Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09"

Transkript

1 Rapport på Iværk-undersøgelse 2009 Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09

2 Indholdsfortegnelse Indhold side Formål 3 Om undersøgelsen 4 Summary 5-13 Resultater Kontakt 63-64

3 Formål I forbindelse med afholdelsen af Iværk&Vækst09 ønskes viden omkring selvstændiges, iværksætteres og potentielle iværksætteres opfattelse af en række aktuelle emner i forhold til at være selvstændig / iværksætter. Det primære formål er at få indblik i motiver og barrierer for at være selvstændig, samt de udfordringer som iværksættere oplever. Det skal være medvirkende til at skabe viden omkring de vilkår og betingelser, som der er for små selvstændige erhvervsdrivende. Mere konkret skal undersøgelsen bidrage med viden indenfor følgende overordnede områder: Generel viden om iværksættere og deres virksomheder Etablering af virksomheder og udfordringer ved etablering Vækstvirksomheder og udfordringer ved vækst Den aktuelle/finansielle krise og betydningen for iværksættere Fokuseringen på klima Franchising Nogle af spørgsmålene er tidligere blevet stillet til selvstændige i forbindelse med sidste års Iværksætterundersøgelse, og dermed bliver det muligt at lave benchmark på nogle spørgsmål, så tendenser og udvikling for disse områder kan følges.

4 Om undersøgelsen Målgruppe og stikprøvestørrelse Undersøgelsens målgruppe er defineret som iværksættere, små selvstændige erhvervsdrivende samt potentielle iværksættere - det vil sige, personer der er i gang med eller overvejer at starte egen virksomhed. Dataindsamling Dataindsamling er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen er markedsført i elektroniske nyhedsbreve og på På baggrund af den udsendte markedsføring er der i alt gennemført 442 interview. Tidspunkt for dataindsamling Dataindsamling er gennemført fra den 12. august 31. august Målingens styrke for dataindsamlingen Med en stikprøvestørrelse på i alt 442 respondenter kan det med 95% sandsynlighed fastslås, at det målte er korrekt med en maksimal usikkerhed på +/- 4,7% på alle respondenter.

5 Summary

6 Summary Information om deltagerne Næsten tre fjerdedele af deltagerne (73%) i undersøgelsen er personer, som allerede er selvstændige i dag (321 personer), mens 27% er i gang med at starte egen virksomhed eller overvejer at starte virksomhed i fremtiden (121 personer). Blandt de personer, som allerede er selvstændige, er lidt over halvdelen (52%) forholdsvis nystartet med deres virksomhed. De er etableret indenfor de seneste tre år og kun 27% af dem før Blandt de personer som er i gang med at starte virksomhed eller overvejer opstart af virksomhed, forventer næsten tre fjerdedele (73%) at være etableret i 2009 eller Ligesom tendensen var i sidste års undersøgelse, viser dette, at der er tale om virksomheder, som er forholdsvis nystartede. Størstedelen af personerne i undersøgelsen har en lang eller mellemlang videregående uddannelse, hhv. 38 % og 28 %. Uddannelsesniveauet er uafhængigt af, hvornår virksomheden er etableret. Generelt gælder, at det er svært at starte virksomhed, da 39% af respondenterne i undersøgelsen har en indtægt som lønmodtager. For de personer som allerede er selvstændige gælder, at det kun er 6 ud af 10 personer, som kan ernære sig udelukkende gennem indtægten fra virksomheden. Dette kan dog også skyldes, at man endnu ikke har været parat til at tage skridtet fuldt ud. Generelt set er der stor spredning på de brancher, som virksomhederne er etableret i. Servicevirksomheder (10 %) og medie/kommunikationsvirksomheder (8 %) er de mest populære.

7 Summary Information om deltagerne (fortsat) Langt størstedelen af respondenterne har etableret (eller forventer at etablere) en enkeltmandsvirksomhed (61 %). Dette er nøjagtig samme andel som i Andelen af anpartsselskaber svarer ligeledes overens med tallene fra 2008 (24 % i 2009 mod 26 % i 2008). 63 % af respondenterne havde mindre end en million DKK i omsætning i Denne andel er højere end i 2008, hvor 55 % omsatte for mindre end en million. I denne undersøgelse angiver knap halvdelen af respondenterne (49 %), at deres virksomhed i 2008 var overskudsgivende. Dette er ligeledes en tilbagegang i forhold til 2007, hvor knap to tredjedele angav at have overskud i virksomheden. Dette kan indikere, at finanskrisen har påvirket indtjeningsevnen blandt iværksætterne i denne undersøgelse. Mange af respondenterne er kun dem selv i virksomheden (72 %). Desuden er der i 95 % af virksomhederne højst 5 ansatte. Dette hænger også godt sammen med, at virksomhederne i denne undersøgelse er relativ nye.

8 Summary Generel opfattelse af det, at være iværksætter/selvstændig Respondenternes tre primære motiver for at starte en virksomhed op er: 1. Ønske om at bygge noget op (56%) 2. Ønske om større selvstændighed/ansvar (48 %) 3. Ønske om højere grad af frihed (38 %) Dette er nøjagtig samme tendens som sidste års måling, hvor der var samme prioritering af de forskellige forhold. I årsager til opstart af virksomhed er mænd generelt mere fokuseret på hårde værdier som økonomi og udnyttelse af forretningsidéer og muligheder, mens kvinder er mere fokuseret på bløde værdier som større frihed og bedre balance mellem familie og arbejdsliv. Der er 60 % af respondenterne, der angiver, at det kræver/krævede store overvejelser at springe ud som selvstændig. Af disse begrunder flest overvejelserne med usikkerhed omkring økonomi/indtjeningsmuligheder (65 %). Samtidig har kvinder flere overvejelser omkring selvstændighed end mænd. 62% af kvinderne siger, at det kræver store overvejelser mod 56% af mændene. Ligesom undersøgelsen fra 2008 viser denne undersøgelse, at over halvdelen af respondenterne (55%) ikke er tilbøjelige til at opgive tilværelsen som selvstændig. Alligevel er der dog en fjerdedel, som er tilbøjelige til at opgive selvstændighed på grund af den økonomiske risiko og 17% pga. lønnen. Specielt de yngre aldersgrupper under 40 år er mere tilbøjelige til at opgive tilværelsen som selvstændig end personer over 40 år. Overordnet set er der en meget positiv stemning blandt respondenterne i denne undersøgelse til trods for det seneste års finansielle krise. Halvdelen af de personer, som var selvstændig for et år siden er i dag mere tilfredse med tilværelsen som selvstændig, mens kun 17% er mindre tilfreds end for et år siden.

9 Summary Vækst Respondenterne angiver følgende tre forudsætninger som de vigtigste for at skabe vækst i egen virksomhed: 1. Egne ambitioner/vilje (55 %) 2. Tro på produktet (34 %) 3. Adgang til og inspiration/hjælp fra netværk (30 %) De to første forudsætninger bygger især på respondenterne selv, mens den sidste er eksternt forankret. Respondenterne mener dog generelt, at det i høj grad er egne ambitioner, som er væsentlig for at kunne vækste en virksomhed. Respondenterne fremhæver især tre barrierer for vækst: 1. Økonomi/finansiering (39 %) 2. Den aktuelle finanskrise (30 %) 3. Aktuelt kundegrundlag (26 %) Finanskrisen er især at spore i de største barrierer for vækst. Respondenterne er bekymret for deres økonomi, og hvordan de skal få finansiering til virksomheden, og disse to forhold opleves klart som barrierer for, at man kan udvikle virksomhederne. Derudover oplever en fjerdedel af de adspurgte, at det aktuelle kundegrundlag er en barriere for at skabe vækst i virksomheden.

10 Summary Vækst (fortsat) En femtedel af de eksisterende virksomheder anser sig pr. definition som en vækstvirksomhed, mens halvdelen har ambitioner om at skabe en vækstvirksomhed. Dermed er det kun hver tredje virksomhed, der ikke ønsker at skabe en vækstvirksomhed. Blandt de nystartede og dem der overvejer opstart ønsker mere en halvdelen at skabe en vækstvirksomhed. Finanskrisens tilstedeværelse har også smittet af på andelen af respondenter, der har modtaget faglig eller professionel hjælp. I forhold til 2008 har 13%-point flere modtaget hjælp for, at skabe vækst i deres virksomhed.

11 Summary Finanskrise Undersøgelsen viser, at respondenterne oplever udarbejdelse af rutiner for salg, udarbejdelse af rutiner for markedsføring og PR samt at skabe distributionskanaler som de tre største udfordringer ved etablering af virksomhed. Dvs. at f.eks. udarbejdelse af mere faste arbejdsprocesser vil afhjælpe disse udfordringer. I og med at mange af virksomhederne i denne undersøgelse er relative nye, så er det naturligt, at de ikke har erfaringer indenfor alle områder. Finanskrisen har ikke udelukkende haft en negativ påvirkning af virksomhederne. 20% af respondenterne angiver, at det har påvirket dem i positiv retning, mens 32% har oplevet en tilbagegang. Samtidig har finanskrisen fået 41% af respondenterne til at træffe beslutninger, som de ikke ville have gjort for et år siden. Af disse angiver flest (en fjerdedel) at risikovilligheden er blevet mindre. Finanskrisen har medført, at flere har fået eller ønsker rådgivning (40 %) i forhold til Af disse 40 % er det specielt indenfor forretningsudvikling (62 %) og markedsføring/kommunikation (55 %) der ønskes rådgivning. Omkring halvdelen ønsker fortsat ingen rådgivning. Til trods for krisen ser respondenterne stadig fordele og muligheder. Der bliver især lagt vægt på: 1. Øget behov for virksomhedens produkter 2. Konkurrenter stopper/der bliver ryddet op i branchen Til trods for finanskrisen er respondenterne generelt meget positive og optimistiske. Langt de fleste forventer, at deres virksomhed om et år er vokset i omsætning, overskud eller antal af medarbejdere. Dette gælder for 78% af respondenterne. Kun en lille andel på 5% forventer, at virksomheder lukker, sælges eller falder i omsætning eller indtjening.

12 Summary Finanskrise og sikringer Kun 18 % af virksomhederne har en sundhedsforsikring/behandlingsforsikring for deres medarbejdere. Af disse betaler virksomheden i 81 % af tilfældene for forsikringerne. De primære årsager til valg af forsikring er: 1. Undgå ventetid/sikre behandling 2. Personalegode/medarbejderpleje Langt størstedelen af de virksomheder der ikke har en sundhedsforsikring/behandlingsforsikring har ingen medarbejdere (73 %). Finanskrisen har især påvirket tre forhold hos virksomhederne: 1. Brugen af ressourcer på salgstiltag 2. Overveje egen sikring 3. Overveje firmaets sikring økonomisk

13 Summary Klima og Franchising Klima Respondenterne har endnu ikke noget stort fokus på klimatiltag. To tredjedele (64%) af de adspurgte virksomheder har ikke ændret deres fokus på klima. Kun en mindre andel på 15% har allerede foretaget klimavenlige tiltag, mens 13% overvejer tiltag. Begrundelsen for at en del af virksomhederne ikke har så stort fokus på klima er til tilsyneladende, at man ikke forventer, at det vil få betydning for succes. Halvdelen af respondenterne mener ikke at klima- og miljøtiltag i fremtiden vil have betydning for virksomhedens succes. Franchising Franchising er generelt et kendt for respondenterne. Kun en lille andel på 6% kender slet ikke til franchising. 74% kender begrebet franchising, mens hver tredje person (33%) også har kendskab til forskellige koncepter. Blandt deltagere i undersøgelsen er det kun 1%, som allerede er franchisetagere. 15% er interesseret i at være franchisetager, hvis der er det rigtige koncept. Herudover er der en andel på 35%, som er åbne overfor konceptet, mens 44 % ikke er interesserede i franchising. Flest vil overveje franchising indenfor detailhandel, mens det også kan være indenfor en række andre områder.

14 Resultater

15 Information om deltagerne

16 Virksomhedens status Lige knap 3 ud af 4 respondenter er helt eller delvist selvstændig i dag.

17 Ejerform 3 ud af 4 respondenter ejer selv hele virksomheden.

18 Indtægtskilder Størstedelen af respondenterne (44 %) har udelukkende indtægt fra deres egen virksomhed. 21 % har både indtægt fra deres egen virksomhed samt som lønmodtager i et andet job.

19 Etableringsår 27 % af virksomhederne er etableret i 2003 eller tidligere, mens 52 % er etableret indenfor de seneste tre år.

20 Færdigetableret Blandt de respondenter der er i gang med at starte en virksomhed op, forventer flest (73 %) at være færdigetableret i år eller næste år.

21 Generel opfattelse af det, at være iværksætter og selvstændig

22 Motiver for opstart af egen virksomhed De primære motiver for at starte egen virksomheder op er: Ønske om at bygge noget op (56 %), ønske om større selvstændighed/ansvar (48 %) og ønske om højere grad af frihed (38 %). Dette er nøjagtig samme tendens som i sidste års måling.

23 Overvejelser Ud af de 60 % respondenter der angiver, at det krævede/kræver store overvejelser at springe ud som selvstændig, begrunder flest (65 %) dette med usikkerheden omkring indtjeningsmulighederne.

24 Opgive tilværelsen som selvstændig Ligesom tilfældet var det i 2008-målingen angiver flest, at de ikke er tilbøjelige til at opgive tilværelsen som selvstændig. Af de respondenter der overvejer at opgive, er dette primært pga. den økonomiske risiko (25 %) og lønnen (17 %).

25 Tilfredshed Størstedelen af respondenterne (41 %) er mere tilfredse med tilværelsen som selvstændig i dag end for et år siden.

26 Vækst

27 Vigtigste forudsætninger for vækst Den markant vigtigste forudsætning for at skabe vækst i en virksomhed er ifølge respondenterne egne ambitioner/ vilje (55 %). Dernæst kommer troen på produktet (34 %) og adgang til og inspiration/hjælp fra netværk (30 %).

28 Største barrierer for vækst Respondenterne fremhæver især tre barrierer for vækst - disse er: Økonomi/finansiering (39 %), den aktuelle finanskrise (30 %) og aktuelt kundegrundlag (26 %).

29 Vækstvirksomhed Helt eller delvist selvstændig Er i gang/overvejer at starte virksomhed Ved en sammenligning af de to ovenstående tabeller ses det, at ambitionerne om at starte/skabe en vækstvirksomhed ikke stemmer helt overens med antallet af reelle vækstvirksomheder. Hhv. 57 % og 50 % ønsker at skabe en vækstvirksomhed, mens kun 21 % har angivet at deres virksomhed er en vækstvirksomhed.

30 Modtaget faglig/professionel hjælp Der er flere iværksættere, der har modtaget professionel hjælp til at skabe vækst i år end i Dette kan skyldes usikkerheden omkring finanskrisen.

31 Omsætning fra samarbejdspartnere/netværk Der er 53 % der har angivet, at en del af deres omsætning stammer fra samarbejdspartnere eller netværk. Disse andele varierer meget, som det også ses af ovenstående grafik.

32 Udfordringer Sammenlignet med sidst år er det de samme tre udfordringer, der især bliver lagt vægt på ved etablering af virksomhed, nemlig: Udarbejdelse af rutiner for salg, udarbejdelse af rutiner for markedsføring og PR samt skabe distributionskanaler.

33 Den aktuelle/finansielle krise

34 Påvirkning af den aktuelle finanskrise Finanskrisen har påvirket 20 % af virksomhederne i positiv retning, mens 32 % har oplevet en tilbagegang. 36 % har ikke oplevet nogle ændringer.

35 Påvirkning af den aktuelle finanskrise Krisen har fået 41 % af iværksætterne til at træffe andre beslutninger, end de ville have gjort for et år siden. Dette kommer primært til udtryk i, at risikovilligheden er blevet mindre (23 %).

36 Rådgivning Af de 40 % der enten har fået rådgivning eller ønsker at få det, er dette specielt indenfor forretningsudvikling (62 %) og markedsføring og kommunikation (55 %). Næsten halvdelen ønsker ingen rådgivning.

37 Fordele/muligheder ved finanskrisen De største fordele/muligheder ved finanskrisen er angivet til af være: Øget behov for det vi leverer (17 %) og konkurrenterne stopper/der bliver ryddet op i branchen (15 %).

38 Sundhedsforsikring/behandlingsforsikring Langt størstedelen af virksomhederne har ingen sundhedsforsikring/behandlingsforsikring for deres medarbejdere (80%). Blandt de 18 % der har forsikring, betaler virksomheden i 81 % af tilfældene.

39 Sundhedsforsikring/behandlingsforsikring De primære årsager til valg af sundhedsforsikring/behandlingsforsikring er for at undgå ventetid/sikre behandling (35 %) og som personalegode/medarbejderpleje (24 %).

40 Sundhedsforsikring/behandlingsforsikring 73 % af de virksomheder der ikke har sundhedsforsikring/behandlingsforsikring har igen medarbejdere og derfor ikke behovet for det. Af de 20 % der opgiver en årsag, angiver 25 %, at de ikke har råd.

41 Sundhedsforsikring/behandlingsforsikring 2 ud af 3 af de virksomheder der ikke har en sundhedsforsikring/behandlingsforsikring til deres medarbejdere, overvejer heller ikke at anskaffe en.

42 Påvirkning af finanskrisen Finanskrisen har i højest grad påvirket brugen af ressourcer på salgstiltag (53 %), overveje egen sikring (42 %) og overveje firmaets sikring økonomisk (33 %).

43 Virksomheden om 1 år Flest af iværksætterne både forventer og foretrækker, at deres virksomhed om et år er vokset i omsætning, overskud eller antal medarbejdere.

44 Klima

45 Klimaforhold 64 % har ikke ændret deres fokus på klima. Der er 51 % som ikke vil foretage nogen konkrete ting i forhold til klima og miljø.

46 Klimaforhold Der er flest virksomheder der ikke vil foretage klima- og miljøtiltag i fremtiden eller ikke ved om de vil (28 % hver). 32 % mener, at klima og miljø ingen betydning har på virksomhedens succes.

47 Franchising

48 Påvirkning af finanskrisen Størstedelen af respondenterne kender til eller har hørt om begrebet franchising. 44 % er ikke interesseret i selv at franchise, mens 35 % ikke vil udelukke konceptet. Flest vil overveje franchising indenfor detailhandel.

49 Baggrundsinformationer

50 Køn

51 Alder

52 Region

53 Geografi

54 Uddannelse

55 Selskabsform

56 Websalg vs. Fysisk forankret

57 Branche

58 Omsætning

59 Overskud

60 Partner

61 Professionel bestyrelse

62 Arbejdstimer

63 Sygedage

64 Sundhedsforsikring/behandlingsforsikring

65 Pensionsopsparing

66 Kontakt

67 Kontakt Multidata Anne Marie Robenhagen Dataindsamling og analyse Gennemført af Wilke A/S Seniorkonsulent Jacob Høgild Projektleder Daniel Kargaard Svendsen Tlf.: Fax:

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011 Fakta om statistikken Statistikken 2001-2008 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige og mandlige

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015

BORGER- PANEL. At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer. Maj 2015 BORGER- PANEL Maj 2015 At blive selvstændig lokker økonomien skræmmer Iværksætterkultur. Interesse, livsstil og frihed er de største motivationsfaktorer for at blive selvstændig kun få starter egen virksomhed

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1

Floradania Marketing. Exit undersøgelse 2011. Oktober 2011. 2010 Side 1 Floradania Marketing Exit undersøgelse 2011 Oktober 2011 2010 Side 1 Indhold Undersøgelsens formål 3 Metode og målgruppe 4 Key findings 5 Resultater 7 Om undersøgelsen 16 Kontakt 18 2010 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Randers Erhvervs- & Udviklingsråd. Tilfredshedsundersøgelse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Tilfredshedsundersøgelse Februar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 1.- 9. februar 2010 Målgruppe: Virksomheder i

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015 DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1 April 2015 Hovedkonklusioner Interessen for gadeidræt er stor i Danmark Blandt de 15-35 årige er 8 % aktive gadeidrætsudøvere.

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Iværksætterlystne studenter

Iværksætterlystne studenter Iværksætterlystne studenter Stort iværksætterpotentiale udnyttes ikke tilstrækkeligt ASE har spurgt ca. 1.000 studerende om forskellige forhold omkring det at stifte selvstændig virksomhed. Herunder er

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri.

Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Forbrugerpanelet har i september svaret på spørgsmål om tandlæger, bankskifte og identitetstyveri. Resume og konklusioner identitetstyveri:

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6

Indhold. Konklusioner Side 2. Metode Side 3. Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Indhold Konklusioner Side Metode Side Forventninger til virksomhedernes omsætning Side 4-6 Forventninger til antal ansatte og grad af sikkerhed i jobbet Side 7-9 Udfordringer som salgsleder Side 10 1 Konklusioner

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige

Notat 12. december 2016 J-nr.: / Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige Notat 12. december 2016 J-nr.: 84990 / 2355745 Små virksomheder ser lyst på fremtiden, men snubler i administrative byrder og offentlige udbud. En undersøgelse blandt Dansk Byggeris små medlemmer med under

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Set i lyset af den økonomiske krise Business Danmark november/december 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Analyseproblem... 2 Metode og datamateriale... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

NYHED: TOPSKATTELETTELSER GIVER MERE GULEROD END HÆNGEKØJE

NYHED: TOPSKATTELETTELSER GIVER MERE GULEROD END HÆNGEKØJE NYHED: TOPSKATTELETTELSER GIVER MERE GULEROD END HÆNGEKØJE Arbejdsnotat Skrevet af konsulent Mick Plesner og partner Michael Moos-Bjerre og Lange, Analyse og konsulentfirmaet Moos-Bjerre og Lange. Kontaktperson:

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013

BORGERPANEL. Hver tredje tror på bedre tider i Marts 2013 BORGERPANEL Marts Hver tredje tror på bedre tider i Hver tredje forventer, at de bliver mere tilfredse med deres tilværelse i. Kun seks ud af 100 forventer, at deres tilfredshed med tilværelsen bliver

Læs mere

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage

Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage September Danske virksomheder: Tilliden på vej tilbage På kort sigt er det hårdt arbejde at få øget beskæftigelsen bare en smule. Men på lidt længere sigt så tror virksomhederne på, at det kan lade sig

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012

Markedsundersøgelse om brug af Power Point. Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Markedsundersøgelse om brug af Power Point Gennemført af Optimizers for Powerpointdesign i januar 2012 Indhold Baggrund og metode Resultater Konklusion Anbefalinger Baggrund og metode Power Point Design

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere