Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3"

Transkript

1 Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Gertrud Pfister i samarbejde med Laila Ottesen og Ulla Habermann

2 Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Gertrud Pfister i samarbejde med Laila Ottesen og Ulla Habermann Institut for Idræt Københavns Universitet

3 Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Gertrud Pfister, Institut for Idræt, Københavns Universitet 2005 Design & layout: Allis Skovbjerg Jepsen Institut for Idræt Københavns Universitet Nørre Allé København N Telefon: Telefax: Hjemmeside: Projektet er støttet af : Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning og Kulturministeriets Mainstreaming Projekt.

4 Indhold Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse...5 Kortlægning af kvinder i idrættens ledelse (jf. Delrapport 1)...5 Danmark i en international sammenligning (jf. Delrapport 2)... 8 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (jf. Delrapport 3)... 8 Hvem er de de frivillige idrætsledere og hvad tænker de?... 8 Holdninger til ligestilling...10 Årsager til underrepræsentationen af kvinder i lederstillinger? Gendermainstreaming Perspektiver og strategier

5 4

6 Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Projektet, Kvinder på toppen, handler om kvinder og frivilligt lederskab inden for idrætten. Projektet skal dokumentere og analysere årsagerne til kvindernes underrepræsentation blandt idrættens frivillige ledere. Målet er at medvirke til at vilkårene for både kvinder og mænd i idrættens ledelse forbedres, at antallet af kvindelige ledere i idrætten øges, og at kvindernes erfaringer og ressourcer udnyttes bedre. Projektets resultater skal være basis for udviklingen af konkrete perspektiver og strategier. De involverede idrætsorganisationer i undersøgelsen er Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) samt Team Danmark (TD). Den samlede undersøgelse består af følgende dele: < Kortlægning af den aktuelle situation < En komparativ analyse af internationale tendenser < Spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige kvindelige og ca. halvdelen af de mandlige ledere i de danske idrætsorganisationer Kortlægning af kvinder i idrættens ledelse (jf. Delrapport 1) Fremgangsmåden har været følgende: Indsamlingen af oplysninger om kønsfordelingen i bestyrelser og udvalg er primært foregået via idrætsorganisationernes hjemmesider. Materialet omfatter samtlige bestyrelser og udvalg fra organisationernes hovedbestyrelser til udvalg på det regionale niveau (lokalunioner, amtsforeninger og kredse). Kortlægningen omfatter ikke de lokale foreninger. Materialet er indsamlet i begyndelse af Udgangspunkt og målestok for sammenligningen af kønsfordeling inden for lederpositionerne er idrætsdeltagelsen blandt mænd og kvinder i den danske befolkning: 59% mænd og 58% kvinder er idrætsudøvere, og 32% kvinder og 36% mænd er medlemmer af en idrætsforening. Der er stor forskel på medlemmernes kønsfordeling i de forskellige idrætsorganisationer: I DIF er 39% af medlemmerne kvinder, i DGI er næsten halvdelen (47%) af medlemmerne kvinder, og i DFIF udgør kvindernes andel blandt medlemmerne knapt en tredjedel (31%). Kønsfordelingen i de fire idrætsorganisationers forskellige niveauer af ledelse og administration er vist I det følgende diagram: 5

7 Diagram 2: Andel kvindelige ledere på forskellige niveauer i organisationerne Niveau Niveau Niveau DIF DGI DFIF Team Danmark Repræsentantskab*) 1 Årsmøde & 39% 1 Repræsentantskab & 18% 1 Repræsentantskab & 21% Bestyrelse & 10% + udvalg & 22% 2 Hovedbestyrelse & 10% 2 Forbundsstyrelse & 0% + udvalg & 30% 2 Bestyrelse & 14% Formandsmøder 56 specialforbund & 13% + udvalg & 22% 3 Udvalg & 33% + underudvalg & 36% 3 12 idrætssektioner & 4% 200 lokale unioner & 27% + udvalg & 24% 4 24 amtsforeninger & 37% + amtsudvalg & 41% + underudvalg & 56% 4 14 kredse & 22% + udvalg & 9% 79 (by-)foreninger foreninger foreninger firmaklubber medlemmer & 39% medlemmer & 47% medlemmer & 31% *) Tallet foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Vi har registreret i alt frivillige ledere fordelt på niveau 1-4 i de fire idrætsorganisationer, og (31%) af disse er kvinder. Totalt set udgør kvinderne 41% af samtlige medlemmer i de fire organisationer, mens andelen af kvindelige ledere altså kun udgør 31%. Også på dette punkt er der stor forskel på de enkelte idrætsorganisationer: I DGI udgør andelen af kvindelige ledere 42%, hvorimod andelene i DIF er 22%, TD 19% og DFIF 15%. Disse tal kan sammenholdes med andelen af kvindelige medlemmer, og som det fremgår af Tabel 1 ligger differencen mellem kvindernes andel af lederposter og medlemstal på mellem 5 og 17 procent. 6

8 Tabel 1. Andel af kvindelige ledere og kvindelige medlemmer Kvindelige ledere Kvindelige medlemmer Difference DIF 22% 39% -17 DGI 42% 47% -5 DFIF 17% 31% -14 Totalt set er kun en fjerdedel af formandsposterne besat af kvinder dog igen med stor forskel på de enkelte idrætsorganisationer, og sammenligner vi andelen af kvindelige formænd og kvindelige medlemmer bliver differencen altså endnu større (jf Tabel 2). Tabel 2. Andel af kvindelige bestyrelses-/udvalgsformænd og kvindelige medlemmer Kvindelige formænd Kvindelige medlemmer Difference DIF 12% 39% -27 DGI 36% 47% -11 DFIF 6% 31% -25 Vi har netop gennemført en analyse af kønsfordelingen i DGI s centrale ledelse, amtsforeninger og aktivitetsudvalg samt i DIF s bestyrelser i den centrale ledelse, udvalg og specialforbund i marts 2005: Kønsfordelingen i DIF s og DGI s ledelser marts 2005 (ifølge deres hjemmesider) DIF Formand og næstformand er mænd Hovedbestyrelse: 1 kvinde 10 mænd kvinder i %: 10 Udvalgsformænd: 1 kvinde 8 mænd kvinder i %: 11 Udvalgsmedlemmer i alt: 13 kvinder 55 mænd kvinder i %: 19 DIF s daglige ledelse: 5 mænd Specialforbundene Formænd: 1 kvinde 54 mænd kvinder i %: 2 Næstformænd: 5 kvinder 35 mænd kvinder i %: 9 Bestyrelsesmedlemmer i alt (kun 32 af forbundene) 29 kvinder 179 mænd kvinder i %: 14 DGI Formand er en mand Bestyrelse: 3 kvinder 6 mænd kvinder i %: 33 7

9 Landsudvalg (17 Aktivitetsudvalg) Formænd 5 kvinder 12 mænd kvinder i %: 30 Udvalgsmedlemmer i alt 28 kvinder 66 mænd kvinder i %: 30 Amtsforeninger (mangler tal fra 2) Formænd: 7 kvinder 16 mænd kvinder i %: 30 Næstformænd: 12 kvinder 12 mænd kvinder i %: 50 Bestyrelsesmedlemmer i alt: 66 kvinder 108 mænd kvinder i %: 38 De nye tal for kønsfordelingen i disse to idrætsorganisationers lederstillinger indikerer en positiv udvikling især i DGI s hovedbestyrelse. Der er dog stadig en betragtelig underrepræsentation af kvinder i særdeleshed i bestyrelserne i DIF s specialforbund. Ifølge den nye undersøgelse om foreningsidrættens vilkår er 35% af bestyrelsesmedlemmerne kvinder og 65% mænd. I alt er 36% af foreningslederne nu kvinder, hvor de kun udgjorde 30% i (http://www.dif.dk/index/idraettenshus.htm) Danmark i en international sammenligning (jf. Delrapport 2) En sammenligning af procentdelen af kvindelige ledere i skandinaviske idrætsorganisationer og i andre udvalgte lande viser, at Danmark har en placering i midterfeltet. Her spiller DGI s relativt høje andel af kvindelige lederkræfter en vigtig rolle. Derimod er specialforbundene i stor udstrækning domineret af mænd, som det også er tilfældet i Tyskland. Norge er det land, der har den mest afbalancerede kønsfordeling, hvor den i 1987 indførte kvotering af kvinder har åbnet vejen til topledelsesposterne. De absolutte toppositioner er dog også i Norge stadig i stor udstrækning forbeholdt mænd. Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (jf. Delrapport 3) Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt samtlige kvindelige ledere og ca. halvdelen af de mandlige ledere, men omfatter ikke ledere i de lokale foreninger. Hvem er de de frivillige idrætsledere og hvad tænker de? De mandlige og kvindelige ledere i de danske idrætsorganisationer har mange fællestræk, bl.a. hvad angår uddannelsesgrad, socioøkonomisk baggrund, indkomst samt deres engagement i idrætten gennem det meste af deres liv. Når vi sammenligner de kvindelige idrætsledere med kvinder i den almene danske befolkning, udgør de en speciel gruppe. Typisk for de kvindelige idrætsledere er deres (høje) engagement i 8

10 idræt og sport, deres høje uddannelsesniveau samt deres overrepræsentation som ledere i erhvervslivet. Frivillighed og idrætsengagement er en social arv. For det første er idrætsledernes forældre i meget stor udstrækning selv medlemmer af en idrætsforening eller har været. Denne tendens er markant stærkere blandt kvinder end blandt mænd. Kvinderne i vores undersøgelse kommer fra yderst idrætsaktive familier, og de har ofte haft deres mødre som rollemodeller for deres idrætsdeltagelse og for deres arbejde som frivillige ledere. En relativt høj andel af kvinderne (40%) har i forhold til mændene (30%) børn, som ligeledes er involveret i frivilligt arbejde. På den måde er hele miljøet omkring de kvindelige frivillige ledere meget idrætsorienteret, hvilket ser ud til at støtte deres karrierer. På baggrund af resultaterne fra det tyske projekt Frauen an die Spitze antog vi, at også kvinderne i Danmark er mere tilbøjelige end mænd til at engagere sig i frivilligt arbejde, når de ikke har børn. Men denne hypotese holder ikke for de danske idrætsledere. Et typisk træk ved de danske idrætsledere af begge køn er den langvarige og kontinuerlige karriere, hvor de fleste har været involveret i mere end ti år. Dette er tilfældet for tre fjerdedele (75%) af de mandlige og to tredjedele (66%) af de kvindelige respondenter. Kønsforskellen kan forklares med, at kvinderne i vores undersøgelse i gennemsnit er yngre end mændene, hvor ca. halvdelen af kvinderne men kun 37% af mændene er yngre end 45 år. Lederkarrieren for mænd og kvinder begynder på foreningsniveau og følger sammenlignelige mønstre, hvor den eneste signifikante forskel ligger i, at 6% af kvinderne men 12% af mændene er begyndt deres karriere som formand i et udvalg. Specifik træning/skoling er ikke en forhåndsbetingelse for at blive frivillig leder i en dansk idrætsorganisation, men mange af lederne har dog sådanne kompetencer: 66% af lederne i vores undersøgelse har således deltaget i en eller flere lederkurser med forskellige emner og indhold spændende fra generel introduktion i ledelse til regnskabsføring. Lederposter i de danske idrætsorganisationer er meget tidskrævende: Kun 15% af lederne i undersøgelsen bruger mindre end 5 timer om ugen, hvorimod 62% bruger mere end 10 timer om ugen. For 25% af lederne er det mere end et halvtidsjob, og 12% bruger endda mere end 30 timer ugentligt. Mænd bruger lidt mere tid end kvinder, og kvinderne har en tendens til at tage tiden til det frivillige arbejde fra den tid, der normalt bruges på husligt arbejde. Mænd tager derimod ofte tiden til det frivillige arbejde fra tiden med familien eller fra arbejdstiden. Generelt udtrykker respondenterne en høj grad af tilfredshed med deres lederpost og med de mellemmenneskelige relationer i deres arbejde som frivillige ledere. Dette bliver sat i relief, når man ser på antallet af ledere, der har krydset af ud for 'utilfreds' eller 'meget utilfreds' i spørgeskemaet. Andelen af respondenter, der er utilfredse med noget i deres organisation svinger mellem 1% og 7%. Områder med en relativ høj grad 9

11 af utilfredshed er: værdsættelsen af deres indsats (7%), løn og budget (6%), indflydelse i organisationen (6%) og støtte fra bestyrelsen (5%). Både mandlige og kvindelige ledere i de danske idrætsorganisationer udtrykker en høj tilslutning til et idrætssystem baseret på frivillighed: 75% af respondenterne deler således (helt eller delvist) den holdning, at idrætsorganisationerne ville miste deres værdi, hvis det frivillige arbejde forsvandt, men der er samtidig en anseelig grad af enighed (hel eller delvis tilslutning på 69%) om, at det i fremtiden vil blive svært at finde tilstrækkelig mange folk, der er villige til at påtage sig arbejdet med at være frivillige, ulønnede ledere. Og selv om en stor del af respondenterne oplever en stor påskønnelse af deres indsats i organisationen (44% er delvist og 32% helt enige i dette udsagn), føler flertallet, at deres indsats ikke i tilstrækkelig grad bliver påskønnet i samfundet (43% er delvist og 21% helt enige heri), og at det derfor ikke reelt giver status og anerkendelse. Til spørgsmålene omkring det danske idrætssystem deler både mænd og kvinder de samme positive holdninger og evalueringer. Kønsforskellene er få og små. Hvad angår fremtiden for det frivillige arbejde, er kvinderne (73%) dog en smule mere skeptiske end mændene (65%).I overensstemmelse hermed er flere kvinder (38%) end mænd (26%) enige i udsagnet om, at frivilligt arbejde i højere grad bør være lønnet. Holdninger til ligestilling Med hensyn til spørgsmålet om ligestilling er lederne i de danske idrætsorganisationer delt i to grupper: omtrent halvdelen anser ligestilling som en mere eller mindre vigtig problemstilling, mens den anden halvdel ikke er interesseret i emnet. Disse modsatrettede holdninger går igen i adskillige spørgsmål vedrørende køn. Mod forventning udtrykker 6% flere mænd end kvinder parathed til ligestilling i idrætsorganisationerne. Ligeledes udtrykker 7% flere mænd end kvinder, at kvinder bør være bedre repræsenteret i idrætsorganisationernes udvalg, og 61% af mændene (men kun 54% af kvinderne) mener, at der generelt burde være flere kvinder i ledende stillinger. 34% af de kvindelige og 24% af de mandlige ledere er helt enige i, at kvinder gør en forskel i en idrætsorganisation, men denne sidste kønsmæssige forskel forsvinder dog, når man kombinerer svarmulighederne helt og delvist enige. 10

12 Der bør være flere kvindelige ledere i idrætten Mening om flere kvindelige ledere Kvinde Mand Total Antal Procent Antal Procent Antal Procent Helt uenig 19 2,4% 17 2,2% 36 2,3% Uenig 24 3,0% 19 2,5% 43 2,7% Hverken/eller ,4% ,8% ,7% Delvis enig ,4% ,6% ,4% Helt enig ,9% ,9% ,8% Total ,0% ,0% ,0% Høj signifikans Kvinder og mænd er ligeledes i stor udstrækning enige om vejene til forandring: Begge køn mener, at kvinder selv skal gøre en større indsats, og alle andre strategier for øget ligestilling finder ikke mange tilhængere blandt hverken mænd eller kvinder. Årsager til underrepræsentationen af kvinder i lederstillinger? På spørgsmålet om, hvilke forhindringer og barrierer, der kan forklare kønsfordelingen i lederstillinger, pointerer både kvinder og mænd, at kvinder generelt vælger at prioritere familien frem for karrieren (i en idrætsorganisation). Der er dog få områder, hvor de to køn har divergerende meninger: 9% flere kvinder (33%) end mænd (24%) mener, at kvinder ikke har nok selvtillid til at blive ledere, og 10% flere kvinder (40%) end mænd (30%) pointerer, at kvinder er tilfredse med at arbejde på foreningsniveau. Denne forklaring giver således kvinderne skylden, og skjuler samtidig den rolle, som idrætsorganisationernes struktur og kultur spiller. Vores hypotese om, at kvinders og mænds kompetencer er forskellige, og at idrætsorganisationerne foretrækker mænds holdninger og aktiviteter, er ikke blevet bekræftet. Når det kommer til en evaluering af egne kompetencer og aktiviteter, har kvinderne beskrevet sig selv som lige så selvsikre, aktive og kompetente som mændene. Ifølge kvindernes egne udsagn oplever de lige så stor anerkendelse i deres organisationer, som mændene gør. De er desuden lige så tilfredse med deres frihed til selv at tilrettelægge deres opgaver, deres mulighed for opfyldelse af egne ambitioner, deres indflydelse på organisationen/forbundet og deres forhold til andre ledere. Heller ikke svarene på spørgsmål om, hvorvidt respondenterne har oplevet barrierer eller problemer i løbet af deres lederkarriere, giver støtte til vores antagelser om diskriminering. Et stort flertal på cirka 95% af alle respondenterne har aldrig oplevet modstand, afvisning eller mangel på støtte i deres organisation. Mangel på tid er den eneste strukturelle barriere med relevans, og dette gælder for 20% respondenterne. Problemet er især tidsforbrug og i lidt ringere grad placeringen af møder (weekend/aften). Tidsfaktoren påvirker både mænd og kvinder. 24% af 11

13 mændene og 15% af kvinderne i undersøgelsen svarer, at deres arbejde som frivillige ledere optager for meget tid, og her må vi tage med i betragtning, at mænd i gennemsnit bruger mere tid på deres lederstillinger end kvinder. På et andet spørgsmål angiver 44% af respondenterne, at de er helt eller delvist enige i, at det frivillige arbejde tager for meget tid: 23% anfører, at de ikke har tid nok til egne idrætsaktiviteter, 19% anfører, at de ikke har tid nok til familien, 17% har den holdning, at møder om aftenen og i weekenden er et problem for dem, og 12% nævner antallet og længden af møder som et problem. Ved overvejelser omkring årsager til den relativt ringe antal kvinder i lederpositioner, skal man huske at tage i betragtning, at disse kvinder allerede er integreret i ledelsen og en del af idrætssystemet, og at de dermed kan antages at have tilpasset sig systemets struktur og kultur, herunder forvaltning af tid, planlægning af tid og ideologi af tid. Det er lykkedes dem at nå til tops, de har haft positive oplevelser i systemet, og de har haft nytte af deres frivillige arbejde. Det kan derfor måske være svært for dem at se de barrierer og konflikter, som kunne afholde andre kvinder i at følge deres eksempel. De store krav til bl.a. tidsforbrug kan være en af årsagerne til, at andre kvinder ikke føler sig motiveret til at engagere sig i en lederstilling på et højere niveau. Det må desuden tages med i betragtning, at mange kvinder i Danmark er udearbejdende, og at familien generelt spiller en vigtig rolle i kvinders liv. Gendermainstreaming Perspektiver og strategier På baggrund af disse resultater kan vi foreslå tre initiativer, som ikke alene vil øge andelen af kvindelige ledere men desuden kunne støtte en integration af andre grupper i ledelsesarbejdet (fx indvandrere) samt motivere og opmuntre unge til at starte på en karriere som frivillige ledere. Dette vil især være vigtigt, fordi en stor gruppe af vores respondenter (69%) er enten helt eller delvis enige i, at det i fremtiden vil blive svært at finde tilstrækkelig mange folk, der er villige til at påtage sig arbejdet med at være frivillige, ulønnede ledere. Vore forslag er møntet på tre forskellige målgrupper : det danske samfund, idrætsorganisationerne og potentielle frivilllige ledere. De har et samfundsmæssigt, et strukturelt/kulturelt og et individuelt perspektiv, og de supplerer gensidigt hinanden. 12

14 1. Frivillige ledere værdsættelse og synlighed Baggrund: En anselig del af lederne i vores undersøgelse har givet udtryk for, at deres indsats ikke i tilstrækkelig grad bliver påskønnet i det danske samfund (43% er delvist og 21% helt enige), og at den derfor generelt ikke giver status og anerkendelse. Indsatsområder: Gør frivillige ledere mere synlige!! Gør både kvindelige og unge ledere samt ledere med indvandrerbaggrund synlige! Vis respekt, værdsættelse og taknemmelighed over for frivillige i idræt og sport! Strategier: Hvervning af frivillige, udtryk for værdsættelse og kvindelige ledere som rollemodeller kunne for eksempel være koblet sammen i form af en kampagne (fx ved hjælp af plakater, afholdelse af en dag for tillidshverv, en kongres osv.) Et andet initiativ kunne være en oprettelse af en pris eller pokal for frivillig indsats. 2. Lav om på organisationskulturen lav om på ideologien for tid og tidsforbrug Baggrund: I mange sammenhænge har vore respondenter peget på det problem, at en frivillig lederpost lægger beslag på for megen tid. Indsatsområder: < find ud af, hvor, hvordan og til hvad en frivillig leders tid bliver brugt < udarbejd nogle prioriteter < udarbejd intelligente løsninger for tidsbesparelser og integration af liv/arbejde/frivillighed < nedbryd myten om at mere tid er lig med mere effekt Strategier: I samarbejde med idrætsorganisationerne kunne der udvikles projekter og/eller retningslinjer for undersøgelser af tidsforbrug og effektiv udnyttelse af tid. 13

15 3. Motiver og støt potentielle kvindelige (og mandlige) ledere Baggrund: 33% af kvinderne i vores undersøgelse udtrykte, at kvinder mangler selvtillid, og et andet problem kunne være manglende information om opgaver og forventninger i lederstillinger. Indsatsområder: Find, motiver og uddan potentielle ledere især kvinder, men også indvandrere og unge mennesker. Strategier: Oprettelse af mentor-projekter er en udmærket strategi for hvervning og støtte af potentielle ledere. Som støtte for klubber og forbund kunne der organiseres retningslinjer eller seminarer omkring mentor-oplæring. 14

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN - EN UNDERSØGELSELSE AF FIRE SPECIALFORBUNDS TRÆNERUDDANNELSER I ET KØNSPERSPEKTIV Michael Fester 2014 Titel Mangfoldighed i trænergerningen En undersøgelse af fire specialforbunds

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+

Kvinder på Toppen i DFIF. Tiltag og handleplaner år 2007+ Kvinder på Toppen i DFIF Tiltag og handleplaner år 2007+ 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... side 4 Tiltag og handleplaner... side 5 Tiltag 1... side 5 Tiltag 2... side 7 Tiltag 3... side 8 Tiltag 4...

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003

Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K. Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 Notat Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. 1002 København K Videnskabsministeriets ligestillingsredegørelse 2003 1. Hovedkonklusioner Hovedkonklusionerne for Videnskabsministeriets

Læs mere

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06)

En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) En undersøgelse af de inaktive danskere (2005-06) Præsenteret på Idræt, sundhed og sociale faktorer 2008 Laila Ottesen, lektor, ph.d. Institut for Idræt, Københavns Universitet Institut for Idræt Dias

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER

Notat //20/03/09 MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER MUSLIMSKE INDVANDRERE OG EFTERKOMMERES HOLDNING TIL FRIHEDSRETTIGHEDER I perioden oktober til november 2007 gennemførte Danmarks Statistik for CEPOS en meningsmåling af 1.746 første- og andengenerationsindvandrere

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Hvad leder du efter? En undersøgelse af ledernes uddannelsesbehov og uddannelsesønsker i de danske fodboldklubber.

Hvad leder du efter? En undersøgelse af ledernes uddannelsesbehov og uddannelsesønsker i de danske fodboldklubber. Hvad leder du efter? En undersøgelse af ledernes uddannelsesbehov og uddannelsesønsker i de danske fodboldklubber Af Henning Hansen DBU Uddannelse September, 2001 Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN...

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser

Danskernes motionsog sportsvaner 2007. Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 2008. Nøgletal og tendenser Danskernes motionsog sportsvaner 07 Af Maja Pilgaard, Idrættens Analyseinstitut, juni 08 Nøgletal og tendenser Danskernes motions- og sportsvaner 07 Nøgletal og tendenser Af Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut,

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse

Notat. Middelfart Byråd. Dato: 2. september 2011 Sagsnr.: 201103919-3. Ligestillingsredegørelse Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Middelfart Byråd Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5013 Fax +45 8888 5501 Grete.uhrbrand@middelfart.dk Dato: 2. september Sagsnr.:

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Vestnordisk Konference af kvindelige parlamentsmedlemmer Reykjavik, 7. juni 2010 Gunvør Balle, Sendikvinna Føroya Sammenfatning Fakta om ligestilling Nøgletal over

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere