Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3"

Transkript

1 Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Gertrud Pfister i samarbejde med Laila Ottesen og Ulla Habermann

2 Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Gertrud Pfister i samarbejde med Laila Ottesen og Ulla Habermann Institut for Idræt Københavns Universitet

3 Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Gertrud Pfister, Institut for Idræt, Københavns Universitet 2005 Design & layout: Allis Skovbjerg Jepsen Institut for Idræt Københavns Universitet Nørre Allé København N Telefon: Telefax: Hjemmeside: Projektet er støttet af : Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning og Kulturministeriets Mainstreaming Projekt.

4 Indhold Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse...5 Kortlægning af kvinder i idrættens ledelse (jf. Delrapport 1)...5 Danmark i en international sammenligning (jf. Delrapport 2)... 8 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (jf. Delrapport 3)... 8 Hvem er de de frivillige idrætsledere og hvad tænker de?... 8 Holdninger til ligestilling...10 Årsager til underrepræsentationen af kvinder i lederstillinger? Gendermainstreaming Perspektiver og strategier

5 4

6 Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Projektet, Kvinder på toppen, handler om kvinder og frivilligt lederskab inden for idrætten. Projektet skal dokumentere og analysere årsagerne til kvindernes underrepræsentation blandt idrættens frivillige ledere. Målet er at medvirke til at vilkårene for både kvinder og mænd i idrættens ledelse forbedres, at antallet af kvindelige ledere i idrætten øges, og at kvindernes erfaringer og ressourcer udnyttes bedre. Projektets resultater skal være basis for udviklingen af konkrete perspektiver og strategier. De involverede idrætsorganisationer i undersøgelsen er Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) samt Team Danmark (TD). Den samlede undersøgelse består af følgende dele: < Kortlægning af den aktuelle situation < En komparativ analyse af internationale tendenser < Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige kvindelige og ca. halvdelen af de mandlige ledere i de danske idrætsorganisationer Kortlægning af kvinder i idrættens ledelse (jf. Delrapport 1) Fremgangsmåden har været følgende: Indsamlingen af oplysninger om kønsfordelingen i bestyrelser og udvalg er primært foregået via idrætsorganisationernes hjemmesider. Materialet omfatter samtlige bestyrelser og udvalg fra organisationernes hovedbestyrelser til udvalg på det regionale niveau (lokalunioner, amtsforeninger og kredse). Kortlægningen omfatter ikke de lokale foreninger. Materialet er indsamlet i begyndelse af Udgangspunkt og målestok for sammenligningen af kønsfordeling inden for lederpositionerne er idrætsdeltagelsen blandt mænd og kvinder i den danske befolkning: 59% mænd og 58% kvinder er idrætsudøvere, og 32% kvinder og 36% mænd er medlemmer af en idrætsforening. Der er stor forskel på medlemmernes kønsfordeling i de forskellige idrætsorganisationer: I DIF er 39% af medlemmerne kvinder, i DGI er næsten halvdelen (47%) af medlemmerne kvinder, og i DFIF udgør kvindernes andel blandt medlemmerne knapt en tredjedel (31%). Kønsfordelingen i de fire idrætsorganisationers forskellige niveauer af ledelse og administration er vist I det følgende diagram: 5

7 Diagram 2: Andel kvindelige ledere på forskellige niveauer i organisationerne Niveau Niveau Niveau DIF DGI DFIF Team Danmark Repræsentantskab*) 1 Årsmøde & 39% 1 Repræsentantskab & 18% 1 Repræsentantskab & 21% Bestyrelse & 10% + udvalg & 22% 2 Hovedbestyrelse & 10% 2 Forbundsstyrelse & 0% + udvalg & 30% 2 Bestyrelse & 14% Formandsmøder 56 specialforbund & 13% + udvalg & 22% 3 Udvalg & 33% + underudvalg & 36% 3 12 idrætssektioner & 4% 200 lokale unioner & 27% + udvalg & 24% 4 24 amtsforeninger & 37% + amtsudvalg & 41% + underudvalg & 56% 4 14 kredse & 22% + udvalg & 9% 79 (by-)foreninger foreninger foreninger firmaklubber medlemmer & 39% medlemmer & 47% medlemmer & 31% *) Tallet foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Vi har registreret i alt frivillige ledere fordelt på niveau 1-4 i de fire idrætsorganisationer, og (31%) af disse er kvinder. Totalt set udgør kvinderne 41% af samtlige medlemmer i de fire organisationer, mens andelen af kvindelige ledere altså kun udgør 31%. Også på dette punkt er der stor forskel på de enkelte idrætsorganisationer: I DGI udgør andelen af kvindelige ledere 42%, hvorimod andelene i DIF er 22%, TD 19% og DFIF 15%. Disse tal kan sammenholdes med andelen af kvindelige medlemmer, og som det fremgår af Tabel 1 ligger differencen mellem kvindernes andel af lederposter og medlemstal på mellem 5 og 17 procent. 6

8 Tabel 1. Andel af kvindelige ledere og kvindelige medlemmer Kvindelige ledere Kvindelige medlemmer Difference DIF 22% 39% -17 DGI 42% 47% -5 DFIF 17% 31% -14 Totalt set er kun en fjerdedel af formandsposterne besat af kvinder dog igen med stor forskel på de enkelte idrætsorganisationer, og sammenligner vi andelen af kvindelige formænd og kvindelige medlemmer bliver differencen altså endnu større (jf Tabel 2). Tabel 2. Andel af kvindelige bestyrelses-/udvalgsformænd og kvindelige medlemmer Kvindelige formænd Kvindelige medlemmer Difference DIF 12% 39% -27 DGI 36% 47% -11 DFIF 6% 31% -25 Vi har netop gennemført en analyse af kønsfordelingen i DGI s centrale ledelse, amtsforeninger og aktivitetsudvalg samt i DIF s bestyrelser i den centrale ledelse, udvalg og specialforbund i marts 2005: Kønsfordelingen i DIF s og DGI s ledelser marts 2005 (ifølge deres hjemmesider) DIF Formand og næstformand er mænd Hovedbestyrelse: 1 kvinde 10 mænd kvinder i %: 10 Udvalgsformænd: 1 kvinde 8 mænd kvinder i %: 11 Udvalgsmedlemmer i alt: 13 kvinder 55 mænd kvinder i %: 19 DIF s daglige ledelse: 5 mænd Specialforbundene Formænd: 1 kvinde 54 mænd kvinder i %: 2 Næstformænd: 5 kvinder 35 mænd kvinder i %: 9 Bestyrelsesmedlemmer i alt (kun 32 af forbundene) 29 kvinder 179 mænd kvinder i %: 14 DGI Formand er en mand Bestyrelse: 3 kvinder 6 mænd kvinder i %: 33 7

9 Landsudvalg (17 Aktivitetsudvalg) Formænd 5 kvinder 12 mænd kvinder i %: 30 Udvalgsmedlemmer i alt 28 kvinder 66 mænd kvinder i %: 30 Amtsforeninger (mangler tal fra 2) Formænd: 7 kvinder 16 mænd kvinder i %: 30 Næstformænd: 12 kvinder 12 mænd kvinder i %: 50 Bestyrelsesmedlemmer i alt: 66 kvinder 108 mænd kvinder i %: 38 De nye tal for kønsfordelingen i disse to idrætsorganisationers lederstillinger indikerer en positiv udvikling især i DGI s hovedbestyrelse. Der er dog stadig en betragtelig underrepræsentation af kvinder i særdeleshed i bestyrelserne i DIF s specialforbund. Ifølge den nye undersøgelse om foreningsidrættens vilkår er 35% af bestyrelsesmedlemmerne kvinder og 65% mænd. I alt er 36% af foreningslederne nu kvinder, hvor de kun udgjorde 30% i (http://www.dif.dk/index/idraettenshus.htm) Danmark i en international sammenligning (jf. Delrapport 2) En sammenligning af procentdelen af kvindelige ledere i skandinaviske idrætsorganisationer og i andre udvalgte lande viser, at Danmark har en placering i midterfeltet. Her spiller DGI s relativt høje andel af kvindelige lederkræfter en vigtig rolle. Derimod er specialforbundene i stor udstrækning domineret af mænd, som det også er tilfældet i Tyskland. Norge er det land, der har den mest afbalancerede kønsfordeling, hvor den i 1987 indførte kvotering af kvinder har åbnet vejen til topledelsesposterne. De absolutte toppositioner er dog også i Norge stadig i stor udstrækning forbeholdt mænd. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (jf. Delrapport 3) Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt samtlige kvindelige ledere og ca. halvdelen af de mandlige ledere, men omfatter ikke ledere i de lokale foreninger. Hvem er de de frivillige idrætsledere og hvad tænker de? De mandlige og kvindelige ledere i de danske idrætsorganisationer har mange fællestræk, bl.a. hvad angår uddannelsesgrad, socioøkonomisk baggrund, indkomst samt deres engagement i idrætten gennem det meste af deres liv. Når vi sammenligner de kvindelige idrætsledere med kvinder i den almene danske befolkning, udgør de en speciel gruppe. Typisk for de kvindelige idrætsledere er deres (høje) engagement i 8

10 idræt og sport, deres høje uddannelsesniveau samt deres overrepræsentation som ledere i erhvervslivet. Frivillighed og idrætsengagement er en social arv. For det første er idrætsledernes forældre i meget stor udstrækning selv medlemmer af en idrætsforening eller har været. Denne tendens er markant stærkere blandt kvinder end blandt mænd. Kvinderne i vores undersøgelse kommer fra yderst idrætsaktive familier, og de har ofte haft deres mødre som rollemodeller for deres idrætsdeltagelse og for deres arbejde som frivillige ledere. En relativt høj andel af kvinderne (40%) har i forhold til mændene (30%) børn, som ligeledes er involveret i frivilligt arbejde. På den måde er hele miljøet omkring de kvindelige frivillige ledere meget idrætsorienteret, hvilket ser ud til at støtte deres karrierer. På baggrund af resultaterne fra det tyske projekt Frauen an die Spitze antog vi, at også kvinderne i Danmark er mere tilbøjelige end mænd til at engagere sig i frivilligt arbejde, når de ikke har børn. Men denne hypotese holder ikke for de danske idrætsledere. Et typisk træk ved de danske idrætsledere af begge køn er den langvarige og kontinuerlige karriere, hvor de fleste har været involveret i mere end ti år. Dette er tilfældet for tre fjerdedele (75%) af de mandlige og to tredjedele (66%) af de kvindelige respondenter. Kønsforskellen kan forklares med, at kvinderne i vores undersøgelse i gennemsnit er yngre end mændene, hvor ca. halvdelen af kvinderne men kun 37% af mændene er yngre end 45 år. Lederkarrieren for mænd og kvinder begynder på foreningsniveau og følger sammenlignelige mønstre, hvor den eneste signifikante forskel ligger i, at 6% af kvinderne men 12% af mændene er begyndt deres karriere som formand i et udvalg. Specifik træning/skoling er ikke en forhåndsbetingelse for at blive frivillig leder i en dansk idrætsorganisation, men mange af lederne har dog sådanne kompetencer: 66% af lederne i vores undersøgelse har således deltaget i en eller flere lederkurser med forskellige emner og indhold spændende fra generel introduktion i ledelse til regnskabsføring. Lederposter i de danske idrætsorganisationer er meget tidskrævende: Kun 15% af lederne i undersøgelsen bruger mindre end 5 timer om ugen, hvorimod 62% bruger mere end 10 timer om ugen. For 25% af lederne er det mere end et halvtidsjob, og 12% bruger endda mere end 30 timer ugentligt. Mænd bruger lidt mere tid end kvinder, og kvinderne har en tendens til at tage tiden til det frivillige arbejde fra den tid, der normalt bruges på husligt arbejde. Mænd tager derimod ofte tiden til det frivillige arbejde fra tiden med familien eller fra arbejdstiden. Generelt udtrykker respondenterne en høj grad af tilfredshed med deres lederpost og med de mellemmenneskelige relationer i deres arbejde som frivillige ledere. Dette bliver sat i relief, når man ser på antallet af ledere, der har krydset af ud for 'utilfreds' eller 'meget utilfreds' i spørgeskemaet. Andelen af respondenter, der er utilfredse med noget i deres organisation svinger mellem 1% og 7%. Områder med en relativ høj grad 9

11 af utilfredshed er: værdsættelsen af deres indsats (7%), løn og budget (6%), indflydelse i organisationen (6%) og støtte fra bestyrelsen (5%). Både mandlige og kvindelige ledere i de danske idrætsorganisationer udtrykker en høj tilslutning til et idrætssystem baseret på frivillighed: 75% af respondenterne deler således (helt eller delvist) den holdning, at idrætsorganisationerne ville miste deres værdi, hvis det frivillige arbejde forsvandt, men der er samtidig en anseelig grad af enighed (hel eller delvis tilslutning på 69%) om, at det i fremtiden vil blive svært at finde tilstrækkelig mange folk, der er villige til at påtage sig arbejdet med at være frivillige, ulønnede ledere. Og selv om en stor del af respondenterne oplever en stor påskønnelse af deres indsats i organisationen (44% er delvist og 32% helt enige i dette udsagn), føler flertallet, at deres indsats ikke i tilstrækkelig grad bliver påskønnet i samfundet (43% er delvist og 21% helt enige heri), og at det derfor ikke reelt giver status og anerkendelse. Til spørgsmålene omkring det danske idrætssystem deler både mænd og kvinder de samme positive holdninger og evalueringer. Kønsforskellene er få og små. Hvad angår fremtiden for det frivillige arbejde, er kvinderne (73%) dog en smule mere skeptiske end mændene (65%).I overensstemmelse hermed er flere kvinder (38%) end mænd (26%) enige i udsagnet om, at frivilligt arbejde i højere grad bør være lønnet. Holdninger til ligestilling Med hensyn til spørgsmålet om ligestilling er lederne i de danske idrætsorganisationer delt i to grupper: omtrent halvdelen anser ligestilling som en mere eller mindre vigtig problemstilling, mens den anden halvdel ikke er interesseret i emnet. Disse modsatrettede holdninger går igen i adskillige spørgsmål vedrørende køn. Mod forventning udtrykker 6% flere mænd end kvinder parathed til ligestilling i idrætsorganisationerne. Ligeledes udtrykker 7% flere mænd end kvinder, at kvinder bør være bedre repræsenteret i idrætsorganisationernes udvalg, og 61% af mændene (men kun 54% af kvinderne) mener, at der generelt burde være flere kvinder i ledende stillinger. 34% af de kvindelige og 24% af de mandlige ledere er helt enige i, at kvinder gør en forskel i en idrætsorganisation, men denne sidste kønsmæssige forskel forsvinder dog, når man kombinerer svarmulighederne helt og delvist enige. 10

12 Der bør være flere kvindelige ledere i idrætten Mening om flere kvindelige ledere Kvinde Mand Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Helt uenig 19 2,4% 17 2,2% 36 2,3% Uenig 24 3,0% 19 2,5% 43 2,7% Hverken/eller ,4% ,8% ,7% Delvis enig ,4% ,6% ,4% Helt enig ,9% ,9% ,8% Total ,0% ,0% ,0% Høj signifikans Kvinder og mænd er ligeledes i stor udstrækning enige om vejene til forandring: Begge køn mener, at kvinder selv skal gøre en større indsats, og alle andre strategier for øget ligestilling finder ikke mange tilhængere blandt hverken mænd eller kvinder. Årsager til underrepræsentationen af kvinder i lederstillinger? På spørgsmålet om, hvilke forhindringer og barrierer, der kan forklare kønsfordelingen i lederstillinger, pointerer både kvinder og mænd, at kvinder generelt vælger at prioritere familien frem for karrieren (i en idrætsorganisation). Der er dog få områder, hvor de to køn har divergerende meninger: 9% flere kvinder (33%) end mænd (24%) mener, at kvinder ikke har nok selvtillid til at blive ledere, og 10% flere kvinder (40%) end mænd (30%) pointerer, at kvinder er tilfredse med at arbejde på foreningsniveau. Denne forklaring giver således kvinderne skylden, og skjuler samtidig den rolle, som idrætsorganisationernes struktur og kultur spiller. Vores hypotese om, at kvinders og mænds kompetencer er forskellige, og at idrætsorganisationerne foretrækker mænds holdninger og aktiviteter, er ikke blevet bekræftet. Når det kommer til en evaluering af egne kompetencer og aktiviteter, har kvinderne beskrevet sig selv som lige så selvsikre, aktive og kompetente som mændene. Ifølge kvindernes egne udsagn oplever de lige så stor anerkendelse i deres organisationer, som mændene gør. De er desuden lige så tilfredse med deres frihed til selv at tilrettelægge deres opgaver, deres mulighed for opfyldelse af egne ambitioner, deres indflydelse på organisationen/forbundet og deres forhold til andre ledere. Heller ikke svarene på spørgsmål om, hvorvidt respondenterne har oplevet barrierer eller problemer i løbet af deres lederkarriere, giver støtte til vores antagelser om diskriminering. Et stort flertal på cirka 95% af alle respondenterne har aldrig oplevet modstand, afvisning eller mangel på støtte i deres organisation. Mangel på tid er den eneste strukturelle barriere med relevans, og dette gælder for 20% respondenterne. Problemet er især tidsforbrug og i lidt ringere grad placeringen af møder (weekend/aften). Tidsfaktoren påvirker både mænd og kvinder. 24% af 11

13 mændene og 15% af kvinderne i undersøgelsen svarer, at deres arbejde som frivillige ledere optager for meget tid, og her må vi tage med i betragtning, at mænd i gennemsnit bruger mere tid på deres lederstillinger end kvinder. På et andet spørgsmål angiver 44% af respondenterne, at de er helt eller delvist enige i, at det frivillige arbejde tager for meget tid: 23% anfører, at de ikke har tid nok til egne idrætsaktiviteter, 19% anfører, at de ikke har tid nok til familien, 17% har den holdning, at møder om aftenen og i weekenden er et problem for dem, og 12% nævner antallet og længden af møder som et problem. Ved overvejelser omkring årsager til den relativt ringe antal kvinder i lederpositioner, skal man huske at tage i betragtning, at disse kvinder allerede er integreret i ledelsen og en del af idrætssystemet, og at de dermed kan antages at have tilpasset sig systemets struktur og kultur, herunder forvaltning af tid, planlægning af tid og ideologi af tid. Det er lykkedes dem at nå til tops, de har haft positive oplevelser i systemet, og de har haft nytte af deres frivillige arbejde. Det kan derfor måske være svært for dem at se de barrierer og konflikter, som kunne afholde andre kvinder i at følge deres eksempel. De store krav til bl.a. tidsforbrug kan være en af årsagerne til, at andre kvinder ikke føler sig motiveret til at engagere sig i en lederstilling på et højere niveau. Det må desuden tages med i betragtning, at mange kvinder i Danmark er udearbejdende, og at familien generelt spiller en vigtig rolle i kvinders liv. Gendermainstreaming Perspektiver og strategier På baggrund af disse resultater kan vi foreslå tre initiativer, som ikke alene vil øge andelen af kvindelige ledere men desuden kunne støtte en integration af andre grupper i ledelsesarbejdet (fx indvandrere) samt motivere og opmuntre unge til at starte på en karriere som frivillige ledere. Dette vil især være vigtigt, fordi en stor gruppe af vores respondenter (69%) er enten helt eller delvis enige i, at det i fremtiden vil blive svært at finde tilstrækkelig mange folk, der er villige til at påtage sig arbejdet med at være frivillige, ulønnede ledere. Vore forslag er møntet på tre forskellige målgrupper : det danske samfund, idrætsorganisationerne og potentielle frivilllige ledere. De har et samfundsmæssigt, et strukturelt/kulturelt og et individuelt perspektiv, og de supplerer gensidigt hinanden. 12

14 1. Frivillige ledere værdsættelse og synlighed Baggrund: En anselig del af lederne i vores undersøgelse har givet udtryk for, at deres indsats ikke i tilstrækkelig grad bliver påskønnet i det danske samfund (43% er delvist og 21% helt enige), og at den derfor generelt ikke giver status og anerkendelse. Indsatsområder: Gør frivillige ledere mere synlige!! Gør både kvindelige og unge ledere samt ledere med indvandrerbaggrund synlige! Vis respekt, værdsættelse og taknemmelighed over for frivillige i idræt og sport! Strategier: Hvervning af frivillige, udtryk for værdsættelse og kvindelige ledere som rollemodeller kunne for eksempel være koblet sammen i form af en kampagne (fx ved hjælp af plakater, afholdelse af en dag for tillidshverv, en kongres osv.) Et andet initiativ kunne være en oprettelse af en pris eller pokal for frivillig indsats. 2. Lav om på organisationskulturen lav om på ideologien for tid og tidsforbrug Baggrund: I mange sammenhænge har vore respondenter peget på det problem, at en frivillig lederpost lægger beslag på for megen tid. Indsatsområder: < find ud af, hvor, hvordan og til hvad en frivillig leders tid bliver brugt < udarbejd nogle prioriteter < udarbejd intelligente løsninger for tidsbesparelser og integration af liv/arbejde/frivillighed < nedbryd myten om at mere tid er lig med mere effekt Strategier: I samarbejde med idrætsorganisationerne kunne der udvikles projekter og/eller retningslinjer for undersøgelser af tidsforbrug og effektiv udnyttelse af tid. 13

15 3. Motiver og støt potentielle kvindelige (og mandlige) ledere Baggrund: 33% af kvinderne i vores undersøgelse udtrykte, at kvinder mangler selvtillid, og et andet problem kunne være manglende information om opgaver og forventninger i lederstillinger. Indsatsområder: Find, motiver og uddan potentielle ledere især kvinder, men også indvandrere og unge mennesker. Strategier: Oprettelse af mentor-projekter er en udmærket strategi for hvervning og støtte af potentielle ledere. Som støtte for klubber og forbund kunne der organiseres retningslinjer eller seminarer omkring mentor-oplæring. 14

Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Tredie delrapport: De første resultater

Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Tredie delrapport: De første resultater Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Tredie delrapport: De første resultater Gertrud Pfister i samarbejde med Laila Ottesen og Ulla Habermann Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Tredje

Læs mere

Kvinder på toppen. idræt og ledelse i DGI. Gertrud Pfister og Marianne Jensen

Kvinder på toppen. idræt og ledelse i DGI. Gertrud Pfister og Marianne Jensen Kvinder på toppen idræt og ledelse i DGI Gertrud Pfister og Marianne Jensen Kvinder på toppen idræt og ledelse i DGI Kvinder på toppen idræt og ledelse i DGI Gertrud Pfister og Marianne Jensen, Institut

Læs mere

Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Første delrapport: Kortlægning

Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Første delrapport: Kortlægning Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Første delrapport: Kortlægning For at sikre lige vilkår for alle får I den samme test... I skal klatre op i det træ Ulla Habermann, Laila Ottesen, Gertrud

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Kvinder på Toppen. Rikke Schou Jeppesen Glen Nielsen Gertrud Pfister. Evaluering af 7 specialforbunds ligestillingsarbejde.

Kvinder på Toppen. Rikke Schou Jeppesen Glen Nielsen Gertrud Pfister. Evaluering af 7 specialforbunds ligestillingsarbejde. Kvinder på Toppen Institut for Idræt Det Naturvidenskabelige Falkultet Københavns Universitet Nørre Allé 51, 2200 København N. Tlf.: 3532 0829 - Fax: 3532 0870 E-mail: ifi@ifi.ku.dk - www.ifi.ku.dk Kvinder

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND. Udvikling og forandring. eller fortsat tilbagegang?

DANSK HÅNDBOLD FORBUND. Udvikling og forandring. eller fortsat tilbagegang? DANSK HÅNDBOLD FORBUND Udvikling og forandring. eller fortsat tilbagegang? Lørdag den 24. september 2016 DAGSORDEN 1. Facts om Dansk Svømmeunion 2. Lidt forhistorie. 3. Organisationsændringer 00-16 4.

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Trænere i den frivillige idræt

Trænere i den frivillige idræt Trænere i den frivillige idræt en kvantitativ undersøgelse af udvalgte træneres vilkår Laila Ottesen Marianne Jensen Trænere i den frivillige idræt en kvantitativ undersøgelse af udvalgte træneres vilkår

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009

Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Medlemsundersøgelse i Dansk Orienterings-Forbund 2009 Denne rapport er udarbejdet på baggrund af det spørgeskema, som har været tilgængeligt blandt medlemmer af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) i april

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer

Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Mandag den 4. December 2017 Bjarne Ibsen, Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

NOTAT VEDR. ESTIMAT PÅ VÆRDIEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I

NOTAT VEDR. ESTIMAT PÅ VÆRDIEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I DIF Den 22. januar 2013 NOTAT VEDR. ESTIMAT PÅ VÆRDIEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I DIF Til: DIF Udvikling og Sekretariatet CC: Hans Bay Fra: Team Analyse v. Michael Fester og Kasper Lund Kirkegaard Vedr.:

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN - EN UNDERSØGELSELSE AF FIRE SPECIALFORBUNDS TRÆNERUDDANNELSER I ET KØNSPERSPEKTIV Michael Fester 2014 Titel Mangfoldighed i trænergerningen En undersøgelse af fire specialforbunds

Læs mere

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni 2013 1 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

3. Sammenhæng i den travle hverdag

3. Sammenhæng i den travle hverdag 3. Sammenhæng i den travle hverdag 3.1 Sammenfatning 111 3.2 Familie- og arbejdsliv i harmoni 112 3.3 Den travle hverdag 119 Appendiks 3.1 Beskrivelse af spørgeskemaundersøgelse 131 3.1. Sammenfatning

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om sladder

Det siger FOAs medlemmer om sladder FOA Kampagne & Analyse Januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om sladder I oktober 2008 gennemførte FOA en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om blandt andet sladder på arbejdspladsen.

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER. v. Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig analytiker i DIF

HAVETS MOTIONISTER. v. Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig analytiker i DIF HAVETS MOTIONISTER v. Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig analytiker i DIF Klubundersøgelsen - resultater og perspektiver 142 respondenter har gennemførte besvarelser = 53 % af samtlige klubber

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Work-Life Balance Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, april 2006 INDLEDNING Denne specialanalyse af Det Danske Ledelsesbarometer 2005 påviser, at hver fjerde

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND

FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND FREMTIDENS IDRÆT I GRØNLAND #vejen2016 Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Oversigt Baggrunden for analysen af idræt i Grønland Analysens resultater Ny viden om idræt i Grønland Økonomi og faciliteter

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Omfanget af og holdningen til frivilligt arbejde i idrætsforeningerne

Omfanget af og holdningen til frivilligt arbejde i idrætsforeningerne Omfanget af og holdningen til frivilligt arbejde i idrætsforeningerne i Danmark Bjarne Ibsen, Idrætsforsk Notat udarbejdet til Kulturministeriet 2001 Indledning Det er en udbredt opfattelse i idrætten,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg

Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg Erfaringsopsamling pa tværs af Københavns 12 lokaludvalg 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Metode... 4 Analyse... 5 De indledende spørgsmål... 5 TEMA: Om at starte i et lokaludvalg...

Læs mere

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune

Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Rapport om brugerevaluering af pilotprojektet Bedre Breve i Stevns Kommune Lektor Karsten Pedersen, Center for Magt, Medier og Kommunikion, kape@ruc.dk RUC, oktober 2014 2 Resume De nye breve er lettere

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere