Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified"

Transkript

1 Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Indledning Dell er glad for levere fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified "Serviceydelsen/Serviceydelserne" i henhold til denne "Servicebeskrivelse". Dit tilbud, ordreformularen eller andre eller anden gensidigt aftalt faktura, ordrebekræftelse (som relevant, "Ordreformularen") vil indeholde navnet for servicen og tilgængelige servicemuligheder, som du har købt. Hvis du vil have yderligere assistance eller ønsker at anmode om en kopi af servicekontrakterne, kontakt Dells tekniske support eller din salgsrepræsentant. Omfanget af denne service Denne service leverer en implementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified (DVS simplificeret) og understøttede produkter ("understøttede produkt(er)"), købt i forbindelse med denne service op til den mængde, der er defineret i SKU-beskrivelsen, som udtrykt mere specifikt i servicebeskrivelsen ("servicen" eller "serviceydelserne"). Denne service inkluderer fjernkonfiguration via telefon for følgende: Planlægning og design af DVS-løsningen Konfiguration af en af følgende hypervisorer: 1. Microsoft Hyper-V 2. Citrix XenServer 3. VMware VSphere Konfiguration af VDI-in-a-Box anordning Påvise tilslutning til en understøttet tynd klient Levere dokumentation for projektafslutning Dells repræsentant kontakter kunden med henblik på planlægning af denne service senest ti dage inden starten af denne service, baseret på en gensidig aftale om tilgængelige ressourcer. Denne service ydes inden for Dells normale åbningstider, mandag til fredag ( lokal tid), medmindre andet er nævnt i bilag B. Eventuelle services uden for Dells normale åbningstider vil fremgå af kundens faktura. Der finder ingen serviceaktiviteter sted på lokale og/eller nationale helligdage, medmindre andet er aftalt med salgsteamet og Dells projektleder. 1 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

2 Servicen udløber 1 år efter køb. MEDMINDRE GÆLDENDE LOVGIVNING KRÆVER ANDET, MÅ DU BRUGE DENNE SERVICE ÉN GANG I LØBET AF DEN ETÅRIGE PERIODE, DER FØLGER DATOEN FOR DET OPRINDELIGE KØB ("UDLØBSDATOEN"). DEN OPRINDELIGE KØBSDATO ER DEFINERET SOM DEN TIDLIGSTE DATO AF FØLGENDE DATOER: DATOEN FOR FAKTURAEN FOR SERVICEN ELLER DATOEN FOR ORDREBEKRÆFTELSEN FRA DELL. DELLS LEVERING AF SERVICEN BETRAGTES SOM OPFYLDT EFTER UDLØBSDATOEN, SELV HVIS DU IKKE BRUGER SERVICEN. Serviceaftalens omfang Servicevarenumre Se bilag A De vigtige servicetrin omfatter Planlægning og design: 1. Evaluere planlægningsspørgeskema og krav til teknisk parathed. 2. Gennemgå denne servicebeskrivelse med kunden, for at sikre, at denne forstår aftalens omfang. 3. Planlægning af denne service med kunden. Fjernimplementering og test: 1. Konfigurere hypervisoren a. Opdatere hypervisoren til seneste version og anvende kritiske hotfixes b. Konfigurere netværksinterfaces for administration, per bedste praksis, med IP-adresser leveret af kunden c. Konfigurere vdimanager/virtuel maskinnetværksinterface, per bedste praksis d. Installere /konfigurere administrationsværktøjer for hypervisor på én pc (der tjener som administrationsstation) og tilslutte til hypervisors administrationsinterface e. Sikre at hypervisoren har korrekt licens ved afslutningen af projektet (gælder kun XenServer og ESX hypervisore) 2. Importere den af kunden leverede VM (til brug for basisbillede for de virtuelle skriveborde) i hypervisoren. Alternativt kan kunden oprette en virtuel maskine, og installere enten diskenhedslicenseret Windows XP eller Windows 7 a. Se de respektive hypervisorfabrikanters dokumentation for detaljer b. Gennemse kundens VM og afslutte importguiden 3. Konfigurere vdimanager a. Opdatere VDI-in-a-Box anordning til seneste version (leveret af kunden) b. Konfigurere vdimanager med statisk IP-adresse c. Starte vdimanager virtuelle anordning d. Logge på web-interfacet. Anvende brugbare opdateringer via et gitteropdateringslink. Den virtuelle anordning vil genstarte, når den er gennemført 4. Afslut VDI-in-a-Box "Kom i gang"-guiden a. Tilslut web-administrationsinterfacet for vdimanager via web-browser (standard login vdiadmin\kaviza) b. Konfigurere hypervisor og VDI-in-a-Box gitter ved brug af hypervisors værtsservers IP-rods legitimationsoplysninger c. Oprette et nyt gitter d. Integrere gitteret i eksisterende Active Directory ved brug af kundeoplyste detaljer så som IP-adresse, domæne, domænebruger og adgangskoden til Directory-serveren e. Importere kundens leverede basisbillede i vdimanager. Dette vil fungere som billedudkast f. Installere skrivebordsagent i billedudkastet 2 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

3 g. Redigere billedudkastet h. Oprette billedet ved at opsætte dets domæne, OU, tidszone, computernavn, aktiveringsmetode i. Teste billedet og gemme det som Golden Image j. Oprette en skrivebordsskabelon tilknyttet Golden Image, og konfigurere maksimum og forstartede skrivebordsværdier (kundens input) k. Tilknytte grupper og brugere til skrivebordsskabelonen 5. Sikre at Windows og Office aktiveres efter 25 samtidige skriveborde har startet korrekt. 6. Importere licens til VDI-in-a-Box a. Logge på VDI-kontrolpanelwebinterfacet og sætte VDI-in-a-Box virtuelle anordning i vedligeholdelsesfunktion via gittervedligeholdelseslinket i Admin fanen b. Hente licensfilen via gitteropdateringslinket c. Logge på web-interfacet. Bringe VDI-in-a-Box virtuelle anordning ud af vedligeholdelsesfunktionen via gittervedligeholdelseslinket Produktbevidsthed: 1. Afholde et kort produktorienteringsmøde, og gennemgå den tilhørende dokumentation med kunden. Denne produktorientering erstatter ikke Dell-uddannelseskurser, der eventuelt er tilgængelige for produktet. Projektafslutning: 1. Kontrollere implementeringen ved at tilslutte det virtuelle skrivebord ved brug af RDP og Citrix modtager initieret igennem VDI web-interfacet. 2. Demonstrere tilslutningen til VDI-in-a-Box virtuelle anordning ved brug af en understøttet tynd klient. 3. Fremlægge dokumentation for de udførte services. 4. Få kundens accept af de udførte services. Ikke omfattede services Oprettelse af en virtuel produktionsmaskine til brug som basisbillede Oprettelse og konfiguration af Active Directory-miljø Konfiguration af profiladministration Optimering af ydeevne Konfiguration af nogen OS ud over hvad der er understøttet for de respektive hypervisorer Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse Kundens servicespecifikke ansvarsområder DVS-simplificeret hardware skal være fysisk installeret og tilsluttet til netværket med netværksforbindelser tilsluttet følgende porte, NIC1, NIC3, og DRAC RJ-45. Fungerende DHCP-miljø og adgang/rettigheder til at udføre justeringer til DHCP-områder. Kunden skal levere statisk IP-adresse til hypervisor. Kunden skal levere statisk IP-adresse til DRAC til R720 kontrolpanelomdirigering. Kunden skal levere statisk IP-adresse til vdimanager VM. Hente seneste version af hypervisor, VDI-in-a-box VM & licenser fra mycitrix.com websted og hypervisor-licens (hvis anvendes) fra respektive websteder. Diskenhedslicenseret Windows 7 eller Windows XP SP3 ISO skal være til rådighed. KMS-server installeret til aktivering af Windows 7 virtuelle maskiner og Microsoft Office. Denne servicebeskrivelse giver ikke kunden nogen garantier i tillæg til garantierne i betingelserne i hovedserviceaftalen eller aftale, som relevant. 3 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

4 Kundens generelle ansvarsområder Ret til at tildele adgang. Kundens repræsentanter garanterer at have indhentet tilladelse fra både kunde og Dell til at få adgang til samt at bruge de understøttede produkter, dataene i dem og al inkluderet hardware og software med formålet at levere disse serviceydelser. Hvis kunden ikke allerede er i besiddelse af denne tilladelse, er kunden forpligtet til at indhente en sådan tilladelse, inden kunden anmoder Dell om at udføre disse services. Samarbejde med supportteknikeren over telefonen og teknikeren på stedet. Kunden vil samarbejde med og følge de anvisninger, som Dells supporttekniker måtte komme med over telefonen, eller som Dells teknikere måtte komme med på stedet. Erfaringen har vist, at det er muligt at løse de fleste systemproblemer og fejl over telefonen igennem tæt samarbejde mellem brugeren og supportteknikeren eller teknikeren. Onsite-forpligtelser. Hvor det er nødvendigt at udføre serviceydelser onsite, er kunden forpligtet til at sikre (uden omkostninger for Dell), gratis, sikker og tilstrækkelig adgang til kundens faciliteter, herunder rigelig arbejdsplads, strøm og en lokal telefonlinje. Der skal ligeledes være adgang til en skærm, en mus (eller et pegeredskab) og et tastatur (uden omkostninger for Dell), hvis systemet ikke allerede omfatter disse elementer. Vedligeholdelse af software og servicerede versioner. Kunden vil vedligeholde software og understøttede produkter, der som minimum lever op til de versionsnumre eller konfigurationer, som Dell har angivet for PowerLink til Dell EMC-storage eller EqualLogic, eller som er specificeret på adressen for yderligere understøttede produkter. Kunden skal også sikre installation af støttereservedele, programrettelser, softwareopdateringer eller efterfølgende versioner, som er anvist af Dell, for at holde de understøttede produkter berettiget til denne service. Sikkerhedskopiering af data. Sådan fjernes fortrolige data. Kunden vil foretage en fuld sikkerhedskopiering af alle eksisterende data, software og programmer på alle påvirkede systemer forud for leveringen af denne service. Kunden bør tage regelmæssige sikkerhedskopier af de data, der er gemt på alle berørte systemer, som en sikkerhedsforanstaltning mod eventuelle fejl, ændringer eller tab af data. Derudover er kunden ansvarlig for at fjerne fortrolige, ophavsretlige eller personlige oplysninger og eventuelle flytbare medier såsom SIM-kort, cd'er eller pc-kort, uanset om en onsite-tekniker yder assistance. DELL HAR IKKE NOGET ANSVAR FOR: NOGEN AF DINE FORTROLIGE, OPHAVSRETLIGE ELLER PERSONLIGE OPLYSNINGER; MISTEDE ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER SOFTWARE; BESKADIGEDE ELLER MISTEDE FLYTBARE MEDIER; GEBYRER FOR DATA ELLER TALE SOM FØLGE AF AT IKKE ALLE SIM-KORT ELLER ANDET FLYTBARET MEDIER BLEV FJERNET FRA UNDERSTØTTEDE PRODUKTER, DER RETURNERES TIL DELL; NEDETID FOR ET SYSTEM ELLER NETVÆRK; OG/ELLER FOR NOGEN HANDLIG ELLER UDELADELSE, HERUNDER FORSØMMELIGHED AF DELL ELLER EN TREDJEPARTSSERVICEUDBYDER. Dell er ikke ansvarlig for gendannelse eller geninstallation af programmer eller data. Ved returnering af et understøttet produkt eller en del heraf, vil kunden kun medsende det understøttede produkt eller den del, som der er blevet anmodet om af teknikeren i telefonen 4 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

5 Tredjepartsgarantier. Disse services kan indebære, at Dell skal have adgang til hardware eller software fra andre producenter end Dell. Visse producenters garantier bortfalder muligvis, hvis Dell eller andre end producenten selv udfører arbejde på hardwaren eller softwaren. Kunden skal sikre, at Dells udførelse af tjenester ikke vil påvirke sådanne garantier eller, hvis de gør, at påvirkningen vil være acceptabel for kunden. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for tredjepartsgarantier eller eventuelle effekter, som serviceydelserne kan have på disse garantier. Vilkår og betingelser Denne servicebeskrivelse er indgået mellem dig som kunde ("dig" eller "kunden") og den Dell-enhed, der fremgår af din faktura for købet af denne serviceydelse. Denne serviceydelse leveres underlagt og styret af kundens separat underskrevne hovedserviceaftale med Dell, som specifikt tillader salg af denne service. I fraværet af en sådan aftale, afhængigt af kundens adresse, er denne serviceydelse underlagt og styret af enten Dells kommercielle salgsvilkår eller Dells standard hovedserviceaftale (som relevant, "Aftalen"). I det omfang nogen af vilkårene i denne servicebeskrivelse er i konflikt med vilkårene i aftalen, vil vilkårene i denne servicebeskrivelse have forrang, men kun i forhold til den konkrete konflikt, og vil ikke blive læst eller anses som erstatning for eventuelle andre vilkår i aftalen, men som ikke specifikt er modsagt af denne servicebeskrivelse. Se nedenstående tabel med webadressen til aftalen, der er gældende for kundens adresse. Parterne anerkender, at de har læst og accepteret at være bundet af sådanne onlinevilkår. Kunden accepterer, at ved fornyelse, ændring, udvidelse eller fortsat benyttelse af serviceydelsen ud over den oprindelige periode, vil ydelsen blive underlagt den på det tidspunkt gældende servicebeskrivelse, som kan ses på Når du afgiver din ordre på serviceydelser, modtager levering af serviceydelser, udnytter serviceydelser eller den tilhørende software, eller når du klikker på knappen eller feltet "Jeg accepterer" på Dell.comwebstedet i forbindelse med dit køb eller i en Dell-software- eller internetgrænseflade, accepterer du, at du er forpligtet af denne servicebeskrivelse og de aftaler, der er inkorporeret med reference heri. Hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk person, erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågældende virksomhed. I dette tilfælde henviser "du" eller "kunden" til virksomheden. Ud over at modtage denne servicebeskrivelse kan kunder i visse lande være nødt til at udstede en underskrevet ordreformular. 5 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

6 Vilkår og betingelser gældende for dit køb af Dell Services Kundens adresse Kunder, der køber Dells serviceydelser direkte fra Dell Kunder, der køber Dells serviceydelser igennem en autoriseret Dell-forhandler USA Canada Latinamerika og de Caribiske øer (Engelsk) (Fransk-Canadisk) Lokalt landespecifikt websted eller * (Engelsk) (Fransk-Canadisk) Lokalt landespecifikt websted eller * Asien og Stillehavsområdet Japan Europa, Mellemøsten og Afrika Lokalt landespecifikt websted eller * Lokalt landespecifikt websted eller * I Frankrig, Tyskland og Storbritannien kan du desuden vælge den relevante webadresse nedenfor: Frankrig: Tyskland: Storbritannien: Servicebeskrivelser og andre Dell service-dokumenter, som du måtte modtage fra sælgeren, vil ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell, men skal kun tjene til at beskrive indholdet af den service, som du køber af sælgeren, dine forpligtelser som modtager af servicen og grænser og begrænsninger i en sådan service. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til "kunden" i denne servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en tjenesteudbyder, der leverer servicen på vegne af sælgeren. Du vil ikke have et direkte kontraktforhold med Dell vedrørende den service, der er beskrevet heri. For at undgå tvivl om nogen betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte, finder ikke anvendelse på dig og vil være som aftalt mellem dig og sælgeren. Servicebeskrivelser og andre Dell service-dokumenter, som du måtte modtage fra sælgeren, vil ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell, men skal kun tjene til at beskrive indholdet af den service, som du køber af sælgeren, dine forpligtelser som modtager af servicen og grænser og begrænsninger i en sådan service. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til "kunden" i denne servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en tjenesteudbyder, der leverer servicen på vegne af sælgeren. Du vil ikke have et direkte kontraktforhold med Dell vedrørende den service, der er beskrevet heri. For at undgå tvivl om nogen betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte, finder ikke anvendelse på dig og vil være som aftalt mellem dig og sælgeren. * Kunden kan besøge deres lokale -websted ved blot at besøge fra en computer med forbindelse til internettet på deres sted eller ved at vælge blandt mulighederne på Dells "Vælg en Region/Land" websted tilgængelig på 6 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

7 Yderligere vilkår & betingelser gældende for support & garantirelaterede services 1. Understøttede produkter Denne Service er tilgængelig til understøttede produkter, f.eks. vælg Dell OptiPlex, Latitude, Inspiron, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Force10, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent Storage-systemer og Dell-printere, -skærme og -smartphones, der er købt i en standardkonfiguration ("Understøttede produkter"). Der tilføjes jævnligt understøttede produkter til listen. Kontakt salgsrepræsentanten for at få den senest opdaterede liste med de services, der er tilgængelige til dine produkter fra Dell og andre producenter. Alle understøttede produkter er mærket med et serienummer ("Servicekoden"). Kunden skal købe en separat serviceaftale for hvert understøttet produkt. En printer, der er købt sammen med et bærbart system, dækkes f.eks. ikke af det bærbare systems servicekontrakt. Printeren og den bærbare pc skal have separate servicekontrakter. Hav servicekoden på det understøttede produkt klar, når du kontakter Dell i forbindelse med denne service. 2. Supportservices A. Begrænset hardwaregaranti; begrænsninger for hardwaredækningen. Supportrelaterede serviceydelser kan omfatte muligheder for teknisk support (telefon, internet osv.), servicedele og tilhørende arbejdskraft til reparation eller udskiftning af defekter som følge af konstruktionsfejl i henhold til og inden for den begrænsede ansvarsperiode, der gælder for kundens understøttede produkter (en "Kvalificeret hændelse"). Dells begrænsede hardwaregaranti kan ses på eller uden for USA på dit regionale Dell.com-websted.* Der kan gælde andre begrænsninger for hardwaredækningen, og det kan være muligt at købe serviceydelser, som udvider hardwaredækningen, mod et yderligere gebyr. Se eller det regionale Dell.com-websted for at få flere oplysninger om garanti, eller kontakt en Dell supporttekniker for at få mere at vide. B. Udskiftning af en hel enhed. Manglende returnering. Hvis Dell vurderer, at en defekt komponent i det understøttede produkt nemt kan afmonteres og tilsluttes igen (hvis det f.eks. drejer sig om et tastatur eller en skærm), eller hvis supportteknikeren vurderer, at hele det understøttede produkt skal udskiftes, forbeholder Dell sig ret til at sende en hel udskiftningsenhed til kunden. Hvis Dell leverer en udskiftningsenhed til kunden, er kunden forpligtet til at overdrage det defekte system eller den defekte komponent til Dell, medmindre kunden har købt servicen "Keep Your Hard Drive" (Behold din harddisk), i det tilfælde kan kunden beholde en eller flere af de respektive harddiske. Hvis kunden undlader at overdrage det defekte system eller komponent til Dell som krævet ovenfor, eller hvis den defekte enhed ikke returneres inden for ti (10) dage i overensstemmelse med skriftlige instrukser, der følger med udskiftningsenheden (i tilfælde af udskiftningsenheden blev ikke leveret personligt af en Dell-tekniker), er Kunde indforstået med at betale Dell for udskiftningsenheden ved modtagelse af faktura. Hvis kunden undlader at betale en sådan faktura inden for ti (10) dage efter modtagelsen, er Dell berettiget til at opsige denne servicebeskrivelse efter meddelelse herom til kunden. C. Dele på lager; missionskritiske dele. Dell har for tiden et netværk af lagre verden over. Visse dele er muligvis ikke tilgængelige på det lager, der ligger tættest på kundens adresse. Hvis en del, der er nødvendig for at reparere det understøttede produkt, ikke er tilgængelig fra en Dell-afdeling i nærheden af kundens lokalitet og skal overføres fra en anden afdeling, bliver den sendt med eksprespost. 2-timers og 4-timers reservedelslagre lagerfører de opgavekritiske dele af understøttede produkter efter Dells vurdering. En opgavekritisk del er en, som kan forhindre det 7 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

8 understøttede produkt i at udføre de basale funktioner. De dele, der vurderes som ikke-kritiske, omfatter, men er ikke begrænset til: software, diskettedrev, mediedrev, modemmer, højttalere, lydkort, zip-drev, skærme, tastaturer og mus. For at være berettiget til at modtage 2-timers eller 4-timers dele skal kunden have købt en tilsvarende servicekontrakt, der understøtter levering af opgaveskritiske dele, og det understøttede produkt skal befinde sig inden for det understøttede dækningsområde, som Dell har defineret. D. Ejerskab til servicedele. Alle Dell-servicedele, der fjernes fra det understøttede produkt og returneres til Dell, er at betragte som Dells ejendom. Kunden skal betale Dell de aktuelle detailpriser for enhver servicedel, der fjernes fra det understøttede produkt, og som beholdes af kunden (med undtagelse af harddiske fra understøttede produkter, der er dækket af "Keep Your Hard Drive" (Behold din harddisk)-tjenesten), hvis kunden har modtaget reservedele fra Dell. Dell anvender, og kunden tillader udtrykkeligt anvendelsen af nye og renoverede dele fra forskellige producenter til at udføre garantireparationer. 3. Serviceperiode Denne servicebeskrivelse begynder på datoen anført på ordreformularen og fortsætter over gyldighedsperioden ("Gyldighedsperiode") angivet på ordreformularen. Som relevant, er antallet af systemer, licenser, installationer, implementeringer, administrerede slutpunkter eller slutbrugere, hvortil Kunden har købt en eller flere services, rater eller pris og den relevante serviceperiode for hver service er angivet på kundens ordreformular. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Dell og kunden, er serviceydelser, der købes under denne servicekontrakt, kun til kundens egen interne brug, og må ikke anvendes til videresalg eller i forbindelse med et servicebureau. 4. Andre vigtige oplysninger A. Replanlægning. Når denne service er blevet planlagt, skal enhver ændring af planen ske mindst 8 kalenderdage forud for den planlagte dato. Hvis kunden replanlægger denne service inden for syv (7) dage eller mindre før tidsplansdatoen, er der et replanlægningsgebyr, der ikke må overstige 25 % af kundens pris for disse serviceydelser. Enhver replanlægning af servicen bekræftes mindst otte (8) dage, før denne service begynder. B. Betaling for hardware, der købes sammen med installations- og implementeringsservices. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er betaling for hardware under ingen omstændigheder betinget af ydeevne eller levering af installations- eller implementeringsservices, der købes sammen med sådan hardware. C. Kommercielt rimelige begrænsninger for servicens omfang. Dell kan nægte at levere service, hvis Dell anser det for at være sandsynligt, at services skaber en urimelig risiko for Dell eller Dells serviceudbydere eller går ud over omfanget af servicen. Dell er ikke ansvarlig for nogen fejl eller forsinkelse i ydelse som følge af omstændigheder, der ligger udenfor Dells kontrol, herunder kundens manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne servicebeskrivelse. Servicen rækker kun til de brugere, for hvilke det understøttede produkt var beregnet. D. Valgfrie tjenester. Valgfri serviceydelser (herunder support efter behov, installation, konsulentbistand, administreret professionel support eller træning) kan muligvis købes ved Dell, og varierer efter kundens geografiske placering. Valgfrie services kræver muligvis en separat aftale med Dell. Hvis der ikke findes en sådan aftale, leveres valgfri services i henhold til denne servicebeskrivele. E. Overdragelse. Dell kan overdrage denne service og/eller servicebeskrivelse til kvalificerede tredjepartsserviceudbydere. 8 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

9 F. Annullering. Dell kan annullere denne service når som helst i løbet af gyldighedsperioden af følgende grunde: Kunden betaler ikke den fulde pris for denne service som nærmere angivet i faktureringsvilkårene Kunden er grov, truende eller nægter at samarbejde med den assisterende analytiker eller tekniker på stedet, eller Kunden overholder ikke de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse Hvis Dell annullerer denne service, sender Dell en skriftlig besked om annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Varslet vil omfatte annulleringens årsag og ikrafttrædelsesdato, der vil være ikke mindre end ti (10) dage fra den dato, hvor Dell sender varslet om annullering til kunden, medmindre lokale love kræver andre forholdsregler ved annullering, der ikke kan fraviges efter aftale. Hvis Dell annullerer denne service i henhold til dette afsnit, er kunden ikke berettiget til at få refunderet gebyrer, der er indbetalt til, eller er forfaldne hos Dell. G. Geografiske begrænsninger og flytning. Denne serviceydelse bliver leveret til adresserne, der er anført på kundens faktura. Denne service er ikke tilgængelig overalt. Servicemulighederne (herunder serviceniveauer, åbningstider for teknisk support og onsite-responstider) varierer fra område til område, og visse valgmuligheder kan muligvis ikke købes i kundens område, så kontakt salgsrepræsentanten for at få flere oplysninger. Dells forpligtelse til at levere servicen til flyttede understøttede produkter er afhængig af forskellige faktorer, herunder uden begrænsninger, lokal tilgængelighed af tjenesten, ekstra gebyrer og inspektion og recertificering af de flyttede understøttede produkter til Dells gældende takster for tid og materiale rådgivning. H. Overdragelse af serviceydelse. I henhold til de begrænsninger, der fremgår af denne servicebeskrivelse, kan kunden overdrage denne service til en tredjepart, der køber hele kundens understøttede produkt inden udløbet af den daværende gyldighedsperiode, forudsat at kunden er den oprindelige køber af det understøttede produkt og denne service, eller hvis kunden købte det understøttede produkt og denne service fra den oprindelige ejer (eller en tidligere overdragelsesmodtager) og overholdte alle overdragelsesprocedurer, der er tilgængelige på Der kan opkræves et overdragelsesgebyr. Bemærk! Hvis kunden eller den person, til hvem kunden har overdraget sine rettigheder, flytter det understøttede produkt til en geografisk placering, hvor denne service ikke er tilgængelig (eller ikke er tilgængelig til den samme pris), er kunden eller den person, til hvem kunden har overdraget sine rettigheder, muligvis ikke dækket, eller kunden skal muligvis betale et yderligere gebyr for at opretholde de samme kategorier af supportdækning på den nye adresse. Hvis kunden eller den person, til hvem kunden har overdraget sine rettigheder, vælger ikke at betale sådanne ekstra gebyrer, kan kundens service automatisk blive ændret til supportkategorier, der er tilgængelige det nye sted til den aktuelle pris, eller til en lavere pris uden mulighed for refundering Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker og handelsnavne kan i dette dokument være brugt til at henvise til de fysiske eller juridiske personer, der ejer varemærkerne og navnene eller til deres produkter. Specifikationerne er korrekte på udgivelsesdagen men kan til enhver tid ændres uden varsel. Dell og dets associerede selskaber kan ikke holdes ansvarlige for fejl eller udeladelser i typografi eller fotografering. Dells vilkår og betingelser for salg er gældende og kan findes vha. diagrammet på følgende side. Et trykt eksemplar af Dells vilkår og betingelser fremsendes efter anmodning. 9 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

10 Bilag A Servicevarenumre US-varenummer Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EØF LA-varenummer Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EØF BZ-varenummer Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EØF EMEA-varenummer Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EØF APJ POS-varenummer Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EØF APJ APOS-varenummer Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EØF 10 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

11 Bilag B Undtagelser fra Dells normale åbningstider Land Dells åbningstider St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Jomfruøerne, resten af det engelsktalende Caribien 7:00-16:00 Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Rep. Dominikanske Republik, Surinam, Turks- og Caicosøerne Australien, Bermuda, Kina, Haiti, Hongkong, Japan, Korea, Malaysia, De Nederlandske Antiller, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand 8:00-17:00 9:00-17:00 Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay 9:00-18:00 Bolivia, Chile 9:00-19:00 11 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Servicebeskrivelse. Installation af Dell PowerEdge C-serie servere. Introduktion. Omfanget af denne service

Servicebeskrivelse. Installation af Dell PowerEdge C-serie servere. Introduktion. Omfanget af denne service Servicebeskrivelse Installation af Dell PowerEdge C-serie servere Introduktion Dell er glad for levere installation af Dell PowerEdge C-serie servere ("Servicen/Serviceydelserne") i henhold til denne "Servicebeskrivelse".

Læs mere

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur.

ISL-konfiguration i et blandet miljø (Brocade og McData FC-switche) eller trunkering af to switche i en enkelt struktur. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Fibre Channel-switch Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration af

Læs mere

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed

Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Replication på Dell Fluid File System NAS-enhed Introduktion til tjenesteaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af replikation på en Dell

Læs mere

Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk

Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk Servicebeskrivelse Fjernkonfiguration af en Dell KACE K1000, Helpdesk Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernkonfiguration et enkelt apparat i Dell KACE, K1000-serien for

Læs mere

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept.

Denne konfigurationsservice varer fire timer og skal deles op i to separate segmenter à to timer, til tider med Dells og kundens gensidige accept. Servicebeskrivelse Fjernimplementering af et Dell KACE-apparat Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernimplementering af et enkelt apparat i Dell KACE K-serien ("Understøttet

Læs mere

Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø

Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø Servicebeskrivelse Fjernimplementering af en ekstra vært i et SAN-miljø Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for fjernassistance til kundens installation, konfiguration og integration

Læs mere

Fabriksinstalleret hardware omfatter interne udvidelseskort, Dell-mærkede monitorer, tastaturer, mus, højttalere, mikrofoner og docking-stationer.

Fabriksinstalleret hardware omfatter interne udvidelseskort, Dell-mærkede monitorer, tastaturer, mus, højttalere, mikrofoner og docking-stationer. Servicebeskrivelse Teknisk support udenfor garanti Introduktion Dell vil med glæde levere teknisk support udenfor garanti ("Servicemulighed(er)" i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse").

Læs mere

Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier

Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier Servicebeskrivelse Batteriudskiftningsservice udenfor garanti (BUS) for indkapslede batterier Introduktion Dell vil med glæde levere batteriudskiftningsservice for indkapslede batterier ("Serviceydelse(r)")

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Onsite-diagnosticeringsservice Indledning Dell er glad for at levere onsite-diagnosticering ("Service(r)") i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse"). Dit tilbud,

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software.

Denne aftale beskriver supportleverancerne leveret af Compellent til formålene Produktsupport til Dell Compellent hardware og/eller software. Tjenestebeskrivelse Copilot vilkår og betingelser for support Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

Servicebeskrivelse Grundlæggende installationsservices til virksomheder

Servicebeskrivelse Grundlæggende installationsservices til virksomheder Servicebeskrivelse Grundlæggende installationsservices til virksomheder Indledning Dell er glad for at levere Grundlæggende installationsservices til virksomheder, til Virksomhedsløsninger (server, lager,

Læs mere

Servicebeskrivelse. Dell ProSupport Point Servicedesk. Indledning. Omfanget af denne serviceydelse

Servicebeskrivelse. Dell ProSupport Point Servicedesk. Indledning. Omfanget af denne serviceydelse Servicebeskrivelse Dell ProSupport Point Servicedesk Indledning Dell vil med glæde levere Dell ProSupport Point Servicedesk ("Serviceydelse(r) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse").

Læs mere

Compellent Health Check tjenesters omfang

Compellent Health Check tjenesters omfang Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN Health Check Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance.

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance. Servicebeskrivelse Datamigrering til enhver Dell Storage Array Introduktion til serviceaftalen Denne Service migrerer fil og blokdata fra enhver leverandørs NAS eller SAN til en nyligt implementeret Dell

Læs mere

Servicebeskrivelse. Vilkår og betingelser for Copilot Support. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang

Servicebeskrivelse. Vilkår og betingelser for Copilot Support. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang Servicebeskrivelse Vilkår og betingelser for Copilot Support Introduktion til serviceaftalen Dell er glad for at levere Copilot Support ( Service(r) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Dette dokument beskriver servicebeskrivelsen ("Servicebeskrivelse") for grundlæggende implementering for Enterprise ("servicen" eller "services").

Dette dokument beskriver servicebeskrivelsen (Servicebeskrivelse) for grundlæggende implementering for Enterprise (servicen eller services). Servicebeskrivelse Dell ProDeploy Enterprise Suite: Grundlæggende implementering for Enterprise Indledning Dette dokument beskriver servicebeskrivelsen ("Servicebeskrivelse") for grundlæggende implementering

Læs mere

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Indledning Dell er glad for at levere Compellent SAN Health Check ( Service(r) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse ). Dit tilbud, ordreformularen

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support

Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support Dell Services Servicebeskrivelse: Basic Enterprise Support FØLGENDE SERVICES LEVERES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DELLS SERVICEHOVEDAFTALE PÅ ADRESSEN http://www.euro.dell.com/services-descriptions

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Genindvending af it-udstyr - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Servicebeskrivelse Dell ProSupport

Servicebeskrivelse Dell ProSupport Servicebeskrivelse Dell ProSupport Introduktion til din serviceaftale Dell har fornøjelsen af at tilbyde Dell ProSupport ("service(r)") til udvalgte Dell-netværksprodukter ("produkt(er)" eller understøttede

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

KACE 2000-seriens konsulentservice til optimeret implementering (ti dage onsite)

KACE 2000-seriens konsulentservice til optimeret implementering (ti dage onsite) Servicebeskrivelse KACE 2000-seriens konsulentservice til optimeret implementering (ti dage onsite) Introduktion til serviceaftalen Denne onsite-konsulentservice giver optimeret implementering af klientens

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport i Servicecenter HP Customer Support Services på kontrakt Effektiv service med HP Returnering/HP Afhentning og returnering til HP inkl. telefonisk support og reparation i Servicecenter.

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Serviceoversigt Dell tilbyder services til bortskaffelse af udsstyr.

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Dette dokument beskriver servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse") for ProDeploy til Enterprise ("servicen" eller "servicer").

Dette dokument beskriver servicebeskrivelse (Servicebeskrivelse) for ProDeploy til Enterprise (servicen eller servicer). Servicebeskrivelse Dell ProDeploy Enterprise Suite: ProDeploy til virksomheder Indledning Dette dokument beskriver servicebeskrivelse ("Servicebeskrivelse") for ProDeploy til Enterprise ("servicen" eller

Læs mere

Installation og implementering af Dells netværksswitch

Installation og implementering af Dells netværksswitch Servicebeskrivelse Installation og implementering af Dells netværksswitch Introduktion Dell vil med glæde levere installation og implementering af en Dells netværksswitch ( Serviceydelsen/ Serviceydelserne

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til

Læs mere

Logistikserviceydelser tilbydes af Dell for understøttede Dell-systemer, og inkluderer, men er ikke begrænset til:

Logistikserviceydelser tilbydes af Dell for understøttede Dell-systemer, og inkluderer, men er ikke begrænset til: Servicebeskrivelse Dells logistikserviceydelser Introduktion Dells Logistikserviceydelser (hver enkel er en Service eller Logistikservice og sammenlagt Serviceydelserne eller Logistikserviceydelser ) er

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Basishardwareservices til forbrugere

Basishardwareservices til forbrugere Basishardwareservices til forbrugere Dit system. I forbindelse med denne aftale består et system, identificeret som et Dell-system, af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing Unit), inputenhed

Læs mere

Servicebeskrivelse. Basisservice til hardware. Indledning. Serviceaftalens omfang. Begrænsninger for hardwaredækning:

Servicebeskrivelse. Basisservice til hardware. Indledning. Serviceaftalens omfang. Begrænsninger for hardwaredækning: Servicebeskrivelse Basisservice til hardware Indledning Dell er glad for levere basisservice til hardware ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse ). Dit tilbud, ordreformularen

Læs mere

Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til din serviceaftale. Serviceaftalens omfang. Kundens ansvar

Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til din serviceaftale. Serviceaftalens omfang. Kundens ansvar Servicebeskrivelse Dells konfigurationsserviceydelser Introduktion til din serviceaftale Dells konfigurationsserviceydelser (hver er, en "konfigurationsservice" og samlet "serviceydelserne") er en portefølje

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

Servicebeskrivelse Premium-supportservice

Servicebeskrivelse Premium-supportservice Servicebeskrivelse Premium-supportservice Oversigt over Premium-supportservice Premium-supportservice omfatter onsite-service næste arbejdsdag fra leveringsdatoen en supportservice, der er udviklet til

Læs mere

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen

HP Support Plus. HP Care Pack Services. Fordele Højere oppetid for it-infrastrukturen HP Support Plus HP Care Pack Services HP Support Plus består af omfattende hardware- og softwareservices, som giver dig en komplet dækning af it-infrastrukturen, så du får så høj en tilgængelighed som

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Servicebeskrivelse: Basishardwareservices til forbrugere

Servicebeskrivelse: Basishardwareservices til forbrugere Service Description Consumer Basic Hardware Service Servicebeskrivelse: Basishardwareservices til forbrugere Dit system. I forbindelse med denne aftale består et system, identificeret som et Dell-system,

Læs mere

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer.

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer. Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI PACKARD BELL BEGRÆNSET GARANTI Tak for at du har købt et Packard Bell-produkt. Formålet med dette dokument er at oplyse dig om garantibetingelser og vilkår for Packard Bell Begrænset Garanti. 1. DEFINITIONER

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Gensalg af it-udstyr med offsite-datarensning - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Teknisk support til HP-software

Teknisk support til HP-software Teknisk support til HP-software HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Teknisk support til HP-software leverer omfattende fjernsupportservices til HP-softwareprodukter og udvalgte

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE.

DER KRÆVES REGISTRERING AF KUNDENS INDFORSTÅELSE ELLER ET KØBSBEVIS INDEN LEVERING AF SERVICE. PrimeSupport Aftale PS.UPDR150.1XX.1 Version 1.0 07/2005 Dette dokument indeholder oplysninger om Kundens PrimeSupport Aftale med Sony. Læs venligst dokumentet grundigt. Kunden skal registrere sin indforståelse

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse

Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL SERVICEAFTALEN Avanceret netværksadministration: Netværksnedbrud eller problemer med ydeevnen af et netværk

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Servicebeskrivelse Proactive Maintenance

Servicebeskrivelse Proactive Maintenance Serviceoversigt Dell udfører Service ( servicen ) i henhold til dette dokument ( servicebeskrivelsen ). Med får Dells kunder et årligt helbredstjek ( servicen eller servicerne ) på understøttede produkter

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse IT-udstyrsdonation - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe volumenlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 30. juli 2013 Indhold Value Incentive Plan (VIP) Oversigt... 3 Programmet indeholder... 3 Øjeblikkelig adgang til Adobe-produkter...

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

HASP-fejlfindingsvejledning

HASP-fejlfindingsvejledning HASP-fejlfindingsvejledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering

Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering Implementeringsservices til HP CloudSystem Matrix-opgradering HP's serviceydelser Tekniske oplysninger Når du opgraderer dit HP CloudSystem Matrix-miljø, er det vigtigt at sikre, at alle komponenter i

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter til en

Læs mere