Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur Bilag A Serviceb beskrivelser og integrationer Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 25. marts 2015 Underbilag 3.3 LA Bilag A Servicebeskrivelserr og integrationer Ver 1.0.docxx

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING OVERBLIK OVER INTEGRATIONER OVERBLIK SERVICEPRINCIPPER EJERFORTEGNELSE AJOURFØRINGSSERVICES EJERFORTEGNELSE UDSTILLINGSSERVICES EJERFORTEGNELSE HÆNDELSER AJOURFØRINGSSERVICES FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER UDSTILLINGSSERVICES FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER HÆNDELSER FRA ANDRE GRUNDDATASYSTEMER ØVRIGE INTEGRATIONER Digital Tinglysning Statens arkiver EJERFORTEGNELSENS AJOURFØRINGSSERVICES EJERSKAB Kopier ejerskab Opret ejerskab Slet ejerskab PERSON/VIRKSOMHED ADMINISTRATOR Tilknyt Person/Virksomhed administrator EJERFORTEGNELSENS UDSTILLINGSSERVICES EJERFORTEGNELSE Handelsoplysninger Ejerskifte Ejer til ejendom Tinglyst ejer til ejendom Ejendomme med samme ejer Ejendomsadministrator Person/Virksomhed administrator EJERFORTEGNELSENS HÆNDELSER EJERSKAB TIL NY EJENDOM EJERSKAB NEDLAGT EJERSKIFTE EJEROPLYSNINGER (UDEN CPR/CVR) EJENDOMSADMINISTRATOR TILKNYTTET EJENDOMSADMINISTRATOR NEDLAGT EJENDOMSADMINISTRATOR SKIFTET EJE PERSON/VIRKSOMHED ADMINISTRATOR TILKNYTTET PERSON/VIRKSOMHED ADMINISTRATOR NEDLAGT PERSON/VIRKSOMHED ADMINISTRATOR SKIFTET af 35

3 3 af 35

4 1. Indledning 1.11 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der ift. de tre grunddataregistre Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse en løsningsarkitektur, som s kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver Ejerfortegnelsens løsningsarkitektur til brug for denne tværgående kvalitetssikring. Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificek ring og udvikling af en Ejerfortegnelse til Ejendomsdataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumend nter Figur 1. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af ett hoveddokument og tree underbilag. Dokumentet her udgør hoveddokumentet. Rammerne omkring løsningsarkitekturenn kommer primært fra tre kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata g via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukkett rammer ift. en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende fællesoffentlige standarder. Ejendomsdataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for ejendomsdata som grunddata. Forretningsmæssigt scope for Ejerfortegnelsen dokumenteret og vedtaget af styregruppen gennem Ejerfortegnelse Scope og løsningsskitse version af 35

5 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik over integrationer Indeholder en oversigt og en kort beskrivelse af alle integrationer, som findes i Ejerfortegnelsens løsningsarkitektur. Kapitel 3 Ejerfortegnelsens ajourføringsservices Indeholder en detaljeret logisk specifikation af Ejerfortegnelsens ajourføringsservices, der kan anvendes direkte i kravspecifikationen. Kapitel 4 Ejerfortegnelsens udstillingsservices Indeholder en detaljeret logisk specifikation af hvilke Ejerfortegnelse udstillingsservices, der kan forventes på Datafordeleren. Kapitel 5 Ejerfortegnelsens hændelser Indeholder en detaljeret logisk specifikation af Ejerfortegnelsens udstillede hændelser, der indgår som krav til Datafordeleren. 5 af 35

6 2. Overblik over integrationer 2.1 Overblik Dokumentet indeholder en funktionel beskrivelse af de services og integrationer til myndigheder og offentlige registre som Ejerfortegnelsen skal kommunikere med i forbindelse med Ejendomsdataprogrammet. Udstilling af Ejerfortegnelsens data foregår via de udstillingsservices, som udstilles på Datafordeleren. Herfra vil anvendere af disse oplysninger, som fx Danmarks Statistik, de nuværende OIS anvendere og andre grunddataanvendere, skulle hente oplysninger om ejerskifte, ejendommes ejerskab og eventuelle administratorer. Ajourføring af Ejerfortegnelsen fra andre grunddatasystemer sker gennem ajourføringsservices. Det forventes ikke at Ejerfortegnelsen skal anvende ajourføringsservices hos andre systemer til opdatering af disses registeroplysninger. Dette kapitel indeholder en oversigt over Ejerfortegnelsens integrationer med en tilhørende kort beskrivelse af den enkelte integration. De efterfølgende kapitler indeholder en nærmere specifikation af de enkelte integrationer. 6 af 35

7 Løsningsarkitekturen integrationer er i oversigtsform illustreret nedenfor: 2.22 Serviceprincipper Figur 2 Løsningsarkitekturens integrationer. Grundlæggendee designes services s således, at den samme service kan tilgås både fra en brugerflade og fra en system til system løsning. Der anvendes de samme serviceprincipper for alle Ejerfortegne lsens services, uanset om disse udstilles direktee fra Ejerfortegnelsen eller de udstilles via Datafordeleren. En serviceanvender vil opleve de samme serviceprincipper, uanset om denne anvender ajourføringsservices fra Ejerfortegnelsenn eller udstillingsservicess fra Datafordeleren. Det kan ikke sikres, at løsningsarkitekturen fuldstændigt understøtter behovene fra de forskellige anvendere af Ejerfortegnelse services, da de specifikke krav fra de kommende systemer, der skal anvende Ejerfortegnelse services, kun er kendt i relation til grunddatasystemernes behov. For at minimere kommende ændringer i arkitekturen og servicegrænsefladen, skal arkitekturen i Ejerfortegnelse services i videst muligt omfang, og 7 af 35

8 specielt i forbindelse med eksterne snitflader, efterleve en række serviceorienterede principper, som beskrevet i pjecen Serviceorienteret arkitektur hvad og hvorfor 1. De enkelte services udbygges med sikkerhed i henhold til den fælles sikkerhedsmodel, der etableres af Grunddataprogrammet baseret på en systembruger, en token baseret arkitektur og single sign on, således at de forskellige klienter kan fungere med en fødereret login in løsning på tværs af de forskellige registre uden behov for at skulle logge ind specifikt ift. hvert register. Indtil Grunddataprogrammet opstiller fælles regler for navngivning af såvel udstillings som ajourføringsservices følges de regler, som er opstillet af GD1 Og GD2. Supplerende forretningsbeskrivelser 2 udstilles via Datafordeleren i selvstændige operationer, hvilket gør det muligt at hente supplerende forretningsbeskrivelser uden samtidig at hente forretningsdata. Derudover udstilles supplerende forretningsbeskrivelser gennem Ejerfortegnelse services, således det er muligt at anvende disse i Ejerfortegnelse brugerflader. 2.3 Ejerfortegnelse ajourføringsservices Ejerfortegnelsen udstiller nedenstående ajourføringsservices, som kan tilgås fra eksterne anvendere. Ajourføringsservices, som udelukkende anvendes af Ejerfortegnelsens egne klienter, er ikke med i oversigten nedenfor. Den logiske specifikation af services kan findes i kapitel 3. Operationer til læsning af Ejerfortegnelsens registerdate ifb. ajourføringsservices er ikke med i oversigten. SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Kopier ejerskab Opret ejerskab Ejerskab Denne service anvendes til oprettelse, opdatering og nedlæggelse af ejerskabsoplysninger til Bestemt fast ejendom. Servicen anvendes af Matriklen. BESKRIVELSE Operationen anvendes af Matriklen til at initiere ejerskab på nye ejendomme af typen Samlet fast ejendom eller Ejerlejlighed samt ved tilbygninger til en BPFG. Dette sker på baggrund af et eksisterende ejerskab på den afgivende Bestemt fast ejendom. Operationen anvendes af Matriklen til at initiere ejerskab ved matrikulering. Derudover anvendes servicen af Matriklen til gennem landinspektøren at foreslå et ejerskab til ejendomme, hvor Matriklen ikke automatisk kan udpege en ejer ud fra eksisterende registreringer. 1 Pjecen Serviceorienteret arkitektur hvad og hvorfor, som findes på Digitaliserings styrelsens hjemmeside: og standarder/it arkitektur/serviceorienteretarkitektur/~/media/files/arkitektur%20og%20standarder/arkitektur/pjece_serviceorienteret_arkitekt ur.ashx 2 Tidligere kaldet forretningsmæssige metadata. 8 af 35

9 Slet ejerskab SERVICE BESKRIVELSE SERVICEOPERATION Tilknyt Person/Virksomhed administrator Operationen anvendes af Matriklen til at nedlægge et ejerskab ifb. annullering eller aflysning af en igangværende matrikulær sag samt ved nedlæggelse af en ejendom. Person/Virksomhed administrator Denne service kan på sigt anvendes af Foged og Skifteretter til at tilknytte administratoroplysninger til personer og virksomheder. BESKRIVELSE Operationen anvendes til at tilknytte administratoroplysninger til en person eller virksomhed. Hvis administratoren ikke er identificeret ved et CPR/CVR nummer, vil servicen også omfatte stamoplysninger på administratoren. 2.4 Ejerfortegnelse udstillingsservices Nedenstående Ejerfortegnelse services til udstilling af ejer og administratordata, udgør de krav BBR, Matriklen og Adresseregisteret stiller til Ejerfortegnelsen. Disse services er derfor ikke et komplet billede af hvilke data, Ejerfortegnelsen kommer til at udstille. Opmærksomheden henledes på informationsmodellen, Bilag B, der skal opfattes som en udstillingsmodel. Hvad der fremgår af informationsmodellen (med få undtagelser) kan udstilles i forskellige kombinationer. De fleste af de data, der er i informationsmodellen er grunddata, og vil derfor blive udstillet via Datafordeleren. Hvilke der ikke udstilles fremgår af Bilag B afsnit 2.1. Bemærk at Ejerfortegnelsens udstillingsservices ikke indeholder oplysninger, som skal hentes fra andre grunddataregistre. Ejerfortegnelsens udstillingsservices indeholder kun nøglen til dette opslag. Årsagen hertil er, at udstillingsservices, som sammensætter oplysninger fra to eller flere registre, defineres som sammenstillede services, som specificeres af GD1 i et tilsvarende bilag A omhandlende sammenstillede services. Ejerfortegnelsen har defineret nedenstående services, til udstilling på Datafordeleren. Den logiske specifikation af services kan findes i kapitel 4. SERVICE SERVICEOPERATION Ejerfortegnelse BESKRIVELSE Handelsoplysninger Oplysninger om datoer i forbindelse med ejendomshandel, økonomiske oplysninger og andre oplysninger til brug for vurdering og ejendomsbeskatning. Ejerskifte Hent oplysninger om ejerskabet på en Bestemt fast ejendom, før henholdsvis efter et ejerskifte. Stamoplysninger for ejere udstilles kun for ejere registreret i Ejerfortegnelsen uden et CPR/CVRnummer. Ejer til ejendom Hent ejeroplysninger til en given Bestemt fast ejendom. Stamoplysninger for ejere udstilles kun for ejere registreret i Ejerfortegnelsen uden et CPR/CVR nummer. Tinglyst Ejer til ejendom Hent ejeroplysninger for seneste tinglyste ejer til en given Bestemt fast ejendom. Stamoplysninger for ejere udstilles kun for ejere registreret i Ejerfortegnelsen uden et CPR/CVR nummer. 9 af 35

10 Ejendomme med samme ejer Ejendomsadministrator Person/Virksomhed administrator Hent ejendomme som helt eller delvis har samme ejer. Hent oplysninger om en ejendomsadministrator til en Bestemt fast ejendom. Stamoplysninger for administratoren udstilles kun for administratorer registreret i Ejerfortegnelsen uden et CPR/CVRnummer. Hent oplysninger om en Person/Virksomhed administrator til en person eller virksomhed. Stamoplysninger for administratoren udstilles kun for administratorer registreret i Ejerfortegnelsen uden et CPR/CVR nummer. 2.5 Ejerfortegnelse hændelser Når der sker en dataopdatering af Ejerfortegnelsen, udstilles der en Ejerfortegnelse hændelse i Datafordeleren. Udstillingen af hændelserne er dokumenteret i Bilag C, Processer. Ejerfortegnelsen udstiller nedenstående hændelser, den logiske specifikation af hændelserne kan findes i kapitel 5. HÆNDELSE Ejerskab til ny ejendom Ejerskab nedlagt Ejerskifte Ejeroplysninger (uden CPR/CVR) Ejendomsadministrator tilknyttet Ejendomsadministrator nedlagt Ejendomsadministrator skiftet Person/Virksomhed administrator tilknyttet Person/Virksomhed administrator nedlagt Person/Virksomhed administrator skiftet BESKRIVELSE Hændelsen udsendes når der oprettes en forekomst i Ejerskab med et nyt BFE nummer. Hændelsen udsendes når der nedlægges et ejerskab til et BFEnummer. Hændelsen udsendes når et ejerskifte registreres i Ejerfortegnelsen. Hændelsen udsendes når der ift. en ejer eller administrator uden CPR/CVR nummer registreret med stamdata i Ejerfortegnelsen opdateres i stamoplysninger hhv. når ejeren eller administratoren skifter til at være identificeret via et CPR/CVR nummer. Hændelsen udsendes når der tilknyttes en administrator til en ejendom, som ikke i forvejen har en ejendomsadministrator tilknyttet. Hændelsen udsendes når en ejendom overgår fra at have tilknyttet en administrator til ikke at have en administrator tilknyttet. Hændelsen udsendes når en ejendom skifter administrator. Hændelsen udsendes når der tilknyttes en administrator til en person eller virksomhed, som ikke i forvejen har en administrator tilknyttet. Hændelsen udsendes når en person eller virksomhed overgår fra at have tilknyttet en administrator til ikke at have en administrator tilknyttet. Hændelsen udsendes når en person eller virksomhed skifter administrator. 10 af 35

11 2.6 Ajourføringsservices fra andre grunddatasystemer Der er ikke identificeret et behov for anvendelse af ajourføringsservices hos andre grunddatasystemer. 2.7 Udstillingsservices fra andre grunddatasystemer Ejerfortegnelsen har identificeret følgende behov for anvendelse af udstillingsservices fra andre grunddatasystemer. Der henvises til de respektive grunddatasystemers løsningsarkitektur, bilag A, for de logiske specifikationer af services og operationer. GRUNDDATASYSTEM Matrikel DAR CVR CPR SERVICEOPERATION Hent Bestemt fast ejendom Hent ejendomsoplysninger til en given Bestemt fast ejendom ud fra et BFE nummer eller den tilhørende UUID Hent Beliggenhedsadresse Hent beliggenhedsadressen til en given Bestemt fast ejendom ud fra et BFE nummer eller den tilhørende UUID Hent adresse Hent adresseoplysninger ud fra en UUID. Søg adresse Fremsøgning af en adresse ud fra forskellige kriterier svarende til funktionalitet i AWS. Hent virksomhed Hent oplysninger om virksomheden navn, postadresse, status, inkl. evt. ophørsdato, hjemstedskommune samt virksomhedsform ud fra et CVR nummer. Hent produktionsenhed Hent oplysninger om en produktionsenhed i en virksomhed navn, postadresse, status, inkl. evt. ophørsdato, samt cvrnummer på den tilhørende virksomhed ud fre et P nummer. Hent person Hent oplysninger om personen navn, bopælsadresse, adressebeskyttelse, status, køn, alder samt kommunale tilhørsforhold ud fra et CPR nummer. 11 af 35

12 Sammenstillede services Vis ejendom Hent oplysninger om en ejendom identificeret ved et BFEnummer (eller den tilhørende UUID) fra flere forskelige grunddatasystemer herunder stamoplysninger og beliggenhedsadresse fra Matriklen og bygnings og enhedsoplysninger fra BBR. Søg ejendom Mulighed for at kunne fremsøge en ejendom ud fra stamoplysninger om ejendommen i hhv. Ejerfortegnelsen, BBR, Matriklen og DAR herunder et BBR objekt eller (dele af) adressen. 2.8 Hændelser fra andre grunddatasystemer Ejerfortegnelsen har identificeret følgende behov for anvendelse af hændelser fra andre grunddatasystemer. Der henvises til de respektive grunddatasystemers løsningsarkitektur, bilag A, for de logiske specifikationer af hændelserne. GRUNDDATASYSTEM CVR CPR HÆNDELSE Virksomhedslukning Ved lukning af virksomheder herunder overdragelse af en virksomhed til en anden skal Ejerfortegnelsen håndtere ændringer i ejerskabet såfremt virksomheden ejer eller administrerer ejendomme. Produktionsenhedslunkning Ved lukning af en produktionsenhed skal Ejerfortegnelsen håndtere ændringer i ejerskabet såfremt produktionsenheden administrerer ejendomme. Skift i virksomhedsform Når en virksomhed skifter virksomhedsform skal Ejerfortegnelsen kontrollere, om dette kræver en genberegning af den dertil hørende ejerforholdskode. Civilstand skift/statusskift I civilstand registreres personens status herunder oplysning om personens død, udrejse, forsvinding, CPR nummerændring m.v. Ejerfortegnelsen har behov for en opdatering (fx med en alternativ adresse) ved en række af disse statusskift herunder opdatering af relation (nøgle) når en person får et nyt CPRnummer. 2.9 Øvrige integrationer Digital Tinglysning Ejerfortegnelsen anvender følgende øvrige integrationer: 12 af 35

13 INTEGRATION Tinglysningsmeddelelser Bilagsbank FUNKTIONALITETSBESKRIVELSE Ejerfortegnelsen skal abonnere på relevante tinglysningsmeddelelser af ejerskab (adkomst) til ejendomme for at kunne holde Ejerfortegnelsen opdateret mht. tinglyst ejer. Ejerfortegnelsen vil indeholde en integration, hvor det ud fra et link medsendt i en tinglysningsmeddelelse vil være muligt at lave et opslag i bilagsbanken hos Digital Tinglysning. Ejerfortegnelsen vil abonnere på følgende 16 typer af tinglysningsmeddelelser: Statens arkiver Ejerfortegnelsen skal i henhold til Arkivloven med års mellemrum aflevere oplysninger om ejerforhold og administratorer til Statens arkiver. 1) Endeligt skøde Meddeler at der er sket et ejerskifte, og at dette er tinglyst. Ejerskiftet kan omfatte en eller flere ejendomme, men det er et krav, at sælger og køber er de samme parter for samtlige ejendomme. Ejerskiftet kan omfatte en ejerandel af en ejendom. Et endeligt skøde kan også vedrøre en ejendom under tilblivelse (fx ved udstykning). Skødet vil så være lyst som endeligt skøde, men med frist til matrikulær berigtigelse. Et endeligt skøde kan være tinglyst med frist. Når fristen opfyldes eller springer sendes en hændelse med besked om dette. Ejerskabet er juridisk gældende fra anmeldelsesdatoen ikke fra datoen knyttet til fristen. 2) Betinget skøde Et betinget skøde er et ejerskifte, der er betinget af købesummens betaling. Når betingelsen er opfyldt tinglyses en påtegning ( Endelig indførsel adkomst ). Hvis betingelsen ikke opfyldes springer, aflyses skødet ( Aflysning af betinget skøde ). Et betinget skøde kan være tinglyst med frist. Når fristen opfyldes eller springer sendes en hændelse med besked om dette. Ejerskabet er juridisk gældende fra anmeldelsesdatoen ikke fra datoen knyttet til fristen. Den nye ejer kan (uafhængig af at skødet er betinget) pantsætte ejendommen. Betinget skøde behandles på same måde som et Endeligt skøde i Ejerfortegnelsen. 3) Bodeling Bodelinger er et ejerskifte og forekommer i forbindelse med separation og skilsmisse eller anden ophævelse af formuefællesskabet mellem ægtefæller. En bodeling kan være tinglyst med frist. Når fristen opfyldes eller springer sendes en hændelse med besked om dette. Bodeling behandles på same måde som et Endeligt skøde i Ejerfortegnelsen. 4) Betinget bodeling Bodelinger kan som Betinget skøde være betinget af købesummens betaling. En betinget bodeling kan være tinglyst med frist. Når fristen opfyldes eller springer sendes en hændelse med besked om dette. Betinget bodeling behandles på same måde som et Endeligt skøde i Ejerfortegnelsen. 13 af 35

14 5) Anden adkomst Samlebetegnelse for en række ejerskifter (adkomstoverdragelser), der ikke passer ind i de øvrige ekspeditionstyper. Det kan f.eks. være i forbindelse med virksomhedsomdannelse, ekspropriation eller tinglysning af en købekontrakt forud for et egentligt skøde. Anden adkomst behandles på same måde som et Endeligt skøde i Ejerfortegnelsen. 6) Endelig indførsel adkomst Denne meddelelse anvendes udelukkende som opfølgning på et Betinget skøde og en Betinget bodeling, når købesummen er betalt. Det betingede skøde påtegnes med denne ekspeditionstype og ændrer dermed status til endeligt skøde. 7) Aflysning af betinget skøde Denne meddelelse anvendes udelukkende som opfølgning på et Betinget skøde og en Betinget bodeling, når købesummen ikke betales. Det betingede skøde aflyses og ejerskiftet gennemføres ikke. Øvrige adkomstoverdragelser aflyses ikke. Dette kan alene ændres ved nyt skøde. 8) Ægtepagt adkomst Er en meddelelse om et ejerskifte, hvor hele eller dele af adkomsten til en fast ejendom overdrages mellem ægtefæller, fx når den ene ægtefælle forærer den anden dele af eller hele ejendommen. En ægtepagt kan være tinglyst med frist. Når fristen opfyldes eller springer sendes en hændelse med besked om dette. Ægtepagt adkomst behandles på same måde som et Endeligt skøde i Ejerfortegnelsen. 9) Ejendomsdom Meddelelse om et ved domsafgørelse tinglyst ejerskifte, hvor der i dommen er udpeget en ny ejer, men hvor der i nogle situationer ikke vil være en sælger. Hvis det fx ikke er muligt at finde frem til den person, der ifølge tingbogen står som ejer af en fast ejendom, eller en anden end denne fx en kommune påstår at være ejer af ejendommen, kan der anlægges sag til en ejendomsdom ved civilretten. Når dommen foreligger og er endelig, tinglyses denne som ejerskifte (adkomst) i Tingbogen. Ejendomsdom behandles på same måde som et Endeligt skøde i Ejerfortegnelsen. 10) Auktionsskøde Fogedretten udsteder auktionsskøde til den, der har købt en fast ejendom på en tvangsauktion. Auktionsskøde vil altid efterfølge en Meddelelse om tvangsauktion. Et auktionsskøde kan være tinglyst med frist. Når fristen opfyldes eller springer sendes en hændelse med besked om dette. Auktionsskøde behandles på same måde som et Endeligt skøde i Ejerfortegnelsen. 11) Skifteretsattest Ægtefælle Når et dødsbo udlægges til den efterlevende ægtefælle ændres adkomstforholdene i tingbogen ved brug af denne ekspeditionstype. Der gennemføres et ejerskifte som ved et Endeligt skøde. Skifteretsattest Ægtefælle behandles på same måde som et Endeligt skøde i Ejerfortegnelsen. 14 af 35

15 12) Skifteretsattest Når skifteretten har taget stilling til, hvorledes et dødsbo skal behandles, udstedes en skifteretsattest med oplysning om dette og om arvingerne i boet. Boet indsættes som sådan automatisk som ejer af ejendommen, når CPR oplyser, at adkomsthaveren er afgået ved døden. Skifteretsattesten bruges derefter, hvis ejendommen i forbindelse med bobehandlingen bliver udlagt til en eller flere af arvingerne En skifteretsattest kan være tinglyst med frist. Når fristen opfyldes eller springer sendes en hændelse med besked om dette. Skifteretsattest behandles på same måde som et Endeligt skøde i Ejerfortegnelsen. 13) Meddelelse om tvangsauktion Når fogedretten har solgt en fast ejendom på tvangsauktion kan den tidligere ejer ikke længere disponere over denne. Derfor skal fogedretten straks tinglyse meddelelse om salget. Meddelelsen indeholder oplysning om, hvem der er blevet højestbydende og, som sådan, forventes at skulle have udstedt auktionsskøde. Indtil auktionskøber har stillet sikkerhed for auktionsbuddet er der, juridisk set, ingen ejer. Derefter er det højestbydende på auktionen, men denne kan transportere sin ret til at få auktionsskøde til en tredjemand. 14) Hævd Når en person har rådet over en fast ejendom i en årrække kan der være vundet hævd på ejendommen. Ekspeditionstypen bruges i forbindelse med tinglysning af denne form for overdragelse. Hævd behandles på same måde som et Endeligt skøde i Ejerfortegnelsen. 15) Navneændring Er ikke en egentlig tinglysning, blot en notering til berigtigelse af oplysningerne i tingbogen Anvendes hvis adkomsthaver (uden et CPR/CVR nummer) identificeres via et sådant, eller hvis en virksomhed får tildelt et nyt CVR nummer, som følge af at det tidligere CVR nummer nedlægges. 16) Meddelelse fast ejendom adkomst Når retten til at disponere over en fast ejendom midlertidigt fratages en ejer (fx i forbindelse med konkurs, likvidation, opløsning eller lignende) skal dette tinglyses. Der er ikke tale om et ejerskifte, men alene om en dispositionsbegrænsning. Integrationen vil blive etableret som et udtræk af Ejerfortegnelsens data i et med Statens arkiver aftalt format. 15 af 35

16 3. Ejerfortegnelsens ajourføringsservices 3.1 Ejerskab Navn: EJDeA_Ejerskab Formål: Denne service anvendes til oprettelse, opdatering og nedlæggelse af ejerskabsoplysninger til Bestemt fast ejendom. Understøttede processer: Understøtter Matrikel processer til initiering af ejerskab ved matrikulering og når der opstår andre nye ejendomme, fx en BPFG. Understøtter desuden ved ejerskabsoplysninger ved annullering eller aflysning af en igangværende matrikulær sag samt forslag til et ejerskab til ejendomme, hvor Matriklen ikke entydigt kan udpege en ejer ud fra eksisterende registreringer. Liste over operationer/metoder: EjerskabKopier EjerskabOpret EjerskabSlet Service informationsmodel: Ejerskifte Ejerskabsskifte Ejerskab Person/Virksomhedsoplysninger Ejerskabshændelse Ejerskabshændelse behandling Kopier ejerskab Navn: EJDeA_EjerskabKopier Formål: Operationen anvendes af Matriklen til at initiere ejerskab på nye ejendomme af typen Samlet fast ejendom eller Ejerlejlighed samt ved tilbygninger til en BPFG. Dette sker på baggrund af et eksisterende ejerskab på den afgivende Bestemt fast ejendom. Input parametre: Obligatorisk: BFE nummer på den ejendom, ejerskabet skal kopieres fra BFE nummer til den nye ejendom, hvor der skal oprettes ejerskab Valgfrit: Output parametre: 16 af 35

17 Returkoder: OK Teknisk fejl Afgivende BFE nummer ukendt Nyt BFE nummer allerede anvendt Præbetingelser: Afgivende BFE nummer skal eksistere i status Gældende Nye BFE numre må ikke være kendt i Ejerfortegnelsen Postbetingelser: Ejerskab er oprettet på nyt BFE nummer. Matrikel_Systembruger Opret ejerskab Navn: EJDeA_EjerskabOpret Formål: Operationen anvendes af Matriklen til at initiere ejerskab ved matrikulering og ved Bygning på fremmed grund. Derudover anvendes servicen af Matriklen til gennem landinspektøren at foreslå et ejerskab til ejendomme, hvor Matriklen ikke entydigt kan udpege en ejer ud fra eksisterende registreringer Input parametre: Obligatorisk: BFE nummer til den nye ejendom, hvor der skal oprettes ejerskab Ejerskab Valgfrit: Markering for forslag til ejerskab Ejeroplysninger Output parametre: Returkoder: OK Teknisk fejl Nyt BFE nummer allerede anvendt Præbetingelser: Nye BFE numre må ikke være kendt i Ejerfortegnelsen Postbetingelser: Ejerskab er oprettet på nyt BFE nummer eller Forslag til Ejerskab oprettet i en Ejerskabshændelses behandling. Matrikel_Systembruger 17 af 35

18 3.1.3 Slet ejerskab Navn: EJDeA_EjerskabSlet Formål: Operationen anvendes af Matriklen til at nedlægge et ejerskab ifb. annullering eller aflysning af en igangværende matrikulær sag. Input parametre: Obligatorisk: BFE nummer til den ejendom, hvor ejerskabet skal slettes Valgfrit: Virkningstid Output parametre: Returkoder: OK Teknisk fejl BFE nummer eksisterer ikke Præbetingelser: Ejerskab på BFE nummer skal eksistere Postbetingelser: Status på Ejerskab er gennem virkningstiden sat til Historisk. Matrikel_Systembruger 18 af 35

19 3.2 Person/Virksomhed administrator Navn: EJDeA_PersonVirksomhedAdministrator Formål: Denne service anvendes af Foged og Skifteretter til at tilknytte administratoroplysninger til personer og virksomheder Understøttede processer: Understøtter Fogedret og Skifteret processer til at kunne tilknytte en administrator til en person eller virksomhed. Hvis administratoren ikke er identificeret ved et CPR/CVR nummer, vil servicen også omfatte stamoplysninger på administratoren. Liste over operationer/metoder: PersonVirksomhedAdministratorTilknyt Service informationsmodel: Person/Virksomhed administrator Alternativ adresse Tilknyt Person/Virksomhed administrator Navn: EJDeA PersonVirksomhedAdministratorTilknyt Formål: Operationen anvendes til at tilknytte administratoroplysninger til en person eller virksomhed. Hvis administratoren ikke er identificeret ved et CPR/CVR nummer, vil servicen også omfatte stamoplysninger på administratoren. Input parametre: Obligatorisk: BFE nummer CVR nummer, CPR nummer eller angivelse af administrator uden CVR/CPR Valgfrit: Administratoroplysninger Virkningstid Output parametre: Returkoder: OK Teknisk fejl PNR nummer ukendt CVR nummer ukendt Præbetingelser: BFE nummer skal eksistere i status Gældende eller Foreløbig Postbetingelser: Administrator til en Person eller en Virksomhed er oprettet. Fogedret_Systembruger Skifteret_Systembruger 19 af 35

20 4. Ejerfortegnelsens udstillingsservices Detaljerne vedr. udstillingsservice besluttes når der er truffet endelig beslutning om Ejerfortegnelsens mål og løsningsarkitektur. Nedenstående beskrivelser af udstillingsservices er alene vejledende. 4.1 Ejerfortegnelse Navn: EJDeU_Ejerfortegnelse Formål: Fremsøgning af ejer og administratoroplysninger på Bestemt fast ejendom. Understøttede processer: Liste over operationer/metoder: Handelsoplysninger Ejerskifte Ejer til ejendom Tinglyst ejer til ejendom Ejendomme med samme ejer Ejendomsadministrator Person/Virksomhed administrator Service informationsmodel: Handelsoplysninger Ejerskifte Ejerskabsskifte Ejerskab Ejendomsadministrator Person/Virksomhed administrator Alternativ adresse Handelsoplysninger Navn: EJDeU_Ejerfortegnelse_Handelsoplysninger Formål: Oplysninger om datoer i forbindelse med ejendomshandel, økonomiske oplysninger og andre oplysninger til brug for vurdering og ejendomsbeskatning. Input parametre: Obligatorisk: BFE nummer Valgfrit: Virkningstid 20 af 35

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19)

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19) Release 4.2+ 1 EndeligtSkøde Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. 3 SkoedeOpret + A O 2 EndeligtSkødeMageskifte Et dokument hvorved ejeren af

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Ekspeditionstype Overskrift Tekst

Ekspeditionstype Overskrift Tekst Oversigt over ekspeditionstypetekst Ikke udtømmende Version 3.8 10.10.2008 Ekspeditionstype Overskrift Tekst 1. EndeligtSkøde ENDELIGT SKØDE Sælger/ne skøder og endeligt overdrager ejendsretten på de angivne

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 05-10-2014 Oprettet Jenan, GST 0.2 12-11-2014 Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST 0.3 14-11-2014 Første

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Skifteretsattest Udgivet 13. septemer 010 version 1.5 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.

2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Forslag. til. (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v. 2016/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Fremsat den 9. november 2016 af energi-,

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love LOV nr 80 af 24/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., j.nr. KMS-620-00049 Senere ændringer

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0

Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Side: 1 Fællesoffentlig beskedmodel version 1.0 Dokumentet indeholder dels en informationsmodel for hændelsesbeskeden og dens miljø, dels en generisk datamodel for hændelsesbeskeden, som kan danne en fælles

Læs mere

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde.

Tvangsauktioner afholdes som udgangspunkt i Fællessekretariatet, Jernbanegade 3A, 4000 Roskilde. Tvangsauktioner over fast ejendom. Her følger en vejledning om, hvordan tvangsauktioner foregår ved Retten i Roskilde, og hvad man især skal være opmærksom på, navnlig hvis man tænker på at byde på ejendom,

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Aflysning af servitut Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for

Læs mere