Løn eller udbytte i 2017?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn eller udbytte i 2017?"

Transkript

1 4. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Løn eller udbytte i 2017? Grænser og skattesatser ændrer sig løbende, og derfor bør du overveje forholdet mellem din udbetalte løn og dit udbytte. H vis du driver din virksomhed i selskabsform, bør du løbende overveje forholdet mellem udbetalt løn og udbytte. I 2016 er grænsen for topskat kroner efter arbejdsmarkedsbidrag, men i 2017 hæves denne grænse til kroner. Når dit selskab udbetaler løn til dig, er udgiften fradragsberettiget, når den er i selskabets interesse. Af udbytte op til kroner skal du betale 27 procent. Det tal stiger til kroner i 2017, og er du gift, kan I fordoble beløbet. Af udbytte udover dette beløb, skal I betale 42 procent i skat. Men før der kan udbetales udbytte, skal der betales selskabsskat. Satsen for selskabsskat er på 22 procent i Hvor meget skal jeg så betale i alt? Hvis din løn er under topskattegrænsen, Årets nye satser Skat af sidst tjente krone ved topskat 55,8 procent 55,8 procent Skat af sidst tjente krone uden topskat 42 procent 42 procent Grænsen for topskat efter AM-bidrag kroner kroner Samlet selskabsskat og udbytteskat skal du samlet betale cirka 42 procent i skat og arbejdsmarkedsbidrag. Her er kirkeskatten ikke medtaget. Hvis du overstiger topskattegrænsen, bliver skatten cirka 55,8 procent. Hæver du i stedet udbytte, skal du betale 43 procent, når du er under grænsen på kroner og 54,8 procent, når du er over grænsen. Hvis du samtidig medregner kirkeskatten, er der derfor ikke ret meget forskel. Tommelfingerregel: Det kan ikke betale sig at udbetale udbytte i dit selskab, før du har udbetalt løn til dig selv op til topskattegrænsen. Hæv derfor løn op til topskattegrænsen, før du begynder at tænke på udbytte. Hvis din løn ligger under topskattegrænsen, er der ingen grund til at spekulere på udbytte, idet udbytte beskattes højere end løn. 43 procent under kroner og 54,8 procent over 43 procent under kroner og 54,8 procent over en drengedrøm går i opfyldelse De to fætre Esben Christoffersen og Rune Vigil etablerede i 2014 møbelfirmaet Eberhart Furniture og lagde selv den nødvendige startkapital på bordet. Siden har fætrene sammen med en investor fået udarbejdet en ejeraftale og sørger hele tiden for at tilpasse selskabsstrukturen i forhold til virksomhedens udvikling. læs side 4-5 Rune Vigil og Esben Christoffersen, Eberhart Furniture: Et iværksætterselskab er nærmest gratis at oprette, og man får de samme juridiske fordele som ved et ApS, og det var vigtigt for os, at vi kunne få styr på formalia og hæftelse. 2 håndværkerfradraget gælder stadig 3 7 huskesedlen inden nytår bøder for at opbevare personfølsomme data

2 nyt og nyttigt Undgå skattesmæk for 2017 vil du undgå skattesmæk for 2017, er det nu du skal rette din forskudsopgørelse for Din forskudsopgørelse bliver dannet automatisk af skat ud fra flere oplysninger, blandt andet din årsopgørelse for 2015 og din forskudsopgørelse Har du eksempelvis svingende indtægter eller overskud i din virksomhed, eller har du faldende renteudgifter, har du god grund til at holde øje med forskudsopgørelsen for Husk håndværkerfradraget Hvis dine kunder skal have glæde af håndværkerfradraget for skatten i 2016, skal du udføre arbejdet inden udgangen af 2016, og din kunde skal betale dig senest den 28. februar Hvis din kunde betaler mellem den 28. februar 2017 og 28. februar 2018, kan kunden indregne fradraget i Tre krav til sælgere af ydelser med håndværkerfradrag: 1. Du skal være over 18 år og have et cpr-nummer ved salg af serviceydelser, eksempelvis rengøring, eller du skal have en momsregistreret virksomhed i Danmark ved salg af serviceydelser eller grøn istandsættelse. 2. Du skal give din kunde dokumentation for det udførte arbejde. Som person kan du udfylde en såkaldt serviceerklæring. Som virksomhed skal du udstede en faktura. 3. Kunden skal betale elektronisk ved eksempelvis bankoverførsel, betaling af girokort eller lignende. Kunden kan ikke få fradrag for arbejde betalt med check eller kontant. Sidste udkald for alderspension? Det er kun få år siden, at muligheden for at indskyde midler på kapitalpension blev afskaffet. I stedet blev der indført en alderspension. Benyt dig af muligheden, inden det er for sent. INDSKUD på en alderspension er ikke fradragsberettiget. Der skal omvendt heller ikke betales skat, når penge udbetales som pension. Regeringen har foreslået, at alderspensionen skal ændres, og der er derfor grund til at forvente, at 2016 eller måske 2017 bliver de sidste år, hvor du kan indskyde på alderspension. Du kan indskyde kroner på alderspension i 2016, og hvis reglerne ikke bliver ændret inden da, vil du i 2017 have mulighed for at indskyde op til kroner. Da der ikke er fradrag for indskuddet, er alderspension især et godt alternativ, hvis du ikke betaler topskat. Samtidig har alderspension den fordel, at udbetalingerne ikke bliver modregnet i folkepensionstillægget. Derfor er ordningen særlig god for selvstændigt erhvervsdrivende, der ikke er bundet af en arbejdsmarkedspension, og som måske har svingende indtægter. Som selvstændigt erhvervsdrivende har du yderligere den fordel, at dine kreditorer ikke kan gøre udlæg i pensionsmidler, hvis du skulle blive insolvent, hvilket er en anden god grund til at indskyde på pension. Hvis du alligevel får brug for pengene, før pensionsalderen indtræder, skal du betale 20 procent i afgift, hvis du hæver din alderspension i utide. DIN REVISOR INFORMERER udgiver FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK København K redaktion Jan Wie, cand.comm. (redaktør) Niklas Tullberg Hoff, registreret revisor, cand.merc.aud. og partner Kim Larsen, statsautoriseret revisor, fagdirektør Mads Grønnegaard, cand. jur., skattekonsulent Sara Sayk, registreret revisor, cand.merc.aud. og chefkonsulent Jan Brødsgaard, cand.merc.aud., fagkonsulent Henrik Carmel, cand.scient.adm., fagkonsulent Robert Fosbo, registreret revisor, cand.merc.aud chefkonsulent Louise Nellemann, statsautoriseret revisor, fagkonsulent design og layout Mattias Wohlert foto Morten Melhede tryk arcorounborg oplag din revisor informerer udkommer fem gange årligt i ca eksemplarer. issn Redaktionen er afsluttet den 8. november Artiklerne i din revisor informerer er formuleret i generelle vendinger og dækker ikke specifikke situationer. Informationerne bør ikke benyttes uden professionel rådgivning. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for tab foranlediget af en gennemført handling eller undladelse af en handling på baggrund af artiklerne. Eftertryk er ikke tilladt. fsr danske revisorer 2 DIN REVISOR INFORMERER

3 virksomhedsøkonomi Tjekliste før nytår Vil du gå på juleferie med ro i maven? Her er fem gode råd og overvejelser, du skal gøre dig som selvstændigt erhvervsdrivende. INDBETALER DU NOK TIL PENSION? Husk at overveje indbetalingen til pension. Selv om du allerede har en pensionsopsparing, som du betaler til løbende, kan det være en god idé at overveje, om du har indbetalt nok på din alderspension, ratepension eller livrente. For 2016 kan der maksimalt indbetales kroner på en ratepension. Selvstændigt erhvervsdrivende kan indbetale og få fradrag på op til 30 procent af overskuddet ved indbetaling på en livsvarig livrente. FRIVILLIG INDBETALING AF RESTSKAT Hvis du driver din virksomhed i personligt regi, bliver din skat beregnet med udgangspunkt i virksomhedens overskud. Hvis overskuddet i virksomheden bliver større end du forventede, da du udarbejdede din forskudsopgørelse, risikerer du en restskat. Hvis du allerede nu ved, at du skal betale restskat, kan det afhængigt af din økonomiske situation være en fordel at betale pengene inden nytår, da du herved undgår at betale renter til SKAT. Er du i virksomhedsordningen, er det ikke kun renten, du skal have med i overvejelserne. Din revisor kan i den situation foreslå det bedste tidspunkt for indbetaling af restskatten. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din revisor, inden du indbetaler den frivillige restskat. HUSK AT TÆLLE LAGERET OP Har din virksomhed et varelager, skal du huske at optælle det ved udgangen af regnskabsåret. Følger dit årsregnskab kalenderåret, skal du altså optælle dit lager den 31. december. Lagerets værdi skal opgøres til den pris, som du har givet for varerne. Det er en god idé at have kopier af indkøbsfakturaer klar til din revisor og på den måde spare tid forbundet med dokumentationen af varelagerets værdi. Vær opmærksom på, om der er behov for at nedskrive dele af varelagerets værdi. Kontakt eventuelt din revisor med henblik på tilrettelæggelse og gennemførelsen af lageroptællingen. JULEGAVE TIL MEDARBEJDERNE Skal dine medarbejdere have julegaver i år? Julegaver op til 800 kroner er skattefrie for dine medarbejdere i Kontanter og egentlige gavekort er dog ikke omfattet af skattefriheden, da det sidestilles med løn og derfor medfører personlig beskatning for medarbejderne. Husk i øvrigt, at hver medarbejder kun kan modtage personalegaver for samlet i alt kroner om året uden at skulle beskattes. Såfremt du ikke giver medarbejderne andre gaver i løbet af året, kan du give en skattefri julegave til en værdi af kroner. Bemærk, at en overskridelse af beløbsgrænsen med 1 krone betyder, at hele beløbet skal beskattes. SMÅANSKAFFELSER SKAL VÆRE LEVERET INDEN NYTÅR Småanskaffelser til kroner og derunder kan du afskrive med det samme. Det vil sige, at et driftsmiddel købt i december 2016 til kroner eller derunder giver fuldt fradrag i virksomhedens skatteregnskab for 2016, hvis du anvender kalenderåret som regnskabsperiode. Vær dog opmærksom på, at driftsmidlet skal være leveret til din virksomhed og klar til brug inden regnskabsårets udløb, hvis det skal trækkes fra i årets regnskab. Vær også opmærksom på, at aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, anses for at være ét driftsmiddel. Eksempelvis vil køb af både en computer og en printer blive anset for ét driftsmiddel. Her gælder, at anskaffelsessummen for det samlede aktiv ikke må overstige kroner, hvis det skal afskrives med det samme. Sidstnævnte gælder også, selvom driftsmidlerne anskaffes på to forskellige tidspunkter. HUSK AT FØRE KØRSELSREGNSKABET EFTER HVER KØRSEL Hvis du som selvstændigt erhvervsdrivende har bil til både privat og erhvervsmæssig benyttelse, kan du fratrække de faktiske udgifter med den erhvervsmæssige andel eller fratrække de kørte erhvervsmæssige kilometer med de fastsatte satser for skattefri kørselsgodtgørelse. Det er derfor vigtigt at holde styr på kilometerregnskabet i en kørebog af hensyn til dokumentationen over for skattemyndighederne. Kilometerregnskabet skal indeholde daglige oplysninger om antal kørte kilometer både til privat og erhvervsmæssig brug, dato, bestemmelsesteder og formål. 4. KVARTAL

4 case: tilpasning af virksomhedsstruktur Når en drengedrøm skal på skinner De to fætre Esben og Rune etablerede i 2014 møbelfirmaet Eberhart Furniture og lagde selv den nødvendige startkapital på bordet. Siden har fætrene sammen med en investor fået udarbejdet en ejeraftale og tilpasser hele tiden selskabsstrukturen i forhold til virksomhedens udvikling. år skolen havde ferielukket, legede N fætrene Esben Christoffersen og Rune Vigil sammen i deres bedstefars værksted i den jyske by Tulstrup. Her blev interessen vakt for at arbejde med materialer og håndværk, hvad siden hen skulle føre til deres fælles møbelvirksomhed. Som voksne fandt de nemlig sammen om en design-ide, et rundt bord. Esbens fædrene gård på Sydfyn dannede rammen om fremstillingen af det allerførste bord, som herefter blev fremvist til en kendt københavnsk møbelforhandler, der sagde 4 DIN REVISOR INFORMERER

5 case: tilpasning af virksomhedsstruktur ja til at forhandle fætrenes produkter. Det blev begyndelsen til Eberhart Furniture, der startede som et fritidsprojekt sideløbende med de to stifteres fuldtidsjob på henholdsvis en tegnestue og et bureau. Det første bord blev udarbejdet i træ, men Esben og Rune begyndte hurtigt at eksperimentere med at støbe i beton. Lave omkostninger og begrænset risiko med IVS I januar 2014 stiftede fætrene et iværksætterselskab et IVS. Et IVS er nærmest gratis at oprette, og man får de samme juridiske fordele som ved et ApS, og det var vigtigt for os, at vi kunne få styr på formalia og hæftelse, forklarer Esben Christoffersen, der husker, at selskabet blev stiftet med en kapital på kroner, så de ikke behøvede at låne penge i banken. Fætrenes design-ideer skabte begejstring hos to private fonde, der støttede ideen med nye midler, hvilket gav helt nye muligheder og har været medvirkende til, at virksomheden står, hvor den står i dag. Kontor og showroom i samme lokale Eberhart Furniture holder finansieringsbehovet nede ved at holde udgifterne til leje af kontorlokaler nede. Først lejede de en kontorplads i et kontorfællesskab i København og siden lejede de sig ind i et lokale i underetagen i en bygning ved Kongens Have i København. Dette lokale anvender de som både kontor og showroom. Den største del af markedsføringsindsatsen er ikke dyr økonomisk set. Markedsføring er dyr i tid, men ikke i penge, fortæller Rune Vigil og fortsætter: Vi anvender mange ressourcer på aktualisering, artikler og PR-arbejde over for pressen, som ønsker løbende nyheder i form af møbler og events. Herved får vi markedsført vores virksomhed og vores borde for små penge Ny ejer og omregistrering til ApS Vi har undervejs i forløbet filosoferet os frem til, at vi næppe ville være ret langt, hvis vi ikke havde fået så meget hjælp fra mange forskellige mennesker, hvis viden vi har kunnet trække på, påpeger Rune Vigil endvidere. I forbindelse med arbejdet med udviklingen af strategi og køreplan har Esben og Rune indledt et samarbejde med en mentor, som de benytter til sparring om kommunikation og branding, og som nu også er medejer af firmaet. De blev enige om, at mentoren købte 25 procent af selskabet, hvilket skete i slutningen af 2015, hvor mentoren indskød et beløb, som er blevet brugt til at udvide kapitalen. Ved samme lejlighed omregistrerede fætrene deres IVS til et ApS og indgik samtidig en ejeraftale. Vores nye investor introducerede ideen om, at vi skulle udarbejde en ejeraftale, som er en faldskærm, hvis vi bliver uvenner eller af andre grunde ikke kan eller vil fortsætte sammen. Hvis virksomheden bliver større, eller hvis en af os ikke vil være med mere, har vi allerede taget højde for, hvad der skal ske, fordi vi har snakket om det i forbindelse med arbejdet med ejeraftalen, fortæller Esben. Aftalen var dyr at få udarbejdet, men Esben og Rune mener, at pengene er givet godt ud. Får hjælp af en bogholder og en revisor Det samme gælder omkostningerne til regnskab. Fætrene får bogholderiet klaret ude i byen, og de bruger også en revisor. Vi har valgt at få vores regnskab revideret, selvom vi ikke finansierer virksomheden med lån, og selvom vi endnu ikke er så store, at vi er nødsaget til at få regnskabet revideret. På den måde sikrer vi, at regnskabet er gennemgået grundigt og er retvisende, hvilket både banker, investorer og andre mulige samarbejdspartnere ofte ønsker eller kræver. Holdingselskaber på vej Fætrene brænder for at vise, at de kan bygge noget op fra grunden, hvilket kræver tålmodighed. Livremmen er spændt ind mange år endnu, mens de bygger virksomheden op, da en stor del af indtjeningen går til at videreudvikle firmaet. Det næste skridt i arbejdet med at optimere selskabsstrukturen er nu i tankerne, da en holdingselskabsstruktur vil mindske risici for ejerne. I bagklogskabens klare lys burde vi have stiftet holdingselskaber med det samme, men nu planlægger vi i stedet at skabe en holdingstruktur ved at lave en skattefri aktieombytning, siger Rune Vigil, der gerne ville have sluppet for ekstra omkostninger, tid og administration ved at stifte holdingselskaberne efterfølgende. Med en holdingkonstruktion opnår ejerne at isolere deres risiko til driftsselskabet samtidig med, at de kan få skattemæssige fordele ved hævning af udbytte eller ved et eventuelt salg af virksomheden. 4. KVARTAL

6 din revisor NY SERIE De kommende udgaver af din revisor informerer vil indeholde en artikelserie, hvor du kan læse om aktuelle forhold relateret til din revisor. En revisor er bundet af revisorloven og en lang række krav, som betyder, at revisorer skal kontrollere en række forhold og dokumentere en del handlinger. Disse artikler forklarer, hvad og hvorfor revisorer gennemfører disse aktiviteter. I dette nummer kan du læse om engagementsforespørgsler, materialeplaner og tidsplaner. Engagementsforespørgsel, materialeplan og tidsplan Årsskiftet nærmer sig, og de første aktiviteter i forbindelse med udarbejdelsen af dit årsregnskab tager så småt fart. Her kan du læse om, hvorfor din revisor kræver en bankengagementsforespørgsel, og hvorfor både en materialeplan og en tidsplan er vigtige. Engagementsforespørgsel Ved revision og udvidet gennemgang skal din revisor altid have et klart overblik over og dokumentation for virksomhedens samlede bankengagement. Heraf fremgår det, om du eventuelt har optaget gæld eller påtaget dig kautionsforpligtelser, hvilket hverken fremgår af kontoudtoget eller netbanken. Derfor beder din revisor om en engagementsbekræftelse fra banken. Det er altså ikke fordi, at din revisor ikke stoler på dig, men fordi det er en standardprocedure ved afgivelse af erklæringer om revision eller udvidet gennemgang. Husk, at brevet skal underskrives og videreformidles rettidigt, da bankerne skal have det mindst tre uger før årsafslutningen. Materialeplan Ofte sender din revisor en plan over det materiale, som du skal udarbejde. Afhængig af din konkrete aftale med din revisor kan denne materialeplan være kort eller lang. Hvis I eksempelvis har aftalt, at din revisor skal opstille årsregnskabet og afgive en erklæring herom, skal du sørge for, at der ligger et afstemt regnskabsmateriale. Materialeplanen hjælper dig til at huske, hvad der skal laves og sikrer, at din revisor får tilstrækkeligt materiale og dokumentation fra starten, hvilket er til gavn for alle. Hvis arbejdsplanen giver anledning til spørgsmål, skal du blot tage fat i din revisor. Måske er der opgaver fra materialeplanen, som din revisor kan løse. Det giver mulighed for, at du i endnu højere grad kan koncentrere dig om din forretning. Tidsplan De allerfleste årsregnskaber og selvangivelser skal afleveres i første halvdel af året. Det betyder, at revisorer ofte har en meget skæv arbejdsbyrde henover året. For at du kan få tilstrækkelig service og eksempelvis dit årsregnskab til den aftalte tid skal du sikre, at du overholder de aftalte tidsfrister. Fire gode råd Sørg for at bogføringen er afstemt. Underskriv og returner engagementsforespørgslen rettidigt. Respektér materialeplanen og spørg i tide, hvis du er i tvivl. Aflever materialet på det aftalte tidspunkt. Når du følger disse råd, kan din revisor udarbejde årsregnskabet til tiden. Så får din revisor mere tid til dialog med dig og din forretning. Og det er jo det, som er det vigtigste. 6 DIN REVISOR INFORMERER

7 virksomhedsdrift Pas på følsomme oplysninger Må du egentlig bede om din kundes personnummer? Har du sikret dig, at ubudne gæster ikke kan besøge din PC? r du ejer af en virksomhed, der E ligger inde med personfølsomme data, har du også en pligt til at omgås dem med omhu. Oplysninger om seksualitet, religion og politiske standpunkter er personfølsomme oplysninger, som du normalt ikke må opbevare. Desuden er oplysninger om økonomi og helbred også personfølsomme data og skal i de tilfælde, hvor der er adgang til dem, håndteres omhyggeligt. Personnummer CPR-nummeret er ikke i sig selv en personfølsom oplysning, men en personhenførbar oplysning, fordi det kan give adgang til information, der kan misbruges. Din revisor skal have disse oplysninger af dig. Personnummeret er unikt og dermed eksempelvis velegnet til at fastslå en forbrugers identitet. Det kan være nødvendigt for dig at kunne fastslå denne identitet, men det kan også være af hensyn til kunden eller af hensyn til samfundet i øvrigt. Omvendt er der også en interesse fra samfundets side i, at CPR-numrene ikke er frit tilgængelige, fordi det kan føre til misbrug. Virksomheder må ikke kræve flere personlige oplysninger, end der er behov for. Ofte kan kundens identitet fastslås via fødselsdato, navn og adresse, og derfor er der ingen grund til at bede om cpr-nummer, medmindre loven kræver det af hensyn til indberetning, tilskud eller journalisering. Du må kun bede om CPR-nummer i helt særlige tilfælde: Hvis din kunde skal låne penge af dig, skal du bede om kundens CPR-nummer, hvis du skal indberette renterne til SKAT. Hvis du driver en virksomhed, hvor der er tilskud til behandlingen, eksempelvis som tandlæge Hvis du driver en virksomhed, hvor du har pligt til at journalføre oplysninger som eksempelvis optiker Hvis du desuden ansætter en ny medarbejder, skal du kunne indberette oplysninger til SKAT, og derfor er medarbejderens CPR-nummer relevant. Du kan derimod ikke kræve kundens CPRnummer, hvis du sælger eksempelvis anonyme taletidskort. Pas yderligere på ved elektronisk opbevaring af data Elektronisk opbevaring af information udgør en særlig risiko. Andre kan forsøge at skaffe sig informationen ved at få adgang til din computer, eller du kan ved en fejl give informationerne videre. Hvis du sender mails med oplysninger om eksempelvis CPR-numre, kan andre opsnappe dem. Det kan eksempelvis ske, at du ved en fejl skriver en forkert modtageradresse. Hvis du skal overføre følsomme oplysninger og CPR-nummer via hjemmesider, anbefaler Datatilsynet, at overførslen er krypteret. Det betyder, at man ikke kan læse informationerne, hvis man opsnapper dem ved en fejl eller ved at hacke din maskine. Husk, at du kan anskaffe sikkerhedssoftware, der gør det vanskeligt eller umuligt at få adgang til informationerne på din computer. Alligevel kan der ligge informationer i mails og forskelige dokumenter, så computeren skal derfor holdes sikker. Sørg for, at ikke alle har adgang til din PC. Hvis man kan logge på din PC, mens du lige er ude på værkstedet, hjælper det ikke at datatransmissionen er krypteret. Bærbare computere udgør en særlig risiko. Hvis du har en bærbar PC, kan du få software, der sørger for at informationer på din harddisk er krypteret, så andre ikke kan få adgang til dem, hvis du mister eller får stjålet din bærbare PC. Fysisk sikkerhed Kig på dit skrivebord. Ligger der kontrakter fremme? Papirer med oplysninger om kunder? Kan man nemt få fat i det, hvis man laver et indbrud? Har du skrevet passwordet på en gul lap og hængt det op på din computer? Hvad gør du, hvis der står en mand i blåt tøj og vil aflæse din el-måler eller kontrollere kopimaskinen? Alt dette skal du nøje overveje, og du skal huske at gemme de følsomme oplysninger væk. Tænk også på hvilke informationer du udleverer, hvis nogen kontakter dig telefonisk og udgiver sig for at være en bestemt person. Vores samfund bygger på tillid, og tillid er effektivt, fordi det sparer os for en masse kontrol. Men samtidig øger åbenheden risikoen for, at informationer opsnappes af de forkerte personer. Hav en politik for, hvordan du og dine medarbejdere omgås data, og sørg for, at alle kender den og kan se meningen med at overholde den. Nye regler og store bøder Reglerne for persondata er for nyligt blevet strammet og præciseret i en ny EUforordning. Det betyder, at vi får nye regler i 2018, og disse stiller øgede krav til sikkerheden, når du opbevarer data om kunder og medarbejdere. Fra 2018 kan en bøde for ikke at overholde reglerne være på op til fire procent af årets omsætning. 4. KVARTAL

8 Tel VIGTIGE DATOER december 2016 januar 2017 februar 2017 marts Kvartalsmoms (mellem) 12. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små og mellem), indberetning af e-indkomst (små og mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 27. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 30. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), anmeldelse af for meget indbetalt skat, indbetaling af restskat (personer), indbetaling af liv- og pensionsordning, indberetning af e-indkomst (store) 16. Lønsumsafgift (kvartal + måned) 17. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige 25. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (små+mellem+store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 7. ATP og Feriekonto (timelønnede) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, 27. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 28. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) 1. Halvårsmoms (små), kvartalsmoms (mellem) 10. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (små+mellem), indberetning af e-indkomst (små+mellem) 15. Lønsumsafgift (måned) 20. B-skat + AM-bidrag selvstændige, aconto-skat (selskaber) 27. Månedsmoms (store), EU-salg uden moms (store) 31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store), indberetning af e-indkomst (store) GODT AT VIDE dagpenge 2016 Max. per dag: kr. sygedagpenge 2016 Max. per uge: kr. Yderligere oplysninger: diskontoen 6. juli ,00 pct. 1. juni ,25 pct. 9. december ,75 pct. 4. november ,00 pct. 8. juli ,25 pct. 8. april ,00 pct. 15. januar ,75 pct. 28. august ,00 pct. 14. august ,10 pct. 8. juni ,20 pct. Yderligere oplysninger: befordringsfradrag km: kr km: ,99 kr. Over 120 km: ,00 kr. kørselsgodtgørelse 2016 Egen bil eller motorcykel pr. km Indtil km ,63 kr. Over km ,99 kr. Egen cykel eller knallert pr. km....0,52 kr. rejsegodtgørelse 2016 Logi efter regning eller pr. døgn kr. Fortæring pr. døgn kr. Tilsluttende døgn pr. time ,88 kr. Fri morgenmad ,55 kr. Fri frokost ,10 kr. Fri middag ,10 kr. 25 pct. godtgørelse ,25 kr. straksafskrivning 2016 Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver kr. nettoprisindeks Oktober 2016: ,7 September 2016: ,4 August 2016: ,5 Juli 2016: ,8 Juni 2016: ,8 Maj 2016: ,7 April 2016: ,6 Marts 2016: ,4 Februar 2016: ,4 Januar 2016: ,5 December 2015: ,8 November 2015: ,9 Bemærk: Fra og med januar 2016 er referenceperioden (basisåret) Dermed er 2015 = 100. Yderligere oplysninger: Riv ud og gem

Er din virksomhed fremtidssikret?

Er din virksomhed fremtidssikret? SÆRNUMMER OKTOBER 2015 Revisionsfirmaet Mogens Møller Nielsen Registreret revisor Cand. merc. VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er din virksomhed fremtidssikret? denne særudgave af DIN RE- VISOR INFORMERER sætter

Læs mere

Håndværkerfradraget genindført

Håndværkerfradraget genindført 4. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Håndværkerfradraget genindført Håndværkerfradraget blev i løbet af sommeren 2015 genindført. Reglerne for 2015 er helt de samme, som vi kendte dem fra 2014. Der

Læs mere

Medarbejderaktier får måske en renæssance

Medarbejderaktier får måske en renæssance 2. KVARTAL 2016 REVISIONSFIRMAET BENDT STENDAHL VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Medarbejderaktier får måske en renæssance Fra 1. juli 2016 er det igen muligt at tegne individuelle medarbejderaktier på særlige

Læs mere

Stor risiko for dobbeltbeskatning

Stor risiko for dobbeltbeskatning 4. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Stor risiko for dobbeltbeskatning iværksætterselskaber Fra den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte et iværksætterselskab (IVS) med blot én krone i selskabskapital.

Læs mere

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling

SKAT. kørselsgodtgørelse nej tak. lønforhøjelse. Iværksætterselskaber nu er de her. netværksindbrud: giv dig selv. kræver lønudbetaling SÆRNUMMER, FEBRUAR, 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Iværksætterselskaber nu er de her Den 1. januar 2014 blev det muligt at stifte iværksætterselskaber. Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån fra virksomhedsordning til selskabsform Ansættelsen af den første medarbejder var den direkte anledning til,

Læs mere

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen

SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen 3. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI PLAN REVISION SKAT stopper lånefinte i virksomhedsordningen læs om betaling via mobiltelefon, som bliver mere og mere populært. Slagtermester Morten Holm fortæller,

Læs mere

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit

Jagtgæster kan skyde ænder skattefrit SÆRNUMMER, JANUAR 2013 C 4. kvartal 2017 Complet Revision REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB værdifuld viden om økonomi 3 vigtig huskeliste før pension: aldersopsparing nytåret skydes i gang 6 under afvikling

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008.

vil din forskudsregistrering nemlig automatisk tage udgangspunkt i den rentebyrde, som du havde for indkomståret 2008. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Lave renter

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI

Regnskabets time. forsikringsjunglen nogle er bedre end andre. konkurrenceklausuler. far ikke vild i. nye regler for VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI 1. KVARTAL 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Regnskabets time vis du indgår i et selskabs øverste ledelse, har du ansvaret for, H at årsrapporten

Læs mere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere

Nu skal du registrere din virksomheds reelle ejere SÆRNUMMER, JANUAR 2013 2. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 adgang til digital frynsegoder postkasse 3 hvad er skattefrit? 7 skatteregler for deltagelse i motionsløb virksomhed på tværs af grænser

Læs mere

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012

RevisorInformerer. Krav om digital indberetning af selvangivelsen. Kundemagasin fra din revisor. 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor En ny bekendtgørelse fra Skatteministeriet betyder, at du som selvstændigt erhvervsdrivende som udgangspunkt skal indsende selvangivelsen

Læs mere

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.

RevisorInformerer. Tjek din forskudsregistrering for indkomståret 2012. Registrerede Revisorer FRRN. Revision@naerrevision.dk www.naerrevision. Registreret Revisionsselskab Registrerede Revisorer tlf: 47 77 12 10 fax: 47 77 17 49 Revision@naerrevision.dk www.naerrevision.dk Registreret Revisionsaktieselskab RevisorInformerer Kundemagasin fra din

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 Temanummer 2006 RevisorInformerer Efterløn og pension Optimer din pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på

Ulovlige lån er nu lovlige - men pas på februar 2017 værdifuld viden om økonomi 2 få styr på mangler du penge it-sikkerheden 3 på bankkontoen? 7 kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag importør med fokus på sikker betaling Ulovlige lån er nu

Læs mere

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån

Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån 2. KVARTAL 2015 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 BIDRAG TIL DIN BUNDLINJE VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Sådan slipper du af med et ulovligt kapitalejer-lån Hvis du som hovedaktionær eller hovedanpartshaver ulovligt

Læs mere

direktør for 1 krone?

direktør for 1 krone? 3. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Er der fradrag, når jeg er sponsor for min datters rideklub? Direktør Tommy Rasmussen fra Feiyue Group Europe fortæller, at hans virksomhed har haft bedre mulighed

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse

Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse 2. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI ANDELSBOLIGER Dyrt at glemme den udvidede selvangivelse Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal du udfylde og indberette din udvidede selvangivelse senest den

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner

Pas på kontanterne. grænsen for topskat. gardér dig. årsregnskaberne. ændrede krav til mod det uventede. stiger 8.100 kroner FEBRUAR 2016 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Pas på kontanterne Som erhvervsdrivende skal du være forsigtig med både

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere 3. KVARTAL 2016 Hjørringvej 442-9750 Østervrå Tlf. 96 89 21 00 - Fax 96 89 21 01 www.nordlandrevision.dk VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du skal registrere dit selskabs reelle ejere Siden 2015 har selskaber

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012

RevisorInformerer. Dyrt at indberette forkert og for sent til SKAT. Kundemagasin fra din revisor. 3. kvartal 2012 statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 3. kvartal 2012 Siden den 1. juli 2012 har SKAT

Læs mere

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab

Gratis at tjekke konkurrentens regnskab 1. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI T E M A årsrapporten Gratis at tjekke konkurrentens regnskab drømmer du om at sælge din virksomhed Har du planer om at afhænde din virksomhed, er der en række

Læs mere

Spar penge på dagsbeviser

Spar penge på dagsbeviser SÆRNUMMER, FEBRUAR 2013 DIN REVISOR INFORMERER VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI TIMER Spar penge på dagsbeviser et bliver fremover muligt på en D ny måde at anvende din virksomheds gulpladebil til private formål,

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Ingen skat på parkering

Ingen skat på parkering 1. kvartal 2017 værdifuld viden om økonomi 2 er du ramt af lovliggør dit ulovlige lån negative renter? 3 på generalforsamlingen 7 kan du trække det fra i skat? Ingen skat på parkering får mere tid til

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Fokus på digitalisering

Fokus på digitalisering SÆRNUMMER, JANUAR 2013 februar 2018 værdifuld viden om økonomi 2 find et passende online nye persondataregler vær regnskabsprogram 3 klar og undgå store bøder 6 sammenlign dine nøgletal med dine konkurrenters

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen

Iværksætter så nemt er det. V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent Charlotte Frimann-Pedersen Iværksætter så nemt er det V/juridisk rådgiver og virksomhedskonsulent charlotte@businessakademiet.dk Iværksætter Hvem er jeg? Baggrund som erhvervsadvokat Business Akademiet Udfordringer omkring det formelle

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Godt nytår og god lageroptælling! Januar

Læs mere

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA

RevisorInformerer. Planlæg dit generationsskifte. Kundemagasin fra din revisor FAKTA REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Planlæg dit generationsskifte 1. kvartal 2010 113946

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Husk lige selvangivelsen

Husk lige selvangivelsen 2. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Husk lige selvangivelsen Fristen for indberetning af selvangivelsen for personlige erhvervsdrivende vedrørende indkomståret 2012 er den 1. juli 2013. Husk denne

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Ekstraordinært udbytte i 2017

Ekstraordinært udbytte i 2017 SÆRNUMMER, JANUAR 2013 3. kvartal 2017 RR REVISION BENNY JAKOBSEN værdifuld viden om økonomi 2 ny vurdering af erhvervsejendomme i 2019 3 den første medarbejder gode råd når du ansætter 7 hvide plader,

Læs mere

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud

Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud FEBRUAR 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Du kan risikere at miste fradragsretten for tidligere underskud NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? Læs

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer

Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Velkomst Præsentationsrunde Rollefordeling vedr. økonomien Bogføring og årsregnskab Skat og moms Medlems-og bogføringssystemer Stiftet i 1994 af Carsten H. Fohlmann Har mere end 20 års erfaring med foreninger

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Højere beskatning af fri bil i 2013

Højere beskatning af fri bil i 2013 1. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Højere beskatning af fri bil i 2013 vis du har fri bil til rådighed, og H hvis bilen er nyindregistreret i årene 2010-2012, venter en ekstra skattebetaling, da

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

6 virksomhedens værdi

6 virksomhedens værdi SÆRNUMMER, JANUAR 2013 ekstranummer - oktober 2017 værdifuld viden om økonomi 4 vær opmærksom på din sådan forøger du virksomhedsstruktur 6 virksomhedens værdi 7 fordele ved en ophørspension Ejerskifte

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

likviditetsbudgettet repræsentation?

likviditetsbudgettet repræsentation? 3. KVARTAL 2015 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Manglende indsendelse af årsrapport kan betyde tvangsopløsning En manglende eller for sen indsendelse af selskabets årsrapport kan i sidste ende resultere i en

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny selskabslov på trapperne 3. kvartal 2009 Folketinget

Læs mere

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende

beslutning: Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 10/2014 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelser af 18. februar og 10. marts 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006

RevisorInformerer. Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer. Oktober 2006 Oktober 2006 RevisorInformerer Tilbagebetaling af moms på rykkergebyrer Rykkergebyrer er momsfrie. Hvis du har opkrævet moms af rykkergebyrer inden for de seneste tre år, kan du søge om tilbagebetaling.

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008

RevisorInformerer. Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Oktober 2008 Oktober 2008 RevisorInformerer Kom du for sent til Spanien eller Frankrig? Har du planer om at flytte til Spanien eller Frankrig, når du slutter dit arbejdsliv? Nye, væsentlige ændringer kan få indflydelse

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009

RevisorInformerer. Køb, leasing eller leje? April 2009 RevisorInformerer Køb, leasing eller leje? April 2009 Har du sværere ved at skaffe likviditet i disse tider? Overvejer du at investere i nye maskiner, inventar eller biler? Det er ikke sikkert, at et almindeligt

Læs mere