INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2014 Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig Modelportefølje bedst gennem maj måned Analyser: ALKAbello Bavarian Nordic Blue Vision Brøndby IF Coloplast Dantax Dantherm EuroInvestor.com Genmab Brdr. Hartmann H+H International Lån & Spar Bank NKT Holding Nordjyske Bank Schouw & Co. SmallCap Danmark Spar Nord Topsil Tønder Bank Østasiatiske Kompagni

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO.06 JUNI 2014 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar: Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Aktiemarkederne klarede sig generelt godt i maj måned, hvor det globale indeks AC MSCI World steg 2,21 pct., og de ledende amerikanske indeks Nasdaq og det bredere S&P 500 steg hhv. 2,69 pct. og 1,37 pct. Det er stadig de makroøkonomiske, og især centralbankernes taktstok, der er bestemmende for udviklingen, og især Den Europæiske Centralbanks tiltag for at bekæmpe deflation og hjælpe økonomien i gang stod øverst på dagsordenen. De danske aktier klarede sig relativt stærk med en stigning i totalindekset OMXC GI på 3,11 pct., og siden årsskiftet har de danske aktier klaret sig markant stærkere end stort set alle sammenlignelige markeder... side 3 Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra B&O, William Demant Holding, Vestas og A.P. Møller Mærsk... side 5 Risikovillig Modelportefølje bedst gennem maj måned Modelporteføljen for den mere Risikovillige Investor klarede sig igen i maj stærkest, nemlig med et afkast på 5,94 pct., mens den Konservative og den Indeksbaserede Modelportefølje leverede hhv. 2,13 pct. og 1,34 pct. Sammenligningsindekset, OMXC GI, steg 3,11 pct., især drevet af en række mere risikobetonede aktier, som i det aktuelle marked er særligt begunstiget, men som vi har tvivl om har en langtidsholdbar performance, da de handles på usikre og meget høje vækstforventninger....side 8 ANALYSER ALKAbello 3520C.ALKB H+H International 1510D.HENB Bavarian Nordic 3520C.BAVA Lån & Spar Bank 4010C.LÅNS Blue Vision 4020D.BLUE NKT Holding 2010A.NKTH Brøndby IF 2530D.BRØN Nordjyske Bank 4010C.NOJY Coloplast 3510A.COLO Schouw & Co 2010C.SCHO Dantax 2520D.DANG SmallCap Danmark 4020D.SMAL Dantherm 2010D.DANM Spar Nord 4010C.SPNO EuroInvestor.com 4510D.EURO Topsil 4530D.TOPS Genmab 3520C.GENB Tønder Bank 4010D.TØND Brdr. Hartmann 1510D.HART Østasiatiske Kompagni 3020C.ØKOM

4 MARKEDSKOMMENTAR EUROPA TAGER SCENEN MED PARLAMENTSVALG OG NEGATIV RENTE FRA ECB Aktiemarkederne klarede sig generelt godt i maj måned, hvor det globale indeks AC MSCI World steg 2,21 pct., og de ledende amerikanske indeks Nasdaq og det bredere S&P 500 steg hhv. 2,69 pct. og 1,37 pct. Det er stadig de makroøkonomiske, og især centralbankernes taktstok, der er bestemmende for udviklingen, og især Den Europæiske Centralbanks tiltag for at bekæmpe deflation og hjælpe økonomien i gang stod øverst på dagsordenen. De danske aktier klarede sig relativt stærk med en stigning i totalindekset OMXC GI på 3,11 pct., og siden årsskiftet har de danske aktier klaret sig markant stærkere end stort set alle sammenlignelige markeder Den Europæiske Centralbanks chef, Mario Draghi, var hovedpersonen på de internationale finansmarkeders scene, og kulminationen var udmeldingerne om, at ECB på visse indlån yder negativ rente. En meget abstrakt situation for mange almindelige mennesker og en del økonomer. Selv fokuserede centralbankchefen på, at den udmeldte pakke bød på EUR 400 mia. meget lave lån, som gennem banksystemet er ment at tilflyde mindre virksomheder for at stimulere væksten i den europæiske økonomi. I første omgang vil det dog være pengeinstitutterne, som kan låne direkte i ECB, som får gavn, og den negative rente på visse indlån skal gøre det endnu mere attraktivt for pengeinstitutterne at låne ud til erhvervslivet frem for at placere overskudslikviditet uproduktivt. Det betegnes som The Monetary Transmission Mechanism, altså en mekanisme, hvor centralbanken via banksystemet tilfører erhvervslivet likviditet, som kan sætte investeringer og produktion i gang. Selv om det således var Europa, der var i fokus, var det de asiatiske aktier, som steg mest, således MSCI AC Asia, som steg 4,06 pct. i maj, mens MSCI AC Europa blot var oppe med 1,36 pct., og MSCI AC America med 2,19 pct. (inkl. udbytter og målt i lokal valuta). Europa var i nogen grad også påvirket af valget til Europa Parlamentet, hvor der særligt var fokus på fremgang for de EUskeptiske partier. Markederne stabiliserede sig dog midt på måneden, efter at det havde været præget af et generelt salgspres for risikobetonede aktier og aktiver i det hele taget. Emerging Markets har det således vanskeligt, med den usikkerhed der trods centralbankernes massive stimulans trods alt skinner igennem. I USA er der positive arbejdsmarkedsdata. Antallet af beskæftigede amerikanere har nu passeret den tidligere rekord fra før finanskrisen brød ud i 2008 på 138,4 mio. For fjerde måned i træk har væksten i beskæftigelsen været over Jobrapporten synes ikke at indeholde særlige forhold, som forstyrrer billedet af en amerikansk økonomi, som udviser en fundamental fremgang. Uroen i Ukraine er således trådt noget i baggrunden som påvirkningsfaktor for de finansielle markeder, og selv om Kinas vækstopbremsning indvirker negativt på udviklingen i de fleste Emerging Markets, og der udbredt enighed om, at det er sundt for Kina, og samlet set også sundt for resten af verden at prisen på en række råvarer er faldet til et lavere niveau. På flere måder synes der at være positive toner i verdensøkonomien, men stadig er spørgsmålet, om den økonomiske vækst i USA og Europa kan nå at blive så stærk, at den nødvendige aftrapning af de massive pengepolitiske stimuli kan absorberes uden at føre til markante rentestigninger og kursfald. Det danske marked var gennem maj præget af kvartalsmeddelelser, som over en kam var positive. Enkelte undtagelser var der dog, og blandt de mere markante måtte Novo Nordisk og Carlsberg foretage nedjusteringer. Særligt for Novo Nordisk er det en sjælden forekommende 3

5 situation, men særlige forhold især omkring lagerreduktion i distributionsleddet i USA og valutaudviklingen fik ledelsen til at nedjustere udmeldingerne for omsætningsvæksten og EBITfremgangen i dansk regning, mens EBITvæksten i lokal valuta fortsat ventes på 10 pct. Carlsberg leverede kvartalstal over markedets forventninger, men den stærke danske krone og problemerne i Rusland og Ukraine medførte en nedjustering af ledelsens udmeldinger for Desuden foretog Coloplast forud for rapporteringen for 1. halvår af det skæve regnskabsår 2013/14 en hensættelse på 1 mia. kr. til omkostninger og eventuelle erstatninger vedr. massesøgsmål i USA, men bortset fra dette kunne ledelsen melde om en underliggende positiv udvikling, som førte til en opjustering af forventningerne til årets underliggende driftsresultat. Ingen af de tre ramte aktier har lidt synderligt af de negative forhold, hvilket indikerer, at investorernes aktuelle risikovillighed. Endelig var SimCorps kvartalsrapport lidt skuffende læsning for investorerne, særligt hvad ordreindgangen angik. Ordrerne kommer imidlertid helt naturligt ikke i en jævn strøm men med en statistisk spredning, og den tredelte forretningsmodel udjævner dette forhold en del i resultatudviklingen, men der vel altid herske en vis usikkerhed, når ordreindgangen i en periode er særlig lav. Selv om salget af nye licenser således er kommet svagt i gang i 2014, fastholder ledelsen sine forventninger om en 10 pct. vækst inkl. Equiposkøbet, og fastholder også forventningerne om en EBITmargin på ca. 24 pct. For A.P. Møller Mærsk prægede en positiv udvikling for stort set alle forretningsområder Q1rapporten, hvor EBIT for samlet blev forbedret med 20 pct. til USD 2.237m under en beskeden fremgang i omsætningen på 1 pct. til USD 11,7 mia. Nettorentebærende gæld blev reduceret med USD 2,3 mia., bl.a. påvirket af salget af Dansk Supermarked tilbage til Salling, som indikerer en stærkere fokusering på og dermed også afhængighed af de to kerneområder Container og Olie & Gas, hvor førstnævnte er presset af konjunkturer og overkapacitet og sidstnævnte udfordret af faldende produktionsandele. Ledelsen fastholder udmeldingerne om et samlet 2014resultat signifikant over niveauet fra 2013, væsentligst som følge af avancen på USD 2,8 mia. fra salget af Dansk Supermarked. Flere af de mere risikobetonede selskaber, herunder Pandora, Vestas og FLSmidth & Co., som befinder sig i turnaroundprocesser, leverede meget positive meldinger i forbindelse med kvartalsrapporteringen. Pandora fortsatte inde i Q1 sin imponerende turnaround og øgede omsætningen med hele 29,5 pct. til mio. kr. (+34% i lokal valuta), mens EBIT blev forbedret 48,1% til 887 mio. kr. og EBITmargin steg fra 29,9 pct. til 34,2 pct. Frit cashflow blev i Q1 forbedret fra 406 mio. kr. til mio. kr. Ledelsen hæver udmeldingerne for året fra en omsætning på 10,0 til 10,5 mia. kr., mens EBITDAmargin uændret ventes på 35 pct. For Vestas steg koncernomsætningen i Q1 17 pct. til EUR 1.283m, og EBIT før særlige poster blev forbedret med EUR 148m til EUR 40m, men især var det positivt, at ordreindgangen steg hele 84 pct. til MW. Stadig var kvartalets nettoresultat beskedent men dog positivt med EUR 2m en fremgang på EUR 153m ift. Q Ledelsen fastholder forventningerne om at nå et omsætningsniveau på EUR 6 mia. og en EBITmargin før særlige poster på minimum 5 pct. Selv om de eksterne betingelser i form af udviklingen i den globale mineindustri og konjunkturer generelt ikke for alvor har rettet sig, er der tegn på i FLS Q1rapport, at de interne tiltag nu påvirker resultatudviklingen. EBIT blev forbedret 115 pct. til 239 mio. kr. under en omsætningsnedgang på 11 pct. til mio. kr. Kvartalets nettoresultat gik 229 pct. op til 115 mio. kr. I juni forventer vi, at det især vil være de makroøkonomiske og geopolitiske temaer, som vil påvirke aktiemarkederne 4

6 BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra B&O, William Demant Holding, Vestas og A.P. Møller Mærsk Holder Mantonis B&Ostrategi? CEO Tue Mantoni havde en god start i spidsen for virksomheden, men siden har vi haft en voksende bekymring for, at opgaven med at vende udviklingen i B&O alligevel er for stor. Vi ser med bekymring på udviklingen i balancen, på risikoen for at det stærke B&Obrand bliver udvandet med B&O Play, og om hele den gennemgribende omlægning af forhandlernetværket bringer yderligere forstyrrelser ind i den i forvejen turbulente situation, som organisationen befinder sig i. Risikoen er ganske enkelt efter vores vurdering for stor til, og vi fastholder vores anbefaling af B&Oaktien på Undervægt/Sælg (Kurspotentiale 4). Bang & Olufsen realiserede i Q3 en fortsat bedring af omsætning og resultat, men B&O PLAY viser overraskende tilbagegang. Omsætningen udgjorde 675 mio. mod 655 mio. sidste år og driftsresultatet løftes fra sidste års 144 mio. til 28 mio. Der er fremgang for den vigtige europæiske AV forretning, der i 1. halvår viste en tilbagegang, der skyldtes bevidst fokusering af forhandlernettet mod færre, mere produktive butikker. B&O PLAY s omsætning falder 25% til 122 mio. kr., mens Automotive er vokset 1 til knap 129 mio. kr. Pengestrømme fra driftsaktivitet er i årets første 9 mdr. forbedret fra 42 mio. kr. til +120 mio. kr. Ledelsen forventer uændret en samlet omsætning for 2013/14 moderat over niveauet fra 2012/13 trukket op af Automotive og B&O PLAY, mens EBITmargin ventes væsentligt forbedret til omkring nul, om end det understreges, at den er meget følsom over for udviklingen i omsætningen. Fokus er i det tredje år af transitionsfasen i Leaner, Faster, Stronger strategien på at foryngre og styrke produktporteføljen og at transformere forhandlernetværket, hvilket på sigt skal sikre acceptable økonomiske resultater. Aktien handler til Kurs/Indre Værdi 1,3, mens de negative resultater ikke giver et meningsfuldt P/Eniveau at pejle efter. Vores DCFvaluation indikerer en fair værdi omkring 47 kr. pr. aktie, men der hersker stor usikkerhed om forudsætningerne herfor. En succes for ledelsens radikale strategiskifte kan være en udløsende faktor for et løft i værdiansættelsen. William Demants kompenseres i Tyskland for svagt amerikansk marked Meddelelsen for Q1 indeholdt sædvanen tro ikke regnskabstal, men WDH melder om betydelig stykvækst for høreapparatforretningen drevet af ændrede tilskudsregler i Tyskland og trods et svagt amerikansk marked, angiveligt pga vintervejret. Udfordringerne i form af priskonkurrence, ændrede tilskudsregler, valutakursudsving og udvanding af marginer pga opkøb består. Vi fastholder anbefalingen Neutral Vægt (Kurspotentiale 3). Omsætningen steg i Q1 "pænt i lokal valuta", mens den generelle markedsvækst vurderes kun at have været svagt positiv pga faldende gennemsnitlige salgspriser. Lavprisapparatet Oticon Ria er i februar introduceret på alle markeder med succes og de mere avancerede apparater Oticon Nera og Oticon Alta udviser fortsat tilfredsstillende stykvækst. Næste væsentlige introduktion er 5

7 mulighed for tilslutning til iphones ("made for iphone connectivity"). Den relativt lave udmelding for hele regnskabsåret fastholdes, dvs en vækst på 51 (mod 14% i 2013). Tilbagekøbsprogrammet har i Q1 beløbet sig til 211 og der resterer dermed godt 300 mio. kr. i Aktien har i mange år handlet til meget krævende nøgletal baseret på en antagelse om lav konjunkturfølsomhed, overlegne produkter, stadigt stigende markedsandele og overnormale indtjeningsmarginaler. Selv om WDHs aktiekurs ikke er fulgt med udviklingen i C20 er aktien fortsat blandt indeksets allerdyreste. Det aktuelle kursniveau svarer stort set til vores DCFvurdering og understøtter dermed anbefalingen. WDH har i sidste del af 2013 indhentet sit midlertidige efterslæb på produktsiden i forhold til konkurrenterne, men fremtidige produktlanceringer, ikke mindst i midtprissegmentet, er fortsat afgørende og den høje relative vurdering levner ikke plads til fejltagelser. Fundamentale forbedringer i Vestas men abnorm værdiansættelse Vestas har altid tiltrukket spekulative investorer, hvilket præger kursdannelsen, hvor forventningens glæde ofte er drivende. Den ny svensk dominerede ledelse med solid international industrierfaring har gjort et imponerende arbejde med at redde kastanjerne ud af ilden, så den konkurstruede vindmøllegigant nu synes at kunne fortsætte under selvstændigt ejerskab ikke mindst relationen til bankerne synes at være blevet beroliget. Men der er langt igen og markederne vil fortsat være udfordrende, og den nuværende værdiansættelse forudsætter en massiv resultatvækst de kommende år, og må således at baseres på forventningens glæde. Imidlertid er momentum stærkt, så vi fastholder anbefaling af Neutral vægt (Kurspotentiale 3), men risikoen er stadig høj. Koncernomsætningen steg i Q1 17% til EUR 1.283m, og EBIT før særlige poster blev forbedret med EUR 148m til EUR 40m, men især var det positivt, at ordreindgangen steg hele 84% til MW. Stadig var kvartalets nettoresultat beskedent men dog positivt med EUR 2m en fremgang på EUR 153m ift. Q Ledelsen fastholder forventningerne om at nå et omsætningsniveau på EUR 6 mia. og en EBITmargin før særlige poster på minimum 5%. Aktien handler på det grundlag til P/E 33 og K/I ca. 4, hvilket er dyrt, men med et optimistisk scenarie, som vi har anlagt i vore estimater, ser vi en fair værdi af aktien på ca. 200 kr. Vi vurderer, at ledelsen har anlagt en forsigtig betragtning, og at en opjustering derfor kan trigge kursen. Der er sket en forenkling af de tekniske platforme, og med samarbejdet med Mitsubishi Heavy Industries omkring havvindmøller har man fundet en tung partner at dele den betydelige ressourceindsats med (men også med risiko for at miste unik knowhow). Fremgang på næsten alle fronter for APM og opjustering Kvartalsrapporten melder om fremgang på tværs af de forskellige forretningsområder trods udfordringer i verdensøkonomien, og ledelsen bekræfter udmeldingerne om et samlet forventet resultat betydeligt over 2013niveauet som følge af salget af Dansk Supermarked tilbage til Salling. Der består fortsat udfordringer ikke mindst kræves succes over de kommende år for de massive investeringer i Olie og Gas for at vende den faldende produktionsandel, mens Container oplever stigende mængder, men opererer i et marked med overkapacitet, hvilket betyder, at fragtraterne kræver disciplin blandt udbyderne. Vi fastholder vores anbefaling af aktien på Neutral vægt, men er dog mere positive bl.a. understøttet i ledelsens initiativer, særligt i Container. En positiv udvikling for stort set alle forretningsområder prægede Q1, hvor EBIT for den 6

8 samlede Gruppe blev forbedret med 2 til USD 2.237m under en beskeden fremgang i omsætningen på 1% til USD 11,7 mia. Nettorentebærende gæld blev reduceret med USD 2,3 mia., bl.a. påvirket af salget af Dansk Supermarked. Ledelsens udmeldinger for 2014 løftes en tand, idet den underliggende forretning excl. avancen ved salg af Dansk Supermarked på USD 2,8 mia., nu ventes på USD 4,0 mia. mod USD 3,6 mia. i 2013, hvor de tidligere udmeldinger lød på et uændret niveau.<p> Aktien handles ved et P/Eniveau på godt 10 og K/I omkring 1,5 ganske billigt, og vores DCFvaluation indikerer en fair værdi omkring det nuværende kursniveau, men estimaterne på lidt længere sigt er usikre både, hvad angår Container og Olie & Gas. Et globalt økonomisk opsving er afgørende kurstrigger, ligesom ratedisciplin på containermarkedet og succes fund og kontrakter for Olie & Gas, men yderligere frasalg synes nu også mere oplagt kurstrigger 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 19,46% 3 år 61,64% (frem til og med den 28. maj 2014) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 11,2% 33,6% 11/2005 Brødrene Hartmann % 1, 98,9% 10/2011 Carlsberg % 5,9% 67,2% 06/2009 Coloplast % 6,3% 270,2% 09/2010 G4S % 8,4% 35,2% 12/2008 Københavns Lufthavne % 1,2% 0,7% 10/2013 Novo Nordisk % 4,5% 406,8% 07/2004 Ringkjøbing % 2,8% 75,8% 04/2011 Landbobank Rockwool International % 5,1% 175, 07/2005 SP Group % 2,1% 33,5% 10/2013 Tryg % 2,3% 0,8% 10/2013 UIE % 4,4% 3,1% 11/2013 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 7 ændringer (Køb 4, Salg 3) Modelporteføljen for den Konservative Investor leverede et afkast på 2,13 pct. i maj måned, hvilket var lavere end sammenligningsindekset OMXC GI, som steg 3,11 pct. Siden årsskiftet har modelporteføljen skabt 12,81 pct., mod markedets 18,17 pct., og på 3 års sigt har afkastet været 61,64 pct. mod totalindeksets (inkl. reinvesterede udbytter) 63,72 pct. Porteføljen, som i et længere perspektiv har overgået markedets afkast markant, er således blevet indhentet noget relativt til markedet, hvilket primært kan forklares ved nogle kraftige stigninger i nogle af de mere risikobetonede aktier, som har været særligt begunstiget af den rigelige likviditet i det finansielle system som følge af centralbankernes stimulitiltag. Vi overvejer konstant porteføljens sammensætning ud fra en langsigtet strategi, hvor vi prioriterer en lav omsætningshastighed i porteføljen, og vi er ud fra en fundamental betragtning ikke nervøse, men tvært imod komfortable ved den nuværende sammensætning. A.P.Møller Mærsk leverede i maj hele 11,2 pct., G4S 8,4 pct., Coloplast 6,3 pct., Carlsberg 5,4 pct. og Rockwool International 5,1 pct., hvilket trak op i det samlede afkast. Imidlertid faldt porteføljens største enkeltpost, Novo Nordisk, med 4,5 pct., hvilket var årsagen til det lavere afkast i maj end markedsafkastet DAA Konservativ vs. OMXC GI (31/ /052014), Portefølje 61,64% OMXC 63,72%

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 35,98% 3 år 51,33% (frem til og med den 28. maj 2014) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato ALKAlbello % 14,4% 24,2% 11/2006 Ambu % 2,1% 385,8% 12/2008 Arkil Holding % 3,4% 27,2% 04/2009 Auriga % 14,6% 144,8% 03/2008 FirstFarms % 4,8% 17,5% 11/2013 FLSmidth & Co % 10,7% 275,8% 12/2004 GN Store Nord % 15,9% 30,1% 05/2013 Novozymes % 3,8% 428,8% 02/2005 Pandora % 11,7% 57,5% 10/2013 Roblon % 5,5% 21,3% 10/2013 SimCorp % 10,2% 274,7% 07/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 8 ændringer (Køb 4, Salg 4) Modelporteføljen for den Risikovillige Investor klarede sig bedst af vore modelporteføljer i maj, nemlig med et afkast på 5,94 pct. mod sammenligningsindeksets 3,11 pct. Det er meget karakteristisk for den aktuelle udvikling på aktiemarkederne, hvor den rigelige likviditet, skabt af centralbankernes stimulitiltag, særligt begunstiger de mere risikobetonede papirer. Siden årsskiftet har porteføljen skabt 13,00 pct. mod OMXC GI s 18,17 pct. På 3 års sigt har modelporteføljen leveret 51,33 pct. mod sammenligningsindeksets 63,72 pct. Hele 5 aktier i porteføljen leverede i maj tocifrede afkast. GN Store Nord, Auriga og ALKAbello var i front med afkast på 15,9 pct., 14,6 pct. og 14,4 pct., mens Pandora og FLSmidth & Co. leverede hhv. 11,7 pct. og 10,7 pct. Værst er det gået for SimCorp, som har haft en træg start på 2014 med fald i omsætning og indtjening som følge af en betydelig nedgang i ordreindgangen. Ledelsen fastholder dog udmeldingerne for hele året, og der er helt naturligt stor variation i ordrernes tidsmæssige placering, så vi er ikke umiddelbart bekymrede, men opmærksomheden om udviklingen skærpes. Vi er stadig trygge ved modelporteføljens sammensætning, som vi derfor fastholder DAA Risikovillig vs. OMXC GI (31/ /052014) Portefølje 51,33% OMXC 63,72% 150,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 25,42% Afkast 3 år 71,79% (frem til og med den 28. maj 2014) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 11,2% 77,9% 07/2004 Arkil Holding % 3,4% 28,2% 04/2009 Brødrene Hartmann % 1, 99, 10/2011 Carlsberg % 5,9% 33,1% 03/2010 Coloplast % 6,3% 270,5% 09/2010 FLSmidth & Co % 10,7% 278,3% 12/2004 G4S % 8,4% 0, 03/2010 GN Store Nord % 15,9% 17,2% 10/2013 Københavns Lufthavne % 1,2% 0,7% 10/2013 Novo Nordisk % 4,5% 730,2% 07/2004 Novozymes % 3,8% 413,7% 07/2004 Ringkjøbing % 2,8% 75,8% 04/2011 Landbobank Rockwool International % 5,1% 10,3% 03/2007 SimCorp % 10,2% 288,2% 07/2005 Tryg % 2,3% 5,8% 11/2013 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 7 ændringer (Køb 4, Salg 3) Den såkaldt Indeksbaserede Modelportefølje klarede sig noget uvant dårligst gennem maj af vore tre modelporteføljer, nemlig med et afkast på 1,34 pct. mod sammenligningsindeksets 3,11 pct. Også målt siden årsskiftet har porteføljen et efterslæb i forhold til de to andre modelporteføljer og i forhold til sammenligningsindekset, idet porteføljens afkast har været 10,85 pct. mod markedets 18,17 pct. Tre aktier har leveret tocifrede afkast i maj, nemlig GN Store Nord, A.P. Møller Mærsk og FLSmidth & Co. med hhv. 15,9 pct., 11,2 pct. og 10,7 pct. Men porteføljens tungeste position, Novo Nordisk, som udgør en vægt på 28 pct., faldt 4,5 pct., ligesom SimCorp, der rapporterede et svagt 1. kvartal, faldt 10,2 pct. Der var flere pæne stigninger, herunder for G4S, Coloplast, Carlsberg og Rockwool International, som leverede afkast på hhv. 8,4 pct., 6,3 pct., 5,9 pct. og 5,1 pct., og dermed var med til at trække det samlede afkast op. Vi har fravalgt en række mere risikobetonede aktier, som i det aktuelle marked bliver begunstiget af centralbankernes stimulitiltag, der udmønter sig i rigelig likviditet i det finansielle system og typisk øget risikoappetit, men vi fastholder en langsigtet investeringsstrategi baseret på selskaber og aktier med et mere robust potentiale. DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (31/ /052014) , Portefølje 71,79% OMXC 63,72% 10

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Bang & Olufsen 96,0 54,8% 84,6% 11/2011 BoConcept Holding 62,5 37,5% 41,6% 06/2009 Strategic Investment 0,6 0, 1,6% 07/2004 DLH 5,2 12,6% 18,5% 09/2009 Intermail 19,4 3,5% 41,6% 06/2009 Neurosearch 3,6 42,6% 1,4% 10/2009 Pandora 404,2 15, 152,6% 11/2011 Sanistål 62,0 3,3% 2,4% 06/2009 Vestas 292,8 10,6% 529,7% 11/2011 Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Fast Ejendom Danmark 7,60 0,3% Aarhus Elite 6,59 53,9% Silkeborg IF Invest 6,02 23,3% Vestjysk Bank 2,76 47,8% TK Development 2,46 15,3% cbrain 2,22 70,2% Luxor 2,08 1,6% ReCap 1,87 1,3% F. E. Bording 1,69 23,1% Danske Andelskassers Bank 1,64 36,5% 11

13 Ændringer af noteringer den seneste måned 1. Maj Ringkjøbing Landbobank nedsatte aktiekapitalen ved annulering af egne aktier med virkning fra den 1. maj med aktier á 5 kr. og har således aktier á nominelt 5 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 2. Maj Jyske Bank forhøjede aktiekapitalen ved en rettet emission med virkning fra den 2 maj med aktier á 10 kr. og har således aktier á nominelt 10 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 5. Maj Rovsing forhøjede aktiekapitalen ved en rettet emission med virkning fra den 5. maj med aktier á 0,05 kr. og har således aktier á 0,05 kr. svarende til en aktiekapital på ,55 kr. 5. Maj RTX nedsatte aktiekapitalen ved annulering af egne aktier med virkning fra den 5. maj med aktier á 5 kr. og har således aktier á nominelt 5 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 6. Maj FLSmidth & Co nedsatte aktiekapitalen ved annulering af egne aktier med virkning fra den 6. maj med aktier á 20 kr. og har således aktier á nominelt 20 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 20. Maj Land & Leisure nedsatte A aktiekapitalen ved annulering af egne aktier med aktier á 3 kr. og har således aktier á nominelt 3 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 23. Maj Relle Holding nedsatte aktiekapitalen ved annulering af egne aktier med virkning fra den 23. maj med aktier á 1 kr. og har således aktier á nominelt 1 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 12

14 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Juni 2014 De 4 første karakterer angiver, hvilken MSCI s industriektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder, tekstil mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALKABELLÓ 6/ C.ALKB ALM. BRAND 5/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 1/ D.ALMF AMBU 2/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 1/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 12/ A.APMØ ARKIL HOLDING 5/ D.ARKI ASGAARD GROUP 8/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 1/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 12/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 10/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 12/ C.BANG BANKNORDIK 8/ C.BNOR BAVARIAN NORDIC 6/ C.BAVA BERLIN IV 12/ D.BERL BIOPORTO 8/ D.BIOP BLUE VISION 6/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 9/ D.BOCO F.E. BORDING B 11/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 6/ D.BRØN CARLSBERG B 4/ A.CARL CBRAIN 10/ D.CBRA CHEMOMETEC 2/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 5/ A.CHRH COLOPLAST B 6/ A.COLO COLUMBUS 1/ D.COLU COMENDO 4/ D.COME COPENHAGEN CAPITAL 3/ B,CPHC DANSKE BANK 3/ A.DANB DANTAX 6/ D.DANG DANTHERM 6/ D.DANM DELTAQ 5/ D.DELT DFDS 3/ C.DFDS DIBA BANK 1/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 1/ D.DJUR DKTI 2/ D.DKTI DLH B 4/ D.DLHB DSV 3/ A.DSVB EGETÆPPER B 1/ D.EGET ERRIA 11/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 6/ D.EURO EXIQON 1/ D.EXIQ EXPEDIT 4/ D.EXPE FAST EJENDOM 3/ D.FAST FIRSTFARMS 2/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/ A.FLSB FLÜGGER B 10/ C.FLUG GABRIEL HOLDING 2/ D.GABR GENMAB 6/ C.GENB GERMAN HIGH STREET PROP D.GHSP GLUNZ & JENSEN 4/ D.GLUN GN STORE NORD 3/ A.GNST GREENTECH ENERGY SYST. 1/ D.GREE G4S 11/ B.GRSE GRØNLANDSBANKEN 4/ C.GRØN GYLDENDAL B 1/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 12/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 6/ D.HART H+H INTERNATIONAL 6/ D.HENB HVIDBJERG BANK 1/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 4/ D.HØJG IC COMPANYS 12/ C.ICCO INTERMAIL 9/ D.INTE JENSEN & MØLLER INVEST 3/ D.JENS JEUDAN 5/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 1/ D.JOHA JYSKE BANK 3/ B.JYBA BRD. KLEE 3/ D.KLEE KREDITBANKEN 5/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 1/ B.KØLU LAND & LEISURE B 4/ D.LALE H. LUNDBECK 1/ A.LUND LUXOR B 1/ D.LUXO LOLLANDS BANK 4/ D.LOLL

15 LÅN & SPAR BANK 6/ C.LÅNS MATAS 2/ C.MATA MIGATRONIC B 5/ D.MIGA MOLSLINIEN 1/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 4/ C.MONB MØNS BANK 9/ D.MØNS NEUROSEARCH 4/ C.NEUR NEWCAP HOLDING 3/ D.NEWC NKT HOLDING 6/ A.NKTH NORDEA BANK 3/ A.NORE D/S NORDEN 4/ A.NORD NORDIC SHIPHOLDING 12/ D.NOSH NORDICOM 5/ D.NORI NORDJYSKE BANK 10/ C.NOJY NORDFYNS BANK 12/ D.NORF NORTH MEDIA 3/ D.NORT NOVO NORDISK B 1/ A.NOVO NOVOZYMES 3/ A.NOVZ NTR HOLDING B 10/ D.NTRH NUNA MINERALS 9/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 4/ C.NØRR OW BUNKER 2030C.OWBU PANDORA 3/ B.PAND PARKEN SPORT & ENT. 5/ D.PARK PRIME OFFICE 1/ D.PROF RELLA HOLDING 5/ C.RELL RECAP 12/ D.RCAP RIAS B 11/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 3/ C.RINL ROBLON B 4/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 10/ B.ROCK ROVSING 12/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 5/ D.ROYA RTX 5/ D.RTXT SALLING BANK 1/ D.SALL SANISTÅL B 10/ D.SANI SAS 3/ C.SASA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 1/ D.SCAN SCHOUW & CO. 6/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 5/ D.SIFB SIMCORP 4/ C.SIMC SKJERN BANK 1/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 8/ D.SKAK SMALLCAP DANMARK 6/ D.SMAL SOLAR 5/ C.SOLA SP GROUP 5/ D.SPGR SPAREKASSEN HIMMERLAND 8/ C.HIMM SPAR NORD 6/ C.SPNO SPEAS 4/ D.SPEA STRATEGIC INVESTMENT 5/ D.STRA STYLEPIT 1/ D.STYL SYDBANK 11/ A.SYDS TDC 3/ A.TELE TIVOLI 12/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 1/ C.TKDE TOPDANMARK 4/ A.TOPD TOPOTARGET 1/ D.TOPO TOPSIL B 10/ D.TOPS TORM 1/ D.TORM TOTALBANKEN 10/ D.TOTA TRIFORK 12/ D.TRIF TRYG 3/ A.TRYG U.I.E. 5/ C.UNIE VELOXIS PHARMACEUTICALS 6/ D.VELO VESTAS WIND SYSTEMS 4/ A.VESS VESTFYNS BANK 6/ D.VESF VESTJYSK BANK 1/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 5/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 6/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 1/ D.VIPR WILLIAM DEMANT HOLDING 3/ A.WILD ZEALAND PHARMA 1/ C.ZEAL ÖSSUR 1/ C.OSSR DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 6/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 12/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 5/ D.ÅREL AAB 9/ D.ÅBKL PER AARSLEFF B 1/ C.ÅRSL

16 DAA ALKABELLó STK 10 DAGSKURS 837,00 DATO C.ALKB MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 4 P/E ,1 2014e 42,4 2015e 34,6 P/CE ,8 2014e 24,2 2015e 18,0 PEG 2013 N/M 2014e 0,2 2015e 1,5 EV/EBITDA ,9 2014e 20,0 2015e 18,3 YIELD 0,57 ROE 8,4 K/I 3,36 BETA (3år) 0, GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 22,01 % 12 MDR 106,67 % GRUPPENS STYRKE 4 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 9,16 % 12 MDR 97,95 % GRUPPENS P/E 25,52 GRUPPENS K/I 9,08 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 14,28 % 12 MDR 45,57 % REGNSKABSTAL (1000 ) 2009 e 2015e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,00 5 6,23 6,49 9,56 5,30 3,66 72,67 71,31 64,61 69,59 68,82 11,65 12,64 19,75 11,65 8,19 19,75 24,19 C 20,14 24,39 29,92 23,70 22,12 35,94 46,40 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: A Aktier Maj 1995: kr. Baktier til markedskurs i forbindelse Generalforsamling: B Aktier med overtagelse af Professional Food Flavours i USA. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: ALKAbelló er et medicinalselskab der blev skabt ud af det tidligere Chr. Hansen Holding efter spinoff af ingredienssektoren i Selskabets aktiviteter er udelukkende inden for forretningssegmentet Allergibehandling. Selskabet er gennem etablering af datterselskaber, fusioner og opkøb blevet etableret over hele verden (hovedsageligt Nordamerika, Europa og Kina), og er gennem forskellige distributører yderligere repræsenteret i Afrika, Asien og Australien. ALK udvikler lægemidler, der er rettet mod årsagen til allergi samt diagnosticering. Udover at reducere allergisymptomerne stræber selskabet efter at forebygge udviklingen af astma samt udviklingen af nye allergier. Selskabets allergivaccination reducerer og potentielt stopper den allergiske reaktion. Det er selskabets mål at udvide adgangen til allergivaccination fra de mere traditionelle injektioner og sublingual immunterapi (vaccination, der gives som dråber under tungen) til også at omfatte tabletbaserede vacciner, som f.eks. græspollenallergivaccinen, Grazax, der blev lanceret i Europa i ALK har en tabletbaseret vaccine mod husstøvmideallergi i fase IIIstudiet. Derudover har selskabet fase IIIstudier med tabletvacciner mod ragweed. I 2012 var der gennemsnitligt an sat personer. Jens Bager, Henrik Jacobi, Flemming Pedersen, Steen Riisgaard, Christian Dyvig, Jacob Kastrup,, Dorthe seitzberg, Katja Barnko Thalund, Lundbeckfonden 40,3 (67,2), Egne aktier 4,6, ATP 6,1 (3,4) FONDSKODE RIC ALKB.CO ALKAbello fortsatte i Q1 de gode takter fra 2013 og kvartalets omsætning blev øget 14% til 684 mio. kr., idet milestonebatalinger påvirkede positivt. Vaccinesalget steg 7% organisk, idet Grazax voksede 12% organisk. Ledel sen hæver forventningerne til EBITDA fra ca. 400 til ca. 425 mio. kr. før særlige poster sluttede med en svagt vigende omsætning i årets sidste kvartal til 593 mio. kr. mod 615 mio. kr. året før. EBITDA på 110 mio. kr. mod 96 mio. kr. sidste år var dog en positiv overraskelse i forhold til konsensus på 69 mio. kr. "Andre produkter" var i Q4 negativt påvirket af tilbagekaldelsen af en Jext injektor. For 2013 udgjorde omsætningen mio. kr. og EBITDA 258 mio. kr. før særlige poster, hvilket betyder at EBITDAmargin på 11% var svagere end sidste år. Målet for 2015 om en omsætning på 3 mia. kr. og en EBITDAmargin på 25% suspenderes, da usikkerheden omkring entreen på det nordamerikanske marked hæmmer forudsigeligheden. Hårdere markeder i Europa end ventet spiller også ind på beslutningen. Både salget af SCIT, SLIT dråber og SLIT tabletter (Grazax) var stabilt i 2013, dog med bedre vækst for Grazax i Europa i Q4. SLIT tabletterne udgør nu 13% af den samlede omsætning. Europa udgør 81% af ALK's omsætning, hvorfor et gennembrud i USA vil have stor effekt. Partneren Merck har indgivet ansøgning til FDA på Grastek (Grazax) og Ragwitek, men behandlingen heraf er forsinket, såen lancering før alllergisæsonen i 2015 er usikker. Til gengæld har Merck fået Grastek godkendt i Canada. To fase III studier for SLIT tabletter mod støvmideallergi viste i 2013 positive resultater. +3 3

17 DAA BAVARIAN NORDIC STK 10 DAGSKURS 118,00 DATO C.BAVA MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2013 Neg 2014e Neg 2015e Neg P/CE 2013 Neg 2014e 192,5 2015e 102,7 PEG 2013 N/M 2014e N/M 2015e N/M EV/EBITDA ,0 2014e 57,2 2015e 52,6 YIELD ROE 3,1 K/I 3,25 BETA (3år) 1, GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 17,41 % 12 MDR 98,32 % GRUPPENS STYRKE 4 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 5,04 % 12 MDR 89,95 % GRUPPENS P/E 25,52 GRUPPENS K/I 9,08 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 9,98 % 12 MDR 39,69 % REGNSKABSTAL (1000 ) 2009 e 2015e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,04 51,45 26,60 21,75 4,73 55,40 55,24 61,10 64,98 67,23 22,13 25,82 12,72 9,20 1,79 1,15 0,61 C 17,96 22,53 10,17 7,03 0,02 0,61 1,15 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: Aktier Maj 2011: stk. nye aktier til kurs 54 kr. med forteg Generalforsamling: ningsret for eksisterendeaktionærer. Nettoprovenu 653 mio.kr. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: kvartal 2014 har været særdeles positivt for Bavarian Nordic, der har set Bavarian Nordic A/S blev etableret i 1994 via en personkreds tilknyttet det børsnoterede selskab Neurosearch. Selskabet udvikler terapeutiske produkter baseret på nye teknologier og deli en omsætningsfremgang på 39% til 286 mio. kr. Med kun marginalt højere very systemer anvendt til genterapi og vaccination. Selskabet produktions og R&D omkostninger, kan koncernen således præstere et har endnu ikke fuldført klinisk udvikling af nogen af sine udviklingskandidater. Der arbejdes specifikt på at udvikle produkter postivit EBIT på 3,4 mio. kr. og et resultat på 1,2 mio. kr. Ledelsen venter mod fire sygdomme: bugspytkirtelkræft, ondartet modermærkekræft, HIVinfektion og Orthopoxvira. Alle fire områder er i en fortsat en omsætning på 1,2 mia. kr. samt et nulresultat på den primære drift i fase af kliniske undersøgelser. Til førstnævnte produkt anvendes selskabets indkapslingsteknologi, hvori der via genetisk taget deres første produktgodkendelse for koppervaccinen IMVANEX og har har været et skælsættende år for Bavarian Nordic, der har mod modificerede celler produceres et prodrukkonverterende enzym. I programmet vedrørende ondartet modermærkekræft og terapeutisk HIVvaccination spiller den såkaldte MVA f6 vektor en afsluttet leverancerne af IMVAMUNE til den amerikanske regering. Pipelinen central rolle. Denne er en levende, men svækket koppevirusvektor, som er velegnet til vaccinationsformål. Orthopox er PROSTVAC til brug i cancerimmunterapier er blevet påbegyndt. De positive ser også lovende ud, hvor afgørende fase 3 studier med medikamentet en gruppe af relaterede vira, der bl.a. omfatter kopper. Selvom kopper officielt er erklæret udryddet, er efterspørgslen efter takter blev belønnet af aktionærerne med en imponerende kursstigning i koppevaccinen stigende pga. frygt for biologisk terrorisme. Selskabet beskæftigede i 2013 gennemsnitligt 441 medarbejdere (i årets løb. I 2013 præsterede biotekvirksomheden en nettoomsætning på 1,2 2012: 448). mia. kr., svarende til en vækst på 19% i forhold til året før. Vækst i admini Paul Chaplin, Ole Larsen, James B. Breitmeyer Gerard Van Odijk, Claus Bræstrup, Gerard van Odijk, Anders Gersel Pedersen, Erik G. Hansen, Peter Kürstein OrbiMed Advisors LLC 4,53%, BB Biotech AG, ATP, A.J. Aamund A/S FONDSKODE RIC BAVA.CO +3 3 strationsomkostninger medførte udgifterne til personale forblev på niveau med 2012 på 341 mio. kr. trods en nedgang i medarbejderstaben på 7 til 441 fuldtidsansatte. En stigning i R&D omkostninger fra 340 mio. kr. i 2012 til 497 mio. kr. i 2013 eroderede en del af gevinsten, men Bavarian Nordic kunne dog stadig annoncere det første driftsoverskud i selskabets historie på 33 mio. kr. mod 32 mio. kr. sidste år. Efter en betydelig skattebetaling på 53 mio. kr. samt netto finansielle omkostninger på over 27 mio. kr., endte årets nettoresultat således på 47 mio. kr. Kapitalberedskabet er solidt på 652 mio. kr. mens egenkapitalen udgjorde ultimo året 976 mio. kr.

18 DAA BLUE VISION STK 100 DAGSKURS 19,60 DATO D.BLUE MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2013 Neg 2014e Neg 2015e Neg P/CE 2013 Neg 2014e Neg 2015e Neg PEG 2013 N/M 2014e N/M 2015e N/M EV/EBITDA 2013 N/M 2014e N/M 2015e N/M YIELD ROE 19,0 K/I 0,41 BETA (3år) 0, Vilhelm Boas GRUPPE: FINANSIERINGSSELSKABER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 8,84 % 12 MDR 68,64 % GRUPPENS STYRKE 9 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 12,76 % 12 MDR 69,63 % GRUPPENS P/E 10,96 GRUPPENS K/I 0,90 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 14,61 % 12 MDR 77,91 % REGNSKABSTAL (1000 ) 2009 e 2015e RENTEINDTÆGTER NETTO KURSREG. VÆRDIPAPIRER ØVRIGER INDTÆGTER NETTO ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDÆRE POSTER ,37 2,83 38,22 74,58 410,78 67,67 10,67 15,69 7,22 41,97 9,20 1,09 37,99 57,11 187,15 26,39 32,99 C 8,29 1,09 37,99 57,11 187,15 26,39 32,99 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: Aktier Marts 2011: aktier Nom kr. Som følge af Generalforsamling: konvertering af konvertible gældsbreve. konverteringskurs Regnskabsmeddelelse: ,94 kr Halvårsmeddelelse: Blue Vision A/S er et dansk børsnoteret ejendomsselskab med en ejendomsportefølje bestående af udlejningsejendomme og udviklingsprojekter. Selskabet blev etableret i september 2002 under navnet Gudme Raaschou Vision A/S som et investeringsselskab, der udelukkende investerede i værdipapirer. I november 2009 skiftede selskabet navn til Blue Vision A/S med et nyt strategisk fokus på investerings og udviklingsejendomme. Blue Vision investerer i ejendomme med et geografisk fokusområde i København, Nordsjælland og Sydsverige. Strategien er at skabe merværdi gennem professionel og kvalitetsorienteret driftsledelse samt innovativ og målrettet forretningsudvikling. Selskabet engagerer sig udelukkende i kvalitative investeringsobjekter med en eksklusiv profil og et udviklingspotentiale, der harmonerer med selskabets kompetencer. Gnst. antal medarbejdere i 2012 er 2, hvilket er det samme som i 2011 Claus Abildstrøm, Peer Thomas Borg, Gert Michael Mortensen Baltic Investment Group 24,5, Kiwi Deposit Holdings 24,38%, Intrinsic Property Holding 16,34%, ALMC hf., Ventum 10,75%, Neddi 10,75% FONDSKODE RIC BLVIS.CO Blue Vision A/S har tabt hele aktiekapitalen. Resultatforventningerne for 2014 afhænger af omfanget af de aktiviteter der bliver tilført selskabet. Med det nuværende aktivitetsniveau forventes et resultat af primær drift i niveauet 0 tkr. Den 9. maj 2014 foretog Blue Vision A/S en rettet emmision for at styrke selskabets kapitalgrundlag og den samlede kapitalforhøjelse udgjorde nomi nelt kr Baktier, der blev tegnet ved gældskonvertering af i alt kr kroners gæld til kurs 100. De nye aktier er ikkeomsætningspapirer og optages ikke til handel og officiel notering på børsen. Alle de nye aktier ejes af Baltic Investement Group som efter emmisionen sammenlagt ejer 44,18% af den samlede kapital og af stemmerettighederne. Ultimo 2013 androg egenkapitalen 105,4 mio. kr. mod 36,4 mio. kr. samme tidspunkt Blue Vision opnåede i 2013 nettorenteindtægter på 7,7 mio. kr. mod 6,7 mio. kr. i Værdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle gældsforpligtelser påvirkede årets resultat negativt med 118,8 mio. mio. kr. mens finansnetto bidrog negativt med 17,9 mio. kr. i Derved fremkom årets resultat før skat på 125,3 mio. kr. mod 29,6 mio. kr. i Efter en skattebetaling på 6,5 mio. kr. androg årets nettoresultat 141,8 mio. kr. Koncernens finansielle omkostninger i 2013 på 20,8 mio. kr. (2012: 24,8 mio. kr.) kan primært henføres til lånefinansieringen i Blue Vision A/S samt renter til kreditinstitutter på prioritetsgæld i koncernens investeringsejendomme.

19 DAA BRØNDBY IF STK 1 DAGSKURS 2,48 DATO D.BRØN MARKETCAP (mio. ) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 5 P/E 2013 Neg 2014e Neg 2015e Neg P/CE 2013 Neg 2014e Neg 2015e 84,3 PEG 2013 N/M 2014e N/M 2015e N/M EV/EBITDA 2013 Neg 2014e Neg 2015e 27,4 YIELD ROE 23,8 K/I 4,68 BETA (3år) 0, GRUPPE: HOTEL OG UNDERHOLDNING AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 4,62 % 12 MDR 14,48 % GRUPPENS STYRKE 14 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 5,82 % 12 MDR 16,54 % GRUPPENS P/E 131,63 GRUPPENS K/I 1,55 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 10,66 % 12 MDR 39,76 % REGNSKABSTAL (1000 ) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDINÆRE POSTER e e ,41 10,06 137,59 27,01 64,74 65,28 22,51 66,17 5,70 6,18 47,19 0,80 2,71 13,02 0, ,33 58,07 0,93 C 3,54 2,73 ENS SAMMENSÆTNING B Aktier Maj 2013: stk. aktier til kurs 2 a nominelt 1 kr., Jesper Jørgensen Brøndbyernes IF Fodbold A/S er en virksomhed inden for sports og underholdningsbranchen. Det er selskabets mål at blive den førende danske fodboldvirksomhed med en solid økonomi. Brøndby IF beskæftiger sig inden for sport, sportsarrangementer, drift af sportsfaciliteter, sundhed og uddannelse, og vil med tiden udvide sine aktiviteter til andre underholdningsområder så vidt muligt. Det er målsætningen, at ca. 5 af spillerne i Atruppen er udviklet af klubbens talentafdeling, og således kan bidrage positivt til regnskabet i form af transferindtægter. Klubben ejer Brøndby Stadion, der har kapacitet til tilskuere til danske kampe og ved internationale kampe. Den største indtægtskilde er sponsorindtægter, der i 2012 lagde omkring 50 mio. kr. i klubkassen, svarende til 39% af de samlede indtægter. Den næststørste indtægtskilde stammer fra entré, TV og præmieindtægter, der varierer i takt med fodboldholdets præstationer. Brøndby driver desuden caféen 1964, der er indrettet under den ene tribune. Caféen omsatte i 2012 for ca 25 mio. kr. Forboldholdets præstationer har de senere år ikke levet op til ambitionerne, og det seneste Danmarksmesterskab kan således dateres tilbage til Jan Bech Andersen, Thorleif Krarup (næstformand), Aldo Petersen, N.E. Nielsen, Hugo Andersen, Jan Leth Christensen, Morten Holm Jan Bech Andersen 26,42%, Benny Winther 5,25% FONDSKODE RIC CO 0,34 0,12 0,20 0,03 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: I første kvartal 2014 steg nettoomsætningen for Brøndby IF med 25,8% til 27,7 mio. kr. i forhold til samme periode forrige år. Koncernens kraftige nedjustering af anlægsaktiver på 120,9 mio. kr. medførte, at de samlede omkost ninger udgjorde 145,2 mio. kr. i 1. kvartal Således realiserede Brøndby IF et resultat før skat på 140,6 mio. kr. i første kvartal 2014 mod 10,7 mio. kr. i samme periode året forinden. D. 22/5 nedjusterede Brøndby IF sine for hævet, så der fremadrettet kun var n aktieklasse. Koncernen oplevede i ventninger til 2014 til et underskud før skat i niveauet mio. kr. Brøndby IF spillede sig til en fjerdeplads i Superligaen (2013/14) og kvalificerede sig derudover til at deltage i kvalifikationen til UEFA Europa League. Under den ekstraordinære generalforsamling den 10. juni 2013 blev samarbejdet med Ole Bjur og Auri Skarbalius ophævet, mens Thomas Frank blev ansat som cheftræner. Den 3. maj 2013 blev Brøndby IF's aktieklasser op 2013 et fald i nettoomsætningen på 14,2 mio. kr. til 115,6 mio. kr. Faldet skyldtes primært et fald i omsætningen af sponsorater. De samlede omkostningerne androg 146,1 mio. kr. mod 388,7 mio. kr. i Omkostningerne i 2012 var særligt præget af en markant nedskrivning på Brøndby Stadion. Årets resultat før skat (lige så vel som årets nettoresultat) blev 39,6 mio. kr. mod 266,6 mio. kr. i Koncernen har samlet reduceret sine rentebærende forpligtelser til kreditinstitutter med 7,5 mio. kr. til 71,5 mio. kr. Koncernens egenkapital er steget med 137,7 mio. kr. til 233,6 mio. kr. ultimo 2013, trods underskuddet grundet kapitaltilførslerne i 2013.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 04 APRIL 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 04 APRIL 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 03 MARTS 2014. Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 03 MARTS 2014 Markedskommentar Stor risikoappetit gav danske aktier forspring i februar Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikoviljen

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2013. Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2013 Markedskommentar: Global aktieeufori trukket af mange forhold Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2008. Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2008 Markedskommentar Reel finanskrise sender de globale aktiemarkeder ned Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2010. Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2010 Markedskommentar Balancen mellem USA s rebound og Europas gældsproblemer afgør retningen Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2007. Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2007 Markedskommentar Aktiemarkederne mod nye rekordniveauer Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Både den risikovillige og

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2006. Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2006 Markedskommentar Generelt stærke kvartalsrapporter tikker ind i maj Briefings på april måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Fremgang for

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2001. Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2001 Markedskommentar markedet trodser massive nedjusteringer Bedste investeringsforeninger i 2001 Briefing på november måneds meddelelser og anbefalinger

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier Hedgefond-angreb uden betydning for Bavarian Børskurs på analysetidspunktet: 294,00 Økonomisk Ugebrev fair value (12 mdr): 531,00 Økonomisk Ugebrev anbefaling: Køb Bavarian Nordics aktiekurs kom under

Læs mere

Rockwool styrer mod opjustering

Rockwool styrer mod opjustering Rockwool styrer mod opjustering Det skal gå usædvanligt dårligt for Rockwool i 2. halvår, hvis selskabet skal undgå at komme med en senere opjustering af årsforventningen. Resultatet ventes at lande på

Læs mere

30/01/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/01/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/01/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2013. Markedskommentar Nye rekorder på de globale markeder udfordrer nervesystemet

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2013. Markedskommentar Nye rekorder på de globale markeder udfordrer nervesystemet DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2013 Markedskommentar Nye rekorder på de globale markeder udfordrer nervesystemet Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle

Læs mere

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

27. august 2014. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 27. august 2014 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. Artikel om certifikater er skrevet af Senior Analyst, Peter Kijne, Nordea Markets.

Læs mere

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier

konomisk Ugebrev Formue AktieUgebrevet - nyhedsbrev om danske aktier Stort potentiale i Berlin 4 trods 10-doblet kurs Med forskudt regnskabsår har Berlin 4 i denne uge aflagt årsregnskab for 2014/15, og det var et på alle måder flot årsregnskab, som til fulde indfriede

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 20. december 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 20. december 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen

Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen Vi trækker igen cykliske aktier op ad posen På grund af kreditkrisen i den finansielle sektor, nedturen på det danske og internationale boligmarked, stigende olie- og råvarepriser og udsigt til en fortsat

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere