Kundernes syn på S-togsstationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kundernes syn på S-togsstationer"

Transkript

1 Kundernes syn på S-togsstationer Abstrakt Tetraplan A/S har for DSB S-tog undersøgt, hvad kunderne mener om S-togsstationerne. Formålet med undersøgelsen er bedre at kunne prioritere de økonomiske ressourcer, der anvendes på S-togsstationerne. Hvilke funktioner er vigtigst for kunderne, og hvordan vurderer kunderne forskellige elementer på forpladsen, på adgangsvejene til perronen og på selve perronen? Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse på 14 stationer og fire kvalitative fokusgruppeinterview. Paperet sammenfatter rapportens resultater. Forfattere Trafikplanlægger, Rasmus Gravesen, Tetraplan A/S Planlægningschef, Anne Pilegaard, DSB S-tog Key words - dansk DSB S-tog, stationer, kundernes mening Key words - English DSB S-train, Stations, costumer s viewpoints Session Den københavnske S-bane År 2007 Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Baggrund, sigte og metode I det såkaldte Stationsprogram ønsker DSB S-tog at udvikle og implementere et værktøj til at prioritere de økonomiske ressourcer, der anvendes på S-togsstationerne. På hvilke stationer skal man iværksætte hvilke initiativer og i hvilken tidsmæssig rækkefølge? Rapporten der ligger til grund for dette paper bidrager til at belyse, hvordan kunderne ser på stationerne, hvilket er en vigtig byggesten af viden i den samlede prioritering. Formålet med undersøgelsen er at øge kendskabet til hvilke elementer og forhold på stationerne, som har betydning for kunderne. De spørgsmål der bl.a. søges besvaret er: Hvordan benyttes stationernes faciliteter? Hvad er godt og hvad er mindre godt? Og hvor ønsker kunderne en større indsats? Der er gennemført en kvantitativ spørgeundersøgelse og kvalitative fokusgruppeinterview. DSB S-tog har gennem de løbende kundeundersøgelser (EPSI) et vist kendskab til kundernes præferencer. Her finder man, at forholdene på S-togstationerne har en vis betydning for kundernes tilfredshed og loyalitet, men at andre forhold som drift og information har en større betydning. Måske er det ikke stationen, der i første omgang er afgørende for valg af transportform. Men brug af og ophold på stationer indgår som et led i en samlet rejseoplevelse og har derfor på længere sigt indflydelse på valg og fravalg af S-tog. Ønsket med denne undersøgelse er at komme et spadestik dybere, end det er muligt i de løbende kundeundersøgelser, for bedre at forstå kundernes behov og ønsker i forhold til stationer. Det er vanskeligt at tale om S-togsstationer under ét. Stationer er forskellige. Det er også vanskeligt at tale om kunder under ét. Kunder er forskellige, og de samme kunder kan have forskellige behov og præferencer i forskellige situationer. Nogle faciliteter benyttes kun af få, men kan være helt afgørende for, at der overhovedet foretages en rejse med S-tog. Andre faciliteter benyttes af alle. Den subjektive oplevelse af at benytte stationen, har en fremtrædende plads for nogle, og har en mindre betydning for andre. Undersøgelsen forsøger på en og samme tid at beskrive denne mangfoldighed samt at finde nogle fællestræk, der kan anvendes som operationelle pejlemærker for DSB S-tog, hvis indsatsen for stationsforbedringer skal være optimal set fra brugernes synspunkt. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført på 14 udvalgte S-togsstationer, der repræsenterer en vifte af forskelligheder mht. epoker af design, fysisk udformning og bemandet/ikke bemandet stationer mv. Der er anvendt samme skema på alle stationer. Spørgsmålene knytter sig næsten alle til den station, hvor skemaet er uddelt. Trafikdage på Aalborg Universitet

3 Farum Holte Veksø Måløv Kildebakke Hellerup Skovlunde Svanemøllen Bispebjerg KB hallen Albertslund Vallensbæk Solrød Strand Ølby Figur 1: De 14 stationer hvor der er uddelt spørgeskemaer I spørgeskemaet bliver respondenterne ført gennem stationen. Først spørges til forhold i området omkring stationen, dernæst om forhold på vej til perronen og til sidst om forhold på perronen. Derudover stilles spørgsmål om, hvor vigtige 20 forskellige generelle forhold på stationen er samt om respondenterne og deres brug af stationen og S-tog i al almindelighed. Mange respondenter har benyttet sig af muligheden for at skrive yderligere kommentarer om forskellige forhold på stationen. Der er indsamlet knap brugbare spørgeskemaer svarende til 54 procent af de uddelte. Skemaerne er uddelt, så der for hver station er mindst 100 brugbare svar, hvilket gør det muligt at analysere på stationsniveau. Der foretages en vægtning, som korrigerer for, at stikprøvestørrelsen er forskellig på de 14 stationer. Langt de fleste besvarelser er fra hyppige brugere, som anvender den station, de er spurgt om, flere gange om ugen. Undersøgelsen har derfor overvejende fat i de faste daglige S- togsbrugere. Der er i fokusgruppeinterview identificeret uddybende forklaringer og forbedringsforslag på en mere sammenhængende måde, end det er muligt i de skriftlige spørgeskemaer. Interviewene er gennemført med grupper af brugere på Holte, Skovlunde og Vallensbæk stationer. Endvidere er gennemført ét gruppeinterview med repræsentanter fra DSB s pendlergrupper. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Hvis brugerne skulle prioritere Hvor vigtigt er følgende for dig, når du bruger stationen, hvor du fik spørgeskemaet? lyder et spørgsmål, hvorefter deltagerne bliver spurgt om at tage stilling til 20 forskellige forhold på en station. Besvarelserne giver indirekte kundernes prioritering, idet forhold som mange finder vigtige, også må antages at ligge højt på en prioriteringsliste set med brugernes øjne. Som gennemsnit betragtet ligger følgende emner højest i kundernes prioritering: Løbende Information via elektroniske skilte og via højtalerinformation er de to topscorer. Løbende information om aktuelle afgangstider, forsinkelser mm. er noget, som stort set alle finder vigtigt eller meget vigtigt. Stationens fremtræden, som det kommer til udtryk i generel vedligeholdelse og løbende rengøring af stationerne, ligger også højt i kundernes prioritering. Vedligeholdelse og rengøring er noget, som bare skal være i orden. Mange nøjes med at angive, at det er vigtigt. Færre finder det er endog meget vigtigt Fast information i form af oversigt over køreplaner og liniekort, skiltning på stationen samt oversigter over billetpriser og zoner havner blandt de ti vigtigste emner. De fleste har af og til brug for at opsøge information via disse faste informationskanaler Videoovervågning, billetautomat og venteforhold er noget de fleste finder er vigtigt De 10 emner, der falder ud som de højest prioriterede, er alle noget, de fleste af og til eller ofte har brug for eller lægger mærke til. Blandt de lavest prioriterede emner finder man imidlertid faciliteter som kun en begrænset del af kunderne anvender. Faciliteter, som kun benyttes af nogle af kunderne, vil altid i en gennemsnitsbetragtning falde ud med samlet set lave værdier for vigtighed. Kunder der aldrig eller sjældent bruger faciliteten, vil normalt enten finde, at den ikke er vigtig eller komme med neutrale tilkendegivelser. Lave værdier afspejler derfor nok så meget, at der er tale om en begrænset brugergruppe. Som gennemsnit betragtet ligger disse emner lavest i kundernes prioritering: Parkeringsforhold for biler er noget som kun få finder vigtigt. Det betyder imidlertid ikke, at parkeringsforhold for biler ikke er vigtigt for dem, der har brug for det, men kun hver femte har af og til eller ofte brug for at sætte bilen ved stationen Gratisaviser er heller ikke det store hit hos en gennemsnitsbruger. Her deler kunderne sig i to grupper. Unge og hyppige S-togsbrugere sætter betydelig mere pris på aviserne end midaldrende og sjældne brugere Udsmykning af stationen er ikke noget, der generelt er en stor efterspørgsel efter. Dem der efterspørger det, er en sammensat gruppe med både unge og ældre, mænd og kvinder mm Røgfrit og støjfrit miljø på stationerne er emner, som de fleste finder er vigtige. Spørgsmålet om røg splitter i to markante grupper: Dem der slet ikke synes, det er vigtigt og dem, der synes, det er meget vigtigt. Rygere versus ikke-rygere. I spørgsmålet om støj ligger svarene generelt i den neutrale del af skalaen, hvilket kan tolkes som, at relativt få opfatter det som et problem Bemanding af station, et bemandet billetsalg eller en kiosk, kan have en praktisk betydning, når man skal have hjælp eller købe billetter. Det kan også bidrage til at man Trafikdage på Aalborg Universitet

5 føler sig tryg. På de ubemandede stationer finder relativt få, det er vigtigt sammenlignet med de bemandede. Ældre finder bemanding vigtigere end yngre gør det Parkeringsforhold for cykler ligger også blandt de lavere rangerede emner. For dem der cykler er det imidlertid overordentlig vigtigt at kunne parkere cyklen under betryggende forhold. Mindre end halvdelen benytter af og til eller ofte cykel til stationen Oversigt over buslinier og køreplaner for busser er et emne, som relativt få finder vigtigt. Halvdelen af respondenterne foretager af og til eller ofte skift mellem tog og bus Behov og præferencer kan have en sammenhæng med kendskab til stationen. Der er imidlertid ikke så stor forskel på de hyppige og de sjældnere brugeres prioriteringer. Det eneste emne, hvor man kan spore en lidt større forskel, er i spørgsmålet om gratisaviser. De daglige brugere sætter mere pris på dem end de sjældne brugere. På alle andre emner ligger besvarelserne tæt på hinanden. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Passagerernes vej gennem stationen Er du enig eller uenig i, at det samlede indtryk er godt? lyder et spørgsmål om tre forskellige lokaliteter på stationen. Følgende andel af kunderne er enige: 51 procent om forpladsen 62 procent om området fra forplads til perron 70 procent om perronen Tilfredsheden med stationen stiger altså desto tættere kunderne kommer på selve S-toget. Deltagerne bliver efterfølgende spurgt om forskellige forhold på de tre områder, og det er muligt at give skriftlige kommentarer, hvad mange har gjort. Endvidere er deltagerne i fokusgruppeinterviewene kommet med mange eksempler og uddybende forklaringer vedr. praktiske forhold på stationerne. Både i de skriftlige kommentarer og fokusgruppeinterview kommer der relativt få ny temaer frem. Der er overvejende tale om uddybning af temaer, der allerede indgår i spørgeskemaet. På forpladsen er der stor forskel på de besvarelser, man får for hver af de 14 stationer. F.eks. er der stor utilfredshed med cykelparkeringen på Svanemøllen, på Kildebakken station er der et udtalt ønske om en renovering af forpladsen og i Hellerup savnes flere parkeringspladser. Skiltning til stationens funktioner Belysning Mulighed for af-/påsætning af passagerer i bil Skifte til eller fra bus Bilparkering Cykelparkering 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ved ikke/ikke relevant meget dårlig dårlig neutral god meget god Figur 2: Vurdering af forpladsens elementer. Alle stationer. Vægtet På forpladsen handler de fleste kommentarer om cykelparkeringen. For dem, der cykler til stationen, handler det om, at det er svært at få plads til cyklen, og at de er nervøse for tyveri eller hærværk. For dem der ikke cykler, og til dels også dem der gør, handler det om, at der nogle steder ligger cykler og flyder, og at adgangsvejene dermed blokeres. Flere af de interviewede fortæller til gengæld, at de aflåste cykelparkeringer fungerer efter hensigten. En anden hyppig kommentar handler om de tidspunkter, hvor det er mørkt og få mennesker på stationerne. Her kan forpladsen nogle steder fremtræde som skummel. Ubeskåret eller vildtvoksende beplantning og dårlige belysningsforhold kan bidrage til, at kunderne føler sig utrygge ved at opholde sig på forpladsen. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 Vejen fra forplads til perron er der, hvor en stor del af stationens faciliteter findes. Der er overvejende tilfredshed med de bemandede billetsalg/kiosker. Kunderne er mindre tilfredse med billetautomaterne. Relativt få benytter elevatoren eller toiletterne. Service- og mønttelefoner benyttes kun i særlige tilfælde, hvorfor næsten ingen har en mening om dem. Skiltningen til perron er de fleste tilfredse med, hvilket afspejler de daglige kunders synspunkter. Skiltning til perronen Mønttelefon Servicetelefon Toiletfaciliteter Elevator til perronen Billetautomat Bemandet billetsalg/kiosk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ved ikke/ikke relevant meget dårlig dårlig neutral god meget god Figur 3: Vurdering af elementer i området mellem forplads og perron. Alle stationer. Vægtet Kunderne har knyttet mange skriftlige kommentarer til vejen fra forplads til perron. Selvom kun få benytter toiletterne på stationerne jævnligt, så er det et emne, der ofte kommenteres. På stationer uden toiletter kommenteres, at de mangler. På stationer med toiletter kommenteres deres fremtræden. Elevatorer er et andet område der hyppigt nævnes. Kommentarerne drejer sig især om, at elevatoren ikke fungerer, hvilket går ud over ældre, handicappede, børnefamilier og folk med cykler. Et tema som i særlig grad bringes op sammen med toiletter og elevatorer er lugt. Mange skriver, at der lugter af urin omkring disse faciliteter. Andre kommentarer går på, at der enten mangler et billetsalg eller en kiosk eller, hvis de findes, at åbningstiderne skal udvides særligt om aftenen. Desuden savner flere at kunne købe billetter i weekenden eller billetter til resten af Danmark og Øresundsregionen. Billetautomaterne står også for skud. Deres sortiment er for begrænset, de tager ikke altid dankort, og så er de af og til i stykker. Hvis der er private kiosker ved stationerne, kommenteres ofte, at de bør sælge flere DSB produkter, f.eks. adgangskort til de aflåste cykelparkeringer. På perronen er der en forholdsvis negativ vurdering af den elektroniske information om aktuelle afgangstider samt af ventefaciliteter (læskure, ventesale). For begge temaer er der et stort mindretal, som er decideret utilfredse med forholdene. Oversigten over køreplaner og liniekort er der overvejende tilfredshed med, hvorimod vurderingen af de gule stempelmaskiner er mere afdæmpet. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Elektronisk information om aktuelle afgangstider Oversigt over køreplaner og liniekort Gule stempelmaskiner til klippekort Ventefaciliteter (læskure, ventesale) 0% 20% 40% 60% 80% 100% ved ikke/ikke relevant meget dårlig dårlig neutral god meget god Figur 4: Vurdering af perronens elementer. Alle stationer. Vægtet Mange kommentarer handler om den elektroniske information og højtalerinformationen, der ikke altid fungerer tilfredsstillende. De nye, elektroniske informationsskærme får ellers rosende ord med på vejen når blot informationen er korrekt. Det kritiseres, at højtalerinformationen er ukorrekt, mangler eller ikke kan høres. Venteforhold på perronen kommenteres hyppigt. Nogle kommentarer handler om, at læskurene er for små, for åbne eller for få. Andre savner flere bænke at sidde på, men ikke nødvendigvis flere læfaciliteter. Kunderne er overvejende glade for de nye ventefaciliteter i glas, men de findes kun på få stationer. Hærværk og manglende rengøring af særligt de gamle læskure er et problem, som opleves på flere stationer. Trafikdage på Aalborg Universitet

9 Utryghed er et aftenproblem Utryghed er et aftenproblem. Det gælder i alle aldersgrupper og for begge køn. Men problemet er mest udtalt blandt yngre og blandt kvinder. I dagtimerne er der kun få, der ikke føler sig trygge ved at opholde sig på en S-togsstation. Det gælder mænd og kvinder, folk i forskellige aldersgrupper, og det gælder alle 14 stationer. Om aftenen derimod giver knap en fjerdedel af de spurgte udtryk for, at de ikke føler sig sikre og trygge ved at opholde sig på stationerne. Tryghed er altså overvejende en problemstilling der relaterer sig til tidspunkter, hvor der ikke er så mange mennesker på stationerne og samtidig med, at det er mørkt. De enkelte respondenter svarer næsten alle ens på spørgsmål om tryghed, uanset om spørgsmålet relateres til forplads, området mellem forplads og perron eller perronområdet. Er man utryg på forpladsen, er man det også på perronen og omvendt. Undersøgelsen kan således ikke bruges til at udpege ét bestemt sted på en station, hvor utrygheden er mere udtalt end andre. Det betyder ikke, at der ikke kan arbejdes med at forbedre tryghed ved at fjerne skumle hjørner, beskære store bevoksninger, gøre det mindre attraktivt for andre end passagerer at hænge ud osv. Utrygheden har nogle årsager, men opstår utrygheden f.eks. på forpladsen, så vil man bærer den med sig, også når man opholder sig andre steder på stationen. Om aftenen opleves nogle stationer mere trygge at færdes på end andre. Svanemøllen, Holte og KB Hallen er stationer uden store tryghedsproblemer, formentlig fordi der normalt er mange mennesker, de er lokaliseret i pæne kvarterer og/eller fordi, der ikke er problemer med skumle kroge og hjørne. Stationer hvor relativt mange giver udtryk for, at det er utrygt at færdes om aftenerne er Albertslund, Vallensbæk og Ølby. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Rangering af stationer Der er foretaget en rangering af de 14 stationer efter, hvor godt et indtryk brugerne har af dem. Det samlede indtryk er beregnet som et simpelt gennemsnit af score på de tre lokaliteter der er spurgt om. Rangeringen viser, at: KB Hallen og Solrød Strand er de stationer, som brugerne samlet set er mest tilfredse med. Solrød Strand fremhæves i særlig grad for gode forhold på perronen Vallensbæk og Kildebakken falder ud som de stationer, brugerne er mest utilfredse med. På Vallensbæk omfatter utilfredsheden hele stationen, mens Kildebakken i særlig grad vurderes dårligt på områderne udenfor perronen Svanemøllen og Bispebjerg har en stor spredning i brugernes vurdering af forplads (som vurderes lav) og stationens øvrige steder (der rangeres højere) Alle øvrige stationer er kendetegnet ved at stationen vurderes nogenlunde ens på forplads, mellemområde og perron, og ved samlet set ikke at have en markant placering i rangeringens yderpositioner Videre brug af undersøgelsen I undersøgelsen er tilstræbt at finde generelle konklusioner om kundernes brug og vurdering af S-togsstationer til brug for en overordnet prioritering af indsatsen. Hver station er unik med sine helt egne vilkår, problemer og potentialer. Kundernes samlede oplevelse af en station er sammensat af oplevelsen af en række detaljer. Er der enkelte detaljer, der ikke fremtræder eller fungerer som de skal, påvirker det den samlede oplevelse. I arbejdet med at forbedre stationerne er det derfor vigtigt at være lydhør overfor de specifikke kritikpunkter, der knytter sig til hver enkelt station. Datagrundlaget er tilstrækkeligt til, at man for hver af de 14 stationer kan få pejlemærker af, hvad kunderne synes. I rapporten kan undersøgelsens resultater læses station for station. Omfanget af skriftlige kommentarer fra kunderne var meget omfattende og detaljeret og ydes ikke fuld retfærdighed i denne rapport. DSB S-tog arbejder videre med grundmaterialet (spørgeskemaerne). De 14 stationer er udvalgt som repræsentative cases, som dækker et bredt spekter af stationstyper. Vurdering af andre stationer må foretages med udgangspunkt en sammenligning med de valgte cases. Ingen stationer vil være magen til, men mange vil ligne. Trafikdage på Aalborg Universitet

Hvad synes kunderne? En spørgeundersøgelse om 14 S-togs stationer

Hvad synes kunderne? En spørgeundersøgelse om 14 S-togs stationer En spørgeundersøgelse om 14 S-togs stationer Januar 2007 En spørgeundersøgelse om 14 S-togs stationer Januar 2007 Dato: 30.1.2007 Udarbejdet af: RG/LM Kontrolleret / godkendt: LM Filnavn: S:\1300471.S-togs

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1

Passagerudvikling og forklarende faktorer. Baggrund. Hovedresultater - råderummet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2005 1 Passagerudvikling og forklarende faktorer Civ. ing. Jens Groth Lorentzen, COWI Chef konsulent Lone Keller Madsen, HUR Baggrund Med baggrund i de store takstændringer i januar 2004 har takstfællesskabet

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station

Ringbanen Oktober 2004. Ny Ellebjerg Station Ringbanen Oktober 2004 Ny Ellebjerg Station Forplads A : Før og efter. Parkeringspladsen er privat og ikke til offentlig parkering Forplads A : før Ny Ellebjerg Station Banedanmark bygger Ny Ellebjerg

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport.

Danskernes holdning til kollektiv transport. Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport. December 2014 Side 2 Indhold 1. Kære læser 3 2. Baggrund og målsætning

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Af de 82 selvevalueringsskemaer vedrører 18 temaet mobile installationer, heraf er 1 er indsamlet under pilottesten.

Af de 82 selvevalueringsskemaer vedrører 18 temaet mobile installationer, heraf er 1 er indsamlet under pilottesten. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- & Anlægsfonden MOBILE INSTALLATIONER Telefon 8732 3334 Fax 8732 3333 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Cykelparkering ved Metrostationer

Cykelparkering ved Metrostationer Cykelparkering ved Metrostationer Indledning Rundt omkring på de københavnske metrostationer er der i dag en del problemer med parkerede cykler. Cyklerne er placeret uden for cykelstativerne enten fordi

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012

BORGERPANEL. Vores liv aflæses i vores rejsemønster. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vores liv aflæses i vores rejsemønster Fortæl mig, hvor du rejser hen, så skal jeg sige dig, hvem du er. Vores livsmønster og kønsrollerne skinner tydeligt igennem i hverdagens rejsemønster.

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation Ringbanen Januar 2004 Flintholm Station - din nye skiftestation DIN NYE SKIFTESTATION Flintholm Station giver dig nye muligheder for at bruge den offentlige transport i hovedstaden. Mange veje og stier

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Tech College Aalborg - samlet Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg - samlet Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 74,5 69,4 75,8 63,7

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Side 1 af 46. 4.2 Hvem bruger domstolene 4.2.1 Brugernes alder 4.2.2 Grupper af brugere 4.2.3 Aldersfordeling mellem de forskellige grupper af brugere

Side 1 af 46. 4.2 Hvem bruger domstolene 4.2.1 Brugernes alder 4.2.2 Grupper af brugere 4.2.3 Aldersfordeling mellem de forskellige grupper af brugere Side 1 af 46 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til brugerundersøgelsen 2. Rammerne for undersøgelsen 2.1 Udarbejdelse af spørgeskemaer 2.2 Uddeling af spørgeskemaer og indtastning af resultater 3. Statistiske

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen

Evalueringsrapport. Fleksible åbningstider i dagplejen Evalueringsrapport Fleksible åbningstider i dagplejen Indholdsfortegnelse Resume... 3 Indledning og baggrund... 3 Metodisk tilgang... 3 Resultater... 3 Kendskab til ordningen om fleksible åbningstider

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Ny Nørreport 2011 2014

Ny Nørreport 2011 2014 Ny Nørreport 2011 2014 Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 v. Mikael Bredsdorff Banedanmarks organisation Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010) NY NØRREPORT 2011-2014 Banebranchen, 11.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt.

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Boligform Lejlighed el lign. 31% Anden boligform 1% Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Vi kombinerer

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013. RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I Aalborg

BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013. RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I Aalborg Oxford Research A/S, december 2013 BRUGERUNDERSØGELSE AF DANMARKS DOMSTOLE 2013 RESULTATOVERBLIK TILFREDSHEDSPROCENTER MV. RETTEN I Aalborg RETTEN I ÅRHUS 1. Kort om brugerundersøgelsen Brugerundersøgelsen

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse MARTS 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af en brugerundersøgelse blandt Jobcenter Svendborgs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

HT: "Buspassagerers vurdering af en busrejses service-elementer - en Stated Preference analyse", februar 1995, COWIconsult.

HT: Buspassagerers vurdering af en busrejses service-elementer - en Stated Preference analyse, februar 1995, COWIconsult. Trafikdage på AUC, 22. august 1995: Civ.ing., lic.tech. Preben Vilhof, COWIconsult: Passagerernes vurdering af en busrejses serviceparametre.. I det følgende gengives kapitel 1: Sammenfatning fra rapporten

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere