Center for Borgerservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Borgerservice"

Transkript

1 Center for Borgerservice September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Ledelse, sekretariat og borgerkontakt % Den tværfaglige myndighed % Bibliotekerne % % Afvigelsesforklaringer Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Manglende bogføring af regninger vedr Manglende bogføring af regninger vedr Førtidspension, Personlig pleje og kropsbårne Førtidspension, Personlig pleje og kropsbårne Prisændringer hjælpemidler Barsels og TR refusion fra CAS til DTM hjælpemidler Opbremsning til 216. Strategiske mål, Opbremsning samt ovf. Af kompetancemidler fra CSO Involvering af civilsamfundet og Ung i Egedal, regresindtægter, samt ovf. Af kompetancemidler fra CSO. Mindreforbrug af stomihjælpemidler Regnskabsafvigelser Fejlposterning mellem CSS og DTM i sept. Vs. Okto. Md Fejlposterning mellem CSS og DTM i sept. Vs. Okto. Md Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Borgerservice Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Det samlede resultat for CBS på SSU s udgør mio.kr. I forhold til puljemidler til projekt - Klippekort, forventes til mindreforbrug på,35 mio. kr. for 216. Dette beløb skal overføres til 217, da beløbet skal tilbagebetales til Ministeriet. Der er foretaget reduktioner i terne ifm. opbremsningen på i alt -2,485 mio. kr. Der er tilført på,784 mio.kr. fra andre centre. Der har udover opbremsningen været aktivitetsnedgang på kropsbårne hjælpemidler, der reducerer tet med -,3 mio.kr. Manglende bogføring af forbrug på førtidspension for august og september + manglende betaling af administrationsbidrag til Udbetaling DK. Der ønskes negativ tillægsbevilling fra mindre forbrug på førtidspension til merudgift på manglende statsrefusion på tomgangsleje på Zleep hotel. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Tillægsbevilling til det samlede integrationsområde 9. Nej I 215 modtog Egedal Kommune 134 flygtninge og 42 familiesammenførte. I 216 er antallet af flygtninge steget til 177 flygtninge og et ukendt antal familiesammenførte. I 216 er der åbnet 4 nye martrikler med i alt 68 nye midlertidige integrationsboliger. Boligerne er placeret i Smørum, 2 steder i Ølstykke og Slangslunde. I denne forbindels er der tilknyttet en social viceværtsfunktion. I forbindelse med begge aktivitetsstigninger ansøges der om tilføjelse af 2 årsværk i Udgiften udgør årligt,9 mio. kr. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp Udmøntning af prioriteringsforslag CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig plejeløn Ja CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CBS16-2 har en samlet effekt på Ja,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Udvidelser

2 Center for Borgerservice Social- og Sundhedsudvalget Effektiviseringer CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en Ja samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent

3 Center for Borgerservice September Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Manglende bogføring af forbrug for førtidspension for Manglende bogføring af forbrug for førtidspension for juli måned, periodisering af nye tilkendelser af juli måned, periodisering af nye tilkendelser af førtidspension for perioden 1/9-31/12-216, førtidspension for perioden 1/9-31/12-216, manglende betaling af administrationsbidrag til manglende betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 1 måned og manglende betaling Udbetaling Danmark 1 måned. 4 kvt af Hjælpemiddeldepotet for kvt. 216 Prisændringer Opbremsning til 216. Strategiske mål Opbremsning til 216. Strategiske mål. Involvering -31. Involvering af civilsamfundet 25. kr. og Ung i af civilsamfundet 25. kr. og Ung i Egedal kr. 6.. Egedal kr. 6.. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1,6 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Overordnet ser rammen ud til at holde - men der skal flyttes rundt på, idet kommunen har modtaget svar fra PWC om at der ikke kan hjemtages statsrefusion på tomgangsleje på Zleep Hotel. Derfor vil mindreforbrug på førtidspension blive brugt til at dække denne mindre indtægt - sammen med af 27/4-216 som blev givet til etablering af ny pavillon. Det forventes, at der ved årets udgang vil være et underskud for Sekretariat og Ledelse incl. rammen for Bibliotekets ramme for leder med ansvar på kr på løn. Bidrag til opbremsning af aktiviteter i 216 udgør denne ramme 31. kr. fordelt med: Strategiske mål - involvering i Civilsamfundet kr. 25. Strategiske mål - Ung Egedal kr. 6. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216

4 Center for Borgerservice Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Standardisering af processer Reduktion af lønudgifter vedr. Adm Ja Af kørsel, rådighedskaser, Ledelsestilsyn og Øvrigt regnskab Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt

5 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Sekretariat og ledelse Periodiseringsafvigelser Der er kun betalt 8 mdr.s administrativbidrag til Udb. DK - hvorfor der mangler en måned. Rammen for løn m.m. forventes at komme ud med et underskud på ca. 28. kr. som tages fra mindre forbrug på førtidspension Der er kun betalt 8 mdr.s administrativbidrag til Udb. DK - hvorfor der mangler en måned. Rammen for løn m.m. forventes at komme ud med et underskud på ca. 28. kr. som finansieres inden for centerets ramme Prisændringer Opbremsning til 216. Strategiske -31. Tillægsbevilling på udgifter til BDO vedr Tillægsbevilling på udgifter til BDO vedr mål. Involvering af civilsamfundet 25. regresindtægter. Afholdes fra mindre regresindtægter. Afholdes fra mindre kr. og Ung i Egedal kr. 6.. forbrug på førtidspension. forbrug på førtidspension. Opbremsning til 216. Strategiske mål. Involvering af civilsamfundet 25. kr. og Ung i Egedal kr. 6. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Begravelseshjælp Periodiseringsafvigelser Prisændringer Merforbrug på aktiviteten finansieres fra 77. Merforbrug på aktiviteten taget fra 77. mindreforbrug på førtidspension. mindreforbrug på førtidspension. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2

6 Førtidspension Periodiseringsafvigelser Periodisering af nye tilkendelse af førtidspension for perioden 1/9-31/12-216, samt manglende bogføring af statsrefusion. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodisering af nye tilkendelse af førtidspension for perioden 1/9-31/12-216, samt manglende bogføring af statsrefusion. Prisændringer Negativ tillægsbevilling skal bruges til Negativ tillægsbevilling skal bruges til merforbrug på udgifter til BDO ifm. merforbrug på udgifter til BDO ifm. regresindtægter, begravelsesudgifter og regresindtægter, begravelsesudgifter og manglende statsrefuson vedr. manglende statsrefuson vedr. tomgangsleje på Zleep Hotel. tomgangsleje på Zleep Hotel Rangering 1 Periodiseringsafvigelser Boligydelse og boligsikring Periodiseres til forbrug for resten af året Periodiseres til forbrug for resten af året Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Øvrige driftsudgifter Periodiseringsafvigelser Prisændringer

7 Dækker manglende statsrefusion på Zleep Dækker manglende statsrefusion på Zleep Hotel og øvrige midlertidige boliger til Hotel og øvrige midlertidige boliger til flygtningen. Udmøntning af aftalen "bredre flygtningen. Udmøntning af aftalen "bredre rammer for at modtage og integrere rammer for at modtage og integrere flygtninge" af 18. marts 216. flygtninge" af 18. marts 216. Lovændringen har virkning med Lovændringen har virkning med tilbagevirkende kraf pr. 1. januar 216. tilbagevirkende kraf pr. 1. januar 216. Merforbruget dækkes af mindreforbrug på Merforbruget dækkes af mindreforbrug på føtidspensin. føtidspensin. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2

8 Center for Borgerservice September Den tværfaglige myndighed Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Manglende afregning personlig pleje fra kml Manglende afregning personlig pleje fra kml Leverandør Leverandør Prisændringer Barsels og TR refusion fra CAS 284. Barsels og TR refusion fra CAS 284. Kompetancemidler fra CSO samt opbremsning Kompetancemidler fra CSO,333 mio.kr. samt Kompetancemidler fra CSO,5 mio.kr. samt regresindtægter opbremsning 1,24 mio.kr. opbremsning 1,164 mio.rk Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Den tværfaglige myndighed Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budgettet forventes overholdt på trods af opbremsningerne for 216. Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Samlet ansøgning om tillægsbevilling på integrationsområdet 16/ Ja Justering af kommunekvoter pr , jf. Udlændinge- Integrationsog Boligministeriets brev af Nedgang fra 134 flygtninge til 87 flygtninge. Der er sket en beregning af justering og der er et mindreforbrug på,5 mio. kr. til etablering. Herudover er der et Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp Ja CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CBS16-2 har en samlet effekt på Ja,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden Udmøntning af prioriteringsforslag CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig plejeløn CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Udvidelser Effektiviseringer

9 Center for Borgerservice CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en Ja samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje Den tværfaglige myndighed Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tøjvask for visiterede hjemmeboende Reduktion af indtægts med Ja,159 mio.kr. og en reduktion af udgiftstet på,54 mio.kr. netto,381 mio.kr. Hjemmehjælp private leverandører Resultat af udbud i efteråret 215 af Ja lavere timepriser fra private leverandører. Estimeret på baggrund af visiterede timer 1. kvartal 216

10 Den tværfaglige myndighed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Administration (DTM) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Barsels- og TR-kompensation 284. Barsels- og TR-kompensation 284. Ompl. Fra CSO vedr. kompetancemidler fra 25. Ompl. Fra CSO vedr. kompetancemidler fra 15. Ompl. Fra CSO vedr. kompetancemidler fra 4. værdighedsmia. værdighedsmia. Opbremsning værdighedsmia. vedr.integrationsmedarbejder Regnskabsafvigelser Bogføringsfejl på Søvænge. Bliver Bogføringsfejl på Søvænge. Bliver Mindre væsentlige afvigelser Rangering Personlig pleje Periodiseringsafvigelser Manglende afregning fra kommunal leverandør Manglende afregning fra kommunal levernadør Prisændringer -15. Opbremsning af udgifter til personlig pleje -45. Opbremsning af udgifter til personlig pleje -6. hos den private leverandør, samt hos den private leverandør, samt yderligere indtægter vedr. indkøbsordning yderligere indtægter vedr. indkøbsordning Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Praktisk hjælp Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskabsafvigelser

11 Mindre væsentlige afvigelser Rangering Hjælpemidler (DTM) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Mindreforbrug til indkøb af Kørestole, samt boligændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Tilbud til udlændinge Periodiseringsafvigelser Prisændringer Opbremsning vedr. integrationsudgifter, Opbremsning vedr. integrationsudgifter samt mindreforbrug vedr. Regnskabsafvigelser

12 Mindre væsentlige afvigelser Rangering Diverse aktiviteter Periodiseringsafvigelser Prisændringer Tilpasning af tet vedr Opbremsning vedr. enkeltlydelser 81, Opbremsning vedr. enkeltlydelser 81, regresindtægter og refusion heraf. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Medicinbeh. 82, tandbehandling, børnetræning, regresindtægter samt refusion heraf Medicinbeh. 82, tandbehandling, børnetræning, regresindtægter samt refusion heraf Rangering

13 Center for Borgerservice September Bibliotekerne under Socialudvalget Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Periodisering af manglende betalinger for september måned på stomi og diabetes, samt udbud på kr. 3. kr. Prisændringer Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og stomi. Lægges i -3. Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og stomi. Lægges i Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og stomi. Lægges i -3. kassen kassen kassen Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Bibliotekerne under Socialudvalget Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Kto. 6 forventes at blive overholdt i 216. Mindreforbruget på kropsbårne hjælpemidler forventes at udgøre ca. 3. kr. som kan lægges i kassen ved politisk opfølgning pr. 3/ Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Ortopædisk fodtøj/indlæg. Fra 215 Reduktion i pris pr. enhed Ja Stomiprodukter fra 215 Reduktion i pris pr. enhed Ja

14 Bibliotekerne under Socialudvalget Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Borgertorvet Periodiseringsafvigelser Merforbruget periodiseres til resten af året Merforbruget periodiseres til resten af året Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Kropsbårne hjælpemidler Periodiseringsafvigelser Periodisering af forbrug for september måned på stomi og diabetes, samt udbud på diabetes kr. 3. Prisændringer Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og -3. Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og -3. stomi. Lægges i kassen stomi. Lægges i kassen Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodisering af forbrug for september måned på stomi og diabetes, samt udbud på diabetes kr Rangering 1

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December

Læs mere

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning

Beløb Fremadrettet afvigelse. Korrigeret budget + forventning i Prisme. Afvigelse mellem forventning og budget. Forventning Center for Teknik og Miljø Anlæg Oktober skab 216 Afvigelser nuar - Oktober November - December Samlet afvigelse 216 i alt Korrigeret budget + forventning i Prisme Realiseret forbrug Afvigelse mellem realiseret

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar Februar - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Center for Sundhed og omsorg Januar Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt

Budget og forbrug fordelt på rammer. Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt Juni Bilag 6 Center for Social Service Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål Formål Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Anden Social Service Sundhedsudgifter begravelse 01a Begravelseshjælp Sundhedsloven 160 Alle borgere

Læs mere

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat

Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat Center for Borgerservice Ledelse og Sekretariat 1. Ledelse og Sekretariats opgaver Primære aktiviteter Ledelse af CBS, samt administrative og strategiske opgaver, opkrævning og økonomi. Centerchef samt

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance

Oprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Center for Borgerservice Center for Borgerservice 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Borgerservice er borgerens vej ind til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Center for Borgerservice 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Borgerservice er borgerens vej ind til Egedal kommune, via borgetorvet på Egedal rådhus, Bibliotekerne, og Den Tværfaglige

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

4. Center for Borgerservice

4. Center for Borgerservice 4. Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 27.06 Politikområde: 07 Sundhed 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift og frem vilget Budget 2014 til aktivitetsbestemt

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter.

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, ,008 90, % 93, , ,525-73,517 Aktiviteter. opfølgning 10 Center for Borgerservice - SSU sprocent All 180,403 184,008 90,083 49 % 93,926 257,525 257,525-73,517 Forventning Rest Prognose Forventning sprocent Rest Lønforbrug 33,954 37,934 19,238 51

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Version BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter /- = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Hjemmepleje - demografi -1.605 180-945 4.573

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 620 Anden Social Service 1. Indledning Budgetområde 620 Anden Social Service omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv. 1.047

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 Punkt 26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 2017-059617 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 130 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4.

2000 5.60-5.65 Tilbud til flygtninge 858 858 858 858. 2001 5.67 Personlige tillæg 0 0 0 0. 2002 5.68-5.70 Førtidspensioner -4.206-4.206-4.206-4. Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 SSU 4.6.2014: Overførselsområdet Version 1-2.902-2.902-2.902-2.902

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere