Danmark ligger flot på balancer og gæld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark ligger flot på balancer og gæld"

Transkript

1 vs. ligger flot på balancer og gæld har indtil de senere år haft stærkere offentlige finanser end. Den danske offentlige gæld er derfor i dag markant lavere end den tyske. Målt fra begyndelsen af 9 erne har haft større overskud på handelsbalancen end. Løn, formueindkomst og øvrige overførsler har dog trukket en anden vej, men i takt med, at vores udlandsgæld er blevet vendt til en formue, er også denne post gået i positiv. Målt på betalingsbalancen ligger i dag stort set på linje med. Vores udlandsformue er nu kun lidt mindre. af Chefanalytiker Frederik I. Pedersen. maj Analysens hovedkonklusioner Efter krisen for alvor satte ind har de tyske offentlige finanser, været stærkere end de danske. Det hænger sammen med den økonomiske udvikling i de to lande, hvor er godt gennem krisen, mens fortsat har hængt i bremsen. har haft overskud på betalingsbalancens løbende poster hvert eneste år siden start 9 erne bortset fra 99. Tyskerne havde indtil starten af erne underskud. Herfra blev den tyske betalingsbalance stærkt forbedret, og tyskerne har siden næsten hvert eneste år haft overskud på mere end de, der er EU's grænse for store betalingsbalanceoverskud. De senere år har haft næsten lige så stærk en betalingsbalance som, og vi er nu også på kant med EU's grænser. Frem til midten af erne havde vi en langt stærke handelsbalance end tyskerne. Det danske overskud faldt konjunkturmæssigt frem til 7, hvor det tyske overskud modsat steg. De senere år har de to landes overskud på handel været næsten lige store. I 3 var den danske udlandsformue på knap mod godt pct. i. Til sammenligning skyldte vi udlandet knap i starten af 9 erne, mens Tyskerne også den gang havde en formue. Siden start 9 erne er godt pct. af det akkumulerede danske handelsoverskud sendt ud af landet igen i form af løn, formueindkomst og øvrige overførsler. Fra er også denne post gået i positiv. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil 7 Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade, sal. 5 København V

2 vs. ligger flot på balancer og gæld Offentlige finanser og offentlig gæld Vi har i siden midten af 99 erne generelt haft stærkere offentlige finanser end tyskerne. Tyskerne har flere gange overskredet EU's 3 pct. grænse både før og under krisen. har ikke overskredet 3 pct. grænsen før i, hvor den offentlige saldo imidlertid var stærkt påvirket af efterlønsudbetalingen (½ mia.kr.). Det viser figur. fik dog på linje med en henstilling fra EU om at reducere de offentlige underskud og forbedre den underliggende/strukturelle offentlige saldo. har de senere år haft et beskedent underskud eller balance og er derfor kommet ud af EU's procedure igen. Det er fortsat uklart om også kommer ud af henstillingen, selvom det er forventningen. Figur. Den offentlige saldo off. saldo pct. af off. saldo pct. af BNP BNP Anm.: Den stiplede vandrette streg angiver EU's 3 pct. grænse. Kilde: AE pba. OECD, s Statistik og Statistics Germany. Forskellen på de senere års offentlige balancer må især ses i sammenhæng med den økonomiske udvikling, hvor er kommet godt igennem krisen målt på både vækst og beskæftigelse, mens vi i fortsat har hængt i bremsen. Stærkere vækst og beskæftigelse giver flere skattekroner i de offentlige kassen og medfører samtidig færre udgifter til overførselsindkomster mv. De stærkere offentlige finanser over tid afspejles i en for markant bedre offentlig gældssituation, jf. figur A og B. En del af stigningen i s bruttogæld efter krisen skyldes bankpakker og penge i Nationalbanken. Samtidig optræder de enorme udskudte danske pensionsskatter ikke i gældsbegreberne, hvorfor man ved gældsopgørelserne får undervurderet den underliggende finanspolitiske holdbarhed.

3 vs. ligger flot på balancer og gæld Figur A. Offentlige brutto/ømu gæld ømu gæld 9 ømu gæld Figur B. Offentlige nettogæld nettogæld nettogæld 5 3 Anm.: Der er for ØMU-gælden ikke tal før efter 995. Sidste observation for nettogælden er. Kilde: AE pba. OECD og Eurostat. Betalingsbalance og udlandsformue Tyskerne havde frem til start erne mindre underskud på betalingsbalancens løbende poster. Derefter gik det markant den anden vej. har stort set siden haft overskud på mere end, og overskrider således pct. grænsen for store betalingsbalanceoverskud og er under skærpet observation fra EU-Kommissionens, se figur 3 og boks. Figur 3. Betalingsbalancens løbende poster, Kilde: AE pba. Eurostat. har som det fremgår af figur 3 haft overskud på betalingsbalancens løbende poster siden start 99 erne bortset fra 99. Vi så et dyk under seneste højkonjunktur, men derefter er overskuddet steget til over pct. De foreløbige tal for 3 peger på et overskud på 7,3, hvorfor også må forvente at komme under EU's skærpede observation om for store betalingsbalance overskud. 3

4 vs. ligger flot på balancer og gæld Boks. EU-kommissionens om s betalingsbalance overskud On the external side, the indicator relating to the current account balance is well above the indicative threshold and the German current account surplus accounts for most of the euro area surplus, given the size of the German economy. Following statistical revisions, the indicator has exceeded the threshold each year since 7. Latest quarterly data and the Commission autumn forecast indicate a surplus in 3 at the same level as in : 7 per cent of GDP. Looking ahead, according to the latest Commission services' forecasts, the surplus is expected to remain above the indicative threshold over the forecast horizon, thus suggesting that it is not a short-lived cyclical phenomenon. The large surpluses are reflected in a strongly positive and increasing NIIP [net international investment position, red] and positive income balances. They may put pressure on the euro to appreciate vis-à-vis other currencies. In case such pressures materialise, this would make it more difficult for the peripheral countries to recover competitiveness through internal depreciation. The large surplus reflects higher savings than investment in the German economy. The household saving rate is among the highest in the euro area. Despite the second-lowest share of private sector (firms and households) debt in GDP in the euro area and favourable interest rate conditions, private sector deleveraging has continued, albeit at a reduced pace, thus failing to support a more buoyant private demand. Private credit flows have remained moderate while gross fixed capital formation declined last year. Previous recommendations focused on the need to strengthen domestic sources of potential growth against the background of unfavourable demographic prospects. The dynamics of Germany's external position warrant further investigation with a view to better understanding i.a. the role of certain domestic features, including financial flows, for the sectorial savings-investment balances and current account developments. Kilde: Report from the commission to the European parliament, the council, the European central bank and the European economic and social committee. Alert Mechanism Report Udviklingen i betalingsbalancen afspejler for s vedkommende især udviklingen i handelsbalancen (dvs. eksport minus import i løbende priser). Frem til erne var der generelt set beskedne overskud på handelsbalancen, hvorefter det er steget meget markant. Udviklingen afspejler, at fra det tidspunkt overgik til at være eksportdrevet land. har haft mærkbare overskud over hele horisonten med konjunkturmæssige dyk i slut 9 erne og igen op til 7. Ser man på de senere år, har der været nogenlunde lige store handelsbalanceoverskud i de to lande. har haft en mindre nedgang efter 7, hvilket bl.a. må ses i lyset af en langt bedre udvikling i den hjemlige efterspørgsel efter krisen. Modsat har den danske hjemlige efterspørgsel ligget underdrejet, hvilket er med til at forklare en del af det store handelsbalanceoverskud. Det må samtidig bemærkes, at handlen med energi de senere år har trukket ned i overskuddet for, blandt andet som følge af lavere produktion i Nordsøen. Figur. Handelsbalancen i Kilde: AE pba. OECD.

5 vs. ligger flot på balancer og gæld At på trods af samlede større overskud på handelsbalancen tilbage i tid alligevel ikke har tilsvarende bedre betalingsbalance end skyldes løn, formueindkomst og øvrige overførsler. Denne post er vist i figur 5. Selvom vi i har haft en stærkere udvikling set over tid end i, kom vi fra et markant lavere og mere negativt udgangspunkt. Det er derfor først fra, at vi også på denne post netto har haft en positiv saldo. Tyskerne havde frem til også negativ saldo, men langt mindre. Som det fremgår af figur 5 overgik vi for første gang sidste år tyskerne i nettoindtægter fra Løn, formueindkomst og øvrige overførsler. Figur 5. Løn, formueindkomst og øvrige overførsler, netto Kilde: AE pba. OECD. At vi i ind til for få år siden netto har sendt penge ud af landet må i høj grad ses i lyset af, at vi tidligere havde en stor udlandsgæld. Med de mange års overskud på betalingsbalancen samt positive værdireguleringer er gælden dog vendt til en massiv udlandsformue, jf. figur. Tyskerne har haft positiv nettoformue over for udlandet gennem hele perioden. I 3 var den danske udlandsformue på og kun lid lavere end den tyske på. Figur. Udlandsformuen Kilde: AE pba. OECD. 5

6 vs. ligger flot på balancer og gæld I boks er der foretaget en nærmere dekomponering af udviklingen i udlandsformuen over perioden. Analysen viser at godt pct. af det akkumulerede overskud vi i har haft på vores handel med varer og tjenester er sendt ud af landet igen i form af løn, formueindkomst og øvrige overførsler. Boks. Dekomponering udvikling i udlandsformuen 99 Vi har siden 99 i haft et akkumuleret overskud på vores handelsbalance på,. Til sammenligning har der i været et akkumuleret overskud på 7,. har over perioden altså tjent markant mere end tyskerne på handel med varer og tjenester. Forskellen skyldes at tyskerne først virkelig kom efter det i erne. Modsat har vi netto og akkumuleret sendt ikke mindre 5 pct. BNP ud af landet igen i form af løn, formueindkomst og øvrige overførsler. De tilsvarende tal i er kun 3 pct. set over perioden. har altså netto samlet sendt hvad der svarer til mere end mia.3-kr. ud af landet igen. Det er penge der har reduceret den indkomst vi har haft til rådighed til forbrug, investeringer mv. Som det fremgår oven for er situationen nu vendt og vi har siden år netto modtaget løn, formueindkomst og øvrige overførsler fra udlandet. Det har øget den indkomst vi har til rådighed i ud over BNP, jf. også at vores Bruttonationalindkomst (BNI) gennem flere år er vokset mærkbart mere end vores BNP. Med den nuværende formuesituation over for udlandet og de vurderinger der ligger fremadrettet, må vi forvente, at BNI også fremadrettet kan vokse mere end BNP ,9, 7, 3, -5, -, Akkumuleret handelsoverskud Akkumuleret løn, form, overf. Værdireguleringer mv. Som et sidste forklarende element til udviklingen i vores formuesituation over for udlandet er værdireguleringer på vores aktiv/passiver. Her har vi over perioden haft et positivt nettobidrag på. Til sammenligning har der i været negative værdiregulering på ½ pct. Lidt overraskende, da det næppe afspejler forskelle i valutakursudviklingen. Samlet er den danske formuesituation over for udlandet ændret med 77½ fra 993, mens tyskerne i samme periode kun har haft en forbedring af formuesituationen på 3¾ pct. Tyskernes udlandsformue er som følge af bedre udgangspunkt dog lidt højere end danskernes i dag.

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder

April 2013. Ressourceproduktivitet i dansk industri. Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder April 2013 Ressourceproduktivitet i dansk industri Økonomisk betydning af ressourceforbruget og ressourceproduktiviteten i danske virksomheder For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA?

Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? Tema: Har EU tabt vækstkapløbet med USA? 9. marts 2015 Udarbejdet af: Chefanalytiker Bjarne Kogut Økonomisk Sekretariat bjarne.kogut@albank.dk Direkte: 38 48 45 52 Resume Frem mod udbruddet af finanskrisen

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere