Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede"

Transkript

1 Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse i 213. Tallene viser, at der for første gang siden den økonomiske krise er sket en opbremsning i stigningen i ledigheden blandt nyuddannede. Knap hver 7. nyuddannet fra 213 var ledig i foråret 214, målt på ledigheden 24 uger efter end uddannelse, og det er samme niveau som for årgang 212. Dykker man ned i tallene, er der dog stor forskel på uddannelsesgrupperne. Mens der er et klart fald i ledigheden blandt nyuddannede faglærte, er der fortsat stigende ledighed blandt nyuddannede akademikere. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl og stud.polit. Joachim Koch 1. august 214 Analysens hovedkonklusioner For første gang siden 29 er andelen af ledige nyuddannede ikke steget. 14,8 procent af de nyuddannede, der afsluttede deres uddannelse i 213, var ledige 24 uger efter endt uddannelse, og det er samme niveau som for årgang 212. Udviklingen dækker over et fald på 1 procent i ledigheden for faglærte, mens to procent flere nyuddannede akademikere går ledige knap et halvt år efter endt uddannelse. Mens hver 8. faglærte gik ledig, så gælder det hver. akademiker, der færdiggjorde i 213. For de korte og mellemlange videregående uddannelser er der derimod tale om svage tendenser i retning af lidt færre ledige med en akademiuddannelse, mens der er lidt flere ledige professionsbachelorer. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 161 København V

2 AE holder løbende øje med de nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet ved hjælp af detaljerede registeroplysninger. AE har som de første undersøgt, hvordan det er gået de nyuddannede, der blev uddannet frem til efteråret 213, når man ser på alle erhvervskompetencegivende uddannelser under ét. Ledigheden for de nyuddannede er undersøgt i månederne efter, de færdiggjorde deres uddannelse. Det betyder, at ledigheden for årgang 213 er undersøgt frem til slutningen af 1. kvartal 214. Siden den økonomiske krise satte ind i 28, er ledigheden blandt nyuddannede steget massivt, jf. figur 1A-B. Tallene for årgang 213 viser, at stigningen i ledigheden er aftaget, og for første gang siden krisen satte ind, er andelen af ledige nyuddannede ikke steget. I 212 var 14,8 procent af de nyuddannede fuldtidsledige 24 uger 1 efter, at de færdiggjorde deres uddannelse, og det samme gælder altså for de, der færdiggjorde i 213. Dykker man ned i de forskellige uddannelsesgrupper, så dækker den generelle opbremsning over en faldende tendens blandt faglærte, der fra 212 til 213 har oplevet et fald på knap 1 procentpoint i andelen af nyuddannede, der var ledige 24 uger efter, de blev udlært. Inden for de korte videregående uddannelser er der sket et svagt fald på,4 procentpoint, mens nyuddannede med mellemlange videregående uddannelser har haft en svag stigning på,2. Mens faglærte altså oplever en noget lavere ledighed, står det nærmest stille for de korte og mellemlange videregående uddannelser. Blandt nyuddannede akademikere er andelen af fuldtidsledige steget med 2 procentpoint fra årgang 212 til 213, og mere end hver femte nyuddannet akademiker fra 213 var fuldtidsledig 24 uger efter endt uddannelse. Det er mere end nogen anden uddannelsesgruppe. Fig. 1A. Andel nyuddannede, der er fuldtidsledige mdr. efter endt uddannelse Fig. 1B. Andel nyuddannede, der er fuldtidsledige mdr. efter endt uddannelse, niveau Alle nyuddannede EUD KVU MVU LVU Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der er Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 24 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt fuldtidsledige 24 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. dannede, der er i gang med en ny uddannelse. Dækker erhvervsuddannede, er- Se mere i boks 1. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året. Ekskl. nyud- Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version april 214).. rer, der ikke er forsat i uddannelse (MVU) samt akademikere (LVU). hvervsakademiuddannede (KVU), professionsbachelorer samt universitetsbachelo- Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version april 214) uger er det senest mulige måletidspunkt for årgang uger svarer til cirka, måned efter endt uddannelse. For de senest uddannede i 213, dvs. dem, der fuldførte 3/9-13, undersøges, om man er fuldtidsledig medio marts

3 Stor forskel på ledigheden inden for forskellige uddannelsesområder Inden for de forskellige uddannelsesgrupper er der stor forskel på, hvor mange nyuddannede der er ledige. Faglærte er generelt den gruppe, hvor færrest er ledige 24 uger efter afsluttet eksamen, hvilket gælder for hver 8., der færdiggjorde i 213. Der er dog store forskelle inden for uddannelserne, jf. tabel 1. Blandt chauffører og elektrikere er det omkring procent, der er ledige efter 24 uger, dvs. knap et halvt år, mens det inden for de kunstneriske faguddannelser er omkring 3 procent eller flere. Også blandt de pædagogiske assistenter er ledigheden høj. Af de 16 uddannelsesgrupper inden for erhvervsuddannelserne, som AE har undersøgt, har alle på nær 3 oplevet et fald i andelen af nyuddannede, der var ledige 24 uger efter endt uddannelse. Ledigheden er steget for grafikere/fotografer, tekniske designere og for tømrere med hhv. 1- procentpoint. For de øvrige uddannelser er ledigheden faldet svagt med 1-2 procentpoint med undtagelse af de pædagogiske assistenter, hvor faldet har været på 2, procentpoint. Tabel 1. Andel af nyuddannede faglærte, der er ledige 24 uger efter endt uddannelse Handel og kontor (fx sekretærer, salgsassistenter, regnskabsassistenter) Ændring point Antal pers. 4, 14,9 13,8-1,1 977 Bygge og anlæg (fx tømrere, snedkere, vvs),3 12,3 12,3, 46 - heraf tømrere 7, 12,2 13,6 1, heraf malere 3,4 17,1 16,1-1, 78 - heraf elektrikere,3 6,4 4, -1,9 31 Jern og metal (fx smede og mekanikere) 3,4 11,9 1,8-1,1 3 - heraf smede 2,3 12,4 12,3 -, heraf mekanikere 4,3 14,4 12,8-1,6 16 Grafisk (fx grafikere, fotografer) 17,3 32,4 37,6,2 181 Teknik og industri i øvrigt (fx tekniske designere) 1,2 22,6 26,7 4,1 69 Service (fx frisører, ejendomsassistenter) 2, 12,1 11,3 -,8 91 Levnedsmiddel og husholdning (fx slagtere, bagere, kokke, ernæringsassistenter) 2,9 11,4 9,7-1,7 214 Jordbrug og fiskeri (fx dyrepassere, gartnere) 1,6 9,4 8,3-1,1 147 Transport mv. (fx chauffører) 2,3 6,4,4-1, 12 Sundhed (fx SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter) 3,3 12,4 1,6-1,8 791 Pædagogisk (fx pædagogiske assistenter), 27,2 24,7-2, 324 Alle nyuddannede faglærte 4, 13,2 12,3-1, 3716 Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 24 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Inden for de korte videregående uddannelser også kaldet akademiuddannelserne er det hver sjette nyuddannede fra årgang 213, der var ledige i foråret 214, når man måler 24 uger efter endt eksamen. 3

4 Blandt datamatikere og multimediedesignere m.m. er ledigheden næsten dobbelt så høj, og begge uddannelsesgrupper har også oplevet en stigning i ledigheden blandt nyuddannede fra årgang 212 til 213. Generelt er spændet i ledigheden inden for akademiuddannelserne mindre end erhvervsuddannelserne, og inden for flere uddannelser er ledigheden omkring 2 procent. De to grupper med relativt lavest ledighed er el-installatører m.m. og markedsføringsøkonomer med 13-1 procent, der er ledige efter 24 uger. Tabel 2. Andel af nyuddannede, der er ledige 24 uger efter endt uddannelse, KVU Ændring point Levnedsmiddel og husholdning (fx procesteknologer) 12, 31,3 19,8-11, 2 Jordbrug og fiskeri (fx jordbrugsteknologer) 6,6 21,9 18, -3,9 24 Samfundsfaglig 6,9 1,7 17,7 2, 31 - heraf markedsføringsøkonomer 7,1 1,2 14,8 -, heraf finansøkonomer,9 14,3 16, 1, heraf datamatikere 8,4 2 2,7,7 61 Teknisk 7,2 17,9 18,3, heraf installationsteknologi (fx el-installatører) 1,3 7,6 12,7, heraf produktionsteknologi (fx maskinteknikere) 8, 29,8 23, -6, heraf designteknologi (fx modelteknikere) 8, 2,4 21,,6 Formidling og erhvervssprog (fx multimediedesignere) 1, 28,1 3,6 2, 121 Alle nyuddannede med en akademiuddannelse 6,8 17,1 16,7 -,4 766 Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 24 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Antal pers. Jordemødre, sygeplejersker og lærere har laveste ledighed blandt bachelorer Inden for de mellemlange videregående uddannelser, dvs. typisk professionsbacheloruddannelser, er der som blandt faglærte stor variation i de nyuddannedes ledighed inden for de forskellige fagområder. Blandt sygeplejersker og jordemødre fra 213 er det under 2 procent af de nyuddannede, der var fuldtidsledige 24 uger efter endt uddannelse, og blandt lærere er andelen 7 procent. For alle grupper en ledighed langt under gennemsnittet på 14 procent. De tre grupper er også nogle af de få uddannelsesgrupper inden for de mellemlange videregående uddannelser, der har oplevet et fald i ledigheden blandt nyuddannede. Godt 12 procent af pædagogerne var ledige 24 uger efter endt uddannelse, hvilket ligger lidt under gennemsnittet. Det dækker også over et fald i forhold til årgang 212. De største fald i andelen af nyuddannede ledige ses inden for lærere og journalister med 2-4 procentpoint, mens ledigheden blandt nyuddannede er steget -7 procentpoint for transportområdet (fx maskinmestre) og levnedsmiddel/ernæring (fx bachelorer i ernæring). Ergoterapeuter, en række kunstneriske uddannelser og bachelorer i levnedsmiddel og ernæring er de grupper, hvor flest fra årgang 213 var ledige i foråret 214, dvs. 24 uger efter endt uddannelse, idet mellem hver tredje og hver fjerde var ledig. 4

5 Tabel 3. Andel af nyuddannede, der er ledige 24 uger efter endt uddannelse, MVU Ændring point Transport mv. (fx maskinmestre) 1,7 11, 16,9,4 74 Sundhed,7 8,1 9,, heraf sygeplejersker,3 2,9 1,8-1,1 4 - heraf ergoterapeut 1,6 27,4 32,8, heraf fysioterapeuter,8 14,3 19, 4, heraf jordemødre - 3, 1,4-1,6 -* Kunstnerisk (fx designere) 1, ,7 1,7 13 Teknisk (fx maskinteknikere, bygningskonstruktører) 19,9 2,8,9 434 Pædagogisk 1,4 11, 1,4-1,1 2 - heraf lærere 1,2 11,4 7,1-4, heraf pædagoger 1,6 11,2 11,9,7 44 Formidling (fx journalister) 14,2 23,4 21, -2,4 46 Samfundsvidenskabelig (fx socialrådgivere, HAuddannede) Antal pers. 2,4 17,9 18,4, 48 Levnedsmiddel og ernæring (fx bachelor i ernæring) 9 17,1 24, 7,4 8 Humanistisk (fx erhvervssprog) 7,7 18,4 18,6,2 11 Naturvidenskabelig (fx webudvikling) - 24,7 17,7-7, 63 Alle nyuddannede professionsbachelorer/bachelorer 2,4 13,8 14,,2 237 Anm.: Figuren viser andelen af nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 24 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Inkl. universitetsbachelorer, der ikke er fortsat i uddannelse. _* angiver, at antallet af ledige er så lavt, at det af diskretionshensyn er for småt til at blive vist i tabellen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Akademikere: Farmaceuter hænger fortsat fast i høj dimittendledighed Ser man på andelen af nyuddannede akademikere, der er ledige 24 uger efter endt uddannelse, så er andelen af ledige fra årgang 213 stor blandt humanister (31 pct.), arkitekter (26 pct.), og kunstnere (24 pct.) Alle områder, der også lige før krisen havde relativt høj ledighed for nyuddannede akademikeret. Det nye er, at fx farmaceuter først her i de seneste år har oplevet en større ledighed blandt nyuddannede. I dag går hver fjerde nyuddannede farmaceut ledig 24 uger efter endt uddannelse. Det er en ny tendens. Andre fag har oplevet samme nye tendens, at man tidligere nærmest ikke kendte til ledighed blandt nyuddannede. Det gælder fx for juristerne, hvor under 2 procent af de nyuddannede før krisen gik ud i ledighed, mens det nu er 18 procent. Den generelle udvikling viser en fortsat stigning i andelen af ledige nyuddannede akademikere fra årgang 212 til 213 på godt 2 procentpoint. Af de 17 uddannelsesgrupper, der er belyst i tabel 4, er ledigheden steget for 1 retninger med mellem,1 og 7 procentpoint. For 1 uddannelser er ledigheden blandt nyuddannet steget med mere end 2 procentpoint. Størst stigning i ledigheden mellem årgang 212 og 213 er sket for tandlæger (7,1 procentpoint), levnedsmiddelvidenskab (6 procentpoint) og jordbrugsvidenskab (4,4 procentpoint).

6 De eneste to uddannelser, der har oplevet faldende ledighed, er arkitekter og farmaceuter, der altså kommer fra historiske høje andel ledige i 212, og som fortsat ligger rekordhøjt. Tabel 4. Andel af nyuddannede, der er ledige 24 uger efter endt uddannelse, LVU Ændring point Sundhed 1,6 6,1 7, heraf læger,,1,1, -* - heraf tandlæger 1,7 7,1 7,1 _* - heraf farmaceuter 8,6 27,2 2,4-1,8 49 Kunstnerisk (fx billedkunst, kunsthåndværk) 16,3 2,7 24,1 3,4 84 Teknisk 8,4 16,8 19,6 2, heraf arkitekter 18,8 3 26,2-3,8 7 - heraf civilingeniører m.m. 6,4 11,7 1,7 4, 194 Pædagogisk 6, 19,1 19,2,1 96 Samfundsvidenskabelig 7,3 17,7 17,8, heraf jura 1,8 16, 17,6 1, heraf økonomi 1,6 11,6 14,6 3, 3 - heraf politologi 6,2 19,2 22 2,8 97 Levnedsmiddel og ernæring (fx levnedsmiddelvidenskab),4 14,9 2,9 6, 19 Naturvidenskabelig (fx fysikere, kemikere) 11, 19,6 23 3,4 34 Jordbrugsvidenskabelig (fx dyrlæger),1 14,3 18,7 4,4 61 Humanistisk og teologisk (fx cand.mag. I sprog, historikere) Antal pers. 17,7 27,6 3,6 3, 913 Alle nyuddannede akademikere 9, 17,2 2,4 1, Anm: Civilingeniører m.m. er udregnet som et vægtet gennemsnit af uddannelserne teknisk u.n.a., bygge- og anlægsteknik, maskin- og skibsteknik, elektroteknik og kemiteknik. _* angiver, at antallet af ledige er så lavt, at det af diskretionshensyn er for lavt til at blive vist i tabellen. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Når man ser på andelen af nyuddannede, der er ledige 24 uger efter endt uddannelse, dvs. knap et halvt år efter, så viser de nyeste tendenser, når man ser på ledigheden for årgang 213 her i foråret 214, at færre faglærte går ud i ledighed, mens flere akademikere, går ud i ledighed. For de korte og mellemlange videregående uddannelser er der derimod tale om svage tendenser i retning af lidt færre ledige med en akademiuddannelse, mens der er lidt flere ledige professionsbachelorer. Tabel viser en oversigt over, hvor mange nyuddannede i hhv. 28, 212 og 213, der var ledige 24 uger efter endt uddannelse. 3. nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse i 28, var ledige 24 uger efter endt uddannelse, mens det for den nyeste årgang, 213, er næsten tre gange så mange, knap 1.. 6

7 Tabel. Antal nyuddannede, der var ledige 24 uger efter endt uddannelse Antal pers. Erhvervsuddannelserne ,3 Korte videregående udd ,7 Mellemlange vid. udd , Lange videreg. udd ,3 Total ,8 Anm.: Antal nyuddannede fra den pågældende årgang, der er fuldtidsledige 24 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig. Se mere i boks 1. Opdelt på årgange fra 1. okt. året før til 3. sep. i året. Ekskl. nyuddannede, der er i gang med en ny uddannelse. Dækker erhvervsuddannede, erhvervsakademiuddannede (KVU), professionsbachelorer samt universitetsbachelorer, der ikke er forsat i uddannelse (MVU) samt akademikere (LVU). Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (version april 214). Selvom den økonomiske krise har budt på en større ledighed blandt nyuddannede, og denne ledighed fortsat ligger højere end normalt pga. krisen, så er det ikke det samme som, at det ikke kan betale sig at tage en uddannelse. AE har gennem en årrække vist, at der er millionstore gevinster af at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse både for den enkelte og for samfundet. Figur 2 viser ledigheden fordelt på aldersgrupper og uddannelsesgrupper 1. kvartal 213, og her ses det, at unge, der har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse, har langt lavere ledighedsrisiko end ufaglærte unge. Figur 2. Ledighedsprocent fordelt på alder og uddannelse (213) år 3-34 år 3-39 år 4-44 år 4-49 år -4 år -9 år 6-64 år Grundskole Erhvervsfaglig KVU MVU LVU Anm: Arbejdsstyrken er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik eksklusiv studerende. Personer med uoplyst uddannelse samt personer med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse er ikke vist. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. Det er glædeligt, at vi nu for første gang kan se en opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede. For første gang siden den økonomiske krise stiger antallet af nyuddannede, der går ledige, ikke længere, og for erhvervsuddannelserne og akademiuddannelserne er der tilmed et svagt fald i ledigheden for den nyeste årgang. 7

8 De nye tendenser i ledigheden blandt nyuddannede peger i samme retning som andre indikatorer imod, at den økonomiske krise synger på sidste vers. Boks 1. Sådan har vi gjort AE har via DST adgang til det integrerede elevregister, der viser alle uddannelsesforløb på offentligt regulerede uddannelser frem til og med 3. september 213. Disse oplysninger har vi koblet sammen med DREAM-registeret, hvor oplysninger vedr. dagpenge og kontanthjælp findes på personniveau frem til medio april 214. Det giver mulighed for en både detaljeret og aktuel analyse af overgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede på de erhvervskompetencegivende uddannelser. I denne analyse har vi undersøgt, hvor mange der fuldtidsledige 24 uger efter endt uddannelse. Både dagpenge og kontanthjælp samt aktivering indgår. Man er fuldtidsledig, når man har fire hele uger som fuldtidsledig Både arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere indgår, ligesom uger under aktivering også indgår. Uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse indgår også i ledighedsuger. 2 I analysen er de nyuddannede opdelt på årgange i rullende. Således dækker 213 perioden fra 1. oktober 212 til 3. september Dog er 6-ugers selvvalgt uddannelse først registreret fra august 29. Det betyder, at der er databrud på dette tidspunkt, der giver anledning til en stigning af ledige over sommeren 29. Derudover har der været et skifte i brugen af koderne for 6-ugers selvvalgt i DREAM-registret, hvorfor denne analyse både medtæller uger på 6-ugers selvvalgt uddannelse med og uden ydelse. 8

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed For første gang siden krisen går færre nyuddannede ud i mindst måneders sammenhængende ledighed. Baggrunden er, at andelen af faglærte og personer med mellemlang

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs

Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs Siden slutningen af 00 er ledigheden mere end fordoblet. Således viser tallene fra 1. kvartal 01 en bruttoledighed på knap 10.000 personer, hvilket svarer til knap 7 procent af arbejdsstyrken. Tallene

Læs mere

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede Hver 7. nyuddannet går direkte ud i mindst et halvt års ledighed Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede På trods af en generel stigende beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, så går

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen I dette notat foretages en detaljeret kortlægning af de lediges uddannelsesniveau og udviklingen i løbet af krisen. På det overordnede niveau

Læs mere

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent AE har i denne analyse undersøgt længden af et arbejdsliv for forskellige uddannelsesgrupper. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvor langt

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Selvom nye tal viser, at stigningen i ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse er bremset, så ligger andelen af nyuddannede,

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Det giver 2-1 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster,

Læs mere

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse 27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse Godt 32.000 af de ca. 237.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år. Ud af disse har 27.000, eller hvad der svarer til mere end 4 ud af 5, ikke

Læs mere

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Der er stor forskel på, hvor langt lønmodtagerne pendler alt efter deres uddannelsesbaggrund og bopæl. Erhvervsakademiuddannede pendler

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig

Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig Der stor forskel på størrelsen af ens indkomst gennem livet alt efter, hvilken uddannelse man har. Generelt fører længere uddannelse til højere indkomst, men

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt

Massiv dimittendledighed blandt højtuddannede koster samfundet dyrt Ledighed blandt højtannede sætter spor Massiv dimittendledighed blandt højtannede koster samfundet dyrt Den store stigning i dimittendledigheden siden 2008 har betydet, at højtannede i titusindvis er gået

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Ledigheden for de offentlige LO-uddannelser er steget støt siden 28 modsat alle andre uddannelsesgrupper, hvor stigningen i ledigheden er aftaget i

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag

Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag Indhold 1 Hovedkonklusioner og indhold 2 Undersøgelse af ledighed blandt nyuddannede 3 Undersøgelse af aktuel ledighed inden for LO-fagene Kontakt

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet

En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet Antallet af år i job forlænges med ca. 40 procent med en erhvervskompetencegivende uddannelse i baglommen. Det viser en analyse af arbejdslivets længde,

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse AE har undersøgt gevinsterne ved at videreuddanne faglærte, og der er millionstore gevinster at hente. Over et livsforløb er nettogevinsten af et

Læs mere

Pendling blandt elektrikere

Pendling blandt elektrikere Faglærte, der er uddannet inden for strøm og elektronik, pendler i gennemsnit 29 kilometer mellem bopæl og arbejdssted. Det er 8 kilometer længere end danske lønmodtagere generelt. Analysen viser desuden,

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag

Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje på kontanthjælp har haft en børne- og ungesag Hver tredje kontanthjælpsmodtager mellem 18 og 37 år har haft mindst en børne- og ungesag om enten en anbringelse eller en forebyggende foranstaltning

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet

Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet De tusindvis af studerende, der netop nu søger ind på de videregående uddannelser, kan se frem til at tjene flot gennem livet. Frem til 80 års

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse

Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse Kontanthjælpsmodtagere mv. under uddannelse AE har sammenkørt Beskæftigelsesministeriets DREAM-register med Danmarks Statistiks uddannelsesregistre for at belyse uddannelsesaktiviteten blandt kontant-

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Milliardpotentiale i skolepraktikken

Milliardpotentiale i skolepraktikken Mere end 3.000 elever på erhvervsskolerne uden praktikplads Milliardpotentiale i skolepraktikken Flere tusinde unge står stadig uden mulighed for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kan finde

Læs mere

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp

Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Det går den rigtige vej Færre ufaglærte unge havner på kontanthjælp Færre af de unge, som ikke har anden end grundskolen, havner på kontanthjælp. I 2013 var næsten hver fjerde ufaglærte ung på kontanthjælp,

Læs mere

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik

Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik Hver sjette elev forlader skolen uden at bestå dansk og matematik AE har set på resultaterne fra folkeskolens afgangsprøve for alle 9. klasseelever sidste sommer. Godt 16 procent eller mere end hver sjette

Læs mere

Milliongevinster af skolepraktik

Milliongevinster af skolepraktik Skolepraktik kan afhjælpe den voksende mangel på praktikpladser Milliongevinster af skolepraktik Manglen på praktikpladser er nu så massiv, at flere tusinde unge ikke har mulighed for at færdiggøre deres

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Alle uddannelser tilfører samfundet øget vækst og velstand i form af øget produktivitet. Målt på livsværditilvæksten har alle uddannelser positive afkast,

Læs mere

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred

Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Øget uddannelse giver danskerne et bedre helbred Uddannelse har mange positive effekter for den enkelte og for samfundet. Udover at være en god investering i forhold til løn og beskæftigelse, bliver sundhedstilstanden

Læs mere

Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden

Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden Krisen koster på de nyuddannedes løn mange år ud i fremtiden Nyuddannede, der færdiggør deres uddannelse i perioder med krise på arbejdsmarkedet, har højere ledighed flere år efter de har afsluttet deres

Læs mere

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012

Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Ledighed, førtidspension og efterløn i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen ser på sandsynlighederne for at blive ramt af ledighed,

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere