Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiekonto. Globale Aktier 2018"

Transkript

1 Aktiekonto Globale Aktier 2018

2 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover, intet vinder! Sådan siger det gamle mundheld. Og al investering er da som bekendt også forbundet med en vis risiko. Men med Middelfart Sparekasses nye aktiekonto Globale Aktier 2018 kan du indirekte investere på aktiemarkedet, uden at løbe nogen risiko. Faktisk er du sikker på ikke at tabe penge, da du som minimum får dit indskudte beløb tilbage igen. På aktiekontoen Globale Aktier 2018 får du ingen rente, men til gengæld får du mulighed for at få et attraktivt aktieafkast, hvis kursen på de underliggende aktier stiger. Aktieafkastet opgøres og udbetales når bindingsperioden på aktiekontoen ophører efter 4 år. Aktieafkastet kan ikke blive negativt, så din eneste risiko er altså den rente, som du giver afkald på i perioden. Middelfart Sparekasse har udvalgt 15 globale aktier, som skal skabe afkastet på aktiekontoen. Der er tale om store, veletablerede selskaber med en stærk position på det globale marked. Selskab Land Sektor Hjemmeside NOVO NORDISK Danmark Medicin ENEL Italien Energi ENI Italien Energi DEUTSCHE BANK Tyskland Finans IBERDROLA Spanien Energi ROYAL DUTCH SHELL Holland Energi ORANGE Frankrig Telekommunikation TOTAL Frankrig Energi VODAFONE England Telekommunikation AT&T USA Telekommunikation McDONALDs USA Forbrug MERCK & CO USA Medicin VERIZON COMMUNICATIONS USA Telekommunikation TOYOTA Japan Industri TAKEDA PHARMACEUTICAL Japan Medicin

3 Aktiekonto - Globale aktier 2018 // 3 De udvalgte selskaber repræsenterer en række forskellige sektorer og i alt ni forskellige lande. Fælles for de 15 selskaber er, at de indtager en stærk position på det globale marked. De er dermed godt rustet til at få gavn af det globale opsving, som efter mange års krise endeligt er ved at få fat. Flere af selskaberne har således fået et godt fodfæste på de nye vækstmarkeder, hvor efterspørgslen efter deres produkter er støt stigende. Der er derfor positive forventninger til kursudviklingen i de 15 selskaber, som ventes at kunne levere et godt afkast til aktiekontoen. Fakta Aktiekontoen er kendetegnet ved, at: dit indskud er bundet frem til den 26. marts 2018 du får muligheden for at få et aktieafkast i stedet for at få en rente størrelsen på aktieafkastet afhænger af kursudviklingen på 15 udvalgte aktier aktieafkastet udbetales, når bindingsperioden ophører og kan ikke være negativt Middelfart Sparekasse som minimum udbetaler dit indskudte beløb ved kontoens ophør Sådan beregnes afkastet Indskuddet på aktiekontoen er bundet i en periode på fire år, hvorefter kontoen gøres op. Du modtager ingen rente i perioden, men har i stedet muligheden for at få udbetalt et aktieafkast efter bindingsperiodens ophør. Aktieafkastet beregnes i forhold til kursudviklingen på de 15 underliggende aktier i kontoens bindingsperiode. Afkastet beregnes ved kontoens forfald som dit indskud, dvs. kurs 100, tillagt den gennemsnitlige kursstigning i den underliggende aktiekurv. Ved beregningen af kursudviklingen i aktiekurven, erstattes afkastet på de fire aktier, der er steget mest - eller faldet mindst - med en på forhånd fastsat afkastfaktor på ca. 40 % 1. De resterende elleve aktier indgår med deres faktiske kursudviklinger i perioden. Er den gennemsnitlige kursudvikling i aktiekurven negativ, bliver aktieafkastet fastsat til nul, og kontoen indfries til kurs 100. Dit indskud tillagt et eventuelt aktieafkast udbetales ved kontoens ophør. 1. Baseret på markedsforholdene den 3. februar 2014, kan den faste afkastfaktor opgøres til ca. 40 %. Den endelige faste afkastfaktor vil blive fastlagt på baggrund af markedsvilkårene den 26. marts Niveauet for den faste afkastfaktor vil frem for alt afhænge af volatiliteten på og korrelationen mellem de underliggende aktier. Der er ikke noget maksimumniveau for den faste afkastfaktor, der således kan blive højere såvel som lavere end det angivne forventede niveau på 40 %. Det strukturerede indlån vil dog kun blive gennemført, såfremt der kan opnås én fast afkastfaktor på minimum 30 %.

4 4 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Afkasteksempler Kursudvikling 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% NOVO NORDISK McDONALDs TOTAL MERCK & CO VODAFONE VERIZON COMMUNICATIONS ENEL ROYAL DUTCH SHELL ORANGE IBERDROLA TAKEDA PHARMACEUTICAL ENI TOYOTA DEUTSCHE BANK AT&T Afkasteksempel 1 Kursudviklingen på de 15 underliggende aktier kan ved forfald opgøres som illustreret i figuren. De fire aktier, som er steget mest, erstattes med den faste afkastfaktor på 40 % (den stiplede linje), mens de resterende 11 aktier indgår i afkastberegningen med deres faktiske afkast. I eksemplet giver det et samlet gennemsnit for aktiekurven på +16,80 %. Efter justeringen for den faste afkastfaktor vil afkastet udgøre 11,67 % af det indskudte beløb. Et indskud på eksempelvis kr ,- vil således være blevet til kr ,- ved bindingsperiodens ophør.

5 Aktiekonto - Globale aktier 2018 // 5 Kursudvikling 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% TAKEDA PHARMACEUTICAL IBERDROLA ORANGE VERIZON COMMUNICATIONS NOVO NORDISK McDONALDs DEUTSCHE BANK TOTAL AT&T MERCK & CO VODAFONE ENEL ROYAL DUTCH SHELL ENI TOYOTA Afkasteksempel 2 Kursudviklingen på de 15 aktier kan efter 4 år opgøres som illustreret i figuren. De fire aktier, som er steget mest (faldet mindst), erstattes med den faste afkastfaktor på 40 % (den stiplede linje), mens de resterende 11 aktier indgår i afkastberegningen med deres faktiske afkast. I eksemplet giver det et samlet gennemsnit for aktiekurven på -17,07 %, mens det justerede afkast ender på -10,00 % fordi 4 aktier er justeret op til den faste afkastfaktor. Såfremt det samlede afkast er negativt bliver indskud på grund af hovedstolsgarantien indløst til den oprindelige værdi (kurs 100), og afkastet vil her være 0,00 %. Aktiekontoen er noget for dig, hvis du vil have muligheden for at opnå et merafkast, mod at give afkald på en fast rente på en traditionel konto er interesseret i en aktieinvestering i kontoform sætter pris på en tryg opsparing dit indskud er sikret som på en almindelig opsparingskonto kan binde mindst kr. i perioden 25. marts 2014 til 26. marts 2018.

6 6 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Historisk kursudvikling i aktiekurven MSCI World Indeks Aktiekurv januar 2008 januar 2009 januar 2010 januar 2011 januar 2012 januar 2013 januar 2014 Kilde: Bloomberg Figuren viser den historiske, indekserede kursudvikling (januar 2008 januar 2014) i den underliggende aktiekurv, idet hver enkelt aktie indgår med en vægt på en femtendedel. Det skal bemærkes, at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem den historiske og den fremtidige kursudvikling.

7 Aktiekonto - Globale aktier 2018 // 7 Udvikling i de aktier, der ikke bliver justeret for fast afkastfaktor * Gennemsnitlig udvikling i 11 aktier, der ikke bliver erstattet af Fast Afkastfaktor Samlet aktieafkast Tilbagebetalingsbeløb (% af indskudt beløb) Kontoafkast p.a. (IRR), Mindre end -14,55 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % -14,55 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % -10,00 % 3,33 % 103,33 % 0,82 % 0,00 % 10,67 % 110,67 % 2,56 % 10,00 % 18,00 % 118,00 % 4,22 % 20,00 % 25,33 % 125,33 % 5,80 % * Beregnet ved Fast Afkastfaktor på 40 % Tilbagebetalingsbeløb og kontoafkast Justeret udvikling i aktiekurven Samlet aktieafkast Tilbagebetalingsbeløb (% af indskudt beløb) Kontoafkast p.a. (IRR)* -30 % 0 % 100 % 0,00 % -20 % 0 % 100 % 0,00 % -10 % 0 % 100 % 0,00 % 0 % 0 % 100 % 0,00 % 10 % 10 % 110 % 2,41 % 20 % 20 % 120 % 4,66 % 30 % 30 % 130 % 6,77 % 40 % 40 % 140 % 8,76 % 50 % 50 % 150 % 10,65 % 60 % 60 % 160 % 12,45 % 70 % 70 % 170 % 14,16 % 80 % 80 % 180 % 15,81 % * Tallene angiver den effektive forrentning pro anno (IRR), før skat, af det indskudte beløb

8 8 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Kontovilkår for Aktiekonto - Globale Aktier 2018 Udbyder Beregningsagent og Arrangør Middelfart Sparekasse Garanti Invest A/S Indskudsperiode Fra den 3. marts 2014 til den 21. marts 2014 Betalingsdato 25. marts 2014 Startdato 25. marts 2014 Ophørsdato 26. marts 2018 Indskud Beløb til udbetaling på ophørsdato Minimum kr. Indskud + Aktieafkast Aktieafkast (Aktiekurv Slut / Aktiekurv Start ) 1 Aktiekurv (Start) Aktiekurvens startværdi indekseres til 100 % Aktiekurv (Slut) i = 1 ( 1 + Kursudvikling(i)) Kursudvikling (i) Aktiekurs (i;slut) Aktiekurs (i;start) -1 hvor de fire højeste værdier af Kursudvikling(i) erstattes af Fast Afkastfaktor Fast Afkastfaktor Forventeligt ca. 40 %, underlagt et minimum på 30 % Aktie (i) Aktie(i;start) Aktie (i;slut) Novo Nordisk, Enel, Eni, Deutsche Bank, Iberdrola, Royal Dutch Shell, Orange, Total, Vodafone, AT&T, McDonalds, Merck & Co, Verizon Communications, Toyota og Takeda Pharmaceutical. Det simple, aritmetiske gennemsnit af værdierne på hver af de underliggende aktier på hver af de tre indledende observationsdage; 26. marts, 27. marts og 28. marts Det simple, aritmetiske gennemsnit af værdierne på hver af de underliggende aktier på hver af de tre afsluttende observationsdage: 26. februar, 5. marts og 12. marts 2018.

9 Aktiekonto - Globale aktier 2018 // 9 Sådan gør du For at indskyde midler på aktiekontoen skal du underskrive en kontoaftale. Du kan indskyde såvel frie midler som pensionsmidler. Mindsteindskuddet udgør kr Kontakt din rådgiver på en af nedenstående adresser og hør nærmere: Middelfart afdeling Havnegade Middelfart Telefon Strib afdeling Vestergade 34, Strib 5500 Middelfart Telefon Fredericia afdeling Prinsessegade Fredericia Telefon Kolding afdeling Buen Kolding Telefon Vejle afdeling Vestre Engvej 1A 7100 Vejle Telefon Uldum afdeling Søndergade Uldum Telefon Ødsted afdeling Ribevej 50 A, Ødsted 7100 Vejle Telefon Hedensted afdeling Østerbrogade 11A 8722 Hedensted Telefon Vinding afdeling Vindinggård Center Vejle Telefon Odense afdeling Dalumvej 54B 5250 Odense SV Telefon Horsens afdeling Strandkærvej 20B 8700 Horsens Telefon Esbjerg afdeling Skolegade Esbjerg Telefon Aarhus afdeling Rosensgade Aarhus C Telefon Investering & Pension, Sjælland Algade Roskilde Telefon midspar.dk

10 10 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Øvrige kontovilkår Struktureret indlån Aktiekontoen er at betragte som et såkaldt struktureret indlån, som Middelfart Sparekasse sammensætter af to elementer. Et almindeligt indlån samt en option på de underliggende aktier. Middelfart Sparekasse erhverver således en option, som skal kunne afdække risikoen på de underliggende aktier, og dermed levere det eventuelle aktieafkast, som skal tilskrives aktiekontoen. Middelfart Sparekasse betaler normalt rente af indlånsmidler, men da det indskudte beløb på aktiekontoen ikke forrentes, er det denne sparede renteudgift, som finansierer optionen. Fundingrente, optionselement og omkostninger Pr. 3. februar 2014 udgjorde fordelingen mellem indlånsværdi, optionselement og omkostninger for aktiekontoen følgende: Værdi af indlån: 92,40 % Værdi af option: 6,10 % Omkostninger: 1,50 % 100,00 % Beregningen af værdien af indlånet er baseret på en fundingrente på 2,00 % p.a., modsvarende den 4 årige danske swaprente plus et tillæg på 0,95 procentpoint. Opsigelse af aktiekontoen før ophørstids-punktet Det indskudte beløb er som udgangspunkt bundet i perioden fra d. 25. marts 2014 til d. 26. marts Du kan opsige aktiekontoen i bindingsperioden for det fuldt indsatte beløb med 5 bankdages skriftlig varsel, medmindre markedsforholdene, efter Middelfart Sparekasse vurdering, ikke tillader det. Aktiekontoen kan ikke opsiges delvist for et mindre beløb. Førtidig opgørelse af aktiekontoen, vil ske til den af Middelfart Sparekasse opgjorte markedsværdi, fratrukket en dekort på 2 % af indlånet. Markedsværdien vil afhænge af den aktuelle nutidsværdi af indlånet samt værdien af den af Middelfart Sparekasse erhvervede option. Ved opsigelse før bindingsperiodens ophør risikerer du et tab, idet det beregnede tilbagebetalingsbeløb kan være lavere end det indskudte beløb. Værdien af den tilknyttede option kan dog under ingen omstændigheder være negativ. Ved udløb af aktiekontoen Efter ca. fire år opgøres aktiekontoen, og dit indestående dvs. det oprindeligt indskudte beløb tillagt et eventuelt aktieafkast overføres automatisk til én af dine andre konti i Middelfart Sparekasse. Rente Der tilskrives ingen rente på aktiekontoen Risici ved investeringen Middelfart Sparekasse hæfter for opfyldelse af forpligtelserne knyttet til aktiekontoen. Skulle Middelfart Sparekasse ikke være i stand til at Denne brochure bør anses som markedsføringsmateriale og ikke som en investeringsanbefaling. Brochuren kan ikke erstatte investeringsrådgivning.

11 Aktiekonto - Globale aktier 2018 // 11 opfylde sine økonomiske forpligtelser, vil indskuddet være dækket af Garantifonden for Indskydere og Investorer. Værdien af indskuddet vil blive beregnet efter samme principper, som hvis indskuddet hæves før tid, som ovenfor beskrevet. Det af Garantifonden for Indskydere og Investorer dækkede beløb udgør dog højest, hvad der svarer til 120 % af det indskudte beløb og højest et beløb modsvarende euro (ca. kr ). Sidstnævnte beløbsgrænse er ikke gældende for pensionsmidler. Middelfart Sparekasse har ikke nogen såkaldt officiel kredit rating. For nærmere information omkring Middelfart Sparekasse økonomiske situation henvises til den seneste årsrapport, der kan hentes på Aktiemarkedet er volatilt, og der er risiko for, at aktiekurven ikke er steget i værdi fra kontoens startdato til kontoens ophørsdato, hvilket kan betyde, at du ikke modtager noget aktieafkast. Det skal endvidere bemærkes, at eventuelle udbytter på de underliggende aktier ikke indgår i beregningen af aktieafkastet. Hvis du i stedet indsætter dine penge på en almindelig indlånskonto i Middelfart Sparekasse kan du forvente en årlig rente på 0,00-0,25 % og henholdsvis 0,25-0,75 % ved indskud på en almindelig pensionskonto. Ved investering i en dansk statsobligation med en restløbetid, svarende til løbetiden på aktiekontoen, ville du kunne opnå et afkast på ca. 0,65 % (opgjort d. 3. februar 2014). Risikomærkning Et struktureret indlån er et komplekst indlånsprodukt, der er risikomærket gult i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 om risikomærkning. Læs mere om risikomærkningen på Skat Afkastet på aktiekontoen beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter det såkaldte lagerprincip. Ved indskud for frie midler beskattes realiseret såvel som urealiseret gevinst eller tab som kapitalindkomst. Beskatningen sker årligt, baseret på den af Middelfart Sparekasse beregnede teoretiske ultimoværdi af kontoen, dvs. indlånsværdien (nutidsværdien af indlånet) tillagt den bagvedliggende options værdi. Et eventuelt tab kan alene fradrages i kapitalindkomsten i det omfang, det kan indeholdes i tidligere års (dog ikke tidligere end 2002) beskattede gevinster på finansielle kontrakter. Tab, der ikke kan indeholdes heri kan modregnes i årets øvrige gevinster på finansielle kontrakter. Eventuelt overskydende tab kan overføres til ægtefælle eller fremføres til modregning i senere års gevinster på finansielle kontrakter. Et eventuelt tab kan endvidere subsidiært, dvs. efter at den almindelige fradragsmulighed (som ovenfor beskrevet) er udtømt, fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Indlånskunder (frie midler) skal selv opgøre og selvangive årets gevinst eller tab realiseret som urealiseret på aktiekontoen, da Middelfart Sparekasse ikke indberetter denne automatisk. Ved indskud for pensionsmidler beskattes såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab som en del af din samlede pensionsopgørelse. Beskat-ningen sker årligt, baseret på den af Middelfart Sparekasse beregnede teoretiske ultimoværdi af kontoen, dvs. indlånsværdien (nutidsværdien af indlånet) tillagt værdien af den bagvedliggende option. Pensionsafkastskatten udgør for skatteåret ,3 %. Indskud kan tillige foretages via selskaber eller via den såkaldte virksomhedsskatteordning. Gevinst eller tab beskattes efter de gældende regler på området. Omkostninger Arrangørhonorar udgør samlet 1,50 % (Middelfart Sparekasse 0,50 % og Garanti Invest 1,00 %), hvilket modsvarer 0,375 % p.a. i ÅOP. Der tilkommer ikke yderligere omkostninger. Denne brochure bør anses som markedsføringsmateriale og ikke som en investeringsanbefaling. Brochuren kan ikke erstatte investeringsrådgivning.

12 12 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Eventuel aflysning Såfremt det ikke er muligt at opnå en Fast Afkastfaktor på min. 30 %, når denne fastsættes d. 26. marts 2014, vil Middelfart Sparekasse aflyse etableringen af kontoen. I tilfælde at aflysning returneres det indskudte beløb uforrentet. Middelfart Sparekasse kan af andre årsager i øvrigt vælge at aflyse etableringen af kontoen. Aflysning kan dog senest ske den 21. marts Maksimumindskud I indskudsperioden forbeholder Middelfart Sparekasse sig ret til lukke for yderligere indskud i det tilfælde, at der er indskudt i alt 150 mio. kr. på aktiekontoen. Justering af aktiekurven Såfremt én eller flere af de underliggende aktier udsættes for en ekstraordinær hændelse, eksempelvis udbetaling af ekstraordinært stort udbytte, fusion, fission, konkurs, afnotering eller lignende, som efter Beregningsagentens vurdering har en væsentlig indvirkning på kursen på den eller de pågældende underliggende aktier, kan Beregningsagenten vælge at foretage sådanne justeringer, at effekten af de pågældende hændelser så vidt muligt neutraliseres. Beregningsagenten forbeholder sig ligeledes ret til at foretage ændringer i aktiekurvens sammensætning, såfremt handelen i en eller flere af de underliggende aktier vanskeliggøres eller fordyres uforholdsmæssigt. Endelig kan Beregningsagenten foretage justeringer af de tidspunkter, hvor der skal foretages observationer af de underliggende aktier, dvs. de indledende og/eller afsluttende observationsdage. Beregningsagenten vil således udskyde et observationstidspunkt, hvis det ikke falder på en børsdag, eller hvis der indtræder markedsforstyrrelser, eksempelvis hvis en relevant børs ikke åbner for handel i sin normale åbningstid. Øvrige betingelser Som indskyder er du desuden underlagt Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser. Se disse på Denne brochure bør anses som markedsføringsmateriale og ikke som en investeringsanbefaling. Brochuren kan ikke erstatte investeringsrådgivning.

13 Aktiekonto - Globale aktier 2018 // 13

14 14 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 AT&T Førende amerikansk telekommunikationsvirksomhed som udbyder en række produkter og services indenfor TV, telefoni, bredbånd etc. og er repræsenteret i det meste af verden. AT&T s markedsværdi ligger på omkring 980 mia. DKK. Deutsche Bank Tysklands største og samtidigt en af verdens største banker. Banken blev oprindeligt etableret i Berlin i 1870, men har i dag sit hovedsæde i Frankfurt. Banken opererer globalt og beskæftiger knap medarbejdere i over 70 lande. Banken har afdelinger i alle verdens finansielle centre. Den aktuelle markedsværdi udgør ca. 270 mia. DKK. Enel Italiens største og Europa s næstestørste energiselskab. Selskabet producerer, transmitterer og distribuerer forskellige former for energi, men tilbyder også telefoni-, mobiltelefoni- og internetydelser. Selskabet opererer i mere end 40 forskellige lande i Øst- og Vesteuropa, Nordamerika og Latinamerika. Selskabet har aktuelt omtrent ansatte og en markedsværdi på ca. 215 mia. DKK. Eni Italiens største industrivirksomhed med aktiviteter i knap 80 forskellige lande. Selskabet breder sig over en lang række aktiviteter med olie og naturgas som fokusområde. Produktionen er spredt over det meste af verden, mens salget primært finder sted i Europa. Den italienske stat kontrollerer ca. 30 % af selskabets aktier. Selskabets markedsværdi udgør aktuelt ca. 450 mia. DKK. Iberdrola Spansk forsyningsvirksomhed med hovedsæde i Bilbao. Selskabet er en af verdens største forsyningsvirksomheder, som producerer, transmitterer og distribuerer elektricitet bl.a. via datterselskaber i Skotland, USA og Brasilien. Selskabet betjener over 30 mio. kunder, hvoraf godt en tredjedel er i Spanien. Selskabet desuden verdens førende producent af vindenergi. Selskabet har aktuelt en markedsværdi på ca. 206 mia. DKK. McDonald s Verdens største fastfood-restaurantkæde som dagligt betjener over 69 millioner kunder fordelt på sine ca restauranter i 118 lande verden over. Virksomheden blev i 1940 grundlagt af de to brødre Dick og Mac McDonald og har siden 1981 været at finde på det danske marked. I dag har koncernen 1,8 mio. ansatte og en aktuel markedsværdi på omkring 523 mia. DKK. Merck & Co. Merck & Co. er en amerikansk kemi- og medicinalvirksomhed med hovedsæde i New Jersey. Virksomhedens forretning centrerer bl.a. omkring udviklingen af diabetes- og astmamedicin og selskabet er opererende i mere end 140 lande. I dag beskæftiger Merck & Co. omkring ansatte og har en markedsværdi i omegnen af 836 mia. DKK. Novo Nordisk Er ledende multinational medicinalvirksomhed. Virksomheden beskæftiger sig hovedsageligt med diabetesbehandling, bløderbehandling og væksthormonbehandling. Virksomheden har hovedkontor i Bagsværd og har en markedsværdi på ca. 580 mia. DKK.

15 Aktiekonto - Globale aktier 2018 // 15 Orange Multinationalt telekommunikationsselskab med hovedsæde i Paris. Udbyder produkter indenfor fastnettelefoni, mobiltelefoni, bredbånd og kabel-tv i store dele af verden via datterselskaber og partnerskaber selskabet ejer eksempelvis 50 % af tyske Deutsche Telekom. Har omtrent ansatte på verdensplan. Markedsværdien udgør aktuelt ca. 170 mia. DKK. Royal Dutch Shell Olieselskab med hjemsted i Holland som via sine datterselskaber udvinder, producerer og raffinerer olie. Selskabet producerer forskellige former for brændstof, kemikalier og smøremidler og ejer og driver desuden benzinstationer verden over. Selskabets aktuelle markedsværdi udgør ca mia. DKK. Takeda Pharmaceutical Er et japansk medicinalselskab som primært er engageret i produktion og salg af farmaceutiske produkter eksempelvis producerer selskabet medicin til behandling af diabetes og Alzheimers. Derudover producerer virksomheden også forskellige fødevarer. Takeda Pharmaceuticals produkter bliver solgt i omkring 100 lande på verdensplan, og virksomheden har en aktuel markedsværdi på omkring 200 mia. DKK. Total Fransk energiselskab som udvinder, producerer, distribuerer og sælger olie og naturgas. Selskabet har desuden en kemisk division som producerer polyethylen, polystyren, gummi, maling og blæk m.v.. Endelig driver selskabet tankstationer i Europa, USA og Afrika. Selskabets aktuelle markedsværdi udgør ca. 786 mia. DKK. Toyota Toyota Motor Corp. er en japansk bilproducent, som sælger, leaser og reparerer alt fra personbiler til busser. Virksomheden servicerer også kunder indenfor det finansielle segment via datterselskabet Toyota Financial Services Corporation, som bl.a. tilbyder huslån, forsikringer og kreditkort. Toyota har en aktuel markedsværdi på ca mia. DKK. Verizon Communications Den amerikanske virksomhed Verizon Communications udbyder forskellige former for produkter og tjenester indenfor telekommunikation, herunder tale, data, internet samt forskellige trådløse tjenester. Derudover leverer selskabet også produkter og tjenester til regeringen i form af telefonlinjer, teleudstyr og betalingstelefoner. Selskabets markedsværdi ligger aktuelt på ca. 761 mia. DKK. Vodafone En af verdens førende telekommunikationsvirksomheder med over 400 mio. kunder på verdensplan. Selskabets leverer en række ydelser, herunder mobiltelefoni, bredbånd og datakommunikation. Selskabet opererer i 30 lande og er at finde i bl.a. Europa, USA, Asien, Afrika og Mellemøsten. Vodafone har en aktuel markedsværdi på ca mia. DKK. Denne brochure bør anses som markedsføringsmateriale og ikke som en investeringsanbefaling. Brochuren kan ikke erstatte investeringsrådgivning.

16 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 16 Middelfart afdeling Havnegade Middelfart Telefon Strib afdeling Vestergade 34, Strib 5500 Middelfart Telefon Fredericia afdeling Prinsessegade Fredericia Telefon Kolding afdeling Buen Kolding Telefon Vejle afdeling Vestre Engvej 1A 7100 Vejle Telefon Uldum afdeling Søndergade Uldum Telefon Ødsted afdeling Ribevej 50 A, Ødsted 7100 Vejle Telefon Hedensted afdeling Østerbrogade 11A 8722 Hedensted Telefon Vinding afdeling Vindinggård Center Vejle Telefon Odense afdeling Dalumvej 54B 5250 Odense SV Telefon Horsens afdeling Strandkærvej 20B 8700 Horsens Telefon Esbjerg afdeling Skolegade Esbjerg Telefon: Aarhus afdeling Rosensgade Aarhus C Telefon: Investering & Pension, Sjælland Algade Roskilde Telefon

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Aktieinvesteringer styrkes af en langsigtet investeringsstrategi der overholdes. Udbytteaktier er p.t. det store hit

Aktieinvesteringer styrkes af en langsigtet investeringsstrategi der overholdes. Udbytteaktier er p.t. det store hit Bjarnes Blog Aktieinvesteringer styrkes af en langsigtet investeringsstrategi der overholdes. I 2015 forventes udbyttebetalingerne fra de danske børsnoterede selskaber at slå alle tidligere rekorder. I

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

investeringsstrategi og beholdning af værdipapirer pr. 31. december

investeringsstrategi og beholdning af værdipapirer pr. 31. december Industriens Pension investeringsstrategi og beholdning af værdipapirer pr. 31. december Bag en strategi ligger en filosofi Side 4 Investeringsstrategi Side 6 Afkast og risiko Side 6 Begrænsninger Side

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere