INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2014 Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig Modelportefølje bedst gennem maj måned Analyser: ALKAbello Bavarian Nordic Blue Vision Brøndby IF Coloplast Dantax Dantherm EuroInvestor.com Genmab Brdr. Hartmann H+H International Lån & Spar Bank NKT Holding Nordjyske Bank Schouw & Co. SmallCap Danmark Spar Nord Topsil Tønder Bank Østasiatiske Kompagni

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO.06 JUNI 2014 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar: Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Aktiemarkederne klarede sig generelt godt i maj måned, hvor det globale indeks AC MSCI World steg 2,21 pct., og de ledende amerikanske indeks Nasdaq og det bredere S&P 500 steg hhv. 2,69 pct. og 1,37 pct. Det er stadig de makroøkonomiske, og især centralbankernes taktstok, der er bestemmende for udviklingen, og især Den Europæiske Centralbanks tiltag for at bekæmpe deflation og hjælpe økonomien i gang stod øverst på dagsordenen. De danske aktier klarede sig relativt stærk med en stigning i totalindekset OMXC GI på 3,11 pct., og siden årsskiftet har de danske aktier klaret sig markant stærkere end stort set alle sammenlignelige markeder... side 3 Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra B&O, William Demant Holding, Vestas og A.P. Møller Mærsk... side 5 Risikovillig Modelportefølje bedst gennem maj måned Modelporteføljen for den mere Risikovillige Investor klarede sig igen i maj stærkest, nemlig med et afkast på 5,94 pct., mens den Konservative og den Indeksbaserede Modelportefølje leverede hhv. 2,13 pct. og 1,34 pct. Sammenligningsindekset, OMXC GI, steg 3,11 pct., især drevet af en række mere risikobetonede aktier, som i det aktuelle marked er særligt begunstiget, men som vi har tvivl om har en langtidsholdbar performance, da de handles på usikre og meget høje vækstforventninger....side 8 ANALYSER ALKAbello 3520C.ALKB H+H International 1510D.HENB Bavarian Nordic 3520C.BAVA Lån & Spar Bank 4010C.LÅNS Blue Vision 4020D.BLUE NKT Holding 2010A.NKTH Brøndby IF 2530D.BRØN Nordjyske Bank 4010C.NOJY Coloplast 3510A.COLO Schouw & Co 2010C.SCHO Dantax 2520D.DANG SmallCap Danmark 4020D.SMAL Dantherm 2010D.DANM Spar Nord 4010C.SPNO EuroInvestor.com 4510D.EURO Topsil 4530D.TOPS Genmab 3520C.GENB Tønder Bank 4010D.TØND Brdr. Hartmann 1510D.HART Østasiatiske Kompagni 3020C.ØKOM

4 MARKEDSKOMMENTAR EUROPA TAGER SCENEN MED PARLAMENTSVALG OG NEGATIV RENTE FRA ECB Aktiemarkederne klarede sig generelt godt i maj måned, hvor det globale indeks AC MSCI World steg 2,21 pct., og de ledende amerikanske indeks Nasdaq og det bredere S&P 500 steg hhv. 2,69 pct. og 1,37 pct. Det er stadig de makroøkonomiske, og især centralbankernes taktstok, der er bestemmende for udviklingen, og især Den Europæiske Centralbanks tiltag for at bekæmpe deflation og hjælpe økonomien i gang stod øverst på dagsordenen. De danske aktier klarede sig relativt stærk med en stigning i totalindekset OMXC GI på 3,11 pct., og siden årsskiftet har de danske aktier klaret sig markant stærkere end stort set alle sammenlignelige markeder Den Europæiske Centralbanks chef, Mario Draghi, var hovedpersonen på de internationale finansmarkeders scene, og kulminationen var udmeldingerne om, at ECB på visse indlån yder negativ rente. En meget abstrakt situation for mange almindelige mennesker og en del økonomer. Selv fokuserede centralbankchefen på, at den udmeldte pakke bød på EUR 400 mia. meget lave lån, som gennem banksystemet er ment at tilflyde mindre virksomheder for at stimulere væksten i den europæiske økonomi. I første omgang vil det dog være pengeinstitutterne, som kan låne direkte i ECB, som får gavn, og den negative rente på visse indlån skal gøre det endnu mere attraktivt for pengeinstitutterne at låne ud til erhvervslivet frem for at placere overskudslikviditet uproduktivt. Det betegnes som The Monetary Transmission Mechanism, altså en mekanisme, hvor centralbanken via banksystemet tilfører erhvervslivet likviditet, som kan sætte investeringer og produktion i gang. Selv om det således var Europa, der var i fokus, var det de asiatiske aktier, som steg mest, således MSCI AC Asia, som steg 4,06 pct. i maj, mens MSCI AC Europa blot var oppe med 1,36 pct., og MSCI AC America med 2,19 pct. (inkl. udbytter og målt i lokal valuta). Europa var i nogen grad også påvirket af valget til Europa Parlamentet, hvor der særligt var fokus på fremgang for de EUskeptiske partier. Markederne stabiliserede sig dog midt på måneden, efter at det havde været præget af et generelt salgspres for risikobetonede aktier og aktiver i det hele taget. Emerging Markets har det således vanskeligt, med den usikkerhed der trods centralbankernes massive stimulans trods alt skinner igennem. I USA er der positive arbejdsmarkedsdata. Antallet af beskæftigede amerikanere har nu passeret den tidligere rekord fra før finanskrisen brød ud i 2008 på 138,4 mio. For fjerde måned i træk har væksten i beskæftigelsen været over Jobrapporten synes ikke at indeholde særlige forhold, som forstyrrer billedet af en amerikansk økonomi, som udviser en fundamental fremgang. Uroen i Ukraine er således trådt noget i baggrunden som påvirkningsfaktor for de finansielle markeder, og selv om Kinas vækstopbremsning indvirker negativt på udviklingen i de fleste Emerging Markets, og der udbredt enighed om, at det er sundt for Kina, og samlet set også sundt for resten af verden at prisen på en række råvarer er faldet til et lavere niveau. På flere måder synes der at være positive toner i verdensøkonomien, men stadig er spørgsmålet, om den økonomiske vækst i USA og Europa kan nå at blive så stærk, at den nødvendige aftrapning af de massive pengepolitiske stimuli kan absorberes uden at føre til markante rentestigninger og kursfald. Det danske marked var gennem maj præget af kvartalsmeddelelser, som over en kam var positive. Enkelte undtagelser var der dog, og blandt de mere markante måtte Novo Nordisk og Carlsberg foretage nedjusteringer. Særligt for Novo Nordisk er det en sjælden forekommende 3

5 situation, men særlige forhold især omkring lagerreduktion i distributionsleddet i USA og valutaudviklingen fik ledelsen til at nedjustere udmeldingerne for omsætningsvæksten og EBITfremgangen i dansk regning, mens EBITvæksten i lokal valuta fortsat ventes på 10 pct. Carlsberg leverede kvartalstal over markedets forventninger, men den stærke danske krone og problemerne i Rusland og Ukraine medførte en nedjustering af ledelsens udmeldinger for Desuden foretog Coloplast forud for rapporteringen for 1. halvår af det skæve regnskabsår 2013/14 en hensættelse på 1 mia. kr. til omkostninger og eventuelle erstatninger vedr. massesøgsmål i USA, men bortset fra dette kunne ledelsen melde om en underliggende positiv udvikling, som førte til en opjustering af forventningerne til årets underliggende driftsresultat. Ingen af de tre ramte aktier har lidt synderligt af de negative forhold, hvilket indikerer, at investorernes aktuelle risikovillighed. Endelig var SimCorps kvartalsrapport lidt skuffende læsning for investorerne, særligt hvad ordreindgangen angik. Ordrerne kommer imidlertid helt naturligt ikke i en jævn strøm men med en statistisk spredning, og den tredelte forretningsmodel udjævner dette forhold en del i resultatudviklingen, men der vel altid herske en vis usikkerhed, når ordreindgangen i en periode er særlig lav. Selv om salget af nye licenser således er kommet svagt i gang i 2014, fastholder ledelsen sine forventninger om en 10 pct. vækst inkl. Equiposkøbet, og fastholder også forventningerne om en EBITmargin på ca. 24 pct. For A.P. Møller Mærsk prægede en positiv udvikling for stort set alle forretningsområder Q1rapporten, hvor EBIT for samlet blev forbedret med 20 pct. til USD 2.237m under en beskeden fremgang i omsætningen på 1 pct. til USD 11,7 mia. Nettorentebærende gæld blev reduceret med USD 2,3 mia., bl.a. påvirket af salget af Dansk Supermarked tilbage til Salling, som indikerer en stærkere fokusering på og dermed også afhængighed af de to kerneområder Container og Olie & Gas, hvor førstnævnte er presset af konjunkturer og overkapacitet og sidstnævnte udfordret af faldende produktionsandele. Ledelsen fastholder udmeldingerne om et samlet 2014resultat signifikant over niveauet fra 2013, væsentligst som følge af avancen på USD 2,8 mia. fra salget af Dansk Supermarked. Flere af de mere risikobetonede selskaber, herunder Pandora, Vestas og FLSmidth & Co., som befinder sig i turnaroundprocesser, leverede meget positive meldinger i forbindelse med kvartalsrapporteringen. Pandora fortsatte inde i Q1 sin imponerende turnaround og øgede omsætningen med hele 29,5 pct. til mio. kr. (+34% i lokal valuta), mens EBIT blev forbedret 48,1% til 887 mio. kr. og EBITmargin steg fra 29,9 pct. til 34,2 pct. Frit cashflow blev i Q1 forbedret fra 406 mio. kr. til mio. kr. Ledelsen hæver udmeldingerne for året fra en omsætning på 10,0 til 10,5 mia. kr., mens EBITDAmargin uændret ventes på 35 pct. For Vestas steg koncernomsætningen i Q1 17 pct. til EUR 1.283m, og EBIT før særlige poster blev forbedret med EUR 148m til EUR 40m, men især var det positivt, at ordreindgangen steg hele 84 pct. til MW. Stadig var kvartalets nettoresultat beskedent men dog positivt med EUR 2m en fremgang på EUR 153m ift. Q Ledelsen fastholder forventningerne om at nå et omsætningsniveau på EUR 6 mia. og en EBITmargin før særlige poster på minimum 5 pct. Selv om de eksterne betingelser i form af udviklingen i den globale mineindustri og konjunkturer generelt ikke for alvor har rettet sig, er der tegn på i FLS Q1rapport, at de interne tiltag nu påvirker resultatudviklingen. EBIT blev forbedret 115 pct. til 239 mio. kr. under en omsætningsnedgang på 11 pct. til mio. kr. Kvartalets nettoresultat gik 229 pct. op til 115 mio. kr. I juni forventer vi, at det især vil være de makroøkonomiske og geopolitiske temaer, som vil påvirke aktiemarkederne 4

6 BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra B&O, William Demant Holding, Vestas og A.P. Møller Mærsk Holder Mantonis B&Ostrategi? CEO Tue Mantoni havde en god start i spidsen for virksomheden, men siden har vi haft en voksende bekymring for, at opgaven med at vende udviklingen i B&O alligevel er for stor. Vi ser med bekymring på udviklingen i balancen, på risikoen for at det stærke B&Obrand bliver udvandet med B&O Play, og om hele den gennemgribende omlægning af forhandlernetværket bringer yderligere forstyrrelser ind i den i forvejen turbulente situation, som organisationen befinder sig i. Risikoen er ganske enkelt efter vores vurdering for stor til, og vi fastholder vores anbefaling af B&Oaktien på Undervægt/Sælg (Kurspotentiale 4). Bang & Olufsen realiserede i Q3 en fortsat bedring af omsætning og resultat, men B&O PLAY viser overraskende tilbagegang. Omsætningen udgjorde 675 mio. mod 655 mio. sidste år og driftsresultatet løftes fra sidste års 144 mio. til 28 mio. Der er fremgang for den vigtige europæiske AV forretning, der i 1. halvår viste en tilbagegang, der skyldtes bevidst fokusering af forhandlernettet mod færre, mere produktive butikker. B&O PLAY s omsætning falder 25% til 122 mio. kr., mens Automotive er vokset 1 til knap 129 mio. kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet er i årets første 9 mdr. forbedret fra 42 mio. kr. til +120 mio. kr. Ledelsen forventer uændret en samlet omsætning for 2013/14 moderat over niveauet fra 2012/13 trukket op af Automotive og B&O PLAY, mens EBITmargin ventes væsentligt forbedret til omkring nul, om end det understreges, at den er meget følsom over for udviklingen i omsætningen. Fokus er i det tredje år af transitionsfasen i Leaner, Faster, Stronger strategien på at foryngre og styrke produktporteføljen og at transformere forhandlernetværket, hvilket på sigt skal sikre acceptable økonomiske resultater. Aktien handler til Kurs/Indre Værdi 1,3, mens de negative resultater ikke giver et meningsfuldt P/Eniveau at pejle efter. Vores DCFvaluation indikerer en fair værdi omkring 47 kr. pr. aktie, men der hersker stor usikkerhed om forudsætningerne herfor. En succes for ledelsens radikale strategiskifte kan være en udløsende faktor for et løft i værdiansættelsen. William Demants kompenseres i Tyskland for svagt amerikansk marked Meddelelsen for Q1 indeholdt sædvanen tro ikke regnskabstal, men WDH melder om betydelig stykvækst for høreapparatforretningen drevet af ændrede tilskudsregler i Tyskland og trods et svagt amerikansk marked, angiveligt pga vintervejret. Udfordringerne i form af priskonkurrence, ændrede tilskudsregler, valutakursudsving og udvanding af marginer pga opkøb består. Vi fastholder anbefalingen Neutral Vægt (Kurspotentiale 3). Omsætningen steg i Q1 "pænt i lokal valuta", mens den generelle markedsvækst vurderes kun at have været svagt positiv pga faldende gennemsnitlige salgspriser. Lavprisapparatet Oticon Ria er i februar introduceret på alle markeder med succes og de mere avancerede apparater Oticon Nera og Oticon Alta udviser fortsat tilfredsstillende stykvækst. Næste væsentlige introduktion er 5

7 mulighed for tilslutning til iphones ("made for iphone connectivity"). Den relativt lave udmelding for hele regnskabsåret fastholdes, dvs en vækst på 51 (mod 14% i 2013). Tilbagekøbsprogrammet har i Q1 beløbet sig til 211 og der resterer dermed godt 300 mio. kr. i Aktien har i mange år handlet til meget krævende nøgletal baseret på en antagelse om lav konjunkturfølsomhed, overlegne produkter, stadigt stigende markedsandele og overnormale indtjeningsmarginaler. Selv om WDHs aktiekurs ikke er fulgt med udviklingen i C20 er aktien fortsat blandt indeksets allerdyreste. Det aktuelle kursniveau svarer stort set til vores DCFvurdering og understøtter dermed anbefalingen. WDH har i sidste del af 2013 indhentet sit midlertidige efterslæb på produktsiden i forhold til konkurrenterne, men fremtidige produktlanceringer, ikke mindst i midtprissegmentet, er fortsat afgørende og den høje relative vurdering levner ikke plads til fejltagelser. Fundamentale forbedringer i Vestas men abnorm værdiansættelse Vestas har altid tiltrukket spekulative investorer, hvilket præger kursdannelsen, hvor forventningens glæde ofte er drivende. Den ny svensk dominerede ledelse med solid international industrierfaring har gjort et imponerende arbejde med at redde kastanjerne ud af ilden, så den konkurstruede vindmøllegigant nu synes at kunne fortsætte under selvstændigt ejerskab ikke mindst relationen til bankerne synes at være blevet beroliget. Men der er langt igen og markederne vil fortsat være udfordrende, og den nuværende værdiansættelse forudsætter en massiv resultatvækst de kommende år, og må således at baseres på forventningens glæde. Imidlertid er momentum stærkt, så vi fastholder anbefaling af Neutral vægt (Kurspotentiale 3), men risikoen er stadig høj. Koncernomsætningen steg i Q1 17% til EUR 1.283m, og EBIT før særlige poster blev forbedret med EUR 148m til EUR 40m, men især var det positivt, at ordreindgangen steg hele 84% til MW. Stadig var kvartalets nettoresultat beskedent men dog positivt med EUR 2m en fremgang på EUR 153m ift. Q Ledelsen fastholder forventningerne om at nå et omsætningsniveau på EUR 6 mia. og en EBITmargin før særlige poster på minimum 5%. Aktien handler på det grundlag til P/E 33 og K/I ca. 4, hvilket er dyrt, men med et optimistisk scenarie, som vi har anlagt i vore estimater, ser vi en fair værdi af aktien på ca. 200 kr. Vi vurderer, at ledelsen har anlagt en forsigtig betragtning, og at en opjustering derfor kan trigge kursen. Der er sket en forenkling af de tekniske platforme, og med samarbejdet med Mitsubishi Heavy Industries omkring havvindmøller har man fundet en tung partner at dele den betydelige ressourceindsats med (men også med risiko for at miste unik knowhow). Fremgang på næsten alle fronter for APM og opjustering Kvartalsrapporten melder om fremgang på tværs af de forskellige forretningsområder trods udfordringer i verdensøkonomien, og ledelsen bekræfter udmeldingerne om et samlet forventet resultat betydeligt over 2013niveauet som følge af salget af Dansk Supermarked tilbage til Salling. Der består fortsat udfordringer ikke mindst kræves succes over de kommende år for de massive investeringer i Olie og Gas for at vende den faldende produktionsandel, mens Container oplever stigende mængder, men opererer i et marked med overkapacitet, hvilket betyder, at fragtraterne kræver disciplin blandt udbyderne. Vi fastholder vores anbefaling af aktien på Neutral vægt, men er dog mere positive bl.a. understøttet i ledelsens initiativer, særligt i Container. En positiv udvikling for stort set alle forretningsområder prægede Q1, hvor EBIT for den 6

8 samlede Gruppe blev forbedret med 2 til USD 2.237m under en beskeden fremgang i omsætningen på 1% til USD 11,7 mia. Nettorentebærende gæld blev reduceret med USD 2,3 mia., bl.a. påvirket af salget af Dansk Supermarked. Ledelsens udmeldinger for 2014 løftes en tand, idet den underliggende forretning excl. avancen ved salg af Dansk Supermarked på USD 2,8 mia., nu ventes på USD 4,0 mia. mod USD 3,6 mia. i 2013, hvor de tidligere udmeldinger lød på et uændret niveau.<p> Aktien handles ved et P/Eniveau på godt 10 og K/I omkring 1,5 ganske billigt, og vores DCFvaluation indikerer en fair værdi omkring det nuværende kursniveau, men estimaterne på lidt længere sigt er usikre både, hvad angår Container og Olie & Gas. Et globalt økonomisk opsving er afgørende kurstrigger, ligesom ratedisciplin på containermarkedet og succes fund og kontrakter for Olie & Gas, men yderligere frasalg synes nu også mere oplagt kurstrigger 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 19,46% 3 år 61,64% (frem til og med den 28. maj 2014) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 11,2% 33,6% 11/2005 Brødrene Hartmann % 1, 98,9% 10/2011 Carlsberg % 5,9% 67,2% 06/2009 Coloplast % 6,3% 270,2% 09/2010 G4S % 8,4% 35,2% 12/2008 Københavns Lufthavne % 1,2% 0,7% 10/2013 Novo Nordisk % 4,5% 406,8% 07/2004 Ringkjøbing % 2,8% 75,8% 04/2011 Landbobank Rockwool International % 5,1% 175, 07/2005 SP Group % 2,1% 33,5% 10/2013 Tryg % 2,3% 0,8% 10/2013 UIE % 4,4% 3,1% 11/2013 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 7 ændringer (Køb 4, Salg 3) Modelporteføljen for den Konservative Investor leverede et afkast på 2,13 pct. i maj måned, hvilket var lavere end sammenligningsindekset OMXC GI, som steg 3,11 pct. Siden årsskiftet har modelporteføljen skabt 12,81 pct., mod markedets 18,17 pct., og på 3 års sigt har afkastet været 61,64 pct. mod totalindeksets (inkl. reinvesterede udbytter) 63,72 pct. Porteføljen, som i et længere perspektiv har overgået markedets afkast markant, er således blevet indhentet noget relativt til markedet, hvilket primært kan forklares ved nogle kraftige stigninger i nogle af de mere risikobetonede aktier, som har været særligt begunstiget af den rigelige likviditet i det finansielle system som følge af centralbankernes stimulitiltag. Vi overvejer konstant porteføljens sammensætning ud fra en langsigtet strategi, hvor vi prioriterer en lav omsætningshastighed i porteføljen, og vi er ud fra en fundamental betragtning ikke nervøse, men tvært imod komfortable ved den nuværende sammensætning. A.P.Møller Mærsk leverede i maj hele 11,2 pct., G4S 8,4 pct., Coloplast 6,3 pct., Carlsberg 5,4 pct. og Rockwool International 5,1 pct., hvilket trak op i det samlede afkast. Imidlertid faldt porteføljens største enkeltpost, Novo Nordisk, med 4,5 pct., hvilket var årsagen til det lavere afkast i maj end markedsafkastet DAA Konservativ vs. OMXC GI (31/ /052014), Portefølje 61,64% OMXC 63,72%

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 35,98% 3 år 51,33% (frem til og med den 28. maj 2014) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato ALKAlbello % 14,4% 24,2% 11/2006 Ambu % 2,1% 385,8% 12/2008 Arkil Holding % 3,4% 27,2% 04/2009 Auriga % 14,6% 144,8% 03/2008 FirstFarms % 4,8% 17,5% 11/2013 FLSmidth & Co % 10,7% 275,8% 12/2004 GN Store Nord % 15,9% 30,1% 05/2013 Novozymes % 3,8% 428,8% 02/2005 Pandora % 11,7% 57,5% 10/2013 Roblon % 5,5% 21,3% 10/2013 SimCorp % 10,2% 274,7% 07/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 8 ændringer (Køb 4, Salg 4) Modelporteføljen for den Risikovillige Investor klarede sig bedst af vore modelporteføljer i maj, nemlig med et afkast på 5,94 pct. mod sammenligningsindeksets 3,11 pct. Det er meget karakteristisk for den aktuelle udvikling på aktiemarkederne, hvor den rigelige likviditet, skabt af centralbankernes stimulitiltag, særligt begunstiger de mere risikobetonede papirer. Siden årsskiftet har porteføljen skabt 13,00 pct. mod OMXC GI s 18,17 pct. På 3 års sigt har modelporteføljen leveret 51,33 pct. mod sammenligningsindeksets 63,72 pct. Hele 5 aktier i porteføljen leverede i maj tocifrede afkast. GN Store Nord, Auriga og ALKAbello var i front med afkast på 15,9 pct., 14,6 pct. og 14,4 pct., mens Pandora og FLSmidth & Co. leverede hhv. 11,7 pct. og 10,7 pct. Værst er det gået for SimCorp, som har haft en træg start på 2014 med fald i omsætning og indtjening som følge af en betydelig nedgang i ordreindgangen. Ledelsen fastholder dog udmeldingerne for hele året, og der er helt naturligt stor variation i ordrernes tidsmæssige placering, så vi er ikke umiddelbart bekymrede, men opmærksomheden om udviklingen skærpes. Vi er stadig trygge ved modelporteføljens sammensætning, som vi derfor fastholder DAA Risikovillig vs. OMXC GI (31/ /052014) Portefølje 51,33% OMXC 63,72% 150,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 25,42% Afkast 3 år 71,79% (frem til og med den 28. maj 2014) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 11,2% 77,9% 07/2004 Arkil Holding % 3,4% 28,2% 04/2009 Brødrene Hartmann % 1, 99, 10/2011 Carlsberg % 5,9% 33,1% 03/2010 Coloplast % 6,3% 270,5% 09/2010 FLSmidth & Co % 10,7% 278,3% 12/2004 G4S % 8,4% 0, 03/2010 GN Store Nord % 15,9% 17,2% 10/2013 Københavns Lufthavne % 1,2% 0,7% 10/2013 Novo Nordisk % 4,5% 730,2% 07/2004 Novozymes % 3,8% 413,7% 07/2004 Ringkjøbing % 2,8% 75,8% 04/2011 Landbobank Rockwool International % 5,1% 10,3% 03/2007 SimCorp % 10,2% 288,2% 07/2005 Tryg % 2,3% 5,8% 11/2013 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 7 ændringer (Køb 4, Salg 3) Den såkaldt Indeksbaserede Modelportefølje klarede sig noget uvant dårligst gennem maj af vore tre modelporteføljer, nemlig med et afkast på 1,34 pct. mod sammenligningsindeksets 3,11 pct. Også målt siden årsskiftet har porteføljen et efterslæb i forhold til de to andre modelporteføljer og i forhold til sammenligningsindekset, idet porteføljens afkast har været 10,85 pct. mod markedets 18,17 pct. Tre aktier har leveret tocifrede afkast i maj, nemlig GN Store Nord, A.P. Møller Mærsk og FLSmidth & Co. med hhv. 15,9 pct., 11,2 pct. og 10,7 pct. Men porteføljens tungeste position, Novo Nordisk, som udgør en vægt på 28 pct., faldt 4,5 pct., ligesom SimCorp, der rapporterede et svagt 1. kvartal, faldt 10,2 pct. Der var flere pæne stigninger, herunder for G4S, Coloplast, Carlsberg og Rockwool International, som leverede afkast på hhv. 8,4 pct., 6,3 pct., 5,9 pct. og 5,1 pct., og dermed var med til at trække det samlede afkast op. Vi har fravalgt en række mere risikobetonede aktier, som i det aktuelle marked bliver begunstiget af centralbankernes stimulitiltag, der udmønter sig i rigelig likviditet i det finansielle system og typisk øget risikoappetit, men vi fastholder en langsigtet investeringsstrategi baseret på selskaber og aktier med et mere robust potentiale. DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (31/ /052014) , Portefølje 71,79% OMXC 63,72% 10

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Bang & Olufsen 96,0 54,8% 84,6% 11/2011 BoConcept Holding 62,5 37,5% 41,6% 06/2009 Strategic Investment 0,6 0, 1,6% 07/2004 DLH 5,2 12,6% 18,5% 09/2009 Intermail 19,4 3,5% 41,6% 06/2009 Neurosearch 3,6 42,6% 1,4% 10/2009 Pandora 404,2 15, 152,6% 11/2011 Sanistål 62,0 3,3% 2,4% 06/2009 Vestas 292,8 10,6% 529,7% 11/2011 Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Fast Ejendom Danmark 7,60 0,3% Aarhus Elite 6,59 53,9% Silkeborg IF Invest 6,02 23,3% Vestjysk Bank 2,76 47,8% TK Development 2,46 15,3% cbrain 2,22 70,2% Luxor 2,08 1,6% ReCap 1,87 1,3% F. E. Bording 1,69 23,1% Danske Andelskassers Bank 1,64 36,5% 11

13 Ændringer af noteringer den seneste måned 1. Maj Ringkjøbing Landbobank nedsatte aktiekapitalen ved annulering af egne aktier med virkning fra den 1. maj med aktier á 5 kr. og har således aktier á nominelt 5 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 2. Maj Jyske Bank forhøjede aktiekapitalen ved en rettet emission med virkning fra den 2 maj med aktier á 10 kr. og har således aktier á nominelt 10 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 5. Maj Rovsing forhøjede aktiekapitalen ved en rettet emission med virkning fra den 5. maj med aktier á 0,05 kr. og har således aktier á 0,05 kr. svarende til en aktiekapital på ,55 kr. 5. Maj RTX nedsatte aktiekapitalen ved annulering af egne aktier med virkning fra den 5. maj med aktier á 5 kr. og har således aktier á nominelt 5 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 6. Maj FLSmidth & Co nedsatte aktiekapitalen ved annulering af egne aktier med virkning fra den 6. maj med aktier á 20 kr. og har således aktier á nominelt 20 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 20. Maj Land & Leisure nedsatte A aktiekapitalen ved annulering af egne aktier med aktier á 3 kr. og har således aktier á nominelt 3 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 23. Maj Relle Holding nedsatte aktiekapitalen ved annulering af egne aktier med virkning fra den 23. maj med aktier á 1 kr. og har således aktier á nominelt 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 12

14 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Juni 2014 De 4 første karakterer angiver, hvilken MSCI s industriektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder, tekstil mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALKABELLÓ 6/ C.ALKB ALM. BRAND 5/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 1/ D.ALMF AMBU 2/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 1/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 12/ A.APMØ ARKIL HOLDING 5/ D.ARKI ASGAARD GROUP 8/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 1/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 12/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 10/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 12/ C.BANG BANKNORDIK 8/ C.BNOR BAVARIAN NORDIC 6/ C.BAVA BERLIN IV 12/ D.BERL BIOPORTO 8/ D.BIOP BLUE VISION 6/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 9/ D.BOCO F.E. BORDING B 11/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 6/ D.BRØN CARLSBERG B 4/ A.CARL CBRAIN 10/ D.CBRA CHEMOMETEC 2/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 5/ A.CHRH COLOPLAST B 6/ A.COLO COLUMBUS 1/ D.COLU COMENDO 4/ D.COME COPENHAGEN CAPITAL 3/ B,CPHC DANSKE BANK 3/ A.DANB DANTAX 6/ D.DANG DANTHERM 6/ D.DANM DELTAQ 5/ D.DELT DFDS 3/ C.DFDS DIBA BANK 1/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 1/ D.DJUR DKTI 2/ D.DKTI DLH B 4/ D.DLHB DSV 3/ A.DSVB EGETÆPPER B 1/ D.EGET ERRIA 11/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 6/ D.EURO EXIQON 1/ D.EXIQ EXPEDIT 4/ D.EXPE FAST EJENDOM 3/ D.FAST FIRSTFARMS 2/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/ A.FLSB FLÜGGER B 10/ C.FLUG GABRIEL HOLDING 2/ D.GABR GENMAB 6/ C.GENB GERMAN HIGH STREET PROP D.GHSP GLUNZ & JENSEN 4/ D.GLUN GN STORE NORD 3/ A.GNST GREENTECH ENERGY SYST. 1/ D.GREE G4S 11/ B.GRSE GRØNLANDSBANKEN 4/ C.GRØN GYLDENDAL B 1/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 12/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 6/ D.HART H+H INTERNATIONAL 6/ D.HENB HVIDBJERG BANK 1/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 4/ D.HØJG IC COMPANYS 12/ C.ICCO INTERMAIL 9/ D.INTE JENSEN & MØLLER INVEST 3/ D.JENS JEUDAN 5/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 1/ D.JOHA JYSKE BANK 3/ B.JYBA BRD. KLEE 3/ D.KLEE KREDITBANKEN 5/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 1/ B.KØLU LAND & LEISURE B 4/ D.LALE H. LUNDBECK 1/ A.LUND LUXOR B 1/ D.LUXO LOLLANDS BANK 4/ D.LOLL

15 LÅN & SPAR BANK 6/ C.LÅNS MATAS 2/ C.MATA MIGATRONIC B 5/ D.MIGA MOLSLINIEN 1/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 4/ C.MONB MØNS BANK 9/ D.MØNS NEUROSEARCH 4/ C.NEUR NEWCAP HOLDING 3/ D.NEWC NKT HOLDING 6/ A.NKTH NORDEA BANK 3/ A.NORE D/S NORDEN 4/ A.NORD NORDIC SHIPHOLDING 12/ D.NOSH NORDICOM 5/ D.NORI NORDJYSKE BANK 10/ C.NOJY NORDFYNS BANK 12/ D.NORF NORTH MEDIA 3/ D.NORT NOVO NORDISK B 1/ A.NOVO NOVOZYMES 3/ A.NOVZ NTR HOLDING B 10/ D.NTRH NUNA MINERALS 9/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 4/ C.NØRR OW BUNKER 2030C.OWBU PANDORA 3/ B.PAND PARKEN SPORT & ENT. 5/ D.PARK PRIME OFFICE 1/ D.PROF RELLA HOLDING 5/ C.RELL RECAP 12/ D.RCAP RIAS B 11/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 3/ C.RINL ROBLON B 4/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 10/ B.ROCK ROVSING 12/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 5/ D.ROYA RTX 5/ D.RTXT SALLING BANK 1/ D.SALL SANISTÅL B 10/ D.SANI SAS 3/ C.SASA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 1/ D.SCAN SCHOUW & CO. 6/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 5/ D.SIFB SIMCORP 4/ C.SIMC SKJERN BANK 1/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 8/ D.SKAK SMALLCAP DANMARK 6/ D.SMAL SOLAR 5/ C.SOLA SP GROUP 5/ D.SPGR SPAREKASSEN HIMMERLAND 8/ C.HIMM SPAR NORD 6/ C.SPNO SPEAS 4/ D.SPEA STRATEGIC INVESTMENT 5/ D.STRA STYLEPIT 1/ D.STYL SYDBANK 11/ A.SYDS TDC 3/ A.TELE TIVOLI 12/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 1/ C.TKDE TOPDANMARK 4/ A.TOPD TOPOTARGET 1/ D.TOPO TOPSIL B 10/ D.TOPS TORM 1/ D.TORM TOTALBANKEN 10/ D.TOTA TRIFORK 12/ D.TRIF TRYG 3/ A.TRYG U.I.E. 5/ C.UNIE VELOXIS PHARMACEUTICALS 6/ D.VELO VESTAS WIND SYSTEMS 4/ A.VESS VESTFYNS BANK 6/ D.VESF VESTJYSK BANK 1/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 5/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 6/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 1/ D.VIPR WILLIAM DEMANT HOLDING 3/ A.WILD ZEALAND PHARMA 1/ C.ZEAL ÖSSUR 1/ C.OSSR DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 6/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 12/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 5/ D.ÅREL AAB 9/ D.ÅBKL PER AARSLEFF B 1/ C.ÅRSL

16 DAA ALKABELLó STK 10 DAGSKURS 837,00 DATO C.ALKB MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 4 P/E ,1 2014e 42,4 2015e 34,6 P/CE ,8 2014e 24,2 2015e 18,0 PEG 2013 N/M 2014e 0,2 2015e 1,5 EV/EBITDA ,9 2014e 20,0 2015e 18,3 YIELD 0,57 ROE 8,4 K/I 3,36 BETA (3år) 0, GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 22,01 % 12 MDR 106,67 % GRUPPENS STYRKE 4 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 9,16 % 12 MDR 97,95 % GRUPPENS P/E 25,52 GRUPPENS K/I 9,08 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 14,28 % 12 MDR 45,57 % REGNSKABSTAL (1000 ) 2009 e 2015e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,00 5 6,23 6,49 9,56 5,30 3,66 72,67 71,31 64,61 69,59 68,82 11,65 12,64 19,75 11,65 8,19 19,75 24,19 C 20,14 24,39 29,92 23,70 22,12 35,94 46,40 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: A Aktier Maj 1995: kr. Baktier til markedskurs i forbindelse Generalforsamling: B Aktier med overtagelse af Professional Food Flavours i USA. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: ALKAbelló er et medicinalselskab der blev skabt ud af det tidligere Chr. Hansen Holding efter spinoff af ingredienssektoren i Selskabets aktiviteter er udelukkende inden for forretningssegmentet Allergibehandling. Selskabet er gennem etablering af datterselskaber, fusioner og opkøb blevet etableret over hele verden (hovedsageligt Nordamerika, Europa og Kina), og er gennem forskellige distributører yderligere repræsenteret i Afrika, Asien og Australien. ALK udvikler lægemidler, der er rettet mod årsagen til allergi samt diagnosticering. Udover at reducere allergisymptomerne stræber selskabet efter at forebygge udviklingen af astma samt udviklingen af nye allergier. Selskabets allergivaccination reducerer og potentielt stopper den allergiske reaktion. Det er selskabets mål at udvide adgangen til allergivaccination fra de mere traditionelle injektioner og sublingual immunterapi (vaccination, der gives som dråber under tungen) til også at omfatte tabletbaserede vacciner, som f.eks. græspollenallergivaccinen, Grazax, der blev lanceret i Europa i ALK har en tabletbaseret vaccine mod husstøvmideallergi i fase IIIstudiet. Derudover har selskabet fase IIIstudier med tabletvacciner mod ragweed. I 2012 var der gennemsnitligt an sat personer. Jens Bager, Henrik Jacobi, Flemming Pedersen, Steen Riisgaard, Christian Dyvig, Jacob Kastrup,, Dorthe seitzberg, Katja Barnko Thalund, Lundbeckfonden 40,3 (67,2), Egne aktier 4,6, ATP 6,1 (3,4) FONDSKODE RIC ALKB.CO ALKAbello fortsatte i Q1 de gode takter fra 2013 og kvartalets omsætning blev øget 14% til 684 mio. kr., idet milestonebatalinger påvirkede positivt. Vaccinesalget steg 7% organisk, idet Grazax voksede 12% organisk. Ledel sen hæver forventningerne til EBITDA fra ca. 400 til ca. 425 mio. kr. før særlige poster sluttede med en svagt vigende omsætning i årets sidste kvartal til 593 mio. kr. mod 615 mio. kr. året før. EBITDA på 110 mio. kr. mod 96 mio. kr. sidste år var dog en positiv overraskelse i forhold til konsensus på 69 mio. kr. "Andre produkter" var i Q4 negativt påvirket af tilbagekaldelsen af en Jext injektor. For 2013 udgjorde omsætningen mio. kr. og EBITDA 258 mio. kr. før særlige poster, hvilket betyder at EBITDAmargin på 11% var svagere end sidste år. Målet for 2015 om en omsætning på 3 mia. kr. og en EBITDAmargin på 25% suspenderes, da usikkerheden omkring entreen på det nordamerikanske marked hæmmer forudsigeligheden. Hårdere markeder i Europa end ventet spiller også ind på beslutningen. Både salget af SCIT, SLIT dråber og SLIT tabletter (Grazax) var stabilt i 2013, dog med bedre vækst for Grazax i Europa i Q4. SLIT tabletterne udgør nu 13% af den samlede omsætning. Europa udgør 81% af ALK's omsætning, hvorfor et gennembrud i USA vil have stor effekt. Partneren Merck har indgivet ansøgning til FDA på Grastek (Grazax) og Ragwitek, men behandlingen heraf er forsinket, såen lancering før alllergisæsonen i 2015 er usikker. Til gengæld har Merck fået Grastek godkendt i Canada. To fase III studier for SLIT tabletter mod støvmideallergi viste i 2013 positive resultater. +3 3

17 DAA BAVARIAN NORDIC STK 10 DAGSKURS 118,00 DATO C.BAVA MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2013 Neg 2014e Neg 2015e Neg P/CE 2013 Neg 2014e 192,5 2015e 102,7 PEG 2013 N/M 2014e N/M 2015e N/M EV/EBITDA ,0 2014e 57,2 2015e 52,6 YIELD ROE 3,1 K/I 3,25 BETA (3år) 1, GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 17,41 % 12 MDR 98,32 % GRUPPENS STYRKE 4 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 5,04 % 12 MDR 89,95 % GRUPPENS P/E 25,52 GRUPPENS K/I 9,08 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 9,98 % 12 MDR 39,69 % REGNSKABSTAL (1000 ) 2009 e 2015e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,04 51,45 26,60 21,75 4,73 55,40 55,24 61,10 64,98 67,23 22,13 25,82 12,72 9,20 1,79 1,15 0,61 C 17,96 22,53 10,17 7,03 0,02 0,61 1,15 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: Aktier Maj 2011: stk. nye aktier til kurs 54 kr. med forteg Generalforsamling: ningsret for eksisterendeaktionærer. Nettoprovenu 653 mio.kr. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: kvartal 2014 har været særdeles positivt for Bavarian Nordic, der har set Bavarian Nordic A/S blev etableret i 1994 via en personkreds tilknyttet det børsnoterede selskab Neurosearch. Selskabet udvikler terapeutiske produkter baseret på nye teknologier og deli en omsætningsfremgang på 39% til 286 mio. kr. Med kun marginalt højere very systemer anvendt til genterapi og vaccination. Selskabet produktions og R&D omkostninger, kan koncernen således præstere et har endnu ikke fuldført klinisk udvikling af nogen af sine udviklingskandidater. Der arbejdes specifikt på at udvikle produkter postivit EBIT på 3,4 mio. kr. og et resultat på 1,2 mio. kr. Ledelsen venter mod fire sygdomme: bugspytkirtelkræft, ondartet modermærkekræft, HIVinfektion og Orthopoxvira. Alle fire områder er i en fortsat en omsætning på 1,2 mia. kr. samt et nulresultat på den primære drift i fase af kliniske undersøgelser. Til førstnævnte produkt anvendes selskabets indkapslingsteknologi, hvori der via genetisk taget deres første produktgodkendelse for koppervaccinen IMVANEX og har har været et skælsættende år for Bavarian Nordic, der har mod modificerede celler produceres et prodrukkonverterende enzym. I programmet vedrørende ondartet modermærkekræft og terapeutisk HIVvaccination spiller den såkaldte MVA f6 vektor en afsluttet leverancerne af IMVAMUNE til den amerikanske regering. Pipelinen central rolle. Denne er en levende, men svækket koppevirusvektor, som er velegnet til vaccinationsformål. Orthopox er PROSTVAC til brug i cancerimmunterapier er blevet påbegyndt. De positive ser også lovende ud, hvor afgørende fase 3 studier med medikamentet en gruppe af relaterede vira, der bl.a. omfatter kopper. Selvom kopper officielt er erklæret udryddet, er efterspørgslen efter takter blev belønnet af aktionærerne med en imponerende kursstigning i koppevaccinen stigende pga. frygt for biologisk terrorisme. Selskabet beskæftigede i 2013 gennemsnitligt 441 medarbejdere (i årets løb. I 2013 præsterede biotekvirksomheden en nettoomsætning på 1,2 2012: 448). mia. kr., svarende til en vækst på 19% i forhold til året før. Vækst i admini Paul Chaplin, Ole Larsen, James B. Breitmeyer Gerard Van Odijk, Claus Bræstrup, Gerard van Odijk, Anders Gersel Pedersen, Erik G. Hansen, Peter Kürstein OrbiMed Advisors LLC 4,53%, BB Biotech AG, ATP, A.J. Aamund A/S FONDSKODE RIC BAVA.CO +3 3 strationsomkostninger medførte udgifterne til personale forblev på niveau med 2012 på 341 mio. kr. trods en nedgang i medarbejderstaben på 7 til 441 fuldtidsansatte. En stigning i R&D omkostninger fra 340 mio. kr. i 2012 til 497 mio. kr. i 2013 eroderede en del af gevinsten, men Bavarian Nordic kunne dog stadig annoncere det første driftsoverskud i selskabets historie på 33 mio. kr. mod 32 mio. kr. sidste år. Efter en betydelig skattebetaling på 53 mio. kr. samt netto finansielle omkostninger på over 27 mio. kr., endte årets nettoresultat således på 47 mio. kr. Kapitalberedskabet er solidt på 652 mio. kr. mens egenkapitalen udgjorde ultimo året 976 mio. kr.

18 DAA BLUE VISION STK 100 DAGSKURS 19,60 DATO D.BLUE MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2013 Neg 2014e Neg 2015e Neg P/CE 2013 Neg 2014e Neg 2015e Neg PEG 2013 N/M 2014e N/M 2015e N/M EV/EBITDA 2013 N/M 2014e N/M 2015e N/M YIELD ROE 19,0 K/I 0,41 BETA (3år) 0, Vilhelm Boas GRUPPE: FINANSIERINGSSELSKABER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 8,84 % 12 MDR 68,64 % GRUPPENS STYRKE 9 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 12,76 % 12 MDR 69,63 % GRUPPENS P/E 10,96 GRUPPENS K/I 0,90 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 14,61 % 12 MDR 77,91 % REGNSKABSTAL (1000 ) 2009 e 2015e RENTEINDTÆGTER NETTO KURSREG. VÆRDIPAPIRER ØVRIGER INDTÆGTER NETTO ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDÆRE POSTER ,37 2,83 38,22 74,58 410,78 67,67 10,67 15,69 7,22 41,97 9,20 1,09 37,99 57,11 187,15 26,39 32,99 C 8,29 1,09 37,99 57,11 187,15 26,39 32,99 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: Aktier Marts 2011: aktier Nom kr. Som følge af Generalforsamling: konvertering af konvertible gældsbreve. konverteringskurs Regnskabsmeddelelse: ,94 kr Halvårsmeddelelse: Blue Vision A/S er et dansk børsnoteret ejendomsselskab med en ejendomsportefølje bestående af udlejningsejendomme og udviklingsprojekter. Selskabet blev etableret i september 2002 under navnet Gudme Raaschou Vision A/S som et investeringsselskab, der udelukkende investerede i værdipapirer. I november 2009 skiftede selskabet navn til Blue Vision A/S med et nyt strategisk fokus på investerings og udviklingsejendomme. Blue Vision investerer i ejendomme med et geografisk fokusområde i København, Nordsjælland og Sydsverige. Strategien er at skabe merværdi gennem professionel og kvalitetsorienteret driftsledelse samt innovativ og målrettet forretningsudvikling. Selskabet engagerer sig udelukkende i kvalitative investeringsobjekter med en eksklusiv profil og et udviklingspotentiale, der harmonerer med selskabets kompetencer. Gnst. antal medarbejdere i 2012 er 2, hvilket er det samme som i 2011 Claus Abildstrøm, Peer Thomas Borg, Gert Michael Mortensen Baltic Investment Group 24,5, Kiwi Deposit Holdings 24,38%, Intrinsic Property Holding 16,34%, ALMC hf., Ventum 10,75%, Neddi 10,75% FONDSKODE RIC BLVIS.CO Blue Vision A/S har tabt hele aktiekapitalen. Resultatforventningerne for 2014 afhænger af omfanget af de aktiviteter der bliver tilført selskabet. Med det nuværende aktivitetsniveau forventes et resultat af primær drift i niveauet 0 tkr. Den 9. maj 2014 foretog Blue Vision A/S en rettet emmision for at styrke selskabets kapitalgrundlag og den samlede kapitalforhøjelse udgjorde nomi nelt kr Baktier, der blev tegnet ved gældskonvertering af i alt kr kroners gæld til kurs 100. De nye aktier er ikkeomsætningspapirer og optages ikke til handel og officiel notering på børsen. Alle de nye aktier ejes af Baltic Investement Group som efter emmisionen sammenlagt ejer 44,18% af den samlede kapital og af stemmerettighederne. Ultimo 2013 androg egenkapitalen 105,4 mio. kr. mod 36,4 mio. kr. samme tidspunkt Blue Vision opnåede i 2013 nettorenteindtægter på 7,7 mio. kr. mod 6,7 mio. kr. i Værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle gældsforpligtelser påvirkede årets resultat negativt med 118,8 mio. mio. kr. mens finansnetto bidrog negativt med 17,9 mio. kr. i Derved fremkom årets resultat før skat på 125,3 mio. kr. mod 29,6 mio. kr. i Efter en skattebetaling på 6,5 mio. kr. androg årets nettoresultat 141,8 mio. kr. Koncernens finansielle omkostninger i 2013 på 20,8 mio. kr. (2012: 24,8 mio. kr.) kan primært henføres til lånefinansieringen i Blue Vision A/S samt renter til kreditinstitutter på prioritetsgæld i koncernens investeringsejendomme.

19 DAA BRØNDBY IF STK 1 DAGSKURS 2,48 DATO D.BRØN MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 5 P/E 2013 Neg 2014e Neg 2015e Neg P/CE 2013 Neg 2014e Neg 2015e 84,3 PEG 2013 N/M 2014e N/M 2015e N/M EV/EBITDA 2013 Neg 2014e Neg 2015e 27,4 YIELD ROE 23,8 K/I 4,68 BETA (3år) 0, GRUPPE: HOTEL OG UNDERHOLDNING AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 4,62 % 12 MDR 14,48 % GRUPPENS STYRKE 14 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 5,82 % 12 MDR 16,54 % GRUPPENS P/E 131,63 GRUPPENS K/I 1,55 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 10,66 % 12 MDR 39,76 % REGNSKABSTAL (1000 ) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDINÆRE POSTER e e ,41 10,06 137,59 27,01 64,74 65,28 22,51 66,17 5,70 6,18 47,19 0,80 2,71 13,02 0, ,33 58,07 0,93 C 3,54 2,73 ENS SAMMENSÆTNING B Aktier Maj 2013: stk. aktier til kurs 2 a nominelt 1 kr., Jesper Jørgensen Brøndbyernes IF Fodbold A/S er en virksomhed inden for sports og underholdningsbranchen. Det er selskabets mål at blive den førende danske fodboldvirksomhed med en solid økonomi. Brøndby IF beskæftiger sig inden for sport, sportsarrangementer, drift af sportsfaciliteter, sundhed og uddannelse, og vil med tiden udvide sine aktiviteter til andre underholdningsområder så vidt muligt. Det er målsætningen, at ca. 5 af spillerne i Atruppen er udviklet af klubbens talentafdeling, og således kan bidrage positivt til regnskabet i form af transferindtægter. Klubben ejer Brøndby Stadion, der har kapacitet til tilskuere til danske kampe og ved internationale kampe. Den største indtægtskilde er sponsorindtægter, der i 2012 lagde omkring 50 mio. kr. i klubkassen, svarende til 39% af de samlede indtægter. Den næststørste indtægtskilde stammer fra entré, TV og præmieindtægter, der varierer i takt med fodboldholdets præstationer. Brøndby driver desuden caféen 1964, der er indrettet under den ene tribune. Caféen omsatte i 2012 for ca 25 mio. kr. Forboldholdets præstationer har de senere år ikke levet op til ambitionerne, og det seneste Danmarksmesterskab kan således dateres tilbage til Jan Bech Andersen, Thorleif Krarup (næstformand), Aldo Petersen, N.E. Nielsen, Hugo Andersen, Jan Leth Christensen, Morten Holm Jan Bech Andersen 26,42%, Benny Winther 5,25% FONDSKODE RIC CO 0,34 0,12 0,20 0,03 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: I første kvartal 2014 steg nettoomsætningen for Brøndby IF med 25,8% til 27,7 mio. kr. i forhold til samme periode forrige år. Koncernens kraftige nedjustering af anlægsaktiver på 120,9 mio. kr. medførte, at de samlede omkost ninger udgjorde 145,2 mio. kr. i 1. kvartal Således realiserede Brøndby IF et resultat før skat på 140,6 mio. kr. i første kvartal 2014 mod 10,7 mio. kr. i samme periode året forinden. D. 22/5 nedjusterede Brøndby IF sine for hævet, så der fremadrettet kun var n aktieklasse. Koncernen oplevede i ventninger til 2014 til et underskud før skat i niveauet mio. kr. Brøndby IF spillede sig til en fjerdeplads i Superligaen (2013/14) og kvalificerede sig derudover til at deltage i kvalifikationen til UEFA Europa League. Under den ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 2013 blev samarbejdet med Ole Bjur og Auri Skarbalius ophævet, mens Thomas Frank blev ansat som cheftræner. Den 3. maj 2013 blev Brøndby IF's aktieklasser op 2013 et fald i nettoomsætningen på 14,2 mio. kr. til 115,6 mio. kr. Faldet skyldtes primært et fald i omsætningen af sponsorater. De samlede omkostningerne androg 146,1 mio. kr. mod 388,7 mio. kr. i Omkostningerne i 2012 var særligt præget af en markant nedskrivning på Brøndby Stadion. Årets resultat før skat (lige så vel som årets nettoresultat) blev 39,6 mio. kr. mod 266,6 mio. kr. i Koncernen har samlet reduceret sine rentebærende forpligtelser til kreditinstitutter med 7,5 mio. kr. til 71,5 mio. kr. Koncernens egenkapital er steget med 137,7 mio. kr. til 233,6 mio. kr. ultimo 2013, trods underskuddet grundet kapitaltilførslerne i 2013.

20 DAA COLOPLAST STK 1 DAGSKURS 495,50 DATO A.COLO MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 3 P/E 2012/13 40,5 2013/14e 37,0 2014/15e 35,0 P/CE 2012/13 35,2 2013/14e 31,6 2014/15e 30,1 PEG 2012/13 1,7 2013/14e N/M 2014/15e 0,8 EV/EBITDA 2012/13 24,1 2013/14e 22,1 2014/15e 21,2 YIELD 1,41 ROE 41,5 K/I 18,04 BETA (3år) 0, GRUPPE: SUNDHEDSARTIKLER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 12,59 % 12 MDR 58,11 % GRUPPENS STYRKE 2 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 3,15 % 12 MDR 13,25 % GRUPPENS P/E 29,19 GRUPPENS K/I 7,23 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 5,46 % 12 MDR 11,37 % REGNSKABSTAL (1000 ) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER 2008/ / / / / /14e /15e ,47 35,79 4,51 7, ,22 44,54 6,47 9, ,88 48,58 8, ,71 59,38 10,42 12, ,00 42,32 72,29 12,24 14,08 C ENS SAMMENSÆTNING A Aktier B Aktier Lars Rasmussen, Lene Skole Coloplasts produktsortiment omfatter fire hovedforretningsområder: Stomi, Kontinens, Urologi og Hud og sårpleje. Det oprindelige forretningsområde, Stomi, dvs. produkter til patienter, der har fået et stykke af tarmen ført ud på maven, udgør ca. 42 % af omsætningen. Engangsposer til stomiopererede patienter er udviklet siden 1955 med produktprogrammet Assura som seneste større lancering. Coloplast er global markedsleder indenfor Stomi med en markedsandel på 354. Forretningsenheden Kontinens står for ca. 35% af omsætningen mens Urologi står for ca. 9%. Det sidste forretningsområde Hud og Sårpleje står for 14% af omsætningen. Coloplast er global markedsleder indenfor Kontinens med en markedsandel på 4045%. Geografisk fordeler omsætningen sig med 7 i Europa og 22% i Nord og Sydamerika. Resten af verden tegner sig for de resterende 8% af omsætningen. Coloplast beskæftigede personer i 2012/13 (2011/12: 7.624). Michael Pram Rasmussen, Niels Peter LouisHansen, Sven Håkan Bjorklund, Per Magid, Brian Petersen, Jørgen TangJensen, 3 medarbejdervalgte repræsentanter Niels Peter LouisHansen 2% (40,4), Aage Louis Hansens Mindefond 11,1 (14,9), Benedicte Find 3,6 (5,4), Egne aktier 4,21% FONDSKODE RIC COLOB.CO 11,05 Januar 1997: kr. Aaktier og kr kr. Baktier til medarbejder 13,40 14,16 15,30 16,44 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Selv om bundlinien uundgåeligt er påvirket af en hensættelse på 1 mia. kr. til omkostninger og eventuelle erstatninger pga produktansvar i USA må halvårsmeddelelsen alligevel betegnes som positiv. Forventningerne til vækst i omsætning og indtjening fra driften opjusteres, det tidligere problemområe Hud og Sårpleje leverer nu den højeste vækst blandt forretningsområderne, der udbetales interimudbytte og sidst, men ikke mindst hvormange virk somheder kan hensætte 1 mia. kr. og samtidig opretholde en overskudsgrad på 25% og en egenkapitalforrentning over 3 efter særlige poster? Omsætningen steg 1 i lokal valuta og 7% i drevet af alle forretningsområder og alle geografiske regioner. Styrkelsen af overfor bl a USD og JPY betød at væksten på etablerede markeder udenfor Europa var på blot 2% målt i. EBIT for perioden blev mio. før særlige poster. Fi nansnetto blev vendt til et plus på 25 mio. kr. i kraft af gevinst på valutaterminskontrakter. Periodens resultat endte på mio. kr. før skat. Forventningerne til helåret hæves for anden gang, nu til en omætningsvækst på 7% i mod tidligere 6%, mens overskudsgraden (før særlige poster) ventes i intervallet 33 34% mod tidligere omkring 33%. Der udbetales interimudbytte på 4 kr. per aktie den 14/5. Den høje relative vurdering levner ikke plads til skuffelser og det er afgørende for en fortsat positiv kursudvikling at Coloplast fastholder sine nuværende vækstrater og indtjeningsmarginaler. Yderligere fald i USD og GBP vil presse væksten målt i som det skete i 1H.

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 05 MAJ 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ Modelportefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse!

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2013 Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne klarede

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2013 Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ og

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2011 Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i servicesektoren Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2012 Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2013 Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle vore

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 01 JANUAR 2014 Markedskommentar 2013 blev turnaorundaktiernes år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig Modelportefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2013 Markedskommentar Stadig stigende kurser trods udsigt til aftrapning af de pengepolitiske stimuli Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2015. Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QE-program DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2015 Markedskommentar Fortsat styrkelse af aktierne efter af søsætningen af QEprogram Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017

Præsentation af analysen C20 by Numbers 2017 Præsentation af analysen C0 by Numbers 017 Juni 017 1 PwC s analyse C0 by Numbers PwC har for femte år i træk lavet analysen C0 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene for

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2011 Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH

21613 BLVIS A OMX CPH Equities Blue Vision A Stock DK BNORDIK CSE OMX CPH Equities BankNordik Stock FO BO OMX CPH This is an attachment to IT Notice on tick size changes published 24 September 2014. Below the order books that will be moved from tick size table XCSE Equities, DKK to a new tick size table XCSE Other

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2011 Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartalsrapporterne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1

C20+ by Numbers 2016. Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, PwC. C20+ Regnskabsprisen 2016 PwC. Juni 2016 1 Henrik Steffensen Partner og regnskabsekspert, C0+ Regnskabsprisen 0 s analyse C0+ by Numbers har for fjerde år i træk lavet analysen C0+ by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Krisekommunikation og issues management

Krisekommunikation og issues management Krisekommunikation og issues management Undersøgelse blandt 54 af Danmarks førende børsnoterede selskaber 2. november 2007 Copyright Reliance A/S Indhold 1. Undersøgelsens formål 2. Definitioner 3. Baggrund

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for

C20 by Numbers 2017 Baggrundsmateriale Årsrapporter for www.pwc.dk/cbynumbers C by Numbers 17 Baggrundsmateriale Årsrapporter for 11-1 Om PwC s analyse C by Numbers Formål Analysens formål er at identificere den økonomiske udvikling og retning, som de største

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2012 Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser:

NO. 4 APRIL 2006. A.P. Møller - Mærsk og Vestas - modelporteføljernes store udfordring den sidste uge i marts Analyser: DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2006 Markedskommentar OMXC20 hægtet af de internationale aktiers fremgang i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger A.P.

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2011. Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2011 Markedskommentar Aktierne begunstiges af flugt fra emerging markets efter uro i Egypten Briefings på januar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2012 Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Dagsorden 1. Årsrapport på engelsk 2. Beretning om selskabets virksomhed 3. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge 4. Beslutning om

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2013 Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i incitamentsprogrammer (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,884 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komité arbejde

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen

Bilag 1 Bestyrelsen og omverdenen Bilag Bilag 1: Bestyrelsen og omverdenen Bilag 2: Bestyrelsen og virksomheden Bilag 3: Oversigt over informationer hentet via Format i Orbis Bilag 4: Oversigt over virksomheder anvendt i analysen Bilag

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2011 Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2010. Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne. DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2010 Markedskommentar Optrapning af verdenskrigen på valutamarkederne sender på kort sigt aktierne op Briefings på oktober måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2009. Markedskommentar COP15- topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2009 Markedskommentar COP15 topmødet retter fokus mod klimavenlige tiltag Briefings på november måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærk

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2012

Markedskommentar Orientering Q1 2012 Markedskommentar Der var udpræget optimisme på aktiemarkederne gennem 1. kvartal 2012, hvilket gav store kursstigninger og meget høje afkast i puljer med høje aktieandele. De væsentligste årsager til kursstigningerne

Læs mere

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo.

DAF Århus 04-12-2013. Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause. Kort præsentation af Aktieinfo. DAF Århus 04-12-2013 Program: Indledning. Status på markedet. Hvad kan der tænkes at ske i 2014? Aktietips. Pause Kort præsentation af Aktieinfo. Spørgsmål. www.aktieinfo.net/abb Aktieinfo gør-det-selv-aktiefolkets

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2013 Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013

DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 DAF trekant investormøde den 21. marts 2013 Introduktion til Jesper Lund Din strategi som investor Markedspsykologi Investeringsstrategi Sådan investerer jeg Eksempel på analyse og beslutning Spørgsmål

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2012 Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Novo Nordisk

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005. Markedskommentar Sommeroptimismen. terrorbomber. Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 07 JULI 2005 Markedskommentar Sommeroptimismen afbrudt af terrorbomber Kvartalsrating af kurspotentiale og sikkerhed Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004

Børsmeddelelse nr Delårsrapport 1. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K København, d. 21.04.2004 Børsmeddelelse nr. 11.2004 Delårsrapport 1. kvartal 2004 Bestyrelsen for SmallCap Danmark har d.d. behandlet

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2010. Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2010. Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2010 Markedskommentar Et år efter bunden er niveauet næsten som før Lehmans kollaps Briefings på februar måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2011. Markedskommentar Politikernes unions-bestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2011 Markedskommentar Politikernes unionsbestræbelser løser ikke gældskrisen i eurozonen Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2015. Markedskommentar Dramatisk start på 2015 reddet af 8.500 mia. kr.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2015. Markedskommentar Dramatisk start på 2015 reddet af 8.500 mia. kr. DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2015 Markedskommentar Dramatisk start på 2015 reddet af 8.500 mia. kr. fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere