Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica DISTO TM S910 The original laser distance meter"

Transkript

1 Leca DISTO TM S910 The orgnal laser dstance meter

2 Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng Introdukton Oversgt Grundlggende måle-skærmbllede Valg-skærmbllede Punktsøger (vsnngsskærm) Ikoner status-bjælke Opladnng af L-Ion-batteret va USB Brug af Smart Base Brug af Smart Base forlængelse Betjenng Brug af touchscreen Tænde og slukke Clear Meddelseskoder Permament / Mnmum-Maksmum-målng Plus / mnus Punktsøger (vsnngsskærm) Screenshot Memory Indstllnger Oversgt Hældnngsenheder Flytte advarsel for vandret ndstllng Afstandsenheder Tænde og slukke lyd Tænde og slukke dgtalt vaterpas De-/Aktver tastelås Tænd med tastelås Bluetooth /WLAN Kalbrerng af hældnngssensor (hældnngskalbrerng) Brugertlpassede favortter Belysnng Tænde og slukke touchscreen Dato og td Kompasndstllng Forskydnng Nulstl Informaton/Software opdaterng Funktoner Oversgt Kalkulator Smart Horzontal Mode Smart Angle målng Nvellerng Måle enkelt afstand Punkt tl punkt målnger DXF datafangst Foto Volumen Smart Area målng WLAN-dataoverførsel Galler Areal Hældende emner Bredde Tmer Trekant areal Højdeprofl-målng Dameter Indstllng af måle-reference Pythagoras (2-punkt) Højdesporng Areal fra foto Kompas Pythagoras (3-punkt) Trapez Opmålng Teknske specfcatoner Meddelseskoder Vedlgeholdelse Garant Skkerhedsanvsnnger Ansvarsområder Tlladt brug Ikke-tlladt anvendelse Begrænsnnger for brug Bortskaffelse Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Brug produktet med Bluetooth Laserklassfkaton Mærknng Leca DISTO TM S a 1

3 Instrumentopsætnng Introdukton Skkerhedsanvsnngerne og brugervejlednngen bør læses omhyggelgt, før produktet anvendes første gang. Personen med ansvar for produktet skal sørge for at alle brugere forstår dsse anvsnnger og følger dem. De anvendte symboler har følgende betydnnger: ADVARSEL Angver en potentelt farlg stuaton eller en utlsgtet brug, som vl føre tl død eller alvorlg personskade, hvs den kke undgås. FORSIGTIG Angver en potentelt farlg stuaton eller en utlsgtet brug, som vl føre tl mndre personskade og/eller væsentlg materel, økonomsk og mljømæssg skade, hvs den kke undgås. Vgtgt afsnt som skal følges prakss for at produktet kan anvendes på en teknsk korrekt og effektv måde. Oversgt Dsplay On / Mål Punktsøger (vsnngsskærm) Navgaton Valg-taster knyttet tl symboler oven over Funktons-skærm Enter / Lg med Clear / Off Plus / mnus Leca DISTO TM S a 2

4 Instrumentopsætnng Grundlggende måle-skærmbllede Valg-skærmbllede Status-bjælke FUNC Funkton / Indstllnger Hoved-lnje Aktv funkton. Tryk her for at starte ON/DIST afstandsfunkton Favortter Indstllnger Hjælpefunkton Leca DISTO TM S a 3

5 Instrumentopsætnng Punktsøger (vsnngsskærm) Ikoner status-bjælke Zoom-trn Belysnngsndstllng med venstre- og højre-tasterne Aktv funkton Favortter 1x m Træk to fngre fra hnanden for at zoome på touchscreenen Sgtekorn Zoom med opog nednavgatonstaster Rul op og ned for yderlgere resultater Batterstrøm Bluetooth er slået tl Bluetooth forbndelsen er oprettet Apparat er kke vandret Apparat er kke vandret Apparat er flyttet efter at være rettet nd - påvrker målenøgtghed Forskydnng er aktveret og trækker den defnerede værd fra målt afstand Forskydnng er aktveret og lægger den defnerede værd tl målt afstand Apparat udfører målng DISTO WLAN hotspot aktveret Andre enheder tlsluttet tl DISTO WLAN hotspot WLAN klentmode er aktveret DISTO tlsluttet som klent tl WLAN Zoom Måle-reference Leca DISTO TM S a 4

6 Instrumentopsætnng Opladnng af L-Ion-batteret va USB Oplad batteret før brug første gang. Brug den medfølgende oplader tl at oplade batteret. Stk den llle ende af kablet nd stkket af apparatet, og sæt enden af opladeren nd en stkkontakt. Vælg det stk, der passer dt land. Enheden kan kke anvendes, når den oplader. Computeren kan anvendes tl at oplade enheden, men det tager længere td. Hvs enheden er tlsluttet tl computeren va USB-kabel, kan du downloade eller slette galleret. Det er kke mulgt at uploade data. Skft battererne når battersymbolet blnker. Enheden kan blve varm under opladnng. Dette er normalt og vl kke påvrke enhedens levetd eller yderevne. Hvs batteret blver varmere end 40 C / 104 F, stopper opladeren. Ved en anbefalet opbevarngstemperatur på -20 C tl +30 C (- 4 F tl +86 F) kan batterer med 50% tl 100% opladnng opbevares op tl 1 år. Efter denne opbevarngsperode skal battererne genoplades. For at spare energ frakobles opladeren, når den kke er brug. Når du oplader batteret, vser følgende koner statusen: Oplader Fuldt opladet FORSIGTIG Forkert tlslutnng af opladeren kan forårsage alvorlg beskadgelse af enheden. Enhver skade på grund af forkert brug er kke dækket af garanten. Brug kun Leca-godkendte opladere, batterer og kabler. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan føre tl eksploson af batter eller beskadgelse af enheden. Hvs enheden er tlsluttet tl computeren va USB-kabel, kan du downloade eller slette galleret. Det er kke mulgt at uploade data. 4 h Leca DISTO TM S a 5

7 Instrumentopsætnng Brug af Smart Base Fold Smart Base ud. Brug den som mnstatv. Statv eller adapter gevnd Låsen op Lås Brug af Smart Base forlængelse Smart Base Extenson hjælper tl stablt sgte uden utlsgtet tpnng af apparatet. Flyt elle tp kke Smart Base under målng. V anbefaler at bruge et statv med Leca FTA360-S adapteren. Leca DISTO TM S a 6

8 Betjenng Betjenng Brug af touchscreen Anvend kun fngre tl at bruge touchscreenen. Lad kke touchscreenen komme kontakt med andre elektrske apparater. Elektrostatske afladnnger kan føre tl, at touchscreen kke fungerer korrekt. Lad kke touchscreen komme kontakt med vand. Touchscreen kan fungere forkert under fugtge forhold, eller når den udsættes for vand. For at undgå beskadgelse af touchscreen, bør man kke trykke med noget skarpt eller trykke for hårdt med fngerspdserne. Trykbetjenng Træknng Tryk på dsplayet for at åbne en knap på skærmen eller foretage et valg. Tryk på konet mdten af bundlnjen aktverer afstandsmålng eller udløser kameraet. Træk på dsplayet for at gå tl forrge eller næste skærmbllede gallerfunktonen. Brug af to fngre I stedet for at bruge touchscreenen, kan de normale tastaturtaster også bruges. Træk to fngre fra hnanden for at zoome, hvs punktsøger er aktveret. Leca DISTO TM S a 7

9 Betjenng Tænde og slukke Clear Meddelseskoder ON OFF 2 sek. Apparat slukkes. Hvs der kke trykkes på nogen tast 180 sek. vl apparatet automatsk slukkes. 1x Fortryd seneste handlng. 2x Forlad aktuel funkton og gå tl default betjenngs-mode. Hvs "Info"-konet kommer frem med et nummer, følges anvsnngerne afsnttet "Meddelseskoder". Eksempel: Permament / Mnmum-Maksmum-målng mn. max. 1 2 Den mnmum- og maxmumafstand vses (mn, max.). Den senest målte værd vses hovedlnen. 3 2 sek. Plus / mnus 1 2 Anvendes tl at måle rumdagonaler (maksmumværder) eller horsontale afstande (mnmumværder) 2x m 4 Stopper permanent / mnmum-maksmum målng. Denne proces kan gentages efter behov. Den samme proces kan anvendes tl at lægge tl eller trække fra for arealer og volumener m Den næste målng lægges tl den forrge. Den næste målng trækkes fra den forrge m m m Leca DISTO TM S a 8

10 Betjenng Punktsøger (vsnngsskærm) 1 1x 2 4x 2x 3 1x m 1x OV * 0.00m Gå ud af punktsøger (vsnngsskærm) Dette er en stor hjælp ved udendørs målng. Den ntegrerede punktsøger (vsnngsskærm) vser målet på dsplayet. Apparatet måler mdten af sgtekornet, selv hvs laserprkken kke er synlg. Parallakse-fejl opstår, når punktsøgerkameraet anvendes på nære mål med den effekt, at laseren fremtræder fejlplaceret sgtekornet. I så fald korrgeres fjelen automatsk ved flytte sgtekornet. * OV = Oversgt Screenshot 2 sek. 1x m Screenshot-foto gemmes galler. Leca DISTO TM S a 9

11 Betjenng Memory Pontfnder skal slukkes m Slet memory. Tag værd over tl yderlgere behandlng. Brug op-/ned-navgatonstaster tl at se flere detaljerede resultater for den specfkke målng. Brug venstre-/højre-taster for at skfte mellem resultater. Leca DISTO TM S a 10

12 Indstllnger Oversgt 1 2 Hældnngsenheder Hældnngsenheder Flyt advarsel WLAN / Bluetooth Dgtalt vaterpas Tastaturlås Belysnng Hældnngskalbrerng Favortter Kompasndstllng Touchscreen Dato og td Afstandsenheder Forskydnng Nulstl Informaton/Software opdaterng Bp Skft mellem følgende 4 enheder: ± ± % 0.0 mm/m 0.00 n/ft Bekræft ndstllng. Gå ud af ndstllnger. Leca DISTO TM S a 11

13 Indstllnger Flytte advarsel for vandret ndstllng Vælg den følsomhed for vandret ndstllng, som er nødvendg for nogle målefunktoner. FINE betyder, at den vandrette ndstllng af enheden er følsom for enhver llle vbraton. Vælg ROUGH ved arbejde under barske byggeforholder med mange stød og vbratoner. I så tlfælde reduceres nøgtgheden forhold omfanget af bevægelserne. 4 5 Bekræft ndstllng. Gå ud af ndstllnger. Leca DISTO TM S a 12

14 Indstllnger Afstandsenheder Varenr : m m m 0.0 mm Skft mellem følgende enheder: 0.00 ft 0.00 n 0 n 1/32 0'00" 1/32 US-model varenr : 0.00 m 0 n 1/ m 0'00" 1/ m 0 n 1/8 0.0 mm 0'00" 1/ ft 0 n 1/ n 0'00" 1/4 0 n 1/ yd 0'00" 1/ Bekræft ndstllng. Gå ud af ndstllnger. Leca DISTO TM S a 13

15 Indstllnger Tænde og slukke lyd For at tænde, gentages procedure. Gå ud af ndstllnger. ON OFF Tænde og slukke dgtalt vaterpas Det dgtale vaterpas vses statuslnjen. For at tænde, gentages procedure. Gå ud af ndstllnger. 1 ON OFF De-/Aktver tastelås 2 For at deaktvere, gentages procedure. Tastelåsen er aktv, hvs enheden er slukket. 3 1 Gå ud af ndstllnger. Tænd med tastelås 2 ndenfor 2 sek. OFF ON Leca DISTO TM S a 14

16 Indstllnger Bluetooth /WLAN 1 2 OFF Se forklarng nfoboks nedenfor. 3 Bluetooth /WLAN er slået tl og sort Bluetooth /WLAN kon vses statuslnje. Hvs der etableres forbndelse, skfter konets farve tl blå. Gå ud af ndstllnger. ON OFF Specelle ndstllnger for dataoverførsel. Specel Bluetooth Indstllnger Tal-mode: Brug denne mode, hvs data skal overføres som tal, f.eks. ved arbejde med regneark. Fod/nch-brøker omregnes tl fod/nchdecmaltal. Et yderlgere tryk på konet for ndstllng af Bluetooth gver mulghed for yderlgere ndstllnger af dataoverførsel. Enhed er tlsluttet. Favortter forsvnder og to softkeys kommer frem: Gver mulghed for at bruge pletasterne tl at flytte cursoren på dn computer. Sender værden hovedlnjen tl computeren. Specelle WLAN-ndstllnger Tlgængelge WLAN-netværk kan vælges, evt. med ndtastnng af password. Anbefalet tl GIS-applkatoner. Tekst-mode: Brug denne mode, hvs data skal overføres som tekst, f.eks. tl arbejde tekstbehandlngsprogrammer. Enhed er tlsluttet. Favortter forsvnder og to softkeys kommer frem: WLAN: DISTO fungerer som hotspot Dataoverførsel med eller uden skkerhedsaktverng med serenummer som password. Anbefalet tl almndelg brug. Gver mulghed for at bruge pletasterne tl at flytte cursoren på dn computer. Sender værden hovedlnjen tl computeren. App-mode: Brug denne mode tl at overføre data med en app. Specelle egenskaber: ENCRYPTED er defaultndstllngen. Hvs der er problemer med dataoverførsel, vælges UNENCRYPTED mode. Leca DISTO TM S a 15

17 Indstllnger Bluetooth dataoverførsel Tlslut apparatetet tl dn smartphone, tablet, laptop, Selve målngen overføres automatsk, hvs Bluetooth forbndelsen er oprettet. For at overføre et resultat fra hovedlnjen, trykkes på =. Bluetooth slukkes, når laserafstandsmåleren slukkes. WLAN-dataoverførsel Kun dataoverførsel fra funktonen Pont Data kan overføres va WLAN. Et tlsvarende program er nødvendgt for at modtage data, f.eks. DISTO overførsel. Flere detaljer se vores hjemmesde. Det effektve og nnovatve Bluetooth Smart-modul (med den nye Bluetooth standard V4.0) fungerer sammen med alle Bluetooth Smart klare enheder. Alle andre Bluetooth enheder understøtter kke det energbesparende Bluetooth Smart-modul, som er ntegreret apparatet. V yder ngen garant for den grats DISTO software og yder ngen support tl den. V påtager os ntet ansvar på nogen måde for brug af den grats software og v er kke forplgtede tl foretage rettelser eller udvkle opgradernger. En bred vfte af kommercel software kan fndes på vores hjemmesde. Apps tl Androd eller Mac OS kan fndes specelle nternetbutkker. Flere detaljer se vores hjemmesde. Leca DISTO TM S a 16

18 Indstllnger Kalbrerng af hældnngssensor (hældnngskalbrerng) Placer apparatet på en helt flad overflade Drej apparatet horsontalt 180 og placér det gen på en helt flad overflade. Placer apparatet på en helt flad overflade Efter 2 sek. går apparatet tlbage tl bass-mode. Drej apparatet horsontalt 180 og placér det gen på en helt flad overflade. Leca DISTO TM S a 17

19 Indstllnger Brugertlpassede favortter 1 Favorte 2 3 Vælg favort-funkton. 4 Tryk på venstre eller højre valgtast. Funkton er valgt som favort over den tlsvarende valgtast. Vælg dne favortfunktoner for hurtg adgang. Genvej: Tryk 2 sekunder på valgtast måle-mode. Vælg dn favortfunkton og tryk gen kort på den tlsvarende tast. Belysnng 1 2 1/6 3 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 Vælg lysstyrke. 4 Bekræft ndstllng. 5 Gå ud af ndstllnger. Spar strøm ved at reducere lysstyrke, hvs den kke behøves. Tænde og slukke touchscreen 1 2 For at deaktvere, gentages procedure. 3 Gå ud af ndstllnger. OFF ON Leca DISTO TM S a 18

20 Indstllnger Dato og td : 00 Indstl td (tt:mm) Indstl dato (åååå-mm-dd) Gå ud af ndstllnger. Kompasndstllng Justerng af den magnetske deklnaton Afhænggt af dn geografske placerng kan deklnatonsvnklen varere fra sted tl sted, når de geografske og magnetsk poler rettes nd. Men hvs referenceplacerngen kke er valgt, kan forskellen deklnatonen mellem polerne afvge væsentlgt. For at få det bedste resultat vælges det nærmeste geografske referencepunkt vha. trnene nedenfor CH-Zürch Vælger den nærmeste placerng og enheden ndstller hældnngen tlsvarende. 4 Tlbage Bekræft 5 Gå ud af ndstllnger. Leca DISTO TM S a 19

21 Indstllnger Forskydnng Vælg tal m Indstl tal m Godkend værd. 6 Gå ud af ndstllnger. En forskydnng (offset) tllægger eller fratrækker automatsk en specfk værd tl eller fra alle målnger. Denne funkton gver mulghed for at tage højde for tolerancer. Forskydnngs-konet vses. Nulstl Anden bekræftelse med valg-taster: Afvs: Bekræft: 4 Ved nulstllng vender nstrumentet tlbage tl fabrksndstllnger. Alle bruger-ndstllnger og hukommelse tabes. Gå ud af ndstllnger. En HARDWARE-RESET udføres ved at trykke 15 sek. på ON/DIST-tast. Leca DISTO TM S a 20

22 Indstllnger Informaton/Software opdaterng Tlslut enheden med USB tl dn computer. 5 Softwareopdaternger med tlsvarende nstruktoner kan fndes på vores hjemmesde Sørg for altd at bruge den nyeste softwareverson. Leca DISTO TM S a 21

23 Funktoner Oversgt Beregner Smart Horsontal Mode Smart Angle målng DXF folder Nvellerng Enkeltafstandsmålng Punkt tl punkt målnger DXF datafangst Foto Volumen Smart Area målng WLAN-dataoverførsel Galler Areal Målng på hældende emner Bredde Tmer Trekant areal Højdeprofl-målng Dameter Indstllng af måle-reference Pythagoras (2-punkt) Højdesporng Areal fra foto Kompas Pythagoras (3-punkt) Trapez Opmålng Leca DISTO TM S a 22

24 Funktoner Kalkulator C/CE = Vælg tast på dsplay. Bekræft hver tast. Brug valgtaster for at cleare eller resultat. Måleresultatet fra hovedlnen kan overføres tl kalkulatoren og anvendes tl yderlgere beregnnger. Fod/nch-brøker omregnes tl fod/nch-decmaltal. For at overtage et resultat fra kalkulatoren bass-mode, trykkes på DIST før kalkulatorfunktonen forlades. Smart Horzontal Mode Sgt laser mod mål m m m x y z x z (op tl 360 og en tværgående hældnng på ±10 ) y Leca DISTO TM S a 23

25 Funktoner Smart Angle målng Sgt laser mod punkt på første væg. Sgt laser mod hjørne m 5.269m 3 Sgt laser mod punkt på anden væg Fortsætter afstands- og vnkelmålng. Nvellerng Vser hældnngen for 360 og en tværgående hældnng på ±10. Instrument bpper ved 0 og 90. Ideel tl horsontale eller vertkale ndstllnger. Leca DISTO TM S a 24

26 Funktoner Måle enkelt afstand Sgt aktv laser mod mål m Mål-overflader: Målefejl kan opstå, når der måles tl farveløse væsker, glas, styrofoam eller halvgennemsgtge overflader eller ved sgte mod meget reflekterende overflader. Målng tager længere td mod mørke overflader. Leca DISTO TM S a 25

27 Funktoner Punkt tl punkt målnger 1 2 P1 Intalserer enhed for vertkale og horsontale værder. Se afsnt om at rette nd vandret. 3 1 Sgt laser mod første mål Sgt laser mod andet mål. 6 Ret enheden nd og yderlgere værder vses! Flyt kke Smart Base efter at der er rettet nd! m 2.419m m 2.995m Nvellerng Ret enheden nd og yderlgere værder vses. Flyt kke apparat efter at der er nvelleret! For at rette nd tl vandret skal Smart Base været foldet ud og enheden skal have en hældnng ndenfor området +/-5. Drej enheden 90 Battertjeklnje: to gange med uret. ± m Følg anvsnngerne 90 på dsplayet. Vandret stllng er nået, når OK-kon angver passende vandret stllng vses dsplayet. angver utlstrækkelgt vandret stllng 90 angver at smart base er tppet og det kan påvrke målenøgtgheden Leca DISTO TM S a 26

28 1 Funktoner DXF datafangst 2 Drej enheden 90 to gange med uret. ±5 Følg anvsnngerne m 90 på dsplayet. Vandret stllng er nået, når OK-kon vses dsplayet. Vandret ndstllng er nødvendg! For at rette nd tl vandret skal Smart Base været foldet ud og enheden skal have en hældnng ndenfor 90 området +/-5. Flyt kke enheder efter at der er rettet nd tl vandret! Battertjeklnje: angver passende vandret stllng angver utlstrækkelgt vandret stllng angver at smart base er tppet og det kan påvrke målenøgtgheden Sgt mod yderlgere punkter (max. 30) P Sgt mod første punkt. 6 Stopper DXFdatafangst og gemmer data. 7 2x Forlad aktuel funkton og gå tl default betjenngs-mode. Max. 20 DXF-fler kan oprettes (med 30 målepunkter/ fotos hver). Hvs Pontfnder er slået tl, gemmes de tlsvarende fotos med en opløsnng på 300 x 400 dp. Glem kke at gemme dne data! Leca DISTO TM S a 27

29 Funktoner Foto 1x x OV * Tage et foto. Gå ud gen. Tryk på kamerakonet mdten af bundlnjen for at tage et foto. For screenshots trykkes på kameratasten 2 sek. * OV = Oversgt Leca DISTO TM S a 28

30 Funktoner Volumen Ret laser mod første målpunkt. Ret laser mod andet målpunkt. Ret laser mod tredje målpunkt m m m m 3 Første afstand Anden afstand Tredje afstand Volumen 9 Brug op-/nedtaster tl at se flere resultater m m m Loft-/gulv-areal Vægarealer Omkreds Leca DISTO TM S a 29

31 Funktoner Smart Area målng Sgt mod første punkt m Punkt tl punkt afstand mellem de seneste to målte punkter Sgt mod yderlgere punkter (max. 30) 2.075m m 2 Leca DISTO TM S a 30

32 Funktoner WLAN-dataoverførsel 1 2 For at rette nd tl vandret skal Smart Base været foldet ud og enheden skal have en hældnng ndenfor området +/-5. Drej enheden 90 to gange med uret. ±5 Følg anvsnngerne m 90 på dsplayet. Vandret stllng er nået, når OK-kon vses dsplayet. 90 Flyt kke enhed efter at der er rettet nd tl vandret. Battertjek-lnje: angver passende vandret stllng angver utlstrækkelgt vandret stllng angver at smart base er tppet og det kan påvrke målenøgtgheden 3 4 P Sgt laser mod første punkt. 5 WLAN-dataoverførsel af punktkoordnater m med punktsøger-foto uden punktsøger-foto 6 Sgt mod yderlgere punkter. 7 2x Forlad aktuel funkton og gå tl default betjenngs-mode. Hvs smart base er foldet ud, sender enheden x, y, z koordnater for målt punkt. Hvs smart base kke er foldet ud, sender enheden kun hældnng og afstand. Hvs WLAN er slukket, beder apparatet om at tænde WLAN. Dataoverførsel vrker kun med WLAN. Leca DISTO TM S a 31

33 Funktoner Galler 1x x 1x 1x 4 Gå ud gen _13: _13: _13:25 Hvs enheden er tlsluttet tl computeren va USB-kabel, kan du downloade eller slette galleret. Det er kke mulgt at uploade data. Leca DISTO TM S a 32

34 Funktoner Areal Ret laser mod første målpunkt. Ret laser mod andet målpunkt m Første afstand 6 Anden afstand 3.9I0 m m m 2 Omkreds Areal Resultatet vses hovedlnen og den målte værd ovenover. Partelle målnger / Maler-funkton: Tryk på + eller - før start af første målng. Mål og læg afstande tl eller træk dem fra. Færdg med =. Mål længde nr. 2. Leca DISTO TM S a 33

35 Funktoner Hældende emner Ret laser mod øvre målpunkt. Ret laser mod nedre målpunkt m m m P2 vnkel P2 afstand Vertkal højde mellem begge punkter Afstand mellem begge punkter 7 Brug op-/ned-taster tl at se flere resultater m Inkluderer vnkel mellem begge punkter Horsontal afstand mellem begge punkter Indrekte afstandsmålng mellem 2 punkter med yderlgere resultater. Ideel tl anvendelser som f.eks. længde og hældnng af tag, skorstens højde... Det er vgtgt, at nstrumentet er placeret samme vertkale plan som de 2 punkter. Planet er defneret af lnjen mellem de to punkter. Det betyder, at enheden på et statv kun bevæger sg vertkalt og kke drejes horsontalt for at nå begge punkter. Leca DISTO TM S a 34

36 Funktoner Bredde 1x m Det er absolut nødvendgt at sgte med laser-loddet mod emnet m 4 4x 2x 1x OV * Om nødvendgt anvendes zoomen tl præcst sgte. * OV = Oversgt 1x 5 Vælg ple med cursortasterne eller ved at trykke på dsplayet og ndstl med softkeys. Tlsvarende bredde beregnes m 6 Bekræft målng m Afstand tl emne 7 8 Gå ud gen m Leca DISTO TM S a 35

37 Funktoner Tmer sec 10 sec 5 sec 2 sec Off 4 Bekræft ndstllng. Vælg udløsnngstd. Selv-udløsnngen starter, hvs der trykkes på ON/Mål-tast. Leca DISTO TM S a 36

38 Funktoner Trekant areal Ret laser mod første målpunkt. Ret laser mod andet målpunkt. Ret laser mod tredje målpunkt m m m m 2 Første afstand Anden afstand Tredje afstand Trekant areal 9 Brug op-/ned-taster tl at se flere resultater m Vnkel mellem første og anden målng Omkreds Leca DISTO TM S a 37

39 Funktoner Højdeprofl-målng d 4 h 5 REF Ret laser mod reference-punkt (REF). REF Sgt mod yderlgere punkter 1-x m m d h Horsontal afstand tl apparat Højdeforskel tl reference-punkt (REF). 7 2x Gå ud af ndstllnger. Ideel tl målng af højdeforskelle tl et referencepunkt. Kan anvendes tl at måle profler og terrænsektoner. Efter målng af referencepunktet vses horsontal afstand og højde for hvert følgende punkt. Leca DISTO TM S a 38

40 Funktoner Dameter 1x Ø Sgt laser-loddet mod mdten af det runde emne m 4 4x 2x 1x OV * Om nødvendgt anvendes zoomen tl præcst sgte. * OV = Oversgt 1x 5 Vælg ple med cursortasterne eller ved at trykke på dsplayet og ndstl med softkeys. Tlsvarende dameter beregnes m 6 7 Flere resultater vses m m 2 Omkreds Rundt areal 8 Bekræft målng m Gå ud gen. Leca DISTO TM S a 39

41 Funktoner Indstllng af måle-reference Afstand måles fra apparatets bagsde (standardndstllng). Smart Bases retnng spores automatsk og nulpunkt ndstlles tlsvarende. Afstand måles fra apparatets front (låssymbol = permanent). 4 Bekræft ndstllng. Hvs apparatet slukkes, går reference tlbage tl standardndstllng (apparatets bagsde). Leca DISTO TM S a 40

42 Funktoner Pythagoras (2-punkt) Sgt laser mod første mål. Sgt laser mod andet mål m m m Resultatet vses hovedlnen. Tryk på måletasten 2 sek. funktonen aktverer automatsk Mnmum eller Maksmum målng. V anbefaler kun at bruge pythagoras tl ndrekte horsontal målng. Ved højdemålng (vertkal) er det mere præcst at anvende en funkton med hældnngsmålngen. Leca DISTO TM S a 41

43 Funktoner Højdesporng Px Px P0 Ret laser mod nedre punkt. P0 Sgt laser mod øvre punkter og vnkel-/ højdesporng starter automatsk m m P0 y = Sporngshøjde hvs apparatet drejes på statv = Sporngshøjde hvs apparatet er sat på statv z Px P0 x y 7 Stopper højdesporng m m 8 Brug op-/nedtaster tl at se flere resultater m z Højder af bygnnger eller træer uden passende reflekterende punkter kan bestemmes. I bunden måles afstand og hældnng - hvlket kræver et reflekterende laser-mål. Det øvre punkt kan der sgtes på med punktsøger / sgtekorn og behøver kke et reflekterence låser-mål, da kun hældnngen måles. Leca DISTO TM S a 42

44 Funktoner Areal fra foto 1x Sgt vnkelret på den horsontale mdterlnje af området. Dette areal skal være helt fladt det vertkale plan m 2 4 4x 2x 1x OV * Om nødvendgt anvendes zoomen tl præcst sgte. * OV = Oversgt 2.015m 5 Vælg ple med cursortasterne eller ved at trykke på dsplayet og ndstl med softkeys. Tlsvarende areal beregnes m 2 6 Bekræft målng m m m Bredde Længde Omkreds 8 Gå ud gen m 2 Leca DISTO TM S a 43

45 Funktoner Kompas 1 2 Kalbrer Kompas? 3 Plen peger altd mod det sande nord. 4 Afvs Bekræft 0.0 N Gå ud gen. På følgende steder fungerer kompasset formodentlg kke korrekt: Inde bygnnger Tæt på højspændngslnjer (f.eks. på togperroner) Tæt på magneter, metalemner eller elektrske husholdnngsapparater Hvs en fejlmeddelelse vses, hælder apparatet for meget (>20 fremad / >10 sdevejs). Hold apparatet væk fra enhver magnet! Kalbrerng af kompas: Kompasset skal kalbreres før hver første målng efter enheden tændes. Efter 2 sek. går apparatet tlbage tl kompasmode. Roter enheden langsom en 8-tals-fgur, ndtl OK-kon kommer frem dsplayet. Leca DISTO TM S a 44

46 Funktoner Pythagoras (3-punkt) Sgt laser mod første mål. Sgt laser mod andet mål. Sgt laser mod tredje mål m m m m Resultatet vses hovedlnen. Tryk på måletasten 2 sek. funktonen aktverer automatsk Mnmum eller Maksmum målng. V anbefaler kun at bruge pythagoras tl ndrekte horsontal målng. Ved højdemålng (vertkal) er det mere præcst at anvende en funkton med hældnngsmålngen. Leca DISTO TM S a 45

47 Funktoner Trapez Ret laser mod øvre punkt. Ret laser mod 2. punkt m m m h y x h x y 7 Brug op-/ned-taster tl at se flere resultater m Trapez areal Leca DISTO TM S a 46

48 Funktoner Opmålng To forskellge afstande (a og b) kan ndtastes for at markere defnerede målte længder. a = b 3 2 b 1 a a = b 3 2 b 1 a 1 2 b b Vælg tal m Indstl tal m Godkend værd "a". Indstl værd "b" m 7 Godkend værd "b" og start målng. 8 Bevæg apparatet langsomt langs opmålngslnjen. Afstanden tl det næste opmålngspunkt vses. 0,240 m mangler op tl næste 0,625 m afstand. Næste opmålngsafstand m m Når et opmålngspunkt kommer nærmere end 0,1 m tl nstrumentet, begynder det at bppe. Denne funkton kan stoppes ved at trykke på CLEAR/OFF-knappen. Leca DISTO TM S a 47

49 Teknske specfcatoner Afstandsmålng (ISO ) Præcson ved gunstge ± 1,0 mm / 0,04 n *** forhold * Præcson ved ugunstge ± 2,0 mm / 0,08 n *** forhold ** Rækkevdde ved gunstge forhold * Rækkevdde under ugunstge forhold ** Mndste enhed vst X-Range Power Technology Ø laserpunkt ved dstancer 0,05m m / 0,16 tl 1000 fod 0,05m - 150m (0, fod) 0,1 mm / 1/32 n 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) Hældnngsmålng Måletolerance for laserstråle**** -0.1 / +0.2 Måletolerance forhold tl ± 0.1 kabnet**** Område 360 Smart Base Arbejdsområde vertkal -40 tl 80 sensor Præcson vertkal sensor op tl +/- 0,1 Arbejdsområde horsontal 360 sensor Præcson horsontal sensor op tl +/- 0,1 ved afstande (kombnaton af sensorer og afstandsmålng) Instrument-nvellerng Nvellerngs-område +/- 5 Nvellerngs-nøgtghed +/ crka: +/- 2 mm / 2 m +/- 5 mm / 5 m +/- 10 mm /10 m Generelt Laserklasse 2 Lasertype 635 nm, < 1 mw Beskyttelsesklasse IP54 (støv- og vandstænkbeskyttet) Autom. laser-sluknng efter 90 s Autom. nstrument-sluknng efter 180 s Bluetooth Smart Bluetooth v4.0 Rækkevdde for Bluetooth <10 m WLAN Område for WLAN 10 m Dmensoner (H x D x B) 61 x 32 x 164 mm 2,4 x 1,3 x 6,5 n Vægt 291 g / 10,2 ounce Temperaturområde: -Opbevarng -Anvendelse -Opladnng Dgtale data Opløsnng for fotos Opløsnng for screenshots Flformat Download -25 tl 60 C -13 tl 140 F -10 tl 50 C 14 tl 122 F -10 tl 40 C 14 tl 104 F 800 x 600 dp 240 x 400 dp JPG, DXF USB Batter (L-Ion) Specfceret spændng 3,7 V Kapactet 2,6 At Målnger pr. batteropladnng Crka 4000 Opladnngstd Crka 4 t Output spændng 5,0 V Opladnngsstrøm 1 A * gunstge forhold er: hvde og dffust reflekterende mål (hvdmalet væg), lav baggrundsbelysnng og moderate temperaturer. ** ugunstge forhold er: mål med enten lavere eller højere reflekton eller stærkere baggrundsbelysnng eller temperaturer den høje eller lave ende af det specfcerede temperaturområde. *** Tolerancer gælder fra 0,05 m tl 10 m med et konfdensnveau på 95%. Under gunstge forhold kan tolerancen afvge 0,05 mm/m for afstande mellem 10 m og 30 m, med 0,10 mm/m mellem 30 m og 100 m og med 0,20 mm/m for afstande over 100 m Under ugunstge forhold kan tolerancen afvge 0,10 mm/m for afstande mellem 10 m og 30 m, med 0,20 mm/m mellem 30 m og 100 m og med 0,30 mm/m for afstande over 100 m **** efter bruger-kalbrerng. Yderlgere vnkelrelateret afvgelse på +/- 0,01 pr grad op tl +/-45 hver kvadrat. Gælder ved rumtemperatur. For hele drftstemperaturområdet øges maksmum afvgelse med +/- 0,1. +/-0.1. Ved en anbefalet opbevarngstemperatur på -20 C tl +30 C (-4 F tl +86 F) kan batterer med 50% tl 100% opladnng opbevares op tl 1 år. Efter denne opbevarngsperode skal battererne genoplades. For præcse ndrekte resultater anbefales brug af statv. For præcse hæld- nngsmålnger bør tværgående hældnng undgås. Leca DISTO TM S a 48

50 Meddelseskoder Funktoner Afstandsmålng Mn/max-målng Permanent målng Opmålng Plus / Mnus Areal Trekant areal Volumen Trapez Maler-funkton (areal med partel målng). Pythagoras Smart Horsontal Mode / Indrekte højde Højdeprofl-målng Nvellerng Hældende emner Højdesporng Memory Bp Belyst farvedsplay Punktsøger (vsnngsskærm) Bluetooth Smart Brugertlpassede favortter Tmer Beregner Fotos/screenshots Kompas Galler med USB download Dameter Bredde Areal fra foto Smart Base Punktdata-overførsel Punkt tl punktfunkton / afstand Smart Angle Smart Area DXF datafangst 2-punkt, 3-punkt 4x zoom, OV Hvs meddelelsen Error kke forsvnder, efter at nstrumentet er blevet tændt og slukket adskllge gange, kontaktes forhandleren. Hvs meddelelsen InFo vses med et nummer, trykkes på Clear-knappen og følgende anvsnnger følges: Nr. Årsag Udbedrng 156 Tværgående hældnng større end 10 Hold nstrumentet uden nogen tværgående hældnng. 162 Kalbrerngsfejl Sørg for at apparatet er placeret på en helt horsontal og flad overflade. Gentag kalbrerngsproceduren. Hvs fejlen opstår gen, kontaktes dn forhandler. 204 Beregnngsfejl Udfør målng gen. 240 Dataoverførselsfejl Gentag procedure. 252 Temperatur for høj Lad nstrumentet køle ned. 253 Temperatur for lav Varm nstrumentet op. 255 Modtager for svagt sgnal, måletd for lang 256 Modtaget sgnal for kraftgt Skft mål-overflade (f.eks. hvdt papr). Skft mål-overflade (f.eks. hvdt papr). Nr. Årsag Udbedrng 258 Målng udenfor måleområde Korrekt område. 260 Laserstråle brudt Gentag målng. 300 Smart Base kke foldet ud Fold Smart Base ud. 301 Apparat er flyttet, nvellerng kke gyldg mere 302 «Punktdata-overførsel» er valgt, men WLAN er slukket Vedlgeholdelse Udfør nvellerng gen. Målng med ugyldg nvellerng er mulg, men det påvrker nøgtgheden. Tænd WLAN. 340 WLAN: Dataoverførselsfejl Gentag procedure. 341 Autentfkatons-fejl Brug korrekt password. Rengør nstrumentet med fugtg, blød klud. Instrumentet må kke nedsænkes vand. Brug aldrg kraftge rengørngsmdler eller opløsnnger. Leca DISTO TM S a 49

51 Garant Garant under PROTECT fra Leca Geosystems Lvstds-fabrksgarant Garantdæknng for hele produktets brugstd under PROTECT følge nternatonal begrænset garant fra Leca Geosystems og PROTECT generelle betngelser og forhold nævnt på Grats reparaton eller udskftnng for alle produkter eller enhver del under PROTECT, som får defekter som et resultat af fejl materaler eller produkton. 3 år, ngen omkostnnger Yderlgere servce hvs produktet under PROTECT får defekt og kræver servce under normale brugsforhold, som beskrevet brugervejlednngen, uden yderlgere omkostnnger. For at få de "3 år uden omkostnnger" skal produktet regstreres under PROTECT på ndenfor 8 uger fra købsdato. Hvs produktet under PROTECT kke regstreres, gælder en perode med "2 år uden omkostnnger". Skkerhedsanvsnnger Personen med ansvar for nstrumentet skal sørge for at alle brugere forstår dsse anvsnnger og følger dem. Ansvarsområder Ansvar for producenten af det orgnale udstyr: Leca Geosystems AG Henrch-Wld-Strasse CH-9435 Heerbrugg Internet: Vrksomheden ovenfor er ansvarlg for at levere produktet, ncl. brugervejlednng, komplet skker tlstand. Vrksomheden ovenfor er kke ansvarlg for tredjepartstlbehør. Ansvarsområder for personen med ansvar for nstrumentet: At forstå skkerhedsanvsnngerne på produktet og nstruktonerne brugervejlednngen. At være bekendt med lokale skkerhedsregler mht. ulykkesforebyggelse. Altd at undgå at uautorserede personer får adgang tl produktet. Tlladt brug Afstandsmålng Hældnngsmålng Dataoverførsel med Bluetooth / WLAN Ikke-tlladt anvendelse Brug af produktet uden nstrukton Brug udenfor de nævnte grænser Deaktverng af skkerhedssystemer og fjernelse af forklarende og advarende mærkater Åbnng af udstyret med værktøj (skruetrækkere etc.) Modfkaton eller ændrng af produktet Brug af tlbehør fra andre producenter uden udtrykkelg godkendelse Bevdst blændng af tredjepart; også mørke Utlstrækkelge skkerhedsforanstaltnnger på opmålngsstedet (f.eks. ved målng på veje, byggepladser etc.) Bevdst fejlagtg eller uansvarlg adfærd på stlladser, ved brug af stger, ved målng nær maskner, som kører, eller nær dele af maskner eller nstallatoner, som kke er afskærmede Sgte drekte mod solen Leca DISTO TM S a 50

52 Skkerhedsanvsnnger ADVARSEL Vær opmærksom på fejlagtge målnger, hvs nstrumentet er defekt, eller hvs det er blevet tabt eller er fejlanvendt eller modfceret. Udfør testmålnger med jævne mellemrum. Især efter nstrumentet har været udsat for anormal brug, og før, under og efter vgtge målnger. FORSIGTIG Forsøg aldrg at reparere produktet selv. I tlfælde af beskadgelse kontaktes en lokal forhandler. ADVARSEL Ændrnger eller modfkatoner kke udtrykkelgt godkendt kan fratage brugeren retten tl at bruge udstyret. Begrænsnnger for brug Se afsnttet "Teknske specfcatoner". Apparatet er desgnet tl brug områder egnet tl menneskers permanente ophold. Brug kke produktet eksplosvt farlge områder eller kemsk aggressve områder. Bortskaffelse ADVARSEL Brugte batterer må kke smdes ud med husholdnngsaffaldet. Skån mljøet og tag dem tl opsamlngsstederne overensstemmelse med natonale eller lokale regler. Produktet må kke smdes ud med husholdnngsaffaldet. Smd produktet ud overensstemmelse med de gældende natonale regler dt land. Følg de natonale og landespecfkke regler. Produktspecfk behandlng og affaldshåndterng kan downloades fra vores hjemmesde. Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) ADVARSEL Apparatet lever op tl de strengeste krav de relevante standarder og regler. Allgevel kan mulgheden for forstyrrelse af andre apparater kke helt udelukkes. Brug produktet med Bluetooth ADVARSEL Elektromagnetsk strålng kan gve forstyrrelse af andet udstyr, nstallatoner (f.eks. medcnsk udstyr så som pacemakere eller høreapparater) og fly. Det kan også påvrke mennesker og dyr. Forholdsregler: Selvom dette produkt lever op tl de mest krævende standarder og regler, kan rskoen for at skade af mennesker og dyr kke helt udelukkes. Brug kke produktet nær tankstatoner, kemske anlæg, områder med potentelt eksplosv luft og når sprængnnger udføres. Brug kke produktet nær medcnsk udstyr. Brug kke produktet fly. Brug kke produktet nær dn krop længere td. Leca DISTO TM S a 51

53 Skkerhedsanvsnnger Laserklassfkaton Mærknng Instrumentet laver synlge laserstråler, som udsendes fra nstrumentet: Det er et klasse 2 laserprodukt overensstemmelse med: IEC : 2014 "Stråleskkerhed for laserprodukter" Laserklasse 2 produkter: Se kke nd laserstrålen og ret den kke unødvendgt mod andre. Øje-beskyttelse klares normalt med undvge-reakton ncl. blnkerefleksen. ADVARSEL At se drekte nd strålen med optske hjælpemdler (f.eks. kkkerter, teleskoper) kan være farlgt. FORSIGTIG Det kan være farlgt for øjnene at se drekte nd laserstrålen. Beskrvelse Værd Bølgelængde nm Maksmum stråleeffekt 0,95 mw anvendt tl klassfkatn Impuls-gentagelsesfrekvens 320 MHz Impuls-varghed > 400 ps Stråle-afvgelse 0,16 x 0,6 mrad Ret tl ændrnger forbeholdes (tegnnger, beskrvelser og teknske specfcatoner) uden varsel. Leca DISTO TM S a 52

54 Leca Geosystems AG, Heerbrugg, Schwez har et certfceret kvaltetsstyrngssystem, som lever op tl de nternatonale standarder for kvaltetsstyrng og kvaltetssystemer (ISO standard 9001) og mljøledelsessystemer (ISO standard 14001). Copyrght Leca Geosystems AG, Heerbrugg, Schwez 2015 Oversættelse af orgnal tekst (808167a EN) Leca Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg (Swtzerland)

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter TM Leca DISTO Leca DISTOTMD510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - -

Læs mere

Laser Distancer LD 420. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 420. Betjeningsvejledning Laser Dstancer LD 40 da Betjenngsvejlednng Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversgt

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1 Indholdsfortegnelse DA Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning Laser Distancer LD 30 da Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Verdens første Mål alt fra ethvert punkt med P2P Technology Det er over tyve år siden Leica Geosystems opfandt og lancerede den første håndholdte laser-afstandsmåler

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter Oversigt 2 Tekniske specifikationer 4 Opsætning af instrumentet 6 Indstillinger 10 Betjening 27 Meddelelseskoder 53 Vedligeholdelse 54 Garanti 55 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Typ. målenøjagtighed ± 1,0 mm Rækkevidde 0,05 op til 300 m X-Range Power Technology Smart Base måle-rækkevidde Horisontal 360 Vertikal 40 til 80 Afstand i m 2, 5, 10 m Typisk tolerance

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler El.nr. 63 98 206 138 Indhold Indledning... 1 Anvendte symboler... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Utilstrækkelige

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4 4Accaere Valbruna SpA Accaere Valbruna SpA 1 Produktprogram 2-3 Letbearbejdelg kvaltet Maxval 4 Højhastgheds automatstål Maxval 188HS 4 Ferrtsk stål med let bearbejdnng MAGIVAL 5 Specaludvklet stål tl

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

INTELLIGENT ONE OPSTREGNINGSROBOT

INTELLIGENT ONE OPSTREGNINGSROBOT INTELLIGENT ONE OPSTREGNINGSROBOT AUTOMATISERET ARBEJDSGANG V præsenterer Intellgent One, verdens første opstregnngsrobot, der automatserer opstregnngen af jeres boldbane. Vores patenterede teknolog skrer

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Brugervejledning. Vakuumblandere. WAMIX Classic/Injector. Wamix Classic. Wamix Injector. Die Basis für Ihr Labor

Brugervejledning. Vakuumblandere. WAMIX Classic/Injector. Wamix Classic. Wamix Injector. Die Basis für Ihr Labor Brugervejlednng Vakuumblandere WAMIX Classc/Injector Wamx Classc Wamx Injector De Bass für Ihr Labor - 1 - Kære kunde, Mange tak ford du har valgt et produkt fra Wassermann. Wassermann dentaludstyr har

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Elektromagnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion Elektromagnetsme 11 Sde 1 af 9 Elektromotorsk kraft: Elektromagnetsk ndukton Den elektromotorske kraft en lukket kreds er defneret som det elektromagnetske arbede pr. ladnng på en prøveladnng q, der føres

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat.

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat. Håndbog grundvandsmodellerng, Sonnenborg & Henrksen (eds 5/8 GEUS Kaptel 14 IVERS MODELLERIG Torben Obel Sonnenborg Geologsk Insttut, Københavns Unverstet Anker Laer Høberg Hydrologsk Afdelng, GEUS øglebegreber:

Læs mere

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre

Hansard OnLine. Vejledning Unit Fund Centre Hansard OnLne Vejlednng Unt Fund Centre Indhold Sde Introdukton tl Unt Fund Centre (UFC) 3 Sådan bruger du fondsfltre 4-5 Sådan arbejder du med fltrerede resultater 6 Sådan arbejder du med fltrerede resultater

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

Elektromagnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion Elektromagnetsme 11 Sde 1 af 8 Elektromotorsk kraft Elektromagnetsk ndukton Den elektromotorske kraft en lukket kreds er defneret som det elektromagnetske arbede pr. ladnng på en prøveladnng q, der føres

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-102 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Model No. EC270P Part No. 3834RP0079V

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL DANSK -AFSPILLER

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere