SEB FinansAktier (USD)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEB FinansAktier (USD)"

Transkript

1 SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen. mere

2 Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne med al ønskelig tydelighed illustreret. Men ved at investere via en garantiobligation, kan risikoen begrænses betydeligt. En garantiobligation er teknisk set sammensat af en obligationsdel og en optionsdel. Dermed får du som investor en pakke, hvor obligationsdelen sikrer den garanterede minimumskurs ved indfrielsen (kurs 100), mens optionsdelen leverer Udstedelse Indfrielse det eventuelle afkast på de underliggende aktiver. Er kurserne på de underliggende aktiver faldet frem til obligationens udløb (se figur1), vil indfrielseskursen altså som minimum være kurs uanset, hvor meget de måtte være faldet. Er kurserne omvendt steget, vil obligationen blive indfriet til en højere kurs. Via en garantiobligation kan du dermed indirekte investere på f.eks. aktiemarkedet, uden at løbe den fulde risiko, der sædvanligvis følger med aktieinvesteringer, eller andre investeringer med fuld risiko. Fig. 1. Faldende kurser. Fig. 2. Stigende kurser. Kurs 110 Omkostninger Obligation Kurs 110 Omkostninger Kurs 140 Udstedelse Indfrielse Udstedelse Indfrielse Figur 1. Skulle kurserne på de underliggende aktiver være faldet i garantiobligationens løbetid, vil optionen normalt være værdiløs. Obligationsdelen vil derimod repræsentere en værdi på 100, hvilket sikrer, at garantiobligationen kan indfries til kurs 100. Tabet vil dermed være begrænset til differencen mellem udstedelseskursen (110) og indfrielseskursen (100), uanset hvor meget de underliggende aktier måtte være faldet. Figur 2. Er kurserne på de underliggende aktiver steget i garantiobligationens løbetid, vil optionen også repræsentere en værdi. Jo større kursstigninger, jo større optionsværdi. Obligationsdelen vil samtidig repræsentere en værdi på 100. Indfrielseskursen på garantiobligationerne vil blive beregnet som værdien af obligationsdelen (100) tillagt værdien af optionen i ovenstående eksempel i alt kurs 140. Omkostninger 2» SEB FinansAktier (USD) 2017 Kurs 110 Obligation Udstedelse Indfrielse

3 Tilbage til arnestedet I sensommeren 2007 kunne man for første gang læse om den såkaldte subprime krise i USA. Et for de fleste mennesker ukendt begreb, der refererede til nogle særlige amerikanske boliglån. De færreste havde nok på det tidspunkt forudset, at problemerne med disse boliglån kunne udvikle sig til en international finanskrise og sidenhen en global økonomisk krise. Ikke desto mindre er det det, vi har været vidne til. Her godt fem år senere har krisen trukket tunge spor gennem finansverdenen, og banklandskabet synes ændret for altid. Mange banker, såvel i Danmark som i udlandet, er bukket under, og vilkårene for at drive bankvirksomhed er ændret radikalt. Bankerne har på mange områder været udråbt som de helt store syndere, og tilsynet med sektoren er strammet gevaldigt op. Samtidigt er kapitalkravene til bankerne blevet skærpet således, at de fleste af dem i hvert fald de der har overlevet står på et stærkere fundament end før krisen. På aktiemarkederne har bankerne været udsat for et veritabelt blodbad, og kurserne på mange bankaktier er faldet til en brøkdel af, hvad de var før krisen satte ind. Det har naturligvis været smerteligt for investorerne, men de lave aktiekurser repræsenterer på den anden side en attraktiv investeringsmulighed for de der tør. Bankernes pinsler er næppe overstået, og der er stadig mange problemer, der skal løses. Men faktum er, at bankaktierne generelt er blevet billige meget billige. Med den nye garantiobligation SEB FinansAktier (USD) 2017 kan du indirekte investere i nogle af verdens førende banker uden at satse hele butikken. Afkastet på garantiobligationerne følger kursudviklingen på de underliggende bankaktier, men obligationerne vil som minimum blive indfriet til kurs 100 når de forfalder om 4½ år også selvom kursen på de underliggende bankaktier skulle være faldet yderligere. Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf Fax: Du kan dermed indirekte investere i nogle af tidens mest interessante, men også mest risikable, aktier, uden at løbe den fulde kursrisiko. Altså en slags aktieinvestering med sikkerhedsnet. På de kommende sider kan du læse mere om de nye garantiobligationer, som vil kunne købes via dit lokale pengeinstitut i perioden fra d. 5. til d. 23. november God læselyst! Thomas Valentiner Vicedirektør SEB FinansAktier (USD) 2017» 3

4 SEB FinansAktier (USD) 2017 Med den nye garantiobligation SEB FinansAktier (USD) 2017 kan du indirekte investere i 15 internationale bankaktier, uden at løbe den fulde kursrisiko. Afkastet afhænger af kursudviklingen på de underliggende aktier i obligationens løbetid. Jo større kursstigninger, jo højere afkast. Omvendt er tabsrisikoen begrænset, hvis aktierne i stedet skulle gå hen og falde. Garantiobligationen vil nemlig som minimum blive indfriet til kurs 100, når den forfalder efter 4½ år. Risikoen for tab er dermed begrænset - uden at det ødelægger muligheden for et godt afkast. Indekseret kursudvikling i aktiekurven Aktiekurv 2012 Afkastet relateres til kursudviklingen i 15 udvalgte Dollareksponeringen er et aktivt tilvalg, der er foretaget på grundlag af en positiv forventning til den bankaktier. De repræsenterer alle førende internationale banker, som desuden har det tilfælles, at 10 aktiekursen handles med en betydelig rabat i forhold fremtidige dollarkursudvikling. En forventning der er baseret på udsigten til højere økonomisk vækst i USA til selskabernes indre værdi. 9 end i Europa, herunder Danmark. 8 Afkastet på de underliggende aktier måles i amerikanske 7 Sådan opgøres afkastet dollar (USD). Dermed bliver afkastet på garanti- Garantiobligationen indfries ved udløb til en kurs, der 6 obligationen tillige afhængigt af den fremtidige Kursloft beregnes = 45 % som kurs 100 tillagt et eventuelt positivt 5 kursudvikling på dollar i forhold til danske kroner. En afkast på aktiekurven. stigende dollarkurs vil således øge et eventuelt positivt 4 afkast på de underliggende aktier, mens en faldende 3 dollarkurs omvendt vil reducere det. Uanset dollarkursudviklingen, vil indfrielseskursen dog ikke kunne blive Værdien af aktiekurven beregnes alene på bag grund af kursudviklingen i de 15 selskaber justeret for dollar kursudviklingen. Eventuelle udbyttebetalinger i selskaberne lavere end kurs indgår dermed ikke i beregningen af aktiekurvens værdi. Det gennemsnitlige udbytte i de underliggende aktier udgjorde senest 1,34 %. I og med at værdien af Aktie Land aktiekurven opgøres i dollar, har det desuden betyd ning BANK OF AMERICA USA om dollarkursen stiger eller falder i perioden. Jo højere BARCLAYS Storbritannien dollarkurs, des højere afkast og vice versa. BNP PARIBAS Frankrig CITIGROUP USA COMMERZBANK Tyskland Afkastet beregnes ved garantiobligationens forfald CREDIT AGRICOLE Frankrig som hovedstolen, dvs. kurs 100, tillagt en eventuel DEUTSCHE BANK Tyskland 10 positiv udvikling i værdien af den underliggende ERSTE GROUP BANK Østrig 9 aktiekurv. Ved beregningen af værdien af aktiekurven, indgår alle 15 aktier med samme vægt, dvs. INTESA SANPAOLO Italien 8 LLOYDS BANKING GROUP Storbritannien med 1/15. Hver enkelt aktie kan højest indgå med 7 MEDIOBANCA Italien en værdi, der modsvarer det fastlagte kursloft. Dette 6 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL Japan Kursloft kursloft = 45 % vil forventeligt udgøre ca. 451 %. Hver enkelt ROYAL BANK OF SCOTLAND 5 Storbritannien aktie kan således højest bidrage med en kursstig ning SOCIETE GENERALE UNICREDIT Frankrig Italien 4 3 modsvarende kursloftet. Eventuelle kurstigninger herudover vil ikke indgå i beregningen. 1 4» SEB FinansAktier (USD)

5 Er værdien af den underliggende aktiekurv, justeret for kursloftet samt dollarkursudviklingen, eksempelvis steget med 40 % vil obligationens indfrielseskurs blive beregnet til kurs 140 ( = 140). Måtte afkastet omvendt være negativt, vil obligationerne blive indfriet til kurs 100 uanset hvor meget aktiekurserne måtte være faldet. Garantiobligationen udstedes af den svenske bank Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) og har en løbetid på 4½ år. Obligationen udstedes til kurs 110 og oppebærer ikke nogen løbende rente. Tilbagebetalingen af såvel obligationshovedstol som et evt. afkast, afhænger i sidste ende af, om SEB er i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser på indfrielsestidspunktet. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af det investerede beløb være tabt. Læs mere om SEB under afsnittet Hvem står bag?. SEB FinansAktier (USD) 2017 er interessant for investorer, som gerne vil udnytte aktiemarkedets afkastmuligheder uden at løbe den fulde risiko. Obligationen udgør et attraktivt alternativ til direkte aktieinvestering, såvel som andre investeringsformer med fuld risiko. Med en dollarudvikling på -10 % vil indfrielseskursen blive 136 med et samlet afkast på 23,64 % Med en dollarudvikling på +10 % vil indfrielseskursen blive 144 med et samlet afkast på 30,91 % Aktiekurv afkast Indfrielseskurs Samlet afkast i procent Årligt afkast (IRR) -20 % 100-9,09 % -2,10 % 0 % 100-9,09 % -2,10 % % 120 9,09 % 1,95 % 40 % ,27 % 5,51 % Aktiekurv 60 % ,82 % 6,33 % 80 % ,82 % 6,33 % 100 % ,82 % 6,33 % Beregnet på baggrund af en udstedelseskurs på 110. Afkasttabellen tager udgangspunkt i en uændret dollarkurs Aktiekurv Kursloft = 45 % 5 Kursloft = 45 % Afkasteksempel 1 en på de 15 underliggende aktier kan ved forfald opgøres som illustreret i figuren. De aktier der er steget med mere end kursloftet på 45 %, indgår i afkastberegningen med 45 %, mens de resterende aktier indgår i afkastberegningen med deres faktiske afkast. I eksemplet giver det et samlet gennemsnit for aktiekurven på 38 %. Er dollar kursen i samme periode steget med eksempelvis 10 % beregnes indfrielseskursen som følger: *1,10 = kurs 141, Kursloft = 45 % 6 5 Kursloft = 45 % Afkasteksempel 2 en på de 15 underliggende aktier kan ved forfald opgøres som illustreret i figuren. Ingen aktier er i eksemplet steget mere end kursloftet på 45% og alle aktier indgår dermed med deres faktiske kursudvikling. Det giver et samlet gennemsnit for aktiekurven på 20 %. Er dollar kursen i samme periode faldet med eksempelvis 10 % beregnes indfrielseskursen som følger: * 0,90 = kurs 118,00 SEB FinansAktier (USD) 2017» 5

6 Kort og godt Navn SEB FinansAktier (USD) 2017 Fondskode DK Udsteder (rating) Skandinaviska Enskilda Banken AB (A1/A+) Udstedelsesdato 19. december 2012 Indfrielsesdato 19. juni 2017 Underliggende aktiver Aktiekurv bestående af 15 finansselskaber samt dollar/krone kursen Startkurs (aktier) Gennemsnit af kurserne den 28. november, 29. november og 30. november 2012 Slutkurs (aktier) Gennemsnit af 13 månedlige observationer gennem det sidste år af obligationens løbetid Startkurs (dollar) Kursen pr. den 28. november 2012 Slutkurs (dollar) Kursen pr. den 19. maj 2017 Udstedelseskurs 110,00 Indfrielseskurs Indfrielseskursen beregnes som hovedstolen - dvs. kurs tillagt 100 % af den eventuelle kursstigning i aktiekurven, idet hver enkelt aktie højest kan indgå med en kursstigning modsvarende kursloftet, justeret for udviklingen i kursen på amerikanske dollar overfor danske kroner. Kursloft Forventeligt ca. 45 %, men kan blive såvel højere som lavere (dog min. 35 %)1 Hovedstolsgaranti 100 % Notering NASDAQ OMX Copenhagen A/S Tegningsperiode 5. november til og med 23. november 2012 Beskatning (private, frie midler) Lagerprincip (finansiel kontrakt) Stk. størrelse kr. Risikomærkning Rød 1 Baseret på markedsforholdene den 5. oktober 2012, kan kursloftet opgøres til ca. 45 %. Det endelige kursloft vil blive fastlagt på baggrund af markedsvilkårene den 27. november Niveauet for kursloftet vil frem for alt afhænge af rente niveauet i Danmark samt volatiliteten på og korrelationen mellem de underliggende aktier. Der er ikke noget maksimumniveau for kursloftet, der således kan blive såvel højere som lavere end det angivne forventede niveau på 45 %. Udstedelsen af obligationen vil dog kun blive gennemført, såfremt der kan opnås et kursloft på min. 35 %. Det med småt... De samlede omkostninger i forbindelse med udsted elsen andrager 6,0 % af hovedstolen. Det modsvarer en årlig omkostning i procent (ÅOP) på ca. 1,21 % af det investerede beløb. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i udstedelseskursen. Tegningsprovision til tegningssteder: Op til 0,81 % p.a. Arrangørhonorar: Ca. 0,26 % p.a. Markedsføringsomkostninger, bl.a. trykning af brochurer og informationsmateriale: Ca. 0,12 % p.a. Omkostninger til børsnotering mv.: Ca. 0,02 % p.a. Teknisk set kan obligationerne betragtes som værende sammensat af en nulkuponobligation samt en calloption på den underliggende aktiekurv. Den indikative værdi af nulkuponobligationen udgør ca. 94,60 %, mens værdien af call-optionen indikativt udgør ca. 9,40 %. Handel med obligationerne Obligationerne har en løbetid på fire og et halvt år og egner sig bedst for investorer med en tilsvarende investe ringshorisont. Obligationerne bliver noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og kan derfor omsættes inden udløb. Ved salg før udløb, vil markedsværdien på obligationerne bl.a. være afhængig af prisudviklingen i den underliggende aktiekurv, udviklingen i dollarkursen samt renteniveauet i Danmark. Markedsværdien på obligationerne før udløb kan derfor være såvel over som under kurs 100. For at sikre investor det fulde afkastpotentiale, anbefales det at beholde obligationerne frem til udløb. Investor bør således betragte obligationerne som en køb-og behold-investering. Kurser kan løbende følges på 6» SEB FinansAktier (USD) 2017

7 Råd og vejledning En garantiobligation vil for mange investorer være et nyt og relativt komplekst investeringsprodukt. Det er derfor vigtigt, at sætte sig grundigt ind i det tilgængelige udbudsmateriale, herunder prospektet, før investeringsbeslutningen træffes. Potentielle investo rer opfordres i den forbindelse til at søge rådgivning i sit lokale pengeinstitut. Beskatning Obligationerne beskattes som finansielle kontrakter. Ved investering for frie midler beskattes gevinst eller tab som kapitalindkomst efter lagerprincippet - dvs. på baggrund af en årlig opgørelse af urealiseret/realiseret gevinst eller tab. Eventuelle kurstab er fradragsberettigede efter særlige regler. Investering i garantiobligationerne kan også foretages via pensionsmidler. Et evt. afkast beskattes med 15,3 % i pensionsafkastskat. Ved investering i obligationerne skal gevinst eller tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst eller tab løbende skal medregnes. Ved investering via selskaber beskattes gevinst eller tab efter gældende regler. Gevinst og tab opgøres normalt efter lagerprincippet. Virksomhedsskatteordningen kan anvendes, men det anbefales i denne forbindelse at søge individuel skatterådgivning. Risikomærkning Med henvisning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter (BEK nr. 345 af 15. april 2011) skal det oplyses, at SEB FinansAktier (USD) 2017 er risikoklassificeret som rød. Ifølge bekendtgørelsen skal alle investeringsprodukter udbudt til detailkunder inddeles i kategorien grøn, gul eller rød. I grøn kategori placeres investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Gul kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe det investerede beløb helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Rød kategori omfatter investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller hvor produkttypen er vanskelig at gennemskue. Ifølge bekendtgørelsen er alle strukturerede obligationer, herunder garantiobligationer, pr. definition klassificeret som røde, uanset hvilken risiko, der måtte være forbundet med investeringen. Det skyldes, at sådanne investeringsprodukter antages at være vanskelige at gennemskue og er således ikke nødvendigvis et udtryk for den risiko, der måtte knytte sig til investering i SEB FinansAktier (USD) For nærmere beskrivelse heraf henvises til afsnittet Hvad med risikoen? Hvad med risikoen? Hvo intet vover, intet vinder..! Sådan siger et godt gammelt ordsprog, og de fleste former for investering er da også forbundet med risiko. Og det gælder også garantiobligationer. Den væsentligste afkastrisiko relaterer sig til udviklingen i den underliggende aktiekurv, samt kursudviklingen i dollar. Hvis værdien af aktiekurven er faldet, når obligationerne skal indfries ved forfald, vil indfrielseskursen blive fastsat til kurs 100. Som investor risikerer man således at tabe differencen mellem udstedelseskursen og indfrielseskursen i dette tilfælde 10 kurspoint. Investor vil derudover være gået glip af den forrentning en eventuel alternativplacering kunne have givet. En dansk statsobligation med en restløbetid på fire og et halvt år, svarende til løbetiden på SEB FinansAktier (USD) 2017, ville kunne give en effektiv rente på ca. 0,40 % p.a. før skat (opgjort den 5. oktober 2012). Er værdien af aktiekurven, justeret for dollarkurs udviklingen, omvendt steget, risikerer man som investor ikke at få gavn af den fulde kursstigning. Det skyldes, at hver enkelt aktier højest kan indgå med en stigning der modsvarer kursloftet.1 Investeringen indebærer desuden en kreditrisiko på obligationsudstederen. Tilbagebetalingen af indfrielsesbeløbet, dvs. obligationshovedstolen samt et eventuelt afkast, er således afhængig af, om udste d eren kan opfylde disse forpligtelser. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af investeringen være tabt. Udsted erens kreditværdighed er beskrevet under Hvem står bag?. SEB FinansAktier (USD) 2017» 7

8 Hvem står bag? Obligationerne udstedes af den svenske bank Skandinaviska Enskilda Banken AB publ. (SEB). SEB blev etableret i 1856 og er i dag Sveriges tredjestørste bank. SEB er desuden én af de i alt fire såkaldte systemiske banker i Sverige. Bankens aktiviteter er centreret omkring de nordiske lande samt Baltikum, men SEB har også betydelige bankaktiviteter i Tyskland og er repræsenteret i i alt 20 lande verden over. Bankens primære forretningsområder omfatter detail- og engros bank, formue- og kapitalforvaltning samt livsforsikring. Banken beskæftiger i alt knap medarbejdere (pr. medio 2012). SEB er rated af de tre store kreditvurderingsbureauer og har aktuelt følgende rating: A1 (stabil) fra Moody s, A+ (stabil) fra Standard & Poor s og A+ (stabil) fra Fitch. For yderligere information om SEB kan henvises til Her får du mere at vide Kontakt dit lokale pengeinstitut for at rekvirere det fulde informations- og tegningsmateriale. Tegning kan ske ved at udfylde og indsende tegningsblanketten fra den 5. november til og med den 23. november Læs mere om SEB FinansAktier (USD) 2017 og andre garanti obligationer på Denne brochure er en forenklet fremstilling af SEB s Prospekt (Final Terms). Brochuren kan ikke betragtes som fuldstændig. Investorer opfordres til at rekvirere og læse Prospektet, samt søge rådgivning før beslutning om investering foretages. I tilfælde af uoverensstemmelse i beskrivelsen af obligationerne, vil beskrivelsen i Prospektet være gældende. Udstedelsen arrangeres af Garanti Invest A/S, som er en af Danmarks førende udviklere af garantiobligationer. Garanti Invest A/S ejes af 49 lokale danske pengeinstitutter, og garantiobligationerne udbydes gennem disse og øvrige samarbejdende pengeinstitutter. Siden 1998 har Garanti Invest-pengeinstitutterne udbudt i alt 92 strukturerede obligationer med en samlet tegningssum på ca. 15 mia. kr. Underliggende aktivklasse (Aktie) 4½ Løbetid Hovedstolsgaranti (100 %) Strategi (Bull) L Skat (Lagerprincip) 8» SEB FinansAktier (USD) 2017 Garanti Invest 2012

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere