Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified"

Transkript

1 Servicebeskrivelse Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified Indledning Dell er glad for levere fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified "Serviceydelsen/Serviceydelserne" i henhold til denne "Servicebeskrivelse". Dit tilbud, ordreformularen eller andre eller anden gensidigt aftalt faktura, ordrebekræftelse (som relevant, "Ordreformularen") vil indeholde navnet for servicen og tilgængelige servicemuligheder, som du har købt. Hvis du vil have yderligere assistance eller ønsker at anmode om en kopi af servicekontrakterne, kontakt Dells tekniske support eller din salgsrepræsentant. Omfanget af denne service Denne service leverer en implementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified (DVS simplificeret) og understøttede produkter ("understøttede produkt(er)"), købt i forbindelse med denne service op til den mængde, der er defineret i SKU-beskrivelsen, som udtrykt mere specifikt i servicebeskrivelsen ("servicen" eller "serviceydelserne"). Denne service inkluderer fjernkonfiguration via telefon for følgende: Planlægning og design af DVS-løsningen Konfiguration af en af følgende hypervisorer: 1. Microsoft Hyper-V 2. Citrix XenServer 3. VMware VSphere Konfiguration af VDI-in-a-Box anordning Påvise tilslutning til en understøttet tynd klient Levere dokumentation for projektafslutning Dells repræsentant kontakter kunden med henblik på planlægning af denne service senest ti dage inden starten af denne service, baseret på en gensidig aftale om tilgængelige ressourcer. Denne service ydes inden for Dells normale åbningstider, mandag til fredag ( lokal tid), medmindre andet er nævnt i bilag B. Eventuelle services uden for Dells normale åbningstider vil fremgå af kundens faktura. Der finder ingen serviceaktiviteter sted på lokale og/eller nationale helligdage, medmindre andet er aftalt med salgsteamet og Dells projektleder. 1 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

2 Servicen udløber 1 år efter køb. MEDMINDRE GÆLDENDE LOVGIVNING KRÆVER ANDET, MÅ DU BRUGE DENNE SERVICE ÉN GANG I LØBET AF DEN ETÅRIGE PERIODE, DER FØLGER DATOEN FOR DET OPRINDELIGE KØB ("UDLØBSDATOEN"). DEN OPRINDELIGE KØBSDATO ER DEFINERET SOM DEN TIDLIGSTE DATO AF FØLGENDE DATOER: DATOEN FOR FAKTURAEN FOR SERVICEN ELLER DATOEN FOR ORDREBEKRÆFTELSEN FRA DELL. DELLS LEVERING AF SERVICEN BETRAGTES SOM OPFYLDT EFTER UDLØBSDATOEN, SELV HVIS DU IKKE BRUGER SERVICEN. Serviceaftalens omfang Servicevarenumre Se bilag A De vigtige servicetrin omfatter Planlægning og design: 1. Evaluere planlægningsspørgeskema og krav til teknisk parathed. 2. Gennemgå denne servicebeskrivelse med kunden, for at sikre, at denne forstår aftalens omfang. 3. Planlægning af denne service med kunden. Fjernimplementering og test: 1. Konfigurere hypervisoren a. Opdatere hypervisoren til seneste version og anvende kritiske hotfixes b. Konfigurere netværksinterfaces for administration, per bedste praksis, med IP-adresser leveret af kunden c. Konfigurere vdimanager/virtuel maskinnetværksinterface, per bedste praksis d. Installere /konfigurere administrationsværktøjer for hypervisor på én pc (der tjener som administrationsstation) og tilslutte til hypervisors administrationsinterface e. Sikre at hypervisoren har korrekt licens ved afslutningen af projektet (gælder kun XenServer og ESX hypervisore) 2. Importere den af kunden leverede VM (til brug for basisbillede for de virtuelle skriveborde) i hypervisoren. Alternativt kan kunden oprette en virtuel maskine, og installere enten diskenhedslicenseret Windows XP eller Windows 7 a. Se de respektive hypervisorfabrikanters dokumentation for detaljer b. Gennemse kundens VM og afslutte importguiden 3. Konfigurere vdimanager a. Opdatere VDI-in-a-Box anordning til seneste version (leveret af kunden) b. Konfigurere vdimanager med statisk IP-adresse c. Starte vdimanager virtuelle anordning d. Logge på web-interfacet. Anvende brugbare opdateringer via et gitteropdateringslink. Den virtuelle anordning vil genstarte, når den er gennemført 4. Afslut VDI-in-a-Box "Kom i gang"-guiden a. Tilslut web-administrationsinterfacet for vdimanager via web-browser (standard login vdiadmin\kaviza) b. Konfigurere hypervisor og VDI-in-a-Box gitter ved brug af hypervisors værtsservers IP-rods legitimationsoplysninger c. Oprette et nyt gitter d. Integrere gitteret i eksisterende Active Directory ved brug af kundeoplyste detaljer så som IP-adresse, domæne, domænebruger og adgangskoden til Directory-serveren e. Importere kundens leverede basisbillede i vdimanager. Dette vil fungere som billedudkast f. Installere skrivebordsagent i billedudkastet 2 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

3 g. Redigere billedudkastet h. Oprette billedet ved at opsætte dets domæne, OU, tidszone, computernavn, aktiveringsmetode i. Teste billedet og gemme det som Golden Image j. Oprette en skrivebordsskabelon tilknyttet Golden Image, og konfigurere maksimum og forstartede skrivebordsværdier (kundens input) k. Tilknytte grupper og brugere til skrivebordsskabelonen 5. Sikre at Windows og Office aktiveres efter 25 samtidige skriveborde har startet korrekt. 6. Importere licens til VDI-in-a-Box a. Logge på VDI-kontrolpanelwebinterfacet og sætte VDI-in-a-Box virtuelle anordning i vedligeholdelsesfunktion via gittervedligeholdelseslinket i Admin fanen b. Hente licensfilen via gitteropdateringslinket c. Logge på web-interfacet. Bringe VDI-in-a-Box virtuelle anordning ud af vedligeholdelsesfunktionen via gittervedligeholdelseslinket Produktbevidsthed: 1. Afholde et kort produktorienteringsmøde, og gennemgå den tilhørende dokumentation med kunden. Denne produktorientering erstatter ikke Dell-uddannelseskurser, der eventuelt er tilgængelige for produktet. Projektafslutning: 1. Kontrollere implementeringen ved at tilslutte det virtuelle skrivebord ved brug af RDP og Citrix modtager initieret igennem VDI web-interfacet. 2. Demonstrere tilslutningen til VDI-in-a-Box virtuelle anordning ved brug af en understøttet tynd klient. 3. Fremlægge dokumentation for de udførte services. 4. Få kundens accept af de udførte services. Ikke omfattede services Oprettelse af en virtuel produktionsmaskine til brug som basisbillede Oprettelse og konfiguration af Active Directory-miljø Konfiguration af profiladministration Optimering af ydeevne Konfiguration af nogen OS ud over hvad der er understøttet for de respektive hypervisorer Enhver aktivitet, som ikke er udtrykkeligt angivet i denne servicebeskrivelse Kundens servicespecifikke ansvarsområder DVS-simplificeret hardware skal være fysisk installeret og tilsluttet til netværket med netværksforbindelser tilsluttet følgende porte, NIC1, NIC3, og DRAC RJ-45. Fungerende DHCP-miljø og adgang/rettigheder til at udføre justeringer til DHCP-områder. Kunden skal levere statisk IP-adresse til hypervisor. Kunden skal levere statisk IP-adresse til DRAC til R720 kontrolpanelomdirigering. Kunden skal levere statisk IP-adresse til vdimanager VM. Hente seneste version af hypervisor, VDI-in-a-box VM & licenser fra mycitrix.com websted og hypervisor-licens (hvis anvendes) fra respektive websteder. Diskenhedslicenseret Windows 7 eller Windows XP SP3 ISO skal være til rådighed. KMS-server installeret til aktivering af Windows 7 virtuelle maskiner og Microsoft Office. Denne servicebeskrivelse giver ikke kunden nogen garantier i tillæg til garantierne i betingelserne i hovedserviceaftalen eller aftale, som relevant. 3 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

4 Kundens generelle ansvarsområder Ret til at tildele adgang. Kundens repræsentanter garanterer at have indhentet tilladelse fra både kunde og Dell til at få adgang til samt at bruge de understøttede produkter, dataene i dem og al inkluderet hardware og software med formålet at levere disse serviceydelser. Hvis kunden ikke allerede er i besiddelse af denne tilladelse, er kunden forpligtet til at indhente en sådan tilladelse, inden kunden anmoder Dell om at udføre disse services. Samarbejde med supportteknikeren over telefonen og teknikeren på stedet. Kunden vil samarbejde med og følge de anvisninger, som Dells supporttekniker måtte komme med over telefonen, eller som Dells teknikere måtte komme med på stedet. Erfaringen har vist, at det er muligt at løse de fleste systemproblemer og fejl over telefonen igennem tæt samarbejde mellem brugeren og supportteknikeren eller teknikeren. Onsite-forpligtelser. Hvor det er nødvendigt at udføre serviceydelser onsite, er kunden forpligtet til at sikre (uden omkostninger for Dell), gratis, sikker og tilstrækkelig adgang til kundens faciliteter, herunder rigelig arbejdsplads, strøm og en lokal telefonlinje. Der skal ligeledes være adgang til en skærm, en mus (eller et pegeredskab) og et tastatur (uden omkostninger for Dell), hvis systemet ikke allerede omfatter disse elementer. Vedligeholdelse af software og servicerede versioner. Kunden vil vedligeholde software og understøttede produkter, der som minimum lever op til de versionsnumre eller konfigurationer, som Dell har angivet for PowerLink til Dell EMC-storage eller EqualLogic, eller som er specificeret på adressen for yderligere understøttede produkter. Kunden skal også sikre installation af støttereservedele, programrettelser, softwareopdateringer eller efterfølgende versioner, som er anvist af Dell, for at holde de understøttede produkter berettiget til denne service. Sikkerhedskopiering af data. Sådan fjernes fortrolige data. Kunden vil foretage en fuld sikkerhedskopiering af alle eksisterende data, software og programmer på alle påvirkede systemer forud for leveringen af denne service. Kunden bør tage regelmæssige sikkerhedskopier af de data, der er gemt på alle berørte systemer, som en sikkerhedsforanstaltning mod eventuelle fejl, ændringer eller tab af data. Derudover er kunden ansvarlig for at fjerne fortrolige, ophavsretlige eller personlige oplysninger og eventuelle flytbare medier såsom SIM-kort, cd'er eller pc-kort, uanset om en onsite-tekniker yder assistance. DELL HAR IKKE NOGET ANSVAR FOR: NOGEN AF DINE FORTROLIGE, OPHAVSRETLIGE ELLER PERSONLIGE OPLYSNINGER; MISTEDE ELLER BESKADIGEDE DATA ELLER SOFTWARE; BESKADIGEDE ELLER MISTEDE FLYTBARE MEDIER; GEBYRER FOR DATA ELLER TALE SOM FØLGE AF AT IKKE ALLE SIM-KORT ELLER ANDET FLYTBARET MEDIER BLEV FJERNET FRA UNDERSTØTTEDE PRODUKTER, DER RETURNERES TIL DELL; NEDETID FOR ET SYSTEM ELLER NETVÆRK; OG/ELLER FOR NOGEN HANDLIG ELLER UDELADELSE, HERUNDER FORSØMMELIGHED AF DELL ELLER EN TREDJEPARTSSERVICEUDBYDER. Dell er ikke ansvarlig for gendannelse eller geninstallation af programmer eller data. Ved returnering af et understøttet produkt eller en del heraf, vil kunden kun medsende det understøttede produkt eller den del, som der er blevet anmodet om af teknikeren i telefonen 4 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

5 Tredjepartsgarantier. Disse services kan indebære, at Dell skal have adgang til hardware eller software fra andre producenter end Dell. Visse producenters garantier bortfalder muligvis, hvis Dell eller andre end producenten selv udfører arbejde på hardwaren eller softwaren. Kunden skal sikre, at Dells udførelse af tjenester ikke vil påvirke sådanne garantier eller, hvis de gør, at påvirkningen vil være acceptabel for kunden. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for tredjepartsgarantier eller eventuelle effekter, som serviceydelserne kan have på disse garantier. Vilkår og betingelser Denne servicebeskrivelse er indgået mellem dig som kunde ("dig" eller "kunden") og den Dell-enhed, der fremgår af din faktura for købet af denne serviceydelse. Denne serviceydelse leveres underlagt og styret af kundens separat underskrevne hovedserviceaftale med Dell, som specifikt tillader salg af denne service. I fraværet af en sådan aftale, afhængigt af kundens adresse, er denne serviceydelse underlagt og styret af enten Dells kommercielle salgsvilkår eller Dells standard hovedserviceaftale (som relevant, "Aftalen"). I det omfang nogen af vilkårene i denne servicebeskrivelse er i konflikt med vilkårene i aftalen, vil vilkårene i denne servicebeskrivelse have forrang, men kun i forhold til den konkrete konflikt, og vil ikke blive læst eller anses som erstatning for eventuelle andre vilkår i aftalen, men som ikke specifikt er modsagt af denne servicebeskrivelse. Se nedenstående tabel med webadressen til aftalen, der er gældende for kundens adresse. Parterne anerkender, at de har læst og accepteret at være bundet af sådanne onlinevilkår. Kunden accepterer, at ved fornyelse, ændring, udvidelse eller fortsat benyttelse af serviceydelsen ud over den oprindelige periode, vil ydelsen blive underlagt den på det tidspunkt gældende servicebeskrivelse, som kan ses på Når du afgiver din ordre på serviceydelser, modtager levering af serviceydelser, udnytter serviceydelser eller den tilhørende software, eller når du klikker på knappen eller feltet "Jeg accepterer" på Dell.comwebstedet i forbindelse med dit køb eller i en Dell-software- eller internetgrænseflade, accepterer du, at du er forpligtet af denne servicebeskrivelse og de aftaler, der er inkorporeret med reference heri. Hvis du indgår denne serviceaftale på vegne af en virksomhed eller anden juridisk person, erklærer du, at du er bemyndiget til at indgå denne serviceaftale på vegne af den pågældende virksomhed. I dette tilfælde henviser "du" eller "kunden" til virksomheden. Ud over at modtage denne servicebeskrivelse kan kunder i visse lande være nødt til at udstede en underskrevet ordreformular. 5 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

6 Vilkår og betingelser gældende for dit køb af Dell Services Kundens adresse Kunder, der køber Dells serviceydelser direkte fra Dell Kunder, der køber Dells serviceydelser igennem en autoriseret Dell-forhandler USA Canada Latinamerika og de Caribiske øer (Engelsk) (Fransk-Canadisk) Lokalt landespecifikt websted eller * (Engelsk) (Fransk-Canadisk) Lokalt landespecifikt websted eller * Asien og Stillehavsområdet Japan Europa, Mellemøsten og Afrika Lokalt landespecifikt websted eller * Lokalt landespecifikt websted eller * I Frankrig, Tyskland og Storbritannien kan du desuden vælge den relevante webadresse nedenfor: Frankrig: Tyskland: Storbritannien: Servicebeskrivelser og andre Dell service-dokumenter, som du måtte modtage fra sælgeren, vil ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell, men skal kun tjene til at beskrive indholdet af den service, som du køber af sælgeren, dine forpligtelser som modtager af servicen og grænser og begrænsninger i en sådan service. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til "kunden" i denne servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en tjenesteudbyder, der leverer servicen på vegne af sælgeren. Du vil ikke have et direkte kontraktforhold med Dell vedrørende den service, der er beskrevet heri. For at undgå tvivl om nogen betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte, finder ikke anvendelse på dig og vil være som aftalt mellem dig og sælgeren. Servicebeskrivelser og andre Dell service-dokumenter, som du måtte modtage fra sælgeren, vil ikke udgøre en aftale mellem dig og Dell, men skal kun tjene til at beskrive indholdet af den service, som du køber af sælgeren, dine forpligtelser som modtager af servicen og grænser og begrænsninger i en sådan service. Som en konsekvens heraf skal enhver henvisning til "kunden" i denne servicebeskrivelse og i alle andre Dell-servicedokumenter i denne sammenhæng forstås som en henvisning til dig mens enhver henvisning til Dell kun skal forstås som en henvisning til Dell som en tjenesteudbyder, der leverer servicen på vegne af sælgeren. Du vil ikke have et direkte kontraktforhold med Dell vedrørende den service, der er beskrevet heri. For at undgå tvivl om nogen betalingsbetingelser eller andre kontraktvilkår, som i sagens natur kun er relevant mellem en køber og en sælger direkte, finder ikke anvendelse på dig og vil være som aftalt mellem dig og sælgeren. * Kunden kan besøge deres lokale -websted ved blot at besøge fra en computer med forbindelse til internettet på deres sted eller ved at vælge blandt mulighederne på Dells "Vælg en Region/Land" websted tilgængelig på 6 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

7 Yderligere vilkår & betingelser gældende for support & garantirelaterede services 1. Understøttede produkter Denne Service er tilgængelig til understøttede produkter, f.eks. vælg Dell OptiPlex, Latitude, Inspiron, Precision, Vostro, PowerEdge, PowerEdge SC, PowerVault, PowerConnect, Force10, Dell EqualLogic, Dell EMC Storage Systems, Dell Compellent Storage-systemer og Dell-printere, -skærme og -smartphones, der er købt i en standardkonfiguration ("Understøttede produkter"). Der tilføjes jævnligt understøttede produkter til listen. Kontakt salgsrepræsentanten for at få den senest opdaterede liste med de services, der er tilgængelige til dine produkter fra Dell og andre producenter. Alle understøttede produkter er mærket med et serienummer ("Servicekoden"). Kunden skal købe en separat serviceaftale for hvert understøttet produkt. En printer, der er købt sammen med et bærbart system, dækkes f.eks. ikke af det bærbare systems servicekontrakt. Printeren og den bærbare pc skal have separate servicekontrakter. Hav servicekoden på det understøttede produkt klar, når du kontakter Dell i forbindelse med denne service. 2. Supportservices A. Begrænset hardwaregaranti; begrænsninger for hardwaredækningen. Supportrelaterede serviceydelser kan omfatte muligheder for teknisk support (telefon, internet osv.), servicedele og tilhørende arbejdskraft til reparation eller udskiftning af defekter som følge af konstruktionsfejl i henhold til og inden for den begrænsede ansvarsperiode, der gælder for kundens understøttede produkter (en "Kvalificeret hændelse"). Dells begrænsede hardwaregaranti kan ses på eller uden for USA på dit regionale Dell.com-websted.* Der kan gælde andre begrænsninger for hardwaredækningen, og det kan være muligt at købe serviceydelser, som udvider hardwaredækningen, mod et yderligere gebyr. Se eller det regionale Dell.com-websted for at få flere oplysninger om garanti, eller kontakt en Dell supporttekniker for at få mere at vide. B. Udskiftning af en hel enhed. Manglende returnering. Hvis Dell vurderer, at en defekt komponent i det understøttede produkt nemt kan afmonteres og tilsluttes igen (hvis det f.eks. drejer sig om et tastatur eller en skærm), eller hvis supportteknikeren vurderer, at hele det understøttede produkt skal udskiftes, forbeholder Dell sig ret til at sende en hel udskiftningsenhed til kunden. Hvis Dell leverer en udskiftningsenhed til kunden, er kunden forpligtet til at overdrage det defekte system eller den defekte komponent til Dell, medmindre kunden har købt servicen "Keep Your Hard Drive" (Behold din harddisk), i det tilfælde kan kunden beholde en eller flere af de respektive harddiske. Hvis kunden undlader at overdrage det defekte system eller komponent til Dell som krævet ovenfor, eller hvis den defekte enhed ikke returneres inden for ti (10) dage i overensstemmelse med skriftlige instrukser, der følger med udskiftningsenheden (i tilfælde af udskiftningsenheden blev ikke leveret personligt af en Dell-tekniker), er Kunde indforstået med at betale Dell for udskiftningsenheden ved modtagelse af faktura. Hvis kunden undlader at betale en sådan faktura inden for ti (10) dage efter modtagelsen, er Dell berettiget til at opsige denne servicebeskrivelse efter meddelelse herom til kunden. C. Dele på lager; missionskritiske dele. Dell har for tiden et netværk af lagre verden over. Visse dele er muligvis ikke tilgængelige på det lager, der ligger tættest på kundens adresse. Hvis en del, der er nødvendig for at reparere det understøttede produkt, ikke er tilgængelig fra en Dell-afdeling i nærheden af kundens lokalitet og skal overføres fra en anden afdeling, bliver den sendt med eksprespost. 2-timers og 4-timers reservedelslagre lagerfører de opgavekritiske dele af understøttede produkter efter Dells vurdering. En opgavekritisk del er en, som kan forhindre det 7 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

8 understøttede produkt i at udføre de basale funktioner. De dele, der vurderes som ikke-kritiske, omfatter, men er ikke begrænset til: software, diskettedrev, mediedrev, modemmer, højttalere, lydkort, zip-drev, skærme, tastaturer og mus. For at være berettiget til at modtage 2-timers eller 4-timers dele skal kunden have købt en tilsvarende servicekontrakt, der understøtter levering af opgaveskritiske dele, og det understøttede produkt skal befinde sig inden for det understøttede dækningsområde, som Dell har defineret. D. Ejerskab til servicedele. Alle Dell-servicedele, der fjernes fra det understøttede produkt og returneres til Dell, er at betragte som Dells ejendom. Kunden skal betale Dell de aktuelle detailpriser for enhver servicedel, der fjernes fra det understøttede produkt, og som beholdes af kunden (med undtagelse af harddiske fra understøttede produkter, der er dækket af "Keep Your Hard Drive" (Behold din harddisk)-tjenesten), hvis kunden har modtaget reservedele fra Dell. Dell anvender, og kunden tillader udtrykkeligt anvendelsen af nye og renoverede dele fra forskellige producenter til at udføre garantireparationer. 3. Serviceperiode Denne servicebeskrivelse begynder på datoen anført på ordreformularen og fortsætter over gyldighedsperioden ("Gyldighedsperiode") angivet på ordreformularen. Som relevant, er antallet af systemer, licenser, installationer, implementeringer, administrerede slutpunkter eller slutbrugere, hvortil Kunden har købt en eller flere services, rater eller pris og den relevante serviceperiode for hver service er angivet på kundens ordreformular. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Dell og kunden, er serviceydelser, der købes under denne servicekontrakt, kun til kundens egen interne brug, og må ikke anvendes til videresalg eller i forbindelse med et servicebureau. 4. Andre vigtige oplysninger A. Replanlægning. Når denne service er blevet planlagt, skal enhver ændring af planen ske mindst 8 kalenderdage forud for den planlagte dato. Hvis kunden replanlægger denne service inden for syv (7) dage eller mindre før tidsplansdatoen, er der et replanlægningsgebyr, der ikke må overstige 25 % af kundens pris for disse serviceydelser. Enhver replanlægning af servicen bekræftes mindst otte (8) dage, før denne service begynder. B. Betaling for hardware, der købes sammen med installations- og implementeringsservices. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er betaling for hardware under ingen omstændigheder betinget af ydeevne eller levering af installations- eller implementeringsservices, der købes sammen med sådan hardware. C. Kommercielt rimelige begrænsninger for servicens omfang. Dell kan nægte at levere service, hvis Dell anser det for at være sandsynligt, at services skaber en urimelig risiko for Dell eller Dells serviceudbydere eller går ud over omfanget af servicen. Dell er ikke ansvarlig for nogen fejl eller forsinkelse i ydelse som følge af omstændigheder, der ligger udenfor Dells kontrol, herunder kundens manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til denne servicebeskrivelse. Servicen rækker kun til de brugere, for hvilke det understøttede produkt var beregnet. D. Valgfrie tjenester. Valgfri serviceydelser (herunder support efter behov, installation, konsulentbistand, administreret professionel support eller træning) kan muligvis købes ved Dell, og varierer efter kundens geografiske placering. Valgfrie services kræver muligvis en separat aftale med Dell. Hvis der ikke findes en sådan aftale, leveres valgfri services i henhold til denne servicebeskrivele. E. Overdragelse. Dell kan overdrage denne service og/eller servicebeskrivelse til kvalificerede tredjepartsserviceudbydere. 8 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

9 F. Annullering. Dell kan annullere denne service når som helst i løbet af gyldighedsperioden af følgende grunde: Kunden betaler ikke den fulde pris for denne service som nærmere angivet i faktureringsvilkårene Kunden er grov, truende eller nægter at samarbejde med den assisterende analytiker eller tekniker på stedet, eller Kunden overholder ikke de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne servicebeskrivelse Hvis Dell annullerer denne service, sender Dell en skriftlig besked om annulleringen til den adresse, der er angivet på kundens faktura. Varslet vil omfatte annulleringens årsag og ikrafttrædelsesdato, der vil være ikke mindre end ti (10) dage fra den dato, hvor Dell sender varslet om annullering til kunden, medmindre lokale love kræver andre forholdsregler ved annullering, der ikke kan fraviges efter aftale. Hvis Dell annullerer denne service i henhold til dette afsnit, er kunden ikke berettiget til at få refunderet gebyrer, der er indbetalt til, eller er forfaldne hos Dell. G. Geografiske begrænsninger og flytning. Denne serviceydelse bliver leveret til adresserne, der er anført på kundens faktura. Denne service er ikke tilgængelig overalt. Servicemulighederne (herunder serviceniveauer, åbningstider for teknisk support og onsite-responstider) varierer fra område til område, og visse valgmuligheder kan muligvis ikke købes i kundens område, så kontakt salgsrepræsentanten for at få flere oplysninger. Dells forpligtelse til at levere servicen til flyttede understøttede produkter er afhængig af forskellige faktorer, herunder uden begrænsninger, lokal tilgængelighed af tjenesten, ekstra gebyrer og inspektion og recertificering af de flyttede understøttede produkter til Dells gældende takster for tid og materiale rådgivning. H. Overdragelse af serviceydelse. I henhold til de begrænsninger, der fremgår af denne servicebeskrivelse, kan kunden overdrage denne service til en tredjepart, der køber hele kundens understøttede produkt inden udløbet af den daværende gyldighedsperiode, forudsat at kunden er den oprindelige køber af det understøttede produkt og denne service, eller hvis kunden købte det understøttede produkt og denne service fra den oprindelige ejer (eller en tidligere overdragelsesmodtager) og overholdte alle overdragelsesprocedurer, der er tilgængelige på Der kan opkræves et overdragelsesgebyr. Bemærk! Hvis kunden eller den person, til hvem kunden har overdraget sine rettigheder, flytter det understøttede produkt til en geografisk placering, hvor denne service ikke er tilgængelig (eller ikke er tilgængelig til den samme pris), er kunden eller den person, til hvem kunden har overdraget sine rettigheder, muligvis ikke dækket, eller kunden skal muligvis betale et yderligere gebyr for at opretholde de samme kategorier af supportdækning på den nye adresse. Hvis kunden eller den person, til hvem kunden har overdraget sine rettigheder, vælger ikke at betale sådanne ekstra gebyrer, kan kundens service automatisk blive ændret til supportkategorier, der er tilgængelige det nye sted til den aktuelle pris, eller til en lavere pris uden mulighed for refundering Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Varemærker og handelsnavne kan i dette dokument være brugt til at henvise til de fysiske eller juridiske personer, der ejer varemærkerne og navnene eller til deres produkter. Specifikationerne er korrekte på udgivelsesdagen men kan til enhver tid ændres uden varsel. Dell og dets associerede selskaber kan ikke holdes ansvarlige for fejl eller udeladelser i typografi eller fotografering. Dells vilkår og betingelser for salg er gældende og kan findes vha. diagrammet på følgende side. Et trykt eksemplar af Dells vilkår og betingelser fremsendes efter anmodning. 9 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

10 Bilag A Servicevarenumre US-varenummer Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EØF LA-varenummer Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EØF BZ-varenummer Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EØF EMEA-varenummer Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EØF APJ POS-varenummer Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EØF APJ APOS-varenummer Fjernimplementering af Dell Desktop Virtualization Solution Simplified EØF 10 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

11 Bilag B Undtagelser fra Dells normale åbningstider Land Dells åbningstider St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad, Jomfruøerne, resten af det engelsktalende Caribien 7:00-16:00 Barbados, Bahamas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Grand Cayman, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panama, Puerto Rico, Rep. Dominikanske Republik, Surinam, Turks- og Caicosøerne Australien, Bermuda, Kina, Haiti, Hongkong, Japan, Korea, Malaysia, De Nederlandske Antiller, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand 8:00-17:00 9:00-17:00 Argentina, Indien, Paraguay, Uruguay 9:00-18:00 Bolivia, Chile 9:00-19:00 11 Remote Implementation of Dell Desktop Virtualization Solution Simplified

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance.

Bemærk 2: Se afsnittet Forudsætninger nedenfor for flere begrænsninger for serviceleverance. Servicebeskrivelse Datamigrering til enhver Dell Storage Array Introduktion til serviceaftalen Denne Service migrerer fil og blokdata fra enhver leverandørs NAS eller SAN til en nyligt implementeret Dell

Læs mere

Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning

Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning Servicebeskrivelse Installation og implementering af Dell vstart Compellentløsning Introduktion til serviceaftalen Denne service giver mulighed for onsite-installation og implementering af en enkelt Dell

Læs mere

Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til din serviceaftale. Serviceaftalens omfang. Kundens ansvar

Servicebeskrivelse. Dells konfigurationsserviceydelser. Introduktion til din serviceaftale. Serviceaftalens omfang. Kundens ansvar Servicebeskrivelse Dells konfigurationsserviceydelser Introduktion til din serviceaftale Dells konfigurationsserviceydelser (hver er, en "konfigurationsservice" og samlet "serviceydelserne") er en portefølje

Læs mere

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT

og Servicebeskrivelsen. ProSupport for IT Serviceoversigt Dell tilbyder (herefter "Service" eller "Services") på udvalgte servere, storagesystemer, stationære pc'er og bærbare pc'er samt printere (herefter "Understøttede produkter" som defineret

Læs mere

Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse

Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse Dell 's services til avanceret netværksadministration Servicebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL SERVICEAFTALEN Avanceret netværksadministration: Netværksnedbrud eller problemer med ydeevnen af et netværk

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse

Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse Dell -it-rådgivningstjenester Tjenestebeskrivelse 1. INTRODUKTION TIL TJENESTEAFTALEN : Dette er en portefølje af tjenester, som er beregnet på at reducere nedetiden og optimere it-miljøet via funktioner

Læs mere

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RAS (Remote Advisory Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer.

installation, konfiguration og anbefalinger til bedste fremgangsmåde for lokale, hostede og sky- og hybrid-miljøer. Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices

Servicebeskrivelse. Fjernrådgivningsservice. Introduktion til serviceaftalen. Serviceaftalens omfang. Tilgængelige fjernrådgivningsservices Servicebeskrivelse Fjernrådgivningsservice Introduktion til serviceaftalen RCS (Remote Consulting Services fjernrådgivningsservices) giver mulighed for fjernassistance til visse opgaver inden for it-infrastrukturen

Læs mere

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport

Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Servicebeskrivelse Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport Serviceoverblik Service næste dag i hjemmet med Premium-telefonsupport er en supportservice i tillæg til dine lovpligtige rettigheder,

Læs mere

1. SERVICES 2. VILKÅR

1. SERVICES 2. VILKÅR Betingelserne i nærværende SERVICEHOVEDAFTALE (herefter kaldet "aftalen"), som er indgået mellem den juridiske person, der er modtager af services fra Dell (herefter kaldet "kunden") og det Dell-selskab,

Læs mere

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Protection og Accidental Damage with Theft Protection Dækningsbetingelser Overblik Dette dokument redegør for detaljerne i de to niveauer af forsikringsdækning Accidental Damage Protection

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Oversigt over tjeneste Symantecs certifikattjeneste Managed PKI for SSL ("Tjeneste") er en hostet, internetbaseret løsning, der giver kunden mulighed for central udstedelse, fornyelse, tilbagekaldelse

Læs mere

Global begrænset garanti og teknisk support

Global begrænset garanti og teknisk support Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og købt efter 01.10.04. Begrænset garanti for hardware Generelle vilkår Med denne begrænsede garanti

Læs mere

Standardbetingelser. Konto betyder din kundekonto til køb og brug af ACN-serviceydelser og ACNudstyr.

Standardbetingelser. Konto betyder din kundekonto til køb og brug af ACN-serviceydelser og ACNudstyr. Disse standardbetingelser er gældende for ACNs service som beskrevet i paragraf 2. Derudover kan der gælde betingelser for bestemmelsen af specifikke ACN-services. Definitioner 1. I denne aftale har nedenstående

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014

VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARELICENS MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT DYNAMICS C5 2014 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller,

Læs mere

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007

space HP StorageWorks Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 space Division (SWD) Global begrænset garanti og teknisk support Dansk 321708-486 Dec. 2007 Global begrænset garanti og teknisk support Denne begrænsede garanti dækker produkter, der er angivet heri og

Læs mere

December 2012 Side 1

December 2012 Side 1 VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Disse licensvilkår ( aftale ) er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De befinder Dem, en

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8

SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL (EULA) VERSION 1.8 SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL PROMETHEAN ACTIVINSPIRE PROFESSIONAL ("EULA") VERSION 1.8 Dette er slutbrugerlicensaftalen til Prometheans ActivInspire Professional Edition-software ("softwaren"). BEMÆRK, AT

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015

Volume Licensing. Vilkår for Onlinetjenester. 1. juli 2015 Volume Licensing Vilkår for 1. juli 2015 Vilkår for Microsoft Volumenlicens-onlinetjeneste (dansk, juli 2015) 2 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 TIDLIGERE VERSIONER... 3 PRÆCISERINGER OG OVERSIGT

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere