Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold"

Transkript

1 Om at være elitespiller i dansk kvindefodbold En undersøgelse af stipendieordningens betydning for engagement og fastholdelse Laila Ottesen Glen Nielsen Marianne Brandt-Hansen I samarbejde med DBU Januar 2010

2 Indhold Indhold...2 Resume...3 Indledning...8 Hvordan er det at være elitespiller i dansk kvindefodbold?...9 Spillernes hverdagslivsforhold...9 Forhold i klubfodbolden...11 Løn og godtgørelser...11 Klubskifte og motiver derfor...12 Spillernes beskrivelser af årsager til fastholdelse og frafald i elitefodbold...15 Glæde og sammenhold...16 Hvad forestiller spillerne sig, der vil kunne få dem til at stoppe?...19 Køn og fodbold...22 Støtte fra klub og trænerteam...26 Stipendieordningens betydning...30 Forbedringer til stipendieordningen i fremtiden...33 Betydningen af at spille på landsholdet...36 Forventninger til landsholdstræneren...37 Spillernes syn på fremtidens fokuspunkter...42 En fremtid indenfor fodbold efter afslutning af den aktive fodboldkarriere?...45 Sammenfatning...48 Konklusion...52 Fotos: Anders Kjærbye og Mikal Schlosser 2

3 Resume I denne rapport undersøges det, hvilke faktorer der har betydning for fastholdelse og engagement blandt spillerne i dansk kvindefodbold på eliteniveau. Herunder undersøges den betydning hverdagslivsbetingelser (uddannelse, familie, arbejde), og betingelser i fodbolden (træningsforhold, landsholdsdeltagelse, kønsaspekter m.m.) har for elitespillernes mulighed for og lyst til at træne, udvikle sig og præstere fodboldmæssigt. Dette sker med et særligt fokus på at belyse betydningen af DBU s fodboldstipendieordning. Helt overordnet beskriver de fire nedenstående citater meget rammende de aspekter, som denne spørgeskemaundersøgelse peger på som afgørende. Nemlig at de kvindelige elitespillere oplever en del tidsmæssige og økonomiske barrierer for at kunne spille på deres højeste niveau, men at de er fortsat på trods heraf, fordi fodbolden giver dem en stor glæde i form af ønskelige udfordringer, fællesskab og identitet. Jeg syntes vi mangler power i kvindefodbolden. For at vi kvinder skal blive gode skal vi træne mere, have mere fokus omkring os. Det behøves ikke være tung fysisk hård træning, vi mangler, måske bare lige den times boldleg mere, eller at man havde mange ting klaret, så man ikke skulle spekulere på, hvordan ens hverdag skulle hænge sammen både med tid, økonomi, arbejde/skole osv. Vi Kvinder har mange flere ting, som vi skal sørge for tage stilling til end mændene, ting som de bare tager for givet. Tit vælger mange kvinder fodbolden fra eller nedprioriterer den. Det skyldes oftest at nu skal du have uddannelsen eller det job eller andet. Der er mange ting som skal gå op i en højere enhed som fodboldkvinde. Økonomisk støtte og bedre faciliteter samt træningstider ville gøre meget. For det er svært at få et fuldtidsarbejde, elitesport og dertil familie og hverdag til at hænge sammen Det giver mig en enorm tilfredsstillelse når tingene man har arbejdet med lykkes. Det er spændende og udfordrende at spille på det højeste niveau i DK og jeg føler at jeg gerne vil opnå mere endnu. Glæden ved at have en betydningsfuld rolle på et hold på dette niveau og være en del af holdet socialt og sportsligt Fodbold er mig, det gør mig glad, det gør mig lykkelig, det fuldender mig som menneske 3

4 102 ud af 182 inviterede 3F liga og landsholdspillere har besvaret spørgeskemaet. Af disse spillere er langt de fleste (73 %) amatørspillere, mens 27 % er kontraktspillere, hvoraf dog kun 2 % er fuldtidsbeskæftigede kontraktspillere. Udover at spille fodbold på højeste niveau er ca. en tredjedel af spillerne i gang med gymnasium, HF og lignende studiekvalificerende uddannelse, en tredjedel er i gang med en videregående uddannelse og en tredjedel har erhvervsarbejde (meget få er i lære). Spillerne, som har svaret, er i alderen fra 16 til 32 år med en gennemsnitsalder på 21,7 år. Det er udbredt, at spillerne modtager en eller anden form og omfang af materielle goder for deres fodbold. Mest udbredt er dog godtgørelse af udgifter til udstyr som støvler og kamp og træningstøj som lidt over halvdelen modtager samt godtgørelse af transportudgifter, som også næsten halvdelen modtager. Kun en tredjedel modtager egentligt grundløn og ca. 15 % modtager bonus. Der ses en tydelig tendens til at andelen, som modtager løn og bonusbetaling for deres fodbold, stiger med alderen (de ældre spillere er oftere på kontrakt). Ser vi på bevæggrunde og motiver for at skifte klub, viser det sig, at det ofte er sportslige forhold, som ønsket om at spille på et højere niveau samt bedre træningsforhold herunder også ønsker om bedre trænere, som får spillerne til at skifte klub altså ofte et ønske om personligt sportsligt avancement. Glæden og oplevelsen af sportslig præstation både individuelt og holdmæssigt herunder muligheden for at blive udfordret og forbedre sig har stor betydning for langt de fleste spilleres motivation. Men fællesskab og sammenhold er også af stor betydning for mange. Penge og andre materielle goder har mindre betydning, idet den kun har en lille betydning for over halvdelen. Det er ofte manglende tid og herunder mere specifikt behovet eller ønsket om at prioritere tid til uddannelse, arbejde og børn, spillerne anser som grunde til en dag at stoppe deres karriere. Dog er det lige så ofte lysten til uddannelse og arbejdskarriere som økonomiske nødvendigheder, der synes at drive denne prioritering. Men økonomiske ressourcer synes dog at have betydning for fastholdelsen, idet det viser sig, at spillere som spiller på amatørniveau langt oftere end kontraktspillere forudser, at de må stoppe fordi de får brug for at tjene penge samt på grund af 4

5 manglende økonomisk indtægt. Ligeledes forestiller mange flere af spillerne sig, at bedre økonomiske forhold vil blive en drivkraft bag et evt. klubskifte i fremtiden. Det viser sig, at hvor klubfodboldens og landsholdets trænerteams ofte opleves at støtte spillerne i deres fodboldkarriere, opleves de langt sjældnere, som en støtte i forhold til spillernes øvrige liv. Fra landsholdstræneren ønsker landsholdsspillerne en høj grad af ekspertise og input, som kan udvikle såvel hold som den enkelte spiller på både det fodboldtaktiske og tekniske plan. Men der forventes og ønskes også menneskeforståelse og sans for holdpleje, der kan give støtte på et mere socialt og personligt plan. Kort sagt skinner det igennem, at kvindernes forventninger er høje til både landsholdstræneren og landsholdstrænerteamet og at disse forventninger relaterer sig til deres fodboldkarriere som en helhed. Flere landsholdsspillere mener, at særligt kommunikationen til den enkelte spiller kan forbedres, i form af bedre kommunikation og information om deres præstation og feedback på, hvor de kan forbedre sig herunder ikke mindst information om, hvorfor de bliver udtaget eller ikke udtaget. For stipendieordningens vedkommende peger modtagernes besvarelser såvel som deres mere uddybende beskrivelser på, at stipendieordningen har og har haft den betydning, at den frigør tid fra lønarbejde, som kan bruges til træning og uddannelse og dette har stor betydning for både nuværende som tidligere modtageres fastholdelse, engagement og niveau i elitefodbolden, herunder også på landsholdsniveau. For de fleste modtagere synes stipendiet således at være et for karrieren afgørende økonomisk bidrag, idet de uden stipendiet ville blive nødt til at træne mindre grundet lønarbejde og idet enkelte udtrykker, at de uden ville overveje helt at stoppe på topplan. Stipendieordningen er derfor ikke blot med til at fastholde spillerne på landsholdsplan, men må også betragtes som karriereforlængende. Alle elitespillerne i 3F ligaen har en mandlig cheftræner, mens 86 % også har en mandlig assistenttræner. Derimod er kønsfordelingen ligelig fordelt blandt service, pleje og støtte funktioner som holdledere, fysioterapeuter og massører. For flertallet af spillerne er cheftrænerens køn underordnet, idet de finder at trænerkvalifikationer er det vigtigste. En 5

6 tredjedel af spillerne foretrækker ligefrem en mand som cheftræner, ofte fordi de ikke mener, der endnu findes kvalificerede kvinder. Spørger vi om det har betydning for spillerne, at de bevæger sig i en (kvantitativt set) mandsdomineret verden, svarer 10 %, at det har positiv betydning, 37 % at det ikke har betydning og halvdelen at det både har positiv og negativ betydning, mens det har en entydig negativ betydning for 5 % af spillerne. Den negative betydning viser sig i spillernes udtalelser ikke at dreje som kønnet på trænere men mere den lave prioritering og anerkendelse af kvindefodbold, som de oplever giver dem ringe økonomiske og facilitetsmæssige ressourcer og dermed er en barriere for at træne optimalt. Cirka to tredjedele af spillerne har gjort sig overvejelser omkring at forsætte indenfor fodboldbranchen efter endt karriere. Mest populær for spillerne er rollen som chef eller assistenttræner, mens rollen som holdleder ikke tiltrækker mange af de aktive spillere. Der tegner sig således en modsætning mellem at mange af disse kvinder ønsker sig rollen som træner selvom der er få kvindelige trænere i fodbold mens få af dem kan se sig selv som holdledere selvom denne rolle i kvindefodbolden ofte bestrides af kvinder. Spørger vi hvad der skal til for at spillerne ønsker at engagere sig får vi svar, som meget ligner motiverne og ønskerne bag engagementet blandt andre trænere og ledere. Nemlig ønsker om anerkendelse, udfordring og fællesskab samt for enkelte et ønske om at gøre noget for egne børn eller god betaling. Men derudover udtrykkes et særligt ønske om øget accept af kvindefodbolden og kvindelige trænere som afgørende for deres senere engagement. I elitespillernes eget subjektive syn på fremtidens fokuspunkter i arbejdet for en bedre elite i dansk kvindefodbold udpeger mange af spillerne bagvedliggende meget overordnede makrostrukturelle vilkår så som publicity, TV dækning, sponsorindtægter og anerkendelse som vigtige områder at forbedre. Dette giver på sin vis god mening, da sådanne strukturelle vilkår på samfundsplan påvirker de nære hverdagsvilkår i fodbolden i form af mængden af ressourcer til rådighed for investering i de faciliteter og ressourcer, som er direkte afgørende for den enkelte spillers fodboldliv (såsom træningsfaciliteter, lønindtægt osv.). På det teoretiske plan kan man dog med 6

7 udgangspunkt i det sociologiske faktum, at samfundsvilkår påvirker menneskers handlinger samtidig med at menneskers handlinger også påvirker samfundsvilkår, forestille sig to scenarier for fremtidens kvindeelitefodbold: 1) muligheden for en ond cirkel, hvor for få ressourcer fører til ringe udvikling og dermed endnu mindre interesse fra offentligheden og dermed endnu færre ressourcer. 2) muligheden for at vende en sådan negativ spiral med investeringer i kvalitetsudvikling som på sigt kan skabe samfundsmæssig interesse og dermed vedvarende og mere bæredygtig ressourcetildeling i form af TV dækning, anerkendelse, sponsor indtægter osv. Ud fra spillernes beskrivelser af deres prioriteringer af fodbolden i forhold til deres øvrige hverdagsliv samt fremtidsplaner kan de fleste af 3F ligaens spillere betegnes som elitemotionister. Hvis kvindefoldbolden skal løftes op på et højere eliteniveau, har både spillerne, klubberne og organisationen et benarbejde at udføre de kommende år for at bringe dansk kvindefodbold på niveau med ambitionerne og ikke mindst de omkringliggende landes klub og landsholdsniveau. Her er der bestemt brug for mere viden om, hvordan dette gøres. Konkluderende på denne undersøgelse må det fastslås, at kvindefodbolden i Danmark i disse år har en betydelig udfordring i at øge fokus på, hvordan elitespillerne bedre kan hjælpes i deres arbejde med at kombinere deres fodboldkarriere med et krævende hverdagsliv af uddannelse, arbejde og familie. Her viser det sig, at stipendieordningen er et godt bidrag, men generelt bedre økonomiske ressourcer synes afgørende for at skabe optimale vilkår for talentmassens udvikling og dermed dansk kvindefodbolds internationale præstationer. 7

8 Indledning Institut for Idræt på KU har sammen med DBU foretaget denne undersøgelse, som går ud på at undersøge, hvilke faktorer der har betydning for fastholdelse og engagement i dansk kvinde elitefodbold. Konkret undersøges den betydning stipendieordningen, hverdagslivsbetingelser (studie, familie, arbejde), træningsforhold, landsholdsdeltagelse, kønsaspekter m.m. har for de kvindelige elitespilleres mulighed for og lyst til at træne, udvikle sig og præstere fodboldmæssigt. Undersøgelsens deltagere er primært kvindelige elite fodboldspillere, dvs., spillere som spiller i 3F ligaen eller i udlandet inklusiv A landsholdsspillere. Ved enkelte spørgsmål omhandlende stipendieordningens betydning er dog også spurgt spillere, som tidligere har modtaget et fodboldstipendium. Spillerne har svaret på såvel lukkede spørgsmål (krydset af i fastlagte svarkategorier) og udfyldt åbne beskrivelser af deres oplevelser og holdninger. Denne rapport indeholder og bygger derfor sine analyser og konklusioner på både procentvise fordelinger af forskellige forhold, oplevelser og holdninger samt spillernes mere uddybende kvalitative kommentarer og fortællinger. Yderligere information om hvilke konkrete spørgsmål spillerne er blevet stillet (grundlaget for deres svar), samt den statistisk behandling kan indhentes ved at kontakte Institut for Idræt, KU 182 spillere fra Danmarks bedste række samt spillere der spiller i udlandet er blevet anmodet om at deltage i undersøgelsen. Af disse har 102 (56 %) udfyldt spørgeskemaet, hvilket er en lidt lav men dog for denne type undersøgelse en tilfredsstillende svarprocent. 8

9 Hvordan er det at være elitespiller i dansk kvindefodbold? Spillernes hverdagslivsforhold For at forstå spillernes oplevelser og præferencer angående deres fodboldkarriere, herunder betydningen af at modtage et fodboldstipendium, er det afgørende først at skabe sig indsigt i de hverdagslivsbetingelser, som gør sig gældende for spillerne det liv de lever. Blandt spillerne, der har svaret, er 73 % amatørspillere mens 27 % er kontraktspillere. Kun 2 % er fuldtidsbeskæftigede kontraktspillere, 5 % er kontraktspillere som deltidsbeskæftigede og 20 % er kontraktspiller under vilkår for bibeskæftigede (må højest arbejde med fodbolden 79 timer om måneden) 1. De fleste af spillerne (97 %) er spillere i 3F ligaen, mens 3 % spiller i udlandet. 12 % af respondenterne modtager stipendium og 17 % er med i A landsholdstruppen. For landsholdsspillerne gælder det, at 71 % er kontraktspillere og 29 % er amatører. Udover at spille fodbold på højeste niveau er ca. en tredjedel af spillerne i gang med gymnasium, HF og lignende studiekvalificerende uddannelse, en tredjedel er i gang med en videregående uddannelse og en tredjedel har erhvervsarbejde (meget få er i lære). Svarende hertil modtager halvdelen SU, 15 % modtager lommepenge fra forældre og 30 % modtager løn fra kontrakt fodbold. 41 % bor hjemme, mens de øvrige 60 % enten bor alene, med kæreste eller venner. Spillerne, som har svaret, er i alderen 16 til 32 år med en gennemsnitsalder på 21,7 år. På flere væsentlige områder dækker aldersspringet 16 til 32 år over ret forskellige livsfaser i såvel hverdags som fodboldlivet. Grundet de sammenhænge mellem alder og levevilkår og fodboldkarriere, som viser sig i data, har vi konstrueret og opdelt spillerne i tre alderskategorier, som afspejler forskellige livsfaser: En ungdoms /teenage aldersgruppe (16 19 år, 35 % af respondenterne), hvor mange er i gang med en ungdomsuddannelse og er i deres første år som seniorspiller. Aldersgruppen af spillere først i tyverne (20 25 år, 49,5 % af respondenterne), hvor mange er i gang med en videregående uddannelse og har lidt erfaring som seniorspiller. 1 Se eventuelt DBU s standardkontrakter for uddybning af de forskellige arbejdsvilkår forbundet med disse kontrakttyper. 9

10 Og endelige den ældste aldersgruppe (26 til 32 år, 15,5 % af respondenterne), hvor mange er ved at etablere familie såvel som arbejdskarriere og hvor man som spiller er blandt den erfarne men også ældste aldersgruppe blandt eliten. Diagrammerne 1a, 1b, 1c, 1d i bilag 1 beskriver, hvorledes aldersgrupperne år, år og år generelt set lever under forskellige vilkår, i både deres liv udenfor og indenfor fodbolden. Hvor den yngste aldersgruppe af spillere (16 19 år) oftest bor hjemme, bor spillere over 20 år oftest ude, enten som single eller i parforhold. Hvor den yngste aldersgruppe ofte er under studieforberedende uddannelse, er den mellemste aldersgruppe (20 25 år) oftest i gang med erhvervsuddannelse, mens den ældste aldersgruppe (26 32 år) oftest har erhvervsarbejde. I aldersgruppen over 26 år har 65 % færdiggjort en erhvervskvalificerende uddannelse og ikke overraskende, er uddannelsesniveauet højere blandt denne aldersgruppe, hvor flere har videregående erhvervskvalificerende uddannelser end de yngre spillere. Disse aldersforskelle i uddannelse og beskæftigelse afspejler sig i indtægtskilder ved siden af indtægterne fra fodbold. Hvor indtægter fra SU er mest udbredt blandt spillere under 25 år, er lønindtægt (udover fodbold) mest udbredt blandt spillere over 26 år. Angående spillernes fodboldkarriere modtager ca. en tredjedel løn fra kontraktfodbold med en tendens til at jo ældre jo større er andelen, der spiller på kontrakt, mens aldersgruppen år har den største andel af landsholdsspillere. Indgåelse af kontrakt synes altså mere afhængig af alder end af niveau. Dog viser det sig, at 71 % af landsholdsspillerne (en indikator for niveau) har kontrakt hvilket er mere end tre gange så ofte som spillere udenfor landsholdet, hvor kun 19 % spiller på kontrakt. Da det er sandsynligt, at ovennævnte forskelle i livsvilkår vil betyde, at mange andre forhold også vil være forskellige og have forskellig betydning for disse tre aldersgrupper underopdeles mange af rapportens analyser i disse tre aldersgrupper, men der vil også, hvor det er relevant, skelnes mellem spillere på kontrakt og amatørspillere (angående deres indkomst fra fodbold). Andre gange er det ikke relevant eller muligt (grundet for få respondenter) at lave sådanne opdelinger og der vil kun beskrives fordelinger for spillerne samlet set. 10

11 Forhold i klubfodbolden Løn og godtgørelser Som illustreret i nedenstående diagram er det udbredt, at spillere på dette niveau (3F ligaen eller udlandet) modtager en eller anden form for materielle goder for deres fodbold. Dog modtager kun en tredjedel egentlig løn mens godtgørelser af udgifter er mere udbredt, i det godt halvdelen får betalt/modtager udstyr som støvler og træningstøj, og næsten halvdelen modtager transportgodtgørelse. Der ses en tydelig tendens til at andelen, som modtager løn og bonus betaling for deres fodbold, stiger med alderen. Andelen som modtager løn og godtgørelser Personalegoder dækker over fri bil, fri telefon, fri bolig. Som nævnt spiller en stor procentdel af spillerne på amatørbasis. Dette kan skyldes et manglende økonomisk grundlag for at drive semi /professionelle kvindehold i Danmark. En amatørspiller kan ifølge DBU s Amatørbestemmelser for fodbold ( 3) uden tab af sin status som amatør modtage op til Kr om året (skattepligtig) samt modtage befordringsgodtgørelse (skattefri). Modtagelse af og godtgørelser for udstyr, herunder kamp og træningstøj, er det gode flest spillere modtager, hvilket sandsynligvis kan forklares ved at kamp og træningstøj ofte er sponsoreret og ved at der er skattemæssige lempelser i lovgivningen omkring udstyr, klubberne kan drage fordel af. Derved er der visse økonomiske fordele for klubberne ved at have 11

12 amatørspillere og udnytte skattefordele i at give materielle goder frem for at ansætte kontraktspillere og betale del eller fuldtidsløn. Klubskifte og motiver derfor Det er muligt at ovenstående økonomiske og materielle forhold influerer på spillernes engagement i form af, hvor længe de kan blive i elitefodbolden og hvor meget de har overskud til at træne. Men også andre forhold må tænkes at være afgørende for at kunne fastholde og muliggøre øget engagement og indsats blandt kvindelige spillere i elitefodbold. Her er bl.a. spillernes begrundelser for at skifte klub en god indikator for, hvilke forhold der tiltrækker, motiverer og fastholder spillere. Lidt under halvdelen af spillerne har skiftet klub i deres karriere som elitespiller. Ikke overraskende har ganske få af spillerne i aldersgruppen år endnu skiftet klub, da disse spillere er i deres allerførste år på senior plan. Interessant er det dog, at signifikant flere (p<0,05) blandt de årige har skiftet klub end spillerne over 26 år på trods af, at denne yngre aldersgruppe har haft en kortere karriere. Andelen som har skiftet klub i deres elitekarriere Ser vi på bevæggrunde og motiver for at skifte klub viser det sig (jf. nedenstående diagram), at det ofte er sportslige forhold, som ønsket om at spille på et højere niveau samt bedre træningsforhold 12

13 (herunder også ønsker om en bedre træner), som får spillerne til at skifte klub altså ofte et ønske om personligt sportsligt avancement. Det ses, at disse bevæggrunde langt overskygger økonomiske forhold og at sociale forhold sjældent er årsagen til klubskifte. Årsager bag at have skiftet klub Ser vi på hvad der kunne få spillerne til i fremtiden at skifte klub tegner sig dog et lidt anderledes billede, idet flere forestiller sig, at bedre økonomiske forhold vil blive en drivkraft for klubskifte i fremtiden. Dette kan ses som et udtryk for, at mange allerede har skiftet klub for at opnå højere og ofte tilfredsstillende sportsligt niveau (hvad der er vigtigst er der handlet på), mens mange endnu ikke er tilfredse med eller i hvert fald kunne fristes af bedre økonomiske gevinster. 13

14 Grundlag for eventuelt fremtidigt klubskifte 14

15 Spillernes beskrivelser af årsager til fastholdelse og frafald i elitefodbold Vi har bedt spillerne angive den grad af betydning forskellige forhold har for deres motivation for at spille på eliteniveau. Som illustreret i nedenstående diagram har glæden og oplevelsen af sportslig præstation både individuelt og holdmæssigt (herunder muligheden for at blive udfordret og forbedre sig) stor betydning for langt de fleste spilleres motivation. Men fællesskab og sammenhold, som er en udbredt motivationsfaktor i breddefodbolden, er også af stor betydning for langt de fleste kvinders motivation på dette eliteniveau. Penge og andre materielle goder er af stor betydning for få, men har dog en lille betydning for over halvdelen. Forskellige forholds betydning for spillernes motivation I ønsket om at fastholde spillerne peger ovenstående tal på, at det er vigtigt at sikre gode rammer og muligheder for spillernes sportslige præstation og udvikling. Men det er samtidigt værd at bide mærke i, at sammenhold og kammeratskab på holdet også er en vigtig motivationsfaktor for 90 % 15

16 af spillerne. Og endelig at økonomi har lille men dog nogen betydning. Om denne lille betydning kan blive en afgørende detalje, når de andre forhold er mødt, er svært at svare på. Betydningen og vigtigheden af de nævnte forhold er nogenlunde ligeligt fordelt inden for de tre aldersgrupper og blandt amatører og kontraktspillere. Dog med den vigtige undtagelse, at det for den yngste aldersgruppe (16 19 år) oftere har stor betydning at få rejseoplevelser, at konkurrere med andre hvorimod den ældste aldersgruppe (26 32 år) sjældnere synes, at det har stor betydning at møde nye udfordringer (og at det ikke så ofte har stor betydning for dem om holdet præsterer). Sammenlignet med spillere på amatørniveau, er det for spillere på kontrakt oftere af stor betydning at få penge og materielle goder samt rejseoplevelser. Dette er ikke uventet, da de oftere modtager sådanne goder, hvormed det også er muligt, at disse goder kan opleves som af betydning. For spillere på kontrakt er fodbolden både deres fritidsinteresse og bierhverv 2 og det de tjener derved, kan derfor have større betydning. Men også betydningen af den sportslige præstation, som udtrykt ved oplevelsen af at opnå sportslige ambitioner, hele tiden at blive bedre samt at konkurrere med andre er af lidt større betydning for de spillere, som spiller på kontrakt. Glæde og sammenhold I spillernes uddybende beskrivelser af, hvorfor de spiller fodbold (bilag 2) finder vi historier, som bekræfter ovenstående tal og på mere kvalitativ vis kan forklare, hvorfor de er motiverede til at bruge mange timer på at træne og spille, på trods af at fodbold på dette niveau for kvinder betyder, at de i en periode må nedprioritere lønindkomst, uddannelse, familie m.m. og leve et travlt hverdagsliv. Det bekræftes og uddybes, at engagementet skyldes både glæden ved sportslige præstationer og udvikling samt sociale fællesskaber og tilhørsforhold. At fodbold giver dem ønskelig udfordring, anerkendelse, tilhørsforhold, og dermed glæde. 2 For få (2 %) er det endda deres hovederhverv. 16

17 Det giver ambitioner i livet, mål i livet, socialt holdepunkt, succes(udfordringer), Det er efterhånden blevet en stor del af min identitet og jeg er i tvivl om hvordan jeg skulle definere mig selv og hvordan andre ville definere mig hvis jeg ikke havde fodbold Det er en passion for mig. Hele min identitet er bygget op om fodbolden Det er mit sted, og der hvor jeg får hverdagens frustrationer ud Det er et skulderklap, at vide, at man er god nok til at være med blandt danmarks bedste kvindelige fodboldspillere Det er fedt at blive bedre og lykkedes med det man gør.. Man spiller vel for at vinde Det giver mig en enorm tilfredsstillelse når tingene man har arbejdet med lykkes. Det er spændende og udfordrende at spille på det højeste niveau i DK og føler gerne jeg vil opnå mere endnu. Glæden ved at have en betydningsfuld rolle på et hold på dette niveau og være en del af holdet socialt og sportsligt. Jeg har spillet så længe jeg kan huske og kender ikke livet uden fodbold og frygter måske også lidt et tomrum og manglen på det sociale og konkurrence livet! Min store drøm da jeg var 12 var, at spille 3F. Allerede dengang blev jeg "skolet" af DBU på U 14, fik snuset til alle de oplevelser der følger med landshold. Jeg fortsætter først og fremmest fordi det giver mig en glæde at spille fodbold. På elitenivaeu bliver der stillet mange krav jeg godt kan lide at indfri. Det giver stor anerkendelse Mine veninder er på mit hold og det er dem der får mig til at spille plus glæden ved at spille Og vi ser, at det at engagere sig i fodbold på dette niveau ikke altid kun opleves som en barriere i forhold til andre gøremål og ambitioner men også ses som givende i forhold til det øvrige liv. Jeg får hele tiden noget nyt med hjem, jeg bliver bedre af at spille mod landsholdsspillere.. Jeg kan lide at spille fodbold, og har gjort det det meste af mit liv Jeg elsker det. Jeg er god til det, og det er en af grundene til at jeg ikke stopper jeg kan ikke smide det hele væk.. og jeg kan godt lide trænerne og spillerne omkring mig! plus at det giver mig mere motivation til at lave mine lektier også.. Det styrker mig både som fodboldspiller og på det personlige plan. Det er lysten til at træne og spille fodbold, og hele tiden forbedre sig for at nå sine mål 17

18 Kort sagt viser både tal og uddybende udtalelser at spillernes ambitioner, udviklingsmuligheder, sociale relationer og sammenhold i klub og på holdet kan tillægges stor betydning for deres fodboldglæde og engagement. 18

19 Hvad forestiller spillerne sig, der vil kunne få dem til at stoppe? En anden måde at opnå information om, hvilke forhold der er væsentlige for at fastholde kvindelige elitespillere er at undersøge, hvilke årsager de forestiller sig en dag vil kunne få dem til at stoppe deres karriere. Som det ses i nedenstående diagram er det ofte manglende tid og herunder mere specifikt behovet eller ønsket om at prioritere tid til børn, uddannelse og arbejde kvinderne forestiller sig vil sætte en stopper for deres fortsatte engagement. Dog er det lige så ofte selve lysten til uddannelse og arbejdskarriere som økonomiske nødvendigheder, der synes at drive denne fremtidige prioritering af livet ved siden af, eller måske nærmere efter fodbolden. Men at økonomiske ressourcer (også) har betydning for fastholdelsen afspejles i, at spillere som spiller på amatørniveau næsten dobbelt så ofte som kontraktspillere forudser, at de må stoppe, fordi de får brug for at tjene penge samt på grund af manglende økonomisk indtægt (jf. fig. 2, bilag 3). Cirka en tredjedel af spillerne kan forestille sig, at skader, fysisk opslidning eller manglende lyst kan blive en årsag. Her ses det dog tydeligt, at den ældste gruppe langt oftere forudser fysisk opslidning som årsag til ophør, hvilket sandsynligvis grunder i, at denne aldersgruppe i højere grad kan mærke det fysiske slid på egen krop. Dog oplever denne ældre aldersgruppe sjældnere at prioritering af indtjening bliver afgørende, hvilket sandsynligvis grunder i, at de oftere spiller på kontrakt og oftere allerede har lønarbejde (og dermed en højere indtægt). Disse ældre spillere formår at kombinere lønarbejdet med fodbolden. 19

20 Årsager til frafald: Når du en dag stopper, hvad tror du bliver årsagen? I rubrikken, hvor spillerne har mulighed for at give andre grunde til frafald, finder vi oftest udsagn som nedenstående der bekræfter at de ofte forudser, at de vil stoppe grundet en prioritering af familielivet. Får børn og det er ikke muligt at have dem med til fx landsholdssamling Har børn på 10 og 4 år og er gift. Nu er det tid til at være der for dem 100%. Jeg har nået mit mål Mere tid til kæresten, venner og familien Prioritere familieliv 20

21 Men vi ser også andre begrundelser, som understøtter tidligere beskrevne forhold af betydning for engagementet. Dårlige forhold og vilkår i denne mandsdominerede verden Manglende spilletid Mine veninder stopper med fodbold Grundene til mulige frafald fra fodbolden er altså en kombination af hverdagslivssituationer som børn, familie og indtjening (løn) og fodboldmæssige forhold samt ikke mindst, at det er svært at kombinere de to. 21

Glæden driver eliten!

Glæden driver eliten! Glæden driver eliten! -En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af frafald og fastholdelse af tidligere og nuværende kvindelige elitefodboldspillere inden for DBUs talentsystem Af Gitte Therkelsen, Dansk

Læs mere

Dansk Boldspil-Union. Frafald- og tilvalgsundersøgelse af kvindelige elitefodboldspillere

Dansk Boldspil-Union. Frafald- og tilvalgsundersøgelse af kvindelige elitefodboldspillere Dansk Boldspil-Union Frafald- og tilvalgsundersøgelse af kvindelige elitefodboldspillere Undersøge de faktorer der spiller ind for de kvindelige elitetalenters valg af enten at stoppe med elitefodbold

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

Fra talent til landsholdsspiller

Fra talent til landsholdsspiller institut for idræt og ernæring københavns universitet Center for Holdspil og Sundhed Fra talent til landsholdsspiller talentudvikling af kvindelige fodboldspillere En frafalds-/fastholdelsesundersøgelse

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Udvikling af de frivillige mens de er der

Udvikling af de frivillige mens de er der Udvikling af de frivillige mens de er der Henriette Bjerrum, Vejen 2. juni 2012 Foto: Colourbox Stor tilfredshed med trænerne og foreningerne Trænerne er engagerede og dygtige Udsagn om trænerne i foreningerne

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne

Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Presse-briefing: Elever og interesser på erhvervsuddannelserne Dette notat præsenterer de første resultater fra en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på fire forskellige af erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

December i ungdomsboliger

December i ungdomsboliger December 2013 i ungdomsboliger Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle

Læs mere

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1

Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Rapport status Læsevejledning Indholdsfortegnelse Analyse Din Klasse del 1 Inklusions rapport i Rebild Kommune Elever fra 4. til 10. klasse Nærværende rapport giver et overblik over, hvorledes eleverne fra 4. til 10. klasse i Rebild Kommune trives i forhold til deres individuelle

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns

Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns Forældrevejledning Dansk Golf Union 02/2014 Indledning Denne vejledning er skrevet til dig, der er forælder til en talentfuld golfspiller. Som forælder spiller du en vigtig rolle for dit barns trivsel,

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen

November Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen November 2013 Selvevaluering af Overgangen mellem grundforløbet og SSH uddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formål 3 Evalueringens hovedområder 3 Undersøgelsens målgruppe 3 Metode og dataindsamling

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

FRAFALD I DANSK SVØMNING. Mads N Andersen

FRAFALD I DANSK SVØMNING. Mads N Andersen FRAFALD I DANSK SVØMNING Mads N Andersen FRA STOLTE RESULTATER TIL NYE FÆLLES AMBITIONER Game Changer: FORØGET ANDEL AF KONKURRENCESVØMMERE I DANMARK ved rekruttering og fastholdelse af svømmere i længere

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Det hele menneske? En samtidsdiagnostisk analyse af uddannelsestænkning og praksis i danske fodboldakademier

Det hele menneske? En samtidsdiagnostisk analyse af uddannelsestænkning og praksis i danske fodboldakademier Det hele menneske? En samtidsdiagnostisk analyse af uddannelsestænkning og praksis i danske fodboldakademier Uddannelsesseminar 26.11.2015 Martin Treumer Gregersen, ekstern lektor Sektion for Idræt, Aarhus

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil

Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Danske forældres kontrol af- og holdninger til børns og unges brug af computerspil Medierådet for Børn og Unge Ansvarshavende: Sekretariatschef Susanne Boe Stud. Mag. Anne Rahbek Oktober 2006 Indhold Metode...

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

ÅRGANG 00/01 GIVER KLAR BESKED

ÅRGANG 00/01 GIVER KLAR BESKED ÅRGANG 00/01 GIVER KLAR BESKED håndbold er tidskrævende og kan skabe udfordringer Spørgeskemaundersøgelse fra marts 2017 Dansk Håndbold Forbund INDHOLD SIDE 4 SIDE 6 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 9 SIDE 9 SIDE 10

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse.

Du kan løbende følge med i, hvor langt du er i besvarelsen. Når du har afsluttet spørgeskemaet, har du mulighed for at printe din besvarelse. Spørgeskema til ledere 2016 Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte dit kryds, vil dit bedste bud

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere