1 Sætninger om hovedidealområder (PID) og faktorielle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Sætninger om hovedidealområder (PID) og faktorielle"

Transkript

1 1 Sætninger om hovedidealområder (PID) og faktorielle ringe (UFD) 1. Introducér ideal, hovedideal 2. I kommutativt integritetsområde R introduceres primelement, irreducibelt element, association 3. Begrebet PID (hovedidealområder) introduceres. I forbindelse med dette nævnes eksempler på hovedidealområder: Z, L[X], og den numeriske betingelse for PID nævnes (euklidisk ring) 4. I PID er irreducible elementer primelementer (nævn, at det er nemt at vise, at primelementer er irreducible i komm. int. omr.) 5. Introducér primopløsninger og irreducible opløsninger (en fremstilling med faktorer i R, hvor faktorer er enten primelementer el. irreducible elementer) 6. Nævn, at primopløsninger er entydige (hvis to produkter af primelementer a 1 a s og b 1 b t er associerede, er s = t og hver faktor a i er associeret med b i efter permutation af faktorer, i = 1,..., s) 7. Bevis hovedsætning 1: I komm. int. omr. R er følgende betingelser ækvivalente: (a) Irred. opløsninger eksisterer for alle elt. 0, enhed og disse er entydige. (b) Irred. opløsninger eksisterer for alle elt. 0, enhed og alle irred. elt. er primelt. (c) Primopløsninger eksisterer for alle elt. 0, enhed. Vis (b) (c), (b) (a), (c) (b) og (a) (b). Hvis følgende betingelser (dvs. én af dem) er opfyldt i en ring R, kaldes R UFD (faktoriel ring) 8. Nævn, at hvis der ikke eksisterer irred. opl. for alle elementer i et komm. int. omr., findes en uendelig følge af elementer i R a 1, a 2,..., hvor a i+1 er en ikke-triviel divisor i a i 9. Hovedsætning 2: Et PID er et UFD. 10. Småting: I UFD kan laves repræsentantsystem af primelementer, hvorpå ethvert element kan skrives som produkt af enhed og primelementpotenser. Er R faktoriel, er R[X] også faktoriel (Gauss sætning). Gauss talring er PID, dermed UFD, og der findes kun 9 imaginære faktorielle kvadratiske talringe. 1

2 2 Kvadratiske talringe, fortrinsvist om irreducible opløsninger, primelementer og faktorielle, kvadratiske talringe 1. Introducér kvadratiske talringe Z[ξ] (normeret andengradspolynomium med heltalskoefficienter, kvadratfri diskriminant, (irrationale) rødder ξ, kvadratisk tal x + yξ, mængden af disse Z[ξ]) 2. Norm (multiplikativ, heltallig etc.), irreducibelt element og primelement 3. Nævn ε enhed i Z[ξ] N(ε) = ±1 og δ α N(δ) N(α), δ triviel divisor i α N(δ) triviel divisor i N(α) 4. Vis lemma 6.14: lad π = x + yξ Z[ξ], hvor (x, y) = 1. Da gælder π primelement i Z[ξ] N(π) = ±p, p primtal π irreducibel i Z[ξ]. Betingelserne er ækvivalente, hvis Z[ξ] er UFD 5. I en kvadratisk talring eksisterer irreducible opløsninger for alle elementer; de er bare ikke altid entydige (vælg eksempel Z[ 5] med 6 = 2 3 = (1 + 5)(1 5)) (ikke alle kvadr. talringe er UFD) 6. Vis, at hvis p er et sædvanligt primtal i Z og et primelement i Z[ξ], så har kongruensen z 2 bz + c 0 (mod p) ingen løsninger i Z (6.19) 7. Skitser beviset for, at Z[i] er et UFD (foregår ved at vise, at Z[i] er en euklidisk ring) - rund af med lidt om forgrening og løsning på diofantisk ligning x 2 + y 2 = p, hvor p enten er et primtal eller ej 2

3 3 Kvadratiske talringe, fortrinsvist om forgrening i kvadratiske talringe 1. Introducér kvadratiske talringe Z[ξ] (normeret andengradspolynomium med heltalskoefficienter, kvadratfri diskriminant, (irrationale) rødder ξ, kvadratisk tal x + yξ, mængden af disse Z[ξ]) 2. Fortæl meget lidt om UFD og egenskaber (at irred. opløsninger eksisterer for alle elt. og er entydige, fx). Led over i, at nogle kvadratiske talringe kan ses ikke at være UFD ved ikke at opfylde ovenstående, men nogle er UFD, da de er PID 3. Sætning 6.20: Forgrening i faktorielle kvadratiske talringe - overvej hvorfor der er nødt til at blive gjort forskel på type 2 og speciel type. Led derfor videre til et eksempel, nemlig Gauss talring 4. Sætning 6.21: Forgrening i Gauss talring (som er UFD - forklar at dette kan vises, ved at vise at den er euklidisk). 5. Forklar slutteligt hvorfor ligningen x 2 + y 2 = p hvor p = 2 eller p 1 (mod 4) altid har heltalsløsninger (x, y) Z Z 6. Led eventuelt ind på hvordan mere komplicerede diofantiske ligninger kan løses ved brug af forgreningsegenskaben og nævn fordelen UFD giver (repræsentantsystem af primelementer) 3

4 4 Forgrening i Gauss talring og anvendelser på diofantiske ligninger 1. Introducér kvadratiske talringe Z[ξ] (normeret andengradspolynomium med heltalskoefficienter, kvadratfri diskriminant, (irrationale) rødder ξ, kvadratisk tal x + yξ, mængden af disse Z[ξ]) 2. Idet Z[ξ] α kan ses som talpar (x, y) Z Z, er der en bijektiv korrespondance mellem α, hvor N(α) = k og talpar der opfylder x 2 bxy + cy 2 = k - led lidt videre til Pells ligning (k = ±1) (enheder i Z[ξ]) og ligninger som x 2 2y 2 = 1, der kan vises at have uendelig mange løsninger 3. Mange gode egenskaber ved at betragte faktorielle, kvadratiske talringe. Sætning 6.16: Vis, at Z[i] er et UFD (ved at vise, at den er euklidisk) 4. I faktorielle kvadr. talringe kan man tale om forgrening 5. Sætning 6.21: Forgrening i Gauss talring (som er UFD - forklar at dette kan vises, ved at vise at den er euklidisk) : Den diofantiske ligning x 2 + y 2 = k (forklar, hvornår og hvorfor denne har løsninger, hvis k = 2 l q m1 1 qs ms p n1 1 pnr r ; q j 3, p i 1 modulo 4; m j skal være lige!) 4

5 5 Cirkeldelingspolynomier 1. Introducér begrebet (primitiv) n te enhedsrod i et legeme L og specielt i legemet C - komplekse n te enhedsrødder (setup er altså præcis som i 3.1) 2. Definition på det n te cirkeldelingspolynomium - normeret og af grad ϕ(n) (antal elementer af orden n i C n ) 3. Vis meget hurtigt sætning X n 1 = d n Φ d - fortæl, at den har koefficienter i Z 4. Cirkeldelingspolynomierne er irreducible over Q[X] - vis EVT. (forklar idéen) at de p te er irreducible vha. Eisensteins irreducibilitetskriterium (betragt Φ p (X + 1), vis, at dette er irreducibelt idet p p, men p 2 p) 5. Da legeme L enten har karakteristik 0 eller p (primtal), kan Z eller Zp opfattes som delring af legeme L, ved isomorfisætningen - af dette følger Freshman s Dream 6. Hovedsætning: Lad p være karakteristikken af legemet L. Da gælder for ξ L og n N, at ξ har orden n i L, hvis og kun hvis Φ n (ξ) = 0 og p n 7. Perspektiver til konstruktion af endelige legemer (irreducible divisorer i φ n, polynomiumskvotient F p [X]/(f)) 5

6 6 Endelige legemer (eksistens og entydighed) Alt det første skal gå meget hurtigt her, da eksistens og entydighed kommer til at tage noget tid. 1. Formål: vil konstruere legeme ud fra legeme L hvor L er dellegeme, og hvor normeret og irreducibelt f L[X] har rod ξ 2. Tal om struktur af polynomiumskvotient R[X]/(f), hvor f er et normeret polynomium i R[X] af positiv grad n (a) Enhver ækvivalensklasse har entydig fremstilling α = b 0 + b 1 ξ + + b n 1 ξ n 1, hvor ξ = [X] (f) og X R[X] (b) Ud fra denne konstruktion kan for eksempel C konstrueres, hvor vi benytter X i R[X] (c) Ud fra hovedidealsætning, er L[X] PID, hvis L legeme (d) Lemma før 5.9: f irred. i L[X] (eks. F p [X]). L[X]/(f) legeme (f irred. (f) maks.id.) 3. Husk sætning 3.6: Lad p være karakteristikken af legemet L. Da gælder for ξ L og n N, at ξ har orden n i L, hvis og kun hvis Φ n (ξ) = 0 og p n Godset er: 1. Sætning (lemma): Lad p være et primtal, primisk med n N (p n). Betragt nu Φ n F p [X] og en irreducibel divisor f i Φ n F p [X]. Sæt r := deg(f). K := F p [X]/(f) er et legeme med p r elementer, og ξ := [X] (f) er en primitiv n te enhedsrod i K. Endvidere er r = [p] n i (Z/n). Husk her, at K er et legeme ud fra valg af ξ og deg(f), hvorpå #K = p r. Vis, at Φ n (ξ) = 0. Vis, at hvis s N med [p] s = 1 i (Z/n), da er s r. Se på fremstilling af α p, hvor α K, og dermed α ps i sammenhæng med rødder i pol. X ps X. 2. Eksistens: Lad p være primtal, r N. Der findes et endeligt legeme med p r elementer, nemlig K := F p [X]/(f), hvor f er irreducibel faktor i Φ pr 1, opfattet som polynomium i F p [X]. Hvis L er et legeme med p s elementer, findes en inj. homomorfi K L hviss r s. Vis, at f har grad r. Benyt foregående sætning. Lad L være et sådant legeme, L vektorrum over K, endelig basis med d vektorer i L. Ved antagelse af r s, vis da f X ps 1 i F p [X]. Injektiv homomorfi F p [X] L[X] (da F p L). Alle α L er rødder i X ps 1 1. f har rod alpha i L som polynomium i L[X]. Få inj. homomorfi K L. 3. Entydighed: Der er en isomorfi mellem alle legemer med p r elementer. 6

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen

Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Artikel 17 Polynomier med sælsomme egenskaber modulo p Bo Vagner Hansen Reduceres koefficienterne i et normeret heltalspolynomium modulo et primtal, opstår et nyt polynomium over restklasseringen. Både

Læs mere

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde.

Talteori. Teori og problemløsning. Indhold. Talteori - Teori og problemløsning, august 2013, Kirsten Rosenkilde. Indhold 1 Delelighed, primtal og primfaktoropløsning Omskrivning vha. kvadratsætninger 4 3 Antal divisorer 6 4 Største fælles divisor og Euklids algoritme 7 5 Restklasser 9 6 Restklasseregning og kvadratiske

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Komplekse tal og rækker

Komplekse tal og rækker Komplekse tal og rækker John Olsen 1 Indledning Dette sæt noter er forelæsningsnoter til foredraget Komplekse tal og rækker. Noterne er beregnet til at blive brugt sammen med foredraget. I afsnit 2 bliver

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006

Komplekse tal. Preben Alsholm Juli 2006 Komplekse tal Preben Alsholm Juli 006 Talmængder og regneregler for tal. Talmængder Indenfor matematikken optræder der forskellige klasser af tal: Naturlige tal. N er mængden af naturlige tal, ; ; 3; 4;

Læs mere

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Baggrund.................................. 2 2 Elliptisk kurve 3 2.1 Gruppeoperationen på E.......................... 4 2.1.1 sjove punkter på E........................ 8 2.2

Læs mere

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013

Komplekse tal. Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 Komplekse tal Mikkel Stouby Petersen 27. februar 2013 1 Motivationen Historien om de komplekse tal er i virkeligheden historien om at fjerne forhindringerne og gøre det umulige muligt. For at se det, vil

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning

Komplekse tal. enote 29. 29.1 Indledning enote 29 1 enote 29 Komplekse tal I denne enote introduceres og undersøges talmængden C, de komplekse tal. Da C betragtes som en udvidelse af R forudsætter enoten almindeligt kendskab til de reelle tal,

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN.

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. MODUL 8 Differensligninger Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. 26. august 2014 2 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Rekursioner og differensligninger.........................

Læs mere

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet. Til gengæld kan vi prøve at sige noget om,

Læs mere

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet

Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet Note omkring RSA kryptering. Gert Læssøe Mikkelsen Datalogisk institut Aarhus Universitet 3. april 2009 1 Kryptering med offentlige nøgler Indtil midt i 1970 erne troede næsten alle, der beskæftigede sig

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Mini-formelsamling. Matematik 1

Mini-formelsamling. Matematik 1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler... 1 1.1 Regneregler for brøker... 1 1.2 Potensregneregler... 1 1.3 Kvadratsætninger... 2 1.4 (Nogle) Rod-regneregler... 2 1.5 Den naturlige logaritme...

Læs mere

Grundlæggende Matematik

Grundlæggende Matematik Grundlæggende Matematik Hayati Balo, AAMS August 2012 1. Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse

SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik 1 Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse SØREN L. BUHL KOMPLEKSE TAL M. M. Matematik Den teknisk naturvidenskabelige Basisuddannelse Afdeling for Matematik og Datalogi Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitetscenter MCMXCII Indhold

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Grundlæggende regneteknik

Grundlæggende regneteknik Grundlæggende regneteknik Anne Ryelund, Mads Friis og Anders Friis 13. november 2014 Indhold Forord Indledning iii iv 1 Regning med brøker 1 1.1 Faktorisering i primtal.............................. 3

Læs mere

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner.

En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. 1 En forståelsesramme for de reelle tal med kompositioner. af Ulrich Christiansen, sem.lekt. KDAS. Den traditionelle tallinjemodel, hvor tallene svarer til punkter langs tallinjen, dækker fornuftigt (R,

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009

Komplekse tal. Jan Scholtyßek 29.04.2009 Komplekse tal Jan Scholtyßek 29.04.2009 1 Grundlag Underlige begreber er det, der opstår i matematikken. Blandt andet komplekse tal. Hvad for fanden er det? Lyder...komplekst. Men bare roligt. Så komplekst

Læs mere

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen

Introduktion til Kryptologi. Mikkel Kamstrup Erlandsen Introduktion til Kryptologi Mikkel Kamstrup Erlandsen Indhold 1 Introduktion 2 1.1 Om Kryptologi.......................... 2 1.2 Grundlæggende koncepter.................... 2 1.3 Bogstaver som tal........................

Læs mere

Martin Geisler Mersenne primtal. Marin Mersenne

Martin Geisler Mersenne primtal. Marin Mersenne Martin Geisler Mersenne primtal Marin Mersenne 3. årsopgave Aalborghus Gymnasium 22. 29. januar 2001 Forord Denne opgave skal handle om Mersenne primtal, men kommer også ind på meget andet. Da de forskellige

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere