 Folketinget Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2015-16 132 Skatteministeriet. København, den 15. juni 2016. a. Skatteministeriet søger hermed om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte projektet vedrørende udviklingen

Læs mere

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse

Funktionsanalyse af ESR. AS-IS Analyse Funktionsanalyse ESR AS-IS Analyse Funktionsanalyse af ESR. Dokumentets metadata Projektnavn: Funktionsanalyse ESR Projektejer: Projektfase: Arbejdspakke: Produkt: Forfatter: Version: 1.0 Status: Thomas

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen.

En garage-/udhusbygning på 109 m², placeret på østsiden af gårdspladsen 12 m fra vejen. Brian Møgelvang Bendsvej 3 8950 Ørsted Afdeling: Byggegruppen Dato: 24. juni 2015 Reference: Pia Hauge E-mail: phs@norddjurs.dk Tlf. Byggegruppen: 89 59 40 68 Journalnr.: 2015-0447 Landzonetilladelse Norddjurs

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

Gevinstrealisering Tidsma ling

Gevinstrealisering Tidsma ling 1 Gevinstrealisering Tidsma ling Denne vejledning er en af flere på KL s webside om Gevinstrealisering. Klik ind på og find flere. Version Dato Hvad er der sket 0.5 26. sep. 2013 Klar til kommune høring

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone

Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone 15. juni 2017 Til landets kystkommuner Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone 1. Indledning Med aftalen Danmark i bedre balance - bedre rammer for kommuner,

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø

Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø 26. september 2016 Vejledning i logning af servicemål i Byg og Miljø Sagsbehandlingstider for byggesager og miljøgodkendelser måles i Byg og Miljø Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 har KL og regeringen

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Procesmodellering her er legoklodserne

Procesmodellering her er legoklodserne Procesmodellering her er legoklodserne Kaare Pedersen, projektchef, KL Arbejdsgangsbanken Tlf. 3125 3504 / kaa@kl.dk Budskaberne Hypotese Vi kan bygge alle offentlige kerneprocesser af under 100 generiske

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister).

Her udover vil der som konsekvens af aftalen skulle ske ændringer i flere kommunale fagsystemer primært ESR-området (EjendomStamRegister). N O TAT Økonomien i det fælles grunddataprogram Grunddataprogrammet handler grundlæggende om at forbedre kvaliteten af grunddata og at effektivisere brug, opbevaring og distribution af grunddata, herunder

Læs mere